1. Halmazok, relációk és függvények.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Halmazok, relációk és függvények."

Átírás

1 . Hlmzok, relációk és függvéyek. - redezett pár (,b) = { {}, {,b} } hlmzelméleti defiíció; Tuljdoság: (,b) = (c,d) =c és b=d - hlmzok Descrtes-szorztt A x B := {(,b) A, b B} - r hlmzok közötti reláció h r Ø és r A x B - z r reláció értelmezési trtomáy (D r ) D r := { A b B : (,b) r} (domi) - z r reláció értékkészlete R r := {b B A : (,b) r} (rge) - függvéy A Ø, B Ø. Az f A x B relációt függvéyek evezzük, h x D f eseté!y B : (x,y) f. y = f(x). y z f fv. x helye felvett helyettesítési értéke f: A B h f A x B és D f =A - függvéy megdás ) f: A B, x x ) f(x) := x (x R) - hlmz képe f: A B, C A; A C hlmz f áltl létesített képe: f[c] := {f(x B) x C } - hlmz ősképe f: A B, D B; A D hlmz f áltl létesített ősképe: f - [D] := {x A f(x) D } - ivertálhtó (ijektív) függvéy Az f fv. ivertálhtó (ijektív) h külöböző D f -beli elemekhez, külöböző R f -beli elemeket redel. - függvéy iverze Tfh. f: A B ijektív, zz y R f hez!x D f : f(x) = y, kkor R f D f, y x melyre f(x) = y z f fv. iverz fv.-e. (Jele: f - ) - bijekció f: A B fv. z A és B közötti bijekció, h f ivertálhtó és R f = B - függvéyek kompozíciój (összetett függvéye) Legye f: A B és g: C D és tfh. { x C g(x) D f } Ø. Ekkor f g { x C g(x) D f } B, x f(g(x)) z f és g fv.-ek összetett fv.-e vgy kompozíciój. (f külső és g belső fv.)

2 . A vlós számok Dedekid-féle xiómredszere (testxiómák, redezési xiómák, teljességi vgy Dedekid-féle xióm). - testxiómák: o összedás művelete: r: R x R R kommuttív sszocitív 0 (ullelem): x R : x + 0 = x v elletett: x R-hez x : x + x = 0 o szorzás művelete : R x R R kommuttív sszocitív ( 0, egység): x = x ( x R) v reciprok: x R\{0}-hoz x* R: x x* = o disztributivitás (x + y) z = x z + y z ( x,y,z R) - redezési xiómák: ( R x R) o lieáris redezés x x x R (reflexív), x y és y x x = y (tiszimmetrikus), x y és y z x z (trzitív), x,y R eseté x y vgy y x (trichotóm) o redezés és műveletek kpcsolt x,y R : x y x + z y + z ( z R) x y 0 z : x z y z (x,y R) - teljességi (Dedekid-féle szétválsztási) xióm H A, B R, A Ø, B Ø vlmit A és b B: b, kkor ξ R: ξ b ( A, b B) (ξ - elválsztó elem) - R részhlmzi (N, Z, Q) - természetes számok hlmz (N= {,, 3, }) N :=I H (legszűkebb iduktív hlmz) H R - iduktív hlmz H R, iduktív hlmz, h H; és h x H x+ H. R iduktív hlmz. Akárháy iduktív hlmz metszete is iduktív hlmz. - teljes idukció elve (BIZ!) Tfh. z A() (mtemtiki) állítás N-re vgy igz, vgy hmis o h A() igz és o h A() igz A(+) is igz, kkor N-re A() igz. S := { N A() állítás igz } N S iduktív hlmz, ui. S; és h S + S. N legszűkebb iduktív hlmz N S S = N.

3 3. A szuprémum elv: számhlmz mximum, miimum, korlátosság, szuprémum-elv, szuprémum defiíciój, ekvivles átfoglmzás, teljességi xióm ekvivles szuprémum elvvel, ifimum. - hlmz mximum mximális elem Ø H R hlmzk, v mximum, h α H: x H-r x α. Ekkor α H mximális eleme, mx H := α. - hlmz miimum miimális elem Ø H R hlmzk, v miimum, h β H: x H-r β x. Ekkor β H miimális eleme, mi H := β. - hlmz felülről korlátos Ø H R hlmz felülről korlátos, h K R: x K ( x H) - hlmz lulról korlátos Ø H R hlmz lulról korlátos, h k R: k x ( x H) - hlmz korlátos Ø H R hlmz korlátos, h lulról és felülről is korlátos. H R korlátos K>0: x K ( x H) - szuprémum elv (BIZ!) Legye H R: H Ø; és H felülről korlátos H felső korláti között v legkisebb. (Teljességi xióm lpjá) A := H, B := {K R K felső korlátj H-k}, tfh. A Ø és B Ø; x H és K B eseté x K. Ekkor ξ R x ξ K ( x H, K B) Erre ξ-re: ξ felső korlát (ξ B) és legkisebb. Ø H R, H felülről korlátos. ξ = sup H x H x ξ; és ε>0-hoz x H: ξ-ε < x. (ξ-ε em felső korlát) - szuprémum Ø H R hlmzák (mi felülről is korlátos) legkisebb felső korlátját H szuprémumák evezzük. Jelölés: sup H := mi{ K R K felső korlátj H-k } - ifimum H Ø H R lulról korlátos hlmz, kkor z lsó korlátok között v leggyobb. if H := mx{ k R k lsó korlátj H-k } ifimum: leggyobb lsó korlát. Tfh. Ø H R, lulról korlátos hlmz. ξ = if H x H ξ x; és ε>0-hoz x H: x < ξ+ε - A teljességi xióm léyegébe ekvivles szuprémum elvvel. - Q-b em igz teljességi xióm!

4 4. Az rchimédeszi tuljdoság és Ctor-tuljdoság. A gyökvoásr votkozó tétel. - Archimédeszi tuljdoság >0 és b R N: b < ( R) Köv. ) ε>0 N: / < ε. ) N felülről em korlátos (Bármilye számál v gyobb természetes szám: b R N: > b) 3) Ø K N hlmzk miimum. - Ctor-tuljdoság Tfh. N dott [, b ] R (korlátos és zárt) itervllumok úgy, hogy [ +, b + ] [, b ] ( N). Ekkor I Ν [, b ] Ø, zz mide egymásb sktulyázott korlátos és zárt itervllum-soroztk v közös része. - Teljességi xióm Archimédeszi tuljdoság + Ctor-tuljdoság - gyökvoás Legye N rögzített α 0!ξ 0: ξ = α. ξ = α / z α -edik gyöke.

5 5. A rcioális és vlós számok kpcsolt. - R : redezett test + teljességi xióm szuprémum elv Arkhimédeszi- és Ctor tuljdoság - Q = {p/q p Z, q N} - Q z R-beli műveletekkel: o redezett test o Q R, R\Q =: Q* (irrcioális számok hlmz) Q* Ø o Q-b teljességi xióm em igz! - sűrűségi tétel,b R, <b. ) (,b) Q Ø; (mide itervllum trtlmz rcioális számot, rcioális számok sűrű vk z R-be) ) (,b) Q* Ø - sup H := + H Ø H R és felülről em korlátos, kkor sup H := +. - if H := - H Ø H R és lulról em korlátos, kkor if H := -.

6 6. Vlós sorozt foglm. Elemi tuljdoságok. - vlós sorozt : N R függvéyt evezzük vlós soroztk. = () : fv. helyettesítési értéke z helye ( sorozt -edik tgj). - sorozt megdás ) := 3 + ( N) ) :=, h =, 4, 6, ; vgy -, h =, 3, 5, 3) rekurzív módo: () := 3 + := ( N) (b) := 7 + := 3 (=,,3, ) (egylépéses rekurzió) Fibocci sorozt: :=, := + := + + (kétlépéses rekurzió) - számti sorozt α, d = R rögzített. (α: kezdőtg, d: differeci) := α, + := α+(-)d := α, := - + d (=, 3, 4, ) - mérti sorozt α, q = R rögzített. (α: kezdőtg, q: háydos) := α, := α q - := α, :=q - (=, 3, 4, ) - hrmoikus sorozt := / ( N) - műveletek soroztokkl = ( ), b = (b ): + b := ( + b ) := ( ) ( N) b := ( b ) h b 0 ( N), kkor / b := ( / b ) - soroztok elemi tuljdosági: o korlátosság ( ): N R; () ( ) felülről korlátos, h K R: < K N). (b) ( ) lulról korlátos, h k R: N k ). (c) ( ) korlátos, h lulról és felülről is korlátos. ( ) korlátos K R: N: K o mootoitás ( ): N R; () ( ) mooto övekedő, h N: + ( ) (b) ( ) szigorú mooto övekedő, h N: < + ( ) (c) ( ) mooto csökkeő, h N: + ( ) (d) ( ) szigorú mooto csökkeő, h N: > + ( ) (e) ( ) mooto, h (), (b), (c) vgy (d). - evezetes egyelőtleségek: o háromszög-egyelőtleség: (,b R) ) + b + b ) - b b o Beroulli-egyelőtleség ( h - és N) ( + h) + h (h R) (Teljes idukcióvl:) = ( + h = + h) Tfh -re igz. ( + h) + = ( + h) ( +h)

7 o számti-mérti közép és = = = 3 =... = + b pl. =;,b 0: b, (lgebri biz.) ui. 4b +b+b 0 -b+b = ( -b )

8 7. Koverges és diverges soroztok. Sorozt htárértéke. - htárérték () := / ( N) =, =/, 3 =/3, ( sorozt tgj 0 körül sűrűsödek) ( ) (b) := ( N) =-, =/, 3 =-/3, ( 0 körül sűrűsödek tgji) (c) :=, h (=,3,5, ) és +, h (=,4,6, ) =, =3/, 3 =/3, 4 =5/4, ( 0 és körül sűrűsödek tgji) (d) := (-) ( N) =-, =, 3 =-, 4 =, ( sűrűsödési hely is v.) - z A szám ε sugrú köryezete A R, ε>0 (A-ε, A+ε) =: k ε (A) k ε (A) A - < ε - koverges sorozt Az ( ) sorozt koverges, h A R: ε>0 0 (küszöbidex) N: > 0 k ε (A) - A < ε. H ( ) koverges defiícióbeli A szám egyértelműe meghtározott! Ezt számot z ( ) sorozt htárértékéek evezzük. Jelölése: lim A, vgy lim ( )=A, A ( + ). = + Idirekt, tfh. A A re is igz, hogy A R: ε>0 0 N: > 0 k ε (A) (*) A A ε < A -re (*) igz ε-hoz N: A < ε A -re (*) igz A < ε ( >) > 0 = mx {, } 0 < A = (A )+( A ) < A A - <ε < ε. 443 lim ( ) = A ε>0 0 N: > 0 - A < ε. - diverges sorozt Az ( ) sorozt diverges, h em koverges, zz A R: ε>0 0 N: > 0 k ε (A) - A ε. - kitütetett diverges soroztok () =,, 3, (-) =-, -, -3, - lim ( ) = + Az ( ) sorozt htárértéke +, h P>0 P R 0 N: > 0 > P, zz v oly küszöbidex, hogy sorozt mide efölötti tgj P-él gyobb. Jelölés: lim ( ) = +. lim ( ) = + ε>0 0 N: > 0 : k ε (+ ) - lim ( ) = - Az ( ) sorozt htárértéke -, h P<0 P R 0 N: > 0 < P, zz v oly küszöbidex, hogy sorozt mide efölötti tgj P-él kisebb. Jelölés: lim ( ) = -. <ε

9 lim ( ) = - ε>0 0 N: > 0 : k ε (- ) - kibővített R R := R {+, - } (kibővített vlós számok hlmz) Az ( ) soroztk v htárértéke, h o ( ) koverges, vgy o lim( ) = +, vgy o lim( ) = -, zz A R ε>0 0 N: > 0 : k ε (A) A htárérték egyértelmű! Jelölés: lim( ) R (v htárértéke) vgy lim( ) R (véges htárértéke, zz koverges sorozt)

10 8. A htárérték defiícióják egyszerű következméyei. - Tfh. ( ), (b )-re N N: >N: = b. Ekkor ( )-ek v htárértéke (b )-ek is v htárértéke és lim( ) = lim(b ). - A korlátosság kovergeci egy szükséges (de em elégséges!) feltétele. H ( ) koverges (zz lim( ) R véges), kkor ( ) korlátos. Tfh. lim( ) = A R ε=-hez 0 N: > 0 -r A < K := mx{ A, A,, A, } = ( -A)+A A + A = K + A ( ) korlátos sorozt. ( N) - részsoroztok Legye =( ) egy tetszőleges sorozt és γ=(γ ): N N szigorú mo. övő sorozt (idexsorozt). Az o γ = (γ ) soroztot z ( ) sorozt γ idexsorozt áltl meghtározott részsorozták evezzük. D γ = N vlób egy sorozt lesz. H z ( )-ek v htárértéke (γ ) idexsorozt eseté z (γ ) részsoroztk is v htárértéke és lim( ) = lim(γ ) Köv. Tfh. ( ) oly sorozt, mire γ, γ idexsorozt lim( o γ ) lim( o γ ) ( ) soroztk ics htárértéke.

11 9. A redezés és limesz kpcsolt. - közrefogási elv ( redőrelv ) (BIZ!) ( ), (b ), (c ) oly soroztok, mikre N N: >N re b c. Tfh. lim( ) = lim(c ) = A R. Ekkor lim(b ) = A. Legye A R véges. lim( ) = A ε>0 N: > : A - ε < < A + ε, lim(c ) = A ε>0 N: > : A - ε < c < A + ε > 0,= mx{, }: A - ε < b c < A + ε b k ε (A) lim(b ) = A. Hsoló: A = + és A = -. Tfh. lim( ) = A R, lim(b ) = A R. ) H A > B N N: >N > b. ) H N N: >N: b A B. Megj.: A )-es mjdem megfordítás z )-ek. Megj.: Az )-es megfordítás em igz! H > b. ( N) / A > B. ( ) = / > (b ) = -/ lim( )=0 >/ lim(b )=0 Megj.: A )-es megfordítás sem igz! H A B / b. 0 = 0 ált. / > -/

12 0. Műveletek koverges soroztokkl. - összedás, szorzás, osztás (BIZ!) Tfh. ( ), (b ) kovergesek. lim( ) = A R, lim(b ) = B R. ) ( + b ) is koverges és lim( + b ) = A + B. ) ( b ) is koverges és lim( b ) = A B. 3) ( / b ) is koverges és lim( / b ) = A / B. lim( ) = A lim( -A) = 0 (ull sorozt) lim( A ) = 0. ) 0 ( + b ) (A + B) = ( A)+(b B) A + b B lim( + b ) = A + B. ) b AB = b A b + A b AB b ( A) + A(b B) b A + A b B + lim( b AB ) = 0 lim( b ) = A B. 3) biz. élkül! - evezetes soroztok ) lim(c) = c ( c R rögz.) kosts sorozt ) k=,,3, rögz. idex; lim k = + + ui. P>0 0 N: > 0 -r k >P > k P ; 0 = [ k P ]+ 3) k=,,3, rögz. idex; lim /k = < / k < / (midegyik 0-ához trt)

13 . Redezés és műveletek z R hlmzo. A műveletek és htárérték kpcsolt. - (R-beli műveleteke kívül): o összedás (x R) x + (± ) = ± = (± ) + x (± ) + (± ) = ± (± ) + (± ) = ± o szorzás (x=0 eseté em értelmezzük) h x > 0; x R x(+ ) = (+ )x := + x(- ) = (- )x := - h x < 0 x(+ ) = (+ )x := - x(- ) = (- )x := + és (+ )(+ ) := + (- )(- ) := - (+ )(- ) := (- )(+ ) := - o osztás ( x R) x/+ = x/- := 0 em értelmezzük: (+ )+(- ); 0(± ); ± /± - műveletek és htárérték kpcsolt Tfh. ( ): lim( ) = A R ; (b ): lim(b ) = B R. Ekkor ) h A+B (értelmezve v), kkor ( + b )-ek is v htárértéke, és lim( + b ) = A + B. ) H A B értelmezve v, kkor z ( b ) soroztk is v htárértéke és lim( b ) = A B. 3) H A/B értelmezve v, kkor ( /b )-ek is v htárértéke, és lim( / b ) = A/B. Kritikus htárértékek: (+ )+(- ); 0(± ); ± /± ; 0/0 ; /0. összeg A R A = + A = - B R A + B + - B = B = szorzt A > 0 A = 0 A < 0 A = + A = - B > B = 0 A B B < B = B = A > 0 A = 0 A < 0 A = + A = - háydos B > A / B B < B = 0 B = + 0 B = -

14 . Mooto sorozt htárértéke. -.) mooto övő + felülről korlátos h z ( ) sorozt, mooto övő + felülről korlátos ( ) koverges és lim( ) = sup { N} -.b) mooto csökkeő + lulról korlátos h z ( ) sorozt, mooto csökkeő + lulról korlátos ( ) koverges és lim( ) = if { N} -.) mooto övő + felülről NEM korlátos h z ( ) sorozt, mooto övő + felülről NEM korlátos lim( ) = + -.b) mooto fogyó + lulról NEM korlátos h z ( ) sorozt, mooto fogyó + lulról NEM korlátos lim( ) = -.) Tfh. ( ) (mooto övő) és felülről korlátos sup { N} =: A < + sup. def.: ε>0 0 N: A-ε < 0 < A (( ) : > 0 ) A-ε < 0 A lim( ) = A..) Tfh. ( ) és felülről em korlátos K>0 0 N: 0 > K > 0, 0 > K lim( ) = +.

15 3. A Bolzo-Weierstrss-féle kiválsztási tétel. A Cuchy-féle kovergecikritérium. - Bolzo-Weierstrss-féle kiválsztási tétel (BIZ!) Mide koverges soroztk v koverges részsorozt. Segéd tétel: Mide korlátos soroztk v részsorozt. ST. Az 0 z ( ) sorozt csúcs, h > 0 : 0.. eset: z ( )-ek sok csúcs v. Legye egy csúcs. > : 3 k. eset: z ( )-ek véges sok csúcs v soroztb: N N: >N már em csúcs. H ( >N) em csúcs > : >, em csúcs 3 > : 3 > > (folytti lehet) < < 3 < < k < szig. mo. ő ( ) korlátos ( k ) mooto részsorozt ( ) koverges ) H ( ) felülről em korlátos ( k ) részsorozt: lim( k ) = +. ) H ( ) lulról em korlátos ( k ) részsorozt: lim( k ) = -. - Cuchy-féle kovergecikritérium (BIZ!) Az ( ) sorozt Cuchy-sorozt, h ε>0 0 N:,m> 0 - m < ε. ( gy idexű tgok közel vk egymáshoz ) Az ( ) sorozt koverges (véges htárértéke) ( ) Cuchy-sorozt. : Tfh. ( ) + A - m = ( - A)+(A- m ) - A + A- m < ε + ε < ε, h,m> 0 : ( - A < ε, > 0 ) : Tfh. ( ) Cuchy-sorozt. Igzoli: ( ) koverges..) Igzoljuk, hogy ( ) korlátos; ui. ( ) Cuchy-sorozt ε=-hez 0 N: m < (,m> 0 ) = ( - 0 ) ( > 0 ) = mx{,,,, 0 } ( N).) A B-W kiválsztási tétel szerit ( k ) koverges részsorozt. lim( k ) = A (A R) 3.) Az egész soroztk is A htárértéke: - A = ( - k )+( k A) - k + k A ; k >N k A h, k >N ui. Cuchy-sorozt - A < ε, >N 0 := mx{n, N } lim( ) = A.

16 4. Pozitív szám m-edik gyökéek előállítás rekurzív módo megdott soroztok htárértékével. - gyökvoás (BIZ!) Legye m N. Ekkor A>0-hoz!α>0: α m = A (α = m A ) Az x 0 >0 tetszőleges A x + := + ( m ) x m (=0,,, ) m x Az (x ) rekurzív módo megdott sorozt htárértéke éppe α. (lim(x )=α). lépés: >0, x >0 és jól defiiált. egyértelműség: h α >α (α,α >0) α m m < α 3. lépés: igzoljuk: (x ): mo. csökkeő + lulról korl. Alulról korl.: 0 lsó korlát, de ez is kell. (*) x + m = A x x + m +... m Mootoitás: x + x + x m x + x A m ( x ) x m = A > m x A + = + ( m ) A = m x m x + A x = + (x m m ) m x m x tehát: (x ) és lulról korl. (x ) koverges. α := lim(x ). (*) + α = A + ( m ) α m α m = A + (m-) α m α m =A m m α

17 5. A geometrii sorozt htárértéke. Az e szám bevezetése z (+/) ( N) sorozttl. - evezetes soroztok. lim(c) = c ( c R rögz.) kosts sorozt. k=,,3, rögz. idex; lim k = + + ui. P>0 0 N: > 0 -r k >P > k P ; 0 = [ k P ]+ 3. k=,,3, rögz. idex; lim /k = < / k < / (midegyik 0-ához trt) - geometrii sorozt (BIZ!) q R rögz. (q ) lim (q ) = 0, h q < + q= : ok, h q= -, h q> /, h q - q> : q=+h, (h>0) q =(+h) p p + h > P, h > 0 = +, >0 r h h q >P lim(q )=+. q < : < q =+h; 0 q = q = lim ( q ) = + lim (q ) = 0 + q ( + h) = + h q - : ) q = -: ok q < - : páros idexű soroztok: q + q + - / lim(q ) - z e szám bevezetése := + ( N) Az ( ) sorozt: o mooto övekedő, és o felülről korlátos, ( ) korlátos < 0 h Jelölés: lim + + =: e (z egyik legfotosbb álldó mtemtikáb) (Igzolhtó: e irrcioális és trszcedes) mootoitás: (trükk!!!), +,, + -re számti mérti egyelőtleséget lklmzi. = + + korlátosság: (trükk!!!) = = +

18 ,, +,, + -re számti mérti egyelőtl. + + = = = < 4 N Megj.: e 4, e irrcioális szám végtele em szkszos tizedes tört.

19 6. Az ( ; N), ( ; N), ( k / ; N), ( k q ; N), ( /!; N),(!/ ; N) sorozt htárértéke.

20 7. Végtele sor foglm, kovergeciáj, összege. A Cuchy-féle kovergecikritérium. A kovergeci egy szükséges feltétele. - végtele sorok Az ( ) soroztból képzett s := ( N) soroztot z ( ) áltl meghtározott végtele sork evezzük, és így jelöljük: = = (s ) ( N) s = ; s = + ; s = s : sor -edik részletösszege. - koverges, h Az sor koverges, h z (s ) részletösszeg-sorozt koverges (véges htárértéke). Az sor diverges, h em koverges. - sor összege Ekkor lim(s ) számot sor összegéek evezzük; és így jelöljük: = Megj.: = + = := lim(s ) ( = R) : midig soroztot jelöl. : midig számot jelöl. - sor kovergeciáják egy szükséges feltétele o koverges lim( )=0 (z geeráló sorozt ullsorozt) o h geeráló sorozt em ullsorozt diverges. - ullsorozt Nullsorozt: oly sorozt, miek htárértéke 0 koverges s := ( N) koverges (Cuchy kov. kritérium mitt) (s ) Cuchy-sorozt ε>0 0 N:,m> 0 s - s m < ε. s - s + = + < ε lim( )=0 lim( )=0. Megj.: feltétel csk szükséges, de NEM elégséges! Mert 0 / koverges. Pl. ellepéld: diverges, de lim =0 - Cuchy-féle kovergecikritérium sorokr (BIZ!) A sor koverges (s ) sorozt koverges (s ) Cuchy-sorozt ε>0 0 N:,m> 0 s m - s < ε. s m - s = m

21 8. Nevezetes sorok: geometrii sor, teleszkópikus sor, Σ/ sor, hrmoikus sor. - geometrii sor (BIZ!) A (q ) geometrii soroztból képzett q sor (q R)). A q sor koverges q <, és ekkor sor összege: + q = + q + q + q 3 + = =0 =0 = q = ( + q + q + + q ), N ( + q + + q ) = s = q q + -b = ( - b)( b+ +b - ) q q q= eseté s = + + (s ) koverges q < és lim(s )= + q + q + q 3 + = q ( q < ) - teleszkópikus sor (BIZ!) koverges és + = = ( + ) = ( + ) (részletösszeg) s = (zárt lkhoz) = ( + ) = = k( k + ) k k s = - + = + + = ( + ) lim s = + - hrmoikus sor (BIZ!) diverges; = q +, h q s. q s = számítógépes kísérletekből lkulht ki sejtés, hogy (s ) felülről em korlátos. ÖTLET: csoportosítás + +( + )+( + + )+( + + )+( k k + + k k + k < k = k + k + csoport. - A koverges (BIZ!) = s = (ics zárt lk!) Számítógépes kísérletekből kilkulht sejtés: (s ) felülről korlátos. )=

22 s = ( + ) = + - = - s - ( N) (s ) és felülről korlátos (s ) koverges, lim(s )= + = Megj.: + = π. = 6

23 9. Pozitív tgú sorok kovergeciáj. Az összehsolító kritérium. A gyök- és háydoskritérium. - pozitív tgú sorok A pozitív tgú sor, h 0 ( N). - koverges (BIZ!) A pozitív tgú sor koverges, z (s ) részletösszeg-sorozt korlátos. s = + +, mi koverges (s ) korlátos. - összehsolító kritérium: Tfh. ( ), (b ): 0 b ( N N: >N-re ez igz.) o mjorás kritérium: b koverges koverges. o miorás kritérium (BIZ!): diverges b diverges. : diverges s = + +, és felülről em korlátos (lim(s )=+ ) b : t = b + +b - gyökkritérium (BIZ!) h >N-re 0 b t = b + b + +b = s + t + b diverges. Tfh., 0 ( N) és lim( ) =: A R. Ekkor: 0 A < eseté sor koverges; A > eseté sor diverges; A = eseté kritérium em hszálhtó (bármi lehet). 0 A < : lim( ) = A q-hoz 0 N: > 0 : 0< < q ( > 0 ); q koverges (0 < q < ) (mjorás krit. mitt) is koverges. A> : lim( ) = A > q-hoz 0 N: > 0 : > q > q ( > 0 ) q> q diverges (miorás krit. mitt) is diverges. A= : Példák: diverges és htárértéke: lim = lim =. koverges és lim = lim - háydoskirtérium Tfh., 0 ( N) és lim + =: A R. Ekkor: 0 A < eseté koverges; A > eseté diverges; A = eseté bármi lehet. =.

24 0. Leibiz-típusú sorok értelmezése, kovergeciáj, hibbecslés. A (-) - sor. - Leibiz-típusú sor Tfh. 0 + ( N) Ekkor: z = = ( ) + sort Leibiz típusú sork evezzük. - kovergeci (BIZ!) + A ( ) Leibiz típusú sor, koverges lim( ) = 0. : ok ( kovergeci szükséges feltétele) : s = ; s = - ; s 3 = ; s 4 = ; s 3 < s is igz, s < s 4 is igz. (s + ) s + A (s ) s B Igzolhtó: A = B. - hibbecslés Tfh. ( ) + Leibiz típusú sor, koverges és + = k+ Ekkor: A s = A ( ) k + ( N) + = ( ) + k= ( ) + = A (em ismerjük) s A ( + ), s ~A h gy. = A. H A-t szereték közelítei ε potossággl: A s + A s +, - + A A + s A + +. H ε>0 dott potossággl krjuk közelítei A-t: A s + < ε ( + < ε -ből dódik egy 0 küszöbidex. s 0 A < ε A-ε < s 0 < A+ε. s 0 ~A (ε-potos közelítés)

25 . Abszolút koverges sorok. Tizedes törtek. - bszolút koverges (BIZ!) A sor bszolút koverges, h sor koverges. ( : pozitív tgú sor) H sor bszolút koverges koverges is. : Cuchy-kritériumot hszáljuk: m m < ε (mert koverges) - feltételese koverges A sor feltételese koverges, h o sor koverges, o A sor diverges. - tizedestörtek (BIZ!) Legye ( ): N R, {0,,,,9} tetszőleges sorozt. Ekkor = sor koverges és α= = [0,] = 0 Jelölés: α= 0, 3 4 (z α szám tizedestört lkj) 0, ( N) 0 = 0 9 = 9( ) = (+ + )= koverges és + = = 0 = 0 α. = 0 x [0,] számhoz ( ): N R, {0,,,,9}: x= +, zz = 0 x [0,] felírhtó tizedestört lkb. Igzolhtó, hogy () x [0,] Q végtele tizedestört lkj véges vgy végtele szkszos. (b) x [0,] Q* végtele em szkszos tizedestört.

26 . Végtele sorok átredezése. Végtele sorok szorzás. - sorok átredezése (kommuttivitás) Legye (p ): N N bijekció (N egy átredezése, permutációj) A sor (p ) áltl meghtározott átredezésé p() sort értjük. - Riem-tétel Tfh. feltételese koverges sor. Ekkor: ) A R -hoz (p ) átredezés: + p( ) =A = ) (p ) átredezése N-ek, hogy p() diverges. Tehát feltételese koverges sorokr kommuttivitás em igz! Viszot bszolút koverges sorokr igz kommuttivitás. H sor bszolút koverges, kkor (p ) átredezés eseté: o p() átredezett sor koverges, o + p( ) = +. = = - lgebri műveletek sorokkl: o összeg számszoros (BIZ!) Tfh., b sorok kovergesek. Ekkor: ( is koverges, és + = ) + b ) ( + b ) = + = + + = ) λ R, λ is koverges, és + λ = + λ = = = k k= A = b k k= b B = A = + = B = + = ( N) b ( N) ( + b ) C = k + b k ( N) k= C = A + B A + B. o sorok szorzás: (0-ától kezdjük!) Mide tgot mide tggl szorzuk és összedjuk ezeket soroztokt. A =0 és =0 b sorok tégláy szorztá =0 t sort értjük, hol t = b mx{ i, j} = i b j, =0,,,

27 Cuchy-szorztá =0 c sort értjük, hol c = i+ j= ib j, =0,,, H =0 (ez fotosbb!) és b sorok kovergesek =0 =0 koverges és + t = ( + )( + =0 =0 =0 Megj.: A feti tétel Cuchy-szorztr em igz! b ) - Cuchy-tétel Tfh. és b sorok bszolút kovergesek ) tégláyszorzt és t tégláysorozt is b) Cuchy-szorzt is bszolút koverges, sőt c) feti tábláztból tetszőleges módo készített sor is bszolút koverges és z összeg sem változik: + =0 t = + =0 c = + =0 d = ( + =0 )( + =0 - Mertes-tétel H bszolút koverges és b koverges, kkor c Cuchyszorzt is koverges lesz és + =0 b ). c = ( + =0 )( + =0 b ).

28 3. Htváysorok. Kovergecihlmz, összegfüggvéy. A Cuchy-Hdmrd-tétel. Alitikus függvéyek. - htváysor Adott z (α ): N R sorozt és R. A α ( x ) = 0 = α 0 +α (x-)+α (x-) + (x R) függvéysort középpotú, α együtthtójú htváysork evezzük. - kovergecihlmz KH( α (x ) - összegfüggvéy + = 0 ) := {x R α ( x ) := KH( (x ) α (x ) számsor koverges} α ) x + = 0 α ( x ) Megj.: Htváysor kovergecihlmz midig egy itervllum. - Cuchy-Hdmrd-tétel Tetszőlegese megdott z (α ): N R sorozt és R eseté α ( x ) htváysor kovergecihlmzár következő három egymást kizáró eset lehetséges: ) 0<R<+ vlós szám, hogy x- < R eseté htváysor bszolút koverges és x- >R eseté pedig diverges. b) htváysor csk z x- -b koverges (R:=0) c) htváysor R potb koverges (R:= + ) R: kovergecisugár - kovergecisugár A kovergecisugár z gyök- vgy háydos kritériumml htározhtó meg. H 0<R<+, kkor Cuchy-Hdmrd tétel - litikus függvéyek (htváysorok összegfüggvéyei) Tfh. α (x ) kovergecisugr R>0. Ekkor + α ( x ) = f(x) (x (-R,+R)) litikus függvéy. = 0 - műveletek htváysorokkl: o két htváysor összege, számszoros is htváysor. o htváysorok szorzt: két htváysor tégláyszorzt NEM htváysor két htváysor Cuchy-szorzt htváysor. = 0

29 4. Nevezetes htváysorok: z exp, si, cos, sh, ch értelmezése és lptuljdoságik.

30 5. Torlódási pot foglm. Példák. Függvéy htárértéke. A htárérték egyértelmű. Speciális esetek. ( Összefoglló táblázt holpomo tlálhtó.) - torlódási pot Az A R pot H R hlmz torlódási potj, h r>0 eseté k r () H végtele sok elemű hlmz, zz z mide köryezete végtele sok H-beli elemet trtlmz. Jelölés: H H torlódási potjik hlmz. R = R Q = R Q* = R (mide itervllum trtlmz rcioális/irrcioális számot is) H R véges hlmz H = H H, kkor H és H is lehet! - htárérték egységes defiíciój Legye f R R és tfh. D f. Azt modjuk, hogy z f függvéyek z potb htárértéke z A R, h ε>0 δ>0: x Df k δ ()\{}): f(x) k ε (A) Jelölésbe: lim f = A, lim f(x) = A, x f(x) A h x Megj.: Ez potos megfoglmzás k szemléletes téyek, hogy z hoz közeli helyeke függvéyértékek közel vk A-hoz. - htárérték egyértelmű A htárérték egyértelmű, zz h A -re és A -re is teljesül ε>0 δ>0: x Df k δ ()\{}): f(x) k ε (A) feltétel, kkor A = A. Az f R R függvéyek v htárértéke (z D f potb) - speciális esetek: - végesbe vett véges htárérték () - végesbe vett végtele htárérték - végtelebe vett véges htárérték

31 - végtelebe vett végtele htárérték - Műveletek és htárérték kpcsolt Tfh. f,g R R, ( D f D g ). lim f = A R, lim g = B R, ekkor: ) lim (f+g) és lim (f+g) =A+B (feltéve, hogy A+B értelmezve v); ) lim (f g) és lim (f g) =A B (feltéve, hogy A B értelmezve v); 3) lim (f/g) és lim (f/g) =A/B (feltéve, hogy A/B értelmezve v);

Analízis I. Kidolgozta: Ábrahám Róbert Dr. Szili László előadásai alapján július 10.

Analízis I. Kidolgozta: Ábrahám Róbert Dr. Szili László előadásai alapján július 10. Alízis I. Kidolgozt: Ábrhám Róbert Dr. Szili László elődási lpjá 200. július 0. Trtlomjegyzék. A vlós számok struktúráj 3.. Az R Dedekid-féle xiómredszere (872:................................ 3.2. R részhlmzi:................................................

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli beugró kérdések. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis 1. Írásbeli beugró kérdések Készítette: Szátó Ádám 2011. Tavaszi félév 1. Írja le a Dedekid-axiómát! Legyeek A R, B R. Ekkor ha a A és b B : a b, akkor

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza A vlós számok hlmz VA A vlós számok hlmz A diáko megjeleő szövegek és képek csk szerző (Kocsis Imre, DE MFK) egedélyével hszálhtók fel! A vlós számok hlmz VA A vlós számok hlmzák lpvető tuljdosági A vlós

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK

ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK ANALÍZIS I. DEFINÍCIÓK, TÉTELEK Szerkesztette: Balogh Tamás 2012. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add el! - Így add

Részletesebben

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is:

min{k R K fels korlátja H-nak} a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát is: . A szupréum elv. = H R felülr l körlátos H fels korlátai között va legkisebb, azaz A és B a A és K B : a K Ekkor ξ-re: mi{k R K fels korlátja H-ak} } a A : a ξ : ξ fels korlát A legkisebb fels korlát

Részletesebben

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS I. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Balogh Tamás 202. július 2. Ha hibát találsz, kérlek jelezd a ifo@baloghtamas.hu e-mail címe! Ez a Mű a Creative Commos Nevezd meg! - Ne add

Részletesebben

Matematika A1 vizsga elméleti kérdések

Matematika A1 vizsga elméleti kérdések Mtemtik A1 vizsg elméleti kérdések Deiíciók Forrás: Szirmi Jeő elődásvázltok, Szász Gáor: Mtemtik 1. tköyv Gépre vitte: Atli Máté 1. Peo-xiómák A természetes számok hlmzát N Peo-xiómák segítségével deiiáljuk.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar. Analízis 1. Írásbeli tételek. Készítette: Szántó Ádám Tavaszi félév Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Iformatikai Kar Aalízis. Írásbeli tételek Készítette: Szátó Ádám 20. Tavaszi félév . Archimedes tétele. Tétel: a > 0 és b R : N : b < a. Bizoyítás: Idirekt úto tegyük fel, hogy

Részletesebben

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő.

3. SOROZATOK. ( n N) a n+1 < a n. Egy sorozatot (szigorúan) monotonnak mondunk, ha (szigorúan) monoton növekvő vagy csökkenő. 3. SOROZATOK 3. Sorozatok korlátossága, mootoitása, kovergeciája Defiíció. Egy f : N R függvéyt valós szám)sorozatak evezük. Ha A egy adott halmaz és f : N A, akkor f-et A-beli értékű) sorozatak evezzük.

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága

Sorozatok, határérték fogalma. Függvények határértéke, folytonossága Sorozatok, határérték fogalma. Függvéyek határértéke, folytoossága 1) Végtele valós számsorozatok Fogalma, megadása Defiíció: A természetes számok halmazá értelmezett a: N R egyváltozós valós függvéyt

Részletesebben

Matematika A2a - Vektorfüggvények elméleti kérdései

Matematika A2a - Vektorfüggvények elméleti kérdései Mtemtik A2 - Vektorfüggvéyek elméleti kérdései (műszki meedzser szk, 2018. tvsz) Első típusú improprius itegrál: Végtele trtomáyo korlátos függvéy Legye f itegrálhtó mide β > eseté z [, β]-. H β β és véges,

Részletesebben

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1.

Határértékszámítás. 1 Határátmenet Tétel. (Nevezetes sorozatok) (a) n, n 2,... n α (α > 0), 1 n 0, 1. 0 (α > 0), (b) n 2 0,... 1. Határátmeet Határértékszámítás.. Tétel. (Nevezetes sorozatok) 005..5 Készítette: Dr. Toledo Rodolfo (a)... α (α > 0) (b) (c) 0 0... 0 (α > 0) α q (d) c (c > 0) ha q > = ha q = 0 ha q < diverges korlátos

Részletesebben

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel?

1 h. 3. Hogyan szól a számtani és a mértani közép közötti összefüggést kifejező tétel? 1. Fogalmazza meg az R -beli háromszög-egyelőtleségeket!,y R (i) +y + y (ii) -y - y 2. Mit mod ki a Beroulli-egyelőtleség? (i) (1+h) 1+ h ( h>-1) ( N*) (ii) (1+h) 1+2 h 1 ( N*) h 2 3. Hogya szól a számtai

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza Vlós számok, komplex számok A vlós számok hlmz A diáko megjeleő szövegek és képek csk szerző (Dr. Kocsis Imre, DE Műszki Kr) egedélyével hszálhtók fel! Vlós számok, komplex számok A vlós számok hlmzák

Részletesebben

Sorozatok határértéke

Sorozatok határértéke I. Becsüljük kifejezéseket! Kidolgozott feldtok: Soroztok htárértéke. Számológép hszált élkül djuk becslést z lábbi kifejezések értékére h = 000 000! Hszáljuk közbe gyságredi becsléseket számláló és evező

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat

A tárgy címe: ANALÍZIS 1 A-B-C (2+2). 1. gyakorlat A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Legye N, x k R k =,, és tegyük fel, hogy vagy x k 0 k =,, vagy pedig x k 0 k =,, Ekkor + x k + x k Speciális Beroulli-egyelőtleség Ha N és

Részletesebben

Analízis I. gyakorlat

Analízis I. gyakorlat Aalízis I. gyakorlat Kocsis Albert Tihamér, Németh Adriá 06. március 4. Tartalomjegyzék Előszó.................................................... Sorozatok és sorok.............................................

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

Matematika II. Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Galambos Gábor JGYPK

Matematika II. Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Galambos Gábor JGYPK ..7. Mtemtik II. Műszki iformtiki méröksszisztes http://jgypk.u-szeged.hu/tszek/szmtech/oktts/mtemtik-.pdf Glmos Gáor JGYPK - Mtemtik II. A Mtemtik II. fő témái: Itervllum, távolság, köryezet Vlós függvéyek

Részletesebben

A + B = B + A A B = B A ( A + B ) + C = A + ( B + C ) ( A B ) C = A ( B C ) A ( B + C ) = ( A B ) + ( A C ) A + ( B C ) = ( A + B ) ( A + C )

A + B = B + A A B = B A ( A + B ) + C = A + ( B + C ) ( A B ) C = A ( B C ) A ( B + C ) = ( A B ) + ( A C ) A + ( B C ) = ( A + B ) ( A + C ) Hlmzelmélet Kojukció: (és) (csk kkor igz h midkét állítás igz) Diszjukció: (vgy) (csk kkor hmis h midkét állítás hmis) Implikáció: A B (kkor és csk kkor hmis h A igz és B hmis) Ekvivleci: A B (kkor és

Részletesebben

I. rész. Valós számok

I. rész. Valós számok I. rész Valós számok Feladatok 3 4 Teljes idukció Igazolja a teljes idukcióval a következ állítások helyességét!.. k 2 = k= ( + )(2 + ). 6.2. 4 + 2 7 + + (3 + ) = ( + ) 2..3. a) b) ( + ) = +. k ( ) =

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1

1 n. 8abc (a + b) (b + c) (a + c) 8 27 (a + b + c)3. (1 a) 5 (1 + a)(1 + 2a) n + 1 A tárgy címe: ANALÍZIS A-B-C + gyakorlat Beroulli-egyelőtleség Ha N és h R, akkor + h + h Mikor va itt egyelőség? Léyeges-e a h feltétel? Számtai-mértai közép Bármely N és,, R, k 0 k =,, választással k

Részletesebben

Bodó Bea, Simonné Szabó Klára Matematika 1. közgazdászoknak

Bodó Bea, Simonné Szabó Klára Matematika 1. közgazdászoknak ábr: Ábr Bodó Be, Simoé Szbó Klár Mtemtik. közgzdászokk IV. modul: Számsoroztok 8. lecke: Számsorozt foglm és tuljdosági Tulási cél: A számsorozt foglmák és elemi tuljdoságik megismerése. A mootoitás,

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1

(d) x 6 3x 2 2 = 0, (e) x + x 2 = 1 x, (f) 2x x 1 = 8, 2(x 1) a 1 . Bevezető. Oldja meg az alábbi egyeleteket: (a cos x + si x + cos x si x = (b π si x = x π 4 x 3π 4 cos x (c cos x + si x = si x (d x 6 3x = 0 (e x + x = x (f x + 5 + x = 8 (g x + + x + + x + x + =..

Részletesebben

Analízis I. beugró vizsgakérdések

Analízis I. beugró vizsgakérdések Analízis I. beugró vizsgakérdések Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v1.7 Forrás: Dr. Weisz Ferenc: Prog. Mat. 2006-2007 definíciók

Részletesebben

2. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET

2. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET Szkközépiskol 9. osztály Felkészülési jvslt jvítóvizsgár Véges, végtele, üres hlmz oglm Két hlmz egyelősége Részhlmz, vlódi részhlmz oglm Uiverzum, komplemeterhlmz Hlmzműveletek (uió, metszet, külöbség)

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LOSONCZI LÁSZLÓ. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis

Részletesebben

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2

ANALÍZIS 1. I. VIZSGA január 11. Mérnök informatikus szak α-variáns Munkaidő: 90 perc., vagyis z 2 1p = i 1p = ( cos 3π 2 2 ANALÍZIS. I. VIZSGA. jauár. Mérök iformatikus szak α-variás Mukaidő: perc. feladat pot) Adja meg az z 4 i)z i egyelet összes megoldását. i + i) + 4i + 4 i +, vagyis z p i p cos 3 + i si ) 3 vagy z p i

Részletesebben

Analízis. Glashütter Andrea

Analízis. Glashütter Andrea Alízis Glshütter Adre Alízis Hlmzok I. Hlmzok Deiíció (hlmz) elemek összessége. Megdás. elemek elsorolásávl (z összes elemet elsorolom, vgy leglá yit, hogy z lpjá következteti lehesse töi elemre); pl A{,,4,7,4,8}..

Részletesebben

ANALÍZIS II. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

ANALÍZIS II. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ANALÍZIS II. TÉTELBIZONYÍTÁSOK ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Szerkesztette: Blogh Tmás 2013. jnuár 16. H hibát tlálsz, kérlek jelezd info@bloghtms.hu e-mil címen! Ez Mű Cretive Commons Nevezd meg! - Ne dd el! - Így

Részletesebben

ALGEBRA. 1. Hatványozás

ALGEBRA. 1. Hatványozás ALGEBRA. Htváyozás kitevő Péld: lp H kitevő természetes szám, kkor db téyező Bármely szám első htváy ömg Bármely ullától külöböző szám ulldik htváy egy. 0 ( 0) (0 0 em értelmezett) Htváyozás számológéppel:

Részletesebben

Matematika A1a - Analízis elméleti kérdései

Matematika A1a - Analízis elméleti kérdései Mtemtik A1 - Anlízis elméleti kérdései (műszki menedzser szk, 2018. ősz) Kör egyenlete Az (x 0, y 0 ) középpontú, R sugrú kör egyenlete síkon (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = R 2. Polinom Az x n x n + n 1 x n

Részletesebben

1. gyakorlat - Végtelen sorok

1. gyakorlat - Végtelen sorok . gyakorlat - Végtele sorok 06. március.. Határozza meg az alábbi végtele sorok összegét! a) e e e 3 = e e = e e e e = e e = e e b) c) 4 = 4 + 5 6 + = 6 ) 4 + 6 6 + ) = lim N ) 5 = 6 6 + 5 6 = 7 6 N )

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I. LOSONCZI LÁSZLÓ ANYAGAINAK FELHASZNÁLÁSÁVAL. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek,

Részletesebben

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el.

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el. Végtele sok vlós számból álló összegeket sorokk evezzük. sorb szereplő tgokt képzeljük el úgy, mit egy bolh ugrásit számegyeese. sor összege h létezik ilye z szám hov bolh ugrási sorá eljut. Nézzük például

Részletesebben

Emelt szintő érettségi tételek. 10. tétel Számsorozatok

Emelt szintő érettségi tételek. 10. tétel Számsorozatok Mgyr Eszter Emelt szitő érettségi tétele 0. tétel zámsorozto orozt: Oly függvéy, melye értelmezési trtomáy pozitív egész számo hlmz. zámsorozt éphlmz vlós számo hlmz. f : N R f () jelöli sorozt -ei tgját.

Részletesebben

Analízis I. Vizsgatételsor

Analízis I. Vizsgatételsor Analízis I. Vizsgatételsor Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v.0.6 RC 004 Forrás: Oláh Gábor: ANALÍZIS I.-II. VIZSGATÉTELSOR 2006-2007-/2

Részletesebben

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1

Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 Programtervező informatikus I. évfolyam Analízis 1 2012-2013. tanév, 2. félév Tételek, definíciók (az alábbi anyag csupán az előadásokon készített jegyzetek mellékletéül szolgál) 1. Mit jelent az asszociativitás

Részletesebben

PPKE ITK Algebra és diszkrét matematika DETERMINÁNSOK. Bércesné Novák Ágnes 1

PPKE ITK Algebra és diszkrét matematika DETERMINÁNSOK. Bércesné Novák Ágnes 1 PPKE ITK Algebr és diszkrét mtemtik = DETERMINÁNSOK = 13 = + + 13 13 Bércesé Novák Áges 1 PPKE ITK Algebr és diszkrét mtemtik DETERMINÁNSOK Defiíció: z sorb és m oszlopb elredezett x m (vlós vgy képzetes)

Részletesebben

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +...

2. Hatványsorok. A végtelen soroknál tanultuk, hogy az. végtelen sort adja: 1 + x + x x n +... . Függvéysorok. Bevezetés és defiíciók A végtele sorokál taultuk, hogy az + x + x + + x +... végtele összeg x < eseté koverges. A feti végtele összegre úgy is godolhatuk, hogy végtele sok függvéyt aduk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK...

TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I. FEJEZET. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL...5 II. FEJEZET. INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK... TARTALOMJEGYZÉK MATEMATIKAI ANALÍZIS I FEJEZET A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL 5 II FEJEZET INTEGRÁLÁSI MÓDSZEREK 8 III FEJEZET A HATÁROZATLAN INTEGRÁLOK ALKALMAZÁSAI86 IV FEJEZET A HATÁROZOTT

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter

Debreceni Egyetem. Kalkulus példatár. Gselmann Eszter Debrecei Egyetem Természettudomáyi és Techológiai Kar Kalkulus példatár Gselma Eszter Debrece, 08 Tartalomjegyzék. Valós számsorozatok Elméleti áttekités........................................................

Részletesebben

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján

Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Sorozatok, sorok, függvények határértéke és folytonossága Leindler Schipp - Analízis I. könyve + jegyzetek, kidolgozások alapján Számsorozatok, vektorsorozatok konvergenciája Def.: Számsorozatok értelmezése:

Részletesebben

1. Primitív függvények (határozatlan integrálok)

1. Primitív függvények (határozatlan integrálok) . Primitív függvéyekhtároztl itegrálok 7. Primitív függvéyek htároztl itegrálok.. A defiíciók egyszerű következméyei F. Htározz meg z lábbi függvéyek összes primitív függvéyét: f :, + ; b f :, ; c f :,

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Kardos Montágh verseny Feladatok

Kardos Montágh verseny Feladatok Krdos Motágh versey Feldtok Az ABC háromszög hozzáírt köreiek középpotji O, P, Q, beírt köréek középpotj K Melyik állítás igz z lábbik közül? K z OPQ háromszög A) súlypotj B) mgsságpotj C) szögfelezőiek

Részletesebben

Analízis feladatgy jtemény II.

Analízis feladatgy jtemény II. Oktatási segédayag a Programtervez matematikus szak Aalízis I. tatárgyához (003004. taév szi félév) Aalízis feladatgy jteméy II. Összeállította Szili László 003 Tartalomjegyzék I. Feladatok 3. Valós sorozatok.......................................

Részletesebben

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév

Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechnika-technika szak, II. évfolyam, 2. félév Kalkulus szigorlati tételsor Számítástechika-techika szak, II. évfolyam,. félév Sorozatok: 1. A valós számoko értelmezett műveletek és reláció tulajdoságai. Számok abszolút értéke, itervallumok. Számhalmazok

Részletesebben

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár

Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák könyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár Lajkó Károly Kalkulus I. példatár mobidiák köyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas Istvá Lajkó Károly Kalkulus I. példatár programozó és programtervező matematikus

Részletesebben

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx.

Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. 1. Archimedesz tétele. Minden x > 0 és y 0 valós számpárhoz létezik olyan n természetes szám, hogy y nx. Legyen y > 0, nx > y akkor és csak akkor ha n > b/a. Ekkor elég megmutatni, hogy létezik minden

Részletesebben

(anyagmérnök nappali BSc + felsőf. szakk.) Oktatók: Dr. Varga Péter ETF (előtan. feltétel): ---

(anyagmérnök nappali BSc + felsőf. szakk.) Oktatók: Dr. Varga Péter ETF (előtan. feltétel): --- A ttárgy eve: Mtemtik I Heti órszám: 3+3 (6 kredit) Ttárgy kódj: GEMAN0B (ygmérök ppli BSc + felsőf szkk) A tárgy lezárás: láírás + kollokvium Okttók: Dr Vrg Péter ETF (előt feltétel): --- Algebr, lieáris

Részletesebben

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok)

Integrálszámítás (Gyakorló feladatok) Itegrálszámítás Gykorló feldtok Progrmtervező mtemtikus szkos hllgtókk z Alízis. című tárgyhoz Összeállított Bese Atl, Csillg Dávid, Kiss Blázs, Mátyás Gergely, Szili László 4. október Trtlomjegyzék I.

Részletesebben

Metrikus terek. továbbra is.

Metrikus terek. továbbra is. Metrius tere továbbra is. Defiíció: Legye X egy halmaz, d : X X R egy függvéy. Azt modju, hogy d metria (távolság), ha.. 3. 4. d d d d x, x 0, x, y 0 x y, x, y dy, x, x, z dx, y dy, z. Az X halmazt a d

Részletesebben

I. Sorozatok. I.1. Sorozatok megadása

I. Sorozatok. I.1. Sorozatok megadása Mgyr Zsolt: Alízis özépisoláb I Sorozto oldl Def A pozitív egész számo hlmzá értelmezett számértéű függvéyeet sorozto evezzü Megjegyzés: Egyes tárgylási módob éyelmességi szempotból em N R függvéyeről,

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok

SOROK Feladatok és megoldások 1. Numerikus sorok SOROK Feladatok és megoldások. Numerikus sorok I. Határozza meg az alábbi, mértai sorra visszavezethető sorok esetébe az S -edik részletösszeget és a sor S összegét! )...... k 5 5 5 5 )...... 5 5 5 5 )......

Részletesebben

BSc Analízis I. előadásjegyzet

BSc Analízis I. előadásjegyzet BSc Aalízis I. előadásjegyzet 2009/200. őszi félév Sikolya Eszter ELTE TTK Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék 200. április 30. ii Tartalomjegyzék Előszó v. Bevezetés.. Logikai állítások,

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

1. Halmazelméleti alapok

1. Halmazelméleti alapok 1. Hlmzelméleti lpok A Mtemtiki kislexikonbn hlmz foglmár következ deníciót tláljuk: A hlmz tetsz leges természet dolgoknk vlmilyen módon összegy jtött összessége. Ez deníció zonbn nem hsználhtó, ugynis

Részletesebben

Molnár Bence. 1.Tétel: Intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervallum. 0,ami ellentmondás uis. f (x n ) f (y n ) ε > 0

Molnár Bence. 1.Tétel: Intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervallum. 0,ami ellentmondás uis. f (x n ) f (y n ) ε > 0 Anlízis. Írásbeli tételek-bizonyítások Molnár Bence 1.Tétel: Intervllumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervllum Legyen I R tetszőleges intervllum és f I R folytonos függvény R f intervllum

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE

BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE BEVEZETÉS AZ ANALÍZISBE Mezei István, Frgó István, Simon Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Alklmzott Anlízis és Számításmtemtiki Tnszék ii Trtlomjegyzék 1. Előszó 1 2. Hlmzok, relációk, függvények 3

Részletesebben

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva

f(x) vagy f(x) a (x x 0 )-t használjuk. lim melyekre Mivel itt ɛ > 0 tetszőlegesen kicsi, így a a = 0, a = a, ami ellentmondás, bizonyítva 6. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 6.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

Andai Attila: november 13.

Andai Attila: november 13. Adai Attila: Aalízis éháy fejezete bizoyításokkal Óravázlat 006. ovember 13. Ebbe az óravázlatba az órá elhagzott defiíciókat és a bizoyított tételeket gyűjtöttem össze. i Elemi sorok és függvéyek 1 1.

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA, július 15.

FELVÉTELI VIZSGA, július 15. BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FELVÉTELI VIZSGA, 8. július. Írásbeli vizsg MATEMATIKÁBÓL FONTOS TUDNIVALÓK: ) A feleletválsztós feldtok (,,A rész) esetén egy vgy

Részletesebben

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7

Sorozatok. [a sorozat szigorúan monoton nő] (b) a n = n+3. [a sorozat szigorúan monoton csökken] (c) B a n = n+7 Bodó Beáta 1 Sorozatok 1. Írja fel az a = 1 +4 sorozat 10. és ( + 1)-edik elemét! [a 10 = 4 14, a +1 = 4 +. Írja fel az a = +4 1 sorozat ( + 1)-edik és ( )-edik tagját! [a +1 = +7 +4, a = 11. Vizsgálja

Részletesebben

1. NAP 9. OSZTÁLY. Lackó József, Csíkszereda 2. Az ab,, a b

1. NAP 9. OSZTÁLY. Lackó József, Csíkszereda 2. Az ab,, a b XVII ERDÉLYI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY CSÍKSZEREDA 007 FEBRUÁR 8- NAP 9 OSZTÁLY Igzoljuk, hogy mide * \ {} eseté 5 ( ) Lckó József, Csíkszered Az b,, b számok eseté htározzuk meg z Ex ( ) x b x kifejezés

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens átrixok Összeállított: dr. Leitold Adrie egyetemi doces 28.9.8. átrix átrix: tégllp lkú számtáblázt 2 2 22 2 Amx = O m m2 Jelölés: A, A mx, ( ij ) mx átrix típus (redje): m x, A R m x m: sorok szám : oszlopok

Részletesebben

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Folytoos vlószíűségi változók Értékkészletük számegyees egy folytoos (véges vgy végtele) itervllum. Vlmeyi lehetséges érték vlószíűségű, pozitív vlószíűségek csk értéktrtomáyokhoz trtozk. Az eloszlás em

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó!

Takács M., Sorok elmélete és numerikus módszerek. Kedves Olvasó! Tkács M., Sorok elmélete és umerikus módszerek Kedves Olvsó! A Sorok elmélete és umerikus módszerek mérökhllgtókk című köyv elsősorb Szbdki Műszki Szkőiskol hllgtóik készült, hrmdik élévbe okttott Numerikus

Részletesebben

A valós számok halmaza

A valós számok halmaza VA 1 A valós számok halmaza VA 2 A valós számok halmazának axiómarendszere és alapvető tulajdonságai Definíció Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti a következő axiómarendszerben

Részletesebben

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal

Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal. 1.Feladatok valós számsorozatokkal Simo Iloa: Feladatok valós számsorozatokkal Feladatok valós számsorozatokkal és sorokkal Írta és szerkesztette: Simo Iloa Lektorálta: Dr. Pap Margit.Feladatok valós számsorozatokkal A feladatgyűjteméy

Részletesebben

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014

A1 Analízis minimumkérdések szóbelire 2014 A1 Aalízis miimumkérdések szóbelire 2014 Halmazelmélet és komplex számok 1. Halmaz, metszet, uió, külöbség halmaz: em defiiált alapfogalom o jelölés: A, B halmazok; a A; a em B (em defiiáljuk) o üreshalmaz:

Részletesebben

A Riemann-integrál intervallumon I.

A Riemann-integrál intervallumon I. A Riemnn-integrál intervllumon I. A htározott integrál foglm és kiszámítás Boros Zoltán Debreceni Egyetem, TTK Mtemtiki Intézet, Anĺızis Tnszék Debrecen, 2017. március 6. Zárt intervllum felosztási A továbbikbn,

Részletesebben

A fontosabb definíciók

A fontosabb definíciók A legfontosabb definíciókat jelöli. A fontosabb definíciók [Descartes szorzat] Az A és B halmazok Descartes szorzatán az A és B elemeiből képezett összes (a, b) a A, b B rendezett párok halmazát értjük,

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens átrixok Összeállított: dr. Leitold Adrie egyetemi doces 28.9.8. átrix átrix: tégllp lkú számtáblázt 2 2 22 2 Am = O m m2 Jelölés: A, A mx, ( ij ) mx átrix típus (redje): m x m: sorok szám : oszlopok szám

Részletesebben

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1

1. feladatlap megoldása. Analízis II. 1. Vizsgálja meg az alábbi sorokat konvergencia szempontjából! a) n 2 n = 1 1X 1 . feladatlap megoldása Aalízis II.. Vizsgálja meg az alábbi sorokat kovergecia szempotjából! a) X Alkalmazva a gyökkritériumot ("egyszer½usített változatát"): Azaz a sor koverges. b) p a!! p < : X 000

Részletesebben

Hatványozás és négyzetgyök. Másodfokú egyenletek

Hatványozás és négyzetgyök. Másodfokú egyenletek Defiíció: R, Z Htváyozás és égyzetgyök 0 h 0... ( téyezős szorzt) h h 0, 0. A htváyozás zoossági: : m ( ) m m m m m Defiíció: Az x vlós szám ormállkják evezzük z hol 0 és egész szám. 0 kifejezést, h x

Részletesebben

Bevezető analízis II. példatár

Bevezető analízis II. példatár Bevezető aalízis II. példatár Gémes Margit, Szetmiklóssy Zoltá Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Matematikai Itézet 06. ovember 3. Tartalomjegyzék. Bizoyítási módszerek, valós számok 3..

Részletesebben

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be,

A primitív függvény létezése. Kitűzött feladatok. határérték, és F az f egy olyan primitívje, amelyre F(0) = 0. Bizonyítsd be, 6 A primitív üggvéy létezése A primitív üggvéy létezése Kitűzött eladatok. Határozd meg az a és b valós paraméterek értékét úgy hogy az : R ae + b üggvéyek létezze primitív üggvéye! >. Az : [ + [ + olytoos

Részletesebben

Orosz Gyula: Külföldi középiskolai matematikai versenyek. Elemi algebra 1. értékét, ha x, y pozitív valós számok és x 2 + y 2 = 6xy.

Orosz Gyula: Külföldi középiskolai matematikai versenyek. Elemi algebra 1. értékét, ha x, y pozitív valós számok és x 2 + y 2 = 6xy. Orosz Gyul: Külöldi középiskoli mtemtiki verseyek Elemi lgebr. A.. Mcedói, 00, 9. év. I. ord. Htározzuk meg y y értékét, h, y pozitív vlós számok és y = 6y. A.. Horvátország, 00, regioális versey, 0. év.

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12

Határértékszámítás. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo április A határátmenet és a műveletek 12 Határértékszámítás szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. április 23. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. Segédállítások 3 3. Nevezetes sorozatok 7 4. A határátmeet és a műveletek 2 5. Az e szám fogalma

Részletesebben

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8

Végtelen sorok. (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo március Mértani és teleszkopikus sorok 8 Végtele sorok (szerkesztés alatt) Dr. Toledo Rodolfo 207. március 25. Tartalomjegyzék. Bevezetés 2 2. A sor fogalma 3 3. Mértai és teleszkopikus sorok 8 4. Abszolút és feltételese koverges sorok 4 5. Sorok

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Gazdaságmatematika 1 Analízis. Oktatási segédanyag Készítette: Pór Andrásné

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Gazdaságmatematika 1 Analízis. Oktatási segédanyag Készítette: Pór Andrásné WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Gzdságmtemtik Alízis Okttási segédyg Készítette: Pór Adrásé 203 Trtlomjegyzék HALMAZOK... 3 FÜGGVÉNYEK... 0 SOROZATOK... 24 FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA... 29

Részletesebben

f(x) a (x x 0 )-t használjuk.

f(x) a (x x 0 )-t használjuk. 5. FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA 5.1 Függvény határértéke Egy D R halmaz torlódási pontjainak halmazát D -vel fogjuk jelölni. Definíció. Legyen f : D R R és legyen x 0 D (a D halmaz torlódási

Részletesebben

A hatványozás inverz műveletei. (Hatvány, gyök, logaritmus)

A hatványozás inverz műveletei. (Hatvány, gyök, logaritmus) A htváyoz yozás s iverz műveletei. m (Htváy, gyök, logritmus) Ismétlés: Htváyozás egész kitevő eseté Def.: egy oly téyezős szorzt, melyek mide téyezője. htváylp : kitevő: htváyérték: A htváyozás zoossági:

Részletesebben

Közelítő és szimbolikus számítások haladóknak. 9. előadás Numerikus integrálás, Gauss-kvadratúra

Közelítő és szimbolikus számítások haladóknak. 9. előadás Numerikus integrálás, Gauss-kvadratúra Közelítő és szimolikus számítások hldókk 9. elődás Numerikus itegrálás, Guss-kvdrtúr Numerikus itegrálás Numerikus itegrálás Newto-Leiiz szály def I f f d F F Htározott Riem-itegrálok umerikus módszerekkel

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára

Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kar Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai Taszék Taylor-sorok alkalmazása umerikus sorok vizsgálatára Szakdolgozat Készítette: Témavezet : Walter Petra

Részletesebben

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán

Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán Sorok és hatváysorok vizsgálata Abel yomá Szakdolgozat Készítette: Vákovics Mária Matematika BSc, Matematikai elemz szakiráy Témavezet : Pfeil Tamás adjuktus Alkalmazott Aalízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

Megoldás: Először alakítsuk át az a k kifejezést: Ez alapján az a 2 a n szorzat átírható a következő alakra

Megoldás: Először alakítsuk át az a k kifejezést: Ez alapján az a 2 a n szorzat átírható a következő alakra . Adott z =, =,3, + 3 soozt. Számíts ki lim 3 htáétéket. Megoldás: Előszö lkítsuk át z k kifejezést: k = + k 3 = k3 k 3 + = (k (k + k + (k + (k k + = k k + k + k + k k +, k =,3, Ez lpjá z szozt átíhtó

Részletesebben

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének.

minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének mondjuk, f(x 0 )-at pedig az (abszolút) maximumértékének. Függvények határértéke és folytonossága Egy f: D R R függvényt korlátosnak nevezünk, ha a függvényértékek halmaza korlátos. Ha f(x) f(x 0 ) teljesül minden x D esetén, akkor x 0 -at a függvény maximumhelyének

Részletesebben