Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat"

Átírás

1 Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány

2 2 Kommunikáció és médiatudomány szak Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Szociológia TSOC1B 1+1 k 2 Kulturális antropológia UKAT1B 2+0 k 2 Filozófiatörténet TFIT[1,2]B 1+0 k k 2 Pszichológiai alapismeretek UPSZ1B 1+0 k 1 Szociálpszichológia USZP1B 1+1 gy 2 Nyelvhelyesség UNYH1B 0+2 gy 2 Korunk irodalma TKIR[1,2]B 1+1 ma k 1 Természet- és technikaismeret UTET1B 0+2 gy 2 Politológia UHPO[1,2]B 1+1 k gy 1 Magyar társadalom a XX. században UHMT[1,2]B 1+2 gy k 3 Civilizáció- és társadalomtörténet UCIT1B 1+1 k 2 Helyi társadalmak kutatása UHTK1B 0+2 gy 2 Bibliaismeret TBIB1B 1+0 k 1 Vallás és szociáletika TVSZ1B 1+0 k 1 Egyháztörténet TEHT1B 1+1 gy 2 Egyház- és felekezetismeret TEFE1B 1+0 k 1 Egyházi kommunikáció UEKO1B 0+1 gy 1 Kreatív írás UKRE[1,2]B 0+1 gy gy 1 Bevezetés a könyvtári ismeretekbe TLIB1B 0+1 gy 1 Kutatási és elemzési módszerek UKEM1B 1+1 gy 2 Retorika és beszédtechnika UREB[1,2]B 0+1 gy gy 2 Tanulásmódszertan és kompetenciafej. UTMK1B 0+1 ma 0 Informatikai alapismeretek TSZT1B 1+1 gy 2 Multimédia és prezentáció UMUL1B 0+1 gy 1 Kommunikációelméletek UKOM1B 2+0 k 2 Társadalmi kommunikáció UTAR1B 2+0 k 2 Sajtótörténet USAT1B 1+0 k 1 Kommunikáció-és médiatörténet UKMD1B 2+1 ma 3 Médiamarketing és reklám UMER1B 1+1 ma 2 PR és sajtókapcsolatok UPRK1B 1+1 ma 2 Személyközi kommunikáció UPCS[1,2]B 0+1 gy ma 1 Média és esztétika UMESZ[1,2]B 1+1 k k 2 Segítő kommunikáció USEK1B 0+1 gy 1 Kultúraközi kommunikáció UKKM1B 1+1 k 2 USZG1B 5 Vizuális retorika és kommunikáció UKVR[1,2]B 1+0 k gy 2 Sajtóműfajok és sajtónyelv USMS[1,2]B 1+1 k gy 1 Az elektronikus sajtó alapjai UESA[1 3]B 2+0 ma gy gy 1 Protokoll és etikett UPET1B 1+1 gy 2 Médiagazdaságtan és médiapolitika UMGP1B 2+0 k 2 Médiaetika és médiajog UMMJ[1,2]B 2+0 k k 1 Médiapedagógia UMPE1B 1+1 gy 2 Testnevelés UTES[1 4]B 0+2 ma ma ma ma 0 Nyelvi alapozó képzés TNYA[Y][1,2]B 0+2 gy gy 2 Szaknyelvi képzés UNYS[Y][1,2]B 0+2 gy k 4 Szakdolgozati konzultáció USZD1B 1+0 ma 0 Szakdolgozatírás USZD[2,3]B ma 2 gy 3 gyakorlat UGYA[X][1,2]B 3h gy 4 3h gy 4 Évközi szakmai gyakorlat UGYG[X][1,2]B 0+4 gy gy 4 Szigorlat USZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kreditszám Kötelezően választható tárgyak 8 Szakirányú képzés Szabadon választott 14 Összkredit 180 Az TNYA és az UNYS kezdetű tárgyak 5. betűje (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése. Az UGYA és az UGYG tantárgyak kódjában az 5. betű (X={H, M, P}), ami az adott szakirány jele.

3 Egyházi kommunikáció szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Egyház -és vallásszociológia SHEVA1B 1+0 k 1 Bibliai kommunikáció SHBIK1B 1+0 k 1 Hírszerkesztés és lapszemle SHHSL1B 0+2 gy 2 Interjú és riportkészítés SHIRO1B 0+2 gy 2 Internetes újságírás SHINU[1,2]B 0+1 gy gy 1 Szervezeti és közéleti kommunikáció SHKKO1B 1+0 k 1 Szakrális kommunikáció SHSZK1B 1+0 k 1 Egyházi sajtó SHEHS[1,2]B 1+0 k gy 2 Publicisztika SHPUB[1,2]B 2+0 k gy 1 Médiakapcsolatok SHMEK1B 1+1 gy 2 Egyházi PR és protokoll SHPRP1B 0+1 gy 1 Rádiós műfajok és műsorkészítés SHRAM[1,2]B 0+1 gy gy 2 Televíziós műfajok és műsorkészítés SHTEM[1,2]B 0+1 gy gy 2 Integrált média SHIME1B 0+1 gy 1 Liturgika SHLIT1B 2+0 k 2 Gyülekezeti munka és kommunikáció SHGYK1B 1+0 k 1 Kiadványszerkesztés SHKSZ1B 1+1 gy 2 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit Írott és elektronikus sajtó szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Hírszerkesztés és lapszemle SMHSL1B 0+2 gy 2 Interjú- és riportkészítés SMIRO[1,2]B 0+1 gy gy 2 Internetes újságírás SMINU[1,2]B 0+1 gy gy 1 A rádiós újságírás alapjai SMRDA1B 2+0 k 2 A televíziós újságírás alapjai SMTVA1B 2+0 k 2 Publicisztika SMPUB[1,2]B 2+0 k gy 1 Médiaelemzés SMMEE1B 0+1 gy 1 Egyházi műsorok készítése SMEMK[1,2]B 0+1 gy gy 1 Beszédgyakorlat SMBGY[1,2]B 0+1 gy gy 1 Egyházi sajtó SMEHS[1,2]B 1+0 k gy 2 A rádiós műfajok gyakorlata SMRGY[1,2]B 0+1 gy gy 2 A mai magyar sajtó SMMS1B 2+0 k 2 A televíziós műfajok gyakorlata SMTG[1,2]B 0+1 gy gy 2 Integrált média SMIME1B 0+1 gy 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit

4 Szervezeti kommunikáció és PR szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Szervezeti kultúra SPSZK1B 1+1 k 2 Szervezési és vezetési ismeretek SPSZV1B 2+0 k 2 A PR elmélete és eszközei SPPRE1B 2+1 k 3 Meggyőző kommunikáció SPMGK1B 0+1 gy 1 Kommunikációs stratégiák SPKMS1B 1+1 gy 2 Szervezeti és közéleti kommunikáció SPKKO1B 1+0 k 1 Médiakapcsolatok SPMEK1B 1+1 gy 2 Egyházi PR és protokoll SPEPR1B 0+1 gy 1 Egyházi sajtó SPEHS1B 1+0 k 1 Szervezetek belső kommunikációja SPSBK1B 1+1 gy 2 Rendezvényszervezés SPRSZ1B 0+2 gy 2 Profitorientált és nonprofit PR SPOPR1B 1+2 gy 3 Kommunikációs jogok és etika SPKJE1B 1+0 k 1 Szóvivői ismeretek SPSZI1B 0+2 gy 2 Arculattervezés és design SPATD1B 1+2 gy 3 Kiadványszerkesztés SPKSZ1B 1+1 gy 2 Integrált média SPIME1B 0+1 gy 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit

5 Tantárgyak jegyzéke A kreditrendszerben a hallgatók által felvehető kötelező vagy kötelezően választható tárgyakat az alábbi fejléc szerint rendezett, az intézményben egységes táblázat tartalmazza: Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. Jelmagyarázat Kód Pl.: UPSZ1B a) Az első betű a szakot jelöli Szakok T Tanító U Kommunikáció és médiatudomány L Informatikus könyvtáros b) a 2. a 3. és a 4. betű a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevű tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévő nagy B betű az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelőző E betű az esti, az L a diplomás levelező tagozatot jelenti. e) a tanító szak műveltségi területi tárgyainál az első betű M. Pl.: MZEK1B A második betű a műveltségi területet jelöli: A Magyar nyelv és irodalom M Matematika N Német E Angol Z Ének-zene H Ember és társadalom K Természetismeret f) A kommunikációs szak szakirányainál az első betű S. Pl.: SISF1B A második betű a szakirányt jelöli: I Írott sajtó E Elektronikus sajtó H Egyházi kommunikáció S Segítő-fejlesztő Kr.(Kredit) A tárgy teljesítése esetén szerezhető kreditek száma. Köv.(Követelmény) A tárgy értékelési formája: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minősített aláírás ZT zárótanítás El.(Elmélet) Az előadás heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. Gy.(Gyakorlat) A gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. St.(Státusz) K kötelező KV kötelezően választható KV[X] kötelezően választható a X által jelölt csoportból, az X azonos lehet az (e)-ben jelölt műveltségi területre utaló betűvel, vagy más megkülönböztető betű. Fé.(Félév) A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Előfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Tsz. A tárgy oktatásáért felelős tanszék az alábbiak szerint: A Magyar P Pedagógia és pszichológia T Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika N Idegennyelvi Z Művészeti M Természettudományi K Kommunikáció 5

6 Kommunikáció és médiatudomány szak Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. TSOC1B Szociológia 2 K 1 1 K 1 T UKAT1B Kulturális antropológia 2 K 2 0 K 1 K TFIT1B Filozófiatörténet 1 1 K 1 0 K 1 T TFIT2B Filozófiatörténet 2 2 K 1 1 K 2 TFIT1B T UPSZ1B Pszichológiai alapismeretek 1 K 1 0 K 1 P USZP1B Szociálpszichológia 2 Gy 1 1 K 2 UPSZ1B P UNYH1B Nyelvhelyesség 2 Gy 0 2 K 1 A TKIR1B Korunk irodalma 1 2 Ma 1 1 K 2 UNYH1B A TKIR2B Korunk irodalma 2 1 K 1 0 K 3 TKIR1B A UTET1B Természet- és technikaismeret 2 Gy 0 2 K 3 M UHPO1B Politológia 1 2 K 1 1 K 2 K UHPO2B Politológia 2 1 Gy 0 1 K 3 UHPO1B K UHMT1B UHMT2B UCIT1B Magyar társadalom a XX. században 1 Magyar társadalom a XX. században 2 Civilizáció- és társadalomtörténet 3 Gy 1 2 K 1 T 3 K 1 2 K 2 UHMT1B T 2 K 1 1 K 2 T UHTK1B Helyi társadalmak kutatása 2 Gy 0 2 K 3 UHMT2B, UKEM1B T TBIB1B Bibliaismeret 1 K 1 0 K 1 T TVSZ1B Vallás és szociáletika 1 K 1 0 K 1 T TEHT1B Egyháztörténet 2 Gy 1 1 K 2 TBIB1B T TEFE1B Egyház- és felekezetismeret 1 K 1 0 K 3 TEHT1B T UEKO1B Egyházi kommunikáció 1 Gy 0 1 K 3 TVSZ1B, TEHT1B K UKRE1B Kreatív írás 1 1 Gy 0 1 K 1 K UKRE2B Kreatív írás 2 1 Gy 0 1 K 2 UKRE1B K TLIB1B UKEM1B Bevezetés a könyvtári ismeretekbe Kutatási és elemzési módszerek 1 Gy 0 1 K 1 T 2 Gy 1 1 K 2 K UREB1B Retorika és beszédtechnika 1 1 Gy 0 1 K 1 K UREB2B Retorika és beszédtechnika 2 2 Gy 1 1 K 2 UREB1B K UTMK1B Tanulásmódszertan és kompetenciafejlesztés 0 Ma 0 1 K 1 K TSZT1B Informatikai alapismeretek 2 Gy 1 1 K 1 I UMUL1B Multimédia és prezentáció 1 Gy 0 1 K 2 TSZT1B I UKOM1B Kommunikációelméletek 2 K 2 0 K 1 K UTAR1B Társadalmi kommunikáció 2 K 2 0 K 1 K 6

7 Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. USAT1B Sajtótörténet 1 K 1 0 K 2 K UKMD1B Kommunikáció-és médiatörténet 3 Ma 2 1 K 3 USAT1B K UMER1B Médiamarketing és reklám 2 Ma 1 1 K 3 K UPRK1B PR és sajtókapcsolatok 2 Ma 1 1 K 3 UTAR1B K UPCS1B Személyközi kommunikáció 1 1 Gy 0 1 K 1 P UPCS2B Személyközi kommunikáció 2 1 Ma 0 1 K 2 UPCS1B P UMESZ1B Média és esztétika 1 2 K 1 1 K 2 K UMESZ2B Média és esztétika 2 2 K 2 0 K 3 UMESZ1B K USEK1B Segítő kommunikáció 1 Gy 0 1 K 3 UPCS2B K UKKM1B Kultúraközi kommunikáció 2 K 1 1 K 3 UTAR1B K UKVR1B UKVR2B Vizuális retorika és kommunikáció 1 Vizuális retorika és kommunikáció 2 1 K 1 0 K 3 UMESZ1B K 2 Gy 1 1 K 4 UKVR1B K USMS1B Sajtóműfajok és sajtónyelv 1 2 K 1 1 K 1 K USMS2B Sajtóműfajok és sajtónyelv 2 1 Gy 0 1 K 2 USMS1B K UESA1B Az elektronikus sajtó alapjai 1 2 Ma 2 0 K 1 K UESA2B Az elektronikus sajtó alapjai 2 1 Gy 0 1 K 2 UESA1B K UESA3B Az elektronikus sajtó alapjai 3 1 Gy 0 1 K 3 UESA2B K UPET1B Protokoll és etikett 2 Gy 1 1 K 4 UPRK1B K UMGP1B Médiagazdaságtan és médiapolitika 2 K 2 0 K 3 UHPO1B K UMMJ1B Médiaetika és médiajog 1 2 K 2 0 K 3 K UMMJ2B Médiaetika és médiajog 2 1 K 1 0 K 4 UMMJ1B K UMPE1B Médiapedagógia 2 Gy 1 1 K 4 UTAR1B P UTES1B Testnevelés 1 0 Ma 0 2 K 1 S UTES2B Testnevelés 2 0 Ma 0 2 K 2 S UTES3B Testnevelés 3 0 Ma 0 2 K 3 UTES1B S UTES4B Testnevelés 4 0 Ma 0 2 K 4 UTES2B S TNYAA1B TNYAA2B Nyelvi alapozó képzés 1 /angol/ Nyelvi alapozó képzés 2 /angol/ 2 Gy 0 2 KV 1 N 2 Gy 0 2 KV 2 TNYAA1B N UNYSA1B Szaknyelvi képzés 1 /angol/ 2 Gy 0 2 KV 3 TNYAA2B N UNYSA2B Szaknyelvi képzés 2 /angol/ 4 K 0 4 KV 4 UNYSA1B N TNYAN1B TNYAN2B Nyelvi alapozó képzés 1 /német/ Nyelvi alapozó képzés 2 /német/ 2 Gy 0 2 KV 1 N 2 Gy 0 2 KV 2 TNYAN1B N UNYSN1B Szaknyelvi képzés 1 /német/ 2 Gy 0 2 KV 3 TNYAN2B N UNYSN2B Szaknyelvi képzés 2 /német/ 4 K 0 4 KV 4 UNYSN1B N 7

8 Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. USZD1B Szakdolgozati konzultáció 0 Ma 1 0 K 4 USZG1B K USZD2B Szakdolgozatírás 1 2 Ma 0 0 K 5 USZD1B K USZD3B Szakdolgozatírás 2 3 Gy 0 0 K 6 USZD2B K UGYAH1B UGYAH2B UGYGH1B UGYGH2B UGYAM1B UGYAM2B UGYGM1B UGYGM2B UGYAP1B UGYAP2B UGYGP1B UGYGP2B gyakorlat 1 /egyházi/ gyakorlat 2 /egyházi/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /egyházi/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /egyházi/ gyakorlat 1 /sajtó/ gyakorlat 2 /sajtó/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /sajtó/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /sajtó/ gyakorlat 1 /PR/ gyakorlat 2 /PR/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /PR/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /PR/ 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAH1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGH1B K 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAM1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGM1B K 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAP1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGP1B K USZG1B Szigorlat 5 Sz 0 0 K 3 UV[XY,1..]B Kötelezően választható tárgyak* UKOM1B, USAT1B, UTAR1B, UKMD1B, UMER1B, UPRK1B 8 Gy KV K (*) A Kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy tetszőleges egész számot jelöl. K 8

9 Egyházi kommunikáció szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SHEVA1B Egyház -és vallásszociológia 1 K 1 0 KV 4 TSOC1B, TEFE1B T SHBIK1B Bibliai kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B T SHHSL1B Hírszerkesztés és lapszemle 2 Gy 0 2 KV 4 K SHIRO1B Interjú és riportkészítés 2 Gy 0 2 KV 4 K SHINU1B Internetes újságírás 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SHINU2B Internetes újságírás 2 1 Gy 0 1 KV 5 SHINU1B K SHKKO1B Szervezeti és közéleti kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SHSZK1B Szakrális kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SHEHS1B Egyházi sajtó 1 1 K 1 0 KV 4 K SHEHS2B Egyházi sajtó 2 2 Gy 0 2 KV 5 SHEHS1B K SHPUB1B Publicisztika 1 2 K 2 0 KV 5 K SHPUB2B Publicisztika 2 1 Gy 0 1 KV 6 SHPUB1B K SHMEK1B Médiakapcsolatok 2 Gy 1 1 KV 5 K SHPRP1B Egyházi PR és protokoll 1 Gy 0 1 KV 6 UEKO1B K SHRAM1B SHRAM2B SHTEM1B SHTEM2B Rádiós műfajok és műsorkészítés 1 Rádiós műfajok és műsorkészítés 2 Televíziós műfajok és műsorkészítés 1 Televíziós műfajok és műsorkészítés 2 1 Gy 0 1 KV 4 UESA3B, TEFE1B K 2 Gy 0 2 KV 5 SHRAM1B K 1 Gy 0 1 KV 4 UESA3B K 2 Gy 0 2 KV 5 SHTEM1B K SHIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 SHINU1B, TSZT1B K SHLIT1B Liturgika 2 K 2 0 KV 6 T SHGYK1B Gyülekezeti munka és kommunikáció 1 K 1 0 KV 6 T SHKSZ1B Kiadványszerkesztés 2 Gy 1 1 KV 5 TSZT1B K SHV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. 9

10 Írott és elektronikus sajtó szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SMHSL1B Hírszerkesztés és lapszemle 2 Gy 0 2 KV 4 K SMIRO1B Interjú- és riportkészítés 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMIRO2B Interjú- és riportkészítés 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMIRO1B K SMINU1B Internetes újságírás 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMINU2B Internetes újságírás 2 1 Gy 0 1 KV 5 SMINU1B K SMRDA1B A rádiós újságírás alapjai 2 K 2 0 KV 4 K SMTVA1B A televíziós újságírás alapjai 2 K 2 0 KV 4 K SMPUB1B Publicisztika 1 2 K 2 0 KV 5 K SMPUB2B Publicisztika 2 1 Gy 0 1 KV 6 SMPUB1B K SMMEE1B Médiaelemzés 1 Gy 0 1 KV 6 SMEMK1B Egyházi műsorok készítése 1 1 Gy 0 1 KV 5 SMRDA1B, SMTVA1B, SMPUB1B SMRDA1B, SMTVA1B, SMEHS1B K K SMEMK2B Egyházi műsorok készítése 2 1 Gy 0 1 KV 6 SMEMK1B K SMBGY1B Beszédgyakorlat 1 1 Gy 0 1 KV 4 UREB1B K SMBGY2B Beszédgyakorlat 2 1 Gy 0 1 KV 5 SMBGY1B K SMEHS1B Egyházi sajtó 1 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B K SMEHS2B Egyházi sajtó 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMEHS1B K SMRGY1B A rádiós műfajok gyakorlata 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMRGY2B A rádiós műfajok gyakorlata 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMRGY1B K SMMS1B A mai magyar sajtó 2 K 2 0 KV 6 SMPUB1B K SMTG1B SMTG2B A televíziós műfajok gyakorlata 1 A televíziós műfajok gyakorlata 2 1 Gy 0 1 KV 4 K 2 Gy 0 2 KV 5 SMTG1B K SMIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 SMINU1B K SMV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. 10

11 Szervezeti kommunikáció és PR szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SPSZK1B Szervezeti kultúra 2 K 1 1 KV 4 K SPSZV1B Szervezési és vezetési ismeretek 2 K 2 0 KV 5 SPSZK1B K SPPRE1B A PR elmélete és eszközei 3 K 2 1 KV 4 K SPMGK1B Meggyőző kommunikáció 1 Gy 0 1 KV 4 UPCS2B K SPKMS1B Kommunikációs stratégiák 2 Gy 1 1 KV 4 UPCS1B, USZP1B K SPKKO1B Szervezeti és közéleti kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SPMEK1B Médiakapcsolatok 2 Gy 1 1 KV 5 K SPEPR1B Egyházi PR és protokoll 1 Gy 0 1 KV 6 K SPEHS1B Egyházi sajtó 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B K SPSBK1B Szervezetek belső kommunikációja 2 Gy 1 1 KV 5 SPPRE1B K SPRSZ1B Rendezvényszervezés 2 Gy 0 2 KV 5 K SPOPR1B Profitorientált és nonprofit PR 3 Gy 1 2 KV 5 SPPRE1B K SPKJE1B Kommunikációs jogok és etika 1 K 1 0 KV 6 UMMJ2B K SPSZI1B Szóvivői ismeretek 2 Gy 0 2 KV 4 UREB2B K SPATD1B Arculattervezés és design 3 Gy 1 2 KV 6 SPPRE1B K SPKSZ1B Kiadványszerkesztés 2 Gy 1 1 KV 5 TSZT1B K SPIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 TSZT1B K SPV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. Kiadja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Felelős kiadó: Dr. Fekete Károly rektor Készült a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyomdájában 11

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében Általános információk Legutóbbi módosítás: 2012.02.11. FONTOS!!! Az alábbi dokumentum

Részletesebben

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak érték Kötelező alapozó ismeretek 1 Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100 4/0/0/v/ 4/ Társadalomelmélet BMEGT43M101 4/0/0/v/

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Tanító szak levelező tagozat(másoddiplomás) 2006. július TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 Az intézmény

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Moderátor felsőfokú szakképzés Média moderátor elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve

SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve (A 04/05-ös tanévtől) Az intézmény ajánlott tantervet (mintatanterv) ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi ar OMMUNIÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2010. 1 1. A szakképesítés megnevezése: Kommunikátor, Intézményi kommunikátor elágazás 2. OKJ-s szám: 55

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Ifjúságsegítı felsıfokú szakképzés nappali tagozat 2009. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Elıszó

Részletesebben

A képzés mintatanterve 2013. szeptember

A képzés mintatanterve 2013. szeptember A képzés mintatanterve 2013. szeptember A szak képesítési követelményét a mintatanterv a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.

Részletesebben

AJÁNLOTT ÓRAREND 2013/2014 1. (őszi) félév

AJÁNLOTT ÓRAREND 2013/2014 1. (őszi) félév AJÁNLOTT ÓRAREND 2013/2014 1. (őszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), nappali tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.08.28. Az őszi félév kurzusfelvételi időszaka 2013.

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Kód: SATEFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:44:09 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:54 A végzettség megnevezése: "kommunikátor"

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK Őszi szemeszter AGRÁRJOGI-, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tavaszi szemeszter DE Népegészségügyi Kar Jogi

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

A Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA) nappali tagozatának kurzusai a 2012/2013-as tanév első (őszi) félévében

A Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA) nappali tagozatának kurzusai a 2012/2013-as tanév első (őszi) félévében A Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA) nappali tagozatának kurzusai a 202/203-as tanév első (őszi) félévében Tartalom Legutóbbi módosítás: 202. szeptember 2. Általános információk... 2 I. évfolyam

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés - Moderátor szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE A B évvel kezdők ajánlott tanterve Ez a tanterv érvényes azokra a hallgatókra, akik 2014 szeptemberében vagy azt követően kezdték meg a szakon

Részletesebben