Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata"

Átírás

1 Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa

2 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva

3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Közgazdaságani Ph. D. program Haáridős indexpiacok érési folyamaa Ph. D. érekezés Radnai Máron Budapes 3

4 aralomjegyzék I. BEVEZEÉS... 3 II. KORÁBBI KUAÁSAIM ÖSSZEFOGLALÁSA Magyar részvények Budapesen és Bécsben A kárpólási jegy árfolyamának modellezése Az arbirázsleheőségek álalános elemzése... 9 III. AZ ELMÉLEI ÉS EMPIRIKUS IRODALOM ÁEKINÉSE.... Haáridős indexpiacok ökélelenségei az irodalomban.... Fuures és forward árfolyamok elérése az irodalomban... 5 IV. FELHASZNÁL MÓDSZEREK Elmélei ár és az árazási hiba Semleges sáv Fuures és forward árfolyamok álalános modellje V. ELMÉLEI EREDMÉNYEK Haáridős indexárfolyamok őke- és rövidre eladási korláok eseén Haáridős indexárfolyamok lognormális árfolyamok eseén VI. EMPIRIKUS EREDMÉNYEK A BUX összeéele és számíása A BÉ azonnali és haáridős piacai ranzakciós kölségek Kihasználalan arbirázsleheőségek Az árazási hiba elemzése napi adaokon Az árazási hiba elemzése üzleköési adaokon A fuures és forward árfolyamok elérésének elemzése napi adaokon... 9 VII. VÉGKÖVEKEZEÉSEK IRODALOMJEGYZÉK...

5 I. Bevezeés A őzsdeindexekre vonakozó haáridős szerződéseke 98-ben az USA-ban vezeék be először. Bevezeésük elő sokaka foglalkozao a kérdés, hogy hogyan haározhaó meg a őzsdeindex egyensúlyi haáridős ára. A kérdés igen könnyen megválaszolhaónak űn annak az elvnek a felhasználásával, hogy haékony piacon nincs arbirázs. ekinsünk el az oszalékfizeésől, és együk fel, hogy a beéi és hielkamaláb állandó és egyenlő. Az a befekeő, aki az index összeéelével azonos arányban megvásárolja a benne szereplő részvényeke, és eladja az indexe haáridőre, egy olyan pozíció hoz lére, aminek éréke a haáridős köés lejáraakor bizosan a haáridős köés ára. Egy ilyen pozíció ulajdonképpen egy olyan kockázamenes kövénnyel egyenérékű, amely a fuamidő végén éppen a haáridős ára fizei ki. Mivel a befekeőnek mindegy, hogy megveszi az indexporfolió és eladja haáridőre a haáridős árfolyamon, vagy vesz egy kockázamenes kövény, a haáridős árnak éppen annyival kell magasabbnak lennie az index mai érékénél, min amennyi az időarányos kockázamenes kama - különben arbirázsevékenység lép fel. 3 A őzsdeindex a őzsdén forgó részvények egy csoporja árának súlyozo álaga (álalában egy konsanssal szorozva, hogy nagyságrendje részvényárakhoz hasonló legyen). Az árak súlyozása sokféleképpen örénhe, leggyakrabban a őzsdei kapializáció alapján, vagyis a őzsdére az ado részvényből bevezee részvények összérékével súlyozzák őke. Részleesebben lásd Ábel-Sándor [99] és Fazakas [99] művei. A haáridős szerződés ké fél közö egy érékpapír előre rögzíe, jövőbeli időponban és előre rögzíe áron örénő adásvéele. Például júniusában ké cég megállapodik, hogy az eladó a vevőnek. szepember 5-én 6 forinér elad részvény. A vevő akkor nyer, ha szepemberében az aznapi ár magasabb 6 forinnál, az eladó pedig akkor, ha alacsonyabb. 3 Ez az arbirázs az angolszász gyakorlaban Cash and Carry -nek nevezik. Magyarul Vedd és vidd arbirázsnak fordíhanánk. 3

6 A feni egyszerű érveléssel szemben a kereskedés megkezdésé köveő évben a haáridős árak sziszemaikusan elérek az elméleileg jósol érékekől, ezér az irodalomban komoly via bonakozo ki ennek az elérésnek a magyarázaáról. Volak, akik ranzakciós kölségekkel, mások adózással, megin mások inézményi rugalmalansággal magyarázák az eléréseke. Az idő mulával az elérések egyre kisebbé válak - a piac megére, és mára az S&P 5 haáridős ára az elmélei ár körüli szűk sávban ingadozik. Az amerikai példa nyomán a világ egyre öbb őzsdéjén vezeek be hasonló haáridős konrakusoka - és érdekes módon a bevezeés köveő években máshol sem eljesülek maradék nélkül az arbirázsösszefüggések. A bevezeés köveően pedig ismé csak a szokásos érési folyama zajlo le. A dolgozaban három fő célkiűzés valósíok meg: egyrész egy olyan modell épíek, amely magyarázaul szolgál a haáridős indexpiacokon fellépő kezdei árazási hibákra, illeve későbbi elűnésükre. Másodszor modell épíek a fuures és forward árfolyamok elérő elszámolásából adódó árazási kövekezmények vizsgálaára a haáridős indexpiacokon. Harmadrész pedig elemzem a BUX, a Budapesi Érékőzsde indexe haáridős árának elérésé az elmélei érékéől a kereskedés megkezdése óa elel években, és eszelem elmélei modelleime az adaokon. A dolgoza felépíése a kövekező: a második részben a émához kapcsolódó korábbi kuaásaima muaom be. A harmadik részben áekinem a haáridős piacok ökélelenségei és a fuures és forward árfolyamok elérésé elemző nemzeközi irodalma. A negyedik részben egységes kereben ismereem az irodalomban alkalmazo módszereke és modelleke. Az öödik részben muaom be sajá modelleime. A haodik részben bemuaom a magyar inézményi kereek időbeli válozásá és i alálhaó a haáridős árak empirikus elemzése: áekinem az árazási hiba alakulásának saiszikai jellemző, valamin eszelem modelljeime. A dolgozao végül a heedik részben a végkövekezeések megfogalmazásával zárom. 4

7 II. Korábbi kuaásaim összefoglalása Kuaásaimban kiemel szerepe foglalnak el az arbirázsleheőségekkel kapcsolaos cikkek. A magyar pénzügyi piacok 99-es újraindulása óa elel időszakának örénee az arbirázsleheőségek örénee is vol - számos új pénzügyi ermék megjelenésé kövee ámeneileg valamilyen arbirázsleheőség. Cikkeimben az arbirázsleheőségek fellépésének okaival, valamin ökonomeriai vizsgálaukkal foglalkozam.. Magyar részvények Budapesen és Bécsben Első árgyban készül cikkem Radnai [993], amelynek címe Magyar részvények Budapesen és Bécsben vol. Megállapíoam, hogy ökélees őkeáramlás és ranzakciós kölségek jelenlée eseén egy részvény ára ké őzsdén csak a felmerülő ranzakciós kölségek mérékének megfelelő százalékkal érhe el, amelye a Budapesen és Bécsben jegyze részvények eseén 993-ban 4%-ra becsülem. A vizsgál időszakban érvényes köö devizagazdálkodás szabályai szerin az arbirázs végrehajása a magyar magán- és jogi személyek számára engedélyköeles vol, a külföldiek számára viszon nem. Bemuaam, hogy az arbirázs-összefüggés fennállásához elegendő az, ha csak az egyik ország szereplői számára engedélyeze az arbirázs. Felvázolam egy olyan modell is, amelyben az egyik ország befekeőinek az ado részvényől elvár hozama alacsonyabb a másik ország befekeőinek elvár hozamáól, és a modell kövekezeése az vol, hogy ebben az eseben a ké árfolyam közö arósan fennmarad a ranzakciós kölségek indokola szélességű sáv (a részvény ára nyilván abban az országban alacsonyabb, ahol magasabb az elvár 5

8 hozam), és a részvény ulajdonosaivá fokozaosan az alacsonyabb elvár hozamú ország befekeői válnak. Empirikus vizsgálaaimban az IBUSZ és a Foex részvény árfolyamai hasonlíoam össze a BÉ megnyiása, 99 júniusa és 99 decembere közö néhány kiemel időszakban. Az IBUSZ részvény bevezeésé köveő négy hónapban (99. június.-99. szepember 4.) az IBUSZ részvény bécsi ára szine végig magasabb vol a budapesi árnál, néha közel %-kal. A budapesi ár és az előző napi bécsi ár közö szignifikáns összefüggés vol megfigyelheő az auokorreláció kiszűrése uán is, ehá a budapesi ár a bécsi kövee. A ranzakciós kölségek indokola sáv szélességé (6%) az elérések öbbször is meghaladák, így ebben az időszakban maradak kihasználalan arbirázsleheőségek. A Foex bevezeése uáni időszakban (99. november február 7.) a piac már éreebb állapoo muao. Mindké részvény ké országbeli árfolyama közi különbség álalában alaa marad a becsülheő ranzakciós kölségeknek (IBUSZ 6%, Foex 7%), így a szereplők valószínűleg leheőségeike jórész kihasználák. Az időszak közepén, 99. január 7-én a forino 5%-kal leérékelék, ez megelőzően Bécsben, az köveően viszon álalában Budapesen volak alacsonyabbak az árfolyamok. Az uolsó vizsgál időszakban (99. szepember. és 99. december 3. közö) viszon ismé furcsa jelenségeke apaszalhaunk. A Foex ára a korábban apaszal módon végig a becsül sávon belül marad (akkor már csak 5%), az IBUSZ részvény ké ára azonban év végén elszakad egymásól: a budapesi ár az év végén közel 5%-kal meghalada a bécsi ára. Az időszak ala öbbször is megfigyelheő vol az arbirázsevékenység (az árak egymás irányába örénő egyidejű elmozdulása), de ez nem vol elég arra, hogy a különbségeke kiegyenlíse. A jelensége piaci szereplők 6

9 az árfolyam-beállíási akcióval magyarázák, de érheelen, hogy miér nem vásárolak és hozak á Bécsből részvényeke a külföldi brókercégek ebben az időben. Kijelenheő, hogy ebben az időszakban is maradak kihasználalan arbirázsleheőségek.. A kárpólási jegy árfolyamának modellezése A émában második jelenős publikációm Radnai [995], amely az izgalmas A kárpólási jegy a Magyar őkepiac Jolly Jokere címe kapa, mivel a kárpólási jegye sokféle vagyonárgyra lehee beválani (föld, részvény, élejáradék sb.), hasonlóan a francia káryából ismer Jolly Joker-hez. Cikkemben megállapíoam, hogy a kárpólási jegy egyensúlyi árá hosszú ávon nem lehe megállapíani, mivel a kárpólási örvényekben nem le egyérelműen meghaározva az a vagyonömeg, amire a jegyeke be lehe válani, és nem haározák meg a beválás feléelei sem. Ez ámaszoa alá az az egyszerű empirikus vizsgála is, amely semmilyen saiszikai összefüggés nem muao ki a kárpólási jegy és egy a BÉ-en forgó részvényekből összeállío porfolió napi hozamai közö. Bizonyos időszakokban azonban - ilyenek volak az egyes részvénycserék illeve az E-hiellel végze privaizációk időszaka a beválás konkré feléelei meghaározák, és ezekre az időszakokra néhány elmélei összefüggés fel lehee állíani. A privaizáció során bizonyos vagyonárgyak eseében a befekeők kárpólási jeggyel és kedvezményes 7%-os kamaozású, 5 éves lejáraú E-hiel is fizeheek. A befekeők nyilván mindig az a leheősége helyezék előérbe, amely olcsóbbnak bizonyul így az E-hielek piaci éréke felső korláo jelene a kárpólási jegyek árfolyamára nézve. Mivel az E-hielek jelenéréke a piaci kamaláb függvényében 7

10 csökken, a kárpólási jegy árának felső korlája is csökken a piaci kamaláb függvényében. A részvénycserék eseében az állam névéréken fogada el az akkoriban a névérék feléér a őzsdén megvásárolhaó kárpólási jegyeke, így arbirázsleheősége bizosío a cserék részvevőinek. Az óriási úlkeresle kezelésére a cserék során elsőbbsége nyújoak azoknak a kárpólási jegy ulajdonosoknak, akik a jegyek eredei jogosuljai volak, azaz akik nem a másodlagos piacon vásárolák a jegyeke. Ennek haására kialakul a haározaos jegyek forgalma az eredei jogosulak biankó meghaalmazásoka ölöek ki a vevők számára és áadák a jogosulságról szóló haározaoka is nekik, a vevők pedig fizee sorbanállókkal cseréleék be a jegyeke. Az így elado jegyek emia öbbe érek, így keős árfolyam alakul ki. Mivel a úljegyzés során úgyneveze káryaleoszásos allokációval (ehá jegyzésenkén egyenlően) oszoák el a részvényeke, és minden eredei jogosul csak egy jegyzés adhao le, a haározaos jegyek árfolyama a mennyiség függvényében csökken. Ennek modellezésére egy egyszerű modell dolgozam ki, amely fix sorbaállási kölsége éeleze fel, és a jegyzési helyek száma, a jegyzés ideje, a részvények piaci ára, a cserearány és a felajánlo részvények száma alapján számszerűsíee a haározaos jegyek árfolyamá. Az árfolyam a mennyiség növekedésével aro a haároza nélküli jegyek árfolyamához. Még egy beválási leheőség bizosío jól számszerűsíheő árfolyamo a jegyek számára: ez az élejáradékra válás ez viszon csak a 65 évnél idősebb eredei jogosulak igényelheék, és ezeknek a járadékoknak az eladása olyan nagy ranzakciós kölségekkel jár volna, hogy nem alakul ki piaca. Bizosíásmaemaikai módszerekkel megállapíoam, hogy a kárpóolaknak érdemes vol az élejáradéko válaszani, a férfiak számára a járadék öbbe ér, min a nők számára, és a járadék éréke a korral párhuzamosan is nő. 8

11 3. Az arbirázsleheőségek álalános elemzése Az arbirázsleheőségek kelekezésének okaival és a éves arbirázsjelzésekkel is foglalkozo Opciók és haáridős műveleek című jegyzeem (Radnai [997]). Az igazi arbirázsleheőségeke (amelyeke ehá a piaci szereplők ki is udnak használni) öbb csoporra oszoam:. Új pénzügyi eszköz megjelenése. Volailis piaci helyze 3. Állami beavakozás A legelső eseben álalában azér jelenkezhenek arbirázsleheőségek, mer a piaci szereplők nem mindig rendelkeznek a szükséges ismereekkel, vagy elegendő őkével arra, hogy kihasználjanak egy arbirázsleheősége összefoglalóan az inézmények kialakulalanok az arbirázsleheőség elüneésére. Erre vol jó példa az IBUSZ részvény bevezeése uáni helyze, vagy a BUX haáridős köések eseén a bevezeés uáni években fennálló arbirázsleheőség, amelye részleesen később elemzünk. A nagyon volailis piaci helyze rendkívüli események haására kövekezhe be (például egy őzsdekrach), amikor a szereplők nem udnak egyből reagálni az arbirázsleheőségek megjelenésére. Az állam, min sok más erüleen, arbirázsleheőségek erén is kínál néhány jó leheősége annak, aki szemfüles. Ilyen arbirázsleheőség vol az, amikor a néme újraegyesíéskor a kelenéme márká egy ideig egy az egy arányban váloák be nyuganéme márkává, vagy ide sorolhaóak a már szinén emlíe kárpólási jegyes részvénycserék is. 9

12 Részleesen elemezem az is, hogy melyek azok az eseek, amikor az arbirázsösszefüggések nem eljesülése nem jár együ kihasználalan profileheőségekkel (ezeke éves arbirázsjelzéseknek nevezem). Ide sorolhaóak az eléréseke meghaladó mérékű ranzakciós kölségek, inézményi korláok (például a rövidre eladás hiánya, vagy a őkeáramlás korláozása), az illikvidiás, valamin a végrehajási kockáza. Végül pedig bemuaam, hogy nincs ellenmondásban az arbirázsleheőségek jelenlée azzal, hogy a pénzügyi modellek a nincs arbirázs feléelezésével élnek. Elképzelheő, hogy bizonyos szereplők alacsonyabb ranzakciós kölségekkel udnak üzleelni, min az egyensúlyi árfolyamo kialakíó befekeők ekkor ők arbirázsprofira ehenek szer, de az egyensúlyi árfolyamo nem befolyásolják. Az is elképzelheő, hogy az arbirázsleheőségek minden szereplő számára adoak, de mennyiségük korláozo az egyensúlyi árfolyamo kialakíó befekeőnek ezér nem ju már belőlük.

13 III. Az elmélei és empirikus irodalom áekinése. Haáridős indexpiacok ökélelenségei az irodalomban A bevezeőben már emlíe S&P 5 haáridős konrakus árának elérése az elmélei áról komoly szakmai viá indío el az irodalomban. Az alábbiakban áekinjük néhány, émánka illeően meghaározó jelenőségű publikáció legfonosabb megállapíásai. Cornell és French [983a] az elmélei ára a már ismeree arbirázs-összefüggések segíségével haározák meg. Modelljükbe azonban bekapcsolák a ranzakciós kölségek (brókeri jualékok az azonnali és a haáridős piacokon, illeve a véeli és eladási árfolyamok elérése) jelenléé is. Ebben az eseben az elmélei ár körül egy úgyneveze semleges sáv alakul ki, amelyen belül a haáridős ár szabadon mozogha anélkül, hogy lenne arbirázs, mivel a kölségek a eljes nyeresége elvinnék. Cikkükben feléelezék, hogy a ranzakciós kölségek az index érékével arányosak. A haáridős S&P 5 kereskedésének megkezdése uáni időszakban (98 és 984 közö) azonban az árak nem a modell előrejelzéseinek megfelelően alakulak, hanem azokól alaposan elérek, és a különbség arósan nagyobb vol annál, ami a ranzakciós kölségekkel meg lehee magyarázni. A valóságban ugyanis a haáridős index éréke az azonnali indexérék ala vol (ami csak negaív kockázamenes kamaláb eseén léezhe, ha nincs arbirázs). Az árazási hiba 4 (ami az akuális ár és az elmélei ár százalékos elérésekén definiálunk) auokorrelál vol, és a lejára közeledével fokozaosan csökken. 4 A angol nyelvű szakirodalomban álalánosan használ mispricing kifejezés a cikkben árazási hibának nevezzük. Képleel M F a F F =, ahol Fa a ényleges haáridős ár, míg F az elmélei haáridős ár.

14 Cornell és French [983b] a diszkon arós fennmaradásá azzal magyarázák, hogy az arbirázspozíció ké oldalán, vagyis az indexporfolión és a haáridős köésen elér nyereség elérő módon adózik. A porfolión elér nyereség csak abban a pillanaban adózik, amikor a porfolió eladja ulajdonosa, míg a haáridős eladáson elér nyeresége illeve veszesége a napi elszámolás mia minden nap könyvelik. Ha egy arbirázspozíció ehá ányúlik a kövekező adózási évre, és az indexporfolión nyereségünk van, mos le kell adóznunk egy olyan nyeresége, ami jövőre, a pozíció lezárásakor egy kisebb, de jelenős veszeség fog ellenéelezni. Az ügyleben ezér egy bújao, úgyneveze adóidőzíési opció van. Ez az érve Figlewski [984a] ké irányból is ámada. Egyrész az adókulcsok nem egyenlők minden piaci szereplő számára, így az adóidőzíési opció is különböző mérékben érékelik (aki nem fize adó, mer például veszeséges, az nem érékeli semennyire - ső, ha a diszkon emia állna fel, ez a szereplő exraprofira ehene szer egy ilyen ügyleel). Másrész a befekeők soha sem emlíeék ez az opció azok közö a ényezők közö, amelyek dönéseikre haással vannak. Számos ovábbi cikk próbála az árazási hibá megmagyarázni - a legöbben piaci ökélelenségek jelenléé éelezék fel az elemzésben. Modes és Sundaresan [983] szerin a diszkonok fő okai a kölcsönzö érékpapír eladásakor (shor selling) 5 fellépő akadályok volak. Néhány piaci szereplő számára ugyanis az elado részvényekből befolyó bevéel csak egy része vol felhasználhaó, így az arbirázs kölségei ovább nőek (kamaveszeségeke szenvedek). A feni érvekkel azér nem ére egye Figlewski [984a], mer az emlíe haás nem aroa olyan mérékűnek, ami az elérések arós, megfigyel mérékű fennmaradásá magyaráza volna. Hiányola emelle annak magyarázaá, hogy 5 Ez az jeleni, hogy valaki olyan érékpapír ad el, amely nincs a ulajdonában. A (nemzeközi) gyakorlaban ez érékpapírok kölcsönvéelével valósíhaó meg, amiér a kölcsönadó jualéko számí fel.

15 miér állnak elő egyálalán arbirázsleheőségek - a részvényekkel rendelkező befekeők miér nem érékesíik részvényeike és vásárolják vissza őke haáridőre. Figlewski [984a] más magyarázaal szolgál: szerine a diszkonok fő oka az új piaccal kapcsolaos ismereek hiánya és az arbirázsleheőségekre csak lassan reagáló inézmények volak - így a piac ámeneileg nem kerül egyensúlyba. Cikkében a NYSE és az S&P 5 haáridős konrakusok elmélei áról való elérésé vizsgála 98. június. és december. közö. Megállapíoa, hogy az indexek haáridős árai mindké index eseében folyamaosan az elmélei ár ala volak. A százalékos elérés auokorrelál vol, és a lejára közeledével csökken. Csökken ovábbá időben is - az álagos elérés kisebb vol a mina második felében, min az elsőben. Ez uóbbi Figlewski a piaci egyensúlyhoz közeledés bizonyíékának ekinee. Figlewski [984b] másik cikkében az arbirázs megvalósíásakor fellépő kockázaokra híva fel a figyelme. Kiemele, hogy a gyakorlaban a fizeendő oszalékok méréke nem jelezheő ökéleesen előre, valamin az arbirázsőrök nem vásárolják meg az indexben szereplő összes részvény az arbirázs végrehajásához, így pozíciójuk kockázaoka hordoz. Ennek minimalizálása érdekében nem a megvásárol porfolióval egyenérékű darabszámú haáridős köés adnak el, hanem annyi, amely az együes porfolió hozamának varianciájá minimalizálja. Ebben a cikkben már 98. június. és 983. szepember 3. közö vizsgála az S&P 5 árazási hibájá. Megállapíoa, hogy az árazási hiba végig szignifikáns vol, bár a mina első harmadában negaív, később pedig poziív vol az előjele. Az árazási hiba auokorrelálsága nő az idő előrehaladával, korrelációja viszon csökken az index érékével. Gould [988] bemuaa, hogy a semleges sáv ovább nő, ha a beéi és hielkamalábak elérőek. Ebben az eseben a ranzakciós kölségek egy új elemmel bővülnek, és ez az elem a korábbiakól (jualékok, véeli és eladási árfolyamok 3

16 különbsége) elérően nem az indexérék állandó százaléka, hanem a bázis (a haáridős és az azonnali ár különbsége) állandó százaléka. Az indexérék százalékában kifeje árazási hiba ezér a lejára közeledével folyamaosan csökken. Ha például az azonnali indexérék, a hielkamaláb %, a beéi kamaláb pedig 9%, az index egy éves haáridős ára 9 és közö lehe, fél éves haáridős ára pedig 4,5 és 5,5 közö lehe (a öbbi ranzakciós kölségől ermészeesen elekineünk). Az árazási hiba ezér egy évvel a lejára elő +-%, fél évvel a lejára elő pedig +-,5%. Cikkében emelle példakén az 987. január 3-i nap üzleköései is vizsgála, amikor az S&P 5 éréke 3 óra perc és 3 óra 5 perc közö minegy 4,6%-o ese. Eközben a haáridős ár először lefelé, majd pedig felfelé ör ki a semleges sávból. Néhány anulmány arra is rámuao, hogy vannak olyan ényezők, amelyek csökkenik a semleges sáv szélességé. Merrick [989] megmuaa, hogy ha az árazási hiba előjele válozik, az arbirázspozíció érdemes megszüneni (és eseleg a másik irányba áfordíani) a haáridős köés lejáraa elő. Ez egy opció, amellyel az arbirázs végrehajója élhe, így ennek éréke van. Ha például valaki egy arbirázspozíció azér nyi, mer mondjuk poziív az árazási hiba (ehá a haáridős ár magasabb, min elméleileg indokol lenne), bizos profio ér el, ha a pozíció lejáraig megarja. Ha azonban az árazási hiba lejára elő előjele vál, a profio korábban beszedhei, illeve, ha a pozíciójá megfordíja, még növelhei is. Az arbirázs ezér magában foglal egy amerikai ípusú véeli opció. Brennan és Schwarz [99] próbálák meg érékelni ez az opció a már emlíe korláozo pozíciós limi modelljükkel (egy külső eredeű, auoregresszív folyamao feléelezve az árazási hiba mozgására). Sajnos azonban az exogén szochaszikus folyama feléelezése nem reális, hiszen az opció éréke haással van arra, hogy milyen széles a semleges sáv (minél öbbe ér az opció, annál keskenyebb), az pedig 4

17 visszaha az árazási hiba nagyságára. Ennek az opciónak az érékelése ezér komoly nehézségekbe üközik. Brennan és Schwarz [99] az bizonyíoák be, hogy ha a haáridős piacon a szereplőknek pozíciós limieik vannak (például meg van haározva az a legnagyobb véeli vagy eladási pozíció, ami egy befekeő vagy bróker a haáridős indexekből birokolha), az is a semleges sáv szélesedéséhez veze. A émával foglalkozó empirikus anulmányok közül az egyik legáfogóbb MacKinlay és Ramaswamy [988] cikke, akik szinén az S&P 5 indexre köö haáridős köések áraiban alálhaó árazási hibá elemezék. Cikkükben az árazási hibá három ényezőnek ulajdoníják: a már emlíe oszalékbecslésből és az index nem ökélees fedezéséből adódó kockáza melle emlíik a kamalábak válozásából adódó kockázao is. A napi nyereség-veszeség elszámolás mia a őzsdei haáridős szerződések ára ugyanis csak akkor egyezik meg a őzsdén kívüli haáridős szerződések árával, ha a finanszírozási kamaláb alakulása függelen az index alakulásáól (az ezzel foglalkozó cikkek részlees összefoglalásá aláljuk meg a kövekező ponban). A vizsgálaba az 983 szepembere és 987 júniusa közö lejáró haáridős köéseke vonák be 6, napon belüli adaoka vizsgálva (szándékosan kihagyák ehá a Figlewski [984a] álal elemze, as időszako, amikor az arbirázsleheőségek a legnagyobbak volak). Megállapíoák, hogy a haáridős árak válozékonyabbak, min az azonnali árak, valamin hogy az árazási hiba a lejára közeledével csökken, és auokorrelál. Az előbbi az arbirázssraégiákban rejlő kicsi, de el nem hanyagolhaó kockázaoknak, míg az uóbbi annak ulajdoníoák (Merrick-hez hasonlóan), hogy az arbirazsőrök korábban zárják pozícióika, min hogy az árak a semleges sáv másik széléig elmennének, így hozzájárulnak az árazási 6 A haáridős köések lejáraai a legöbb őzsdén szabványosíva vannak, a lejárai haáridők álalában március, június, szepember és december egy-egy előre meghaározo napja. 5

18 hiba előjelének megmaradásához. Végül pedig az alálák, hogy az árazási hiba a piac érésével párhuzamosan álagosan egyre alacsonyabb le, egy idő uán pedig arósan a semleges sávban marad. A későbbi konrakusok eseén az árazási hiba abszolú éréke ovábbra is csökken a lejára közeledével, de ez a rend egyre gyengébbé vál. A haáridős indexkonrakusok nemzeközi elerjedésével párhuzamosan kiderül: a bevezeés uáni időszakok kínála arbirázsleheőségek nem kizárólag az S&P 5 eseében jelenkezek. A Nikkei 5 indexre vonakozó haáridős köések eseében Brenner, Subrahmanyam és Uno [989] az apaszalák, hogy a kereskedés megkezdése uáni időben jelenős mérékű vol az árazási hiba. A vizsgál mina az 986 decembere és 988 júniusa közö lejáró nyolc konrakus vol. Az árazási hiba előjele válozó, de álalában negaív vol, és a negaív árazási hibák álaga háromszorosa vol a poziívoknak. A legnagyobb hibá az 987 okóberi őzsdeválság idején apaszalák, amikor is az árazási hiba a mínusz százaléko is meghalada. A szerzők ez a rövidre eladási korláokkal magyarázák (a vizsgál időszakban a befekeési alapok nem adhaak kölcsön érékpapíroka, és Japánon kívül a haáridős indexpiacon sem jelenheek meg, miközben haáridős piac 988-ig csak a szingapúri haáridős őzsdén, a SIMEX-en léeze). Az árazási hiba méréke más empirikus vizsgálaokkal szemben eseükben nem csökken a lejára közeledével, de auokorrelálságá ők is megfigyelék. Eredményeike Lim [99] módszerani okok mia kriizála (a használ azonnali és haáridős árak közöi 5 perces különbség nem hanyagolhaó el, kicsi a likvidiás), azonban az elérő mina mia kövekezeéseike nem cáfola meg. Az álala használ, 988 márciusa és 989 szepembere közöi időszakból ve, vélelenszerűen kiválaszo kereskedési napon az árazási hiba már sokkal kevésbé vol jelenős, szine mindig csak az alacsonyabb ranzakciós kölségekkel 6

19 szembesülő brókercégek számára jelene arbirázsleheőségeke, akkor is kis mennyiségekben. Későbbi cikkükben már Brenner, Subrahmanyam és Uno [99] is arról adnak hír, hogy az első ké év uán az árazási hiba jelenősen csökken, főleg a ranzakciós kölségek csökkenésének és a rövidre eladási korláok enyhíésének köszönheően. Az 988 szepembere és 989 auguszusa közöi időben az árazási hiba előjelében már nem vol endencia, abszolú éréke pedig szine végig,5 százalék ala marad. Puonen [99] és [993] a FOX, azaz a Helsinki őzsde opciós indexe haáridős árának mozgásá vizsgála. Az 988 novemberi indulás és 99 vége közi nap végi adaoka elemezve jelenős, álalában negaív árazási hibá apaszal. Eredményei azzal magyaráza, hogy Finnországban nem alakul ki még az érékpapír-kölcsönzés inézménye, így nem leheséges rövidre eladni a részvényeke, a részvényekkel rendelkező inézmények pedig még nem lépek a piacra. Eredményei emelle az is bizonyíoák, hogy az árazási hiba magyarázaa nem lehe a napi elszámolás finanszírozásának kamakockázaa (és így a forward és fuures árfolyamok elérése). A finn piacon ugyanis a válozó leée részvényben vagy állampapírban is le lehee enni, a részvények pedig egy arbirázspozíció eseén nyilván rendelkezésre állak. Yadav-Pope [99] a FSE- azonnali és haáridős árai vizsgálák 984 júliusa és 988 június 3-a közö, nap végi adaokból kiindulva. Érdeklődésük középponjában az árazási hiba viselkedése áll az 986. okóber 7-i Big Bang, azaz az angol őkepiac jelenős deregulációja elői és uáni időszakban. Megállapíoák, hogy hiba álagosan mindké időszakban negaív, de méréke az első időszakban sokkal jelenősebb vol. A hiba auokorrelációra mindké időszakban alálak bizonyíékoka, de a lejára felé csökkenés csak az első 7

20 időszakban vol megfigyelheő, ha a becslés megiszíoák az auokorreláció okoza orzíásól 7. Yadav-Pope [994] cikkükben ovábbra is a FSE- azonnali és haáridős árai vizsgálák. Minájuk ekkor már az 986 áprilisáól 99 márciusáig aró időszako aralmazza, óránkéni megfigyelésekkel. Megállapíásaik hasonlóak a korábbiakhoz: az árazási hiba kihasználalan arbirázsleheőségeke jelez, még akkor is, ha a ranzakciós kölségeke és az elvár kockázai prémiumo figyelembe vesszük. A hiba előjele válozó, auokorrelál és abszolú érékének méréke a lejára közeledével csökken. Érdekes megfigyelésük az, hogy az árazási hiba és az indexopciók implici volailiása közö poziív összefüggés alálnak. Ez uóbbi a szerzők a kockázai prémiummal magyarázzák. Bühler és Kempf [995] a DAX, a néme őzsdeindex eseében végze a feniekhez hasonló vizsgálao. A vizsgál adasor 99 szepembere és 99 decembere közöi, a legelső az 99 márciusi, az uolsó pedig az 993 júniusi konrakus. Az árazási hibá napon belüli adaok alapján számíoák. Az árazási hiba álaga minden konrakus eseén negaív, de az idő előrehaladával csökken. Az árazási hiba auokorrelál és a lejára közeledével csökken. A szerzők nemigen adnak magyarázao az árazási hibák arós fennállásának okára, mindössze az emlíik, hogy az érékpapír-kölcsönzés kölsége magas, és a pozíció fennarási idejével arányos. Megállapíják azonban, hogy a negaív árazási hibák az eseek jelenős részében még az összes ranzakciós kölség figyelembevéelével is arbirázsleheőségeke jeleneek. 7 Megjegyezzük, hogy annak ellenére, hogy az empirikus vizsgálaok szine mindegyike megállapíja az árazási hiba idősorok auokorrelálságá, csak a Yadav-Pope [99], a MacKinlay-Ramaswamy [988], Bühler-Kempf [995] és a Kempf [998] cikkben alálunk valamilyen eljárás az auokorreláció kivédésére az árazási hiba és a lejára közö fennálló regressziók becslésekor. Yadav és Pope Beach-Mackinnon [978], a öbbiek Newey-Wes [987] echnikájá alkalmazák. Az árazási hiba abszolúéréke és a lejáraig háralévő idő közi poziív együhaójú összefüggés álalában kisebb mérékben, de a korrekció uán is szignifikáns marad. 8

21 A DAX esee azér különleges jelenőségű, mivel ez vol az első olyan index, amely eseén az index éréké korrigálják az oszalékfizeéssel (min majd később láni fogjuk, a BUX-o is így számolják), így az arbirázspozíció nem aralmaz oszalékkockázao. Másrész mivel a DAX igen kevés (3) részvény aralmaz, a végrehajási kockáza is sokkal alacsonyabb, min a korábbi eseekben. Emelle mind az azonnali, mind pedig a haáridős piacon elekronikus kereskedési rendszerek működek, amik a végrehajási kockázao ovább csökkeneék. A feniek ellenére a megállapíások kíséreiesen hasonlíanak az amerikai, majd pedig a japán piacon apaszalakhoz. Ez az muaja, hogy az árazási hiba fennállásá nem magyarázza egyedül az arbirázssraégia végrehajásakor fellépő oszalékfizeési, vagy a végrehajási kockáza. Kempf [998] cikkében a rövidre eladási korláok és az arbirázspozíciók korai lezárásának az árazási hibára kifeje haásával foglalkozik. Egy egyszerű, öbbperiódusú modell épí az arbirazsőrök sraégiájának szimulálására. A modellben figyelembe veszi a ranzakciós kölségeke és az arbirázspozíciók korai lezárásának leheőségé is. Feléelezi, hogy az árazási hiba egydimenziós vélelen bolyongási folyama, amelye az arbirazsőrök evékenysége fékez, ehá a nulla (arbirázsmenesség) irányába módosí. Modellje alapján előrejelzi az árazási hiba már ismer saiszikai jellemzői, amelyeke ugyanazon a minán eszel, min a Bühler-Kempf [995] cikk. A cikk lényegében ugyanaz a magyarázao hozza fel az árazási hiba magyarázaára (érékpapír-kölcsönzés magas kölségei), min a Bühler- Kempf [995] cikk, újdonságnak alán az a megállapíás ekinheő, hogy az árazási hiba megfigyel saiszikai jellemzői az arbirazsőrök magaarásának köszönheőek. Brailsford és Cusack [997] auszrál egyedi haáridős részvénykonrakusok eseén foglalkozo az árazási hibával. Bár i nem indexkonrakusokról van szó, a haáridős részvénykonrakusok eseén ugyanazokkal az arbirázssraégiákkal és az őke akadályozó inézményi problémákkal alálkozhaunk, min az 9

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel kísérle, labor Izzíva, h ve... Láványos kísérleek vashuzallal és graficeruza béllel Az elekromos, valamin az elekronikus áramköröknél is, az áfolyó elekromos áram h"haása mia az egyes áramköri alkoóelemek

Részletesebben

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN Koároi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN BEVEZETÉS Az új erék, echnológia elerjedésének iseree nélkülözheelen a erel cégek száára, ezér külföldi és hazai kuaók ár

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1. Fejeze ÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IRR = =,9 IRR =,9% 78 F Diszkon kincsárjegy A D96 jelű diszkon kincsárjegy névéréke euró, lejáraa 8 nap A befekeő elvár hozamráája 6% Meddig érdemes a kincsárjegy aukción liciálni?

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben