Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat"

Átírás

1 Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány

2 2 Kommunikáció és médiatudomány szak Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Szociológia TSOC1B 1+1 k 2 Kulturális antropológia UKAT1B 2+0 k 2 Filozófiatörténet TFIT[1,2]B 1+0 k k 2 Pszichológiai alapismeretek UPSZ1B 1+0 k 1 Szociálpszichológia USZP1B 1+1 gy 2 Nyelvhelyesség UNYH1B 0+2 gy 2 Korunk irodalma TKIR[1,2]B 1+1 ma k 1 Természet- és technikaismeret UTET1B 0+2 gy 2 Politológia UHPO[1,2]B 1+1 k gy 1 Magyar társadalom a XX. században UHMT[1,2]B 1+2 gy k 3 Civilizáció- és társadalomtörténet UCIT1B 1+1 k 2 Helyi társadalmak kutatása UHTK1B 0+2 gy 2 Bibliaismeret TBIB1B 1+0 k 1 Vallás és szociáletika TVSZ1B 1+0 k 1 Egyháztörténet TEHT1B 1+1 gy 2 Egyház- és felekezetismeret TEFE1B 1+0 k 1 Egyházi kommunikáció UEKO1B 0+1 gy 1 Kreatív írás UKRE[1,2]B 0+1 gy gy 1 Bevezetés a könyvtári ismeretekbe TLIB1B 0+1 gy 1 Kutatási és elemzési módszerek UKEM1B 1+1 gy 2 Retorika és beszédtechnika UREB[1,2]B 0+1 gy gy 2 Tanulásmódszertan és kompetenciafej. UTMK1B 0+1 ma 0 Informatikai alapismeretek TSZT1B 1+1 gy 2 Multimédia és prezentáció UMUL1B 0+1 gy 1 Kommunikációelméletek UKOM1B 2+0 k 2 Társadalmi kommunikáció UTAR1B 2+0 k 2 Sajtótörténet USAT1B 1+0 k 1 Kommunikáció-és médiatörténet UKMD1B 2+1 ma 3 Médiamarketing és reklám UMER1B 1+1 ma 2 PR és sajtókapcsolatok UPRK1B 1+1 ma 2 Személyközi kommunikáció UPCS[1,2]B 0+1 gy ma 1 Média és esztétika UMESZ[1,2]B 1+1 k k 2 Segítő kommunikáció USEK1B 0+1 gy 1 Kultúraközi kommunikáció UKKM1B 1+1 k 2 USZG1B 5 Vizuális retorika és kommunikáció UKVR[1,2]B 1+0 k gy 2 Sajtóműfajok és sajtónyelv USMS[1,2]B 1+1 k gy 1 Az elektronikus sajtó alapjai UESA[1 3]B 2+0 ma gy gy 1 Protokoll és etikett UPET1B 1+1 gy 2 Médiagazdaságtan és médiapolitika UMGP1B 2+0 k 2 Médiaetika és médiajog UMMJ[1,2]B 2+0 k k 1 Médiapedagógia UMPE1B 1+1 gy 2 Testnevelés UTES[1 4]B 0+2 ma ma ma ma 0 Nyelvi alapozó képzés TNYA[Y][1,2]B 0+2 gy gy 2 Szaknyelvi képzés UNYS[Y][1,2]B 0+2 gy k 4 Szakdolgozati konzultáció USZD1B 1+0 ma 0 Szakdolgozatírás USZD[2,3]B ma 2 gy 3 gyakorlat UGYA[X][1,2]B 3h gy 4 3h gy 4 Évközi szakmai gyakorlat UGYG[X][1,2]B 0+4 gy gy 4 Szigorlat USZG1B 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás Kreditszám Kötelezően választható tárgyak 8 Szakirányú képzés Szabadon választott 14 Összkredit 180 Az TNYA és az UNYS kezdetű tárgyak 5. betűje (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése. Az UGYA és az UGYG tantárgyak kódjában az 5. betű (X={H, M, P}), ami az adott szakirány jele.

3 Egyházi kommunikáció szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Egyház -és vallásszociológia SHEVA1B 1+0 k 1 Bibliai kommunikáció SHBIK1B 1+0 k 1 Hírszerkesztés és lapszemle SHHSL1B 0+2 gy 2 Interjú és riportkészítés SHIRO1B 0+2 gy 2 Internetes újságírás SHINU[1,2]B 0+1 gy gy 1 Szervezeti és közéleti kommunikáció SHKKO1B 1+0 k 1 Szakrális kommunikáció SHSZK1B 1+0 k 1 Egyházi sajtó SHEHS[1,2]B 1+0 k gy 2 Publicisztika SHPUB[1,2]B 2+0 k gy 1 Médiakapcsolatok SHMEK1B 1+1 gy 2 Egyházi PR és protokoll SHPRP1B 0+1 gy 1 Rádiós műfajok és műsorkészítés SHRAM[1,2]B 0+1 gy gy 2 Televíziós műfajok és műsorkészítés SHTEM[1,2]B 0+1 gy gy 2 Integrált média SHIME1B 0+1 gy 1 Liturgika SHLIT1B 2+0 k 2 Gyülekezeti munka és kommunikáció SHGYK1B 1+0 k 1 Kiadványszerkesztés SHKSZ1B 1+1 gy 2 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit Írott és elektronikus sajtó szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Hírszerkesztés és lapszemle SMHSL1B 0+2 gy 2 Interjú- és riportkészítés SMIRO[1,2]B 0+1 gy gy 2 Internetes újságírás SMINU[1,2]B 0+1 gy gy 1 A rádiós újságírás alapjai SMRDA1B 2+0 k 2 A televíziós újságírás alapjai SMTVA1B 2+0 k 2 Publicisztika SMPUB[1,2]B 2+0 k gy 1 Médiaelemzés SMMEE1B 0+1 gy 1 Egyházi műsorok készítése SMEMK[1,2]B 0+1 gy gy 1 Beszédgyakorlat SMBGY[1,2]B 0+1 gy gy 1 Egyházi sajtó SMEHS[1,2]B 1+0 k gy 2 A rádiós műfajok gyakorlata SMRGY[1,2]B 0+1 gy gy 2 A mai magyar sajtó SMMS1B 2+0 k 2 A televíziós műfajok gyakorlata SMTG[1,2]B 0+1 gy gy 2 Integrált média SMIME1B 0+1 gy 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit

4 Szervezeti kommunikáció és PR szakirány Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Szervezeti kultúra SPSZK1B 1+1 k 2 Szervezési és vezetési ismeretek SPSZV1B 2+0 k 2 A PR elmélete és eszközei SPPRE1B 2+1 k 3 Meggyőző kommunikáció SPMGK1B 0+1 gy 1 Kommunikációs stratégiák SPKMS1B 1+1 gy 2 Szervezeti és közéleti kommunikáció SPKKO1B 1+0 k 1 Médiakapcsolatok SPMEK1B 1+1 gy 2 Egyházi PR és protokoll SPEPR1B 0+1 gy 1 Egyházi sajtó SPEHS1B 1+0 k 1 Szervezetek belső kommunikációja SPSBK1B 1+1 gy 2 Rendezvényszervezés SPRSZ1B 0+2 gy 2 Profitorientált és nonprofit PR SPOPR1B 1+2 gy 3 Kommunikációs jogok és etika SPKJE1B 1+0 k 1 Szóvivői ismeretek SPSZI1B 0+2 gy 2 Arculattervezés és design SPATD1B 1+2 gy 3 Kiadványszerkesztés SPKSZ1B 1+1 gy 2 Integrált média SPIME1B 0+1 gy 1 Kollokvium Gyakorlati jegy Szakirányon kötelezően választható tárgyak 4 Kredit

5 Tantárgyak jegyzéke A kreditrendszerben a hallgatók által felvehető kötelező vagy kötelezően választható tárgyakat az alábbi fejléc szerint rendezett, az intézményben egységes táblázat tartalmazza: Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. Jelmagyarázat Kód Pl.: UPSZ1B a) Az első betű a szakot jelöli Szakok T Tanító U Kommunikáció és médiatudomány L Informatikus könyvtáros b) a 2. a 3. és a 4. betű a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevű tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévő nagy B betű az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelőző E betű az esti, az L a diplomás levelező tagozatot jelenti. e) a tanító szak műveltségi területi tárgyainál az első betű M. Pl.: MZEK1B A második betű a műveltségi területet jelöli: A Magyar nyelv és irodalom M Matematika N Német E Angol Z Ének-zene H Ember és társadalom K Természetismeret f) A kommunikációs szak szakirányainál az első betű S. Pl.: SISF1B A második betű a szakirányt jelöli: I Írott sajtó E Elektronikus sajtó H Egyházi kommunikáció S Segítő-fejlesztő Kr.(Kredit) A tárgy teljesítése esetén szerezhető kreditek száma. Köv.(Követelmény) A tárgy értékelési formája: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minősített aláírás ZT zárótanítás El.(Elmélet) Az előadás heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. Gy.(Gyakorlat) A gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. St.(Státusz) K kötelező KV kötelezően választható KV[X] kötelezően választható a X által jelölt csoportból, az X azonos lehet az (e)-ben jelölt műveltségi területre utaló betűvel, vagy más megkülönböztető betű. Fé.(Félév) A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Előfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Tsz. A tárgy oktatásáért felelős tanszék az alábbiak szerint: A Magyar P Pedagógia és pszichológia T Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika N Idegennyelvi Z Művészeti M Természettudományi K Kommunikáció 5

6 Kommunikáció és médiatudomány szak Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. TSOC1B Szociológia 2 K 1 1 K 1 T UKAT1B Kulturális antropológia 2 K 2 0 K 1 K TFIT1B Filozófiatörténet 1 1 K 1 0 K 1 T TFIT2B Filozófiatörténet 2 2 K 1 1 K 2 TFIT1B T UPSZ1B Pszichológiai alapismeretek 1 K 1 0 K 1 P USZP1B Szociálpszichológia 2 Gy 1 1 K 2 UPSZ1B P UNYH1B Nyelvhelyesség 2 Gy 0 2 K 1 A TKIR1B Korunk irodalma 1 2 Ma 1 1 K 2 UNYH1B A TKIR2B Korunk irodalma 2 1 K 1 0 K 3 TKIR1B A UTET1B Természet- és technikaismeret 2 Gy 0 2 K 3 M UHPO1B Politológia 1 2 K 1 1 K 2 K UHPO2B Politológia 2 1 Gy 0 1 K 3 UHPO1B K UHMT1B UHMT2B UCIT1B Magyar társadalom a XX. században 1 Magyar társadalom a XX. században 2 Civilizáció- és társadalomtörténet 3 Gy 1 2 K 1 T 3 K 1 2 K 2 UHMT1B T 2 K 1 1 K 2 T UHTK1B Helyi társadalmak kutatása 2 Gy 0 2 K 3 UHMT2B, UKEM1B T TBIB1B Bibliaismeret 1 K 1 0 K 1 T TVSZ1B Vallás és szociáletika 1 K 1 0 K 1 T TEHT1B Egyháztörténet 2 Gy 1 1 K 2 TBIB1B T TEFE1B Egyház- és felekezetismeret 1 K 1 0 K 3 TEHT1B T UEKO1B Egyházi kommunikáció 1 Gy 0 1 K 3 TVSZ1B, TEHT1B K UKRE1B Kreatív írás 1 1 Gy 0 1 K 1 K UKRE2B Kreatív írás 2 1 Gy 0 1 K 2 UKRE1B K TLIB1B UKEM1B Bevezetés a könyvtári ismeretekbe Kutatási és elemzési módszerek 1 Gy 0 1 K 1 T 2 Gy 1 1 K 2 K UREB1B Retorika és beszédtechnika 1 1 Gy 0 1 K 1 K UREB2B Retorika és beszédtechnika 2 2 Gy 1 1 K 2 UREB1B K UTMK1B Tanulásmódszertan és kompetenciafejlesztés 0 Ma 0 1 K 1 K TSZT1B Informatikai alapismeretek 2 Gy 1 1 K 1 I UMUL1B Multimédia és prezentáció 1 Gy 0 1 K 2 TSZT1B I UKOM1B Kommunikációelméletek 2 K 2 0 K 1 K UTAR1B Társadalmi kommunikáció 2 K 2 0 K 1 K 6

7 Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. USAT1B Sajtótörténet 1 K 1 0 K 2 K UKMD1B Kommunikáció-és médiatörténet 3 Ma 2 1 K 3 USAT1B K UMER1B Médiamarketing és reklám 2 Ma 1 1 K 3 K UPRK1B PR és sajtókapcsolatok 2 Ma 1 1 K 3 UTAR1B K UPCS1B Személyközi kommunikáció 1 1 Gy 0 1 K 1 P UPCS2B Személyközi kommunikáció 2 1 Ma 0 1 K 2 UPCS1B P UMESZ1B Média és esztétika 1 2 K 1 1 K 2 K UMESZ2B Média és esztétika 2 2 K 2 0 K 3 UMESZ1B K USEK1B Segítő kommunikáció 1 Gy 0 1 K 3 UPCS2B K UKKM1B Kultúraközi kommunikáció 2 K 1 1 K 3 UTAR1B K UKVR1B UKVR2B Vizuális retorika és kommunikáció 1 Vizuális retorika és kommunikáció 2 1 K 1 0 K 3 UMESZ1B K 2 Gy 1 1 K 4 UKVR1B K USMS1B Sajtóműfajok és sajtónyelv 1 2 K 1 1 K 1 K USMS2B Sajtóműfajok és sajtónyelv 2 1 Gy 0 1 K 2 USMS1B K UESA1B Az elektronikus sajtó alapjai 1 2 Ma 2 0 K 1 K UESA2B Az elektronikus sajtó alapjai 2 1 Gy 0 1 K 2 UESA1B K UESA3B Az elektronikus sajtó alapjai 3 1 Gy 0 1 K 3 UESA2B K UPET1B Protokoll és etikett 2 Gy 1 1 K 4 UPRK1B K UMGP1B Médiagazdaságtan és médiapolitika 2 K 2 0 K 3 UHPO1B K UMMJ1B Médiaetika és médiajog 1 2 K 2 0 K 3 K UMMJ2B Médiaetika és médiajog 2 1 K 1 0 K 4 UMMJ1B K UMPE1B Médiapedagógia 2 Gy 1 1 K 4 UTAR1B P UTES1B Testnevelés 1 0 Ma 0 2 K 1 S UTES2B Testnevelés 2 0 Ma 0 2 K 2 S UTES3B Testnevelés 3 0 Ma 0 2 K 3 UTES1B S UTES4B Testnevelés 4 0 Ma 0 2 K 4 UTES2B S TNYAA1B TNYAA2B Nyelvi alapozó képzés 1 /angol/ Nyelvi alapozó képzés 2 /angol/ 2 Gy 0 2 KV 1 N 2 Gy 0 2 KV 2 TNYAA1B N UNYSA1B Szaknyelvi képzés 1 /angol/ 2 Gy 0 2 KV 3 TNYAA2B N UNYSA2B Szaknyelvi képzés 2 /angol/ 4 K 0 4 KV 4 UNYSA1B N TNYAN1B TNYAN2B Nyelvi alapozó képzés 1 /német/ Nyelvi alapozó képzés 2 /német/ 2 Gy 0 2 KV 1 N 2 Gy 0 2 KV 2 TNYAN1B N UNYSN1B Szaknyelvi képzés 1 /német/ 2 Gy 0 2 KV 3 TNYAN2B N UNYSN2B Szaknyelvi képzés 2 /német/ 4 K 0 4 KV 4 UNYSN1B N 7

8 Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. USZD1B Szakdolgozati konzultáció 0 Ma 1 0 K 4 USZG1B K USZD2B Szakdolgozatírás 1 2 Ma 0 0 K 5 USZD1B K USZD3B Szakdolgozatírás 2 3 Gy 0 0 K 6 USZD2B K UGYAH1B UGYAH2B UGYGH1B UGYGH2B UGYAM1B UGYAM2B UGYGM1B UGYGM2B UGYAP1B UGYAP2B UGYGP1B UGYGP2B gyakorlat 1 /egyházi/ gyakorlat 2 /egyházi/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /egyházi/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /egyházi/ gyakorlat 1 /sajtó/ gyakorlat 2 /sajtó/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /sajtó/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /sajtó/ gyakorlat 1 /PR/ gyakorlat 2 /PR/ Évközi szakmai gyakorlat 1 /PR/ Évközi szakmai gyakorlat 2 /PR/ 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAH1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGH1B K 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAM1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGM1B K 4 Gy 3 hét KV 5 USZG1B K 4 Gy 3 hét KV 6 UGYAP1B K 4 Gy 0 4 KV 5 USZG1B K 4 Gy 0 4 KV 6 UGYGP1B K USZG1B Szigorlat 5 Sz 0 0 K 3 UV[XY,1..]B Kötelezően választható tárgyak* UKOM1B, USAT1B, UTAR1B, UKMD1B, UMER1B, UPRK1B 8 Gy KV K (*) A Kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy tetszőleges egész számot jelöl. K 8

9 Egyházi kommunikáció szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SHEVA1B Egyház -és vallásszociológia 1 K 1 0 KV 4 TSOC1B, TEFE1B T SHBIK1B Bibliai kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B T SHHSL1B Hírszerkesztés és lapszemle 2 Gy 0 2 KV 4 K SHIRO1B Interjú és riportkészítés 2 Gy 0 2 KV 4 K SHINU1B Internetes újságírás 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SHINU2B Internetes újságírás 2 1 Gy 0 1 KV 5 SHINU1B K SHKKO1B Szervezeti és közéleti kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SHSZK1B Szakrális kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SHEHS1B Egyházi sajtó 1 1 K 1 0 KV 4 K SHEHS2B Egyházi sajtó 2 2 Gy 0 2 KV 5 SHEHS1B K SHPUB1B Publicisztika 1 2 K 2 0 KV 5 K SHPUB2B Publicisztika 2 1 Gy 0 1 KV 6 SHPUB1B K SHMEK1B Médiakapcsolatok 2 Gy 1 1 KV 5 K SHPRP1B Egyházi PR és protokoll 1 Gy 0 1 KV 6 UEKO1B K SHRAM1B SHRAM2B SHTEM1B SHTEM2B Rádiós műfajok és műsorkészítés 1 Rádiós műfajok és műsorkészítés 2 Televíziós műfajok és műsorkészítés 1 Televíziós műfajok és műsorkészítés 2 1 Gy 0 1 KV 4 UESA3B, TEFE1B K 2 Gy 0 2 KV 5 SHRAM1B K 1 Gy 0 1 KV 4 UESA3B K 2 Gy 0 2 KV 5 SHTEM1B K SHIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 SHINU1B, TSZT1B K SHLIT1B Liturgika 2 K 2 0 KV 6 T SHGYK1B Gyülekezeti munka és kommunikáció 1 K 1 0 KV 6 T SHKSZ1B Kiadványszerkesztés 2 Gy 1 1 KV 5 TSZT1B K SHV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. 9

10 Írott és elektronikus sajtó szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SMHSL1B Hírszerkesztés és lapszemle 2 Gy 0 2 KV 4 K SMIRO1B Interjú- és riportkészítés 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMIRO2B Interjú- és riportkészítés 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMIRO1B K SMINU1B Internetes újságírás 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMINU2B Internetes újságírás 2 1 Gy 0 1 KV 5 SMINU1B K SMRDA1B A rádiós újságírás alapjai 2 K 2 0 KV 4 K SMTVA1B A televíziós újságírás alapjai 2 K 2 0 KV 4 K SMPUB1B Publicisztika 1 2 K 2 0 KV 5 K SMPUB2B Publicisztika 2 1 Gy 0 1 KV 6 SMPUB1B K SMMEE1B Médiaelemzés 1 Gy 0 1 KV 6 SMEMK1B Egyházi műsorok készítése 1 1 Gy 0 1 KV 5 SMRDA1B, SMTVA1B, SMPUB1B SMRDA1B, SMTVA1B, SMEHS1B K K SMEMK2B Egyházi műsorok készítése 2 1 Gy 0 1 KV 6 SMEMK1B K SMBGY1B Beszédgyakorlat 1 1 Gy 0 1 KV 4 UREB1B K SMBGY2B Beszédgyakorlat 2 1 Gy 0 1 KV 5 SMBGY1B K SMEHS1B Egyházi sajtó 1 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B K SMEHS2B Egyházi sajtó 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMEHS1B K SMRGY1B A rádiós műfajok gyakorlata 1 1 Gy 0 1 KV 4 K SMRGY2B A rádiós műfajok gyakorlata 2 2 Gy 0 2 KV 5 SMRGY1B K SMMS1B A mai magyar sajtó 2 K 2 0 KV 6 SMPUB1B K SMTG1B SMTG2B A televíziós műfajok gyakorlata 1 A televíziós műfajok gyakorlata 2 1 Gy 0 1 KV 4 K 2 Gy 0 2 KV 5 SMTG1B K SMIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 SMINU1B K SMV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. 10

11 Szervezeti kommunikáció és PR szakirány Kód Tárgy neve Kr. Köv. El. Gy. St. Fé. Előfeltétel Tsz. SPSZK1B Szervezeti kultúra 2 K 1 1 KV 4 K SPSZV1B Szervezési és vezetési ismeretek 2 K 2 0 KV 5 SPSZK1B K SPPRE1B A PR elmélete és eszközei 3 K 2 1 KV 4 K SPMGK1B Meggyőző kommunikáció 1 Gy 0 1 KV 4 UPCS2B K SPKMS1B Kommunikációs stratégiák 2 Gy 1 1 KV 4 UPCS1B, USZP1B K SPKKO1B Szervezeti és közéleti kommunikáció 1 K 1 0 KV 4 K SPMEK1B Médiakapcsolatok 2 Gy 1 1 KV 5 K SPEPR1B Egyházi PR és protokoll 1 Gy 0 1 KV 6 K SPEHS1B Egyházi sajtó 1 K 1 0 KV 4 UEKO1B K SPSBK1B Szervezetek belső kommunikációja 2 Gy 1 1 KV 5 SPPRE1B K SPRSZ1B Rendezvényszervezés 2 Gy 0 2 KV 5 K SPOPR1B Profitorientált és nonprofit PR 3 Gy 1 2 KV 5 SPPRE1B K SPKJE1B Kommunikációs jogok és etika 1 K 1 0 KV 6 UMMJ2B K SPSZI1B Szóvivői ismeretek 2 Gy 0 2 KV 4 UREB2B K SPATD1B Arculattervezés és design 3 Gy 1 2 KV 6 SPPRE1B K SPKSZ1B Kiadványszerkesztés 2 Gy 1 1 KV 5 TSZT1B K SPIME1B Integrált média 1 Gy 0 1 KV 5 TSZT1B K SPV[XY,1..]B Szakirányon kötelezően választható tárgyak* 4 Gy KV 6 K (*) A Szakirányon kötelezően választható tárgyak tantárgy kódjában [XY,1..] jelölés jelentése: X és Y tetszőleges betűt jelöl, ami az adott tantárgyra jellemző rövidítés és az 1.. egy egész számot jelöl. Kiadja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Felelős kiadó: Dr. Fekete Károly rektor Készült a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyomdájában 11

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak 2012 nappali tagozat. Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány

Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak 2012 nappali tagozat. Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány 2 Informatikus könyvtáros szak Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Filozófiatörténet

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Jogi ismeretek JMJOG1B 1+1 k 2 Közigazgatási

Részletesebben

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú

Részletesebben

Mintatantervek Kommunikáció és médiatudomány szak levelező tagozat

Mintatantervek Kommunikáció és médiatudomány szak levelező tagozat Mintatantervek Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Érvényes 2008 szeptemberétől Félévek I. ALAPOZÓ MODUL NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 2 2 K NBP_PS018K2 Pszichológiai elméleti alapok 2 2 2 K NBP_PS874K3 Szociálpszichológia

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MINTATANTERVE KÖZKAPCSOLATOK, MULTIMÉDIA specializációk LEVELEZŐ TAGOZAT Érvényes a 2016/2017.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MINTATANTERVE KÖZKAPCSOLATOK, MULTIMÉDIA specializációk LEVELEZŐ TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető intézet/tanszék KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MINTATANTERVE KÖZKAPCSOLATOK, MULTIMÉDIA specializációk

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat Mintatantervek Tanító szak Általános tanítóképzés Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Háztartás, életvitel technika, műveltségi terület Informatika

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozat (2009 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom- és művelődéstörténet 2 2 NBP_AD177G3

Részletesebben

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29.

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29. A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) 2004. április 29. Általánosan érvényes szabály: amennyiben a tárgy kétféléves, akkor az első félév teljesítése feltétele a második

Részletesebben

Informatikus könyvtáros szak nappali tagozat

Informatikus könyvtáros szak nappali tagozat Informatikus könyvtáros szak nappali tagozat Filozófiatörténet TFIT[1,2]B 1+0 k 1 1+1 k 2 Szociológia TSOC1B 1+1 k 2 Nyelvhelyesség UNYH1B 0+2 gy 2 Természet és technika ismeret UTET1B 0+2 gy 2 Bevezetés

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ A 2017-től felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Érvényes: 2016/2017 tanévtől

Mintatanterv Kommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Érvényes: 2016/2017 tanévtől (/V/S Mintatanterv kód: BO2016BAMIN ALAPOZÓ MODUL Alapozó ismeretek (17 kredit) Mintatanterv ommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Tantárgy ód előfeltétel kódja Érvényes:

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési (BA) szak, 2018-ban induló évfolyam

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési (BA) szak, 2018-ban induló évfolyam MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési (BA) szak, 2018-ban induló évfolyam ( / ) Kommunikációs és társadalomtudományi alapismeretek 42 Társadalmi kommunikáció GT43A200 4/0/0/v/ 4/ Érvelési

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) ommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2015-től fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy = kollokvium

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési-

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány specializáció* 2016-tól fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

2017-től fölvett hallgatóknak

2017-től fölvett hallgatóknak TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K =

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak művészettörténet specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési- és kimeneti

Részletesebben

A P-MKM-BA-N-E kódú, Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak mintatanterve

A P-MKM-BA-N-E kódú, Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak mintatanterve A PMKMBANE kódú, Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak mintatanterve Értelmiségi alapozó modul Tárgykód Tárgy Kr Követelmény NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBB_FL717K2 Általános

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV ELSŐ ÉVFOLYAM 1. évf. 1. félév 28 BTUPLN105 Bevezetés a közigazgatástanba

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak esztétika specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési- és kimeneti követelményeiben

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz. Tanító szak nappali tagozat

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz. Tanító szak nappali tagozat Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Tanító szak nappali tagozat 2010. szeptember Előszó A kreditrendszer szerinti képzésben a

Részletesebben

Mintatanterv kódja: SZAKFORD32017SZTL

Mintatanterv kódja: SZAKFORD32017SZTL SZAFORD32017SZTL Mintatanterv kódja: SZAFORD32017SZTL Mintatanterv a bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói (választható

Részletesebben

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L A tantárgy neve Alapozó ismeretek (18-25 kredit) Tantárgy típusa Kredit Informatikai alapismeretek 2 Informatikai alapismeretek 2 Szemeszterek 1 2 5 N L N L N L N L N L N L 6 A számonkérés típusa szóban

Részletesebben

- ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ. szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szeptemberétől. Kredit pont

- ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ. szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szeptemberétől. Kredit pont KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY alapszak - - ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Tantágy kontakt óraszám Félévi

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak filozófia specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési- és kimeneti követelményeiben

Részletesebben

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTALB3/ képzési terv

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTALB3/ képzési terv Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTALB3/15-16-1 képzési terv Kód: XXX-KOMTALB3/15-16-1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés:

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Mintatanterv kódja: SZAKFORD42017SZTL

Mintatanterv kódja: SZAKFORD42017SZTL SZAFORD42017SZTL Mintatanterv kódja: SZAFORD42017SZTL Mintatanterv a bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói

Részletesebben

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám Szak megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Tantárgyfelelős Félévi Kredi. kódja. Szociológia KMB K 4 AK Dr. Kerülő Judit X

Tantárgyfelelős Félévi Kredi. kódja. Szociológia KMB K 4 AK Dr. Kerülő Judit X Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: Nyomtatott újságírás, On-line újságírás, Üzleti kommunikáció 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Szociológia KMB1101 3 0 K 4 AK Dr.

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Részletesebben

2016-tól fölvett hallgatóknak

2016-tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPSZAK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ 2016-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Szociológia szak A , , os tanévben I. éves szociológus hallgatók számára. Szociológia szak

Szociológia szak A , , os tanévben I. éves szociológus hallgatók számára. Szociológia szak Szociológia szak A 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006-os tanévben I. éves szociológus hallgatók számára Tantárgy Szociológia szak I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. KREDIT Kód Tantárgycsoportok érték

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak filmelmélet és filmtörténet specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési-

Részletesebben

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTANB4/ képzési terv

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTANB4/ képzési terv Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTANB4/15-16-1 képzési terv Kód: XXX-KOMTANB4/15-16-1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés:

Részletesebben

2016-tól fölvett hallgatóknak

2016-tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPSZAK FILMELMÉLET ÉS FILMTÖRTÉNET SPECIALIZÁCIÓ 2016-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

A Kari Tanács elfogadta án

A Kari Tanács elfogadta án Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZLOVÁK SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2017-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2017-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2017-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

BASZOCL2018BAMJN. Kontaktóraszám / követelmény / kredit BSZOCL v 3

BASZOCL2018BAMJN. Kontaktóraszám / követelmény / kredit BSZOCL v 3 Mintatanterv kódja: Mintatanterv szociológia BA szakos hallgatók számára, levelező tagozat (6 félév, 180 kredit) Érvényes: 2018/2019 (6 félév 180 kredit: 160 kredit szociológia (9 kredit szabadon választható)

Részletesebben

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110 IDŐTERV KOMTANB4/15-16-1 - Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Ösvények: Kommunikáció és médiatudomány alapozó és törzsképzés MK-1 Alapozó modul 1 2 3 4 5 6 KONB01 Alapozó modul - A tantárgyban

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2019-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2019-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2019-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2017-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2017-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (BA) KURZUSAI 2008/2009 TAVASZI FÉLÉV MEGJEGYZÉSEK: Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk).

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Tanító BA szak - mintatanterv 2018.

Tanító BA szak - mintatanterv 2018. Tanító BA szak - mintatanterv 2018. 1. félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben 1 ea 2 10 A 4 k 17TAN001 A zene alapjai 1 sz 2 8 A 3 gyj 17KÖZ038 Alapozó vizuális

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (BA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPSZAK 017-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

1. év 1. félév BTSBL100A Filozófiatörténet 2 30 Kollokvium BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a

1. év 1. félév BTSBL100A Filozófiatörténet 2 30 Kollokvium BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv, levelező Neptun kód Tan neve Heti óraszám Féléves Követelmény Kredit Megzés Előfeltétel óraszám 1. év 1. félév BTSBL100A Filozófiatörténet 2 30 Kollokvium 3

Részletesebben

Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018.

Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018. Óvodapedagógus BA szak - mintatanterv 2018. 1. félév 17KÖZ001 A kultúraközvetítés filozófiai, etikai és neveléstudományi metszetben 1 ea 2 10 A 4 k 17KÖZ006 Anyanyelvi nevelés és módszertan 1 sz 2 8 A

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

2017-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak

2017-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

ÚJSÁGÍRÁS SZAK TANTERV

ÚJSÁGÍRÁS SZAK TANTERV ÚJSÁGÍRÁS SZAK TANTERV 2016-2019 BBTE POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR Tudományterület: Kommunikációtudomány Szakirány: Újságírás Oktatás nyelve: magyar Végzős megnevezése: Kommunikációtudomány

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy)

Informatikus könyvtáros BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy) Tantárgykód: Tantárgy neve: minta Informatikus könyvtáros BA szak - mintatanterv 2017. 1. A pszichológia alapjai 1 ea 2 10 A 4 koll. Béres Judit nincs Bevezetés a könyvtár- és információtudományba 1 ea

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Ifjúságsegítő szakirány nappali tagozat AJÁNLOTT TANMENET (MINTATANTERV)

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Ifjúságsegítő szakirány nappali tagozat AJÁNLOTT TANMENET (MINTATANTERV) OCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI AKKÉZÉS Ifjúságsegítő szakirány nappali tagozat AJÁNLOTT TANMENET (MINTATANTER) TÁRGY I. évf. II. évf. Kredit-. félév. félév. félév. félév befogadás FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (BA) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPSZAK 019-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak nappali tagozat. Mintatantervek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak nappali tagozat. Mintatantervek Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen Tanító szak nappali tagozat ek Általános tanítóképzés Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Magyar

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Informatikus könyvtáros alapszak 2017-től nappali tagozatra fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz =

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány

Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány Tanegységlista (BA) Kommunikáció- és médiatudomány Újságíró szakirány 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

2019-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak

2019-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv

Részletesebben

2013 január 15. A003 Szakdolgozat 2. A004 Kápláni szigorlat A Sz 4

2013 január 15. A003 Szakdolgozat 2. A004 Kápláni szigorlat A Sz 4 Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Tanszék A001 Exegetikai alapdolgozat B040 0+0 Gy 7 Ó;Ú A002 Szakdolgozat 1 A001 0+3 Gy 8 Minden A003 Szakdolgozat 2 A001;

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

2019-től nappali tagozatra felvett hallgatóknak

2019-től nappali tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF= egyéni felkészülés D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak, 2018-ban induló évfolyam

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak, 2018-ban induló évfolyam MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak, 18-ban induló évfolyam érték A kommunikáció- és médiatudomány társadalomtudományi beágyazottsága Interdiszciplináris kommunikációkutatás

Részletesebben

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak Név: Neptun kód: Szakirány / specializáció I. Alapozó képzés 65 kredit 51 kredit BTAT101BA Filozófiatörténet BTPS101BA A pszichológia főbb területei BTPS1BA

Részletesebben

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa. Közös kurzusok a 2011elött, a 2011-ben, és a 2012-ben kezdőknek

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa. Közös kurzusok a 2011elött, a 2011-ben, és a 2012-ben kezdőknek 2012-2013 tanév I. félév kurzuskínálata (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgykód kurzuskód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Közös kurzusok

Részletesebben