Tanító BA szak - mintatanterv 2018.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanító BA szak - mintatanterv 2018."

Átírás

1 Tanító BA szak - mintatanterv félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben 1 ea 2 10 A 4 k 17TAN001 A zene alapjai 1 sz 2 8 A 3 gyj 17KÖZ038 Alapozó vizuális stúdiumok 1 gyak 2 6 A 2 gyj 17KÖZ010 Bevezetés a pedagógiába 1 ea 2 10 A 4 k 17KÖZ011 Bevezetés a pszichológiába 1 ea 2 10 A 4 k 17TAN003 Matematika I. 1 ea 2 10 A 4 k 17TAN002 Nyelv és szintjei 1 ea 2 10 A 4 k kötelező összesen: mindösszesen: félév 17KÖZ002 A személyiség fejlődése 2 ea 2 10 A 4 k 17KÖZ011 17TAN004 Beszéd, olvasás, szövegfeldolgozás tp. 2 gyak 2 6 A 2 gyj 17TAN002 17KÖZ037 Beszédkultúra és kommunikációs készségfejlesztés 2 gyak 2 6 A 2 gyj 17TAN002 17TGY07 Egyéni komplex ped. Gyak I. 2 gyak 10 6 A 2 gyj 17TAN008 Életvitel és háztartástan 2 sz 2 8 A 3 gyj Ének-zene tantárgypedagógia 2 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN001 17TAN011 Matematika II. gyak. 2 gyak 2 6 A 2 gyj 17TAN010 Matematika II. szem. 2 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN003 17KÖZ045 Neveléstörténet 2 ea 2 10 A 4 k 17TAN012 Sportági alapismeretek I. (gimnasztika, torna, atlétika) 2 sz 2 8 A 3 gyj 17KÖZ055 Természetismeret ea 2 ea 2 10 A 4 k kötelező összesen: A 32 szabadon választható tantárgyak: 0 0 C 0 mindösszesen: félév 17KÖZ016 Didaktika 3 ea 2 8 A 3 k 17KÖZ010 17TGY08 Egyéni komplex ped. Gyak. II. 3 gyak 1 12 A 3 gyj 17TGY07 17TAN015 Ének zene tantárgypedagógia 3 ea 2 10 A 4 k 17TAN018 Írás, nyelvtan tp. 3 gyak 2 6 A 2 gyj 16TAN002 17TAN019 Matematika tp. 3 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN010 17TAN020 Sportági alapismeretek II. (testnevelési játék, sportjáték, úszás) 3 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN022 Természetismeret szem. 3 sz 2 8 A 3 gyj kötelező összesen: A 21 kötelezően választható műveltségterület tantárgyai: 4 16 B 6 szabadon választható tantárgyak: 0 0 C 0 mindösszesen: német nemzetiségi szakirány tárgyai 4 16 B 6 német nemzetiségi szakirány mindösszesen: félév 17TGY01 Csoportos tanítási gyakorlat I. 4 gyak 3 8 A 2 gyj 17TGY08, 17TAN019 17TAN031 Fogalmazás tp. 4 ea 2 10 A 4 17TAN002, 17KÖZ016 17TAN032 Gyermek- és ifjúsági irodalom 4 ea 2 10 A 4 k 17TAN033 Környezetismeret tp. 4 ea 3 10 A 4 k 17KÖZ055 17TAN034 Magyarország 20. és 21. századi története 4 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN035 Matematika tp. gyak. 4 gyak 2 6 A 2 gyj 17TAN019 17KÖZ044 Neveléselmélet 4 ea 2 10 A 4 k 17KÖZ010 17TAN037 Önismeretfejlesztési gyakorlatok 4 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN039 Vizuális nevelés tp. 4 ea 3 10 A 4 k kötelező összesen: A 30 kötelezően választható műveltségterület tantárgyai: 2 8 B 3 szabadon választható tantárgyak: 0 0 C 0 mindösszesen: német nemzetiségi szakirány tárgyai 2 8 B 3 német nemzetiségi szakirány mindösszesen:

2 5. félév 17TAN040 A magyar nép története és tp. 5 ea 2 10 A 4 k 17TGY02 Csoportos tanítási gyakorlat II. 5 gyak 3 8 A 2 gyj 17KÖZ046 Pedagógiai pszichológia és szociálpszichológia 5 sz 2 8 A 3 gyj 17TPSZIG Pedagógia-pszichológia szigorlat 5 szig A 0 szig 17TAN064 Technika, életvitel, háztartástan és tantárgypedagógia 5 ea 3 10 A 4 k 17TAN065 Testnevelés és tantárgypedagógia 5 ea 3 10 A 4 k kötelező összesen: A 17 kötelezően választható műveltségterület tantárgyai: B 9 Az intézmény egyedi jellegéből adódó ismeretkörök tárgyai: B 6 szabadon választható tantárgyak: C 0 mindösszesen: német nemzetiségi szakirány tárgyai B 14 német nemzetiségi szakirány mindösszesen: TGY08, 17TAN018 17TAN004, 17TAN félév 17TGY03 Csoportos tanítási gyakorlat III. 6 gyak 2 5 A 2 gyj 17TGY08 a 17TGY04 Csoportos tanítási gyakorlat IV. 6 gyak 2 4 A 2 gyj választott műv.ter. tantárgyped. kurzusai 17KÖZ021 Informatika a köznevelési intézményekben 6 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN005 Szabadidőpedagógia 6 sz 2 8 A 3 gyj 17KÖZ010 kötelező összesen: 8 25 A 10 kutatásmódszertan 6 szem 2 8 B 3 gyj Szakdolgozati konzultáció I. 6 konz 0 0 B 0 ai kötelezően választható műveltségterület tantárgyai: B 6 Az intézmény egyedi jellegéből adódó ismeretkörök tárgyai: B 6 szabadon választható tantárgyak: C 3 mindösszesen: német nemzetiségi szakirány tárgyai 8 32 B 13 kutatásmódszertan 6 szem 2 8 B 3 gyj Szakdolgozati konzultáció I. 6 konz 0 0 B 0 ai szabadon választható tantárgyak: C 3 német nemzetiségi szakirány mindösszesen: félév 17TGY05 Csoportos tanítási gyakorlat V. 7 gyak 2 5 A 3 gyj 17TGY06 Csoportos tanítási gyakorlat VI. 7 gyak 2 4 B 3 gyj 17TGY08, a választott műv.ter. tantárgyped. kurzusai 17TGY15 Speciális modul szakmai gyakorlat 7 gyak 2 2 B 3 gyj 17TGY07, 17TGY08 a választott spec. modul kurzusai 17TGY09 Egyéni tanítási gyakorlat I. ( 1 hetes) 7 gyak 2 6 A 2 gyj 17TGY01, 17TGY02 17TGY03, 17TGY04 17TAN111 Korunk irodalma 7 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN112 Média és művészet 7 sz 2 8 A 3 gyj 17KÖZ035 Művelődéstörténet és társadalomismeret 7 sz 2 8 A 3 gyj 17TAN115 Művészettörténet és néprajz 7 ea 2 10 A 4 k 17TGY13 Nyári nevelési terepgyakorlat (1 hetes) 7 gyak 2 6 A 2 gyj 17TAN005 kötelező összesen: A 26 Szakdolgozati konzultáció II. 6 konz 2 6 B 2 gyj mindösszesen: német nemzetiségi szakirány tárgyai 0 0 B 0 Szakdolgozati konzultáció II. 6 konz 2 6 B 2 gyj német nemzetiségi szakirány mindösszesen: félév 17TGY10 Egyéni tanítási gyakorlat II. ( 2 hetes) 8 gyak A 4 gyj 17TGY09, 17TGY05 17TGY06 17TGY11 Egyéni tanítási gyakorlat III. (zárótanítás I.) 8 gyak 3 3 A 0 17TGY14 17TGY12 Egyéni tanítási gyakorlat III. (zárótanítás II.) 8 gyak 3 3 A 0 17TGY14 17TGY14 Összefüggő szakmai gyakorlat (8 hetes) 8 gyak A 12 17TGY10 Szakdolgozati konzultáció II. 6 konz 0 0 B 10 gyj mindösszesen: Tanító BA szak mindösszesen:

3 német nemzetiségi szakirány mindösszesen:

4 Kötelezően választható: Műveltségterületi ismeretkörök Magyar nyelv és irodalom műveltségterület 17TAN071 Általános és alkalmazott nyelvészet 6 ea 2 10 B 4 k 17TAN043 Anyanyelvtanítás + tp. 5 sz 2 8 B 3 gyj TAN-K TAN018 17TAN017 Helyesírási készségfejlesztés 3 gyak 2 6 B 2 gyj TAN-K TAN047 Irodalomtanítás + tp. 5 sz 2 8 B 3 gyj K TAN052 Modern irodalom és irodalomelmélet 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN036 Nyelvészeti gyakorlatok 4 sz 2 8 B 3 gyj 17TMSZIG Szigorlat-magyar 6 B 0 szig 17TAN098 Szöveg- és műelemzési gyakorlatok 6 gyak 2 6 B 2 gyj 17TAN025 XIX. Századi magyar irodalom 3 ea 2 10 B 4 k műveltségterület összesen: TAN- Testnevelés műveltségterület 17KÖZ003 Anatómia, élettan* 3 ea 2 10 B 4 k 17TAN028 Atlétika tanítása 4 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN016 Gimnasztika 3 gyak 2 6 B 2 gyj 17TAN083 Gyógytestnevelés elmélet és gyakorlat 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN060 Sportjáték tanítása 5 gyak 2 6 B 2 gyj 17TTSZIG Szigorlat-testnevelés 6 0 B 0 szig 17TAN066 Testnevelés tp. az 1-6. osztályban 5 ea 2 10 B 4 k 17TAN067 Torna 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN100 Úszás tanítása 6 sz 2 8 B 3 gyj műveltségterület összesen: Ének-zene műveltségterület 17TÉSZIG Szigorlat 6 B 0 szig 17TAN021 Szolfézs I. 3 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN001 17TAN038 Szolfézs II. 4 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN061 Szolfézs III. 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN097 Szolfézs IV. 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN062 Tantárgypedagógia 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN015 17TAN069 Zeneelmélet I. 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN102 Zeneelmélet II. 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN026 Zeneirodalom 3 sz 2 8 B 3 gyj műveltségterület összesen: Vizuális nevelés műveltségterület 17TAN027 Alkotási gyakorlat és esztétikai alapismeretek 4 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ038 17TAN055 Művészettörténeti korszakok és hatása 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN087 Művészi animáció 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN027 17TVSZIG Szigorlat-vizuális 6 B 0 szig 17TAN063 Tárgy- és környezetkultúra 5 gyak 2 6 B 2 gyj 17TAN027 17TAN101 Vizuális kommunikáció 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN023 Vizuális közlésformák 3 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ038 17TAN068 Vizuális nevelés és tantárgypedagógia az 1-6. osztályban 5 ea 2 8 B 4 k 17TAN024 Vizuális stúdiumok 3 sz 2 8 B 3 gyj műveltségterület összesen: Kötelezően választható: Az intézmény egyedi jellegéből adódó ismeretkörök, modulok Család- és gyermekvédelem 17KÖZ012 Család- és gyermekvédelmi jog 5 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ010 17KÖZ013 Családpedagógia 5 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ015 Családszociológia 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ013 17TAN082 Gyermek- és ifjúságvédelem 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ013 Gyógypedagógia és alkalmazása az iskolában 17KÖZ033 Érzékszervi- beszéd- és mozgássérültek pedagógiája 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ020 17KÖZ020 Gyógypedagógia elmélete és gyakorlata 5 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ049 Pszichopedagógia a gyakorlatban 5 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ010 17TAN099 Tanulásban és értelmi fejlődésben akadályozottak pedagógiája 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ010

5 Idegennyelv - szakmai nyelv - angol 17KÖZ005 Angol nyelvi kompetenciák, készségek fejlesztése 1. 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN072 Angol nyelvű multimédiás tanulás-tanítás 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN042 Angol nyelvi kompetenciák, készségek fejlesztése 2. 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN073 Angol nyelvű pedagógiai szakszövegek értelmezése 6 sz 2 8 B 3 gyj Idegennyelv - szakmai nyelv - német 17TAN056 Német nyelvi kompetenciák, készségek fejlesztése I. 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN088 Német nyelvi kompetenciák, készségek fejlesztése II. 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN089 Német nyelvi pedagógiai szakszövegek értelmezése 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN057 Német nyelvű multimédiás tanulás-tanítás 5 sz 2 8 B 3 gyj Integrált-inkluzív nevelés 17TAN046 Differenciálás és alternativitás a nevelésben 5 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ045 17KÖZ022 Integrált nevelés a gyakorlatban 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ051 17KÖZ023 Integrált-inkluzív nevelés 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ010, 17TGY01 17KÖZ051 Sajátos nevelésű igényű gyermekek 5 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ010, 17TGY01 Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés 17TAN080 Erdei iskola 6 sz 4 16 B 6 gyj 17KÖZ029 Környezeti projektek 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN049 Lokalitás és fenntarthatóság 5 sz 2 8 B 3 gyj Kreatív művészeti kommunikáció 17TAN085 Kreatív vizuális tervezés 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ038 17TAN053 Mozgásművészet 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN054 Művészetterápia 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN103 Zenei nyelvrendszer 6 sz 2 8 B 3 gyj Médiapedagógia 17TAN074 Animáció és képregény 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN079 Digitális és médiapedagógia 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN050 Médiaismeret 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN051 Médiaszöveg-elemzési gyakorlatok 5 sz 2 8 B 3 gyj Pedagógiai kommunikáció 17TAN048 Kreatív írás 5 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ031 Pedagógiai kommunikációs gyakorlat 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN091 Pedagógiai műhelymunka 6 sz 2 8 B 3 gyj 17KÖZ048 Prezentációs ismeretek 6 sz 2 8 B 3 gyj Szakmai gyakorlat 17TGY01 Csoportos tanítási gyakorlat I. 4 gyak 3 8 A 2 gyj 17TAN019, 17TAN035 17TGY08, 17TAN018 17TGY02 Csoportos tanítási gyakorlat II. 5 gyak 3 8 A 2 gyj 17TAN004 17TGY03 Csoportos tanítási gyakorlat III. 6 gyak 3 5 A 2 gyj 17TGY04 Csoportos tanítási gyakorlat IV. 6 gyak 3 4 A 2 gyj 17TGY05 Csoportos tanítási gyakorlat V. 7 gyak 3 5 A 3 gyj 17TGY08 a választott műv.ter. tantárgyped. Kurzusai

6 17TGY08 a 17TGY06 Csoportos tanítási gyakorlat VI. 7 gyak 3 4 B 3 gyj választott műv.ter. tantárgyped. Kurzusai 17TGY07 Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat I. 2 gyak 10 6 A 2 gyj 17TGY08 Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat II. 3 gyak 1 12 A 3 gyj 17TGY07 17TGY09 Egyéni tanítási gyakorlat I. ( 1 hetes) 7 gyak 30 6 A 2 gyj 17TGY01, 17TGY02 17TGY03, 17TGY04 17TAN031 17TGY10 Egyéni tanítási gyakorlat II. ( 2 hetes) 8 gyak 3 14 A 4 gyj 17TGY09, 17TGY05 17TGY06 17TGY11 Egyéni tanítási gyakorlat III. (zárótanítás I.) 8 gyak 3 3 A 0 gyj 17TGY14 17TGY12 Egyéni tanítási gyakorlat III. (zárótanítás II.) 8 gyak 3 3 A 0 gyj 17TGY14 17TGY13 Nyári nevelési terepgyakorlat (1 hetes) 7 gyak 2 6 A 2 gyj 17TAN005 17TGY14 Összefüggő szakmai gyakorlat (8 hetes) 8 gyak A 12 gyj 17TGY10 17TGY15 Speciális modul szakmai gyakorlata 7 gyak 2 2 B 3 gyj ld. Útmutató szakmai gyakorlat összesen:

7 Kötelezően választható: Szakdolgozat 17KÖZ030 Kutatásmódszertan* 6 szem 2 8 B 3 gyj 17TAN092 Szakdolgozati konzultáció I. 6 konz 0 5 B 0 ai 17TAN122 Szakdolgozati konzultáció II. 7 konz 0 5 B 2 gyj 17TAN092 17TAN133 Szakdolgozati konzultáció III. 8 konz 0 5 B 10 gyj 17TAN122 szakdolgozat összesen: Kötelezően választható: Német nemzetiségi szakirány 17NTAN01 A német nyelv tanításának alapjai 5 ea 3 10 B 4 k 17NTAN02 A német nyelv tanításának elmélete és gyakorlata 6 sz 3 8 B 3 gyj 17NTAN01 17NKÖZ01 Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata 5 ea 2 10 B 4 k 17NNSZIG Komplex nemzetiségi szigorlat 6 2 B 2 szig 17NKÖZ07 17NKÖZ05 17NKÖZ02 17NKÖZ02 Magyarországi német nemzetiség irodalma 5 sz 2 8 B 3 gyj 17NKÖZ08 Német beszédgyakorlat 3 sz 2 8 B 3 gyj 17NKÖZ03 Német irodalmi beszédgyakorlat 6 gyak 2 6 B 2 gyj 17NKÖZ04 Német leíró nyelvtan 3 sz 2 8 B 3 gyj 17NKÖZ05 Német nemzetiségi ismeretek és módszertan 6 sz 2 8 B 3 gyj 17NKÖZ07 17NKÖZ07 Német nemzetiségi ismeretek 5 sz 2 8 B 3 gyj 17NKÖZ06 Német nyelvű gyermekirodalom 4 ea 2 8 B 3 k 17NTAN03 Német nyelvű tantárgyak szakszókincse és tanításuk tantárgy pedagógiája 6 sz 2 8 B 3 gyj német nemzetiségi szakirány összesen: Kötelezően választható: Német nemzetiségi szakirány gyakorlat 17NTGY02 Csoportos tanítási gyakorlat II. (német nemzetiségi) 5 gyak 3 B 2 gyj 17NTGY04 Csoportos tanítási gyakorlat IV. (német nemzetiségi) 6 gyak 3 B 2 gyj 17NTGY06 Csoportos tanítási gyakorlat VI. (német nemzetiségi) 7 gyak 3 B 3 gyj 17NTGY09 Német nemzetiségi csoportos tanítási gyakorlat VII. 7 gyak 3 B 3 gyj 17NTGY12 Egyéni tanítási gyakorlat III. (német zárótanítás.) 8 gyak A 0 gyj német nemzetiségi szakirány gyakorlat összesen: Szabadon választható tárgyak 17KÖZ007 Bábkészítés* sz 2 8 C 3 gyj 17KÖZ008 Bevezetés a gyermekkultúrába* 6 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN01 Bevezetés a szociológiába* 7 sz 2 8 C 3 gyj 17VKÖZ03 Énekkar* 6 sz 2 8 C 3 gyj 17KÖZ019 Gyermekkultúra projekt* 7 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN02 Hatékony tanuló-megismerési technikák sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN03 Helyi természeti és kulturális értékek megismerése 8 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN04 Iskolai szabadidősport 6 sz 2 8 C 3 gyj 17VKÖZ05 Magyarországi német gyermekdalok* 1 sz 2 8 C 3 gyj 17VKÖZ05 Magyarországi német gyermekdalok* 2 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN05 Média- és reklámpszichológia 6 sz 2 8 C 3 gyj 17VKÖZ07 Mesepedagógia* 8 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN06 Multi- és interkulturális nevelés 7 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN07 Múzeumpedagógia 7 sz 2 8 C 3 gyj 17NKÖZ04 Német irodalmi beszédgyakorlat* 8 sz 2 8 C 2 gyj 17VKÖZ09 Német kultúra és civilizáció* 7 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN08 Német kultúrtörténet 7 sz 2 8 C 3 gyj 17VKÖZ10 Német nyelvművelés* 1 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN09 Német országismeret és civilizáció 8 sz 2 8 C 3 gyj 17VTAN10 Online közösségek 7 sz 2 8 C 3 gyj 17KÖZ047 Portfóliókészítés módszerei* 3 sz 2 8 C 3 gyj 17KÖZ050 Romológiai alapismeretek* sz 2 8 C 3 gyj 17KÖZ054 Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája * 6 sz 2 8 C 3 gyj

Tanító BA szak - mintatanterv 2017.

Tanító BA szak - mintatanterv 2017. Tanító BA szak - mintatanterv 2017. 1. félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben* 1 ea 2 10 A 4 k Dr. Szécsi Gábor 17TAN001 A zene alapjai 1 sz 2 8 A 3 gyj Müller

Részletesebben

Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018.

Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018. Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018. 1. félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben 1 ea 2 10 A 4 k 17KÖZ006 Anyanyelvi nevelés és módszertan 1 sz 2 8 A

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

Tanító BA Nappali Alapozó ismeretek

Tanító BA Nappali Alapozó ismeretek Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel Társadalomtudományi ismeretek vizsgafeltét el TA-101 Bevezetés a szociológiába K 3 2 Tanító BA 2017. Nappali Alapozó ismeretek TA-111 Filozófia TA- 113 Hon- és népismeret

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK. nappali tagozat mintatanterv. 1. félév

ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK. nappali tagozat mintatanterv. 1. félév ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK nappali tagozat tanterv 1. ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÉNZ 0101 Zene alapjai ea 30 A k 1. 1. 3. ő 3 ÉNZ 001 Furulya szem 1 A gyj 1. 1.. ő ÉNZ 0101 1 INF 0101 Bevezetés az intikába ea 1 A k

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

A 2010/2011-es tanévben első-, másod- és harmadéves tanító szakos hallgatók mintatanterve

A 2010/2011-es tanévben első-, másod- és harmadéves tanító szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (44 kredit) Társadalomtudomány CTNTSZAIT Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTFILT Filozófiai gondolkodás története 2 gyak. j. 2/0 CTNTMTAT Mai magyar társadalom 2 koll 1/1

Részletesebben

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ALAPOZÓ ISMERETEK TA Társadalomtudományi ismeretek 11 kredit 4 telj. 105 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Kreditpont. Felvétele. típusa

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Kreditpont. Felvétele. típusa Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott

Részletesebben

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006 Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006 Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Közös alapozó ismeretek -TA Társadalomtudomány 14k / 6te 135 óra TA-101 Bevezetés a szociológiába

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

A Kari Tanács elfogadta án

A Kari Tanács elfogadta án Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZLOVÁK SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

A Humán Tudományok Intézete oktatói által oktatott tantárgyak Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve 2016/17.

A Humán Tudományok Intézete oktatói által oktatott tantárgyak Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve 2016/17. A Humán Tudományok Intézete oktatói által oktatott tantárak Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve 2016/17. tanévtől 6 féléves képzés tantárak- a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök

Részletesebben

TANÍTÓ SZAK nappali tagozat mintatanterv. 1. félév

TANÍTÓ SZAK nappali tagozat mintatanterv. 1. félév TANÍTÓ SZAK nappali tagozat tanterv 1. félév min. max rit. előfeltétel kredit ÉNZ 0101 A zene alapjai ea. 30 A k 1. 1. 3. ő 3 INF 0101 Bevezetés az intikába ea. 15 A k 1. 1. 3. ő 1 INF 0102 Bevezetés az

Részletesebben

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA 4.1. 4 félév Angol nyelvi műveltségterületi képzés A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az angol nyelv tanítására az általános iskola 1-6. osztályában. Angol rendszerező/leíró nyelvtan

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat Mintatantervek Tanító szak Általános tanítóképzés Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Háztartás, életvitel technika, műveltségi terület Informatika

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

2017/2018. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2017/2018. tanév őszi félévétől

2017/2018. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2017/2018. tanév őszi félévétől 017/018. tanévtől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Mintatantervi háló 017/018. tanév őszi félévétől Nemzetiségi óvodapedagógus BA cigány/roma szakirány Képzés kódja: Szak kódja:

Részletesebben

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Tanító szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Részletesebben

2018/2019. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. Mintatantervi háló. 2018/2019. tanév őszi félévétől

2018/2019. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. Mintatantervi háló. 2018/2019. tanév őszi félévétől 018/019. tanévtől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Mintatantervi háló 018/019. tanév őszi félévétől Nemzetiségi óvodapedagógus BA cigány/roma szakirány Képzés kódja: Szak kódja:

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

2009/2010. tanév őszi félévétől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2009/2010. tanév őszi félévétől

2009/2010. tanév őszi félévétől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2009/2010. tanév őszi félévétől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Mintatantervi háló Óvodapedagógus szak (BA) Képzés kódja: Szak kódja: Mintatanterv kódja: PFBLOVO06 (levelező) PFBNOVO06 (nappali PF-BA-OVOL09 (levelező)

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

2019/2020. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. Mintatantervi háló. 2019/2020. tanév őszi félévétől

2019/2020. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. Mintatantervi háló. 2019/2020. tanév őszi félévétől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Mintatantervi háló 019/00. tanév őszi félévétől Nemzetiségi óvodapedagógus BA cigány/roma szakirány Képzés kódja: Szak kódja: Mintatanterv kódja:

Részletesebben

Közösségszervezés BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy)

Közösségszervezés BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy) Közösségszervezés BA szak - mintatanterv 2017. 1. Filozófiatörténet 1 ea 30 12 A 3 koll Dr. Madácsy József, Dr. Koller Inez Bevezetés a pszichológiába és a szociálpszichológiába 1 ea 30 12 A 3 koll Dr.

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy)

Informatikus könyvtáros BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy) Tantárgykód: Tantárgy neve: minta Informatikus könyvtáros BA szak - mintatanterv 2017. 1. A pszichológia alapjai 1 ea 2 10 A 4 koll. Béres Judit nincs Bevezetés a könyvtár- és információtudományba 1 ea

Részletesebben

Tanító alapképzési szak mintatanterve

Tanító alapképzési szak mintatanterve Tanító alapképzési szak mintatanterve 2015. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak - és tantárgyelem neve f Filozófiatörténet I. TAB1101 1 1 K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András x Filozófiatörténet II. TAB1102

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak nappali tagozat. Mintatantervek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak nappali tagozat. Mintatantervek Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen Tanító szak nappali tagozat ek Általános tanítóképzés Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Informatika

Részletesebben

ÓRAREND érvényes október 1-től 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ

ÓRAREND érvényes október 1-től 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1. Fonetika 5 8,00-8,45 2. Fonetika Angol nyelv 5 /Angol nyelv 5* Német nyelv 9 8,50-9,35 3. Fonetika Helyesírás 3 Angol nyelv/angol nyelv * A zenekult. alapjai 5 Német nyelv 4. Bev. a

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - pszichopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Részletesebben

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Tanító szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Részletesebben

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L A tantárgy neve Alapozó ismeretek (18-25 kredit) Tantárgy típusa Kredit Informatikai alapismeretek 2 Informatikai alapismeretek 2 Szemeszterek 1 2 5 N L N L N L N L N L N L 6 A számonkérés típusa szóban

Részletesebben

2010. szeptembertől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2010/2011. tanév őszi félévétől

2010. szeptembertől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2010/2011. tanév őszi félévétől 010. szeptembertől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Mintatantervi háló 010/011. tanév őszi félévétől Óvodapedagógus szak (BA) Képzés kódja: Szak kódja: Mintatanterv kódja: PFBLOVO06

Részletesebben

- 2. Mintatanterv nappali tagozat

- 2. Mintatanterv nappali tagozat . Mintatanterv nappali tagozat. Őszi félév. Jogi és közigazgatási alapismeretek BTAAK0 /0/K. Családszociológia BTAAG0 /0/GY. Etika BTAAK0 /0/K 4. Nevelés története és elmélete BPEAG4 /0/GY 5. Pszichológiai

Részletesebben

A pedagógia alapképzés tanterve és óra- és vizsgaterve

A pedagógia alapképzés tanterve és óra- és vizsgaterve 1. A szak és szakirányok tanterve, óra-és vizsgaterve A pedagógia alapképzés tanterve és óra- és vizsgaterve Alapozás Képzési ági közös tárgyak Tanulás, kommunikáció szocializáció 30 Kollokvium 3 Bevezetés

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Vizuális és környezetkultúra tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit)

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009-2010. tanévtől Inkluzív nevelés diszciplináris mintatanterve (40 kredit) Alapozó törzstárgyak (8 kredit) felelős

Részletesebben

Órarend a nappali tagozatos hallgatók számára 2018/2019-es tanév tavaszi félév. Tanító szak I. évf. Tanító szak II. évf. Terem.

Órarend a nappali tagozatos hallgatók számára 2018/2019-es tanév tavaszi félév. Tanító szak I. évf. Tanító szak II. évf. Terem. Órarend a nappali tagozatos hallgatók számára 2018/2019-es tanév tavaszi félév pedagógus szak I. évf. pedagógus szak II. évf. pedagógus szak III. évf. I. évf. Alapképzési szakok II. évf. III. évf. IV.

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének A tantárgy felvételének előfeltétele féléve KÖZÖS

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Mintatanterv Osztatlan tanárképzés

Mintatanterv Osztatlan tanárképzés Sorszám Mintatanterv Osztatlan tanárképzés Félév 1 Tantárgy csoport Osztatlan Középiskolai testnevelő - gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak NAPPALI Össz E GY KR SZ A 1 Anatómia I. 38 26 12 2 K

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - logopédia szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - logopédia szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - logopédia szakirány szakirányú továbbképzés A tanterv érvénybe lép: 2019/2020. tanév

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ Szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak műveltségi terület kiegészítő képzések. Mintatantervek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak műveltségi terület kiegészítő képzések. Mintatantervek Ikt. szám: 231-6/2016/05.09. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen Tanító szak műveltségi terület ek Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

2014/2015. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2014/2015. tanév őszi félévétől

2014/2015. tanévtől. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. Mintatantervi háló. 2014/2015. tanév őszi félévétől Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Mintatantervi háló 014/015. tanév őszi félévétől Nemzetiségi óvodapedagógus BA cigány/roma szakirány Képzés kódja: Szak kódja: Mintatanterv kódja:

Részletesebben

Mintatanterv Sport- és rekreációszervezés BSc szak

Mintatanterv Sport- és rekreációszervezés BSc szak Sorszám Mintatanterv Sport- és rekreációszervezés BSc szak NAPPALI LEVELEZŐ Félév Sport- és rekreációszervezés BSc szak Össz E GY Össz E GY KR SZ Előtanulmányi rend 1 2 3 Anatómia 26 26 8 8 3 K 4 Balesetmegelőzés,

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgyak KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének

Részletesebben

A P-GYP-BA-N-E kódú, Gyógypedagógia BA szak mintatanterve 2018

A P-GYP-BA-N-E kódú, Gyógypedagógia BA szak mintatanterve 2018 A PGYPBANE kódú, Gyógypedagógia BA szak mintatanterve 2018 Alapozó ismeretek Teljesítendő minimális kredit: 32 Tárgykód Tárgy Kr Előkövetelmény NBG_GI989K2 Jogi alapismeretek 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - autizmus spektrum pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - autizmus spektrum pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - autizmus spektrum pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár rajz, technika, testnevelés, 2. általános

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

"A" hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1, 1/2 DHA-401 1/2 1/3 1/4 KATT-101 1/1 1/2 1/3 KAPA-501 1/4 KAIN-601 1/1, 1/2 KSBE-101

A hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1, 1/2 DHA-401 1/2 1/3 1/4 KATT-101 1/1 1/2 1/3 KAPA-501 1/4 KAIN-601 1/1, 1/2 KSBE-101 /. félévi órarend (évfolyamok szerint) Aktualizálás:... :.évfolyam - konduktor alapszak : - : : - : : - : KPME- : - : : - : / SzÁ / : - : / / / / : - : /, / DHA- SzM DÍR- SzM /, / DHA- SzM : - : : - :

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

"B" hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1 1/1 DHA-401 1/2 1/3 DHA-401 1/4 KANT-202 1/3 1/4 1/1 KAPA-501 1/2 KAIN-601 GYK KPGY-101

B hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1 1/1 DHA-401 1/2 1/3 DHA-401 1/4 KANT-202 1/3 1/4 1/1 KAPA-501 1/2 KAIN-601 GYK KPGY-101 /. félévi órarend (évfolyamok szerint) Aktualizálás:... :.évfolyam - konduktor alapszak. héten : - : : - : : - : KPME- : - : : - : / / / SzÁ / BE : - : / / / / : - : KANT- / DHA- II SzM II / DHA- SzM KATT-

Részletesebben

Osztatlan német nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan német nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Debreceni Egyetem képzési programja, 06/07. Osztatlan német nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+) és (4+) képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTLÁNOS ISKOLI

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár (/V/S Mintatanterv kód: MR76+NE74_2016OOZN Irodalomtudományi alapozó tárgyak (6 REDIT) Propedeutika 1. Bevezetés az irodalomtudományba előadás TNM 0115 15 v 2 Propedeutika 2: Bevezetés az irodalomtudományba

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN ÓVODAPEDAGÓGUS BA ALAPSZAK NEMZETISÉGI HORVÁT/NÉMET /CIGÁNY-ROMA SZAKIRÁNNYAL TANULMÁNYAIKAT KEZDŐK SZÁMÁRA 2017. SZEPTEMBER EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 6500

Részletesebben

Osztatlan némettanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan némettanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan némettanár képzés tanterve (5+) és (4+) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NÉMETTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és óraszám

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

ÓRAREND érvényes október 9-től 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ

ÓRAREND érvényes október 9-től 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1. Fonetika 8 Angol ny.1. 9 /Német ny.1 10 8,00-8,45 2. Fonetika Angol ny.1./német ny.1 8,50-9,35 3. Fonetika gy. Angol ny.1./német ny.1 A zenekult. alapjai 5 9,40-10,25 4. Az informatika

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

ÓRAREND érvényes október 3-tól 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ

ÓRAREND érvényes október 3-tól 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ Angol ny 2.cs 1. A zenekult. alapjai 5 8,00-8,45 2. A zenekult. alapjai Angol ny 1.cs 5 8,50-9,35 3. Helyesírás gy. 8 A zenekult. alapjai gy. 1. Cs 5 Angol ny 1.cs 4. Helyesírás gy. A

Részletesebben

Tanító alapképzési BA szak - nappali tagozat érvényes: szeptember 1-től

Tanító alapképzési BA szak - nappali tagozat érvényes: szeptember 1-től Évfolyam Félév Óra ea./hét Óra gy/hét Hetek száma Óra ea./félév Óra gy/félév Óra össz. Kredit F. zárás Tanító alapképzési BA szak - nappali tagozat érvényes: 2016. szeptember 1-től Tárgykód Német nemzetiségi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ISMERETEK

I. ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ISMERETEK A PSZICHOLÓGIA ALAPSZAK TANTERVE (összesen 180 kredit, min. 1785 kontakt óra + a szabadon választható tárgyak óraszáma) I. ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők végzettsége 1. tanító Munkakör Tanított tantárgy Szakképzettségek, végzettségek környezetismeret, ének-zene, életvitel és gyakorlat,

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés - esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés - esti tagozat Általános tanítóképzés - esti tagozat I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. TBIET1E A Biblia tanítása és etikai üzenete 1 5 0 k 1 K B Dr. Hodossy-Takács Előd TBIET2E A Biblia tanítása és etikai üzenete 2.

Részletesebben