Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név: Nepun kód.: Ssz.: A/.... SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK p min p max p maxa c c c FV NF KF F s J T smin T smax [MPa] [MPa] [MPa] [mm / N] [mm / N] [mm / N] [μm] [μm] [μm] [kn] [μm] [ C] [Nm] [Nm] Budapes, 0... gyakorlavezeő ADATVÁLASZTÉK Ssz. T n d d 0 D φ s Tárcsa Anyag Szerelés [Nm] 0 0 0,5, ,6, ,7, ,, ,9, ,9, ,6, ,7, ,9, ,9, ,5, ,6, ,8,0 sajolás sajolás sajolás sajolás

2 ,8, ,9, ,5, ,6, ,7, ,8, ,, ,5, ,6, ,7, ,9,4 sajolás sajolás sajolás

3 A kisfelada elkészíéséhez szükséges eszközök: - az Álalános Formai Keelményeknek megfelelően előkészíe számíási lapok; - számológép. TENGELYKÖTÉS KISFELADAT (A ípus: Szilárd illeszés) RÉSZLETEZÉSE: Számísa ki az ábrán láhaó szilárd illeszésű engelyköés megado jellemzői az adaválaszékból kapo, és az alábbi kiinduló adaok alapján. A köéssel az adaválaszékban megado T n névleges nyomaéko kell ávinni legalább φ-szeres bizonsággal. Anyaga: Folyáshaár, R eh Bizonsági ényező, s Tengely Agy Folyáshaár, R eh (90%-ig kihasználhaó) él eseén Szakíószilárdság, R m ( meg =R m /) önas eseén Kialakíásól és anyagminőségől függően az agyvasagság: Köéshossz-ámérő viszony Rugalmassági modulus, E Poisson szám, m Súrlódó ényező, Köés él-él párosíásnál (/d): él-. párosíásnál (/d): élra önasra élra önasra él-él párosíásnál: él-. párosíásnál: él 5 MPa lásd adaválaszék ábláza 75 MPa 5 MPa v=0,5 0,5d,,4 0 5 MPa 0 5 MPa 0/ 4 0, 0, A megoldás menee:. Haározza meg a szükséges legkisebb felülei erhelés és az ennek megfelelő legkisebb úlfedés!. Számísa ki a megengedheő legnagyobb felülei erhelés az agyban és a engelyen, majd a mérékadó felülei erhelés alapul véve állapísa meg a megengedheő legnagyobb úlfedés!. a. Hidegen sajol zsugorköésre haározza meg a szükséges sajolóerő a fedésveszeség figyelembevéelével ( FV 0,6 (R z R z ) ). Az agy és a engely felülei érdessége R a = R a = μm és R z 4,5 R a. Sajolásokra súrlódási ényező minden eseben μ=0,. b. Melegíéssel szerel zsugorköésre haározza meg a fel hőmérséklee 0 =0 0 C környezei hőmérsékleel számolva. A szereléshez szükséges jáéko IT 7 űrésnagysággal haározza meg J = (0,45 d + 0,00 d ) 6 m

4 4. Adja meg a köés várhaó legkisebb és legnagyobb megcsúszási nyomaéká! 5. A számíási lapoka összeűzve, a Tanszéki Álalános Formai Keelményeknek megfelelően készíse el! A kapo eredményeke a Feladalapon elhelyeze SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK áblázaban fel kell üneni! Megoldási úmuaó Adaok: Névleges nyomaék: T n = 960 Nm Dinamikus ényező: =, Tengelyámérő: d = 60 mm (A engely ömör): d 0 = 0 mm Agy ámérője: D = 90 mm Köés hossz/ámérő: /d =, Súrlódási ényező: = 0, Tengely: él Folyáshaár: R eh, = 5 MPa Bizonsági ényező: s, =, Agy: él Szakíószilárdság: R m,a = 55 MPa, erhelheősége: Tengely álagos felülei érdessége: R a, =0,8 m Agy álagos felülei érdessége: R a, =0,8 m 90% (él) 4

5 Kidolgozás: A engely hossza: Ámérőviszonyok: a l, d a 7mm d 60 0,667 D 90 d d 0 Az ávinni kíván minimális nyomaék: T min Tn, Nm A rugalmas szilárd illeszkedésű köésben s, bizonsági ényezővel a megengedheő feszülség a engelyre: ReH, 5 meg, 85MPa s,, Acél agyra a szakíószilárdság 90%-ig használhaó ki az anyag. (Öv. agy eseén a szakíószilárdság /-ig). Így a megengedheő feszülség él agyra: meg, a 0,9 R m, a 0,9 55 9, 5 MPa Az áviheő kerülei erő a felülei erhelés egyenlees eloszlásá feléelezve: Tmin F d l p és Fk F d F apadóerőhöz pedig meghaározhaó a minimálisan szükséges felülei erhelés: p min d 6 Tmin l 0, ,650 Pa 0,7MPa 0,07 0, Az agy felhúzása uán a engelyben ébredő nyomófeszülség: p 0, 65MPa Tömör engely eseén a redukál feszülség ( red, meg, ): pmin 0,65 m 0 min red, 9, 85 MPa (Csőengely eseén a mérékadó redukál feszülség a belső szálban ( red, meg, )): red, pmin a A belső nyomásra erhel agynál a mérékadó redukál feszülség a belső szálban ( red,a meg,a ): a 0,667 red, a pmin 0,65 99, 8MPa a m 0,667 0 Tömör engely eseén megengedheő maximális felülei nyomás: 5

6 p meg, m 8,5 0 max, 8, MPa (Csőengely eseén megengedheő maximális felülei nyomás a belső szálban): meg, pmax, a Az agy eseén megengedheő maximális felülei nyomás a belső szálban: meg, a 9,5 pmax, a 79, MPa a 0,667 a m 0,667 0 A legnagyobb úlfedés meghaározásakor a p max,a és p max, közül a kisebb felülei nyomás kell figyelembe venni, amely eseünkben: p max = 79, MPa A c, c és c ényezők érékei a Kabai: Gépelemek I c. jegyze 0. oldalán alálhaók. Tömör engely eseén: Csőengely eseén: Agy eseén: 0 m c 0,5 E m 0 5 0, 0 5 c m a m E m a mm N 0 0 0,667 m a m c,450 Ea m, 0 0,667 5 a 5 0 N A szükséges űrések meghaározása (p max = min[p max,, p max,a ]): A legnagyobb úlfedés ömör engely eseén (NF ): 5 5 NF' p d c c 79, 60,450 0,50 0,855mm 855 max mm m Csőengely eseén (p max, és p max,a közül a kisebb): NF' p d c c A legkisebb úlfedés ömör engely eseén (KF ) 5 5 KF' p d c c 0,6560,450 0,50 0,0mm, min Csőengely eseén: max m KF' p d c c min Hidegen sajol köés eseében meg kell állapíani az elkenődés miai fedésveszeség (FV) éréké. Tapaszala szerin az elkenődés az egyenelenség magasságokból (R z ) az alábbi úon haározhaók meg: FV 0,6 R z, Rz, ; és Rz 4, 5 Ra 6

7 Felhasználva a Kabai: Gépelemek I c. jegyze 8. ábrájának jelölései, a megkíván legnagyobb és legkisebb úlfedés már számíhaó: NF=NF =855μm (Hidegen örénő szerelés eseén: NF=NF +FV) KF=KF =, μm (Hidegen örénő szerelés eseén: KF=KF +FV) Hideg sajolás eseén a szükséges maximális sajolási erő (p max, és p max,a közül a kisebb): Fs d l pmax s 60 77,9 0, 0740N ahol s = 0,, sajoláskor fellépő súrlódási ényező (nem ua., min fenebbi!). Amennyiben a köés sel szerel, a szereléshez szükséges felhevíési hőmérsékle számíandó. A szerelés könnyíése érdekében méreől függően IT 7 IT 0 űrésmező szélességű jáéko bizosíunk a szerelendő alkarészek közö. A szerelési jáék (IT 7 eseében): J 0,45 d d m 0,00 6 0, , , 47m A hőmérséklee: NF J 855 9, d C ahol: NF [m] a legnagyobb fedés (NF = 85,5 [m]) J [m] IT 7 szerini szerelési jáék (J = 9,47 m) [mm/cmm] az él hőágulási együhaója (= 0-6 [mm/cmm]) [mm/cmm] az önas hőágulási együhaója (= 00-6 [mm/cmm]) d [mm az agyfura legkisebb ámérője (d = 60,0 ) 0 [C] a környezei hőmérékle ( 0 = 0 [C]) A köés várhaó minimális megcsúszási nyomaéka: d l p ,65 0, min Ts, min 4796Nmm 48Nm és a maximális megcsúszási nyomaéka (p max = min[p max, és p max,a ]): d l p , 0, min Ts, min 0559Nmm 0Nm 7

8 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (B ípus) Gyűrűs szoríórugós köés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: B/... Név: Nepun kód.: Ssz.: B/.... SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK ρ R F T T s q z A δ F 0 F ax [ ] [N] [N] [Nm] [Nm] [-] [-] [mm ] [N] [N] Budapes, 0... gyakorlavezeő ADATVÁLASZTÉK Ssz. T n d μ c p meg Tárcsa [Nm] [MPa] 6 8 0,6, ,, ,4, ,5, ,6, ,, ,, ,4,4 80 8

9 ,5, ,, ,, ,4, ,5, ,6, ,, ,, ,, ,4, ,5, ,, ,4,4 70 9

10 A kisfelada elkészíéséhez szükséges eszközök: - az Álalános Formai Keelményeknek megfelelően előkészíe számíási lapok; - számológép. TENGELYKÖTÉS KISFELADAT (B ípus: Gyűrűs szoríórugós köés) RÉSZLETEZÉSE: Számísa ki az ábrán láhaó gyűrűs szoríóköés megado jellemzői az adaválaszékból kapo kiinduló, valamin a kekező adaok alapján. A kúpos gyűrűk élból készülnek, rugalmassági állandójuk E=0 000 MPa. A gyűrűk félkúpszöge: 6, 7 Készísen árcsafelerősíés az ábra és az adaválaszék alapján. Kialakíásól és anyagminőségől függően az agyvasagság: v 0,5...0, 5 d A eljes megcsúszás okozó nyomaék T c T... T Nm A megoldás menee: s n. Válassza meg az ado engelyámérőhöz arozó kúpos gyűrűke.. Haározza meg az egy gyűrűpár álal ávi súrlódó nyomaéko a engely felüleére.. Állapísa meg a szükséges gyűrűpárok számá, figyelembe véve, hogy a engelyirányú erők a súrlódási veszeség mia geomeriai sor alkonak (5-nél öbb gyűrűpár nem használhaó). 4. Haározza meg a kifejendő engelyirányú erő nagyságá. 5. A számíási lapoka összeűzve, a Tanszéki Álalános Formai Keelményeknek megfelelően készíse el! A kapo eredményeke a Feladalapon elhelyeze SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK áblázaban fel kell üneni! Kiegészíő alapismereek Ado engelyámérő és anyagminőség meghaározza a megengedheő felülei nyomás a gyűrű és a engely közö ( ábra): p meg 0,0,6R eh =(R p0. ) engely. A kúpos gyűrűk hengeres felüleén kialakuló felülei nyomás sugárirányú eredője R és R. R, p A, ahol p pmeg, ovábbá A D és A d a hengerpalások felüleei. Álalában R > R, de az egyszerűség kedvéér éelezzük fel a ovábbi számíásokban, hogy R = R. R p meg d R g g A súrlódási ényező ismereében a megengedheő befeszíő erő: n F ábra A gyűrűs szoríórugópár méreei az alábbi áblázaban alálhaók: d D L d D L d D L d D L 8 6, 5, , , 5, ,

11 6 6, 5, , , , 5, , , ,7 50 6, 5, , , 04 8,7 8 6, 5, , , 04 8,7 05 6, 5, , , , 6 6, 5, , ,. Tábláza: Kúpos kapcsológyűrűk válaszéka (Ringfeder Rfn 8006 rendszer) Az egy gyűrűpár álal áviheő maximális (megcsúszási) nyomaék: d T pmeg d pmeg A z számú gyűrűpár álal ávi nyomaék: ahol = 64 és = arcg T s q T és q z g q g g A feni összefüggésből a gyűrűpárok száma meghaározhaó. A énylegesen szükséges befeszíő erő (F ax ) ké részből evődik össze ( ábra): - a szerelési hézag = + megszüneéséhez szükséges F o axiális erőből; - a nyomaék ászármazaásá adó F erőből. Így F ax = F 0 +F, ahol az F erő az előzőekből ismer. d ábra Az F 0 axiális erő közelíéssel számíhaó: F0 E A g D ahol: = + - az illeszésből adódó legnagyobb jáék (NJ), D - a külső gyűrű ámérője, E - a gyűrűk rugalmassági modulusa, A - a külső vagy belső gyűrű engelyirányú meszeének erülee: A D d 4 (A RINGFEDER Rfn 8006 ípusú gyűrűknél közelíőleg egyforma).

12 Adaok: Névleges nyomaék: T n = 50 Nm Tengelyámérő: d = 0 mm Súrlódási ényező: = 0, Meg. felülei nyomás: p meg = 40 MPa Dinamikus ényező: c =,5 A gyűrűk félkúpszöge: 6, 7 Kidolgozás: Megoldási úmuaó Ado engelyámérő és anyagminőség meghaározza a megengedheő felülei nyomás a gyűrű és a engely közö: p meg 0,0,6R eh = R p0., engely. A kúpos gyűrűk hengeres felüleén kialakuló felülei nyomás sugárirányú eredője R és R. R, ahol p pmeg, ovábbá A D és d, p A, a hengerpalások felüleei. Álalában R > R, de az egyszerűség kedvéér éelezzük fel a ovábbi számíásokban, hogy R = R. R p, ehá N meg d A súrlódási ényező ismereében a megengedheő befeszíő erő: F R g6,7 6,84 g(6,84) 0 N R g g, ahol = 6,7 és arcg = = 6,84º F 998 A gyűrűs szoríórugópár méreei az alábbi áblázaban alálhaók (lásd Kiegészíő alapismereek. Tábláza): d D L d D L d D L d D L 8 6, 5, , , 5, , , 5, , , , 5, , , ,7 50 6, 5, , , 04 8,7 8 6, 5, , , 04 8,7 05 6, 5, , , , 6 6, 5, , , A gyűrűpár méreei a ábláza alapján (d = 0 mm): L = 6, mm, és = 5, mm. Ezzel egy gyűrűpár álal áviheő maximális (megcsúszási) nyomaék: d d T p meg d p meg 0 T Nmm 6 Nm A A szükséges súrlódási nyomaék: A z gyűrűpár álal ávi nyomaék: T s = ct n =,550 = 75 Nm. z q Ts T, q

13 g g(6,7) q, ehá q 0,556 g g g(6,7) g(6,84) Meghaározandó a z - a gyűrűpárok száma, amely a feni egyenleből kifejezheő: Ts ln q T z, ehá ln q Ezzel a szükséges gyűrűpárok száma: z = ln 0,556 6 z ln 0,556 4,4 A énylegesen szükséges axiális befeszíő erő (F ax ) ké részből evődik össze: - a szerelési hézag = + megszüneéséhez szükséges F o axiális erőből; - a nyomaék ászármazaásá adó F erőből. F ax = F 0 +F, ahol az F erő az előzőekből ismer. Az F 0 axiális erő közelíéssel számíhaó: ahol: 0,49 F0 E A 560 D 5 5 g, 0 6,6 g(6,7) 0,) N - (= + ), az illeszésből adódó legnagyobb jáék (NJ), = 0,49 mm (lásd a űrésáblázao) D - a külső gyűrű ámérője, D = 5 mm. E - a gyűrűk rugalmassági modulusa, E =,0 5 MPa A - a külső vagy belső gyűrű engelyirányú meszeének erülee: D d 5 0 A 5, 6,6 mm 4 4 Az illeszésekhez javasol érékek: Tűrések érékei (NJ-hoz szükséges érékek): Tengelyámérő Gyűrűk Javasol űrés (d ) űrése engelyre furara 0 6 mm-ig E7/f7 h6 H7 6 mm fele E8/e8 h8 H8 d D E7,E8 h6,h8 H7,H8 f7,e8 d D E7,E8 h6,h8 H7,H8 f7,e8 d D E7,E8 h6,h8 H7,H8 f7,e8 8 0,050-0,0 0,0-0, ,089-0,09 0,046-0, ,06-0,046 0,054-0, ,06-0,0 0,0-0, ,089-0,09 0,046-0, ,6-0,054 0,054-0,6 6 0,06-0,0 0,0-0, ,06-0,046 0,046-0, ,6-0,054 0,054-0, ,06-0,0 0,0-0, ,06-0,046 0,046-0, ,6-0,054 0,054-0, ,06-0,0 0,05-0, ,06-0,046 0,046-0, ,6-0,054 0,054-0, ,075-0,06 0,05-0, ,06-0,046 0,046-0, ,6-0,054 0,06-0, ,089-0,09 0,09-0, ,06-0,046 0,054-0, ,6-0,054 0,06-0,48

14 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (C ípus) Kúpos köés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: C/... Név: Nepun kód.: Ssz.: C/.... SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK l T max p max k α α d r k F a T smax [Nm] [MPa] [kúpossá [ ] [rad] [N] [Nm] g] Budapes, 0... gyakorlavezeő ADATVÁLASZTÉK Ssz. T n d p meg c Tárcsa Agy anyaga [Nm] [MPa] ,9 él , él , önas ,4 önas ,9 él , él , önas ,5 önas , él , él 4

15 ,5 önas ,5 önas ,7 él ,9 él ,9 önas ,5 önas ,9 él ,7 él ,5 önas ,7 önas ,7 él ,7 él ,5 önas ,9 önas 5

16 A kisfelada elkészíéséhez szükséges eszközök: - az Álalános Formai Keelményeknek megfelelően előkészíe számíási lapok; - számológép. TENGELYKÖTÉS KISFELADAT (C ípus) RÉSZLETEZÉSE: Számísa ki az ábrán láhaó kúpos köés megado jellemzői az adaválaszékból kapo, és az alábbi kiinduló adaok alapján. Tengely anyaga: él Bizonsági ényező: c= Kialakíásól és anyagminőségől függően az agyvasagság: v=0,5...0,5d A köéshossz/ámérő viszony él-él párosíásnál: /d =, él-. párosíásnál: /d =,6 Súrlódási ényező él-él párosíásnál: =0, él-. párosíásnál: =0, A vázlaon a kúppalás legnagyobb ámérője megegyezik a engelyámérővel. A köéssel a áblázaban megado T n névleges nyomaéko kell ávinni legalább c-szeres bizonsággal. Az agy élból vagy önasból készül, a felülei erhelés megengede legnagyobb éréke a áblázaban alálhaó. A kúposság szabványos (:, :4, :5, :6, :7, :8, :0, :, :5, :0). A megoldás menee:. Haározza meg a kúposság éréké, amellyel a megengede felülei erelés legjobban kihasználhaó. Ez eseenkén ierációs számíás igényel: kúposság félkúpszög kis ámérõ felülei erhelés. Haározza meg a kifejendő engelyirányú erő nagyságá. A engelyirányú befeszíéshez 0.9 minőségű, finommeneű csavaroka használjon, adja meg ezek méreé és meghúzási nyomaéká. A számíáshoz használhaóak az alábbi áblázaok (./a és b), lineáris inerpolációval.. Haározza meg a köés várhaó legnagyobb (megcsúszási) nyomaéká, ha a felülei erhelés a megengedheő legnagyobb éréke veszi. 4. A számíási lapoka összeűzve, a Tanszéki Álalános Formai Keelményeknek megfelelően készíse el! A kapo eredményeke a Feladalapon elhelyeze SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK áblázaban fel kell üneni! A./a és./b áblázaok megkönnyíik a befeszíő csavarok kiválaszásá. A áblázaban szereplő jelölések: T m [Nm] - a csavar meghúzási nyomaéka; F e [N] - a csavarban a meghúzási nyomaék haására kelekező húzóerő, ado anyagminőség és meneámérő eseére. 6

17 Befeszíő csavarok meghúzási nyomaékai és előfeszíő erői (normál mene)./a ábláza T m F e T m F e T m F e T m F e M4,4 50, , , M , M6 8, (M7) M (M9) M M M M M M M M M M Befeszíő csavarok meghúzási nyomaékai és előfeszíő erői (finom mene)./b ábláza T m F e T m F e T m F e T m F e M8, M0, M, M, M4, M6, M8, M0, M, M4, M7, M0, Megjegyzés: A ábláza érékei =0,4 érékkel kerülek meghaározásra. 7

18 Megoldási úmuaó Kiinduló adaok: Névleges nyomaék: T n = 450 Nm Tengelyámérő: d = 70 mm (= d ) Meg. felülei nyomás: p meg = 40 MPa Dinamikus ényező: c =,4 Köés hossz/ámérő: /d =, Súrlódási ényező: = 0, Tengely anyaga: Fe 590- Agy anyaga: Fe 490- Válaszhaó kúposság: :0, :5, :, :0, :8, :7, :6, :5, :4, : Kidolgozás: A köés hossza: Maximális nyomaék (T max T s ): A súrlódási nyomaék: =,d =,70 = 84 mm T max =C T n =,4450 = 00 Nm T s T s d d p, ahol p p meg sin A felülei nyomás éréké ieráció úján udjuk kiszámíani. Keresendő az a szabványos kúposság, amelynél a felülei nyomás még éppen kisebb, min a megengede. Kiindulásképpen válasszuk az :8 kúposságo. Ekkor ha a félkúpszöge -val jelöljük, akkor: d d c :8 0,5 an l innen: Ezzel a kisebbik ámérő: :8 Mos már számíhaó a felülei erhelés: 0,5 arcan, 58 d d l an an,58 59, 49mm,:8 : 8 sin Ts sin, p :8 0, 5MPa :8 d d 0, 70 59,49,:8 Ez az érék úl sokkal van a megengede érék (40 MPa) ala, így végezzük el a számíás az : kúpossággal: Az új félkúpszög: És a kisebbik ámérő: Ezzel újra a felülei erhelés: : 0, arcan 9, 46 d d l an 70 84an9,46 4mm,: : 8

19 sin Ts sin 9, p : 9, 5MPa : d d 0,70 4,: Mivel ez az érék éppen kisebb a megengedenél, így a ovábbiakban az : kúpossággal számolunk, azaz: p max = 9,5 MPa, = 9,46, d = 4 mm. A T max = T s csavarónyomaék ávieléhez szükséges axiális erő: cos 00000sin 9,46 0,cos9,46 Ts sin : : Fa 675 N r 0,8,58 ahol a közepes sugár: k d d 70 4 r k 8, 58mm d d 70 4 Az F a axiális szoríóerő lérehozásához 0.9 minőségű finommeneű csavaroka használunk (./b ábláza). A d engelyámérő figyelembe véve pl. db M,5 csavarral oldhaó meg. A csavar maximális előfeszíő ereje: F e,cs = N, a hozzá arozó meghúzási nyomaék: T m,cs = 5 Nm. A szükséges meghúzási nyomaék (lineáris inerpolációval): Fa 675 T Tm, cs 5, Nm n F 5700 e, cs A köés várhaó legnagyobb (megcsúszási) nyomaéka, ha a felülei erhelés a megengede legnagyobb éréke veszi fel (a korábban meghaározo : kúpossággal): d d 70 4 Ts. max pmeg 0,40 055, 6 Nm sin sin 9,46 : 9

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) Erővel záró nyomatékkötések Hatáselve: a kapcsolódó felületre merőleges rugalmas szorítás hatására a felület érintőjének irányába ható terheléssel ellentétes irányban ébredő

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

WS Önmetsző tüske Szénacél fehér horganyzással

WS Önmetsző tüske Szénacél fehér horganyzással Önmesző üske Szénacél fehér horganyzással EN 14592 TECHNIKAI SEGÍTSÉG Teljes dokumenáció és személyes konzuláció GYORSASÁG ÉS PONTOSSÁG Előfúrásnélküli gyors 1-3 lemez egyidejű áfúrásának leheőségével

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA 156) Hegesztés kisfeladat (A típus) Járműelemek és Hajtások Tanszék

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA 156) Hegesztés kisfeladat (A típus) Járműelemek és Hajtások Tanszék BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA 156) Hegesztés kisfeladat (A típus) Járműelemek és Hajtások Tanszék Ssz.: A/... Név:.........................................

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK Taralomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 7. ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÁLTALÁNOS MOZGÁSEGYENLETEI... 9.. Ado mozgásállapo megvalósíásához szükséges energia... 0.. Mozgásállapo meghaározása ado energiaforrás alapján... 5.

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Seite 1. Képlékenyalakítás 6. előadás. Lemezalakítás Hajlítás. Lemezalakítás A hajlítás. A hajlítás feszültségi és alakváltozási állapota

Seite 1. Képlékenyalakítás 6. előadás. Lemezalakítás Hajlítás. Lemezalakítás A hajlítás. A hajlítás feszültségi és alakváltozási állapota 6. előadás Lemezalakíás Hajlíás Po. D. Tisza iklós 1 iskolc, 007. okóe 17. Lemezalakíás A hajlíás a hajlíás ogalma ő ípusai szaad hajlíás élsűllyeszékes hajlíás sűllyeszékes hajlíás lengőhajlíás B B B

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

5. Szerkezetek méretezése

5. Szerkezetek méretezése . Serkeeek méreeése Hajlío, ömör gerinű gerendaarók és oso selvénű nomo rúd méreeési példái..1. Tömör gerinű gerendaarók méreeése.1.1. elegen hengerel gerendaarók Sükséges ismereek: - Keresmesei ellenállások

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont É 047-06//E. felada Összesen 5 pon Bepárló készülékben cukoroldao öményíünk. A bepárló páraerében 0,6 bar abszolú nyomás uralkodik. A hidroszaikus nyomás okoza forrponemelkedés nem hanyagolhaó el. A függőleges

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

Szerszámkészítő Szerszámkészítő

Szerszámkészítő Szerszámkészítő É 0-06//A A 10/007 (II. 7.) SzMM rendeleel ódosío 1/006 (II. 17.) OM rendele Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe örénő felvéel és örlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesíés,

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. 1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmaó 063 ÉETTSÉGI VIZSG 006. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003. MSKOL GYTM VLLMOSMÉNÖK NTÉZT LKTOTHNK- LKTONK TNSZÉK D. KOVÁS NŐ LKTONK /. (ŐSÍTŐK) LŐDÁS JGYZT 3. Mskolc gyeem lekroechnka-lekronka Tanszék.6. rősíők z erősíők az erősíő ípsú dszkré félvezeők és negrál

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat)

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat) KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat) Kötések FUNKCIÓJA: Erő vagy nyomaték vezetése relatív nyugalomban lévő szerkezeti elemek között. OSZTÁLYOZÁSUK: Fizikai hatáselv szerint: Erővel záró

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS HŰÉSECHNIKA ALAPJAI 12. ELŐADÁS FAGYASZÁS, ÉS FAGYASZO ÁROLÁS ERVEZÉSÉNEK ALAPJAI FAGYASZÁSI HŰŐELJESÍMÉNY-IGÉNY A agyaszás hűőeljesímény-igénye a 11. ELŐADÁS 3. dián leíral azonos módon számíhaó, azzal

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:......................................... Neptun kód.:.........

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérsékletterének a felület dőlésszögétől való függését

A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérsékletterének a felület dőlésszögétől való függését A apnó őméséle ézéelő őan számíása, enebe véve a önyeze őméséleeéne a felüle dőlésszögéől való függésé Andás Emese. Bevezeés n éépából álló almaz áll endelezésüne a (x) függvény analus fomájána megállapíásáa

Részletesebben

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz

Segédlet a Tengely gördülő-csapágyazása feladathoz Segélet a Tengely göülő-csaágyazása felaathoz Összeállította: ihai Zoltán egyetemi ajunktus Tengely göülő-csaágyazása Aott az. ábán egy csaágyazott tengely kinematikai vázlata. A ajz szeint az A jelű csaágy

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉG VZSG 05. okóber. ELEKTONK LPSMEETEK EMELT SZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébe TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA A eljesíményelekronika kapcsolóelemei BUDAPEST, 2002. 2-1

Részletesebben

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11 ELEKTONIKA (BMEVIMIA7) Az ún. (normál) kaszkád erősíő. A kapcsolás: C B = C c = 3 C T ki + C c = C A ranziszorok soros kapcsolása mia egyforma a mnkaponi áramk (I B - -nak véve, + -re való leoszásával

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

VILLAMOS Gépelemek HAJTÁSTECHNIKA. 1. / 94 oldal 1. BEVEZETÉS. Villamos hajtások KOMPLEX ISMERETANYAG. Villamos gépek. Elektronika.

VILLAMOS Gépelemek HAJTÁSTECHNIKA. 1. / 94 oldal 1. BEVEZETÉS. Villamos hajtások KOMPLEX ISMERETANYAG. Villamos gépek. Elektronika. . BEVEZETÉS. Villamos hajások émak maköre Villamos hajások KOPLEX ISERETANYAG Villamos gépek VILLAOS Gépelemek echanika HAJTÁSTECHNIKA Irányíásechnika Elekronika. / 94 oldal . BEVEZETÉS. Villamos hajások

Részletesebben

Épületfizika. Acél/vasbeton. Fa/vasbeton. Acél/acél. Épületfizika. TI Schöck Isokorb KS, KSH, KST/HU/2017.1/június

Épületfizika. Acél/vasbeton. Fa/vasbeton. Acél/acél. Épületfizika. TI Schöck Isokorb KS, KSH, KST/HU/2017.1/június Acél/vasbeon Fa/vasbeon Acél/acél 9 Hőhidak A hőhidak definíciója A hőhidak olyan lokális helyek az épüle külső hőszigeelő burkán, amelyeknél megnövekede hőveszeség lép fel. A megnövekede hőveszeség abból

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

SZERKEZETÉPÍTÉS I. FESZÜLTSÉGVESZTESÉGEK SZÁMÍTÁSA NYOMATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE NYÍRÁSI VASALÁS TERVEZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE

SZERKEZETÉPÍTÉS I. FESZÜLTSÉGVESZTESÉGEK SZÁMÍTÁSA NYOMATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE NYÍRÁSI VASALÁS TERVEZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE 01.0.7. SZERKEZETÉPÍTÉS I. NYOATÉKI TEHERBÍRÁS ELLENŐRZÉSE TARTÓVÉG ELLENŐRZÉSE GYAKORLAT KÉSZÍTETTE: FEHÉR ZOLTÁN A ervezé orán meg kell haározni, hogy a időonban mekkora a haáo fezíéi fezülég a ázmákban

Részletesebben

Gemeter Jenő 5. ELEKTRONIKUS KOMMUTÁCIÓJÚ MOTOROK.

Gemeter Jenő 5. ELEKTRONIKUS KOMMUTÁCIÓJÚ MOTOROK. Gemeer Jenő 5. ELEKTRONKS KOMMTÁÓJÚ MOTOROK. Számos eseben felmerül az igény villamos hajásokkal kapcsolaban, hogy a fordulaszámo ág haárok közö, folyamaosan lehessen válozani. z igény kielégíésére öbbféle

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

HIDEGEN HAJLÍTOTT NÉGYSZÖG SZELVÉNYÛ ZÁRT IDOMACÉL. Méretek

HIDEGEN HAJLÍTOTT NÉGYSZÖG SZELVÉNYÛ ZÁRT IDOMACÉL. Méretek . kiadás, 18. feruár Taralmazza a Sz. K. 18. évi. számáan megjelen elyesíés Magyar épközársasági Országos Szavány HIDEGE HAJLÍTOTT ÉGYSZÖG SZELVÉYÛ ZÁRT IDOMACÉL Méreek MSZ 78 81.1. Az MSZ 78 7 és az MSZ

Részletesebben

10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása:

10. ELŐADÁS E 10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Az ábrák forrása: SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az árák orrása:. LŐADÁS [1] Dr. Némeh György: Tarószerkezeek III., Acélszerkezeek méreezésének alapjai [] Halász Oó Plahy Pál: Acélszerkezeek

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék Összeállította: Dr. Stampfer Mihály 2009. Segédlet az ékszíjhajtás méretezéséhez A végtelenített ékszíjak és ékszíjtárcsák több országban is szabványosítottak

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat)

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat) 1. Kezdeti adatok: P 4 kw teljesítményszükséglet i.8 módosítás n 1 960 1/min fordulatszám α g0 0 - kapcsolószög η 0.9 fogaskerék hajtás hatásfoka L h 0000 h csapágyak megkívánt élettartama Fogaskerékhajtás

Részletesebben

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V) Jelformálás ) Haározza meg a erhelelen feszülségoszó ki kimenı feszülségé! Adaok: =3,3 kω, =8,6 kω, e =V. (Eredmény: 7,3 V) e ki ) Haározza meg a feszülségoszó ki kimenı feszülségé, ha a mérımőszer elsı

Részletesebben

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós)

Hcserélk alapegyenlete (írta : Ortutay Miklós) Hcserél lpegyenlee (ír : Oruy Milós). Hávieli ényez. Közepes hmérséle ülönség (egyenárm) 3. Háviel csoldlon éjárú, öpenyoldlon egyjárú hcseréél. Hávieli ényez Állndósul állpon cs üls és els felüleén hádássl,

Részletesebben

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában Nukleon 214. március VII. évf. (214) 155 Digiális muliméer az elekroszaika aníásában Záonyi Sándor Szen-Györgyi Alber Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 56 Békéscsaba, Gyulai ú 53-57. A Magyar Nukleáris

Részletesebben

Golyós menetesorsók Tartozékok

Golyós menetesorsók Tartozékok Golyós menetesorsók Tartozékok.4. Csapágysorozat WK A WK sorozat karimás csapágyegységei acélól készült rousztus csapágyázaik miatt kifejezetten a nagy igényevételre szánt golyós menetesorsóknál való alkalmazásra

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Kalibra Dimension Kft. Kalibráló laboratórium (2151 Fót, Béke utca 72.) akkreditált területe

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

BSc) FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( Váltakozóáramú hajtások. Váltakozó áramú felvonó hajtások. Felvonóhajtások ideális menetdiagramja

BSc) FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( Váltakozóáramú hajtások. Váltakozó áramú felvonó hajtások. Felvonóhajtások ideális menetdiagramja 1 FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( BSc) Válakozóáramú hajások Pollack Mihály Műszaki Kar Villamos Hálózaok Tanszék docens Válakozó áramú felvonó hajások 1. A modern felvonóhajások köveelményei. 2. Aszinkron gépek

Részletesebben

1.3. Oldható és különleges tengelykapcsolók.

1.3. Oldható és különleges tengelykapcsolók. 1.3. Oldható és ülönleges tengelyapcsoló. Tevéenység: Olvassa el a jegyzet 29-44 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.4. fejezetében lévı idolgozott feladatait, valamint oldja meg

Részletesebben

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke

Részletesebben

Alapcsavar FBN II Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében.

Alapcsavar FBN II Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében. 1 Milliószor bizonyított, rugalmas az ár és a teljesítmény tekintetében. Áttekintés FBN II cinkkel galvanizált acél FBN II A4 korrózióálló acél, III-as korrózióállósági osztály, pl. A4 FBN II fvz* tüzihorganyzott

Részletesebben

J Á R M Ű R E N D S Z E R - D I A G N O S Z T I K A

J Á R M Ű R E N D S Z E R - D I A G N O S Z T I K A BDPESTI MŰSZKI és GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar J Á M Ű E N D S Z E - D I G N O S Z T I K 3 merológia a járműrendszer-diagnoszikában Mérésechnika Okaási segédle Készíee:: Dr Zobory Isván

Részletesebben

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK Dr. Vad János: Ipari égehnika BMEGEÁTMOD3 1 5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK 5.1. Konsrkió 5.1. ábra. Az Áramásan Tanszék áa kiejesze nagy veőávoságú axiáveniáor prooípsa emezapáos járókerékke és ompa

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása. 2. Csapágykiválasztás. 3. Fõ méretek és csapágyjelölések. 4. Gördülõcsapágyak tûrései

Tartalomjegyzék. 1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása. 2. Csapágykiválasztás. 3. Fõ méretek és csapágyjelölések. 4. Gördülõcsapágyak tûrései Tartalomjegyzék 1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása 1.1 Gördülõccsapágy szerkezetek 1.2 Gördülõcsapágyak felosztása 1.3 Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi 1.3.1 A gördülõcsapágyak elõnyei 1.3.2

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer Lenésan 4.1. HF BME, Mőszaki Mechanikai sz. Lenésan 4. HÁZI FELD 1 szabadsái fokú csillapío lenırendszer 4.1. Felada z ábrán vázol lenırendszer (az m öme anyai ponnak ekinheı, a 3l hosszúsáú rúd merev,

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 13 kn

CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 13 kn CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 1 kn Maximális emelési magasság: 750 mm HORVÁTH ZOLTÁN GÉPÉSZ LEVELEZŐ I. A csavarorsós

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverer MaserDrive MSI 10 inverer MaserDrive 2 Taralom Taralom 3 1.1Bizonság meghaározása 4 1.2 Figyelmezeő jelzések 4 1.2 Bizonsági úmuaás 4 2 Termékáekinés 6 2.1 Gyors üzembe helyezés 6 2.1.1 Kicsomagolás

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők F3 Beezeés az elekronikába Műelei erősíők F3 Be. az elekronikába MŰVELET EŐSÍTŐK Műelei erősíők: Kiáló minőségű differenciálerősíő inegrál áramkör, amely egyenfeszülség erősíésére is alkalmas. nalóg számíás

Részletesebben

A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai

A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai A röngenfluoreszcencia-analízis elvi alajai Nagy ária Eövös Loránd Tudományegyeem, Természeudományi Kar 1117 Budaes, Pázmány Péer séány 1/A. A röngenfluoreszcencia-analízisnek (RFA) neveze eljárás egy

Részletesebben

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses V. A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye, mágneses körök A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás,

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben