EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013

2 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management at ISCED level 5) 2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: - szakképzettség: - felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens - felsőfokú humánpolitikai közgazdász-asszisztens - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: - Human Resource Manager Assistant - Personnel Policy Manager Assistant - választható szakirányok: személyügyi (Human Resource), humánpolitikai (Personnel Policy) 3. Képzési terület: gazdaságtudományok Képzési ág: üzleti Besorolási alapképzési szak: emberi erőforrások A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő 3410 Oktatási asszisztens 3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző 3631 Konferencia- és rendezvényszervező 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző 4112 Általános irodai adminisztrátor 4122 Bérelszámoló 4134 Humánpolitikai adminisztrátor 4. A képzési idő félévekben: 4 félév A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit - az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50%-50%; - az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben: hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra; - a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit; - a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. 5. A felsőoktatási szakképzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erőforrás gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetőségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését, valamint a felmerülő ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét.

3 A szakképzés tanterve teljes idejű képzés (óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) A modulok és azok félévek tantárgy számonkérés tantárgyai - a vonatkozó KKK kredit (koll / gyj / pontjában megadottak tanóraszám (heti/ féléves), száma 1 egyéb 2 ) alapján tanóratípus 3 (ea / sz / gy / konz) felelősök k u l c s k o m p e t e n c i a modul (a vonatkozó KKK rendelet8. pontja alapján) 12 kredit 1. Kommunikációs Dr. Rudnák Ildikó 2. Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alap Dr. Kovács Árpád 3. Munkaerő-piaci Csehné Dr. Papp Imola 4. Szakmai idegen nyelv Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára 2+1/ 28 ea.,14 3 koll. 2/28 ea. 3 gyj. összesen 2/28 ea. 4/56 ea. 1/14 2/28 ea. 3 koll. 2/28 ea. 3 gyj. 2/28 ea koll, 2 gyj. k é p z é s i t e r ü l e t szerinti közös modul (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 21 kredit 1. Pénzügytan Dr. Széles Zs. 2+1/ 28 ea.,14 4 koll. 2. Vállalatgazdaságtan Dr. Illés B. Cs. 3. Számvitel Dr. Borzán Anita 4. Marketing Dr. Horváth Ágnes 5. Vezetés és szervezés alapjai Dr. Gyenge Balázs összesen 2+1/ 28 ea.,14 2+2/ 28 ea.,28 2+1/ 28 ea.,14 8/112 ea., 5/70 2+1/ 28 ea.,14 2/28 ea., 1/14 5 koll. 4 koll. 4 koll. 4 koll koll. s z a k k é p z é s i m o d u l (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 87 kredit s z a k m a i t ö r z s modul (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) - 57 kredit Személyügyi szakirány felelőse: 1. EU 2/28 ea. 3 koll. Dr. Halmai Péter 2. Vállalati pénzügyek Dr. Borszéki Éva 2/28 ea. 2/28 ea. 3; 3 koll., koll. 1 egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorrakerülés rendjében megadva (pl: 3; 2, illetve koll; gyj) 2 pl. évközi beszámoló 3 Nftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc

4 3. Nemzetközi gazdaságtan Dr. Constantinovits M. 4. Statisztika Tóthné Dr. Lőkös Klára 5. Informatika 2 Dr. Szakács Attila 6. Gazdasági alap Dr. Simon Sándor 7. Általános és gazdasági jogi Dr. Herbst Árpád 8. Emberi erőforrás menedzsment 9. Üzleti tervezés Dr. Illés B. Csaba 10. Idegen nyelv I-II. 11. Személyügyi tevékenység Dr. Kiss Csilla 1+2/ 14 ea.,28 2/28 ea. 3 koll. 4 gyj. 2/28 3 gyj. 2/28 ea. 4 koll. 2/28 ea. 3 koll. 3/42 ea. 4 koll.. 2/28 3 gyj. 4/56 ea. 6/84 ea. 4; 5 gyj., gyj. 3/42 ea. 1/14 4 gyj. 12. Gazdaság és 2/28 ea. 4 koll. szervezetszociológia Dr. Madarász Imre 13. Munkajog és 2/28 ea. 3 koll,. társadalombiztosítási jog, Dr. Szira Zoltán 14. Munkaügyi 2/28 ea. 4 gyj kapcsolatok rendszere Dr. Tóth Ferenc összesen 8/112 ea. 11/154 ea. 16/224 ea koll., 7 gyj. 6/84 1/14 s z a k m a i t ö r z s modul (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) - 57 kredit Humánpolitikai szakirány felelőse: 1. EU 2/28 ea. 3 koll. Dr. Halmai Péter 2. Vállalati pénzügyek 2/28 ea. 2/28 ea. 3; 3 koll., koll. Dr. Borszéki Éva 3. Nemzetközi gazdaságtan Dr. Constantinovits M. 2/28 ea. 3 koll. 4. Statisztika Tóthné Dr. Lőkös Klára 5. Informatika 2 Dr. Szakács Attila 6. Gazdasági alap Dr. Simon Sándor 7. Általános és gazdasági jogi Dr. Herbst Árpád 1+2/ 14 ea.,28 4 gyj. 2/28 3 gyj. 2/28 ea. 4 koll. 2/28 ea. 3 koll.

5 8. Emberi erőforrás menedzsment 9. Üzleti tervezés Dr. Illés B. Csaba 10. Idegen nyelv I-II. Dr. Kiss Csilla 11. Humán controlling Dr. Zéman Zoltán 12. Regionális gazdaságtan Dr. Káposzta József 13. Regionális munkaerőgazdálkodás, Csehné Dr. Papp Imola 14. Munkahelyi és munkaerőpiaci képzés Rakaczkiné Dr. Tóth K. 3/42 ea. 4 koll.. 2/28 3 gyj. 4/56 ea. 6/84 ea. 4; 5 gyj., gyj. összesen 8/112 ea. 11/154 ea. 6/84 3/42 ea. 1/14 4 gyj. 2/28 ea. 4 koll. 2/28 ea. 3 koll,. 2/28 ea. 4 gyj 16/224 ea. 1/14 G y a k o r l a t i modul: a szakmai gyakorlat terve almodulok, tantervi félévek egységek időtartama (hetek vagy órák száma), a gyakorlat formája 4 (ef -külső/ lab / egyéb) 560 óra ef-külső a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásába n szereplő szervezetnél - az intézménnyel kötött együttműködési megálla-podáson alapuló gyakorlat a szakon összesen 57 9 koll., 7 gyj. kredit száma számonkérés, értékelési módszer 30 6 munkanapló minősítő lap elfogadása esetén a leckekönyvbe történő bejegyzésnek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat időtartamát, a gyakorlóhely megnevezését és a szakmai gyakorlat intézményi vezetőjének aláírását. összesen egyéb 18/252 ea. 5/70 15/210 ea. 7/98 20/280 ea. 2/ Összesen 1498 óra, ebből 742 óra (49,5%) elmélet és =756 óra (50,5%) gyakorlat koll. 9 gyj. 4 a gyakorlat formája pl: egybefüggő külső, laboratóriumi, géptermi, tanirodai, stb.

6 A szakképzés tanterve részidejű (levelező tagozatos) képzés (óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) A modulok és azok félévek tantárgy számonkérés tantárgyai - a vonatkozó KKK kredit (koll / gyj / pontjában megadottak tanóraszám (heti/ féléves), száma 5 egyéb 6 ) alapján tanóratípus 7 (ea / sz / gy / konz) felelősök k u l c s k o m p e t e n c i a modul (a szakra vonatkozó KKK rendelet 8 pontja alapján) 12 kredit 1. Kommunikációs 16/ 3 koll. Dr. Rudnák Ildikó 2. Szakmai és 12/ 3 gyj. pénzügyi információ feldolgozási alap Dr. Kovács Árpád 3. Munkaerő-piaci Csehné Dr. Papp Imola 4. Szakmai idegen 12/ea. 3 gyj. nyelv Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára összesen 12/ 12/ea. 16/ 12/ea koll., 2 gyj. k é p z é s i t e r ü l e t szerinti közös modul (a szakra vonatkozó KKK rendelet 8 pontja alapján) 21 kredit 1. Pénzügytan 16/ea. 4 koll. Dr. Széles Zs. 2. Vállalatgazdaságtan 18/ea. 5 koll. Dr. Illés B. Cs. 3. Számvitel 24/ea. 4 koll. Dr. Borzán Anita 4. Marketing 16/ea. 4 koll. Dr. Horváth Ágnes 5. Vezetés és szervezés 16/ea. 4 koll. alapjai Dr. Gyenge Balázs összesen 74/ea. 16/ea koll. s z a k k é p z é s i m o d u l (a szakra vonatkozó KKK rendelet 8 pontja alapján) 87 kredit s z a k m a i t ö r z s modul (a szakra vonatkozó KKK rendelet 8 pontja alapján) - 57 kredit Személyügyi szakirány felelőse: 1. EU Dr. Halmai Péter 2. Vállalati pénzügyek 12/ea. 12/ea. 3; 3 koll., koll. Dr. Borszéki Éva 3. Nemzetközi gazdaságtan Dr. Constantinovits M. 5 egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorrakerülés rendjében megadva (pl: 3; 2, illetve koll; gyj) 6 pl. évközi beszámoló 7 Nftv tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc

7 4. Statisztika Tóthné Dr. Lőkös Klára 5. Informatika 2 Dr. Szakács Attila 6. Gazdasági alap Dr. Simon Sándor 7. Általános és gazdasági jogi Dr. Herbst Árpád 8. Emberi erőforrás menedzsment 9. Üzleti tervezés Dr. Illés B. Csaba 10. Idegen nyelv I-II. Dr. Kiss Csilla 18/ea. 4 gyj. 12/ 3 gyj. 12/ea. 4 koll. 12 ea. 3 koll. 18 ea. 4 koll. 12/ 3 gyj. 24/ea. 30/ea. 4; 5 gyj., gyj. 11. Személyügyi 24/ea. 4 gyj. tevékenység 12. Gazdaság és 12/ea. 4 koll. szervezetszociológia Dr. Madarász Imre 13. Munkajog és társadalombiztosítási jog, Dr. Szira Zoltán 14. Munkaügyi 12/ 4 gyj. kapcsolatok rendszere Dr. Tóth Ferenc összesen 48/ea. 72/ea. 102/ea koll., 7 gyj. 24/ s z a k m a i t ö r z s modul (a szakra vonatkozó KKK rendelet 8 pontja alapján) - 57 kredit Humánpolitikai szakirány felelőse: 1. EU Dr. Halmai Péter 2. Vállalati pénzügyek 12/ea. 12/ea. 3; 3 koll., koll. Dr. Borszéki Éva 3. Nemzetközi gazdaságtan Dr. Constantinovits M. 4. Statisztika 18/ea. 4 gyj. Tóthné Dr. Lőkös Klára 5. Informatika 2 12/ 3 gyj. Dr. Szakács Attila 6. Gazdasági alap Dr. Simon Sándor 7. Általános és gazdasági jogi Dr. Herbst Árpád 8. Emberi erőforrás menedzsment 9. Üzleti tervezés Dr. Illés B. Csaba 12/ea. 4 koll. 12 ea. 3 koll. 18 ea. 4 koll. 12/ 3 gyj.

8 10. Idegen nyelv I-II. Dr. Kiss Csilla 11. Humán controlling Dr. Zéman Zoltán 12. Regionális gazdaságtan Dr. Káposzta József 24/ea. 30/ea. 4; 5 gyj., gyj. 24/ea. 4 gyj. 12/ea. 4 koll. 13. Regionális munkaerőgazdálkodás, Csehné Dr. Papp Imola 14. Munkahelyi és munkaerőpiaci képzés Rakaczkiné Dr. Tóth K. összesen 48/ea. 72/ea. 24/ 12/ 4 gyj. 102/ea koll., 7 gyj. g y a k o r l a t i modul: a szakmai gyakorlat terve almodulok, tantervi félévek egységek időtartama (hetek vagy órák száma), a gyakorlat formája 8 (ef -külső/ lab / egyéb) 240 óra ef-külső a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásába n szereplő szervezetnél - az intézménnyel kötött együttműködési megállapodáson alapuló gyakorlat kredit száma 30 számonkérés, értékelési módszer 6 munkanapló minősítő lap elfogadása esetén a leckekönyvbe történő bejegyzésnek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat időtartamát, a gyakorlóhely megnevezését és a szakmai gyakorlat intézményi vezetőjének aláírását. összesen egyéb 122/ea. 84/ea. 118/ea. - a szakon összesen 12/ 40/ 12/ 240 Összesen 628 óra, ebből 324 óra (51,6%) elmélet, 304 óra (48,4%) gyakorlat koll. 9 gyj. 8 a gyakorlat formája pl: egybefüggő külső, laboratóriumi, géptermi, tanirodai, stb.

9 MUNKANAPLÓ (hetente kell kitölteni) A hallgató neve: A gyakorlóhely neve:... Cím:.. Hét: 1. hét,...-tól.. -ig (Minimum 5 mondat.) (Minimum 5 mondat.) (1-2 mondat) Végzett tevékenység Legfontosabb tapasztalatok Levont következtetés Dátum:... gyakorlatvezető A SZAKMAI GYAKORLATRÓL H A L L G A T Ó I M I N Ő S Í T É S A gazdálkodó szervezet neve: címe:. A HALLGATÓ neve:.. A megfelelőnek tartott minősítésnél kérjük X-el jelölje tapasztalatait, véleményét. Szempontok Kiemelked ő Átlagos Átlag alatti Nem kielégítő Szakmai és jártasság Önálló munkavégzés Megbízhatóság Felelősségérzet Kapcsolatteremtő készség Szorgalom A minősítő által fontosnak tartott egyéb észrevételek: Kelt,,.év..hó.nap P.H. a gyakorlatvezető aláírása

10 Az alapképzésbe való kreditbeszámítás terve A 3. pont alatt a szakképzési tantervben az alapképzésbe beszámíthatónak jelzett (tantárgyak és kreditjeik), valamint az adott ( befogadó ) alapképzés tantervében elismertként tervezett (tantárgyak és kreditjeik) megadása a szakképzésből beszámítható (modul, tantárgy, kredit megadásával) az adott alapképzés tantervéből teljesítettnek számító (ismeretkör, tantárgy, kredit megadásával) Kulcskompetencia modul Kommunikációs, 3 kr. Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alap, 3 kr. Munkaerő-piaci, 3 kr. Képzési terület szerinti közös modul Pénzügytan, 4 kr. Vállalatgazdaságtan, 5 kr. Üzleti alapozó /Üzleti kommunikáció, 3 kr Módszertani /Informatika alapjai, 4 kr. Szakmai törzsanyag /Foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika, 3 kr. Üzleti alapozó /Pénzügytan, 3 kr. Üzleti alapozó /Vállalatgazdaságtan, 4 kr. Számvitel, 4 kr Üzleti alapozó /Számvitel alapjai 5kr. Marketing, 4 kr. Üzleti alapozó /Marketing, 3 kr. Vezetés és szervezés alapjai, 4 kr. Üzleti alapozó / Vezetés és szervezés alapjai, 4 kr. Szakmai törzsmodul Vállalati pénzügyek, 3+3 kr. Nemzetközi gazdaságtan 3 kr Statisztika, 4 kr. Általános és gazdasági jogi, 3 kr Szakmai törzsanyag/vállalati pénzügyek, 5 kr. Üzleti alapozó / Nemzetközi gazdaságtan 3 kr Módszertani / Statisztika 1., 4 kr. Üzleti alapozó / Általános és gazdasági jogi 4 kr Emberi erőforrás menedzsment 3 kr Szakmai törzsanyag/ Emberi erőforrás menedzsment 3 kr. Üzleti tervezés, 3 kr Informatika 2, 3 kr. EU, 3 kr Gazdasági alap, 4 kr. Gyakorlati modul Szakmai gyakorlat, 30 kr Szakmai törzsanyag/ Üzleti tervezés, 3 kr Szabadon választható tárgyak 9 kr. Külső szakmai gyakorlat, 30 kr. Összesen: 90 kredit

11 a szakképzésből beszámítható (modul, tantárgy, kredit megadásával) Kulcskompetencia modul Kommunikációs, 3 kr. Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alap, 3 kr. Szakmai idegen nyelv, 3 kr. Képzési terület szerinti közös modul Pénzügytan, 4 kr. Vállalati gazdaságtan, 5 kr. A Gazdálkodási és menedzsment és Pénzügy és számvitel BA szakok adott alapképzés tantervéből teljesítettnek számító (ismeretkör, tantárgy, kredit megadásával) Üzleti alapozó /Üzleti kommunikáció, 3 kr Módszertani /Informatika alapjai, 3 kr. Üzleti alapozó /Szaknyelv 1., 3 kr. Üzleti alapozó /Pénzügyek alapjai, 4 kr. Üzleti alapozó /Vállalati gazdaságtan, 4 kr. Marketing, 4 kr. Üzleti alapozó /Bev. a marketingbe, 4 kr. Számvitel, 4 kr Üzleti alapozó /Számvitel alapjai 5kr. Vezetés, szervezés alapjai, 4 kr. Üzleti alapozó /Bev. a menedzsmentbe, 4 kr. Szakmai törzsmodul EU, 3 kr. Társadalomtudományi /EU, 3 kr. Vállalati pénzügyek, 3+3 kr. Szakmai törzsanyag/vállalati pénzügyek, 6 kr. Statisztika, 4 kr. Általános és gazdasági jogi, 3 kr Üzleti tervezés, 3 kr. Gazdasági alap, 4 kr. Humán controlling, 4 kr v. Személyügyi tevékenység, 4 kr Módszertani / Statisztika 1., 4 kr. Üzleti alapozó /Jog 2 (gazdasági jog), 3 kr. Szabadon választható tárgyak 9 kr. Összesen: 55 kredit

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

5. A szakmai gyakorlat leírása

5. A szakmai gyakorlat leírása 5. A leírása Tantervi egység, (al)modul neve: Szakmai gyakorlat modul Kreditszáma: 30 Tantervi helye: 4. félév A Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

SZTE gyakornokok fogadásának lehetőségei, előnyei. Fazekas Melinda SZTE Karrier Iroda 2013. április 8.

SZTE gyakornokok fogadásának lehetőségei, előnyei. Fazekas Melinda SZTE Karrier Iroda 2013. április 8. SZTE gyakornokok fogadásának lehetőségei, előnyei Fazekas Melinda SZTE Karrier Iroda 2013. április 8. Kötelező és alternatív szakmai gyakorlatok Kötelező szakmai gyakorlat: az SZTE-n GTK (14 hét), MK (12

Részletesebben