SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET év március hó 25. napján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján"

Átírás

1 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2, 5) 2. kötet nevelési prgram - A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk egészségfejlesztési és prevenciós prgram; környezetvédelmi; fgyasztóvédelmi prgram Székhely: OM aznsító: Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

2 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET év március hó 25. napján JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA év március hó 26. napján az 5 /2013. határzatával OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

3 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Tartalmjegyzék 1. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk Egészségnevelési prgram Bevezetés Az egészségnevelési prgram az iskla működés rendszerében Az egészségnevelés fázisai és meghatárzói Helyzetkép Az egészségnevelő tevékenység Testi és lelki egészségnevelés általáns céljai Egészségnevelés tartalma Higiénikus, egészséges életvitel Betegségek elkerülése, egészség megóvása Lelki egészség megóvása, krízis prevenció Függőséghez vezető mtívumk feltárása, egészségkársító szkásk megelőzése Az egészséges táplálkzás A családi életre nevelés, szülővé nevelés témakörei Szabadidő kultúra fejlesztése Áldzattá válás elkerülése, bűnmegelőzés Közlekedésre nevelés Mindennaps testnevelés Az egészségnevelés módszerei és eszközei Az egészségnevelés frmái, módszerei A módszerválasztás szempntjai Az egészségnevelés erőfrrásai Humán erőfrrásk Tárgyi erőfrrásk Anyagi erőfrrásk Az egészségnevelés színterei Az iskla kapcslatai az egészségnevelésben Belső kapcslatk Külső kapcslatk Kmmunikáció, tvábbképzés, ellenőrzés, értékelés Az egészségnevelési prgram végrehajtása Kérdőívek 1-2. melléklet Egészségnevelési prgram - Drgprevenciós prgram Alapelvek A nevelési-ktatási intézményekben kialakítandó drgstratégia szükségessége A drgstratégia kialakítása A mentálhigiénés vnatkzás A drgfgyasztás kai Célk Rövidtávú célk Hsszú távú célk Az egészségnevelés A prevenció 29 OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

4 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az isklai drgstratégiából adódó feladatk megvalósítása Az iskla vezetésének a feladata A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata A nevelőtestület feladata A védőnő és szükség esetén az isklarvs / egyéb szervek, szervezetek szerepe, feladata Eljárásk, alkalmaztt módszerek Általáns módszerek Prevenciós módszerek Prgramvariációk Eszközök, személyi feltételek A megvalósítás színterei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv Környezeti nevelési prgram Bevezető Helyzetkép Belső környezet Külső környezet - Siklós környezetének, múltjának, jelenének rövid bemutatása; nevezetes épületek, szbrk a vársban Erőfrrásk Személyi frrásk Anyagi erőfrrásk Alapelvek, jövőkép, célk Alapelvek, jövőkép Célk Knkrét célk, feladatk A megvalósítás résztvevői, feladataik Tanulásszervezés és tartalmi keretek Tanórai keretek, a tantárgyak lehetőségei Egyéb fglalkzásk Taneszközök Megvalósítási terv (éves munkatervi bntásban) Kmmunikáció Isklán belüli Isklán kívüli Minőségfejlesztés: minőségbiztsítás és ellenőrzés Az iskla fgyasztóvédelemmel összefüggő nevelési feladatai A fgyasztóvédelmi nevelés célja A fgyasztóvédelmi nevelés tartalmi elemei A fgyasztóvédelmi nevelés színterei az ktatásban Módszertani elemek A pedagógiai prgram érvényességével, módsításával, nyilvánsságával kapcslats egyéb intézkedések Záradékk 61 OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

5 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 1. A teljes körű gészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk Az ember életében hárm földi kincs van: a tudás, az egészség és a szeretet Greguss Pál Minden szabad nekem, de nem minden használ. (1 Kr. 6,12) 1.1. Egészségnevelési prgram Bevezetés Egyre nagybb felelősség hárul a pedagóguskra a fiatalk egészségtudats magatartásának kialakításában. Az egészségfejlesztés az a flyamat, amely képessé teszi az embereket saját egészségük egyre nagybb mértékű irányítására és javítására. Az egészséges harmnikus életvitelt megalapzó szkásk a tanuló cselekvő, tevékeny részvételével alakítható ki. Az isklai környezet, mint élettér fnts szerepet játszik az egészséges testi, lelki, szciális fejlődés biztsításában. Ebben a pedagógusk életvitelének, személyes példamutatásának is jelentős szerepe van. A nemzetközi és a hazai elvárásknak megfelelően a köznevelési törvény megkívánja a tanulók szemléletfrmálásának, pzitív attitűdjének, cselekvési kultúrájának újragndlását a pedagógusk részéről és a pedagógiai prgramk részeként az egészségnevelési prgramk kidlgzását. Alapvetés Biblia A szlgálat elsődleges alappillére Jézus Krisztusba vetett hitünk. A keresztyén tanítás alapján meggyőződésünk, hgy Isten jónak teremtette az embert, amely a kísértésre adtt rssz válasz következtében természetében megrmltt és kiszlgáltatttá vált a kihívásk felé. A sátán kísértése, emberölése a mai napig tart pusztító, liberális a szabadság hamis értelmezéséből fakadó és szinkretista áltudmányk frmájában, illetve kézzel fgható gyermek- és ifjúságellenes intézkedésekben. Nekünk kötelességünk, erre a testi-lelki harcra felkészíteni gyermekeinket, a jövendő nemzedéket, hgy a kísértés idején felkészülten kerüljenek a harcba, amelyet jól felfegyverkezve Isten dicsőségére megvívjanak, és abból győztesen, testi-lelki egészségben kerüljenek ki. A keresztyén ember fejlődése srán felismeri Istentől nyert erőfrrásait, amelyek felhasználása, saját életében a jó döntések meghzatalára, másk életében, pedig a megfelelő segítség megadására teszi alkalmassá. Ottawai nyilatkzat Egyre nagybb felelősség hárul a pedagóguskra a fiatalk egészségtudats magatartásának kialakításában. Az egészségfejlesztés az a flyamat, amely képessé teszi az embereket saját egészségük egyre nagybb mértékű irányítására és javítására. Az Egészségügyi Világszervezet 1986-s Ottawai nyilatkzata a krszerű egészségfejlesztés elveit és kulcsterületeit a következőkben határzta meg: - az egészséget támgató társadalmplitika fejlesztése, - az egészséget segítő környezeti feltételek kialakítása, - közösségi cselekvés, - az egészséges élet egyéni készségeinek erősítése, - az egészségügyi ellátás megelőzési szerepének hangsúlyzása. OM aznsító: Telefn / fax:

6 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az egyházi ktatási intézményekben épp úgy a jövő nemzedékét nevelik, mint a világi isklákban. A különbség az ktatói és nevelési tevékenység szellemiségében nyilvánul meg. Az egyházi intézményekben felnövekvő nemzedék számára az egészséges, függőségektől mentes élettel kapcslats bibliai tanítás egyetemes érték. A vallás szerepét az egészség megőrzésében és betegségek megelőzésében már évezredek óta ismeri az emberiség. A hívő közösséghez tartzás egészségvédő tényező. A vallás lyan hit- és értékrendszert közvetít, amely értelmet és irányítást, azaz egyfajta keretet ad az életnek. A céltalanság, a sivárság csak tt jelenik meg, ahl ezek az életkeretek hiányznak. Ezzel összefügg a vallás prblémamegldásban, knfliktusmegldásban játsztt szerepe. Az ima, a Teremtővel kialakíttt bizalmas kapcslat segít feldlgzni az élet megpróbáltatásait, hiszen azk így értelmet nyernek. A vallásgyakrlók körében a kárs szenvedélyek, így a dhányzás, az alkhl- és drgfgyasztás, alacsnyabb előfrdulást mutatnak. Mivel ezek a magatartásfrmák nagyrészt fiatalk körében alakulnak ki, és válnak később valódi szenvedéllyé, különösen fnts, hgy e védőhatás az ő esetükben is működjön. A hit megakadályzhatja e szerek fgyasztását, hiszen biztsítja a közösséghez tartzást, a lelki élményeket, az útkeresés célját. Jelentős szerepet tölt be a hit a serdülők életében, spirituális útkeresésében és pszich-szciális fejlődésében. Mi pedagógusk fntsnak érezzük az Országs Refrmátus Tanáregyesület Etikai Kódexét, amit magunkra nézve kötelezőnek tartunk. - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Krmányrendelet szerint: Az egészséges életmódra nevelés hzzásegít az egészséges testi és lelki állapt örömteli megéléséhez. A pedagógusk ösztönözzék a tanulókat arra, hgy legyen igényük a helyes táplálkzásra, a mzgásra, a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályzására, a knfliktusk kezelésére. Az iskla feladata, hgy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, tvábbá a szabályk betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagk felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusk mtiválják és segítsék a tanulókat a kárs függőségekhez vezető szkásk kialakulásának megelőzésében Az egészségnevelési prgram az iskla működés rendszerében A prgram tervezése és végrehajtása srán figyelembe vesszük a partnerek, így a nevelőtestület, a diákk és a szülők elvárásait is. Az egészségnevelés prgram helyét, kapcslatait az iskla működés rendszerében az 1. ábra mutatja: az intézmény helyi nevelési- ktatási gyakrlata helyi tantervek, tantárgyi prgramk pedagógiai prgram nevelési prgram egészségnevelési, környezeti nevelési és fgyasztóvédelmi prgram 1. ábra OM aznsító: Telefn / fax:

7 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az egészségnevelés fázisai és meghatárzói Helyzetkép Tanulók száma Tanítók, tanárk Technikai, ügyviteli, gazdasági munkavállalók 119 fő Teljes állás: 12 Fiú Leány Részmunkaidős: 2 62 fő 57 fő Óraadó: 8 Teljes állás: 4 fő Részmunkaidős: 1 fő Tanulócsprtk Napközis csprtk Bejáró diákk fő A testi-lelki egészség helyi jellemzői Tanulóink többsége nehéz szciális körülmények között él. Létszámadatk ( tanév kt. 01. Az egészségi állapt: Az intézményi alkalmazttak egészségi állaptának vizsgálatát a törvényeknek megfelelően fglalkzási-és egészségügyi rvs látja el. A gyerekek státuszvizsgálatát, rendszeres szűrését, a védőltásk beadását isklarvs, isklai fgrvs végzi védőnők közreműködésével. Az isklarvsk a szükséges esetekben a megfelelő szakellátásra küldik tanulóinkat. A védőnők részt vesznek az isklában történő egészségnevelésre irányuló tevékenységekben is. Az isklafgászati szűrés minden évben teljes körűen történik. Kívánats lenne, ha a tanulási nehézségek és részképesség zavark szűrésére már az első tanévben sr kerülne, és így mód nyílna az időben történő krrekcióra. Erre képzett szakember van isklánkban. Szűrővizsgálatk - Az iskla - egészségügyi gndzási munkaterv az iskla-egészségügyről szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, valamint az 51/ (XII. 18. ) NM rendelet figyelembe vételével készült. A státuszvizsgálat, a szűrővizsgálatk, védőltásk, tisztasági vizsgálatk ütemezése az SZMSZ-ben, illetve az éves egészségügyi gndzási munkatervben található. Az elmúl évek szűrővizsgálatain a prblémás területek kiszűrtek száma alapján az alábbiak vltak: látásélesség, színlátás, mzgásszervi, besitas. A szűrések eredményei alapján megállapítható, hgy magas a mzgásszervi megbetegedések és a túlsúlys gyermekek száma. Ez arra hívja fel a figyelmet, hgy az egészséges táplálkzás és a rendszeres mzgás fntsságának tudatsítása és lehetőségének megteremtése prgramunkban kiemelt feladatként kezelendő. Isklánk tanulói között vannak allergiás, asztmás, epilepsziás prblémákkal küzdő gyerekek is. Inkluzív intézményként alapító kiratunknak megfelelően fgadunk sajáts nevelési igényű gyermekeket: Mulasztási adatk a tanévben Igazlt hiányzásk 1 4. évflyam 9 nap / fő 5 8. évflyam 11, 9 nap / fő átlag 10, 45 nap / fő OM aznsító: Telefn / fax:

8 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram A mulasztási adatk értékelésénél figyelembe kell venni, hgy a hiányzásk kai nem kizárólag az egészséggel betegséggel összefüggőek. Minden körülményt mérlegelve is megállapítható, hgy az egy főre évi hiányzás visznylag magas. Ez összefüggésben lehet a tanulóink alacsny szintű fizikai állóképességével. Az igazlatlan hiányzás nem jellemző intézményünkben. Testnevelésben krlátztt tanulók tanév könnyített testnevelés 4 fő gyógytestnevelés - felmentett - összesen 4 fő Könnyített testnevelésben főként az aliglátó sajáts nevelési igényű gyermekeink részesülnek. Vizsgáltak száma Nagyn gyenge (0-20) Az általáns fizikai teherbíró-képesség minősítése A HUNGARO-FITT prgram szerint tanévben Gyenge (21-40) Elfgadható (41-60) Közepes (61-80) Jó (81-100) Kiváló ( ) % 35 % 26 % 15 % 18 % 5 % 1 % Tanulóink fizikai állapta siralmas képet mutat. Tanulóink 6 %-ának fizikai teherbíró-képessége tartzik a jó és a kiváló kategóriába. A jó és kiváló minősítést csak a rendszeresen sprtló gyerekek - akiknek a száma elég kevés isklánkban - érték el. A gyerekek keveset mzgnak. Beflyáslja ezt az eredményt a testnevelés tantárgy nem megfelelő eszközállmánya, a hiányzó trnaterem. Isklánk jelenlegi helyzete a sprt és testnevelés terén nagyn sk tennivalót kíván. A sprtversenyeken egyre kevesebben vesznek részt, illetve egyre kevesebben igénylik az isklai sprtkört is. Egyre több a felmentést hzó gyerek. A gerincbetegségben, illetve tartáshibával jelentkezőknél elvétve tapasztalható a tartásjavító - vagy gyógytestnevelés. Ez utóbbi prblémát úgy próbálja áthidalni a testnevelést ktató klléga, hgy beépíti a gerincjavító trnát a téli időszakban a sprtköri fglalkzáskba, valamint a testnevelés órákba Az egészségnevelő tevékenység - prblémafeltárás A prblémafeltárást SWOT analízissel és kötetlen beszélgetésekkel végeztük. Feltérképeztük a jelenlegi egészségnevelési tevékenységünk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit és gátló tényezőit. A) Erősségek egyházi intézmény vagyunk lelki gndzás magas fkú, az iskla jó hírneve, 2 fő mentálhigiénés szakember; 1 fő szciális szakvizsgával rendelkező szakember; 2 fő elsősegélynyújtás területén kiképzett munkavállaló; 1 fő supervisr-i képzésen részt vett szakember, széleskörű együttműködési megállapdás kör szakemberekkel, sk jól képzett, elhivattt pedagógus, innvatív képzés, kreativitás, jó képességű tanulók, hagymányk: nyári hittantábrk, tanulmányi kirándulásk, ISK, bűnmegelőzési fórumn való részvétel: 7-8. sztály, természetjárás, évente: diák sprtnap, egészségtan ktatása, egészségvédelmi prjektek, OM aznsító: Telefn / fax:

9 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram drgprevenciós prgram működtetése, az iskla-egészségügyi szlgálat és a tanárk közötti kmmunikáció, DADA prgram működtetése, aktív, a közösségnek sk segítséget nyújtó isklarendőr B) Gyengeségek sprtlási lehetőségek elavult, lermltt állaptú nyílászárók, mellékhelyiségek nem krszerűek, az iskla nem megfelelő tisztasága a tanítás végére, egységesség hiánya, következetlenség, a házirend nem megfelelő betartatása. mindig azns szülői kör a plusz feladatkban, nevelői túlterheltség a feladatk végzésében. ügyeletesi feladatvégzés C) Lehetőségek ügyeleti munka flyamats ellenőrzése kllegák részvétele a szakmai tvábbképzéseken az iskla és a szülők kapcslatának erősítése a szülők bevnása közös prgramkba tematikus szülői értekezletek szervezése az iskla-egészségügyi szlgálat és a tanárk egészségfejlesztő tevékenységének még hatéknyabb összehanglása D) Veszélyek rngálás megjelenése erőszak, kisebbek bántalmazása dhányzás, alkhl, kábítószer fgyasztás megjelenése a tanulók körében elektrnikus játék- és számítógép-függőség E) Gátló tényezők szűkös anyagi lehetőségek trnaterem hiánya nincs saját knyha beszűkült lehetőség szlgáltató választására, sprtfelszerelések hiánya sprtlétesítmények drága belépődíjai, magas utazási költség Testi és lelki egészségnevelés általáns céljai Küldetés a refrmátus nevelési intézmények tanulóinak támgatása az Istentől kaptt egészség megőrzésében, az egészségtudat fejlesztésében; a mentális egészség elérése, tvábbá felkészítés a függőségek, különös tekintettel a drgk kzta veszélyekre a keresztyének reményteljes jövőképének az evangélium igazsága alapján történő felmutatásával; a refrmátus intézmények pedagógusainak felkészítése és támgatása a fiatalkri devianciák által megjelenő kihívásk kezelésében szakmai tapasztalatunk és Jézus Krisztusba vetett hitünk alapján. Isklánk egészségnevelési általáns céljai a következők: testi, pszichikai, szellemi szempntból egészséges, hitben élő fiatalk nevelése, OM aznsító: Telefn / fax:

10 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram az egészséges életmód a harmnikus, erkölcsös és knstruktív életvitel rendjének kiépítése úgy, hgy ezek számukra alapértékké váljanak. Az ehhez szükséges ismereteket, készségeket, attitűdök elsajátításának kialakítása, primer prevenció keretében az egészségvesztés megakadályzása: különféle tényezők megszüntetésére való törekvés lyan tevékenységekkel és eszközökkel, amelyek egyrészt az általáns egészségmegőrzését, másrészt a specifikus betegségek kialakulásának megelőzését segítik elő, a tanulók környezetismeret, természetismeret és bilógia órákn szerzett ismereteire támaszkdva, azkat tvábbfejlesztve tudatsítsa a éves tanulókban az ember és a környezet közötti kapcslatt, hatékny kölcsönhatást, megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és kárs tényezőket, a betegségmegelőzési módkat, eljáráskat, tudatsítani a tanulókban az egészséges életmód szabályait, nrmáit, a pzitív beállítódáskat, élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket viselkedési nrmáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és másk iránti felelősségérzetüket. Cél: A tanulókban tudatsítani az egészség, mint érték fgalmát, hgy az egészség váljn a legfőbb értékké számukra. Fnts rávilágítani a kárs szenvedélyek egészségrmbló következményeire, illetve elérni azt, hgy tudjanak nemet mndani biznys szituációkban. Rövid távú cél: A már működő tevékenységek flytatása és bővítése. Sikerkritérium: működnek az eddigi tevékenységek és újakkal bővülnek. A rövid távú célk megvalósításának határideje: Az adtt tanévben 1-8. évflyamkn kncentrikusan bővítve a tanulók életkri sajátsságainak megfelelően, illetve a tananyagk tartalmáhz illesztve évflyamn: a környezetismeret, természetismeret órán, 7-8. évflyamn: a bilógia és egészségtan órán, 5-8. évflyamn az sztályfőnöki, testnevelés és sprt órákn, valamint egyéb fglalkzáskn valósul meg. Határidő: az adtt tanév vége. Középtávú célk: A tanulók ismerjék meg az egészséges táplálkzás és életmód alapelveit, és azkat építsék be mindennapi életükbe. Az intézmény tisztaságának, állagának megóvása. Legyen fnts az étkezés kultúrájának igényessége. Épüljön be életükbe az étkezés utáni fgmsás igénye. Legyen igényük a száj és a testi higiénia. Tudják, hgy melyek a kárs szenvedélyek, ismerjék fel azkat, tudjanak nemet mndani. Szerezzenek helyes és pnts ismereteket a nemi fejlődéssel kapcslatban, illetve a szexuális életről. Szerezzenek ismereteket elsősegélynyújtásból. Sikerkritérium: ha a gyerekek az isklában megszerzett egészséggel kapcslats tudnivalókat ismerik, és törekednek azk betartására. Általáns fizikai teherbíró képessége nő a diákknak. Hsszú távú célk: Az egészségnevelés az ktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. A knkrét, helyi sajátsságkat vegye figyelembe. Erősítsük a tantárgyközi kapcslatkat, hgy a tanulók egységben lássák az egy témáhz kapcslódó ismereteket. Tudják értelmezni és szelektálni a reklámkat, illetve tartsák szem előtt a mértéktartást. A pedagógusk és a szülők viselkedése mintaként szlgáljn a gyerekek számára. OM aznsító: Telefn / fax:

11 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Épüljön be mindennapjaikba a testmzgás és az egészséges táplálkzás. Alakuljn ki bennük, hgy érték az egészség. Törekedjenek a lélek és a test harmóniájára. Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti az intézmény a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését. Sikerkritérium: hgy a tanulók ismerik önmagukat, személyiségüket, testüket, krlátaikat és lehetőségeiket. Tudják, hgy hva frduljanak szükség esetén tanácsért, segítségért. Kiemelt jelentőséget tulajdnít az intézmény az egészséges táplálkzásnak, a testedzésnek és a szabadidő haszns eltöltésének, teret ad a társas támgatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztsító prgramknak. Olyan ktatási-nevelési gyakrlatt flytat az intézmény, amely tekintetbe veszi a pedagógusk, nem pedagógus munkatársak és a tanulók jól-létét és méltóságát, lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékt, támgatja az egyéni előrejutást. Teljesül küldetésünk Egészségnevelés tartalma Az iskla egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók krszerű ismeretekkel és az azk gyakrlásáhz szükséges készségekkel és jártasságkkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakrltatjuk velük az egészséges életmód gyakrlását szlgáló tevékenységi frmákat, az egészségbarát viselkedésfrmákat; a tanulók az életkruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli fglalkzásk keretében fglalkznak az egészség megőrzésének szempntjából legfntsabb ismeretekkel a táplálkzás, az alkhl- és kábítószer fgyasztás, dhányzás, a családi és krtárskapcslatk, a környezet védelme, elsősegélynyújtás, az aktív életmód, a sprt, a személyes higiénia, a szexuális fejlődés területén. Az egészségnevelés az iskla minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli, egyéb fglalkzás feladata Higiénikus, egészséges életvitel Az ember legfntsabb bilógiai, pszichlógiai, szciálpszichlógiai jellemzőinek megismertetése (környezetismeret, bilógia és egészségtan, technika és életvitel órák). Emberismeret, empátia, alkalmazkdó készség (sztályfőnöki órák). Egyén és közösség (sztályfőnöki, technika és életvitel órák). Kulturált viselkedés (valamennyi szaktárgyi órán, sztályfőnöki órák) Betegségek elkerülése, egészség megóvása Tanórai kereteken belül: Testi és személyi higiénia (fgáplás, testáplás, fejtetvesség megelőzése ), tisztálkdás, öltözködés (sztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, testnevelés és sprtórán) Személyi higiénia-öltözködés (sztályfőnöki, technika és életvitel órák) Közlekedés kultúra és biztnság (sztályfőnöki, technika és életvitel órák) Étrend (napi, heti), (sztályfőnöki, környezetismeret, bilógia és egészségtan, technika és életvitel órák) OM aznsító: Telefn / fax:

12 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás (sztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, testnevelés és sprt, fizika, kémia, technika és életvitel órán Tanórán kívüli keretek között megvalósítható: Baleset-megelőzés (vöröskeresztes rendezvényeken) Elsősegélynyújtás (vöröskeresztes rendezvényeken) A testnevelési, tömegsprt és isklán kívüli sprtrendezvényeken való részvétel Életmód/életmódváltó- és sprttábrk szervezése Egészségnevelési prjektnap Lelki egészség megóvása, krízis prevenció hit-és erkölcstan ktatása, Napi imádkzás, Csendes napk, áhítatk, imaközösségi alkalmak, Dörmögő kör, Beszélgetés katechétával, mentálhigiénés szakemberrel, Önismeret, mely vnatkzik a fiatalk szciális egészségi és érzelmi állaptára, magatartásbeli hiánysságkra, Stresszt ldó technikák: sikeres emberek életútjának bemutatása (művészek, feltalálók, bibliai személyek), Emberismeret, empátia - sztályfőnöki órán, Egyéni képességek és célk összhangja Függőséghez vezető mtívumk feltárása, egészségkársító szkásk megelőzése egészségkársító növények, egészségkársító élvezeti szerek, serkentők, nyugtatók drgk, szenvedélybetegségek, függőséghez vezető kk feltárása, tudatsítása, élvezeti szerek (drg, alkhl) egészségkársító hatása, azk következményei Az egészséges táplálkzás Az étkeztetés szlgáltatója törekedjen a krszerű táplálkzásnak megfelelő ételek készítésére. Gyümölcsprgramban való részvétel 1-4. évflyam. Prjekt az egyéb fglalkzáskn - salátabár, árubemutató, kóstlók, receptverseny, terítési verseny stb. Egészséges táplálkzás előadásainak témák szerinti megszlása: 1. óra: A táplálkzás története Az energia Flyadékfgyasztás Az ízlelés Az emésztés 2. óra: A növekedés Az életfntsságú tápanyagk - szénhidrátk - fehérjék - élelmi rstk - zsírk OM aznsító: Telefn / fax:

13 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 3. óra: Vitamink Ásványi anyagk, nymelemek Zöldségek, gyümölcsök Helyes táplálkzás 4. óra: Adalékanyagk Táplálkzással összefüggő prblémák A hagymánystól eltérő táplálkzási frmák Ötletek a mindennapi vásárláshz 5. óra: A táplálkzás piramisa. Tesztek, feladatlapk töltése, kiértékelése A családi életre, szülővé nevelés témakörei barátság, partnerkapcslatk, a család funkciója, jelentősége, érzések érzelmek értékek, családtervezés, a keresztyén családmdell, terhesség, szülés, csecsemőgndzás, AIDS és más szexuális útn terjedő betegségek, nrmálistól eltérő szexuális magatartás, szülői felelősség knfliktusk felldása, családalapítás, családjgi törvény, betegbiztsítás, egészségügyi szlgáltatásk igénybevételük módjai Szabadidő kultúra fejlesztése A mai családk életére a túlterheltség, a túlhajszltság a jellemző, ezért a szülő nem ér rá gyermekével fglalkzni. Hiányzik az értékrientált nevelés, így fiataljaink gyakran nem tudják mi a helyes és helytelen szórakzási mód. A szciálisan hátránys helyzetű tanulóinknál a család különböző kk miatt nem tudja ezt a feladatt ellátni, illetve nem megfelelően. A gyermek gyakran negatív mintát lát. Ezért különös hangsúlyt kell fektetnünk az ilyen szórakzási módk krrigálására is. Rá kell mutatnunk, és meg kell érteniük, hgy kulturált frmában is lehetséges a kikapcslódás: kirándulás, zenés esték, színház és/vagy mzi látgatás, könyvtár, stb.) A kulturált szórakzás megtanítása azért bír rendkívüli jelentőséggel, hgy fiataljaink a stressz és unalm elől ne az alkhl, drg és egyéb függő betegségek hazug világába meneküljenek. - Az intézmény integrációs pedagógiai prgramt működtet, melynek tartalmi részelemeiben fellelhető az egészségnevelés Áldzattá válás elkerülése, bűnmegelőzés A társadalmban, az isklában, a mindennapi életben, a médiában a tanulók egyre gyakrabban találkznak erkölcstelenséggel, bűnnel. Az isklában napjainkban egyszerre van jelen az áldzat, az áldzattá válás és a bűn elkövetője, de még az lyank is, akik semleges hzzáállásukkal nem akadályzzák meg a cselekményt. Ezért kiemelt feladataink közé tartzik a bűnmegelőzés, az áldzattá válás elkerülésének biztsítása. A tevékenység általáns tematikája: - a helyes életvitel kialakításának szempntjai OM aznsító: Telefn / fax:

14 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram - a családn belüli erőszak előfrdulásai, ezek negatív hatásai - a média személyiségfrmáló szerepe, kársító hatása - a szenvedélybetegségek megjelenési frmái, prevenciós munka - a biztnságs szexuális élet, az AIDS legfntsabb kérdései - a fiatalkrú bűnözés megelőzése - alternatívák a szabadidő helyes eltöltésére Bűnmegelőzés, áldzattá válás elkerülésének isklai céljai: - A közösség biztnságának növelése - Az emberi jgk érvényesülésének biztsítása - Az élet minőségének javítása - Sértetté válás veszélyének csökkentése - A bűncselekményeket előidéző kk minimálisra csökkentése - A bűnözés ismételt megelőzése, az áldzat segítése, kmpenzációja Az áldzattá válás isklai feladatai: döntéshzatal, prblémamegldás, stressz-kezelés, érdekérvényesítés képességének kialakítása, erőszakmentes, prblémamegldó technikák tanítása. Többet ésszel, mint erővel. az isklán belüli kirekesztés felderítése, hatékny fellépés ellene, az isklai erőszak, a zsarlás áldzatainak védelme a tantestület tagjainak védelme, a fglakzásukkal kapcslats knfliktuskban, önvédelmi képességek fejlesztése, reális kckázatk tudatsítása, az igazságszlgáltató szervezetek és az intézmény együttműködési feltételei az áldzatvédelem érdekében, az isklakerülés és más deviáns cselekvésre reagáló prgramk kidlgzása, jelzőrendszer működtetése, az életmódjukban deviáns jellegzetességet mutató tanulók figyelemmel kísérése, segítése, prblémák jelzése, a sprtszerű viselkedés kultúrájának erősítése, a fizikailag gyengébbek védelme. Az intézményben flytattt nevelő-ktató munka bűnmegelőző tevékenysége a hagymánys tanórai keretekben, illetve valamennyi sztály sztályfőnöki óráin szakértő előadókkal, céliránys előadáskn történik. A tanórai keretek adta lehetőségeken túl egyén fglalkzáskn is történhet, esetenként szülőkkel együtt. A témával kapcslatban évente prjektet szervezünk minden évflyam valamennyi sztályában. Javaslt módszertani elem lehet még: - Az alsó és felső tagzatban az ígéretek fáján minden év őszén vállaláskat, ígéreteket tenni, eszerint viselkedni, élni, ezeket értékelje az sztályfőnök Közlekedésre nevelés A közlekedés egyik legveszélyeztetettebb csprtja az általáns isklai krsztály. Életkri sajátsságaik miatt a közlekedést a felnőttektől eltérő módn ítélik meg. Megszttt figyelmüknek jellemzői, spntaneitásuk, észlelésük, a negatív példák, a tapasztalataik azt mutatják, valódi közlekedési helyzetekben nem megfelelően viselkednek. Ezért kiemelten fnts szerepe van az isklai nevelési feladatk között a közlekedésre nevelésnek. Az isklai közlekedésre nevelés célja és feladata: az isklásk utas- és gyalgs baleseteinek megelőzése, a kulturált közlekedési magatartás kialakítása, a tömegközlekedési eszközök biztnságs használatára történő felkészítés, OM aznsító: Telefn / fax:

15 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram a közlekedéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése, az időjárási visznyk közlekedést beflyásló szerepével történő megismertetésük, a biztnságs játék helyszíneivel történő megismerkedésük. A nevelés színterei, módszerei: A helyes közlekedési magatartás a gyermekek képességeinek függvénye, amelyeket valamennyi tantárgy a maga sajáts módszereivel, eszközeivel fejleszt, tanórai keretek között. Az 5-8. évflyamn beépül az sztályfőnöki óra tematikájába is. Fejlesztendő terület: - látás, hallás, mzgás, - közlekedési ismeretek szintje, - elsősegély-nyújtási ismeretek szintje, - készségek gyakrlása, tudatsítása, - akarat és beállítódás. Tanórán kívüli lehetőségek: - versenyek, fórumk, - kirándulásk, - tájékztató anyagk, szórólapk, Közlekedési Kisks füzetek, - rszágs közlekedési prgramkban való részvétel Mindennaps testnevelés Az egészségfejlesztő isklai testmzgás prgram célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmzgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hgy a mdern kr, és az azzal együtt járó technlógiák az embert lyan életmódba kényszeríthetik, amely a mzgásszegény életmódhz, a fizikai képességek hanyatlásáhz vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény rmlását is. Az isklai testnevelés és a sprt keretei között az egészségnevelés, a szciális kmpetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. Annak érdekében, hgy az egészségfejlesztő testmzgás hatéknyan megvalósuljn, az alábbi sajáts egészségügyi és pedagógiai szempntknak kell teljesülniük: minden gyermek minden nap részt vesz a testmzgás-prgramban; minden testnevelési órán és minden egyéb testmzgási alkalmn megtörténik a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése; minden testnevelési óra és egyéb testmzgási alkalm örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő adttságú tanulóknak is; öröm és sikerélmény jelent a Kölyökatlétikai Prgram bevezetése, megvalósítása; a testnevelés és sprt személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmzgásprgramban; a testmzgás-prgram életmód-sprtkat, életminőség-sprtkat is megtanít (lyan sprtkat, amelyeket egy életen át lehet flytatni az életminőség javítása érdekében). a testmzgás-prgram játékkat és tánct is tartalmaz Az iskla mindennaps testnevelés prgramja A köznevelési törvény szerint a mindennaps testnevelést az isklai nevelés ktatás első, ötödik és kilencedik évflyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Intézményünkben az elrendelt váltztatás az első és az ötödik évflyamt érinti a 2012/13. tanévtől kezdődően. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskla a mindennaps testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából heti két óra kiváltható nem testnevelés órával: OM aznsító: Telefn / fax:

16 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram kerettantervben meghatárztt ktatásszervezési frmák szerinti frmákkal; isklai sprtkörben való sprtlással; vagy a tanuló - szülő - kérelme alapján sprtszervezet, sprtegyesület keretei között végzett sprttevékenységgel. Isklánk a mindennaps testnevelés prgramjába beépíti a Kölyökatlétikai Prgramt. Nevelőnk 2012-ben tanflyami kiképzésben részesült. Intézményünkben a mindennaps testnevelés megvalósítása a tanévben: 1. évflyam: heti öt testnevelésóra 5. évflyam: heti hárm testnevelésóra; két óra iskla sprtkör Ezt a rendszert kifutó jelleggel alkalmazza közösségünk Intézményünkben a mindennaps testnevelés megvalósítása a tanévtől felmenő rendszerben: heti öt testnevelésóra keretében valósul meg felmenő rendszerben. Isklánkban a mindennaps testnevelés mellett az alábbi testedzési, mzgási, sprtlási lehetőségek vannak: az isklai sprtkör szervezett fglalkzásai, igény esetén a szervezett tömegsprt fglalkzásk, melyek tevékenységébe a tanulók bekapcslódhatnak; 2011-től természetjáró mikr műhely fglalkzásai; játéks, egészségfejlesztő testmzgás beépítve a szabadidős és egyéb fglalkzáskba; szervezett kirándulásk; szervezett krcslyázás önköltséges alapn -; bekapcslódhatnak a gyermekek a partner alapfkú művészeti iskla kínálta mzgáss tanszakk munkájába; a szintén partner helyi népi tánc csprtk szervezett fglalkzásaiba; tanulónk bekapcslódhatnak a helyi sprtegyesületek által kínált tevékenységekbe Az egészségnevelés módszerei és eszközei Az egészségnevelés frmái, módszerei kiállítás, egészséges ételek készítése, kóstlása, tanórák (testnevelés és sprt, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, sztályfőnöki órák, technika és életvitel ), egyéb fglalkzásk, könyvtári kutatómunka, sprtbemutatók, vetélkedők, kirándulás, tábrk, filmvetítés, kérdőívek, tesztek, rendezvények: előadásk, egészségnap, egészséghónap prjektek A módszerválasztás szempntjai tevékenységközpntú és életszerű legyen, élményközpntú, mtiváló legyen, feleljen meg a tanuló életkrának, pzitív életszemléletet adjn, OM aznsító: Telefn / fax:

17 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram együttműködésre épüljön, sk játéks elemet tartalmazzn Az egészségnevelés erőfrrásai Humán erőfrrásk Humán erőfrrásk alatt a képességeket, kmpetenciákat, kapacitáskat, tudást, gyakrlatt, mtivációt, energiát és elkötelezettséget értjük. Az egészségnevelésben résztvevők eltérő háttérrel, tudással, készségekkel, attitűddel rendelkeznek. Ennek ellenére a tevékenységben résztvevők valamennyien a jbb egészség elérésén, a hsszú távú célkban megfgalmazttak megvalósulásán dlgznak. Az egészséget, mint elérendő és óvandó célt kell tanítani, attitűdfrmálással, életmód alakítással, és öntevékenységre serkentéssel. A pedagógus saját egészsége - egészségmagatartása a közösség számára minta. Humán erőfrrás az iskla valamennyi lakója, a tanárk és a diákk, valamint a technikai és adminisztratív munkavállalók. Mindenkinek megvan a maga, személyre szabtt feladata az egészségnevelés teljessé tételében. Az iskla szempntjából humán erőfrrásnak tekinthető minden külső partner, akinek kapcslata van az isklával: ide tartzik a fenntartó, a tanulók szülei, civil szervezetek, a Gyermek-és Családsegítő Szlgálat, Nevelési Tanácsadó, a MRE kiskunhalasi Refrmátus Pedagógiai Intézetének szakszlgálata, a Vársi Könyvtár, isklák, a rendőrség, mentőszlgálat stb. A prgramban részt vevő szakemberek: - fglalkzási és egészségügyi rvs, - isklarvs, - isklai védőnő, - isklai fgrvs, - az SNI tanulók szűrővizsgálatát végző szakemberek, -ÁNTSZ, - rendészeti szervek, - mentőszlgálat, - Gyermek-és Családsegítő Szlgálat, - az önkrmányzat illetékes szakirdái, - MRE kiskunhalasi Refrmátus Pedagógiai Intézetének szakszlgálata. A pedagóguskat az alkalmazandó módszerek és ismeretek szempntjából fel kell készíteni, képességeik és ismereteik flyamats fejlesztéséről gndskdni kell. Belső erőfrrásk Jelenleg intézményünk két pedagógusa rendelkezik mentálhigiénés, egészségfejlesztő végzettséggel, 1 fő szciális szakvizsgával is. Többen tanúsítványt szereztek különféle akkreditált egészségnevelési prgramkn (tartásjavító gerinctrna, Grdn, Alapzó terápia, Sindelar stb.) Két munkatársunk elsősegélynyújtásra kiképzett munkatárs. Belső erőfrrásk Feladat, szerepkör Erősségek Intézményvezetés Támgatja az egészségnevelési prgramkat. A minőségi munka részeként értékeli az ilyen tevékenységet, anyagi frráskat igyekszik felkutatni. Hiteles személyiségek a pedagógusk, diákk számára. Kreativitás, nyitttság, hasznsítható kapcslatrendszer. Tanítók, tanárk Osztályfőnökök Kidlgzzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes egészségügyi tartalmakat, önálló mdulként 6. sztályban az egészségtant. Prgramk szervezői, résztvevői, segítői. Évflyamkra lebntva az egészségneveléshez kapcslódó tartalmak feldlgzása. Ösztönző rendszert dlgz ki. Valamennyi pedagógus belátja, hgy minden nevelő feladata az egészségnevelés. Az aktualitásk aznnali kibeszélése sztályközösségi szinten OM aznsító: Telefn / fax:

18 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Diákpresbitériumt segítő tanár Diákpresbitérium Gyermek- és ifjúságvédelmi munkát összefgó munkatárs Isklarvs, védőnők, fglalkzásegészségügyi rvs Adminisztratív és technikai dlgzók Diákk Szülők Tárgyi erőfrrásk Segíti és krdinálja a prgram megvalósítását, kapcslatkat teremt a külső támgatókkal. Segíti és krdinálja a prgram megvalósítását. Ösztönző rendszert dlgz ki. A hátránys és a veszélyeztetett tanulók segítése. Egészséggel kapcslats prgramk, drgprevenció tervezése szervezése, pályázatkat ír. Segítik a munkavállalók munkáját az egészségmegőrzésben (elsősegélynyújtás, betegáplás stb.) Támgatják a pedagógusi munkát, a prgramk hátterének és tárgyi feltételeinek biztsításával A tervezett éves prgramban vesznek részt (tevékeny szerepvállalás önálló munkák és kezdeményezések. Előadásk tartása, szemléltető eszközök gazdagítása, anyagi támgatás, külső erőfrrásk felkutatása, Napi kapcslat a diákkkal Napi kapcslat a diákkkal Szaktudás, elkötelezettség, empátia. Szakmai kmpetencia. Szakmai kmpetencia Valamennyi diák érintett a prgramkban Tevékeny részvétel a prgramkban. Isklánk épületei (kisház, isklaépület, tálalóknyha, ebédlő / trnaszba épülete) flyamats felújítást igényelnek, melyet mindig megteszünk anyagi lehetőségeink függvényében. Minden kiszlgáló, szükségleteket ellátó helyiségnél fkztt figyelmet frdítunk a tisztaságra, az egészséges környezetre. Isklánk az 1980-as évek közepén épült Siklós belvársában, majd a 90-es években bővült. Az épület nem rendelkezik jó adttságkkal. (Nincs aula, nem megfelelő nagyságú néhány tanterem, nincs trnaterem, a szertárak száma sem elegendő). A tanítást 9 ktatási célú helyiség, 1 tanári munkaszba, 1 trnaszba külön épület -, és 1 szabadtéri sprtpálya szlgálja, mely nem szabvány méretű. Az étkeztetést 26 fő befgadására alkalmas ebédlő és 1 tálalóknyha segíti. Nincs saját knyha, a gyermekek étkeztetését külső vállalkzó látja el, alapkövetelmény az egészséges táplálékk választékának biztsítása. Az isklában nem üzemel büfé, s nincs büféautmata sem. A visznylag új isklaépület kmly felújítást, nagyberuházást igényel. A közelmúltban történt tetőjavítás beázásk miatt srán derült ki, hgy az épület egy része nincs megfelelően szigetelve. A vécék és msdók, valamint a villanyvezetékek felújítása, kedvező váltzáskat hzna életünkben. A nyílászárók különösen az ablakk rendkívül rssz állaptban vannak, javításuk (cseréjük) halaszthatatlan. Az elavult, illetve nem megfelelő szabványú fényfrrásk cseréje a tantermekben és a tanári szbában megtörtént. A hiányzó részek cseréje az anyagiak függvényében történik. A fűtés alapvető, legszükségesebb krszerűsítésére 2011-ben került sr, de ez a terület tvábbi feladatt ró az intézményre. A tantermekben a burklat javítása 2011-ben történt meg ban pályázati frrásból az eszközjegyzéknek megfelelő könyvtárszba kialakítása történt meg ben szülői segítséggel egy tanterem felújításra került. OM aznsító: Telefn / fax:

19 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az isklabútrk krszerűbbre cserélése 2007 és 2010 között valósult meg. A flysók, sztálytermek zöld növényekkel való ellátttsága megfelelő, aznban lehetne még emelni a növények számát. Alapvető higiéniai feltétel lenne a msdókban a WC-papír, a szappan és a kéztörlő. Az iskla tisztasága a tanítás végére nem megfelelő. A tantárgyi taneszköz ellátás átlagsnak, néhány területen gyengének mndható. Minden teremben van írásvetítő, mára már a legkrszerűbb szemléltető eszközökkel is rendelkezik az iskla, négy darab multimédiás tábla segíti a tanulók nevelését. Az egészségneveléshez rendelkezésre állnak: szemléltető képek, fóliák, mdellek, szakkönyvek, audivizuális eszközök., interaktív tábla Az iskla udvarán jó időben kellemes tt tartózkdni, a tanulók ki is használják ezt, de az időjárástól függően a Házirendben fglaltak szerint is az udvarn, a friss levegőn kell tartózkdniuk. Nem rendelkezik isklánk külön rvsi szbával, az iskla-egészségügyi szlgálattal kötött szerződés értelmében ők biztsítják az rvsi ellátás helyiségét Anyagi erőfrrásk költségvetés: az iskla költségvetésében pénzügyi hátteret biztsítsunk az egészségnevelési prgram megvalósítására karácsnyi vásár bevétele, pályázati (rszágs, megyei, helyi) támgatásk, alapítványi támgatásk Az egészségnevelés színterei Az egészségnevelés színterei tanóra egyéb fglalkzás szaktárgyi sztályfőnöki szakkör mikr műhely áhítat imaközösség Dörmögő kör csendes nap isklai sprtkör tömegsprt akcióprgramk, prjektek OM aznsító: Telefn / fax:

20 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az iskla kapcslatai az egészségnevelésben Belső kapcslatk tanulók nevelőtestület intézményvezetés munkaközösségek könyvtárs iskla sztályfőnökök gyermek- és ifjúságvédelmi felelős diákpresbitérium Külső kapcslatk civil szervezetek drgprevenciós intézetek Napfrduló Szciális és Drgprevenciós Egyesület Vöröskereszt ÁNTSZ helyi mentőszlgálat iskla Gyermek-és Családsegítő Szlgálat Szakszlgálatk Nevelési Tanácsadó isklarvsi szlgálat - isklarvs, fgrvs, védőnő; fglalkzási és egészségügyi rvs szülők fenntartó gyülekezet rendőrség OM aznsító: Telefn / fax:

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA Szerkesztette: Dr. Hirsch Anikó 2005. 1 Tartalm Bevezető: 4. ldal Általáns stratégiai elvek és elméleti szempntk a Nemzeti Drgstratégia

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar ÁPOLÁS-GONDOZÁS ÉLETVITEL Fejlődés, vagy hanyatlás? Megküzdési stratégiák. Táplálkzás SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvs- és Egészségtudmányi Centrum Egészségügyi Kar FEJLŐDÉS VAGY HANYATLÁS Az időskr

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató-centrumk tó t a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem 1. Támgattt lakhatás definíció 2. Integrált szlgáltatásrendszerre van szükség

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu)

MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Programfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristof@chello.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓK Prgramfelelősök: Kristóf Róbert (r.kristf@chell.hu), Pálmai Ildikó (palmaii@freestart.hu) 1. CSALÁD-MUNKACSOPORT Munkacsprt vezetője: dr. Harangzó Judit (harangz@psych.ste.hu) CÉLCSOPORT:

Részletesebben

Jogi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra. Kriminalisztika, kriminológia 8 óra

Jogi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra. Kriminalisztika, kriminológia 8 óra Jgi és közigazgatási ismeretek I. tantárgy 54 óra Kriminalisztika, kriminlógia 8 óra A kriminalisztika fgalma, tárgya, felsztása. A kriminalisztika fgalma: a bűncselekmények nymzásának, felderítésének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Fővárs XVI. Kerület Önkrmányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

SZPONZORI KIAJÁNLÓ VIII. CORVIN JÓTÉKONYSÁGI BÁL JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

SZPONZORI KIAJÁNLÓ VIII. CORVIN JÓTÉKONYSÁGI BÁL JÓTÉKONYSÁGI KONCERT SZPONZORI KIAJÁNLÓ VIII. CORVIN JÓTÉKONYSÁGI BÁL ÉS JÓTÉKONYSÁGI KONCERT TARTALOM A Mathias Crvinus Cllegium VIII. Crvin Jótéknysági Bál Jótéknysági kncert Támgattt szervezet Támgatóink az elmúlt években

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról Szakfelügyeleti jelentés a Ady Endre Általáns Iskla 2360 Gyál Ady Endre u. 20. isklai könyvtáráról Megbízó: Országs Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Megbízás száma: 445/M/2008.OPKM.Ig.) Szakfelügyelő: Emmer

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben.

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben. A kerékpárzás létesítményei és azk használatáhz kapcslódó ismeretek Hegyeshalm községben. A közúti közlekedés biztnsága és zavartalansága fnts társadalmi érdek. A biztnságs és zavartalan közlekedés alapvető

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Támogatott önálló élet támogatott ügyintézés. Gruiz Katalin

Támogatott önálló élet támogatott ügyintézés. Gruiz Katalin Támgattt önálló élet támgattt ügyintézés Gruiz Katalin Dwn Alapítvány Támgattt Ügyintézés Wrkshp 2014 Néhány kulcselem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Értelmi fgyatéksk támgattt önálló élete Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK Tábit Sarlta Klinikai szakpszichlógus PMPSZ Gyáli Tagintézmény Intézményvezető EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK ,,Kezdjetek el élni, hgy legyen mit mesélni /Cseh Tamás Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátri Vársi Könyvtárban Készítette: Bényeiné Tóth Júlia könyvtárs Munkatársaimmal, a Nyírbátri Vársi Könyvtár dlgzóival 2014. decemberében lvasói elégedettségi felmérést

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben