TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron

2 Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes S. Takács Judit PR-munkatárs Kiadja: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Dr. Katona György dékán

3 TARTALOMJEGYZÉK KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés sajtótechnikus elágazás A szak általános jellemzői Mintatanterv nappali tagozat A felsőfokú szakképzésből alapképzésbe, illetve alapképzésből felsőfokú szakképzésbe való átvétel rendje A Kari Szabályzatok megtalálhatók a Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban, a Szabályzatok almenüben.

4 KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés sajtótechnikus elágazás Szakfelelős: S. Takács Judit PR-munkatárs 1. A szak általános jellemzői Az képzés célja: A sajtótechnikus az országos nyomtatott sajtóban a szerkesztő asszisztense, illetve az újságíró közvetlen segítője. A regionális nyomtatott sajtóban (fővárosi kerületi lapoknál, megyei újságoknál, városi és községi orgánumoknál, nagyvállalatok és helyi közösségek belső információs kiadványainál) szerkesztői vagy belső munkatársi cikkírói munkát is végezhet. Információt gyűjt, kiegészíti és feldolgozza a megszerzett információt, illetve ha szükséges, tudósítói, riporteri, interjúkészítői munkát végez. Nyomon követi az adott szerkesztőséghez kapcsolódó intézmények (nyomda, lapkiadó, lapterjesztő, kormányzati szervek, gazdasági társaságok) tevékenységét. Kapcsolatot tart a nyomdával, a kiadóval, a terjesztővel, a reklámirodával és a potenciális hirdettetőkkel. Ismeri a piac- és közvélemény-kutatás lehetőségeit, és alkalmazza azokat. Számítástechnikai és szoftverüzemeltetői ismereteinek birtokában részt vesz a kiadvány megtervezésében, tördelésében, nyomdai előkészítésében, esetenként kivitelezésében. Jó a kommunikációs készsége, megfelelő a stílusérzéke és az íráskészsége, nem idegen tőle a szerkesztés sem. Ismeri a lapelőállítás hagyományos formáit, a szövegszerkesztés alapműveleteit és az elektronikus lapkészítés folyamatát. Felismeri az audiovizuális eszközök kiegészítő szerepét az újságírásban és a lapszerkesztésben. A képzés szerkezete: Képzési idő: A mintatanterv alapján 4 aktív félév A megszerzendő kreditek száma: 120 A diploma megnevezése: kommunikátor (sajtótechnikus elágazás) A végzettségi szint: felsőfokú A képzés formája: nappali Az azonosító számú Sajtótechnikus megnevezésű elágazás szakmai követelmény-moduljainak azonosítója és megnevezése Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Nyomtatott és elektronikus sajtóval kapcsolatos feladatok Médiaanyagok előkészítése A szakmai vizsga leírása: I. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: - Modulzáró vizsga eredményes letétele - Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével - Záródolgozat készítése 4

5 II. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész: A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítja és megnevezése: Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Társadalomelmélet és kommunikáció A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész: A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítja és megnevezése: Szóvivői, vezetői feladatok ellátása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy professzionálisan kivitelezett, számítógépes prezentációval segített előadásban a szakdolgozat témájának bemutatása. Röviden vázolnia és indokolnia kell a szakdolgozat elkészítése során alkalmazott szempontokat és eljárásokat A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Nyomtatott és elektronikus sajtóval kapcsolatos feladatok A hozzárendelt első vizsgafeladat: Általános újságírói és média-feladatok ismertetése, értelmezése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: Írásbeli Időtartama: 180 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Médiaanyagok előkészítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Médiaterv készítése konkrét eseménnyel kapcsolatosan A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc 5

6 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Sportkommentátori, menedzseri feladatok ellátása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Sportesemény kommentálása (közvetítés, riport, összefoglaló) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Idegen nyelvű kommunikációs tevékenységek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy hivatalos levél elkészítése idegen nyelven (köszönő levél, információt kérő levél, támogató levél, megrendelő levél stb) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy vállalat arculatának bemutatása prezentáció keretében idegen nyelven A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Idegen nyelvű újságcikk összefoglalása magyar nyelven A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 40% 3. feladat 30% III. A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú Sajtótechnikus megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: 40 IV. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 6

7 A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei: Szakmai vizsgára az a hallgató bocsátható, aki: - eleget tett az oktatási programban foglalt tanulmányi- és vizsgakötelezettségeknek - beiskolázási feltételek igazolása - képzési idő teljesítésének igazolása - a vizsgáztatási-értékelési rendben meghatározott aláírások megszerzése gyakorlati jegyek, kollokviumok és a zárófoglalkozás legalább elégséges teljesítése - a szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, minimum 20 oldalas. A képző intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által előírt tartalmi és formai követelményeinek megfelelő záródolgozat. 7

8 2. Mintatanterv nappali tagozat Kommunikátor felsőfokú szakképzés sajtótechnikus elágazás Összeállította: S. Takács Judit PR-munkatárs 1. félév Ssz. A tantárgy neve Kód Óra/vizsga Kredit Előfeltétel A kommunikáció színterei (személyközi kommunikáció) Kommunikációs készségfejlesztés SFANKO1012 2/1 K 3 - SFANKO1017 0/2 GY 2-3. Gazdasági alapok SFANKO1020 2/0 K 1-4. Vezetéselmélet SFANKO1026 1/1 K 3-5. Szociológia SFANKO1029 2/0 K 2-6. Jogi alapok SFANKO1032 1/0 K 1-7. Bevezetés az Eu-tanulmányokba SFANKO1033 2/0 K 3-8. Stilisztika SFANKO1035 0/1 GY 1-9. Retorika SFANKO1036 0/1 GY ECDL 1-8. SFANKO Tömegkommunikációs intézmények és szervezetek SFANKO1043 1/1 K Idegen nyelv SFANKO1046 0/4 GY Nyomdai alapismeretek SFANKO1611 2/0 K Nyomdai alapismeretek gyakorlat SFANKO1613 0/2 GY Arculat és design SFANKO1618 1/1 K 1 - Kötelező kreditek összesen: 27 8

9 2. félév Ssz. A tantárgy neve Kód Óra/vizsga Kredit Előfeltétel 1. A kommunikáció színterei (szervezeti kommunikáció) 2. Elemzési technikák - szemiotika 3. Kommunikációs készségfejlesztés 4. Gazdasági alapok 5. Marketing alapok 6. Vezetéselmélet 7. Pr-elmélet 8. Szociológia 9. Szociálpszichológia 10. Bevezetés az Eu-tanulmányokba 11. ECDL Idegen nyelv 13. Nyomdai alapismeretek 14. Nyomdai alapismeretek gyakorlat 15. Média-informatikai alapok 16. Webdesign SFANKO2013 SFANKO2014 SFANKO2018 SFANKO2021 SFANKO2024 SFANKO2027 SFANKO2015 SFANKO2030 SFANKO2031 SFANKO2034 SFANKO2038 SFANKO2047 SFANKO2612 SFANKO2614 SFANKO2615 SFANKO2626 2/1 K 3-2/0 K 2-0/2 GY 2-2/0 K 1-0/1 GY 1-1/1 GY 2-1/1 K 3-1/1 K 2-1/1 GY 4-1/0 K 2-0/4 GY 1-2/0 K 3-0/3 GY 3-1/1 GY 3-0/1 GY Műfajismeret elmélete és SFANKO2628 1/1 K 2 - Kötelező kreditek összesen: 38 9

10 3. félév Ssz. A tantárgy neve Kód Óra/vizsga Kredit Előfeltétel 1. Kommunikáció elméletek 2. Pr-elmélet 3. Kommunikációs készségfejlesztés 4. Változás és válságmenedzsment 5. ECDL Életvitel 7. Idegen nyelv 8. Média-informatikai alapok 9. Média-informatikai alapok gyakorlat 10. Média-tervezés 11. Sajtókapcsolatok elmélete és 12. Médiajog, sajtóetika 13. Webdesign SFANKO3011 SFANKO3016 SFANKO3019 SFANKO3028 SFANKO3039 SFANKO3045 SFANKO3048 SFANKO3616 SFANKO3617 SFANKO3620 SFANKO3622 SFANKO3624 SFANKO3627 2/0 K 3-1/1 K 3-0/2 GY 2-0/1 GY 1-1/0 GY 1-1/0 GY 3-0/1 GY 2-1/0 K 2-0/2 GY 2-2/0 K 4-0/1 GY Műfajismeret elmélete és SFANKO3629 1/1 K Idegen nyelv (nyomtatott és elektronikus sajtónyelv) SFANKO3631 0/3 4 - Kötelező kreditek összesen: 34 10

11 4. félév Ssz. A tantárgy neve Kód Óra/vizsga Kredit Előfeltétel 1. Számviteli alapok 2. Pénzügyi alapok 3. Vállalkozási alapok 4. ECDL Prezentációs technikák 6. HEM és munkaerőpiac 7. Etikett és protokoll 8. Idegen nyelv 9. Média-tervezés 10. Sajtókapcsolatok elmélete és 11. Médiajog, sajtóetika 12. Arculat és design gyakorlat SFANKO4022 SFANKO4023 SFANKO4025 SFANKO4040 SFANKO4041 SFANKO4042 SFANKO4044 SFANKO4049 SFANKO4621 SFANKO4623 SFANKO4625 SFANKO4619 1/0 K 1-1/0 GY 1-1/0 GY 1-1/1 GY 1-0/1 GY 1-0/1 GY 2-0/2 GY 2-1/0 K Műfajismeret elmélete és Idegen nyelv (nyomtatott és elektronikus sajtónyelv) SFANKO4630 0/2 GY 2 - SFANKO4632 0/3 GY 4 - Kötelező kreditek összesen: 23 11

12 3. A felsőfokú szakképzésből alapképzésbe, illetve alapképzésből felsőfokú szakképzésbe való átvétel rendje Kommunikátor felsőfokú szakképzés alapozó modul Kommunikáció BA szak (SEK) Tantárgy Félév Számonkérés Beszámíthatóság Tantárgy Félév Vizsga Kommunikációelméletek III koll 3 kr. 100% Kommunikációelméletek III. koll A kommunikáció színterei a I koll 3 kr. 100% A kommunikáció színterei I. koll személyközi komm. a személyközi komm A kommunikáció színterei II koll 3 kr. 100% A kommunikáció színterei II koll szervezeti komm. szervezeti komm. Elemzési technikák - szemiotika II koll. Elemzési technikák - II. koll szemiotika Pr-elmélet I-II. II-III koll, koll 3 kr. 100% 3 kr 100% Pr-elmélet I-II. IV-V. koll koll Kommunikációs készségfejlesztés I II Kommunikációs készségfejlesztés I II III III Vezetéselmélet I-II I koll Vezetéselmélet I-II I koll II II Szociológia I. koll Szociológia I. koll II koll II koll Szociálpszichológia II 4 kr. 100% Szociálpszichológia II Bevezetés az Eu-tanulmányokba I koll 3 kr. 100% Bevezetés az Eutanulmányokba I koll II koll II koll Sajtótechnikus elágazás Kommunikáció BA (SEK) Sajtókapcsolatok elmélete és III. Gyj 2 kr.100% Sajtókapcsolatok elmélete és V. Gyj IV. 2 kr.100% VI. Műfajismeret elmélete és Műfajismeret elmélete és Kredit beszámítás: II. III. IV 2 kr.100% 2 kr.100% Azon hallgatók akik a Kommunikátor Felsőfokú Szakképzés szak elvégzése után a Nyugatmagyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar kommunikáció BA szakán szeretnék folytatni tanulmányaikat, számukra az alapozó modulból 41 kredit (a felsőfokú szakképzésben szerezhető összes kreditérték 1/3-a), a fenti három elágazásból elágazásonként 10 kredit összesen tehát 51 kredit a kreditbeszámítási táblázat alapján elszámolásra kerül. Az alapképzési szakra illetve a felsőfokú szakképzésre felvételt nyert hallgató beiratkozás után a leckekönyvébe felvett tantárgyak közül elfogadtathatja azokat, amelyeket a korábbi képzés során sikeresen abszolvált. A beszámítható tárgyak kreditpontjait a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala a korábban már teljesített képzés dokumentumai alapján ellenőrzi, és a leckekönyvben igazolja, illetve a számítógépes nyilvántartásba bevezeti. IV. V. VI 12

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Bertóthyné dr Végvári Erzsébet: A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 november

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése Az oktatói web használata Az oktatói jogosultsággal rendelkező személy az, aki a kurzust felvett hallgatók félévi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben