ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM

2 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 0.) Egészíse a áblázao a megado mina alapján! Mérékegység V s m s V m Megnevezés mágneses indukció dielekromos állandó Jelölés Ω s kapaciás V s indukiviás L.) Haározza meg egy ranszformáor ekercsében fellépő áramsűrűség éréké! ekercsben I,5 áram folyik, uzalának ámérője d 0,8 mm. I I I,5 J,98 d π d π ( 0,8mm) π mm.) Haározza meg az U 80 V feszülségre felölö 00 µf kapaciású kondenzáorban árol energiá! ε W U, 0 F ( 80 V) 7,0 J.) Egészíse a áblázao! áblázanak a kapaciív szuszcepancia frekvenciafüggésé kell fejeznie. f (khz) (ms) 8 5.) Számísa az L 500 µh indukiviású, r 5 Ω soros veszeségi ellenállású ekercs jósági ényezőjé f 00 khz frekvencián! Q π f L r 5 π 0 Hz 5 0 5Ω H,9 6.) Számísa egy rezgőkör ekercsének indukiviásá! daok: 00 pf, f 0 MHz. L π f π 6 ( 0 Hz) 0 7 F μ 0 0 H pon írásbeli vizsga / 9 0. okóber.

3 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó 7.) Egészíse az alábbi áblázao! ( p eljesíményerősíés viszonyszámkén, a p eljesíményerősíés decibelben) p 0,5 5 a p (d) -,0 0,0 6,99 pon 8.) Haározza meg egy - szűrő kondenzáorának kapaciásá! búgófeszülség frekvenciája f b 50 Hz, a szűrés jósága Q sz 0, az alkalmazo ellenállás kω. Qsz 0 7μF π f π 50Hz 0 Ω b 9.) Haározza meg egy közös source-ú erősíő alapkapcsolás feszülségerősíésé erel mene eseén! daok: y S 5mS, y S 5μS, D 0kΩ, 8kΩ. u y S D 5mS 0k 8k 0 y Ω Ω S 5 S pon μ 0.) ajzoljon fázis nem fordíó erősíő kapcsolás! lkarészek: db művelei erősíő, db ellenállás, db csaoló kondenzáor. Igényes szabadkézi vázla is megfelel. e I Ki U be U pon.) Hozza lére az alábbi logikai függvény diszjunkív sorszámos alakjá! legnagyobb elyi érékű válozó -val jelölük. F + ( + ) + ( ) F + F F (,, 5, 7) Σ.) Egyszerűsíse Veic-ábla segíségével az alábbi logikai függvény! F legnagyobb elyi érékű válozó -val jelölük F + írásbeli vizsga / 9 0. okóber.

4 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó Összee feladaok Maximális ponszám: 60. felada Maximális ponszám: 5 00Ω 00Ω a) 8, Ω Ω + 0Ω + 00Ω 00Ω 0Ω 6, 9Ω Ω + 0Ω + 00Ω 0Ω 00Ω 97, Ω Ω + 0Ω + 00Ω b) + [( + ) ( + )] 5 [( 6,9 Ω + 50 Ω) ( 97,Ω + 60 Ω) ] 7, Ω 8, Ω + U 0V I m pon 7,Ω U I 0V m 8, Ω c) I5, m pon + 97,Ω + 60Ω 5. felada Maximális ponszám: 5 a) X L π f L π 0 Hz 0 H,5kΩ pon,98 Ω π π 0 Hz 0 k pon f F X 8 ( X X ) (,kω) + (,98kΩ,5kΩ),8 Ω Z + k L pon b) Nyio kapcsoló eseén Zár kapcsoló eseén Z Z ω φ ω φ X L X -X L X X L X L -X e X e pon X X X X c) L L e X e L X X,5kΩ,98kΩ,0kΩ 76,5 nf π f X e π 0 Hz,0 0 Ω 76,5 nf 0 nf 56,5 nf 5 pon e e írásbeli vizsga / 9 0. okóber.

5 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó. felada Maximális ponszám: 5 a) be E 00 kω 9 kω kω,5 kω pon,7 kω,kω pon 5μS E E 60 b) u0,kω 68 pon kω E E c) ( ) u E E kω u k 60 + E ( ) ( ) ( 00),5 Ω,kΩ,5kΩ 6,5kΩ pon,kω,5kω be,5kω d) u u u g 00 0mV 778mV pon +,5kΩ + kω e) be g 7,07 F π f ( g + be ) π 5Hz ( 0 Ω +,5 0 Ω) μ írásbeli vizsga 5 / 9 0. okóber.

6 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó. felada Maximális ponszám: 5 a) F Π (, 5, 7, ) + Σ ( 0,,,,, 5, 7, 0,,, 5) F F b) c) Π (, 5, 7, ) + Π (,, 6, 7, 9) (,,, 5, 6, 7, 9, ) Π pon D D ( + D) ( + ) ( D) F + pon & F D d) F ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) + D + + D + D + + D + D D F D pon írásbeli vizsga 6 / 9 0. okóber.

7 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó z írásbeli vizsga érékelésének szabályai z egyszerű, rövid feladaok és az összee feladaok megoldásának érékelésénél köelező a közponilag összeállío javíási úmuaónak való megfelelés. ényleges ponszámoka a számolás (méreezés) is igénylő megoldások érékelésénél az alábbi ábláza alapján kell alakíani: Mennyiségi szemponok Minőségi szemponok felada megoldásának dokumenálása Elemei ránya Elemei ránya Elemei ránya a megoldoság szinje 70% a megoldás logikája kreaiviás ponosság a mérékegységek asználaa 0% rendezeség áeneőség szabványos jelölések alkalmazása műsza, formai és eszéikai elvárásoknak megfelelés maximális ponszám eá csak akkor adaó meg, a a megoldás a mennyiségi szemponok melle a minőségi szemponoka és a felada megoldásának dokumenálására vonakozó elvárásoka maradékalanul elégíi. z egyszerű, rövid feladaok ponozása. kérdés () ponszám azonos a elyesen ölö sorok számával.. kérdés () Képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon.. kérdés () Képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon.. kérdés () ponszám azonos a elyes válaszok számával. 5. kérdés () Képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon. 6. kérdés ( pon) Képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon. 7. kérdés ( pon) ponszám azonos a ibálan egészíések számával. 8. kérdés () Képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon. 9. kérdés ( pon) Képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon. 0. kérdés ( pon) Szakmai szemponból elyes kapcsolás. Szabványos rajzjelek pon. Működésképelensége eredményező kapcsolásra pon nem adaó. 0% írásbeli vizsga 7 / 9 0. okóber.

8 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó. kérdés () Hibálan diszjunkív sorszámos alak. Kisebb formai iba eseén pon, elvi iba eseén 0 pon.. kérdés () Hibálan ábrázolás Veic-áblában pon. Egyszerűsíés pon. feladaok mennyiségi érékelésének álalános szabályai megoldási úmuaóól elérő, de szakmailag jó megoldásoka is el kell fogadni a felünee ponszámokkal. feladara (részfeladara) adaó maximális ponszámo csak akkor kapaja meg a vizsgázó, a a képlebe az adaoka szakszerűen beelyeesíi, és így számíja a végeredmény. z adaok normál alakban való asználaá indokol eseben kell megköveelni. végeredmény csak akkor fogadaó el eljes ponszámmal, a az eredmény száméréke és mérékegysége is fogásalan. részkérdésekre adaó legsebb ponszám pon, ör ponszám nem adaó. Összefüggő részkérdések eseén, a ibás valamelyik részfelada eredménye, akkor a ibás eredmény kövekező részfeladaban (részfeladaokban) való felasználása eseén a fogásalan megoldásokra a felünee ponoka kell adni. Mindazonálal érelemszerűen ponlevonás eredményez, a: - a ovábbvi részeredmény szakmailag egyérelműen leeelen, illeve exrém, - a felasznál részeredmény csökkeni az uána kövekező részfelada(ok) megoldásának bonyolulságá. z összee feladaok ponozása. felada Maximális ponszám: 5 a),, számíásánál egyarán: képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon. Maximum 9 pon. b) számíásánál képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon. I megaározása pon. Maximum pon. c) I 5 számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. Maximum pon.. felada Maximális ponszám: 5 a) X L számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. X számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. Z számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. Maximum 6 pon. b) Hibálan vekorábránkén pon. Hibánkén pon levonással a ponszámok nulláig csökkeneők. Maximum pon. c) számíásánál képleek pon, beelyeesíések pon, eredmények pon. Maximum 5 pon. írásbeli vizsga 8 / 9 0. okóber.

9 Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó. felada Maximális ponszám: 5 a) be számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. Maximum pon. b) u0 számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. Maximum pon. c) számíásánál képle(ek) pon, beelyeesíés(ek) pon, eredmény pon. Maximum pon. d) u számíásánál képle pon, beelyeesíés és eredmény pon. Maximum pon. e) számíásánál képle pon, beelyeesíés pon, eredmény pon. Maximum.. felada Maximális ponszám: 5 a) Diszjunkív-konjunkív áalakíási részfelada pon. eljes konjunkív függvény megadása pon. Maximum pon b) Kiölö grafikus ábla pon, egyszerűsíés pon. megadonál bonyolulabb, de logikailag elyes alakra maximum pon adaó. Maximum pon. c) Hibálan megvalósíás. Logikailag elyes, de anál öbb kapu aralmazó megoldás eseén maximálisan pon adaó. Maximum. d) Hibálan megvalósíás pon. Logikailag elyes, de anál öbb NO kapu aralmazó megoldás eseén maximálisan pon adaó. függvény áírásának elagyása nem jár ponlevonással. Maximum pon. feni ponszámok a mennyiségi szemponoka veszik figyelembe. z így kapo ponszámok a ábláza álal megado mérékben csökkeneők, a a minőségi szemponok nem érvényesülnek, vagy a felada megoldásának dokumenálása fogásolaó. javíási-érékelési úmuaóban felünee válaszokra zárólag a megado ponszámok adaók. megado ponszámok ovábbi bonása csak o leeséges, aol erre külön ualás van. z így alakul ponszámok csak egész ponok leenek. írásbeli vizsga 9 / 9 0. okóber.

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola. UT-70A típusú digitális multiméter Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Elektronikus anyag a gyakorlati képzéshez UT-70A típusú digitális multiméter magyar nyelvű használati útmutatója 2010. Budapest

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Dr. Nemes József. Erősítő áramkörök, jellemzőik I. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Dr Nemes József rősítő áramkörök, jellemzőik MNKNYG követelménymodl megnevezése: lektronikai áramkörök tervezése, dokmentálása követelménymodl száma: 97-6 tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 É RETTSÉGI VIZSGA 005. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja.

2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. 2,0000 V méréshatárú AD átalakító felbontóképességét minimálisan hány bites átalakító biztosítja? Válaszát indokolja. A legnagyobb szám amit kitudok írni,9999. A legkisebb szám 0,0000 n=5 Tényleges felbontás:

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges: 9.B Alapáramkörök alkalmazásai Oszcillátorok Ismertesse a szinuszos rezgések elıállítására szolgáló módszereket! Értelmezze az oszcillátoroknál alkalmazott pozitív visszacsatolást! Ismertesse a berezgés

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint Javítási-értékelési útmutató 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 12. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben