Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához"

Átírás

1 A VMMSzK evékenységének bemuaása február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

2 Karbanarásra vonakozó előírások 2008/57/EK IRÁNYELV a vasúi rendszer Közösségen belüli kölcsönös ájárhaóságáról Alapelvek: Egy jármű üzembe helyezése, vagy a hálózaon való használaa elő a nemzei járműnyilvánarásban meg kell haározni a karbanarásér felelős szervezee. A karbanarásér felelős szerveze (ECM) Vasúársaság (RU) Infrasrukúra működeő (IM) Üzemben aró (K) A karbanarási előírásoka a jármű gyáró haározza és adja meg. A karbanarás szolgálaó csak az elvégze munkáér felel. Magyar Államvasuak ZR.

3 Vasúijármű fennarási rendszerek Liverpool Mancheser Railway megnyiása szepember Az első, kizárólag gőzmozdonyvonaással működő vasú. - Az első vasú, amelyen a vonaok menerend szerin közlekedek. - Az előre meghirdee időponban elindío vonaoknak a megado időponban, bizonságosan meg kelle érkezniük a végállomásra. - Az üzemben aró örvény köelezi a pálya, a léesímények és a járművek üzemképes állapoának fennarására. A fennarási evékenység alappillérei: balesebizonság, közlekedésbizonság és üzlebizonság Magyar Államvasuak ZR.

4 Vasúijármű fennarási rendszerek Hiba szemlélemód a vasúi járműfennarásban Klasszikus fennarási rendszerek Cseréld ki vagy javísd meg ha elromlo! - Szükség szerini javíás, meghaározo ciklus szerin egymás köveő, nagyobb munkaigényű vizsgálaokkal, revíziókkal és felújíásokkal Magyar Államvasuak ZR.

5 Vasúijármű fennarási rendszerek Klasszikus vasúijármű fennarási rendszer Meghaározo ciklus szerin egymás köveő iszíások, vizsgálaok, revíziók és fővizsgák Kélépcsős fennarási rendszer: - járműjavíók revíziók, fővizsgák, nagyobb javíások, - fennarási műhelyek vasúüzemhez kapcsolódó feladaok, iszíások, vizsgálaok, kisebb javíások. A kezelőszemélyze együ él a járművekkel, gépekkel és berendezésekkel: - állandó, folyamaos felügyele. Közlekedő vonaok vizsgálaa 100 km-enkén. Magyar Államvasuak ZR.

6 Gőzmozdony fennarási ciklus Vasúijármű fennarási rendszerek 0 vagy Fv 6h Rv 6h Rv 6h Rv 6h Rv 6h Fv 6 hónap 6 hónap 6 hónap 6 hónap 6 hónap 6 hónap 6 hónap 16 hónap 6 hónap 6 hónap 5-8 év 0 vagy Fj Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fj 65-8 hónap év 6 5 hónap év 6 5 hónap év 6 5 hónap év 6 hónap 5 év 6 hónap 5 év 6 hónap 5 év 6 hónap 5 év 6 5 hónap év 6 hónap 5 év év Árpád-ípusú moorkocsi fennarási ciklusa vagy He N N N N N N He 1 nap 1 nap 1 nap 1 nap 1 nap 1 nap 1 nap 1 hé 0 vagy 3H He He He 1H He He He 1H He He He 3H 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hé 1 hónap 1 hónap 1 hónap 3 hónap 0 vagy 3H 1H 1H 1H 1Év 3 hónap 3 hónap 3 hónap 3 hónap 1 év Magyar Államvasuak ZR.

7 Vasúijármű fennarási rendszerek Hiba szemlélemód a vasúi járműfennarásban Klasszikus fennarási rendszerek Cseréld ki vagy javísd meg ha elromlo! Cseréld ki vagy javísd meg mielő elromlik egy előre meghaározo időponban! - Szükség szerini javíás, meghaározo ciklus szerin egymás köveő, nagyobb munkaigényű vizsgálaokkal, revíziókkal és felújíásokkal Tervszerű megelőző jellegű karbanarás - Opimális kölségű karbanarás Magyar Államvasuak ZR.

8 Vasúijármű fennarási rendszerek Tervszerű Megelőző jellegű Karbanarás Javísd meg mielő elromlik! Álalános műszaki állapo Az álalános műszaki állapo alakulása Tervszerű Megelőző jellegű Karbanarási rendszerben Gyárás uáni álalános műszaki állapo Az álalános műszaki állapo válozása elérő aralmú cikluselemek alkalmazása eseén. Megelőző jellegű karbanarás PM Gyárás Megengede minimális álalános műszaki állapo Az álalános műszaki állapo válozása azonos aralmú cikluselemek alkalmazása eseén. idő/eljesímény l Meghibásodási ráa függvény l = nk nd Korai meghibásodások Eredmény: "Fürdőkád görbe" Késői meghibásodások Meghibásodási ráa - A hibák valószínűségének alakulása egy ado idő inervallumban Elhasználódásból eredő meghibásodások Vélelenszerű meghibásodások 0 Gyárásból, javíásból eredő (garanciális) meghibásodások Magyar Államvasuak ZR.

9 Vasúijármű fennarási rendszerek Új vasúijármű fennarási rendszerek bevezeése az 1940-es években Jellemzői: - merev rendszerű, időszakos, ervszerű, megelőző, karbanarás, - fennarási műhelyek evékenysége ervezheő, a műhelyi kapaciás opimalizálhaó, - az alkarészbeszerzés ervezheő, - a aralék alkarészkészle minimalizálhaó, - a járművek opimális üzemkészséggel, minimális fennarási kölséggel üzemben arhaók, Magyar Államvasuak ZR.

10 Vasúijármű fennarási rendszerek Kölség [F] Kölség opimum Opimum karbanarás - OM Fennarási kölség Fennarási kölség = megelőző jellegű karbanarási + javíási kölségek Tervszerű megelőző jellegű karbanarási kölségek Javíási kölségek Az üzemkészség annak a valószínűsége, hogy a berendezés a vizsgál időaromány bármely időponjában üzemképes állapoban lesz. () = R() + ò R( - u) m( u)du A 0 Szűkségszerini javíás CM Opimális üzemkészség Sikeres alkalmazásának feléelei: 1. A javíási igény a járművek haározzák meg az igénybevéelüknek megfelelően. 2. A járművek műszaki állapoá alapveően a járműjavíókban végze munka haározza meg. 3. A szükség szerini javíásoka olyan minőségben kell elvégezni, hogy az alkarész berendezés megbízhaó működése bizosíva legyen a kövekező, ervszerű megbonásig. 4. Az üzemeleési apaszalaok beépíése a fennarási evékenységbe, az üzemi és fennarási apaszalaok felhasználása a járműfejleszési evékenységben Vasúi jármű üzemeleés, fennarás és fejleszés klasszikus egysége. Magyar Államvasuak ZR. Üzemkészség [%] Megelőző jellegű karbanarás PM Opimum karbanarás OM

11 Vasúijármű fennarási rendszerek Új vasúijármű fennarási rendszer bevezeése az 1940-es években Jellemzői: - merev rendszerű, időszakos, ervszerű, megelőző, karbanarás, - fennarási műhelyek evékenysége ervezheő, a műhelyi kapaciás opimalizálhaó, - az alkarészbeszerzés ervezheő, - a aralék alkarészkészle minimalizálhaó, - a járművek opimális üzemkészséggel, minimális fennarási kölséggel üzemben arhaók, - a berendezések, részegységek műszaki állapoól függelen, idő elő örénő megbonása növeli a fennarási kölségeke, és csökkeni a megbízhaóságuka. Rugalmas karbanarási rendszerek - kombinál fennarási ciklusok Műszaki állapo szerini karbanarás OCM Új karbanarási rendszerek Magyar Államvasuak ZR.

12 Vasúijármű fennarási rendszerek Hiba szemlélemód válozás a vasúi járműfennarásban Klasszikus fennarási rendszerek Új fennarási rendszerek Cseréld ki vagy javísd meg ha elromlo! Cseréld ki vagy javísd meg mielő elromlik egy előre meghaározo időponban! Cseréld ki vagy javísd meg mielő elromlik! - Szükség szerini javíás, meghaározo ciklus szerin egymás köveő, nagyobb munkaigényű vizsgálaokkal, revíziókkal és felújíásokkal Magyar Államvasuak ZR Tervszerű megelőző karbanarás - Opimális kölségű karbanarás - Műszaki állapoól függő, megelőző jellegű karbanarás - RCM megbízhaóság középponú karbanarás - RAMS/LCC karbanarási rendszerek

13 Vasúijármű fennarási rendszerek RCM Megbízhaóság közponú karbanarás - Csak az javísd meg ami szükséges a ovábbi, megbízhaó működéshez! A járművekbe beépíe különböző, berendezéseken, alrendszereken előforduló hibák valószínűségének alakulásá egy ado időszakban nem lehe egy meghibásodási ráa függvénnyel jellemezni. Meghibásodási ráa mina függvények 4 % 2 % 5 % 7 % 14 % 68 % Szűkségszerini javíás CM Megelőző jellegű karbanarás PM Opimum karbanarás OM Műszaki állapo szerini karbanarás OCM Megbízhaóság közponú karbanarás RCM Magyar Államvasuak ZR.

14 Vasúijármű fennarási rendszerek Új vasúijármű fennarási rendszerek RCM/LCC karbanarás RAMS/LCC karbanarás Karbanarási szofverrel ámogao vasúi járműkarbanarási rendszerek. Magyar Államvasuak ZR.

15 Vasúijármű fennarási rendszerek RCM/LCC karbanarás Nagyérékű járművek beszerzése Az üzemkészség pénz akarí meg. A karbanarás pénzbe kerül. LCC élearam kölségek LCC karbanarási kölség Megbízhaóság alsó haára A jármű szerkezee haározza meg. Az éréke megelőző jellegű karbanarás alkalmazása nélkül is bizosíhaó. Az LCC javíási kölség maximuma megelőző jellegű karbanarás nélkül LCC kölség minimum Az LCC javíási kölség minimuma a leheő legnagyobb megelőző jellegű karbanarási kölség melle Megbízhaóság Megbízhaóság felső haára A jármű szerkezee haározza meg. Az éréké bármilyen inenziv megelőző jellegű karbanarással sem lehe úllépni. LCC fennarási kölség = megelőző jellegű karbanarási + javíási kölségek LCC megelőző jellegű karbanarási kölségek LCC javíási kölségek A megbízhaóság annak a valószínűsége, hogy egy berendezés a őle elvár funkció az ado feléelek közö vagy az ado időinervallumban eljesíeni udja. Egy dimenzió nélküli, álalában %-ban meg-ado szám. Alkalmazás: - ÖBB TS Taurus mozdonyok Magyar Államvasuak ZR.

16 Vasúijármű fennarási rendszerek RAMS/LCC karbanarás Az MSZ EN 50126:2001 szabvány szerin és az ISO 9001 szabványsoroza előírásai szerin működee hagyományos karbanarási rendszerek. MSZ EN 50126: Vasúi alkalmazások. A megbízhaóság, az üzemkészség, a karbanarhaóság és a bizonság (RAMS) előírása és bizonyíása. Vasúi - RAMS Alkalmazás: - Trenialia, SNCF nagysebességű moorvonaok, villamos mozdonyok. Bizonság Üzemkészség Megbízhaóság és karbanarhaóság Üzemeleés és karbanarás A vasúi RAMS elemek közöi kapcsola. Magyar Államvasuak ZR.

17 Új járművek beszerzése Járművek korszerűsíése Magyar Államvasuak ZR. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához - a gyáró adja a eljes karbanarási dokumenáció, - a megrendelő haározza meg a fennarási ciklusrende és feléeleke. - eljes mérékű korszerűsíés - részleges korszerűsíés - a gyáró adja a eljes karbanarási dokumenáció, - a megrendelő haározza meg a fennarási ciklusrende és feléeleke. Az alkalmazo fennarási rendszer felülvizsgálaa - kiűzö célok: - az üzemkészség, megbízhaóság megjavíása, - a kölségek opimalizálása, - az üzemeleési körülményeknek és az igénybevéeleknek megfelelő fennarási rendszer kiválaszása.

18 Járműfloa - járművek száma, Fennarási háér - javíóműhelyek, Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához - járműfloa összeéele, - járművek kora, álagélekora, Üzemeleési körülmények Járművek igénybevéele - karbanarás szervezés, irányíás, - karbanaró személyze - fennarási műhelyek, léesímények, - alkarész beszerzés, - aralék alkarész készle Célkiűzések - elvár üzemkészség, - elvár megbízhaóság, Magyar Államvasuak ZR.

19 Alkalmazhaó módszerek Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához - Failure Mode and Effec Analysis, FMEA Hiba mód és haáselemzés Alkalmazási feléele: rendelkezésre álló, nagymennyiségű, megbízhaó adaok Magyar Államvasuak ZR.

20 A járművek igénybevéele Fennarási ciklus - napári nap, - üzemnap, - moorfordula, Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához - fuáseljesímény - elfogyaszo üzemanyag, - fajlagos üzemanyag és kenőolaj fogyaszás, - üzemóra, - működési ciklusok száma - kombinál ciklusok - napári nap/fuáseljesímény - üzemóra/üzemanyag fogyaszás Magyar Államvasuak ZR.

21 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához A járművek igénybevéele Alkarészek, fődarabok, alrendszer elemek igénybevéele Az üzemidővel, igénybevéellel arányosan kopó, majd egy meghaározo idő uán egyre gyorsabban növekvő meghibásodási ráával jellemezheő elemek.. Az üzemidőől függelen, az elel idő arányában öregedő elemek. Gumielemek, hűő- és kenőanyagok. Meghaározo időaram kereek közö üzemben arhaó elemek. Légarályok, fékelemek, fékalkarészek, ömlők. Elemek, amelyeknek a meghibásodása a balese, közlekedés és üzembizonságo veszélyezei vagy balesee okoz. Fuómű, üköző és vonókészülék, fékberendezés, dízelmoor, űzveszélyes anyagokkal ken hajóművek, védelmi berendezések, sb.. Magyar Államvasuak ZR.

22 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához A járművek igénybevéele Sorszám Meghibásodási ráa függvény Gép, berendezés 1 Klasszikus, kopásnak kie mechanikus szerkezeek Lengő, alernáló mozgás végző berendezések Az igénybevéelől viszonylag függelenül öregedő, kopó alkarészeke nem vagy csak alig aralmazó elemek berendezések, például urbinák A felújíás, üzembe helyezés köveő időszakban egyre növekvő, majd állandó érékű meghibásodási ráával jellemezheő berendezések Az igénybevéelől és használai időől függelenül vélelenszerűen meghibásodó elemek Elekronikus berendezések 0 1 Magyar Államvasuak ZR.

23 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához A járművek igénybevéele Sorszám Meghibásodási ráa függvény Gép, berendezés Dízelmoorok, segédüzemi berendezés mechanikus elemei Légsűríők, kerékpárok, üközővonókészülék, önműködő ajók Járműszekrény, forgóvázkere A felújíás, üzembe helyezés köveő időszakban egyre növekvő, majd állandó érékű meghibásodási ráával jellemezheő berendezések Fékberendezések: kormányszelepek, fékezőszelepek, nyomásmódosíók Elekronikus berendezések 0 1 Magyar Államvasuak ZR.

24 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Dízelmooros vonaójármű fennarási ciklus meghaározása Sorszám Szerkezei elem, fődarab Meghibásodási ráa függvény Normaóra igény 1 Járműszerkeze % 2 Fékberendezés 5 % Dízelmoor 40 % Mechanikus, hidraulikus hajómű, erőáviel 20 % Villamos berendezések 5 % 6 Segédüzem % 0 1 Magyar Államvasuak ZR.

25 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Dízelmooros vonaójármű fennarási ciklus meghaározása Sorszám Szerkezei elem, fődarab Meghibásodási ráa függvény Normaóra igény 1 Járműszerkeze 2 Fékberendezés % 5 % Dízelmoor 40 % 4 Mechanikus, hidraulikus hajómű, erőáviel % 5 6 Villamos berendezések Segédüzem A fennarási ciklus a legnagyobb fennarási igényű fődarab ciklusrendjéhez célszerű 5 % igazíani 10 % Magyar Államvasuak ZR.

26 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Fennarási ciklus meghaározása moorcserés javíás uán Sorszám Szerkezei elem, fődarab Meghibásodási ráa függvény Normaóra igény 1 Járműszerkeze % 2 Fékberendezés 5 % Dízelmoor 40 % Mechanikus, hidraulikus hajómű, erőáviel 20 % Villamos berendezések 5 % 6 Segédüzem % 0 1 Magyar Államvasuak ZR.

27 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Fennarási ciklus meghaározása moorcserés javíás uán Sorszám Szerkezei elem, fődarab Meghibásodási ráa függvény Normaóra igény 1 Járműszerkeze % 2 Fékberendezés 58 % Dízelmoor % 4 Mechanikus, hidraulikus hajómű, erőáviel % Villamos berendezések 10 5 % 6 Segédüzem % 0 1 Magyar Államvasuak ZR.

28 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Fennarási ciklus meghaározása moorcserés javíás uán Sorszám Szerkezei elem, fődarab Meghibásodási ráa függvény Normaóra igény 1 Járműszerkeze 2 Fékberendezés % 58 % Dízelmoor % 4 Mechanikus, hidraulikus hajómű, erőáviel A régi ciklusrende és az új fődarab ciklusidejé célszerű összehangolni % 5 Villamos berendezések % 6 Segédüzem % 0 1 Magyar Államvasuak ZR.

29 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Fennarási ciklus meghaározása moorcserés javíás uán A gyáró álal megado fennarási munkák esedékessége: - üzemóra, - gázolajfogyaszás, - napári év alapján. A dízelmoor elemi ciklusa: 250 üzemóra kenőolaj és szűrőcsere A fennarási munkák esedékessége az eredei és a dízelmoor új ciklusrendje alapján 0 R R R A R R R A l l Magyar Államvasuak ZR.

30 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Fennarási ciklus meghaározása moorcserés javíás uán Javasla a fennarási ciklusrendek összehangolására: 250 üzemóra alapján: 0 R R R A R R R A R R R A l l 25 (30-5)üzemnap alapján: 0 R R R A R R R A üzemnapos ciklus alapján: 0 R R R A R R R A Magyar Államvasuak ZR.

31 Különleges járművek Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Közös jellemzőjük az álagosól elérő üzemidő és fuáseljesímény Az üzemidővel, igénybevéellel arányosan kopó, majd egy meghaározo idő uán egyre gyorsabban növekvő meghibásodási ráával jellemezheő elemek. A ciklusidő az igénybevéelnek megfelelően megnyújhaó, illeve célszerű a megnyújása, mivel az indokolalan idő elői megbonás köveő összeszereléssel járó kezdei meghibásodások elmaradnak. Az üzemidőől függelen, az elel idő arányában öregedő elemek. Gumielemek, hűő- és kenőanyagok. A ciklusidő növelése nem célszerű, mivel a lejár időn úl örénő használauk növeli a vélelenszerűen bekövekező meghibásodások számá. Megoldási leheőség a ciklusidő megnövelésére az elemek kicserélése jobb minőségű, magasabb élearamú elemekre. Meghaározo időaram kereek közö üzemben arhaó elemek. Légarályok, fékelemek, fékalkarészek, ömlők. A használai idő növelésére nincs, vagy csak nagyobb élearamú elemek alkalmazása eseén van leheőség. Elemek, amelyeknek a meghibásodása a balese, közlekedés és üzembizonságo veszélyezei vagy balesee okoz. Fuómű, üköző és vonókészülék, fékberendezés, dízelmoor, űzveszélyes anyagokkal ken hajóművek, védelmi berendezések, sb. A ciklusidő az igénybevéelnek megfelelően megnyújhaó, a közlekedés bizonsági vizsgálaok és a védelmi berendezések rendszeres felülvizsgálaával. Magyar Államvasuak ZR.

32 Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Köszönöm a megiszelő figyelmüke! Magyar Államvasuak ZR.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

A vasúti járművek karbantartásának meghatározó tényezői napjainkban

A vasúti járművek karbantartásának meghatározó tényezői napjainkban A vasúti járművek karbantartásának meghatározó tényezői napjainkban Malatinszky Sándor MÁV Zrt. Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolgáltató Központ A vasúthálózatok kialakulása és fejlődése 1825 Stockton &

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS ELMÉLETE ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS 1-2 előadás vázlatok

ÜZEMELTETÉS ELMÉLETE ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS 1-2 előadás vázlatok ÜZEMELTETÉS ELMÉLETE ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS -2 előadás vázlaok f. anár Széchenyi Isván Egyeem, Győr E-mail: zvikli@sze.hu Web: hp://rs.sze.hu/~zvikli A anárgy okaásának célja hogy az üzemeleés és fennarás,

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverer MaserDrive MSI 10 inverer MaserDrive 2 Taralom Taralom 3 1.1Bizonság meghaározása 4 1.2 Figyelmezeő jelzések 4 1.2 Bizonsági úmuaás 4 2 Termékáekinés 6 2.1 Gyors üzembe helyezés 6 2.1.1 Kicsomagolás

Részletesebben

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265hu REV23.03RF Telepíési és üzembe helyezési leírás A D E B C F CE1G2265hu 21.02.2006 1/8 G / 4.2.4 C Gyári beállíások / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16 PID 12

Részletesebben

Munkahelyi kockázatok kezelése

Munkahelyi kockázatok kezelése Munahelyi ocázao ezelése A vállalanál minden munaörre el le végezve a ocázaéréelés, az alábbi jogszabályo alapján: - 1993. évi XCIII. örvény a munavédelemről, 54. - 2000. évi XXV. örvény a émiai bizonságról,

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG-ELMÉLET ÉS ANNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A MEGHIBÁSODÁSOK VALÓSZÍNŰSÉGÉRE

A MEGBÍZHATÓSÁG-ELMÉLET ÉS ANNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A MEGHIBÁSODÁSOK VALÓSZÍNŰSÉGÉRE Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG-ELMÉLET ÉS ANNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A MEGHIBÁSODÁSOK VALÓSZÍNŰSÉGÉRE A műszaki üzemeleés célja a repülőgép, min szerkeze megbízhaóságának a beerveze szinen arása a karbanarás

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

Megszakítók TECHNOLÓGIA 1 TERMIKUS KIOLDÓ 2 MÁGNESES KIOLDÓ. Termék- és beépítési szabványok

Megszakítók TECHNOLÓGIA 1 TERMIKUS KIOLDÓ 2 MÁGNESES KIOLDÓ. Termék- és beépítési szabványok Megszakíók TECHNOLÓGIA A úláramoka három különböző eszközzel lehe észlelni: a ermikus egységgel a úlerheléseke, a mágnesessel a rövidzárlaoka, illeve az elekronikussal mindkeő. A ermikus és a mágneses

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Kihívások és tendenciák a vasúti járművek karbantartásával kapcsolatban

Kihívások és tendenciák a vasúti járművek karbantartásával kapcsolatban Kihívások és tendenciák a vasúti járművek karbantartásával kapcsolatban Dr. Csiba József igazgató, MÁV Zrt. Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolg. Központ Kiss Csaba fejlesztőmérnök, Vasúti Mérnöki és Mérésügyi

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉG VZSG 05. okóber. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Architektúra, memóriák

Architektúra, memóriák Archiekúra, memóriák Mirıl lesz szó? Alapfogalmak DRAM ípusok Mőködés Koschek Vilmos Jellemzık vkoschek@vonalkod.hu 2 Félvezeıs memóriák Hozzáférési idı Miér is? Mőködési sebesség kérése kérése kérése

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Használai uasíás 51289402 11.14 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Használai uasíás 51209081 03.13 U DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

Gépek életciklusának modellezhetőségi jellemzői

Gépek életciklusának modellezhetőségi jellemzői AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.02 Gépek éleciklusának modellezheőségi jellemzői Kakuk Gyula Zsoldos Ibolya Ph.D. Janik József DSc. SZIE GK Gépgyárás- és Javíásechnológia Tanszék Tárgyszavak: éleciklus;

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Az emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó fontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál

Az emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó fontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál U U Az emelõállvány szállíására és szerelésére vonakozó fonos megjegyzések olóoszlopos argoncáknál Szállíás A szállíás az emelállvány szerkezei magasságáól és a helyi adoságokól függen az alkalmazás helyszínére

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Használai uasíás 51167638 09.13 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

TEHERFELVEVÕ ESZKÖZÖK Tel.: (06-1) 205-6208 E-mail: hitb@h-itb.hu www.h-itb.hu

TEHERFELVEVÕ ESZKÖZÖK Tel.: (06-1) 205-6208 E-mail: hitb@h-itb.hu www.h-itb.hu TEHERFELVEVÕ ESZKÖZÖK Tel.: (06-1) 205-6208 E-mail: hib@h-ib.hu www.h-ib.hu 0801 Lemezmegfogók (függõleges emeléshez) A pofa fogazásának bele kell nyomódnia az emelendõ árgyba. Az ehhez szükséges erõ elõállíásához

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébe TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA A eljesíményelekronika kapcsolóelemei BUDAPEST, 2002. 2-1

Részletesebben

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Dr. Kolai Tamás TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT okaási segédanyag Budapes, 06 TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

MINTAVÉTELI TERVEZET

MINTAVÉTELI TERVEZET NAPSUGÁR akció 2008 Élelmiszerlánc-felügyelei nyári kiemel ellenőrzés MINTAVÉTELI TERVEZET baromfi előkészíe hús [gyárónál]* serés előkészíe hús [gyárónál]* hőkezelés igénylő grillkolbász, sünivaló kolbász

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben