ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére április 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29."

Átírás

1 LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29.

2 M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére iszeleel meghívm. Helye: HM Védelemgazdasági Hivaal anácserme Budapes, X. Aba u. 4. Megközelíheő: A kék meróvnal Lehel éri megállójáól a 14-es villamssal (ké megálló), vagy a 75-ös, 79-es rlibusszal (Lehel úi megálló). Gépkcsival örénő parklásra javasljuk a Szablcs ucá. Terveze napirendi pnk: 1.) Az igazgaóanács beszámlója a 213-as évben végze evékenységről. Az éves beszámló ismereése. Az ingalanérékelő beszámlójának, az akuárius jelenésének, az B beszámlójának és a könyvvizsgáló jelenésének ismereése, a pénzár 213. évi beszámlójának jóváhagyása. 2.) Az Alapszabály módsíása. 3.) A pénzár 214. július június 3. közöi időszakra vnakzó pénzügyi ervének elfgadása. A pénzár hsszú ávú, 214. január december 31. közöi időszakra vnakzó pénzügyi ervének elfgadása. 4.) A Befekeési Pliika és a Válaszhaó Prfóliós Szabályza módsíása 5.) gyéb kérdések Tájékzam, hgy a küldöközgyűlés napirendi pnjai képező eljes dkumenáció 214. április 1-ől a hnlapn (www.hnyp.hu), illeve a Pénzár ügyfélszlgálaán (1135 Budapes, Aba u. 4.) megekinheő. Kérjük a küldöeke, hgy eseleges akadályzaás eseén gndskdjanak a megválasz póküldö megjelenéséről, és erről a erüleileg illeékes megbízjuka ájékzani szíveskedjenek. Haárzaképelenség eseén válzalan helyszínnel és napirendi pnkkal a küldöközgyűlés 214. április 29-én 1 15 órára isméelen összehívm. bben az eseben az eredei napirendi pnk ekineében a küldöközgyűlés a megjelenek számáól függelenül haárzaképes. Budapes, 214. április 8. Tiszeleel: Fdr Lajs sk. T elnök

3 1. sz. napirendi pn Az igazgaóanács beszámlója a 213-as évben végze evékenységről. Az éves beszámló ismereése. Az ingalanérékelő beszámlójának, az akuárius jelenésének, az B beszámlójának és a könyvvizsgáló jelenésének ismereése, a pénzár 213. évi beszámlójának jóváhagyása.

4 HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: , HM 29-77, 28-79, ÜZLT JLNTÉS A 213. ÉVRŐL Budapes, 214. február 15. Póda Jenő ügyvezeő igazgaó Fdr Lajs gazgaóanács elnöke

5 Taralmjegyzék 1. Gazdasági környeze A bevéelek alakulása A fedezei aralék bevéelei A működési aralék bevéelei A likvidiási aralék bevéelei A kiadásk alakulása A fedezei aralék kiadásai Az önkénes pénzári kifizeések alakulása A agi kölcsön flyósíásk alakulása A agi leköések alakulása A működési aralék kiadásai A likvidiási aralék kiadásai A evékenység érékelése a pénzügyi ervekhez képes A 213. évi működési evékenység az éves pénzügyi erv ükrében Az önkénes pénzár üzlei éveke áfgó, hsszú ávú pénzügyi ervének eljesülése a ciklus évében A pénzári aralékk állmányának alakulása A agdíjak aralékk közöi megszlása A befekeések alakulása A vagynkezelés helyzee A prfóliókezelői érékpapír-befekeések főbb muaói A befekee vagyn piaci érékének alakulása Az elszámló egység (LSZ) árflyamk* alakulása Az ingalanbefekeések alakulása A aglészám alakulása Szakmai feladak A 214. év fő feladaai gyéb kiegészíés az üzlei jelenéshez

6 1. Gazdasági környeze A 213. üzlei év száms makrgazdasági muaó ekineében kedvező flyamak elindulásá jelzi, ugyanakkr az egyelőre visszafg mérékű gazdasági növekedés alapján a válság elői húzóerő visszaérésére még várni kell. A javuló reálgazdasági eljesímény, s a nymában erősödő pziív üzlei várakzásk egy része a kedvező bázishaásknak ulajdníhaó, aznban e haásk kiszűrésével készül elemzések is az muaják, hgy az év másdik felében egyes szekrk és húzóágazak növekedési üeme felgyrsul. A jbb gazdasági eljesímény mögö elsősrban az uniós frrásk inenzívebb felhasználásán alapuló állami beruházásk, illeve a rendkívül alacsny frráskölségű MNB-s növekedési hielprgram álal finanszírz kis- és középvállalkzói prjekek állnak. A beruházási akiviás növekedése kedvező haáska indíha el a gazdaság egészében, de krai lenne még növekedési frdularól beszélni. A válság kirbbanása óa elel ö eszendőben a pénzpiaci flyamak kckázaai erén évek óa nem örénik érdemleges javulás, ily módn az árflyamk gyakran nem a fundamenumk valós érékvisznyai, hanem az akuális és rendkívül válzékny befekeői hangula ükrözik. A hazai gazdaságpliiká 213-ban is a külső pénzügyi sebezheőség csökkenésére, a hazai magánszekr adósságleépíésére, illeve a finanszírzási képesség erősíésére irányuló örekvés urala, melynek eredményekén az rszág egyensúlyi- és adósságmuaói sabilizálódak. zzel párhuzamsan az infláció csaknem negyven éves mélypnn jár, melyben jelenős szerepe vl egyes krmányzai árinézkedéseknek (pl. rezsicsökkenés), vábbá a saiszikai haásknak és a világpiaci energiaárak kedvező alakulásának is. Az pimizmusra k adó reálgazdasági flyamak melle a hazai és a nemzeközi őkepiacka is összességében hangulajavulás, a befekeői érdeklődés élénkülése jellemeze, a magyar államkövények irán megnyilvánuló arósan magas keresle révén vább nő a lakssági és inézményes befekeői állampapír kncenráció. A flyama a jegybank havi 25 bázispns majd az év közepéől 2 bázispns kamavágási ciklusa kísére, melynek nymán az irányadó alapkama az év elejéől az év végéig 5,5 %-ról 3, %-ra csökken, s ebből adódóan a kereskedelmi banki és a bankközi kamaszin is jelenősen mérséklődö. 3

7 mlékezeünk rá, hgy a nyugdíjpénzárak közvelenül a válság mélypnjá (28) köveő évben (29) örénelmi összehasnlíásban is rendkívüli hzamka érek el, hiszen az előző évi erősen negaív hzameljesíményüke a őkepiac újbóli fellendülésére ámaszkdva gyakrlailag megfrdíák. Mindezzel szemben a 21. év ismé elérő flyamakkal, mérsékel és éven belül is vegyes befekeési eredményekkel vl jellemezheő, és hullámzásá ekinve lényegében hasnló rende, vagyis kifejezeen gyenge jövedelmezősége hz a 211. eszendő is. A 212. év ismé a kimagaslóan jó eredményekkel jellemezheő évek közé arzik, hiszen az állampapír kieség arányában növekvő, kiemelkedően magas hzamk elérésére nyíl leheőség. A 213. évben az előző évhez képes valamelyes mérsékelebb, de még mindig igen jó eredményeke lehee elérni, a hzamk különösen a rekrdalacsny inflációval való összemérésben állják ki a próbá. A relaíve magas álaghzam összhangban áll a őkepiackn apaszalhaó flyamakkal, a legjbban a hazai és a nemzeközi befekeési alapk, valamin a fejle részvénypiack eljesíeek, miközben a mérséklődő kamakörnyezeben a biznságsabb pénzügyi ermékek (banki beéek és állampapírk) hzamszinjei érelemszerűen csökkenek. A Hnvéd Nyugdíjpénzár 213-ól önálló önkénes pénzárkén, Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár néven működik. A pénzár sraégiailag elköeleze arra nézve, hgy kizárólag önkénes pénzári evékenység flyaása melle is hsszú ávn sabil, fennarhaó működés valósísn meg. nnek jegyében szülee dönés a közszlgála felé örénő nyiásról, mellyel a pénzár a jövőbeni növekedési penciál frrásának megeremésére örekszik. Az önkénes nyugdíjpénzárak száma az elmúl években apaszal lassú üemű endenciá köveve a 213. évben vább csökken, az év végén már csak 48 pénzár evékenykede a piacn az előző évi 52 pénzárral szemben. Az inézmények mindösszesen 1,23 millió pénzárag közel 997 milliárd frinnyi megakaríásá kezelék, aminek eredményeképpen az egy főre juó álags pénzári vagyn az előző év végéhez képes álagsan 12 százalékkal emelkede. Az emelkedésben meghaárzó szerepe jászik, hgy a kedvező hzamknak köszönheően a árgyévben a agsági kör csökkenésé meghaladó arányú vagynnövekmény kelekeze. Az önkénes nyugdíjpénzárak 213. évi jövedelmi pzícióiban az előző évhez képes lényeges válzás nem örén. 4

8 A pénzárak agdíjcélú bevéelei vábbra is alapveően az akuális adózási- illeve a béren kívüli juaáska szabályzó elírásk haárzzák meg, aól is függve ermészeesen, hgy hgyan alakul az egyéni megakaríási hajlandóság. Középávn a szekr szereplői a munkálaói ámgaásól való függőség, a válsághaásk elhúzódása, valamin a fglalkzaási prblémák arós jelenlée mia agdíjbevéeli frrásaik sagnálásával, mérséklődésével kényelenek számlni. Az egyéni befizeések uán járó adókezdvezmény 214. évől való emelkedése ugyanakkr a jövőben hzzájárulha ahhz, hgy a agdíjbevéelek növekedésnek induljanak, s ismé arósan emelkedjenek. A aglészám csökkenése, bár endenciájában flyamas, igen mérsékel üemben megy végbe, a lassú csökkenésben aznban gyakrlailag minden inézmény érine. Kedvezően érékelheő, hgy a válság kezdee óa elel ö eszendőben végbemen lészámfgyás üeme mind abszlú, mind relaív érelemben a 213. évben vl a legalacsnyabb. A várakzási idő uáni kifizeések alakulása a pénzárak számára alapveő jelenőségű, hiszen a megakaríásk nyugdíj elői igénybevéelének ömeges jelenlée az önkénes pénzárak eredei szerepvállalásá kérdőjelezi meg. Az elmúl években sajnálas módn keős negaív haás figyelheő meg ezen kifizeésekre haó ényezők körében, melyek elsősrban a szlgálai nyugdíjazással összefüggő élepálya-biznyalanságkra, valamin a devizahiel eladósdással kapcslas egyéni élehelyzeekre vezeheőek vissza. Mindemelle növekvő megfnlságra és bizalmra ual, hgy a kilépéssel örénő számla megszüneés és a várakzási idő uáni eljes kivé főkén az alacsnyabb számlaegyenleggel rendelkező pénzáragk körében gyakri. A pénzpiaci válság és az az köveő elmúl négy év flyamaai jól példázzák az, hgy a hazai nyugdíjpénzárak milyen mérékben vannak kiéve az érékpapírpiack mzgásainak, és arra is rávilágíak, hgy a pénzárak álal kövee befekeési pliikák és a különböző kckázai szine képviselő prfóliók mennyire elérő hzamka eredményezhenek. A válaszhaó prfóliók alkalmazása nem köelező, eszközösszeéelük pedig nem azns, így a eljesímények összehasnlíása megleheősen bnylul felada. A pénzári hzameljesímények érékelésének egyik legfnsabb mércéje, hgy mikén eljesíeek a különböző nyugdíjpénzári prfóliók az uóbbi négy-ö év srán. A legrövidebb időszak, melye vizsgálni érdemes, ké közvelenül egymás köveő eszendő, melyekben az ámenei haásk kiszűrődnek, eseleg összeadódnak, illeve kilják egymás. 5

9 Jól példázza ez, hgy a glbális őkepiac első nagyarányú visszaesése a 28. év első negyedévében kezdődö, melynek haásai a hazai nyugdíjpénzárak is aznnal elszenvedék. Az azóa elel ö év adaai alapján elmndhaó, hgy a nminális hzamk ekineében, az időközben kialakul nagyarányú piaci visszaesés ellenére valamennyi prfólió összességében pziív eredmény ér el. Míg aznban a pénzárak a 29. srán krábbi veszeségeike visszarendező, szárnyaló befekeési eredményeke könyvelheek el, addig a 21. eszendő egyérelművé ee, hgy a glbális és nemzei őkepiack helyreállása a várhz képes csak jóval lassabb és ingadzóbb üemben valósulha meg. A felismerés beigazlódásakén a 211. év már kifejeze megrpanás mua ebben a flyamaban. peridikus hullámzásba jól illeszkedik a 212. eszendő, hiszen ismé láványsan megfrdul a rend, és a hzamk újra magas pziív armánykban helyezkedek el. Kiváló éve zárak az önkénes nyugdíjkasszák 213-ban is, az álags éves hzam meghalada a 8 százalék, ami remek eredmény a mai alacsny kamaka bizsíó befekeési környezeben. Természeesen a jövedelmezőségek szinje pénzárankén és prfóliónkén jelenősen elér egymásól, hiszen a befekeési pliika elérő kckázaú sraégiák köveésén alapszik, a endencia aznban valamennyi prfólió eseében a növekedés irányába mua. Összességében 213-ban a legkedvezőbb eredmény a fejle piack befekeési alapjaival és részvényeivel úlsúlyz, kckázavállalóbb prfóliókban, a legalacsnyabba pedig a kizárólag pénzpiaci eszközökből álló prfóliókban lehee elérni. A pénzárak felügyeleé elláó Magyar Nemzei Bank álal 214. március 14-én közzée befekeési eljesíménymuaók 1 alapján a hazai önkénes nyugdíjpénzárak éves neó álaghzama 213-ban 8 % vl. Az MNB az egyes pénzárak neó hzamráái és azk referenciahzamai melle a közöi időszakra számí íz éves vagynnövekedési muaói is közzéee hnlapján jgszabályi köelezesége alapján. Az álags íz éves hzamrááka a pénzárak ezen időszakban közzée pénzári szinű neó éves hzamaik alapján, mérani álagfrmulával számíák ki. Az egyes prfóliók íz éves álags hzamráájának kiszámíásakr a válaszhaó prfóliós rendszer bevezeése elői időszakban mindhárm prfólió eseében a pénzár neó hzamráája szerepel a számíásban. A ízéves álags hzamráa a vagynkezelői eljesímény minősíi. A vagynnövekedési muaó az egy főre juó vagynnal súlyz álags hzamráa, mely a pénzáragk egyéni számlájának álags hzamá jellemzi. 1 Kiegészíő infrmáció a hzamk érékeléséhez: az álags éves december/december infláció az elmúl íz évben 4,58 % ( évekre számíva), a 213. évi december/december infláció,4 %.

10 Pénzárunk 213. évi eredményei a krábbi években elér, erős középmezőnyben elhelyezkedő pzícióinka erősíik: A Hnvéd Nyugdíjpénzár 213. évben elér hzamai prfóliónkén 9,% 8,% 7,%,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Klasszikus prfólió: Kiegyensúlyz prfólió: Növekedési prfólió: Pénzpiaci prfólió: 213. év fgyaszói árindex (KSH) Jegybanki alapkama álaga Érék 8,%,95%,47% 5,4% 1,7% 4,19% A valamennyi inézményre kierjedő a pénzárak adaszlgálaásán alapuló eljesíménymuaóka (éves neó hzamráa, éves referencia hzamráa, álags íz éves hzamráa, álags ízéves referencia hzamráa, vagyn piaci záró érék, vagynnövekedési muaó) aralmazó részlees ájékzaó az MNB hnlapján (www.mnb.hu) megalálhaó. 2. A bevéelek alakulása A pénzár évi bevéelei az alábbi áblázak aralmazzák: 2.1. A fedezei aralék bevéelei (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Tagdíjbevéelek összesen Tagk egyéb befizeései sei admány gyéb bevéelek Befekeések bevéelei Összesen:

11 A pénzár 213. évi fedezei célú bevéelei az előző évben eljesül bevéel kéharmadának megfelelő vlumenben eljesülek. A agdíjbevéelek alacsnyabb összegben realizálódak, - ennek elsődleges ka a Hnvédelmi Tárcáól kap munkálaói ámgaás évközbeni fix összegűvé (4.2 F/fő/hó) alakíása ez valamelyes ellensúlyza, hgy az egyéni öbble agdíjbefizeésből származó bevéelek mérsékelen emelkedek (éves álagban minegy 4 %- kal). Tvábbi kedvezőlen körülmény jelen, hgy a agk nyilakzaa alapján az adóhaóság álal kiual személyi jövedelemadó kedvezmény (adójóváírás) éves összege kb. 3 %-kal csökken. Az egyes aralékkn jóváír bevéelek a sávs agdíjmegszás alapján, a 21. január 1- jéől módsí és azóa válzalan megszlási arányknak megfelelően alakulak. A árgyévben a befekeési környeze kiszámíhaó, de az előző évhez képes mérsékelebb jövedelmezőségi visznyai kövekezében a hzambevéelek az előző évhez képes jelenősen alacsnyabb összegben realizálódak. Jól érzékelei ez, hgy míg az előző évben az éves összbevéel minegy kéharmada, a 213. évben már csak kevesebb min a fele képződö befekeésekből. 2.2 A működési aralék bevéelei (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Tagdíjbevéelek összesen Tagk egyéb befizeései gyéb bevéelek Befekeések bevéelei Kiegészíő vállalkzási evékenység - - Összesen: A pénzár 213. évi működési bevéelei összességében ef-al haladják meg az előző évi bevéeleke amely álagsan 3,9 %-s növekedés jelen. A növekedés meghaárzó eleme a befekeési célú bevéelek növekvő (az előző évhez képes gyakrlailag másfélszeres) vlumene, melynek haásai a csökkenő agdíjbevéelek ellensúlyzák. A befekeések hzama ezúal is kizárólag bankkama aralmaz, az előző évhez képes jelenősebb vlumenű befekeési bevéel az év elején még magas kamaszin melle leköö álags őkével (mely a magánpénzáról áve maradvány összegé is aralmazza) magyarázhaó. 8

12 2.3. A likvidiási aralék bevéelei (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Tagdíjbevéelek összesen - - gyéb bevéelek - - Befekeések bevéelei Összesen: A likvidiási aralék bevéele csak befekeési evékenységből származik, ekineel arra, hgy a pénzár 24. január 1-jéől a agdíjakból örénő likvidiási aralékképzés megszünee. 3. A kiadásk alakulása 3.1. A fedezei aralék kiadásai (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Szlgálaási célú egyéb ráfrd Befekeések ráfrdíásai Összesen: A pénzár fedezei célú ráfrdíásai összességében minegy egynegyedével csökkenek az előző évhez képes. A 212. évi agdíjköveelések leírására 213. december 31-én kerül sr, ezér az egyéb szlgálaási célú ráfrdíáskn belül a agdíjköveelések hielezési veszeségkén kimua összege az előző évhez képes növekede. A befekeési célú kiadásk csökkenésében az álags befekee vagyn-, vábbá az érékpapírk érékesíésével, beválásával kapcslaban elszáml árflyam-veszeségek alakulása vl meghaárzó Az önkénes pénzári kifizeések alakulása A pénzár a 213. évben a fedezei aralék erhére összesen fő részére eljesíe kifizeés, melynek jgcímenkéni megszlásáról a kövekező ábláza ad rövid áekinés: 9

13 Kifizeés jgcíme 212. év 213. év fő ef fő ef - Nyugdíjszlgálaás lhalálzás Álépés Várakzási idő uáni kifizeés Összesen: A árgyévben a fedezei aralék erhelő kifizeési igények összesíe eseszáma az előző évihez képes minegy negyedével visszaese, ezen belül kizárólag a halálesei kifizeések növekedek, minden más elszámlásípus csökken. A fedezei aralékból kifizee összegek eljes vlumene az előző évinek a felé sem ére el. A pénzár a 213. évben a 1 éves várakzási idő elérő igényjgsulak köréből összesen 3.98 fő részére eljesíe kifizeés, ez az előző évhez visznyíva lényegében közel azns nagyságrendű ada. Összességében elmndhaó, hgy a várakzási idő uáni kifizeések közel negyede zárul a agsági jgviszny megszüneésével, azaz a pénzárból való kilépéssel, ami ugyan nem kevés, de örvendees, hgy ez az arány évek óa visznylag állandó A agi kölcsön flyósíásk alakulása A pénzár a 213. év srán a fedezei aralék befekeésekén összesen 898 fő részére eljesíe agi kölcsön kifizeés. Az előző évhez visznyí alakulás az alábbi ábláza adaai szemléleik: Kifizeés jgcíme 212. év 213. év fő ef fő ef Tagi kölcsön flyósíás A 25. évől kezdődően haálys, kedvező jgszabályi válzás óa mely szerin a visszafizeési feléelek eljesíése eseén a agsági jgviszny időarama ala a agi kölcsön öbbször is felveheő jellemzően magas az igénylési gyakriság, A flyósíásk száma a 213. évben az előző évhez képes mérsékelen (2 %-kal) csökken. A ényleges kölcsön igénylések számá feleheőleg a hazai hielleheőségek beszűkülése és a hielfelvéeli óvasság egyarán beflyásla. 1

14 A flyamasan magas igényekhez igazdóan az gazgaóanács 21. április 1-i haállyal a kereösszeg 35 millió frinra örénő felemeléséről dönö, mely ez köveően a években nem válz. A árgyévi adak érékelésekr jól láhaó, hgy vábbra is magas szinen alakul (bár előző évhez képes valamelyes csökken) a visszafizeelen, így az egyéni számla erhére érvényesíe agi kölcsönök száma és összege is: a 213. évben ez az állmány 53 eseben, összesen 98.2 ef- e ki (összehasnlíásképpen: a 212. évben ugyanez az ada 58 fő és ef vl). A pénzár a visszafizeési feléelek könnyíése érdekében 29. július 1-jéől a haáridő lejárá köveő vábbi 15 naps ürelmi idő bevezeéséről dönö, amellyel azóa az érine pénzáragk minegy 1 %-a él. Összességében elmndhaó, hgy a kölcsönfelvéeli leheőség vábbra is kerese a agság körében, ugyanakkr az új igénylések száma mérsékelen csökkenő, a vissza nem fizeés miai érvényesíés enyhén emelkedő endenciá mua. 3.4 A agi leköések alakulása Az alábbi ábláza az MKB Bankkal köö együműködési szerződés alapján nyúj agi leköések hielbizsíékkén nyilvánar összegének, valamin igénylőinek számá muaja be az előző évhez képes: Kifizeés jgcíme Tagi leköés (egyéni számla fedezee melle) fő ef fő ef A árgyévi frgalma négy új igény és ké lejára képeze, így az üzlei év frdulónapján nyilvánar állmány 2 fővel és 179 ef-al nő az előző év végéhez képes A működési aralék kiadásai (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Anyagkölség génybe ve szlgálaásk Bérkölség Személyi jellegű egyéb kifizeések

15 Megnevezés 212. év 213. év Bérjárulékk Érékcsökkenési leírás gyéb ráfrdíásk Befekeési evékenység ráfrdíásai Kiegészíő vállalkzási evékenység - - Összesen: A beszámlás évében a működési aralék kiadásai az előző évi kiadáskhz visznyíva ef-al magasabb vlumenben merülek fel, a meg nem fizee agdíjak aralékának 5 millió frin összegű (elszámlásechnikai jellegű) haásá kiszűrve ugyanakkr a ényleges kiadási szin közel 1 millió frinal (1 %-kal) alacsnyabb vl az előző évinél. A legjelenősebb kiadáscsökkenés a személyi jellegű kiadáskban kelekeze, 1 fő pénzári alkalmaz 213. februári kiválása és a munkakör vábbiakban beölelen sáusza mia. A lassan állandósuló kiadási szerkezee az első eljes év apaszalaai alapján elsősrban az egypénzáras működési mdellre való visszaérés és a krábban meghz racinalizálási és kölségakarékssági szempnk vábbviele haárza meg. 3.. A likvidiási aralék kiadásai (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év gyéb likvidiási célú ráfrdíásk - - Befekeési evékenység ráfrdíásai Összesen: Likvidiási célú ráfrdíásk kizárólag leékezelői díj frmájában jelenkezek, abból adódóan, hgy a likvidiási prfólióban külső vagynkezelés a 213. év srán sem örén, a befekeés kizárólag pénzár álal leköö beéi kamazaás frmájában valósul meg. A ráfrdíásk vlumene az előző évivel közel azns összege e ki, ekineel arra, hgy az álags befekee őke számevően nem válz. 12

16 4. A evékenység érékelése a pénzügyi ervekhez képes 4.1. A 213. évi működési evékenység az éves pénzügyi erv ükrében Az alábbi ábláza a 213. évi működési célú erv- és ényadak jgcímenkéni összehasnlíásá muaja be: (Adak ef-ban) Megnevezés Terv Tény Tagdíjbevéelek összesen Tagk egyéb befizeései gyéb bevéelek Befekeések bevéelei Működési aralék bevéelei összesen Anyagkölség génybe ve szlgálaásk Személyi jellegű kiadásk Érékcsökkenési leírás gyéb ráfrdíásk Befekeési evékenység ráfrdíásai Működési aralék kiadásai összesen Szkáss működési eredmény Befekeési evékenység eredménye Működési eredmény összesen éves ervada = 213. évi éves pénzügyi erv első ké negyedévi előirányza kereszféléves pénzügyi erv első ké negyedévi előirányza A 213. évi jgszabályválzásk kövekezében módsulak a pénzügyi ervezés szabályai, ezér a májusi küldöközgyűlésen újra napirendre kelle űzni az éves pénzügyi erv kérdésé. A válzás kövekezében azéves pénzügyi ervezés a napári évhez igazdó üzlei évekől elválik, és a vábbiakban a árgyév július 1-jéől árgyéve köveő június 3-ig aró egy éves időaram fgja á. A erv- és ényadak összehasnlíása az muaja, hgy a pénzár a ervezee jelenősen meghaladó pziív működési eredménnyel zára a 213. évi gazdálkdásá. Az eredmény összeevői vizsgálva az láhaó, hgy a ervhez visznyí öbble elsősrban a bevéelek úleljesüléséből adód, ezen belül különösen - a ranzakciós illeék és a agi elszámláskból levn díjéelek emelkedése flyán - az egyéb bevéelek haladák meg jelenősen a erve. 13

17 Tvábbi elérés eredményeze, hgy a agdíjbevéeli előirányzak számíása 213. első félévére még az előző évi 2 %-s munkálaói ámgaás alapján, vábbá pesszimisább lészámfeléelezésekkel készül. Kedvezően érékelheő, hgy az egypénzáras működési mdellre való visszaérés mia a kiadáskban markáns erv-ény elérések nem kelekezek Az önkénes pénzár üzlei éveke áfgó, hsszú ávú pénzügyi ervének eljesülése a ciklus évében A 213. május 15-i küldöközgyűlésen elfgad, hárm éves inervallum áfgó pénzügyi erv főbb muaószámai az ad üzlei évre vnakzóan a kövekező ábláza fglalja össze: Megnevezés 213. évi erv (a pü. ervből) 213. évi ény Álags aglészám (fő) Tagdíjbevéel (ef/év) gy főre juó álags havi agdíj (F/fő/hó) Befekee pénzári vagyn (ef) gy főre juó pénzári vagyn (F/fő) Szlgálaási kiadásk (ef) Várakzási idő uáni kifizeés (ef) Fedezei aralék záró állmánya Működési kölség (ef/év) Működési eredmény (ef/év) Működési aralék záró állmánya nfláció (%) 3,5% 1,7% Fedezei aralék neó hzamráa (%) 11,5% Klasszikus 8, % Kiegyensúlyz,95% Növekedési,47 % Pénzpiaci 5,4 % A ervezés kiindulópnjá a 212. őszén elfgad, 213. évre vnakzó éves pénzügyi erv paraméerei, a 213. májusában elfgad, 213. június 3. és 214. június 3. közöi időszakra vnakzó kereszféléves pénzügyi erv adaai, valamin a fuamidő egészére vnakzó sandard feléelrendszer képezék. 14

18 A pénzárnak a vnakzási időszakra ugyan vl elfgad hsszú ávú ( üzlei évekre) szóló pénzügyi erve, de a pénzügyi ervezésre vnakzó jgszabályk 213. évi válzásai mia új hsszú ávú erve kell készíenie és elfgadania, első alkalmmal közi időszakra vnakzóan. Az elfgad ( éves) önkénes pénzári pénzügyi erv paraméerei és főbb adaai a kövekező ábláza fglalja össze: Megnevezés Évek Záró lészám (fő) Kölség infláció (%) 3,5% 3,% 2,5% Fed. ar. bruó hzamráa (%) 11,5%,5% 5,45% Műk. ar. bruó hzamráa (%) 7,57% 4,% 3,5% Lik. ar. bruó hzamráa (%) 4,5% 4,% 3,75% Működési ar. bev. (ef) Működési ar. kiad. (ef) Működési ar. eredm. (ef) Fedezei ar. bev. (ef) Fedezei ar. kiad. (ef) Fedezei ar. eredm. (ef) Likvidiási ar. bev. (ef) Likvidiási ar. kiad. (ef) Likvidiási ar. eredm. (ef) Az önkénes pénzári evékenység rövid- és középávú jövőjé meghaárzó feléelrendszer összeesége flyán az előirányzak aralmazhanak biznyalan pnka, ugyanakkr az óvasság elvének figyelembe véelével készül becsléseken alapulnak. Az összehasnlíás alapján láhaó, hgy a erv- és ényadak közö már az első évben is jelenősebb elérések láhaók, de a árgyévben ez öbb pnn, így a fedezei aralék záró állmányá ekinve is pziív. 5. A pénzári aralékk állmányának alakulása A aralékk záró állmányának alakulásá a kövekező ábláza aralmazza: (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Fedezei aralék Működési aralék Likvidiási aralék Összesen

19 A pénzár fedezei- és biznsági célaralékai az álaláns jövedelmi visznyknak, valamin a jellemző makrgazdasági endenciáknak megfelelően alakulak, a aralékk egymás közi arányai az üzemszerű működés bizsíák, a aralékhányadk évközi módsíására, illeve a aralékk közöi ácsprsíásra nem kerül sr. A működési aralék árgyévi növekedése a megszűnő magánpénzári ágól 213. januárjában áve működési aralék maradvány összegé ( ef) is aralmazza.. A agdíjak aralékk közöi megszlása A sávs aralék-megszási arányk örénei alakulásá az alábbi áblázak muaják be: 1. Haálys 27. január december 31. Halmz befizeés (F/év) Fedezei aralék (%) Működési aralék (%) Likvidiási aralék (%) Haálys 29. január december 31. Halmz befizeés (F/év) Fedezei aralék (%) Működési aralék (%) Likvidiási aralék (%) ,5 4, ,5 3, ,5 2, ,5 1,5-3. Haálys 21. január 1 - Halmz befizeés (F/év) Fedezei aralék (%) Működési aralék (%) Likvidiási aralék (%)

20 7. A befekeések alakulása 7.1. A vagynkezelés helyzee A pénzár eszközérékeléseiben kimua vagyn piaci éréke 213. december 31-én 37,4 milliárd F vl, a vagyn leékezelési feladaai az elmúl évekhez hasnlóan a Raiffeisen Bank Zr. végeze. A pénzinéze eközben a pénzár flyószámla vezeési feladaai vábbra is elláa. A befekee vagyn a árgyév srán külső prfóliókezelőkén a Cncrde Alapkezelő Zr., illeve sajá vagynkezelés kereében a pénzár kezele. (212. kóber 1-ől az állampapírk meghaárzó hányadára bevezeésre kerül a sajá vagynkezelés és a pénzár a külső vagynkezelők közül csak a Cncrde Alapkezelő Zr.-vel flyaa az együműködés.) Az egyes prfóliók szinjén a Befekeési pliika álal generál megszási arány 213-ban a kövekezőképpen alakul: Megnevezés Külső vagynkezelés Sajá vagynkezelés Klasszikus prfólió 15 % 85 % Kiegyensúlyz prfólió 4 % % Növekedési prfólió 5 % 5 % A pénzpiaci prfólió kezelése vábbra is eljes egészében (1 %) a pénzár feladaa. A pénzár 213. évben is a 29. január 1-jéől bevezee elszámló egység alapú rendszer szerin működee befekeései. A kövekező áblázak a prfóliókezelés 213. évi bruó eredményei összegzik: Kiegyensúlyz prfólió negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Cncrde Alapkezelő 1,3 % - 1,55 % 4,35 % 1,9 % 5,82 % Külső vkz. referencia 1,29 % - 2,9 % 3,89 % 2,4% 5,13 % Sajá vagynkezelés 2,9 % 1,22 % 2,8 % 2,9 % 8,32 % Sajá vkz. referencia 2,38 % 1,41 % 2,32 % 2,41 % 8,81 % 17

21 Növekedési prfólió negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Cncrde Alapkezelő 1,1 % -2,74 % 5,42 % 1,9 % 5,8 % Külső vkz. referencia,93 % -3,5 % 4,5 % 1,8 % 3,45 % Sajá vagynkezelés 2,49 % 1,37 % 1,91 % 1,9 % 7,9 % Sajá vkz. referencia 2,42 % 1,4 % 2,37 % 2,47 % 9, % Klasszikus prfólió negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Cncrde Alapkezelő 2,18 %,43 % 3,2 % 2,2 % 8,23 % Külső vkz. referencia 2,43 % -,22 % 2,9 % 2,23 % 7,57 % Sajá vagynkezelés 2,78 % 1,71 % 1,81 % 1,7 % 8,3 % Sajá vkz. referencia 2,42 % 1,4 % 2,37 % 2,47 % 9, % A sajá vagynkezelés működése nem az akív kereskedésre alapul, hanem a lejáraig való arás filzófiájá kövei. z kzza a referenciahzamól muakzó eléréseke, mivel ez a muaó a piaci akív mzgásk leükrözése. Neó hzamráák (eljes befekee vagyn) Megnevezés negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Klasszikus prfólió 2, % 1,44 % 2, % 1,79 % 8, % Kiegyensúlyz prfólió 2,99 %, % 2,92 % 1,8 %,95 % Növekedési prfólió 1,73 % -,84 % 3, % 1,87 %,47 % Pénzpiaci prfólió 1,58 % 1,39 % 1,35 % 1,21 % 5,4 % A neó hzamráák az év egészében a növekedési prfólió. negyedéve kivéelével - valamennyi prfólióban pziív armányban helyezkedek el, és éves összesíésben infláció jóval meghaladó eredményessége bizsíak. A napi likvidiásmenedzselés egyszerűsíése-, illeve kölségvnzaának minimalizálása érdekében a pénzár vábbra is végez pénzpiaci alapú sajá vagynkezelés. A prfóliónkéni számlavezeés, illeve a prfólióválásk T+5. napn örénő egységes elszámlása révén a számlákn ar összegek nagyságrendje jelenősen redukálód. A számlák vábbra is flyószámlakén működnek, de a napi záró egyenlegek egynaps leköö beékén kamaznak. 18

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum Magas-szintű SAP követelmény definíciós dkumentum Tartalm 1. Dkumentum kntrl...4 2. Az SAP reimplementáció célja, összefglalása...5 2.1 A reimplementáció célja, scpe-ja...5 2.2 A reimplementációs prjekt

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben