Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14"

Átírás

1 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés exponencáls smíással Gyakorló felada Megoldás 3 Lneárs renddel rendelkező gény előrejelzése 4 Keős exponencáls smíás, a Hol módszer 4 Gyakorló felada 6 Megoldás 6 lőrejelzés szezonáls ngadozás eseén 8 Szemléleő felada 9 Az előrejelzés hbák elemzése A köveő jel Szemléleő felada Összefoglalás 3

2 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Bármely ermelő és szolgálaó rendszer egyk legfonosabb bemenő adaa a kövekező peródusokban várhaó vevő gények. A vevő gények megsmerésére öbbféle leheőség közül válaszhaunk. Az előrejelzés alkalmazás erülee megleheősen széles a ermelésmenedzsmenben. Rövden eknsük á a felhasználás kör.. Az gények regonáls válozása és ezen válozások smeree elengedheelen akkor, amkor egy üzem, vagy pl. bevásárló közpon elepíéséről és annak ényleges helyéről kell dönen.. Az gény nagyságának válozása befolyásolják a gyárás módo. Az gény akuáls, lleve várhaó éréke meghaározza, hogy a gyárás során mlyen gépeke, berendezéseke vegyünk génybe. 3. A várhaó gény fonos kndulás ada a kapacáservezéshez. 4. A vállala beszerzés polkájára sznén haással van a várhaó vevő gény sznje. 5. gy krkus pon a vállala gazdálkodásában a készleek felhalmozódása. z akkor udjuk elkerüln, vagy a szükséges készleszne ervszerűen beállían, ha megbízhaóan előre jelezük a vevő gényeke. Az előrejelzés módszereke az dőhorzon alapján s oszályozzuk. A sraéga ervezés része, hogy a szükséges beruházások helyé és dejé a vállala vezeése eldönse. hhez a hosszú ávú előrejelzés szolgála adaoka. I a hba becslése lleve az alkalmazo modell álal szolgálao adaok megbízhaósága nagyon fonos és megkerülheelen kérdés. Középávú előrejelzés eredménye a akka dönéseke segí elő, melyeke a ermelés ervezés során használunk fel bemenő adakén. I arról fogunk dönen, hogy a ermékpalea mely elemeből a kövekező dőszakban menny gyársunk valójában. Ugyanez kereskedelm vállalkozásoknál s fonos, hogy válasz kapjunk arra a kérdésre, hogy melyk ermékből menny rendeljünk majd a kövekező heek, vagy hónapok során. A ermelésprogramozás az operaív dönések közé arozk, melyhez npu adao a rövd ávú előrejelzések szállíanak. z sokkal ponosabb adaoka gényel, és ez alapján dönjük el, hogy a műhelyben melyk gépen mely alkarészeke, vagy ermékeke, és mlyen sorrendben gyársuk le, hogy a ermelés folyama a leheő leghaékonyabb legyen.

3 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Az előrejelzés módszerek ké nagy csoporban foglalhaók össze.. Kvalaív módszerek: - Szakérő becslés, - Csopormunka módszerek, - Packuaás, - Törénelm analógák, - elphy módszer - Sb.. Kvanaív módszerek: Projekív módszerek: Az árgyalandó eljárások az gény múlbel alakulásá vzsgálják és a apaszal endencá kveík a jövőre. Kauzáls módszerek: zek az algormusok az gény oká vzsgálják, és abból kövekezenek a jövőbel gényre. Tpkusan lyen, pl. a regresszó-elemzés. Az gény összeevő Vegyük az alább esee. gy ks élelmszerüzle ulajdonosa a szerda es zárás uán leadja megrendelése a különböző áruckkeke szállíók felé, melyeke másnap, nyás elő kb. egy órával vesz á. Megállapíoa, hogy aznap 63 kg kenyér fogyo el. Kérdés: Menny kenyere rendeljen csüörökre, úgy hogy leheőleg ne fogyjon el már déluán keőre (az üzle 8.3-g van nyva, de ne s maradjon meg sok belőle, hszen az másnap (péneken már nem lehe eladn. e öprengjünk úl soka a válaszon. bből az egy nformácóból m bzosan nem udjuk megsúgn nek a legjobb megoldás (legfeljebb vélelenül alálnánk el. Az sem bzos, hogy segíene, ha megudnánk, mszern egy nappal korábban (kedden, 4 kg kenyere vásárolak meg őle vevő. Mn már bzonyára sejjük, a megoldás; öbb hére vsszamenőleg smer adaok alapján valamlyen alkalmas előrejelzés módszer felhasználásával előre jelezn a kövekező napok várhaó kenyérszükségleé. A mos kövekező fejezeponok során a leggyakrabban alkalmazhaó modelleke smerejük. 3

4 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Mn az már korábban láuk egy meghaározo vevő gény sajnos öbb ényező együes eredményeképpen alakul k. zek a már korábban s megsmer elemek, úgymn: Álagos gény Példánkban ez az jelen, hogy a kereskedőnk apaszalaa szern (fgyelembe véve a környéken lakók számá, összeéelé, élekoruk megoszlásá, sb. és 3 kg közö mennység fogy el mndennap kenyérből. Trend (lneárs seünkben ez az jelenené, hogy kereskedőnk egy enyhe emelkedés fgyel meg hosszú évek apaszalaa alapján, am mnden héen héfőől szombag ar, azaz mnden nap az álagnál egy kcsvel (de mndennap kb. ugyanannyval, pl. álagosan 4 kg-mal öbb kenyere keresnek a vevők. Szezonalíás Ilyen haás megfgyelheő akkor, ha bzonyos dőszakonkén az álagosnál kevesebb, máskor pedg az álagosnál öbb gény jelenkezk ugyanabból az áruckkből, és mndké haás egyforma rendszerességgel jelenkezk újra. (Bolunkban ez jelenené, ha pl. pénekenkén kugróan alacsony a kenyérvásárlás, mer sok család eluazk hévégére. Cklkusság A cklusok lefolyása eljesen hasonló, mn a szezonáls ngadozásoké. Amér megkülönbözejük a szezonalíásól, az az dőben nagyobb lépéke. gy cklus ugyans öbb szezon s áfog. Álalában az egy éven belül hullámzásoka szokás szezonnak, az azon úl ngadozás pedg cklkusságnak nevezn. e ez nem szükséges, hogy mndg így legyen. (pl. egy auópályán megfgyelheünk he szezonalíásoka, és hav vagy féléves cklusoka s. Auókorrelácó zzel az a jelensége próbáljuk megragadn, amkor valak észlel, hogy frss kenyér érkeze és bár nem vol szándékában vásároln, mos mégs megesz. z nem mnden áruckk eseén fonos összeevő, de pl. dvackkek eseén egy nagyon fonos haás, am az ado áruckk rán keresle fejlődésé erősí fel. 4

5 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Vélelen haások Az eddg smeree génykomponensek mnd egyszerűen érelmezheőek. gy nagyon fonos elem ebben a sorban a vélelen, előre nem láhaó gényekre s gondoljunk. Ilyen, amkor egy arra járó krándulócsapa beér kedvenc bolosunkhoz és bevásárol, vagy éppen szokalanul sok, vagy éppen a szokásosnál kevesebb család uazk el hévégére. z a vélelen ermészeesen nem udjuk semmlyen varázslaal előre megbecsüln. Amre örekszünk, az puszán az lehe, hogy a vélelen haások a leheő legkevesebb kellemelensége okozzák, azaz haásuk a öbb ényező melle ne legyen domnáns. Kérdés: zen eszmefuaások uán hogyan s alakul k a ényleges gény? Válasz: Az gény pllanany éréke az gény jellege vélelen válozások Am az előrejelzés feladaunka alaposan megnehezí, az a ény, hogy a fen emlíe haások álalában egyszerre jelenkeznek. Természeesen nem mnden haás jelenk meg egyforma erősséggel, és sok eseben néhány haás annyra nem felsmerheő, hogy akár el s hanyagolhajuk. zzel kapcsolaos felelősségünk az, hogy akár öbb elemzés módszer kpróbálva, vzsgáljuk meg az adaanka, és a legkevésbé fonos haásoka kszűrve, a legnagyobb súllyal szereplő összeevőke felsmerve, helyesen adjuk meg a kövekező dőszak(okra vonakozó becslésünke. Konsans jellegű gény előrejelzése Az előrejelzés feladaok megoldásánál az alább jelöléseke használjuk: az gény ényleges (mér éréke a -k peródusban,,τ a peródusból, a τ peródusra előre jelze érék, e az előrejelzés hbája (az előre jelze és a ényleges érék különbsége a k peródusban Amennyben τ, vagys a kövekező peródusra jelzünk előre, akkor csak -el jelöljük 5

6 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek 6 lőrejelzés mozgó álaggal ézzük az alább esee. peródusra előre próbáljuk meg megbecsüln a várhaó vevő gényeke. Ha nncs semm ámponunk, akkor első közelíésbe mnden hónapra azonos gény feléelezünk, vagys j n Számísuk k, hogy ezzel az előrejelzéssel, álagosan mekkora hbá véünk peródusonkén. Az álagos hbanégyze: ÁH ( ( Keressük meg, hogy mely érékre adódna a legksebb álagos hba: ( ÁH Az egyenlee -re megoldva: am nem más, mn az peródusra számío álagos gény. Az eredmény az muaja, ha van peródus (pl. 5 nap, melynek vevő adaa alapján előrejelzés szerenénk adn az k peródusra (a 6. napra, akkor a legegyszerűbb módszer, ha az elmúl peródus (5 nap adaanak az álagá veszem. Mndez az első ábrán láhaó. Mozgó álaggal előre jelze gény Az első peródus alapján előre jelze gény: [ ]... A leguolsó peródus elele uán, a legfrssebb ada segíségével akualzáljuk az előrejelzés. z az jelen, hogy a peródus adaa (mn a legfrssebb bekerül a sorba, a legrégebb - vszon már kmarad: [ ] [ ] ] [... vagys a mozgó álag mndg ugyananny elem álagá jelen, csak a legfrssebb adaok folyamaosan bekerülnek az álag képleébe, a legrégebbek pedg folyamaosan kkerülnek a sorból.

7 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek 7 peródus gény e- e- e e- e- e Ábra Vzsgáljuk meg, hogy ez a módszer mlyen hbával dolgozk. A várhaó éréke jelöljük a saszka számíásokból már smer µ vel, a szórás pedg val. Vagys µ,. Az előrejelzés hbájának (e várhaó éréke mozgó álag eseén: * ]... [ µ µ Az előrejelzés hbájának (e varancája és szórása mozgó álag eseén: ]... [

8 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Vagys e Gyakorló felada Ismer egy repülőgép moorok javíásával foglalkozó üzem eseén a javío moorok negyedévenkén mennysége ké évre vsszamenőleg. Végezzen előrejelzés a kövekező negyedévre! egyedév MA(3 Hba MA(6 Hba ? 8?. Tábláza 8

9 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Megoldás lőször vegyük mndg a leguolsó három peródus álagá, a áblázaban MA(3 al jelölve: , , , , Hogyan válozk az eredmény, ha készer ekkora dőávo fogunk á az álaggal, pl. 6 peródus [a áblázaban MA(6]? , , , Az eredmények a kndulás adaokkal és az előrejelzés hbával az. áblázaban megalálhaók. A. ábra az adaoka és az eredményeke grafkus formában muaja meg. Megoldás mozgó álaggal Meghbásodások száma egyedév Meghbásodások száma MA(3 MA(6. Ábra 9

10 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek lőrejelzés exponencáls smíással Az exponencáls smíás ké adao használ fel a kövekező peródusra örénő előrejelzéshez. Az egyk, a leguóbb smer (mér ényleges gény, a másk az ugyanerre a leguóbb peródusra előre jelze érék (becsül. ké ag súlyozo álaga adja a kövekező peródusra szóló előrejelzés. A súlyszámo -val jelöljük. Éréke és közö elvleg eszőleges lehe. Az algormus a kövekezőképpen működk: lőrejelzés a kövekező peródusra * a mosan peródus mér éréke (- * a mosan peródusra (korábban előre jelze (becsül érék Képleben: - (- - Ha felbonjuk a zárójele, és ásrukuráljuk a válozóka: - ( e - Azér hívják exponencáls smíásnak, mer ha elkezdünk az első képleünkbe vsszahelyeesíen, vagys mnden ag helye az, hogy hogyan s számíhaó: - (- - - (-[ - (- - ] - (- - (-[ -3 (- -3 ] ha elvégezzük a agok összegyűjésé: - (- - (- -3 (- 3-4 (- - (- akkor egy olyan polnomo kapunk, melynek agjanál a súlyszámok exponencálsan váloznak. Zár képleé alakíva: ( ( ha az előrejelzés nagyon hosszú deg végezzük, vagys, akkor a súlyszámok összege: ( ( ( xponencáls smíás eseén az előre jelze gény ehá az összes múlbel gény súlyozo álaga úgy, hogy az egyes agok súlya exponencálsan csökken az dő múlásával. Így a legrégebb agok súlya gyakorlalag elhanyagolhaó. z segí válaszoln a kövekező kérdésre, mely valószínűleg mndenkben felmerül, ak megpróbál az algormus segíségével előrejelzés készíen. Lájuk, hogy a képle vsszafelé a végelenségg mehene.

11 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek zér kényelenek vagyunk valahol megszakían a sor, és egy eszés szern válaszo dőponól kezden a számíás. z hívjuk ncalzálásnak. z megehejük, pl. úgy, hogy az első előre jelze és ényleges érék legyen egymással egyenlő, azaz. Hogy hol ncalzáljunk, vagys hol legyen az első ag az adasorban, az függ a válaszo érékől s. Mnél nagyobb ugyans az, annál kevesebb ago érdemes a korább előrejelzések sorozaából fgyelembe venn, mer már néhány ag uán gyakorlalag nullához közel súlyszámmal szerepelnének. Ha kcs, akkor öbb agnak van érzékelheő súlya a kövekező előrejelzés kszámíásához. z a vszony, a. és 3. ábra muaja meg. gyeljük meg, hogy, -nél (. ábra még a harmncadk agnak s van (bár csekély szerepe, míg,9 -nél (3. ábra már a zedk ag súlya s gyakorlalag nullává vál. alfa, súly, Ábra alfa,9 súly,5,, Ábra

12 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Az előrejelzés hba várhaó éréke exponencáls smíás eseén: ( ] (... ( [ ] ( (... ( [ ( (... ( µ µ µ µ Az előrejelzés hbájának (e varancája és szórása mozgó álag eseén: ( ( ] (... ( [ ( ] (... ( [ ] ( (... ( [ ( (... ( ( ( Vagys e Gyakorló felada Az előző felada adaa felhasználva jelezzük előre a klencedk negyedévre várhaó gény exponencáls smíással. egyedév xp(, Hba xp(,7 Hba ??

13 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Megoldás Incalzálás:,,7,* ( -,*,7* ( -,7* 3,*5 ( -,* 5 3,7*5 ( -,7* 35 4,*75 ( -,*5 4,7*75 ( -,7* ,*86 ( -,*,4 5,7*86 ( -,7*93 88, 88 6,*5 ( -,*,4,86 3 7,*85 ( -,*,86,74 8,*35 ( -,*,74,46 9,*9 ( -,*,46 7,4 7 6,7*5 (-,7*88,3,93 4 7,7*85(-,7*3,9363, ,7*35(-,7*63,6799,6 93 9,7*9(-,7*9,6,78 Javíások száma Peródus lőrejelzés (alfa, Meghbásodások száma lőrejelzés (alfa,7 5. Ábra 3

14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Lneárs renddel rendelkező gény előrejelzése A lneárs rend az jelen, hogy az gény peródusról peródusra folyamaosan növekszk. A növekedés üeme (azaz ké egymás köveő peródusban észlel gény közö különbség állandó lleve csak a már smeree vélelen ngadozás muaja. Ilyen eseben a keős exponencáls smíás használjuk, melye gyakran Hol módszernek s neveznek. Keős exponencáls smíás, a Hol módszer Az eljárás alapgondolaa ugyanaz, mn am már megsmerünk az exponencáls smíás során, vagys a különböző peródusokban észlel gényeke nem egyforma erősséggel vesszük fgyelembe. Lneárs rendnél keéválaszjuk a feladao. gyrész mnden megfgyel ényleges érékből megpróbáljuk khámozn az álagos éréke, hszen a megfgyel érék egy lneársan növekedő gény rej. Az álagos érék azér fonos, mer erre állna be az gény, amennyben a rendhaás hrelen megszűnne. Maga a növekedés üem (rend az egymás köveő peródusok álaganak különbsége. Sajnos a peródusok közö növekedés méréke (maga a rend sznén ngadozk, így a rend smíásához sznén szükségünk van egy smíás paraméerre, am β -val jelölünk. A rend ngadozása az jelen, hogy pl. megállapíjuk valamely gény növekedés üeme álagosan hav %. z jelenhe az, hogy az első és másodk hónap közö % -o mérünk, a másodk és harmadk közö, % -o, a harmadk és negyedk közö,9 % -o sb. Vagys a rend ugyanúgy ngadozk, mn az álagos gény. Az előrejelzés ebből a ké külön külön smío adaból, azok összegekén adódk. Képleünk a kövekező: Az állandó (álagos gény előrejelzése: S * ( *( S G A rend (növekedés üem előrejelzése: G β * ( S S ( β * G Az előrejelzés ebből a ké részből áll: S G Ha a -k peródus alapján nemcsak a kövekező, hanem később peródusokra s előrejelzés akarunk adn (öbblépcsős előrejelzés, akkor,τ S τ*g. A 6. ábra az szemléle, hogy mkén működk a Hol módszer. 4

15 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek G S G S-S S - G- S-S- S- - - S- G- S--S Ábra Az ábrából leolvashaó hogy az S - G - - azaz az előre jelze érék a ké külön smío ada összege. Ugyanígy ovább, az S - G - valamn S G. z peródusról peródusra smélődk. Az, és a β smíás ényezőkre ugyanaz az elméle megfonolás érvényes, mn am már az exponencáls smíás árgyalása során végggondolunk. Célunk az, hogy sabl prognózsunk legyen a közel jövőben várhaó gényekről. A smíás állandók mndg az akuáls megfgyelések súlyá jelenk, így ha az érékük nagy, akkor a leguolsó esemény súlya meghaározó lesz a később előrejelzésekben. zér kell ezeke nkább kcsre válaszan. 5

16 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Keős exponencáls smíás eseén ehhez hozzájön még az, hogy ké külön smíás végzünk. A másodk smíásól (am a meredekségeke smíja, vszon az várjuk, hogy legalább annyra sabl legyen, mn az első smíás, am az álaggény próbálja meg az adasorból khámozn. Azaz β egyenlőlenségnek kell(ene eljesülne. Gyakorló felada A már jól smer repülőgépes feladao oldjuk meg a Hol módszer segíségével s: egyedév S G Hba - 9 9,9 5,, 8,9-3, ,5 9,64 3, 57, , 9,4 36,4 5, ,74 8,98 4,6 5, ,45 9,36 47,7-37, ,3 9,8 6,8-44, ,5 8,95 75, 85, 9 75,47? Megoldás A kezde érékek legyenek az alábbak (ncalzálás: S ; G ;,; β, S G S,*(-,*( 9 G,*(9- (-,* 9,9 9 9,9 8,9 9 S,*5(-,*(99,9, G,*(,-9 (-,*9,9, 3,, 3, 3 6

17 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek S 3,*75(-,*(,, 6,5 G 3,*(6,5-, (-,*, 9,64 4 6,5 9,64 36,4 36 S 4,*86(-,*(6,59,64 3,4 G 4,*(3,4-6,5 (-,* 9,64 9,37 5 3,4 9,37 4,6 4 S 5,*5(-,*( 3,49,37 38,735 G 5,*(38,735-3,4 (-,* 9,37 8, ,735 8,985 47,7 48 S 6,*85(-,*( 38,7358,985 5,448 G 6,*(5,448-38,735 (-,* 8,985 9, ,448 9,358 6,86 6 S 7,*35(-,*( 5,4489,358 65,5 G 7,*(65,5-5,448 (-,* 9,358 9,8 8 65,5 9,8 75,5 75 S 8,*9(-,*( 65,59,8 66,5 G 8,*(66,5-65,5 (-,* 9,8 8, ,5 8,949 75,

18 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek lőrejelzés szezonáls ngadozás eseén Szezonáls ngadozás ala az érjük, amkor az gény egy álagos érék, vagy lneárs rend körül ngadozk. Peródusnak nevezzük az az dőszako, mely mnden szezon csak egyszer aralmaz. gy peróduson belül a szezonok számá el jelöljük. Mndez az alább ábrán s láhaó. Az azonos szezonoka (melyeke ugyanaz a beű jelez a könnyebb felsmerheőség érdekében összekööük. gény c d c d a a b b dő peródus peródus 7. Ábra Az egyes szezonokon belül a peródus álagáól való elérés a szezonndex segíségével fejezzük k. A szezonndex nem más, mn az gény akuáls érékének és a peródus álagos érékének normalzál hányadosa: c álag álag 8

19 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Ha egy adasorban helyesen smerük fel a szezonalíás, akkor ez úgy ellenőrzhejük, hogy a szezonndexek összege ( áalakíással s beláhaunk. c álag álag c megegyezk a szezonok számával (, melye az alább ks Sajnos bonyolulabb eseben, pl. ha az álag gény rend szern válozk, akkor az álagéréke álalában regresszós egyenes segíségével számíhajuk k. Szemléleő felada Megfgyelék, hogy egy erméknél, az első félévben a keresle, rendszeresen alacsonyabb, mn a másodk félévben. z úgy eknhejük, hogy az év a peródus, mely ké szezonból (első ll. másodk félév áll. gy ado évben az első félév gény db. (, a másodk félévben 3 db. ( 3. A szezonalíás fakorok (c az alábbak szern számíhaók k. álag 3 4 Az első félév (első szezon szezonndexe: c, 5 álag 3 A másodk félév (másodk szezon szezonndexe: c, 5 álag llenőrzéskén a szezonndexek összege meg kell egyezzen a szezonok számával: c c,5,5 ( 9

20 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Az előrejelzés hbák elemzése Az előrejelzés során udomásul kell vennünk, hogy valamekkora hbá bzosan elköveünk, hszen a vélelen haásoka nem udjuk kküszöböln. Az s nylvánvaló, hogy mnél ávolabb dőre vonakozk az előrejelzés, annál nagyobb a hba valószínűsége s, és méréke s. A hbák elemzéséhez sok különböző muaó felhasználhaó. zek egy része agregálhaó, egy részének a peródusonkén válozása köveheő. Az alábbakban áeknünk néhány jellegzees muaó. Az előrejelzés hba: Álagos elérés (hba: e Á e Álagos abszolú elérés (hba: ÁA e Álagos négyzees elérés (hba: Á e Relaív (százalékos elérés (hba: R * Álagos relaív (százalékos elérés (hba: ÁR R * * Álagos abszolú relaív (százalékos elérés (hba: z az érék az muaja meg, hogy előre haladva az dőben, a módszerünk alul- és felülbecslésből származó hbá, mennyre egyenlík k egymás. Gondoljunk arra, hogy az előző peródusban pl. db. plüssmacval öbb gény jelezünk előre, így enny marad rakáron. ÁAR R * * Az előrejelzés jóságának megállapíásához nagy segísége nyúj a köveő jel kszámíása és nyomon köveése. A köveőjele mnden egyes peródusra kszámíjuk, és a válozásá fgyelemmel kövejük. A köveő jel A köveő jel kszámíásához ké ényező kell folyamaosan (mnden peródusra kszámíanunk. Az egyk az előrejelzés hba fuó összege, melynél előjelesen összegezzük az előrejelzés során elkövee hbáka. Képlee: HÖ e

21 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek rre a hónapra pedg db. al kevesebbe becsülünk, így ké hónapra veíve, végül s nagyon jó előrejelzés skerül adn. Természeesen ez egy sarkío ese, de fonos udnunk, hogy az előrejelzés módszer görgee hbája mekkora, hszen ha ez a hba, pl. lneárs rend szern növekszk, akkor az bzonyíja, hogy a kválaszo módszer nagyon rossz. A másk, az álagos abszolú elérés, mely a fen képlegyűjeményben s megalálhaó: ÁA e z a szám az muaja meg, hogyan válozk az előrejelzés módszer álagos hbája az dő előrehaladásával. gyeljük meg, hogy mnden peródusban a hba abszolú éréké vesszük, és ezek álagá számíjuk k. kkor ugyans nem kompenzálják egymás az alálleve fölébecslésből származó elérések, hanem a ényleges hbákkal dolgozunk, am az jelen, hogy ugyanolyan rossz ha alábecsüljük az gény, mnha fölé becsüljük. ké muaószám hányadosa a köveő jel. HÖ Képlee: KJ ÁA Szemléleő felada e R (% Január ,63 ebruár ,54 Márcus - -9,9 Áprls ,67 Május ,57 Júnus ,76 Álagos elérés (Á -36,667 Álagos abszolú elérés (ÁA 66,667 Álagos négyzees elérés (Á 4933,33 Álagos relaív elérés (ÁR(% -3,4 Álagos abszolú relaív elérés (ÁAR(% 6,347

22 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek A köveő jel számíása az alább áblázaban alálhaó: e HÖ ÁA KJ Január , ebruár ,33 Márcus ,33 -,64 Áprls ,3 Május ,43 Júnus ,67-3,3 A köveő jele az alább grafkonon ábrázoljuk. Köveő jel KJ , , ,64 -,43-3,3 Peródus 8. Ábra A köveő jele dagramon ábrázolva, és elemezve arra kell örekednünk, hogy éréke 4,,6 < KJ > 4,,6 közö legyen. Amennyben egyszer - készer kugrk a megado arományból az nem baj, fonos az, hogy mnden lyen kugrás uán vsszaérjen a megado arományba.

23 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Összefoglalás Az dősor elemzés elvén működő előrejelzés módszereke három kaegórában vzsgáljuk, mer a nap gyakorlaban lyen ípusú adasorokkal alálkozunk.. Álalános gény, azaz semm orzíó haás, nem észlelheő. A pllanany gény, egy jól meghaározhaó álagérék körül a vélelen haások befolyásával válozk, mely egyszerűen számíhaó mozgó álag vagy exponencáls smíás segíségével.. Vlágosan megfgyelheő egy peródusról peródusra örénő haározo emelkedés, vagy csökkenés, melynek méréke sznén valamlyen álagérék körül válozk. z a folyamao kövehejük a Hol módszer, vagys a keős exponencáls smíás segíségével, de eseenkén használhajuk a regresszós elemzés s. 3. Sznén gyakor ese, hogy az dősor valamlyen szabályos és smélődő ngadozás mua egy jól meghaározhaó dőszak ala. bben az eseben szezonáls ngadozásról van szó, mely jelenség felsmerésé és kezelésé az smeree szezonndexek segíségével ehejük meg. Az előrejelzés módszerek sokféleségéből sejhejük, hogy egy szövevényes adasor eseén lehe, hogy öbb módszer s k kell próbáln, melő a végleges előrejelzésünke megadnánk. z persze örénhe úgy s, hogy ugyanazon modell kereen belül például a paraméereke válogajuk valamlyen szabály szern, mndaddg, amíg olyan eredmény nem kapunk, melynek várhaó hbája még az ado eseben elvselheő kockázao jelen. 3

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája HAVRAN DÁNIEL Pénzgazdálkodás szokások haása a működőőkére. A Magyar Posa példája A hálózaos parágakban, ahogy a posa szolgálaásoknál s, a forgalomban lévő készpénz nagyméreű működőőké jelenhe. A Magyar

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Volt-e likviditási válság?

Volt-e likviditási válság? KÜLÖNSZÁM 69 VÁRADI KATA 1 Vol-e lkvdás válság? Volalás és lkvdás kapcsolaának vzsgálaa Széleskörűen aláámaszo, emprkus ény, hogy önmagában a nagyobb volalás csökken a pac lkvdásá, vagys válozékonyabb

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses V. A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye, mágneses körök A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás,

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

MNB Füzetek 2000/5 MIRE JÓ A FOGYASZTÓI-ÁR STATISZTIKA. Ferenczi Barnabás Valkovszky Sándor Vincze János: 2000. augusztus

MNB Füzetek 2000/5 MIRE JÓ A FOGYASZTÓI-ÁR STATISZTIKA. Ferenczi Barnabás Valkovszky Sándor Vincze János: 2000. augusztus MNB Füzeek 2/5 Ferencz Barnabás Valkovszky Sándor Vncze János: MIRE JÓ A FOGYASZTÓI-ÁR STATISZTIKA 2. auguszus ISSN 29 9575 ISBN 963 957 77 Onlne ISSN: 585 5597 Ferencz Barnabás: Közgazdaság és kuaás főoszály,

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemléle leheőségek az agro-ökoszszémák modellezésében Dokor (D) érekezés ézse Ladány Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeem anár BCE, Kerészeudomány Kar, Maemaka és Informaka Tanszék Szakma

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE EVÉEES KONENZÁCIÓS ÉS EENNYOMÁSÚ GŐZURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHAÓSÁGI MOEEZÉSE r. Fazekas Anrás Isván Magyar Vllamos Művek Zr. / Buapes Buapes Műszak és Gazaságuomány Egyeem Energeka Gépek és Renszerek

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

1. DINAMIKUS OPTIMALIZÁLÁS

1. DINAMIKUS OPTIMALIZÁLÁS Szolnok Tudományos özlemények XV. Szolnok, 2011. Fazekas Tamás 1 A DINAMIUS OPTIMALIZÁLÁS MÓDSZERÉNE ALALMAZÁSA A MAROÖONÓMIAI MODELLEZÉSBEN A anulmányban rövd összefoglaló és áeknés adok arról, hogy a

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT TERMELÉSMENEDZSMENT. 1. Előadás. A f é l é v t a r t a l m a. 1. Előrejelzés. 2. Kapacitástervezés. 3. Készletgazdálkodás

TERMELÉSMENEDZSMENT TERMELÉSMENEDZSMENT. 1. Előadás. A f é l é v t a r t a l m a. 1. Előrejelzés. 2. Kapacitástervezés. 3. Készletgazdálkodás TERMELÉSMEEZSMET. Előadás TERMELÉSMEEZSMET. Előrejelzés 2. Kapaciáservezés 3. Készlegazdálkodás 4. Termeléservezés 5. Termelési folyama szabályozása 6. Telephely opimális kialakíása A f é l é v a r a l

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003. MSKOL GYTM VLLMOSMÉNÖK NTÉZT LKTOTHNK- LKTONK TNSZÉK D. KOVÁS NŐ LKTONK /. (ŐSÍTŐK) LŐDÁS JGYZT 3. Mskolc gyeem lekroechnka-lekronka Tanszék.6. rősíők z erősíők az erősíő ípsú dszkré félvezeők és negrál

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Elektromágneses indukció (Vázlat)

Elektromágneses indukció (Vázlat) Elekromágneses ndukcó (Vázla). z elekromágneses ndukcó és annak fajá. mozgás ndukcó 3. Lenz-örvény 4. yugalm ndukcó 5. Időben válozó mágneses mező álal kele elekromos mező ulajdonsága 6. Kölcsönös és önndukcós

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Dr. Kolai Tamás TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT okaási segédanyag Budapes, 06 TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Lineáris regresszió. Statisztika I., 4. alkalom

Lineáris regresszió. Statisztika I., 4. alkalom Lneárs regresszó Statsztka I., 4. alkalom Lneárs regresszó Ha két folytonos változó lneárs kapcsolatban van egymással, akkor az egyk segítségével elıre jelezhetjük a másk értékét. Szükségünk van a függı

Részletesebben

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II.

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. Gerse Károly KAZÁNOK II. BME Energeka Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapes, 04 Gerse Károly: Kazánok II. Első kadás Szerző jog Gerse Károly, 04 ISBN 978-963-33-00-8 (Nyomao váloza)

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia.

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia. 4 Lneárs csllapíalan szabad rezgés Lneárs csllapío szabad rezgés Gyenge csllapíás Ger-jesze rezgés Aplúdó rezonanca Lneárs csllapíalan szabad rezgés: Téelezzük fel hogy a öegponra a kvázelaszkus vagy közel

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés A m és az átlag Standard hba Mnta átlag 1 170 Az átlagok szntén ngadoznak a m körül. s x s n Az átlagok átlagos eltérése a m- től! 168 A m konfdenca ntervalluma. 3 166 4 173 x s x ~ 68% ~68% annak a valószínűsége,

Részletesebben

Regresszió. Fő cél: jóslás Történhet:

Regresszió. Fő cél: jóslás Történhet: Fő cél: jóslás Történhet: Regresszó 1 változó több változó segítségével Lépések: Létezk-e valamlyen kapcsolat a 2 változó között? Kapcsolat természetének leírása (mat. egy.) A regresszós egyenlet alapján

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

EVOLÚCIÓS GAZDASÁGOK SZIMULÁCIÓJA

EVOLÚCIÓS GAZDASÁGOK SZIMULÁCIÓJA Budapes Közgazdaságudomány és Államgazgaás Egyeem Maemaa Közgazdaságan és Öonomera Tanszé EVOLÚCIÓS GAZDASÁGOK SZIMULÁCIÓJA Ph.D. éreezés Benede Gábor Budapes 003 Zolána Taralomjegyzé. Fejeze: Bevezeés..

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont É 047-06//E. felada Összesen 5 pon Bepárló készülékben cukoroldao öményíünk. A bepárló páraerében 0,6 bar abszolú nyomás uralkodik. A hidroszaikus nyomás okoza forrponemelkedés nem hanyagolhaó el. A függőleges

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK Taralomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 7. ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÁLTALÁNOS MOZGÁSEGYENLETEI... 9.. Ado mozgásállapo megvalósíásához szükséges energia... 0.. Mozgásállapo meghaározása ado energiaforrás alapján... 5.

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

ANALÓG ELEKTRONIKA - előadás vázlat -

ANALÓG ELEKTRONIKA - előadás vázlat - Analó elekronka - előaás vázla ANAÓG EEKONIKA - előaás vázla - Eyen mennyséek (eyen-áramú körök) vzsálaa áramkör alkaelemek: -akív / passzív fesz/áramo ermelő elemeke szokás akív, öbke passzív elemeknek

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :41 Elektronika - Váltófeszültségű házatok

Gingl Zoltán, Szeged, :41 Elektronika - Váltófeszültségű házatok Gngl Zolán, Szeged, 6. 6.. 3. 7:4 Elerona - Válófeszülségű házao 6.. 3. 7:4 Elerona - Válófeszülségű házao z Ohm örvény, Krchhoff örvénye érvényese z alarészeen eső feszülség és áram pllanany érée nem

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan II.

Elméleti közgazdaságtan II. Elméle közgazdaságan II. Makroökonóma Műszak haladás műszak haladás lehe uonóm és ndukál Megesesül és nem megesesül Hcks szern semleges Harrod szern semleges Solow szern semleges Műszak haladás műszak

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben