Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem"

Átírás

1 Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1

2 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg, vagy súlymnmumra örekedek. Mvel a munkaerő ára olyamaosan emelkedk, a pac versenyben onos a kölség. A kölségszámíás ehá a szerkezeervezés onos eleme. A hegeszés az uóbb évzedekben domnáló köésechnológává vál. A hegeszés kölségek nagysága olyamaosan növekszk a munkabér növekedésével. A hegeszés kölsége és deje elérő az egyes echnológáknál. Tapaszala adaok és számíógép programok segíségével megbecsülheő a hegeszés dőgénye. Ilyen program a COSTCOMP, mely a echnológa, a varraalak, varramére, elekróda smereében megadja a hegeszés dőgényé. Más gyárás elemeke gyelembevéve mn lemezegyengeés, elüle-előkészíés, lemezvágás, elekródacsere, salakolás, esés, sb. egy komplex célüggvény kapunk. Az anyag- és gyárás kölségen kívül még onos lehe a szállíás, szerelés, karbanarás kölség. A kölségelemek közül csak azoka célszerű gyelembevenn, melyek üggenek a szelvényméreekől, melyeke opmálunk. A gyárás dő álalában elég álalános és megbízhaó jellemzője az ado echnológának. A kölségek vszon üggenek az ország ejleségéől, a munkaerő áráól. Fajlagos anyag- és gyárás kölségeke bevezevekönnyen adapálhaó a számíás az egyes országokra. Az anyagkölségre k m = $/kg, a gyárás kölségre k =0-1 $/mn. (0-60 $/óra) arományoka veszünk el. A nulla érék jelen a számíás az anyagkölségre, ömegmnmumra. A k /k m arány 0 - kg/mn. közö válozk. A k /k m = 0 adja a ömegmnmumo. A k /k m =.0 a magas munkaerő-kölségű országoka jelen (Japán, USA), a k /k m = 1.5 és 1.0 nyuga-európa munkaerő-kölsége akar, a k /k m = 0.5 a ejlődő országoka jelen. Azonos echnológa adoságok, azonos gyárás dő melle s a különböző országokban a kölségek jelenősen elérnek. Számíásankban eleknünk az amorzácó, a szállíás, a szerelés, a karbanarás kölségeől, mer ezek nem üggenek jelenősen a szerkeze elemek méreeől. 1 Gyárás kölségek A kölségek a kövekezők K = K m + K = k m ρv + k T ( 1)

3 ahol K m és K az anyag- és gyárás kölségek, k m és k a ajlagos kölségényezők, ρ a sűrűség, V a szerkeze érogaa, T a gyárás dő. Feléelezzük, hogy k éréke állandó egy gyárónál. 1.1 Hegeszés kölségek Az ( 1) egyenle elírhaó a kövekező alakban K k m k = ρ V + ( T1 + T + T3 + + T5 + T6 + T7 ) k ( ) m Az egyes dőelemek egymásól üggelenül számíhaók a kövekező módon: T = C Θ κρ V ( 3) 1 1 d az előkészíés, az összeállíás, összeűzés deje, Θ d a bonyolulság ényező, κ az összeszerelendő szerkeze elemek száma. A ( 3) képle közelíően elírhaó Lharnkov (1968) szern. κ eleme aralmazó lemezszerkeze eseén a gyárás dőgénye arányos a P kerüleel. Az -edk elemre T =c 1 P. Az elem ömege arányos a kerüle négyzeével G = c P, így P = c 3 G és T = c 4 G. Feléelezzük, hogy a szerkeze elemek ömege nem érnek el jelenősen egymásól. A eljes szerkezere az álag G = κ és T = κt = c κ G / κ = c Gκ. G ábláza Javasol bonyolulság ényező erékek Θ d. Ferde szögű kapcsolaoknál hozzáadandó még 1, vagy Szerkeze Hegeszés os V-varra os sarokvarra Síkbel hosszú varra, síkbel pozícó Térbel rövd varra, lemez, laposacél Térbel U-,L-prolok, csövek Térbel I-, T-prolok A bonyolulság ényező a szerkeze komplexására ual. Néhány javasol éréké összeoglalva az 1 ábláza muaja T = C a L w w ( 4) 3

4 a ényleges hegeszés dő, a w a varra méree, L w a varra hossza, C az ado hegeszés echnológára vonakozó konsans. Kéz ívhegeszésre C = 0.8*10-3, CO -es hegeszésre C = 0.5*10-3 mn/mm T = Θ C a L 3 d 3 w w a pólólagos gyárás evékenységekhez szükséges dő, mn elekródacsere, salakolás, sorjázás. C 3 = 1.*10-3 mn/mm.5. A ( 3, 4, 5) ormuláka Pahl és Beelch (198) javasola és használa. O & Hubka (1985) javasola a paraméerekre ( 5) C 3 = (0.-0.4)C álagban C 3 = 0.3C. Így az összevon T +T 3, elhanyagolva kövekező 1 5. T + T = 13. C a L 3 w w Θ d a ( 6) Θ d elhanyagolása az jelen, hogy a bonyolulság ényező csak T 1 -re vonakozk. A COSTCOMP (1990) programo a Holland Hegeszés Inézeben ejleszeék k. Különéle hegeszés echnológák, varraalakok és méreek eseén megadja a hegeszés dő becsül éréké elméle és ksérle vzsgálaokra alapozva. A ( ) képle elhasználásával a T 1 és más dők meghaározása egy álalánosío képleel örénk, ahol a varramére a w 1.5,, vagy n- dk haványa szerepel. n T + T3 = 13. Caw Lw ( 7) Az egyes hegeszés echnológáka a. ábláza muaja. A varrapusok a 3. áblázaban alálhaók.. ábláza Alkalmazo hegeszés echnológák SMAW SMAW HR GMAW-C GMAW-M FCAW FCAW-MC SSFCAW ( ISW ) SAW GTAW Bevonelekródás kéz ívhegeszés Bevonelekródás mélybeolvadású kéz ívhegeszés CO védőgázas ívhegeszés Kever védőgázas ívhegeszés Porbeles elekródás ívhegeszés Fémbeles elekródás ívhegeszés Önvédő porbeles elekródás ívhegeszés Fedőporos ívhegeszés Wolram elekródás ívhegeszés 4

5 3. ábláza Varraalakok. A varra dolgozó mére kéoldal ompavarrara a w =, egyoldal ompavarrara a w = Sarokvarra =0-15 mm a w = 0.7 mn a w α. V-varra =4-15 mm j α=40-90 =1- mm j=0- mm α 3. X varra j =10-40 mm α=40-60 =-3 mm j=-3 mm α j 4. K varra =10-40 mm α=40-60 =0-3 mm j=-3 mm 5. T varra =-8 mm =/ 5

6 α α j j 6. 1/ V varra =4-15 mm α=40-60 =0- mm j=0- mm 7. U varra =0-40 mm α=10-0 =-3 mm j=-3 mm α j 8. Kéoldal U varra =0-40 mm α=10-0 =-3 mm j=-3 mm Az 1. ábrán és a Függelék F1-F9 áblázaaban alálhaók a különböző varraalakokra, varra dolgozó méreekre vonakozó hegeszés dők. 6

7 Hegeszés dő SMAW SMAWHR GMAW-C GMAW-M FCAW FCAW-MC ISW SAW A V-varra méree [mm] 1. ábra Hegeszés dők T (mn/mm) a varramére a w (mm) üggvényében hosszrányú V- varrara. A COSTCOMP programmal meghaározuk a hegeszés dőke T (mn), mn a varramére a w (mm) üggvényé hosszrányú sarokvarranál (F1 ábláza), 1/ V- és V-varrara (F ábláza), K- és X-varraokra (F3 ábláza), T-varrara (F4 ábláza), U- és keős U- varrara (F5 ábláza) normál pozcóban. A haványkevők éréke n a ( 7) képleben üggvényközelíésekből adódnak. Függőleges és ejele hegeszésre a hegeszés dő T (mn/mm) a varramére üggvényében a w (mm) sarokvarrara az F6 áblázaban, V-varrara az F7 áblázaban alálhaó. Az 1 ábra az muaja, hogy a hosszrányú V-varranál a hegeszés dő csökkenő sorrendben a kövekező: SMAW, SMAW-HR, GMAW-C, GMAW-M, FCAW, FCAW-MC, ISW a legkevesebb a SAW alkalmazása eseén. Más varraokra s hasonló sorrend adódo (F1- F7 ábláza). 7

8 1. A lemezegyengeés dőgénye A lemezegyengeés dőgénye (T 4 [mn]) elsődlegesen a lemezvasagságól ( [mm]) és a lemezelüleől (A p [mm ]) ügg. Vállalaok adaa alapján üggvényközelíéssel meghaározhaó az dőgény maemaka alakja. 3 1 = Θ de ae + be + A 4 p ( 8) a e ahol a e =9.*10-4 [mn/mm ], b e = 4.15*10-7 [mn/mm 5 ], Θ de a bonyolulság ényező ( Θ de = 1, vagy 3). A ényező éréke a lemez alakjáól ügg. 1.3 Felüle-előkészíés dőgénye A elüle-előkészíés jelen a elüle szíásá, rozsdálaníásá, homokszórásá, sb. A elüleszíás dő éréke a elüle nagysága alapján A s [mm ] meghaározhaó a kövekező alakban: ahol T = Θ 5 dsasp A ( 9) s a sp = 3*10-6 [mn/mm ], Θ ds a bonyolulság ényező. I s a bonyolulság ényező érékének megválaszása esz leheővé a ervezőnek, hogy beláása szern gazísa a számíás a valósághoz. 1.4 Fesés dő A esés legalább ké részből áll, alapozás és edőesés. A esés dő arányos a elüleel (A s [mm ]), annak pozcójával. T = Θ ( dp a + 6 gc a ) c A ( 10) s ahol a gc = 3*10-6 [mn/mm ], a c = 4.15*10-6 [mn/mm ], Θ dp a bonyolulság ényező, Θ dp =1, vagy 3 vízsznes, üggőleges és ejele esésre. 8

9 3.5 Vágás dő [mn/mm] ACET(N) ACET(H) GÁZK(N) GÁZK(H) PROP(N) PROP(H) Lemezvasagság [mm] ábra Vágás dők 1 mm hosszú lemezre, (T 7 (mn/mm)) a lemezvasagság üggvényében 1.5 Vágás és élköszörülés dőgény A vágás és élköszörülés elvégezheő különböző echnológákkal, mn acelén, sablzál gázkeverék és propángáz, normál- és nagysebesség melle, lásd. F8 és F9 áblázaok. A vágás dő sznén számíhaó a COSTCOMP programmal. A normál sebességű acelénnek van a legöbb dőgénye és a propángázos vágásnak a legksebb dőgénye (. ábra). A vágás kölség a lemezvasagság ( [mm]) és a vágás hossz (L c [mm]) üggvényében az F8 és F9 áblázaokban láhaó: T n = C L ( 11) 7 7 c ahol a lemezvasagság [mm]-ben, L c a vágás hossz [mm]-ben. A havénykevő éréke üggvényközelíés számíásokból adódnak. 9

10 1.6 Összkölség Az összkölség az előzőekben smeree kölségelemek összegekén adódk. K k m k = ρv + ( T1 + T + T3 + + T5 + T6 + T7 ) k ( 1) m Számpéldák A kölségszámíás ké különböző szerkeze számíásánál muajuk be: hegesze szekrényszelvényű aró, lleve bordázo lemez. A hegesze szekrényszelvényű arónál a hegeszés kölség alacsonyabb az összkölségen belül, a bordázo lemeznél magasabb..1 Hegesze szekrényszelvényű aró A elada a hegesze szekrényszelvényű aró kölségmnmálása eszülségkorláozás és hely horpadás eléelek eseén, különböző hegeszés echnológák melle. Elhanyagoljuk a hosszrányú merevíőborda szerepé. A aró erhelése válozk az dőben, a maxmáls hajlíónyomaék 0 és M max közö válozk. A cklusszám N=*10 6. A hegeszés alakja vagy sarokvarra, vagy 1/ V-varra a 3 a) és b) ábráknak megelelően. A nyolc különböző hegeszés echnológából ö csoporo alakíunk k a kövekezők szern: SMAW, SMAW HR, FCAW-MC. GMAW-C, GMAW-M, SAW, SSFCAW ( ISW ), FCAW, A hegeszés dő az azonos csoporba arozó echnológáknál nem ér el jelenősen. 10

11 w / w / h L b a w a) b) 3. ábra Hegesze szekrényszelvényű aró a) sarokvarraal, b) 1/ V-varraal A mnmálandó célüggvény a kövekező ( 1) szern: K LA k n = ρ + ( Θ d κρla C a wlw + T + T + T + T ) k k ( 13) m m ahol A=h w +b, Θ d =, κ = 4, L w =4L, ρ=7.85*10-6 kg/mm 3. Méreezés eléelek az Eurocode 3 szern a) Fáradás eléel M σ c σ = γ W x ( 14) ahol a hajlíónyomaék arománya M = M max, M = 15*10 8 Nmm és γ =1.5 a áradás bzonság ényező. Az N=*10 6 cklusszámhoz meghaározzuk a eszülségaromány σ c - a áradás kaegóra alapján. Hosszrányú varraoknál, ahol kezdő és véghelyek vannak a hegeszésnél (SMAW, GMAW, FCAW) σ c =100 MPa, mközben auomazál ompavarra hegeszésnél, 11

12 ahol egyk oldalról aláélemez alkalmazunk, nncs kezdő és véghely (SAW) σ c =11 MPa. Az nercanyomaék és a kereszmesze ényező éréke a kövekezőek: I x W x 3 h w = + b 1 = I ( h ) h +, ( 15) x + /. ( 16) b) Hely horpadás eléelek A gernclemezre: w wh β ( 17) β = 1 w 14ε A nyomo övlemezre: ( 18) δ b ( 19) δ = 1 4ε ( 0) Azér, hogy elkerüljük a úl vékony övlemezeke, a kövekező eléel vezejük be ( 19) helye: 1. δ b. ( 1) A horpadás eléelnél a maxmáls normáleszülsége használjuk ( σ ) ε = 35 σ / γ ( ) Az opmálás során smerelenek a h, w /, b és a éréke. A célüggvény a ( 13) képlenek megelelő. A válozók mérearománya a kövekezők: h = mm, w / = 5-15 mm, b = mm, = 5-5 mm. A kölségüggvény eleme a hegesze szekrényszelvényű aróra a kövekezők Varramére a w = w /4 sarokvarrara, a w = w /, 1/ V-varrara, 1

13 Kereszmeszeerüle A aró ömege A = h w / + b ρv = ρla A aró gyárás kölsége k /k m T T = C Θ κρ V, ahol ρ = 7.85*10-6, C 1 = 1, κ= 4, Θ d = 1 1 d (a 1.ábláza szern) T + T3 = 13. Caw Lw ahol C = , SMAW eseén, L w = 4 L 3 1 = Θ de ae + be + A 4 p ahol a e =9.*10-4, b e = 4.15*10-7, = w /, vagy, a e A p = hl, vagy bl T5 = Θ dsasp As = 5*10-7 ahol a sp = 3*10-6, A s = 4 hl + 4 bl (kívül és belül) T6 = Θ dp ( a gc + ac ) As ahol a gc = 3*10-6, a c = 4.15*10-6, A s = h L + b L T (kívül) = C L ahol C 7 = , = w / or, n = 0.5, L c = (h +L) 7 7 n c vagy (b +L) Az opmálás a Rosenbrock-éle Hllclmb eljárással örén. A program személy számíógépen u és mnd olyonos, mnd dszkré érékeke meghaároz. A 4. ábláza muaja a hegesze szekrényszelvényű aróra vonakozólag sarokvarra eseén a dszkré opmumok éréké különböző hegeszés echnológa melle. Az eredmények muaják, hogy jelenős haással van a válaszo hegeszés echnológ a kölségekre, de kcs a haása a méreekre, mvel az anyagkölség domnál.. Bordázo lemez A elada bordázo lemez kölségmnmumának megkeresése eszülség, khajlás és hely horpadás eléelek melle, különböző hegeszés echnológák eseén. A bordázo lemezeke széleskörűen alkalmazzák híd- és hajószerkezeeknél. Mvel a hegeszés kölség az összkölség nagy részé esz k, ezér onos a kölségmnmálás. A kölségüggvény ( 13) szern a írhaó el, ahol A=b 0 +ϕh s s, θ d =3, κ=ϕ+1, L w =Lϕ és ϕ a merevíők száma. 13

14 A merevíők a edőlemezhez kéoldal sarokvarraal vannak odahegeszve. A hegeszés kölség különböző echnológák eseén az F1-F9 áblázaoknak megelelően számíhaó. N s a h s N a w L b o = a 4 ábra Hegesze bordázo lemez A szerkeze ő jellemző a kövekezők: Az acél Young modulusza E =.1*10 5 MPa, sűrűség ρ = 7.85*10-6 kg/mm 3, Posson-szám ν = 0.3, olyáshaár y = 35 MPa, lemezszélesség b 0 =400 mm, lemezhosszúság L=4000 mm. A nyomóerő a kövekező 7 N = yb0 max = 35 * 400 * 0 = * 10 (N). ( 3) A bordázo lemez opmálás során válozó méree a 4 ábra muaja. Ezek: a edőlemez vasagság ( ), a merevíők magassága és vasagsága (h s, s ) és a merevíők száma (ϕ=b 0 /a). 14

15 4 ábláza Hegesze szekrényszelvényű aró dszkré opmáls méree sarokvarra eseén különböző hegeszés echnológa melle. Weldng k /k m h w / b ρv (kg) K/k m (kg) echnology SMAW SMAW HR FCAW-MC GMAW-C GMAW-M SAW ISW FCAW

16 Tervezés eléelek a) A khajlás eléel az API (1987) szern ogalmazzuk meg az egyenlő ávolságra bordázo, nyomo lemezre ( 4. ábra). N χ A, ( 4) y ahol, χ horpadás ényező, mely a redukál karcsúság üggvénye: χ = 1 ahol λ 0.5, χ = 1 5. λ ahol 0.5 λ 1, és és 0 5. χ = ahol λ 1, ( 5) λ b λ = 0 ( ν ) 1 1 Eπ k ( ) y, ( 6) kmn = mn kf, kr, ( 7) k R = 4ϕ. ( 8) k F = ( 1 α ) + + ϕγ α ( 1+ ϕδ ) P ( + + ϕγ ) 1 1 k F = 1+ ϕγ L ahol α = ϕγ ( 9) b 0 ahol α ϕγ ( 30) ahol δ P h = b s s 0, ( 31) γ = EI s, ( 3) b D 0 I s = 3 hs s 3, ( 33) 3 E D = 1 1 ν ( ). ( 34) ( 3) áírhaó a kövekező alakra 16

17 3 3 hs s hs s γ = 4( 1 ν ) = ( 35) 3 3 b b 0 0 ahol I s egy merevíő nercanyomaéka a edőlemezzel párhuzamos engelyre, D a edőlemez csavarás merevsége. b) A merevíők horpadása: h s 1 = β s s y ( 36) A mérearományok a kövekezők: = 6-0 mm, h s = mm, s = 6-5 mm, ϕ = 4-15 mm. A bordázo lemez kölség üggvénye a kövekező elemekből áll: A varramére a w = s Kereszmesze-erüle A = b 0 + ϕ h s s Anyagkölség ρv = ρla Gyárás kölség k /k m T T = C Θ κρ V, ahol ρ = 7.85*10-6, C 1 = 1, κ= ϕ+1, Θ d = 1 1 d (a 1 áblázanak megelelően) T + T3 = 13. Caw Lw ahol C = , SMAW eseén, L w = L ϕ 3 1 = Θ de ae + be + A 4 p ahol a e =9.*10-4, b e = 4.15*10-7, = s, vagy, A p = ϕ a e h s L vagy b 0 L T5 = Θ dsasp As = 5*10-7 ahol a sp = 3*10-6, A s = ϕ h s L + b 0 L T6 = Θ dp ( a gc + ac ) As ahol a gc = 3*10-6, a c = 4.15*10-6, A s = ϕ h s L + b 0 L T = C L ahol C 7 = , = s vagy, n = 0.5, 7 7 n c L c = (h s +L) vagy (b 0 +L) 17

18 5 ábláza A hegesze bordázo lemez opmáls méree mm-ben, sarokvarra eseén, különböző hegeszés echnológa alkalmazásával, k /k m =.0 Hegeszés echnológa k /k m h s ϕ s ρv (kg) K/k m (kg) SMAW SMAW HR FCAW-MC GMAW-C GMAW-M SAW ISW FCAW A 5 ábláza muaja a bordázo lemez dszkré opmáls méree különböző hegeszés echnológa eseén. 18

19 .3 Érékelés Az 5, 6 ábrák muaják az összkölség eloszlásá a ké szerkezenél. Láhaó, mennyre ügg a kölségeloszlás a hegeszés echnológáól, a varra ípusáól, az ajlagos anyag- és gyárás kölség arányól, valamn a szerkeze ípusáól. 5 ábra Az összkölség eloszlása a hegesze szekrényszelvényű arónál, különböző hegeszés echnológa melle, k /k m =.0 SMAW T+T3 18% 1% T5 % T6 T7 9% SMAW-HR T+T3 13% 1% T5 3% T6 T7 10% T1 T1 Mass 58% Mass 61% FCAW-MC T+T3 11% T1 1% T5 3% T6 T7 10% GMAW-C T+T3 9% T1 1% T5 3% T6 T7 10% Mass 63% Mass 65% SAW T+T3 T1 1% T5 3% T6 7% T7 11% Mass 6 19

20 A 5 és 6 ábrák muaják a különböző hegeszés echnológáka a hegeszés dő és kölség csökkenő sorrendjében. Nagy a közük lévő különbség. A legnagyobb a hegeszés dő és kölség a bevonelekródás kéz ívhegeszésre, a SMAW-ra, a legksebb a SAW, FCAW és ISW csoprora. A bordázo lemeznél a hegeszés kölség SMAW echnológánál az összkölség 4-a, a SAW echnológánál ugyanerre csak a 0%-a. A ké különéle szerkeze összehasonlíása muaja, hogy a bordázo lemeznél a gyárás kölség sokkal nagyobb, mn a hegesze szekrényarónál. Az ok a varraok nagy száma a bordázo lemeznél. 6 ábra Az összkölség eloszlása a hegesze bordázo lemeznél, különböző hegeszés echnológa melle, k /k m =.0 SMAW 4% T5 5% T6 1% T7 1% Mass 1% SMAW-HR T5 4% T6 14% T7 14% Mass 4% T+T3 4 T1 0% T+T3 38% T1 0% FCAW-MC T5 T6 14% T7 14% GMAW-C T5 7% T6 17% T7 1 4% T+T3 3 T1 0% Mass 5% T+T3 7% T1 0% Mass 8% SAW T6 18% T7 18% T5 8% 5% T+T3 0% T1 0% Mass 31% 0

21 Szekrényszelvény eseén ( 4 ábláza), k /k m =.0 arány és a SMAW echnológa melle, a szerkeze ömege ρla = 6318 kg. A gyárás kölség 100 ( ) / = 43 %-a az összkölségnek. A bordázo lemeznél a ömeg ρla = 358 kg (4. ábláza), a gyárás kölség 100 ( ) / = 79 %-a az összkölségnek. Kölségcsökkenés olcsóbb hegeszés echnológával érheő el, mn a SAW, a SMAW, vagy GMAW, ha leheséges az alkalmazása. A 6 ábláza muaja a kölségmegakaríásoka az ö csoporba sorol hegeszés echnológára. A hegesze szekrényszelvényre 13 %, a bordázo lemezre 3 %-a lehe az összkölségnek. Mnden összehasonlío eredmény opmum. 6 ábláza Kölségmegakaríás az egyes hegeszés echnológák eseén Hegeszés echnológa Hegesze szekrényszelvényű aró Kölség-megakaríás Bordázo lemez Kölség-megakaríás k /k m =.0 Összkölség %-ban Összkölség %-ban SMAW SMAW-HR FCAW-MC GMAW-C SAW Köszönenylváníás A kuaás a TÁMOP-4..4.A/-11/ azonosíó számú Nemze Kválóság Program Haza hallgaó, lleve kuaó személy ámogaás bzosíó rendszer kdolgozása és működeése konvergenca program című kemel projek kereében zajlo. A projek az Európa Unó ámogaásával, az Európa Szocáls Alap ársnanszírozásával valósul meg. 1

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása: SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az árák orrása:. LŐADÁS [1] Dr. Némeh György: Tarószerkezeek III., Acélszerkezeek méreezésének alapjai [] Halász Oó Plahy Pál: Acélszerkezeek

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE

BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE PhD értekezés Készítette: VIRÁG ZOLTÁN ISTVÁN okleveles gépészmérnök SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

5. Szerkezetek méretezése

5. Szerkezetek méretezése . Serkeeek méreeése Hajlío, ömör gerinű gerendaarók és oso selvénű nomo rúd méreeési példái..1. Tömör gerinű gerendaarók méreeése.1.1. elegen hengerel gerendaarók Sükséges ismereek: - Keresmesei ellenállások

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Volt-e likviditási válság?

Volt-e likviditási válság? KÜLÖNSZÁM 69 VÁRADI KATA 1 Vol-e lkvdás válság? Volalás és lkvdás kapcsolaának vzsgálaa Széleskörűen aláámaszo, emprkus ény, hogy önmagában a nagyobb volalás csökken a pac lkvdásá, vagys válozékonyabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

párhuzamosan kapcsolt tagok esetén az eredő az egyes átviteli függvények összegeként adódik.

párhuzamosan kapcsolt tagok esetén az eredő az egyes átviteli függvények összegeként adódik. 6/1.Vezesse le az eredő ávieli üggvény soros apcsolás eseén a haásvázla elrajzolásával. az i-edi agra, illeve az uolsó agra., melyből iejezheő a sorba apcsol ago eredő ávieli üggvénye: 6/3.Vezesse le az

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003. MSKOL GYTM VLLMOSMÉNÖK NTÉZT LKTOTHNK- LKTONK TNSZÉK D. KOVÁS NŐ LKTONK /. (ŐSÍTŐK) LŐDÁS JGYZT 3. Mskolc gyeem lekroechnka-lekronka Tanszék.6. rősíők z erősíők az erősíő ípsú dszkré félvezeők és negrál

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

WS Önmetsző tüske Szénacél fehér horganyzással

WS Önmetsző tüske Szénacél fehér horganyzással Önmesző üske Szénacél fehér horganyzással EN 14592 TECHNIKAI SEGÍTSÉG Teljes dokumenáció és személyes konzuláció GYORSASÁG ÉS PONTOSSÁG Előfúrásnélküli gyors 1-3 lemez egyidejű áfúrásának leheőségével

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást. . Ideális olyadék FOLYDÉKOK ÉS GÁZOK SZTTIKÁJ Nincsenek nyíróerők, a olyadékréegek szabadon elmozdulanak egymásoz kées. Emia a nyugó olyadék elszíne mindig ízszines, azaz merőleges az eredő erőre. Összenyomaalan

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Acélszerkezeti mintapéldák az Eurocode szabványhoz,

Acélszerkezeti mintapéldák az Eurocode szabványhoz, Budapesi Műsaki Egeem Acélserkeeek Tansék Acélserkeei minapéldák a Eurocode sabvánho, angol nelvű minapéldák alapján Fordíoa: Hegedűs Krisián Javíoa: Dr. Iváni Miklós. javío váloa 999. május 5. . Eurocode

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája HAVRAN DÁNIEL Pénzgazdálkodás szokások haása a működőőkére. A Magyar Posa példája A hálózaos parágakban, ahogy a posa szolgálaásoknál s, a forgalomban lévő készpénz nagyméreű működőőké jelenhe. A Magyar

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

D.20 ismeretek hegesztő felügyelők számára - Felrakó hegesztési ismeretek

D.20 ismeretek hegesztő felügyelők számára - Felrakó hegesztési ismeretek Összevont éves időszakos műszaki,forgalmi és védelmi ( munka-,tűz-környezet) oktatás, időszakos műszaki vizsga, pótlólagos szakvizsgák (D.5.,D,12/H, D,20) D.20 ismeretek hegesztő felügyelők számára - Felrakó

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmaó 063 ÉETTSÉGI VIZSG 006. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérsékletterének a felület dőlésszögétől való függését

A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérsékletterének a felület dőlésszögétől való függését A apnó őméséle ézéelő őan számíása, enebe véve a önyeze őméséleeéne a felüle dőlésszögéől való függésé Andás Emese. Bevezeés n éépából álló almaz áll endelezésüne a (x) függvény analus fomájána megállapíásáa

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan II.

Elméleti közgazdaságtan II. Elméle közgazdaságan II. Makroökonóma Műszak haladás műszak haladás lehe uonóm és ndukál Megesesül és nem megesesül Hcks szern semleges Harrod szern semleges Solow szern semleges Műszak haladás műszak

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses V. A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye, mágneses körök A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás,

Részletesebben

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK Taralomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 7. ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÁLTALÁNOS MOZGÁSEGYENLETEI... 9.. Ado mozgásállapo megvalósíásához szükséges energia... 0.. Mozgásállapo meghaározása ado energiaforrás alapján... 5.

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Acélszerkezetek (I.) 5. gyakorlat Csavarozott és hegesztett tt kapcsolatok k Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék A kapcsolatok kialakítására

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemléle leheőségek az agro-ökoszszémák modellezésében Dokor (D) érekezés ézse Ladány Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeem anár BCE, Kerészeudomány Kar, Maemaka és Informaka Tanszék Szakma

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS HŰÉSECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS FAGYASZÁS, ÉS FAGYASZO ÁROLÁS ERVEZÉSÉNEK ALAPJAI FAGYASZÁSI HŰŐELJESÍMÉNY-IGÉNY A agyaszás hűőeljesímény-igénye a 11. ELŐADÁS 3. dián leíral azonos módon számíhaó, azzal

Részletesebben

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged Gépészei és Folyamamérnöki Inéze dr. Hodúr Cecilia dr. Sárosi Herber Hőani Műveleek levelező hallgaók számára Szeged 007 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A HŐTANI MŰVELETEKBE 3. HŐVEZETÉS 3.1. A hővezeés differenciál

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉG VZSG 05. okóber. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265hu REV23.03RF Telepíési és üzembe helyezési leírás A D E B C F CE1G2265hu 21.02.2006 1/8 G / 4.2.4 C Gyári beállíások / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16 PID 12

Részletesebben

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11 ELEKTONIKA (BMEVIMIA7) Az ún. (normál) kaszkád erősíő. A kapcsolás: C B = C c = 3 C T ki + C c = C A ranziszorok soros kapcsolása mia egyforma a mnkaponi áramk (I B - -nak véve, + -re való leoszásával

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Feszítés a hídépítésben

Feszítés a hídépítésben Feszíés a hídépíésben Mészöly Tamás Konzulens: Dr. Farkas György 2010. május 14. Feszíési eljárások Előfeszíés Uófeszíés Tapadásos Csúszókábeles Szerkezeen kívüli kábelvezeés (szabadkábeles) Szerkezeen

Részletesebben

HÁTADÁS. (írta: Dr Ortutay Miklós)

HÁTADÁS. (írta: Dr Ortutay Miklós) (ía: D Oua Milós) HÁTADÁS. Bevezeés. Háaás halmazállapo-válozás nélül.. Szabaáamlás.. Konveciós énszeáamú háaás csben... Lamináis áamlás... Háaás csben ubulensen áamló olaénál... Háaás csben áamló olaénál

Részletesebben

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II.

GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. GERSE KÁROLY KAZÁNOK II. Gerse Károly KAZÁNOK II. BME Energeka Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapes, 04 Gerse Károly: Kazánok II. Első kadás Szerző jog Gerse Károly, 04 ISBN 978-963-33-00-8 (Nyomao váloza)

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 06 ÉETTSÉG VZSG 006. május 8. EEKTONK PSMEETEK EMET SZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS MNSZTÉM Tesz jelleű kérdések meoldása Maximális ponszám: 0.)

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

1. DINAMIKUS OPTIMALIZÁLÁS

1. DINAMIKUS OPTIMALIZÁLÁS Szolnok Tudományos özlemények XV. Szolnok, 2011. Fazekas Tamás 1 A DINAMIUS OPTIMALIZÁLÁS MÓDSZERÉNE ALALMAZÁSA A MAROÖONÓMIAI MODELLEZÉSBEN A anulmányban rövd összefoglaló és áeknés adok arról, hogy a

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

! Védelmek és automatikák!

! Védelmek és automatikák! ! Védelmek és auomaikák! 4. eloadás. Védelme ápláló áramváló méreezése. 2002-2003 év, I. félév " Előadó: Póka Gyula PÓKA GYULA Védelme ápláló áramváló méreezése sacioner és ranziens viszonyokra. PÓKA GYULA

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

MINTAVÉTELI TERVEZET

MINTAVÉTELI TERVEZET NAPSUGÁR akció 2008 Élelmiszerlánc-felügyelei nyári kiemel ellenőrzés MINTAVÉTELI TERVEZET baromfi előkészíe hús [gyárónál]* serés előkészíe hús [gyárónál]* hőkezelés igénylő grillkolbász, sünivaló kolbász

Részletesebben

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia.

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia. 4 Lneárs csllapíalan szabad rezgés Lneárs csllapío szabad rezgés Gyenge csllapíás Ger-jesze rezgés Aplúdó rezonanca Lneárs csllapíalan szabad rezgés: Téelezzük fel hogy a öegponra a kvázelaszkus vagy közel

Részletesebben