Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007.

2 Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 3. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Ifjúsági védőnő 4. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Ifjúsági védőnő 5. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Orvos- és egészségtudományi 6. A felvétel feltétele Az orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai/bsc végzettséget igazoló védőnői/egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnői szakirányú oklevél és 2 év védőnői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. Feltétel továbbá az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű C típusú, bizonyítvánnyal igazolt alapfokú nyelvvizsga. 7. A képzési idő: 2 félév Óraszám: A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 50 pont + a szakdolgozat 10 pont. Az ajánlott mintatanterv 66 kreditéből a diploma megszerzésének feltétele: 60 kredit, ebből 46 kredit a kötelező tantárgyakból, 2 kredit a kötelezően választandó tantárgyakból és 2 kredit a szabadon választható tantárgyakból, a szakdolgozat értéke 10 kredit. I. félév: 29 kredit II. félév: 31 kredit. 2

3 9. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 9.1. Elsajátítandó kompetenciák: Az ifjúsági védőnő legyen képes az önállóan ellátandó szűrővizsgálatok elvégzésére, a gyermekek egészségi állapotának vizsgálatára és követésére a gyermek-serdülőkor mentális problémáinak megelőzésére, felismerésére és az iskolaegészségügyi team tagjaként közreműködni az ellátásban a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve elemzések végzésére az egészségfejlesztési szükségletek feltárására, ezek ismeretében adekvát egészségfejlesztési stratégiák kidolgozására. a komplex szemléletű iskolai egészségfejlesztési programok tervezésére, kivitelezésére és értékelésére a védőoltásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az ifjúsági védőnői dokumentációs feladatok ellátására. Legyen jártas az elsősegélynyújtásban, valamint a pedagógusok és a tanulók elsősegélynyújtási ismeretekre történő felkészítésében az alapvető közegészségügyi, járványügyi, környezetegészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában. Ismerje a krónikus beteg és fogyatékkal élő gyermekek egészségügyi gondozásának szakmai szempontjait az iskolai alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálatok, az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatok rendszerét és szempontjait a testneveléssel kapcsolatos csoportbeosztások elkészítésének elveit, az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokat Tudáselemek megszerezhető ismeretek: általános iskolaegészségügyi ismeretek az oktatási-nevelési intézmények környezete, jogi szabályozás a gyermek és ifjúságegészségügy népegészségügyi kérdései a gyermek fejlődésének követése, az egészségi állapot vizsgálata az iskolaegészségügy feladatai a beteg, fogyatékos, a speciális igényű gyermekek ellátásában és gondozásában az ifjúsági védőnő szerepe és lehetőségei az egészségfejlesztésben az oktatási intézményekben a gyermekbántalmazás és a gyerekvédelmi feladatok az oktatási intézményekben szűrővizsgálatok módszerei 3

4 9.3. Személyes adottságok probléma és gyakorlatorientált látásmód a gyermek- és ifjúságegészségügy területén preventív szemléletű, az egészséges életmód kialakítását célzó intézményi egészségvédelem az egészségügyi ismeretek hatékony átadásának biztosítása az oktatási intézmények partneri viszonyának kialakításával 9.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység rendszerben Az ifjúsági védőnő az oktatási-nevelési intézményben a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítésével biztosítja a gyermekek egészségi állapotának vizsgálatát, követését, a szűrővizsgálatok elvégzését, a gondozását és részvételét a hatékony interdiszciplináris egészségvédelmi programokban. 10. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Szakmai alapismeretek: 14 kredit Ifjúságvédőnői jogi ismeretek, a gyermek- és ifjúságegészségügy általános és népegészségügyi kérdései, szociológiai, iskolapszichológiai, addiktológiai és informatikai ismeretek Differenciált, speciális szakmai ismeret és gyakorlat: 36 kredit Iskolai egészségfejlesztés, szűrővizsgálatok, iskolavédőnői módszertani feladatok, speciális igényű és rehabilitációt igénylő gyermekek védőnői ellátása, táplálkozás egészségtani, sürgősségi ellátási és csecsemőgondozás oktatási feladatok, gyermekbántalmazás, gyermekvédelem az iskolában A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 4

5 3. A képzési program 3.1. Képzési cél: a képzés alapvető speciális ismereteket nyújt a résztvevők számára, akik ifjúság védőnői munkakörben dolgoznak A képzés formája: levelező A képzés szerkezete: a képzés összesen 25 tantárgyat tartalmaz, melyek közül 7 alapozó jellegű tantárgyat az első szemeszterben, míg 18 speciális ismereteket nyújtó tantárgyat részben az első, részben a második szemeszterben kell teljesíteni. A második szemeszterben a képzésben résztvevők egy 10 kredit értékű szakdolgozatot készítenek, így összességében 60 kredittel teljesíthetik az oklevél megszerzéséhez szükséges követelményeket A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tanterv: Ld. melléklet 3.5. Az értékelési és ellenőrzési módszerekről, eljárások: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák letételéből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze. Szakdolgozat A szakdolgozat olyan saját kutatáson vagy tapasztalaton alapuló, az ifjúsági védőnő elméleti és gyakorlati ismereteiről szóló írásbeli dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató az elsajátított ismeretek birtokában gyakorlati tapasztalatainak feldolgozásával, önállóan képes az ismeretanyag alkotó alkalmazására. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont. Záróvizsga Záróvizsgára bocsátás feltételei: a. a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése, b. a szakdolgozat benyújtása és a bíráló által történő elfogadása. A záróvizsga részei: - a szakdolgozat tartalmának szóbeli bemutatása, 10 perces előadás keretében a záróvizsga bizottság előtt - szakdolgozat szóbeli megvédése a Záróvizsga Bizottság előtt, a bíráló által feltett kérdés megválaszolásával - az ifjúsági védőnői ismeretek elméleti és gyakorlati kérdéseire irányuló komplex szóbeli vizsga. A záróvizsga eredménye: A záróvizsga eredménye a szakdolgozat és megvédése eredményeként adott érdemjegy, a szóbeli záróvizsgára adott érdemjegy, valamint a megszerzett kollokviumi érdemjegyek számtani középértékének egészre kerekített átlaga. A képzés költsége Ft/félév

6 Sorszám A tantárgy neve Ifjusági védőnő szakirányú továbbképzés mintatanterv I. félév számonkérési formája óraszám/félév kredit értéke jellege elm gyak 1 Ifjúságvédőnői jogi ismeretek kollokvium kötelező 2 A gyermek- és ifjúságegészségügy kérdései kollokvium kötelező 3 Ifjúságvédőnői szociológiai ismeretek kollokvium köt. vál. 4 Iskolaegészségügyi informatika gyak.jegy kötelező 5 Iskolai egészségfejlesztés kollokvium kötelező 6 Szűrővizsgálatok gyakorlata I. gyak.jegy kötelező 7 Iskolavédőnői módszertan I. kollokvium kötelező 8 A gyermek- és ifjúságegészségügy népegészségügyi kérdései kollokvium kötelező 9 Addiktológia kollokvium kötelező 10 Tanításmódszertan gyak.jegy kötelező 11 Iskolapszichologiai és mentálhigiénés ismeretek kollokvium kötelező 12 Andragógia kollokvium köt. vál. 13 Speciális igényű gyermekek védőnői ellátása kollokvium kötelező 14 Családtervezési ismeretek kollokvium köt. vál. 15 Szakmai alkalmassági vizsgálatok kollokvium szab. vál. 16 Pályázatok és tanulmányok írása gyak. jegy szab. vál. Összesen

7 II. félév Sorszám A tantárgy neve számonkérés formája óraszám/félév kredit értéke jellege elm gyak 1 Gyermekbántalmazás, gyermekvédelmi feladatok az iskolában kollokvium kötelező 2 Csecsemőgondozás oktatása gyak. jegy kötelező 3 Iskolavédőnői módszertan II. kollokvium kötelező 5 Sürgősségi ellátás gyak. jegy kötelező 6 Gyermekrehabilitációs ismeretek kollokvium kötelező 7 Szűrővizsgálatok gyakorlata II. gyak. jegy kötelező 8 Táplálkozás-egészségtan gyak.jegy kötelező 9 Gyógytestnevelés gyak. jegy kötelező 10 Szakdolgozat gyak.jegy 10 krit. köv. Összesen

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN KÖZVETÍTŐ (MEDIÁTOR) KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara (5600 Békéscsaba Bajza u. 33.) KÖZVETÍTÉS (MEDIÁCIÓ) szakirányú továbbképzési szakra felvételt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak 1. A szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Alternatív energetikai szak

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Épületgépészet szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzési szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Épületgépészet

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben