( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?"

Átírás

1 Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik, hogy éven belül nincs kamajóváírás, azaz a képződö kama maga nem kezd el kamaozni. Ezálal a pénz időben lineárisan növekszik. Egy ado periódusú befekeés hozamá ehá egyszerű időarányosíással válják á éves szinre és hirdeik meg. Ez a konsrukció névleges kamalába, jele: k. A valódi éves hozam (r) eől elér (nagyobb lesz), ha a konsrukció olyan, hogy éven belül is van kamajóváírás. Mindig figyeljünk a kamaláb és hozam fogalom-pár helyes használaára! A mi beéünk egy negyedév ala az éves kamaláb negyedé, azaz 5% kamao fize. Ha ez egy év ala négyszer, kamaos kamaal újra befekejük, a végső őke összeg 1,05 4 1, 215- szerese az induló összegnek. Pl.: 1F-ból (C o ) 1,215F-unk (C 1 ) lesz egy év múlva. Ebből a hozam (r) éréke: C1 C C 0 0 1,25F 1F 1F 0,215 21,5% A hozam másképpen a nyereség és a befekee őke hányadosa. Eseünkben: 0,215F 1F 0,215 b) A hozam és a névleges kamaláb közi ászámíási képle: r k m m ahol m az egy éven belüli kamafizeési periódusok száma. A képle alapján: 0,2 r , Mekkora kamao kell meghirdeni, ha az akarjuk, hogy folyonos kamaszámíás melle, az effekív hozam 30% legyen? ln 1,3 0, ,24% Folyonos kamaszámíás melle a meghirdee névleges kamaláb (i) és az effekív hozam (r) közö az alábbi összefüggés áll fenn: ln r ) i ( r) e i 1 + Mivel a feladaban az effekív hozamo adák meg, az összefüggés első formájá lehe jól használni. Tehá az r-ből így kell meghaározni az i-.

2 3. Számísa ki, hány forin lenne a bankszámláján 7 év múlva, ha ma" F-o helyezne el és a bank évi 9% kamao ígér: a) évi kamafizeéssel b) félévenkéni kamafizeéssel c) negyedévenkéni kamafizeéssel d) folyamaos kamaozással. a) F b) F c) F d) F Egyszerű kamaos kama számíásával FV C r) F 0,09) F Az éven belüli kamafizeés (őkésíés) figyelembe véelével: FV FV m 7 2 k C 1 + m k C 1 + m 0, F m 7 4 0, F A folyamaos kamaozás képleének alkalmazásával: i FV C e F e 0, F F F 4. Ha egy évre az elvár hozam 25%, akkor mekkora a diszkonfakor? 0,8 A diszkonfakor az muaja meg, hogy a jelenérék hányad része a jövőéréknek. DF FV Mos r 0, 25. A jelenérék legyen 1, ekkor a jövőérék 1,25. DF 1 1,25 Megjegyzés: ha nem ponosan egy évről van szó, akkor is ez az összefüggés az időszakra számío eljes hozam és a diszkonfakor közö. Ha pl. 5 év ala lesz 1 forinból 1,25 akkor is a hozam (5 évre összességében) 25%, a diszkonfakor pedig 0,8. 5. Egy befekeési konsrukció feléelei a kövekezők: 2 millió forin befizeésével egy 10 éves járadéko lehe megszerezni, amelynek kifizeése minden év végén esedékes, nagysága előre rögzíe. Mekkora a járadékag minimálisan elvár nagysága, ha az elvár hozam évi 15%? Segíő adaok: annuiásfakor(10év, 15%) 5,019, diszkonfakor (10év, 15%) 0,247. 2mF 398,5eF 5,019 Az ilyen pénzáramlás annuiásnak nevezzük. Az annuiás jelenérék-számíásának egyszerűsíő képlee: ahol 1 C 1 r 0,8 1 r)

3 C az évene (időszakonkén) megkapo összeg (a járadékag), r Ebből az az egy időszakra juó elvár hozam, pedig az időszakok száma r 1 ( + r) kifejezés az AF (,r) (annuiásfakor és r paraméerek melle). Mos éppen 10év és r 15% melle az annuiásfakor: 5, , ,15) 10 5,019 Az annuiásfakor ehá azaz érék, amellyel a járadékago megszorozva éppen a jelenéréke kapjuk: Ebből a járadékag éréke: C AF, C AF (, r ) ( r ) Az annuiás jelenéréke a mosani befizeés kell, hogy legyen, ehá a járadékag: C AF ( 10év, r 15% ) 2mF 398,5eF 5, Az alábbi ké fizeési konsrukció közül válaszha: a) egy összegben kifizei a 2 millió forinos véeli ára mos, vagy b) ké éven á, állandó havi örleszésekkel fogja kifizeni, amelynek első részlee egy hónap múlva lesz esedékes. Mekkora a reális örlesző részle az uóbbi eseben, ha az éves névleges kamaláb 24%? (AF annuiásfakor, DF diszkonfakor) 2mF AF ( 24,2% ) 105.7eF Az előző kérdéshez hasonlóan ismé annuiásról van szó. Az ismerelen megin a járadékag, vagyis hogy havona mekkora öszszege kell fizeni. Az annuiás alapképleéből levezeve: ebből C AF, C AF (, r ) ( r ) Arra kell figyelni, hogy a periódus nem egy év, hanem egy hónap. () éréke ehá nem 2, hanem 24, hiszen 24 befizeésről van szó. Az egy időszakra juó hozam pedig az éves kamaláb 12-ed része: A képle ehá: r havi 24% 12 2%

4 C AF pv ( 24, r 2% ) C1 r g 7. Egy örökjáradék-kövény 10 millió F-os árfolyamon szerenének kibocsáani. A kövény évene egyszer fix összege fize, legközelebb éppen egy év múlva. Mennyi legyen a járadékag, ha az elvár hozam évi 20% 10 mf 0,2 2mF Ezúal örökjáradékról van szó, hiszen a pénzsoroza a végelenig ar. Az örökjáradék képlee: C r Ebből C, azaz a járadékag nagysága: C r 10 mf 0,2 2mF 8. Ön egy olyan vállalkozásba fekene, amely a: kövekező év végén várhaóan 1mF-o jövedelmez, majd ez az összeg minden évben 10%-kal nő beláhaalanul hosszú ideig. Megéri-e 10mF-o a vállalkozásba fekeni, ha az elvár éves hozam 20%? 1 N közömbös 0,2,01 Ezúal egyenlees üemben növekvő örökjáradékról van szó, hiszen a soroza a végelenig ar, de minden évben 10%-kal nő az egyes pénzáramlások éréke. Az egyenlees üemben növekvő örökjáradék összegképlee: ahol C 1 az első időszak végén esedékes összeg g az időszakra juó növekedési üem. Mos a pénzáramlások éréke: A vállalkozás N-je: 1mF 1mF 10mF 0,1 ( 0,2 0,1) N C 10mF 10mF 0 Ha az N0, akkor közömbös a megvalósíás millió F-o kölcsön kapo 5 évre, évi 15%-os kamara, melye egyenlő részleekben kell visszafizenie. Mennyi lesz az éves örlesző részle összege? F Az éves kölség egyenérékes, azaz a járadékszámíásnál használ annuiás fakor képleé kell alkalmazni, vagyis örlesző részle C r jelenérék annuiás fakor r) 0

5 8mF C F ,15 0,15) 10. Egy vállalkozó 40 millió F hiel kapo a bankól 18%-os kamaláb melle. 8 éves lejárara. A kölcsön egyenlő részleekben kell visszafizenie. Mekkorák ezek a részleek? Az első örlesző részleből mennyi lenne a kama, és milyen összeggel csökkenne a őkearozás? a) F b) kama: F őkeörleszés: F Az éves kölség egyenérékes képleével: kama: örlesző részle C r jelenérék annuiás r) fakor 40mF C F ,18 0,18) F 18% F 11. Ö év múlva 2,5 millió F-ra lesz szüksége. Mekkora összege kellene ma elhelyezni a bankban, ha évi 20%-os beéi kamara számíha? Mekkora összege kellene minden évben (év elején) megakaríani, hogy ugyanez a cél elérje? a) F b) F Az ö év múlva esedékes 2,5mF jelenéréke: C5 2,5mF F 5 r) 0,2) Az évenkéni megakaríásokkal ugyanez a jelenéréke kell elérnünk, ehá éves kölség egyenérékessel: örlesző részle C 5 jelenérék lízing r 1 1 jelenérék fakor 1+ AF 1 1 r) F C F ,2 0,2) 12. Eredeileg az erveze, hogy 10 éven kereszül évi 10 ezer forino helyez el a bankszámláján. Az első négy évben minden év végén be is fizee a 10 ezer forinoka. A későbbi megakaríásai azonban más formában fekee be. Mekkora összege vehee fel a 10. év végén a bankszámlájáról, ha az évi kamaláb 12% vol?

6 94.335F Az évenkéni azonos összeg befizeése annuiás jelen, melynek jelenéréke a képle alapján: C 1 1 r 1 r) 1 C 1 r 1 r) F F 4 0,12 0,12) Ennek a jelenéréknek a 10. év végén esedékes jövőéréke: FV r) ,12) F 13. Egy bank 20%-os névleges kamaláb melle negyedévenkéni kamajóváírás ígér a beéeseknek. Mekkora összege kellene minden negyedév végén elhelyezni a beészámlán. ha az akarja, hogy az 5. év végén 100 ezer forinja legyen? 3.024F A 100 ezer forin jelenéréke a őkésíés gyakoriságának figyelembe véelével C r 1 + m F 0, m F Ez jelenéréke felhasználva az annuiás képleével mely nemcsak az éves, hanem a havi, negyedéves kifizeésekre is alkalmazhaó, de ekkor az éves névleges kamaláb havi, negyedévi részével számolva a járadékag: F C F ,2 4 0,2 4) 14. Egy öéves kövény egyenleesen, évi 20%-o örlesz, és évi 20% kamao is fize. Mekkora az uolsó fizeőrészle nagysága, ha az induló névérék 1.000F vol? 240F a) Az egyenlees örleszés az jeleni, hogy időszakról időszakra (alapelvkén évene) azonos nagyságú a őkeörleszés. Ez az is jeleni, hogy évről évre a őkeörleszésnek megfelelően kisebb lesz a kövény fennálló névéréke, ami uán a kamaoka kell fizeni. Így az éves kamafizeés egyre kisebb lesz, a kövény cash-flow-ja is folyamaosan csökken, A mi kövényünk cash-flow-ja ö évre: Évek Tőkeörleszés Fennálló névérék (év végén) Kamafizeés Cash-flow (őkeörleszés + kama) Az uolsó év cash-flow-ja ehá 240F

7 b) Gyors megoldás: lejárakor egy kövény cash-flow-ja megegyezik az akkor fennálló névérék és a fizeendő kama öszszegével: ( + k ) névérék Cash flow 1, ahol k a kövény névleges kamalába, a kamafizeési periódus hossza. A mi kövényünk névéréke a lejára elő 200F, évene fize 20% kamao azaz 40F a kamafizeés; ez együ 240F. 15. Egy öéves fuamidejű kövény három évvel ezelő bocsáoak ki. A kövény konsrukciója: évene 20% kamafizeés, örleszés a három uolsó évben, %-os arányban. A kövény címleéréke F. Mekkora a kövekező fizeőrészle, ha az idén esedékes pénzeke már felveük? 5.600F a) Írjuk fel a kövény cash-flow-já a kibocsáásól: Évek Tőkeörleszés Fennálló névérék az év végén Kamafizeés Cash flow (kamafizeés + örlesz) b) Gyors megoldás: a negyedik évi cash flow- kell kiszámíani. A kövény addig 20%-o örlesze, fennálló névéréke 80%, azaz 8.000F. Ezér jár 1.600F kama, plusz ebben az évben esedékes 4.000F őkeörleszés; összesen F. 16. Mekkora lesz egy négyéves fuamidejű F címleérékű, a ké uolsó évben ké egyenlő részleben örlesző. 30%-os névleges kamalábú kövény éréke közvelenül a lejára elő, ha az elvár hozam 20%? 3.250F a) Írjuk fel a kövény cash-flow-já: Év Tőkeörleszés Fennálló névérék az év végén Kamafizeés Cash-flow örleszés + kamafizeés A kövény háralévő cash-flow-ja lejárakor 3.250F. Mivel ez egyből esedékes, ez lesz egyben a jelenéréke is. b) Gyors megoldás: A kövény cash-flow ja lejárakor a névérék (1+k)-szorosa (ha évene fize kamao). Ez egyben az elmélei árfolyam is: k) 2.500F 1,3 3. F ( bruó) árfolyam névérék 250 Mi mos a 3. fizeőrészle uán vagyunk, a 4. részle 5.600F.

8 17. Ké vállalai kövény adaai: Névleges kamaláb/év Lejára(év) Névérék $ A 5% B 20% A piaci kamaláb 11%. Mennyiér lehe ma eladni a ké kövény? a) r 0, 05 n 18. Egy részvény közvelenül az oszalékfizeések elő veszünk meg, 100F-os áron. A részvény még a héen 10F oszaléko fize. Egy év múlva, közvelenül a szinén 10F-os oszalék felvéele uán, 110F-ér adjuk el. Mekkora a realizál hozam? 33,3% Nézzük a részvényvásárlás cash-f1ow-já! Vásárláskor: C (véelár) + 10 (oszalék) -90 Eladáskor: C 1 10 (oszalék) (eladási ár) 120 Hozam: (120-90)/9033,3% b) P örleszés + kama 0 5év T 1.000$( névérék) örleszés T r) ,11 0, ,1 1,11 5 rn T r 5 893,5 1 kamaok annuiás P 0 893, , ,3 P ,11 + ( ,2) 0,11 184, , r) 1.081,1 (Közvelenül oszalékfizeés elői időponban az oszalékfizeéssel korrigálni kell a részvény árfolyamá, hogy az alaphelyzenek megfelelő ex dividend - oszalékfizeés uáni - árfolyamo megkapjuk.) 19. X ársaság az eszközei 40%-ban adóssággal, 60%-ban sajá őkével finanszírozza. A ársaság olyan ágazaban kíván befekeni, amellyel kapcsolaban nincsenek apaszalaai. A pénzügyi elemzők a beruházás érékelésekor három olyan cég adaai veék alapul, amelyek a kérdéses üzleágban evékenykednek. A három cég béájának álaga 1,2; őkeszerkezeükben a hielek aránya álagosan 50%. Adózás ekineében nincs különbség a cégek közö, valamennyien 20%-os adókulccsal számolnak. A kockázamenes kamaláb 10%, a piaci porfolió kockázai prémiuma 5%. a) Számísa ki az új beruházás üzlei kockázaá (becsül eszközbéájá), és elvár hozamá! b) Számísa ki a részvényesek kockázaá kifejező béá ha a ársaság nem kíván a őkeszerkezeén válozani, és a hielei kockázamenesnek ekinheők!

9 A feladao ké lépésben kell megoldani: i) Kiszámíjuk az ágaza üzlei kockázaá, ami az eszközök béája fejez ki. Ha egy cég adóssággal is finanszíroz (pénzügyi őkeáéel), akkor a cég, azaz a részvények béája nagyobb, min az eszközök béája. Ha viszon 0, D E akkor β β E A Ha a cég nem finanszíroz adóssággal, akkor β U (nem őkeáéeles, unlevered cég béája): β U β E / [ 1 + ( 1 c ) D / E ] 1,2 / [ 1 + ( 1 0,2 ) 1 ] 1,2 / 1,8 0,67 Ha ehá a cégek őkeszerkezeében nem 50%, hanem 0 lenne az adósság, akkor a béa csak a piaci üzlei kockázao ükrözné. ii) "X" ársaság részvényei béájának kiszámíása a ársaság álal erveze őkeszerkezenek megfelelően. β E β U [ 1 + ( 1 c ) D / E ] 0,67 ( 1 + ( 0,8 40 / 60 ) 0,67 1,53 1,03 Ha a ársaság csak sajá őkével finanszírozna, a részvényesek csak az üzlei kockáza vállalásáér kapnának prémiumo és az elvárhaó (megköveelheő) hozam 13,35% lenne. r ,67 (15-10) 13,35% A meglévő őkeszerkeze melle a részvényesek az üzlei kockázaon úl pénzügyi kockázao is vállalnak, ezér ha a CAPM feléelezései érvényesülnek, akkor az álaluk elvárhaó hozamnak 15,15% kell lennie. r ,03 ( ) 15,15% 20. Egy beruházási javasla és a piaci porfolió leheséges hozamai, valamin a hozamok bekövekezésének valószínűségé az alábbi adaok szemléleik: Becsül hozam % Valószínűség Beruházás Piac 0, , , a) Ha a kockázamenes kamaláb 8%, mennyi a beruházás várhaó és elvár hozama? b) Ha a cég jelenlegi álagos őkekölsége 12%, elfogadhaó-e a beruházás? a) A piaci porfolió várhaó hozama: r , , ,4% A beruházás várhaó hozama: r 0, ,4 12+0,3 9 12,6% A beruházás hozamának szórása: σ 3,14%

10 A piaci porfolió hozamának szórása: σ m 2,37% A beruházás hozamának kovarianciája a piaci porfolió hozamával: 0,3 ( + 4,4 ) ( + 2,6 ) + 3,432 0,4 ( - 0,6 ) ( + 0,6 ) -0,144 0,3 ( - 3,6 ) ( - 3,4 ) +3,672 σ im 6,96 A beruházás béája: β 6,96 / 5,64 1,23 A beruházás elvár, a piaci kockázaal arányos hozama: r 8 + 1,23 ( 13,4-8 ) 14,64% b) A beruházás várhaó hozama kisebb, min a beruházás kockázaossága alapján megköveelheő hozam, ezér a beruházási javaslao el kell uasíani. 21. Egy vállalao 40 százalékban kockázamenes hielből finanszíroznak. A kockázamenes kamaláb 10 százalék, a várhaó piaci hozam 20 százalék, a részvény béája pedig 0,5. Mekkora a vállalai őkekölség? r f 0,1 r m 0,2 β A β E E / ( E + D ) + β D D / ( E + D ) β E 0,5 β D 0 β A 0,5 0, ,4 0,3 r A r f + β A ( r m -r f ) 0,1 + 0,3 (0,2-0,1) 0,13 azaz 13% 22. A Tilioli szállímányozó R.-nek három részlege van. Ezek éréke a vállala egészének arányában: Tili részleg: 40%, Toli részleg: 40%, Csuszi részleg: 20%. Az elvár piaci hozam 20%, a kockázamenes kamaláb 10%. A CAPM feléelei eljesülnek. A vállala evékenységé 30%-ban kockázamenes hielből finanszírozzák. Az egyes részlegek őkekölségé az alábbi piaci versenyársak adaaiból becsülék: Becsül üzlei kockáza (becsül eszköz béa) Huzi R. 0,4 Voni RT. 1,2 Elhuz RT. 0,8 a) Haározza meg az egyes részlegekől elvár hozamo! b) Becsülje meg a vállala egészének piaci kockázaá és elvár hozamá! c) Mennyi a vállala részvényeinek kockázaa és elvár hozama? a) r A TILI 0,1 + 0,4 ( 0,2 0,1 ) 14% r A TOLI 0,1 + 1,2 ( 0,2 0,1 ) 22% r A CSUSZI 0,1 + 0,8 ( 0,2 0,1 ) 18% b) r A 0, , , % β ( r A r f ) / ( r m r f ) ( ) / ( ) 0,8 c) 0,8 0, ,7 β E β E 1,14

11 r E ,3 / 0,7 ( ) 21,43% 23. Az óragyárás kockázaa alaa marad az álagos piaci kockázanak, béája 0,8. A piacon ké hasonló, azonos őkekölségű óragyár küzd egymással. A Bim-Bam Óraipari vállalanál az idegen források aránya 1/3, a Tik-Tak Óragyáró R.-nél 1/5. A Bim-Bam részvényeiől elvár hozam 20%, kövényeiől elvár hozam 15%, kövényeinek béája 0,5. A T-T óragyáró kövényeiől elvár hozam 10%. A CAPM feléelei eljesülnek. a) Mekkora a kockázamenes kamaláb és a piaci porfolió hozama? b) Mekkora a Tik-Tak óragyár részvényeinek kockázaa és hozama? Bim-Bam β A 0,8 0,8 Tik-Tak D / ( D + E ) 1 / 3 1 / 5 r E 20% r D 15% 10% β D 0,5 a) r A 2 / 3 0,2 + 1 / 3 0,15 18,3% r A r f + β A ( r m r f ) r D r f + β D ( r m r f ) 18,3 r f + 0,8 ( r m r f ) r f 18,3-0,8 ( r m r f ) 15 r f + 0,5 ( r m r f ) 15 18,3-0,8 ( r m r f ) + 0,5 ( r m r f ) ( r m r f ) 11 r f 18,3-0,8 11 9,5% b) 18,3 4 / 5 r E + 1 / 5 10 r E 20,4% r E r f + β E ( r m r f ) 20,4 9,5 + β E 11 β E 0, A kockázamenes kamaláb 7%, a piaci kockázai díj 7,9%. a) Számísa ki a Idaho Power vállalai őkekölségé a CAPM segíségével, ha udjuk, hogy a kövényesek álal elvár hozam 10%, a részvények béája 0,6. A kövények piaci érékének részaránya a őkeszerkezeben 30%. b) Az Idaho Power szerene megvalósíani egy olyan beruházás, melynek kockázaa közel azonos a vállala álagos kockázaával. A beruházás az első évben becslések szerin 1,5 millió dollár hoz. A projek jelenéréke ezek alapján $. Tudomásunkra ju azonban, hogy a echnológiai fejleszés akadozik, fel kell készülnünk arra, hogy egy év múlva csak 0,3 valószínűséggel kapjuk meg az 1,5 millió dolláros jövedelme. Előrejelzés készíenek, melynek eredménye a kövekező: Egy év múlva leheséges Valószínűség pénzáramlás /millió$/ 1,6 0,1

12 1,5 0,3 1,2 0,2 0,8 0,15 0,5 0,15 0 0,1 Számolja ki a pénzáramlás várhaó éréké és jelenéréké! Haározza meg a 1,5 millió dollárra alkalmazandó új diszkonlába! a) r F 0,07; r M - r f 0,079; D/D+E 0,3; r D 0,1; β E 0,6 r A r f + β A * /r M - r f / r D r f + β D * /r M - r f / 0,1 0,07+ β D *0,079 β D 0,03/0,079 0,3797 β A 0,3*0,38 + 0,7*0,6 0, ,42 0,534 r A 0,07 + 0,534 * 0,079 0,1121 /11,21%/ b) Várhaó érék: 0,16 + 0,45 + 0,24 + 0,12 +0, ,045 millió $ 1,045/1, $ /1+r r 1,5963 r 59,63 % Az új diszkonláb irreálisan magas, hiszen annak a valószínűsége, hogy a várhaó jövedelem $, a harmadára csökken. 25. A Joo-ing Oil Company szerene egy olyan beruházás megvalósíani, mely az első évben 500 ezer dollár hoz, a kockázaa pedig megegyezik az egész vállala kockázaával. A vállalai őkekölség 15%. a) Számísa ki a beruházás jelenéréké! b) Tudomásunkra ju, hogy a echnológiai fejleszés akadozik, így az 500 ezer dollár csak 0,4 valószínűséggel hozza a beruházás, 200 ezre hoz 0,3 valószínűséggel és 300 ezre 0,3 valószínűséggel. Haározza meg. a pénzáramlás várhaó éréké és új jelenéréké! Haározza meg az 500 ezer dollárra alkalmazandó új diszkonlábaka! a) 500/1,15 434,78 ezer $ b) A pénzáramlás várhaó éréke: 500*0, *0, *0,3 350 ezer $ 350/1,15 304,34 ezer $ diszkonláb: 500/1+r 304,3 26. A Tipiopi cipőipari R. őkeszerkezee a kövekező: Forrás Béa Piaci érék(mf) Hiel Elsőbbségi részvény 0,2 40 Részvény 1,2 200 Mekkora a vállala eszközeinek béája?

13 β A ( 100 / ) + ( 40 / 340 0,2) + ( 200 / 340 1,2) 0, Egy cég pénzgazdálkodásáról az alábbi információkkal rendelkezünk: - a minimális pénzkészle $ - a napi pénzáramlás varianciája (napi 2500 a szórás) - a kamaláb napona 0,025 % (éves szinen 9 %) - az érékpapír-ranzakció kölsége 20 $ Adjon dönési anácso a pénz és az érékpapír közöi áválásra. (Használja a Miller-Orr modell!) Az alsó és a felső korlá elérése: 3*ranzakciós kölség * pénzáramlás varianciája elérés 3* 3 4 * napi kama 3* 3 (3* 15.-$* ) / (4* 0,00025) $ vásárlás: felső korlá - visszaérési pon , ,7 $ 28. Egy vállala a ermeléshez szükséges anyagból évene kgo használ fel. Az anyag egységára 2,20F/kg. Az egyszeri beszerzési kölség 35F, a készleezési kölség az álagkészle 18%- eszi ki. A vállala az év minden napján dolgozik. a) Állapísa meg az éves megrendelések opimális számá. b) Mekkora a gazdaságos rendelési nagyság? c) Az opimális rendelési nagyság hány napi szükséglee elégí ki? R kg éves anyagszükségle C 2,2 db anyag egységára S 35 F egyszeri beszerzési kölség I 18 % készlekölség az ál. készle %-ban felső korlá: elérés + alsó korlá $ Mn 365 visszaérési pon: alsó korlá + elérés / , ,3 $ a) N A*I/2S R*C*I / 2S *2,2*0,13/2*35 7,52 Az éves megrendelések opimális száma : 8

14 b) Q 2*R*S/C*I 2*10.000*35/2,2*0, ,5 A gazdaságos rendelési nagyság: 1329,5 c) D 2*Mn 2 *S/R*C*I 2*365 2 *35/10.000*2,2*0,18 48,5 A rendelésállomány 48,5 napi szükséglee fedez. 29. Egy 2F-os alkarészből havona 125 darabo használunk fel. A beszerzési kölség alkalmankén 15F, készleezési kölség az álagkészle 25%-a. Q 2*1500*15/2*0, Opimális beszerzési nagyság: 300 db/alkalom b) Bizosíási díj: Q 500 db eseén 122F Q 300 db eseén 95 F beszerzési kölség készlearási kölség Q 500 eseén: (12hó*125db/500) * 15 + (12*125/500)* F Q 300 eseén: (12*125/300) * 15 + (12*125/300) * F. Kedvezőbb, ha as egyszeri beszerzés 500 db-ra emeljük. a) Állapísa meg az opimális beszerzések számá! b) A szállíáskor felmerülő bizosíási díj 300 db uán 95 F, 500 db uán 122 F. Érdemes-e az egyszeri beszerzés 500 darabra emelni? darabo használunk fel egy alkarészből évene, melynek egységára 25F. Beszerzési kölség 50F. Készleezési kölség az álagkészle 15%-a. S 15 F I 25 % C 2 F/db R a) N 1500*2*0,25/2*15 5 Opimális rendelések száma: 5 a) Mennyi a beszerzések opimális száma egy év ala? b) Mekkora az opimális rendelési nagyság? c) Az opimális rendelés hány napi szükséglee elégí ki 365 napos munkaév eseén?

15 R 1000 db C 25 FT/db S 50F I 15 % a) N R*C*I / 2S 6,1 A beszerzések opimális száma: 7 alkalom /év számísa ki, hogy opimális eseben hány alkalommal célszerű beszerezni az A alkarész? b) Számísa ki, hogy érdemes e az egyszeri beszerzés 8.000db-ra növelni, ha ezzel az egyszeri beszerzési kölség csak 38%-kal növekszik? A áblázaban jelölje X -szel, hogy melyik egyszeri beszerzés melle lesz az egyszeri beszerzési kölség alacsonyabb? b) Q 2*R*S/C*I 163,3 db Opimális rendelési nagyság. 164 db A számolás során 2 izedes jegy ponossággal számoljon, de szükség eseén az adaoka érelemszerűen egész számkén haározza meg! c) D 2*Mn 2 *S/R*C*I 2*365 2 *50/1000*25*0,15 59,6 nap vagy 365/6,1 59,6 nap Az egyszeri beszerzés 59,6 napi szükséglee elégí ki. Q 2 R S c I (( )/(65 0,14)) * 31. Vállalaunk db A alkarész használ fel évene evékenységéhez. Az alkarész egységára 65F/db. A beszerzési oszály adaai szerin az egyszeri beszerzési kölség 3.470F, amely aralmazza a szállíással és a bizosíással kapcsolaos kölségeke is. A rakározással kapcsolaos kölségeke a vállala a mindenkori álagkészle érékének arányában haározza meg, amely eseünkben 14%. a) Haározza meg a feni feléelek melle, hogy az A alkarészből mekkora az egyszeri opimális beszerzési mennyiség, feléelezve, hogy a vállala egyenleesen használja fel az alkarészeke, és N R c I (( ,14)/( )) 0.5 9* 2 S Beszerzé sikölsé g R Q S * Q eseén: N(52.100/6.303)*9, N S Q eseén: N(52.100/8.000)*7, N S7 (3.470 (1+0,38))33.520,2

16 * érelemszerűen egészre kerekíve! 32. Egy vállala pénzgazdálkodására vonakozóan a kövekező adaoka ismerjük: Elé ré s Tranzakció s kölsé g Pénzáramlá s var ianciája 4 Napi kama - ahhoz, hogy a vállala megfeleljen bankja elvárásának és folyamaos fizeési köelezeségeinek is elege udjon enni az előző évek apaszalaai alapján legalább F szabad pénzeszközzel kell folyamaosan rendelkeznie - az előző évi napi pénzforgalmának elemzése uán kiszámíoák, hogy pénzállományuk szórása vol - érékpapír befekeéssel a vállala 39% álaghozamo realizálha, egy érékpapír-ranzakcióér álagosan 6.137F- kell fizeni a lebonyolíó brókercégnek. a) A Miller-Orr modell segíségével haározza meg a szabad pénzeszközök felső korlájá, és a visszaérési pono. b) A modell szerin hány F- kell érékpapír vásárlásra fordíania a vállalanak, amikor a pénzkészle eléri a felső korláo, és hány F érékű érékpapír kell eladnia, amikor a pénzállomány az alsó korláig süllyed? pénzáramlás varianciája: σ napi kama 39% / 365 0,11% Elérés 3 (( )/(4 0,11%)) 1/ F Felső korlá Alsó korlá + Elérés (F) Visszaérési pon Alsó korlá + (Elérés / 3) ( / 3) (F) Érékpapír vásárlás: Felső korlá -Visszaérési pon F Érékpapír eladás Visszaérési pon - Alsó korlá (F) Mindké kérdésre ezer F-ra kerekíve adja meg a válaszá! 33. Mekkora a áblázaban levő részvények béa éréke?

17 Várhaó részvényhozam, Várhaó részvényhozam, Részvény ha a piaci hozam, r m -10% ha a piaci hozam, r m +10% 34. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés: 110$ az első évben és 121$ a második évben. A kockázamenes kamaláb 5%, a becsül piaci kockázai díj 10%, a projek béája pedig 0,5. Ha egy állandó, a kockázao is kifejező diszkonráá használunk, mekkora a projek jelenéréke? A B C D E r r f + β /r m - r f / r m - r f 0,1 r 0,05 + 0,5 * 0,2 0,1 β 0,5 r f 0,05 110/(1+r) + 121/ (1+r) részvény hozamának válozása / piaci hozam válozása β A: β 20/20 1; B: β 40/20 2; C: β 30/20 1,5 35. Egy projek kölsége dollár és a kövekező évben egyszeri dollár pénzáramlás eredményez. A projek béája 2, a piaci kockázai díj (r m -r f ) 8%. Használjuk fel a CAPM- a őke alernaívakölségének és a projek jelenérékének meghaározásához (felesszük, hogy r f 7%)! D: β 0/20 0; E: β -20/20-1 r r f + β / r m - r f / 0, * ,23 azaz 23%

18 (80 / 1,13) + (100 / 1,13 2 ) 149,11 ezer $ / $ N $ 37. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés ezer F-ban a kövekező: 36. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés: az első évben 80 ezer dollár, a második évben 100 ezer dollár jövedelmez. Számísa ki a projek jelenéréké, ha a projek béája 0,5, a piaci kockázai díj 8%, a kockázamenes kamaláb pedig 9%! C 0 C 1 C 2 C A piacról a kövekező információka ismerjük: β 0,5 r m - r f 0,08 az állampapírok hozama: 9%, a gazdaságra jellemző álagos hozam: 31%, és a projek becsül béája: 0,9. r r f + β / r m - r f / 0,09 + 0,5 * 0,08 0,13 r f 0,09 Felada: Mi lesz az az alernaív őkekölség, amelyik kifejezi a projek kockázaá is? A kockázao is kifejező alernaív őkekölség melle mekkora lesz a projek neó jelenéréke?

19 Számíásai során ké izedes jegyig számoljon! 39. Ké részvény, A és B várhaó hozama és a hozamok varianciája a kövekező: E(r A )20% E(r B )30% 0,9 + 0,9 (0,31 0,9) 28,8% σ A σ B a) Számísa ki egy olyan porfolió várhaó hozamá és szórásá, amely 60%-ban A részvényből és 40%-ban B részvényből áll, ha a részvények hozama közöi korrelációs együhaó ( - 0.5). N C C r) b) Hogyan alakulna a. porfolió hozama és kockázaa, ha a korrelációs együhaó ( -0,6) lenne? a) E(r p )24% σ p 18,466% ~ 18,5% (8.600/(1+28,8%))+(5.900/(1+28,8%) 2 )+(8300/(1+28,8%) 3 ) , , , ,96 b) A porfolió hozama nem válozna, a szórása viszon csökkenne az erősebb negaív korreláció mia (16,53%) 40. Egy érékpapír-elemző H és G részvényre vonakozó becslései a kövekezők: E(r H )14,9% E(r G )12,8% β H 1,05 β G 0, Mekkora a C porfolió béája, ha udjuk, hogy ha az r m 9%, akkor r c 9%, és r m 22% eseén r c 3%. r1 r0 β (3% - 9%) / (22% - 9%) -0,46 r m 1 r m 0 A kockázamenes kamaláb (r f ) 10%, a piaci porfolió várhaó hozama 15%. a) Számísa ki, a befekeők milyen hozamoka várhanak el a ké részvényől. b) Rajzolja fel az érékpapír piaci egyenes (SML) és az összes hozamokkal kapcsolaos adao helyezze el a koordináarendszerben.

20 c) Mi javasolna azoknak a befekeőknek, akik H és G részvényekkel kapcsolaban a anácsá kérnék? a) A részvények hozama, ha a CAPM feléelei érvényesek: r H ,05 ( ) 15,25% r G ,95 ( ) 14, 75% c) Mind a ké részvény úlérékel, különösen a G részvény eseében, majdnem ké százalékkal alacsonyabb a jelenlegi hozam, min a kockáza alapján elvárhaó hozam. 41. Egy porfolió alkoó ö részvény kockázaival kapcsolaos információka az alábbi ábláza aralmazza: Részvény porfolióból (x i ) (σ i )% Részesedés a Becsül szórás β i A 0,10 22,0 0,9 B 0,30 30,0 1,3 C 0,25 24,0 0,7 D 0,20 20,0 0,8 E 0,15 25,0 1,2 A kockázamenes kamaláb 8%, a piaci porfolió várhaó hozama 14% és a hozam szórásá 20% körülinek becsülik. a) Számísa ki a porfolió várhaó hozamá és béájá, feléelezve, hogy a CAPM feléelei érvényesülnek. b) Számísa ki a porfolió piaci és egyedi kockázaá. c) Számísa ki, hogy B és C érékpapírok hozamának szórásaiból mekkora hányad ulajdoníhaó a piaci mozgásoknak. a) β p 0,1 0,9 + 0,3 1,3 + 0,25 0,7 + 0,2 0,8 + 0,15 1,2 1 Mivel a porfolió béája 1, így hozama megegyezik a piaci porfolió hozamával, ehá 14%. b) A részvények egyedi kockázaai σ i 2 β i 2 σ i 2 σ ei 2 σ ea ( 0, ) σ eb ( 1, ) σ ec ( 0, ) σ ed ( 0, ) σ ee ( 1, ) A porfolió eljes kockázaa: σ p ( β p 2 σ m 2 + σ ep 2 ) 1/2 A porfolió egyedi kockázaa: σ ep 2 Σ X i 2 σ ei 2 σ p 2 ( , , , , , ) 1/2 σ p 2 ( ,4 ) 1/2

21 σ p 21,3% A porfolió piaci kockázaa megegyezik a piaci porfolió kockázaával, mivel a béája 1. Tehá a porfolió piaci kockázaá reprezenáló szórás 20%, az egyedi kockázaa pedig 7,2%. c) R B 2 σ m 2 β B 2 / σ B ,69 / % R c ,49 / % Tehá B részvény hozamának szórásából 75%, C részvényéből pedig 34% ulajdoníhaó a piaci mozgásoknak 42. Egy pénzügyi elemző álal becsül érékek a kövekezők: A piaci porfolió szórása (σ m ) 9% C részvény hozamának szórása (σ C ) 15% D részvény hozamának szórása (σ D ) 24% Korrelációs együhaó a piaci porfolió és C részvény hozama közö (p Cm ) 0,9 Korrelációs együhaó a piaci porfolió és D részvény hozama közö (P Dm ) 0,4 a) Számísa ki C és D részvény béái. b) Melyik részvény kockázaa nagyobb egy diverzifikál porfolióban és egy nem diverzifikál porfolióban? a) β c 0, / 9 2 1,5 β c / 9 2 ~ 1,07 b) D részvény önmagában kockázaosabb, egy diverzifikál porfolióban viszon alacsonyabb a kockázaa. 43. Egy konzervaív és egy agresszív befekeési sraégia kockázara, hozamra vonakozó információi: Konzervaív sraégia Agresszív sraégia Eszköz Befekee Várhaó Becsül Eszköz Befekee Várhaó Becsül összeg (F) hozam béa összeg (F) hozam béa (%) (%) A ,0 0,8 X ,0 1,0 B ,0 1,0 Y ,0 1,4 C ,0 1,1 Z ,0 1,8 A kockázamenes kamaláb 7%, és a piaci porfolió várhaó hozama 13%. a) Számísa ki mind a ké porfolió várhaó hozamá és béájá! b) Az ado információk alapján a ké porfolió várhaó hozamkockáza ponjainak az érékpapír piaci egyenesen kellene-e feküdni? a) Konzervaív sraégia r p 12,6% β p 1 Agresszív sraégia

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1.

PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. 2. Fejezet. 2.1. Kötvény 0,05) C t PV = 360 Ha az ár 970,56 euró, vagy az alatt marad, érdemes befektetni. 2.1.1. Fejeze ÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IRR = =,9 IRR =,9% 78 F Diszkon kincsárjegy A D96 jelű diszkon kincsárjegy névéréke euró, lejáraa 8 nap A befekeő elvár hozamráája 6% Meddig érdemes a kincsárjegy aukción liciálni?

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez Képlegyûjeméy Dr. Horváh Zsuzsaa Pézügy I. A vállalkozások álaláos pézügyei Pézügy II. Vállalkozásfiaszírozás címû aköyveihez a PM pézügyi-számvieli és vállalkozási ügyiézõ szakképesíése számára Nemzei

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money)

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money) Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások A pénz időértéke A pénz időértéke (Time Value of Money) Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék:

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék: Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 8. hét 2010.10.26. 1 Tartalom Speciális pénzáramlások Örökjáradék: Olyan végtelen számú tagból álló pénzáramlás, amelynek minden eleme megegyezik. Növekvő örökjáradék:

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan I. tárgyból Közgazdász gazdálkodási alap levelező, GAM alap és kieg. levelező képzés

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Okaási Hivaal A 015/016 anévi Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny dönő forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javíási-érékelési úmuaó 1 Ado három egymásól és nulláól különböző számjegy, melyekből

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete:

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete: meg tudjuk mondani, hogy mennyit ér ez a futamidő elején. Az évi 1% különbségeket jelenértékre átszámolva ez kb. 7.4% veszteség, a kötvényünk ára 92,64 lesz. Látható, hogy a hosszabb futamidejű kötvényre

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügy tárgyból Pénzügy MSc. képzés I. évfolyam levelező tagozat számára A Pénzügyi és Számviteli

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 1. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 A pénz időértéke Mit jelent a pénz időértéke? Egy forint (dollár, euró, stb.) ma

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

A TÕKE KÖLTSÉGE Források tõkeköltsége. 7. fejezet Hitel típusú források tõkeköltsége

A TÕKE KÖLTSÉGE Források tõkeköltsége. 7. fejezet Hitel típusú források tõkeköltsége 7. fejezet A TÕKE KÖLTSÉGE 7.1. Források tõkeköltsége 7.1.1. Hitel típusú források tõkeköltsége Hitel típusú források tõkeköltsége (T C >0;P n =P 0 ;f=0): r D =r i (1 T C ). Kamatszelvényes kötvény tõkeköltsége

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Pénzügyi számítások. oldal Pénzügyi számítási segédlet 1.16. 1.7. 1.8. 1.17. 1.9. 1.18. 1.10. 1.19. 1.11. 1.12. 1.20. 1.13. 1.21. 1.14. 1.22. 1.15.

Pénzügyi számítások. oldal Pénzügyi számítási segédlet 1.16. 1.7. 1.8. 1.17. 1.9. 1.18. 1.10. 1.19. 1.11. 1.12. 1.20. 1.13. 1.21. 1.14. 1.22. 1.15. Pénzügyi számítási segédlet 1.7. A negyedéves névleges kamatláb évi 12%. Ekkor az effektív kamatláb (hozam) a) r = (1+0.12/4) 4 b) r = (1+0.12) (1/4) 1 c) r = (1+0.12) 4 1 d) r = (1+0.12/4) 4 1 1.8. Mekkora

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben