A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:"

Átírás

1 A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee, a levegő relaív nedvességaralma, illeve a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása, a levegő sebessége, az emberi es hőermelése, hőleadása, hőszabályozása, a ruháza hőszigeelő képessége, párolgás befolyásoló haása. Az első négy fizikai paraméer, míg az uóbbi keő az emberi szerveze alkalmazkodóképességével függ össze; a hőházarás egyensúlyának fennarása érdekében fonos. Az emberi szerveze hőegyensúlya szemponjából alapveő ényezők: az emberi es hőermelése, amely elsősorban a végze evékenység függvénye, de belejászik bizonyos fokig az egyén kora, neme sb.; ehá ez műszakilag nem válozahaó, az emberi es hőleadása, amely viszon nagymérékben függ a ruházkodásól, valamin az előzőekben emlíe műszaki paraméerek haásáól. A szubjekív hőérzee egyes országokban szabványok rögzíik, mégpedig az ún. kellemes hőérzee, amely az ASHRAE (1981) szabvány szerin a kövekező:...a kellemes hőérze az a udai állapo, amely a ermikus környezeel kapcsolaos elégedesége fejezi ki... Az emberi es hőermelése Az emberi esben égési folyama megy végbe, és az ennek során áalakuló energia részben hő formájában szabadul fel, részben fizikai érelemben ve hasznos, illeve izommunka végzésére fordíódik. Ehhez az égéshez az emberi esnek oxigén kell felvennie, mely felvéel méréke egyben meghaározza a végze munka inenziásá. Nyugalmi állapoban lévő felnő ember oxigénfogyaszása az ún. alapanyagcsere 0,25 l/min (4, m 3 /s). Ennek elégésekor felszabaduló hő 88 W. Az anyagcsere során, az ún. hasznos munka haásfoka Bálin (1975), valamin Winslow és Harringon (1949) szerin 20%, ehá az emberi szerveze jobb haás-fokkal dolgozik, min az álagos gőzgép (14%). Emelle az anyagcsere állandó hőmérsékleen 37±0,5 C-on megy végbe. Ez az alapveő elérés az egyszerű égés - amelynek hőmérséklee nem állandó - és az anyagcsere közö. Álalánosan elerjed a munkák inenziás szerini oszályozása, és ezek szerin három kaegóriá különbözeünk meg: a) Könnyű munkának nevezik azoka a evékenységeke, amelyek során a eljes oxigénfogyaszás a nyugalmi állapo fogyaszásának készeresé nem haladja meg, ehá a 0,5 l/min (0, m 3 /s) 175 W éréknél kisebb, ide sorolhaók az ülő foglalkozások. 1

2 b) Közepes nehézségű munka eseén az oxigénfogyaszás a nyugalmi érék 2-4-szerese, ehá 0,5-1,0 1/min (8, m 3 /s), illeve az időegységre juó eljes energiafogyaszás W, amelyből az izommunka eljesímény-szükséglee 88 W. Ide sorolhaók a nem gépesíe házimunkák, kézműipari evékenységek sb. c) Nehéz munka eseén a eljes oxigénfogyaszás a nyugalmi érék 4-8-szorosa, ehá 1 2 1/min ( m 3 /s). Az időegységre juó eljes energiafogyaszás W, melyből levonva az alapanyagcsere-éréke, W éréke kapunk. Ide sorolhaó a nehézipari és mezőgazdasági munkák legnagyobb része. Az emberi esben végbemenő oxidációs folyama során kelekező ún. meabolikus hő Fanger (1982) elmélee szerin ké részből evődik össze: a külső mechanikai munkából (W) és a belső hőszükségleből (H). A külső mechanikai munka, i úgy érendő, hogy az ember álal végze mechanikai munkához szükséges hőmennyisége ugyancsak az emberi esben végbemenő oxidációs folyama fedezi. W poziív akkor, ha a fizikai munkához az energiá az M érékből kell fedezni (pl. lépcső megmászása), viszon W negaív, ha lejőn séálunk lefelé. A meabolikus hő ehá ké részre oszhaó: M=H+W [W] (1) A mechanikai munka haásfoka ezek szerin kifejezheő az η = W M (2) összefüggésből. Ez a kifejezés visszahelyeesíve az egyenlebe: H = M (1-η), [W] (3) vagy egységnyi esfelszínre kifejezve: H F M Du F Du ( 1) [W/m 2 ] (4) Az F Du az emberi es ún. Du Bois felülee, amely figyelembe veszi egyéni legfonosabb merikus adoságoka és az F Du = 0,203 G 0,425 L 0,725 [m 2 ] (5) összefüggésből haározhaó meg, ahol G L az egyén ömege (kg), az egyén magassága (m). Végül fonos megjegyezni, hogy a különböző munkavégzés számszerű hőegyenérékének meghaározására a nemzeközi gyakorlaban a me egysége használják, és 1 me = 58 W/m 2. 2

3 Tevékenység M/F Du [W/m 2 ] me 1. ábláza Különböző ípusevékenység meabolikus érékei η v rel [m/s] Pihenés Alvás 41 0,7 0 0 Pihenés 47 0,8 0 0 Nyugod ülés 58 1,0 0 0 Állás laza esarással 0 0 Séálás sík erepen, sebesség [km/h] 3, ,0 0 0,9 4, ,4 0 1,1 4, ,6 0 1,3 5, ,2 0 1,6 6, ,8 0 1,8 8, ,2 0 2,2 Séálás lejőn, Lejés [%] sebesség [km/h] 5 1, ,4 0,07 0,6 5 3, ,0 0,10 0,9 5 4, ,0 0,11 1,3 5 6, ,1 0,12 1,8 15 1, ,9 0,15 0,4 15 3, ,6 0,19 0,9 15 4, ,0 0,19 1,3 25 1, ,6 0,20 0,4 25 3, ,7 0,21 0,9 Különböző foglalkozások Pék ,4-2,0 0-0,1 0-0,2 Serfőzdei munkás ,2-2,4 0-0,2 0-0,2 Aszalos gépi fűrészelés 105 1, ,1 kézi fűrészelés ,0-4,8 0,1-0,2 0,1-0,2 kézi gyalulás ,6-6,4 0,1-0,2 0,1-0,2 Lakaos 128 2,2 0-0,1 0,1-0,2 Önödei munka önvényiszíás pneumaikus kalapáccsal 187 3,2 0-0,1 0,1-0,2 formakészíés 232 4,0 0-0,1 0,1-0,2 önvénymozgaás (kb. 60kg) 316 5,4 0-0,2 0,1-0,2 olvaszási munka 396 6,8 0-0,1 0,1-0,2 salakelávolíás 432 7,4 0-0,1 0,1-0,2 Garázsmunka ,2-3,0 0-0,1 0,2 Laboraóriumi munka 3

4 meszevizsgála 82 1,4 0 0 normál laboraóriumi munka 93 1, ,2 készülék mozgaása 128 2, ,2 Gépi munka könnyű (pl. elekromosipar) ,0-2,4 0-0,1 0-0,2 gépszerelő 163 2,8 0-0,1 0-0,2 nehéz (pl. fesőipar) 232 4,0 0-0,1 0-0,2 Konzervipar ,0-4,0 0-0,1 0-0,2 Ülő, de nehéz, végagokkal végze 128 2,2 0-0,2 0,1-0,4 munka Cipész 116 2,0 0-0,1 0-0,1 Boli eladó 116 2,0 0-0,1 0,2-0,5 Tanár 93 1,6 0 0 Órás 64 1,1 0 0 Járművezeés auó kis forgalomban 58 1,0 0 0 auó nagy forgalomban 116 2,0 0 0 erőgép 187 3,2 0-0,1 0-0,5 éjszakai repülés 70 1,2 0 0 műszeres landolás 105 1,8 0 0 Nehéz munka argoncaolás (57kg, 4,5 km/h) 145 2,5 0,2 1,4 50kg-os zsák hordása 232 4,0 0,2 0,5 kubikus munka ,0-4,8 0,1-0,2 0,5 árkolás 350 6,0 0,2 0,5 Házimunka Takaríás ,0-3,4 0-0,1 0,1-0,3 Főzés ,6-2, ,2 Mosogaás állva 93 1, ,2 Mosás kézzel és vasalás ,0-3,6 0-0,1 0-0,2 Bevásárlás 93 1,6 0 0,2-0,3 Irodai munka szó/min Gépelés (elekromos) ,9 0 0, ,0 0 0,05 Gépelés (kézi) ,1 0 0, ,2 0 0,05 Számológép 70 1,2 0 0 Különböző irodai munka (pl. ívek kiölése, ellenőrzése ,0-1, ,1 Rajzoló 70 1, ,1 Szórakozás Torna ,4-4,0 0-0,1 0,5-2 Tánc ,4-4,6 0 0,2-2 Tenisz 268 4,6 0-0,1 0,5-2 Vívás 410 7,0 0-0,1 0,5-2 Tollaslabda 420 7,2 0 0,5-2 Kosárlabda 440 7,6 0-0,1 1-3 Birkózás 510 8,8 0-0,1 0,2-0,3 4

5 Az emberi es hőleadása, hőcseréje és az az befolyásoló ényezők Az emberi es a benne fejlődő hő négy módon udja leadni: - konvekcióval, - sugárzással, - vezeéssel, - párolgással. A műszaki gyakorlaban, illeve a számíások során a komforparaméerek arományában az összhőleadásnak - sugárzásos hőleadás 42-44%-a, - a konvekciós hőleadás 32-35%-a, - a párolgásos hőleadás 21-26%-a. Az emberi es hőcseréjének számíásakor a szakirodalomban számos hőmérsékleérékkel alálkozunk, amelyek közül a legfonosabbaka ismerejük 1. az ambiens hőmérsékle, jele a, 2. a közepes sugárzási hőmérsékle, jele ks, 3. az operaív hőmérsékle, jele o, 4. az eredő hőmérsékle, jele R, 5. a ruháza közepes hőmérséklee, jele cl, 6. A es ( E ) és bőr ( b ) hőmérséklee. ad. /1. Az ambiens hőmérsékle a környeze azon hőmérséklee, amikor a levegő és haároló felüleek hőmérséklee azonos. Mérésére árnyékol léghőmérő alkalmaznak. ad. /2. A közepes sugárzási hőmérsékle min az emberi es sugárzásos hőcseréje szemponjából alapveően fonos érék meghaározására álalában a szakirodalomban öbb összefüggés alálunk, ezekből keő muaunk be. a) A legegyszerűbb a felüleek nagyságának és hőmérsékleének álagéréké figyelembe vevő ks F1 1 F F F F... F 1 2 n n n összefüggés, ahol F 1,..., F n a környező felüleek erülee [m 2 ], 1,..., n az azonos indexű felüleek hőmérséklee [ºC]. b) A kövekező az álalánosan ismer [ºC] (6) ks n 4 i1 4 EF T 1 F1 273 [ºC] (7) összefüggés, (Macskásy 1964),amely már figyelembe veszi a sugárzásos hőcserében rész vevő esek közöi besugárzási ényező is, mivel EF 1 a es súlyponjába helyeze függőleges felüleelem és az egyes haároló felüleek közöi besugárzási ényező, a környező haároló felüleek hőmérséklee [K]. T Fi 5

6 ad. /3. Az operaív hőmérsékle a műszaki gyakorlaban álalánosan alkalmazo hőmérsékleérék, amely a levegő és a környeze közepes sugárzási hőmérsékleének éréké egyarán figyelembe veszi. Meghaározására álalánosan alkalmazo a 0 ( s ks s c l c ) [ C] (8) összefüggés, ahol s a sugárzásos hőáadási ényező [W/m 2 K], c a konvekciós hőáadási ényező [W/m 2 K], l a levegő hőmérséklee [ C] ad. /4. Az eredő hőmérsékle ( R ) fogalma közismer. Álalános maemaikai formája: R =(1-R) l +R ks, (9) A magyar előírások szerin az eredő hőmérsékle a kövekező összefüggéssel számíhaó R =0,5 l +0,5 ks, [ C] (10) 1. ábra A es- és bőrhőmérsékle összefüggése a levegő-hőmérsékleel (Bradke és Liese 1952) 6

7 2. ábra A száraz és a nedves bőr hőelnyelése a hullámhossz függvényében (Hardv és Munschenchein 1934) A különböző sugárzásinenziások szubjekív hőérzei elsősorban a bőrön érezheő reakciójára számos ada alálhaó a szakirodalomban. Ebből muajuk be Kollmar és Liese (1957) áblázaos érékei. Elnyel Maximális hőmérsékle- Hőérze hőmennyiség [W/cm 2 ] növekedés [ C] 0, (2 perc ala) Elviselheelen fájdalomérze 0, (4-5 perc ala) Forróság, égésérze az arcon 0, (6-7 perc ala) Melegérzés 0,0012 0,1-0,4 (10-15 perc ala) Enyhe melegérze 2. ábláza A hőreakció ideje különböző sugárzási inenziások eseén (Kollmar és Liese 1957) A konvekciós hőleadás, illeve hőcsere számíásának álalános, műszaki módszere Korábbi épülegépész gyakorla alapján az emberi es konvekciós hőleadása, illeve a konvekciós érékének számíása a kövekező összefüggések veheők figyelembe: - Legcélszerűbben a Fanger-féle összefüggések alkalmazhaók. - Alkalmazhaó azonban az c c cl 4 0,48 Gr L [W/m 2 K] (11) egyenle is, ahol L az egyén magassága (m) 7

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Épületgépészeti é ti Tanszék I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István,

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra 3. 1. A vöröshagyma 14. 2. A szarvasmarha 30. 3. Hazánk éghajlaa 47. 4. Környezeünk

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009 IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Prof. Barótfi István PhD, Halász Györgyné PhD HOF ALAPÍTVÁNY Gödöllő 2012. július Gödöllő

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM ÜVEG KÜLSŐ TÉRELHATÁROLÓK AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Doktori értekezés Pintér Judit Gödöllő 2009 A doktori iskola megnevezése : Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága : Agrárműszaki

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során

Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során Dr. Révai Tamás főorvos ZMNE Ph.D. Hőérzet, hő stressz, hideg stressz, valamint a védőruházat jelentősége a katonai tevékenységek során Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A Föld éghajlatípusai...11 2.

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál Szent István Egyetem Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei dr. Magyar Zoltán Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben