Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladatterve elfgadásáról 1/ Jászberény Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkrmányzatkról szóló évi. LXV. törvény. 8. (1)-(2) bekezdésében fglaltak alapján elfgadja a határzat mellékletét képező, évekre vnatkzó Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervét. 2/ A Képviselő-testület a Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervében a kitűzött feladatk végrehajtása frrásaként a tárgyévi költségvetési rendeletet jelöli meg. Felelős: Ferencvári Csaba Jgi, Ügy-és Közrendi Bizttság elnöke Kiss József PH VGO vezetője Határidő: tárgyévi költségvetés tervezési időszaka Erről: 1. Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság, 2. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdnsi Bizttság, 3. Közbiztnsági Feladattervben érintett szervezetek, intézmények vezetői 4. Jász-Nagykun-Szlnk Megyei Krmányhivatal 5. Képviselő-testület valamennyi tagja értesül. Dr. Szabó Tamás sk. plgármester Dr. Frgács István sk. címzetes főjegyző Kivnat hiteléül: Jászberény, január 25. (Szivs Ilna) irdavezető

2 2 JÁSZBERÉNY VÁROS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI F E L A D A T T E R V E év

3 3 A jászberényiek biztnságban akarnak élni, biztnságban akarják tudni szeretteiket és értékeiket. Ennek érdekében széles társadalmi összefgás mellett egy kmplex bűnmegelőzési és közbiztnsági mdellt kell kialakítani Biztnságs Jászberény elnevezéssel. A Feladatterv célja, hgy mérsékelje a vársban előfrduló bűncselekmények számát, kezelje azk kait, valamint csökkentse a sértetté válás veszélyét, növelje a lakók biztnságát. A közbiztnsági és bűnmegelőzési feladatterv alapja és célja Az önkrmányzatknak, így Jászberény Várs Önkrmányzatának (a tvábbiakban: Önkrmányzat) is arra kell törekednie, hgy felelős döntéseivel kiszámítható és biztnságs környezetet teremtsen a területen élők számára. A biztnság közügy. Minden Jászberényben élő plgár érdeke, az Önkrmányzatnak pedig feladata, hgy a bűnözés terjedését megállítsa, a bűnöző elemekkel szemben pedig következetesen és határzttan fellépjen. Feladatunk tvábbá, hgy az élhető közbiztnságt fenntartsuk, és minden erőnkkel azn legyünk, hgy javítsuk azt. Az Önkrmányzat kötelességének tekinti a Jászberényi Rendőrkapitányság elsődleges szerepének megtartásával - a laksság megóvását az őket fenyegető veszélyektől, kiemelten kezelve a bűnmegelőzés kérdését. A Feladatterv célja, hgy az Önkrmányzat a közbiztnság védelmét szlgáló alapfeladatát magas színvnaln ellássa. A bűnmegelőzés nemcsak állami, társadalmi, hanem önkrmányzati feladat is, ezért a közbiztnság megerősítése érdekében ki kell dlgzni Jászberény Várs 4 éves közbiztnsági stratégiáját. I/1. Az önkrmányzás és a közbiztnság: I. Bevezetés A helyi önkrmányzatkról szóló évi. LXV. törvény. 8. (1) bekezdésében fglaltak szerint az önkrmányzatk egyik feladata a helyi közszlgáltatásk körében különösen a helyi tűzvédelemről és közbiztnság helyi feladatairól történő gndskdás, tekintettel a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003 (X.28.) OGY határzatban (a tvábbiakban: Ogy. határzat) fglaltakra is. A bűnözés kihívásaira csak helyi közügyként megfgalmaztt bűnmegelőzési stratégiával lehet hatéknyan reagálni. A bűnmegelőzésben szerepet játszó helyi hatóságk közötti munkakapcslat megerősítése szükséges annak érdekében, hgy az egyes szakterületeken felhalmzódó infrmációk az önkrmányzati tervezésben, és a bűnmegelőzésben is hasznsíthatóvá váljanak. Az önkrmányzat jga és kötelessége a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében a várs közbiztnsági kncepciójának kialakítása és realizálása. A köztudatban úgy él, hgy a bűnmegelőzés állami feladat, így azt a közvélemény, a laksság elsősrban az állami rendvédelmi szervektől, elsősrban a rendőrségtől várja. A bűnüldözés és a büntető igazságszlgáltatás az állam kizárólags feladata, mely nem ruházható át az önkrmányzatkra. Ugyanakkr az igazságszlgáltatás szerveinek, így a rendőrség tevékenységének, működésének hatéknysága mindenképpen kihatással van a helyi biztnság alakulására.

4 4 Az önkrmányzatknak és a rendőrségnek szrs együttműködést kell kialakítania és fenntartania. Az önkrmányzatknak a rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kell játszaniuk a helyi közösség biztnságát szlgáló tervek elkészítésében, a helyi jelzőrendszerek, együttműködési frmák szervezésében, a helyi bűnmegelőzési prgramk krdinálásában, végrehajtásában, valamint flyamats értékelésében (Ogy. határzatban fglaltak szerint). Különös tekintettel kell lenni az alábbi beavatkzási célcsprtkra és területekre, melyek Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervében is helyet kell, hgy kapjn: - a gyermek- és fiatalkri bűnözés csökkentése, a családn belüli erőszak megelőzése, - a várs közbiztnságának, közlekedés-biztnságának erősítése, - az áldzattá válás megelőzése, az áldzatsegítés, az áldzat kmpenzációja és - a bűnismétlés megelőzése, a prevenció elve. I/2. Megelőzési felfgás: A bűnözésnek kai és elősegítő feltételei vannak. Az kkat a makr- és mikrkörnyezetben kell keresni. Az ún. tágabb környezetben az ellátttság, fejlettség, munkanélküliség, lakáshelyzet, létminimum, igazságszlgáltatás stb., míg a szűkebb környezetben a család, az iskla, a munkahely vagy a baráti kapcslatk azk, melyek beflyásló tényezők lehetnek. A megelőzés a környezetben lévő kkra való ráhatással lehetséges. Fnts a megelőzés szempntjából a felderítés és a büntetőjgi felelősségre vnás. II. Helyzetelemzés, helyzetértékelés Minden váltztatás alapja a pnts helyzet felmérés és meghatárzás. Célszerű ezért a rendelkezésre álló adatk alapján meghatárzni a közbiztnság helyzetét, számba kell venni a meglévő eszközrendszert, a személyi és tárgyi feltételeket. A feladatk hatékny és eredményes megvalósítása érdekében szükséges az önkrmányzat közbiztnsági alapfilzófiájának megfgalmazása, knkrét helyzetelemzés alapján a célk, illetve priritásk kijelölése, majd a lehetőségeket feltárva a megvalósítás módjának meghatárzása. A közbiztnsági helyzet elemei flyamats váltzásban vannak, melyeket állandóan figyelemmel kell kísérni ahhz, hgy a munkát siker krnázza. II/1. Földrajzi elhelyezkedés, turizmus Jászberény várs a Jászság gazdasági és kulturális fővársa, Budapesttől 80, a Mátrahegységtől 40 kilméterre található, a Zagyva flyó által körülvett területen. Az Alföld északnyugati peremén fekszik, Heves és Pest megyével határsan, aznban több más megye, így Nógrád, Brsd-Abaúj-Zemplén vagy Bács-Kiskun is rövid idő alatt megközelíthető közútn. Megállapítható tehát, hgy a mintegy 28 ezer laksú település sajáts földrajzi fekvésű.

5 5 Az 50-es években létrejöttek azk az első ipari nagyüzemek, melyek még jelenleg is meghatárzóak a Jászság iparában. A laksság jelentős részének biztsítanak munkalehetőséget és ezáltal megélhetést. A várs rendezvényei, a "Jászberényi Nyár - Vigadalmi Napk", a Nemzetközi Táncház és Zenész Tábr, a Csángó Fesztivál, valamint a Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkzó, több ezer belföldi és külföldi látgatót vnzanak. Az idegenfrgalm terén jellemző a nagyszámú, akár csak néhány órára megjelenő turista. Az ideérkezők jggal várják el az általuk is jónak vélt közbiztnságt. Jászberény turisztikai vnzerejét nem csökkentheti közbiztnsági prbléma, kell, hgy ezt elősegítse a közrend és az dafigyelés érzete. II/2. Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása a Jászberényben A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények száma az előző évekhez képest szinte minden területen pzitív elmzdulást mutat. A Jászság területén jelentősen csökkent a bűncselekmények száma és Jászberény vársában ugyanez a tendencia figyelhető meg. Az államplgárk jelentős részével kapcslatt tartó Igazgatásrendészeti alegység a bűnmegelőzés területén tvább szélesítette tevékenységét, mely a jövőben a bűncselekmények számának a visszaesését eredményezheti. Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása Jászberény vársban

6 6 Az elkövetett lpásk számának alakulása Jászberény vársban Az elkövetett betöréses lpásk számának alakulása Jászberény vársban

7 7 Az elkövetett garázdaságk számának alakulása Jászberény vársban Az elkövetett rablásk számának alakulása Jászberény vársban Frrás: RbtZsaru rendszer

8 A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén 1 rendőrre kb. 680 laks jut, mely az rszágs átlaghz képes igen rssz arány. A Jászberényi Rendőrkapitányság rendelkezik a megyében a legnagybb területtel, úthálózattal és a legtöbb településsel. (Az rszágs átlag laks/rendőr, a megyei átlag pedig laks/rendőr) A Jászberényi Rendőrkapitányság a közlekedésbiztnság fkzása területén, a jbb lehetőségek kihasználása érdekében a plgárőrségekkel és a vársőrséggel rendszeresen szervez közös közlekedési akciókat. A gyalgs átkelőhelyeken történő biztnságs áthaladás érdekében, az ISKOLA RENDŐRE prgram keretében, segítik a gyermekek biztnságs isklába jutását. Az OVI-ZSARU, valamint az ISKOLA RENDŐRE prgramn belül az óvdás és isklás krú gyermekeknek közlekedéséről szóló előadáskat tartanak. Ideiglenes KRESZ-park épült, valamint balesetveszélyes helyzetekről szóló ktató filmek kerültek levetítésre. A Várs Napja, az Érpart Fesztivál és az Európai Autómentes Nap rendezvényeit kihasználva különböző bemutatókkal hívták fel a figyelmet a biztnságs közlekedés és a közlekedési kultúra fejlesztésének fntsságára. Az idősek részére a Nyugdíjas Klub keretein belül tartanak alkalmanként előadáskat, a közlekedés srán betartandó általáns szabálykról, valamint vársunkban az újnnan megjelenő körfrgalmban történő helyes közlekedésről. A Jászberényi Rendőrkapitányság Közbiztnsági Feladattervvel összefüggő célkitűzései: A bűncselekmények, azn belül elsősrban a személyi tulajdnt kársító lpásk, betöréses lpásk számának visszaszrítása, azk felderítési hatéknyságának emelése. Ennek érdekében szükséges a laksság figyelemének felhívása az ilyen bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények megszüntetésére. A közterületi, a laksság biztnságérzetét és nyugalmát negatívan beflyásló, erőszaks jellegű cselekmények számának csökkentése. A közlekedés biztnságának javítása, ennek keretében az ittas vezetés és a sebességtúllépés miatt bekövetkező balesetek számának csökkentése, a passzív biztnsági eszközök minél nagybb arányú használatának elérése, kikényszerítése. A közlekedés-biztnság fkzására irányuló rendőri eszközök mellett a megelőzésben rejlő lehetőségek hatéknyabb kihasználása, szélesebb körű média-tevékenység kifejtése. Törekedni kell arra, hgy a laksság számára is érezhető legyen a határztt fellépésű, jgszerű és következetes rendőri intézkedés. A bűn- és baleset-megelőzési prgramk tvábbi fejlesztése, a közrend és közlekedés-biztnság biztsítása. III.

9 9 Célk, priritásk Az önkrmányzat feladatkörén belül a közbiztnság védelmét, fejlesztését szlgáló feladatk magasabb szintű ellátása, fejlesztése az együttműködő partnerekkel közös tervezésben, összehanglt ciklikusan értékelt, egyeztetett megvalósításban. A Várs rövid- és középtávú közbiztnsági stratégiájának kidlgzása. Az önkrmányzatnak segítséget kell nyújtani a civil szervezetnek, iskláknak a pályázatk kidlgzásában, közre kell működni azk krdinálásában. Lehetőséget kell teremteni a bűnmegelőzést is szlgáló helyi szabadidős, kulturális és sprtprgramk szervezésére. A Jászberényi Rendőrkapitányság, Tűzltóság, illetve a Mentőszlgálat közreműködésével nyílt napk, bűn- és baleset-megelőzési vetélkedők, versenyek szervezése, ahl a rendezvények célközönsége az általáns isklák felső tagzatai, valamint a középisklásk. Szervezési, feladatk összehanglása, a lakssági érdekek flyamats képviseletének biztsítása, flyamats együttműködés a civil szervezetekkel. A Várs bűnmegelőzési, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységének az elősegítése. A közterületek rendjének biztsítása, Jászberény belterületén a közterületfelügyelet létszámának és hatéknyságának növelése, a külterületi részek, földek védelmének megerősítése mezőőrök alkalmazásával. A bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése a be- vagy átutazó bűnözés lehetőségének megelőzése. A közrendet, közbiztnságt veszélyeztető tendenciák felmérése, időben észlelése és a megfelelő ellenintézkedések összehanglása. A megelőzés tudatsítása. A bűnözésnek kai és elősegítő feltételei vannak. Az kk, feltételek áttekintéséből következik, hgy a megelőző munka állami, önkrmányzati és társadalmi feladat egyaránt. Az egyes területek tevékenysége nem msható össze, a feladatkat nem lehet egymástól átvállalni. Szükséges tehát, hgy az Önkrmányzat az ezzel kapcslats saját feladatait megfgalmazza. A bűnmegelőzési nevelés terén, el kell érni elsősrban a fiatalkrúak, és a gyermekkrúak esetében a jgkövető magatartás tanúsítását, azt, hgy az élettapasztalat híján lévő fiatalk bűncselekmények áldzatává váljanak. Egyre gyakribbak azn bűncselekmények száma (testi sértés, garázdaság, közterület rngálás), melyeket ritkábban gyermek, illetve fiatalkrúak követnek el. A fiatalk által elkövetett bűncselekmények vnatkzásában az alkhlfgyasztás, alkhls beflyásltság, a kábítószer fgyasztás tvábbra is prblémát jelent. A Jászságban a kábítószerrel bármilyen módn kapcslatba hzható bűncselekmények aránya alacsny, aznban az rszágs tendenciákat figyelembe véve ennek emelkedése várható. A családn belüli erőszak tendenciáit felmérve meg kell szervezni a családterápiát, mint szlgáltatást. Amennyiben a jelzőrendszer tagjai, védőnői szlgálat, házirvsk, rendőrség, gyermekjóléti szlgálat infrmációt szereznek családn belüli erőszakról, meg kell vizsgálni az agresszr, illetve a családtagk terápiás kezelésen való részvételének lehetőségét. Ha aznban a terrrizáló családtag nem kíván élni a felkínált lehetőséggel vagy

10 10 a kezelés eredménytelennek biznyul, vele szemben határzttan fel kell lépni és szankciókat alkalmazni, megvédve ezzel családját egy esetleges tragédia bekövetkeztétől. Ahhz, hgy Jászberényben élő plgárk szubjektív biztnságérzete és ezzel együtt a közbiztnság és a rend ténylegesen növekedjen, a Rendőrség hatéknyabb munkája szükséges. A jelenlegi helyzetben a Jászberényi Rendőrkapitányság szakmai teljesítőképességének felső határáhz közelít, mely aznban nem egyedi jelenség, az rszágs állapthz hasnlats. Az elmúlt időszakban megkezdődött Jászberényben a térfigyelő rendszer kiépítése. Nagybb lélekszámú településeken, ahl a térfigyelő rendszer már krábban kiépítésre került, a tapasztalatk azt biznyítják, hgy minimálisra esett vissza a jgsértések száma és jelentősen javult a közbiztnság. Fel kell mérni a jelenleg már meglévő térfigyelő rendszer bővítésének, szükség szerint krszerűsítésének lehetőségeit. A Szmszédk Egymásért Mzgalm (SZEM) lyan bűnmegelőzési prgram, amelynek célkitűzése amellett, hgy áplja az egyre inkább lazuló emberi kapcslatkat - a lakóközösségben előfrduló bűncselekmények megelőzése, illetve krlátzása. A prgram elsajátítása srán fel kell mérni a jószmszédi együttműködés lehetőségeit. Olyan - a szülők szempntjából is megnyugvást jelentő - ún. biztnságs szórakzóhelyek lehetőségének megteremtése szükséges, ahl a fiatalk lyan körülmények között szórakzhatnak, ahl az alkhl és a kábítószer fgyasztása kizárt, és nem teszik ki őket annak, hgy sérelmükre bűncselekményt kövessenek el. Így csökkenthető annak veszélye, hgy maga a fiatal kövessen el bűncselekményt. A közlekedésbiztnság kiemelt területe a közterületek biztnsága, melyre kiemelt figyelmet kell frdítani. A vezetői engedély megszerzése előtt álló fiatalk fkzttan ki vannak téve annak, hgy balesetek részesei legyenek, akár kzó, akár szenvedő ldaln. E körben az alkhls vagy kábítószerek hatása alatti járművezetés is tvábbi kckázatt jelent. Jellemző a közlekedési mrál flyamats rmlása. Ennek felismerése és javítása is fnts cél kell, hgy legyen. IV. A megvalósítás eszközei IV/1. Az együttműködés, a prgram résztvevői általában: A közbiztnság és a rend fenntartásában a laksság ez irányú jó közérzetének megtartásában, illetve javításában általában, tervszerűen, egyeztetetten együttműködő szervek: az önkrmányzat, közterület-felügyelet, településőrök, mezőőrök állami szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, mentők) Plgárőrség, Vársőrség, tűzltóság, vagynvédelmi cégek ÁNTSZ Kistérségi Intézete területi szerveződésű lakssági, illetve hasnló célú civil szerveződések, laksság öntevékeny csprtjai, tagjai, a témakörben érdekelt egyesületek. IV/2. Az önkrmányzat lehetőségei, feladatai:

11 11 Rendeletalktás terén: Az Önkrmányzat önállóan szabályzhatja a helyi közügyeket. Az önkrmányzati rendeletalktás flyamatában következetesen érvényesíteni kell a bűnmegelőzési szempntkat, elemezni kell az egyes intézkedések területre gyakrlt hatásait. Pályázatk kiírása, kezelése: A közpénzekkel kapcslats döntéseket krrekt, mindenre kiterjedő előkészítés kell, hgy megelőzze. Az Önkrmányzat, illetve hatáskörében eljárók minden esetben úgy kell, hgy eljárjanak, hgy döntéseikhez a krrupció gyanúja se férhessen. Kiemelten fnts a laksság tájékztatása, a nyilvánsság ereje. Az Önkrmányzat feladatává tehető a pályázatkhz szükséges önerő biztsítása, azk anyagi hátterének megteremtése. Laksság hatéknyabb és megfelelőbb tájékztatásának flyamats szervezése éves tervek alapján: A közbiztnságról való tájékztatást a Képviselő-testület az évi rendszeres közmeghallgatás keretein belül is biztsítja. Az előadásk, tájékztatók lebnylításában a Képviselő-testület illetékes bizttságainak aktív támgatásával a Jászberényi Rendőrkapitányság szakemberei működjenek közre. Együttműködés hatéknyságának javítása: Jászberény területén működő, a rend védelmében szerepet játszó szervezetek, civil szerveződések: állami szervek(rendőrség, Katasztrófavédelem ÁNTSZ) a Neszűri és a Prtelki Plgárőr Egyesület, Jászberény Vársi Plgárőrség, Vársőrség, vagynvédelmi cégek tűzltóság területi szerveződésű, lakssági, illetve kapcslódó célú civil szerveződések, laksság öntevékeny csprtjai, a területen érdekelt egyesületek, pstai kézbesítők, Gyámhivatal, Humán Irda, Gyermekvédelmi Szlgálat, Gyepmester stb. Együttműködés megerősítésével, a meglévő kapcslatk hatéknyságának növelésével kell javítani mind a humán, mind az anyagi erőfrrásk felhasználását, kncentrálni kell az erőfrráskat, egyesíteni az erőket, mert ezáltal azk nem csak összeadódnak, hanem hatványzódnak. A vársvezetés és a rendőrség közötti infrmációáramlást és kapcslatrendszert élőbbé, naprakésszé kell tenni. Környezetvédelem: - illegális hulladék, sitt és szennyvíz lerakás - környezetkársító tevékenységek. A közbiztnság és a környezetvédelem területén együttműködő társadalmi szervezetek munkájának különböző frmájú segítése mellett az Önkrmányzat rendelet alktás srán vegye figyelembe az ezen a területen érintett szervezetek jelzéseit, hgy hatéknyabban

12 12 tudjanak együttműködni a helyi környezet megóvásában. A hatósági munka srán észlelt törvénysértő, környezetkársító magatartás esetén a Plgármesteri Hivatal szrsabban működjön együtt a tvábbi kársítás megakadályzásában, a kárk felszámlásában. A Neszűrben kialakult hulladékgyűjtési, hulladéktárlási prbléma sürgősen megldandó feladat. Földművelésügyi feladat- és hatáskör: A környezetvédelemhez kapcslódóan vissza kell szrítani az elhanyaglt, parlagn heverő területek növekedését, megakadályzva ezzel a környezet és a laksság egészségének kársítását. Az állattartásra vnatkzó szabályk ellenőrzésével és betartatásával, az állatrvsi munkával meg kell akadályzni a nem megfelelő tartásból kialakuló fertőzéseket, környezetkársításkat, az állatkínzáskat. Jászberény hajdan vlt egyik legkülönlegesebb hangulatú külterülete a Neszűr, mely mára sajáts helyzetbe került. Flyamatsan nő a műveletlen területek nagysága, terjed a gaz, a parlagfű. A Neszűrben de ide tartzik az Öregerdő, Tőtevény és Újerdő prblémája is lassan egy község létszámát megközelítő laksság él. Közterület védelme: A Képviselő-testület - anyagi lehetőségei függvényében - fkztt gndt frdít a közterületfelügyelet hatéknyabb működésére, anyagi, technikai ellátttságának javítására. Rendeletében ennek megfelelően szabályzza a közterület használatát, óvja a közterületet, a közterületen lévő közvagynt (pld.: parklási rend, közvilágítás stb.). Fnts lépés a közterület-felügyelet megerősítése. Közlekedés, közutak: Az Önkrmányzat köteles gndskdni arról, hgy a várs közútjai a biztnságs közlekedésre alkalmasak, közvetlen környezetükben rendezettek, esztétikusak és kulturáltak legyenek. A biztnságs közlekedést az utak állaptán kívül a frgalmi és parklási rend kialakításával kell biztsítani. Az Önkrmányzat feladata tvábbá a közút karbantartása, az időjárási körülményeknek megfelelő üzemelése. Flyamatsan vizsgálni kell annak lehetőségét, hgy milyen módn lehet csökkenteni a vársközpntn áthaladó teherfrgalmat addig is, amíg az elkerülő út utlsó szakasza meg nem épül. A Rendőrséggel együttműködve gndskdni kell a balesetveszélyes góck felszámlásáról, a gyalgsk áthaladásának biztnságsabbá tételéről (pl. a legveszélyesebb gyalgsátkelőhelyeket térhatású festéssel kell kiemelni.). Sebességjelző, sebességcsökkentő technikai eszközök beszerzésével kell csökkenteni a gyrshajtásk számát. Az isklák, óvdák környékén, az intézmények közvetlen közelében csökkenteni szükséges a frgalmat. Tanévkezdéskr a közterület-felügyelet és a plgárőrség tvábbra is segítse a frgalm lassítását, a gyerekek biztnságának megóvását. A közlekedési prblémák feltárásában, megldásában szrsabban együtt kell működni a közösségi közlekedés szereplőivel (JÁSZKUN VOLÁN Zrt., MÁV) és a szakhatóságkkal (Magyar Közút Nnprfit Zrt.). Művelődési, közktatási tevékenység: Az Önkrmányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények feladatai között szerepeljen a szabadidő haszns eltöltését célzó sprt- és kulturális prgramk, amelyek vnzó és haszns időtöltést jelentenek a fiatalknak, megelőzve a csellengést, a tartalmatlan, esetleg a társadalmellenes szórakzási frmák kialakulását.

13 13 A ilyen prgramk szervezésébe, működtetésébe be kell vnni az egyházak, civil szervezetek képviselőit. Az ÁNTSZ-szel és az egészségügyi szlgálatkkal való kapcslattartás nagyn fnts. Segítségükkel az egészséges életvitelre való nevelésről, a drg, az alkhl és a dhányzás kárs következményeiről, tvábbá a szexuális felvilágsítás fntsságáról kaphatnak tájékztatást elsősrban kisgyermekek, iskláskrúak, de akár a felnőtt laksság is. A gyermek- és fiatalkri bűnözés megelőzésében, az alkhl és drg-prevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti flyamats együttműködésre van szükség. Lehetőséget kell teremteni egy krdinációs fórum létesítésére és működtetésére. A rendőrségi D.A.D.A. prgram flytatása, valamint az OVI-ZSARU és az ISKOLA RENDŐRE PROGRAM mindenképpen szükséges, ugyanakkr ezen prgramk kiszélesítése is indklt lehet. Meg kell találni mindezen célkat szlgáló frrásk biztsításának lehetőségét. Tvábbra is indklt a vársi, helyes közlekedésre való ktatás megszervezése a kisgyermekek, valamint az általáns isklásk részére játéks prgramk keretében. A fiatalk jgkövető magatartásra nevelése, önvédelmi reflexeik kialakítása és erősítése, a szabadidő haszns eltöltésének biztsítása csökkentheti az elkövetővé és/vagy áldzattá válás kckázatát. Az ktatási intézményekben támgatni kell a szakmailag megfelelően felkészült közbiztnsági, bűnmegelőzési prgramk megszervezését és működését. Szciális jellegű feladatk: A szciálisan rászrulók támgatása srán nagybb figyelmet kell frdítani a törvény adta lehetőségeken belül - a tényleges szciális rászrultság kivizsgálására. A gndskdás ki kell terjedjen a kruk miatt már eleve esendőbbé vált idősek anyagi segítésén kívül a bűnözőktől való megóvásra. Megfelelő figyelemfelkeltésen, felvilágsításn kívül technikai riasztó rendszerek, mint pl. telefns pánik-jelző vagy/és belépésjelző készülékek telepítésének szervezésével, segítésével kell javítani az idősek, egyedül élők biztnságérzetét. Kiemelt cél az idős krú áldzatk és hzzátartzóik figyelmének felhívása az őket leginkább fenyegető bűncselekmények leggyakribb elkövetési módszereire. Erre már eddig is vltak törekvések, aznban az alkalmaztt szórólaps figyelemfelhívás nem érte el a kívánt eredményt. V. Rendőrséggel való együttműködés Az Önkrmányzat és a Rendőrség kapcslatának négy szintje: 1/ Véleményezés: A Képviselő-testületet a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény értelmében a helyi közösséget érintő ügyekben (közbiztnsági kérdésekben is) véleményezési jgsultság illeti meg. Ez frdítva is igaz, a Rendőrség is véleményez hatósági tevékenysége srán (pld.: szórakzóhely létesítése, beruházás stb.). 2/ Kezdeményezés: Az infrmáció csere egyúttal kezdeményezést is jelenthet (pld.: járőrözés sűrűsége). A kezdeményezésnél figyelembe kell venni a végrehajtás feltételeit, illetve tisztázni kell, ki biztsítja azkat. 3/ Együttműködés:

14 14 A Plgármesteri Hivatal dlgzói napi feladataik végzése srán rendszeres kapcslatba kerülnek a Rendőrséggel (adatszlgáltatás, az eljárás segítése, katasztrófa elhárítása, ellenőrzési akciók szervezése, lebnylítása). 4/ Támgatás: A Rendőrséget, a Plgárőrséget és Vársőrséget az erkölcsi támgatásn túl, anyagilag és eszközök biztsításával (működési feltételek javításával) támgatja az Önkrmányzat. A Rendőrség rászrult tagjainak szlgálati lakásk biztsításával jelentősen mérsékelni lehet a fluktuációt, az elvándrlást. VI. Tervezési feladatk Az általáns biztnság megteremtése össz-közösségi feladat, nem csupán a hatóságk feladata és felelőssége. Ebben a munkában az Önkrmányzat vezető szerepet és másra át nem hárítható felelősséget visel - nem elvitatva a rendőrség törvényben meghatárztt kötelezettségét és felelősségét -, melynek srán elsődleges, kiemelt feladata, hgy a Képviselő-testület a költségvetés előkészítésének időszakában tekintse át a közbiztnság helyzetét, és a feladatk pntsítását követően fgalmazza meg a következő évi feladatk ellátásáhz szükséges költségvetési elemeket. Jászberény Várs Önkrmányzatának a Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladatterv végrehajtásával összefüggő évi teendői: KÖZBIZTONSÁG I. Munkacsprt létrehzása és egy Ütemterv kidlgzása a Neszűr területének felzárkóztatására, a közbiztnság javítására. A Neszűr kérdése nem kizárólag közbiztnsági kérdés. Az elsősrban szcilógiai megközelítésű prblémákat kmplex módn, az illetékes szervekkel (rendőrség), szakhatóságkkal közösen, az önkrmányzat által már feltárt helyzetértékelésből (állaptfelmérésből) kiindulva külön ütemterv alapján kell kezelni. A köz biztnsága az utóbbi években látványsan rmltt, nőtt a lakásbetörések, lpásk, garázdaságk, testi sértések és rngálásk száma. A jgszabályk maximális betartásával és betartatásával, radikálisan kell fellépni annak érdekében, hgy az tt tulajdnnal rendelkező jgkövető plgárk tudjanak élni, dlgzni, a természeti környezet adta nyugalmat élvezni.. El kell jutni egy lyan kmplex megldáshz, amely képes rendezni e kérdéseket. Határidő: február 28. Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság a feladat végrehajtásában felelősként érintettek II. A hátránys helyzetű kisebbségek felzárkóztatása, bevnásuk a bűnmegelőzésbe. Határidő: flyamats

15 15 Felelős: Nevelési-ktatási intézmények vezetői az ifjúságvédelmi felelősök és a Cigány Kisebbségi Önkrmányzat bevnásával, közreműködésével III. A pedagógusk aznnal reagáljanak az isklában ill. az iskla környékén előfrduló erőszaks cselekedetekre. Az ktatási intézményekben esetmegbeszélő csprtkban, isklai fórumkn szükséges kiemelni, megbeszélni a deviáns magatartási frmákat, a társadalm által elvárt magatartási szabálykat. E törekvést támgatva szakemberek által tarttt bűnmegelőzési előadáskat kell szervezni. Intézményi pszichlógus megbízásával a közbiztnság védelmét szlgáló alapfeladat hatéknyabb, színvnalasabb ellátása. Határidő: flyamats. Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság (a feladatk összehanglásáért) Nevelési-ktatási intézmények vezetői IV. A helyi szinten megvalósuló bűnmegelőzési prgramk megfelelő módn való prpagálása, biztsítva a laksság tájékztatását. Határidő: flyamats Felelős: Nevelési-ktatási intézmények vezetői Várs Könyvtár és Infrmációs Közpnt, valamint a Déryné Művelődési Közpnt igazgatója V. Flyamatsan figyelemmel kell kísérni a közvilágítás helyzetét, a szükséges krrekciókat el kell végezni. A közvilágítással csak gyengén vagy egyáltalán nem elláttt területek felmérése szükséges, annak érdekében, hgy az adtt terület biztnságsabbá váljn, a világítással összefüggő hiánysságk bejelentésére hivattt elérhetőséget (telefn, ) a laksság széles körében szükséges közhírelni. Segélykérő szlpk elhelyezése lehetőségének felmérése. Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG VI. Közktatási intézményekben (óvdák, isklák) tájékztatási rendszerek tematikájának kialakítása a közlekedésbiztnság jegyében a Vársi Könyvtár és Infrmációs Közpnt (tvábbiakban: Könyvtár), valamint a Déryné Művelődési Közpnt (tvábbiakban: DMK) közreműködésével: Közktatási intézményekben: Helyes közlekedésre nevelés címen játéks tanflyam szervezése. A közlekedés résztvevői címen játéks ktatás a gyermekek bevnásával (pl. krétás rajzlás az óvda udvarán). Balesetvédelmi és közlekedésbiztnsági ktatásk tartása a tanintézményekben, szakmailag magasan képzett előadók bevnásával.

16 16 Oktató kisfilmek készítése a Jászberényben jelentősen megváltztt frgalmi visznyk, csmópntk és helyzetek bemutatására, a helyes közlekedésre való utalással (kerékpárút-hálózat, körfrgalmak). Rendszeres kerékpárs KRESZ vetélkedők szervezése az ktatási intézményekben. Az Iskla Rendőre Prgram kiterjesztése. Határidő: flyamats Felelős: Nevelési - ktatási intézmények vezetői VII. A közlekedésbiztnság, a gyermekek és az idősek védelme jelentősen növelhető a várs bevezető szakaszain kihelyezendő radars sebességmérő szlpkkal, az isklák és intézmények környékén pirs festéssel elláttt, térhatású gyalgátkelő helyek létrehzásával, valamint a kerékpárút-hálózat bővítésével. Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője VIII. A laksság közvetlen biztnságérzetét elősegítő tvábbi technikák kidlgzása, támgatása (pl: belépésjelző készülékek telepítése az idősek lakásába, sebességmérők kihelyezése). A nagyszámú kerékpártlvajlás elleni küzdelem részeként kerékpárregisztrációs prgram kidlgzása. A szciális alapellátásban dlgzó munkatársak közreműködésével, elsősrban az idős krsztály, az egyedül élő idős személyek tájékztatása a bűnmegelőzésről, áldzattá válás elleni védekezés lehetőségeiről. Meg kell vizsgálni Jászberényben a Szmszédk Egymásért Mzgalm prgram bevezethetőségét. Szintén fnts az idősek biztnsága szempntjából, hgy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás köre bővítésre kerüljön. Évente két alkalmmal Látni és látszani akció keretében láthatósági mellények és világító készülékek sztása a kerékpárral (elsősrban a laktt területen kívül) közlekedők részére Határidő: flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság BŰNMEGELŐZÉS IX. A Rendőrség a plgárőrségek és a vársőrség együttműködésével az alábbi feladatkat krdinálja: 1. A bűnmegelőzés sikerességének egyik legfntsabb tényezője a skldalú és a pzitív infrmáció-csere. 2. A közbiztnsági feladatk végrehajtásában résztvevők önként vállalt feladata tekintetében a Szmszédk Egymásért Mzgalm tevékenységének népszerűsítése. 3. A közbiztnsági feladatk végrehajtásában résztvevők és a Rendőrség együttműködése keretében a járőr- és figyelőszlgálat egyeztetése. 4. Közbiztnsági feladatk végrehajtásában résztvevők és a Rendőrség együttműködése keretében a külterületek őrzésével kapcslats

17 17 egyeztetések, Közterület-felügyelőség létszámának megerősítése, mezőőri szlgálat visszaállítása, esetlegesen új, külterületi plgárőrség felállítása. 5. Plgárőrségek és a Vársőrség évi kettő alkalmmal az önkrmányzati támgatás felhasználásáról, végzett munkájukról beszámlnak a Jgi, Ügyés Közrendi Bizttságnak. Határidő: flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság (a Rendőrkapitányság közreműködésével) X. A közterületen történő jgsértések visszaszrítása, megszüntetése, szükség esetén helyi szabályzása: A laksság közvetlenül érzékeli a jgsértések különböző frmáit, az elkövetők skszr közismert személyek. A várslakók védekezési lehetőségei aznban krlátzttak, ezért legfntsabb feladat az lyan területek, nyilváns helyek rendjének biztsítása, amelyet bárki igénybe vehet. A helyi rendeletalktás flyamatában a meglévő szabályzás felülvizsgálata, szükség esetén új nrmák megalktása. Határidő: flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője XI. A közterület rendjét segítendő bjektumk létesítése, tvábbfejlesztése, pályázati lehetőségek hatéknyabb kihasználása. A térfigyelő kamerák alkalmazása az egyik leghatéknyabb megelőzési módszer és biztnsági intézkedés, éppen ezért négy év alatt radikálisan növelni kell a kihelyezett kamerák számát (pl. óvdák, isklák környéke, bevezető utak). A prgram részeként a Rendőrségen 24 órás működésű térfigyelő közpntt tervezünk létrehzni, így biztsítttá válhat a gyrs rendőri reagálás és beavatkzás. Négy év alatt legalább 40 db új kamerát szükséges telepíteni. Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője (pályázati lehetőségek feltárásában) XII. A közterületen elhelyezett műalktásk, létesítmények rngálása elleni fkztt védelem. (pl. térfigyelő rendszer segítségével, fkztt járőrözéssel). Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője XIII. A várs közbiztnságának javításáhz a szükséges ptimális személyi (rendőri jelenlét) és technikai feltételek biztsítása, ehhez lehetőség szerinti pénzügyi vagy lakhatási támgatás nyújtása, elősegítése.

18 18 Az állmánybővítés fnts szempntja az új állmány lakhatásának biztsítása. Szükséges bővíteni a bérlőkijelölés lehetőségének jgát, a lehetőségekhez mérten új lakásk építésének támgatása. Határidő: flyamats Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdnsi Bizttság Humán Erőfrrás Bizttság XIV. Tájékztatás megszervezése a Könyvtárban és a DMK-ban: Az óvdai és isklai feladatk figyelembe vételével közbiztnsági és közlekedésbiztnsági tájékztatók szervezése, íráss infrmációk, kiadványk elkészítése a helyi médiában történő megjelentetése, valamint Közbiztnsági Kiállítás évenkénti megszervezése. Határidő: flyamats Felelős: Könyvtár igazgatója DMK igazgatója XV. A megelőzés (prevenció) jegyében (dhányzás, drg, alkhl, AIDS): Az egészségügyi alapellátó rendszer munkatársai (rvsk, védőnők) bevnásával a drgk kársító hatásainak ismertetése. A bűnözés utánpótlás bázisának csökkentése (a megelőző felvilágsító munkában különös tekintettel kell lenni a halmzttan hátránys helyzetű, veszélyeztetett gyermekekre és fiatalkrúakra). a/ Felvilágsító prpaganda tevékenység flytatása a helyi médiákban, nevelésiktatási intézményekben DADA prgramk szervezése, az sztályfőnöki órák keretein belül helyes életvitelre, veszélyhelyzetek kialakulására, megelőzésére nevelés az ÁNTSZ és a Rendőrség bevnásával, tvábbá a Közbiztnsági Shw évenkénti megszervezése. Kapcslattartás a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal helyi szinten a fórum újjáélesztése. Határidő: flyamats Felelős: nevelési-ktatási intézmények vezetői (a Rendőrkapitányság közreműködésével) b/ Csellengő gyermekek támgatása, részükre napi szintű, délutánnkénti elfglaltság szervezése a közművelődési, illetve sprtintézményekben (sprtfglalkzásk, kártya, sakk, ügyességi játékk stb.), valamint nyári szünidei időszakban történő, igény szerinti elfglaltság megszervezése (tábrztatás): Határidő: Minden év augusztus 31. és flyamats Felelős: Humán Erőfrrás Bizttság PH Ügyfélszlgálati Osztály Humán Irda vezetője Nevelési-ktatási intézmények vezetői, valamint Könyvtár és a DMK igazgatója XVI. A szórakzóhelyek nyitvatartási rendjének és a fiatalkrúak szeszesitallal való kiszlgálásának szigrúbb ellenőrzése szükség esetén a laksság nyugalmának biztsítása érdekében újraszabályzása -, mely a közvetlen környezet biztnságát és nyugalmát szlgálja. Az erre vnatkzó helyi rendeletek maradéktalan betarttatása, a szükséges szankciók alkalmazásával.

19 19 Az ittas és bódult szerek hatása alatti járművezetés megelőzése érdekében elrettentő skkló kisfilmek vetítése a fiatalk által látgattt éjszakai szórakzóhelyeken az üzlet tulajdnsainak bevnásával. Határidő: flyamats Felelős: PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője PH Ügyfélszlgálati Osztály Általáns Igazgatási és Okmányirda vezetője XVII. Egyre gyakribb a pedagógusk ellen irányuló, illetve diákk egymás ellen elkövetett isklai erőszak,ezért szükséges a biztnsági szlgálat iránti igény felmérése, kamerák kiépítése a nevelési-ktatási intézményekben. Határidő: március 31-ig, illetve flyamats Felelős: Nevelési-ktatási intézmények vezetői Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság XVIII. A Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság évente tegyen javaslatt a Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervben fglaltak megvalósításáhz szükséges összeg mértékére. Határidő:Minden év január 31-ig. Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság XIX. A Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervben fglaltak megvalósulásának flyamats figyelemmel kísérése, végrehajtásának évenkénti értékelése. Szükség esetén évközbeni aktualizálás, módsítás, kiegészítés. Határidő: Minden év február havi Képviselő-testületi ülése, illetve flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság a feladat végrehajtásában felelősként érintettek Jászberény, január 12. Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének képviseletében: Dr. Szabó Tamás sk. plgármester

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben.

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben. A kerékpárzás létesítményei és azk használatáhz kapcslódó ismeretek Hegyeshalm községben. A közúti közlekedés biztnsága és zavartalansága fnts társadalmi érdek. A biztnságs és zavartalan közlekedés alapvető

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt SZAKDOLGOZAT Nagy Gábr Zslt 2015 Eszterházy Kárly Főiskla Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Csabai Klbászfesztivál turisztikai hatásainak bemutatása Knzulens Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Készítette Nagy Gábr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben