Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladatterve elfgadásáról 1/ Jászberény Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkrmányzatkról szóló évi. LXV. törvény. 8. (1)-(2) bekezdésében fglaltak alapján elfgadja a határzat mellékletét képező, évekre vnatkzó Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervét. 2/ A Képviselő-testület a Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervében a kitűzött feladatk végrehajtása frrásaként a tárgyévi költségvetési rendeletet jelöli meg. Felelős: Ferencvári Csaba Jgi, Ügy-és Közrendi Bizttság elnöke Kiss József PH VGO vezetője Határidő: tárgyévi költségvetés tervezési időszaka Erről: 1. Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság, 2. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdnsi Bizttság, 3. Közbiztnsági Feladattervben érintett szervezetek, intézmények vezetői 4. Jász-Nagykun-Szlnk Megyei Krmányhivatal 5. Képviselő-testület valamennyi tagja értesül. Dr. Szabó Tamás sk. plgármester Dr. Frgács István sk. címzetes főjegyző Kivnat hiteléül: Jászberény, január 25. (Szivs Ilna) irdavezető

2 2 JÁSZBERÉNY VÁROS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI F E L A D A T T E R V E év

3 3 A jászberényiek biztnságban akarnak élni, biztnságban akarják tudni szeretteiket és értékeiket. Ennek érdekében széles társadalmi összefgás mellett egy kmplex bűnmegelőzési és közbiztnsági mdellt kell kialakítani Biztnságs Jászberény elnevezéssel. A Feladatterv célja, hgy mérsékelje a vársban előfrduló bűncselekmények számát, kezelje azk kait, valamint csökkentse a sértetté válás veszélyét, növelje a lakók biztnságát. A közbiztnsági és bűnmegelőzési feladatterv alapja és célja Az önkrmányzatknak, így Jászberény Várs Önkrmányzatának (a tvábbiakban: Önkrmányzat) is arra kell törekednie, hgy felelős döntéseivel kiszámítható és biztnságs környezetet teremtsen a területen élők számára. A biztnság közügy. Minden Jászberényben élő plgár érdeke, az Önkrmányzatnak pedig feladata, hgy a bűnözés terjedését megállítsa, a bűnöző elemekkel szemben pedig következetesen és határzttan fellépjen. Feladatunk tvábbá, hgy az élhető közbiztnságt fenntartsuk, és minden erőnkkel azn legyünk, hgy javítsuk azt. Az Önkrmányzat kötelességének tekinti a Jászberényi Rendőrkapitányság elsődleges szerepének megtartásával - a laksság megóvását az őket fenyegető veszélyektől, kiemelten kezelve a bűnmegelőzés kérdését. A Feladatterv célja, hgy az Önkrmányzat a közbiztnság védelmét szlgáló alapfeladatát magas színvnaln ellássa. A bűnmegelőzés nemcsak állami, társadalmi, hanem önkrmányzati feladat is, ezért a közbiztnság megerősítése érdekében ki kell dlgzni Jászberény Várs 4 éves közbiztnsági stratégiáját. I/1. Az önkrmányzás és a közbiztnság: I. Bevezetés A helyi önkrmányzatkról szóló évi. LXV. törvény. 8. (1) bekezdésében fglaltak szerint az önkrmányzatk egyik feladata a helyi közszlgáltatásk körében különösen a helyi tűzvédelemről és közbiztnság helyi feladatairól történő gndskdás, tekintettel a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003 (X.28.) OGY határzatban (a tvábbiakban: Ogy. határzat) fglaltakra is. A bűnözés kihívásaira csak helyi közügyként megfgalmaztt bűnmegelőzési stratégiával lehet hatéknyan reagálni. A bűnmegelőzésben szerepet játszó helyi hatóságk közötti munkakapcslat megerősítése szükséges annak érdekében, hgy az egyes szakterületeken felhalmzódó infrmációk az önkrmányzati tervezésben, és a bűnmegelőzésben is hasznsíthatóvá váljanak. Az önkrmányzat jga és kötelessége a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében a várs közbiztnsági kncepciójának kialakítása és realizálása. A köztudatban úgy él, hgy a bűnmegelőzés állami feladat, így azt a közvélemény, a laksság elsősrban az állami rendvédelmi szervektől, elsősrban a rendőrségtől várja. A bűnüldözés és a büntető igazságszlgáltatás az állam kizárólags feladata, mely nem ruházható át az önkrmányzatkra. Ugyanakkr az igazságszlgáltatás szerveinek, így a rendőrség tevékenységének, működésének hatéknysága mindenképpen kihatással van a helyi biztnság alakulására.

4 4 Az önkrmányzatknak és a rendőrségnek szrs együttműködést kell kialakítania és fenntartania. Az önkrmányzatknak a rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kell játszaniuk a helyi közösség biztnságát szlgáló tervek elkészítésében, a helyi jelzőrendszerek, együttműködési frmák szervezésében, a helyi bűnmegelőzési prgramk krdinálásában, végrehajtásában, valamint flyamats értékelésében (Ogy. határzatban fglaltak szerint). Különös tekintettel kell lenni az alábbi beavatkzási célcsprtkra és területekre, melyek Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervében is helyet kell, hgy kapjn: - a gyermek- és fiatalkri bűnözés csökkentése, a családn belüli erőszak megelőzése, - a várs közbiztnságának, közlekedés-biztnságának erősítése, - az áldzattá válás megelőzése, az áldzatsegítés, az áldzat kmpenzációja és - a bűnismétlés megelőzése, a prevenció elve. I/2. Megelőzési felfgás: A bűnözésnek kai és elősegítő feltételei vannak. Az kkat a makr- és mikrkörnyezetben kell keresni. Az ún. tágabb környezetben az ellátttság, fejlettség, munkanélküliség, lakáshelyzet, létminimum, igazságszlgáltatás stb., míg a szűkebb környezetben a család, az iskla, a munkahely vagy a baráti kapcslatk azk, melyek beflyásló tényezők lehetnek. A megelőzés a környezetben lévő kkra való ráhatással lehetséges. Fnts a megelőzés szempntjából a felderítés és a büntetőjgi felelősségre vnás. II. Helyzetelemzés, helyzetértékelés Minden váltztatás alapja a pnts helyzet felmérés és meghatárzás. Célszerű ezért a rendelkezésre álló adatk alapján meghatárzni a közbiztnság helyzetét, számba kell venni a meglévő eszközrendszert, a személyi és tárgyi feltételeket. A feladatk hatékny és eredményes megvalósítása érdekében szükséges az önkrmányzat közbiztnsági alapfilzófiájának megfgalmazása, knkrét helyzetelemzés alapján a célk, illetve priritásk kijelölése, majd a lehetőségeket feltárva a megvalósítás módjának meghatárzása. A közbiztnsági helyzet elemei flyamats váltzásban vannak, melyeket állandóan figyelemmel kell kísérni ahhz, hgy a munkát siker krnázza. II/1. Földrajzi elhelyezkedés, turizmus Jászberény várs a Jászság gazdasági és kulturális fővársa, Budapesttől 80, a Mátrahegységtől 40 kilméterre található, a Zagyva flyó által körülvett területen. Az Alföld északnyugati peremén fekszik, Heves és Pest megyével határsan, aznban több más megye, így Nógrád, Brsd-Abaúj-Zemplén vagy Bács-Kiskun is rövid idő alatt megközelíthető közútn. Megállapítható tehát, hgy a mintegy 28 ezer laksú település sajáts földrajzi fekvésű.

5 5 Az 50-es években létrejöttek azk az első ipari nagyüzemek, melyek még jelenleg is meghatárzóak a Jászság iparában. A laksság jelentős részének biztsítanak munkalehetőséget és ezáltal megélhetést. A várs rendezvényei, a "Jászberényi Nyár - Vigadalmi Napk", a Nemzetközi Táncház és Zenész Tábr, a Csángó Fesztivál, valamint a Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkzó, több ezer belföldi és külföldi látgatót vnzanak. Az idegenfrgalm terén jellemző a nagyszámú, akár csak néhány órára megjelenő turista. Az ideérkezők jggal várják el az általuk is jónak vélt közbiztnságt. Jászberény turisztikai vnzerejét nem csökkentheti közbiztnsági prbléma, kell, hgy ezt elősegítse a közrend és az dafigyelés érzete. II/2. Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása a Jászberényben A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények száma az előző évekhez képest szinte minden területen pzitív elmzdulást mutat. A Jászság területén jelentősen csökkent a bűncselekmények száma és Jászberény vársában ugyanez a tendencia figyelhető meg. Az államplgárk jelentős részével kapcslatt tartó Igazgatásrendészeti alegység a bűnmegelőzés területén tvább szélesítette tevékenységét, mely a jövőben a bűncselekmények számának a visszaesését eredményezheti. Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása Jászberény vársban

6 6 Az elkövetett lpásk számának alakulása Jászberény vársban Az elkövetett betöréses lpásk számának alakulása Jászberény vársban

7 7 Az elkövetett garázdaságk számának alakulása Jászberény vársban Az elkövetett rablásk számának alakulása Jászberény vársban Frrás: RbtZsaru rendszer

8 A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén 1 rendőrre kb. 680 laks jut, mely az rszágs átlaghz képes igen rssz arány. A Jászberényi Rendőrkapitányság rendelkezik a megyében a legnagybb területtel, úthálózattal és a legtöbb településsel. (Az rszágs átlag laks/rendőr, a megyei átlag pedig laks/rendőr) A Jászberényi Rendőrkapitányság a közlekedésbiztnság fkzása területén, a jbb lehetőségek kihasználása érdekében a plgárőrségekkel és a vársőrséggel rendszeresen szervez közös közlekedési akciókat. A gyalgs átkelőhelyeken történő biztnságs áthaladás érdekében, az ISKOLA RENDŐRE prgram keretében, segítik a gyermekek biztnságs isklába jutását. Az OVI-ZSARU, valamint az ISKOLA RENDŐRE prgramn belül az óvdás és isklás krú gyermekeknek közlekedéséről szóló előadáskat tartanak. Ideiglenes KRESZ-park épült, valamint balesetveszélyes helyzetekről szóló ktató filmek kerültek levetítésre. A Várs Napja, az Érpart Fesztivál és az Európai Autómentes Nap rendezvényeit kihasználva különböző bemutatókkal hívták fel a figyelmet a biztnságs közlekedés és a közlekedési kultúra fejlesztésének fntsságára. Az idősek részére a Nyugdíjas Klub keretein belül tartanak alkalmanként előadáskat, a közlekedés srán betartandó általáns szabálykról, valamint vársunkban az újnnan megjelenő körfrgalmban történő helyes közlekedésről. A Jászberényi Rendőrkapitányság Közbiztnsági Feladattervvel összefüggő célkitűzései: A bűncselekmények, azn belül elsősrban a személyi tulajdnt kársító lpásk, betöréses lpásk számának visszaszrítása, azk felderítési hatéknyságának emelése. Ennek érdekében szükséges a laksság figyelemének felhívása az ilyen bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények megszüntetésére. A közterületi, a laksság biztnságérzetét és nyugalmát negatívan beflyásló, erőszaks jellegű cselekmények számának csökkentése. A közlekedés biztnságának javítása, ennek keretében az ittas vezetés és a sebességtúllépés miatt bekövetkező balesetek számának csökkentése, a passzív biztnsági eszközök minél nagybb arányú használatának elérése, kikényszerítése. A közlekedés-biztnság fkzására irányuló rendőri eszközök mellett a megelőzésben rejlő lehetőségek hatéknyabb kihasználása, szélesebb körű média-tevékenység kifejtése. Törekedni kell arra, hgy a laksság számára is érezhető legyen a határztt fellépésű, jgszerű és következetes rendőri intézkedés. A bűn- és baleset-megelőzési prgramk tvábbi fejlesztése, a közrend és közlekedés-biztnság biztsítása. III.

9 9 Célk, priritásk Az önkrmányzat feladatkörén belül a közbiztnság védelmét, fejlesztését szlgáló feladatk magasabb szintű ellátása, fejlesztése az együttműködő partnerekkel közös tervezésben, összehanglt ciklikusan értékelt, egyeztetett megvalósításban. A Várs rövid- és középtávú közbiztnsági stratégiájának kidlgzása. Az önkrmányzatnak segítséget kell nyújtani a civil szervezetnek, iskláknak a pályázatk kidlgzásában, közre kell működni azk krdinálásában. Lehetőséget kell teremteni a bűnmegelőzést is szlgáló helyi szabadidős, kulturális és sprtprgramk szervezésére. A Jászberényi Rendőrkapitányság, Tűzltóság, illetve a Mentőszlgálat közreműködésével nyílt napk, bűn- és baleset-megelőzési vetélkedők, versenyek szervezése, ahl a rendezvények célközönsége az általáns isklák felső tagzatai, valamint a középisklásk. Szervezési, feladatk összehanglása, a lakssági érdekek flyamats képviseletének biztsítása, flyamats együttműködés a civil szervezetekkel. A Várs bűnmegelőzési, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységének az elősegítése. A közterületek rendjének biztsítása, Jászberény belterületén a közterületfelügyelet létszámának és hatéknyságának növelése, a külterületi részek, földek védelmének megerősítése mezőőrök alkalmazásával. A bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése a be- vagy átutazó bűnözés lehetőségének megelőzése. A közrendet, közbiztnságt veszélyeztető tendenciák felmérése, időben észlelése és a megfelelő ellenintézkedések összehanglása. A megelőzés tudatsítása. A bűnözésnek kai és elősegítő feltételei vannak. Az kk, feltételek áttekintéséből következik, hgy a megelőző munka állami, önkrmányzati és társadalmi feladat egyaránt. Az egyes területek tevékenysége nem msható össze, a feladatkat nem lehet egymástól átvállalni. Szükséges tehát, hgy az Önkrmányzat az ezzel kapcslats saját feladatait megfgalmazza. A bűnmegelőzési nevelés terén, el kell érni elsősrban a fiatalkrúak, és a gyermekkrúak esetében a jgkövető magatartás tanúsítását, azt, hgy az élettapasztalat híján lévő fiatalk bűncselekmények áldzatává váljanak. Egyre gyakribbak azn bűncselekmények száma (testi sértés, garázdaság, közterület rngálás), melyeket ritkábban gyermek, illetve fiatalkrúak követnek el. A fiatalk által elkövetett bűncselekmények vnatkzásában az alkhlfgyasztás, alkhls beflyásltság, a kábítószer fgyasztás tvábbra is prblémát jelent. A Jászságban a kábítószerrel bármilyen módn kapcslatba hzható bűncselekmények aránya alacsny, aznban az rszágs tendenciákat figyelembe véve ennek emelkedése várható. A családn belüli erőszak tendenciáit felmérve meg kell szervezni a családterápiát, mint szlgáltatást. Amennyiben a jelzőrendszer tagjai, védőnői szlgálat, házirvsk, rendőrség, gyermekjóléti szlgálat infrmációt szereznek családn belüli erőszakról, meg kell vizsgálni az agresszr, illetve a családtagk terápiás kezelésen való részvételének lehetőségét. Ha aznban a terrrizáló családtag nem kíván élni a felkínált lehetőséggel vagy

10 10 a kezelés eredménytelennek biznyul, vele szemben határzttan fel kell lépni és szankciókat alkalmazni, megvédve ezzel családját egy esetleges tragédia bekövetkeztétől. Ahhz, hgy Jászberényben élő plgárk szubjektív biztnságérzete és ezzel együtt a közbiztnság és a rend ténylegesen növekedjen, a Rendőrség hatéknyabb munkája szükséges. A jelenlegi helyzetben a Jászberényi Rendőrkapitányság szakmai teljesítőképességének felső határáhz közelít, mely aznban nem egyedi jelenség, az rszágs állapthz hasnlats. Az elmúlt időszakban megkezdődött Jászberényben a térfigyelő rendszer kiépítése. Nagybb lélekszámú településeken, ahl a térfigyelő rendszer már krábban kiépítésre került, a tapasztalatk azt biznyítják, hgy minimálisra esett vissza a jgsértések száma és jelentősen javult a közbiztnság. Fel kell mérni a jelenleg már meglévő térfigyelő rendszer bővítésének, szükség szerint krszerűsítésének lehetőségeit. A Szmszédk Egymásért Mzgalm (SZEM) lyan bűnmegelőzési prgram, amelynek célkitűzése amellett, hgy áplja az egyre inkább lazuló emberi kapcslatkat - a lakóközösségben előfrduló bűncselekmények megelőzése, illetve krlátzása. A prgram elsajátítása srán fel kell mérni a jószmszédi együttműködés lehetőségeit. Olyan - a szülők szempntjából is megnyugvást jelentő - ún. biztnságs szórakzóhelyek lehetőségének megteremtése szükséges, ahl a fiatalk lyan körülmények között szórakzhatnak, ahl az alkhl és a kábítószer fgyasztása kizárt, és nem teszik ki őket annak, hgy sérelmükre bűncselekményt kövessenek el. Így csökkenthető annak veszélye, hgy maga a fiatal kövessen el bűncselekményt. A közlekedésbiztnság kiemelt területe a közterületek biztnsága, melyre kiemelt figyelmet kell frdítani. A vezetői engedély megszerzése előtt álló fiatalk fkzttan ki vannak téve annak, hgy balesetek részesei legyenek, akár kzó, akár szenvedő ldaln. E körben az alkhls vagy kábítószerek hatása alatti járművezetés is tvábbi kckázatt jelent. Jellemző a közlekedési mrál flyamats rmlása. Ennek felismerése és javítása is fnts cél kell, hgy legyen. IV. A megvalósítás eszközei IV/1. Az együttműködés, a prgram résztvevői általában: A közbiztnság és a rend fenntartásában a laksság ez irányú jó közérzetének megtartásában, illetve javításában általában, tervszerűen, egyeztetetten együttműködő szervek: az önkrmányzat, közterület-felügyelet, településőrök, mezőőrök állami szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, mentők) Plgárőrség, Vársőrség, tűzltóság, vagynvédelmi cégek ÁNTSZ Kistérségi Intézete területi szerveződésű lakssági, illetve hasnló célú civil szerveződések, laksság öntevékeny csprtjai, tagjai, a témakörben érdekelt egyesületek. IV/2. Az önkrmányzat lehetőségei, feladatai:

11 11 Rendeletalktás terén: Az Önkrmányzat önállóan szabályzhatja a helyi közügyeket. Az önkrmányzati rendeletalktás flyamatában következetesen érvényesíteni kell a bűnmegelőzési szempntkat, elemezni kell az egyes intézkedések területre gyakrlt hatásait. Pályázatk kiírása, kezelése: A közpénzekkel kapcslats döntéseket krrekt, mindenre kiterjedő előkészítés kell, hgy megelőzze. Az Önkrmányzat, illetve hatáskörében eljárók minden esetben úgy kell, hgy eljárjanak, hgy döntéseikhez a krrupció gyanúja se férhessen. Kiemelten fnts a laksság tájékztatása, a nyilvánsság ereje. Az Önkrmányzat feladatává tehető a pályázatkhz szükséges önerő biztsítása, azk anyagi hátterének megteremtése. Laksság hatéknyabb és megfelelőbb tájékztatásának flyamats szervezése éves tervek alapján: A közbiztnságról való tájékztatást a Képviselő-testület az évi rendszeres közmeghallgatás keretein belül is biztsítja. Az előadásk, tájékztatók lebnylításában a Képviselő-testület illetékes bizttságainak aktív támgatásával a Jászberényi Rendőrkapitányság szakemberei működjenek közre. Együttműködés hatéknyságának javítása: Jászberény területén működő, a rend védelmében szerepet játszó szervezetek, civil szerveződések: állami szervek(rendőrség, Katasztrófavédelem ÁNTSZ) a Neszűri és a Prtelki Plgárőr Egyesület, Jászberény Vársi Plgárőrség, Vársőrség, vagynvédelmi cégek tűzltóság területi szerveződésű, lakssági, illetve kapcslódó célú civil szerveződések, laksság öntevékeny csprtjai, a területen érdekelt egyesületek, pstai kézbesítők, Gyámhivatal, Humán Irda, Gyermekvédelmi Szlgálat, Gyepmester stb. Együttműködés megerősítésével, a meglévő kapcslatk hatéknyságának növelésével kell javítani mind a humán, mind az anyagi erőfrrásk felhasználását, kncentrálni kell az erőfrráskat, egyesíteni az erőket, mert ezáltal azk nem csak összeadódnak, hanem hatványzódnak. A vársvezetés és a rendőrség közötti infrmációáramlást és kapcslatrendszert élőbbé, naprakésszé kell tenni. Környezetvédelem: - illegális hulladék, sitt és szennyvíz lerakás - környezetkársító tevékenységek. A közbiztnság és a környezetvédelem területén együttműködő társadalmi szervezetek munkájának különböző frmájú segítése mellett az Önkrmányzat rendelet alktás srán vegye figyelembe az ezen a területen érintett szervezetek jelzéseit, hgy hatéknyabban

12 12 tudjanak együttműködni a helyi környezet megóvásában. A hatósági munka srán észlelt törvénysértő, környezetkársító magatartás esetén a Plgármesteri Hivatal szrsabban működjön együtt a tvábbi kársítás megakadályzásában, a kárk felszámlásában. A Neszűrben kialakult hulladékgyűjtési, hulladéktárlási prbléma sürgősen megldandó feladat. Földművelésügyi feladat- és hatáskör: A környezetvédelemhez kapcslódóan vissza kell szrítani az elhanyaglt, parlagn heverő területek növekedését, megakadályzva ezzel a környezet és a laksság egészségének kársítását. Az állattartásra vnatkzó szabályk ellenőrzésével és betartatásával, az állatrvsi munkával meg kell akadályzni a nem megfelelő tartásból kialakuló fertőzéseket, környezetkársításkat, az állatkínzáskat. Jászberény hajdan vlt egyik legkülönlegesebb hangulatú külterülete a Neszűr, mely mára sajáts helyzetbe került. Flyamatsan nő a műveletlen területek nagysága, terjed a gaz, a parlagfű. A Neszűrben de ide tartzik az Öregerdő, Tőtevény és Újerdő prblémája is lassan egy község létszámát megközelítő laksság él. Közterület védelme: A Képviselő-testület - anyagi lehetőségei függvényében - fkztt gndt frdít a közterületfelügyelet hatéknyabb működésére, anyagi, technikai ellátttságának javítására. Rendeletében ennek megfelelően szabályzza a közterület használatát, óvja a közterületet, a közterületen lévő közvagynt (pld.: parklási rend, közvilágítás stb.). Fnts lépés a közterület-felügyelet megerősítése. Közlekedés, közutak: Az Önkrmányzat köteles gndskdni arról, hgy a várs közútjai a biztnságs közlekedésre alkalmasak, közvetlen környezetükben rendezettek, esztétikusak és kulturáltak legyenek. A biztnságs közlekedést az utak állaptán kívül a frgalmi és parklási rend kialakításával kell biztsítani. Az Önkrmányzat feladata tvábbá a közút karbantartása, az időjárási körülményeknek megfelelő üzemelése. Flyamatsan vizsgálni kell annak lehetőségét, hgy milyen módn lehet csökkenteni a vársközpntn áthaladó teherfrgalmat addig is, amíg az elkerülő út utlsó szakasza meg nem épül. A Rendőrséggel együttműködve gndskdni kell a balesetveszélyes góck felszámlásáról, a gyalgsk áthaladásának biztnságsabbá tételéről (pl. a legveszélyesebb gyalgsátkelőhelyeket térhatású festéssel kell kiemelni.). Sebességjelző, sebességcsökkentő technikai eszközök beszerzésével kell csökkenteni a gyrshajtásk számát. Az isklák, óvdák környékén, az intézmények közvetlen közelében csökkenteni szükséges a frgalmat. Tanévkezdéskr a közterület-felügyelet és a plgárőrség tvábbra is segítse a frgalm lassítását, a gyerekek biztnságának megóvását. A közlekedési prblémák feltárásában, megldásában szrsabban együtt kell működni a közösségi közlekedés szereplőivel (JÁSZKUN VOLÁN Zrt., MÁV) és a szakhatóságkkal (Magyar Közút Nnprfit Zrt.). Művelődési, közktatási tevékenység: Az Önkrmányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények feladatai között szerepeljen a szabadidő haszns eltöltését célzó sprt- és kulturális prgramk, amelyek vnzó és haszns időtöltést jelentenek a fiatalknak, megelőzve a csellengést, a tartalmatlan, esetleg a társadalmellenes szórakzási frmák kialakulását.

13 13 A ilyen prgramk szervezésébe, működtetésébe be kell vnni az egyházak, civil szervezetek képviselőit. Az ÁNTSZ-szel és az egészségügyi szlgálatkkal való kapcslattartás nagyn fnts. Segítségükkel az egészséges életvitelre való nevelésről, a drg, az alkhl és a dhányzás kárs következményeiről, tvábbá a szexuális felvilágsítás fntsságáról kaphatnak tájékztatást elsősrban kisgyermekek, iskláskrúak, de akár a felnőtt laksság is. A gyermek- és fiatalkri bűnözés megelőzésében, az alkhl és drg-prevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti flyamats együttműködésre van szükség. Lehetőséget kell teremteni egy krdinációs fórum létesítésére és működtetésére. A rendőrségi D.A.D.A. prgram flytatása, valamint az OVI-ZSARU és az ISKOLA RENDŐRE PROGRAM mindenképpen szükséges, ugyanakkr ezen prgramk kiszélesítése is indklt lehet. Meg kell találni mindezen célkat szlgáló frrásk biztsításának lehetőségét. Tvábbra is indklt a vársi, helyes közlekedésre való ktatás megszervezése a kisgyermekek, valamint az általáns isklásk részére játéks prgramk keretében. A fiatalk jgkövető magatartásra nevelése, önvédelmi reflexeik kialakítása és erősítése, a szabadidő haszns eltöltésének biztsítása csökkentheti az elkövetővé és/vagy áldzattá válás kckázatát. Az ktatási intézményekben támgatni kell a szakmailag megfelelően felkészült közbiztnsági, bűnmegelőzési prgramk megszervezését és működését. Szciális jellegű feladatk: A szciálisan rászrulók támgatása srán nagybb figyelmet kell frdítani a törvény adta lehetőségeken belül - a tényleges szciális rászrultság kivizsgálására. A gndskdás ki kell terjedjen a kruk miatt már eleve esendőbbé vált idősek anyagi segítésén kívül a bűnözőktől való megóvásra. Megfelelő figyelemfelkeltésen, felvilágsításn kívül technikai riasztó rendszerek, mint pl. telefns pánik-jelző vagy/és belépésjelző készülékek telepítésének szervezésével, segítésével kell javítani az idősek, egyedül élők biztnságérzetét. Kiemelt cél az idős krú áldzatk és hzzátartzóik figyelmének felhívása az őket leginkább fenyegető bűncselekmények leggyakribb elkövetési módszereire. Erre már eddig is vltak törekvések, aznban az alkalmaztt szórólaps figyelemfelhívás nem érte el a kívánt eredményt. V. Rendőrséggel való együttműködés Az Önkrmányzat és a Rendőrség kapcslatának négy szintje: 1/ Véleményezés: A Képviselő-testületet a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény értelmében a helyi közösséget érintő ügyekben (közbiztnsági kérdésekben is) véleményezési jgsultság illeti meg. Ez frdítva is igaz, a Rendőrség is véleményez hatósági tevékenysége srán (pld.: szórakzóhely létesítése, beruházás stb.). 2/ Kezdeményezés: Az infrmáció csere egyúttal kezdeményezést is jelenthet (pld.: járőrözés sűrűsége). A kezdeményezésnél figyelembe kell venni a végrehajtás feltételeit, illetve tisztázni kell, ki biztsítja azkat. 3/ Együttműködés:

14 14 A Plgármesteri Hivatal dlgzói napi feladataik végzése srán rendszeres kapcslatba kerülnek a Rendőrséggel (adatszlgáltatás, az eljárás segítése, katasztrófa elhárítása, ellenőrzési akciók szervezése, lebnylítása). 4/ Támgatás: A Rendőrséget, a Plgárőrséget és Vársőrséget az erkölcsi támgatásn túl, anyagilag és eszközök biztsításával (működési feltételek javításával) támgatja az Önkrmányzat. A Rendőrség rászrult tagjainak szlgálati lakásk biztsításával jelentősen mérsékelni lehet a fluktuációt, az elvándrlást. VI. Tervezési feladatk Az általáns biztnság megteremtése össz-közösségi feladat, nem csupán a hatóságk feladata és felelőssége. Ebben a munkában az Önkrmányzat vezető szerepet és másra át nem hárítható felelősséget visel - nem elvitatva a rendőrség törvényben meghatárztt kötelezettségét és felelősségét -, melynek srán elsődleges, kiemelt feladata, hgy a Képviselő-testület a költségvetés előkészítésének időszakában tekintse át a közbiztnság helyzetét, és a feladatk pntsítását követően fgalmazza meg a következő évi feladatk ellátásáhz szükséges költségvetési elemeket. Jászberény Várs Önkrmányzatának a Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladatterv végrehajtásával összefüggő évi teendői: KÖZBIZTONSÁG I. Munkacsprt létrehzása és egy Ütemterv kidlgzása a Neszűr területének felzárkóztatására, a közbiztnság javítására. A Neszűr kérdése nem kizárólag közbiztnsági kérdés. Az elsősrban szcilógiai megközelítésű prblémákat kmplex módn, az illetékes szervekkel (rendőrség), szakhatóságkkal közösen, az önkrmányzat által már feltárt helyzetértékelésből (állaptfelmérésből) kiindulva külön ütemterv alapján kell kezelni. A köz biztnsága az utóbbi években látványsan rmltt, nőtt a lakásbetörések, lpásk, garázdaságk, testi sértések és rngálásk száma. A jgszabályk maximális betartásával és betartatásával, radikálisan kell fellépni annak érdekében, hgy az tt tulajdnnal rendelkező jgkövető plgárk tudjanak élni, dlgzni, a természeti környezet adta nyugalmat élvezni.. El kell jutni egy lyan kmplex megldáshz, amely képes rendezni e kérdéseket. Határidő: február 28. Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság a feladat végrehajtásában felelősként érintettek II. A hátránys helyzetű kisebbségek felzárkóztatása, bevnásuk a bűnmegelőzésbe. Határidő: flyamats

15 15 Felelős: Nevelési-ktatási intézmények vezetői az ifjúságvédelmi felelősök és a Cigány Kisebbségi Önkrmányzat bevnásával, közreműködésével III. A pedagógusk aznnal reagáljanak az isklában ill. az iskla környékén előfrduló erőszaks cselekedetekre. Az ktatási intézményekben esetmegbeszélő csprtkban, isklai fórumkn szükséges kiemelni, megbeszélni a deviáns magatartási frmákat, a társadalm által elvárt magatartási szabálykat. E törekvést támgatva szakemberek által tarttt bűnmegelőzési előadáskat kell szervezni. Intézményi pszichlógus megbízásával a közbiztnság védelmét szlgáló alapfeladat hatéknyabb, színvnalasabb ellátása. Határidő: flyamats. Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság (a feladatk összehanglásáért) Nevelési-ktatási intézmények vezetői IV. A helyi szinten megvalósuló bűnmegelőzési prgramk megfelelő módn való prpagálása, biztsítva a laksság tájékztatását. Határidő: flyamats Felelős: Nevelési-ktatási intézmények vezetői Várs Könyvtár és Infrmációs Közpnt, valamint a Déryné Művelődési Közpnt igazgatója V. Flyamatsan figyelemmel kell kísérni a közvilágítás helyzetét, a szükséges krrekciókat el kell végezni. A közvilágítással csak gyengén vagy egyáltalán nem elláttt területek felmérése szükséges, annak érdekében, hgy az adtt terület biztnságsabbá váljn, a világítással összefüggő hiánysságk bejelentésére hivattt elérhetőséget (telefn, ) a laksság széles körében szükséges közhírelni. Segélykérő szlpk elhelyezése lehetőségének felmérése. Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG VI. Közktatási intézményekben (óvdák, isklák) tájékztatási rendszerek tematikájának kialakítása a közlekedésbiztnság jegyében a Vársi Könyvtár és Infrmációs Közpnt (tvábbiakban: Könyvtár), valamint a Déryné Művelődési Közpnt (tvábbiakban: DMK) közreműködésével: Közktatási intézményekben: Helyes közlekedésre nevelés címen játéks tanflyam szervezése. A közlekedés résztvevői címen játéks ktatás a gyermekek bevnásával (pl. krétás rajzlás az óvda udvarán). Balesetvédelmi és közlekedésbiztnsági ktatásk tartása a tanintézményekben, szakmailag magasan képzett előadók bevnásával.

16 16 Oktató kisfilmek készítése a Jászberényben jelentősen megváltztt frgalmi visznyk, csmópntk és helyzetek bemutatására, a helyes közlekedésre való utalással (kerékpárút-hálózat, körfrgalmak). Rendszeres kerékpárs KRESZ vetélkedők szervezése az ktatási intézményekben. Az Iskla Rendőre Prgram kiterjesztése. Határidő: flyamats Felelős: Nevelési - ktatási intézmények vezetői VII. A közlekedésbiztnság, a gyermekek és az idősek védelme jelentősen növelhető a várs bevezető szakaszain kihelyezendő radars sebességmérő szlpkkal, az isklák és intézmények környékén pirs festéssel elláttt, térhatású gyalgátkelő helyek létrehzásával, valamint a kerékpárút-hálózat bővítésével. Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője VIII. A laksság közvetlen biztnságérzetét elősegítő tvábbi technikák kidlgzása, támgatása (pl: belépésjelző készülékek telepítése az idősek lakásába, sebességmérők kihelyezése). A nagyszámú kerékpártlvajlás elleni küzdelem részeként kerékpárregisztrációs prgram kidlgzása. A szciális alapellátásban dlgzó munkatársak közreműködésével, elsősrban az idős krsztály, az egyedül élő idős személyek tájékztatása a bűnmegelőzésről, áldzattá válás elleni védekezés lehetőségeiről. Meg kell vizsgálni Jászberényben a Szmszédk Egymásért Mzgalm prgram bevezethetőségét. Szintén fnts az idősek biztnsága szempntjából, hgy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás köre bővítésre kerüljön. Évente két alkalmmal Látni és látszani akció keretében láthatósági mellények és világító készülékek sztása a kerékpárral (elsősrban a laktt területen kívül) közlekedők részére Határidő: flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság BŰNMEGELŐZÉS IX. A Rendőrség a plgárőrségek és a vársőrség együttműködésével az alábbi feladatkat krdinálja: 1. A bűnmegelőzés sikerességének egyik legfntsabb tényezője a skldalú és a pzitív infrmáció-csere. 2. A közbiztnsági feladatk végrehajtásában résztvevők önként vállalt feladata tekintetében a Szmszédk Egymásért Mzgalm tevékenységének népszerűsítése. 3. A közbiztnsági feladatk végrehajtásában résztvevők és a Rendőrség együttműködése keretében a járőr- és figyelőszlgálat egyeztetése. 4. Közbiztnsági feladatk végrehajtásában résztvevők és a Rendőrség együttműködése keretében a külterületek őrzésével kapcslats

17 17 egyeztetések, Közterület-felügyelőség létszámának megerősítése, mezőőri szlgálat visszaállítása, esetlegesen új, külterületi plgárőrség felállítása. 5. Plgárőrségek és a Vársőrség évi kettő alkalmmal az önkrmányzati támgatás felhasználásáról, végzett munkájukról beszámlnak a Jgi, Ügyés Közrendi Bizttságnak. Határidő: flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság (a Rendőrkapitányság közreműködésével) X. A közterületen történő jgsértések visszaszrítása, megszüntetése, szükség esetén helyi szabályzása: A laksság közvetlenül érzékeli a jgsértések különböző frmáit, az elkövetők skszr közismert személyek. A várslakók védekezési lehetőségei aznban krlátzttak, ezért legfntsabb feladat az lyan területek, nyilváns helyek rendjének biztsítása, amelyet bárki igénybe vehet. A helyi rendeletalktás flyamatában a meglévő szabályzás felülvizsgálata, szükség esetén új nrmák megalktása. Határidő: flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője XI. A közterület rendjét segítendő bjektumk létesítése, tvábbfejlesztése, pályázati lehetőségek hatéknyabb kihasználása. A térfigyelő kamerák alkalmazása az egyik leghatéknyabb megelőzési módszer és biztnsági intézkedés, éppen ezért négy év alatt radikálisan növelni kell a kihelyezett kamerák számát (pl. óvdák, isklák környéke, bevezető utak). A prgram részeként a Rendőrségen 24 órás működésű térfigyelő közpntt tervezünk létrehzni, így biztsítttá válhat a gyrs rendőri reagálás és beavatkzás. Négy év alatt legalább 40 db új kamerát szükséges telepíteni. Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője (pályázati lehetőségek feltárásában) XII. A közterületen elhelyezett műalktásk, létesítmények rngálása elleni fkztt védelem. (pl. térfigyelő rendszer segítségével, fkztt járőrözéssel). Határidő: flyamats Felelős: Vársüzemeltetési és Fejlesztési Bizttság PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője XIII. A várs közbiztnságának javításáhz a szükséges ptimális személyi (rendőri jelenlét) és technikai feltételek biztsítása, ehhez lehetőség szerinti pénzügyi vagy lakhatási támgatás nyújtása, elősegítése.

18 18 Az állmánybővítés fnts szempntja az új állmány lakhatásának biztsítása. Szükséges bővíteni a bérlőkijelölés lehetőségének jgát, a lehetőségekhez mérten új lakásk építésének támgatása. Határidő: flyamats Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdnsi Bizttság Humán Erőfrrás Bizttság XIV. Tájékztatás megszervezése a Könyvtárban és a DMK-ban: Az óvdai és isklai feladatk figyelembe vételével közbiztnsági és közlekedésbiztnsági tájékztatók szervezése, íráss infrmációk, kiadványk elkészítése a helyi médiában történő megjelentetése, valamint Közbiztnsági Kiállítás évenkénti megszervezése. Határidő: flyamats Felelős: Könyvtár igazgatója DMK igazgatója XV. A megelőzés (prevenció) jegyében (dhányzás, drg, alkhl, AIDS): Az egészségügyi alapellátó rendszer munkatársai (rvsk, védőnők) bevnásával a drgk kársító hatásainak ismertetése. A bűnözés utánpótlás bázisának csökkentése (a megelőző felvilágsító munkában különös tekintettel kell lenni a halmzttan hátránys helyzetű, veszélyeztetett gyermekekre és fiatalkrúakra). a/ Felvilágsító prpaganda tevékenység flytatása a helyi médiákban, nevelésiktatási intézményekben DADA prgramk szervezése, az sztályfőnöki órák keretein belül helyes életvitelre, veszélyhelyzetek kialakulására, megelőzésére nevelés az ÁNTSZ és a Rendőrség bevnásával, tvábbá a Közbiztnsági Shw évenkénti megszervezése. Kapcslattartás a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal helyi szinten a fórum újjáélesztése. Határidő: flyamats Felelős: nevelési-ktatási intézmények vezetői (a Rendőrkapitányság közreműködésével) b/ Csellengő gyermekek támgatása, részükre napi szintű, délutánnkénti elfglaltság szervezése a közművelődési, illetve sprtintézményekben (sprtfglalkzásk, kártya, sakk, ügyességi játékk stb.), valamint nyári szünidei időszakban történő, igény szerinti elfglaltság megszervezése (tábrztatás): Határidő: Minden év augusztus 31. és flyamats Felelős: Humán Erőfrrás Bizttság PH Ügyfélszlgálati Osztály Humán Irda vezetője Nevelési-ktatási intézmények vezetői, valamint Könyvtár és a DMK igazgatója XVI. A szórakzóhelyek nyitvatartási rendjének és a fiatalkrúak szeszesitallal való kiszlgálásának szigrúbb ellenőrzése szükség esetén a laksság nyugalmának biztsítása érdekében újraszabályzása -, mely a közvetlen környezet biztnságát és nyugalmát szlgálja. Az erre vnatkzó helyi rendeletek maradéktalan betarttatása, a szükséges szankciók alkalmazásával.

19 19 Az ittas és bódult szerek hatása alatti járművezetés megelőzése érdekében elrettentő skkló kisfilmek vetítése a fiatalk által látgattt éjszakai szórakzóhelyeken az üzlet tulajdnsainak bevnásával. Határidő: flyamats Felelős: PH VGO Vársüzemeltetési és Fejlesztési Irda vezetője PH Ügyfélszlgálati Osztály Általáns Igazgatási és Okmányirda vezetője XVII. Egyre gyakribb a pedagógusk ellen irányuló, illetve diákk egymás ellen elkövetett isklai erőszak,ezért szükséges a biztnsági szlgálat iránti igény felmérése, kamerák kiépítése a nevelési-ktatási intézményekben. Határidő: március 31-ig, illetve flyamats Felelős: Nevelési-ktatási intézmények vezetői Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság XVIII. A Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság évente tegyen javaslatt a Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervben fglaltak megvalósításáhz szükséges összeg mértékére. Határidő:Minden év január 31-ig. Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság XIX. A Közbiztnsági és Bűnmegelőzési Feladattervben fglaltak megvalósulásának flyamats figyelemmel kísérése, végrehajtásának évenkénti értékelése. Szükség esetén évközbeni aktualizálás, módsítás, kiegészítés. Határidő: Minden év február havi Képviselő-testületi ülése, illetve flyamats Felelős: Jgi, Ügy- és Közrendi Bizttság a feladat végrehajtásában felelősként érintettek Jászberény, január 12. Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének képviseletében: Dr. Szabó Tamás sk. plgármester

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 66/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Beszámló Ferencvárs tűzvédelmi helyzetéről Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben.

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben. A kerékpárzás létesítményei és azk használatáhz kapcslódó ismeretek Hegyeshalm községben. A közúti közlekedés biztnsága és zavartalansága fnts társadalmi érdek. A biztnságs és zavartalan közlekedés alapvető

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Fővárs XVI. Kerület Önkrmányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről Ikt. sz.: 18-2 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Beszámló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének összeállításakr

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi tevékenységéről 343/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 2014. évi munkatervének összeállításakr

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Pályázati programok, eszközök

Pályázati programok, eszközök Pályázati prgramk, eszközök A prjekt srán valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet meg kívánjuk valósítani az alábbiak szerint. 1. Knferenciák Nyitó- és záró knferencia A TÁMOP 5.6.1.C-11/1 prjekt

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYZATOK 1/12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta és kiadta: Hrváth Tamás József Kiadás: B Módsítás: 0 Aznsító: SZMSZ Ellenőrzött példány: Szervezeti és működési szabályzat 2/12 Tartalmjegyzék

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Bjt Község Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 6 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Plgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (2004. augusztus 01.) 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet...3 A Plgármesteri

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Fejlesztési lehetőségek 8. oldal - Tervezett fejlesztési irányok

TARTALOMJEGYZÉK. II. Fejlesztési lehetőségek 8. oldal - Tervezett fejlesztési irányok TARTALOMJEGYZÉK I. Az önkrmányzat pénzügyi-gazdasági pzíciója a 2008-2010. években 3. ldal - Az önkrmányzat és közpnti költségvetés kapcslatai 4. ldal - Önkrmányzati saját frrásk, működési kiadásk 6. ldal

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 9700 Szmbathely, Kssuth u. 1-3. Tel.: (06) 94-520-100; Fax: (06) 94-328-148 E-mail: inf@szmbathely.hu www.szmbathely.hu Rendeletalktás és egyéb szabályzási

Részletesebben