SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK"

Átírás

1 Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben a mozgófázis szuperkriikus vagy szubkriikus állapoú fluidum. Az oszlopban alálhaó állófázis vagy kis méreű, szilárd szemcsékből áll, min a folyadékkromaográfiában is használ szilikagél, porózus grafi és kémiailag módosío állófázisok, vagy kapilláris oszlopok eseében lehe érhálós folyadékfilm, mely egyenlees filmbevonao képez a oszlop falán. A szuperkriikus fluid kromaográfiás elválaszás főleg adszorpciós és megoszlásos folyamaokon alapul. KÉSZÜLÉK A készülék rendszerin hűö pumparendszerből, injekorból, ermoszában elhelyeze kromaográfiás oszlopból, deekorból, nyomásszabályzóból és adagyűjő egységből (vagy inegráorból, illeve rekorderből) áll. Pumparendszer A mozgófázis egyenlees áramlási sebességének bizosíása érdekében pumparendszerre van szükség. A nyomásingadozás csökkeneni kell, például úgy, hogy a nyomás alá helyeze oldószer pulzáláscsökkenő egységen áramolajuk kereszül. A csöveknek és a csalakozásoknak ki kell bírniuk a pumparendszer álal lérehozo nyomás. A mikroprocesszorral szabályzo rendszerek az előre meghaározo program szerin képesek ponosan ovábbíani a mozgófázis mind állandó, mind válozó eluensösszeéel eseén. A gradiens elúcióhoz endelkezésre állnak olyan pumparendszerek is, melyek öbb oldószerarályból képesek az oldószerek szállíására. Az oldószerek keverése a pumpa(ák) kis- és nagynyomású oldalán is megoldhaó. Injekorok Szelep segíségével közvelenül injekálhaunk a oszlop elejére. Állófázisok Az SFC-ben alkalmazhaó oszlopba ölö állófázisoka részben a Folyadékkromaográfia ( ) című fejeze (ölö oszlopok), részben a Gázkromaográfia (2.2.28) című fejeze (kapilláris oszlopok) írja le. A kapilláris oszlopok belső ámérője (#) legfeljebb 100 µm lehe. VIZSGÁLAT Elkészíjük a vizsgálai és az összehasonlíó oldao/oka. Az oldaok szilárd szemcséke nem aralmazhanak. A rendszer alkalmasságának érékeléséhez szükséges kriériumoka a Kromaográfiás elválaszási echnikák (2.2.46) fejeze írja elő. Ugyancsak ez a fejeze írja elő, hogy a rendszeralkalmassági kriériumok eljesíéséhez a kromaográfiás rendszer paraméereinek milyen mérékű válozaása engedheő meg KOATOGÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK A kromaográfiás elválaszási echnikák soklépéses elválaszási módszerek, melyeknél a mina komponensei ké fázis, az álló- és a mozgófázis közö oszlanak meg. Az állófázis lehe szilárd vagy folyadék, mely uóbbi szilárd vagy géles hordozóra viszik fel. Az állófázis lehe oszlopba ölve, lemezre kenve vagy filmkén széeríve sb. A mozgófázis lehe gáz vagy folyadék, vagy szuperkriikus fluid halmazállapoú. Az elválaszás adszorpciós, megoszlásos, ioncserés sb. folyamaokon vagy a molekulák közi egyéb fizikai-kémiai különbségeken, min például a mére, a ömeg vagy a érfoga sb. különbözőségén alapul. E fejeze a közös kromaográfiás jellemzők és az álalánosan használhaó rendszeralkalmassági köveelmények definíciói és kiszámíásuk módjá aralmazza. Az elválaszások elvé, a készülékek és a vizsgálaok leírásá a kövekező álalános fejezeek aralmazzák: Papírkromaográfia (2.2.26) Vékonyréeg-kromaográfia (2.2.27) Gázkromaográfia (2.2.28) Folyadékkromaográfia (2.2.29) érekizárásos kromaográfia (2.2.30) Szuperkriikus fluid kromaográfia (2.2.45) DEFINÍCIÓK A cikkelyben foglal haárérékek megállapíásához az alábbi definícióka veék figyelembe. ozgófázisok A mozgófázis rendszerin szén-dioxid, amely poláris módosíó, min például meanol, 2-propanol vagy aceoniril is aralmazha. Az előír mozgófázis összeéele, nyomása (sűrűsége), hőmérséklee és áramlási sebessége vagy az egész kromaográfiás eljárás során állandó (izokraikus, izodenz, izoermikus elúció), vagy egy ado program szerin válozha (a módosíó mennyisége, a nyomás (sűrűség), a hőmérsékle vagy az áramlási sebesség szerini gradiens elúció). Deekorok A legelerjedebben alkalmazo deekorok az ulraibolya/láhaó (UV/Vis) spekrofooméerek és a lángionizációs deekorok. Ezenkívül alkalmazhaók fényszóráson alapuló deekorok, infravörös abszorpciós spekrofooméerek, hővezeőképességi deekorok, illeve egyéb deekorípusok is. 1 Kérjük, figyeljen az álalános cikkelyekre vonakozó ájékozaásra (belső boríó)

2 Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és Kromaográfiás elválaszási echnikák Néhány készülék eseében bizonyos jellemzők, min például a jel/zaj viszony számíása a gyáró álal bizosío szofverrel is megoldhaó. A felhasználó felelőssége annak bizosíása, hogy a szofver álal alkalmazo számíási módszerek összhangban legyenek az Európai Gyógyszerkönyv álal megado köveelményekkel. Amennyiben ez nem eljesül, a szükséges módosíásoka el kell végezni. Kromao gram A kromaogram a deekorválasz vagy a oszlopról jövő eluensben (efluens) mér koncenráció, illeve más, a koncenrációval arányos mennyiség grafikus vagy más módon örénő megjeleníése, az idő, a érfoga vagy a ávolság függvényében. Ideális eseben kromaogramo az alapvonalon egymás köveő Gauss-görbe alakú csúcsok alkoják. reenciós idő (érfoga) vagy ávolság, melye az alapvonalon, az injekálási pon és a komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk, holidő (holérfoga): az az idő (érfoga) vagy ávolság, amelye az alapvonalon, az injekálási pon és a vissza nem aro komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk. egoszlási hányados A mérekizárásos kromaográfiában a komponens elúciós ulajdonsága egy ado oszlopon a megoszlási hányadossal (K0) is jellemezheő, melye a kövekező összefüggéssel számíhaunk: K O ETENCIÓS ADATOK eenciós idő és érfoga Az elúciós kromaográfiában a reenciós idő () a csúcsmaximum helyzeének megadásával a kromaogramról közvelenül meghaározhaó. A reenciós időből a reenciós érfoga (V) az alábbi képleel számíhaó. V ~ v reenciós idő vagy ávolság, melye az alapvonalon, az injekálási pon és a komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk, v a mozgófázis áramlási sebessége. Tömegmegoszlási arány A ömegmegoszlási arány (Dm), más néven kapaciásfakor vagy reenciós fakor, illeve visszaarás (k') definíciója: D m az anyag mennyisége az allófázisban az anyag mennyisége a mozgófázisban V K S c V KC egyensúlyi megoszlási hányados (más néven megoszlási állandó), VS az állófázis érfogaa, V a mozgófázis érfogaa. Egy komponens ömegmegoszlási aránya (kapaciásfakora) a kromaogramról a kövekező összefüggéssel haározhaó meg: m Dm vagy k' reenciós idő (érfoga) vagy ávolság, melye az alapvonalon, az injekálási pon és a komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk, (vagy 0) holidő (holérfoga): az az idő (érfoga) vagy ávolság, amelye az alapvonalon, az injekálási pon és a vissza nem aro komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk. reenciós idő (érfoga) vagy ávolság, melye az alapvonalon, az injekálási pon és a öle pórusaiba eljes mérékben bejuó komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk. Visszaarási fakor A planáris kromaográfiában használ visszaarási fakor F (vagy más néven reenciós fakor (f)) a felviel helyéől a fol közepéig mér ávolság és a felviel helyéől az oldószerfron álal mege ávolság hányadosa. b f a b a vizsgál komponens álal mege ú, a az oldószerfron álal mege ú. KOATOGÁFIÁS ADATOK A csúcso definiálhajuk a csúcs erüleével (A) vagy a csúcs magasságával (h) és a csúcs félérékszélességével (wh), illeve a csúcs magasságával és a csúcs ké inflexiós ponja közö mér szélességgel (wi). Az Alapelvek (1) előírásai minden cikkelyre és egyéb szövegre alkalmazni kell 2

3 Kromaográfiás elválaszási echnikák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 Gauss-görbe alakú csúcsok (normális eloszlás, lásd ábra) eseén az alábbi összefüggés érvényes: w h 1,18w i vagy izodenz körülmények közö nyer kromaogramok alapján az alábbi összefüggés szerin - és wh-e azonos egységben (idő, érfoga vagy ávolság) behelyeesíve számíhajuk ki: N 5,54 wh 2 reenciós idő (érfoga) vagy ávolság, melye az alapvonalon, az injekálási pon és a komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk, wh a csúcsmagasság felénél mér csúcsszélesség (félérékszélesség) ábra A lászólagos elmélei ányérszám a komponensől, az oszlopól és a reenciós időől függően válozik. Szimmeriafakor Egy csúcs szimmeriafakorá (As) (lásd ábra) az alábbi összefüggés alapján számíhajuk ki: A 5 w 0,05 2d W 0,05 a csúcsmagasság huszadánál mér csúcsszélesség, d a csúcsmaximumból az alapvonalra bocsáo merőleges és a csúcs felszálló ága közö, a magasság huszadánál mér ávolság. Az 1,0 érék szimmerikus (ideális) csúcso jelez ábra Oszlopeljesímény és lászólagos elmélei ányérszám Az oszlop eljesíményére (lászólagos haékonyságára) jellemző lászólagos elmélei ányérszámo (N) az alkalmazo echnikáól függően izoerm, izokraikus ELVÁLASZTÁSIADATOK Felbonás Ké csúcs közöi felbonás (s) az alábbi képle alapján számíhajuk ki: S, 18 ( ) 1 2 wh 1 + w 2 > 1 1 és 2 reenciós idők vagy ávolságok, melyeke az alapvonalon, az injekálási pon és a ké szomszédos komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőlegesek közö mérünk, wh1 és wh2 a csúcsmagasságok felénél mér csúcsszélességek (félérékszélességek). Az 1,5-nél nagyobb felbonás alapvonalon elváló csúcsoka jelen. A fen megado összefüggés nem alapvonalon elváló csúcsok eseében nem felélenül alkalmazhaó. Planáris kromaogram kvaniaív kiérékelésénél a reenciós idők helye a migrációs ávolságoka vesszük alapul, és a felbonás a kövekezőképpen számíjuk ki: S 1,18 a F2 w + w h1 h2 1 ( ) h2 F1 F1 és F2 a felviel helyéől a folok közepéig mér ávolságok és a felviel helyéől az oldószerfron álal mege ávolság hányadosai (visszaarási fakorok), wh1 és wh2 a csúcsmagasságok felénél mér csúcsszélességek (félérékszélességek), a az oldószerfron migrációs ávolsága.

4 Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és Kromaográfiás elválaszási echnikák Hegy völgy arány (Peak-o-valley raio) A hegy völgy arány (p/v) abban az eseben alkalmazhaó rendszeralkalmassági köveelménykén a rokon vegyüleek vizsgálaa során, ha az alapvonalon örénő elválaszás ké csúcs közö nem valósul meg ( ábra). p / v H H Hp a kisebbik csúcs magassága a meghosszabbío alapvonalól számíva, Hv a kisebbik és a nagyobbik csúcso elválaszó görbeszakasz minimuma és a meghosszabbío alapvonal közö mérheő ávolság. p v r G 2 Ha nincs más előírás, a ckkelyben megado relaív reenció a módosíalan relaív reenciónak felel meg. Planáris kromaográfiában 2 és 1 helye az F2 és az F1 visszaarási fakorokkal számolunk. 1 A ENNYISÉGI EGHATÁOZÁS PONTOSSÁGA Jel/zaj viszony A jel/zaj viszony (S/N), mely haással van a mennyiségi meghaározás ponosságára, az alábbi összefüggés szerin számíhaó: ábra 2H S / N h H az előír összehasonlíó olda kromaogramján a vonakozó csúcs magassága (lásd ábra), melye a csúcs maximuma és az exrapolál alapvonal közö mérünk. Az alapvonal meghaározásához a deekorjele a csúcs félérékszélességének húszszorosáig kövejük. h a háérzaj sávszélessége a vak felvielével vagy injekálásával nyer kromaogram azon részén mérve, a csúcs az előír összehasonlíó olda kromaogramján megjelenne. A sávszélesség meghaározásához a deekorjele az előír összehasonlíó olda kromaogramján kapo csúcs félérékszélességének hússzorosáig kövejük, a csúcs elmélei megjelenési helye elő és uán amennyiben leheséges azonos ideig. elaív reenció A relaív reenció (r) az alábbi összefüggés szerin becsülhejük meg: r az érine csúcs reenciós ideje, 1 a referenciacsúcs (álalában a vizsgálandó anyag csúcsának) reenciós ideje, holidő (holérfoga): az az idő vagy ávolság, melye az alapvonalon, az injekálási pon és a vissza nem aro komponens csúcsmaximumából az alapvonalra bocsáo merőleges közö mérünk. A módosíalan (korrigálalan) relaív reenció (r G ) az alábbi összefüggés szerin számíjuk: ábra Isméelheőség A válasz isméelheőségé egy összehasonlíó olda egy-

5 Kromaográfiás elválaszási echnikák Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 más köveő injekálásával vagy felvielével nyer mérési eredmények százalékban kifejeze relaív szórásával (SD%) jellemezzük, és az alábbi összefüggéssel számíjuk: SD % ( y y) 100 i y n 1 yi az egyes mérési eredmények (csúcs alai erüle, csúcsmagasság, vagy belső sandard alkalmazása eseén erülearány), y a mérési eredmények álaga, n a mérési eredmények száma. 2 A rendszeralkalmassági vizsgála a módszer szerves része, segíségével győződheünk meg a kromaográfiás rendszer megfelelő haékonyságáról. Az oszlop haékonyságának megállapíására alkalmazo paraméerek rendszerin a lászólagos haékonyság, a ömegmegoszlási hányados, a felbonás, a relaív reenció és a szimmeria fakor. A kromaográfiás viselkedés öbbek közö a kövekező ényezők befolyásolhaják: a mozgófázis összeéele, ionerőssége, hőmérséklee, lászólagos ph -ja és áramlási sebessége, az oszlop hossza, a hőmérsékle és a nyomás, és az állófázis ulajdonságai, úgy, min poroziás, szemcsemére, szemcseípus, fajlagos felüle és a fordío fázisú öleek eseében a kémiai módosíás méréke az uókezeléssel (end capping) vagy a szénaralommal sb. kifejezve. Az alkalmazo készülék egyes részeinek alkalmasaknak kell lenniük a iszasági vizsgálaban vagy a aralmi meghaározás során megköveel ponosság elérésére. Ha a cikkely másképp nem rendelkezik, az alábbi köveelményeke kell eljesíeni: A főcsúcs szimmeriafakora ha a cikkely másképp nem rendelkezik 0,8 és 1,5 közö legyen. E köveelmény álalánosan érvényes mind a cikkelyben leír iszasági vizsgálaokra, mind a aralmi meghaározásokra. Az előír összehasonlíó olda isméel injekálásaiból számío relaív szórás nem haladhaja meg a áblázaban a maximális megengede relaív szórásra Az összehasonlíó olda egymás köveő injekálásaira vonakozó maximális megengede relaív szórás (SDmax) ado haóanyagaralom köveelmény eseén az alábbi összefüggés szerin számíjuk: K SD max KB n 90%, n 1 0,6 90%,5 konsans (0,349), a K 2 6 0,6 kifejezésből számíva, a 6 injekálás és 2 B1,0 eseén szükséges SD érék B 90%, n 1 az egyedi cikkely Definíció ponjában a haóanyag-aralomra megado felső haár és 100% különbsége, n az összehasonlíó olda isméel injekálásainak száma (3 < n < 6), a Suden-féle fakor, 90%-os valószínűségi szinen (ké oldali) és n 1 szabadságfok eseén. ENDSZEALKALASSÁG

6 Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és Kromaográfiás elválaszási echnikák B(%) ábláza Isméelheőségi köveelmények Az egyes injekálások száma aximális megengede relaív szórás 2,0 0,41 0,59 0,73 0,85 2,5 0,52 0,74 0,92 1,06 3,0 0,62 0,89 1,10 1,27 megado érékeke. Ez a köveelmény csak a aralmi meghaározásokra érvényes és a rokon vegyüleek vizsgálaára nem vonakozik. A csúcsra vonakozó kimuaási haár (amely az S/N 3-hoz arozó anyagmennyiség) legyen kisebb, min a rokon vegyüleek vizsgálaa során előír érékelési (elhanyagolási) haár. A csúcsra vonakozó mennyiségi meghaározás haára (amely az S/N 10-hez arozó anyagmennyiség) legyen ugyanakkora vagy kisebb, min a rokon vegyüleek vizsgálaa során előír érékelési (elhanyagolási) haár. A KOATOGÁFIÁS KÖÜLÉNYEK ÓDOSÍTHATÓSÁGA Az alábbiakban ájékozaásul közöljük, hogy a rendszeralkalmassági köveelmények eljesíheősége érdekében milyen mérékben módosíhaók a kromaográfiás vizsgálaok különböző paraméerei anélkül, hogy a módosíás a módszer alapveően megválozaná. Az előír kromaográfiás körülményeke a cikkely kidolgozása során validálák. A iszasági vizsgálahoz vagy a aralmi meghaározáshoz arozó rendszeralkalmassági vizsgálaokkal győződheünk meg arról, hogy az elválaszás haékonysága kielégíi-e a köveelményeke. ivel a kereskedelemben igen sokféle, kromaográfiás ulajdonságaiban különböző, ugyanakkor csak álalánosságban jellemze állófázis kaphaó, az előír rendszeralkalmassági köveelmények bizosíására szükség eseén a kromaográfiás körülményeke kismérékben módosíani kell. Különösen a fordío fázisú folyadékkromaográfiás módszereknél fordulha elő az, hogy az egyes paraméerek módosíása sem eredményez minden eseben kielégíő kromaográfiás meghaározás. Ilyen eseben szükségessé válha az oszlop cseréje egy másik, ugyanolyan ípusú (pl. okadecilszilileze), oszlopra, amely már a megfelelő kromaográfiás viselkedés muaja. A kriikus paraméereknek a rendszeralkalmasság bizosíása érdekében örénő módosíhaóságá a cikkely egyérelműen meghaározza. Több paraméer módosíása, a rendszer haékonyságára gyakorol eseleges kumulaív haás mia, kerülendő. Vékonyréeg- és papírkromaográfia A kifejleszőszer összeéele: a minor oldószerkomponens mennyisége ±30%-kal, illeve ±2 abszolú %-kal (százalékponal) módosíhaó aszerin, hogy melyik a nagyobb. Például egy, a mozgófázisban/kifejleszőszerben 10 % mennyiségben jelen lévő minor komponens eseében az összeéel 30 (relaív) %-os módosíása mennyiségének 7 és 13 % közi válozaásá eszi leheővé, míg a 2 abszolú %-os (azaz százalékponos) módosíás a komponens mennyiségének 8 és 12 % közöi módosíásá engedi meg, ezér ebben az eseben a relaív százalékos módosíás a nagyobb; egy, a mozgófázisban 5 % mennyiségben jelen lévő minor komponens eseében a 30 (relaív) %-os módosíás 3,5 6,5 % közi válozaás, míg a 2 abszolú %-os módosíás 3 7 % közi válozaás enged meg, ehá ebben az eseben az abszolú százalékos módosíás nagyobb. A öbbi komponens mennyisége ±10 százalékponnál nagyobb mérékben nem válozahaó. A kifejleszőszer vizes komponensének ph -ja: ha a cikkely másképp nem rendelkezik, ±0,2 ph-egységgel, semleges kémhaású vizsgálandó anyag eseében ±1,0 phegységgel módosíhaó. A kifejleszőszer ompíóolda-komponensének sókoncenrációja: ±10%-kal módosíhaó. A felvi mennyiség: finom szemcseméreű réeg alkalmazása eseén az előír érfoga 10 20%-ára csökkenheő. Az oldószerfron álal mege ú nem lehe kevesebb, min 50 nm, illeve nagy haékonyságú lemezek eseén, min 30 nm. Folyadékkromaográfia A mozgófázis összeéele: a minor oldószerkomponens mennyisége ±30%-kal, illeve ±2 százalékponal módosíhaó aszerin, hogy melyik a nagyobb. A öbbi komponens mennyisége ±10 százalékponnál nagyobb mérékben nem válozahaó (lásd a feni példá). A mozgófázis vizes komponensének ph -ja: ha a cikkely másképp nem rendelkezik, ±0,2 ph-egységgel, semleges kémhaású vizsgálandó anyag eseében ±1,0 ph-egységgel módosíhaó. A mozgófázis ompíóolda -komponensének sókoncenrációja: ±10%-kal módosíhaó. Deekálási hullámhossz: nem módosíhaó. Állófázis: az oszlop hossza: ±70%-kal, az oszlop belső ámérője: ±25%-kal válozahaó, a szemcsemére: legfeljebb ±50%-kal csökkenheő, növelni nem lehe. Áramlási sebesség: ±50%-kal módosíhaó. Amennyiben a cikkely jelzi a főcsúcs reenciós idejé, és az alkalmazo oszlop belső ámérője elérő, az áramlási sebessége módosíani kell. Az áramlási sebesség nem csökkenheő, ha a cikkely megadja a lászólagos elmélei ányérszámo. Hőmérsékle: ±10 %-kal, de legfeljebb 60 ~C-ig módosíhaó. Injekál érfoga: csökkenheő, feléve, hogy a deekálás és a meghaározandó csúcs(ok) isméelheősége kielégíő. Gradiens elúció: az alkalmazo készülék felépíése szignifikánsan megválozahaja a módszerben leír felbonás, reenciós idő és a relaív reenciós időke. Amennyiben ez a helyze áll elő, annak feleheően az az 76 Kérjük, figyeljen az álalános cikkelyekre vonakozó ájékozaásra (belső boríó)

7 oka, hogy eluensek keveredési helye és az oszlop eleje közöi érfoga (dwell volume) úlságosan nagy. Gázkromaográfia Állófázis: az oszlop hossza: ±70%-kal, az oszlop belső ámérője: ±50%-kal válozahaó, a szemcsemére: legfeljebb ±50%-kal csökkenheő, növelni nem lehe. a filmvasagság: 50 és +100% közö válozahaó. Áramlási sebesség: ±50%-kal módosíhaó. Hőmérsékle: ±50%-kal módosíhaó. Injekál érfoga: csökkenheő, feléve, hogy a deekálás és az isméelheőség kielégíő. Szuperkriikus fluid kromaográfia A mozgófázis összeéele: ölö oszlopok eseén a minor oldószerkomponens mennyisége ±30%-kal, illeve ±2 százalékponal módosíhaó aszerin, hogy melyik a nagyobb. Kapilláris oszlopok eseében nem módosíhaó. Deekálási hullámhossz: nem módosíhaó. Állófázis: az oszlop hossza: ±70 %-kal, az oszlop belső ámérője: ±25%-kal (ölö oszlopok eseén) ±50%-kal (kapilláris oszlopok eseén) válozahaó, a szemcsemére: legfeljebb 50%-kal csökkenheő, növelni nem lehe (ölö oszlopok). Áramlási sebesség: ±50%-kal módosíhaó. Hőmérsékle: ±10%-kal módosíhaó. Injekál érfoga: csökkenheő, feléve, hogy a deekálás és az isméelheőség kielégíő. Deekor válasz. A deekor érzékenysége a mozgófázissal a deekorba belépő anyag koncenrációvagy ömegegységére vonakozao kimenő jel. A relaív deekor válaszfakor amelyre gyakran csak válaszfakorkén hivakozunk a deekor érzékenységé egy sandard anyagra vonakozava fejezi ki. A korrekciós fakor a válaszfakor reciproka. Külső sandard módszer. A vizsgál komponens(ek) koncenrációjá a vizsgálai oldaal nyer válasz(ok) [csúcs(ok)] és az összehasonlíó oldaal nyer válasz(ok) [csúcs(ok)] összehasonlíásával haározzuk meg. Belső sandard módszer. A vizsgálai és az összehasonlíó oldahoz azonos mennyiségű, a vizsgálandó anyagól elváló anyago adunk. A belső sandard a vizsgálandó anyaggal nem reagálha; sabilnak kell lennie, és nem aralmazha olyan szennyező anyagoka, melyek reenciós ideje hasonló a vizsgálandó anyag reenciós idejéhez. A vizsgálandó anyag koncenrációjá úgy haározzuk meg, hogy összehasonlíjuk a vizsgálai olda eseén mér ké csúcs (a vizsgálandó anyagé és a belső sandardé) erüleeinek vagy magasságainak arányá az összehasonlíó olda eseén mér ugyanezen aránnyal. Normalizációs eljárás. A vizsgálandó anyag egy vagy öbb komponensének százalékos mennyiségé úgy haározzuk meg, hogy erüleé/erüleüke a csúcsok összerüleének százalékában fejezzük ki. Az összerüle kiszámíásánál az oldószerből vagy a hozzáado reagensekből eredő csúcsoka, és azoka, melyeknek a erülee kisebb, min a megado érékelési (elhanyagolási) haár, nem vesszük figyelembe. Kalibrációs eljárás. eghaározzuk a mér vagy számío jel (y) és az anyag mennyisége (koncenrációja, ömege sb.; x) közöi összefüggés, és kiszámíjuk a kalibrációs függvény. Az analiikai eredmény úgy kapjuk meg, hogy az inverz függvény segíségével a mér vagy számío jelből kiszámíjuk az anyag mennyiségé. ENNYISÉGI EGHATÁOZÁS Az Alapelvek (1) előírásai minden cikkelyre és egyéb szövegre alkalmazni kell 76

8 Kapilláris elekroforézis Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 A aralmi meghaározások és más mennyiségi meghaározások eseén a cikkely a külső sandard módszer, a belső sandard módszer vagy a kalibrációs eljárás írja elő, a normalizációs eljárás álalában nem használaos. A rokon vegyüleek vizsgálaa során álalában vagy a külső sandard módszer (egy összehasonlíó oldaal), vagy a normalizációs eljárás használaos. ind a normalizációs eljárásnál, mind a külső sandard módszer eseében, ha összehasonlíáskén a vizsgálai olda valamely hígíása használaos, a rokon vegyüleek válaszának hasonlónak kell lennie az anyagéhoz (a válaszfakor 0,8 és 1,2 közö van), ha ez nem eljesül, a cikkely megadja a korrekciós fakoroka. Amikor a rokon vegyüle vizsgála a szennyezők összegzésé, vagy egy ado szennyező mennyiségi meghaározásá írja elő, nagyon fonos, hogy megfelelő küszöbéréke és megfelelő körülményeke állísunk be a csúcserüleek inegrálásához. Az ilyen vizsgálaokban az érékelési (elhanyagolási) haár, azaz pl. az a erülehaár, mely ala a csúcsoka nem vesszük figyelembe, (a fő csúcs erüleének százalékában megadva) rendszerin 0,05%. Az adagyűjő-rendszeren beállío küszöbérék (hreshold limi) ne legyen nagyobb, min az érékelési (elhanyagolási) haár fele. A főcsúcsól nem eljes mérékben elváló csúcsok erüleének inegrálására leginkább a völgyől völgyig (valleyo-valley) exrapolálás (angenciális simíás) alkalmazhaó. Nem vesszük figyelembe a mina feloldására használ oldószer(ek) csúcsá/csúcsai sem KAPILLÁIS ELEKTOFOÉZIS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A kapilláris elekroforézis fizikai vizsgálómódszer, amely elekrolioldaban oldo ölö részecskék egyenáramú elekromos erőér haására bekövekező, kapillárison belüli vándorlásán alapul. A vizsgál anyag vándorlási sebességé E erősségű elekromos erőérben az anyag elekroforeikus mozgékonysága (mobiliása) és a ompíóolda kapillárison belüli elekroozmoikus mozgékonysága szabja meg. Az oldo anyag elekroforeikus mozgékonysága (µep) az oldo anyag ulajdonságaiól (elekromos ölés, molekulamére és alak) és a vándorlás közegéül szolgáló ompíóolda ulajdonságaiól (az elekroli ípusa, az ionerősség, a ph, a viszkoziás és az adalékanyagok) függ. Az oldo anyag elekroforeikus sebessége (vep) feléve, hogy gömb alakú az alábbi egyenleel írhaó le: ~ ~ v E q_ ~ V ~ 6~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ep ep ~ ~ r~ L q az oldo anyag effekív ölése, ~ az elekroliolda viszkoziása, r az oldo anyag Sokes-sugara, V az alkalmazo feszülség, L a kapilláris eljes hossza. Ha egy ompíóoldaal ölö kapillárisban elekromos erőere hozunk lére, a kapilláris belsejében az oldószer áramlásba jön, melye elekroozmoikus áramlásnak nevezünk. Az elekroozmoikus áramlás sebessége függ az elekroozmoikus mozgékonyságól (µeo), mely a kapilláris belső falának öléssűrűségéől és a ompíóolda ulajdonságaiól függ. Az elekroozmoikus sebesség (veo) az alábbi egyenleel írhaó le: v E V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eo eo ~ ~ ~ ~ ~ L ~ a ompíóolda dielekromos állandója, a kapilláris felüleének zéa-poenciálja. A meghaározandó anyag elekroforeikus és elekroozmoikus mozgékonysága az oldo anyag öléséől (poziív vagy negaív) függően azonos irányú és ellenées irányú is lehe, ezér az oldo anyag sebessége (v): v v ep ~ v eo Aól függően, hogy a sebességek iránya megegyező vagy ellenées, a ké mennyiség összegével vagy különbségével számolunk. Ha a körülmények olyanok, hogy az elekroozmoikus sebesség nagy az oldo anyagok elekroforeikus sebességéhez képes, negaív és poziív ölésű részecskék egyidejűleg is elválaszhaók. Az az idő (), mely ahhoz szükséges, hogy az oldo anyag a kapillárisban az injekálás helyéől a deekálás helyéig (l, a kapilláris effekív hossza) vándoroljon, az alábbi egyenleel adhajuk meg: ll L v v ep ~ ~eo ep eo V ~ ~ ~ ~ Az elekroforézisben alkalmazo kvarckapillárisok öbbségének belső fala negaív ölésű, mely a kaód felé irányuló elekroozmoikus áramlás hoz lére. Az oldo anyag vándorlási sebességének jó reprodukálhaóságához az elekroozmoikus áramlásnak analízisről analízisre állandónak kell lennie. Néhány alkalmazáshoz szükség lehe az elekroozmoikus áramlás csökkenésére vagy visszaszoríására. Ehhez vagy a kapilláris belső falá módosíják, vagy a ompíóolda ph -já válozaják meg. A mina kapillárisba juaása uán, a mina minden ionja a háér elekroliban, elekroforeikus mozgékonyságának megfelelően, különálló zónákban vándorol. A zónaszélesedés, azaz az oldo anyagok sávjainak kiszélesedése, öbb kü- 76 Kérjük, figyeljen az álalános cikkelyekre vonakozó ájékozaásra (belső boríó)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

Fizikai tulajdonságok mérések

Fizikai tulajdonságok mérések Épíőanyagok II - Laborgyakorla Fizikai ulajdonságok, érések A fizikai ulajdonságok csoporjai Töegeloszlással kapcsolaos ulajdonságok és vizsgálauk Fajlagos felüle egaározása Szecseére-eloszlás egaározása

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel kísérle, labor Izzíva, h ve... Láványos kísérleek vashuzallal és graficeruza béllel Az elekromos, valamin az elekronikus áramköröknél is, az áfolyó elekromos áram h"haása mia az egyes áramköri alkoóelemek

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

CICLOSPORINUM. Ciklosporin Ciclosporinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 CICLOSPORINUM 01/2005:0994 javított Ciklosporin C 62 H 111 N 11 O 12 M r 1203 DEFINÍCIÓ A ciklosporin szárított anyagra vonatkoztatott ciklo[[(2s,3r,4r,6e)-3-hidroxi-4-

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Épületfizika. Acél/vasbeton. Fa/vasbeton. Acél/acél. Épületfizika. TI Schöck Isokorb KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

Épületfizika. Acél/vasbeton. Fa/vasbeton. Acél/acél. Épületfizika. TI Schöck Isokorb KS, KSH, KST/HU/2017.1/június Acél/vasbeon Fa/vasbeon Acél/acél 9 Hőhidak A hőhidak definíciója A hőhidak olyan lokális helyek az épüle külső hőszigeelő burkán, amelyeknél megnövekede hőveszeség lép fel. A megnövekede hőveszeség abból

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébe TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA A eljesíményelekronika kapcsolóelemei BUDAPEST, 2002. 2-1

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11 ELEKTONIKA (BMEVIMIA7) Az ún. (normál) kaszkád erősíő. A kapcsolás: C B = C c = 3 C T ki + C c = C A ranziszorok soros kapcsolása mia egyforma a mnkaponi áramk (I B - -nak véve, + -re való leoszásával

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai

A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai A röngenfluoreszcencia-analízis elvi alajai Nagy ária Eövös Loránd Tudományegyeem, Természeudományi Kar 1117 Budaes, Pázmány Péer séány 1/A. A röngenfluoreszcencia-analízisnek (RFA) neveze eljárás egy

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

! Védelmek és automatikák!

! Védelmek és automatikák! ! Védelmek és auomaikák! 4. eloadás. Védelme ápláló áramváló méreezése. 2002-2003 év, I. félév " Előadó: Póka Gyula PÓKA GYULA Védelme ápláló áramváló méreezése sacioner és ranziens viszonyokra. PÓKA GYULA

Részletesebben

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged Gépészei és Folyamamérnöki Inéze dr. Hodúr Cecilia dr. Sárosi Herber Hőani Műveleek levelező hallgaók számára Szeged 007 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A HŐTANI MŰVELETEKBE 3. HŐVEZETÉS 3.1. A hővezeés differenciál

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát Miconazoli nitras Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.3-1 01/2012:0513 MICONAZOLI NITRAS Mikonazol-nitrát, HNO 3 C 18 H 15 Cl 4 N 3 O 4 M r 479,1 [22832-87-7] DEFINÍCIÓ [1-[(2RS)-2-[(2,4-Diklórbenzil)oxi]-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol-3-ium]-nitrát.

Részletesebben

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel

LEVONORGESTRELUM. Levonorgesztrel Levonorgestrelum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0926 LEVONORGESTRELUM Levonorgesztrel C 21 H 28 O 2 M r 312,5 [797-63-7] DEFINÍCIÓ 13-etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17α-pregn-4-én-20-in-3-on. Tartalom:

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Mobil robook gépi láás alapú navigációja Vámoss Zolán Budapesi Műszaki Főiskola Neumann János nformaikai Kar Taralom Bevezeés és a kuaások előzménei Célkiűzések és alkalmazo módszerek Körbeláó szenzorok,

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában Nukleon 214. március VII. évf. (214) 155 Digiális muliméer az elekroszaika aníásában Záonyi Sándor Szen-Györgyi Alber Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 56 Békéscsaba, Gyulai ú 53-57. A Magyar Nukleáris

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont É 047-06//E. felada Összesen 5 pon Bepárló készülékben cukoroldao öményíünk. A bepárló páraerében 0,6 bar abszolú nyomás uralkodik. A hidroszaikus nyomás okoza forrponemelkedés nem hanyagolhaó el. A függőleges

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 5 VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Taralomjeyzék Villamos ér foalma, jellemzői...3 Szieelők a villamos érben...4 Vezeők a villamos érben...4 A csúcshaás...4

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS HŰÉSECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS FAGYASZÁS, ÉS FAGYASZO ÁROLÁS ERVEZÉSÉNEK ALAPJAI FAGYASZÁSI HŰŐELJESÍMÉNY-IGÉNY A agyaszás hűőeljesímény-igénye a 11. ELŐADÁS 3. dián leíral azonos módon számíhaó, azzal

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Vaporline GWI(66;80;96)-H;

Vaporline GWI(66;80;96)-H; 5600 Békéscsaba,Szabó Dezső u.25 Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GWI(66;80;96)-H; Hőszivayúk ervezési segédlee Verzió száma: 2.4 2013. március 1. Ké kompresszoros eljesímény szabályzo Magas fűési hőmérsékleen

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

4 utú és 5 utú útváltók: Funkciójuk visszavezetheto 2 db. egyidejuleg muködtetett 312-es útváltóra. l~ ~-J~ITLTL1\!~

4 utú és 5 utú útváltók: Funkciójuk visszavezetheto 2 db. egyidejuleg muködtetett 312-es útváltóra. l~ ~-J~ITLTL1\!~ 9 4 uú és 5 uú úválók: Funkciójuk visszavezeheo 2 db. egyidejuleg muködee 32-es úválóra. - p, --,. 5/2 2 352-kén 5 ~ muködik. 4 :"- "4 S ::z: 3 4 4/2 f~l: ::z: Alkalmazás: -kéoldali muködésu hengerek muködeése

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmaó 063 ÉETTSÉGI VIZSG 006. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉG VZSG 05. okóber. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Nem leképező izotópdiagnosztikai vizsgálatok

Nem leképező izotópdiagnosztikai vizsgálatok Nem leképező izoópdiagnoszikai vizsgálaok Nem leképező in vivo és fél in vivo vizsgálaok Radioakív anyag beadása a beegnek sugárerhelés arga József Nukleáris Medicina Inéze Tesrész akiviásának mérése külső

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINT. Első rész. Minden feladat helyes megoldásáért 2 pont adható.

FIZIKA KÖZÉPSZINT. Első rész. Minden feladat helyes megoldásáért 2 pont adható. FIZIKA KÖZÉPSZINT Első rész Minden felada helyes megoldásáér 2 pon adhaó. 1. Egy rakor először lassan, majd nagyobb sebességgel halad ovább egyenleesen. Melyik grafikon muaja helyesen a mozgás? v v s s

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Adabányásza: Rendellenesség keresés 10. fejeze Tan, Seinbach, Kumar Bevezeés az adabányászaba előadás-fóliák fordíoa Ispány Máron Logók és ámogaás A ananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kele-magyarországi

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást. . Ideális olyadék FOLYDÉKOK ÉS GÁZOK SZTTIKÁJ Nincsenek nyíróerők, a olyadékréegek szabadon elmozdulanak egymásoz kées. Emia a nyugó olyadék elszíne mindig ízszines, azaz merőleges az eredő erőre. Összenyomaalan

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben