SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET év március hó 25. napján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján"

Átírás

1 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2, 5) 2. kötet nevelési prgram - A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk egészségfejlesztési és prevenciós prgram; környezetvédelmi; fgyasztóvédelmi prgram Székhely: OM aznsító: Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

2 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET év március hó 25. napján JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA év március hó 26. napján az 5 /2013. határzatával OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

3 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Tartalmjegyzék 1. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk Egészségnevelési prgram Bevezetés Az egészségnevelési prgram az iskla működés rendszerében Az egészségnevelés fázisai és meghatárzói Helyzetkép Az egészségnevelő tevékenység Testi és lelki egészségnevelés általáns céljai Egészségnevelés tartalma Higiénikus, egészséges életvitel Betegségek elkerülése, egészség megóvása Lelki egészség megóvása, krízis prevenció Függőséghez vezető mtívumk feltárása, egészségkársító szkásk megelőzése Az egészséges táplálkzás A családi életre nevelés, szülővé nevelés témakörei Szabadidő kultúra fejlesztése Áldzattá válás elkerülése, bűnmegelőzés Közlekedésre nevelés Mindennaps testnevelés Az egészségnevelés módszerei és eszközei Az egészségnevelés frmái, módszerei A módszerválasztás szempntjai Az egészségnevelés erőfrrásai Humán erőfrrásk Tárgyi erőfrrásk Anyagi erőfrrásk Az egészségnevelés színterei Az iskla kapcslatai az egészségnevelésben Belső kapcslatk Külső kapcslatk Kmmunikáció, tvábbképzés, ellenőrzés, értékelés Az egészségnevelési prgram végrehajtása Kérdőívek 1-2. melléklet Egészségnevelési prgram - Drgprevenciós prgram Alapelvek A nevelési-ktatási intézményekben kialakítandó drgstratégia szükségessége A drgstratégia kialakítása A mentálhigiénés vnatkzás A drgfgyasztás kai Célk Rövidtávú célk Hsszú távú célk Az egészségnevelés A prevenció 29 OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

4 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az isklai drgstratégiából adódó feladatk megvalósítása Az iskla vezetésének a feladata A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata A nevelőtestület feladata A védőnő és szükség esetén az isklarvs / egyéb szervek, szervezetek szerepe, feladata Eljárásk, alkalmaztt módszerek Általáns módszerek Prevenciós módszerek Prgramvariációk Eszközök, személyi feltételek A megvalósítás színterei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv Környezeti nevelési prgram Bevezető Helyzetkép Belső környezet Külső környezet - Siklós környezetének, múltjának, jelenének rövid bemutatása; nevezetes épületek, szbrk a vársban Erőfrrásk Személyi frrásk Anyagi erőfrrásk Alapelvek, jövőkép, célk Alapelvek, jövőkép Célk Knkrét célk, feladatk A megvalósítás résztvevői, feladataik Tanulásszervezés és tartalmi keretek Tanórai keretek, a tantárgyak lehetőségei Egyéb fglalkzásk Taneszközök Megvalósítási terv (éves munkatervi bntásban) Kmmunikáció Isklán belüli Isklán kívüli Minőségfejlesztés: minőségbiztsítás és ellenőrzés Az iskla fgyasztóvédelemmel összefüggő nevelési feladatai A fgyasztóvédelmi nevelés célja A fgyasztóvédelmi nevelés tartalmi elemei A fgyasztóvédelmi nevelés színterei az ktatásban Módszertani elemek A pedagógiai prgram érvényességével, módsításával, nyilvánsságával kapcslats egyéb intézkedések Záradékk 61 OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

5 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 1. A teljes körű gészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk Az ember életében hárm földi kincs van: a tudás, az egészség és a szeretet Greguss Pál Minden szabad nekem, de nem minden használ. (1 Kr. 6,12) 1.1. Egészségnevelési prgram Bevezetés Egyre nagybb felelősség hárul a pedagóguskra a fiatalk egészségtudats magatartásának kialakításában. Az egészségfejlesztés az a flyamat, amely képessé teszi az embereket saját egészségük egyre nagybb mértékű irányítására és javítására. Az egészséges harmnikus életvitelt megalapzó szkásk a tanuló cselekvő, tevékeny részvételével alakítható ki. Az isklai környezet, mint élettér fnts szerepet játszik az egészséges testi, lelki, szciális fejlődés biztsításában. Ebben a pedagógusk életvitelének, személyes példamutatásának is jelentős szerepe van. A nemzetközi és a hazai elvárásknak megfelelően a köznevelési törvény megkívánja a tanulók szemléletfrmálásának, pzitív attitűdjének, cselekvési kultúrájának újragndlását a pedagógusk részéről és a pedagógiai prgramk részeként az egészségnevelési prgramk kidlgzását. Alapvetés Biblia A szlgálat elsődleges alappillére Jézus Krisztusba vetett hitünk. A keresztyén tanítás alapján meggyőződésünk, hgy Isten jónak teremtette az embert, amely a kísértésre adtt rssz válasz következtében természetében megrmltt és kiszlgáltatttá vált a kihívásk felé. A sátán kísértése, emberölése a mai napig tart pusztító, liberális a szabadság hamis értelmezéséből fakadó és szinkretista áltudmányk frmájában, illetve kézzel fgható gyermek- és ifjúságellenes intézkedésekben. Nekünk kötelességünk, erre a testi-lelki harcra felkészíteni gyermekeinket, a jövendő nemzedéket, hgy a kísértés idején felkészülten kerüljenek a harcba, amelyet jól felfegyverkezve Isten dicsőségére megvívjanak, és abból győztesen, testi-lelki egészségben kerüljenek ki. A keresztyén ember fejlődése srán felismeri Istentől nyert erőfrrásait, amelyek felhasználása, saját életében a jó döntések meghzatalára, másk életében, pedig a megfelelő segítség megadására teszi alkalmassá. Ottawai nyilatkzat Egyre nagybb felelősség hárul a pedagóguskra a fiatalk egészségtudats magatartásának kialakításában. Az egészségfejlesztés az a flyamat, amely képessé teszi az embereket saját egészségük egyre nagybb mértékű irányítására és javítására. Az Egészségügyi Világszervezet 1986-s Ottawai nyilatkzata a krszerű egészségfejlesztés elveit és kulcsterületeit a következőkben határzta meg: - az egészséget támgató társadalmplitika fejlesztése, - az egészséget segítő környezeti feltételek kialakítása, - közösségi cselekvés, - az egészséges élet egyéni készségeinek erősítése, - az egészségügyi ellátás megelőzési szerepének hangsúlyzása. OM aznsító: Telefn / fax:

6 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az egyházi ktatási intézményekben épp úgy a jövő nemzedékét nevelik, mint a világi isklákban. A különbség az ktatói és nevelési tevékenység szellemiségében nyilvánul meg. Az egyházi intézményekben felnövekvő nemzedék számára az egészséges, függőségektől mentes élettel kapcslats bibliai tanítás egyetemes érték. A vallás szerepét az egészség megőrzésében és betegségek megelőzésében már évezredek óta ismeri az emberiség. A hívő közösséghez tartzás egészségvédő tényező. A vallás lyan hit- és értékrendszert közvetít, amely értelmet és irányítást, azaz egyfajta keretet ad az életnek. A céltalanság, a sivárság csak tt jelenik meg, ahl ezek az életkeretek hiányznak. Ezzel összefügg a vallás prblémamegldásban, knfliktusmegldásban játsztt szerepe. Az ima, a Teremtővel kialakíttt bizalmas kapcslat segít feldlgzni az élet megpróbáltatásait, hiszen azk így értelmet nyernek. A vallásgyakrlók körében a kárs szenvedélyek, így a dhányzás, az alkhl- és drgfgyasztás, alacsnyabb előfrdulást mutatnak. Mivel ezek a magatartásfrmák nagyrészt fiatalk körében alakulnak ki, és válnak később valódi szenvedéllyé, különösen fnts, hgy e védőhatás az ő esetükben is működjön. A hit megakadályzhatja e szerek fgyasztását, hiszen biztsítja a közösséghez tartzást, a lelki élményeket, az útkeresés célját. Jelentős szerepet tölt be a hit a serdülők életében, spirituális útkeresésében és pszich-szciális fejlődésében. Mi pedagógusk fntsnak érezzük az Országs Refrmátus Tanáregyesület Etikai Kódexét, amit magunkra nézve kötelezőnek tartunk. - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Krmányrendelet szerint: Az egészséges életmódra nevelés hzzásegít az egészséges testi és lelki állapt örömteli megéléséhez. A pedagógusk ösztönözzék a tanulókat arra, hgy legyen igényük a helyes táplálkzásra, a mzgásra, a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályzására, a knfliktusk kezelésére. Az iskla feladata, hgy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, tvábbá a szabályk betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagk felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusk mtiválják és segítsék a tanulókat a kárs függőségekhez vezető szkásk kialakulásának megelőzésében Az egészségnevelési prgram az iskla működés rendszerében A prgram tervezése és végrehajtása srán figyelembe vesszük a partnerek, így a nevelőtestület, a diákk és a szülők elvárásait is. Az egészségnevelés prgram helyét, kapcslatait az iskla működés rendszerében az 1. ábra mutatja: az intézmény helyi nevelési- ktatási gyakrlata helyi tantervek, tantárgyi prgramk pedagógiai prgram nevelési prgram egészségnevelési, környezeti nevelési és fgyasztóvédelmi prgram 1. ábra OM aznsító: Telefn / fax:

7 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az egészségnevelés fázisai és meghatárzói Helyzetkép Tanulók száma Tanítók, tanárk Technikai, ügyviteli, gazdasági munkavállalók 119 fő Teljes állás: 12 Fiú Leány Részmunkaidős: 2 62 fő 57 fő Óraadó: 8 Teljes állás: 4 fő Részmunkaidős: 1 fő Tanulócsprtk Napközis csprtk Bejáró diákk fő A testi-lelki egészség helyi jellemzői Tanulóink többsége nehéz szciális körülmények között él. Létszámadatk ( tanév kt. 01. Az egészségi állapt: Az intézményi alkalmazttak egészségi állaptának vizsgálatát a törvényeknek megfelelően fglalkzási-és egészségügyi rvs látja el. A gyerekek státuszvizsgálatát, rendszeres szűrését, a védőltásk beadását isklarvs, isklai fgrvs végzi védőnők közreműködésével. Az isklarvsk a szükséges esetekben a megfelelő szakellátásra küldik tanulóinkat. A védőnők részt vesznek az isklában történő egészségnevelésre irányuló tevékenységekben is. Az isklafgászati szűrés minden évben teljes körűen történik. Kívánats lenne, ha a tanulási nehézségek és részképesség zavark szűrésére már az első tanévben sr kerülne, és így mód nyílna az időben történő krrekcióra. Erre képzett szakember van isklánkban. Szűrővizsgálatk - Az iskla - egészségügyi gndzási munkaterv az iskla-egészségügyről szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, valamint az 51/ (XII. 18. ) NM rendelet figyelembe vételével készült. A státuszvizsgálat, a szűrővizsgálatk, védőltásk, tisztasági vizsgálatk ütemezése az SZMSZ-ben, illetve az éves egészségügyi gndzási munkatervben található. Az elmúl évek szűrővizsgálatain a prblémás területek kiszűrtek száma alapján az alábbiak vltak: látásélesség, színlátás, mzgásszervi, besitas. A szűrések eredményei alapján megállapítható, hgy magas a mzgásszervi megbetegedések és a túlsúlys gyermekek száma. Ez arra hívja fel a figyelmet, hgy az egészséges táplálkzás és a rendszeres mzgás fntsságának tudatsítása és lehetőségének megteremtése prgramunkban kiemelt feladatként kezelendő. Isklánk tanulói között vannak allergiás, asztmás, epilepsziás prblémákkal küzdő gyerekek is. Inkluzív intézményként alapító kiratunknak megfelelően fgadunk sajáts nevelési igényű gyermekeket: Mulasztási adatk a tanévben Igazlt hiányzásk 1 4. évflyam 9 nap / fő 5 8. évflyam 11, 9 nap / fő átlag 10, 45 nap / fő OM aznsító: Telefn / fax:

8 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram A mulasztási adatk értékelésénél figyelembe kell venni, hgy a hiányzásk kai nem kizárólag az egészséggel betegséggel összefüggőek. Minden körülményt mérlegelve is megállapítható, hgy az egy főre évi hiányzás visznylag magas. Ez összefüggésben lehet a tanulóink alacsny szintű fizikai állóképességével. Az igazlatlan hiányzás nem jellemző intézményünkben. Testnevelésben krlátztt tanulók tanév könnyített testnevelés 4 fő gyógytestnevelés - felmentett - összesen 4 fő Könnyített testnevelésben főként az aliglátó sajáts nevelési igényű gyermekeink részesülnek. Vizsgáltak száma Nagyn gyenge (0-20) Az általáns fizikai teherbíró-képesség minősítése A HUNGARO-FITT prgram szerint tanévben Gyenge (21-40) Elfgadható (41-60) Közepes (61-80) Jó (81-100) Kiváló ( ) % 35 % 26 % 15 % 18 % 5 % 1 % Tanulóink fizikai állapta siralmas képet mutat. Tanulóink 6 %-ának fizikai teherbíró-képessége tartzik a jó és a kiváló kategóriába. A jó és kiváló minősítést csak a rendszeresen sprtló gyerekek - akiknek a száma elég kevés isklánkban - érték el. A gyerekek keveset mzgnak. Beflyáslja ezt az eredményt a testnevelés tantárgy nem megfelelő eszközállmánya, a hiányzó trnaterem. Isklánk jelenlegi helyzete a sprt és testnevelés terén nagyn sk tennivalót kíván. A sprtversenyeken egyre kevesebben vesznek részt, illetve egyre kevesebben igénylik az isklai sprtkört is. Egyre több a felmentést hzó gyerek. A gerincbetegségben, illetve tartáshibával jelentkezőknél elvétve tapasztalható a tartásjavító - vagy gyógytestnevelés. Ez utóbbi prblémát úgy próbálja áthidalni a testnevelést ktató klléga, hgy beépíti a gerincjavító trnát a téli időszakban a sprtköri fglalkzáskba, valamint a testnevelés órákba Az egészségnevelő tevékenység - prblémafeltárás A prblémafeltárást SWOT analízissel és kötetlen beszélgetésekkel végeztük. Feltérképeztük a jelenlegi egészségnevelési tevékenységünk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit és gátló tényezőit. A) Erősségek egyházi intézmény vagyunk lelki gndzás magas fkú, az iskla jó hírneve, 2 fő mentálhigiénés szakember; 1 fő szciális szakvizsgával rendelkező szakember; 2 fő elsősegélynyújtás területén kiképzett munkavállaló; 1 fő supervisr-i képzésen részt vett szakember, széleskörű együttműködési megállapdás kör szakemberekkel, sk jól képzett, elhivattt pedagógus, innvatív képzés, kreativitás, jó képességű tanulók, hagymányk: nyári hittantábrk, tanulmányi kirándulásk, ISK, bűnmegelőzési fórumn való részvétel: 7-8. sztály, természetjárás, évente: diák sprtnap, egészségtan ktatása, egészségvédelmi prjektek, OM aznsító: Telefn / fax:

9 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram drgprevenciós prgram működtetése, az iskla-egészségügyi szlgálat és a tanárk közötti kmmunikáció, DADA prgram működtetése, aktív, a közösségnek sk segítséget nyújtó isklarendőr B) Gyengeségek sprtlási lehetőségek elavult, lermltt állaptú nyílászárók, mellékhelyiségek nem krszerűek, az iskla nem megfelelő tisztasága a tanítás végére, egységesség hiánya, következetlenség, a házirend nem megfelelő betartatása. mindig azns szülői kör a plusz feladatkban, nevelői túlterheltség a feladatk végzésében. ügyeletesi feladatvégzés C) Lehetőségek ügyeleti munka flyamats ellenőrzése kllegák részvétele a szakmai tvábbképzéseken az iskla és a szülők kapcslatának erősítése a szülők bevnása közös prgramkba tematikus szülői értekezletek szervezése az iskla-egészségügyi szlgálat és a tanárk egészségfejlesztő tevékenységének még hatéknyabb összehanglása D) Veszélyek rngálás megjelenése erőszak, kisebbek bántalmazása dhányzás, alkhl, kábítószer fgyasztás megjelenése a tanulók körében elektrnikus játék- és számítógép-függőség E) Gátló tényezők szűkös anyagi lehetőségek trnaterem hiánya nincs saját knyha beszűkült lehetőség szlgáltató választására, sprtfelszerelések hiánya sprtlétesítmények drága belépődíjai, magas utazási költség Testi és lelki egészségnevelés általáns céljai Küldetés a refrmátus nevelési intézmények tanulóinak támgatása az Istentől kaptt egészség megőrzésében, az egészségtudat fejlesztésében; a mentális egészség elérése, tvábbá felkészítés a függőségek, különös tekintettel a drgk kzta veszélyekre a keresztyének reményteljes jövőképének az evangélium igazsága alapján történő felmutatásával; a refrmátus intézmények pedagógusainak felkészítése és támgatása a fiatalkri devianciák által megjelenő kihívásk kezelésében szakmai tapasztalatunk és Jézus Krisztusba vetett hitünk alapján. Isklánk egészségnevelési általáns céljai a következők: testi, pszichikai, szellemi szempntból egészséges, hitben élő fiatalk nevelése, OM aznsító: Telefn / fax:

10 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram az egészséges életmód a harmnikus, erkölcsös és knstruktív életvitel rendjének kiépítése úgy, hgy ezek számukra alapértékké váljanak. Az ehhez szükséges ismereteket, készségeket, attitűdök elsajátításának kialakítása, primer prevenció keretében az egészségvesztés megakadályzása: különféle tényezők megszüntetésére való törekvés lyan tevékenységekkel és eszközökkel, amelyek egyrészt az általáns egészségmegőrzését, másrészt a specifikus betegségek kialakulásának megelőzését segítik elő, a tanulók környezetismeret, természetismeret és bilógia órákn szerzett ismereteire támaszkdva, azkat tvábbfejlesztve tudatsítsa a éves tanulókban az ember és a környezet közötti kapcslatt, hatékny kölcsönhatást, megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és kárs tényezőket, a betegségmegelőzési módkat, eljáráskat, tudatsítani a tanulókban az egészséges életmód szabályait, nrmáit, a pzitív beállítódáskat, élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket viselkedési nrmáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és másk iránti felelősségérzetüket. Cél: A tanulókban tudatsítani az egészség, mint érték fgalmát, hgy az egészség váljn a legfőbb értékké számukra. Fnts rávilágítani a kárs szenvedélyek egészségrmbló következményeire, illetve elérni azt, hgy tudjanak nemet mndani biznys szituációkban. Rövid távú cél: A már működő tevékenységek flytatása és bővítése. Sikerkritérium: működnek az eddigi tevékenységek és újakkal bővülnek. A rövid távú célk megvalósításának határideje: Az adtt tanévben 1-8. évflyamkn kncentrikusan bővítve a tanulók életkri sajátsságainak megfelelően, illetve a tananyagk tartalmáhz illesztve évflyamn: a környezetismeret, természetismeret órán, 7-8. évflyamn: a bilógia és egészségtan órán, 5-8. évflyamn az sztályfőnöki, testnevelés és sprt órákn, valamint egyéb fglalkzáskn valósul meg. Határidő: az adtt tanév vége. Középtávú célk: A tanulók ismerjék meg az egészséges táplálkzás és életmód alapelveit, és azkat építsék be mindennapi életükbe. Az intézmény tisztaságának, állagának megóvása. Legyen fnts az étkezés kultúrájának igényessége. Épüljön be életükbe az étkezés utáni fgmsás igénye. Legyen igényük a száj és a testi higiénia. Tudják, hgy melyek a kárs szenvedélyek, ismerjék fel azkat, tudjanak nemet mndani. Szerezzenek helyes és pnts ismereteket a nemi fejlődéssel kapcslatban, illetve a szexuális életről. Szerezzenek ismereteket elsősegélynyújtásból. Sikerkritérium: ha a gyerekek az isklában megszerzett egészséggel kapcslats tudnivalókat ismerik, és törekednek azk betartására. Általáns fizikai teherbíró képessége nő a diákknak. Hsszú távú célk: Az egészségnevelés az ktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. A knkrét, helyi sajátsságkat vegye figyelembe. Erősítsük a tantárgyközi kapcslatkat, hgy a tanulók egységben lássák az egy témáhz kapcslódó ismereteket. Tudják értelmezni és szelektálni a reklámkat, illetve tartsák szem előtt a mértéktartást. A pedagógusk és a szülők viselkedése mintaként szlgáljn a gyerekek számára. OM aznsító: Telefn / fax:

11 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Épüljön be mindennapjaikba a testmzgás és az egészséges táplálkzás. Alakuljn ki bennük, hgy érték az egészség. Törekedjenek a lélek és a test harmóniájára. Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti az intézmény a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését. Sikerkritérium: hgy a tanulók ismerik önmagukat, személyiségüket, testüket, krlátaikat és lehetőségeiket. Tudják, hgy hva frduljanak szükség esetén tanácsért, segítségért. Kiemelt jelentőséget tulajdnít az intézmény az egészséges táplálkzásnak, a testedzésnek és a szabadidő haszns eltöltésének, teret ad a társas támgatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztsító prgramknak. Olyan ktatási-nevelési gyakrlatt flytat az intézmény, amely tekintetbe veszi a pedagógusk, nem pedagógus munkatársak és a tanulók jól-létét és méltóságát, lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékt, támgatja az egyéni előrejutást. Teljesül küldetésünk Egészségnevelés tartalma Az iskla egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók krszerű ismeretekkel és az azk gyakrlásáhz szükséges készségekkel és jártasságkkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakrltatjuk velük az egészséges életmód gyakrlását szlgáló tevékenységi frmákat, az egészségbarát viselkedésfrmákat; a tanulók az életkruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli fglalkzásk keretében fglalkznak az egészség megőrzésének szempntjából legfntsabb ismeretekkel a táplálkzás, az alkhl- és kábítószer fgyasztás, dhányzás, a családi és krtárskapcslatk, a környezet védelme, elsősegélynyújtás, az aktív életmód, a sprt, a személyes higiénia, a szexuális fejlődés területén. Az egészségnevelés az iskla minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli, egyéb fglalkzás feladata Higiénikus, egészséges életvitel Az ember legfntsabb bilógiai, pszichlógiai, szciálpszichlógiai jellemzőinek megismertetése (környezetismeret, bilógia és egészségtan, technika és életvitel órák). Emberismeret, empátia, alkalmazkdó készség (sztályfőnöki órák). Egyén és közösség (sztályfőnöki, technika és életvitel órák). Kulturált viselkedés (valamennyi szaktárgyi órán, sztályfőnöki órák) Betegségek elkerülése, egészség megóvása Tanórai kereteken belül: Testi és személyi higiénia (fgáplás, testáplás, fejtetvesség megelőzése ), tisztálkdás, öltözködés (sztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, testnevelés és sprtórán) Személyi higiénia-öltözködés (sztályfőnöki, technika és életvitel órák) Közlekedés kultúra és biztnság (sztályfőnöki, technika és életvitel órák) Étrend (napi, heti), (sztályfőnöki, környezetismeret, bilógia és egészségtan, technika és életvitel órák) OM aznsító: Telefn / fax:

12 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás (sztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, testnevelés és sprt, fizika, kémia, technika és életvitel órán Tanórán kívüli keretek között megvalósítható: Baleset-megelőzés (vöröskeresztes rendezvényeken) Elsősegélynyújtás (vöröskeresztes rendezvényeken) A testnevelési, tömegsprt és isklán kívüli sprtrendezvényeken való részvétel Életmód/életmódváltó- és sprttábrk szervezése Egészségnevelési prjektnap Lelki egészség megóvása, krízis prevenció hit-és erkölcstan ktatása, Napi imádkzás, Csendes napk, áhítatk, imaközösségi alkalmak, Dörmögő kör, Beszélgetés katechétával, mentálhigiénés szakemberrel, Önismeret, mely vnatkzik a fiatalk szciális egészségi és érzelmi állaptára, magatartásbeli hiánysságkra, Stresszt ldó technikák: sikeres emberek életútjának bemutatása (művészek, feltalálók, bibliai személyek), Emberismeret, empátia - sztályfőnöki órán, Egyéni képességek és célk összhangja Függőséghez vezető mtívumk feltárása, egészségkársító szkásk megelőzése egészségkársító növények, egészségkársító élvezeti szerek, serkentők, nyugtatók drgk, szenvedélybetegségek, függőséghez vezető kk feltárása, tudatsítása, élvezeti szerek (drg, alkhl) egészségkársító hatása, azk következményei Az egészséges táplálkzás Az étkeztetés szlgáltatója törekedjen a krszerű táplálkzásnak megfelelő ételek készítésére. Gyümölcsprgramban való részvétel 1-4. évflyam. Prjekt az egyéb fglalkzáskn - salátabár, árubemutató, kóstlók, receptverseny, terítési verseny stb. Egészséges táplálkzás előadásainak témák szerinti megszlása: 1. óra: A táplálkzás története Az energia Flyadékfgyasztás Az ízlelés Az emésztés 2. óra: A növekedés Az életfntsságú tápanyagk - szénhidrátk - fehérjék - élelmi rstk - zsírk OM aznsító: Telefn / fax:

13 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 3. óra: Vitamink Ásványi anyagk, nymelemek Zöldségek, gyümölcsök Helyes táplálkzás 4. óra: Adalékanyagk Táplálkzással összefüggő prblémák A hagymánystól eltérő táplálkzási frmák Ötletek a mindennapi vásárláshz 5. óra: A táplálkzás piramisa. Tesztek, feladatlapk töltése, kiértékelése A családi életre, szülővé nevelés témakörei barátság, partnerkapcslatk, a család funkciója, jelentősége, érzések érzelmek értékek, családtervezés, a keresztyén családmdell, terhesség, szülés, csecsemőgndzás, AIDS és más szexuális útn terjedő betegségek, nrmálistól eltérő szexuális magatartás, szülői felelősség knfliktusk felldása, családalapítás, családjgi törvény, betegbiztsítás, egészségügyi szlgáltatásk igénybevételük módjai Szabadidő kultúra fejlesztése A mai családk életére a túlterheltség, a túlhajszltság a jellemző, ezért a szülő nem ér rá gyermekével fglalkzni. Hiányzik az értékrientált nevelés, így fiataljaink gyakran nem tudják mi a helyes és helytelen szórakzási mód. A szciálisan hátránys helyzetű tanulóinknál a család különböző kk miatt nem tudja ezt a feladatt ellátni, illetve nem megfelelően. A gyermek gyakran negatív mintát lát. Ezért különös hangsúlyt kell fektetnünk az ilyen szórakzási módk krrigálására is. Rá kell mutatnunk, és meg kell érteniük, hgy kulturált frmában is lehetséges a kikapcslódás: kirándulás, zenés esték, színház és/vagy mzi látgatás, könyvtár, stb.) A kulturált szórakzás megtanítása azért bír rendkívüli jelentőséggel, hgy fiataljaink a stressz és unalm elől ne az alkhl, drg és egyéb függő betegségek hazug világába meneküljenek. - Az intézmény integrációs pedagógiai prgramt működtet, melynek tartalmi részelemeiben fellelhető az egészségnevelés Áldzattá válás elkerülése, bűnmegelőzés A társadalmban, az isklában, a mindennapi életben, a médiában a tanulók egyre gyakrabban találkznak erkölcstelenséggel, bűnnel. Az isklában napjainkban egyszerre van jelen az áldzat, az áldzattá válás és a bűn elkövetője, de még az lyank is, akik semleges hzzáállásukkal nem akadályzzák meg a cselekményt. Ezért kiemelt feladataink közé tartzik a bűnmegelőzés, az áldzattá válás elkerülésének biztsítása. A tevékenység általáns tematikája: - a helyes életvitel kialakításának szempntjai OM aznsító: Telefn / fax:

14 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram - a családn belüli erőszak előfrdulásai, ezek negatív hatásai - a média személyiségfrmáló szerepe, kársító hatása - a szenvedélybetegségek megjelenési frmái, prevenciós munka - a biztnságs szexuális élet, az AIDS legfntsabb kérdései - a fiatalkrú bűnözés megelőzése - alternatívák a szabadidő helyes eltöltésére Bűnmegelőzés, áldzattá válás elkerülésének isklai céljai: - A közösség biztnságának növelése - Az emberi jgk érvényesülésének biztsítása - Az élet minőségének javítása - Sértetté válás veszélyének csökkentése - A bűncselekményeket előidéző kk minimálisra csökkentése - A bűnözés ismételt megelőzése, az áldzat segítése, kmpenzációja Az áldzattá válás isklai feladatai: döntéshzatal, prblémamegldás, stressz-kezelés, érdekérvényesítés képességének kialakítása, erőszakmentes, prblémamegldó technikák tanítása. Többet ésszel, mint erővel. az isklán belüli kirekesztés felderítése, hatékny fellépés ellene, az isklai erőszak, a zsarlás áldzatainak védelme a tantestület tagjainak védelme, a fglakzásukkal kapcslats knfliktuskban, önvédelmi képességek fejlesztése, reális kckázatk tudatsítása, az igazságszlgáltató szervezetek és az intézmény együttműködési feltételei az áldzatvédelem érdekében, az isklakerülés és más deviáns cselekvésre reagáló prgramk kidlgzása, jelzőrendszer működtetése, az életmódjukban deviáns jellegzetességet mutató tanulók figyelemmel kísérése, segítése, prblémák jelzése, a sprtszerű viselkedés kultúrájának erősítése, a fizikailag gyengébbek védelme. Az intézményben flytattt nevelő-ktató munka bűnmegelőző tevékenysége a hagymánys tanórai keretekben, illetve valamennyi sztály sztályfőnöki óráin szakértő előadókkal, céliránys előadáskn történik. A tanórai keretek adta lehetőségeken túl egyén fglalkzáskn is történhet, esetenként szülőkkel együtt. A témával kapcslatban évente prjektet szervezünk minden évflyam valamennyi sztályában. Javaslt módszertani elem lehet még: - Az alsó és felső tagzatban az ígéretek fáján minden év őszén vállaláskat, ígéreteket tenni, eszerint viselkedni, élni, ezeket értékelje az sztályfőnök Közlekedésre nevelés A közlekedés egyik legveszélyeztetettebb csprtja az általáns isklai krsztály. Életkri sajátsságaik miatt a közlekedést a felnőttektől eltérő módn ítélik meg. Megszttt figyelmüknek jellemzői, spntaneitásuk, észlelésük, a negatív példák, a tapasztalataik azt mutatják, valódi közlekedési helyzetekben nem megfelelően viselkednek. Ezért kiemelten fnts szerepe van az isklai nevelési feladatk között a közlekedésre nevelésnek. Az isklai közlekedésre nevelés célja és feladata: az isklásk utas- és gyalgs baleseteinek megelőzése, a kulturált közlekedési magatartás kialakítása, a tömegközlekedési eszközök biztnságs használatára történő felkészítés, OM aznsító: Telefn / fax:

15 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram a közlekedéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése, az időjárási visznyk közlekedést beflyásló szerepével történő megismertetésük, a biztnságs játék helyszíneivel történő megismerkedésük. A nevelés színterei, módszerei: A helyes közlekedési magatartás a gyermekek képességeinek függvénye, amelyeket valamennyi tantárgy a maga sajáts módszereivel, eszközeivel fejleszt, tanórai keretek között. Az 5-8. évflyamn beépül az sztályfőnöki óra tematikájába is. Fejlesztendő terület: - látás, hallás, mzgás, - közlekedési ismeretek szintje, - elsősegély-nyújtási ismeretek szintje, - készségek gyakrlása, tudatsítása, - akarat és beállítódás. Tanórán kívüli lehetőségek: - versenyek, fórumk, - kirándulásk, - tájékztató anyagk, szórólapk, Közlekedési Kisks füzetek, - rszágs közlekedési prgramkban való részvétel Mindennaps testnevelés Az egészségfejlesztő isklai testmzgás prgram célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmzgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hgy a mdern kr, és az azzal együtt járó technlógiák az embert lyan életmódba kényszeríthetik, amely a mzgásszegény életmódhz, a fizikai képességek hanyatlásáhz vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény rmlását is. Az isklai testnevelés és a sprt keretei között az egészségnevelés, a szciális kmpetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. Annak érdekében, hgy az egészségfejlesztő testmzgás hatéknyan megvalósuljn, az alábbi sajáts egészségügyi és pedagógiai szempntknak kell teljesülniük: minden gyermek minden nap részt vesz a testmzgás-prgramban; minden testnevelési órán és minden egyéb testmzgási alkalmn megtörténik a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése; minden testnevelési óra és egyéb testmzgási alkalm örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő adttságú tanulóknak is; öröm és sikerélmény jelent a Kölyökatlétikai Prgram bevezetése, megvalósítása; a testnevelés és sprt személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmzgásprgramban; a testmzgás-prgram életmód-sprtkat, életminőség-sprtkat is megtanít (lyan sprtkat, amelyeket egy életen át lehet flytatni az életminőség javítása érdekében). a testmzgás-prgram játékkat és tánct is tartalmaz Az iskla mindennaps testnevelés prgramja A köznevelési törvény szerint a mindennaps testnevelést az isklai nevelés ktatás első, ötödik és kilencedik évflyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Intézményünkben az elrendelt váltztatás az első és az ötödik évflyamt érinti a 2012/13. tanévtől kezdődően. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskla a mindennaps testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából heti két óra kiváltható nem testnevelés órával: OM aznsító: Telefn / fax:

16 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram kerettantervben meghatárztt ktatásszervezési frmák szerinti frmákkal; isklai sprtkörben való sprtlással; vagy a tanuló - szülő - kérelme alapján sprtszervezet, sprtegyesület keretei között végzett sprttevékenységgel. Isklánk a mindennaps testnevelés prgramjába beépíti a Kölyökatlétikai Prgramt. Nevelőnk 2012-ben tanflyami kiképzésben részesült. Intézményünkben a mindennaps testnevelés megvalósítása a tanévben: 1. évflyam: heti öt testnevelésóra 5. évflyam: heti hárm testnevelésóra; két óra iskla sprtkör Ezt a rendszert kifutó jelleggel alkalmazza közösségünk Intézményünkben a mindennaps testnevelés megvalósítása a tanévtől felmenő rendszerben: heti öt testnevelésóra keretében valósul meg felmenő rendszerben. Isklánkban a mindennaps testnevelés mellett az alábbi testedzési, mzgási, sprtlási lehetőségek vannak: az isklai sprtkör szervezett fglalkzásai, igény esetén a szervezett tömegsprt fglalkzásk, melyek tevékenységébe a tanulók bekapcslódhatnak; 2011-től természetjáró mikr műhely fglalkzásai; játéks, egészségfejlesztő testmzgás beépítve a szabadidős és egyéb fglalkzáskba; szervezett kirándulásk; szervezett krcslyázás önköltséges alapn -; bekapcslódhatnak a gyermekek a partner alapfkú művészeti iskla kínálta mzgáss tanszakk munkájába; a szintén partner helyi népi tánc csprtk szervezett fglalkzásaiba; tanulónk bekapcslódhatnak a helyi sprtegyesületek által kínált tevékenységekbe Az egészségnevelés módszerei és eszközei Az egészségnevelés frmái, módszerei kiállítás, egészséges ételek készítése, kóstlása, tanórák (testnevelés és sprt, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, sztályfőnöki órák, technika és életvitel ), egyéb fglalkzásk, könyvtári kutatómunka, sprtbemutatók, vetélkedők, kirándulás, tábrk, filmvetítés, kérdőívek, tesztek, rendezvények: előadásk, egészségnap, egészséghónap prjektek A módszerválasztás szempntjai tevékenységközpntú és életszerű legyen, élményközpntú, mtiváló legyen, feleljen meg a tanuló életkrának, pzitív életszemléletet adjn, OM aznsító: Telefn / fax:

17 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram együttműködésre épüljön, sk játéks elemet tartalmazzn Az egészségnevelés erőfrrásai Humán erőfrrásk Humán erőfrrásk alatt a képességeket, kmpetenciákat, kapacitáskat, tudást, gyakrlatt, mtivációt, energiát és elkötelezettséget értjük. Az egészségnevelésben résztvevők eltérő háttérrel, tudással, készségekkel, attitűddel rendelkeznek. Ennek ellenére a tevékenységben résztvevők valamennyien a jbb egészség elérésén, a hsszú távú célkban megfgalmazttak megvalósulásán dlgznak. Az egészséget, mint elérendő és óvandó célt kell tanítani, attitűdfrmálással, életmód alakítással, és öntevékenységre serkentéssel. A pedagógus saját egészsége - egészségmagatartása a közösség számára minta. Humán erőfrrás az iskla valamennyi lakója, a tanárk és a diákk, valamint a technikai és adminisztratív munkavállalók. Mindenkinek megvan a maga, személyre szabtt feladata az egészségnevelés teljessé tételében. Az iskla szempntjából humán erőfrrásnak tekinthető minden külső partner, akinek kapcslata van az isklával: ide tartzik a fenntartó, a tanulók szülei, civil szervezetek, a Gyermek-és Családsegítő Szlgálat, Nevelési Tanácsadó, a MRE kiskunhalasi Refrmátus Pedagógiai Intézetének szakszlgálata, a Vársi Könyvtár, isklák, a rendőrség, mentőszlgálat stb. A prgramban részt vevő szakemberek: - fglalkzási és egészségügyi rvs, - isklarvs, - isklai védőnő, - isklai fgrvs, - az SNI tanulók szűrővizsgálatát végző szakemberek, -ÁNTSZ, - rendészeti szervek, - mentőszlgálat, - Gyermek-és Családsegítő Szlgálat, - az önkrmányzat illetékes szakirdái, - MRE kiskunhalasi Refrmátus Pedagógiai Intézetének szakszlgálata. A pedagóguskat az alkalmazandó módszerek és ismeretek szempntjából fel kell készíteni, képességeik és ismereteik flyamats fejlesztéséről gndskdni kell. Belső erőfrrásk Jelenleg intézményünk két pedagógusa rendelkezik mentálhigiénés, egészségfejlesztő végzettséggel, 1 fő szciális szakvizsgával is. Többen tanúsítványt szereztek különféle akkreditált egészségnevelési prgramkn (tartásjavító gerinctrna, Grdn, Alapzó terápia, Sindelar stb.) Két munkatársunk elsősegélynyújtásra kiképzett munkatárs. Belső erőfrrásk Feladat, szerepkör Erősségek Intézményvezetés Támgatja az egészségnevelési prgramkat. A minőségi munka részeként értékeli az ilyen tevékenységet, anyagi frráskat igyekszik felkutatni. Hiteles személyiségek a pedagógusk, diákk számára. Kreativitás, nyitttság, hasznsítható kapcslatrendszer. Tanítók, tanárk Osztályfőnökök Kidlgzzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes egészségügyi tartalmakat, önálló mdulként 6. sztályban az egészségtant. Prgramk szervezői, résztvevői, segítői. Évflyamkra lebntva az egészségneveléshez kapcslódó tartalmak feldlgzása. Ösztönző rendszert dlgz ki. Valamennyi pedagógus belátja, hgy minden nevelő feladata az egészségnevelés. Az aktualitásk aznnali kibeszélése sztályközösségi szinten OM aznsító: Telefn / fax:

18 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Diákpresbitériumt segítő tanár Diákpresbitérium Gyermek- és ifjúságvédelmi munkát összefgó munkatárs Isklarvs, védőnők, fglalkzásegészségügyi rvs Adminisztratív és technikai dlgzók Diákk Szülők Tárgyi erőfrrásk Segíti és krdinálja a prgram megvalósítását, kapcslatkat teremt a külső támgatókkal. Segíti és krdinálja a prgram megvalósítását. Ösztönző rendszert dlgz ki. A hátránys és a veszélyeztetett tanulók segítése. Egészséggel kapcslats prgramk, drgprevenció tervezése szervezése, pályázatkat ír. Segítik a munkavállalók munkáját az egészségmegőrzésben (elsősegélynyújtás, betegáplás stb.) Támgatják a pedagógusi munkát, a prgramk hátterének és tárgyi feltételeinek biztsításával A tervezett éves prgramban vesznek részt (tevékeny szerepvállalás önálló munkák és kezdeményezések. Előadásk tartása, szemléltető eszközök gazdagítása, anyagi támgatás, külső erőfrrásk felkutatása, Napi kapcslat a diákkkal Napi kapcslat a diákkkal Szaktudás, elkötelezettség, empátia. Szakmai kmpetencia. Szakmai kmpetencia Valamennyi diák érintett a prgramkban Tevékeny részvétel a prgramkban. Isklánk épületei (kisház, isklaépület, tálalóknyha, ebédlő / trnaszba épülete) flyamats felújítást igényelnek, melyet mindig megteszünk anyagi lehetőségeink függvényében. Minden kiszlgáló, szükségleteket ellátó helyiségnél fkztt figyelmet frdítunk a tisztaságra, az egészséges környezetre. Isklánk az 1980-as évek közepén épült Siklós belvársában, majd a 90-es években bővült. Az épület nem rendelkezik jó adttságkkal. (Nincs aula, nem megfelelő nagyságú néhány tanterem, nincs trnaterem, a szertárak száma sem elegendő). A tanítást 9 ktatási célú helyiség, 1 tanári munkaszba, 1 trnaszba külön épület -, és 1 szabadtéri sprtpálya szlgálja, mely nem szabvány méretű. Az étkeztetést 26 fő befgadására alkalmas ebédlő és 1 tálalóknyha segíti. Nincs saját knyha, a gyermekek étkeztetését külső vállalkzó látja el, alapkövetelmény az egészséges táplálékk választékának biztsítása. Az isklában nem üzemel büfé, s nincs büféautmata sem. A visznylag új isklaépület kmly felújítást, nagyberuházást igényel. A közelmúltban történt tetőjavítás beázásk miatt srán derült ki, hgy az épület egy része nincs megfelelően szigetelve. A vécék és msdók, valamint a villanyvezetékek felújítása, kedvező váltzáskat hzna életünkben. A nyílászárók különösen az ablakk rendkívül rssz állaptban vannak, javításuk (cseréjük) halaszthatatlan. Az elavult, illetve nem megfelelő szabványú fényfrrásk cseréje a tantermekben és a tanári szbában megtörtént. A hiányzó részek cseréje az anyagiak függvényében történik. A fűtés alapvető, legszükségesebb krszerűsítésére 2011-ben került sr, de ez a terület tvábbi feladatt ró az intézményre. A tantermekben a burklat javítása 2011-ben történt meg ban pályázati frrásból az eszközjegyzéknek megfelelő könyvtárszba kialakítása történt meg ben szülői segítséggel egy tanterem felújításra került. OM aznsító: Telefn / fax:

19 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az isklabútrk krszerűbbre cserélése 2007 és 2010 között valósult meg. A flysók, sztálytermek zöld növényekkel való ellátttsága megfelelő, aznban lehetne még emelni a növények számát. Alapvető higiéniai feltétel lenne a msdókban a WC-papír, a szappan és a kéztörlő. Az iskla tisztasága a tanítás végére nem megfelelő. A tantárgyi taneszköz ellátás átlagsnak, néhány területen gyengének mndható. Minden teremben van írásvetítő, mára már a legkrszerűbb szemléltető eszközökkel is rendelkezik az iskla, négy darab multimédiás tábla segíti a tanulók nevelését. Az egészségneveléshez rendelkezésre állnak: szemléltető képek, fóliák, mdellek, szakkönyvek, audivizuális eszközök., interaktív tábla Az iskla udvarán jó időben kellemes tt tartózkdni, a tanulók ki is használják ezt, de az időjárástól függően a Házirendben fglaltak szerint is az udvarn, a friss levegőn kell tartózkdniuk. Nem rendelkezik isklánk külön rvsi szbával, az iskla-egészségügyi szlgálattal kötött szerződés értelmében ők biztsítják az rvsi ellátás helyiségét Anyagi erőfrrásk költségvetés: az iskla költségvetésében pénzügyi hátteret biztsítsunk az egészségnevelési prgram megvalósítására karácsnyi vásár bevétele, pályázati (rszágs, megyei, helyi) támgatásk, alapítványi támgatásk Az egészségnevelés színterei Az egészségnevelés színterei tanóra egyéb fglalkzás szaktárgyi sztályfőnöki szakkör mikr műhely áhítat imaközösség Dörmögő kör csendes nap isklai sprtkör tömegsprt akcióprgramk, prjektek OM aznsító: Telefn / fax:

20 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az iskla kapcslatai az egészségnevelésben Belső kapcslatk tanulók nevelőtestület intézményvezetés munkaközösségek könyvtárs iskla sztályfőnökök gyermek- és ifjúságvédelmi felelős diákpresbitérium Külső kapcslatk civil szervezetek drgprevenciós intézetek Napfrduló Szciális és Drgprevenciós Egyesület Vöröskereszt ÁNTSZ helyi mentőszlgálat iskla Gyermek-és Családsegítő Szlgálat Szakszlgálatk Nevelési Tanácsadó isklarvsi szlgálat - isklarvs, fgrvs, védőnő; fglalkzási és egészségügyi rvs szülők fenntartó gyülekezet rendőrség OM aznsító: Telefn / fax:

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben