Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat"

Átírás

1 Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány

2 2 Kommunikáció és médiatudomány szak Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Szociológia TSOC1B 1+1 k 2 Kulturális antropológia UKAT1B 2+0 k 2 Filozófiatörténet TFIT[1,2]B 1+0 k k 2 Pszichológiai alapismeretek UPSZ1B 1+0 k 1 Szociálpszichológia USZP1B 1+1 gy 2 Nyelvhelyesség UNYH1B 0+2 gy 2 Korunk irodalma TKIR[1,2]B 1+1 ma k 1 Természet- és technikaismeret UTET1B 0+2 gy 2 Politológia UHPO[1,2]B 1+1 k gy 1 Magyar társadalom a XX. században UHMT[1,2]B 1+2 gy k 3 Civilizáció- és társadalomtörténet UCIT1B 1+1 k 2 Helyi társadalmak kutatása UHTK1B 0+2 gy 2 Bibliaismeret TBIB1B 1+0 k 1 Vallás és szociáletika TVSZ1B 1+0 k 1 Egyháztörténet TEHT1B 1+1 gy 2 Egyház- és felekezetismeret TEFE1B 1+0 k 1 Egyházi kommunikáció UEKO1B 0+1 gy 1 Kreatív írás UKRE[1,2]B 0+1 gy gy 1 Bevezetés a könyvtári ismeretekbe TLIB1B 0+1 gy 1 Kutatási és elemzési módszerek UKEM1B 1+1 gy 2 Retorika és beszédtechnika UREB[1,2]B 0+1 gy gy 2 Tanulásmódszertan és kompetenciafej. UTMK1B 0+1 ma 0 Informatikai alapismeretek TSZT1B 1+1 gy 2 Multimédia és prezentáció UMUL1B 0+1 gy 1 Kommunikációelméletek UKOM1B 2+0 k 2 Társadalmi kommunikáció UTAR1B 2+0 k 2 Sajtótörténet USAT1B 1+0 k 1 Kommunikáció-és médiatörténet UKMD1B 2+1 ma 3 Médiamarketing és reklám UMER1B 1+1 ma 2 PR és sajtókapcsolatok UPRK1B 1+1 ma 2 Személyközi kommunikáció UPCS[1,2]B 0+1 gy ma 1 Média és esztétika UMESZ[1,2]B 1+1 k k 2 Segítő kommunikáció USEK1B 0+1 gy 1 Kultúraközi kommunikáció UKKM1B 1+1 k 2 USZG1B 5 Vizuális retorika és kommunikáció UKVR[1,2]B 1+0 k gy 2 Sajtóműfajok és sajtónyelv USMS[1,2]B 1+1 k gy 1 Az elektronikus sajtó alapjai UESA[1 3]B 2+0 ma gy gy 1 Protokoll és etikett UPET1B 1+1 gy 2 Médiagazdaságtan és médiapolitika UMGP1B 2+0 k 2 Médiaetika és médiajog UMMJ[1,2]B 2+0 k k 1 Médiapedagógia UMPE1B 1+1 gy 2 Testnevelés UTES[1 4]B 0+2 ma ma ma ma 0 Nyelvi alapozó képzés TNYA[Y][1,2]B 0+2 gy gy 2 Szaknyelvi képzés UNYS[Y][1,2]B 0+2 gy k 4 Szakdolgozati konzultáció USZD1B 1+0 ma 0 Szakdolgozatírás USZD[2,3]B ma 2 gy 3 gyakorlat UGYA[X][1,2]B 3h gy 4 3h gy 4 Évközi szakmai gyakorlat UGYG[X][1,2]B 0+4 gy gy 4 Szigorlat USZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kreditszám Kötelezően választható tárgyak 8 Szakirányú képzés Szabadon választott 14 Összkredit 180 Az TNYA és az UNYS kezdetű tárgyak 5. betűje (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése. Az UGYA és az UGYG tantárgyak kódjában az 5. betű (X={H, M, P}), ami az adott szakirány jele.

3 Egyházi kommunikáció szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Egyház -és vallásszociológia SHEVA1B 1+0 k 1 Bibliai kommunikáció SHBIK1B 1+0 k 1 Hírszerkesztés és lapszemle SHHSL1B 0+2 gy 2 Interjú és riportkészítés SHIRO1B 0+2 gy 2 Internetes újságírás SHINU[1,2]B 0+1 gy gy 1 Szervezeti és közéleti kommunikáció SHKKO1B 1+0 k 1 Szakrális kommunikáció SHSZK1B 1+0 k 1 Egyházi sajtó SHEHS[1,2]B 1+0 k gy 2 Publicisztika SHPUB[1,2]B 2+0 k gy 1 Médiakapcsolatok SHMEK1B 1+1 gy 2 Egyházi PR és protokoll SHPRP1B 0+1 gy 1 Rádiós műfajok és műsorkészítés SHRAM[1,2]B 0+1 gy gy 2 Televíziós műfajok és műsorkészítés SHTEM[1,2]B 0+1 gy gy 2 Integrált média SHIME1B 0+1 gy 1 Liturgika SHLIT1B 2+0 k 2 Gyülekezeti munka és kommunikáció SHGYK1B 1+0 k 1 Kiadványszerkesztés SHKSZ1B 1+1 gy 2 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit Írott és elektronikus sajtó szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Hírszerkesztés és lapszemle SMHSL1B 0+2 gy 2 Interjú- és riportkészítés SMIRO[1,2]B 0+1 gy gy 2 Internetes újságírás SMINU[1,2]B 0+1 gy gy 1 A rádiós újságírás alapjai SMRDA1B 2+0 k 2 A televíziós újságírás alapjai SMTVA1B 2+0 k 2 Publicisztika SMPUB[1,2]B 2+0 k gy 1 Médiaelemzés SMMEE1B 0+1 gy 1 Egyházi műsorok készítése SMEMK[1,2]B 0+1 gy gy 1 Beszédgyakorlat SMBGY[1,2]B 0+1 gy gy 1 Egyházi sajtó SMEHS[1,2]B 1+0 k gy 2 A rádiós műfajok gyakorlata SMRGY[1,2]B 0+1 gy gy 2 A mai magyar sajtó SMMS1B 2+0 k 2 A televíziós műfajok gyakorlata SMTG[1,2]B 0+1 gy gy 2 Integrált média SMIME1B 0+1 gy 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit

4 Szervezeti kommunikáció és PR szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Szervezeti kultúra SPSZK1B 1+1 k 2 Szervezési és vezetési ismeretek SPSZV1B 2+0 k 2 A PR elmélete és eszközei SPPRE1B 2+1 k 3 Meggyőző kommunikáció SPMGK1B 0+1 gy 1 Kommunikációs stratégiák SPKMS1B 1+1 gy 2 Szervezeti és közéleti kommunikáció SPKKO1B 1+0 k 1 Médiakapcsolatok SPMEK1B 1+1 gy 2 Egyházi PR és protokoll SPEPR1B 0+1 gy 1 Egyházi sajtó SPEHS1B 1+0 k 1 Szervezetek belső kommunikációja SPSBK1B 1+1 gy 2 Rendezvényszervezés SPRSZ1B 0+2 gy 2 Profitorientált és nonprofit PR SPOPR1B 1+2 gy 3 Kommunikációs jogok és etika SPKJE1B 1+0 k 1 Szóvivői ismeretek SPSZI1B 0+2 gy 2 Arculattervezés és design SPATD1B 1+2 gy 3 Kiadványszerkesztés SPKSZ1B 1+1 gy 2 Integrált média SPIME1B 0+1 gy 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit

5 Tantárgyak jegyzéke A kreditrendszerben a hallgatók által felvehető kötelező vagy kötelezően választható tárgyakat az alábbi fejléc szerint rendezett, az intézményben egységes táblázat tartalmazza: Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. Jelmagyarázat Kód Pl.: UPSZ1B a) Az első betű a szakot jelöli Szakok T Tanító U Kommunikáció és médiatudomány L Informatikus könyvtáros b) a 2. a 3. és a 4. betű a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevű tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévő nagy B betű az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelőző E betű az esti, az L a diplomás levelező tagozatot jelenti. e) a tanító szak műveltségi területi tárgyainál az első betű M. Pl.: MZEK1B A második betű a műveltségi területet jelöli: A Magyar nyelv és irodalom M Matematika N Német E Angol Z Ének-zene H Ember és társadalom K Természetismeret f) A kommunikációs szak szakirányainál az első betű S. Pl.: SISF1B A második betű a szakirányt jelöli: I Írott sajtó E Elektronikus sajtó H Egyházi kommunikáció S Segítő-fejlesztő Kr.(Kredit) A tárgy teljesítése esetén szerezhető kreditek száma. Köv.(Követelmény) A tárgy értékelési formája: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minősített aláírás ZT zárótanítás El.(Elmélet) Az előadás heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. Gy.(Gyakorlat) A gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. St.(Státusz) K kötelező KV kötelezően választható KV[X] kötelezően választható a X által jelölt csoportból, az X azonos lehet az (e)-ben jelölt műveltségi területre utaló betűvel, vagy más megkülönböztető betű. Fé.(Félév) A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Előfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Tsz. A tárgy oktatásáért felelős tanszék az alábbiak szerint: A Magyar P Pedagógia és pszichológia T Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika N Idegennyelvi Z Művészeti M Természettudományi K Kommunikáció 5

6 Kommunikáció és médiatudomány szak Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. TSOC1B Szociológia 2 K 1 1 K 1 T UKAT1B Kulturális antropológia 2 K 2 0 K 1 K TFIT1B Filozófiatörténet 1 1 K 1 0 K 1 T TFIT2B Filozófiatörténet 2 2 K 1 1 K 2 TFIT1B T UPSZ1B Pszichológiai alapismeretek 1 K 1 0 K 1 P USZP1B Szociálpszichológia 2 Gy 1 1 K 2 UPSZ1B P UNYH1B Nyelvhelyesség 2 Gy 0 2 K 1 A TKIR1B Korunk irodalma 1 2 Ma 1 1 K 2 UNYH1B A TKIR2B Korunk irodalma 2 1 K 1 0 K 3 TKIR1B A UTET1B Természet- és technikaismeret 2 Gy 0 2 K 3 M UHPO1B Politológia 1 2 K 1 1 K 2 K UHPO2B Politológia 2 1 Gy 0 1 K 3 UHPO1B K UHMT1B UHMT2B UCIT1B Magyar társadalom a XX. században 1 Magyar társadalom a XX. században 2 Civilizáció- és társadalomtörténet 3 Gy 1 2 K 1 T 3 K 1 2 K 2 UHMT1B T 2 K 1 1 K 2 T UHTK1B Helyi társadalmak kutatása 2 Gy 0 2 K 3 UHMT2B, UKEM1B T TBIB1B Bibliaismeret 1 K 1 0 K 1 T TVSZ1B Vallás és szociáletika 1 K 1 0 K 1 T TEHT1B Egyháztörténet 2 Gy 1 1 K 2 TBIB1B T TEFE1B Egyház- és felekezetismeret 1 K 1 0 K 3 TEHT1B T UEKO1B Egyházi kommunikáció 1 Gy 0 1 K 3 TVSZ1B, TEHT1B K UKRE1B Kreatív írás 1 1 Gy 0 1 K 1 K UKRE2B Kreatív írás 2 1 Gy 0 1 K 2 UKRE1B K TLIB1B UKEM1B Bevezetés a könyvtári ismeretekbe Kutatási és elemzési módszerek 1 Gy 0 1 K 1 T 2 Gy 1 1 K 2 K UREB1B Retorika és beszédtechnika 1 1 Gy 0 1 K 1 K UREB2B Retorika és beszédtechnika 2 2 Gy 1 1 K 2 UREB1B K UTMK1B Tanulásmódszertan és kompetenciafejlesztés 0 Ma 0 1 K 1 K TSZT1B Informatikai alapismeretek 2 Gy 1 1 K 1 I UMUL1B Multimédia és prezentáció 1 Gy 0 1 K 2 TSZT1B I UKOM1B Kommunikációelméletek 2 K 2 0 K 1 K UTAR1B Társadalmi kommunikáció 2 K 2 0 K 1 K 6

7 Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. USAT1B Sajtótörténet 1 K 1 0 K 2 K UKMD1B Kommunikáció-és médiatörténet 3 Ma 2 1 K 3 USAT1B K UMER1B Médiamarketing és reklám 2 Ma 1 1 K 3 K UPRK1B PR és sajtókapcsolatok 2 Ma 1 1 K 3 UTAR1B K UPCS1B Személyközi kommunikáció 1 1 Gy 0 1 K 1 P UPCS2B Személyközi kommunikáció 2 1 Ma 0 1 K 2 UPCS1B P UMESZ1B Média és esztétika 1 2 K 1 1 K 2 K UMESZ2B Média és esztétika 2 2 K 2 0 K 3 UMESZ1B K USEK1B Segítő kommunikáció 1 Gy 0 1 K 3 UPCS2B K UKKM1B Kultúraközi kommunikáció 2 K 1 1 K 3 UTAR1B K UKVR1B UKVR2B Vizuális retorika és kommunikáció 1 Vizuális retorika és kommunikáció 2 1 K 1 0 K 3 UMESZ1B K 2 Gy 1 1 K 4 UKVR1B K USMS1B Sajtóműfajok és sajtónyelv 1 2 K 1 1 K 1 K USMS2B Sajtóműfajok és sajtónyelv 2 1 Gy 0 1 K 2 USMS1B K UESA1B Az elektronikus sajtó alapjai 1 2 Ma 2 0 K 1 K UESA2B Az elektronikus sajtó alapjai 2 1 Gy 0 1 K 2 UESA1B K UESA3B Az elektronikus sajtó alapjai 3 1 Gy 0 1 K 3 UESA2B K UPET1B Protokoll és etikett 2 Gy 1 1 K 4 UPRK1B K UMGP1B Médiagazdaságtan és médiapolitika 2 K 2 0 K 3 UHPO1B K UMMJ1B Médiaetika és médiajog 1 2 K 2 0 K 3 K UMMJ2B Médiaetika és médiajog 2 1 K 1 0 K 4 UMMJ1B K UMPE1B Médiapedagógia 2 Gy 1 1 K 4 UTAR1B P UTES1B Testnevelés 1 0 Ma 0 2 K 1 S UTES2B Testnevelés 2 0 Ma 0 2 K 2 S UTES3B Testnevelés 3 0 Ma 0 2 K 3 UTES1B S UTES4B Testnevelés 4 0 Ma 0 2 K 4 UTES2B S TNYAA1B TNYAA2B Nyelvi alapozó képzés 1 /angol/ Nyelvi alapozó képzés 2 /angol/ 2 Gy 0 2 KV 1 N 2 Gy 0 2 KV 2 TNYAA1B N UNYSA1B Szaknyelvi képzés 1 /angol/ 2 Gy 0 2 KV 3 TNYAA2B N UNYSA2B Szaknyelvi képzés 2 /angol/ 4 K 0 4 KV 4 UNYSA1B N TNYAN1B TNYAN2B Nyelvi alapozó képzés 1 /német/ Nyelvi alapozó képzés 2 /német/ 2 Gy 0 2 KV 1 N 2 Gy 0 2 KV 2 TNYAN1B N UNYSN1B Szaknyelvi képzés 1 /német/ 2 Gy 0 2 KV 3 TNYAN2B N UNYSN2B Szaknyelvi képzés 2 /német/ 4 K 0 4 KV 4 UNYSN1B N 7

8 Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. USZD1B Szakdolgozati konzultáció 0 Ma 1 0 K 4 USZG1B K USZD2B Szakdolgozatírás 1 2 Ma 0 0 K 5 USZD1B K USZD3B Szakdolgozatírás 2 3 Gy 0 0 K 6 USZD2B K UGYAH1B UGYAH2B UGYGH1B UGYGH2B UGYAM1B UGYAM2B UGYGM1B UGYGM2B UGYAP1B UGYAP2B UGYGP1B UGYGP2B gyakorlat 1 /egyházi/ gyakorlat 2 /egyházi/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /egyházi/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /egyházi/ gyakorlat 1 /sajtó/ gyakorlat 2 /sajtó/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /sajtó/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /sajtó/ gyakorlat 1 /PR/ gyakorlat 2 /PR/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /PR/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /PR/ 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAH1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGH1B K 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAM1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGM1B K 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAP1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGP1B K USZG1B Szigorlat 5 Sz 0 0 K 3 UV[XY,1..]B Kötelezően választható tárgyak* UKOM1B, USAT1B, UTAR1B, UKMD1B, UMER1B, UPRK1B 8 Gy KV K (*) A Kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy tetszőleges egész számot jelöl. K 8

9 Egyházi kommunikáció szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SHEVA1B Egyház -és vallásszociológia 1 K 1 0 KV 4 TSOC1B, TEFE1B T SHBIK1B Bibliai kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B T SHHSL1B Hírszerkesztés és lapszemle 2 Gy 0 2 KV 4 K SHIRO1B Interjú és riportkészítés 2 Gy 0 2 KV 4 K SHINU1B Internetes újságírás 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SHINU2B Internetes újságírás 2 1 Gy 0 1 KV 5 SHINU1B K SHKKO1B Szervezeti és közéleti kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SHSZK1B Szakrális kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SHEHS1B Egyházi sajtó 1 1 K 1 0 KV 4 K SHEHS2B Egyházi sajtó 2 2 Gy 0 2 KV 5 SHEHS1B K SHPUB1B Publicisztika 1 2 K 2 0 KV 5 K SHPUB2B Publicisztika 2 1 Gy 0 1 KV 6 SHPUB1B K SHMEK1B Médiakapcsolatok 2 Gy 1 1 KV 5 K SHPRP1B Egyházi PR és protokoll 1 Gy 0 1 KV 6 UEKO1B K SHRAM1B SHRAM2B SHTEM1B SHTEM2B Rádiós műfajok és műsorkészítés 1 Rádiós műfajok és műsorkészítés 2 Televíziós műfajok és műsorkészítés 1 Televíziós műfajok és műsorkészítés 2 1 Gy 0 1 KV 4 UESA3B, TEFE1B K 2 Gy 0 2 KV 5 SHRAM1B K 1 Gy 0 1 KV 4 UESA3B K 2 Gy 0 2 KV 5 SHTEM1B K SHIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 SHINU1B, TSZT1B K SHLIT1B Liturgika 2 K 2 0 KV 6 T SHGYK1B Gyülekezeti munka és kommunikáció 1 K 1 0 KV 6 T SHKSZ1B Kiadványszerkesztés 2 Gy 1 1 KV 5 TSZT1B K SHV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. 9

10 Írott és elektronikus sajtó szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SMHSL1B Hírszerkesztés és lapszemle 2 Gy 0 2 KV 4 K SMIRO1B Interjú- és riportkészítés 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMIRO2B Interjú- és riportkészítés 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMIRO1B K SMINU1B Internetes újságírás 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMINU2B Internetes újságírás 2 1 Gy 0 1 KV 5 SMINU1B K SMRDA1B A rádiós újságírás alapjai 2 K 2 0 KV 4 K SMTVA1B A televíziós újságírás alapjai 2 K 2 0 KV 4 K SMPUB1B Publicisztika 1 2 K 2 0 KV 5 K SMPUB2B Publicisztika 2 1 Gy 0 1 KV 6 SMPUB1B K SMMEE1B Médiaelemzés 1 Gy 0 1 KV 6 SMEMK1B Egyházi műsorok készítése 1 1 Gy 0 1 KV 5 SMRDA1B, SMTVA1B, SMPUB1B SMRDA1B, SMTVA1B, SMEHS1B K K SMEMK2B Egyházi műsorok készítése 2 1 Gy 0 1 KV 6 SMEMK1B K SMBGY1B Beszédgyakorlat 1 1 Gy 0 1 KV 4 UREB1B K SMBGY2B Beszédgyakorlat 2 1 Gy 0 1 KV 5 SMBGY1B K SMEHS1B Egyházi sajtó 1 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B K SMEHS2B Egyházi sajtó 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMEHS1B K SMRGY1B A rádiós műfajok gyakorlata 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMRGY2B A rádiós műfajok gyakorlata 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMRGY1B K SMMS1B A mai magyar sajtó 2 K 2 0 KV 6 SMPUB1B K SMTG1B SMTG2B A televíziós műfajok gyakorlata 1 A televíziós műfajok gyakorlata 2 1 Gy 0 1 KV 4 K 2 Gy 0 2 KV 5 SMTG1B K SMIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 SMINU1B K SMV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. 10

11 Szervezeti kommunikáció és PR szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SPSZK1B Szervezeti kultúra 2 K 1 1 KV 4 K SPSZV1B Szervezési és vezetési ismeretek 2 K 2 0 KV 5 SPSZK1B K SPPRE1B A PR elmélete és eszközei 3 K 2 1 KV 4 K SPMGK1B Meggyőző kommunikáció 1 Gy 0 1 KV 4 UPCS2B K SPKMS1B Kommunikációs stratégiák 2 Gy 1 1 KV 4 UPCS1B, USZP1B K SPKKO1B Szervezeti és közéleti kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SPMEK1B Médiakapcsolatok 2 Gy 1 1 KV 5 K SPEPR1B Egyházi PR és protokoll 1 Gy 0 1 KV 6 K SPEHS1B Egyházi sajtó 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B K SPSBK1B Szervezetek belső kommunikációja 2 Gy 1 1 KV 5 SPPRE1B K SPRSZ1B Rendezvényszervezés 2 Gy 0 2 KV 5 K SPOPR1B Profitorientált és nonprofit PR 3 Gy 1 2 KV 5 SPPRE1B K SPKJE1B Kommunikációs jogok és etika 1 K 1 0 KV 6 UMMJ2B K SPSZI1B Szóvivői ismeretek 2 Gy 0 2 KV 4 UREB2B K SPATD1B Arculattervezés és design 3 Gy 1 2 KV 6 SPPRE1B K SPKSZ1B Kiadványszerkesztés 2 Gy 1 1 KV 5 TSZT1B K SPIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 TSZT1B K SPV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. Kiadja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Felelős kiadó: Dr. Fekete Károly rektor Készült a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyomdájában 11

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) 2011-től felvett hallgatók részére Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v =

Részletesebben

AZ ALAPKÉPZÉS MINTATANTERVE

AZ ALAPKÉPZÉS MINTATANTERVE AZ ALAPKÉPZÉS MINTATANTERVE TANTÁRGY NEVE Kód Előtanulmányi rend Heti óraszám Számonkérés módja Kreditérték Félévek (Heti óraszám / Kreditérték) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kredit Kötelező alapozó ismeretek 43 Szociológia

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre Alap- és osztatlan képzések (nappali, levelező és távoktatás munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Tartalomjegyzék Alapképzés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben