SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990"

Átírás

1 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK 2014.

2 Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák

3 Az óvdai ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység tanulási flyamat feltételrendszerének bemutatása az ének, zene munkaközösség munkája alapján Készítette:Aszódiné Erdélyi Szilvia Szlnk Vársi Óvdák

4 Az óvdai ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység tanulási flyamat feltételrendszerének bemutatása az ének, zene munkaközösség munkája alapján 1. Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2. Módszertani útmutató az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység területén történő megfigyelési szempntsr összeállításáhz Szlnk Vársi Óvdák

5 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK: ELMÉLETI ISMERETEK BŐVÍTÉSE TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Közösen értelmeztük az ONOA a SZVÓ Pedagógiai Prgram ének, zene tevékenység fejezetét Gazdagdtt ismeretünk a szcializáció, mint kiemelt feladat és az ének kapcslat területén Közösen értelmeztük zenei kifejezéseket Gyarapdtt tudásunk fgalmak tisztázása srán Tudatsabb a prgramelemzési ismeretek alkalmazása Szcializációs elemek beépülnek az ének zene területén is Fejlődött a módszertani kultúra, közös értékrend, azns értelmezés Zenei ismeret, tudás alkalmazása a mindennapkba beépül Szlnk Vársi Óvdák

6 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK: ZENEELMÉLETI ISMERETEK ÁTÜLTETÉSE A TERVEZÉSBE KODÁLYI ELVEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Összehasnlítást végeztünk a SZVÓ P.P. ének, zene fejezet és Frrai K.: Ének az óvdában tervezése között Pntsítttuk milyen szempntkat kell figyelembe venni zenei anyagkiválasztás srán Ismereteink bővültek az egymásra épültség terén Tudatsult a pnts tervezés Ismereteink gyarapdtak szakkönyvek, szemelvények ajánlásával Elmélyültebb tudás, ismeret Krcsprtnkénti pntsabb, igényesebb tervezőmunka megjelenik Tudatsság, pntsság. Módszertani tudás bővül, egységes tervezési szempntk beépülnek a munkaflyamatkba Szakirdalmi ismeret és tudás gazdagdik Szlnk Vársi Óvdák

7 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ZENEI TARTALMAK TERVEZÉSE NÉPHAGYOMÁNY TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Ismeretünk gyarapdtt népszkás terén Felelevenítettük tudásukat,átadtuk egymásnak ismereteiket Szélesedett ismeretünk a néptánc lépéseinek, a mzgáskultúra alkalmazásainak lehetősége terén Gyakrlati ismeretünk gazdagdtt a néptánc elemeinek kipróbálásával Megtanultuk az énekes játékk mzdulatait pntsan alkalmazni, differenciálni Népszkás, jeles napk ünnepei megjelennek a tervezésben Tudatsabb tervezőmunka rendezés elve alapján Esztétikus mzgás megvalósítása a mindennapkban megvalósul Néptánc alkalmazása beépül a gyakrlatba Megjelenik a gyermekek egyéni fejlesztése differenciálás,öndifferenciálás srán Szlnk Vársi Óvdák

8 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ZENEI KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Összehasnlító elemzés srán tájékzttabbak lettük a SZVÓ Prgram ének fejezet és Frrai Katalin: Ének az óvdában zenei kép fejl. terén Pntsabb lett ismeretünk zenei képesség fejlesztés fgalmainak értelmezésében Átismételtük krcsprtnként a zenei fejlesztés tartalmait Felelevenítettük tudásukat. Gyakrlatban kipróbáltuk milyen fejlesztéseket ismerünk és hgyan alkalmazzuk Gyarapdtt tudásunk tehetséggndzás témakörében Gazdagdtt ismeretünk az eljátsztt és kipróbált képességfejlesztésekkel Pntsabb ismeret és alkalmazás zenei képesség fejlesztés terén Zenei képesség fejlesztés váltzats és szakszerű alkalmazása megvalósítás srán A gyermekek óvdába lépése pillanatától tudats fejlesztés történik Megszerzett ismeretek tudatsabb alkalmazása a gyakrlatban beépül Gyrsabban haladó gyermekek fejlesztésének megvalósítása a mindennapkban megjelenik A gyermekek képességfejlesztése tapasztalatszerzés, tanulás terén a mindennapkban váltzatsabb, skldalúbb Szlnk Vársi Óvdák

9 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ZENEHALLGATÁS TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Felelevenítettük tudásunkat, ismereteinket,hgy mit tartalmaz az ONOA és a SZVÓ Prgram Tudatsult, hgy krsztálynként milyen zenehallgatási szemelvényeket alkalmazzunk Ismereteink bővültek, hnnan, mennyit, mikr alkalmazhatjuk a zenehallgatást Megtanultunk, átismételtünk 10 zenehallgatási szemelvényt Szakszerű, igényes a szemelvények összeállítása a mindennapkban Tudatsabbá, igényesebbé válik, a tervezés, megvalósítás Krcsprtnak megfelelő élménynyújtás jelenik meg a mindennapkban Megállapdás született, hnnan, mennyit, mikr, hl alkalmazzuk elve beépül a mindennapkba A munkaközösség által kialakíttt közös értékrend alkalmazása gyakrlatban megjelenik Több óvónői éneket hallgatnak a gyermekek Szlnk Vársi Óvdák

10 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK MŰSOR ÖSSZEÁLLÍTÁS TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Tudatsult bennünk,hgy kmplex, igényes műsrkat állítsunk össze Gyarapdtt tudásunk team munkák srán műsrtervek összeállítása terén Módszertani kultúránk fejlődött a Bartók Béla Zeneiskla felkérésére összeállíttt műsrterv elkészítése srán Megállapdás született SZVÓ műsr összeállítás értékrendjéről SZVÓ -t képviselve és a tagóvdákban, igényes műsrk összeállítása jelenik meg A munkaközösség által megfgalmaztt közös értékrend megjelenik a mindennapk munkájában Szlnk Vársi Óvdák

11 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének,zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ZENEI FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI A MINDENNAPOK SORÁN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Gyarapdtt tudásunk DVD felvétel megtekintésével, elemzésével, értékelésével Ötleteket sajátítttunk el a mindennapk tevékenységeibe beépíthető differenciálás megvalósításával kapcslatban Betekinthettünk más tagóvdák munkájába, elindult egy együttgndlkdás Ötleteket, ismereteket az óvónők beépítik a gyakrlati munkákba Módszertani megújulás, 3-as differenciálás alkalmazása megjelenik a mindennapk munkájában SZVÓ tagóvdáiban az azns értékek megvalósítása érezhetővé válik Szlnk Vársi Óvdák

12 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2011/2012. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK SZAKMAI MŰSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Módszertani megújulás megjelent Fajsúlys elemek kiemelése,. bemutatása szereplés srán tudatsult SZVÓ által képviselt értékek összhangja megjelenik Új ismeretek beépülnek a mindennapkba Krcsprtnkénti tervezés, megvalósítás megjelenik Mindenki számára megfgalmaztt és a munkaközösség által elfgadtt értékek megtartása, beépítése tudatsul Tagóvdavezetők a munkaközösség szakmai anyagait felhasználják és beépítik óvdáik munkaflyamataikba Szlnk Vársi Óvdák

13 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2012/2013. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ÉNEKES JÁTÉKOKON KERESZTÜL: Az ének, zene tevékenység tervezés elemeinek megvalósítása a gyakrlatban felelevenedett Hangkészlet, játéktípus, játékszabályk ismerete pntsabbá vált Módszertani ismeretek gazdagdtak társas kapcslatk frmálása terén A munka tudatsabb átgndlása a hely, helyszín,szervezési frma, idő feltételeinek figyelembevételével fejlődött Pedagógus attitűd, mintaadó szerep tudatsabbá vált PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Minden csprtban kruknak megfelelő hangkészletű, játéktípusú, mennyiségű dallal,mndókával, énekes játékkal ismerkednek meg a gyermekek / zenei anyanyelv megalapzása Kis hangterjedelmű,hangkészletű, egyszerűbb játékszabályú énekes játékkat tanulnak meg először gyermekeink / / érzelmi biztnság kialakítása Nagybb gyermekek maguk kezdeményeznek kmplikáltabb mzgással, térben mzgó játékkat mtiváció, önértékelés Szívesen, örömmel vesznek részt énekes játékk játszásában / társas kapcslat fejlesztése Tisztán énekelnek a gyermekek / tiszta intnálás megsegítése Esztétikus, harmnikus mzgás jellemzi óvdásainkat / mzgás térfrma fejlesztés Váltzats játéktípusú népi játékkat ismernek / nyelvi, kgnitív, készség, képesség fejlesztése Elfgadják, befgadják egymást /szciális,együttműködő képesség fejlesztés Szlnk Vársi Óvdák

14 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2012/2013. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN KÉPESSÉGFEJLESZTÉSEN KERESZTÜL: Hallásfejlesztés módszertani tudása pntsabbá vált Tisztában vagyunk a képességfejlesztés egymásra épülésével Tudjuk krcsprtnként a képességfejlesztés tartalmát Ritmusfejlesztés módszertani tudása pntsabbá vált Elsajátítttuk a vegyes csprtk képességfejlesztés módszertanát Váltzats módszerekkel és eszközökkel tudjuk a 3-as differenciálást alkalmazni Team munka tapasztalatai srán gyarapdtt tudásunk zenei tevékenység összekapcslása más tevékenységi területekkel terén PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Ismerik, jól alkalmazzák a zenei fgalmpárkat gyermekeink / hallás-, ritmus fejlesztés, ismeret szerzés Dallambújtatást,dallamfelismerést, mtívumhssz érzékeltetését képesek többféleképpen eljátszani / skldalú tapasztalatszerzés, alkalmazkdó képesség Hangszín különbségeket, zörejeket megkülönböztetik / hallás fejlesztés Érzékelik az egyenletes lüktetést és a ritmust / ritmus fejlesztés Skféle, váltzats mzgást, tudnak alkalmazni, kitalálni / kgnitív, mzgás készség, képesség fejlesztés Zenei kreativitás jellemzi óvdásainkat / kreativitás, önkifejezés Szívesen vesznek részt tevékenységekben / differenciált, egyéni bánásmód biztsítása Tisztán, megfelelő hangmagasságban tudnak énekelni / éneklési készség Szlnk Vársi Óvdák

15 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2012/2013. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ÓVODAI HANGSZEREK ALKALMAZÁSÁN KERESZTÜL: Pntsabb lett tudásunk óvdai hangszerek ismerete terén Pntsabb lett tudásunk az óvdai hangszerek alkalmazása terén Gazdagdtt ismeretünk saját alktással készíthető hangszerek terén Gyakrltuk a szprán furulya alkalmazását Gazdagdtt tudásunk kttalvasás terén Megismertünk óvdában alkalmazható 25 hangszert PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Önállóan és társakkal együtt jól alkalmazzák az alapvető hallásfejlesztő eszközöket / társas kapcslat, esztétikai élmény Önállóan és társakkal együtt, helyesen alkalmazzák a ritmusfejlesztő eszközöket / értelmi képesség, ritmus készség, képesség Tudják a hangszerek nevét, helyét / kgnitív, zenei ismeretek Szívesen játszanak hangszereken önállóan, és társakkal is / szciális, együttműködő képesség, mtiváció Kreatív ötletekkel készítenek hangszereket / kreativitás, finmmtrika Ismerik és örömmel hallgatják az óvónői hangszerjátékt / zenei ismeret, érzelmi nevelés Ismereteik vannak egyéb más hangszerekről is pl. szimfnikus, népi hangszer / értelmi, zenei, társadalmi ismeret Szlnk Vársi Óvdák

16 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2012/2013. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK, SZÍNPADI KOREOGRÁFIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA TERÉN: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Megállapdás született műsr összeállítás szempntjairól, elveiről Gyarapdtt tudásunk 8 dal elsajátításával, elemzésével Zenehallgatási anyagk széles választékát ismerhettük meg Team munkák srán ötleteket merítettünk kmplex műsrk összeállításáhz Óvdás krsztálynak megfelelő játékkkal, dalkkal, zenei szemelvényekkel képviseljük SZVÓ tagóvdáit Műsrválasztás, összeállítása igényes, váltzats Esztétikus megjelenés, díszlet jellemzi munkánkat Gyermekek számára örömteli az ünnep Szívesen vesznek részt rendezvényeken, szívesen adnak műsrt A gyermekek mzgása, beszéde, éneke harmnikus, élményt nyújtó Szlnk Vársi Óvdák

17 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2012/2013. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ELMÉLET ÉS GYAKOLRAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN KÖRÉRTÉKELÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Tapasztalatszerzés team csprtban való részvétel munkáiról Elemzés, értékelés szakmai ismereteinek alkalmazása Elindult egy együttgndlkdás, közös értékek mentén Reális, intézményi helyzetfeltárás eredményeinek megismerése tárgyi feltételrendszer és ének, zene tevékenységi terv módszertani minőség vizsgálata alapján Az eredmények beépítése a következő év feladataiba, munkáiba beépül Közös értékeket, megállapdáskat flyamatsan szinten tartjuk, fejlesztjük Szlnk Vársi Óvdák

18 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2012/2013. PEDAGÓGUS KOMPETENCIA ELMÉLET ÉS GYAKOLRAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN ZENEI CD-K ÉS PROJEKTGYŰJTEMÉNY ELKÉSZÍTÉSÉVEL: PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Gyarapdtt tudásunk zenei szemelvények ismereteivel Team munka srán szakmai tudásunk gyarapdtt Szakmai tisztelet, barátság alakult ki közöttünk Prjekt tervezésünk módszertani ismerete pntsabbá vált Gyermekeink gazdag zenehallgatási szemelvényekkel ismerkednek meg Zenehallgatási szemelvények igényes válgatása megsegíti gyermekeink zenei ízlésének frmálását Gazdagdik óvónők zenei ismerete zenehallgatás terén A mindennapk munkájába beépül a váltzats zenei szemelvény alkalmazása Prjektgyűjtemény megsegíti a módszertani tervezőmunka megvalósítását Szlnk Vársi Óvdák

19 1. Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2013/2014. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ELMÉLET ÉS GYAKORLAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL: ONOA módsításainak megismerése, alkalmazása tudatsabb A gyermektánc helye, szerepe, megvalósítása közös értékrend meghatárzása ismerete bővült /testtartás, metakmmunikáció, írtt, íratlan szabályk, szervezési frma, hely, idő figyelembevételével Megállapdás született gyermektánc megvalósításával kapcslatban / mzgás, óvónő szerepe, tánctípus, lépések alkalmazása, zeneanyag kiválasztása terén Megállapdás született a tervezés tartalmaiban / mit, mennyit, hnnan tervezünk Megállapdás született a 3-as differenciálással kapcslatban tervezés- és gyakrlati megvalósítással kapcslatban PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: Törvényi váltzásk tartalmai beépülnek a mindennapi munkába Megállapdásk, közösen elfgadtt elvek tagóvdáink munkáiban megjelennek Tervezőmunkánál megjelenik a táncs, mzgáss képességfejlesztési elem Tudatsabban jelenik meg gyakrlati munka srán a gyermektánc elemeinek beépítése Szlnk Vársi Óvdák

20 1.Visszatekintés, történeti áttekintés az ének, zene munkaközösség szakmai munkájáról 2013/2014. PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK ELMÉLET ÉS GYAKORLAT ÖSSZHANGJA TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN SZAKMAI FEJLŐDÉSBEN, FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN: Zenei anyanyelv, magyar zenekultúra megalapzása, áplása tvábbra is fő feladatunk Megállapdás született a Kdályi elvek és a mdern pedagógiai lehetőségek ötvözetének alkalmazásáról Módszerek, eljárásk,tevékenységi tartalmak vnatkzásában tudjunk megújulni A 3-a differenciálást tervezés és gyakrlati megvalósítás srán is alkalmazzuk Igényesség, szakmai felelősség jellemezze munkánkat Új dlgzók képzése, módszertani kultúra átadása legyen tvábbra is feladatunk Szlnk Vársi Óvdák PEDAGÓGIAI MUNKÁBA ÉPÍTETT VÁRHATÓ EREDMÉNY: A zenei műveltség, a zenei tartalmak megvalósítása tvábbra is magas színvnaln jelenik meg óvdáinkban Örömteli éneklés, mndókázás részévé válik a mindennapknak Igényesen válgattt művészi alktásk hatására gyermekeink készségei, képességei flyamatsan fejlődnek Értéktartás mindenki számára tvábbra is fő elem Az óvónő előadásmódja, kmmunikációja, mindennapi pzitív élményt jelent a kisgyermekek számra Újszerű tartalmak megjelenítése biztsítja a flyamats fejlődést, fejlesztést Zenei önkifejezés tevékenysége jellemzi óvdásainkat Tagóvdák munkaflyamataikba tvábbra is beépítik munkaközösség szakmai ajánlásait

21 2. Módszertani útmutató az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység területén történő megfigyelési szempntsr összeállításáhz Tárgyi feltételrendszer vizsgálata: Krcsprtnak megfelelő ritmus és hallásfejlesztő eszközök biztsítttak A hangszerek gyermekek számára elérhető helyen és magasságban találhatók A csprtszbában zörejt keltő tárgyak, eszközök találhatók Népi dals játékk játszásáhz kellékek, kiegészítő eszközök biztsítttak Saját készítésű, gyűjtésű eszközök találhatók Audivizuális eszközök biztsítttak Szakkönyvek, hangadás kelléke megtalálható Szlnk Vársi Óvdák

22 2. Módszertani útmutató az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység területén történő megfigyelési szempntsr összeállításáhz Személyi feltételrendszer vizsgálata: Az óvónő mtivált Tisztán énekel Megfelelő tempó tartás jellemezi játék srán Megfelelő hangmagasságban énekel Esztétikai megjelenés jellemzi Szlnk Vársi Óvdák

23 2. Módszertani útmutató az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység területén történő megfigyelési szempntsr összeállításáhz Csprtra vnatkzó megfigyelések vizsgálata: Tudatsan választtt helyszínt dals játék eljátszására Megfelelő, helyet, teret biztsíttt az élményszerű játékhz Elegendő időt biztsíttt a dals játék kijátszására Napirendhez igazíttt tevékenység biztsíttt vlt Krcsprtnak, nemeknek megfelelő anyagválgatás megtörtént Szlnk Vársi Óvdák

24 2. Módszertani útmutató az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység területén történő megfigyelési szempntsr összeállításáhz Tevékenységi terv dkumentáció vizsgálata: Krcsprtnak megfelelő igényes anyagválgatás történt Az éves tevékenységi terv tervezés srán csprtsajátsságkat figyelembe vette Zenei képességfejlesztés 3-as differenciálással tervezett Dals játékknál, mndókáknál jelölve van, hgy új,vagy régi Tervezésnél megjelent a váltzats módszer alkalmazása készségek és képességek fejlesztéséhez Zenehallgatási szemelvények tervezése krcsprtnak megfelelő A tervezés figyelembe veszi a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi kultúrát, a gyermekek hvatartzását Szlnk Vársi Óvdák

25 2. Módszertani útmutató az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység területén történő megfigyelési szempntsr összeállításhz Gyakrlati megvalósítás vizsgálata: A gyermeke számára örömteli, élményszerű vlt a dals játék eljátszása Az óvónő figyelembe vette a gyermeki igényeket Játék srán megjelent az esztétikus mzgás Egyénre szabtt differenciálás megjelent a zenei képességfejlesztés srán Az óvónő figyelembe vette az egyéni különbözőségeket Élményszerű zenehallgatás életkrnak megfelelően biztsíttt vlt Szlnk Vársi Óvdák

26 Köszönöm szépen a figyelmeteket! Szlnk Vársi Óvdák Készítette: Aszódiné Erdélyi Szilvia

27 Szlnk Vársi Óvdák

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében.

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében. VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében. OTH, Budapest 2013. 1 Szerzők Bauer Rita knduktr Puppné Oláh Szilvia

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE.

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. JÓ GYAKORLATTAL Készítette: Mester Marianna Tagintézmény vezető Tiszafüred, 2014.07.23.

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. március Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető gondolatok... 4 2.

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAM MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAMJA

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Pedagógiai Program 2014/2015 1 " Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: Egyik az elfogadó közösség, a

Részletesebben