DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012"

Átírás

1 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012

2 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi docens Önálló szervezei egység vezeőjének neve, beoszása: Prof. Dr. Lehoa József, egyeemi anár, anszékvezeő Készíee: Varga Zolán GÖDÖLLŐ 2012

3 Taralomjegyzék Bevezeés Aggregál ervezés Az aggregál erv összeevői Az aggregál ervezés és a keresle Az aggregál ervezés módszerei Az anyagszükséglei ervezés (MRP) Az MRP összefüggései A keresle előrejelzése A keresle-előrejelzés aralma A keresle-előrejelzés adminiszrációja Ex pos, ex ane előrejelzések Előrejelzések alkoóelemi Előrejelzések a ermékélegörbén Előrejelzési módszerek Trendszámíás Állandó jellegű igény előrejelzése Szezonaliás is aralmazó igény előrejelzése exponenciális simíással Szezonaliási együhaó Winers-modell Lineáris regressziószámíás alkalmazása előrejelzéseknél Előrejelzések hibáinak mérései A hiba nagyságának muaói Az előrejelzési modell vizsgálaa Szochaszikus idősorelemzés ARIMA A Trilak Fesékgyáró Kf bemuaása Termékpalea Röviden a fesékekről Termékek logiszikai csoporosíása elői előrejelzési rendszer Előrejelzés Excel függvényekkel Sandardizáció Auoregressziós vizsgálaok ARIMA Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékleek

4 Bevezeés Mi jelen megbecsülni a jövő, és ezen az úon haladva egyre közelebbről ismerni az, ami előünk áll? Előny azokkal szemben, akiknek nincs ilyen információjuk. De ez az előny éppúgy fordulha ellenünk, min ahogyan segíhe is. Az, hogy mi kezdünk a kapo információval, már rajunk áll. Ha udjuk, hogy holnap nagy valószínűséggel esni fog az eső, felkészülünk rá. De mi örénik ha a felhők, az időjárásjelenés uán, egyszerűen elfordulnak? Valószínűleg egy kicsi bosszankodunk, hogy miér kelle feleslegesen magunkkal vinni az esernyőnke. Talán megrendül a bizalmunk az előrejelzés kiadóban. Lehe, hogy észre sem vesszünk, az eső hiányá. Az idő úja, ami folyamaos mozgásban van, és alán az mondhajuk, hogy kiszámíhaalanul kanyarog, behaárolhaó. Hajszálponosan csak haalmas szerencsével lehe ráalálni. De addig is, keresni kell a ű a szénakazalban, és ha rálelünk, köveni, ameddig csak képesek vagyunk rá. Téelezzük fel, hogy udjuk milyen idő várhaó egész évre, udjuk hány balese lesz az uakon, és az is, hogy melyiken, udjuk, hogy ki milyen műsor fog nézni a elevízióban, mi, mennyi fog vásárolni egy héen, vagy egy nap. Az egész éves idő leheősége ad a mezőgazdaságnak olyan növények veésére, amelyek az ado klímához a legjobban illenek. A baleseek ismereével elkerülheőek a veszélyes szakaszok. A TV adásai úgy rendezhei, hogy a leheő legnagyobb célközönsége érhesse el, így a reklámbevéelek növekednének. A vásárlások alapján a megfelelő áru lehe a megfelelő helyen, és a megfelelő időben. Legalább 4 évvel ezelő olvasam egy cikke egy inernees hírporálon, egy kínai fiaalemberről, aki a Fields-érem-re, a legmagasabb maemaikai kiüneésre jelölek. Sajnos a nevére nem emlékszem, de mivel egyelen a közelmúlban díjazo kínai díjazo sem szerepel a Fields-érme kiérdemlők névsorában, ezér úgy gondolom, végül nem kapa meg. Egy olyan elmélei és gyakorlai alkalmazás dolgozo ki, amelynek köszönheően, nagy valószínűséggel megállapíhaó, hogy melyik ember, melyik TV csaorna, melyik adásá fogja köveni. Ámulaba esem. Szine hiheelennek aroam, hogy annyi különböző ember, és válaszási leheőség közül, léezik, olyan deermináló saiszikai-maemaikai módszer, amivel mindez elérheő. Ellenben ha belegondolunk, már nem is olyan hiheelen. Nagyjából behaárolhaó, hogy az egyes emberek milyen műfajú műsor, filme kedvelnek, és ezek alapján, egy megfelelő, és ponos adabázis segíségével az éppen akuális műsorok összeveésével megmondhaó, hogy nagy valószínűséggel ki, melyik műsor fogja nézni. Előfordulha, hogy azonos műfajú filmek mennek párhuzamosan ké különböző csaornán. Ebben az eseben például dönhe az, hogy az illeő hol lakik, hiszen ez lehaárolhaja a foghaó csaornáka, vagy leginkább az, hogy milyen előfizeése van, és abban a csomagban melyek az elérheő csaornák. 4

5 Amikor először alálkozam az előrejelzések gondolavilágával, úgy ervezem, hogy a befolyásoló ényezőkből állíok össze egy Excel áblarendszer, ami képes lesz megmondani, hogy ado ényező, vagy ényezők válozásának haására, mennyiben fog módosulni az érékesíe mennyiség. Ez egy ökonomeriai megközelíés le volna. Természeesen csak olyan adaömböke használam volna fel, ahol a ényező és az érékesíe mennyiség közö kimuahaó korrelációs kapcsolaban van. Például a májusi nagyjából három héig aró eső, érzékelheő csökkenés muao az elado mennyiségben. Sajnos ennek a gondolanak hamar szembeűnő hibája, hogy haalmas adamennyiségről beszélünk. Ezek beszerzése sem egyszerű, de a kezelheőségük, az Excel korláain belül ovább ronja a rendszer éréké. Ezér ez az ölee elveeem. Az alapkoncepció megmarad, egy jó előrejelzéssel ermészeesen készleszine lehe csökkeneni, ami őkemegakaríás eredményez a vállala számára. Ökonomeriai megoldás helye, idősorossal javíoam a helyzeen. Ha az mondanám, hogy megoldoam a problémá, az alán úgy is érelmezheő, hogy olyan eljárás készíeem, amivel ökélees, ehá kövekezeesen 100%-os ponosságú előrejelzés készíheő. Sajnálaosan ilyen megoldás nem léezhe, mivel maga a ökéleesség sem léezik. Azonban folyamaosan örekednünk kell rá. A nemzeközi szakirodalomban számos kuaási irány és fejleszési elképzelés alálhaunk, öbben az előrejelzések ponosságá (H. Jodbauer, 2006), mások a mérési ponok elhelyezésé és sűrűségé (E. Eral, 1998), valamin a készleszinek és a kanban-körök száma közöi összefüggéseke (G. Liberopoulos, S. Koukoumialos, 2004) a rendszer flexibilis srukúrájá (H. Missbauer, 2008), bizonyos irányok pedig a saiszikai nézőpon melle a dinamikus viselkedés felárásának fonosságá (S.M. Disney és ársai, 2003) hangsúlyozzák. A húzo rendszerű, fogyaszó álal vezérel gyárás maemaikai modellezésében a sorbanállási hálózaok bizonyulak eredményesnek. (Logiszikai Évkönyv 2010, Budapes, 135. oldal) Az ARIMA modell első emlíésével még szakdolgozaom megírása közben alálkozam egy inernees cikkben. Akkorra már rendelkezem némi ráláással az előrejelző modellek erén. Hamar felűn, hogy az ARIMA/SARIMA modellekkel milyen láványos eredményeke lehe elérni. A cikk szepember 24-én jelen meg, ehá nem sok idő vol okóber 1-ig, amikor a szakdolgozaom leadási haárideje vol. Válozani ehá nem igazán vol leheőségem, illeve a modellek bonyolulsága ellenében áll a célkiűzéseimmel, mivel igyekezem megalálni az egyszerűség, könnyen kezelheőség, és a céges célkiűzéseknek összhangjá. A 5

6 cikkben a kövekező grafikon eék közzé: 1. ábra Érékesíési előrejelzés ARIMA modellel. Forrás: hp:// Leölés dáuma: okóber 16. 6

7 1. Aggregál ervezés Az aggregál ermelési erv, a ermelési erőforrások haékony eloszásának, álalában még előrejelze kereslei szin melle, módszere. A ermelésirányíási, ermeléservezési rendszer legmagasabb szinje, ezér kiindulóponja is az alsóbb szineknek. Az aggregál erv kierjed a ermelési üemre, a készleek és ermelési erőforrások, illeve a kapaciások várhaó alakulására, kihasználságára. A erv öbb válozaban, és öbb lépésben készül el. A különböző válozaok összehasonlíására a megvalósíhaóság, és a vállalai kölségek szolgálnak alapul. A modell célja, hogy a vizsgál időszakban felmerülő becsül, és ényleges keresle, a készleek és kapaciások, és persze a felmerülő, és ide arozó kölségek függvényében, milyen üemben gyárson a vállala. A modell felépíésé a kövekező ábra szemlélei: Tervezési egység Termelés Keresle Kapaciás Releváns kölségek Aggregál ervezés Készle Kölségek 2. ábra A ervezési modell felépíése, forrás: Chikán-Demeer, 2006, 159p Az aggregál erv összeevői Egy ermék-, vagy szolgálaáscsalád alkoha ervezési egysége. Ha nem lehe összevonni ermékeke, akkor végső megoldáskén jöhe szóba öbb aggregál erv elkészíése. A ermelési vagy szolgálaási üem a ervezői folyama eredménye. Termékegységre vonakozava, és ermészees mérékegységben adja meg a ervezési időhorizon menén az egyes időszakokra a ermelési, illeve szolgálaási mennyisége. A keresle üemé összeveve, a ermelés, és szolgálaás üemével ké sraégia haározhaó meg: a) Egyenlees üemű sraégia: a ermelés üeme, az ado időszakra egyenleesen van eloszva. 7

8 b) Keresleköveő sraégia: a ermelés üeme igyekszik szorosan köveni a keresle válozásá. (Forrás: Meredih, 1992) Min álalában, úgy i is, mind a ké sraégiának megvan a maga előnye, illeve háránya. Az egyenlees üemű ervezés eseében nem lépnek fel a keresle ingadozásából adódó kapaciásproblémák, például ideiglenes foglalkozaásból, úlórákból adódó kölségek, sb. Számíani kell még a készleek felhalmozódására, illeve készlehiányra szinén. Előnye maga az egyszerűség. A ermelési, és a ermelés kiszolgáló rendszerekben nem okoz zavar, ezér áláhaóak, és egyszerűek a ermelésirányíási, és szervezési feladaok. A keresleköveő elv a készleszinek opimalizálásra örekszik, de a kapaciásoka, mivel a kereslee igyekszik köveni, elérően erheli, ami állandó konflikus forrása, és jelenős kölségeke okoz. A konflikus abból a dilemmából kelekezik, hogy a kereslei igények gyorsabban váloznak, minhogy a kapaciásoka á lehessen állíani. Az a vállala, amely gyorsabban ud áállni, min versenyársai, versenyelőnyre ehe szer. Így az eredményesség, és a versenyképességek egyik feléele a rugalmasság, ermékválaszékban ugyanúgy, min a ermékek mennyiségének válozaásában. Ugyanakkor a vállala kapaciásai végesek, és ezek hosszú ávú kibővíése (gyárberuházások, bővíések, géppark lecserélése, sb.) csak lassan megérülő befekeések. Ezér a meglévő erőforrásokból kell araléko képezni, leginkább készleeke, amikkel könnyen és gyorsan lehe alkalmazkodni a válozásokhoz Az aggregál ervezés és a keresle Az aggregál ervezés célja, a keresle és kínála összehangolása, éppen ezér meg kell vizsgálnunk, hogy ha a kínálai oldalon már nem láunk új leheőségeke, és a mérleg ké oldala még mindig nincsen, számunka megfelelő, egyensúlyban, akkor a kereslei oldallal kell komolyabban foglalkozni. Ennek legfonosabb eszközei a kövekezők: o Árazás: a csúcsidőszakokban, vagy főszezonokban a magasabb árak keresle visszafogó, a holszezonban, az alacsonyabb árak keresle emelő haásá használhajuk ki. o Hirdeés, reklám: eladásöszönzés holszezonban, kevés vagy semmi reklám csúcsidényben. o Foglalási rendszer és/vagy várakozaás (azaz készleezés): a foglalásos, bejelenkezéses rendszer jó haékonysággal képes simíani a kereslee, és némi várakozás a vevők nagy része is elvisel (minél érékesebb a ermék, illeve a szolgálaás és minél kevésbé helyeesíheő, annál öbbe). o Tájékozaás: az ügyfelek ájékozaása arról, hogy mikor nagyobb a zsúfolság és mikor lehe hamar végezni, sokaka öszönözhe alkalmazkodásra. o Kiegészíő ermék, illeve szolgálaás kifejleszése: a kapaciáskihasználás ezálal egyenleesebbé eheő. 8

9 (Forrás: Sasser Har Heske, 1991) A keresle várhaó üeme szemponjából, minhogy az aggregál ervezés idejében még nagyon kevés a konkré rendelés, ezér ennek meghaározására, az előrejelzéseke, prognózisoka kell alapul venni, de ezek melle a meglévő rendelésállományokból, min másik forrás, is lehe adaoka szolgálani a ervező, vagy ervezők felé. A nyiókészlee, ha nem ismerjük, akkor meg lehe becsülni a kérdéses időszak kezdőponjában. Szolgálaásokra ez ermészeesen nem igazán, vagy csak nagyon rikán érelmezheő. A kapaciás ado időegység ala, az ado erőforrásokkal maximálisan előállíhaó ermékmennyiség. Az erőforrások, ahogy a ermékek is, a ervezés jellegéből adódóan eszköz-, vagy munkaerőcsoporo alkohanak. Lehe viszon az összes munkaerővel, illeve az összes eszközzel is ervezni, ez függ a ervezés, az aggregálság fokáól, illeve magáól a ermékől. A releváns kölségek sincsenek éelesen felsorolva, i is kölségcsoporok szerin működik a ervezés. Ugyanakkor a szerepük, mivel ez alapján íélik meg a erve, vagy erveke, nagyobb. Releváns kölségek lehenek azok a ráfordíások, amelyek válozói jól jellemzik a vállalai működés. Ezeke ervezési egységre lebonva érdemes megadni, a könnyebb ervezheőség mia. Ennek leheséges nagyságá a korábbi időszak elemzései alapján, a szakérői vélemények alapján, vagy becslés úján lehe meghaározni. A kövekező ábrán láhaó az aggregál keresle ervezés lépései. Amennyiben a erv elfogadásra kerül, akkor a kövekező fázis, a ermelési vezérprogram kialakíása lesz. Ha nem elfogadhaó, akkor a visszacsaolás az 1-6. lépésekig veze vissza. 9

10 1. A ervezési egység(ek) meghaározása 2. A ervezési időhorizon minden időszakára vonakozava a ervezési egység iráni keresle meghaározása: kereskedelmi rendelésből előrejelzésből kereskedelmi rendelés + előrejelzés 3. A ermelési és szolgálaási erőforrások kapaciásának meghaározása 4. A releváns kölségek meghaározása saiszikai elemzés becslés szakérői vélemény úján 5. A nyiókészle (0. periódus) meghaározása ényadaok alapján becslés alapján V isszacs a ol ás 6. A ervezési modell kialakíása 7. A modell működeése, a számíások elvégzése 8. Az eredmény(ek) érékelése: kölségek megvalósíhaósági szemponok 3. ábra Az aggregál ervezés lépései, forrás: Chikán-Demeer, 2006, 164p. alapján 1.3. Az aggregál ervezés módszerei Informális ervezési módszerek, azok az eljárások, amelyek nem aralmaznak maemaikai megoldásoka, nem opimalizálnak. Egyszerű grafikus, és áblázaos megjeleníéssel próbálják a felhasználó (dönéshozó) munkájá segíeni a leginkább elfogadhaó erv kiválaszásában. A legelerjedebb módszer az úgy neveze Próbahiba módszer. A módszer alapja egy ábláza, amelynek oszlopai az aggregál ervezés időhorizonjára eső ervezési időszakok (hónap, negyedév, félév, év), sorai a keresle, a ermelés, a releváns kölségek, a hiány, a készle öli meg. A módszer 10

11 előnye a ervezési időszakra számío összes kölség meghaározása, ami a erv érékelésének, egyik fő szemponja. A ermeléservezés és ermelésirányíás módszerana már öbb min három évizede foglalkozik maemaikai eljárások alkalmazásával, amelyek ado feléelek melle opimális megoldás nyújanak a ervezők és a vállalai vezeők számára (Chikán Demeer, 2006, 168p.). Az eljárásoknak igen széles skálája léezik, amelyek közül ma már szerinem a leginkább elerjed a számíógépes szimuláció, főleg a mérnöki ervezés igénylő iparágakban. Ez ermészeesen a számíógépek számíási és árolási kapaciásának radikális bővülése segíee elő, amivel érezheően lerövidül a modellek kalkulációs ideje, és a komplexebb modellek kezelése is áláhaóbbá, és egyszerűbbé vál. Ugyanakkor nem szülee áüő siker a maemaikai módszerek széles körű alkalmazására, ami valószínűleg azzal magyarázhaó, hogy nem szülee még olyan módszer, ami egyszerű, és minden, vagy viszonylag sok ermékre/ermékcsoporra alkalmazhaó lenne. Az alábbi ábláza foglalja össze a gyakorlai ermelésmenedzsmen álal emlíe eljárásoka és jellemzőike. 1. Tábláza Maemaikai ervezési eljárások és jellemzőik, Forrás: Sevenson, 1990, 487p. Módszer Megközelíési mód Jellemzők Lineáris programozás Opimalizáló Számíógépesíe A lineáris közelíés nem mindig helyálló Célprogramozás Opimalizáló Leheővé eszi öbbszörös célok figyelembe véelé Komplex Komoly erőfeszíés igényel a kölségadaok megszerzése Lineáris dönési Opimalizáló és a modell kialakíása szabályok A kölség lineáris megközelíése nem mindig érvényes Vezeési együhaók Paraméeres ervezés Szimuláció Heuriszikára alapozo Heuriszikára alapozo Próba-hiba módszer Többszörös regresszióanalízis alkalmaz a múlbéli adaok modellbe épíése érdekében Keresési ruinoka alkalmaz a dönési szabály kialakíása érdekében A számíógépesíe modell leheővé eszi a vezeő számára, hogy a modell működésé elérő feléelek melle vizsgálja 11

12 1.4. Az anyagszükséglei ervezés (MRP) Az anyagszükséglei erv (MRP, Maerials Requiremen Plan) aralmazza, az egyes ermékek alapanyag, félkész ermék szükségleé, és meghaározza, hogy a szállíási, és gyárási ciklusok szerin mikor, mekkora rendelés kell feladni annak érdekében, hogy a ermék a megfelelő időben, és a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon. A jelenkező igények szerin alapveően ké csoporo lehe alkoni. Függő igény: ado ermék igénye egy másikkal együ válozik. Ilyen ese könnyen előfordulha egy-egy markeing akció kereében, amikor az egyik ermék mellé, a másika ajándékba adják. A fesékek eseében, a felhasználói szemponból, ez szine ermészees, hiszen ahhoz, hogy egy fedőfeséke felhordjunk a kíván felülere, azon úl, hogy leiszíouk mielő bármi felhordanánk, egy alapozó réege kell képezni. Ezér egy alapozó fesék igénye, álalában együ mozog a fedő fesékekével. Függelen igény: függelen igényről akkor beszélheünk, ha az ado ermék keresleé, közvelenül a vevők alakíják, nincs együmozgás más ermékkel. Eől függelenül azér a konkurencia, vagy egy másik innovaívabb, a vevői igényeke jobban kielégíő ermék alakíhaja ennek a erméknek az igényei. Például az alapozó nélkül is felhordhaó egyréegű fesékek keresleé közveeen nem befolyásolja másik ermék. Beszélheünk még olyan ermékekről, amelyeknek az igénye függő, és függelen is. Álalában ezek alkarészeke előállíó vállalaok ermékei. Például egy elefonalkarészeke előállíó vállala ermékeinek egyik része, amelyike a elefongyáróknak érékesíenek, függő igényű. A másik része, ami a szervizeknek, vagy kiskereskedőknek adnak el, már függelen igényű, mer kereslee nincs köve más ermékhez. Remélheőleg nem minden elefon kerül szervizbe az eladoakból Az MRP összefüggései Az MRP feladaa a ermékekhez kapcsolódó komponensek rendelési üemervének meghaározása. Az alábbi ábrán láhaóak azok az adaok, amelyek menén az MRP számíás elvégezheő. 12

13 Aggregál ermelési erv Ismer rendelések Előrejelze igények Mérnöki válozaások Termelési üemerv (ermelési program) Készlemozgások köveése Termék darabjegyzék MRP program Készlenyilvánarás Elsődleges jelenések Másodlagos jelenések: Rendelési üemerv a készlegazdálkodás és a ermelésüemezés számára Elérés jelenések Előrehaladási információ Tervezési információk 4. ábra Az anyagszükségle-ervezés adabázisa és eredménye Forrás: Kolai, 2009, 228 p. A számíáshoz szükséges információka az alábbi három csoporba sorolhajuk: 1) Termelési vezérprogram. A függelen igényű ermékek gyárásának üemervé aralmazza, ami a kövekező információkra épül: a) Aggregál ermelési erv b) Ismer rendelések c) Még nem ismer, de előre jelze, vagy jelezheő rendelések Lényeges előzeesen meghaározni, hogy a ervezési vezérprogram kialakíásakor, milyen időegységben adhaunk meg adaoka. Ha az adaok havi bonásban ismerek, és az időegység a hónap, akkor hei adaoka nyilván nem lehene megadni. A Trilak eseében hei bonásban ismerek az adaok, és a hé azaz időegység, amire ermelési előrejelzéseke kell adni, viszon az anyagszükségle számíásához 8 hees időegységben van meghaározva. 2) A ermék felépíése (komponenshierarchia vagy gyármányfa). A erméke alkoó komponensek echnikai és logikai egymásra épülésé aralmazza. Ebből 13

14 meghaározhaó a komponensek mennyisége, és belépési ponjuk a ermelésbe, a gyármány összeszerelése szerin. Az egyik komponensbe közvelenül beépülő másika, beépülő komponensnek hívjuk, a beépülő komponens szemponjából felhasználó komponensnek az, amibe beépül. A C (1) B (1) E (3) C (2) D (1) 5. ábra Gyármányfa, sajá összeállíás 3) Készlenyilvánarás. A beszerzendő, vagy legyárandó ermékekhez fonos udni a már készleen várakozó, és felhasználhaó ermékek, alapanyagok, félkész ermékek lisájá, hogy ezekkel korrigálva, ne rendeljünk, illeve gyársunk öbbe, min amennyire szükség van. A felhasználhaó ermékek, alapanyagok, félkész ermékek lisája nem egyenlő a pillananyi rakárkészleünkkel, hiszen abban szerepel a bizonsági készle, és a más célra leköö, a vár beérkezéseknek bizosío anyagok, sb. Ennek kiszámíási módja a kövekező: Rendelkezésre álló mennyiség = Rakárkészle Bizonsági készle Leköö mennyiségek + Vár beérkezések A készlenyilvánarásban szerepel még az uánrendelési idő, amely szerin kell az egyes komponenseke a erveze beérkezésnél korábban megrendelni. Minden komponensnél, minden időszakra, a kövekező ö éréke kell kiszámíani: a) Bruó igény, amelye függő igénynél a echnikai felépíés alapján meghaározo végermék igénye alakí ki. A függelen igény a ermelési vezérprogram haározza meg. b) A rendelkezésre álló mennyiség (erveze készle) számíása az első időszakra úgy örénik, ahogy az a készlenyilvánarásnál láhaó összefüggés muaja. A ovábbi időszakokra a kövekezők szerin alakíhaók ki: Rendelkezésre álló mennyiség () = Rendelkezésre álló mennyiség ( - 1) + Terveze rendelésbeérkezés ( 1) Bruó igény ( - 1) A 1 a időszako megelőző időszako jelöli. Logikusan kövekezik, ha az eredmény poziív, akkor megkapjuk az ado időszakra vonakozó igényadaoka. Ha negaív, akkor a rendelés nem lesz eljesíheő a kíván időben. c) A neó igény a bruó igény és a rendelkezésre álló mennyiség különbsége. d) Terveze rendelésbeérkezés, az a mennyiség, amelynek a beérkezésé a menedzsmen ervezi az ado időszakban. e) Terveze rendelésfeladás az a mennyiség, amelynek a feladásá a menedzsmen ervezi a vizsgál időszakban. 14

15 Komponens Bruó igény Felado rendelés beérkezés Terveze készle Neó szükségle Terveze rendelés beérkezés 2. Tábláza Anyagszükségle-ervezés alapáblázaa, forrás: sajá összeállíás Terveze rendelés feladás n. hé n+1. hé n+2. hé n+k. hé Az MRP célkiűzései: Készlecsökkenés: Az MRP meghaározza a szükséges alapanyagok és félkész ermékek mennyiségé, az igény fellépének időponjában. Így leheővé eszi az épp időben örénő beszerzés, ezér a készleek szinje jelenősen csökkenheő, csak a beszerzés bizonsága mia lehe rá szükség. Csökkeni az áfuási időke: a ermeléservezés haáridő szerin rangsorolja a rendeléseke, azonosíja az anyagoka. Az időzíés leheővé eszi olyan anyagbeszerző menerend kialakíásával, ami melle be lehe arani a szállíási haáridőke. Valós elköelezeség: segí eldöneni, hogy mi vállalhaó. A reális vállalások révén javul a vevői elégedeség. Mielő egy újabb rendelés elvállalására kerülne sor, meg kell nézni, hogy hogyan ha a ermelésre, mikorra eljesíheő. Jobb haékonyság: szorosan koordinálja az egyes munkahelyek munkájá. Kevesebb közvee személyzere van szükséges, így kevesebb a váralan megszakíás is. (Forrás: Kovács, 2001) 15

16 2. A keresle előrejelzése Vállalai, ehá kínálai szemponból a közvelen keresle kéféle lehe: függő, és függelen. A függő keresle a végfogyaszóknak szán készermékhez arozó alapanyagok, félkész ermékek, alkarészek, sb kereslee, amely a végermékek ponos mennyiségének ismereében könnyedén meghaározhaó. A függelen keresle, ahogy a neve is adja, függelen a vállalai haásokól, illeve a cégnek nincs befolyása ezek alakulására. Legegyszerűbb példa erre a vállala ermékei iráni vevők érdeklődése, fogyaszói szándéka A keresle-előrejelzés aralma Ha haékony kereslemenedzsmeni rendszer akarunk kiépíeni, akkor először is meg kell ismerni, a keresle ermészeé, hogy a vevői igények ingadozásából adódó bizonyalanságo csökkensük. A ermelési folyamao alapveően a ényleges, és a várhaó keresleből eredő információk alakíják. A várhaó keresle előrejelzésekor örénik az érékesíés rendjének, szezonjának, és a ciklikusságának felérképezése. Előrejelzési adabázis Rendelések Törénelem Takika Sraégia Előrejelzés folyamaa Előrejelzés adminiszrációja Előrejelzési echnikák Előrejelzés ámogaó rendszerek Előrejelzés felhasználók Pénzügy Markeing Érékesíés Termelés Logiszika 6. ábra A haékony keresle-előrejelzés folyamaa, forrás: Bowersox Class, 1996, 228. old. Az előrejelzés kiindulóponjá nézve kéféle lehe: Top-down (felülről lefelé) ervezés a eljes, aggregál vállalai igényekből indul ki, és ez bonja le alacsonyabb szinekre pl.: elepek, eloszó rakárak, üzleek, sb. Ez a módszer kevesebb bizonyalanságo hordoz magában, min a elepenkéni, illeve éelenkéni előrejelzés. A boom-up (alulról felfelé) irányuló ervezés a legalsóbb szineke ekini kiinduló ponnak, és ezekből számíja ki az aggregál vállalai igény. Tehá az alsó szineken külön-külön függelen előrejelzések jönnek lére, amike összesíenek. Éppen ezér, ez a módszer sokkal jobban figyelembe veszi a helyi jellegzeességeke, sokkal részleesebb alapadaoka igényel, és így a számíási módja is lényegesen bonyolulabb. (Forrás: Bowersox Class, 1996) 16

17 A keresle-előrejelzése egy olyan becslési folyama, amelynek célja az eladhaó, kiszállíhaó, leermelheő mennyiség meghaározása (Chikán Demeer, 2006, 92p.). A ermelés- és a kapaciáservezése elméleileg ponos előrejelzés igényel, ám ez a gyakorlaban lényegében csak szerencsével, vélelenszerűen érheő el. Ugyanakkor a minél ponosabb előrejelzésekkel lényeges megakaríásoka lehe elérni a ermelőrendszerben. Ilyen lehe a kevesebb alapanyag, félkész ermék, és alkarész beszerzés, a kisebb kapaciás-leköés, illeve alacsonyabb készleszin elérése. Az előrejelzés úgy kell kezelni, min az információ áramlás egy állomásá, ahova jelenős mennyiségű beáramló információ szükséges, hogy a rendszer ponosan udjon működni, és eredményei a vállala sok részlege felé használhaóak legyenek. Az egész előrejelző rendszer alapjá az információs adabázis jeleni, amely felé a legfonosabb elvárás, hogy rugalmas, könnyen és folyamaosan frissíheő, és gyorsan lekérdezheő legyen. Továbbá aralmazzon információka, egyrész a vállalaon belülről: a promóciókról, a rendelésekről, ezek előzményeiről, valamin eljesíésük módjáról (árengedmény, speciális üzlei megegyezés, sb). Illeve a vállalaon kívüli környezeről: gazdasági helyze, a versenyársak akciói, új ermékei, sb. Ezeknek az információknak megfelelő mérékű részleezesége is szükséges a ponos, és haékony előrejelzés készíéséhez, nem uolsó sorban azér is, hogy minden részleg használhassa azoka. A keresle-előrejelzés echnikái maemaikai, saiszikai eszközök használaá jeleni. Ezekről a módszerekről az Előrejelzés című fejezeben még részleesebben szó lesz. Dolgos Olga szerin csak saiszikai úon működő előrejelzések nem elegendőek a piaci igényekhez való folyamaos, rugalmas és kölségakarékos alkalmazkodáshoz, hiszen a fogyaszó számalan impulzus éri, ami vásárlás, illeve éppen az ado ermék vásárlására öszönzi. A múlbeli érékesíési adaokból számol igényszám-ervezeek igen gyakran korrekcióra szorulnak (Forrás: Chikán Demeer, 2006, 93p.) A keresle-előrejelzés adminiszrációja Az előrejelzések készíése, főleg ha a múlbeli érékesíési adaokból épíjük fel a rendszer, akkor folyamaos kapcsolaarás feléelez a vevőkkel. Ez leginkább a számíógépes hálózaokkal érheő el, hiszen nem várhaó el, hogy egyelen ember, az üzleköők melle, napi szinén legyen kapcsolaban öbb száz, eseleg ezer vevővel. Ugyanakkor a hálóza révén, a korábbi becsül érékeke ermészeesen korrigálni lehe a ényleges igényszámokkal. Ha ez megeük, és megbizonyosodunk abban, hogy az ado alul-, vagy felülbecslés nem egyszeri előfordulású, akkor az igényszámokhoz képes javíani kell a becslés módszerén. 17

18 Ismer rendelések és igények Múlbéli érékesíési adaok STATISZTIKAI BECSLÉS Korrekció (kalkulációs séma) Visszacsaolás Előrejelzés (Tervszámok) Piaci információk vevőkről, ermékekről, akciókról IGÉNYSZÁMOK Korrigál ervszámok Visszacsaolás a ponosságról (pl. készleszin) Visszacsaolás PIAC 7. ábra Egy keresle-előrejelző rendszer felépíése, forrás: Dolgos, 1996 (kézira) Az ábrán láhaó modell, kvaniaív, és kvaliaív módszereke is aralmaz. Feléele, hogy a keresle havi, és vevőípusonkéni elemzése leheséges, a forgalom ebben a bonásban visszamenőleg rendelkezésre áll, illeve legalább a jövőben leheséges (Forrás: Dolgos, 1996 (kézira)). A Pareo-elv as szabálya, szerin a forgalom 80%- a vevők 20% eszi ki. Az ilyen komoly vevők például árengedmény kaphanának, ha a rendelésüke előre jelzik. Ezzel lényegesen csökkenheő lenne az előrejelzésekben rejlő bizonyalanság, és eljesülne, ha nem is eljesen, de jelenős részben, az előrejelzések célja is: kölségeke lehene megakaríani, az alacsonyabb készleszinekkel. Sajnos maga az előrejelzés is okozha, a céljával ellenében, kölségnövekedés. A felülbecslés a ké rossz leheőség közül, a kisebbik rossz. Felülbecsléskor készlenövekedés örénik, de ez még könnyebb korrigálni, min az alulbecslés. A megmarad készleeke a kövekező előre jelzendő időszakra, már indulókészlekén kell kezelni, vagy ki kell vonni a megbecsül érékből. Alulbecslés eseén, negaív készle kelekezik, ami áruhiány jelen az ado ermékből. Ha ez előfordul, és a vállala mindenképpen eljesíeni akarja a megrendelés, az alapanyagok meglée eseén ideiglenesen növelnie kell a kapaciásá, ez megoldhaó lehe például 18

19 bérmunkásokkal, vagy úlórázaással. Ha az alapanyagok nincsenek rakáron, akkor, ha leheséges, a beszállíóól, vagy beszállíókól kell gyors rendeléseljesíés kialkudni, de ennek nyilvánvalóan beszerzési árnövekedés lesz az eredménye. Könnyen elképzelheő, hogy ilyen eseben a cég nem képes eljesíeni a rendelés, mivel az alapanyagok beszerzése olyan hosszú idő vehe igénybe, hogy addigra a vevő eláll a rendelésől Ex pos, ex ane előrejelzések Kvaniaív előrejelzések készíésekor, próbájakor, fonos, és szerinem elkerülheelen vizsgálai lépés, az ex pos és ex ane előrejelzések készíése (3. ábra). Az ex pos előrejelzés, arra szolgál, hogy egy már léező adasorra készíünk becslési eljárás, minha a ényadaok nem lennének ismerek. Ehhez felhasználjuk a korábbi ényadaoka, idősoros becslési eljárás során. Az így kapo érékeke, ha például öbb módszer szerenénk kipróbálni, összehasonlíhaóvá válnak, és kiválaszhaó a leheő legcélszerűbb. Új módszer próbája eseén, a már léező érékek előrejelzésével gyorsan képe kaphaunk a módszer működőképességéről (Forrás: Ramanahan, 2003.) Rendelkezésre álló ényadaok Keresle (d) Ex pos Ex ane n 1 n 2 n 3 Idő () 8. ábra Ex pos és ex ane előrejelzések ciklusai, sajá munka Fonos megjegyezni, hogy ez félrevezeő is lehe. A módszer eszjé ovább kell folyani, az ismer adaokon úl, ez az ex ane, egészen addig, amíg sajá magunk meg nem győződünk, hogy a modell énylegesen, nem csak laboraóriumi körülmények közö, éleképes. Ehhez megfelelő példa a 2010-ben íródo szakdolgozaom, amelyben olyan kvaniaív modell alkoam, amely abban az évben, az ismer, és nem ismer hónapokban egyarán, hei szinen nem igazán meggyőző eredménnyel, de a 8 hees rendelési ciklusokra számolva már a +/-20%- os haáréréken belül vol képes becsülni (4. ábra). Sajnálaosan ez az eredmény 19

20 nem bizonyul arósnak. A 2011-es év kezdeén, már az első 8 hees ciklusnál is, az addigi ingadozásokhoz képes, gyors csökkenés vol megfigyelheő a ponosságban, ami álépe a lélekani 80%-o. 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Rendelési ciklus (8 heene) Kvaniaív előrejelzés Szakmai becslés 9. ábra Összehasonlíó grafikon, forrás: sajá munka Ex pos és ex ane előrejelzések eseében különbsége kell enni, a feléeles, és feléel nélküli előrejelzések közö. Feléeles előrejelzés ala, ahogy az a kifejezés is jeleni, valamilyen feléelhez köjük a végső becsül éréke. Ez álalában valamilyen azonos émakörből származó, fonos befolyásoló ényező, amelynek válozása eseében nagy valószínűséggel válozik a végső becslés is. Például az idei 2011-es nyár júliusában a svájci frank erős ingadozásoka muao a forinal szemben. Ez ugyanakkor nemcsak a magyar gazdasággal függ össze, hanem az euroövezei országok államadósságának finanszírozási bizonyalanságai is erősen befolyásolák. Elsősorban azokra az országokra gondolok, amelyek eseében felmerül a sürgős beavakozás kényszere: Görögország, Olaszország, Porugália, Írország. Mivel hazánk agja az Európai Uniónak, ezér azok a haások amelyek az Unióra hanak, hanak Magyarországra is. A feléel nélküli előrejelzés, olyan becslés, ahol a becsléshez szükséges adaoka, nem ényadakén szerezük, hanem a modellből, vagy egy segédmodellből kapuk meg őke. Például ilyen a 2010-es szakdolgozaomban kifeje modell, ahol az uolsó lépéshez szükséges bemenei adaoka, korábbi lépések, exponenciális simíás, mozgó álagolás, időszaki álagok számíásaiból számolam ki. Ez a modell a későbbiekben (Előrejelzés Excel függvényekkel c. fejeze) kerül részlees bemuaásra Előrejelzések alkoóelemi Az előrejelzések ké legegyszerűbb módja, a szakérői becslés, illeve a korábbi érékesíési adaokon alapuló előrejelzés. Uóbbi eseben fonos megjegyezni, hogy 20

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Dr. Kolai Tamás TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT okaási segédanyag Budapes, 06 TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT TERMELÉSMENEDZSMENT. 1. Előadás. A f é l é v t a r t a l m a. 1. Előrejelzés. 2. Kapacitástervezés. 3. Készletgazdálkodás

TERMELÉSMENEDZSMENT TERMELÉSMENEDZSMENT. 1. Előadás. A f é l é v t a r t a l m a. 1. Előrejelzés. 2. Kapacitástervezés. 3. Készletgazdálkodás TERMELÉSMEEZSMET. Előadás TERMELÉSMEEZSMET. Előrejelzés 2. Kapaciáservezés 3. Készlegazdálkodás 4. Termeléservezés 5. Termelési folyama szabályozása 6. Telephely opimális kialakíása A f é l é v a r a l

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN

Komáromi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN Koároi András * Orova Lászlóné ** MATEMATIKAI MODELLEK AZ INNOVÁCIÓ TERJEDÉSÉBEN BEVEZETÉS Az új erék, echnológia elerjedésének iseree nélkülözheelen a erel cégek száára, ezér külföldi és hazai kuaók ár

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

Időbeli előrejelzések

Időbeli előrejelzések POLGÁRNÉ HOCHEK MÓNIKA Időbeli előrejelzések A saiszikában az idősor elemzés különböző módszereke alkalmaz az elmúl időszak endenciáinak, összefüggéseinek a felárására és egben ámpono núj a jövő várhaó

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére

Bórdiffúziós együttható meghatározása oxidáló atmoszférában végzett behajtás esetére Bórdiffúziós együhaó meghaározása oxidáló amoszférában végze behajás eére LE HOANG MAI Fizikai Kuaó Inéze, Hanoi BME Elekronikus Eszközök Tanszéke ÖSSZEFOGLALÁS Ismere, hogy erős adalékolás eén a diffúziós

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemlélei leheőségek az agro-ökosziszémák modellezésében Dokori (D) érekezés Ladányi Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeemi anár BCE, Kerészeudományi Kar, Maemaika és Informaika Tanszék

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában Nukleon 214. március VII. évf. (214) 155 Digiális muliméer az elekroszaika aníásában Záonyi Sándor Szen-Györgyi Alber Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 56 Békéscsaba, Gyulai ú 53-57. A Magyar Nukleáris

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben