Pénzügy és Számvitel BA szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügy és Számvitel BA szak"

Átírás

1 Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd megismerkednek az üzleti tudományok néhány fontos területével, valamint részletesebben a pénzügy, illetve a számvitel alapvetően alkalmazandó tudásanyagával. A pénzügyben és számvitelben jártas szakemberek a munkaerőpiac keresett és elismert személyei, aki képesek akár önálló vállalkozások működtetésére, akár a közép- és nagyvállalati rendszer hierarchiájába beilleszkedve segíteni a vállalat sikeres működését. A képzés szakirányai lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók a pénzügy vagy a számvitel területén jobban elmélyedjenek s a gyakorlat szempontjából fontos ismereteket szerezzenek. Ez az alapszak gyakorlat-orientáltsága mellett olyan általános és széleskörű ismeretet nyújt a résztvevők számára, hogy bármely gazdálkodási és menedzsment mesterképzésre továbbléphetnek, ugyanakkor lehetőséget biztosít az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásához és mérlegképes könyvelői oklevél megszerzéséhez is. A mesterkurzusokra való továbblépésben a szak hallgatói elsősorban a pénzügyi és számviteli területen indított mesterkurzusok esetében élveznek nagy előnyt. Az e szakra felvételt nyerők az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar hallgatói lesznek, de a Közgazdaságtudományi Karral létrejött megállapodás alapján közös képzésben fognak részt venni, így gyakorlatilag mindkét karon nagy óraszámban fognak tantárgyakat hallgatni. A pénzügy és számvitel alapszak képzési ideje: 6+1, az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász, pénzügy és számvitel alapszakon. A szak főbb tantárgyai: Általános alapozó modul: Ennek keretében a hallgatók a szakmát megalapozó módszertani és gazdaságelméleti alapozó ismereteket hallgatnak, többek között matematikát, statisztikát, mikro- és makroökonómiát, pénzügytant, nemzetközi gazdaságtant és EU ismereteket. Ezeken túl a hallgató választható tantárgyakkal bővítheti az értelmiségi hivatást és intelligenciát megalapozó tudását (szociológia, filozófia, gazdaságtörténet, politológia stb.). Üzleti alapozó modul: Kötelező üzleti tárgyak és készségfejlesztő tárgyak alapozzák meg a későbbi speciális szakmai ismereteket. Ezek között a gazdasági jog, a vállalati gazdaságtan, a marketing, a vezetés és szervezés, a számvitel alapjai, a vállalati pénzügyek területei kiemelendőek. A menedzsment tréning, a kommunikáció, a pályázatírás, a projektmenedzsment, az etikett és protokoll mind olyan készségek, amelyek mai üzleti világ alapvetően szükségesek a sikeres működéshez. Alapszak speciális modul: Ebben a modulban lehet elsajátítatni azokat az ismereteket, amelyek az alapszak speciális részét jelentik. Így a vállalkozások számvitele, a gazdasági elemzés, a vagyonértékelés, a kontrolling, az informatika, a tervezés, az ellenőrzés és az adózási ismeretek által kapnak a hallgatók olyan szakmai tudást, amelyek által a munkaerőpiac értékes szereplőivé válhatnak, illetve megalapozhatják az alapképzést követő pénzügy és számviteli területre alapozó mesterkurzusokban való eredményes részvételt.

2 Választható szakirányok: - Pénzügy szakirány - Számvitel szakirány A szakirányokban a korábban felsorolt ismeretanyagot a szakirány elnevezésének megfelelő irányban lehet elmélyíteni, további speciális területeken. Részletes információt lehet kérni: Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Oktatásszervezési és Minőségbiztosítási Hivatal 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. elefon: 52/ , 52/ Fax: 52/

3 Pénzügy és számvitel (BA) nappali tagozat NEPUNKÓD Csoport Sorszám AV_PNA101 1 Gazdasági matematika V AV_PNA102 2 Gazdasági matematika I V AV_PNA103 3 Statisztika V AV_PNA104 4 Statisztika I V AV_PNA105 5 Informatika G összesen AV_PNA106 6 Mikroökonómia V AV_PNA107 7 Makroökonómia V AV_PNA108 8 Nemzetközi közgazdaságtan V AV_PNA109 9 Pénzügytan V AV_PNA Környezetgazdaságtan V összesen Ületi alapozó ismeretek 0 0 AV_PNA Menedzsment V AV_PNA Üzleti kommunkáció G AV_PNA Gazdasági magánjog V AV_PNA Marketing V AV_PNA Vállalatgazdaságtan V AV_PNA Számvitel (A számvitel alapjai) G összesen AV_NNK01 17 Üzleti szaknyelv I G AV_NNK02 18 Üzleti szaknyelv II V AV_NNK03 19 Üzleti szaknyelv III G AV_NNK04 20 Üzleti szaknyelv IV V AV_PNA Üzleti Informatika G AV_PNA anácsadás módszertana V AV_PNA Projekt menedzsment G AV_PNA Üzleti tervezés G összesen "B" társadalomtudományi ismeretek ANÁRGY "A" Közg. Módszertani és üzleti alapozó ismeretek Módszertani alapozó ismeretek Közgazdaságtani alapozó ismeretek Üzleti szaknyelv Egyéb alapozó üzleti ismeretek ársadalomtudományi ismeretek ANÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLE A összesen AV_PNB Filozófia V AV_PNB Szociológia V AV_PNB Európai Uniós ismeretek V AV_PNB Gazdaságtörténet V összesen KREDI = ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II 1.oldal

4 Pénzügy és számvitel (BA) nappali tagozat NEPUNKÓD Csoport Sorszám ANÁRGY ANÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLE KREDI = ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II "C" szakmai törzsanyag Pénzügyi, számviteli ismeretkör AV_PND Számvitel I (Pénzügyi számvitel) V AV_PND Számvitel II (vezetői számvitel) V AV_PND Számvitel IV. (Éves beszámoló) V AV_PND Vállalati pénzügyek G AV_PND Vállalati pénzügyek I V AV_PND Gazdasági elemzés G AV_PND Adózási ismeretek V AV_PND Pénzügyi és számviteli inform G AV_PND Bank és biztosítási ismeretek G AV_PND ÁH ismeretek és számvitel V AV_PND Hitelintézeti számvitel G AV_PND Ellenőrzés- és könyvvizsgálat V AV_PND Kontrolling V AV_PND Vállalkozások finanszírozása V összesen Egyéb szakmai törzsanyag AV_PND Gazdasági közjog V AV_PND Emberi erőforrás menedzsment V AV_PND Szervezet- és vezetéselmélet V AV_PND Vállalat- és vagyonértékelés V összesen C összesen Választható szakmai tárgyak G G G AV_PNE101 Vállalkozások alapítása V AV_PNE102 A konszolidáció alapjai G AV_PNE103 A pénzügyi modellezés alapjai G AV_PNE104 Különleges céghelyzetek számvitele G AV_PNE105 Speciális számviteli kérdések G AV_PNE106 Számviteli projektmunka G AV_PNE107 Vállalati pénzügyi tervezés (esettan) G Választható szakmai tárgyak* 10 kredit teljesítendő összesen Nem kreditértékű tárgyak estnevelés I heti A estnevelés II heti A AVDIP1 Szakdolgozat konzultáció I A AVDIP2 Szakdolgozat konzultáció II A Összesen Heti óraszám, félves kredit árgyak száma ente Gyak. jegyek száma ent Vizsgák száma ente magyarázat E = elméleti óra Kötelező tárgyak óraszáma, kreditértékei enként Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr G = gyakorlati óra A V = vizsga B C S(szakiránnyal) S+10 választható A képzés 7 es, a 7. ben szaktantárgyi gyakorlaton(15 hét 30kr) vesznek részt a hallgatók, szakdolgozatot készítenek és záróvizsgát tesznek. 1-6 ben annyi kreditet kell felvenni, hogy 180 kredit teljesüljön 2.oldal

5 Pénzügy és számvitel (BA) levelező tagozat NEPUNKÓD Csoport Sorszám AV_PLA101 1 Gazdasági matematika V AV_PLA102 2 Gazdasági matematika I V AV_PLA103 3 Statisztika V AV_PLA104 4 Statisztika I V AV_PLA105 5 Informatika G összesen AV_PLA106 6 Mikroökonómia V AV_PLA107 7 Makroökonómia V AV_PLA108 8 Nemzetközi közgazdaságtan V AV_PLA109 9 Pénzügytan V AV_PLA Környezetgazdaságtan V összesen Ületi alapozó ismeretek 0 0 AV_PLA Menedzsment V AV_PLA Üzleti kommunkáció G AV_PLA Gazdasági magánjog V AV_PLA Marketing V AV_PLA Vállalatgazdaságtan V AV_PLA Számvitel (A számvitel alapjai) G összesen AV_LNK01 17 Üzleti szaknyelv I G AV_LNK02 18 Üzleti szaknyelv II V AV_PLA Üzleti Informatika G AV_PLA anácsadás módszertana V AV_PLA Projekt menedzsment G AV_PLA Üzleti tervezés G összesen "B" társadalomtudományi ismeretek ANÁRGY "A" Közg. Módszertani és üzleti alapozó ismeretek Módszertani alapozó ismeretek Közgazdaságtani alapozó ismeretek Üzleti szaknyelv Egyéb alapozó üzleti ismeretek ársadalomtudományi ismeretek ANÁRGYAK ÓRASZÁMA A összesen AV_PLB Filozófia V AV_PLB Szociológia V AV_PLB Európai Uniós ismeretek V ELMÉLE KREDI = ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II 1.oldal

6 Pénzügy és számvitel (BA) levelező tagozat NEPUNKÓD Csoport Sorszám ANÁRGY ANÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLE AV_PLB Gazdaságtörténet V KREDI = ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II összesen "C" szakmai törzsanyag Pénzügyi, számviteli ismeretkör AV_PLD Számvitel I (Pénzügyi számvitel) V AV_PLD Számvitel II (vezetői számvitel) V AV_PLD Számvitel IV. (Éves beszámoló) V AV_PLD Vállalati pénzügyek G AV_PLD Vállalati pénzügyek I V AV_PLD Gazdasági elemzés G AV_PLD Adózási ismeretek V AV_PLD Pénzügyi és számviteli inform G AV_PLD Bank és biztosítási ismeretek G AV_PLD ÁH ismeretek és számvitel V AV_PLD Hitelintézeti számvitel G AV_PLD Ellenőrzés- és könyvvizsgálat V AV_PLD Kontrolling V AV_PLD Vállalkozások finanszírozása V összesen oldal

7 Pénzügy és számvitel (BA) levelező tagozat NEPUNKÓD Csoport Sorszám Egyéb szakmai törzsanyag ANÁRGY ANÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLE KREDI = ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II AV_PLD Gazdasági közjog V AV_PLD Emberi erőforrás menedzsment V AV_PLD Szervezet- és vezetéselmélet V AV_PLD Vállalat- és vagyonértékelés V összesen C összesen Választható szakmai tárgyak G G G AV_PLE101 Vállalkozások alapítása V AV_PLE102 A konszolidáció alapjai G AV_PLE103 A pénzügyi modellezés alapjai G AV_PLE104 Különleges céghelyzetek számvitele G AV_PLE105 Speciális számviteli kérdések G AV_PLE106 Számviteli projektmunka G AV_PLE107 Vállalati pénzügyi tervezés (esettan) G Nem kreditértékű tárgyak Választható szakmai tárgyak* 10 kredit teljesítendő összesen AVDIP1 Szakdolgozat konzultáció I A AVDIP2 Szakdolgozat konzultáció II A Összesen Heti óraszám, félves kredit árgyak száma ente 43 Gyak. jegyek száma ente 15 Vizsgák száma ente magyarázat E = elméleti óra Kötelező tárgyak óraszáma, kreditértékei enként Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr Elm GY Kr G = gyakorlati óra A V = vizsga B C S(szakiránnyal S+10 választható A képzés 7 es, a 7. ben szaktantárgyi gyakorlaton(15 hét 30kr) vesznek részt a hallgatók, szakdolgozatot készítenek és záróvizsgát tesznek. 1-6 ben annyi kreditet kell felvenni, hogy 180 kredit teljesüljön 3.oldal

8 NEPUNKÓD ANÁRGY Pénzügy és számvitel (BA) nappali tagozat 2. és 3. éveseknek Kari tanács : Kari anács: Kari anács: ANÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLE KREDI = Egymásraépülés ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II 5 6 AV_PNA001 Gazdasági matematika K AV_PNA002 Gazdasági matematika I AV_PNA K AV_PNA003 Statisztika AV_PNA GY AV_PNA004 Statisztika I AV_PNA K AV_PNA005 Gazdaságinformatika GY AV_PNA006 Információrendszerek GY AV_PNA007 Bevezetés a közgazdaságtanba GY AV_PNA008 Mikroökonómia K AV_PNA009 Makroökonómia K AV_PNA010 Nemzetközi közgazdaságtan K AV_PNA011 Pénzügytan K AV_PNA012 Európai Uniós ismeretek GY AV_PNA013 Gazdasági magánjog K AV_PNA014 Gazdasági közjog K AV_PNA015 Vállalatgazdaságtan K AV_PNA016 Szervezeti magatartás K AV_PNA017 Szervezet- és vezetéselmélet K AV_PNA018 Számvitel (A számvitel alapjai) GY AV_PNA019 Számvitel I (Pénzügyi számvitel) AV_PNA K AV_PNA020 Számvitel II (vezetői számvitel) AV_PNA K AV_PNA021 Számvitel IV. (Éves beszámoló) AV_PNA K AV_PNA022 Vállalati pénzügyek GY AV_PNA023 Vállalati pénzügyek I AV_PNA K AV_PNA024 Marketing K AV_PNA025 Gazdasági elemzés K AV_PNA026 Vállalat- és vagyonértékelés K AV_PNA027 Emberi erőforrás menedzsment K AV_PNA028 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje K AV_PNA029 Kontrolling K AV_PNA030 Adózási ismeretek K AV_PNA031 Pénzügyi és számviteli informatika GY AV_PNA032 Ellenőrzés- és könyvvizsgálat K AV_PNA033 Üzleti tervezés GY AV_PNA034 Banktan GY AV_PNA035 Vállalkozások finanszírozása K AV_PNA036 Biztosítási ismeretek GY AV_PNA037 Nemzetközi pénzügytan K AV_PNA038 Államháztartási ismertek K 1.oldal

9 NEPUNKÓD ANÁRGY Pénzügy és számvitel (BA) nappali tagozat 2. és 3. éveseknek Kari tanács : Kari anács: Kari anács: ANÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLE KREDI = Egymásraépülés ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II 5 6 AV_PNA039 Államháztartási számvitel K AV_PNA040 Hitelintézeti számvitel GY AV_PNA041 Nonprofit számvitel GY Kötelező készségfejlesztő tárgyak AV_PNA042 Üzleti kommunikáció GY AV_PNA043 anácsadás módszertana GY AV_PNA044 Projekt menedzsment GY Kötelező társadalomtudományi tárgyak AV_PNA045 Filozófia K AV_PNA046 Gazdaságtörténet K AV_PNA047 Szociológia K AV_NNK01 Idegen nyelv I GY AV_NNK02 Idegen nyelv II K AV_NNK03 Idegen nyelv III GY AV_NNK04 Idegen nyelv IV K estnevelés I A estnevelés II A AVDIP1 Szakdolgozat konzultáció I A AVDIP2 Szakdolgozat konzultáció II A Választható szakmai tárgyak* összesen 9 kredit kell teljesíteni 9 AV_PNC001 A konszoldáció alapjai GY AV_PNC002 Monetáris politika K AV_PNC003 Különleges céghelyzetek számvitele GY AV_PNC004 Speciális számviteli kérdések GY AV_PNC005 Számviteli projektmunka (esettanulmány) GY AV_PNC006 Vállalati pénzügyi tervezés (esettan.) GY Választható összesítése Összes kötelező heti óraszám és kredit ente Összes+kötelezően választható árgyak száma ente Vizsgák száma ente Heti óraszám *Szabadon választható tárgyak az AVK bármely szakmai tárgyai lehetnek 1-6 ben annyi kreditet kell felvenni, hogy 187 kredit teljesüljön A képzés 7 es, a 7. ben szaktantárgyi gyakorlaton(15 hét 30kr) vesznek részt a hallgatók, szakdolgozatot készítenek és záróvizsgát tesznek. 2.oldal

10 NEPUNKÓD ANÁRGY Pénzügy és számvitel (BA) levelező tagozat 2. és 3. éveseknek Kari anács: Kari anács: Kari anács: ANÁRGYAK ÓRASZÁMA Egymásra-épülés AV_PLA001 Gazdasági matematika K AV_PLA002 Gazdasági matematika I AV_PLA K AV_PLA003 Statisztika AV_PLA GY AV_PLA004 Statisztika I AV_PLA K AV_PLA005 Gazdaságinformatika GY AV_PLA006 Információrendszerek GY AV_PLA007 Bevezetés a közgazdaságtanba GY ELMÉLE KREDI = ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II AV_PLA008 Mikroökonómia K AV_PLA009 Makroökonómia K AV_PLA010 Nemzetközi közgazdaságtan K AV_PLA011 Pénzügytan K AV_PLA012 Európai Uniós ismeretek GY AV_PLA013 Gazdasági magánjog K AV_PLA014 Gazdasági közjog K AV_PLA015 Vállalatgazdaságtan K AV_PLA016 Szervezeti magatartás K AV_PLA017 Szervezet- és vezetéselmélet K AV_PLA018 Számvitel (A számvitel alapjai) GY AV_PLA019 Számvitel I (Pénzügyi számvitel) AV_PLA K AV_PLA020 Számvitel II (vezetői számvitel) AV_PLA K AV_PLA021 Számvitel IV. (Éves beszámoló) AV_PLA K AV_PLA022 Vállalati pénzügyek GY AV_PLA023 Vállalati pénzügyek I AV_PLA K AV_PLA024 Marketing K AV_PLA025 Gazdasági elemzés K AV_PLA026 Vállalat- és vagyonértékelés K AV_PLA027 Emberi erőforrás menedzsment K AV_PLA028 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje K AV_PLA029 Kontrolling K AV_PLA030 Adózási ismeretek K AV_PLA031 Pénzügyi és számviteli informatika GY AV_PLA032 Ellenőrzés- és könyvvizsgálat K AV_PLA033 Üzleti tervezés GY AV_PLA034 Banktan GY AV_PLA035 Vállalkozások finanszírozása K 1.oldal

11 NEPUNKÓD ANÁRGY Pénzügy és számvitel (BA) levelező tagozat 2. és 3. éveseknek Kari anács: Kari anács: Kari anács: ANÁRGYAK ÓRASZÁMA ELMÉLE KREDI = Egymásra-épülés ÉVEK, FÉLÉVEK, ANÍÁSI HEEK SZÁMA HEI ÓRASZÁM I II AV_PLA036 Biztosítási ismeretek GY AV_PLA037 Nemzetközi pénzügytan K AV_PLA038 Államháztartási ismertek K AV_PLA039 Államháztartási számvitel K AV_PLA040 Hitelintézeti számvitel GY AV_PLA041 Nonprofit számvitel GY Kötelező készségfejlesztő tárgyak AV_PLA042 Üzleti kommunikáció GY AV_PLA043 anácsadás módszertana GY AV_PLA044 Projekt menedzsment GY Kötelező társadalomtudományi tárgyak AV_PLA045 Filozófia K AV_PLA046 Gazdaságtörténet K AV_PLA047 Szociológia K AV_LNK01 Idegen nyelv I GY AV_LNK02 Idegen nyelv II K AVDIP1 Szakdolgozat konzultáció I A AVDIP2 Szakdolgozat konzultáció II A Választható szakmai tárgyak* összesen 9 kreditet kell teljesíteni 9 AV_PLC001 A konszoldáció alapjai GY AV_PLC002 Monetáris politika K Különleges céghelyzetek AV_PLC GY számvitele AV_PLC004 Speciális számviteli kérdések GY AV_PLC005 Számítógépes könyvvezetés GY AV_PLC006 Vállalati pénzügyi tervezés (esettan.) GY Választható összesítése Összes kötelező heti óraszám és kredit ente Összes+kötelezően választható árgyak száma ente Vizsgák száma ente Heti óraszám *Szabadon Választható tárgyak az AVK bármely szakmai tárgyai lehetnek 1-6 ben annyi kreditet kell felvenni, hogy 183 kredit teljesüljön A képzés 7 es, a 7. ben szaktantárgyi gyakorlaton(15 hét 30kr) vesznek részt a hallgatók, szakdolgozatot készítenek és záróvizsgát tesznek. 2.oldal

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai desztináció menedzsment Szálloda Team Academy Képzési terület,

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETÖZI GAZDÁLODÁS ALAPÉPZÉSI SZA Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Indított akkreditált specializációk (a szak -jában még nem nevesített specializációk): ülgazdasági-vállalkozási EU-integráció

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám Szak megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megzése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 K Az Elemi gazdasági

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés mintatanterve

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés mintatanterve Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés mintatanterve Nappali tagozat tantárgy számonkérés 1. 2. 3. 4. kredit (koll / gyj / tanóraszám (heti/ féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) száma

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások

Részletesebben

A Pénzügy és Számvitel alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A Pénzügy és Számvitel alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A Pénzügy és Számvitel alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján félévek tantárgy számonkérés és tantárgyaik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kreditszáma 1

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján és tantárgyaik félévek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. tantárgy féléves tanóraszáma,

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Szak megnevezése: A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit. Ajánlott félév. Típus

Szak megnevezése: A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit. Ajánlott félév. Típus Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

Nappali. Heti Köv. tanór

Nappali. Heti Köv. tanór Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali NBG_GI84G Elemi gazdasági számítások

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó és környezeti gazdaságtan

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit Szak megzése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 K Az Elemi gazdasági

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Miskolc, 2018 1.3.5.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Szakspecifikus ismeretek köréből: minimum 20 kredit:

Szakspecifikus ismeretek köréből: minimum 20 kredit: KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alkalmazott közgazdaságt an gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szociális munka, jogi képzési

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák: 20-60 kredit a 2 KO

Részletesebben

Előfeltétel (*-gal jelölve a gyenge) Típus1 Típus2 Előadáson való részvétel kötelező (I/N) Kód Tárgy címe Kredit Félév Heti óraszám.

Előfeltétel (*-gal jelölve a gyenge) Típus1 Típus2 Előadáson való részvétel kötelező (I/N) Kód Tárgy címe Kredit Félév Heti óraszám. ELTE TáTK MINTATANTERV (kiegészítve előadáson való részvétellel) 2017-ben felvetteknek szak, szint: alkalmazott közgazdaságtan, alapképzés munkarend (azaz tagozat): nappali képzés nyelve: magyar szakfelelős/szakigazgató:

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐIKSOLÁN GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA ÁLLAMHÁZTARTÁSI / VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐI SZAKIRÁNYON TANULMÁNYAIKAT KEZDŐK SZÁMÁRA 2018. SZEPTEMBER EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 6500

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve

A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve Összesen: 260 kredit, Órák megbontása: 114 E, 100 Gy, 0 L Órák száma Tárgykód Tárgy Kr Követelmény Félév Típus Előkövetelmény E GY L NBG_GI804G0

Részletesebben

TANTERV érvényes a as tanévtől kezdődően BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

TANTERV érvényes a as tanévtől kezdődően BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR TANTERV érvényes a 2017-2018-as tanévtől kezdődően BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR Szakterület: MENEDZSMENT Szak/Oktatási program: MENEDZSMENT (magyar nyelven)

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás Gazdálkodási szak főiskolai szintű levelező képzés mintatanterve 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév. félév. félév Mikroökonómia Makroökonómia Alkalmazott lineáris algebra 9+k4 Operációkutatás Vezetés-szervezés

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív)

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) TANTERV - érvényes a 2012-2013-as tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR Szakterület: PÉNZÜGY Tanulmányi program: PÉNZÜGY ÉS BANK (Magyar nyelven) Végzettség:

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSI ÁG ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN BA2006 (TELJES MUNKAIDŐS KÉPZÉS) ALAPSZAK. Pécs

PTE KTK BA-TANTERV KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSI ÁG ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN BA2006 (TELJES MUNKAIDŐS KÉPZÉS) ALAPSZAK. Pécs PTE KTK BA-TANTERV KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSI ÁG ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK BA2006 (TELJES MUNKAIDŐS KÉPZÉS) Utolsó módosítás: 2010-11-18 Gáspár Tamás Pécs. 2006. 2 A SZAK BEMUTATÁSA Ennek a hazánkban

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

TANTERV - érvényes a es tanévtől

TANTERV - érvényes a es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MARKETING Szakirány: MARKETING - Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 22+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 23+2 (fakultatív) 21+2 (fakultatív)

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 22+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 23+2 (fakultatív) 21+2 (fakultatív) TANTERV - érvényes a 2012-2013- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MARKETING Szakirány: MARKETING - Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

Verzió: 6.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 6.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_pénzügy és számvitel_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT pénzügy és számvitel szak nappali tagozat kurzuslistája és mintatanterve

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve A GGAZBANE kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak Szakmai alapozó mintatanterve Szakmai alapozó Tárgykód Tárgy Kr Követelmény NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBG_GI786K3

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Össz. érték KREDITRENDSZERŰ ÓRA- ÉS VIZSGATERV

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2009 1.3.5.3. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

Kereskedelem és marketing alapképzési szak

Kereskedelem és marketing alapképzési szak Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing alapképzési szak Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing alapképzési szak (Commerce and Marketing) Képzésért felelős intézmény Intézményi

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős. kódja. Gazdasági matematika I. GZB K 5 MII Dr. Blahota István X

Heti kontakt Tantárgyfelelős. kódja. Gazdasági matematika I. GZB K 5 MII Dr. Blahota István X Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Specializációk: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2014. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági

Részletesebben

A G_GAZ_BA_N kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak mintatanterve

A G_GAZ_BA_N kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak mintatanterve A G_GAZ_BA_N kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak mintatanterve Összesen: 273 kredit, Órák megbontása: 110 E, 144 Gy, 0 L Órák száma Tárgykód Tárgy Kr Követelmény Félév Típus Előkövetelmény E GY L

Részletesebben

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Vezetés és szervezés mesterképzési szak (Management and Leadership) Indított specializációk: Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés (Human

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Edutus Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management) Képzésért felelős intézmény Intézményi

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Utolsó módosítás: 2011-06-06 Gáspár Tamás Pécs, 2006. AZ ÜZLETI

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV ELSŐ ÉVFOLYAM 1. évf. 1. félév 28 BTUPLN105 Bevezetés a közigazgatástanba

Részletesebben

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat 1. oldal AZ ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK TANTERVE 1) KÖTELEZŐ TÁRGYAK BAKK01 Gazdaságmatematika AT* 1 2+2+2 8 B12AKK01 Gazdaságmatematika 2 2+2 6 B12AKK05

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (Finance and Account

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület: Képzési ciklus: Képzés munkarendje (tagozat): Szakért felelős kar: Szakfelelős: Képzési idő: Szakmai gyakorlat ideje,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Tanterv Lezárva:.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodás (International Business Economics) Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Tananyagegység / Tananyagelem KREDITRENDSZERŰ ÓRA- ÉS VIZSGATERV

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 34/2008.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2008. szeptember

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Dr. Herdon Miklós egyetemi docens. Informatikai

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Dr. Herdon Miklós egyetemi docens. Informatikai INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Szakfelel s: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Indított szakirányok: Szakigazgatási Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület

Részletesebben

A műszaki menedzser alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A műszaki menedzser alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A műszaki menedzser alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján félévek tantárgy számonkérés és tantárgyaik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tantárgy kreditszáma

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben