Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!"

Átírás

1 Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása Lakásfenntartási támgatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Méltányssági közgyógyellátás Önkrmányzati segély Köztemetés Helyi támgatás Ügyintézés: Siófki Közös Önkrmányzati Hivatal Hatósági Osztály Igazgatási Csprt Ügyfélszlgálati Irda 8600 Siófk, Fő tér 1. (Bejárat a parkló felől.) Illetékesség: Siófk várs közigazgatási területe Ügyintézők: Ügyfélszlgálati irda tel.: 84/ Durmics Anita tel.: 84/ Kaszáné Bdó Viktória tel.: 84/ Matkvics Eszter tel.: 84/ Ügyfélfgadás: hétfő: szerda: péntek: h-ig, h-ig h-ig, h-ig h-ig Ügyintézés jgszabályban meghatárztt általáns határideje: 21 nap

2 Általánsan érvényes jgszabályk jegyzéke: A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény A pénzbeli és természetbeni szciális ellátásk igénylésének és megállapításnak, valamint flyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Krm. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A gyámhatóságkról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Krm. rendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény A kötelező egészségbiztsítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Krm. rendelet Siófk Várs Önkrmányzata által biztsíttt szciális és gyermekvédelmi ellátáskról, a bölcsődés krú gyermekeket nevelő családk támgatásáról, valamint a szciális igazgatásról szóló 12/2013. (IV.02.) számú rendelete Siófk Várs Önkrmányzata a lakáshz jutás és a lakhatás önkrmányzati támgatásáról szóló 16/2007. (IV.02.) számú rendelete

3 Aktív krúak ellátása A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény 33-37/C. -a alapján nyújttt ellátás. Az ellátás célja: A hátránys munkaerő-piaci helyzetű aktív krú személyek és családjuk részére nyújttt ellátás. Egyéb infrmációk: A jegyző aktív krúak ellátására való jgsultságt állapít meg annak az aktív krú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-s mértékű egészségkársdást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapta a rehabilitációs hatóság kmplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-s mértéket, vagy b) aki vakk személyi járadékában részesül, vagy c) aki fgyatékssági támgatásban részesül [az a)-c) pnt szerinti személy a tvábbiakban együtt: egészségkársdtt személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkzói járadék (a tvábbiakban együtt: álláskeresési támgatás) flyósítási időtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támgatás flyósítását keresőtevékenység flytatása miatt a flyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támgatásra nem szerez jgsultságt, vagy f) aki az aktív krúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami fglalkztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy g) akinek esetében az áplási díj, a gyermekgndzási segély, a gyermeknevelési támgatás, a rendszeres szciális járadék, a bányász dlgzók egészségkársdási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rkkantsági nyugdíj, a baleseti rkkantsági nyugdíj, a megváltztt munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj flyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj flyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti kból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami fglalkztatási szervvel legalább hárm hónapig együttműködött, feltéve, hgy saját maga és családjának megélhetése más módn nem biztsíttt, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfglalkztatást, az egyszerűsített fglalkztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszny keretében végzett, valamint a háztartási munkát (a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó fglalkztatásra vnatkzó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jgviszny keretében történő munkavégzés) - nem flytat. Akkr nem biztsíttt a megélhetés, ha a családnak az egy fgyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 90%-át (jelenleg Ft) és vagyna nincs. 1. Rendszeres szciális segély állapítható meg annak a személynek, aki: a) egészségkársdtt személynek minősül, Egészségkársdtt személynek minősül az, aki - munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-s mértékű egészségkársdást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapta a rehabilitációs hatóság kmplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-s mértéket vagy - vakk személyi járadékában részesül, - fgyatékssági támgatásban részesül. b) a rá irányadó nyugdíjkrhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskrú gyermeket nevel - feltéve, hgy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgndzási támgatásban, gyermekgndzási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztsító intézményben nem tudják biztsítani.

4 Az 1. a, b, pnt szerinti jgsultság megállapításának tvábbi feltétele, hgy a települési önkrmányzat által kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettséget vállalja (a kijelölt szerv Siófk Várs Gndzási Közpntjának Családsegítő Szlgálata). A rendszeres szciális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jgsult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfglalkztatási bér mindenkri kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztsítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e alkalmazásában: nettó közfglalkztatási bér) 90%-át azzal, hgy ha a rendszeres szciális segélyre jgsult családja tagjának fglalkztatást helyettesítő támgatásra való jgsultságt állapítttak meg, a rendszeres szciális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfglalkztatási bér 90%-ának és a fglalkztatást helyettesítő támgatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fgyasztási egységeihez tartzó arányszámk összegének és az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összege 90%-ának szrzatával. 2. Fglalkztatást helyettesítő támgatás állapítható meg annak a személynek, akinek: - aktív krúak ellátására való jgsultságát megállapíttták, kivéve, ha a rendszeres szciális segélyre való jgsultság feltételeivel rendelkezik. A fglalkztatást helyettesítő támgatás havi összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkri legkisebb összegének 80%-a, jelenleg Ft. Aktív krúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jgsult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jgsult az aktív krúak ellátására, ha az egyik személy a fglalkztatást helyettesítő támgatás, míg a másik személy a rendszeres szciális segély feltételeinek felel meg. Az aktív krúak ellátás megállapításának és flyósításának feltétele a megfelelő rendezett lakókörnyezet. A kérelmező, vagy az ellátás jgsultjának rendezett a lakókörnyezete, ha a) az általa életvitelszerűen használt ingatlan állagának, használhatóságának megőrzéséről a lakókörnyezetének tiszta, rendezett, higiénikus állaptáról flyamatsan gndskdik, b) az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), vagy ha a járda mellett zöldsáv is található, az ingatlan határvnalától számíttt 5 méteren belül a teljes terület tisztántartásáról, a zöldsáv kaszálásáról flyamatsan gndskdik, c) az ingatlana előtti járdaszakasz hó- és síksság-mentesítéséről szükség esetén flyamatsan gndskdik, d) az ingatlana előtti, közterületen lévő árk, nyittt csatrna, flyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elflyásának biztsításáról flyamatsan gndskdik, e) az ingatlanáról a gyalgjárda és az út fölé hajló ágak nyeséséről flyamatsan gndskdik a közlekedés zavartalanságának és biztnságának fenntartása érdekében, f) az ingatlana tisztántartásáról, a gymmentesítésről, különösen a parlagfű irtásáról flyamatsan gndskdik, g) az ingatlanán keletkező települési hulladékt a települési hulladékról szóló önkrmányzati rendeletben fglaltaknak megfelelően kezeli, a hulladékt az ingatlanán felhalmzni, gyűjteni tils, undrt keltő anyagt tárlni tils h) az ingatlana tisztántartására vnatkzóan betartja a köztisztaságról szóló önkrmányzati rendelet előírásait. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat; a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett krhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jgviszny fennállásáról szóló igazlást; a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fgyatéks állaptt igazló iratt;

5 egészségkársdtt személy esetében az Nemzeti Rehabilitációs és Szciális Hivatal szakértői bizttságának a munkaképesség legalább 67%-s mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-s mértékű egészségkársdásról, illetve az egészségügyi állapt kmplex minősítéséről készült szakvéleményét, vagy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazlását arról, hgy a kérelmező vakk személyi járadékában, illetve fgyatékssági támgatásban részesül, a Munkaügyi Közpnt igazlását a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkzói járadék flyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hgy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy, a Munkaügyi Közpnt igazlását arról, hgy az álláskeresési támgatásra való jgsultsága nem áll fenn, tvábbá a munkavisznyban töltött azn napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támgatás megállapításánál figyelembe kell venni, a Munkaügyi Közpnt igazlását az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év srán) a fent említett ellátásk megszüntetéséről szóló határzatt, az isklai végzettséget, szakképzettséget igazló irat máslatát, az alapfkú vagy annál alacsnyabb isklai végzettségről, 35. életévet betöltött személy esetében kirat hiányában nyilatkzat is elfgadható (csak 8 általáns isklai végzettség esetében). támgattt álláskereső esetén az ellátás megállapításáról szóló igazlást.

6 Lakásfenntartási támgatás A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény a alapján nyújttt ellátás. Az ellátás célja: Lakásfenntartási támgatás a szciálisan rászrult személyeknek, családknak az általuk laktt lakás vagy nem lakás céljára szlgáló helyiség fenntartásával kapcslats rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújttt hzzájárulás. Egyéb infrmációk: A települési önkrmányzat a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény 38. -ában meghatárztt feltételek szerinti jgsultnak nrmatív lakásfenntartási támgatást nyújt. Nrmatív lakásfenntartási támgatásra jgsult az a személy, akinek a háztartásában az egy fgyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 250%-át (jelenleg Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyna. Az egy fgyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fgyasztási egységek összegének hányadsával. A lakásfenntartási támgatás tekintetében fgyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartásn belüli fgyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahl a) a háztartás első nagykrú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás másdik nagykrú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden tvábbi nagykrú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és másdik kiskrú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden tvábbi kiskrú tagjának arányszáma tagnként 0,7. Ha a háztartás f) a)-c) pntja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fgyatékssági támgatásban részesül, vagy g) d) vagy e) pntja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékt flyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. h) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámt, a nevelőszülőt és a hivatáss nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. A lakásfenntartási támgatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szrzata. A lakásfenntartás elismert költsége jelenleg 450,-Ft/m2. A lakásfenntartási támgatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban hárm személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pntban megjelölt lakásnagyság és minden tvábbi személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jgsult által laktt lakás nagysága. Az ellátás megállapításának és flyósításának feltétele a megfelelő rendezett lakókörnyezet. A kérelmező, vagy az ellátás jgsultjának rendezett a lakókörnyezete, ha a) az általa életvitelszerűen használt ingatlan állagának, használhatóságának megőrzéséről a lakókörnyezetének tiszta, rendezett, higiénikus állaptáról flyamatsan gndskdik, b) az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), vagy ha a járda mellett zöldsáv is található, az ingatlan határvnalától számíttt 5 méteren belül a teljes terület tisztántartásáról, a zöldsáv kaszálásáról flyamatsan gndskdik, c) az ingatlana előtti járdaszakasz hó- és síksság-mentesítéséről szükség esetén flyamatsan gndskdik,

7 d) az ingatlana előtti, közterületen lévő árk, nyittt csatrna, flyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elflyásának biztsításáról flyamatsan gndskdik, e) az ingatlanáról a gyalgjárda és az út fölé hajló ágak nyeséséről flyamatsan gndskdik a közlekedés zavartalanságának és biztnságának fenntartása érdekében, f) az ingatlana tisztántartásáról, a gymmentesítésről, különösen a parlagfű irtásáról flyamatsan gndskdik, g) az ingatlanán keletkező települési hulladékt a települési hulladékról szóló önkrmányzati rendeletben fglaltaknak megfelelően kezeli, a hulladékt az ingatlanán felhalmzni, gyűjteni tils, undrt keltő anyagt tárlni tils h) az ingatlana tisztántartására vnatkzóan betartja a köztisztaságról szóló önkrmányzati rendelet előírásait. A nrmatív lakásfenntartási támgatás minimum összege: Ft. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló jövedelemnyilatkzatt igazláskkal együtt, vagynnyilatkzatt a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó vagynáról, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazlását, a kérelmező és vele egy háztartásban élő személy életvitelszerű lakhatását biztsító ingatlan közüzemi számláját.

8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19-20/A. -a alapján nyújttt ellátás. Az ellátás célja: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultság megállapításának célja annak igazlása, hgy a gyermek szciális helyzete alapján jgsult: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a tvábbiakban: Gyvt.) 148. (5) bekezdésének a) és b) pntjában meghatárztt gyermekétkeztetés nrmatív kedvezményének (bölcsődés, óvdás és 1-8. évflyamn nappali rendszerű isklai ktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, egyéb esetben 50%-a). - a Gyvt. 20/A. -ban meghatárztt, tárgyév augusztus és nvember hónapban flyósítandó pénzbeli támgatásnak (melynek esetenkénti összege jelenleg gyermekenként Ft, ha augusztus 1. és nvember 1. napján fennáll a jgsultság), - külön jgszabályban meghatárztt egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. ingyen tankönyv). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jgsult: 1. A gyermeket gndzó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 140 %-át (jelenleg ,-Ft-t), a) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gndzza, vagy b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlysan fgyatéks, vagy c) ha a nagykrúvá vált gyermek a nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfkú ktatási intézmény nappali tagzatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 2. A gyermeket gndzó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg Ft) az 1. pnt alá nem tartzó esetben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt megállapítani nem lehet, ha a vagyni helyzet vizsgálata srán az egy főre jutó vagyn értéke meghaladja a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzrsát, (jelenleg Ft-t) vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (jelenleg Ft-t). Nem minősül vagynnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyni értékű jg, amely az általuk laktt ingatlann áll fenn, tvábbá a mzgáskrlátzttságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntarttt gépjármű. A feltételek fennállása esetén a települési önkrmányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságát. A kedvezményre való jgsultság kezdő időpntja a kérelem benyújtásától esedékes. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat; a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett krhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jgviszny fennállásáról szóló igazlást; elvált személy esetén a házasság felbntásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jgerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját.

9 Méltányssági közgyógyellátás A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény , valamint Siófk Várs Önkrmányzata által biztsíttt szciális és gyermekvédelmi ellátáskról, valamint a szciális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 22. -a alapján nyújttt természetbeni ellátás. Az ellátás célja: A szciálisan rászrult személy részére az egészségi állapt megőrzéséhez és helyreállításáhz kapcslódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazlvány állítható ki. A közgyógyellátási igazlvány alanyi jgn, nrmatív, valamint méltánysságból adható. Az alanyi és nrmatív jgn közgyógyellátásra való jgsultságról a járási hivatal, a méltányssági közgyógyellátásra való jgsultságról a települési önkrmányzat képviselő-testülete dönt. Egyéb infrmációk: Alanyi jgn jgsult (jövedelemtől függetlenül): - az átmeneti gndztt, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskrú, - rendszeres szciális segélyben részesülő egészségkársdtt személy, - a pénzellátásban részesülő hadigndztt és nemzeti gndztt, - a közpnti szciális segélyben részesülő, - a rkkantsági járadéks, - az, aki rkkantsági ellátásban, - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Nrmatív közgyógyellátás: Nrmatív közgyógyellátásra jgsult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegét (jelenleg Ft), egyedül élő esetén 150%-át (jelenleg Ft), feltéve, hgy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 10 %-át (jelenleg Ft). Méltányssági közgyógyellátás: Méltánysságból közgyógyellátásra jgsult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg Ft), egyedül élő esetén annak 200 %-át (jelenleg Ft), feltéve, hgy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 25 %-át (jelenleg Ft.) Méltányssági jgcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő alanyi vagy nrmatív jgcímen nem jgsult az ellátásra. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat, havi rendszeres gyógyító ellátáskról kiállíttt házirvsi igazlást. Alanyi közgyógyellátás esetén tvábbá: alanyi jgsultságról igazlást. Méltánys közgyógyellátás esetén tvábbá: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkzatt igazláskkal együtt, elvált személy esetén a házasság felbntásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jgerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját

10 Önkrmányzati segély A képviselő-testület az e rendeletben meghatárzttak szerint nyújt önkrmányzati segélyt az eseti jelleggel létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszaksan vagy tartósan létfenntartási gnddal küzdő családk, vagy személyek részére, elsősrban az Szt. 45. (4) bekezdésében, valamint e rendelet 20. -ában meghatárztt esetekben. Önkrmányzati segély, azn létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszaksan vagy tartósan létfenntartási gnddal küzdő családk, vagy személyek részére állapítható meg: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg, (jelenleg Ft) b) egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (jelenleg Ft) A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a) az Ör , 4. melléklete szerinti önkrmányzati segély, jövedelemnyilatkzat. vagynnyilatkzat nymtatványt, b) a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről az Ör. 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkzatt igazláskkal együtt, c) az Ör. 3. melléklete szerinti vagynnyilatkzatt a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó vagynáról, d) elvált személy esetén a házasság felbntásáról, illetve a gyermek elhelyezéséről szóló jgerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától külön élő személy esetén a gyámhivatal jegyzőkönyvét, e) a frgalmi engedély máslatát, f) ellátatlan munkanélküli esetén a munkaügyi közpnt és a munkáltató által kiadtt igazlást az együttműködés teljesítéséről, g) a 18. életévet betöltött önálló keresettel nem rendelkező a nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytató gyermek esetén isklalátgatási igazlást, h) tvábbá minden lyan igazlást, mely a támgatás megállapítását indklja i) a temetési költségekhez való hzzájárulás igénylése esetén tvábbá csatlandó: a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azns lakcímen élő közeli hzzátartzója nevére kiállíttt számla eredeti példányát, valamint az elhunyt személy haltti anyakönyvi kivnatát.

11 Helyi támgatás A lakáshz jutás és a lakhatás önkrmányzati támgatásáról szóló 16/2007. (IV.27) számú önkrmányzati rendelet alapján nyújtható támgatás. Az ellátás célja: Siófk Várs Önkrmányzata állandó laksainak lakáshz jutása és lakhatási feltételei megteremtésének elősegítése érdekében helyi támgatás és albérleti díj hzzájárulás céljára önkrmányzati támgatást nyújthat. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat; igazláskat (vagyni nyilatkzatk, építési engedély, felújítás és építkezés esetén a részletes költségvetést stb.), mely az előterjesztés előkészítéséhez szükséges; a támgatni kért lakás/lakótelek tulajdni lapját, valamint az adásvételi szerződéseket, hitelszerződést.

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben