SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET év március hó 25. napján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján"

Átírás

1 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2, 5) 2. kötet nevelési prgram - A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk egészségfejlesztési és prevenciós prgram; környezetvédelmi; fgyasztóvédelmi prgram Székhely: OM aznsító: Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

2 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET év március hó 25. napján JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA év március hó 26. napján az 5 /2013. határzatával OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

3 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Tartalmjegyzék 1. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk Egészségnevelési prgram Bevezetés Az egészségnevelési prgram az iskla működés rendszerében Az egészségnevelés fázisai és meghatárzói Helyzetkép Az egészségnevelő tevékenység Testi és lelki egészségnevelés általáns céljai Egészségnevelés tartalma Higiénikus, egészséges életvitel Betegségek elkerülése, egészség megóvása Lelki egészség megóvása, krízis prevenció Függőséghez vezető mtívumk feltárása, egészségkársító szkásk megelőzése Az egészséges táplálkzás A családi életre nevelés, szülővé nevelés témakörei Szabadidő kultúra fejlesztése Áldzattá válás elkerülése, bűnmegelőzés Közlekedésre nevelés Mindennaps testnevelés Az egészségnevelés módszerei és eszközei Az egészségnevelés frmái, módszerei A módszerválasztás szempntjai Az egészségnevelés erőfrrásai Humán erőfrrásk Tárgyi erőfrrásk Anyagi erőfrrásk Az egészségnevelés színterei Az iskla kapcslatai az egészségnevelésben Belső kapcslatk Külső kapcslatk Kmmunikáció, tvábbképzés, ellenőrzés, értékelés Az egészségnevelési prgram végrehajtása Kérdőívek 1-2. melléklet Egészségnevelési prgram - Drgprevenciós prgram Alapelvek A nevelési-ktatási intézményekben kialakítandó drgstratégia szükségessége A drgstratégia kialakítása A mentálhigiénés vnatkzás A drgfgyasztás kai Célk Rövidtávú célk Hsszú távú célk Az egészségnevelés A prevenció 29 OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

4 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az isklai drgstratégiából adódó feladatk megvalósítása Az iskla vezetésének a feladata A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata A nevelőtestület feladata A védőnő és szükség esetén az isklarvs / egyéb szervek, szervezetek szerepe, feladata Eljárásk, alkalmaztt módszerek Általáns módszerek Prevenciós módszerek Prgramvariációk Eszközök, személyi feltételek A megvalósítás színterei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv Környezeti nevelési prgram Bevezető Helyzetkép Belső környezet Külső környezet - Siklós környezetének, múltjának, jelenének rövid bemutatása; nevezetes épületek, szbrk a vársban Erőfrrásk Személyi frrásk Anyagi erőfrrásk Alapelvek, jövőkép, célk Alapelvek, jövőkép Célk Knkrét célk, feladatk A megvalósítás résztvevői, feladataik Tanulásszervezés és tartalmi keretek Tanórai keretek, a tantárgyak lehetőségei Egyéb fglalkzásk Taneszközök Megvalósítási terv (éves munkatervi bntásban) Kmmunikáció Isklán belüli Isklán kívüli Minőségfejlesztés: minőségbiztsítás és ellenőrzés Az iskla fgyasztóvédelemmel összefüggő nevelési feladatai A fgyasztóvédelmi nevelés célja A fgyasztóvédelmi nevelés tartalmi elemei A fgyasztóvédelmi nevelés színterei az ktatásban Módszertani elemek A pedagógiai prgram érvényességével, módsításával, nyilvánsságával kapcslats egyéb intézkedések Záradékk 61 OM aznsító: Székhely: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13. telephely: 7800 Siklós, Kálvin u. 19. Telefn/fax:

5 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 1. A teljes körű gészségfejlesztéssel összefüggő elvek, célk, feladatk Az ember életében hárm földi kincs van: a tudás, az egészség és a szeretet Greguss Pál Minden szabad nekem, de nem minden használ. (1 Kr. 6,12) 1.1. Egészségnevelési prgram Bevezetés Egyre nagybb felelősség hárul a pedagóguskra a fiatalk egészségtudats magatartásának kialakításában. Az egészségfejlesztés az a flyamat, amely képessé teszi az embereket saját egészségük egyre nagybb mértékű irányítására és javítására. Az egészséges harmnikus életvitelt megalapzó szkásk a tanuló cselekvő, tevékeny részvételével alakítható ki. Az isklai környezet, mint élettér fnts szerepet játszik az egészséges testi, lelki, szciális fejlődés biztsításában. Ebben a pedagógusk életvitelének, személyes példamutatásának is jelentős szerepe van. A nemzetközi és a hazai elvárásknak megfelelően a köznevelési törvény megkívánja a tanulók szemléletfrmálásának, pzitív attitűdjének, cselekvési kultúrájának újragndlását a pedagógusk részéről és a pedagógiai prgramk részeként az egészségnevelési prgramk kidlgzását. Alapvetés Biblia A szlgálat elsődleges alappillére Jézus Krisztusba vetett hitünk. A keresztyén tanítás alapján meggyőződésünk, hgy Isten jónak teremtette az embert, amely a kísértésre adtt rssz válasz következtében természetében megrmltt és kiszlgáltatttá vált a kihívásk felé. A sátán kísértése, emberölése a mai napig tart pusztító, liberális a szabadság hamis értelmezéséből fakadó és szinkretista áltudmányk frmájában, illetve kézzel fgható gyermek- és ifjúságellenes intézkedésekben. Nekünk kötelességünk, erre a testi-lelki harcra felkészíteni gyermekeinket, a jövendő nemzedéket, hgy a kísértés idején felkészülten kerüljenek a harcba, amelyet jól felfegyverkezve Isten dicsőségére megvívjanak, és abból győztesen, testi-lelki egészségben kerüljenek ki. A keresztyén ember fejlődése srán felismeri Istentől nyert erőfrrásait, amelyek felhasználása, saját életében a jó döntések meghzatalára, másk életében, pedig a megfelelő segítség megadására teszi alkalmassá. Ottawai nyilatkzat Egyre nagybb felelősség hárul a pedagóguskra a fiatalk egészségtudats magatartásának kialakításában. Az egészségfejlesztés az a flyamat, amely képessé teszi az embereket saját egészségük egyre nagybb mértékű irányítására és javítására. Az Egészségügyi Világszervezet 1986-s Ottawai nyilatkzata a krszerű egészségfejlesztés elveit és kulcsterületeit a következőkben határzta meg: - az egészséget támgató társadalmplitika fejlesztése, - az egészséget segítő környezeti feltételek kialakítása, - közösségi cselekvés, - az egészséges élet egyéni készségeinek erősítése, - az egészségügyi ellátás megelőzési szerepének hangsúlyzása. OM aznsító: Telefn / fax:

6 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az egyházi ktatási intézményekben épp úgy a jövő nemzedékét nevelik, mint a világi isklákban. A különbség az ktatói és nevelési tevékenység szellemiségében nyilvánul meg. Az egyházi intézményekben felnövekvő nemzedék számára az egészséges, függőségektől mentes élettel kapcslats bibliai tanítás egyetemes érték. A vallás szerepét az egészség megőrzésében és betegségek megelőzésében már évezredek óta ismeri az emberiség. A hívő közösséghez tartzás egészségvédő tényező. A vallás lyan hit- és értékrendszert közvetít, amely értelmet és irányítást, azaz egyfajta keretet ad az életnek. A céltalanság, a sivárság csak tt jelenik meg, ahl ezek az életkeretek hiányznak. Ezzel összefügg a vallás prblémamegldásban, knfliktusmegldásban játsztt szerepe. Az ima, a Teremtővel kialakíttt bizalmas kapcslat segít feldlgzni az élet megpróbáltatásait, hiszen azk így értelmet nyernek. A vallásgyakrlók körében a kárs szenvedélyek, így a dhányzás, az alkhl- és drgfgyasztás, alacsnyabb előfrdulást mutatnak. Mivel ezek a magatartásfrmák nagyrészt fiatalk körében alakulnak ki, és válnak később valódi szenvedéllyé, különösen fnts, hgy e védőhatás az ő esetükben is működjön. A hit megakadályzhatja e szerek fgyasztását, hiszen biztsítja a közösséghez tartzást, a lelki élményeket, az útkeresés célját. Jelentős szerepet tölt be a hit a serdülők életében, spirituális útkeresésében és pszich-szciális fejlődésében. Mi pedagógusk fntsnak érezzük az Országs Refrmátus Tanáregyesület Etikai Kódexét, amit magunkra nézve kötelezőnek tartunk. - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Krmányrendelet szerint: Az egészséges életmódra nevelés hzzásegít az egészséges testi és lelki állapt örömteli megéléséhez. A pedagógusk ösztönözzék a tanulókat arra, hgy legyen igényük a helyes táplálkzásra, a mzgásra, a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályzására, a knfliktusk kezelésére. Az iskla feladata, hgy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, tvábbá a szabályk betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagk felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusk mtiválják és segítsék a tanulókat a kárs függőségekhez vezető szkásk kialakulásának megelőzésében Az egészségnevelési prgram az iskla működés rendszerében A prgram tervezése és végrehajtása srán figyelembe vesszük a partnerek, így a nevelőtestület, a diákk és a szülők elvárásait is. Az egészségnevelés prgram helyét, kapcslatait az iskla működés rendszerében az 1. ábra mutatja: az intézmény helyi nevelési- ktatási gyakrlata helyi tantervek, tantárgyi prgramk pedagógiai prgram nevelési prgram egészségnevelési, környezeti nevelési és fgyasztóvédelmi prgram 1. ábra OM aznsító: Telefn / fax:

7 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az egészségnevelés fázisai és meghatárzói Helyzetkép Tanulók száma Tanítók, tanárk Technikai, ügyviteli, gazdasági munkavállalók 119 fő Teljes állás: 12 Fiú Leány Részmunkaidős: 2 62 fő 57 fő Óraadó: 8 Teljes állás: 4 fő Részmunkaidős: 1 fő Tanulócsprtk Napközis csprtk Bejáró diákk fő A testi-lelki egészség helyi jellemzői Tanulóink többsége nehéz szciális körülmények között él. Létszámadatk ( tanév kt. 01. Az egészségi állapt: Az intézményi alkalmazttak egészségi állaptának vizsgálatát a törvényeknek megfelelően fglalkzási-és egészségügyi rvs látja el. A gyerekek státuszvizsgálatát, rendszeres szűrését, a védőltásk beadását isklarvs, isklai fgrvs végzi védőnők közreműködésével. Az isklarvsk a szükséges esetekben a megfelelő szakellátásra küldik tanulóinkat. A védőnők részt vesznek az isklában történő egészségnevelésre irányuló tevékenységekben is. Az isklafgászati szűrés minden évben teljes körűen történik. Kívánats lenne, ha a tanulási nehézségek és részképesség zavark szűrésére már az első tanévben sr kerülne, és így mód nyílna az időben történő krrekcióra. Erre képzett szakember van isklánkban. Szűrővizsgálatk - Az iskla - egészségügyi gndzási munkaterv az iskla-egészségügyről szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, valamint az 51/ (XII. 18. ) NM rendelet figyelembe vételével készült. A státuszvizsgálat, a szűrővizsgálatk, védőltásk, tisztasági vizsgálatk ütemezése az SZMSZ-ben, illetve az éves egészségügyi gndzási munkatervben található. Az elmúl évek szűrővizsgálatain a prblémás területek kiszűrtek száma alapján az alábbiak vltak: látásélesség, színlátás, mzgásszervi, besitas. A szűrések eredményei alapján megállapítható, hgy magas a mzgásszervi megbetegedések és a túlsúlys gyermekek száma. Ez arra hívja fel a figyelmet, hgy az egészséges táplálkzás és a rendszeres mzgás fntsságának tudatsítása és lehetőségének megteremtése prgramunkban kiemelt feladatként kezelendő. Isklánk tanulói között vannak allergiás, asztmás, epilepsziás prblémákkal küzdő gyerekek is. Inkluzív intézményként alapító kiratunknak megfelelően fgadunk sajáts nevelési igényű gyermekeket: Mulasztási adatk a tanévben Igazlt hiányzásk 1 4. évflyam 9 nap / fő 5 8. évflyam 11, 9 nap / fő átlag 10, 45 nap / fő OM aznsító: Telefn / fax:

8 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram A mulasztási adatk értékelésénél figyelembe kell venni, hgy a hiányzásk kai nem kizárólag az egészséggel betegséggel összefüggőek. Minden körülményt mérlegelve is megállapítható, hgy az egy főre évi hiányzás visznylag magas. Ez összefüggésben lehet a tanulóink alacsny szintű fizikai állóképességével. Az igazlatlan hiányzás nem jellemző intézményünkben. Testnevelésben krlátztt tanulók tanév könnyített testnevelés 4 fő gyógytestnevelés - felmentett - összesen 4 fő Könnyített testnevelésben főként az aliglátó sajáts nevelési igényű gyermekeink részesülnek. Vizsgáltak száma Nagyn gyenge (0-20) Az általáns fizikai teherbíró-képesség minősítése A HUNGARO-FITT prgram szerint tanévben Gyenge (21-40) Elfgadható (41-60) Közepes (61-80) Jó (81-100) Kiváló ( ) % 35 % 26 % 15 % 18 % 5 % 1 % Tanulóink fizikai állapta siralmas képet mutat. Tanulóink 6 %-ának fizikai teherbíró-képessége tartzik a jó és a kiváló kategóriába. A jó és kiváló minősítést csak a rendszeresen sprtló gyerekek - akiknek a száma elég kevés isklánkban - érték el. A gyerekek keveset mzgnak. Beflyáslja ezt az eredményt a testnevelés tantárgy nem megfelelő eszközállmánya, a hiányzó trnaterem. Isklánk jelenlegi helyzete a sprt és testnevelés terén nagyn sk tennivalót kíván. A sprtversenyeken egyre kevesebben vesznek részt, illetve egyre kevesebben igénylik az isklai sprtkört is. Egyre több a felmentést hzó gyerek. A gerincbetegségben, illetve tartáshibával jelentkezőknél elvétve tapasztalható a tartásjavító - vagy gyógytestnevelés. Ez utóbbi prblémát úgy próbálja áthidalni a testnevelést ktató klléga, hgy beépíti a gerincjavító trnát a téli időszakban a sprtköri fglalkzáskba, valamint a testnevelés órákba Az egészségnevelő tevékenység - prblémafeltárás A prblémafeltárást SWOT analízissel és kötetlen beszélgetésekkel végeztük. Feltérképeztük a jelenlegi egészségnevelési tevékenységünk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit és gátló tényezőit. A) Erősségek egyházi intézmény vagyunk lelki gndzás magas fkú, az iskla jó hírneve, 2 fő mentálhigiénés szakember; 1 fő szciális szakvizsgával rendelkező szakember; 2 fő elsősegélynyújtás területén kiképzett munkavállaló; 1 fő supervisr-i képzésen részt vett szakember, széleskörű együttműködési megállapdás kör szakemberekkel, sk jól képzett, elhivattt pedagógus, innvatív képzés, kreativitás, jó képességű tanulók, hagymányk: nyári hittantábrk, tanulmányi kirándulásk, ISK, bűnmegelőzési fórumn való részvétel: 7-8. sztály, természetjárás, évente: diák sprtnap, egészségtan ktatása, egészségvédelmi prjektek, OM aznsító: Telefn / fax:

9 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram drgprevenciós prgram működtetése, az iskla-egészségügyi szlgálat és a tanárk közötti kmmunikáció, DADA prgram működtetése, aktív, a közösségnek sk segítséget nyújtó isklarendőr B) Gyengeségek sprtlási lehetőségek elavult, lermltt állaptú nyílászárók, mellékhelyiségek nem krszerűek, az iskla nem megfelelő tisztasága a tanítás végére, egységesség hiánya, következetlenség, a házirend nem megfelelő betartatása. mindig azns szülői kör a plusz feladatkban, nevelői túlterheltség a feladatk végzésében. ügyeletesi feladatvégzés C) Lehetőségek ügyeleti munka flyamats ellenőrzése kllegák részvétele a szakmai tvábbképzéseken az iskla és a szülők kapcslatának erősítése a szülők bevnása közös prgramkba tematikus szülői értekezletek szervezése az iskla-egészségügyi szlgálat és a tanárk egészségfejlesztő tevékenységének még hatéknyabb összehanglása D) Veszélyek rngálás megjelenése erőszak, kisebbek bántalmazása dhányzás, alkhl, kábítószer fgyasztás megjelenése a tanulók körében elektrnikus játék- és számítógép-függőség E) Gátló tényezők szűkös anyagi lehetőségek trnaterem hiánya nincs saját knyha beszűkült lehetőség szlgáltató választására, sprtfelszerelések hiánya sprtlétesítmények drága belépődíjai, magas utazási költség Testi és lelki egészségnevelés általáns céljai Küldetés a refrmátus nevelési intézmények tanulóinak támgatása az Istentől kaptt egészség megőrzésében, az egészségtudat fejlesztésében; a mentális egészség elérése, tvábbá felkészítés a függőségek, különös tekintettel a drgk kzta veszélyekre a keresztyének reményteljes jövőképének az evangélium igazsága alapján történő felmutatásával; a refrmátus intézmények pedagógusainak felkészítése és támgatása a fiatalkri devianciák által megjelenő kihívásk kezelésében szakmai tapasztalatunk és Jézus Krisztusba vetett hitünk alapján. Isklánk egészségnevelési általáns céljai a következők: testi, pszichikai, szellemi szempntból egészséges, hitben élő fiatalk nevelése, OM aznsító: Telefn / fax:

10 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram az egészséges életmód a harmnikus, erkölcsös és knstruktív életvitel rendjének kiépítése úgy, hgy ezek számukra alapértékké váljanak. Az ehhez szükséges ismereteket, készségeket, attitűdök elsajátításának kialakítása, primer prevenció keretében az egészségvesztés megakadályzása: különféle tényezők megszüntetésére való törekvés lyan tevékenységekkel és eszközökkel, amelyek egyrészt az általáns egészségmegőrzését, másrészt a specifikus betegségek kialakulásának megelőzését segítik elő, a tanulók környezetismeret, természetismeret és bilógia órákn szerzett ismereteire támaszkdva, azkat tvábbfejlesztve tudatsítsa a éves tanulókban az ember és a környezet közötti kapcslatt, hatékny kölcsönhatást, megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és kárs tényezőket, a betegségmegelőzési módkat, eljáráskat, tudatsítani a tanulókban az egészséges életmód szabályait, nrmáit, a pzitív beállítódáskat, élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket viselkedési nrmáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és másk iránti felelősségérzetüket. Cél: A tanulókban tudatsítani az egészség, mint érték fgalmát, hgy az egészség váljn a legfőbb értékké számukra. Fnts rávilágítani a kárs szenvedélyek egészségrmbló következményeire, illetve elérni azt, hgy tudjanak nemet mndani biznys szituációkban. Rövid távú cél: A már működő tevékenységek flytatása és bővítése. Sikerkritérium: működnek az eddigi tevékenységek és újakkal bővülnek. A rövid távú célk megvalósításának határideje: Az adtt tanévben 1-8. évflyamkn kncentrikusan bővítve a tanulók életkri sajátsságainak megfelelően, illetve a tananyagk tartalmáhz illesztve évflyamn: a környezetismeret, természetismeret órán, 7-8. évflyamn: a bilógia és egészségtan órán, 5-8. évflyamn az sztályfőnöki, testnevelés és sprt órákn, valamint egyéb fglalkzáskn valósul meg. Határidő: az adtt tanév vége. Középtávú célk: A tanulók ismerjék meg az egészséges táplálkzás és életmód alapelveit, és azkat építsék be mindennapi életükbe. Az intézmény tisztaságának, állagának megóvása. Legyen fnts az étkezés kultúrájának igényessége. Épüljön be életükbe az étkezés utáni fgmsás igénye. Legyen igényük a száj és a testi higiénia. Tudják, hgy melyek a kárs szenvedélyek, ismerjék fel azkat, tudjanak nemet mndani. Szerezzenek helyes és pnts ismereteket a nemi fejlődéssel kapcslatban, illetve a szexuális életről. Szerezzenek ismereteket elsősegélynyújtásból. Sikerkritérium: ha a gyerekek az isklában megszerzett egészséggel kapcslats tudnivalókat ismerik, és törekednek azk betartására. Általáns fizikai teherbíró képessége nő a diákknak. Hsszú távú célk: Az egészségnevelés az ktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. A knkrét, helyi sajátsságkat vegye figyelembe. Erősítsük a tantárgyközi kapcslatkat, hgy a tanulók egységben lássák az egy témáhz kapcslódó ismereteket. Tudják értelmezni és szelektálni a reklámkat, illetve tartsák szem előtt a mértéktartást. A pedagógusk és a szülők viselkedése mintaként szlgáljn a gyerekek számára. OM aznsító: Telefn / fax:

11 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Épüljön be mindennapjaikba a testmzgás és az egészséges táplálkzás. Alakuljn ki bennük, hgy érték az egészség. Törekedjenek a lélek és a test harmóniájára. Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti az intézmény a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését. Sikerkritérium: hgy a tanulók ismerik önmagukat, személyiségüket, testüket, krlátaikat és lehetőségeiket. Tudják, hgy hva frduljanak szükség esetén tanácsért, segítségért. Kiemelt jelentőséget tulajdnít az intézmény az egészséges táplálkzásnak, a testedzésnek és a szabadidő haszns eltöltésének, teret ad a társas támgatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztsító prgramknak. Olyan ktatási-nevelési gyakrlatt flytat az intézmény, amely tekintetbe veszi a pedagógusk, nem pedagógus munkatársak és a tanulók jól-létét és méltóságát, lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékt, támgatja az egyéni előrejutást. Teljesül küldetésünk Egészségnevelés tartalma Az iskla egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók krszerű ismeretekkel és az azk gyakrlásáhz szükséges készségekkel és jártasságkkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakrltatjuk velük az egészséges életmód gyakrlását szlgáló tevékenységi frmákat, az egészségbarát viselkedésfrmákat; a tanulók az életkruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli fglalkzásk keretében fglalkznak az egészség megőrzésének szempntjából legfntsabb ismeretekkel a táplálkzás, az alkhl- és kábítószer fgyasztás, dhányzás, a családi és krtárskapcslatk, a környezet védelme, elsősegélynyújtás, az aktív életmód, a sprt, a személyes higiénia, a szexuális fejlődés területén. Az egészségnevelés az iskla minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli, egyéb fglalkzás feladata Higiénikus, egészséges életvitel Az ember legfntsabb bilógiai, pszichlógiai, szciálpszichlógiai jellemzőinek megismertetése (környezetismeret, bilógia és egészségtan, technika és életvitel órák). Emberismeret, empátia, alkalmazkdó készség (sztályfőnöki órák). Egyén és közösség (sztályfőnöki, technika és életvitel órák). Kulturált viselkedés (valamennyi szaktárgyi órán, sztályfőnöki órák) Betegségek elkerülése, egészség megóvása Tanórai kereteken belül: Testi és személyi higiénia (fgáplás, testáplás, fejtetvesség megelőzése ), tisztálkdás, öltözködés (sztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, testnevelés és sprtórán) Személyi higiénia-öltözködés (sztályfőnöki, technika és életvitel órák) Közlekedés kultúra és biztnság (sztályfőnöki, technika és életvitel órák) Étrend (napi, heti), (sztályfőnöki, környezetismeret, bilógia és egészségtan, technika és életvitel órák) OM aznsító: Telefn / fax:

12 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás (sztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, testnevelés és sprt, fizika, kémia, technika és életvitel órán Tanórán kívüli keretek között megvalósítható: Baleset-megelőzés (vöröskeresztes rendezvényeken) Elsősegélynyújtás (vöröskeresztes rendezvényeken) A testnevelési, tömegsprt és isklán kívüli sprtrendezvényeken való részvétel Életmód/életmódváltó- és sprttábrk szervezése Egészségnevelési prjektnap Lelki egészség megóvása, krízis prevenció hit-és erkölcstan ktatása, Napi imádkzás, Csendes napk, áhítatk, imaközösségi alkalmak, Dörmögő kör, Beszélgetés katechétával, mentálhigiénés szakemberrel, Önismeret, mely vnatkzik a fiatalk szciális egészségi és érzelmi állaptára, magatartásbeli hiánysságkra, Stresszt ldó technikák: sikeres emberek életútjának bemutatása (művészek, feltalálók, bibliai személyek), Emberismeret, empátia - sztályfőnöki órán, Egyéni képességek és célk összhangja Függőséghez vezető mtívumk feltárása, egészségkársító szkásk megelőzése egészségkársító növények, egészségkársító élvezeti szerek, serkentők, nyugtatók drgk, szenvedélybetegségek, függőséghez vezető kk feltárása, tudatsítása, élvezeti szerek (drg, alkhl) egészségkársító hatása, azk következményei Az egészséges táplálkzás Az étkeztetés szlgáltatója törekedjen a krszerű táplálkzásnak megfelelő ételek készítésére. Gyümölcsprgramban való részvétel 1-4. évflyam. Prjekt az egyéb fglalkzáskn - salátabár, árubemutató, kóstlók, receptverseny, terítési verseny stb. Egészséges táplálkzás előadásainak témák szerinti megszlása: 1. óra: A táplálkzás története Az energia Flyadékfgyasztás Az ízlelés Az emésztés 2. óra: A növekedés Az életfntsságú tápanyagk - szénhidrátk - fehérjék - élelmi rstk - zsírk OM aznsító: Telefn / fax:

13 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 3. óra: Vitamink Ásványi anyagk, nymelemek Zöldségek, gyümölcsök Helyes táplálkzás 4. óra: Adalékanyagk Táplálkzással összefüggő prblémák A hagymánystól eltérő táplálkzási frmák Ötletek a mindennapi vásárláshz 5. óra: A táplálkzás piramisa. Tesztek, feladatlapk töltése, kiértékelése A családi életre, szülővé nevelés témakörei barátság, partnerkapcslatk, a család funkciója, jelentősége, érzések érzelmek értékek, családtervezés, a keresztyén családmdell, terhesség, szülés, csecsemőgndzás, AIDS és más szexuális útn terjedő betegségek, nrmálistól eltérő szexuális magatartás, szülői felelősség knfliktusk felldása, családalapítás, családjgi törvény, betegbiztsítás, egészségügyi szlgáltatásk igénybevételük módjai Szabadidő kultúra fejlesztése A mai családk életére a túlterheltség, a túlhajszltság a jellemző, ezért a szülő nem ér rá gyermekével fglalkzni. Hiányzik az értékrientált nevelés, így fiataljaink gyakran nem tudják mi a helyes és helytelen szórakzási mód. A szciálisan hátránys helyzetű tanulóinknál a család különböző kk miatt nem tudja ezt a feladatt ellátni, illetve nem megfelelően. A gyermek gyakran negatív mintát lát. Ezért különös hangsúlyt kell fektetnünk az ilyen szórakzási módk krrigálására is. Rá kell mutatnunk, és meg kell érteniük, hgy kulturált frmában is lehetséges a kikapcslódás: kirándulás, zenés esték, színház és/vagy mzi látgatás, könyvtár, stb.) A kulturált szórakzás megtanítása azért bír rendkívüli jelentőséggel, hgy fiataljaink a stressz és unalm elől ne az alkhl, drg és egyéb függő betegségek hazug világába meneküljenek. - Az intézmény integrációs pedagógiai prgramt működtet, melynek tartalmi részelemeiben fellelhető az egészségnevelés Áldzattá válás elkerülése, bűnmegelőzés A társadalmban, az isklában, a mindennapi életben, a médiában a tanulók egyre gyakrabban találkznak erkölcstelenséggel, bűnnel. Az isklában napjainkban egyszerre van jelen az áldzat, az áldzattá válás és a bűn elkövetője, de még az lyank is, akik semleges hzzáállásukkal nem akadályzzák meg a cselekményt. Ezért kiemelt feladataink közé tartzik a bűnmegelőzés, az áldzattá válás elkerülésének biztsítása. A tevékenység általáns tematikája: - a helyes életvitel kialakításának szempntjai OM aznsító: Telefn / fax:

14 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram - a családn belüli erőszak előfrdulásai, ezek negatív hatásai - a média személyiségfrmáló szerepe, kársító hatása - a szenvedélybetegségek megjelenési frmái, prevenciós munka - a biztnságs szexuális élet, az AIDS legfntsabb kérdései - a fiatalkrú bűnözés megelőzése - alternatívák a szabadidő helyes eltöltésére Bűnmegelőzés, áldzattá válás elkerülésének isklai céljai: - A közösség biztnságának növelése - Az emberi jgk érvényesülésének biztsítása - Az élet minőségének javítása - Sértetté válás veszélyének csökkentése - A bűncselekményeket előidéző kk minimálisra csökkentése - A bűnözés ismételt megelőzése, az áldzat segítése, kmpenzációja Az áldzattá válás isklai feladatai: döntéshzatal, prblémamegldás, stressz-kezelés, érdekérvényesítés képességének kialakítása, erőszakmentes, prblémamegldó technikák tanítása. Többet ésszel, mint erővel. az isklán belüli kirekesztés felderítése, hatékny fellépés ellene, az isklai erőszak, a zsarlás áldzatainak védelme a tantestület tagjainak védelme, a fglakzásukkal kapcslats knfliktuskban, önvédelmi képességek fejlesztése, reális kckázatk tudatsítása, az igazságszlgáltató szervezetek és az intézmény együttműködési feltételei az áldzatvédelem érdekében, az isklakerülés és más deviáns cselekvésre reagáló prgramk kidlgzása, jelzőrendszer működtetése, az életmódjukban deviáns jellegzetességet mutató tanulók figyelemmel kísérése, segítése, prblémák jelzése, a sprtszerű viselkedés kultúrájának erősítése, a fizikailag gyengébbek védelme. Az intézményben flytattt nevelő-ktató munka bűnmegelőző tevékenysége a hagymánys tanórai keretekben, illetve valamennyi sztály sztályfőnöki óráin szakértő előadókkal, céliránys előadáskn történik. A tanórai keretek adta lehetőségeken túl egyén fglalkzáskn is történhet, esetenként szülőkkel együtt. A témával kapcslatban évente prjektet szervezünk minden évflyam valamennyi sztályában. Javaslt módszertani elem lehet még: - Az alsó és felső tagzatban az ígéretek fáján minden év őszén vállaláskat, ígéreteket tenni, eszerint viselkedni, élni, ezeket értékelje az sztályfőnök Közlekedésre nevelés A közlekedés egyik legveszélyeztetettebb csprtja az általáns isklai krsztály. Életkri sajátsságaik miatt a közlekedést a felnőttektől eltérő módn ítélik meg. Megszttt figyelmüknek jellemzői, spntaneitásuk, észlelésük, a negatív példák, a tapasztalataik azt mutatják, valódi közlekedési helyzetekben nem megfelelően viselkednek. Ezért kiemelten fnts szerepe van az isklai nevelési feladatk között a közlekedésre nevelésnek. Az isklai közlekedésre nevelés célja és feladata: az isklásk utas- és gyalgs baleseteinek megelőzése, a kulturált közlekedési magatartás kialakítása, a tömegközlekedési eszközök biztnságs használatára történő felkészítés, OM aznsító: Telefn / fax:

15 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram a közlekedéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése, az időjárási visznyk közlekedést beflyásló szerepével történő megismertetésük, a biztnságs játék helyszíneivel történő megismerkedésük. A nevelés színterei, módszerei: A helyes közlekedési magatartás a gyermekek képességeinek függvénye, amelyeket valamennyi tantárgy a maga sajáts módszereivel, eszközeivel fejleszt, tanórai keretek között. Az 5-8. évflyamn beépül az sztályfőnöki óra tematikájába is. Fejlesztendő terület: - látás, hallás, mzgás, - közlekedési ismeretek szintje, - elsősegély-nyújtási ismeretek szintje, - készségek gyakrlása, tudatsítása, - akarat és beállítódás. Tanórán kívüli lehetőségek: - versenyek, fórumk, - kirándulásk, - tájékztató anyagk, szórólapk, Közlekedési Kisks füzetek, - rszágs közlekedési prgramkban való részvétel Mindennaps testnevelés Az egészségfejlesztő isklai testmzgás prgram célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmzgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hgy a mdern kr, és az azzal együtt járó technlógiák az embert lyan életmódba kényszeríthetik, amely a mzgásszegény életmódhz, a fizikai képességek hanyatlásáhz vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény rmlását is. Az isklai testnevelés és a sprt keretei között az egészségnevelés, a szciális kmpetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. Annak érdekében, hgy az egészségfejlesztő testmzgás hatéknyan megvalósuljn, az alábbi sajáts egészségügyi és pedagógiai szempntknak kell teljesülniük: minden gyermek minden nap részt vesz a testmzgás-prgramban; minden testnevelési órán és minden egyéb testmzgási alkalmn megtörténik a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése; minden testnevelési óra és egyéb testmzgási alkalm örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő adttságú tanulóknak is; öröm és sikerélmény jelent a Kölyökatlétikai Prgram bevezetése, megvalósítása; a testnevelés és sprt személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmzgásprgramban; a testmzgás-prgram életmód-sprtkat, életminőség-sprtkat is megtanít (lyan sprtkat, amelyeket egy életen át lehet flytatni az életminőség javítása érdekében). a testmzgás-prgram játékkat és tánct is tartalmaz Az iskla mindennaps testnevelés prgramja A köznevelési törvény szerint a mindennaps testnevelést az isklai nevelés ktatás első, ötödik és kilencedik évflyamán szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Intézményünkben az elrendelt váltztatás az első és az ötödik évflyamt érinti a 2012/13. tanévtől kezdődően. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskla a mindennaps testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából heti két óra kiváltható nem testnevelés órával: OM aznsító: Telefn / fax:

16 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram kerettantervben meghatárztt ktatásszervezési frmák szerinti frmákkal; isklai sprtkörben való sprtlással; vagy a tanuló - szülő - kérelme alapján sprtszervezet, sprtegyesület keretei között végzett sprttevékenységgel. Isklánk a mindennaps testnevelés prgramjába beépíti a Kölyökatlétikai Prgramt. Nevelőnk 2012-ben tanflyami kiképzésben részesült. Intézményünkben a mindennaps testnevelés megvalósítása a tanévben: 1. évflyam: heti öt testnevelésóra 5. évflyam: heti hárm testnevelésóra; két óra iskla sprtkör Ezt a rendszert kifutó jelleggel alkalmazza közösségünk Intézményünkben a mindennaps testnevelés megvalósítása a tanévtől felmenő rendszerben: heti öt testnevelésóra keretében valósul meg felmenő rendszerben. Isklánkban a mindennaps testnevelés mellett az alábbi testedzési, mzgási, sprtlási lehetőségek vannak: az isklai sprtkör szervezett fglalkzásai, igény esetén a szervezett tömegsprt fglalkzásk, melyek tevékenységébe a tanulók bekapcslódhatnak; 2011-től természetjáró mikr műhely fglalkzásai; játéks, egészségfejlesztő testmzgás beépítve a szabadidős és egyéb fglalkzáskba; szervezett kirándulásk; szervezett krcslyázás önköltséges alapn -; bekapcslódhatnak a gyermekek a partner alapfkú művészeti iskla kínálta mzgáss tanszakk munkájába; a szintén partner helyi népi tánc csprtk szervezett fglalkzásaiba; tanulónk bekapcslódhatnak a helyi sprtegyesületek által kínált tevékenységekbe Az egészségnevelés módszerei és eszközei Az egészségnevelés frmái, módszerei kiállítás, egészséges ételek készítése, kóstlása, tanórák (testnevelés és sprt, környezetismeret, természetismeret, bilógia és egészségtan, sztályfőnöki órák, technika és életvitel ), egyéb fglalkzásk, könyvtári kutatómunka, sprtbemutatók, vetélkedők, kirándulás, tábrk, filmvetítés, kérdőívek, tesztek, rendezvények: előadásk, egészségnap, egészséghónap prjektek A módszerválasztás szempntjai tevékenységközpntú és életszerű legyen, élményközpntú, mtiváló legyen, feleljen meg a tanuló életkrának, pzitív életszemléletet adjn, OM aznsító: Telefn / fax:

17 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram együttműködésre épüljön, sk játéks elemet tartalmazzn Az egészségnevelés erőfrrásai Humán erőfrrásk Humán erőfrrásk alatt a képességeket, kmpetenciákat, kapacitáskat, tudást, gyakrlatt, mtivációt, energiát és elkötelezettséget értjük. Az egészségnevelésben résztvevők eltérő háttérrel, tudással, készségekkel, attitűddel rendelkeznek. Ennek ellenére a tevékenységben résztvevők valamennyien a jbb egészség elérésén, a hsszú távú célkban megfgalmazttak megvalósulásán dlgznak. Az egészséget, mint elérendő és óvandó célt kell tanítani, attitűdfrmálással, életmód alakítással, és öntevékenységre serkentéssel. A pedagógus saját egészsége - egészségmagatartása a közösség számára minta. Humán erőfrrás az iskla valamennyi lakója, a tanárk és a diákk, valamint a technikai és adminisztratív munkavállalók. Mindenkinek megvan a maga, személyre szabtt feladata az egészségnevelés teljessé tételében. Az iskla szempntjából humán erőfrrásnak tekinthető minden külső partner, akinek kapcslata van az isklával: ide tartzik a fenntartó, a tanulók szülei, civil szervezetek, a Gyermek-és Családsegítő Szlgálat, Nevelési Tanácsadó, a MRE kiskunhalasi Refrmátus Pedagógiai Intézetének szakszlgálata, a Vársi Könyvtár, isklák, a rendőrség, mentőszlgálat stb. A prgramban részt vevő szakemberek: - fglalkzási és egészségügyi rvs, - isklarvs, - isklai védőnő, - isklai fgrvs, - az SNI tanulók szűrővizsgálatát végző szakemberek, -ÁNTSZ, - rendészeti szervek, - mentőszlgálat, - Gyermek-és Családsegítő Szlgálat, - az önkrmányzat illetékes szakirdái, - MRE kiskunhalasi Refrmátus Pedagógiai Intézetének szakszlgálata. A pedagóguskat az alkalmazandó módszerek és ismeretek szempntjából fel kell készíteni, képességeik és ismereteik flyamats fejlesztéséről gndskdni kell. Belső erőfrrásk Jelenleg intézményünk két pedagógusa rendelkezik mentálhigiénés, egészségfejlesztő végzettséggel, 1 fő szciális szakvizsgával is. Többen tanúsítványt szereztek különféle akkreditált egészségnevelési prgramkn (tartásjavító gerinctrna, Grdn, Alapzó terápia, Sindelar stb.) Két munkatársunk elsősegélynyújtásra kiképzett munkatárs. Belső erőfrrásk Feladat, szerepkör Erősségek Intézményvezetés Támgatja az egészségnevelési prgramkat. A minőségi munka részeként értékeli az ilyen tevékenységet, anyagi frráskat igyekszik felkutatni. Hiteles személyiségek a pedagógusk, diákk számára. Kreativitás, nyitttság, hasznsítható kapcslatrendszer. Tanítók, tanárk Osztályfőnökök Kidlgzzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes egészségügyi tartalmakat, önálló mdulként 6. sztályban az egészségtant. Prgramk szervezői, résztvevői, segítői. Évflyamkra lebntva az egészségneveléshez kapcslódó tartalmak feldlgzása. Ösztönző rendszert dlgz ki. Valamennyi pedagógus belátja, hgy minden nevelő feladata az egészségnevelés. Az aktualitásk aznnali kibeszélése sztályközösségi szinten OM aznsító: Telefn / fax:

18 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Diákpresbitériumt segítő tanár Diákpresbitérium Gyermek- és ifjúságvédelmi munkát összefgó munkatárs Isklarvs, védőnők, fglalkzásegészségügyi rvs Adminisztratív és technikai dlgzók Diákk Szülők Tárgyi erőfrrásk Segíti és krdinálja a prgram megvalósítását, kapcslatkat teremt a külső támgatókkal. Segíti és krdinálja a prgram megvalósítását. Ösztönző rendszert dlgz ki. A hátránys és a veszélyeztetett tanulók segítése. Egészséggel kapcslats prgramk, drgprevenció tervezése szervezése, pályázatkat ír. Segítik a munkavállalók munkáját az egészségmegőrzésben (elsősegélynyújtás, betegáplás stb.) Támgatják a pedagógusi munkát, a prgramk hátterének és tárgyi feltételeinek biztsításával A tervezett éves prgramban vesznek részt (tevékeny szerepvállalás önálló munkák és kezdeményezések. Előadásk tartása, szemléltető eszközök gazdagítása, anyagi támgatás, külső erőfrrásk felkutatása, Napi kapcslat a diákkkal Napi kapcslat a diákkkal Szaktudás, elkötelezettség, empátia. Szakmai kmpetencia. Szakmai kmpetencia Valamennyi diák érintett a prgramkban Tevékeny részvétel a prgramkban. Isklánk épületei (kisház, isklaépület, tálalóknyha, ebédlő / trnaszba épülete) flyamats felújítást igényelnek, melyet mindig megteszünk anyagi lehetőségeink függvényében. Minden kiszlgáló, szükségleteket ellátó helyiségnél fkztt figyelmet frdítunk a tisztaságra, az egészséges környezetre. Isklánk az 1980-as évek közepén épült Siklós belvársában, majd a 90-es években bővült. Az épület nem rendelkezik jó adttságkkal. (Nincs aula, nem megfelelő nagyságú néhány tanterem, nincs trnaterem, a szertárak száma sem elegendő). A tanítást 9 ktatási célú helyiség, 1 tanári munkaszba, 1 trnaszba külön épület -, és 1 szabadtéri sprtpálya szlgálja, mely nem szabvány méretű. Az étkeztetést 26 fő befgadására alkalmas ebédlő és 1 tálalóknyha segíti. Nincs saját knyha, a gyermekek étkeztetését külső vállalkzó látja el, alapkövetelmény az egészséges táplálékk választékának biztsítása. Az isklában nem üzemel büfé, s nincs büféautmata sem. A visznylag új isklaépület kmly felújítást, nagyberuházást igényel. A közelmúltban történt tetőjavítás beázásk miatt srán derült ki, hgy az épület egy része nincs megfelelően szigetelve. A vécék és msdók, valamint a villanyvezetékek felújítása, kedvező váltzáskat hzna életünkben. A nyílászárók különösen az ablakk rendkívül rssz állaptban vannak, javításuk (cseréjük) halaszthatatlan. Az elavult, illetve nem megfelelő szabványú fényfrrásk cseréje a tantermekben és a tanári szbában megtörtént. A hiányzó részek cseréje az anyagiak függvényében történik. A fűtés alapvető, legszükségesebb krszerűsítésére 2011-ben került sr, de ez a terület tvábbi feladatt ró az intézményre. A tantermekben a burklat javítása 2011-ben történt meg ban pályázati frrásból az eszközjegyzéknek megfelelő könyvtárszba kialakítása történt meg ben szülői segítséggel egy tanterem felújításra került. OM aznsító: Telefn / fax:

19 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az isklabútrk krszerűbbre cserélése 2007 és 2010 között valósult meg. A flysók, sztálytermek zöld növényekkel való ellátttsága megfelelő, aznban lehetne még emelni a növények számát. Alapvető higiéniai feltétel lenne a msdókban a WC-papír, a szappan és a kéztörlő. Az iskla tisztasága a tanítás végére nem megfelelő. A tantárgyi taneszköz ellátás átlagsnak, néhány területen gyengének mndható. Minden teremben van írásvetítő, mára már a legkrszerűbb szemléltető eszközökkel is rendelkezik az iskla, négy darab multimédiás tábla segíti a tanulók nevelését. Az egészségneveléshez rendelkezésre állnak: szemléltető képek, fóliák, mdellek, szakkönyvek, audivizuális eszközök., interaktív tábla Az iskla udvarán jó időben kellemes tt tartózkdni, a tanulók ki is használják ezt, de az időjárástól függően a Házirendben fglaltak szerint is az udvarn, a friss levegőn kell tartózkdniuk. Nem rendelkezik isklánk külön rvsi szbával, az iskla-egészségügyi szlgálattal kötött szerződés értelmében ők biztsítják az rvsi ellátás helyiségét Anyagi erőfrrásk költségvetés: az iskla költségvetésében pénzügyi hátteret biztsítsunk az egészségnevelési prgram megvalósítására karácsnyi vásár bevétele, pályázati (rszágs, megyei, helyi) támgatásk, alapítványi támgatásk Az egészségnevelés színterei Az egészségnevelés színterei tanóra egyéb fglalkzás szaktárgyi sztályfőnöki szakkör mikr műhely áhítat imaközösség Dörmögő kör csendes nap isklai sprtkör tömegsprt akcióprgramk, prjektek OM aznsító: Telefn / fax:

20 Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Az iskla kapcslatai az egészségnevelésben Belső kapcslatk tanulók nevelőtestület intézményvezetés munkaközösségek könyvtárs iskla sztályfőnökök gyermek- és ifjúságvédelmi felelős diákpresbitérium Külső kapcslatk civil szervezetek drgprevenciós intézetek Napfrduló Szciális és Drgprevenciós Egyesület Vöröskereszt ÁNTSZ helyi mentőszlgálat iskla Gyermek-és Családsegítő Szlgálat Szakszlgálatk Nevelési Tanácsadó isklarvsi szlgálat - isklarvs, fgrvs, védőnő; fglalkzási és egészségügyi rvs szülők fenntartó gyülekezet rendőrség OM aznsító: Telefn / fax:

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támogatása a köznevelésben. A tudás határtalan szabadsága!

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támogatása a köznevelésben. A tudás határtalan szabadsága! Magyarrszág Digitális Oktatási Stratégiája (MDOS) bevezetésének támgatása a köznevelésben A tudás határtalan szabadsága! múlt és jövő 1959 MOBIDIC 2017 A prjekt célja a Magyarrszág Digitális Oktatási Stratégiája

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA Szerkesztette: Dr. Hirsch Anikó 2005. 1 Tartalm Bevezető: 4. ldal Általáns stratégiai elvek és elméleti szempntk a Nemzeti Drgstratégia

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben