Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!"

Átírás

1 Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása Lakásfenntartási támgatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Méltányssági közgyógyellátás Önkrmányzati segély Köztemetés Helyi támgatás Ügyintézés: Siófki Közös Önkrmányzati Hivatal Hatósági Osztály Igazgatási Csprt Ügyfélszlgálati Irda 8600 Siófk, Fő tér 1. (Bejárat a parkló felől.) Illetékesség: Siófk várs közigazgatási területe Ügyintézők: Ügyfélszlgálati irda tel.: 84/ Durmics Anita tel.: 84/ Kaszáné Bdó Viktória tel.: 84/ Matkvics Eszter tel.: 84/ Ügyfélfgadás: hétfő: szerda: péntek: h-ig, h-ig h-ig, h-ig h-ig Ügyintézés jgszabályban meghatárztt általáns határideje: 21 nap

2 Általánsan érvényes jgszabályk jegyzéke: A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló évi III. törvény A pénzbeli és természetbeni szciális ellátásk igénylésének és megállapításnak, valamint flyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Krm. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A gyámhatóságkról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Krm. rendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szlgáltatás általáns szabályairól szóló évi CXL. törvény A kötelező egészségbiztsítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Krm. rendelet Siófk Várs Önkrmányzata által biztsíttt szciális és gyermekvédelmi ellátáskról, a bölcsődés krú gyermekeket nevelő családk támgatásáról, valamint a szciális igazgatásról szóló 12/2013. (IV.02.) számú rendelete Siófk Várs Önkrmányzata a lakáshz jutás és a lakhatás önkrmányzati támgatásáról szóló 16/2007. (IV.02.) számú rendelete

3 Aktív krúak ellátása A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény 33-37/C. -a alapján nyújttt ellátás. Az ellátás célja: A hátránys munkaerő-piaci helyzetű aktív krú személyek és családjuk részére nyújttt ellátás. Egyéb infrmációk: A jegyző aktív krúak ellátására való jgsultságt állapít meg annak az aktív krú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-s mértékű egészségkársdást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapta a rehabilitációs hatóság kmplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-s mértéket, vagy b) aki vakk személyi járadékában részesül, vagy c) aki fgyatékssági támgatásban részesül [az a)-c) pnt szerinti személy a tvábbiakban együtt: egészségkársdtt személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkzói járadék (a tvábbiakban együtt: álláskeresési támgatás) flyósítási időtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támgatás flyósítását keresőtevékenység flytatása miatt a flyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támgatásra nem szerez jgsultságt, vagy f) aki az aktív krúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami fglalkztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy g) akinek esetében az áplási díj, a gyermekgndzási segély, a gyermeknevelési támgatás, a rendszeres szciális járadék, a bányász dlgzók egészségkársdási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rkkantsági nyugdíj, a baleseti rkkantsági nyugdíj, a megváltztt munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj flyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj flyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti kból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami fglalkztatási szervvel legalább hárm hónapig együttműködött, feltéve, hgy saját maga és családjának megélhetése más módn nem biztsíttt, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfglalkztatást, az egyszerűsített fglalkztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszny keretében végzett, valamint a háztartási munkát (a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó fglalkztatásra vnatkzó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jgviszny keretében történő munkavégzés) - nem flytat. Akkr nem biztsíttt a megélhetés, ha a családnak az egy fgyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 90%-át (jelenleg Ft) és vagyna nincs. 1. Rendszeres szciális segély állapítható meg annak a személynek, aki: a) egészségkársdtt személynek minősül, Egészségkársdtt személynek minősül az, aki - munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-s mértékű egészségkársdást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapta a rehabilitációs hatóság kmplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-s mértéket vagy - vakk személyi járadékában részesül, - fgyatékssági támgatásban részesül. b) a rá irányadó nyugdíjkrhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskrú gyermeket nevel - feltéve, hgy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgndzási támgatásban, gyermekgndzási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztsító intézményben nem tudják biztsítani.

4 Az 1. a, b, pnt szerinti jgsultság megállapításának tvábbi feltétele, hgy a települési önkrmányzat által kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettséget vállalja (a kijelölt szerv Siófk Várs Gndzási Közpntjának Családsegítő Szlgálata). A rendszeres szciális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jgsult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfglalkztatási bér mindenkri kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztsítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e alkalmazásában: nettó közfglalkztatási bér) 90%-át azzal, hgy ha a rendszeres szciális segélyre jgsult családja tagjának fglalkztatást helyettesítő támgatásra való jgsultságt állapítttak meg, a rendszeres szciális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfglalkztatási bér 90%-ának és a fglalkztatást helyettesítő támgatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fgyasztási egységeihez tartzó arányszámk összegének és az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összege 90%-ának szrzatával. 2. Fglalkztatást helyettesítő támgatás állapítható meg annak a személynek, akinek: - aktív krúak ellátására való jgsultságát megállapíttták, kivéve, ha a rendszeres szciális segélyre való jgsultság feltételeivel rendelkezik. A fglalkztatást helyettesítő támgatás havi összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkri legkisebb összegének 80%-a, jelenleg Ft. Aktív krúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jgsult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jgsult az aktív krúak ellátására, ha az egyik személy a fglalkztatást helyettesítő támgatás, míg a másik személy a rendszeres szciális segély feltételeinek felel meg. Az aktív krúak ellátás megállapításának és flyósításának feltétele a megfelelő rendezett lakókörnyezet. A kérelmező, vagy az ellátás jgsultjának rendezett a lakókörnyezete, ha a) az általa életvitelszerűen használt ingatlan állagának, használhatóságának megőrzéséről a lakókörnyezetének tiszta, rendezett, higiénikus állaptáról flyamatsan gndskdik, b) az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), vagy ha a járda mellett zöldsáv is található, az ingatlan határvnalától számíttt 5 méteren belül a teljes terület tisztántartásáról, a zöldsáv kaszálásáról flyamatsan gndskdik, c) az ingatlana előtti járdaszakasz hó- és síksság-mentesítéséről szükség esetén flyamatsan gndskdik, d) az ingatlana előtti, közterületen lévő árk, nyittt csatrna, flyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elflyásának biztsításáról flyamatsan gndskdik, e) az ingatlanáról a gyalgjárda és az út fölé hajló ágak nyeséséről flyamatsan gndskdik a közlekedés zavartalanságának és biztnságának fenntartása érdekében, f) az ingatlana tisztántartásáról, a gymmentesítésről, különösen a parlagfű irtásáról flyamatsan gndskdik, g) az ingatlanán keletkező települési hulladékt a települési hulladékról szóló önkrmányzati rendeletben fglaltaknak megfelelően kezeli, a hulladékt az ingatlanán felhalmzni, gyűjteni tils, undrt keltő anyagt tárlni tils h) az ingatlana tisztántartására vnatkzóan betartja a köztisztaságról szóló önkrmányzati rendelet előírásait. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat; a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett krhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jgviszny fennállásáról szóló igazlást; a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fgyatéks állaptt igazló iratt;

5 egészségkársdtt személy esetében az Nemzeti Rehabilitációs és Szciális Hivatal szakértői bizttságának a munkaképesség legalább 67%-s mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-s mértékű egészségkársdásról, illetve az egészségügyi állapt kmplex minősítéséről készült szakvéleményét, vagy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazlását arról, hgy a kérelmező vakk személyi járadékában, illetve fgyatékssági támgatásban részesül, a Munkaügyi Közpnt igazlását a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkzói járadék flyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hgy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy, a Munkaügyi Közpnt igazlását arról, hgy az álláskeresési támgatásra való jgsultsága nem áll fenn, tvábbá a munkavisznyban töltött azn napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támgatás megállapításánál figyelembe kell venni, a Munkaügyi Közpnt igazlását az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év srán) a fent említett ellátásk megszüntetéséről szóló határzatt, az isklai végzettséget, szakképzettséget igazló irat máslatát, az alapfkú vagy annál alacsnyabb isklai végzettségről, 35. életévet betöltött személy esetében kirat hiányában nyilatkzat is elfgadható (csak 8 általáns isklai végzettség esetében). támgattt álláskereső esetén az ellátás megállapításáról szóló igazlást.

6 Lakásfenntartási támgatás A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény a alapján nyújttt ellátás. Az ellátás célja: Lakásfenntartási támgatás a szciálisan rászrult személyeknek, családknak az általuk laktt lakás vagy nem lakás céljára szlgáló helyiség fenntartásával kapcslats rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújttt hzzájárulás. Egyéb infrmációk: A települési önkrmányzat a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény 38. -ában meghatárztt feltételek szerinti jgsultnak nrmatív lakásfenntartási támgatást nyújt. Nrmatív lakásfenntartási támgatásra jgsult az a személy, akinek a háztartásában az egy fgyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 250%-át (jelenleg Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyna. Az egy fgyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fgyasztási egységek összegének hányadsával. A lakásfenntartási támgatás tekintetében fgyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartásn belüli fgyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahl a) a háztartás első nagykrú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás másdik nagykrú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden tvábbi nagykrú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és másdik kiskrú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden tvábbi kiskrú tagjának arányszáma tagnként 0,7. Ha a háztartás f) a)-c) pntja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fgyatékssági támgatásban részesül, vagy g) d) vagy e) pntja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékt flyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. h) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámt, a nevelőszülőt és a hivatáss nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. A lakásfenntartási támgatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szrzata. A lakásfenntartás elismert költsége jelenleg 450,-Ft/m2. A lakásfenntartási támgatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban hárm személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pntban megjelölt lakásnagyság és minden tvábbi személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jgsult által laktt lakás nagysága. Az ellátás megállapításának és flyósításának feltétele a megfelelő rendezett lakókörnyezet. A kérelmező, vagy az ellátás jgsultjának rendezett a lakókörnyezete, ha a) az általa életvitelszerűen használt ingatlan állagának, használhatóságának megőrzéséről a lakókörnyezetének tiszta, rendezett, higiénikus állaptáról flyamatsan gndskdik, b) az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), vagy ha a járda mellett zöldsáv is található, az ingatlan határvnalától számíttt 5 méteren belül a teljes terület tisztántartásáról, a zöldsáv kaszálásáról flyamatsan gndskdik, c) az ingatlana előtti járdaszakasz hó- és síksság-mentesítéséről szükség esetén flyamatsan gndskdik,

7 d) az ingatlana előtti, közterületen lévő árk, nyittt csatrna, flyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elflyásának biztsításáról flyamatsan gndskdik, e) az ingatlanáról a gyalgjárda és az út fölé hajló ágak nyeséséről flyamatsan gndskdik a közlekedés zavartalanságának és biztnságának fenntartása érdekében, f) az ingatlana tisztántartásáról, a gymmentesítésről, különösen a parlagfű irtásáról flyamatsan gndskdik, g) az ingatlanán keletkező települési hulladékt a települési hulladékról szóló önkrmányzati rendeletben fglaltaknak megfelelően kezeli, a hulladékt az ingatlanán felhalmzni, gyűjteni tils, undrt keltő anyagt tárlni tils h) az ingatlana tisztántartására vnatkzóan betartja a köztisztaságról szóló önkrmányzati rendelet előírásait. A nrmatív lakásfenntartási támgatás minimum összege: Ft. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló jövedelemnyilatkzatt igazláskkal együtt, vagynnyilatkzatt a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó vagynáról, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazlását, a kérelmező és vele egy háztartásban élő személy életvitelszerű lakhatását biztsító ingatlan közüzemi számláját.

8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 19-20/A. -a alapján nyújttt ellátás. Az ellátás célja: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultság megállapításának célja annak igazlása, hgy a gyermek szciális helyzete alapján jgsult: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a tvábbiakban: Gyvt.) 148. (5) bekezdésének a) és b) pntjában meghatárztt gyermekétkeztetés nrmatív kedvezményének (bölcsődés, óvdás és 1-8. évflyamn nappali rendszerű isklai ktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, egyéb esetben 50%-a). - a Gyvt. 20/A. -ban meghatárztt, tárgyév augusztus és nvember hónapban flyósítandó pénzbeli támgatásnak (melynek esetenkénti összege jelenleg gyermekenként Ft, ha augusztus 1. és nvember 1. napján fennáll a jgsultság), - külön jgszabályban meghatárztt egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. ingyen tankönyv). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jgsult: 1. A gyermeket gndzó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 140 %-át (jelenleg ,-Ft-t), a) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gndzza, vagy b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlysan fgyatéks, vagy c) ha a nagykrúvá vált gyermek a nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfkú ktatási intézmény nappali tagzatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 2. A gyermeket gndzó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg Ft) az 1. pnt alá nem tartzó esetben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt megállapítani nem lehet, ha a vagyni helyzet vizsgálata srán az egy főre jutó vagyn értéke meghaladja a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzrsát, (jelenleg Ft-t) vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (jelenleg Ft-t). Nem minősül vagynnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyni értékű jg, amely az általuk laktt ingatlann áll fenn, tvábbá a mzgáskrlátzttságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntarttt gépjármű. A feltételek fennállása esetén a települési önkrmányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságát. A kedvezményre való jgsultság kezdő időpntja a kérelem benyújtásától esedékes. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat; a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett krhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jgviszny fennállásáról szóló igazlást; elvált személy esetén a házasság felbntásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jgerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját.

9 Méltányssági közgyógyellátás A szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény , valamint Siófk Várs Önkrmányzata által biztsíttt szciális és gyermekvédelmi ellátáskról, valamint a szciális igazgatásról szóló 47/2005. (XII.16.) számú rendelete 22. -a alapján nyújttt természetbeni ellátás. Az ellátás célja: A szciálisan rászrult személy részére az egészségi állapt megőrzéséhez és helyreállításáhz kapcslódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazlvány állítható ki. A közgyógyellátási igazlvány alanyi jgn, nrmatív, valamint méltánysságból adható. Az alanyi és nrmatív jgn közgyógyellátásra való jgsultságról a járási hivatal, a méltányssági közgyógyellátásra való jgsultságról a települési önkrmányzat képviselő-testülete dönt. Egyéb infrmációk: Alanyi jgn jgsult (jövedelemtől függetlenül): - az átmeneti gndztt, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskrú, - rendszeres szciális segélyben részesülő egészségkársdtt személy, - a pénzellátásban részesülő hadigndztt és nemzeti gndztt, - a közpnti szciális segélyben részesülő, - a rkkantsági járadéks, - az, aki rkkantsági ellátásban, - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Nrmatív közgyógyellátás: Nrmatív közgyógyellátásra jgsult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegét (jelenleg Ft), egyedül élő esetén 150%-át (jelenleg Ft), feltéve, hgy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 10 %-át (jelenleg Ft). Méltányssági közgyógyellátás: Méltánysságból közgyógyellátásra jgsult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg Ft), egyedül élő esetén annak 200 %-át (jelenleg Ft), feltéve, hgy a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkri legkisebb összegének 25 %-át (jelenleg Ft.) Méltányssági jgcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő alanyi vagy nrmatív jgcímen nem jgsult az ellátásra. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat, havi rendszeres gyógyító ellátáskról kiállíttt házirvsi igazlást. Alanyi közgyógyellátás esetén tvábbá: alanyi jgsultságról igazlást. Méltánys közgyógyellátás esetén tvábbá: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről az Ör. 3. melléklet szerinti jövedelemnyilatkzatt igazláskkal együtt, elvált személy esetén a házasság felbntásáról, illetve a gyermekelhelyezéséről szóló jgerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától különélő személy esetén gyámhatósági jegyzőkönyvet és a különélő szülő lakcímkártyáját

10 Önkrmányzati segély A képviselő-testület az e rendeletben meghatárzttak szerint nyújt önkrmányzati segélyt az eseti jelleggel létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszaksan vagy tartósan létfenntartási gnddal küzdő családk, vagy személyek részére, elsősrban az Szt. 45. (4) bekezdésében, valamint e rendelet 20. -ában meghatárztt esetekben. Önkrmányzati segély, azn létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszaksan vagy tartósan létfenntartási gnddal küzdő családk, vagy személyek részére állapítható meg: a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg, (jelenleg Ft) b) egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (jelenleg Ft) A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a) az Ör , 4. melléklete szerinti önkrmányzati segély, jövedelemnyilatkzat. vagynnyilatkzat nymtatványt, b) a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről az Ör. 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkzatt igazláskkal együtt, c) az Ör. 3. melléklete szerinti vagynnyilatkzatt a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó vagynáról, d) elvált személy esetén a házasság felbntásáról, illetve a gyermek elhelyezéséről szóló jgerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától külön élő személy esetén a gyámhivatal jegyzőkönyvét, e) a frgalmi engedély máslatát, f) ellátatlan munkanélküli esetén a munkaügyi közpnt és a munkáltató által kiadtt igazlást az együttműködés teljesítéséről, g) a 18. életévet betöltött önálló keresettel nem rendelkező a nappali ktatás munkarendje szerint tanulmánykat flytató gyermek esetén isklalátgatási igazlást, h) tvábbá minden lyan igazlást, mely a támgatás megállapítását indklja i) a temetési költségekhez való hzzájárulás igénylése esetén tvábbá csatlandó: a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azns lakcímen élő közeli hzzátartzója nevére kiállíttt számla eredeti példányát, valamint az elhunyt személy haltti anyakönyvi kivnatát.

11 Helyi támgatás A lakáshz jutás és a lakhatás önkrmányzati támgatásáról szóló 16/2007. (IV.27) számú önkrmányzati rendelet alapján nyújtható támgatás. Az ellátás célja: Siófk Várs Önkrmányzata állandó laksainak lakáshz jutása és lakhatási feltételei megteremtésének elősegítése érdekében helyi támgatás és albérleti díj hzzájárulás céljára önkrmányzati támgatást nyújthat. A kérelem benyújtásának módja: frmanymtatványn A kérelemhez csatlni kell: a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hzzátartzó jövedelméről szóló igazláskat; igazláskat (vagyni nyilatkzatk, építési engedély, felújítás és építkezés esetén a részletes költségvetést stb.), mely az előterjesztés előkészítéséhez szükséges; a támgatni kért lakás/lakótelek tulajdni lapját, valamint az adásvételi szerződéseket, hitelszerződést.

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Igazgatási Csoport által intézett szociális ügyek listáját. - Aktív korúak ellátása

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ 9090 Pannnhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szcugy@pannnhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Szekszárd Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala Szciális és Gyámhivatal 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, 311-630 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: K É R E L E M ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére.

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére. Beszámló a Daványa Várs Képviselő-testületének 2008. 03. 27-ei ülésére. A laksság szciális helyzetének értékelése, a Szciális és Egészségügyi Bizttság beszámlója a 2007 ben végzett munkájáról. A képviselő

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben