( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?"

Átírás

1 Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik, hogy éven belül nincs kamajóváírás, azaz a képződö kama maga nem kezd el kamaozni. Ezálal a pénz időben lineárisan növekszik. Egy ado periódusú befekeés hozamá ehá egyszerű időarányosíással válják á éves szinre és hirdeik meg. Ez a konsrukció névleges kamalába, jele: k. A valódi éves hozam (r) eől elér (nagyobb lesz), ha a konsrukció olyan, hogy éven belül is van kamajóváírás. Mindig figyeljünk a kamaláb és hozam fogalom-pár helyes használaára! A mi beéünk egy negyedév ala az éves kamaláb negyedé, azaz 5% kamao fize. Ha ez egy év ala négyszer, kamaos kamaal újra befekejük, a végső őke összeg 1,05 4 1, 215- szerese az induló összegnek. Pl.: 1F-ból (C o ) 1,215F-unk (C 1 ) lesz egy év múlva. Ebből a hozam (r) éréke: C1 C C 0 0 1,25F 1F 1F 0,215 21,5% A hozam másképpen a nyereség és a befekee őke hányadosa. Eseünkben: 0,215F 1F 0,215 b) A hozam és a névleges kamaláb közi ászámíási képle: r k m m ahol m az egy éven belüli kamafizeési periódusok száma. A képle alapján: 0,2 r , Mekkora kamao kell meghirdeni, ha az akarjuk, hogy folyonos kamaszámíás melle, az effekív hozam 30% legyen? ln 1,3 0, ,24% Folyonos kamaszámíás melle a meghirdee névleges kamaláb (i) és az effekív hozam (r) közö az alábbi összefüggés áll fenn: ln r ) i ( r) e i 1 + Mivel a feladaban az effekív hozamo adák meg, az összefüggés első formájá lehe jól használni. Tehá az r-ből így kell meghaározni az i-.

2 3. Számísa ki, hány forin lenne a bankszámláján 7 év múlva, ha ma" F-o helyezne el és a bank évi 9% kamao ígér: a) évi kamafizeéssel b) félévenkéni kamafizeéssel c) negyedévenkéni kamafizeéssel d) folyamaos kamaozással. a) F b) F c) F d) F Egyszerű kamaos kama számíásával FV C r) F 0,09) F Az éven belüli kamafizeés (őkésíés) figyelembe véelével: FV FV m 7 2 k C 1 + m k C 1 + m 0, F m 7 4 0, F A folyamaos kamaozás képleének alkalmazásával: i FV C e F e 0, F F F 4. Ha egy évre az elvár hozam 25%, akkor mekkora a diszkonfakor? 0,8 A diszkonfakor az muaja meg, hogy a jelenérék hányad része a jövőéréknek. DF FV Mos r 0, 25. A jelenérék legyen 1, ekkor a jövőérék 1,25. DF 1 1,25 Megjegyzés: ha nem ponosan egy évről van szó, akkor is ez az összefüggés az időszakra számío eljes hozam és a diszkonfakor közö. Ha pl. 5 év ala lesz 1 forinból 1,25 akkor is a hozam (5 évre összességében) 25%, a diszkonfakor pedig 0,8. 5. Egy befekeési konsrukció feléelei a kövekezők: 2 millió forin befizeésével egy 10 éves járadéko lehe megszerezni, amelynek kifizeése minden év végén esedékes, nagysága előre rögzíe. Mekkora a járadékag minimálisan elvár nagysága, ha az elvár hozam évi 15%? Segíő adaok: annuiásfakor(10év, 15%) 5,019, diszkonfakor (10év, 15%) 0,247. 2mF 398,5eF 5,019 Az ilyen pénzáramlás annuiásnak nevezzük. Az annuiás jelenérék-számíásának egyszerűsíő képlee: ahol 1 C 1 r 0,8 1 r)

3 C az évene (időszakonkén) megkapo összeg (a járadékag), r Ebből az az egy időszakra juó elvár hozam, pedig az időszakok száma r 1 ( + r) kifejezés az AF (,r) (annuiásfakor és r paraméerek melle). Mos éppen 10év és r 15% melle az annuiásfakor: 5, , ,15) 10 5,019 Az annuiásfakor ehá azaz érék, amellyel a járadékago megszorozva éppen a jelenéréke kapjuk: Ebből a járadékag éréke: C AF, C AF (, r ) ( r ) Az annuiás jelenéréke a mosani befizeés kell, hogy legyen, ehá a járadékag: C AF ( 10év, r 15% ) 2mF 398,5eF 5, Az alábbi ké fizeési konsrukció közül válaszha: a) egy összegben kifizei a 2 millió forinos véeli ára mos, vagy b) ké éven á, állandó havi örleszésekkel fogja kifizeni, amelynek első részlee egy hónap múlva lesz esedékes. Mekkora a reális örlesző részle az uóbbi eseben, ha az éves névleges kamaláb 24%? (AF annuiásfakor, DF diszkonfakor) 2mF AF ( 24,2% ) 105.7eF Az előző kérdéshez hasonlóan ismé annuiásról van szó. Az ismerelen megin a járadékag, vagyis hogy havona mekkora öszszege kell fizeni. Az annuiás alapképleéből levezeve: ebből C AF, C AF (, r ) ( r ) Arra kell figyelni, hogy a periódus nem egy év, hanem egy hónap. () éréke ehá nem 2, hanem 24, hiszen 24 befizeésről van szó. Az egy időszakra juó hozam pedig az éves kamaláb 12-ed része: A képle ehá: r havi 24% 12 2%

4 C AF pv ( 24, r 2% ) C1 r g 7. Egy örökjáradék-kövény 10 millió F-os árfolyamon szerenének kibocsáani. A kövény évene egyszer fix összege fize, legközelebb éppen egy év múlva. Mennyi legyen a járadékag, ha az elvár hozam évi 20% 10 mf 0,2 2mF Ezúal örökjáradékról van szó, hiszen a pénzsoroza a végelenig ar. Az örökjáradék képlee: C r Ebből C, azaz a járadékag nagysága: C r 10 mf 0,2 2mF 8. Ön egy olyan vállalkozásba fekene, amely a: kövekező év végén várhaóan 1mF-o jövedelmez, majd ez az összeg minden évben 10%-kal nő beláhaalanul hosszú ideig. Megéri-e 10mF-o a vállalkozásba fekeni, ha az elvár éves hozam 20%? 1 N közömbös 0,2,01 Ezúal egyenlees üemben növekvő örökjáradékról van szó, hiszen a soroza a végelenig ar, de minden évben 10%-kal nő az egyes pénzáramlások éréke. Az egyenlees üemben növekvő örökjáradék összegképlee: ahol C 1 az első időszak végén esedékes összeg g az időszakra juó növekedési üem. Mos a pénzáramlások éréke: A vállalkozás N-je: 1mF 1mF 10mF 0,1 ( 0,2 0,1) N C 10mF 10mF 0 Ha az N0, akkor közömbös a megvalósíás millió F-o kölcsön kapo 5 évre, évi 15%-os kamara, melye egyenlő részleekben kell visszafizenie. Mennyi lesz az éves örlesző részle összege? F Az éves kölség egyenérékes, azaz a járadékszámíásnál használ annuiás fakor képleé kell alkalmazni, vagyis örlesző részle C r jelenérék annuiás fakor r) 0

5 8mF C F ,15 0,15) 10. Egy vállalkozó 40 millió F hiel kapo a bankól 18%-os kamaláb melle. 8 éves lejárara. A kölcsön egyenlő részleekben kell visszafizenie. Mekkorák ezek a részleek? Az első örlesző részleből mennyi lenne a kama, és milyen összeggel csökkenne a őkearozás? a) F b) kama: F őkeörleszés: F Az éves kölség egyenérékes képleével: kama: örlesző részle C r jelenérék annuiás r) fakor 40mF C F ,18 0,18) F 18% F 11. Ö év múlva 2,5 millió F-ra lesz szüksége. Mekkora összege kellene ma elhelyezni a bankban, ha évi 20%-os beéi kamara számíha? Mekkora összege kellene minden évben (év elején) megakaríani, hogy ugyanez a cél elérje? a) F b) F Az ö év múlva esedékes 2,5mF jelenéréke: C5 2,5mF F 5 r) 0,2) Az évenkéni megakaríásokkal ugyanez a jelenéréke kell elérnünk, ehá éves kölség egyenérékessel: örlesző részle C 5 jelenérék lízing r 1 1 jelenérék fakor 1+ AF 1 1 r) F C F ,2 0,2) 12. Eredeileg az erveze, hogy 10 éven kereszül évi 10 ezer forino helyez el a bankszámláján. Az első négy évben minden év végén be is fizee a 10 ezer forinoka. A későbbi megakaríásai azonban más formában fekee be. Mekkora összege vehee fel a 10. év végén a bankszámlájáról, ha az évi kamaláb 12% vol?

6 94.335F Az évenkéni azonos összeg befizeése annuiás jelen, melynek jelenéréke a képle alapján: C 1 1 r 1 r) 1 C 1 r 1 r) F F 4 0,12 0,12) Ennek a jelenéréknek a 10. év végén esedékes jövőéréke: FV r) ,12) F 13. Egy bank 20%-os névleges kamaláb melle negyedévenkéni kamajóváírás ígér a beéeseknek. Mekkora összege kellene minden negyedév végén elhelyezni a beészámlán. ha az akarja, hogy az 5. év végén 100 ezer forinja legyen? 3.024F A 100 ezer forin jelenéréke a őkésíés gyakoriságának figyelembe véelével C r 1 + m F 0, m F Ez jelenéréke felhasználva az annuiás képleével mely nemcsak az éves, hanem a havi, negyedéves kifizeésekre is alkalmazhaó, de ekkor az éves névleges kamaláb havi, negyedévi részével számolva a járadékag: F C F ,2 4 0,2 4) 14. Egy öéves kövény egyenleesen, évi 20%-o örlesz, és évi 20% kamao is fize. Mekkora az uolsó fizeőrészle nagysága, ha az induló névérék 1.000F vol? 240F a) Az egyenlees örleszés az jeleni, hogy időszakról időszakra (alapelvkén évene) azonos nagyságú a őkeörleszés. Ez az is jeleni, hogy évről évre a őkeörleszésnek megfelelően kisebb lesz a kövény fennálló névéréke, ami uán a kamaoka kell fizeni. Így az éves kamafizeés egyre kisebb lesz, a kövény cash-flow-ja is folyamaosan csökken, A mi kövényünk cash-flow-ja ö évre: Évek Tőkeörleszés Fennálló névérék (év végén) Kamafizeés Cash-flow (őkeörleszés + kama) Az uolsó év cash-flow-ja ehá 240F

7 b) Gyors megoldás: lejárakor egy kövény cash-flow-ja megegyezik az akkor fennálló névérék és a fizeendő kama öszszegével: ( + k ) névérék Cash flow 1, ahol k a kövény névleges kamalába, a kamafizeési periódus hossza. A mi kövényünk névéréke a lejára elő 200F, évene fize 20% kamao azaz 40F a kamafizeés; ez együ 240F. 15. Egy öéves fuamidejű kövény három évvel ezelő bocsáoak ki. A kövény konsrukciója: évene 20% kamafizeés, örleszés a három uolsó évben, %-os arányban. A kövény címleéréke F. Mekkora a kövekező fizeőrészle, ha az idén esedékes pénzeke már felveük? 5.600F a) Írjuk fel a kövény cash-flow-já a kibocsáásól: Évek Tőkeörleszés Fennálló névérék az év végén Kamafizeés Cash flow (kamafizeés + örlesz) b) Gyors megoldás: a negyedik évi cash flow- kell kiszámíani. A kövény addig 20%-o örlesze, fennálló névéréke 80%, azaz 8.000F. Ezér jár 1.600F kama, plusz ebben az évben esedékes 4.000F őkeörleszés; összesen F. 16. Mekkora lesz egy négyéves fuamidejű F címleérékű, a ké uolsó évben ké egyenlő részleben örlesző. 30%-os névleges kamalábú kövény éréke közvelenül a lejára elő, ha az elvár hozam 20%? 3.250F a) Írjuk fel a kövény cash-flow-já: Év Tőkeörleszés Fennálló névérék az év végén Kamafizeés Cash-flow örleszés + kamafizeés A kövény háralévő cash-flow-ja lejárakor 3.250F. Mivel ez egyből esedékes, ez lesz egyben a jelenéréke is. b) Gyors megoldás: A kövény cash-flow ja lejárakor a névérék (1+k)-szorosa (ha évene fize kamao). Ez egyben az elmélei árfolyam is: k) 2.500F 1,3 3. F ( bruó) árfolyam névérék 250 Mi mos a 3. fizeőrészle uán vagyunk, a 4. részle 5.600F.

8 17. Ké vállalai kövény adaai: Névleges kamaláb/év Lejára(év) Névérék $ A 5% B 20% A piaci kamaláb 11%. Mennyiér lehe ma eladni a ké kövény? a) r 0, 05 n 18. Egy részvény közvelenül az oszalékfizeések elő veszünk meg, 100F-os áron. A részvény még a héen 10F oszaléko fize. Egy év múlva, közvelenül a szinén 10F-os oszalék felvéele uán, 110F-ér adjuk el. Mekkora a realizál hozam? 33,3% Nézzük a részvényvásárlás cash-f1ow-já! Vásárláskor: C (véelár) + 10 (oszalék) -90 Eladáskor: C 1 10 (oszalék) (eladási ár) 120 Hozam: (120-90)/9033,3% b) P örleszés + kama 0 5év T 1.000$( névérék) örleszés T r) ,11 0, ,1 1,11 5 rn T r 5 893,5 1 kamaok annuiás P 0 893, , ,3 P ,11 + ( ,2) 0,11 184, , r) 1.081,1 (Közvelenül oszalékfizeés elői időponban az oszalékfizeéssel korrigálni kell a részvény árfolyamá, hogy az alaphelyzenek megfelelő ex dividend - oszalékfizeés uáni - árfolyamo megkapjuk.) 19. X ársaság az eszközei 40%-ban adóssággal, 60%-ban sajá őkével finanszírozza. A ársaság olyan ágazaban kíván befekeni, amellyel kapcsolaban nincsenek apaszalaai. A pénzügyi elemzők a beruházás érékelésekor három olyan cég adaai veék alapul, amelyek a kérdéses üzleágban evékenykednek. A három cég béájának álaga 1,2; őkeszerkezeükben a hielek aránya álagosan 50%. Adózás ekineében nincs különbség a cégek közö, valamennyien 20%-os adókulccsal számolnak. A kockázamenes kamaláb 10%, a piaci porfolió kockázai prémiuma 5%. a) Számísa ki az új beruházás üzlei kockázaá (becsül eszközbéájá), és elvár hozamá! b) Számísa ki a részvényesek kockázaá kifejező béá ha a ársaság nem kíván a őkeszerkezeén válozani, és a hielei kockázamenesnek ekinheők!

9 A feladao ké lépésben kell megoldani: i) Kiszámíjuk az ágaza üzlei kockázaá, ami az eszközök béája fejez ki. Ha egy cég adóssággal is finanszíroz (pénzügyi őkeáéel), akkor a cég, azaz a részvények béája nagyobb, min az eszközök béája. Ha viszon 0, D E akkor β β E A Ha a cég nem finanszíroz adóssággal, akkor β U (nem őkeáéeles, unlevered cég béája): β U β E / [ 1 + ( 1 c ) D / E ] 1,2 / [ 1 + ( 1 0,2 ) 1 ] 1,2 / 1,8 0,67 Ha ehá a cégek őkeszerkezeében nem 50%, hanem 0 lenne az adósság, akkor a béa csak a piaci üzlei kockázao ükrözné. ii) "X" ársaság részvényei béájának kiszámíása a ársaság álal erveze őkeszerkezenek megfelelően. β E β U [ 1 + ( 1 c ) D / E ] 0,67 ( 1 + ( 0,8 40 / 60 ) 0,67 1,53 1,03 Ha a ársaság csak sajá őkével finanszírozna, a részvényesek csak az üzlei kockáza vállalásáér kapnának prémiumo és az elvárhaó (megköveelheő) hozam 13,35% lenne. r ,67 (15-10) 13,35% A meglévő őkeszerkeze melle a részvényesek az üzlei kockázaon úl pénzügyi kockázao is vállalnak, ezér ha a CAPM feléelezései érvényesülnek, akkor az álaluk elvárhaó hozamnak 15,15% kell lennie. r ,03 ( ) 15,15% 20. Egy beruházási javasla és a piaci porfolió leheséges hozamai, valamin a hozamok bekövekezésének valószínűségé az alábbi adaok szemléleik: Becsül hozam % Valószínűség Beruházás Piac 0, , , a) Ha a kockázamenes kamaláb 8%, mennyi a beruházás várhaó és elvár hozama? b) Ha a cég jelenlegi álagos őkekölsége 12%, elfogadhaó-e a beruházás? a) A piaci porfolió várhaó hozama: r , , ,4% A beruházás várhaó hozama: r 0, ,4 12+0,3 9 12,6% A beruházás hozamának szórása: σ 3,14%

10 A piaci porfolió hozamának szórása: σ m 2,37% A beruházás hozamának kovarianciája a piaci porfolió hozamával: 0,3 ( + 4,4 ) ( + 2,6 ) + 3,432 0,4 ( - 0,6 ) ( + 0,6 ) -0,144 0,3 ( - 3,6 ) ( - 3,4 ) +3,672 σ im 6,96 A beruházás béája: β 6,96 / 5,64 1,23 A beruházás elvár, a piaci kockázaal arányos hozama: r 8 + 1,23 ( 13,4-8 ) 14,64% b) A beruházás várhaó hozama kisebb, min a beruházás kockázaossága alapján megköveelheő hozam, ezér a beruházási javaslao el kell uasíani. 21. Egy vállalao 40 százalékban kockázamenes hielből finanszíroznak. A kockázamenes kamaláb 10 százalék, a várhaó piaci hozam 20 százalék, a részvény béája pedig 0,5. Mekkora a vállalai őkekölség? r f 0,1 r m 0,2 β A β E E / ( E + D ) + β D D / ( E + D ) β E 0,5 β D 0 β A 0,5 0, ,4 0,3 r A r f + β A ( r m -r f ) 0,1 + 0,3 (0,2-0,1) 0,13 azaz 13% 22. A Tilioli szállímányozó R.-nek három részlege van. Ezek éréke a vállala egészének arányában: Tili részleg: 40%, Toli részleg: 40%, Csuszi részleg: 20%. Az elvár piaci hozam 20%, a kockázamenes kamaláb 10%. A CAPM feléelei eljesülnek. A vállala evékenységé 30%-ban kockázamenes hielből finanszírozzák. Az egyes részlegek őkekölségé az alábbi piaci versenyársak adaaiból becsülék: Becsül üzlei kockáza (becsül eszköz béa) Huzi R. 0,4 Voni RT. 1,2 Elhuz RT. 0,8 a) Haározza meg az egyes részlegekől elvár hozamo! b) Becsülje meg a vállala egészének piaci kockázaá és elvár hozamá! c) Mennyi a vállala részvényeinek kockázaa és elvár hozama? a) r A TILI 0,1 + 0,4 ( 0,2 0,1 ) 14% r A TOLI 0,1 + 1,2 ( 0,2 0,1 ) 22% r A CSUSZI 0,1 + 0,8 ( 0,2 0,1 ) 18% b) r A 0, , , % β ( r A r f ) / ( r m r f ) ( ) / ( ) 0,8 c) 0,8 0, ,7 β E β E 1,14

11 r E ,3 / 0,7 ( ) 21,43% 23. Az óragyárás kockázaa alaa marad az álagos piaci kockázanak, béája 0,8. A piacon ké hasonló, azonos őkekölségű óragyár küzd egymással. A Bim-Bam Óraipari vállalanál az idegen források aránya 1/3, a Tik-Tak Óragyáró R.-nél 1/5. A Bim-Bam részvényeiől elvár hozam 20%, kövényeiől elvár hozam 15%, kövényeinek béája 0,5. A T-T óragyáró kövényeiől elvár hozam 10%. A CAPM feléelei eljesülnek. a) Mekkora a kockázamenes kamaláb és a piaci porfolió hozama? b) Mekkora a Tik-Tak óragyár részvényeinek kockázaa és hozama? Bim-Bam β A 0,8 0,8 Tik-Tak D / ( D + E ) 1 / 3 1 / 5 r E 20% r D 15% 10% β D 0,5 a) r A 2 / 3 0,2 + 1 / 3 0,15 18,3% r A r f + β A ( r m r f ) r D r f + β D ( r m r f ) 18,3 r f + 0,8 ( r m r f ) r f 18,3-0,8 ( r m r f ) 15 r f + 0,5 ( r m r f ) 15 18,3-0,8 ( r m r f ) + 0,5 ( r m r f ) ( r m r f ) 11 r f 18,3-0,8 11 9,5% b) 18,3 4 / 5 r E + 1 / 5 10 r E 20,4% r E r f + β E ( r m r f ) 20,4 9,5 + β E 11 β E 0, A kockázamenes kamaláb 7%, a piaci kockázai díj 7,9%. a) Számísa ki a Idaho Power vállalai őkekölségé a CAPM segíségével, ha udjuk, hogy a kövényesek álal elvár hozam 10%, a részvények béája 0,6. A kövények piaci érékének részaránya a őkeszerkezeben 30%. b) Az Idaho Power szerene megvalósíani egy olyan beruházás, melynek kockázaa közel azonos a vállala álagos kockázaával. A beruházás az első évben becslések szerin 1,5 millió dollár hoz. A projek jelenéréke ezek alapján $. Tudomásunkra ju azonban, hogy a echnológiai fejleszés akadozik, fel kell készülnünk arra, hogy egy év múlva csak 0,3 valószínűséggel kapjuk meg az 1,5 millió dolláros jövedelme. Előrejelzés készíenek, melynek eredménye a kövekező: Egy év múlva leheséges Valószínűség pénzáramlás /millió$/ 1,6 0,1

12 1,5 0,3 1,2 0,2 0,8 0,15 0,5 0,15 0 0,1 Számolja ki a pénzáramlás várhaó éréké és jelenéréké! Haározza meg a 1,5 millió dollárra alkalmazandó új diszkonlába! a) r F 0,07; r M - r f 0,079; D/D+E 0,3; r D 0,1; β E 0,6 r A r f + β A * /r M - r f / r D r f + β D * /r M - r f / 0,1 0,07+ β D *0,079 β D 0,03/0,079 0,3797 β A 0,3*0,38 + 0,7*0,6 0, ,42 0,534 r A 0,07 + 0,534 * 0,079 0,1121 /11,21%/ b) Várhaó érék: 0,16 + 0,45 + 0,24 + 0,12 +0, ,045 millió $ 1,045/1, $ /1+r r 1,5963 r 59,63 % Az új diszkonláb irreálisan magas, hiszen annak a valószínűsége, hogy a várhaó jövedelem $, a harmadára csökken. 25. A Joo-ing Oil Company szerene egy olyan beruházás megvalósíani, mely az első évben 500 ezer dollár hoz, a kockázaa pedig megegyezik az egész vállala kockázaával. A vállalai őkekölség 15%. a) Számísa ki a beruházás jelenéréké! b) Tudomásunkra ju, hogy a echnológiai fejleszés akadozik, így az 500 ezer dollár csak 0,4 valószínűséggel hozza a beruházás, 200 ezre hoz 0,3 valószínűséggel és 300 ezre 0,3 valószínűséggel. Haározza meg. a pénzáramlás várhaó éréké és új jelenéréké! Haározza meg az 500 ezer dollárra alkalmazandó új diszkonlábaka! a) 500/1,15 434,78 ezer $ b) A pénzáramlás várhaó éréke: 500*0, *0, *0,3 350 ezer $ 350/1,15 304,34 ezer $ diszkonláb: 500/1+r 304,3 26. A Tipiopi cipőipari R. őkeszerkezee a kövekező: Forrás Béa Piaci érék(mf) Hiel Elsőbbségi részvény 0,2 40 Részvény 1,2 200 Mekkora a vállala eszközeinek béája?

13 β A ( 100 / ) + ( 40 / 340 0,2) + ( 200 / 340 1,2) 0, Egy cég pénzgazdálkodásáról az alábbi információkkal rendelkezünk: - a minimális pénzkészle $ - a napi pénzáramlás varianciája (napi 2500 a szórás) - a kamaláb napona 0,025 % (éves szinen 9 %) - az érékpapír-ranzakció kölsége 20 $ Adjon dönési anácso a pénz és az érékpapír közöi áválásra. (Használja a Miller-Orr modell!) Az alsó és a felső korlá elérése: 3*ranzakciós kölség * pénzáramlás varianciája elérés 3* 3 4 * napi kama 3* 3 (3* 15.-$* ) / (4* 0,00025) $ vásárlás: felső korlá - visszaérési pon , ,7 $ 28. Egy vállala a ermeléshez szükséges anyagból évene kgo használ fel. Az anyag egységára 2,20F/kg. Az egyszeri beszerzési kölség 35F, a készleezési kölség az álagkészle 18%- eszi ki. A vállala az év minden napján dolgozik. a) Állapísa meg az éves megrendelések opimális számá. b) Mekkora a gazdaságos rendelési nagyság? c) Az opimális rendelési nagyság hány napi szükséglee elégí ki? R kg éves anyagszükségle C 2,2 db anyag egységára S 35 F egyszeri beszerzési kölség I 18 % készlekölség az ál. készle %-ban felső korlá: elérés + alsó korlá $ Mn 365 visszaérési pon: alsó korlá + elérés / , ,3 $ a) N A*I/2S R*C*I / 2S *2,2*0,13/2*35 7,52 Az éves megrendelések opimális száma : 8

14 b) Q 2*R*S/C*I 2*10.000*35/2,2*0, ,5 A gazdaságos rendelési nagyság: 1329,5 c) D 2*Mn 2 *S/R*C*I 2*365 2 *35/10.000*2,2*0,18 48,5 A rendelésállomány 48,5 napi szükséglee fedez. 29. Egy 2F-os alkarészből havona 125 darabo használunk fel. A beszerzési kölség alkalmankén 15F, készleezési kölség az álagkészle 25%-a. Q 2*1500*15/2*0, Opimális beszerzési nagyság: 300 db/alkalom b) Bizosíási díj: Q 500 db eseén 122F Q 300 db eseén 95 F beszerzési kölség készlearási kölség Q 500 eseén: (12hó*125db/500) * 15 + (12*125/500)* F Q 300 eseén: (12*125/300) * 15 + (12*125/300) * F. Kedvezőbb, ha as egyszeri beszerzés 500 db-ra emeljük. a) Állapísa meg az opimális beszerzések számá! b) A szállíáskor felmerülő bizosíási díj 300 db uán 95 F, 500 db uán 122 F. Érdemes-e az egyszeri beszerzés 500 darabra emelni? darabo használunk fel egy alkarészből évene, melynek egységára 25F. Beszerzési kölség 50F. Készleezési kölség az álagkészle 15%-a. S 15 F I 25 % C 2 F/db R a) N 1500*2*0,25/2*15 5 Opimális rendelések száma: 5 a) Mennyi a beszerzések opimális száma egy év ala? b) Mekkora az opimális rendelési nagyság? c) Az opimális rendelés hány napi szükséglee elégí ki 365 napos munkaév eseén?

15 R 1000 db C 25 FT/db S 50F I 15 % a) N R*C*I / 2S 6,1 A beszerzések opimális száma: 7 alkalom /év számísa ki, hogy opimális eseben hány alkalommal célszerű beszerezni az A alkarész? b) Számísa ki, hogy érdemes e az egyszeri beszerzés 8.000db-ra növelni, ha ezzel az egyszeri beszerzési kölség csak 38%-kal növekszik? A áblázaban jelölje X -szel, hogy melyik egyszeri beszerzés melle lesz az egyszeri beszerzési kölség alacsonyabb? b) Q 2*R*S/C*I 163,3 db Opimális rendelési nagyság. 164 db A számolás során 2 izedes jegy ponossággal számoljon, de szükség eseén az adaoka érelemszerűen egész számkén haározza meg! c) D 2*Mn 2 *S/R*C*I 2*365 2 *50/1000*25*0,15 59,6 nap vagy 365/6,1 59,6 nap Az egyszeri beszerzés 59,6 napi szükséglee elégí ki. Q 2 R S c I (( )/(65 0,14)) * 31. Vállalaunk db A alkarész használ fel évene evékenységéhez. Az alkarész egységára 65F/db. A beszerzési oszály adaai szerin az egyszeri beszerzési kölség 3.470F, amely aralmazza a szállíással és a bizosíással kapcsolaos kölségeke is. A rakározással kapcsolaos kölségeke a vállala a mindenkori álagkészle érékének arányában haározza meg, amely eseünkben 14%. a) Haározza meg a feni feléelek melle, hogy az A alkarészből mekkora az egyszeri opimális beszerzési mennyiség, feléelezve, hogy a vállala egyenleesen használja fel az alkarészeke, és N R c I (( ,14)/( )) 0.5 9* 2 S Beszerzé sikölsé g R Q S * Q eseén: N(52.100/6.303)*9, N S Q eseén: N(52.100/8.000)*7, N S7 (3.470 (1+0,38))33.520,2

16 * érelemszerűen egészre kerekíve! 32. Egy vállala pénzgazdálkodására vonakozóan a kövekező adaoka ismerjük: Elé ré s Tranzakció s kölsé g Pénzáramlá s var ianciája 4 Napi kama - ahhoz, hogy a vállala megfeleljen bankja elvárásának és folyamaos fizeési köelezeségeinek is elege udjon enni az előző évek apaszalaai alapján legalább F szabad pénzeszközzel kell folyamaosan rendelkeznie - az előző évi napi pénzforgalmának elemzése uán kiszámíoák, hogy pénzállományuk szórása vol - érékpapír befekeéssel a vállala 39% álaghozamo realizálha, egy érékpapír-ranzakcióér álagosan 6.137F- kell fizeni a lebonyolíó brókercégnek. a) A Miller-Orr modell segíségével haározza meg a szabad pénzeszközök felső korlájá, és a visszaérési pono. b) A modell szerin hány F- kell érékpapír vásárlásra fordíania a vállalanak, amikor a pénzkészle eléri a felső korláo, és hány F érékű érékpapír kell eladnia, amikor a pénzállomány az alsó korláig süllyed? pénzáramlás varianciája: σ napi kama 39% / 365 0,11% Elérés 3 (( )/(4 0,11%)) 1/ F Felső korlá Alsó korlá + Elérés (F) Visszaérési pon Alsó korlá + (Elérés / 3) ( / 3) (F) Érékpapír vásárlás: Felső korlá -Visszaérési pon F Érékpapír eladás Visszaérési pon - Alsó korlá (F) Mindké kérdésre ezer F-ra kerekíve adja meg a válaszá! 33. Mekkora a áblázaban levő részvények béa éréke?

17 Várhaó részvényhozam, Várhaó részvényhozam, Részvény ha a piaci hozam, r m -10% ha a piaci hozam, r m +10% 34. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés: 110$ az első évben és 121$ a második évben. A kockázamenes kamaláb 5%, a becsül piaci kockázai díj 10%, a projek béája pedig 0,5. Ha egy állandó, a kockázao is kifejező diszkonráá használunk, mekkora a projek jelenéréke? A B C D E r r f + β /r m - r f / r m - r f 0,1 r 0,05 + 0,5 * 0,2 0,1 β 0,5 r f 0,05 110/(1+r) + 121/ (1+r) részvény hozamának válozása / piaci hozam válozása β A: β 20/20 1; B: β 40/20 2; C: β 30/20 1,5 35. Egy projek kölsége dollár és a kövekező évben egyszeri dollár pénzáramlás eredményez. A projek béája 2, a piaci kockázai díj (r m -r f ) 8%. Használjuk fel a CAPM- a őke alernaívakölségének és a projek jelenérékének meghaározásához (felesszük, hogy r f 7%)! D: β 0/20 0; E: β -20/20-1 r r f + β / r m - r f / 0, * ,23 azaz 23%

18 (80 / 1,13) + (100 / 1,13 2 ) 149,11 ezer $ / $ N $ 37. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés ezer F-ban a kövekező: 36. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés: az első évben 80 ezer dollár, a második évben 100 ezer dollár jövedelmez. Számísa ki a projek jelenéréké, ha a projek béája 0,5, a piaci kockázai díj 8%, a kockázamenes kamaláb pedig 9%! C 0 C 1 C 2 C A piacról a kövekező információka ismerjük: β 0,5 r m - r f 0,08 az állampapírok hozama: 9%, a gazdaságra jellemző álagos hozam: 31%, és a projek becsül béája: 0,9. r r f + β / r m - r f / 0,09 + 0,5 * 0,08 0,13 r f 0,09 Felada: Mi lesz az az alernaív őkekölség, amelyik kifejezi a projek kockázaá is? A kockázao is kifejező alernaív őkekölség melle mekkora lesz a projek neó jelenéréke?

19 Számíásai során ké izedes jegyig számoljon! 39. Ké részvény, A és B várhaó hozama és a hozamok varianciája a kövekező: E(r A )20% E(r B )30% 0,9 + 0,9 (0,31 0,9) 28,8% σ A σ B a) Számísa ki egy olyan porfolió várhaó hozamá és szórásá, amely 60%-ban A részvényből és 40%-ban B részvényből áll, ha a részvények hozama közöi korrelációs együhaó ( - 0.5). N C C r) b) Hogyan alakulna a. porfolió hozama és kockázaa, ha a korrelációs együhaó ( -0,6) lenne? a) E(r p )24% σ p 18,466% ~ 18,5% (8.600/(1+28,8%))+(5.900/(1+28,8%) 2 )+(8300/(1+28,8%) 3 ) , , , ,96 b) A porfolió hozama nem válozna, a szórása viszon csökkenne az erősebb negaív korreláció mia (16,53%) 40. Egy érékpapír-elemző H és G részvényre vonakozó becslései a kövekezők: E(r H )14,9% E(r G )12,8% β H 1,05 β G 0, Mekkora a C porfolió béája, ha udjuk, hogy ha az r m 9%, akkor r c 9%, és r m 22% eseén r c 3%. r1 r0 β (3% - 9%) / (22% - 9%) -0,46 r m 1 r m 0 A kockázamenes kamaláb (r f ) 10%, a piaci porfolió várhaó hozama 15%. a) Számísa ki, a befekeők milyen hozamoka várhanak el a ké részvényől. b) Rajzolja fel az érékpapír piaci egyenes (SML) és az összes hozamokkal kapcsolaos adao helyezze el a koordináarendszerben.

20 c) Mi javasolna azoknak a befekeőknek, akik H és G részvényekkel kapcsolaban a anácsá kérnék? a) A részvények hozama, ha a CAPM feléelei érvényesek: r H ,05 ( ) 15,25% r G ,95 ( ) 14, 75% c) Mind a ké részvény úlérékel, különösen a G részvény eseében, majdnem ké százalékkal alacsonyabb a jelenlegi hozam, min a kockáza alapján elvárhaó hozam. 41. Egy porfolió alkoó ö részvény kockázaival kapcsolaos információka az alábbi ábláza aralmazza: Részvény porfolióból (x i ) (σ i )% Részesedés a Becsül szórás β i A 0,10 22,0 0,9 B 0,30 30,0 1,3 C 0,25 24,0 0,7 D 0,20 20,0 0,8 E 0,15 25,0 1,2 A kockázamenes kamaláb 8%, a piaci porfolió várhaó hozama 14% és a hozam szórásá 20% körülinek becsülik. a) Számísa ki a porfolió várhaó hozamá és béájá, feléelezve, hogy a CAPM feléelei érvényesülnek. b) Számísa ki a porfolió piaci és egyedi kockázaá. c) Számísa ki, hogy B és C érékpapírok hozamának szórásaiból mekkora hányad ulajdoníhaó a piaci mozgásoknak. a) β p 0,1 0,9 + 0,3 1,3 + 0,25 0,7 + 0,2 0,8 + 0,15 1,2 1 Mivel a porfolió béája 1, így hozama megegyezik a piaci porfolió hozamával, ehá 14%. b) A részvények egyedi kockázaai σ i 2 β i 2 σ i 2 σ ei 2 σ ea ( 0, ) σ eb ( 1, ) σ ec ( 0, ) σ ed ( 0, ) σ ee ( 1, ) A porfolió eljes kockázaa: σ p ( β p 2 σ m 2 + σ ep 2 ) 1/2 A porfolió egyedi kockázaa: σ ep 2 Σ X i 2 σ ei 2 σ p 2 ( , , , , , ) 1/2 σ p 2 ( ,4 ) 1/2

21 σ p 21,3% A porfolió piaci kockázaa megegyezik a piaci porfolió kockázaával, mivel a béája 1. Tehá a porfolió piaci kockázaá reprezenáló szórás 20%, az egyedi kockázaa pedig 7,2%. c) R B 2 σ m 2 β B 2 / σ B ,69 / % R c ,49 / % Tehá B részvény hozamának szórásából 75%, C részvényéből pedig 34% ulajdoníhaó a piaci mozgásoknak 42. Egy pénzügyi elemző álal becsül érékek a kövekezők: A piaci porfolió szórása (σ m ) 9% C részvény hozamának szórása (σ C ) 15% D részvény hozamának szórása (σ D ) 24% Korrelációs együhaó a piaci porfolió és C részvény hozama közö (p Cm ) 0,9 Korrelációs együhaó a piaci porfolió és D részvény hozama közö (P Dm ) 0,4 a) Számísa ki C és D részvény béái. b) Melyik részvény kockázaa nagyobb egy diverzifikál porfolióban és egy nem diverzifikál porfolióban? a) β c 0, / 9 2 1,5 β c / 9 2 ~ 1,07 b) D részvény önmagában kockázaosabb, egy diverzifikál porfolióban viszon alacsonyabb a kockázaa. 43. Egy konzervaív és egy agresszív befekeési sraégia kockázara, hozamra vonakozó információi: Konzervaív sraégia Agresszív sraégia Eszköz Befekee Várhaó Becsül Eszköz Befekee Várhaó Becsül összeg (F) hozam béa összeg (F) hozam béa (%) (%) A ,0 0,8 X ,0 1,0 B ,0 1,0 Y ,0 1,4 C ,0 1,1 Z ,0 1,8 A kockázamenes kamaláb 7%, és a piaci porfolió várhaó hozama 13%. a) Számísa ki mind a ké porfolió várhaó hozamá és béájá! b) Az ado információk alapján a ké porfolió várhaó hozamkockáza ponjainak az érékpapír piaci egyenesen kellene-e feküdni? a) Konzervaív sraégia r p 12,6% β p 1 Agresszív sraégia

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez Képlegyûjeméy Dr. Horváh Zsuzsaa Pézügy I. A vállalkozások álaláos pézügyei Pézügy II. Vállalkozásfiaszírozás címû aköyveihez a PM pézügyi-számvieli és vállalkozási ügyiézõ szakképesíése számára Nemzei

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés Előadó: dr. Bozsik Sándor Vállalatértékelés Ajánlott szakirodalom: Aswath Damodaran: Befektetések értékelés Panem 2007 PriceWaterhouse: A részvényesi érték Tőzsdei szakvizsga felkészítő Közép-európai brókerképző

Részletesebben

Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége. képest megállapított, a BÉT által előzetesen

Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége. képest megállapított, a BÉT által előzetesen Határidős ügyletek A kontraktusok főbb jellemzői Kontraktusméret: egy kontraktusra szóló ajánlat legkisebb (oszthatatlan) mennyisége Elszámolóár: lóá az az ár, amelyet az adott nap végén é a BÉT megállapít.

Részletesebben

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai

Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma, fajtái, tőzsdei ügyletek típusai Tőzsde fogalma A tőzsde különlegesen szervezett, koncentrált piac, ahol tömegáruk kereskedése szigorúan előírt szabályok szerint történik. Homogén tömegáruk

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál Takács András, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje E-mail: takacsandras@ktk.pte.hu A vállalatértékelés elméleti

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben