ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére április 29.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29."

Átírás

1 LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29.

2 M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére iszeleel meghívm. Helye: HM Védelemgazdasági Hivaal anácserme Budapes, X. Aba u. 4. Megközelíheő: A kék meróvnal Lehel éri megállójáól a 14-es villamssal (ké megálló), vagy a 75-ös, 79-es rlibusszal (Lehel úi megálló). Gépkcsival örénő parklásra javasljuk a Szablcs ucá. Terveze napirendi pnk: 1.) Az igazgaóanács beszámlója a 213-as évben végze evékenységről. Az éves beszámló ismereése. Az ingalanérékelő beszámlójának, az akuárius jelenésének, az B beszámlójának és a könyvvizsgáló jelenésének ismereése, a pénzár 213. évi beszámlójának jóváhagyása. 2.) Az Alapszabály módsíása. 3.) A pénzár 214. július június 3. közöi időszakra vnakzó pénzügyi ervének elfgadása. A pénzár hsszú ávú, 214. január december 31. közöi időszakra vnakzó pénzügyi ervének elfgadása. 4.) A Befekeési Pliika és a Válaszhaó Prfóliós Szabályza módsíása 5.) gyéb kérdések Tájékzam, hgy a küldöközgyűlés napirendi pnjai képező eljes dkumenáció 214. április 1-ől a hnlapn ( illeve a Pénzár ügyfélszlgálaán (1135 Budapes, Aba u. 4.) megekinheő. Kérjük a küldöeke, hgy eseleges akadályzaás eseén gndskdjanak a megválasz póküldö megjelenéséről, és erről a erüleileg illeékes megbízjuka ájékzani szíveskedjenek. Haárzaképelenség eseén válzalan helyszínnel és napirendi pnkkal a küldöközgyűlés 214. április 29-én 1 15 órára isméelen összehívm. bben az eseben az eredei napirendi pnk ekineében a küldöközgyűlés a megjelenek számáól függelenül haárzaképes. Budapes, 214. április 8. Tiszeleel: Fdr Lajs sk. T elnök

3 1. sz. napirendi pn Az igazgaóanács beszámlója a 213-as évben végze evékenységről. Az éves beszámló ismereése. Az ingalanérékelő beszámlójának, az akuárius jelenésének, az B beszámlójának és a könyvvizsgáló jelenésének ismereése, a pénzár 213. évi beszámlójának jóváhagyása.

4 HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: , HM 29-77, 28-79, ÜZLT JLNTÉS A 213. ÉVRŐL Budapes, 214. február 15. Póda Jenő ügyvezeő igazgaó Fdr Lajs gazgaóanács elnöke

5 Taralmjegyzék 1. Gazdasági környeze A bevéelek alakulása A fedezei aralék bevéelei A működési aralék bevéelei A likvidiási aralék bevéelei A kiadásk alakulása A fedezei aralék kiadásai Az önkénes pénzári kifizeések alakulása A agi kölcsön flyósíásk alakulása A agi leköések alakulása A működési aralék kiadásai A likvidiási aralék kiadásai A evékenység érékelése a pénzügyi ervekhez képes A 213. évi működési evékenység az éves pénzügyi erv ükrében Az önkénes pénzár üzlei éveke áfgó, hsszú ávú pénzügyi ervének eljesülése a ciklus évében A pénzári aralékk állmányának alakulása A agdíjak aralékk közöi megszlása A befekeések alakulása A vagynkezelés helyzee A prfóliókezelői érékpapír-befekeések főbb muaói A befekee vagyn piaci érékének alakulása Az elszámló egység (LSZ) árflyamk* alakulása Az ingalanbefekeések alakulása A aglészám alakulása Szakmai feladak A 214. év fő feladaai gyéb kiegészíés az üzlei jelenéshez

6 1. Gazdasági környeze A 213. üzlei év száms makrgazdasági muaó ekineében kedvező flyamak elindulásá jelzi, ugyanakkr az egyelőre visszafg mérékű gazdasági növekedés alapján a válság elői húzóerő visszaérésére még várni kell. A javuló reálgazdasági eljesímény, s a nymában erősödő pziív üzlei várakzásk egy része a kedvező bázishaásknak ulajdníhaó, aznban e haásk kiszűrésével készül elemzések is az muaják, hgy az év másdik felében egyes szekrk és húzóágazak növekedési üeme felgyrsul. A jbb gazdasági eljesímény mögö elsősrban az uniós frrásk inenzívebb felhasználásán alapuló állami beruházásk, illeve a rendkívül alacsny frráskölségű MNB-s növekedési hielprgram álal finanszírz kis- és középvállalkzói prjekek állnak. A beruházási akiviás növekedése kedvező haáska indíha el a gazdaság egészében, de krai lenne még növekedési frdularól beszélni. A válság kirbbanása óa elel ö eszendőben a pénzpiaci flyamak kckázaai erén évek óa nem örénik érdemleges javulás, ily módn az árflyamk gyakran nem a fundamenumk valós érékvisznyai, hanem az akuális és rendkívül válzékny befekeői hangula ükrözik. A hazai gazdaságpliiká 213-ban is a külső pénzügyi sebezheőség csökkenésére, a hazai magánszekr adósságleépíésére, illeve a finanszírzási képesség erősíésére irányuló örekvés urala, melynek eredményekén az rszág egyensúlyi- és adósságmuaói sabilizálódak. zzel párhuzamsan az infláció csaknem negyven éves mélypnn jár, melyben jelenős szerepe vl egyes krmányzai árinézkedéseknek (pl. rezsicsökkenés), vábbá a saiszikai haásknak és a világpiaci energiaárak kedvező alakulásának is. Az pimizmusra k adó reálgazdasági flyamak melle a hazai és a nemzeközi őkepiacka is összességében hangulajavulás, a befekeői érdeklődés élénkülése jellemeze, a magyar államkövények irán megnyilvánuló arósan magas keresle révén vább nő a lakssági és inézményes befekeői állampapír kncenráció. A flyama a jegybank havi 25 bázispns majd az év közepéől 2 bázispns kamavágási ciklusa kísére, melynek nymán az irányadó alapkama az év elejéől az év végéig 5,5 %-ról 3, %-ra csökken, s ebből adódóan a kereskedelmi banki és a bankközi kamaszin is jelenősen mérséklődö. 3

7 mlékezeünk rá, hgy a nyugdíjpénzárak közvelenül a válság mélypnjá (28) köveő évben (29) örénelmi összehasnlíásban is rendkívüli hzamka érek el, hiszen az előző évi erősen negaív hzameljesíményüke a őkepiac újbóli fellendülésére ámaszkdva gyakrlailag megfrdíák. Mindezzel szemben a 21. év ismé elérő flyamakkal, mérsékel és éven belül is vegyes befekeési eredményekkel vl jellemezheő, és hullámzásá ekinve lényegében hasnló rende, vagyis kifejezeen gyenge jövedelmezősége hz a 211. eszendő is. A 212. év ismé a kimagaslóan jó eredményekkel jellemezheő évek közé arzik, hiszen az állampapír kieség arányában növekvő, kiemelkedően magas hzamk elérésére nyíl leheőség. A 213. évben az előző évhez képes valamelyes mérsékelebb, de még mindig igen jó eredményeke lehee elérni, a hzamk különösen a rekrdalacsny inflációval való összemérésben állják ki a próbá. A relaíve magas álaghzam összhangban áll a őkepiackn apaszalhaó flyamakkal, a legjbban a hazai és a nemzeközi befekeési alapk, valamin a fejle részvénypiack eljesíeek, miközben a mérséklődő kamakörnyezeben a biznságsabb pénzügyi ermékek (banki beéek és állampapírk) hzamszinjei érelemszerűen csökkenek. A Hnvéd Nyugdíjpénzár 213-ól önálló önkénes pénzárkén, Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár néven működik. A pénzár sraégiailag elköeleze arra nézve, hgy kizárólag önkénes pénzári evékenység flyaása melle is hsszú ávn sabil, fennarhaó működés valósísn meg. nnek jegyében szülee dönés a közszlgála felé örénő nyiásról, mellyel a pénzár a jövőbeni növekedési penciál frrásának megeremésére örekszik. Az önkénes nyugdíjpénzárak száma az elmúl években apaszal lassú üemű endenciá köveve a 213. évben vább csökken, az év végén már csak 48 pénzár evékenykede a piacn az előző évi 52 pénzárral szemben. Az inézmények mindösszesen 1,23 millió pénzárag közel 997 milliárd frinnyi megakaríásá kezelék, aminek eredményeképpen az egy főre juó álags pénzári vagyn az előző év végéhez képes álagsan 12 százalékkal emelkede. Az emelkedésben meghaárzó szerepe jászik, hgy a kedvező hzamknak köszönheően a árgyévben a agsági kör csökkenésé meghaladó arányú vagynnövekmény kelekeze. Az önkénes nyugdíjpénzárak 213. évi jövedelmi pzícióiban az előző évhez képes lényeges válzás nem örén. 4

8 A pénzárak agdíjcélú bevéelei vábbra is alapveően az akuális adózási- illeve a béren kívüli juaáska szabályzó elírásk haárzzák meg, aól is függve ermészeesen, hgy hgyan alakul az egyéni megakaríási hajlandóság. Középávn a szekr szereplői a munkálaói ámgaásól való függőség, a válsághaásk elhúzódása, valamin a fglalkzaási prblémák arós jelenlée mia agdíjbevéeli frrásaik sagnálásával, mérséklődésével kényelenek számlni. Az egyéni befizeések uán járó adókezdvezmény 214. évől való emelkedése ugyanakkr a jövőben hzzájárulha ahhz, hgy a agdíjbevéelek növekedésnek induljanak, s ismé arósan emelkedjenek. A aglészám csökkenése, bár endenciájában flyamas, igen mérsékel üemben megy végbe, a lassú csökkenésben aznban gyakrlailag minden inézmény érine. Kedvezően érékelheő, hgy a válság kezdee óa elel ö eszendőben végbemen lészámfgyás üeme mind abszlú, mind relaív érelemben a 213. évben vl a legalacsnyabb. A várakzási idő uáni kifizeések alakulása a pénzárak számára alapveő jelenőségű, hiszen a megakaríásk nyugdíj elői igénybevéelének ömeges jelenlée az önkénes pénzárak eredei szerepvállalásá kérdőjelezi meg. Az elmúl években sajnálas módn keős negaív haás figyelheő meg ezen kifizeésekre haó ényezők körében, melyek elsősrban a szlgálai nyugdíjazással összefüggő élepálya-biznyalanságkra, valamin a devizahiel eladósdással kapcslas egyéni élehelyzeekre vezeheőek vissza. Mindemelle növekvő megfnlságra és bizalmra ual, hgy a kilépéssel örénő számla megszüneés és a várakzási idő uáni eljes kivé főkén az alacsnyabb számlaegyenleggel rendelkező pénzáragk körében gyakri. A pénzpiaci válság és az az köveő elmúl négy év flyamaai jól példázzák az, hgy a hazai nyugdíjpénzárak milyen mérékben vannak kiéve az érékpapírpiack mzgásainak, és arra is rávilágíak, hgy a pénzárak álal kövee befekeési pliikák és a különböző kckázai szine képviselő prfóliók mennyire elérő hzamka eredményezhenek. A válaszhaó prfóliók alkalmazása nem köelező, eszközösszeéelük pedig nem azns, így a eljesímények összehasnlíása megleheősen bnylul felada. A pénzári hzameljesímények érékelésének egyik legfnsabb mércéje, hgy mikén eljesíeek a különböző nyugdíjpénzári prfóliók az uóbbi négy-ö év srán. A legrövidebb időszak, melye vizsgálni érdemes, ké közvelenül egymás köveő eszendő, melyekben az ámenei haásk kiszűrődnek, eseleg összeadódnak, illeve kilják egymás. 5

9 Jól példázza ez, hgy a glbális őkepiac első nagyarányú visszaesése a 28. év első negyedévében kezdődö, melynek haásai a hazai nyugdíjpénzárak is aznnal elszenvedék. Az azóa elel ö év adaai alapján elmndhaó, hgy a nminális hzamk ekineében, az időközben kialakul nagyarányú piaci visszaesés ellenére valamennyi prfólió összességében pziív eredmény ér el. Míg aznban a pénzárak a 29. srán krábbi veszeségeike visszarendező, szárnyaló befekeési eredményeke könyvelheek el, addig a 21. eszendő egyérelművé ee, hgy a glbális és nemzei őkepiack helyreállása a várhz képes csak jóval lassabb és ingadzóbb üemben valósulha meg. A felismerés beigazlódásakén a 211. év már kifejeze megrpanás mua ebben a flyamaban. peridikus hullámzásba jól illeszkedik a 212. eszendő, hiszen ismé láványsan megfrdul a rend, és a hzamk újra magas pziív armánykban helyezkedek el. Kiváló éve zárak az önkénes nyugdíjkasszák 213-ban is, az álags éves hzam meghalada a 8 százalék, ami remek eredmény a mai alacsny kamaka bizsíó befekeési környezeben. Természeesen a jövedelmezőségek szinje pénzárankén és prfóliónkén jelenősen elér egymásól, hiszen a befekeési pliika elérő kckázaú sraégiák köveésén alapszik, a endencia aznban valamennyi prfólió eseében a növekedés irányába mua. Összességében 213-ban a legkedvezőbb eredmény a fejle piack befekeési alapjaival és részvényeivel úlsúlyz, kckázavállalóbb prfóliókban, a legalacsnyabba pedig a kizárólag pénzpiaci eszközökből álló prfóliókban lehee elérni. A pénzárak felügyeleé elláó Magyar Nemzei Bank álal 214. március 14-én közzée befekeési eljesíménymuaók 1 alapján a hazai önkénes nyugdíjpénzárak éves neó álaghzama 213-ban 8 % vl. Az MNB az egyes pénzárak neó hzamráái és azk referenciahzamai melle a közöi időszakra számí íz éves vagynnövekedési muaói is közzéee hnlapján jgszabályi köelezesége alapján. Az álags íz éves hzamrááka a pénzárak ezen időszakban közzée pénzári szinű neó éves hzamaik alapján, mérani álagfrmulával számíák ki. Az egyes prfóliók íz éves álags hzamráájának kiszámíásakr a válaszhaó prfóliós rendszer bevezeése elői időszakban mindhárm prfólió eseében a pénzár neó hzamráája szerepel a számíásban. A ízéves álags hzamráa a vagynkezelői eljesímény minősíi. A vagynnövekedési muaó az egy főre juó vagynnal súlyz álags hzamráa, mely a pénzáragk egyéni számlájának álags hzamá jellemzi. 1 Kiegészíő infrmáció a hzamk érékeléséhez: az álags éves december/december infláció az elmúl íz évben 4,58 % ( évekre számíva), a 213. évi december/december infláció,4 %.

10 Pénzárunk 213. évi eredményei a krábbi években elér, erős középmezőnyben elhelyezkedő pzícióinka erősíik: A Hnvéd Nyugdíjpénzár 213. évben elér hzamai prfóliónkén 9,% 8,% 7,%,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Klasszikus prfólió: Kiegyensúlyz prfólió: Növekedési prfólió: Pénzpiaci prfólió: 213. év fgyaszói árindex (KSH) Jegybanki alapkama álaga Érék 8,%,95%,47% 5,4% 1,7% 4,19% A valamennyi inézményre kierjedő a pénzárak adaszlgálaásán alapuló eljesíménymuaóka (éves neó hzamráa, éves referencia hzamráa, álags íz éves hzamráa, álags ízéves referencia hzamráa, vagyn piaci záró érék, vagynnövekedési muaó) aralmazó részlees ájékzaó az MNB hnlapján ( megalálhaó. 2. A bevéelek alakulása A pénzár évi bevéelei az alábbi áblázak aralmazzák: 2.1. A fedezei aralék bevéelei (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Tagdíjbevéelek összesen Tagk egyéb befizeései sei admány gyéb bevéelek Befekeések bevéelei Összesen:

11 A pénzár 213. évi fedezei célú bevéelei az előző évben eljesül bevéel kéharmadának megfelelő vlumenben eljesülek. A agdíjbevéelek alacsnyabb összegben realizálódak, - ennek elsődleges ka a Hnvédelmi Tárcáól kap munkálaói ámgaás évközbeni fix összegűvé (4.2 F/fő/hó) alakíása ez valamelyes ellensúlyza, hgy az egyéni öbble agdíjbefizeésből származó bevéelek mérsékelen emelkedek (éves álagban minegy 4 %- kal). Tvábbi kedvezőlen körülmény jelen, hgy a agk nyilakzaa alapján az adóhaóság álal kiual személyi jövedelemadó kedvezmény (adójóváírás) éves összege kb. 3 %-kal csökken. Az egyes aralékkn jóváír bevéelek a sávs agdíjmegszás alapján, a 21. január 1- jéől módsí és azóa válzalan megszlási arányknak megfelelően alakulak. A árgyévben a befekeési környeze kiszámíhaó, de az előző évhez képes mérsékelebb jövedelmezőségi visznyai kövekezében a hzambevéelek az előző évhez képes jelenősen alacsnyabb összegben realizálódak. Jól érzékelei ez, hgy míg az előző évben az éves összbevéel minegy kéharmada, a 213. évben már csak kevesebb min a fele képződö befekeésekből. 2.2 A működési aralék bevéelei (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Tagdíjbevéelek összesen Tagk egyéb befizeései gyéb bevéelek Befekeések bevéelei Kiegészíő vállalkzási evékenység - - Összesen: A pénzár 213. évi működési bevéelei összességében ef-al haladják meg az előző évi bevéeleke amely álagsan 3,9 %-s növekedés jelen. A növekedés meghaárzó eleme a befekeési célú bevéelek növekvő (az előző évhez képes gyakrlailag másfélszeres) vlumene, melynek haásai a csökkenő agdíjbevéelek ellensúlyzák. A befekeések hzama ezúal is kizárólag bankkama aralmaz, az előző évhez képes jelenősebb vlumenű befekeési bevéel az év elején még magas kamaszin melle leköö álags őkével (mely a magánpénzáról áve maradvány összegé is aralmazza) magyarázhaó. 8

12 2.3. A likvidiási aralék bevéelei (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Tagdíjbevéelek összesen - - gyéb bevéelek - - Befekeések bevéelei Összesen: A likvidiási aralék bevéele csak befekeési evékenységből származik, ekineel arra, hgy a pénzár 24. január 1-jéől a agdíjakból örénő likvidiási aralékképzés megszünee. 3. A kiadásk alakulása 3.1. A fedezei aralék kiadásai (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Szlgálaási célú egyéb ráfrd Befekeések ráfrdíásai Összesen: A pénzár fedezei célú ráfrdíásai összességében minegy egynegyedével csökkenek az előző évhez képes. A 212. évi agdíjköveelések leírására 213. december 31-én kerül sr, ezér az egyéb szlgálaási célú ráfrdíáskn belül a agdíjköveelések hielezési veszeségkén kimua összege az előző évhez képes növekede. A befekeési célú kiadásk csökkenésében az álags befekee vagyn-, vábbá az érékpapírk érékesíésével, beválásával kapcslaban elszáml árflyam-veszeségek alakulása vl meghaárzó Az önkénes pénzári kifizeések alakulása A pénzár a 213. évben a fedezei aralék erhére összesen fő részére eljesíe kifizeés, melynek jgcímenkéni megszlásáról a kövekező ábláza ad rövid áekinés: 9

13 Kifizeés jgcíme 212. év 213. év fő ef fő ef - Nyugdíjszlgálaás lhalálzás Álépés Várakzási idő uáni kifizeés Összesen: A árgyévben a fedezei aralék erhelő kifizeési igények összesíe eseszáma az előző évihez képes minegy negyedével visszaese, ezen belül kizárólag a halálesei kifizeések növekedek, minden más elszámlásípus csökken. A fedezei aralékból kifizee összegek eljes vlumene az előző évinek a felé sem ére el. A pénzár a 213. évben a 1 éves várakzási idő elérő igényjgsulak köréből összesen 3.98 fő részére eljesíe kifizeés, ez az előző évhez visznyíva lényegében közel azns nagyságrendű ada. Összességében elmndhaó, hgy a várakzási idő uáni kifizeések közel negyede zárul a agsági jgviszny megszüneésével, azaz a pénzárból való kilépéssel, ami ugyan nem kevés, de örvendees, hgy ez az arány évek óa visznylag állandó A agi kölcsön flyósíásk alakulása A pénzár a 213. év srán a fedezei aralék befekeésekén összesen 898 fő részére eljesíe agi kölcsön kifizeés. Az előző évhez visznyí alakulás az alábbi ábláza adaai szemléleik: Kifizeés jgcíme 212. év 213. év fő ef fő ef Tagi kölcsön flyósíás A 25. évől kezdődően haálys, kedvező jgszabályi válzás óa mely szerin a visszafizeési feléelek eljesíése eseén a agsági jgviszny időarama ala a agi kölcsön öbbször is felveheő jellemzően magas az igénylési gyakriság, A flyósíásk száma a 213. évben az előző évhez képes mérsékelen (2 %-kal) csökken. A ényleges kölcsön igénylések számá feleheőleg a hazai hielleheőségek beszűkülése és a hielfelvéeli óvasság egyarán beflyásla. 1

14 A flyamasan magas igényekhez igazdóan az gazgaóanács 21. április 1-i haállyal a kereösszeg 35 millió frinra örénő felemeléséről dönö, mely ez köveően a években nem válz. A árgyévi adak érékelésekr jól láhaó, hgy vábbra is magas szinen alakul (bár előző évhez képes valamelyes csökken) a visszafizeelen, így az egyéni számla erhére érvényesíe agi kölcsönök száma és összege is: a 213. évben ez az állmány 53 eseben, összesen 98.2 ef- e ki (összehasnlíásképpen: a 212. évben ugyanez az ada 58 fő és ef vl). A pénzár a visszafizeési feléelek könnyíése érdekében 29. július 1-jéől a haáridő lejárá köveő vábbi 15 naps ürelmi idő bevezeéséről dönö, amellyel azóa az érine pénzáragk minegy 1 %-a él. Összességében elmndhaó, hgy a kölcsönfelvéeli leheőség vábbra is kerese a agság körében, ugyanakkr az új igénylések száma mérsékelen csökkenő, a vissza nem fizeés miai érvényesíés enyhén emelkedő endenciá mua. 3.4 A agi leköések alakulása Az alábbi ábláza az MKB Bankkal köö együműködési szerződés alapján nyúj agi leköések hielbizsíékkén nyilvánar összegének, valamin igénylőinek számá muaja be az előző évhez képes: Kifizeés jgcíme Tagi leköés (egyéni számla fedezee melle) fő ef fő ef A árgyévi frgalma négy új igény és ké lejára képeze, így az üzlei év frdulónapján nyilvánar állmány 2 fővel és 179 ef-al nő az előző év végéhez képes A működési aralék kiadásai (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Anyagkölség génybe ve szlgálaásk Bérkölség Személyi jellegű egyéb kifizeések

15 Megnevezés 212. év 213. év Bérjárulékk Érékcsökkenési leírás gyéb ráfrdíásk Befekeési evékenység ráfrdíásai Kiegészíő vállalkzási evékenység - - Összesen: A beszámlás évében a működési aralék kiadásai az előző évi kiadáskhz visznyíva ef-al magasabb vlumenben merülek fel, a meg nem fizee agdíjak aralékának 5 millió frin összegű (elszámlásechnikai jellegű) haásá kiszűrve ugyanakkr a ényleges kiadási szin közel 1 millió frinal (1 %-kal) alacsnyabb vl az előző évinél. A legjelenősebb kiadáscsökkenés a személyi jellegű kiadáskban kelekeze, 1 fő pénzári alkalmaz 213. februári kiválása és a munkakör vábbiakban beölelen sáusza mia. A lassan állandósuló kiadási szerkezee az első eljes év apaszalaai alapján elsősrban az egypénzáras működési mdellre való visszaérés és a krábban meghz racinalizálási és kölségakarékssági szempnk vábbviele haárza meg. 3.. A likvidiási aralék kiadásai (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év gyéb likvidiási célú ráfrdíásk - - Befekeési evékenység ráfrdíásai Összesen: Likvidiási célú ráfrdíásk kizárólag leékezelői díj frmájában jelenkezek, abból adódóan, hgy a likvidiási prfólióban külső vagynkezelés a 213. év srán sem örén, a befekeés kizárólag pénzár álal leköö beéi kamazaás frmájában valósul meg. A ráfrdíásk vlumene az előző évivel közel azns összege e ki, ekineel arra, hgy az álags befekee őke számevően nem válz. 12

16 4. A evékenység érékelése a pénzügyi ervekhez képes 4.1. A 213. évi működési evékenység az éves pénzügyi erv ükrében Az alábbi ábláza a 213. évi működési célú erv- és ényadak jgcímenkéni összehasnlíásá muaja be: (Adak ef-ban) Megnevezés Terv Tény Tagdíjbevéelek összesen Tagk egyéb befizeései gyéb bevéelek Befekeések bevéelei Működési aralék bevéelei összesen Anyagkölség génybe ve szlgálaásk Személyi jellegű kiadásk Érékcsökkenési leírás gyéb ráfrdíásk Befekeési evékenység ráfrdíásai Működési aralék kiadásai összesen Szkáss működési eredmény Befekeési evékenység eredménye Működési eredmény összesen éves ervada = 213. évi éves pénzügyi erv első ké negyedévi előirányza kereszféléves pénzügyi erv első ké negyedévi előirányza A 213. évi jgszabályválzásk kövekezében módsulak a pénzügyi ervezés szabályai, ezér a májusi küldöközgyűlésen újra napirendre kelle űzni az éves pénzügyi erv kérdésé. A válzás kövekezében azéves pénzügyi ervezés a napári évhez igazdó üzlei évekől elválik, és a vábbiakban a árgyév július 1-jéől árgyéve köveő június 3-ig aró egy éves időaram fgja á. A erv- és ényadak összehasnlíása az muaja, hgy a pénzár a ervezee jelenősen meghaladó pziív működési eredménnyel zára a 213. évi gazdálkdásá. Az eredmény összeevői vizsgálva az láhaó, hgy a ervhez visznyí öbble elsősrban a bevéelek úleljesüléséből adód, ezen belül különösen - a ranzakciós illeék és a agi elszámláskból levn díjéelek emelkedése flyán - az egyéb bevéelek haladák meg jelenősen a erve. 13

17 Tvábbi elérés eredményeze, hgy a agdíjbevéeli előirányzak számíása 213. első félévére még az előző évi 2 %-s munkálaói ámgaás alapján, vábbá pesszimisább lészámfeléelezésekkel készül. Kedvezően érékelheő, hgy az egypénzáras működési mdellre való visszaérés mia a kiadáskban markáns erv-ény elérések nem kelekezek Az önkénes pénzár üzlei éveke áfgó, hsszú ávú pénzügyi ervének eljesülése a ciklus évében A 213. május 15-i küldöközgyűlésen elfgad, hárm éves inervallum áfgó pénzügyi erv főbb muaószámai az ad üzlei évre vnakzóan a kövekező ábláza fglalja össze: Megnevezés 213. évi erv (a pü. ervből) 213. évi ény Álags aglészám (fő) Tagdíjbevéel (ef/év) gy főre juó álags havi agdíj (F/fő/hó) Befekee pénzári vagyn (ef) gy főre juó pénzári vagyn (F/fő) Szlgálaási kiadásk (ef) Várakzási idő uáni kifizeés (ef) Fedezei aralék záró állmánya Működési kölség (ef/év) Működési eredmény (ef/év) Működési aralék záró állmánya nfláció (%) 3,5% 1,7% Fedezei aralék neó hzamráa (%) 11,5% Klasszikus 8, % Kiegyensúlyz,95% Növekedési,47 % Pénzpiaci 5,4 % A ervezés kiindulópnjá a 212. őszén elfgad, 213. évre vnakzó éves pénzügyi erv paraméerei, a 213. májusában elfgad, 213. június 3. és 214. június 3. közöi időszakra vnakzó kereszféléves pénzügyi erv adaai, valamin a fuamidő egészére vnakzó sandard feléelrendszer képezék. 14

18 A pénzárnak a vnakzási időszakra ugyan vl elfgad hsszú ávú ( üzlei évekre) szóló pénzügyi erve, de a pénzügyi ervezésre vnakzó jgszabályk 213. évi válzásai mia új hsszú ávú erve kell készíenie és elfgadania, első alkalmmal közi időszakra vnakzóan. Az elfgad ( éves) önkénes pénzári pénzügyi erv paraméerei és főbb adaai a kövekező ábláza fglalja össze: Megnevezés Évek Záró lészám (fő) Kölség infláció (%) 3,5% 3,% 2,5% Fed. ar. bruó hzamráa (%) 11,5%,5% 5,45% Műk. ar. bruó hzamráa (%) 7,57% 4,% 3,5% Lik. ar. bruó hzamráa (%) 4,5% 4,% 3,75% Működési ar. bev. (ef) Működési ar. kiad. (ef) Működési ar. eredm. (ef) Fedezei ar. bev. (ef) Fedezei ar. kiad. (ef) Fedezei ar. eredm. (ef) Likvidiási ar. bev. (ef) Likvidiási ar. kiad. (ef) Likvidiási ar. eredm. (ef) Az önkénes pénzári evékenység rövid- és középávú jövőjé meghaárzó feléelrendszer összeesége flyán az előirányzak aralmazhanak biznyalan pnka, ugyanakkr az óvasság elvének figyelembe véelével készül becsléseken alapulnak. Az összehasnlíás alapján láhaó, hgy a erv- és ényadak közö már az első évben is jelenősebb elérések láhaók, de a árgyévben ez öbb pnn, így a fedezei aralék záró állmányá ekinve is pziív. 5. A pénzári aralékk állmányának alakulása A aralékk záró állmányának alakulásá a kövekező ábláza aralmazza: (Adak ef-ban) Megnevezés 212. év 213. év Fedezei aralék Működési aralék Likvidiási aralék Összesen

19 A pénzár fedezei- és biznsági célaralékai az álaláns jövedelmi visznyknak, valamin a jellemző makrgazdasági endenciáknak megfelelően alakulak, a aralékk egymás közi arányai az üzemszerű működés bizsíák, a aralékhányadk évközi módsíására, illeve a aralékk közöi ácsprsíásra nem kerül sr. A működési aralék árgyévi növekedése a megszűnő magánpénzári ágól 213. januárjában áve működési aralék maradvány összegé ( ef) is aralmazza.. A agdíjak aralékk közöi megszlása A sávs aralék-megszási arányk örénei alakulásá az alábbi áblázak muaják be: 1. Haálys 27. január december 31. Halmz befizeés (F/év) Fedezei aralék (%) Működési aralék (%) Likvidiási aralék (%) Haálys 29. január december 31. Halmz befizeés (F/év) Fedezei aralék (%) Működési aralék (%) Likvidiási aralék (%) ,5 4, ,5 3, ,5 2, ,5 1,5-3. Haálys 21. január 1 - Halmz befizeés (F/év) Fedezei aralék (%) Működési aralék (%) Likvidiási aralék (%)

20 7. A befekeések alakulása 7.1. A vagynkezelés helyzee A pénzár eszközérékeléseiben kimua vagyn piaci éréke 213. december 31-én 37,4 milliárd F vl, a vagyn leékezelési feladaai az elmúl évekhez hasnlóan a Raiffeisen Bank Zr. végeze. A pénzinéze eközben a pénzár flyószámla vezeési feladaai vábbra is elláa. A befekee vagyn a árgyév srán külső prfóliókezelőkén a Cncrde Alapkezelő Zr., illeve sajá vagynkezelés kereében a pénzár kezele. (212. kóber 1-ől az állampapírk meghaárzó hányadára bevezeésre kerül a sajá vagynkezelés és a pénzár a külső vagynkezelők közül csak a Cncrde Alapkezelő Zr.-vel flyaa az együműködés.) Az egyes prfóliók szinjén a Befekeési pliika álal generál megszási arány 213-ban a kövekezőképpen alakul: Megnevezés Külső vagynkezelés Sajá vagynkezelés Klasszikus prfólió 15 % 85 % Kiegyensúlyz prfólió 4 % % Növekedési prfólió 5 % 5 % A pénzpiaci prfólió kezelése vábbra is eljes egészében (1 %) a pénzár feladaa. A pénzár 213. évben is a 29. január 1-jéől bevezee elszámló egység alapú rendszer szerin működee befekeései. A kövekező áblázak a prfóliókezelés 213. évi bruó eredményei összegzik: Kiegyensúlyz prfólió negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Cncrde Alapkezelő 1,3 % - 1,55 % 4,35 % 1,9 % 5,82 % Külső vkz. referencia 1,29 % - 2,9 % 3,89 % 2,4% 5,13 % Sajá vagynkezelés 2,9 % 1,22 % 2,8 % 2,9 % 8,32 % Sajá vkz. referencia 2,38 % 1,41 % 2,32 % 2,41 % 8,81 % 17

21 Növekedési prfólió negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Cncrde Alapkezelő 1,1 % -2,74 % 5,42 % 1,9 % 5,8 % Külső vkz. referencia,93 % -3,5 % 4,5 % 1,8 % 3,45 % Sajá vagynkezelés 2,49 % 1,37 % 1,91 % 1,9 % 7,9 % Sajá vkz. referencia 2,42 % 1,4 % 2,37 % 2,47 % 9, % Klasszikus prfólió negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Cncrde Alapkezelő 2,18 %,43 % 3,2 % 2,2 % 8,23 % Külső vkz. referencia 2,43 % -,22 % 2,9 % 2,23 % 7,57 % Sajá vagynkezelés 2,78 % 1,71 % 1,81 % 1,7 % 8,3 % Sajá vkz. referencia 2,42 % 1,4 % 2,37 % 2,47 % 9, % A sajá vagynkezelés működése nem az akív kereskedésre alapul, hanem a lejáraig való arás filzófiájá kövei. z kzza a referenciahzamól muakzó eléréseke, mivel ez a muaó a piaci akív mzgásk leükrözése. Neó hzamráák (eljes befekee vagyn) Megnevezés negyedév negyedév negyedév 213. V. negyedév 213. év Klasszikus prfólió 2, % 1,44 % 2, % 1,79 % 8, % Kiegyensúlyz prfólió 2,99 %, % 2,92 % 1,8 %,95 % Növekedési prfólió 1,73 % -,84 % 3, % 1,87 %,47 % Pénzpiaci prfólió 1,58 % 1,39 % 1,35 % 1,21 % 5,4 % A neó hzamráák az év egészében a növekedési prfólió. negyedéve kivéelével - valamennyi prfólióban pziív armányban helyezkedek el, és éves összesíésben infláció jóval meghaladó eredményessége bizsíak. A napi likvidiásmenedzselés egyszerűsíése-, illeve kölségvnzaának minimalizálása érdekében a pénzár vábbra is végez pénzpiaci alapú sajá vagynkezelés. A prfóliónkéni számlavezeés, illeve a prfólióválásk T+5. napn örénő egységes elszámlása révén a számlákn ar összegek nagyságrendje jelenősen redukálód. A számlák vábbra is flyószámlakén működnek, de a napi záró egyenlegek egynaps leköö beékén kamaznak. 18

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben