1 ZH kérdések és válaszok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 ZH kérdések és válaszok"

Átírás

1 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee - a levegő relaív nedvességaralma, ill. a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása - a levegő sebessége - az emberi es hőermelése, hőleadása, hőabályozása - a ruháza hőigeelő képessége, párolgás befolyásoló haása. A meabolikus hő, mechanikai munka és haásfoka, a Du Bios felüle fogalma és ösefüggései Fanger elmélee erin a esben végbemenő oxidációs folyama során kelekező meabolikus hő (M) ké réből evődik öse: külső mechanikai munka (W) + belső hőükségle (H) Meabolikus hő: M = H + W W Mechanikai munka: η = M Du Bois felüle: ( F ) figyelembe vei az egyéni legfonosabb merikus adoságoka DU 0,45 0,75 F DU = 0,03G L, ahol G az egyén ömege, L az egyén magassága A mechanikai munka poziív, ha a ükséges energiá az M érékből kell fedezni. Különböző munkavégzés ámerű hőegyenérékének meghaározására a me egysége hanálják, 1me = 58 W/m 3. Mikroklímás muaók (operaív hőmérsékle, eredő hőmérsékle, Kaa érék, sb.) Operaív hőmérsékle: az a hőmérsékleérék, amely a levegő és a környeze közepes sugárzási hőmérsékleének éréké egyarán figyelembe vei α sks + α cl o =, ahol α s a sugárzásos hőáadási ényező, α c a konvekciós hőáadási α s + α c ényező, l a levegő hőmérséklee Eredő hőmérsékle: = ( 1 ) l + ks, 0,5 Fi i Közepes sugárzási hőmérsékle: ks =, de ez még nem vei figyelembe a sugárzásos F hőcserében ré vevő esek közöi besugárzási ényező. i = 4 ϕ T i4 73, ahol ϕ i a es súlyponjába helyeze függőleges felüleelem és az ks i egyes haároló felüleek közöi besugárzási ényező, T i a környező haároló felüleek hőmérséklee [K] KATA érék: a Kaa-ermoméer különleges kivielű bohőmérő. Tarályá higannyal vagy boresel ölik meg C-os vízbe esük, amíg a meniku eléri a hőmérő felső, kiöblösödő réé. Ekkor kiemeljük a vízből. Leöröljük, és megmérjük az az idő (z), amely ala a meniku a skála jeléől az 1 jelig süllyed. A lehűlési idő ala mindig ugyanaz a hőmennyisége adja le. Az egységre vonakozao (F) érék állandó. A leado F hő és a mérési idő hányadosa a Kaa-érék. Ez jellemző a környezere: A = Három faja Kaa hőmérő van: áraz, nedves, ezüsözö. 4. Az emberi es hőegyensúlyának ámíási leheőségei z

2 Az emberi esben kémiai folyamaok jáódnak le, amely során hő fejlődik. Az az ideális ese, mikor a hőcserefolyama egyensúlyban van. A hőegyensúlyi egyenle: H + Ed + Esw + Ere l = K = S + C H az emberi es belső hőermelése E d a bőrön kereül páradiffúzióval való hőveeség E sw a bőr felínéről az izzadás kövekezében elpárolgó hőveeség E re a kilégzés reje hője okoza hőveeség L a kilégzés áraz hőveesége K hőáadás a bőr felüleéről a felölözö emberi es külső felüleére S sugárzásos hőveeség a ruházaal borío es külső felüleéről C konvekciós hőveeség a ruházaal borío es külső felüleéről 5. A PMV és PPD érelmezése, meghaározási leheőségei Fanger kidolgozo egy olyan ámíási móder, amely alapján a zár ér egy ado ponjára a különböző paraméerek ismereében meg lehe haározni a várhaó hőérzee, azaz a PMV éréke, amely nagyré a komforegyenleekből ármazik. H Y = f, L, ahol Y a várhaó hőérze FDU L a ervezere haó hőerhelés H 1 m -re vonakozó hőerhelés F DU A PMV érékei (ubjekív hőérzei skála: +3 nagyon meleg + meleg +1 kellemesen meleg 0 semleges -1 kellemesen hűvös - hűvös -3 hideg A PMV érék alapján haározhaó meg a PPD éréke, ami a hőérzeel elégedelenek várhaó ázalékos valóínűsége. Fanger a ubjekív hőérze alapján feléeleze, hogy PMV=0 akkor legyen, ha a hőegyensúlyi egyenle = 0, vagyis a ermel és leado hő megegyezik. Egyensúly eseén nincs dikomfor haás. Az hogy milyen PPD éréke ekinünk megengedheőnek, az objekum rendeleése, az o végze evékenység és a gazdaságosság döni el. A gyakorlaban 5%-os elégedelenségnél jobba nem lehe megvalósíani az emberi erveze különbözősége mia. 6. Szagérzékelés mechanizmusa, Weber-Fechner örvény A ag érzékelése a aglóhámon a felső orrkagylóban örénik. A aglóhám sejípusból áll: ámaó sejek és agló sejek (10-0 millió). A agérzékelés nem sponán. Csak inenzív levegővéelnél ju a levegő a felső orrüregbe, a aglóhámhoz. Egyes agokkal emben a agérzékelés ingerküöbe nagyon alacsony. A aglóerv jellemzője a gyors adapáció. A agló érzékelő receporok az állandó aginenziáshoz alkalmazkodnak. Adapáció: egy állandó ingererősség melle, meghaározo idő uán beáll egy állandó érzeinenziás. Gáz érzékelési küöbe: az a koncenráció, mely melle a jelenlévők 50%-a érzékeli a ago. Felismerési küöb: az érzékelési küöbnél magasabb. Hosú idő uán az érzékelési küöb nő, az érzeerősség pedig csökken.

3 3 Adapáció mia jelenősen csökken az érzeinenziás. Az egéségügyi haárérék egéséges felnő embernél 8 órán á megengedheő. Az egéség védelme emponjából előnyösebb, ha az egéségügyi haárérék és az érzékelési küöb hányadosa 1-nél kisebb. A agérzékelő receporok alakíják á a aginger idegrenderi érzeé. Weber: C =, ahol az ingernövekedés, a bekövekező ingererősség, 0,07<C<0,1 Minimálisan 71% ingernövekedés ükséges ahhoz, hogy érzékelheő ingererősség jöjjön lére Csak közepes ingerinenziásra érvényes Fechner: az ingererősség és az érzeinenziás közöi kapcsola I = k log, ahol K a Weber- Fechner konsans 7. Levegőminőség, frisslevegő igény méreezése G ENV erin: V& = 10. A ellőzeés haásosságá (ε) figyelembe véve: c b c k G V& = 10, ahol G a forráserősség, c a belső ill. a külső koncenráció. ( c b c k )ε DIN erin: meg lehe haározni fejadagra, vagy alaperülere vonakozava. A ké érék közül a nagyobba kell figyelembe venni. A minőség lehe: magas, közepes, alacsony. KCO MSZ erin: V & & = k k, ahol K CO az ember álal kibocsáo CO, meg k meg CO -koncenráció megengede éréke a komforérben k k a CO - koncenráció a külső levegőben MSZ erin 0-30 m 3 /h. fő 8. Konaminációs fok, ellőzeés haásossága Konaminációs fok: az fejezi ki, hogy a helyiség ado ponjában milyen mérékben ennyeződö a levegő a ellőző és a ávozó levegő ennyezeségé figyelembe véve. A cb c kb k konaminációs fok ámíása: µ = = c c k k A konaminációs fok reciproka a ellőzeés haásossága (ε). Ideális higíásos ellőzés eseén ε=1, minden más eseben ε>1. Levegőminőségi emponból az a célerű, ha a konaminációs fok minél kisebb, ill. a ellőzeés haásossága minél nagyobb. 9. Johannesburgi diagram Johannesburgi elolásfüggvény: 1959-ben elfogadák a üdőben maradó por ázalékos meghaározásá az aerodinamikai egyenérékű ámérő fgv.-ében. A üdőbe bejuó legnagyobb ámérőjű emcse 7,1 µm, esési sebessége 0,15 m/s A üdő légző-hólyagocskáiban maradó poremcse frakciók ázalékos aránya: P d = 1 d d max 100% 0

4 ábra 10. Szűréselméle alapfogalmai (elemi ál leválaási foka, Knudsen-ám, Pecle-ám, Sokes-ám) λ Knudsen ám: Kn = D 4 aromány különbözeünk meg: 0<Kn<10-3 koninuum aromány 10-3 <Kn<0,5 csúásos áramlás 0,5<Kn<10 ámenei aromány 10<Kn abad molekuláris aromány v D Pecle ám: Pe = 0 D D diff k T = 3 π D diff Cu a diffúziós ényező, ahol k = 1,381*10^-13 [J/kmol*K] Bolzmann η állandó, T a levegő abolú hőmérséklee, Cu a Cunningham-korrekciós ényező Cu=f(λ/d) Sokes ám: S=l i /D, ahol l i a réecske eheelenségi úhosa, melyen elhagyja az áramvonala v D eynold ám: e = υ Elemi ál leválaási foka: a űr áramlási keremee és az elemi ál veüleének y y hányadosa. ε él = = D

5 ábra 11. Leválaási haások álas űrőkben, eheelenségi haás, MPP A levegő űrésé befolyásoló elsődleges leválaási haások: eheelenségi haás befogás diffúziós haás Teheelenségi erő okoza leválaás (ε T ) ábra Akkor jelenős, ha a réecske ömege v. a levegő áramlási sebessége nagy ( álalában v0 d ρ d>1µm). A Sokes ám növekedésével a leválaási haás nő. S = 18 η 1 1 A eheelenségi haás arányos: ε T = f v0, d, ρ,, η D Eredő leválaási fok, MPP A álas űrőben a parciális leválaási haások ösegződnek, és meghaározzák a álas űrő eredő leválaási foká. Az eredő leválaási fok a réecske ámérő fgv.-ében válozik. A legkisebb leválaási fokhoz arozó réecské leginkább áhaoló réecskének is nevezik. 1. Klímaechnikai űrők alkalmazása, egy- és öbbfokozaú űrés A belső levegő minőség bizosíása megfelelő mennyiséfű és iaságú friss levegő bejuaásá igényli a komforérbe. A megfelelő iaság bizosíása a levegő űrésé igényli. Kéfokozaú űrés: 1. fokoza: durva porűrő,. fokoza: finom porűrő. Az első fokozao a klímaközpon levegőkezelő eleme elő, míg a második fokozao a levegőkezelő elemek és a veniláor uán célerű beépíeni. Az első űrőfokoza feladaa a durva porok leválaása és a klímaközpon elemeinek védelme. A második űrőfokoza a finom poremcséke űri ki és a megfelelő belső levegő minőség bizosíásához a komforerek eseében beépíése ükséges. Továbbá feladaa a légcsaorna hálóza és az anemoáok védelme a porennyeződésől. D

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009 IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Prof. Barótfi István PhD, Halász Györgyné PhD HOF ALAPÍTVÁNY Gödöllő 2012. július Gödöllő

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Zárt terek komfortkövetelményei - méretezési alapok

Zárt terek komfortkövetelményei - méretezési alapok Zárt terek komfortkövetelményei - méretezési alapok MSZ CR 1752 és EU 15251 Dr. Bánhidi László Dr. Kajtár László Szabó János 2011. december 20. - 2-1) Bevezetés Belső terek pontosabb méretezésének kérdése

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok (folyamatosan bővül) 10. évfolyam Tartalom 1. Egy gyakorlati példán mutasd be mit nevezünk hőérzetnek!... 4 2. Hasonlítsd össze a Celsius és a Kelvin skálát!... 4 3. Hogyan

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén FOLIA HITORICO NATURALIA MUEI MATRAENI 2001 25: 25-40 Kvarermalakológiai vizsgálaok a Kis-Balaon II. vízározó erüleén FÛKÖH LEVENTE ABTRACT: Quarermalacological researches on he erriory of he Kis-Balaon

Részletesebben

Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során

Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A Föld éghajlatípusai...11 2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben