EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM"

Átírás

1 Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1. A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT 2. A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE Adaptált testkultúra és sprt 3. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLETE: sprttudmány / sprt valamint testkultúra képzési ágak/ pedagógusképzés /gyógypedagógia képzési ág 4. A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL FELTÉTELEI: Testnevelő-edző/ sprtmenedzser/ humánkinezilógus/ rekreáció-, életmód és egészségfejlesztés alapszakkn szerzett klevél (BA szintű végzettség és szakképzettség); Testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, humánkinezilógus/ képzésben szerzett klevél (2009-ig szerzett legalább főisklai szintű végzettség és szakképzettség); Gyógypedagógia szaks alapképzésben, szerzett klevél bármely szakirányn); Gyógypedagógiai tanár alapképzésben szerzett klevél (2009-ig szerzett legalább főisklai szintű végzettség és szakképzettség bármely szakirányn, illetve szakágn) BA szintű gyógytrnász szakirányn szerzett klevél (2009-ig gyógytrnász főisklai szakn szerzett klevél végzettség) 5. A KÉPZÉSI IDŐ: 3 félév 6. A SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA: A KÉPZÉS SORÁN ELSAJÁTÍTANDÓ KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK, SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK, KÉSZSÉGEK

2 Adaptált testkultúra és sprt_kkk 2 A szakirányú tvábbképzés alapvető célkitűzése, hgy a fgyatéks gyermekekkel, fiatalkkal és felnőttekkel fglalkzó különböző felsőfkú alapképzettséggel dlgzó szakemberek számára fgyatéksság-specifikus gyógypedagógiai, testkulturális, sprt elméleti-, szervezési és gyakrlati ismereteket nyújtsn annak érdekében, hgy az alapképzettségüknek megfelelő tevékenységük srán képesek legyenek azkat szakszerűen alkalmazni. Ezáltal segítve elő a fgyatéks gyermek, fiatal és felnőtt életminőségének javulását, egészséges életmódjának, testkultúrájának minőségi javítását, sprtlásának sikerességét, valamint a társterületekkel való hatékny együttműködést. Az adaptált testkultúra és sprt szakirányú tvábbképzési szakt végzettek lyan széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakrlati tudással rendelkező szakemberek, akik ismerik a fgyatéksságkkal járó állaptváltzáskat, a fgyatéksságk egészségügyi, gyógypedagógiai, pszichlógiai, szciális és társadalmi következményeit; jártasak a személyközpntú, fejlődés- és tevékenység-rientált gyógypedagógiai segítségnyújtás nevelés, ktatás, fejlesztés, pedagógiai kísérés általáns elveiben, ismerik a fgyatéks gyermekek, fiatalk, felnőttek ellátásának intézményi és szlgáltatási rendszerét; a fgyatéks személyek rehabilitációját támgató pedagógiai-, egészségvédelmi-, szciális szabályzást, azk jgi hátterét; jártasak a fgyatéks gyermekek, fiatalk, felnőttek mtrs képesség módsulásának, az általánstól eltérő egészségi állaptának felismerésében. Ennek alapján képesek az alapképzettségüknek megfelelő kmpetencia körhöz tartzó tevékenységek adaptálására; ismerik a fgyatéksság kzta megváltztt fizikai feltételeket; a fizikai aktivitás fejlesztéséhez szükséges sajátsságkat; ismerik a fgyatéks gyermekek, fiatalk, felnőttek fizikai felkészítésének sajátsságait, annak tartalmi, tárgyi és személyi váltzásait; ismerik a fgyatéksságk kzta megváltztt sprtlási feltételeket, különös tekintettel a fgyatéksságk kzta megváltztt egészségi kckázatkra; tájékzttak a fgyatéks emberek szabadidő tevékenységével, sprtlásával fglalkzó nemzetközi és hazai szervezetek, szövetségek munkájáról; ismerik a fgyatéks emberek ellátását segítő intézményi - és szlgáltatói rendszert; képesek az életívet átfgó kmplex gyógypedagógiai segítségnyújtás keretében az együttműködésre; a csprtmunka megvalósítására; a tevékenység végzéséhez szükséges empátiás és kperációs készségek birtkában vannak. A adaptált testkultúra és sprt szakirányú tvábbképzési szakt végzett szakemberek az elsajátíttt ismeretek, megszerzett jártasságk és készségek alkalmazásával az alapképzettségük képesítési követelményeiben előírtaknak megfelelő szakterületen és tevékenységben jgsultak a fgyatéks gyermekek, fiatalk, felnőttek ellátásában az alapképzettség által meghatárztt tevékenységek végzésére, megfelelő adaptálására;

3 Adaptált testkultúra és sprt_kkk 3 a fgyatéks emberek szüleivel, hzzátartzóival való együttműködésre, a családknak nyújttt tanácsadásra; a kmplex rehabilitációs flyamatban közreműködő egészségügyi, gyógypedagógiai, szciális, jgi és más szakemberekkel való együttműködésre; az intézményrendszer és a szlgáltatásk innvációjában való közreműködésre. A SZAKKÉPZETTSÉG ALKALMAZÁSA KONKRÉT KÖRNYEZETBEN, TEVÉKENYSÉGRENDSZERBEN: Az alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettségtől függően Testnevelő tanár / testnevelő-edző / gyógytestnevelő tanár alapvégzettség esetén Alapvégzettségének megfelelő feladatk ellátása testnevelő tanári / testnevelőedzői / gyógytestnevelő tanári munkakörben, a fgyatéks embereket segítő ellátórendszerben, intézményrendszerben, minden esetben szrs együttmüködésben az rvssal, mzgásterápiával fglalkzó szakemberekkel a közktatás intézményeiben nevelt-ktattt fgyatéks gyermekek, tanulók ellátásában azkban az esetekben, amikr a fgyatéksság típusától függő szakértői szakvélemény és rvsi javaslat lehetővé teszi a fgyatéks tanuló testnevelés ktatását, sprtlását, minden esetben szrs együttműködésben az rvssal, mzgásterápiával fglalkzó szakemberekkel a fgyatéksk bentlakást biztsító és egyéb civil intézményeiben; a családi napközikben; a fgyatéksk nappali intézményében; gndzóházaiban; lakótthnaiban, szükség szerint egyéb rehabilitációs intézményekben; sprtegyesületekben, sprtcsprtknál. Humánkinezilógus alapvégzettség esetén Alapvégzettségének megfelelő feladatk ellátása, adaptálása fgyatéks személyek esetében sprtegyesületeknél; egészségmegőrzést, rehabilitációt szlgáló intézményeknél; fittness-, és wellness- klubkban; fgyatéks emberek speciális egyesületeiben, klubkban. Sprtszervező/sprtmenedzser/ rekreációszervező és egészségfejlesztő alapvégzettség esetén sprtszervezői/sprtmenedzseri/ rekreációs és egészségfejlesztő szervezői, vezetői feladatk ellátása fgyatéks emberek sprtszervezeteinél, sprtszövetségeknél, sprtegyesületeknél; önkrmányzatknál; rekreációs közpntkban;

4 Adaptált testkultúra és sprt_kkk 4 rendezvényszervező szervezeteknél. Gyógypedagógus alapvégzettség esetén testkultúrára nevelés, fizikai aktivitásra nevelés; és sprtági előkészítés, alapszintű sprtesemények szervezése, vezetése; sprtegyesületi tevékenység felé irányítás, kapcslattartás a sprtegyesületekkel a gyógypedagógia -, és a közktatás többségi intézményeiben neveltktattt fgyatéks gyermekek, tanulók ellátásában; a fgyatéks személyek civil szervezeteiben, egyesületeiben; integrált sprtegyesületekben, sprtrendezvényekben. Gyógytrnász alapképzettség esetén A gyógytrnász kmpetencia körébe tartzó tevékenységeket és azt kiegészítő fizikai aktivitásra felkészítés feladatait látja el az egészségügyi intézményrendszer területén; egészségmegőrzést, rehabilitációt szlgáló intézményeknél; a közktatás intézményeiben nevelt-ktattt fgyatéks gyermekek, tanulók ellátásában, azkban az esetekben, amikr a fgyatéksság típusától függő szakértői bizttsági és rvsi javaslat lehetővé teszi a fgyatéks tanulók gyógytrnáját; A fgyatéks személyek ápló, gndzó tthnaiban, a fgyatéks személyek nappali és egyéb civil intézményeiben gyógytrna végzése; fizikai aktivitásra nevelés; A családi napközikben; a fgyatéks személyek nappali intézményeiben; gndzóházaiban, lakótthnaiban, szükség szerint egyéb rehabilitációs intézményekben gyógytrna és azt kiegészítő fizikai aktivitásra felkészítés.

5 Adaptált testkultúra és sprt_kkk 5 8. A SZAKKÉPZETTSÉG SZEMPOTNJÁBÓL MEGHATÁROZÓ ISMERETKÖRÖK ÉS A HOZZÁJUK RENDELT KREDITÉRTÉKEK Félévek Képzési sáv / mdul / ismeretkörök kredit Általáns Alapzó Képzési Sáv Általáns bevezető mdul a fgyatéksságügyi ismertekből; rvsi egészségügyi, rehabilitációs és jgi ismeretekből Szakirányú Alapzó Képzési Sáv 1. Fgyatéks emberek testkulturális nevelésének, képzésének általáns ismeretei mdul: egészségnevelés-mzgásnevelés, fizikai aktivitás váltzatai és az integráció. A sajáts tevékenységre való felkészülés: állaptfelmérés szakirányú megalapzása. Integrációs törekvések. Szakirányú Alapzó Képzési Sáv 2. A fgyatéks emberek sprtjának kialakulása, története, nemzetközi és hazai szervezése, szövetségek és a sprtlás rvsi feltételei. Szakirányú Szakterületi képzési Sáv A fgyatékssági típusk beflyásló szerepe a testkultúrára, a fizikai aktivitásra, sprtlásra almdulk Mzgáskrlátztt személyek testkultúrája almdul 7 Hallássérült személyek testkultúrája almdul 3 Látássérült személyek testkultúrája almdul 5 Tanulásban - és értelmileg akadályztt személyek testkultúrája almdul Súlysan és halmzttan fgyatéks személyek testkultúrája almdul Szervátültetett személyek testkultúrája almdul 3 Szabadn Választtt Képzési Sáv Gyakrlati Képzési Sáv: Szakirányú gyakrlati ismeretek, jártasságk, készségek Szakdlgzat/záródlgzat Összesen A KÉPZÉS FORMÁJA, A HOZZÁTARTOZÓ ÓRASZÁMOK ÉS AZOK TERVEZETT FÉLÉVI ELOSZTÁSA Képzési frma Óraszám Arány Félév Elmélet % Esti tagzat Gyakrlat % Összesen %

6 Adaptált testkultúra és sprt_kkk 6 9. A ZÁRÓDOLGOZAT KREDITÉRTÉKE: A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB ADATOK A szakirányú tvábbképzés típusa: Egy vagy több képzési területhez kapcslódó szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés A képzés krábbi szakirányú tvábbképzést nem vált ki. 11. Dátum, a képzésért felelős ktató megnevezés és aláírása január 22. Benczúr Miklósné dr. univ. gyógytrnász, gyógypedagógiai tanár dr. univ (sprttudmány) főisklai dcens sk.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben