Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz"

Átírás

1 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés nappali tagozat levelező tagozat szeptember

2 Előszó A kreditrendszer szerinti képzésben a diploma megszerzéséhez az adott szak képesítési feltételeiben megszabott összesített kreditértéket kell megszerezni a szakra előírt kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból a megszabott arányok szerint. Tanító szakon ez az össz kreditérték 240, a többi, 3 éves szakon pedig 180. A hallgató a tárgyakat egyéni ütemezés szerint teljesítheti, de a képesítési követelményekben megszabott idő alatti teljesítéshez az intézmény mintatantervek összeállításával segítséget ad. Ez a füzet a főiskolán oktatott szakok és tanítói műveltségi területek mintatanterveit tartalmazza feltüntetve a tárgyak nevét, kódját, heti óraszámát (előadás- +gyakorlat), a számonkérés módját, a kredit értéket és az ajánlott félévet. A tantárgyak felvétele sok esetben bizonyos előtanulmányokhoz (előfeltétel) kötött. Az előzőekben, a mintatantervekben szereplő adatok mellett ezeket az előfeltételeket is tartalmazza a tantárgyak jegyzéke című fejezet, amiből a tárgy oktatásáért felelős tanszék vagy intézet is kiderül. A tájékoztató elején lévő, az intézmény szerepe, adottságai című szöveges rész az általános tájékozódást segíti. A tanulmányokra, a hallgató jogaira és kötelességeire vonatkozó előírások a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, valamint további szabályzatokban és útmutatókban találhatóak meg, melyek a Főiskola honlapján a hallgatók rendelkezésére állnak. 2

3 Előzmények és kötődések Az intézmény szerepe, adottságai A főiskola jellegéből adódóan speciálisan egyházi és a társadalom egészét szolgáló képzést is folytat, ennek következtében az egyház és a világ közösségében él. Lényegének és kötelességének megfelelően főiskolai, gyakorlóiskolája pedig közoktatási feladatot lát el. Az intézmény jogelődei több évszázados múltra tekintenek vissza, szerepük, tevékenységük országosan elismert és meghatározó volt. A Debreceni Református Kollégiumban a tanítók a lelkészképzés részeként sajátították el a tanítói ismereteket. A Kollégium - a 16. század végétől - több mint 400 partikulájába küldte ki a lelkésztanítókat. Országos hírű, tudós tanárok oktatták, nevelték a tanítókat. A Kollégium az ország iskolája volt, ahol a társadalmi s főleg a politikai igények eredményeként 1855-ben indult el az önálló tanítóképzés. Az azóta eltelt közel másfél évszázad alatt a politikai-társadalmi változásoknak, a megfogalmazott egyházi és világi igényeknek megfelelően alakult, változott az intézmény képzési, kutatási profilja, nevelési programja. Az intézmény életében alapvető törést jelentett az államosítás. Új fejezet 1959-ben kezdődött a képző életében. Előbb a felsőfokúvá válás, majd a főiskolai rang elnyerése jelentette a képzés stabilitását. Alapvetően új helyzet állt elő a rendszerváltás után azzal, hogy július 1-jétől a főiskola újra egyházi fenntartásba került. A főiskola jogelőd intézményei szervesen illeszkedtek nemcsak a hazai oktatási intézményhálózat jelentős számú református, más felekezetű, valamint világi szereplője közé, hanem az európai oktatási rendszerbe is. A Kollégium diákjai évszázadok során Európa egyetemein folytattak tanulmányokat, s lelkészként a kisebb egyházközségekben, falvakban szolgálva tanítóként is tevékenykedtek. A főiskola jelenleg is a hazai tanítóképzés egyik meghatározó centruma, országos beiskolázású egyházi intézmény. Az Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye), illetve a Tiszántúl legnagyobb tanítóképzője, ahonnan számos országos jelentőségű kezdeményezés is elindult (pl. nyelvoktató tanító szak, országos tanítási versenyek stb.) A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elismertségét mutatja, hogy szervesen illeszkedik a hazai, a határon túli magyar és nem magyar felsőoktatási intézményhálózatba. A tanítóképzésből adódó lehetőségek miatt előtérben áll a határon túli magyar társintézményekkel való kapcsolattartás. Mindezek mellett osztrák, német, holland, dán, finn, ír partnerintézményeink is vannak, ahol oktatóink, hallgatóink hosszabb-rövidebb időt töltenek el. Természetesen a főiskola is fogadja ezen intézmények hallgatóit, oktatóit. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola a kezdetektől törekedett arra, hogy az egységes debreceni felsőoktatás részévé váljon. A Debreceni Universitas Egyesülésnek 1997-ben lett tagja, majd elején a többi tagintézménnyel együtt létrehozták a Debreceni Egyetemi Szövetséget. Az egységes debreceni felsőoktatás, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésnek megteremtése érdekében együttműködési szerződést kötöttünk a Debreceni Egyetemmel 2000-ben, és 2001-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel. 3

4 A főiskola szakjai és helyzetük Az intézményben a hallgatók első alapképzésben nappali és esti tagozaton, valamint felsőfokú szakképzésben tanulhatnak, a már diplomával rendelkezők újabb diplomát levelező tagozaton szerezhetnek. A tanító szakot a főiskola szinte minden hallgatója végezte 2006-ig, az új rendszer megjelenéséig. A tanítójelöltek a 4 éves képzés keretében az 1 4. osztályban történő általános tanítói feladatok mellett legalább egy műveltségi területből az 5 6. osztályban való tanításra is fölkészülnek. A képesítési követelményeknek megfelelően a tanítói képzés óraszáma 3200, ebből 500 órát a kötelezően választott műveltségterület köt le. A képzési idő jelentős részét csoportos vagy egyéni tanítási gyakorlatok teszik ki (összesen mintegy 600 óra), ennek többségét a gyakorlóiskolában teljesítik, az utolsó félévben pedig nyolc hetet gyakorolnak összefüggően, általában valamely külső iskolában. A tanító szakon a hallgatók 1 szigorlatot tesznek (pedagógia, pszichológia) az alapozó képzésből és egyet a választott műveltségi területből. A képzés végén szakdolgozatot készítenek, zárótanítást tartanak, és záróvizsgát tesznek. Az intézményben további négy alapszakon lehet oklevelet szerezni, ezek: katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, kommunikáció és médiatudomány, valamint informatikus könyvtáros. Felsőfokú szakképzéseink: ifjúságsegítő, intézményi kommunikátor, sportkommunikátor, sajtótechnikus. A hallgatói mobilitás érdekében mód van arra, hogy a hallgatók a korábban választott szakot vagy műveltségi területet megváltoztassák. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint erre legkorábban az első lezárt félév után kerülhet sor. Kulturális, sport és egyéb lehetőségek Hallgatóinknak lehetősége van bekapcsolódni a művészi alkotó munkába, amire a különböző szervezeti keretek (pl. énekkar, stb.) adnak lehetőséget. A közönség előtti megjelenést az ünnepségek, Karácsonyi koncert, kiállítások, versenyek biztosítják. A főiskolán reggeli áhítat, a kollégiumokban pedig esténként bibliaóra kínál lehetőséget a hitéletre. Intézményünk adja ki a Főnix című lapot, amelyeket a hallgatókból alakult szerkesztőség készít el. Elsősorban a kommunikáció szakosok gyakorlati képzését szolgálja a televízió és a rádióműsorok készítésére egyaránt alkalmas 2001-ben átadott stúdió. A Kölcsey-stúdió rendszeresen készít az intézmény életéről híradót. A Méliusz Rádió kisközösségi sugárzott adással jelentkezik naponta, és az interneten is elérhető. A sportolásra a sí táborok, a szarvasi vízi tábor, és a tornatermek adnak lehetőséget. Sok hallgatónk aktívan sportol a város, vagy a környék egyesületeiben. A ma már nélkülözhetetlen informatikai hátteret 3 szaktanterem szolgálja. Ezek a felújított belső hálózat részei és azon keresztül kapcsolódnak a városi egyetemi rendszerhez és a világhálóhoz. Hallgatóink szakmai ambícióit a házi és országos tanulmányi és tanítási versenyeken, tudományos diákköri konferenciákon való számos eredményes szereplés bizonyítja. Kommunikáció szakos hallgatóink közül sokan megjelennek a helyi, vagy akár az országos orgánumokban is. A hallgatóink önszerveződését és érdekképviseletét a folyamatosan megújuló Hallgatói Önkormányzat biztosítja. A HÖK képviselői minden jelentős fórumon és bizottságban jelen vannak. 4

5 A Kommunikáció és Médiatudományi Intézetről és a képzésekről A kommunikáció szak alapítása intézményünkben immár tizenöt éves múltra tekinthet vissza ban indult a képzés nappali tagozaton, s a hallgatók kezdetben csak szakpárban vehették fel, előbb csak a tanító, később az informatikus-könyvtáros szakkal is párosítva. A képzés négyéves volt, de a 2006-tól elindult az új, önálló szak, amely hároméves, elnevezése pedig Kommunikáció és Médiatudomány alapszak. Első és második évben társadalomtudományi és humán ismeretek, kommunikációs és médiaismeretek elsajátítása a feladat. A harmadik félév végén szigorlat zárja le az eddigi tanulmányokat, majd a hallgatóknak szakirányt kell választaniuk. Választható szakirányok: elektronikus sajtó (rádiózás, televíziózás), írott sajtó (nyomtatott és online), valamint szervezeti kommunikáció/pr. A szakirányú képzés célja: a hallgatók megfelelő gyakorlatot és piacképes tudást szerezzenek ahhoz, hogy a kommunikációs szakemberként, újságíróként, szerkesztőségi munkatársként vagy sajtóreferensként, PR-munkatársként dolgozhassanak. Az utolsó két félévben már csak szakirányú képzés zajlik. A gyakorlati képzés folyamán a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt. Ezek egy része külső szerkesztőségi gyakorlat, melyre a helyi, regionális és országos műhelyekben, intézményekben kerülhet sor. Médiaképzésünk saját, főiskolai bázissal is rendelkezik. Az elektronikus sajtó területén a gyakorlati képzést segíti a Kölcsey Stúdió, ahol a rádiós és televíziós ismeretek oktatása és gyakorlása folyik, valamint televíziós műsorok készülnek (Kölcsey Híradó, Disputa, Index). A főiskola rádiója a Méliusz Rádió, ahol a hallgatók részvételével élő rádióműsorok készülnek, napi rendszerességgel. Havonta megjelenik a Debreceni Főnix című kulturális lap, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek, tanár-főszerkesztő irányítása mellett. Új médiaműhelyünk, a Lícium Médiaportál, amely az online újságírás gyakorló terepe, valamint a többi médiaműhelyünk megjelenési helye, 2007-ben elnyerte az Év Honlapja különdíjat. (Elérhetősége: Médiaműhelyeink lehetőséget nyújtanak a "szárnypróbálgatásra" és a folyamatos gyakorlásra az újságírás és a média iránt komolyan érdeklődők számára. Az intézményi kommunikátor és sportkommunikátor felsőfokú szakképzések 4 félévesek. A hallgatók 1560 órás képzésben vesznek részt, ennek során 120 kreditet gyűjtenek. A képzés sajátossága az elméleti ismeretekkel megalapozott gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai képzés. Az eredményes szakmai vizsgát követően (melynek része a záródolgozat is) a tanulmányaikat kommunikáció BA szakon folytató hallgatók esetében a krediteknek legalább az egyharmada elfogadásra kerül. Ezeknek a hallgatóknak az intézmény a felvételi eljárás keretében maximum 30 pluszpontot adhat. Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok felelőse. Tanácsaival részt vesz a döntések előkészítésében. Felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért, gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól. A sportkommunikátorok az előzőek mellett jártasságot szereznek az online, a nyomtatott és az elektronikus sportújságírás, valamint a menedzseri feladatok területén egyaránt. Szakirányú képzettségüknek köszönhetően sportegyesületek, sportrendezvényeket szervező intézmények, vállalkozások kommunikációját irányíthatják. 5

6 Jelmagyarázat Kód Pl.: CICSO1B a) Az első két betű a szakot jelöli Szakok: CI Intézményi kommunikátor CS Sportkommunikátor kommunikátor CT Sajtótechnikus b) a 3. a 4. és a 5. betű a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevű tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévő nagy B betű az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelőző E betű az esti tagozatot, az L a levelező tagozatot jelenti. Félév A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Pl.: 2+1 k 3 A 2+1 jelenetés: első szám az előadás, a második a gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. A k jelentése a tárgy követelmény típusa. A tárgy követelmény típusa: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minősített aláírás ZT zárótanítás A 3 jelentése: A tárgy teljesítése esetén szerezhető kreditek száma. Előfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Szcs. A tárgy oktatásáért felelős szakcsoport az alábbiak szerint: A Anyanyelvi P Pedagógia és pszichológia H Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika T Technika K Kommunikáció V Vizuális nevelési M Természettudományi Z Ének-zene N Idegennyelvi 6

7 Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat Tárgynév Kód Előfeltétel 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Szcs. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CIRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CIPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikációelmélet CIKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CITAR1B CIKOM1B 2+0 k 2 K Nyelvhelyesség CINYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CIKRI1B CINYE1B 0+1 gy 1 K Kommunikációs tréning CIKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CITTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CIUJS2B CIUJS1B 0+2 gy 2 K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CIDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1B CISZT1B 0+1 gy 1 I Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1B CISZT1B 0+1gy 1 I Belső kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1B 1+1 k 2 K Belső koordinációs tevékenység CIBKT1B 1+1 gy 2 K Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1B 1+0 k 1 K Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1B 2+0 k 2 K Csoportvezetői tevékenység CICST1B 0+2 gy 2 K Döntéselőkészítés CDEL1B 1+0 k 1 K Meggyőző kommunikáció CIMGK1B 0+1 gy 1 K Humánerőforrás-menedzsment CIHEM1B 1+0 k 1 K Válságmenedzsment CIVMM1B 1+0 k 1 K Külső kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1B 0+2 gy 2 K PR tevékenység gyakorlata CIPRG1B 0+2 gy 2 K Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1B 0+2 gy 2 K Idegen nyelvű tájékoztatás CIINT1B CITPT1B, K 0+2 gy 2 CINYK2B Kommunikációs jogok és etika CIKJE1B 1+1 k 2 K Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1B 1+1 gy 2 K Gazdasági és dokumentációs tevékenység CIGDT1B 1+0 k 1 K Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) Kiadványelőkészítés CIKEK1B 1+0 k 1 K Koordinációs tevékenység CIKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CIDTK1B 1+0 k 1 K Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1B 0+1 gy 1 K 7

8 Stúdiótechnika CISTU1B 0+1 gy 1 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CIMMV1B 0+2 gy 2 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CIMMV2B CIMMV1B 0+4 gy 4 K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CIINM1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 1 CIIPU1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 2 CIIPU2B CIIPU1B 0+1 gy 1 K Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2B CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3B CINYK[Y]2B 0+2 gy 2 N Szakdolgozati konzultáció, CISZD1B - - ma 4 Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CISZD2B CIEGY1B CIEGY2B CISGY1B CISGY2B CISZD1B gy 6 CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B, CIBKT1B, CIPRE1B CIEGY1B, CIRSV1B, CITPT1B CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B CISGY1B, CIBKT1B, CIPRE1B gy ma 12 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit gy 6 80 gy 6 Az Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 8

9 Mintatanterv Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat A követelménymodul alá tartozó I. évf. II. évf. Kód Előfeltétel tananyagegységek és tananyagelemek 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CSCSO1B 0+1 gy 1 Tömegkommunikáció CSRTV1B 2+0 k 2 Protokoll és etikett CSPRO1B 0+1 gy 1 Kommunikációelmélet CSKOM1B 2+0 k 2 Társadalmi kommunikáció CSTAR1B CSKOM1B 2+0 k 2 Nyelvhelyesség CSNYE1B 0+2 gy 2 Kreatív írás CSKRI1B CSNYE1B 0+1 gy 1 Kommunikációs tréning CSKTR1B 0+1 ma 1 Tárgyalástechnika CSTTE1B 0+1 gy 1 Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CSUJS1B 1+0 k 1 Újságírás 2 CSUJS2B CSUJS1B 0+2 gy 2 Sajtóreklám és hirdetésszervezés CSMMR1B 2+1 k 3 Médiamegjelenések kialakítása CSPRK1B 1+1 k 2 Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CSPML1B 1+0 k 1 Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CSMJG1B 1+0 k 1 Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CSSZT1B 1+1 gy 2 Számítógépes dokumentáció CSDSG1B 1+0 k 1 Prezentációk készítése és meg- CSMUL1B 0+1 gy 1 CSSZT1B tartása Weblapok készítése és üzemeltetése CSWKU1B CSSZT1B 0+1 gy 1 Szerkesztői tevékenység a nyomtatott sajtóban (13 kr) Kiadványszerkesztés CSKEK1B 1+1 gy 2 Laptördelés és képszerkesztés CSTOR1B 1+1 gy 2 Szerkesztőségi munka CSSSM1B 1+2 k 3 Kreatív szerkesztői tevékenység CSKST1B 2+1 gy 3 Információs források kezelése 1 CSIFK1B 0+1 gy 1 Információs források kezelése 2 CSIFK2B CSIFK1B 0+2 gy 2 Szerkesztői tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CSHES1B 0+3 k 3 Műsorszerkesztés és dramaturgia CSMSD1B 2+0 k 2 Vezetői és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CSSMA1B 1+1 k 2 Általános menedzsment CSAMM1B 2+0 k 2 Meggyőző kommunikáció CSMGK1B 0+1 gy 1 Sajtó és médiaetika CSSME1B 1+1 k 2 Konfliktusmenedzsment CSKMM1B 1+0 k 1 Sportújságírás (13 kr) Dokumentációs tevékenység CSDKT1B 1+0 k 1 Sport-szakújságírói tevékenység 1 CSSST1B 0+1 gy 1 Sport-szakújságírói tevékenység 2 CSSST2B CSSST1B 0+3 gy 3 Szerkesztő-riporteri tevékenység 1 CSSRT1B 0+2 gy 2 Szerkesztő-riporteri tevékenység 2 CSSRT2B CSSRT1B 0+2 gy 2 Szóvivői és PR tevékenység CSSPR1B 0+2 gy 2 PR eszközök alkalmazása CSPRA1B CSSPR1B 1+1 k 2 Szervezés és menedzsment (7 kr) Tömegsport-szervezői tevékenység 1 CSTST1B 2+0 gy 2 Tömegsport-szervezői tevékenység 2 CSTST2B CSTST1B 0+1 gy 1 Sportmenedzsment 1 CSSPM1B 1+0 k 1 Sportmenedzsment 2 CSSPM2B CSSPM1B 1+0 k 1 Gazdasági és pénzügyi tevé- CSGTP1B 2+0 k 2 kenység Nyelvi képzés 1 CSNYK[Y]1 0+2 gy 2 Nyelvi képzés 2 CSNYK[Y]2 CSNYK[Y]1 0+2 gy 2 Nyelvi képzés 3 CSNYK[Y]3 CSNYK[Y]2 Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás gy 2 CSSZD1B - - ma 4 CSSZD2B CSSZD1B gy 6 9

10 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CSEGY1B CSEGY2B CSSGY1B CSSGY2B CSMMR1B, CSPRK1B, CSIFK1B CSIFK2B CSUJS2B CSEGY1B, CSSPR1B, CSSPM1B CSMMR1B, CSPRK1B, CSIFK1B CSSGY1B, CSUJS2B, gy ma 12 CSIFK2B Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit gy 6 80 gy 6 A Nyelvi képzés tantárgykódja CSNYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése 10

11 Mintatanterv Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés nappali tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Előfeltétel Szcs Kommunikációs tevékenységek (16 kr) Személyközi kommunikáció CTCSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CTRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CTPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikáció és médiatörténet CTKMD1B 2+1 k 3 K Kommunikációelmélet CTKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CTTAR1B 2+0 k 2 CTKOM1B K Nyelvhelyesség CTNYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CTKRI1B 0+1 gy 1 CTNYE1B K Kommunikációs tréning CTKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CTTTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CTUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CTUJS2B 0+2 gy 2 CTUJS1B K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CTMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CTPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CTPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CTMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CTSZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CTDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CTMUL1B 0+1 gy 1 CTSZT1B I Weblapok készítése és üzemeltetése CTWKU1B 0+1gy 1 CTSZT1B I Szerkesztői tevékenység a nyomtatott sajtóban (9 kr) Laptördelés és képszerkesztés CTTOR1B 1+1 gy 2 K Szerkesztőségi tevékenység CTSST1B 1+1 k 2 K Kreatív szerkesztői tevékenység CTKST1B 2+1 gy 3 K Sajtótörténet CTSAT1B 1+0 k 1 K Információs források CTIFF1B 0+1 gy 1 K Szerkesztői tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CTHES1B 0+3 k 3 K Műsorszerkesztés és dramaturgia CTMSD1B 2+0 k 2 K Vezetői és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CTSMA1B 1+1 k 2 K Általános menedzsment CTAMM1B 2+0 k 2 K Meggyőző kommunikáció CTMGK1B 0+1 gy 1 K Sajtó és médiaetika CTSME1B 1+1 k 2 K Konfliktusmenedzsment CTKMM1B 1+0 k 1 K Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (8 kr) Kiadványkészítés CTKIK1B 1+2 gy 3 K Koordinációs tevékenység CTKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CTHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CTSTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CTDTK1B 1+0 k 1 K Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Előfeltétel 11

12 Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CTMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CTMPH1B 0+1 gy 1 K Stúdiótechnika CTSTU1B 0+1 gy 1 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CTMMV1B 0+2 gy 2 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CTMMV2B 0+4 gy 4 CTMMV1B K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (4 kr) Webtervezés CTWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CTINM1B 0+1 gy 1 K Internetes újságírás CTINU1B 0+1 gy 1 K Nyelvi képzés 1 CTNYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CTNYK[Y]2B 0+2 gy 2 CTNYK[Y]1B N Nyelvi képzés 3 CTNYK[Y]3B 0+2 gy 2 CTNYK[Y]2B N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CTSZD1B ma 4 CTSZD2B gy 6 CTSZD1B Évközi szakmai gyakorlat 1 CTEGY1B 60 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CTEGY2B 60 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CTSGY1B 160 ma 12 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CTSGY2B 80 gy 6 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit CTMMR1B, CTPRK1B, CTIFF1B, CTUJS2B CTEGY1B, CTKIK1B, CTMPH1B CTMMR1B, CTPRK1B, CTIFF1B, CTUJS2B CTSGY1B, CTUJS2B, CTIFF1B Az Nyelvi képzés tantárgykódja CTNYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 12

13 Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés levelező tagozat A követelménymodul alá tartozó I. évf. II. évf. Kód Előfeltétel tananyagegységek és tananyagelemek 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1LB 0+4 gy 1 Tömegkommunikáció CIRTV1LB 8+0 k 2 Protokoll és etikett CIPRO1LB 0+4 gy 1 Kommunikációelmélet CIKOM1LB 8+0 k 2 Társadalmi kommunikáció CITAR1LB CIKOM1LB 8+0 k 2 Nyelvhelyesség CINYE1LB 0+8 gy 2 Kreatív írás CIKRI1LB CINYE1LB 0+4 gy 1 Kommunikációs tréning CIKTR1LB 0+4 ma 1 Tárgyalástechnika CITTE1LB 0+4 gy 1 Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1LB 4+0 k 1 Újságírás 2 CIUJS2LB CIUJS1LB 0+8 gy 2 Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1LB 8+4 k 3 Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1LB 4+4 k 2 Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1LB 4+0 k 1 Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1LB 4+0 k 1 Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1LB 4+4 gy 2 Számítógépes dokumentáció CIDSG1LB 4+0 k 1 Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1LB CISZT1LB 0+4 gy 1 Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1LB CISZT1LB 0+4gy 1 Belső kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1LB 4+4 k 2 Belső koordinációs tevékenység CIBKT1LB 4+4 gy 2 Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1LB 4+0 k 1 Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1LB 8+0 k 2 Csoportvezetői tevékenység CICST1LB 0+8 gy 2 Döntéselőkészítés CDEL1LB 4+0 k 1 Meggyőző kommunikáció CIMGK1LB 0+4 gy 1 Humánerőforrás-menedzsment CIHEM1LB 4+0 k 1 Válságmenedzsment CIVMM1LB 4+0 k 1 Külső kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1LB 0+8 gy 2 PR tevékenység gyakorlata CIPRG1LB 0+8 gy 2 Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1LB 0+8 gy 2 Idegen nyelvű tájékoztatás CIINT1LB CITPT1LB, 0+8 gy 2 CINYK2LB Kommunikációs jogok és etika CIKJE1LB 4+4 k 2 Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1LB 4+4 gy 2 Gazdasági és dokumentációs tevékenység CIGDT1LB 4+0 k 1 Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) Kiadványelőkészítés CIKEK1LB 4+0 k 1 Koordinációs tevékenység CIKTG1LB 4+0 k 1 Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1LB 0+8 gy 2 Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1LB 0+4 gy 1 Dokumentációs tevékenység CIDTK1LB 4+0 k 1 Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1LB 4+0 k 1 Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1LB 0+4 gy 1 Stúdiótechnika CISTU1LB 0+4 gy 1 Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CIMMV1LB 0+8 gy 2 Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CIMMV2LB CIMMV1LB 0+16 gy 4 Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1LB 8+0 k 2 Integrált média CIINM1LB 0+4 gy 1 Internetes publikációk 1 CIIPU1LB 0+4 gy 1 Internetes publikációk 2 CIIPU2LB CIIPU1LB 0+4 gy 1 Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1L 0+8 gy 2 13

14 Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2L CINYK[Y]1L 0+8 gy 2 Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3L CINYK[Y]2L Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat gy 2 CISZD1LB - - ma 4 CISZD2LB CISZD1LB gy 6 CIEGY1LB CIEGY2LB CISGY1LB CISGY2LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB, CIBKT1LB, CIPRE1LB CIEGY1LB, CIRSV1LB, CITPT1LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB CISGY1LB, CIBKT1LB, gy ma 12 CIPRE1LB Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit A Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése. 30 gy 6 40 gy 6 Kiadja a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u Felelős kiadó: Dr. Völgyesi Zoltán rektor Készült: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola nyomdájában 14

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Jogi ismeretek JMJOG1B 1+1 k 2 Közigazgatási

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29.

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29. A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) 2004. április 29. Általánosan érvényes szabály: amennyiben a tárgy kétféléves, akkor az első félév teljesítése feltétele a második

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Kód: SATEFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:44:09 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:54 A végzettség megnevezése: "kommunikátor"

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:52

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Moderátor felsőfokú szakképzés Média moderátor elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA Tudományterület, tudományág: bölcsészettudomány Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: BTK Szakfelelős: Dr. Kricsfalusi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1 2 3 4 5 6 MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak) [30] [450]

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak)

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2015/2016. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2015/2016. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak 2012 nappali tagozat. Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány

Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak 2012 nappali tagozat. Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány 2 Informatikus könyvtáros szak Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Filozófiatörténet

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Ifjúságsegítı felsıfokú szakképzés nappali tagozat 2009. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Elıszó

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat Mintatantervek Tanító szak Általános tanítóképzés Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Háztartás, életvitel technika, műveltségi terület Informatika

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Érvényes: 2016/2017 tanévtől

Mintatanterv Kommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Érvényes: 2016/2017 tanévtől (/V/S Mintatanterv kód: BO2016BAMIN ALAPOZÓ MODUL Alapozó ismeretek (17 kredit) Mintatanterv ommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Tantárgy ód előfeltétel kódja Érvényes:

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében Általános információk Legutóbbi módosítás: 2012.02.11. FONTOS!!! Az alábbi dokumentum

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Tananyagegység / Tananyagelem KREDITRENDSZERŰ ÓRA- ÉS VIZSGATERV

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : matematikatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Tanító szak levelező tagozat(másoddiplomás) 2006. július TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 Az intézmény

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

ÚJSÁGÍRÁS SZAK TANTERV

ÚJSÁGÍRÁS SZAK TANTERV ÚJSÁGÍRÁS SZAK TANTERV 2016-2019 BBTE POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR Tudományterület: Kommunikációtudomány Szakirány: Újságírás Oktatás nyelve: magyar Végzős megnevezése: Kommunikációtudomány

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől. felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT Specializációk VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT EGÉSZSÉGTURIZMUS

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (BA) KURZUSAI 2008/2009 TAVASZI FÉLÉV MEGJEGYZÉSEK: Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk).

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak érték Kötelező alapozó ismeretek 1 Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100 4/0/0/v/ 4/ Társadalomelmélet BMEGT43M101 4/0/0/v/

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben