A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve"

Átírás

1 Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1 CTNTNEPO Néprajz 1 koll. 0/1 Informatika CTINOIOT Oktatás és információtechnika 2 gyak. j. 1/1 évf./kiscsop. CTINIAO Az informatika alapjai CTINOIOT 2 gyak. j. 0/2 kiscsoportos CTINIOAO Az informatika óvodai alkalmazása CTINIAO 2 gyak. j. 0/2 kiscsoportos Pedagógia CTNTALPO Általános pedagógia 2 koll. 1/1 CTNTALT Alternatív pedagógiák 1 gyak. j. 0/1 CTNTNTO Neveléstörténet 2 koll. 2/0 CTNTOP1 Óvodapedagógia I. CTNTNTO 2 koll. 0/2 16/2009 (V.5.) sz. kari tanácsi határozat CTNTOP2 Óvodapedagógia II. CTNTNTO, CTNTOP1 2 koll. 1/1 CTNTMINO Minőségfejlesztés, ped. mérés, értékelés 2 gyak. j. 1/1 CTNTPESZO Pedagógia szigorlat - szig. szig. Pszichológia CTNTBPO Bevezetés a pszichológiába 2 koll. 1/1 CTNTFELO Fejlődéslélektan CTNTBPO 2 koll. 1/1 CTNTSZOCO Pedagógiai szociálpszichológia CTNTBPO, CTNTFELO 2 gyak. j. 0/2 CTNTGYPSZ A gyermekek megismerésének pszichológiája 2 gyak. j. 0/2 CTNTMEHO Mentálhigiéne 1 gyak. j. 0/1 CTNTSZFE Személyiségfejlesztés CTNTBPO, CTNTMEHO 2 min. ai. 0/2 CTNTPSZO Pszichológia szigorlat - szig. szig. Szakmai elméleti modul (65 kredit) Anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana CTNYBM Beszédművelés 1 gyak. j. 0/1 CTNYGYIF1 Gyermek- és ifjúsági irodalom1. 2 gyak. j. 0/2 CTNYGYIF2 Gyermek- és ifjúsági irodalom2. CTNYGYIF1 3 koll. 2/1 CTNYKR Kommunikáció 1 koll. 1/0 CTNYAMT1 Óvodai anyanyelvi módszertan1. 2 gyak. j. 0/2 CTNYAMT2 Óvodai anyanyelvi módszertan2. CTNYAMT1 1 gyak. j. 0/1 CTNYHE Helyesírás 1 gyak. j. 0/1 CTNYNY Nyelvművelés 2 gyak. j. 0/2 CTNYIRM Irodalmi műelemzés 1 gyak. j. 0/2 CTNYASZTO Anyanyelvi szigorlat - szig. szig. Matematikai nevelés és módszertana CTTTMAT1O Matematika 1. 2 gyak. j. 0/2 CTTTMAT2O Matematika 2. CTTTMAT1 2 koll. 1/1 CTTTMNMO A matematikai nevelés módszertana CTTTMAT2 2 gyak. j. 0/2 1

2 Környezeti nevelés és módszertana CTTTKOR1O Környezetismeret és módszertana 1. 2 gyak. j. 0/2 CTTTKOR2O Környezetismeret és módszertana 2. 2 gyak. j. 0/2 CTTTMJ1O Munka jellegű tevékenységek az óvodában 1. 2 gyak. j. 0/2 CTTTMJ2O Munka jellegű tevékenységek az óvodában 2. 2 gyak. j. 0/2 CTTTKOVO Környezetvédelem 1 koll. 2/0 Ének- zenei nevelés és módszertana CTMNEZ1 Ének- szolfézs 1 2 gyak. j. 0/2 kiscsoportos CTMNEZ2 Ének- szolfézs 2 CTMNEZ1 2 gyak. j. 0/2 kiscsoportos CTMNEZ3 Ének- szolfézs 3 CTMNEZ2 2 gyak. j. 0/2 kiscsoportos CTMNEM Ének- zenei nevelés módszertana CTMNEZ3 2 koll. 0/2 CTMNZIO Zeneirodalom 1 koll. 0/2 Vizuális nevelés és módszertana CTMNVI1 Vizuális nevelés I. 2 gyak. j. 0/2 CTMNVI2 Vizuális nevelés II. CTMNVI1 2 gyak. j. 0/2 CTMNNDT Népművészeti díszítőtevékenység 1 gyak. j. 0/1 CTMNTAK Tárgyalkotás CTMNVI1 1 gyak. j. 0/1 CTMNVMM Vizuális megismerés módszertana 2 koll. 0/2 CTMNVIK Vizuális kommunikáció CTMNVI2; CTMNTAK 1 gyak. j. 0/2 Testnevelés és módszertana CTTNAET Anatómia 1 koll. 1/0 CTTNTOM1 Óvodai testnevelés és módszertan 1 1 gyak. j. 0/1 CTTNTOM2 Óvodai testnevelés és módszertan 2 CTTNTOM1 2 gyak. j. 1/1 CTTNTOM3 Óvodai testnevelés és módszertan 3 CTTNTOM2 2 koll. 1/1 CTTNTOM4 Óvodai testnevelés és módszertan 4 CTTNTOM3 2 gyak. j. 0/2 CTTNTOM5 Óvodai testnevelés és módszertan 5 CTTNTOM4 1 gyak. j. 0/2 Játék pedagógiája és módszertana CTNTJEL Játékelmélet 2 koll. 1/1 CTNTJMSZ Játékmódszertan 2 gyak. j. 0/2 CTMNNDM Népi- és dalos játék módszertana 2 gyak. j. 0/2 CTMNBAB Bábjáték az óvodában 2 gyak. j. 0/2 CTMNKJ Korunk játékai 1 gyak. j. 0/2 Kötelezően választható differenciált szakmai ismeretek az intézmény egyedi jellegét adó ismeretkörökből (12 kredit) Anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana CTNYKIR Korunk irodalma 2 gyak. j. 0/2 CTNYST Stilisztika 2 gyak. j. 0/2 CTNYGYKIR Gyermekkép, gyermekábrázolás az irodalomban 2 gyak. j. 0/2 Matematikai nevelés és módszertana CTTTMTO Matematikatörténet 2 gyak. j. 0/2 CTTTSTO Statisztika a pedagógusmunkában 2 gyak. j. 0/2 Környezetismeret és módszertana CTTTKNO Környezeti nevelés 2 gyak. j. 0/2 CTTTTGYO Terepgyakorlat 2 gyak. j. 0/2 tömbösítve 2

3 CTTTODO Óvoda díszítés 2 gyak. j. 0/2 Ének- zenei nevelés és módszertana CTMNND Népi játék, dalosjáték 2 gyak. j. 0/2 CTMNNTO Néptánc az óvodában 2 gyak. j. 0/2 CTMNZGY Zeneirodalom gyermekeknek 2 gyak. j. 0/2 Vizuális nevelés és módszertana CTMNDB Dráma- és bábjáték 2 gyak. j. 0/2 CTMNPB Pedagógiai bábjáték 2 gyak. j. 0/2 Testnevelés és módszertana CTTNMOF Mozgásfejlesztés ( tanulási zavarok megelőzése) 2 gyak. j. 0/2 CTTNLGT Láb és gerinctorna 2 gyak. j. 0/2 Játék pedagógiája és módszertana CTNTKON Konfliktus és helyzetfelismerés a játékban 2 gyak. j. 0/2 CTNTDIFJ A differenciálás móködtetése a játék során 2 gyak. j. 0/2 Kötelezően választható speciális programok (16 kredit) Szakmai idegen nyelv CTNYSZI1 Szakmai idegen nyelv 1 2 gyak. j. 0/2 CTNYSZI2 Szakmai idegen nyelv 2 CTNYSZI1 2 gyak. j. 0/2 CTNYSZI3 Szakmai idegen nyelv 3 CTNYSZI2 2 gyak. j. 0/2 CTNYSZI4 Szakmai idegen nyelv 4 CTNYSZI3 2 gyak. j. 0/4 Kreatív irodalmi nevelés CTNYMES A mese világképe 1 gyak. j. 0/1 CTNYBESZ1 Beszédgyakorlatok 1 1 gyak. j. 0/1 CTNYBESZ2 Beszédgyakorlatok 2 CTNYBESZ1 1 gyak. j. 0/1 CTNYVMG Vers- és mesealkotó gyakorlatok 1 gyak. j. 0/1 CTNYKHGY Kommunikációs helyzetgyakorlatok 2 gyak. j. 0/2 CTNYDGY Dramatizálási gyakorlatok 2 gyak. j. 0/4 Multi- és interkulturális nevelés CTNTERT Értelmezések, elméleti alapok 2 gyak. j. 0/2 CTNTESEU Sajátosságok Európában, hazánkban 2 gyak. j. 0/2 CTNTNKK Népek, kultúráék a Kárpát-medencébenn 2 koll. 2/0 CTNTROMO Kisebbségek pedagógiája 2 gyak. j. 0/4 Inkluzív-integrált nevelés CTNTNDIFO Differenciált nevelés a családban CTNTALPO 2 gyak. j. 0/2 CTNTNINTO Integrált nevelés az óvodában CTNTALPO 2 gyak. j. 0/2 CTNTNSEG A segítő kapcsolat elmélet, gyakorlata CTNTALPO 2 gyak. j. 0/2 CTNTNGYV Gyermekvédelem, szociálpolitika CTNTALPO 2 gyak. j. 0/4 Drámajáték - drámapedagógia CTNTJDRJ Játék, drámajáték 2 gyak. j. 0/2 CTNTDRA Dramaturgia 2 gyak. j. 0/2 CTNTKGYDR Kisgyermekkori drámapedagógia 2 gyak. j. 0/2 CTNTSZINE Színi nevelés 2 gyak. j. 0/4 3

4 Erdei óvoda CTNTERPO Erdőpedagógia 3 gyak. j. 0/2 CTNTEOV Az erdei óvoda módszertana 2 gyak. j. 0/2 CTNTREKO Életmód és rekreáció 2 gyak. j. 0/2 CTNTTGYO Terepgyakorlat 3 gyak. j. 0/4 Bábjáték CTMNMEO Műelemzés 2 gyak. j. 0/2 CTMNBKO Bábkészítés 2 gyak. j. 0/2 CTMNBMO Bábszínész mesterség 2 gyak. j. 0/2 CTMNRO Rendezés 2 gyak. j. 0/4 Néptánc-népi játék CTMNNJ Népi játék 2 gyak. j. 0/2 CTMNNJD Népi játék, dalosjáték 2 gyak. j. 0/2 CTMNNJTPO Népi játék tantárgypedagógiája 2 koll. 0/2 CTMNTO Tánc az óvodában 2 gyak. j. 0/4 Környezeti nevelés CTTTKPO Környezeti nevelési programok 2 gyak. j. 0/2 CTTTOTO Óvodásokkal a természetben 2 gyak. j. 0/2 CTTTMVO Megfigyelések, vizsgálüdások a környezetben 2 gyak. j. 0/2 CTTTKVO Környezetvédelem az óvodában 2 gyak. j. 0/4 Sportrekreáció CTTNSPR1 Sportrekreáció 1 2 gyak. j. 1/1 CTTNSPR2 Sportrekreáció 2 CTTNSPR1 2 gyak. j. 0/2 CTTNSPR3 Sportrekreáció 3 CTTNSPR2 2 gyak. j. 0/2 CTTNSPR4 Sportrekreáció 4 CTTNSPR3 2 koll. 0/4 Gyermek- és gyógytestnevelés CTTNGGT1 Gyermek- és gyógytestnevelés 1 2 gyak. j. 1/1 CTTNGGT2 Gyermek- és gyógytestnevelés 2 CTTNGGT1 2 gyak. j. 1/1 CTTNGGT3 Gyermek- és gyógytestnevelés 3 CTTNGGT2 2 gyak. j. 1/1 CTTNGGT4 Gyermek- és gyógytestnevelés 4 CTTNGGT3 2 koll. 2/2 Szabadon választható tantárgyak (10 kredit) Kód Tantárgy Előfeltétel Kredit Értékelési mód E/Gy Megjegyzés CTINDMSZ Director multimédia szerzői rendszer 2 gyak. j. 0/2 CTINFKSZ Digitális fotózás és képfeldolgozás 2 gyak. j. 0/2 CTINIASZ Internetes adatbázis 2 gyak. j. 0/2 CTINIMSZ Imagine multimédia szerzői rendszer 2 gyak. j. 0/2 CTINPKSZ Prezentációk készítése 2 gyak. j. 0/2 CTINKHGYSZ1 Könyvtárhasználati gyakorlatok I. 2 gyak. j. 0/2 CTINKHGYSZ2 Könyvtárhasználati gyakorlatokii. CTINKHGYSZ1 2 gyak. j. 0/2 CTKON Olvasóvá nevelés 2 gyak. j. 0/2 CTMNEK1 Énekkar 1. 2 gyak. j. 0/2 CTMNEK2 Énekkar 2. CTMNEK1 2 gyak. j. 0/2 CTMNENJI Énekes népi játékok az iskolában 2 gyak. j. 0/2 CTMNHK Hangképzés 2 gyak. j. 0/2 CTMNHJ Hangszerjáték CTMNEZ1 2 gyak. j. 0/2 CTMNKEZ A kereszténység zenéje 1750-ig 2 gyak. j. 0/2 4

5 CTMNKM Képzőművészet CTMNTA 2 gyak. j. 0/2 CTMNM Mintázás 2 gyak. j. 0/2 CTMNST A sakkjáték tanítása 2 gyak. j. 0/2 CTMNSZG Számítógépi grafika 2 gyak. j. 0/2 CTMNSZJ Színjátszás-drámapedagógia 2 gyak. j. 0/2 CTMNTF Textilfestés 2 gyak. j. 0/2 CTMNTZ Társas zene CTMNEZ1 2 gyak. j. 0/2 CTNTDOKO Pedagógiai dokumentációk óvodában/iskolában 2 gyak. j. 0/2 CTNTEBAO Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek pedagógiája 2 gyak. j. 0/2 CTNTJOGO Jogi alapismeretek 2 gyak. j. 0/2 CTNTKIHO Új típusú kihívások a pedagógus pályán 2 gyak. j. 0/2 CTNTKOMO Kompetenciahatárok - pedagóguspályák 2 gyak. j. 0/2 CTNTKONFO Konfliktuskezelés 2 gyak. j. 0/2 CTNTOKJOG Oktatási jogok 2 gyak. j. 0/2 CTNTPOLO Politológia 2 gyak. j. 0/2 CTNTRSZO Rétegszociológia 2 gyak. j. 0/2 CTNTSZPO Szabadidő pedagógia 2 gyak. j. 0/2 CTNTTEHO Tehetséggondozás 2 gyak. j. 0/2 CTNTVEZO Vezetési ismeretek 2 gyak. j. 0/2 CTNYBO Brit országismeret 2 min. ai. 0/2 CTNYCPA Contry és popdalok az angol nyelvtanításban 2 gyak. j. 0/2 CTNYDF Dolgozatírás felsőfokon 2 gyak. j. 0/2 CTNYKIB Képleírás és irányított beszélgetés a nyelvvizsgán 2 gyak. j. 0/2 CTNYKO Kalandozások az olasz Parnasszuson 2 min. ai. 0/2 CTNYKOLT Költészet a gyermekirodalomban 2 gyak. j. 0/2 CTNYMDG Műsorszerkesztés, dramaturgiai gyakorlatok 2 gyak. j. 0/2 CTTNGY Gyalogtúra 2 gyak. j. 0/2 CTTNGY2 Gyalogtúra2 CTTNGY 2 gyak. j. 0/2 CTTNGYU Gyógyúszás 2 gyak. j. 0/2 CTTNKOND Kondícionális képességfejlesztés 2 gyak. j. 0/2 CTTNLGT Láb-gerinc torna CTTNAT 2 gyak. j. 0/2 CTTNLÜF Labdásügyesség fejlesztés 2 gyak. j. 0/2 CTTNÖK Önvédelem-küzdősport 2 gyak. j. 0/2 CTTNST Sítábor 1 gyak. j. 5 nap CTTNSZID Szabadidősport 2 gyak. j. 0/2 CTTNVT Vízitúra CTTNU 1 gyak. j. 5 nap CTTNVU1 Úszástanítás 1. CTTNU 2 gyak. j. 0/2 CTTNVU2 Úszástanítás 2. CTTNVU1 2 gyak. j. 0/2 CTTTFA Fizika az állatvilágban 2 gyak. j. 0/2 CTTTKFK Környezetünk fizikája, kémiája 2 gyak. j. 0/2 CTTTLF Lehetetlen fizika 2 gyak. j. 0/2 CTTTMA Matematika angolul 2 gyak. j. 0/2 CTTTMVO Megfigyelések, vizsgálódások a környezetben 2 gyak. j. 0/2 CTTTOT Az otthon technikája 2 koll. 2/0 CTTTSM Statisztikai módszerek a pedagógus munkájában 2 gyak. j. 0/2 CTTTTF Természetfényképezés 2 gyak. j. 0/2 Záróvizsga modul (10 kredit) Szakdolgozat CTSZDO1 Szakdolgozat 5 min. ai. 5 CTSZDO2 Szakdolgozat CTSZDO1 5 min. ai. 5 Zárófoglalkozás gyak. j. ZF 5

6 Szakmai gyakorlati modul (32 kredit) Szakmai gyakorlat CTEOGY1 Egyéni óvodai gyakorlat 1 2 min. ai. 2 CTEOGY2 Egyéni óvodai gyakorlat 2 2 min. ai. 2 CTEOGY3 Egyéni óvodai gyakorlat 3 3 gyak. j. 3 CTEOGY4 Egyéni óvodai gyakorlat 4 3 gyak. j. 3 CTEOGY5 Egyéni óvodai gyakorlat 5 3 gyak. j. 3 CTCSGY1 Csoportos gyakorlat 1 2 min. ai. 2 CTCSGY2 Csoportos gyakorlat 2 2 min. ai. 2 CTCSGY3 Csoportos gyakorlat 3 2 gyak. j. 2 CTCSGY4 Csoportos gyakorlat 4 2 gyak. j. 2 CTCSGY5 Csoportos gyakorlat 5 2 gyak. j. 2 CTKSZGY Külső szakmai gyakorlat 9 min. ai. 9 6

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı

Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT ÓVODÁK, ISKOLÁK RÉSZÉRE 2013/2014 Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı Amikor azzal kell szembesíteni valakit, hogy az élet nem egy habos torta, az sosem

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) jogász (osztatlan képzés) igazgatásszervező Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education)

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM () 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, részterületei az ban 2. Az anyanyelvi tudás mibenléte, továbbfejlesztésének összefüggése

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK Ének-zene 1. A zenei nevelés elvei kisiskolás korban A zenei nevelés szerepe a kisiskolás gyermek személyiségfejlődésében. Kodály Zoltán

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Társadalom- és politikatudományok Ştiinţe sociale şi politice

Társadalom- és politikatudományok Ştiinţe sociale şi politice Társadalom- és politikatudományok Ştiinţe sociale şi politice Kommunikációtudományok Ştiinţe ale comunicării Három szak található ezen a területen: Kommunikáció és közönségkapcsolatok (Comunicare şi relaţii

Részletesebben

Alapismereti és Szakmódszertani Intézet

Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Szakdolgozati témakörök BA képzéső óvó-és tanítóképzıs hallgatók számára Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Neszt Judit: Differenciált nevelés pedagógiája 1. Differenciált nevelés az óvodában, különös

Részletesebben

"A" hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1, 1/2 DHA-401 1/2 1/3 1/4 KATT-101 1/1 1/2 1/3 KAPA-501 1/4 KAIN-601 1/1, 1/2 KSBE-101

A hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1, 1/2 DHA-401 1/2 1/3 1/4 KATT-101 1/1 1/2 1/3 KAPA-501 1/4 KAIN-601 1/1, 1/2 KSBE-101 /. félévi órarend (évfolyamok szerint) Aktualizálás:... :.évfolyam - konduktor alapszak : - : : - : : - : KPME- : - : : - : / SzÁ / : - : / / / / : - : /, / DHA- SzM DÍR- SzM /, / DHA- SzM : - : : - :

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. OKTÓBER 20. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. OKTÓBER 20. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. OKTÓBER 20. oldal JOGSZABÁLY 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR TERVEZETT PROGRAMOK

ESEMÉNYNAPTÁR TERVEZETT PROGRAMOK MEGYE INTÉZMÉNY ESEMÉNYNAPTÁR TERVEZETT PROGRAMOK NEVE ELÉRHETŐSÉGE MÓDSZERTANI MODELL CÍME DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS időpont cím, téma időpont cím, téma időpont cím, téma időpont cím, téma Kosztolányi

Részletesebben

A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, olvasótermi szolgáltatás, videofilm megtekintése, könyvtárhasználati és látogatói tanórák.

A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, olvasótermi szolgáltatás, videofilm megtekintése, könyvtárhasználati és látogatói tanórák. A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

Testnevelés elmélet és Pedagógia Tanszék. Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék

Testnevelés elmélet és Pedagógia Tanszék. Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék Tárgynév A fiatal ló alapkiképzése A fiatal ló alapkiképzése A gimnasztika elmélete és oktatásmódszertana A gimnasztika elmélete és oktatásmódszertana I. A gimnasztika elmélete és oktatásmódszertana II.

Részletesebben

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, 2011. június 28. helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben