Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz"

Átírás

1 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Háztartás, életvitel technika, műveltségi terület Informatika műveltségi terület Magyar műveltségi terület Matematika műveltségi terület Német műveltségi terület Testnevelés és sport műveltségi terület Vizuális nevelés műveltségi terület november

2 Mintatanterv Angol műveltségi terület Nyelvtan MENYT[1-3]B 0+2 gy gy gy 2 Fordítás MEFOR1B 0+2 gy 2 Írásgyakorlat MEIGY1B 0+2 gy 2 Módszertan MEMTA[1,2]B 0+3 gy k 3 Gyermekirodalom MEGYE[1,2]B 0+1 gy gy 2 Civilizáció MECIV1B 0+2 k 2 Irodalom MEIRO1B 0+2 k 2 Szigorlat MESZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kredit Mintatanterv Ember és társadalom műveltségi terület Kutatásmódszertan MHKUT1B 0+1 gy 1 Civilizációtörténet MHCIV1B 1+1 k 2 Kisebbségszociológia MHKSZ1B 1+1 k 2 Családszociológia MHCSS1B 0+1 gy 1 Egyház és nevelés MHENE1B 0+1 gy 1 Egyház és társadalom MHETA1B 0+1 gy 1 Helyi társadalom MHHET1B 0+1 gy 1 Magyar társadalom a XIX- XX. században MHMAT[1,2]B 0+1 gy gy 2 Életmódtörténet MHEMT[1,2]B 1+0 k gy 2 Társadalomismeret tanításmódszertan MHTAT1B 1+2 k 3 Emberismeret és tanításmódszertan MHETM1B 1+1 gy 2 Általános etika MHALE1B 1+0 k 1 Protestáns etika MHPRE1B 1+1 k 2 Szigorlat MHSZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kredit

3 Mintatanterv Ének-zene műveltségi terület Tantárgy Kód I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Ének MZENE[1,2]B 0+1 k ma 1 Szolfézs MZSZO[1,2]B 0+1 k ma 1 Zeneelmélet MZZEE[1 3]B 0+1 gy gy k 1 Hangszerjáték MZHAJ[1 4]B 0,5 gy 0 0,5 gy 1 0,5 gy 0 0,5 gy 1 Hangképzés MZHAK[1,2]B 0,5 gy 0 0,5 gy 1 Ének tantárgypedagógia MZTTP[1,2]B 0+1 k k 1 Karvezetés MZKAV[1 3]B 0+1 gy gy k 1 Zeneirodalom MZZEI[1,2]B 0+1 k gy 1 Népzene MZNEZ[1,2]B 0+1 gy gy 1 Énekkar MZEKA[1 4]B 0+1 ma ma ma ma 1 Szigorlat MZSZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kredit Mintatanterv Háztartás, életvitel, technika műveltségi terület Technikatörténet MTTET1B 1+0 k 1 Műszaki kommunikáció MTMUK1B 0+1 gy 1 Anyagok, Technológiák MTATE[1,2]B 0+2 gy gy 2 Energetika MTENE1B 1+0 k 1 Géprendszerek, közlekedés MTGEK1B 0+2 gy 2 Lakás és lakókörnyezet MTLAL[1,2]B 2+0 k gy 2 Technika tantárgypedagógia MTTTP1B 1+0 k 1 Táplálkozáskultúra MTTAK[1,2]B 2+0 k gy 2 Modellezés MTMOD1B 0+2 gy 2 Környezetkultúra MTKOK1B 1+0 k 1 Természetes anyagok MTTEA1B 0+1 gy 1 Fotó, videó MTFOV1B 0+1 gy 1 Szigorlat MTSZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kredit

4 Mintatanterv Informatika műveltségi terület Az informatika eszközrendszere MIERE1B 0+2 gy 2 Számítógépes hálózatok MISZH1B 0+2 gy 2 Operációs rendszerek MIOPR1B 0+3 gy 3 Programozás MIPRG[1,2]B 1+2 k gy 2 Informatika tantárgypedagógia Informatika kötelezően választható MITTP1B 0+2 gy 2 MIKOV[1,2]B 0+2 gy gy 2 Az informatika története MITORB 1+0 ma 1 Weblapszerkesztés MIWEB1B 0+3 gy 2 Az információs társadalom - informatika a mindennap. MITIM1B 0+2 gy 2 Szigorlat MISZG1B 1 Kollokvium 1 Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 Kredit Mintatanterv Magyar műveltségi terület Nyelvi kommunikáció MANYK1B 1+1 gy 2 Általános és alkalmazott nyelvészet MANYE[1,2]B 1+1 gy gy 2 Irodalomelmélet MAIRE1B 0+2 gy 2 Anyanyelvi tantárgypedagógia MATTP[1,2]B 0+2 gy gy 3 Ifjúsági irodalom MAIFI1B 0+2 gy 2 Irodalomtörténet MAIRT[1 4]B 1+1 gy k gy gy 2 Szigorlat MASZG1B 1 Kollokvium 1 Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kredit

5 Mintatanterv Matematika műveltségi terület Matematika alapjai MMMAL1B 0+2 k 2 Elemi algebra MMELA1B 1+2 k 3 Kombinatorika, Valószínűség számítás MMKOV1B 0+2 gy 2 Statisztikai mérés MMSTA1B 0+2 gy 2 Geometria MMGEO[1,2]B 0+2 gy gy 2 Függvények MMFUG1B 1+2 k 3 Elemi matematika MMEMA1B 0+2 gy 2 Matematika tantárgypedagógia MMTTP[1,2]B 0+2 gy gy 2 Matematika kötelezően választható MMKOV1B 0+1 ma 1 Szigorlat MMSZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 Kredit Mintatanterv Német műveltségi terület Nyelvtan MNNYT[1-3]B 0+2 gy gy gy 2 Fordítás MNFOR1B 0+2 gy 2 Írásgyakorlat MNIGY1B 0+2 gy 2 Módszertan MNMTA[1,2]B 0+3 gy k 3 Gyermekirodalom MNGYE[1,2]B 0+1 gy gy 2 Országismeret MNORI1B 0+2 k 2 Irodalom MNIRO1B 0+2 k 2 Szigorlat MNSZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kredit

6 Mintatanterv Testnevelés és sport műveltségi terület Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII Anatómia és élettan MSANE[1,2]B 1+0 ma k 1 Testnevelés tantárgypedagógia MSTTP1B 0+2 gy 2 Torna és gimnasztika MSTOR[1 4]B 0+1 gy gy gy gy 2 Atlétika MSATL[1 4]B 0+1 gy gy gy gy 2 Testnevelési játékok MSTJA1B 0+1 ma 1 Úszás MSUSZ1B 0+2 gy 1 Sportjátékok MSPJA[1 3]B 0+1 gy gy gy 1 Szigorlat MSSZG1B 1 Kollokvium 1 Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 1 Kredit Mintatanterv Vizuális nevelés műveltségi terület Tantárgy Kód I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Művészeti stúdium MVMUS1B 0+2 gy 2 Képzőművészeti gyakorlatok MVKEP1B 0+3 gy 3 Művészettörténet MVMTO1B 2+0 k 2 Tárgy-és környezetkultúra MVTAK1B 0+2 gy 2 Vizuális tantárgypedagógia MVTTP[1,2]B 2+1 ma k 2 Mozgókép, média MVMOM[1,2]B 0+2 gy gy 2 Bábművészet MVBAB1B 0+2 gy 2 Alkotási gyakorlatok MVALK1B 0+2 gy 2 Fotózás MVFOT1B 0+2 gy 2 Szigorlat MVSZG1B 1 Kollokvium 1 1 Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 Kredit

7 Tantárgyak jegyzéke A kreditrendszerben a hallgatók által felvehető kötelező vagy kötelezően választható tárgyakat az alábbi fejléc szerint rendezett, az intézményben egységes táblázat tartalmazza: Jelmagyarázat Kód Pl.: TPED1B a) Az első betű a szakot jelöli Szakok T Tanító K Kántor H Református hitoktató U Kommunikáció és médiatudomány L Informatikus könyvtáros b) a 2. a 3. és a 4. betű a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevű tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévő nagy B betű az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelőző E betű az esti, az L a diplomás levelező tagozatot jelenti. e) a tanító szak műveltségi területi tárgyainál az első betű M. Pl.: MZENE1B A második a műveltségi területet jelöli: A Magyar nyelv és irodalom M Matematika N Német E Angol Z Ének-zene H Ember és társadalom T Háztartás, életvitel, technika I Informatika V Vizuális nevelés S Testnevelés és sport f) A kommunikációs szak szakirányainál az első betű S. Pl.: SISF1B A második a szakirányt jelöli: I Írott sajtó E Elektronikus sajtó H Egyházi kommunikáció S Segítő-fejlesztő Óra Pl.: 2+1 Az első szám az előadás, a második a gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. Kr. A tárgy teljesítése esetén szerezhető kreditek száma. Ért. A tárgy értékelési formája: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minősített aláírás ZT zárótanítás Státus K kötelező KV kötelezően választható KV[X] kötelezően választható a X által jelölt csoportból, az X azonos lehet az (e)-ben jelölt műveltségi területre utaló betűvel, vagy más megkülönböztető betű. Félév A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Előfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Szcs. A tárgy oktatásáért felelős szakcsoport az alábbiak szerint: A Anyanyelvi P Pedagógia és pszichológia H Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika T Technika K Kommunikáció V Vizuális nevelési Z Ének-zene N Idegennyelvi 7

8 Angol műveltségi terület Tanító szak MENYT1B Nyelvtan Gy KV 2 TINYA1B N MENYT2B Nyelvtan Gy KV 3 MENYT1B N MENYT3B Nyelvtan Gy KV 4 MENYT2B N MEFOR1B Fordítás Gy KV 5 MENYT3B N MEIGY1B Írásgyakorlat Gy KV 2 TINYA1B N MEMTA1B Módszertan Gy KV 4 MENYT2B N MEMTA2B Módszertan K KV 5 MEMTA1B N MEGYE1B Gyermekirodalom Gy KV 4 TINYA3B N MEGYE2B Gyermekirodalom Gy KV 5 MEGYE1B N MECIV1B Civilizáció K KV 3 MENYT1B N MEIRO1B Irodalom K KV 4 MENYT2B, TINYA3B N MESZG1B Szigorlat Sz KV 5 MEFOR1B, TINYA4B N Ember és társadalom műveltségi terület MHKUT1B Kutatásmódszertan Gy KV 4 H MHCIV1B Civilizációtörténet K KV 2 H MHKSZ1B Kisebbségszociológia K KV 4 H MHCSS1B Családszociológia Gy KV 4 H MHENE1B Egyház és nevelés Gy KV 3 H MHETA1B Egyház és társadalom Gy KV 3 H MHHET1B Helyi társadalom Gy KV 4 H MHMAT1B MHMAT2B Magyar társadalom a XIX-XX. században 1 Magyar társadalom a XIX-XX. században Gy KV 3 H Gy KV 4 MHMAT1B H MHEMT1B Életmódtörténet K KV 2 H MHEMT2B Életmódtörténet Gy KV 3 MHEMT1B H MHTAT1B MHETM1B Társadalomismeret tanításmódszertan Emberismeret és tanításmódszertan K KV 5 MHSZG1B H Gy KV 5 H MHALE1B Általános etika K KV 4 H MHPRE1B Protestáns etika K KV 5 MHALE1B H MHSZG1B Szigorlat Sz KV 4 MHETA1B, MHHET1B MHMAT2B, MHEMT2B H Ének-zene műveltségi terület MZENE1B Ének K KV 4 Z MZENE2B Ének Ma KV 5 MZENE1B Z MZSZO1B Szolfézs K KV 4 Z 8

9 MZSZO2B Szolfézs Ma KV 5 MZSZO1B Z MZZEM1B Zeneelmélet Gy KV 2 Z MZZEM2B Zeneelmélet Gy KV 3 MZZEM1B Z MZZEM3B Zeneelmélet K KV 4 MZZEM2B Z MZHAJ1B Hangszerjáték 1 0,5 0 Gy KV 2 Z MZHAJ2B Hangszerjáték 2 0,5 1 Gy KV 3 MZHAJ1B Z MZHAJ3B Hangszerjáték 3 0,5 0 Gy KV 4 MZHAJ2B Z MZHAJ4B Hangszerjáték 4 0,5 1 Gy KV 5 MZHAJ3B Z MZHAK1B Hangképzés 1 0,5 0 Gy KV 3 Z MZHAK2B Hangképzés 2 0,5 1 Gy KV 4 MZHAK1B Z MZTTP1B Ének tantárgypedagógia K KV 3 Z MZTTP2B Ének tantárgypedagógia K KV 4 MZTTP1B Z MZKAV1B Karvezetés Gy KV 3 Z MZKAV2B Karvezetés Gy KV 4 MZKAV1B Z MZKAV3B Karvezetés K KV 5 MZKAV2B Z MZZEI1B Zeneirodalom K KV 4 Z MZZEI2B Zeneirodalom Gy KV 5 MZZEI1B Z MZNEZ1B Népzene Gy KV 2 Z MZNEZ2B Népzene Gy KV 3 MZNEZ1B Z MZEKA1B Énekkar Ma KV 2 Z MZEKA2B Énekkar Ma KV 3 Z MZEKA3B Énekkar Ma KV 4 Z MZEKA4B Énekkar Ma KV 5 Z MZSZG1B Szigorlat Sz KV 5 MZENE2B, MZSZO2B MZZEM3B, MZZEI2B Z Háztartás, életvitel, technika műveltségi terület MTTET1B Technikatörténet K KV 2 T MTMUK1B Műszaki kommunikáció Gy KV 2 T MTATE1B Anyagok, Technológiák Gy KV 3 TTEH1B T MTATE2B Anyagok, Technológiák Gy KV 4 MTATE1B T MTENE1B Energetika K KV 3 TTEH1B T MTGEK1B Géprendszerek, közlekedés Gy KV 4 TTEH1B T MTLAL1B Lakás és lakókörnyezet K KV 3 T MTLAL2B Lakás és lakókörnyezet Gy KV 4 MTLAL1B T MTTTP1B Technika tantárgypedagógia K KV 5 T MTTAK1B Táplálkozáskultúra K KV 4 T MTTAK2B Táplálkozáskultúra Gy KV 5 MTTAK1B T MTMOD1B Modellezés Gy KV 5 MTATE2B T MTKOK1B Környezetkultúra K KV 5 T MTTEA1B Természetes anyagok Gy KV 4 T MTFOV1B Foto, videó Gy KV 5 T MTSZG1B Szigorlat Sz KV 4 MTATE2B, MTENE1B, MTGEK1B, MTLAL1B T 9

10 Informatika műveltségi terület MIERE1B Az informatika eszközrendszere Gy KV 2 I MISZH1B Számítógépes hálózatok Gy KV 2 I MIOPR1B Operációs rendszerek Gy KV 3 TSZT1B I MIPRG1B Programozás K KV 3 TSZT1B I MIPRG2B Programozás Gy KV 4 MIPRG1B I MITTP1B Informatika tantárgypedagógia Gy KV 4 MIOPR1B, TSZT2B I MIKOV1B MIKOV2B Informatika kötelezően választható 1 Informatika kötelezően választható Gy KV 4 TSZT1B I Gy KV 5 TSZT1B I MITOR1B Az informatika története Ma KV 5 I MIWEB1B Weblapszerkesztés Gy KV 5 I MITIM1B Az információs társadalom - informatika a mindennapokban Gy KV 5 I MISZG1B Szigorlat Sz KV 4 MISZH1B, MIOPR1B, MIPRG2B I Magyar műveltségi terület MANYK1B Nyelvi kommunikáció Gy KV 4 A MANYE1B MANYE2B Általános és alkalmazott nyelvészet 1 Általános és alkalmazott nyelvészet Gy KV 4 TMNY3B A Gy KV 5 TMNY3B, MANYE1B A MAIRE1B Irodalomelmélet Gy KV 4 A MATTP1B Anyanyelvi tantárgypedagógia Gy KV 4 TATP2B A MATTP2B Anyanyelvi tantárgypedagógia Gy KV 5 MATTP1B A MAIFI1B Ifjúsági irodalom Gy KV 3 A MAIRT1B Irodalomtörténet Gy KV 2 A MAIRT2B Irodalomtörténet K KV 3 MAIRT1B A MAIRT3B Irodalomtörténet Gy KV 4 MAIRT2B A MAIRT4B Irodalomtörténet Gy KV 5 MAIRT3B A MASZG1B Szigorlat Sz KV 5 MAIRT4B A Matematika műveltségi terület 10 MMMAL1B Matematika alapjai K KV 2 M MMELA1B Elemi algebra K KV 3 M MMKOV1B Kombinatorika, Valószínűségszámítás Gy KV 4 M MMSTA1B Statisztikai mérés Gy KV 5 MMKOV1B M MMGEO1B Geometria Gy KV 2 M

11 MMGEO2B Geometria Gy KV 3 MMGEO1B M MMFUG1B Függvények K KV 4 M MMEMA1B Elemi matematika Gy KV 5 M MMTTP1B Matematika tantárgypedagógia Gy KV 4 M MMTTP2B Matematika tantárgypedagógia Gy KV 5 MMTTP1B M MMKOV1B Matematika kötelezően választható Ma KV 5 M MMSZG1B Szigorlat Sz KV 5 MMEMA1B, MMGEO2B, MMFUG1B M Német műveltségi terület MNNYT1B Nyelvtan Gy KV 2 TINYN1B N MNNYT2B Nyelvtan Gy KV 3 MNNYT1B N MNNYT3B Nyelvtan Gy KV 4 MNNYT2B N MNFOR1B Fordítás Gy KV 5 MNNYT3B N MNIGY1B Írásgyakorlat Gy KV 2 TINYN1B N MNMTA1B Módszertan Gy KV 4 MNNYT2B N MNMTA2B Módszertan K KV 5 MNMTA1B N MNGYE1B Gyermekirodalom Gy KV 4 TINYN3B N MNGYE2B Gyermekirodalom Gy KV 5 MNGYE1B N MNORI1B Országismeret K KV 3 MNNYT1B N MNIRO1B Irodalom K KV 4 MNNYT2B, TINYN3B N MNSZG1B Szigorlat Sz KV 5 MNFOR1B, TINYN4B N Testnevelés műveltségi terület MSANE1B Anatómia és élettan Ma KV 3 S MSANE2B Anatómia és élettan K KV 4 MSANE1B S MSTTP1B Testnevelés tantárgypedagógia Gy KV 5 TTES3B S MSTOR1B Torna és gimnasztika Gy KV 2 TTES1B S MSTOR2B Torna és gimnasztika Gy KV 3 MSTOR1B S MSTOR3B Torna és gimnasztika Gy KV 4 MSTOR2B S MSTOR4B Torna és gimnasztika Gy KV 5 MSTOR3B S MSATL1B Atlétika Gy KV 2 S MSATL2B Atlétika Gy KV 3 MSATL1B S MSATL3B Atlétika Gy KV 4 MSATL2B S MSATL4B Atlétika Gy KV 5 MSATL3B S MSTJA1B Testnevelési játékok Ma KV 2 S MSUSZ1B Úszás Gy KV 3 S MSPJA1B Sportjátékok Gy KV 2 MSTJA1B S MSPJA2B Sportjátékok Gy KV 4 MSPJA1B S MSPJA3B Sportjátékok Gy KV 5 MSPJA1B S MSSZG1B Szigorlat Sz KV 5 MSTOR4B, MSATL4B, MSPJA3B, MSUSZ1B S 11

12 Vizuális nevelés műveltségi terület MVMUS1B Művészeti stúdium Gy KV 2 TRAF1B V MVKEP1B Képzőművészeti gyakorlatok Gy KV 3 V MVMTO1B Művészettörténet K KV 4 V MVTAK1B Tárgy és környezetkultúra Gy KV 4 V MVTTP1B Vizuális tantárgypedagógia Ma KV 4 TRAF1B V MVTTP2B Vizuális tantárgypedagógia K KV 5 MVTTP1B V MVMOM1B Mozgókép, média Gy KV 4 V MVMOM2B Mozgókép, média Gy KV 5 MVMOM1B V MVBAB1B Bábművészet Gy KV 5 V MVALK1B Alkotási gyakorlat Gy KV 2 V MVFOT1B Fotózás Gy KV 3 V MVSZG1B Szigorlat Sz KV 4 MVMUS1B, MVMTO1B, MVTAK1B, MVFOT1B V Kiadja a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u Felelős kiadó: Dr. Völgyesi Zoltán rektor Összeállította: Herendiné dr. Kónya Eszter oktatási rektorhelyettes Nyomás és kötés: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola nyomdájában 12

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı

Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT ÓVODÁK, ISKOLÁK RÉSZÉRE 2013/2014 Összeállította és szerkesztette: Nagy Jenıné továbbképzési vezetı Amikor azzal kell szembesíteni valakit, hogy az élet nem egy habos torta, az sosem

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak. Tájékoztató. 2010/2011-es tanév

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak. Tájékoztató. 2010/2011-es tanév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY nappali alapszak BA Tájékoztató 10/11-es tanév A képzésről általában a szak neve kommunikáció

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, 2011. június 28. helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Győr * 2015 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. 1 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ... 5 1. A KAR TÖRTÉNETE... 8 2. SZERVEZETI

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Miskolci Szemere Bertalan, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tantárgyfelosztás 2014/2015. 2. félév 048055

Miskolci Szemere Bertalan, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tantárgyfelosztás 2014/2015. 2. félév 048055 1 matematika-fizika szakos középiskolai Szakmai informatika informatika szakos 2 3 4. 5 műszaki Szövegszerkesztés mérnök felsőfokú oktatási informatikus Mérés üzemmérnök ruhagyári szakon Foglalkoztatás

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben