Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály"

Átírás

1 Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, november.

2 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE Bevezeés, előzmények A Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium megbízására elkészül a Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken című anulmány, amely az ország erüleén ha olyan érsége ár fel, ahol a hulladékgazdálkodás fejleszésére szükség lenne, de eddig a érségben érine önkormányzaok és/vagy vállalkozások nem készíeek erve, projekjavaslao a megoldásra. A vizsgálandó erüleeke a már nemzeközi ámogaásra elfogado vagy előkészíés ala levő (a ovábbiakban fuó projekek ) komplex hulladékgazdálkodási projekervek haározák meg. A anulmány árgya az ezek közö kimarad elepülések, illeve régiók vizsgálaa ( fehér folok ). Jelen részanulmány a Nyuga-Alföld Régió erüleén szükséges és leheséges hulladékgazdálkodási fejleszésekre ad szakmai javaslao. A nemzeközi ámogaásokból kimaradó elepülések, erüleek alapadaai, jelenlegi hulladékgazdálkodási helyzeének ényszerű meghaározása érdekében első lépésben az összes érine önkormányza számára kérdőíve küldek szé a anulmány készíői. Az önkormányzaok megkeresésével párhuzamosan konzulálak a erüle jelenősebb szolgálaóival, illeve ovábbi érine szervezeekkel a regionális, illeve erülei elképzelések és leheőségek felérképezésére. Az önkormányzai felmérés alapveően sikeresnek, reprezenaívnak ekinheő, a elepülések részéről a válaszolási hajlandóság %, országos álagban 60% vol. Az érine lakosszám ekineében az arány még jobbnak bizonyul, a válaszoló önkormányzaok a lakosság 71%-á képviselik. A anulmányunk árgyá képező, nemzeközi hulladékgazdálkodási ámogaásokból kimaradó erüleek 687 önkormányzao, illeve minegy lakos jelenenek. Ezek a fehér folok alapveően az alábbi egybefüggő erüleeke akarják: 1. Nógrád Régió 2. Nyuga-Alföld Régió 3. Jászság Dél-Heves Régió 4. Dél-Kele-Aföld Régió 5. Komáromi Régió 6. Nyuga-Dunánúli Régió A jelen részanulmány az álalános helyzeelemzési és javasla fejezenek egy nagyobb - a Nyuga-Alföld összefüggő erüleegységre vonakozó részei aralmazza. A vizsgál régió a mellékel ábra muaja be. 1. A fuó projekekből kimaradó elepülések, illeve erüleek helyzeének elemzése Az ado régiókban egyes jelenősebb közszolgálaás végző cégek megkeresésével felmérés végezünk (személyes inerjú és kérdőív formában is) annak érdekében, hogy ájékozódjunk a szándékukról, erveikről. A régió hulladékgazdálkodási rendszerének fejleszése szemponjából rendkívül lényeges a meglévő lerakók alapos ismeree, illeve elemzése, mivel ez meghaározó lehe az egyes régiókban kialakíandó projekekre, illeve a elepülések 2

3 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE hovaarozására. A hulladékgazdálkodási rendszerek jellemzően 2-3 nagyobb lerakóelep köré szerveződnek, amelynek egy része meglévő elep. A kérdőívben rögzíeük az egyes hulladéklerakók szolgálaási körzeére jellemző legfonosabb adaoka, a szolgálaás jelenlegi szinjé. A személyes inerjúk során felmérük a fejleszési leheőségeke, erveke, koncepcióka, egy eseleges állami/nemzeközi szerepvállalás leheőségé a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakíásában. A hulladékgazdálkodási közszolgálaással kapcsolaos ámogaási rendszer alanyai közé bekerülek az önkormányzaok melle a közszolgálaók is, mivel gyakorlailag az önkormányzaokkal köö szerződésekkel önkormányzai feladaok elláásá veék á, ezér a feladaaik elláásához szükséges fejleszésekhez állami ámogaás is igénybe vehenek, azaz például sikerrel pályázhanak a szolgálaási körzeükben a szelekív hulladékgyűjés működeéséhez szükséges eszközök beszerzésének ámogaására. A kövekezőkben ismerejük a régióra vonakozó részlees adaoka, fejleszési leheőségeke. A logikusabb árgyalás vége ebben a fejezeben muajuk be és vejük össze a helyzee a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervekben foglal elképzelésekkel is. Nyuga-Alföld Régió A régió a Duna-Tisza-közén, a Közép-Magyarország régió erüleén alálhaó. Keleről a Duna-Tisza Regionális Hulladékkezelési Projek, nyugaról a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszere haárolja. A erülei elhelyezkedés mia szészabdal, nehezen kezelheő egy egységkén. Regionális feloszás szemponjából a erüle déli - Kunpeszér-Kunszenmiklósól délre eső - része a Dél-Alföld Saiszikai Régióhoz arozik, eől északra a Közép-Magyarország Saiszikai Régió körzee alálhaó. Vizsgál önkormányzaok: Gödöllő, Gyál, Vecsés, Dunaharaszi, Dabas, Pécel, Üllő, Isaszeg, Kisarcsa, Maglód, Ócsa, Tura, Kerepes, Sol, Szabadszállás, Izsák, Csömör, Örkény, Alsónémedi, Dány, Inárcs, Orgovány, Hernád, Táborfalva, Ecser, Újharyán, Nagyarcsa, Fülöpszállás, Felsőpakony, Galgahévíz, Kakucs, Csengőd, Zsámbok, Valkó, Ágasegyháza, Vácszenlászló, Kunadacs, Taárszengyörgy, Újlengyel, Puszavacs, Solszenimre, Páhi, Tabdi, Kaskanyú, Fülöpháza, Kunpeszér, Újsol, Gyömrő, Pánd, Dunavarsány, Taksony, Hara, Jakabszállás, Akaszó, Dunaeélen. Érine elepülések: összesen 55 elepülés, kb lakos: Hulladékgazdálkodási szemponból való egybefüggőség és az egybefüggő erüleek szelekív hulladékkezelésének szinje A érség hosszan elnyúlik, beékelődik egyes meglévő vagy alakuló projekekbe, nehezen kezelheő egy egységkén. A jelenlegi hulladékkezelési rendszerek öbb szolgálaó gyűjési körzeén szerveződnek, gyakran egymásba ékelődő gyűjőkörzeekkel. A főbb szolgálaóka és a szolgálaás szinjé a kövekezőkben muajuk be: Az Izsáki Regionális Hulladéklerakó, üzemeleője a Izsák-Kom Kf., közel fő elepülési szilárd hulladék lerakásá lája el. Jelenleg a kövekező elepüléseke lája el: Izsák, Kunadacs, Fülöpháza, Szabadszállás, Újsol, Sol, Fülöpszállás, Ágasegyháza, Orgovány, 3

4 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE Páhi, Kaskanyú, Tabdi, Solszenimre, Hara. A lerakó május 1. óa üzemel, kialakíása nem felel meg a 2008 uáni üzemeleés feléeleinek (környezevédelmi engedély: /1998, módosíva /1998, /2003 hulladékáralmalaníás), mivel az I. üem 2 mm vasag HDPE szigeeléssel épül. Meglévő szabad kapaciása m 3, amely ilyen beszállíási üem melle minegy 32 évre oldaná meg a érség hulladéklerakási feladaá. A lerakón hulladékkezelés, válogaás nem örénik, a lerako hulladéko kompakoros ömöríés uán földdel akarják. A gyűjési erüleen szelekív hulladékgyűjés nincs. A lerakó ulajdonosai a beszállíó önkormányzaok. A szolgálaó csak a lerakó üzemeleésé végzi, a elepülési hulladék begyűjésé, szállíásá az önkormányzaok álal megbízo vállalkozók végzik. Legjelenősebb szolgálaó a Saubermacher Kf., emelle egyes elepüléseken helyi vállalkozók végzik a begyűjés. (A jelenleg beszállíó önkormányzaok egy része Aposag, Dunavecse, Dunapaaj, Kiskörös - kifejeze csalakozási szándéká más projekekhez.) A Gyáli Regionális Hulladéklerakó, az A.S.A Magyarország Kf. üzemelei. 36 elepülésen (amelyek nem mindegyike arozik jelen anulmány vizsgálai körzeébe) (Gyál, Dunaharaszi, Ócsa, Felsőpakony, Vecsés, Üllő, Csévharasz, Gomba, Tóalmás, Ecser, Alsónémedi, Pécel, Isaszeg, Maglód, Bénye, Budaörs, Budapes 1, Bugyi, Délegyháza, Dunavarsány, Gyömrő, Halászelek, Inárcs, Kakucs, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Nagykáa, Szigehalom, Szigeszenmiklós, Taksony, Tápiószecső, Tököl, Újharyán, Vasad) minegy ember elepülési szilárd hulladékának lerakásá láják el. A lerakó az A.S.A Kf. ulajdona, a gyáli önkormányzaól bérli a erülee. Minegy ember hulladékbegyűjésé az A.S.A végzi, egyes elepüléseken az önkormányzaok álal megbízo egyéb vállalkozók végzik a begyűjés és a szállíás. A lerakó szabad kapaciása az első üemben onna, engedélyeze kapaciása onna. (Engedély: KF:4648/2002 hulladékkezelés, lerakás, szállíás. Felülvizsgála 2004 januárban az IPPC eljárás kezdeményezése mia nem kerül elfogadásra.). A lerakón a papír és műanyag frakcióka válogaják, majd bálázva árolják, illeve áadják a feldolgozónak. Szelekív hulladékgyűjés 3 elepülésen folyanak (ill. folynak árgyalások annak beindíásáról: Felsőpakony, Pécel, Gyál). A öbbi elepülésen a szolgálaó az önkormányzai szándék és forrás hiányával magyarázza, hogy nem gondolkoznak ilyen irányú fejleszésben. A Turai Regionális Hulladéklerakó és Hasznosíó Telepe a Szelekív Hulladékhasznosíó és Környezevédelmi Kf. üzemelei 2000 óa, 4 elepülés (Tura, Vácszenlászló, Zsámbok, Galgahévíz) közel lakosának elepülési hulladékgyűjési és -áralmalaníási szolgálaásá lája el. A lerakó ulajdonosa a négy önkormányza, üzemeleője a Kf. A elep lerakási kapaciása m 3, minegy 40 évre elegendő ilyen üemű beszállíás melle a érség hulladékának fogadására. (Engedély: KF:8294/2004 hulladékáralmalaníás, -hasznosíás, felülvizsgálai dokumneáció beadva) A lerakó kisérségében a szelekív hulladékgyűjés mind a négy elepülésen megvalósul. A lakosság a kelekeze hulladéko három frakcióban gyűji: biohulladék, egyéb hasznosíhaó hulladék és a maradék frakció. Az egyéb hasznosíhaó hulladékok közé arozik a papír, műanyag (PET palackok, fóliák) üveg és fém. Ezen hulladékok uóválogaása a lerakón örénik, a válogaás uán bálázzák, majd áadják a felhasználónak a hulladékoka. A biohulladék kezelésé a lerakón kialakío komposzálón végzik, nyio prizmás módszerrel. A kész komposzo rosálás és csomagolás 1 Nem lakossági 4

5 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE (50 kg-os zsákok) uán érékesíik. A lakossági veszélyes hulladéko előre meghirdee időponba és helyszínen gyűjik. Az üzemeleő szerin a lakosság kb. fél év ala megszoka az ilyen jellegű hulladékbegyűjés. A környezeudaosság kialakulásá segíee a falusias környeze, azaz az emberekkel folyao személyes beszélgeések, a közismer, köziszeleben álló helyi emberek példamuaása. A Csömör Regionális Hulladékkezelő Közpon üzemeleője és ulajdonosa a Ker-Hu Kf. A Kf. csak a lerakó üzemeleésével foglalkozik, a hulladék begyűjésé és beszállíásá az egyes önkormányzaok álal megbízo vállalkozók végzik. A lerakó 6 elepülés (Csömör, Kisarcsa, Nagyarcsa, Kerepes, Mogyoród, Szada) minegy lakosának elepülési hulladéká, valamin az Ereco R. álal beszállío ipari nem veszélyes hulladéko kezeli. A lerakó első üeme épül ki, amely az engedélyeze kapaciás egyööde. Jelenlegi szabad kapaciása így m 3, végleges engedélyeze kapaciása m 3. (Engedély: KF:489-8/1996 környezevédelmi engedély, KF:1004/2004 hulladékáralmalaníás, felülvizsgálai dokumneáció beadva) A ulajdonos 2006-ban ervezi a második üem, újabb m 3 kiépíésé. A lerakón papír, műanyag és fém frakciók uóválogaása örénik. A szelekív gyűjés bevezeése 2004 első-második negyedévében várhaó minden elláo elepülésen. Az önkormányzaokkal folyao árgyalások eredményeképpen a elepülések bizosíják a gyűjőszigeek helyé (szükség szerin végzik a gyűjőhely műszaki kialakíásá, pl. beonozás), a Kf. vállalja a gyűjőkonénerek kihelyezésé és a begyűjés. A gyűjőszigeeken az eddig válogao frakciók melle zöldhulladék elkülöníe gyűjése is megvalósul. A Dabasi Regionális Hulladéklerakó a Rehmann-OKÖT Kf. üzemelei. Az üzemeleés jelenleg csak jelképes, mer a beruházás óa (a lerakó 2002-ben adák á) a ulajdonos önkormányzaok közö (Dabas, Inárcs, Újharyán, Újlengyel, Hernád, Puszavacs, Örkény, Táborfalva, Taárszengyörgy) úgy megromlo a viszony, hogy nem udnak megegyezni az üzemeleés feléeleiről, így az új szigeel lerakóba azóa sem örén beszállíás. Hulladékkezelési engedélykérelme nyújo be, amely elbírálás ala van, várhaóan IV. negyedévben indulha meg a beszállíás. A szolgálaó cég jelenleg a dabasi szigeelelen lerakóba szállíja a begyűjö elepülési szilárd hulladéko, hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkezik. A felülvizsgálai dokumenáció elfogadás ala van. Szelekív gyűjés a érség elepülésein nincs. A Nyuga-Alföld érség nagyobb lerakói köré szerveződö szolgálaási körzeek melle a érségben öbb elepülésen a begyűjö elepülési hulladéko a meglévő helyi lerakóra szállíják, a közszolgálaás a elepülésen belül végzik el, megleheősen alacsony színvonalon. A érségben lévő szigeelelen lerakók a kövekezők: Gyál, Vecsés, Dabas, Isaszeg, Maglód, Ócsa, Kerepes, Dány, Táborfalva, Valkó, Taárszengyörgy amelyek felülvizsgálai dokumenáció benyújoak -, ovábbá Örkény, Hernád, Újharyán, Nagyarcsa, Kakucs, Puszavacs, Pánd, amelyek nem nyújoak be felülvizsgálai kérelme. Ezen lerakók kialakíása öbb szemponból sem felel meg a 22/2001. (X. 18.) KöM rendele előírásainak. Mivel azonban ezek a lerakók 2008 december 31-ig üzemelhenek az önkormányzaoknak nem érdekük, hogy a korszerű lerakókkal, illeve az oda beszállíó gyűjőcégekkel kössenek szerződés, hiszen ez nyilvánvalóan a hulladékszállíási díj megemelésé eredményezné. 5

6 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE Regionális hulladékkezelési erv alapján meghaározo elképzelés A érség déli erülee a Dél-Alföld Saiszikai Régióba arozik. A erüleen alálhaó közponi helyzeű Izsáki Regionális Hulladéklerakó a regionális hulladékgazdálkodási erv figyelembe veszi, min hosszú ávon üzemelő elepülési szilárd hulladéklerakó. A erv szerin a lerakó melle ovábbi fejleszéskén komposzáló épülne, ez azonban az üzemeleő nem erősíee meg. A lerakón ilyen irányú ervek egyenlőre nem szüleek, a szelekíven begyűjö zöldhulladék a Kecskeméen üzemelő komposzálóelepre kerülne. A érség Kunpeszéről északra fekvő része a Közép-Magyarország Saiszikai Régióba arozik. A régióra vonakozó erülei részlees hulladékgazdálkodási erv csak álalános céloka fogalmaz meg, konkré helyszínek, cselekvési programok a ervben nem szerepelnek, így a régióban működő közszolgálaók és önkormányzaok elképzelései, ervei nem lehe összeveni a regionálisan megfogalmazo ervekkel. A fejleszéseke - pl. lérehozandó 10 db önálló- és a ké ISPA projek részekén még néhány komposzáló - nem haározza meg egzakan, pl. a helyszínek és kapaciások nem meghaározoak A közelben erveze hulladékgazdálkodási projekek és kapcsolódási leheőség A vizsgál elepüléseke nyugaról a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Projek erülee haárolja, délről a Homokhásági, keleről a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Projek elepüléseivel haáros a erüle. Északról az Észak-Kele-Pes Megyei Hulladékgazdálkodási Rendszer szerveződik, a közelmúlban iszázódak a kezelőléesímények helyszínei és a csalakozó elepülések. A vizsgál fehér fol erüleéről Gödöllő, Kerepes és Valkó részvevőkén kifejeze csalakozási szándéká (így a ovábbiakban nem szükséges számíásba venni a ké elepülés jelen projekben). Akaszó elepülés jelenleg ké nemzeközi forrásból ámogaás ervező projeknek is aláírója, amely helyze nem arhaó. Dönenie kell, hogy a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer vagy a Homokhásági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kereében kíván-e részvevő lenni! A fehér fol erüleére javasol projekben nem kell számíásba venni. Dunaeélen részvevőkén a Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszerbe jelenkeze, ezér a fehér fol erüleére javasol projekben nem kell számíásba venni. Az eddigi fejleszési projekbe nem szerveződö elepülések a kövekezők: Gyál, Vecsés, Dunaharaszi, Dabas, Pécel, Üllő, Isaszeg, Maglód, Kisarcsa, Nagyarcsa, Ócsa, Tura, Sol, Szabadszállás, Izsák, Csömör, Örkény, Alsónémedi, Dány, Inárcs, Orgovány, Hernád, Táborfalva, Ecser, Újharyán, Fülöpszállás, Felsőpakony, Galgahévíz, Kakucs, Csengőd, Zsámbok, Ágasegyháza, Vácszenlászló, Kunadacs, Taárszengyörgy, Újlengyel, Puszavacs, Solszenimre, Páhi, Tabdi, Kaskanyú, Fülöpháza, Kunpeszér, Újsol, Gyömrő, Pánd, Hara, Jakabszállás, Dunavarsány, Taksony. A érséghez arozó projekbe nem szerveződö elepülések számára a kövekező leheőségek adódnak, hogy külső segíséggel fejleszhessék hulladékgazdálkodásuka: 6

7 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE 1. Pánd elepülés számára a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Projekhez örénő csalakozás célszerű, ekinve, hogy minden oldalról olyan elepülések haárolják, amelyek már csalakozak. Így leheősége nyílik külső forrás felhasználni a lerakója rekuliválásához is. Ebben az eseben a fehér fol erüleére javasol projekben nem kell számíásba venni. 2. Jakabszállás számára mind a Homokhásági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer, mind a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Projekhez való csalakozás megoldhaó, mivel éppen a ké projek földrajzi haárán fekszik, de leheősége van a jelen fehér fol erüleére javasol projekben is a részvéelre. (A elepülés jelenleg feleheően sajá hulladéklerakójá használja, amelynek rekuliválása a közeljövőben szükséges.) Helyzeelemzés, új projek kialakíási leheőségek 1. Hara jelenleg nem csalakozo egyik szerveződő projekhez sem, az izsáki lerakóra szállíja hulladéká. A elepülés hulladéklerakójának rekuliválása a közeljövőben szükséges, 339 millió F becsöl kölséggel. Mindenképpen célszerű számára élni a leheőséggel, ha a érségben új projek szerveződik, hogy ahhoz kapcsolódjon. 2. Tura érsége (Tura, Vácszenlászló, Zsámbok, Galgahévíz) már működei a szelekív hulladékgyűjés és válogaás, a biohulladék elkülöníe kezelésé és rendelkezik megfelelő műszaki védelmű lerakóval. A Turai Regionális Hulladéklerakónak nincsenek jelenleg fejleszésre irányuló konkré ervei. Ké elepüléssel folyanak mos árgyalásoka a közszolgálaás elláásáról. Amennyiben a ké elepülés megnyerik, úgy hosszú ávon fejleszeni kell mind az eszközparko (szelekív gyűjés leheővé evő szállíójárművek), mind a elepen működő válogaócsarnoko. A fejleszés becsül kölsége minegy 100 millió forin. Számukra a régi lerakók rekulivációja jelenkezik elvégzendő feladakén, amelyhez külső segíségre van szükségük, ezér célszerű lenne e vonakozásban egy nagyobb régióhoz például a jelen fehér fol erüleére javasol projekhez csalakozni. A csömöri, izsáki és a dabasi korszerű hulladéklerakó kellő áralmalaníási kapaciás bizosí a érség elepülései számára, ha közös projeke szerveznek, bevezeik a szelekív hulladékgyűjés a hasznosíhaó összeevőkre és a biohulladékra. 3. Izsákon és a környező elepüléseken jelenleg ervezik a hasznosíhaó hulladékok szelekív gyűjésé. A elepüléseken összesen 60 db gyűjőszige léesíésé ervezik, amelyek a papír, színes és fehér üveg, valamin PET palackok elkülöníe gyűjésére szolgálnak. Az ily módon begyűjö hulladék a Kecskeméi Regionális Hulladéklerakón ISPA ámogaással megépülő hulladékkezelő, -hasznosíó műbe kerül. A szelekív gyűjés megvalósíására az egyes önkormányzaok külön vagy együesen pályáznak állami ámogaásra, az összes eszközfejleszésre irányuló beruházási kölség minegy 150 millió forin, amelynek 10% önrésze az önkormányzaok rendelkezésére áll. A biohulladék szelekív gyűjésé nem ervezik, 7

8 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE így nem fogják udni bearani a szerves hulladék fokozódó lerakási ilalmá, ezér szükséges a fejleszés e vonakozásban. 4. A csömöri lerakó fejleszési ervei közö 2004-ben a komposzáló megépíése szerepel. A 4000 /év szennyvíziszap és zöldhulladék kezelésére erveze komposzáló eseében a környezevédelmi felügyelőség nem hozo haározao az ügyben, így nem kezdhee meg működésé. A beruházás önerőből kívánják megvalósíani. Szelekív begyűjés a elephelyre beszállío hulladék eseében, külső beszállíókkal végez. A lerakó fejleszése melle a szolgálaási körzeüke is növelni kívánják, amely a lerakó eddigi kihasználsága (kihasználalansága) mia a kapaciásba belefér. Több elepülésől rendelkeznek szándéknyilakozaokkal, azonban ezek elvi szinen vannak, megvalósulásuk bizonyalan. 5. A Gyáli Hulladéklerakó szolgálaási erüleén ervkén szerepel a hasznosíhaó lakossági elepülési hulladék gyűjőszigeen örénő szelekív gyűjése. A szolgálaási körze bővíésével kapcsolaban három elepüléssel kööek előszerződés, ameddig azonban a elepülések használhaják a sajá, öbbnyire szigeelelen lerakóika, addig a megállapodásuk nem lép haályba. Emelle hosszabb ávú fejleszéskén 9 újabb elepülés bevonásával számolnak, a megnövel körze elláásához már egy árakóállomás léesíésé is ervbe veék. Ennek beruházási kölségeiről és a bővíés koncepciójáról nem rendelkezünk részlees adaokkal. Szinén az elkövekező négy évben kívánják a lerakón a komposzálóere és egy hulladékválogaó kialakíani. A lerakó nem önkormányzai ulajdonban van, ezér a feni beruházásokra nem pályázhanak állami ámogaásra, a beruházásoka sajá erőből próbálják megvalósíani. Amennyiben pályázai leheőség nyílik, ermészeesen pályáznának. A érség jelenlegi elepülési szilárdhulladék kezelési szinjé és fejleszési erveke áekinve fő problémakén fogalmazhaó meg az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazo célokkal kapcsolaosan. (amely országos problémának ekinheő), hogy a szigeelelen lerakók működésé 2008 végéig engedélyezik a felügyelőségek. Azokon a elepüléseken, ahol korszerű lerakóval rendelkező vagy oda beszállíó szolgálaók végzik a közszolgálaás, beláhaó időn belül megvalósul a szelekív gyűjés is, hiszen a lerakó üzemeleőjének hosszú ávú érdeke, hogy minél kevesebb hulladéko rakjon le, minél nagyobb mennyiség kerüljön hasznosíásra, mivel abból még bevéelre is szer ehe. Azon elepülések eseében, ahol a szolgálaó a elepülés meglévő, régi lerakójá használja, nem érdeke a lerako hulladék csökkenése, de egyelen elepülésen nem is kivielezheő ésszerűen az önálló szelekív gyűjés. Még egy fős elepülésen is olyan kevés hulladék gyűlne össze a szelekív gyűjőkben, hogy nem érné meg azoka elszállíani, a nagyobb mennyiség összegyűjéséig normális kereek köz árolni, áválogani, bálázni. Ez az országos probléma ezen a Nyuga-Alföld érségi fehér fol -on is jelenkezik. Minden a érségben működő szolgálaó szolgálaási körzeében van olyan elepülés, amely a regionális projekek korábbi alakulásánál kinyilváníoa csalakozási szándéká egyik vagy másik regionális hulladékgazdálkodási projekhez. Amíg a projekek nem valósulnak meg, addig a meglévő lerakókba szállíanak. A nagy beruházással az elmúl években léesíe lerakók így nem renábilisak, gyakorlailag megpróbálják úlélni a még háralevő közel négy éve. 8

9 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE Az egyes elepülések számára, függelenül a lakosszámól, a erveze öbb projek közül az fogják válaszani, amely eseében a lerakási díj kedvezőbb lesz, függelenül az előzeesen e szándéknyilakozaokól. Előfordul, hogy egy jelenleg a sajá lerakójára szállíó elepülés öbb szolgálaónak is ad szándéknyilakozao, így bizosíva be magá a 2008 uáni időszakra Elvégzendő rekulivációs feladaok A elepülési szilárdhulladék lerakók rekulivációjára készül országos program szerin a kövekező lerakók eseén kell gondoskodni a rekulivációs feladaok elvégzéséről. A fehér fol elepülésein 43 db, összesen 4112 M F rekulivációs kölségű lerakó alálhaó. Település Kölség, M F Rekuliválás módja Fülöpszállás 132 rekuliválás Tabdi 43 rekuliválás Kaskanyú 33 rekuliválás Kunpeszér 11 rekuliválás Sol 59 rekuliválás Csengőd 61 rekuliválás Csengőd 59 rekuliválás Orgovány 46 rekuliválás Hara 339 Rekuliválás Páhi 34 rekuliválás Izsák 70 rekuliválás Szabadszállás 88 rekuliválás Kunadacs 46 rekuliválás Solszenimre 69 rekuliválás Fülöpháza 94 rekuliválás Fülöpháza 114 rekuliválás Újsol 10 rekuliválás Galgahévíz 54 Rekuliválás Pécel 62 rekuliválás (földdel akarva) Pécel 12 rekuliválás (földdel akarva) Tura 20 rekuliválás Ócsa 94 rekuliválás Taárszengyörgy 32 rekuliválás Dunaharaszi 135 rekuliválás (földdel akarva) Dunaharaszi 83 rekuliválás (földdel akarva) Gyál 530 rekuliválás (földdel akarva) Csömör 207 rekuliválás Csömör 726 rekuliválás (földdel akarva) Hernád 60 rekuliválás Örkény 27 rekuliválás Puszavacs 72 rekuliválás Isaszeg 47 rekuliválás Üllő 29 rekuliválás (földdel akarva) Kakucs 21 rekuliválás 9

10 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE Újharyán 62 rekuliválás Felsőpakony 26 rekuliválás (földdel akarva) Táborfalva 18 rekuliválás Inárcs 11 rekuliválás (földdel akarva) Vecsés 370 rekuliválás (földdel akarva) Maglód 50 rekuliválás Dány 5 rekuliválás Zsámbok 24 Tájba illeszés (földdel akarva) Vácszenlászló 27 Tájba illeszés Összesen: A nemzeközi ámogaásokból kimarad erüleek fejleszési leheőségei A jelen anulmány egyik célja, annak meghaározása, hogy a fehér folnak minősülő erüleeken milyen módon, milyen kölségekkel és milyen ámogaási igényekkel lehe, illeve célszerű komplex hulladékgazdálkodási rendszereke beindíani. A kövekezőkben becsüljük a szükséges inézkedések irányá és nagyságrendjé. Kiindulási alapnak a már fuó projekekből levon kövekezeéseke és a helyzefelmérés eredményei ekinjük. Ennek megfelelően az alábbi gondolamenee alkalmazzuk: 1. Megállapíjuk, hogy mely erüleeken van egyálalán szükség beavakozásra, azaz új projek szervezésének előmozdíására. (Ahol ez a ervezés már megörén, illeve örénik, nyilvánvalóan a jelen anulmány kereei jóval meghaladó preciziású projekervezés foly, illeve folyik. Ezek a erüleek valójában már ásorolhaók a megszerveződö projekekkel már lefede régiók közé.) 2. Összegezzük a beruházási igényeke azokra a erüleekre, amelyeken új rendszerek szerveződése célszerű. 3. A beruházási igényekhez a fuó projekek ervezéséből levon kövekezeések felhasználásával nagyságrendi kölségbecslés adunk. 4. Gazdasági, gazdaságpoliikai megfonolásoka is figyelembe véve eszünk javaslao az ado erüle kezelésére. Nyuga-Alföld Régió A javasla hulladékgazdálkodási szakmai szemponok alapján készül, alapveően azzal a filozófiával, hogy a elepülési hulladékok kezelésé akkor lehe környezekímélő módon és gazdaságosan megvalósíani, ha nem csak a hulladék begyűjése és áralmalaníása örénik meg, hanem a szelekív hulladékgyűjés segíségével a hasznosíhaó és veszélyes hulladékok elkülöníése, hasznosíónak áadása, valamin a maradék hulladék áralmalaníása, a hulladék kezelése korszerű eszközökkel és léesíményekben valósul meg, regionális szervezésben, mer így bizosíhaó a kölségek opimuma, a régi lerakók felülvizsgálara, a felhagyo lerakók rekuliválásra kerülnek, 10

11 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE a szükséges fejleszésekhez, rekulivációhoz állami és nemzeközi forrásoka vesznek igénybe az önkormányzaok. A szakmai filozófia áüleése a Nyuga-Alföld Régióba a jelenlegi állapookból kiindulva a jövőre nézve fogalmaz meg célkiűzéseke. A javasla a feladaoka a régió ada kereek közö ervezi megoldani, ami az jeleni, hogy a más régiók közreműködésével ésszerűbben, logikusabban megoldhaónak lászó eseekben csak rendkívül indokol alkalommal eszünk ilyen javaslao. Jelen eseben régió ala nem a saiszikai régió érjük, hanem az a erülee, ahol egységes projekben, korszerű szolgálaással el nem láo fehér folok vannak a Duna- Tisza-közén. Ennek indoka, hogy vizsgálaaink szerin a jelen régió haároló más régiók már projekekbe szerveződek, azokról már poziív dönés szülee, a fejleszések megkezdődek (pl. Észak- Kele-Pes Megyei, Homokhásági és Duna-Tisza Közi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekek). Az ilyen módon meghaározo projekekhez hozzányúlni már nem célszerű, mer a nemzeközi (EU) forrásokból való ámogaoságukból kövekezően minden módosíás számalan szerződés megválozaásá, pénzügyi és logiszikai válozaásoka vonna magával, ami a projekek szereplőinek okozna nehézsége. Ezér a csalakozó erüleeken megvalósuló projekekbe ársulni a kimaradó elepüléseknek csak nagyon kevés eseben javasolhaó (pl. Pánd). A árca állásfoglalása szerin a rendelkezésünkre álló eszközökkel védjük a korábban kialakul projekek egységé, még akkor is, ha célszerűségi okok indokolnák egyes elepülések uólagos inegrációjá. A fehér folok erüleére az egységes projek összeállíásának és megvalósíásának indoka ovábbá az, hogy a szükséges fejleszésekhez a források bizosíásá csak az EU-források igénybevéelével lászik leheségesnek, amelye a magyar kormányza kiegészí. Az EU-források felhasználása során ekineel kell lenni azokra a köveelményekre, amelye a közösség ámasz, így pl. a ámogao projek méree, a beruházás volumene, ami az jeleni, hogy célszerű a javasol magyar viszonyok közö nagynak űnő érség egy projekkén örénő kezelése. A csak hazai forrásokból örénő ámogaás fedezee lényegesen kisebb összeg, vagyis kisebb arányú is, ezér az önkormányzaok számára kedvezőlenebb megoldás. A javasla ehá nem csak Bács-Kiskun megyével számol min projekerüleel, hanem a érség mindazon elepüléseivel, amelyek nem részesei EU-források igénybevéelével örénő hulladékgazdálkodási fejleszéseknek. Ezér javaslaunk kierjed Pes megye egyes elepüléseire is. A javasol kezelési közponok kialakíásánál a meglévő gyűjőkörzeek válozalanságával számolunk, hiszen ezekben az eseekben már korábban megköö közszolgálaói szerződéseke feléelezünk. Válozással azokban az eseekben kell számolni, ahol a ma még működő lerakók bezárásra kerülnek, így ezek a gyűjőkörzeek a bezárás köveő időponól kezdődően lerakási szemponból a regionális lerakóka (Csömör, Gyál, Dabas, Tura) veszik igénybe. A lerakók hosszú ávon működhenek (engedélyeik vannak, aralék erülek rendelkezésre állnak), új lerakó épíése nem szükséges. Feleheően a regionális projek jóváhagyása és a beruházások 11

12 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE kezdee a nem megfelelő műszaki védelmű lerakók bezárásá köveően kezdődhe csak meg, ehá már a kezdeől a régióközponokban valósulha meg a kezelés. A régióközponok és a kiszolgál elepülések ávolsága, illeve az úviszonyok árakóállomás(ok) üzembe állíásá ehei szükségessé (pl. Izsákon). A régióban javasolhaó ovábbá egy válogaómű megépíése (Gyálon vagy Dabason), és a felhagyo lerakók rekulivációja. A biohulladék kezelésének bizosíása érdekében Gyálon, Csömörön, Dabason, Izsákon komposzálóelep üzemelése szükséges, és erőeljes udaformálással el kell érni, hogy a vidékies környezeben élő lakosság házi komposzálás végezzen. Bár komolyabb kezdeményezés örén már eddig is a szelekív hulladékgyűjés, -kezelés bevezeésére, az ehhez szükséges infrasrukúra csak részben, néhány elepülésen áll rendelkezésre. A szelekív hulladékgyűjés és feldolgozás vizsgálva a régióban alálhaó a minaérékűnek ekinheő urai körze (kb. 15 ezer lakos). I ez a kérdés megoldonak ekinhejük. A régió más gyűjőkörzeeiben a kérdés nem megoldo. Egyedül az ASA üzemeleésében levő gyáli körzeben van szelekív gyűjés, minegy 22 ezer főre kierjedően. Az ehhez kapcsolódó gyűjő és válogaó infrasrukúra alapszinen rendelkezésre áll. A dabasi lerakó körzeében nincs szelekív gyűjés, de a rendszer befogadására (komposzáló erüle, üres válogaócsarnok) a lerakó felkészíeék. Az izsáki körzeben szándék van a szelekív gyűjésre, infrasrukúra nem áll rendelkezésre. A szolgálaó a Kecskeméen, a Duna-Tisza ISPA projek kereében kiépülő szelekív hulladék feldolgozó kapaciás használaára számí. Ez azonban hosszú ávon nem reális leheőség. Valószínűleg ez csak első lépésben oldja meg a kérdés, az emlíe ISPA projek feldolgozó kezelő-kapaciása nem lehe olyan mérékben úlerveze, hogy az Izsáki körze minegy 40 ezer fős hulladékermelésé is ide lehessen erhelni. A valóban haékony rendszer beruházási kölségigénye szemponjából és a jelen anulmány becslési ponosságá is figyelembe véve ez a körzee is elláalannak ekinhejük szelekív gyűjés, kezelés erén. A minegy lakos érinő érség urai körzeében 15 ezer és gyáli körzeében 22 ezer fős közösség szelekív hulladékgyűjési rendszerrel, amelyek megújíása, fejleszése szükséges lesz a jelen javasla alapján szerveződő projek kivielezése idejére. A gyűjőszigees megoldáson úl ebben az időszakban már számolni kell a házól örénő begyűjéssel megvalósuló szelekív gyűjési módszer alkalmazására is. Ezér a eljes érség fejleszési igényével számolva a szelekív gyűjési rendszer várhaó összes beruházási kölségigénye minegy 6,2 milliárd F (minegy 320 db gyűjőszige, db hulladékudvar, 3 db komposzálóelep és 1 db válogaómű). Jelen javasla ekineel a megvalósíás időávjára is (legkorábban 2008-ól) számol a hulladékok egy részének hőhasznosíásával is, amelye célszerűen egy égeőmű valósíha meg. Az égeőműben kerülhenek hasznosíásra a szelekív gyűjés köveő válogaóműről lekerülő olyan hulladékok, amelyek fűőéréke megfelelő, de amelyek anyagában örénő hasznosíásra nem alkalmasak, például, mer szennyezeek. Ugyancsak égeőműbe kerülhe a mezőgazdasági célra nem hasznosíhaó, kezel szennyvíziszap, illeőleg a vállalkozásoknál kelekező, a elepülési szilárd hulladékkal együ kezelheő hulladékok egy része. 12

13 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE Számíások szerin így 400 kg/fő/év kelekező elepülési hulladék eseén a szelekív hulladékgyűjés elkülöníe hulladékfrakcióin úl minegy 25 ezer onna/éves égeőművi kapaciásigény jelenkezhe a körzeben. Ez a mennyiség önmagában a gazdaságos égeéshez nem elegendő, de számolni lehe a érsége körülvevő más -, jelenleg éppen fejleszés ala álló - projekek 2 hőhasznosíással kezelendő hulladékával. Figyelembe véve a három ISPA projeke és az o erveze kezelési megoldásoka, várhaóan ugyancsak számolni lehe háromszor 25 ezer onnányi égeendő hulladékkal. Erre a hulladékmennyiségre már célszerű megépíeni az égeőműve. Az égeésre kerülő hulladék különböző régióközponokból (helyszínekről) örénő szállíása szemponjából prakikus, és az égeési echnológia folyamaos hulladékkal örénő elláása érdekében célszerű ervezni az is, hogy leheőség legyen a hulladék csomagol (nem ömlesze) árolására. Helyszínnek logikusan adódik a jelenlegi fehér fol, mer közponi elhelyezkedése, és a más erüleekről örénő szállíás erre alkalmassá eszi. A fehér fol -on belül az égeőmű helyének kiválaszása részlees elemzés, ervezés igényel, ekineel számos szemponra (pl. közlekedés, ermészevédelmi erüleekől való ávolság). Olcsóbbá enné a beruházás, ha a helyszín az elekromos hálózara való csalakozás szemponjából már meglévő léesíményhez (erőmű) csalakozna. Az égeőmű beruházási kölsége minegy 13 milliárd F lenne. Égeőmű beruházásá megelőzően nagy időigényű előkészíő munkákra kell számíani. Mind a helyszín megalálása, mind az engedélyekhez szükséges dokumenációk összeállíása, mind az engedélyezés jelenős idő vesz igénybe, ezér már évekkel a erveze üzembe állás elő meg kell kezdeni a munkáka. Mivel a jelen fehér fol -ra vonakozóan az alapelláás mos is bizosíani lehe a lakosság számára, a projek elkészíésére, elfogadaására elegendő idő áll rendelkezésre. A fejleszési leheőségek gazdasági-poliikai és logiszikai részé ekinve, ekineel a jelenlegi gyűjőkörzeekre is, a régió közelíőleg a kövekező körzeekre oszhaó fel: Dabas körzee Település Lakos Dabas Hernád 3373 Inárcs 3695 Kakucs 2520 Kunpeszér 695 Örkény 4737 Puszavacs 1521 Táborfalva 3186 Taárszengyörgy 1720 Újharyán 2749 Újlengyel 1717 Összesen Gyál körzee Település Lakos 2 Észak-kele Pes megyei ISPA, Duna-Tisza-közi ISPA, Homokhásági ISPA 13

14 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE Alsónémedi 4646 Dunaharaszi Ecser 3151 Felsőpakony 2553 Gyál Isaszeg 9558 Maglód 8607 Ócsa 8495 Pécel Dunavarsány 5362 Taksony 5610 Üllő 9604 Összesen Izsák körzee Település Lakos Ágasegyháza 1934 Csengőd 2362 Fülöpháza 969 Fülöpszállás 2612 Izsák 6272 Kaskanyú 1135 Kunadacs 1740 Orgovány 3554 Páhi 1305 Sol 7291 Solszenimre 1421 Szabadszállás 6886 Tabdi 1217 Hara 3949 Újsol 194 Összesen Csömör körzee Település Lakos Csömör 6029 Dány 4164 Kisarcsa 9213 Nagyarcsa 2617 Vecsés Összesen Tura körzee Település Lakos Galgahévíz 2542 Tura 7949 Vácszenlászló 1807 Zsámbok 2295 Összesen:

15 Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken: DUNA-TISZA KÖZE A projek előkészíési szakaszában szükséges iszázni azoka a feléeleke, amelyek a magánerőből fejlesze hulladéklerakók (Csömör, Gyál) hosszú ávú igénybevéelé meghaározzák, az önkormányzaok és a magánbefekeők együműködésé szabályozzák. A körzeek együes kezelésé, egy projeké összeállíásá a Kohéziós Alap ámogaás elnyerése érdekében javasoljuk, mer a Budapesel szomszédos néhány elepülés kivéelével a szolgálaási haárok jól definiálhaók és az egységes akara kialakíhaó. Az így összeállío projek éréke és méree (lakosszám) aláámaszja a feni javaslao. Szakmai szemponból a közszolgálaók apaszalaaira alapozva az üzemeleők bevonásával a szükséges szakérelem rendelkezésre áll a projek kidolgozásához. 3. A fejleszési leheőségek és ámogaási igények összefoglalása Az egyes körzeekre egységes inézkedési, ámogaási rendszer kialakíása csak nehezen definiálhaó. Az önkormányzaok helyzeéből kiindulva mindenképpen szükség van ájékozoságuk és szakmai felkészülségük erősíésére. Ennek egyik formája lehe ehhez nyújhaó (kisebb mérvű) közponi segíség. Felélenül előremozdíó haású bizonyos kisebb projekek (helyi komposzálás, gyűjőedényze beszerzés sb.) ámogaása is. Az ország, illeőleg a nemzegazdaság szemponjából a legnagyobb hozadéka az EU pénzalapok felhasználásá leheővé evő nagy projek kialakíásának lenne. A leheőségeke ezér elsősorban ebből a szemszögből vizsgáluk. A helyzee a kövekező ábláza összegzi: Nyuga-Alföld Fejleszési igény (milliárd F) Régió Szelekív 6,2 hulladékgyűjés és kezelés Égeőmű 13,0 Rekuliváció 4,1 Nemzeközi ámogaás leheősége Csak a eljes fehér fol -ra vonakozó projekjavasla eseén leheséges az EU források felhasználása mind a lakosszám mia, mind a rekulivációs kölségek nagysága mia (a jelenlegi konsrukcióban kb. a kölségek 40%) A projek(ek) összehangolásá jelenősen megnehezíi a szolgálaó cégek közöi harc a piac megszerzéséér. A szakérelem gyakran nem is hulladékos szakmai éren, inkább a projekszervezés erén hiányzik az önkormányzaoknál. A ámogaási rendszerek és leheőségek mélyebb ismereében a szolgálaók érdekei összehangolhaók lehenének a közösségi ámogaások megszerzése érdekében. A viszonylag hosszú előkészíési időszak ala az érdekel szolgálaók megalálhaják az a konsrukció (PPP), amely az önkormányzaok számára is kedvező és az EU szabályoka is kielégíő. 15

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

2013 a beruházások éve

2013 a beruházások éve V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata Beonfelüleek permeabiliásvizsgálaa Varga Ákos * Témavezeõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** 1. Bevezeés A beon egyik legfonosabb, sok más jellemzõjé meghaározó ulajdonsága a poroziás. Dönõ jelenõségû a beon arósságá

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/2977/3/2014.ált. 2014. április hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Április 1.(kedd) 09.00-13.00 M0 jobb pályatest

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések 13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 01.(kedd) 14.00-16.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4.számú főú Cegléd

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

kapcsolt energiatermelésre

kapcsolt energiatermelésre ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 2.6 Energeikai fafelhasználás kapcsol energiaermelésre Tárgyszavak: kapcsol energiaermelés; biomassza; Spilling moor; gazdaságossági elemzés.

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019. Készítette: Vargáné Vass Éva jegyző 1 A nemzetek versenyképessége azt jelenti, ahogyan a nemzetek létrehoznak és megőriznek egy olyan környezetet,

Részletesebben

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ

Az önkormányzatnál marad a Maros utcai rendelõ V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVIII. T A B Á N É V F O L YA M,

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 13000/8511/2013.ált. 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Érd, Fehérvári út Szeptember

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL 8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL Célkiűzés: Az oszcilloszkóp min mérőeszköz felépíésének és kezelésének megismerése. Az oszcilloszkópos mérésechnika alapveő ismereeinek alkalmazása.

Részletesebben

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és 8 A eljesíményelekronikai berendezések vezérlése és szabályzása Vezérlés ala a eljesíményelekronikában a vezérel kapcsolók vezérlõjeleinek elõállíásá érjük. Egy berendezés mûködésé egyrész az alkalmazo

Részletesebben

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/11819/1/2013.ált. 2013. december hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye December 01.(vasárnap) 09:00-12:00 Budakalász,

Részletesebben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben Tanösvény a Sashalmi-erd ben Köszöne Köszönjük, hogy rész ve a úrán! Neumann János Számíásechnikai Szakközépiskola Szerkeszee: Kocsi Aila Íra: Bárdosi Gyula, Barók Roland, G dér Dalma, Fleischer Márk,

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Lisz szobor a Városházán Lapzára uán érkeze a hír, hogy elkészül az a Lisz Ferenc szobor,

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben

2014. június hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. június hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/5173/1/2014.ált. 2014. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Június 1.(vasárnap) 13.00-20.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

A likviditási mutatószámok struktúrája

A likviditási mutatószámok struktúrája 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 581 DÖMÖTÖR BARBARAMAROSSY ZITA A likvidiási muaószámok srukúrája A likvidiás mérésére öbbféle muaó erjed el, amelyek a likvidiás jelenségé különböző szemponok alapján

Részletesebben

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga

Évértékelõ beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. A jövõ záloga V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Figyelem! Rövidesen lejár a várakozási hozzájárulások érvényessége Tiszel Kerülei Polgárok!

Részletesebben

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH

Miskolci Egyetem és CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH Miskolci Egyeem és CASAR Drahseilwerk Saar GmbH GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TÖBBTÁRCSÁS SÚRLÓDÓ HAJTÁS ERŐJÁTÉKÁNAK ELEMZŐ VIZSGÁLATA A TÁRCSAKOPÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL PH.D ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

XVII. Véget ért egy több mint tíz éve tartó rekonstrukciós program a Rudas fürdõben. Az idén tavasszal indult beruházási szakasz keretében a

XVII. Véget ért egy több mint tíz éve tartó rekonstrukciós program a Rudas fürdõben. Az idén tavasszal indult beruházási szakasz keretében a V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Nagycsaládosok karácsonya A Budapes I. kerüle Budavári Önkormányza szereeel meghívja

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2014. október hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2014. október hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. október hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 1. (szerda) 08:00-12:00 Mende (31-es sz. főút lter.)- Sülysáp

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK endszerek Tanszék HİMÉSÉKLETFÜGGİ ELLENÁLLÁSOK Alapfogalmak és meghaározások ELLENÁLLÁS-HİMÉİK (Elmélei összefoglaló) Az ellenállás fogalma és egysége Valamely homogén, végig állandó kereszmeszeő vezeı

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beléri egység levegő-víz hőszivayús rendszerhez és opciók EKHBRD011BV1 EKHBRD014BV1 EKHBRD016BV1 EKHBRD011BY1 EKHBRD014BY1 EKHBRD016BY1 EKHBRD011CV1 EKHBRD014CV1 EKHBRD016CV1 EKHBRD011CY1 EKHBRD014CY1

Részletesebben

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében

A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása az optimális szabadalmak elméletében A hiperbolikus diszkonálás alkalmazása az opimális szabadalmak elméleében Nagy Benedek Absrac: Gazdaságpoliikai dönések során gyakora szükséges azonnali kölségek és hosszú időn á realizálódó hasznok, vagy

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Hőszivattyúk műszaki adatai

Hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 09; GBI 13; GBI 18; Hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY 1

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Város Önkormáza Képviselı-esüleének 32/2013. (XII.20.) önkormázai rendelee a Homokhásági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség álal a Homokhásági Hulladékgazdálkodási Rendszer

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Térségi hálózatok hatáselemzése

Térségi hálózatok hatáselemzése Hálózaban könnyebb! ROP-3.3.1.-05/1-2005-12-0006/31 DR. KOCZISZKY GYÖRGY Térségi hálózaok haáselemzése Okaási segédle Miskolc 2007. Taralomjegyzék 1. Előszó 5 2. Regionális gazdaságani haásvizsgálaok

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája HAVRAN DÁNIEL Pénzgazdálkodás szokások haása a működőőkére. A Magyar Posa példája A hálózaos parágakban, ahogy a posa szolgálaásoknál s, a forgalomban lévő készpénz nagyméreű működőőké jelenhe. A Magyar

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

Fenntartható beszerzés

Fenntartható beszerzés Mőhelyanulmányok Vállalagazdaságan Inéze 1093 Budapes, Fıvám ér 8., 1828 Budapes, Pf. 489 +36 1 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fennarhaó beszerzés Dobos Imre Tárai Tünde Vörösmary

Részletesebben

2013. április M Ó D O S Í T Á S A

2013. április M Ó D O S Í T Á S A S Ö R É D Ö Z S É G T P Ü É S S Z R Z T I T R É N, H Y I É P Í T É S I S Z A B Á Y Z A T Á N A É S S Z A B Á Y Z Á S I T R É N M Ó D S Í T Á S A 0. április Söréd özség Településszerkezei ervének, Helyi

Részletesebben

Szépülnek a mûemlékházak

Szépülnek a mûemlékházak V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V KERÜLET Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l XVII. T É V F O L YA M, A B Á N

Részletesebben

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.05.02 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME)

piaci áttekintés makrogazdasági adatok rövid-és középtávú előrejelzés www.kh.hu 2016.05.02 Nyersanyagpiaci hírlevél Brent kőolaj (ICE) réz (LME) www.kh.hu 216.5.2 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 493 483 cink LME 3hó () 1886 1887 nikkel LME 3hó () 92 8985 alumínium LME 3hó

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb.

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, email: balint.herczeg@econ.unideb. A MONETÁRIS POLITIKA LEHETŐSÉGEINEK VÁLTOZÁSAI A LIBERALIZÁLT NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: DEVIZAHITELEK HATÁSA MAGYARORSZÁGON HERCZEG BÁLINT dokorandusz, Debreceni Egyeem Közgazdaságudományi

Részletesebben

MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL

MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL XI. MAGYAR MECHANIKAI KONFERENCIA MaMeK, 2011 Miskol, 2011. agszs 29-31. MÉLYALAPOK KÉPLÉKENY TEHERBÍRÁSÁNAK NUMERIKUS VIZSGÁLATA VÉGESELEMES ÉS DLO TECHNIKÁKKAL Lafer Imre 1 1 BME Geoehnikai Tanszék,

Részletesebben

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2.

Országgy űlés Hivatalra. Irománysaátr : 6ZX 0. Érkezett: 2015 JúN 2 2. Országgy űlés Hivatalra Irománysaátr : 6ZX 0 Érkezett: 2015 JúN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem Titrik Ádám Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása doktori értekezés Témavezető: Dr. Lakatos István

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

~)... }(). számú előterjesztés

~)... }(). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere r(; ~)... }(). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Területfejlesztési Programról szóló javaslatról

Részletesebben

Az Intézmény fekvőbeteg ellátási kötelezettsége osztályok/szakmák szerinti bontásban

Az Intézmény fekvőbeteg ellátási kötelezettsége osztályok/szakmák szerinti bontásban Az Intézmény fekvőbeteg ellátási kötelezettsége osztályok/szakmák szerinti bontásban Ápolási osztály Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csévharaszt, Dabas, Dánszentmiklós, Gomba, Hernád,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1. Fejeze ÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IRR = =,9 IRR =,9% 78 F Diszkon kincsárjegy A D96 jelű diszkon kincsárjegy névéréke euró, lejáraa 8 nap A befekeő elvár hozamráája 6% Meddig érdemes a kincsárjegy aukción liciálni?

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dabas város integrált városfejlesztési stratégiája Kivonat

Dabas város integrált városfejlesztési stratégiája Kivonat Dabas város integrált városfejlesztési stratégiája Kivonat Az integrált városfejlesztési stratégia és a városban tervezett fejlesztések Dabas város integrált stratégiájának célhierarchiája 2 A fejlesztési

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 8-án (kedden) du. 14 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

2012. november 5-i rendkívüli ülésére

2012. november 5-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozási díj meghatározása a térségi ivóvízminőség-javító

Részletesebben

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ő ű Á ű ű Á ű Á ű ű ű Ő ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á ű ű Ő ű ű ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 13. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról Előadó:

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

Á ő ő ő ő ő ő ű ó ó ő ó ő ő ó ő ő ő ő ó ő ó ő ő ő ő ő ü ő ő ó ő ó ő ő ő ó ó ő ő ű ő ó ő ó ő ő ő ő ő ű ő ü ó ű ő ó Á ó ő ő ó ü ő ő ó ő ő ü ő ő ü ó ő ő ó ó ü ő ü ő ő ő ő ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 14/1. oldal Tartalom 1. Az átmeneti gondozás célja... 3 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/13673 számú törvényjavaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Előadó : dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

A Duna részvízgyűjtő kiemelt víztestjeire vonatkozó intézkedések

A Duna részvízgyűjtő kiemelt víztestjeire vonatkozó intézkedések Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése KEOP-2.5.0 projekt Duna részvízgyűjtő terv A Duna részvízgyűjtő kiemelt víztestjeire vonatkozó intézkedések Simonffy Zoltán BME Tápanyag és szerves anyag szennyezés

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Mezőcsát, 2011. március

Mezőcsát, 2011. március Egészségnevelési Pedagógiai Program (Egészségfejlesztési Terv) Készítette Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Mezőcsát, 2011. március TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 5 Bevezető... 7 I.helyzetelemzés...

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Budapest, 2005. október Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben