Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak"

Átírás

1 Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért ALAPOZÓ ISMERETEK TA Társadalomtudományi ismeretek 11 kredit 4 telj. 105 óra TA-101 Bevezetés a szociológiába 3 kr K 2+0 TA-111 Filozófiai problémák 3 kr K 2+0 TA-112 Etika TA kr K 1+0 a: Művelődéstörténet TA-131 b: Vallástörténet c: 20. sz-i pol.-i korszakok Mo.-n d: Mo. társ. tört.-e a sz.-ban 3 kr K 2+0 IN Informatika 6 kredit 4 telj. 60 IN-101 Bevezetés az informatikába 2 kr K 1+0 IN-102 Az informatika eszközei IN kr gy. 0+1 IN-111 Számítástechnika 1. IN kr gy. 0+1 IN-112 Számítástechnika 2. IN kr gy. 0+1 PE Pedagógia 8 kredit 7 telj. 105 PE-121 Neveléstörténet 1 kr K 1+0 PE-122ea Neveléselmélet előadás PE kr ai 1+0 PE-122sz Neveléselmélet szeminárium PE-122ea 2 kr K 0+1 PE-132 Kutatásmetodika 1 kr gy. 1+0 PE-133 Alternatív pedagógiák PE-122sz 1 kr gy. 0+1 PE-134ea A differenciált nevelés pedagógiája előadás 0 kr ai 1+0 PE-134sz A differenciált nevelés pedagógiája szeminárium PE-134ea 3 kr K 0+1 PS Pszichológia 11 kredit 8 telj. 135 PS-101 Önismeret 1 kr min. 0+1 PS-111 Bevezetés a pszichológiába 2 kr K 2+0 PS-121ea Fejlődéslélektan 1. előadás PS kr ai 1+0 PS-121sz Fejlődéslélektan 1. szeminárium PS-121ea 2 kr gy. 0+1 PS-122ea Fejlődéslélektan 2. előadás PS-121sz 0 kr ai 1+0 PS-122sz Fejlődéslélektan 2. szeminárium PS-122ea 3 kr K 0+1 PS-131ea Pedagógiai szociállélektan előadás PS-122sz 0 kr ai 1+0 PS-131sz Pedagógiai szociállélektan szeminárium PS-131ea 3 kr gy. 0+1 MR Magyar nyelv és irodalom és tantárgypedagógiája 4 kredit 4 telj. 75 MR-101 Kommunikációelmélet 1 kr K 1+0 MR-102 Drámapedagógia 2 kr gy. 0+2 MR-112 Pszicho- és szociolingvisztika 1 kr K 1+0 MR-121 Helyesírás 0 kr ai 0+1 TE Környezeti nevelés és módszertana 5 kredit 3 telj. 60 TE-001 Környezetvédelmi alapismeretek 2 kr K 1+0 TE-111 Anatómia 2 kr K 2+0 TE-121 Egészségtan 1 kr gy. 0+1 TH Technika és tantárgypedagógiája 2 kredit 1 telj. 30 TH-102 Technika 2. 2 kr K 2+0 ZE Ének-zene és tantárgypedagógiája 3 kredit 3 telj. 45 ZE-111 Dramatikus népi gyermekjátékok 1 kr gy. 0+1 ZE-121 Néptánc 1 kr gy. 0+1 ZE-131 Zeneirodalom 1 kr K /9

2 VN Vizuális nevelés és tantárgypedagógiája 4 kredit 2 telj. 60 VN-111 Vizuális alapozó stúdiumok 2 kr gy. 0+2 VN-121 Alkotási gyakorlatok VN kr gy. 0+2 TN Testnevelés 8 kredit 6 telj. 135 TN-101 Testnevelés az iskolában 1. 1 kr gy. 0+1 TN-102 Testnevelés az iskolában 2. TN kr gy. 0+1 TN-103 Testnevelés az iskolában 3. TN kr gy. 0+2 TN-104 Testnevelés az iskolában 4. TN kr gy. 0+2 TN-105 Testnevelés az iskolában 5. TN kr gy. 0+2 TN-106 Testnevelés az iskolában 6. TN kr gy. 0+1 SZAKMAI ISMERETEK TA Társadalomtudományi ismeretek 2 kredit 2 telj. 30 a: Ifjúságszociológia TA-302 TA kr K 1+0 b: Kisebbségszociológia TA-341 NAT Ember és társadalom ttp. TA kr gy 0+1 PE Pedagógia 7 kredit 5 telj. 90 PE-301 A játék pedagógiája 2 kr gy. 1+0 PE-311 A tanítás-tanulás elmélete 2 kr K 2+0 a: Alkalmazott pedagógiák - gyermekvédelem 1 kr gy. 0+1 b: Alkalmazott pedagógiák - napközi otthonos PE-331 nevelés c: Alkalmazott pedagógiák - pályázatírás d: Alkalmazott pedagógiák - cserkészet pedagógiája 1 kr gy. PE-335 Összehasonlító pedagógia 1 kr gy PS Pszichológia 2 kredit 3 telj. 30 PS-332ea Differenciált és személyiséglélektan előadás PS-131sz 0 kr 1+0 PS-332sz PS-399 Differenciált és személyiséglélektan szeminárium Pedagógia pszichológiai komplex szigorlat Párh.: PS-332ea 2 kr gy. 0+1 PS-122sz, PE-311 Párh.: PS-131sz, PE-133 MR Magyar nyelv és irodalom és tantárgypedagógiája 17 kredit 11 telj. 255 MR-311 Nyelvészeti alapismeretek 1 kr K 1+0 MR-322 Hangtan, beszédművelés MR kr gy. 0+1 MR-323 Nyelvi tudatosság fejlesztése MR kr gy. 0+1 MR-324 Szövegalkotás tanítása MR kr gy. 0+1 MR-331 Irodalmi alapfogalmak 1 kr gy. 1+0 MR-332 Műértelmezés 2 kr gy. 0+2 MR-333 Gyermek- és ifjúsági irodalom 1. MR kr K 2+0 MR-334 Gyermek- és ifjúsági irodalom 2. MR kr gy. 0+2 MR-351 Anyanyelvi tantárgypedagógia 1. Az anyanyelvi nevelés elmélete 2 kr K 2+0 MR-352 Anyanyelvi tantárgypedagógia 2. Az írás-olvasás tanítása MR kr gy. 0+2 MR-353 Anyanyelvi tantárgypedagógia 3. A szövegértés tanítása MR kr gy /9

3 MA Matematikai nevelés és módszertana 16 kredit 8 telj. 210 MA-301 Matematika 1. gyakorlat 2 kr gy. 0+2 MA-302 Matematika 1. előadás Párh.: MA kr K 2+0 MA-303 Matematika 2. gyakorlat 2 kr gy. 0+2 MA-304 Matematika 2. előadás Párh.: MA kr K 2+0 MA-351ea A matematika tantárgypedagógiája 1. előadás MA-351sz 2 kr gy. 1+0 MA-351sz A matematika tantárgypedagógiája 1. szeminárium MA kr ai 0+1 MA-352 A matematika tantárgypedagógiája 2. MA-351ea, MA kr K 0+2 MA-353 A matematika tantárgypedagógiája 3. MA kr gy. 0+2 TE Környezeti nevelés és módszertana 10 kredit 4 telj. 120 TE-301 Természetismeret 1. 3 kr K 2+0 TE-302 Természetismeret 2. 3 kr K 0+2 TE-303 Természetismeret 3. 2 kr gy. 0+2 TE-301, TE-302, TE- TE-351 A környezetismeret tantárgypedagógiája 2 kr K TH Technika és tantárgypedagógiája 6 kredit 3 telj. 75 TH-301 Technika 1. 2 kr K 1+0 TH-303 Technika 3. TH kr gy. 0+2 TH-351 A technika tantárgypedagógiája TH kr K 0+2 ZE Ének-zene és tantárgypedagógiája 8 kredit 6 telj. 105 ZE-301 Ének-szolfézs tanítóknak 1. 2 kr gy. 0+2 ZE-302 Ének-szolfézs tanítóknak 2. ZE kr gy. 0+1 ZE-303 Ének-szolfézs tanítóknak 3. ZE-302, ZE kr gy. 0+1 ZE-304 Ének-szolfézs tanítóknak 4. ZE kr K 0+1 ZE-351 Az ének-zene tantárgypedagógiája 1. ZE-302, ZE kr gy. 1+0 ZE-352 Az ének-zene tantárgypedagógiája 2. ZE-303, ZE kr K 0+1 VN Vizuális nevelés és tantárgypedagógiája 7 kredit 4 telj. 90 VN-301 Vizuális kommunikáció 2 kr gy. 0+1 VN-312 Népművészet, tárgykultúra VN kr gy. 0+2 VN-351 A vizuális nev. tantárgypedagógiája VN kr K 1+0 VN-352 A vizuális nev. iskolai módszertana VN kr gy. 0+2 TN Testnevelés 2 kredit 1 telj. 15 TN-351 A testnevelés tantárgypedagógiája 2 kr K 1+0 ZM Záróvizsga 15 kredit 4 telj. 10 óra Min. ZD-301 Szakdolgozati konzultáció 1. 1 kr 5 Min. ZD-302 Szakdolgozati konzultáció 2. ZD kr 5 Min. ZD-303 Szakdolgozati konzultáció 3. ZD kr 5 ZD-399 Az iskolai szakdolgozat védésre bocsátható ZD kr ai X /9

4 SZAKIRÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK MT-AN Angol műveltségterület 22 kredit 11 telj. 270 AN-505 Angol leíró nyelvtan 1. SI005-an-04 2 kr gy. 0+2 AN-506 Angol leíró nyelvtan 2. AN kr K 0+2 AN-543 Amerikai országismeret 1 kr K 0+1 AN-551 Bevezetés az angol nyelvtanítás módszertanába 1 kr gy. 0+1 AN-552 Angol módszertan 1. AN kr gy. 0+2 AN-553 Angol módszertan 2. 3 kr gy. 0+2 AN-554 Angol módszertan 3. AN kr K 0+2 AN-561 Angol nyelvű gyermekirodalom 1. 2 kr gy. 0+2 AN-562 Angol nyelvű gyermekirodalom 2. 3 kr K 0+2 AN-571 Angol irodalom 2 kr K 0+2 AN-599 Angol műveltségterületi szigorlat Párh.: AN-543, AN-552, AN-554, AN-561, AN-562, AN-571 MT-NE Német műveltségterület 22 kredit 14 telj. 270 NE-504 Német leíró nyelvtan 1. 2 kr gy. 0+1 NE-505 Német leíró nyelvtan 2. 2 kr K 0+1 NE-543 Német/osztrák országismeret 1. 2 kr gy. 0+1 NE-544 Német/osztrák országismeret 2. 2 kr K 0+2 NE-551 Német módszertan 1. 1 kr gy. 0+1 NE-552 Német módszertan 2. 2 kr gy. 0+2 NE-553 Német módszertan 3. 1 kr gy. 0+1 NE-554 Német módszertan 4. 2 kr K 0+2 NE-561 Német/osztrák gyermekirodalom 1. 1 kr gy. 0+1 NE-562 Német/osztrák gyermekirodalom 2. 2 kr K 0+2 NE-563 Német/osztrák gyermekirodalom 3. 2 kr gy. 0+2 NE-571 Német-osztrák irodalom 1. 1 kr gy. 0+1 NE-572 Német-osztrák irodalom 2. 2 kr K 0+1 minden kurzus NE-599 Német műveltségterületi szigorlat párhuzamos ef. MT-IN Informatika műveltségterület 22 kredit 12 telj. 270 IN-501 Az információ története 1 kr gy. 1+0 IN-502 Hardverismeret 2 kr K 2+0 IN-503 Weblap szerkesztés 2 kr gy. 0+2 IN-504 Hálózatok 3 kr gy. 0+2 IN-505ea Operációs rendszerek előadás IN-505sz 3 kr K 1+0 IN-505sz Operációs rendszerek szeminárium 0 kr ai 0+1 IN-511 Médiakészítés 2 kr gy. 0+2 IN-512ea A programozás alapjai 1. előadás IN-512sz 3 kr K 1+0 IN-512sz A programozás alapjai 1. szeminárium 0 kr ai 0+2 IN-513 A programozás alapjai 2. IN-512ea 3 kr gy. 0+2 IN-551 Informatika az iskolában 3 kr K. 0+2 Párh.: IN-501, IN-502, IN-503, IN-599 Informatika műveltségterületi szigorlat IN-504, IN-505ea, IN-511, IN-513, IN-551 MT-MR Magyar műveltségterület 22 kredit 11 telj. 270 MR-511 Általános alkalmazott nyelvészet 2 kr K 1+0 MR-512 Komplex nyelvtani elemzés 3 kr gy. 0+2 MR-513 A magyar nyelv eredete és története 2 kr K 2+0 MR-531 Magyar irodalom 1. 2 kr gy. 0+2 MR-532 Magyar irodalom 2. 2 kr K 0+2 MR-533 Világirodalom 1. 2 kr gy. 0+2 MR-534 Világirodalom 2. 2 kr gy. 0+2 MR-535 Világirodalom 3. 2 kr gy. 0+1 MR-551 A nyelvtantanítás módszertana 3 kr gy. 0+2 MR-552 Az irodalomtanítás módszertana 2 kr gy /9

5 MR-599 Magyar műveltségterületi szigorlat minden kurzus párhuzamos ef /9

6 MT-TA Ember és társadalom műveltségterület 22 kredit 10 telj. 270 TA-521 Állampolgári ismeretek TA kr K 2+0 TA-522 Politikai intézményrendszer TA kr K 2+0 TA-523 Gazdasági alapismeretek 2 kr K 2+0 TA-524 Az oktatás jogi keretei 3 kr K 2+0 TA-525 Általános és regionális társadalomföldrajz 2 kr K 2+0 TA-531 Egyetemes történelem 1. 3 kr K 2+0 TA-532 Egyetemes történelem 2. TA kr K 2+0 TA-533 Magyarország története 3 kr K 2+0 TA-551 Társadalomismeret ttp. műv. ter.-eseknek 2 kr K 0+2 Párh.: TA-522, TA-599 Ember és társadalom műveltségterületi TA-523, TA-524, TA- 0 kr szigorlat 525, TA-532, TA- SZ X 533, TA-551 MT-TE Természetismeret műveltségterület 22 kredit 11 telj. 270 TE-501 Élettelen természet 3 kr K 2+0 TE-502 Magyarország természeti földrajza 3 kr gy. 2+0 TE-511a Ökológia TE-511b Humánetológia 2 kr gy. 0+2 TE-512 Terepmunka 2 kr gy. 0+2 TE-513a Növénytani ismeretek 2 kr gy. 0+1 TE-153b Álattani ismeretek 2 kr gy. 0+1 TE-514 Városökológia 2 kr gy. 0+2 TE-515 Globális válságok 2 kr gy. 0+2 TE-521 Környezetszociológia 2 kr gy. 0+2 TE-551 A természetismeret tantárgypedagógiája 2 kr K 0+2 TE-599 Természetismeret műveltségterületi szigorlat minden kurzus párhuzamos ef. MT-TN Testnevelés műveltségterület 22 kredit 18 telj. 270 TN-501 Gimnasztika 2 kr gy. 0+1 TN-502 Inkluzív testnevelés 1 kr gy. 0+1 TN-511 Torna 1. 2 kr gy. 0+1 TN-512 Torna 2. TN kr gy. 0+1 TN-521 Sportanatómia 2 kr gy. 1+0 TN-522 Sportélettan TN kr K 1+0 TN-523 Gyógytestnevelés 1 kr gy. 1+0 TN-524 Testnevelés-elmélet TN kr gy. 1+0 TN-531 Atlétikai alapismeretek 1. 1 kr gy. 0+1 TN-532 Atlétikai alapismeretek 2. TN kr gy. 0+1 TN-541 Úszás 1 kr gy. 0+2 TN-551 Testnevelési játékok 1 kr gy. 0+1 TN-552 Aerobik 1 kr gy. 0+1 TN-561 Kézilabda 1 kr gy. 0+1 TN-562 Kosárlabda 1 kr gy. 0+1 TN-563 Labdarúgás 1 kr gy. 0+1 TN-564 Röplabda 1 kr gy. 0+1 Párh.: TN-501, TN-502, TN-512, TN-522, TN-524, TN-599 Testnevelés műveltségterületi szigorlat TN-532, TN-541, TN-551, TN-552, TN-561, TN-562, TN-563, TN-564 MT-VN Vizuális nevelés műveltségterület 22 kredit 11 telj. 270 VN-501 Képzőművészeti gyakorlatok 1. 3 kr gy. 0+2 VN-502 Képzőművészeti gyakorlatok 2. VN kr gy. 0+2 VN-511 Művészettörténet 1. 2 kr K 2+0 VN-512 Művészettörténet 2. VN kr K 2+0 VN-521 Kompjutergrafika, tipográfia 2 kr gy. 0+2 VN-531 Báb és kézművesség 3 kr gy. 0+2 VN-551ea A vizuális alkotás és pedagógiája előadás 1 kr K 1+0 A vizuális alkotás és pedagógiája VN-551sz 2 kr gy. 0+2 szeminárium VN-561 Népművészet 2 kr K 1+0 VN-571 Fotózás, fotóesztétika 2 kr gy /9

7 VN-599 Vizuális nevelés műveltségterületi szigorlat Párh.: VN-502, VN-512, VN-521, VN-531, VN-551ea, VN-551sz, VN-561, VN /9

8 MT-ZE Zenei műveltségterület 22 kredit 21 telj. 270 ZE-501 Szolfézs-zeneelmélet 1. Párh.: ZE-303 vagy ZE kr gy. 0+1 ZE-502 Szolfézs-zeneelmélet 2.** ZE kr K 0+3 ZE-503 Szolfézs-zeneelmélet 3. Párh.: ZE-303 vagy ZE kr gy. 0+1 ZE-504 Szolfézs-zeneelmélet 4. ZE kr K 0+2 ZE-521 Kamaraének 1.* 1 kr gy. 0+1 ZE-522 Kamaraének 2.* 1 kr gy. 0+1 ZE-534 A könnyűzene alapjai * ZE-571 v. ZE kr gy. 0+1 ZE-551 Az ének-zene tantárgypedagógiája a felső Párh.: ZE-351 tagozatban vagy ZE kr K 0+1 ZE-561 Karvezetés 1.* Párh.: ZE-303 vagy ZE kr gy. 0+1 ZE-562 Karvezetés 2. ZE kr K 0+1 ZE-563 Karvezetés 3.* Párh.: ZE-303 vagy ZE kr gy 0+1 ZE-564 Karvezetés 4. ZE kr K 0+1 ZE-571 Zongora 1.* 1 kr gy. 0+1 ZE-572 Zongora 2.* ZE kr gy. 0+1 ZE-573 Zongora 3.* 1 kr gy. 0+1 ZE-574 Zongora 4.* ZE kr gy. 0+1 ZE-581 Karének 1. 1 kr gy. 0+1 ZE-582 Karének 2. 1 kr gy. 0+1 ZE-583 Karének 3. 1 kr gy. 0+1 ZE-584 Karének 4. 1 kr gy. 0+1 ZE-599 Ének-zene műveltségterületi szigorlat Párh.: ZE-502, ZE-504, ZE-521, ZE- 522, ZE-534, ZE- 551, ZE-562, ZE- 564, ZE-572, ZE- 574, ZE-581, ZE- 582, ZE-583, ZE- 584 * 2 hetente 1 óra ** 2 hetente 3 óra KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SPECIÁLIS ISMERETEK SI Speciális ismeretek 12 kredit SI002-1 Multi- és interkulturális nevelés 1. 2 kr K 2+0 SI002-2 Multi- és interkulturális nevelés 2. SI kr K 2+0 SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. 3 kr gy 0+3 SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés 2. 3 kr gy 0+3 SI005-an-03 Angol nyelvi képességfejlesztés 3. 3 kr gy 0+3 SI005-an-04 Angol nyelvi képességfejlesztés 4. 3 kr gy 0+3 SI005-ne-01 Német nyelvi képességfejlesztés 1. 3 kr gy 0+3 SI005-ne-02 Német nyelvi képességfejlesztés 2. 3 kr gy 0+3 SI005-ne-03 Német nyelvi képességfejlesztés 3. 3 kr gy 0+3 SI005-ne-04 Német nyelvi képességfejlesztés 4. 3 kr gy 0+3 SI006-1 Integrált-inkluzív nevelés 1. 2 kr K 2+0 SI006-2 Integrált-inkluzív nevelés 2. SI kr K 2+0 SI008-1 Európa stúdiumok 1. 2 kr K 2+0 SI008-2 Európa stúdiumok 2. SI kr K 2+0 SI009-1 Környezeti nevelés - fenntartható fejlődés 1. 2 kr K 2+0 SI009-2 Környezeti nevelés - fenntartható fejlődés 2. SI kr K /9

9 SZAKMAI GYAKORLAT IS-GY Iskolai gyakorlat 40 kredit 12 telj. GY-301 Komplex iskolai pedagógiai szakmai gyakorlat 1. PE-301, PS kr gy 70 GY-302 Tanítási gyakorlat 2. GY-301, PE-311, MR-351, TN kr gy 70 GY-303h Tanítási gyakorlat 3. humán GY kr gy 35 GY-303r Tanítási gyakorlat 3. reál GY-302, TE-351, MA-351ea 2 kr gy 35 GY-304h Tanítási gyakorlat 4. humán GY-303h, TH-351, ZE-352, VN kr gy 30 GY-304r Tanítási gyakorlat 4. reál GY-303r 1 kr gy 15 GY-303h, vagy {MR-551, ZE-503, GY-304m IN-551, TE-551, VN-511, TA-551} Tanítási gyakorlat 4. műveltségterületi AN-553, NE-553, képzés TN-522, 2 kr gy 25 GY-305h Tanítási gyakorlat 5. humán GY-304h, TA kr gy 22 GY-305r Tanítási gyakorlat 5. reál GY-304r, MA kr gy 14 GY-305m Tanítási gyakorlat 5. műveltségterületi GY-304h, GY-304r, képzés GY-304m 3 kr gy 24 GY-306 Iskolai területi gyakorlat 6. GY-305h,GY-305r, GY-305m 15 kr gy 235 GY-309 Pedagógiai-pszichológiai szintetizáció GY-305h, GY-305r, GY-305m GY kr Min /9

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006

Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006 Mintatanterv NAT 4 éves BA tanító szak 2006 Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Közös alapozó ismeretek -TA Társadalomtudomány 14k / 6te 135 óra TA-101 Bevezetés a szociológiába

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA 4.1. 4 félév Angol nyelvi műveltségterületi képzés A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az angol nyelv tanítására az általános iskola 1-6. osztályában. Angol rendszerező/leíró nyelvtan

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

A 2010/2011-es tanévben első-, másod- és harmadéves tanító szakos hallgatók mintatanterve

A 2010/2011-es tanévben első-, másod- és harmadéves tanító szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (44 kredit) Társadalomtudomány CTNTSZAIT Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTFILT Filozófiai gondolkodás története 2 gyak. j. 2/0 CTNTMTAT Mai magyar társadalom 2 koll 1/1

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK. nappali tagozat mintatanterv. 1. félév

ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK. nappali tagozat mintatanterv. 1. félév ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK nappali tagozat tanterv 1. ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÉNZ 0101 Zene alapjai ea 30 A k 1. 1. 3. ő 3 ÉNZ 001 Furulya szem 1 A gyj 1. 1.. ő ÉNZ 0101 1 INF 0101 Bevezetés az intikába ea 1 A k

Részletesebben

Kurzuskínáló

Kurzuskínáló 1. évfolyam (NATBA2, NAOBA2, NCS3, NIFI6) Társadalomtudományok NCS-GyA-103-01 Családszociológia előadás K 2 3 1 csecsemő h 5-6 30 Rigó Róbert Dr. NCS-GyA-103-02 Családszociológia előadás K 0 3 csecsemő

Részletesebben

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat Mintatantervek Tanító szak Általános tanítóképzés Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Háztartás, életvitel technika, műveltségi terület Informatika

Részletesebben

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Tanító szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1/13 2. sz. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Óvodai anyanyelvi módszertan 2. Kurzus kódja: MR-242 (2. félév) a) Meseprojekt összeállítása, amely egy témahetet ölel fel. A témahét komplex módon készül,

Részletesebben

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Tanító szak. A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Tanító szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Részletesebben

ÓRAREND érvényes október 3-tól 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ

ÓRAREND érvényes október 3-tól 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ Angol ny 2.cs 1. A zenekult. alapjai 5 8,00-8,45 2. A zenekult. alapjai Angol ny 1.cs 5 8,50-9,35 3. Helyesírás gy. 8 A zenekult. alapjai gy. 1. Cs 5 Angol ny 1.cs 4. Helyesírás gy. A

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TANÍTÓ SZAK

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TANÍTÓ SZAK SZENT ISTÁN EYETEM LKLMZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDÓII KR TNÍTÓ SZK TÁJÉKOZTTÓ SZÁMÍTÓÉPES PRORM HSZNÁLTÁHOZ, SZKON MEHIRDETETT TNTÁRYK FELÉTELÉHEZ. tantárgykódok felépítése. betű az intézmény kódja -. betű

Részletesebben

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V.

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V. Ének-zene és tp. Szakmai törzstárgyak Technika és tp. Természetismeret és tp. Matematika és tp. Törzsanyag Magyar nyelv és irodalom Társadalomtudomány Informatika Pedagógia Alapozó tárgyak Pszichológia

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak műveltségi terület kiegészítő képzések. Mintatantervek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen. Tanító szak műveltségi terület kiegészítő képzések. Mintatantervek Ikt. szám: 231-6/2016/05.09. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen Tanító szak műveltségi terület ek Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene

Részletesebben

ÓRAREND érvényes 2015. október 5. 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ

ÓRAREND érvényes 2015. október 5. 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1. Bevezetés a A zenekultúra alapjai 5 Testnevelés 8,00-8,45 pszichológiába 6 2. Bevezetés a A zenekultúra alapjai 5 Fonetika gy. 3 Angol ny.b 5 /Angol 8,50-9,35 pszichológiába 6 ny.a

Részletesebben

"A" hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1, 1/2 DHA-401 1/2 1/3 1/4 KATT-101 1/1 1/2 1/3 KAPA-501 1/4 KAIN-601 1/1, 1/2 KSBE-101

A hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1, 1/2 DHA-401 1/2 1/3 1/4 KATT-101 1/1 1/2 1/3 KAPA-501 1/4 KAIN-601 1/1, 1/2 KSBE-101 /. félévi órarend (évfolyamok szerint) Aktualizálás:... :.évfolyam - konduktor alapszak : - : : - : : - : KPME- : - : : - : / SzÁ / : - : / / / / : - : /, / DHA- SzM DÍR- SzM /, / DHA- SzM : - : : - :

Részletesebben

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak Név: Neptun kód: Szakirány / specializáció I. Alapozó képzés 65 kredit 51 kredit BTAT101BA Filozófiatörténet BTPS101BA A pszichológia főbb területei BTPS1BA

Részletesebben

"B" hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1 1/1 DHA-401 1/2 1/3 DHA-401 1/4 KANT-202 1/3 1/4 1/1 KAPA-501 1/2 KAIN-601 GYK KPGY-101

B hét 5 11:50-12:35 7 13:40-14:25 6 12:45-13:30 1/1 1/1 DHA-401 1/2 1/3 DHA-401 1/4 KANT-202 1/3 1/4 1/1 KAPA-501 1/2 KAIN-601 GYK KPGY-101 /. félévi órarend (évfolyamok szerint) Aktualizálás:... :.évfolyam - konduktor alapszak. héten : - : : - : : - : KPME- : - : : - : / / / SzÁ / BE : - : / / / / : - : KANT- / DHA- II SzM II / DHA- SzM KATT-

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

TANÍTÓ SZAK nappali tagozat mintatanterv. 1. félév

TANÍTÓ SZAK nappali tagozat mintatanterv. 1. félév TANÍTÓ SZAK nappali tagozat tanterv 1. félév min. max rit. előfeltétel kredit ÉNZ 0101 A zene alapjai ea. 30 A k 1. 1. 3. ő 3 INF 0101 Bevezetés az intikába ea. 15 A k 1. 1. 3. ő 1 INF 0102 Bevezetés az

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének A tantárgy felvételének előfeltétele féléve KÖZÖS

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: testnevelő tanár szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés IDŐTERV SZMTANB3/15-16-1 - Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés 1 2 3 4 5 6 7 - A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit - Kötelezően teljesítendő

Részletesebben

Írás- és fogalmazástanítás Kurzus kódja: MR (3. félév) Olvasás és szövegértés tanítása Kurzus kódja: MR (5. félév)

Írás- és fogalmazástanítás Kurzus kódja: MR (3. félév) Olvasás és szövegértés tanítása Kurzus kódja: MR (5. félév) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Óvodai anyanyelvi módszertan 2. Kurzus kódja: MR 242 (2. félév) a) Meseprojekt összeállítása, amely egy témahetet ölel fel. A témahét komplex módon készül, vagyis egy óvodai hét

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai Pedagógus 01 felsőfokú egyetem matematika, számítástechnika Pedagógus 02 felsőfokú főiskola magyar, orosz szakos általános iskolai gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája Pedagógus 03 felsőfokú

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY 2016/2017. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők:

Részletesebben

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz.

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz. S.sz. 1 Iskolai végzettség matematika-testnevelés tanár Egyetem gyógytestnevelő tanár szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium Oktatási azonosító 74911947817 2 magyar nyelv és irodalom tanító 76788670402

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Tanító szak Esti tagozat, I. évfolyam 2013/14. tanév 2. félév 225. terem

Tanító szak Esti tagozat, I. évfolyam 2013/14. tanév 2. félév 225. terem Tanító szak Esti tagozat, I. évfolyam 2013/14. tanév 2. félév 225. terem 2014. február 14. Péntek 13.00 13.45 TGIR2EB Gyermekirodalom Tóth Ferenc 13.50 14.35 TGIR2EB Gyermekirodalom Tóth Ferenc 14.40 15.25

Részletesebben

Tanító alapképzési BA szak - nappali tagozat érvényes: szeptember 1-től

Tanító alapképzési BA szak - nappali tagozat érvényes: szeptember 1-től Évfolyam Félév Óra ea./hét Óra gy/hét Hetek száma Óra ea./félév Óra gy/félév Óra össz. Kredit F. zárás Tanító alapképzési BA szak - nappali tagozat érvényes: 2016. szeptember 1-től Tárgykód Német nemzetiségi

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

ÓRAREND érvényes 2015. február 18-tól 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ

ÓRAREND érvényes 2015. február 18-tól 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1. Bev.a szociológiába 3 Matematika 1. 7 8,00-8,45 2. Bev.a szociológiába 3 Angol 1.cs 5 Matematika 1. 7 8,50-9,35 3. Neveléselmélet 3 Szerb nyelv gy. 2.cs 5 Angol 1.cs 5 Matematika 1.

Részletesebben

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29.

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29. A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) 2004. április 29. Általánosan érvényes szabály: amennyiben a tárgy kétféléves, akkor az első félév teljesítése feltétele a második

Részletesebben

ÓRAREND érvényes 2014. október 27-től 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ

ÓRAREND érvényes 2014. október 27-től 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ ÓRAREND érvényes 2014. október 27-től 1.ÉV TANITÓKÉPZŐ 1. Szerb ny. 7 Angol ny.3.cs 5 Német ny 4 8,00-8,45 2. Szerb ny. gy. 1. 7 Angol ny.3.cs Német ny 8,50-9,35 3. Bev. a pedagógiába 3 Helyesírás 3 Szerb

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ Sorszám Pedagógus végzettsége, szakképzettsége Tanított tárgyak 1 tanító, német szk. matematika, német 2 tanító, magyar

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak

Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak Német nyelv és irodalom szak kreditlistája A felvételű, tanárképes szak Alapozó képzés (az első 4 szemeszter 1-es kódszámmal kezdődő tanegységeit tartalmazza, az időszak 2-es kódszámmal kezdődő tárgyai

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár rajz, technika, testnevelés, 2. általános

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 (/V Mintatanterv kód: AN7+ME74_2015OOZN ANGOL - SZAMAI ALAPOZÓ ISMERETE (30 REDIT) Nyelvfejlesztés: Nyelvtani rendszerezés TNA 101-30 é 2 Nyelvfejlesztés: Idiómák TNA 1017-30 é 2 Bevezetés az angol nyelvészetbe

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettség Osztály Tantárgy Óraszám. tanító.a matematika 4 erkölcstan környezetismeret testnevelés.5.5.

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (levelező képzés)

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (levelező képzés) Mintatanterv kód: BPSL2016BAMJL ALAPOZÓ ISMERETE ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO (10 kredit) Filozófiatörténet BAAL 0010-10 v 2 Egyházismeret BAAL 0020-10 v 2 Tudományos kommunikáció BAAL 2110 10 v 2 Lélek

Részletesebben

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt.

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt. 2014.szept-től tánctanár (klasszikus balett szakirány) tánctanár (modern szakirány) 4 féléves, esti tagozat 4 féléves, esti tagozat Általános szakmai szakirányfelelős: Bérczes Mária szakirányfelelős: Szigeti

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE 2016/2017. tanév II. félév Készítette: Pusztai Judit (igh.) SZAKVEZETŐK A KAPOSVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN Tanító szakvezetők: 1. a Fornai Éva 2. a Richterné Somlyai

Részletesebben

2006. szeptemberétől

2006. szeptemberétől Romanisztika alapszak - francia szakirány mintatanterve Kötelező tantárgyak Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Kommunikáció AIB1003 2 0 K 2 MY Könyvtárismeret AIB1009 2

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

Iskolai végzettség Szakképzettség Tanított tárgy

Iskolai végzettség Szakképzettség Tanított tárgy tanító, oligofrén-logopédia, speciális pedagógia, közoktatási vezető tartósan távol Tanító, oligofrén szakos gyp., közoktatási vezető, társadalomismeret, kereskedelmi ismeretek, gazdasági ismeretek népművelés-ének,

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. oldal testnevelés szakos 1 intézményvezető egyetem, intézményv ezető mesterfokozat és okl. pededagógia szak Közoktatási vezetői és pedagógus magyar szakos tanulmányi, kulturális verseny művészetoktatás

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben