SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés"

Átírás

1 SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

2 Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány Szakfelelős: Prof. Dr. Mátrai Zsuzsa (egyetemi tanár, MTA Doktora, DSc) Szakirány-felelős: Dr. Haász Sándor PhD. adjunktus 1. A szak általános jellemzői 1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: felsőoktatási szakképzés - szakképzettség: Felsőfokú szociális munkás asszisztens - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker Assistant 3. Képzési terület: társadalomtudomány 4. Képzési ág: szociális 5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. - Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%; - az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama 3 hét; - a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit; - a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a. 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja: a szociális munka felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett, elsősorban szociális és adminisztratív részfeladatok vállalására képesek. A szociális munka szakirányon végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munka tervezésében és kivitelezésében. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. 8. A képzésben elsajátítandó kompetenciák: a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat: - a szociális munka részfeladatainak vállalásához szükséges társadalomismereti, pszichológiai, szociálpolitikai, jogi, igazgatási és pedagógiai felkészültség; 2

3 - a civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete; - a vallási közösségekhez, illetve nemzetiségekhez kapcsolódó ismeretek; - tájékozottság az alapvető emberi szükségletek, a szociális problémák és az ezekkel összefüggő társadalmi jelenségek területén; - tájékozottság a szociális munka adminisztrációjában; - felkészültség olyan információk gyűjtésében és adminisztratív úton történő feldolgozásában, amelyek a szociális alapszolgáltatásban, a szakellátásban, és más, hivatali szociális adminisztrációban részfeladatként jelen vannak; - jártasság a korszerű informatikai technikákban; - felkészültség a szociális munka alapkészségeinek alkalmazásában (önismeret, kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia); - felkészültség a személyközi viszonyokban általánosan elfogadott normák, szabályok alkalmazására. b) jártasság, készség, képesség: - szociális szolgáltatásokat nyújtó illetve azokkal kapcsolatban álló intézményekben a szociális munka részfeladatainak ellátására; - szociális területeken megjelenő adminisztratív feladatok végzésére; - fejlesztésekben, innovációban folytatott adminisztratív tevékenységekre; - intézményi, valamint egyéni, családi, csoportos és közösségi munkában szervezési, megvalósítási részfeladatok ellátására. 9. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei: - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; - a képzési terület(ek) szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből az adott képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit; - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit. 10. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: - A szakmai gyakorlat a negyedik félévben végzett gyakorlat, a felsőoktatási intézmény kijelölése alapján végezhető: - szociális munka szakirányon különösen a szociális alapszolgáltatás, a szociális szakellátás intézményeiben; a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben; szociális területen működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinél; munkaerő-piaci szolgáltatással foglalkozó szervezeteknél, intézményeknél; szociális igazgatás intézményeinél. 3

4 2. Mintatanterv - nappali tagozat Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 1. félév 1. Munkaerőpiaci ismeretek 1/1 Gyj 2 2. Szakmai idegen nyelvi alapszintű ismeretek 0/2 Gyj 2 3. Szakmai információfeldolgozási alapismeretek 1/1 Gyj 2 4. Kommunikációs ismeretek 0/2 Gyj 2 5. Pénzügyi ismeretek 1/1 Gyj 2 6. Szociológiai alapismeretek 2/0 K 3 7. Pszichológia alapjai 2/1 K 3 8. Jogi és igazságszolgáltatási alapismeretek 2/0 Gyj 3 9. Szociális munka elmélete 2/1 K Pedagógia alapjai 2/0 K Szakmai önismeret fejlesztése 0/2 Gyj Intézmény megismerési gyakorlat 0/2 Gyj Társadalmi problémák feltárása és kezelése a gyakorlatban 0/2 Gyj 3 ÖSSZES KREDITPONT: 34 4

5 2. félév 1. Szakmai idegen nyelvi alapszintű ismeretek 0/2Gyj 2 2. Szociálpolitikai alapismeretek 2/1K 3 3. Életkorok pedagógiája 1/1K 3 4. Szabadidős szolgáltatások és szervezésük 1/1Gyj 3 5. Szociális és gyermekvédelmi jog 2/1K 3 6. Szociális munka módszerei gyakorlat 1 1/1Gyj 3 7. Szociális munka módszerei gyakorlat 2 1/1K 3 8. Nonprofit ismeretek 2/0 K 3 9. Rekreáció alapjai 1/1Gyj 3 ÖSSZES KREDITPONT: 26 5

6 3. félév 1. Filozófiai és etikai ismeretek 2/1K 3 2. Környezeti nevelés és fenntarthatóság 2/0Gyj 3 3. Társas érintkezés alapjai 2/1K 3 4. Szociális intervenció 1/1K 3 5. A segítő kapcsolat elmélete és gyakorlata 1/1Gyj 3 6. Projektmunka és pályázatírás 1/1Gyj 3 7. Vallás és kultúra 2/0K 3 8. Szociális munka dokumentációja és adminisztrációja 1/1Gyj 3 9. Etnicitás és multikulturalitás 2/0K Informatika a szociális munkában 0/2Gyj 3 KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN: 30 6

7 4. félév 1. Összefüggő gyakorlat 560 óra/ Gyj 30 KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN: 30 7

8 3. Mintatanterv - levelező tagozat Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 1. félév 1. Munkaerőpiaci ismeretek BFSZKSZIML_01 0/10Gyj 2 2. Szakmai idegen nyelvi alapszintű ismeretek BFSZKSZIML_02 0/10Gyj 2 3. Szakmai információfeldolgozási alapismeretek BFSZKSZIML_03 0/10Gyj 2 4. Kommunikációs ismeretek BFSZKSZIML_04 0/10Gyj 2 5. Pénzügyi ismeretek BFSZKSZIML_05 0/10Gyj 2 6. Szociológiai alapismeretek BFSZKSZIML_06 10/0K 3 7. Pszichológia alapjai BFSZKSZIML_07 15/0K 3 8. Jogi és igazságszolgáltatási alapismeretek BFSZKSZIML_08 0/10Gyj 3 9. Szociális munka elmélete BFSZKSZIML_09 15/0K Pedagógia alapjai BFSZKSZIML_10 10/0K Szakmai önismeret fejlesztése BFSZKSZIML_11 0/10Gyj Intézmény megismerési gyakorlat BFSZKSZIML_12 0/10Gyj Társadalmi problémák feltárása és kezelése a gyakorlatban BFSZKSZIML_13 0/10Gyj 3 ÖSSZES KREDITPONT: 34 8

9 2. félév Ssz. Tantárgy neve Tantárgy kódja 1. Szakmai idegen nyelvi alapszintű ismeretek BFSZKSZIML_14 0/10Gyj 2 2. Szociálpolitikai alapismeretek BFSZKSZIML_15 15/0K 3 3. Életkorok pedagógiája BFSZKSZIML_16 10/0K 3 4. Szabadidős szolgáltatások és szervezésük BFSZKSZIML_17 0/10Gyj 3 5. Szociális és gyermekvédelmi jog BFSZKSZIML_18 15/0K 3 6. Szociális munka módszerei gyakorlat 1 BFSZKSZIML_19 0/10Gyj 3 7. Szociális munka módszerei gyakorlat 2 BFSZKSZIML_20 10/0K 3 8. Nonprofit ismeretek BFSZKSZIML_21 10/0K 3 9. Rekreáció alapjai BFSZKSZIML_22 0/10Gyj 3 ÖSSZES KREDITPONT: 26 9

10 3. félév 1. Filozófiai és etikai ismeretek BFSZKSZIML_23 15/0K 3 2. Környezeti nevelés és fenntarthatóság BFSZKSZIML_24 0/10Gyj 3 3. Társas érintkezés alapjai BFSZKSZIML_25 15/0K 3 4. Szociális intervenció BFSZKSZIML_26 10/0K 3 5. A segítő kapcsolat elmélete és gyakorlata BFSZKSZIML_27 0/10Gyj 3 6. Projektmunka és pályázatírás BFSZKSZIML_28 0/10Gyj 3 7. Vallás és kultúra BFSZKSZIML_29 10/0K 3 8. Szociális munka dokumentációja és adminisztrációja BFSZKSZIML_30 0/10Gyj 3 9. Etnicitás és multikulturalitás BFSZKSZIML_31 10/0K Informatika a szociális munkában BFSZKSZIML_32 0/10Gyj 3 KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN: 30 10

11 4. félév 1. Összefüggő gyakorlat BFSZKSZIML_ óra Gyj 30 KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN: 30 11

12 4. Az alapképzésbe való kreditbeszámítás A szakképzési tantervben az alapképzésbe beszámíthatónak jelzett ismeretek (tantárgyak és kreditjeik), valamint az adott ( befogadó ) alapképzés tantervében elismertként tervezett ismeretek (tantárgyak és kreditjeik) megadása a szakképzésből beszámítható ismeretek (modul, tantárgy, kredit megadásával) Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány az adott alapképzés tantervéből teljesítettnek számító ismeretek (ismeretkör, tantárgy, kredit megadásával) Besorolási alapképzési szak: Szociálpedagógia Tanegység Tanegység Informatika a szociális munkában 3 Szociálinformatika 3 Intézmény-megismerési gyakorlat 3 Intézményi terepgyakorlat és feldolgozó szeminárium Szociológiai alapismeretek 3 Bevezetés a szociológiába 3 Filozófiai és etikai ismeretek 3 Filozófiai és etikai ismeretek 3 Pedagógia alapjai 3 Bevezetés a pedagógiába 3 A társas érintkezés alapjai 3 Szociális interakciók pszichológiája 3 Jogi és igazgatási alapismeretek 3 Pszichológia alapjai 3 Általános jogi és közigazgatási alapismeretek Személyiségfejlesztés lélektani alapjai Szakmai önismeret fejlesztése 3 Szakmai önismeret fejlesztése 3 Szociális munka elmélete 3 Szociális munka elmélete 3 Környezeti nevelés és fenntarthatóság 3 Környezetvédelem és fenntarthatóság Életkorok pedagógiája 3 Életkorok pedagógiája 3 Szabadidős szolgáltatások és szervezésük Szociális munka módszerei gyakorlat I. 3 Szabadidő- és játékpedagógia 3 3 Szociális munka csoportokkal 3 Szociális intervenció 3 Szociális esetmunka 3 Szociális munka módszerei gyakorlat II. 3 Közösségi szociális munka 3 Szociálpolitikai alapismeretek 3 Szociálpolitika I. 3 Segítő kapcsolat elmélete és gyakorlata 3 Tanácsadás elmélete és gyakorlata 3 Szociális és gyermekvédelmi jog 3 Szociális és gyermekvédelmi jog 3 Rekreáció alapjai 3 Rekreáció 3 Szakmai gyakorlat 30 Szakmai gyakorlat 30 Összesen:

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben