( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?"

Átírás

1 Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik, hogy éven belül nincs kamajóváírás, azaz a képződö kama maga nem kezd el kamaozni. Ezálal a pénz időben lineárisan növekszik. Egy ado periódusú befekeés hozamá ehá egyszerű időarányosíással válják á éves szinre és hirdeik meg. Ez a konsrukció névleges kamalába, jele: k. A valódi éves hozam (r) eől elér (nagyobb lesz), ha a konsrukció olyan, hogy éven belül is van kamajóváírás. Mindig figyeljünk a kamaláb és hozam fogalom-pár helyes használaára! A mi beéünk egy negyedév ala az éves kamaláb negyedé, azaz 5% kamao fize. Ha ez egy év ala négyszer, kamaos kamaal újra befekejük, a végső őke összeg 1,05 4 1, 215- szerese az induló összegnek. Pl.: 1F-ból (C o ) 1,215F-unk (C 1 ) lesz egy év múlva. Ebből a hozam (r) éréke: C1 C C 0 0 1,25F 1F 1F 0,215 21,5% A hozam másképpen a nyereség és a befekee őke hányadosa. Eseünkben: 0,215F 1F 0,215 b) A hozam és a névleges kamaláb közi ászámíási képle: r k m m ahol m az egy éven belüli kamafizeési periódusok száma. A képle alapján: 0,2 r , Mekkora kamao kell meghirdeni, ha az akarjuk, hogy folyonos kamaszámíás melle, az effekív hozam 30% legyen? ln 1,3 0, ,24% Folyonos kamaszámíás melle a meghirdee névleges kamaláb (i) és az effekív hozam (r) közö az alábbi összefüggés áll fenn: ln r ) i ( r) e i 1 + Mivel a feladaban az effekív hozamo adák meg, az összefüggés első formájá lehe jól használni. Tehá az r-ből így kell meghaározni az i-.

2 3. Számísa ki, hány forin lenne a bankszámláján 7 év múlva, ha ma" F-o helyezne el és a bank évi 9% kamao ígér: a) évi kamafizeéssel b) félévenkéni kamafizeéssel c) negyedévenkéni kamafizeéssel d) folyamaos kamaozással. a) F b) F c) F d) F Egyszerű kamaos kama számíásával FV C r) F 0,09) F Az éven belüli kamafizeés (őkésíés) figyelembe véelével: FV FV m 7 2 k C 1 + m k C 1 + m 0, F m 7 4 0, F A folyamaos kamaozás képleének alkalmazásával: i FV C e F e 0, F F F 4. Ha egy évre az elvár hozam 25%, akkor mekkora a diszkonfakor? 0,8 A diszkonfakor az muaja meg, hogy a jelenérék hányad része a jövőéréknek. DF FV Mos r 0, 25. A jelenérék legyen 1, ekkor a jövőérék 1,25. DF 1 1,25 Megjegyzés: ha nem ponosan egy évről van szó, akkor is ez az összefüggés az időszakra számío eljes hozam és a diszkonfakor közö. Ha pl. 5 év ala lesz 1 forinból 1,25 akkor is a hozam (5 évre összességében) 25%, a diszkonfakor pedig 0,8. 5. Egy befekeési konsrukció feléelei a kövekezők: 2 millió forin befizeésével egy 10 éves járadéko lehe megszerezni, amelynek kifizeése minden év végén esedékes, nagysága előre rögzíe. Mekkora a járadékag minimálisan elvár nagysága, ha az elvár hozam évi 15%? Segíő adaok: annuiásfakor(10év, 15%) 5,019, diszkonfakor (10év, 15%) 0,247. 2mF 398,5eF 5,019 Az ilyen pénzáramlás annuiásnak nevezzük. Az annuiás jelenérék-számíásának egyszerűsíő képlee: ahol 1 C 1 r 0,8 1 r)

3 C az évene (időszakonkén) megkapo összeg (a járadékag), r Ebből az az egy időszakra juó elvár hozam, pedig az időszakok száma r 1 ( + r) kifejezés az AF (,r) (annuiásfakor és r paraméerek melle). Mos éppen 10év és r 15% melle az annuiásfakor: 5, , ,15) 10 5,019 Az annuiásfakor ehá azaz érék, amellyel a járadékago megszorozva éppen a jelenéréke kapjuk: Ebből a járadékag éréke: C AF, C AF (, r ) ( r ) Az annuiás jelenéréke a mosani befizeés kell, hogy legyen, ehá a járadékag: C AF ( 10év, r 15% ) 2mF 398,5eF 5, Az alábbi ké fizeési konsrukció közül válaszha: a) egy összegben kifizei a 2 millió forinos véeli ára mos, vagy b) ké éven á, állandó havi örleszésekkel fogja kifizeni, amelynek első részlee egy hónap múlva lesz esedékes. Mekkora a reális örlesző részle az uóbbi eseben, ha az éves névleges kamaláb 24%? (AF annuiásfakor, DF diszkonfakor) 2mF AF ( 24,2% ) 105.7eF Az előző kérdéshez hasonlóan ismé annuiásról van szó. Az ismerelen megin a járadékag, vagyis hogy havona mekkora öszszege kell fizeni. Az annuiás alapképleéből levezeve: ebből C AF, C AF (, r ) ( r ) Arra kell figyelni, hogy a periódus nem egy év, hanem egy hónap. () éréke ehá nem 2, hanem 24, hiszen 24 befizeésről van szó. Az egy időszakra juó hozam pedig az éves kamaláb 12-ed része: A képle ehá: r havi 24% 12 2%

4 C AF pv ( 24, r 2% ) C1 r g 7. Egy örökjáradék-kövény 10 millió F-os árfolyamon szerenének kibocsáani. A kövény évene egyszer fix összege fize, legközelebb éppen egy év múlva. Mennyi legyen a járadékag, ha az elvár hozam évi 20% 10 mf 0,2 2mF Ezúal örökjáradékról van szó, hiszen a pénzsoroza a végelenig ar. Az örökjáradék képlee: C r Ebből C, azaz a járadékag nagysága: C r 10 mf 0,2 2mF 8. Ön egy olyan vállalkozásba fekene, amely a: kövekező év végén várhaóan 1mF-o jövedelmez, majd ez az összeg minden évben 10%-kal nő beláhaalanul hosszú ideig. Megéri-e 10mF-o a vállalkozásba fekeni, ha az elvár éves hozam 20%? 1 N közömbös 0,2,01 Ezúal egyenlees üemben növekvő örökjáradékról van szó, hiszen a soroza a végelenig ar, de minden évben 10%-kal nő az egyes pénzáramlások éréke. Az egyenlees üemben növekvő örökjáradék összegképlee: ahol C 1 az első időszak végén esedékes összeg g az időszakra juó növekedési üem. Mos a pénzáramlások éréke: A vállalkozás N-je: 1mF 1mF 10mF 0,1 ( 0,2 0,1) N C 10mF 10mF 0 Ha az N0, akkor közömbös a megvalósíás millió F-o kölcsön kapo 5 évre, évi 15%-os kamara, melye egyenlő részleekben kell visszafizenie. Mennyi lesz az éves örlesző részle összege? F Az éves kölség egyenérékes, azaz a járadékszámíásnál használ annuiás fakor képleé kell alkalmazni, vagyis örlesző részle C r jelenérék annuiás fakor r) 0

5 8mF C F ,15 0,15) 10. Egy vállalkozó 40 millió F hiel kapo a bankól 18%-os kamaláb melle. 8 éves lejárara. A kölcsön egyenlő részleekben kell visszafizenie. Mekkorák ezek a részleek? Az első örlesző részleből mennyi lenne a kama, és milyen összeggel csökkenne a őkearozás? a) F b) kama: F őkeörleszés: F Az éves kölség egyenérékes képleével: kama: örlesző részle C r jelenérék annuiás r) fakor 40mF C F ,18 0,18) F 18% F 11. Ö év múlva 2,5 millió F-ra lesz szüksége. Mekkora összege kellene ma elhelyezni a bankban, ha évi 20%-os beéi kamara számíha? Mekkora összege kellene minden évben (év elején) megakaríani, hogy ugyanez a cél elérje? a) F b) F Az ö év múlva esedékes 2,5mF jelenéréke: C5 2,5mF F 5 r) 0,2) Az évenkéni megakaríásokkal ugyanez a jelenéréke kell elérnünk, ehá éves kölség egyenérékessel: örlesző részle C 5 jelenérék lízing r 1 1 jelenérék fakor 1+ AF 1 1 r) F C F ,2 0,2) 12. Eredeileg az erveze, hogy 10 éven kereszül évi 10 ezer forino helyez el a bankszámláján. Az első négy évben minden év végén be is fizee a 10 ezer forinoka. A későbbi megakaríásai azonban más formában fekee be. Mekkora összege vehee fel a 10. év végén a bankszámlájáról, ha az évi kamaláb 12% vol?

6 94.335F Az évenkéni azonos összeg befizeése annuiás jelen, melynek jelenéréke a képle alapján: C 1 1 r 1 r) 1 C 1 r 1 r) F F 4 0,12 0,12) Ennek a jelenéréknek a 10. év végén esedékes jövőéréke: FV r) ,12) F 13. Egy bank 20%-os névleges kamaláb melle negyedévenkéni kamajóváírás ígér a beéeseknek. Mekkora összege kellene minden negyedév végén elhelyezni a beészámlán. ha az akarja, hogy az 5. év végén 100 ezer forinja legyen? 3.024F A 100 ezer forin jelenéréke a őkésíés gyakoriságának figyelembe véelével C r 1 + m F 0, m F Ez jelenéréke felhasználva az annuiás képleével mely nemcsak az éves, hanem a havi, negyedéves kifizeésekre is alkalmazhaó, de ekkor az éves névleges kamaláb havi, negyedévi részével számolva a járadékag: F C F ,2 4 0,2 4) 14. Egy öéves kövény egyenleesen, évi 20%-o örlesz, és évi 20% kamao is fize. Mekkora az uolsó fizeőrészle nagysága, ha az induló névérék 1.000F vol? 240F a) Az egyenlees örleszés az jeleni, hogy időszakról időszakra (alapelvkén évene) azonos nagyságú a őkeörleszés. Ez az is jeleni, hogy évről évre a őkeörleszésnek megfelelően kisebb lesz a kövény fennálló névéréke, ami uán a kamaoka kell fizeni. Így az éves kamafizeés egyre kisebb lesz, a kövény cash-flow-ja is folyamaosan csökken, A mi kövényünk cash-flow-ja ö évre: Évek Tőkeörleszés Fennálló névérék (év végén) Kamafizeés Cash-flow (őkeörleszés + kama) Az uolsó év cash-flow-ja ehá 240F

7 b) Gyors megoldás: lejárakor egy kövény cash-flow-ja megegyezik az akkor fennálló névérék és a fizeendő kama öszszegével: ( + k ) névérék Cash flow 1, ahol k a kövény névleges kamalába, a kamafizeési periódus hossza. A mi kövényünk névéréke a lejára elő 200F, évene fize 20% kamao azaz 40F a kamafizeés; ez együ 240F. 15. Egy öéves fuamidejű kövény három évvel ezelő bocsáoak ki. A kövény konsrukciója: évene 20% kamafizeés, örleszés a három uolsó évben, %-os arányban. A kövény címleéréke F. Mekkora a kövekező fizeőrészle, ha az idén esedékes pénzeke már felveük? 5.600F a) Írjuk fel a kövény cash-flow-já a kibocsáásól: Évek Tőkeörleszés Fennálló névérék az év végén Kamafizeés Cash flow (kamafizeés + örlesz) b) Gyors megoldás: a negyedik évi cash flow- kell kiszámíani. A kövény addig 20%-o örlesze, fennálló névéréke 80%, azaz 8.000F. Ezér jár 1.600F kama, plusz ebben az évben esedékes 4.000F őkeörleszés; összesen F. 16. Mekkora lesz egy négyéves fuamidejű F címleérékű, a ké uolsó évben ké egyenlő részleben örlesző. 30%-os névleges kamalábú kövény éréke közvelenül a lejára elő, ha az elvár hozam 20%? 3.250F a) Írjuk fel a kövény cash-flow-já: Év Tőkeörleszés Fennálló névérék az év végén Kamafizeés Cash-flow örleszés + kamafizeés A kövény háralévő cash-flow-ja lejárakor 3.250F. Mivel ez egyből esedékes, ez lesz egyben a jelenéréke is. b) Gyors megoldás: A kövény cash-flow ja lejárakor a névérék (1+k)-szorosa (ha évene fize kamao). Ez egyben az elmélei árfolyam is: k) 2.500F 1,3 3. F ( bruó) árfolyam névérék 250 Mi mos a 3. fizeőrészle uán vagyunk, a 4. részle 5.600F.

8 17. Ké vállalai kövény adaai: Névleges kamaláb/év Lejára(év) Névérék $ A 5% B 20% A piaci kamaláb 11%. Mennyiér lehe ma eladni a ké kövény? a) r 0, 05 n 18. Egy részvény közvelenül az oszalékfizeések elő veszünk meg, 100F-os áron. A részvény még a héen 10F oszaléko fize. Egy év múlva, közvelenül a szinén 10F-os oszalék felvéele uán, 110F-ér adjuk el. Mekkora a realizál hozam? 33,3% Nézzük a részvényvásárlás cash-f1ow-já! Vásárláskor: C (véelár) + 10 (oszalék) -90 Eladáskor: C 1 10 (oszalék) (eladási ár) 120 Hozam: (120-90)/9033,3% b) P örleszés + kama 0 5év T 1.000$( névérék) örleszés T r) ,11 0, ,1 1,11 5 rn T r 5 893,5 1 kamaok annuiás P 0 893, , ,3 P ,11 + ( ,2) 0,11 184, , r) 1.081,1 (Közvelenül oszalékfizeés elői időponban az oszalékfizeéssel korrigálni kell a részvény árfolyamá, hogy az alaphelyzenek megfelelő ex dividend - oszalékfizeés uáni - árfolyamo megkapjuk.) 19. X ársaság az eszközei 40%-ban adóssággal, 60%-ban sajá őkével finanszírozza. A ársaság olyan ágazaban kíván befekeni, amellyel kapcsolaban nincsenek apaszalaai. A pénzügyi elemzők a beruházás érékelésekor három olyan cég adaai veék alapul, amelyek a kérdéses üzleágban evékenykednek. A három cég béájának álaga 1,2; őkeszerkezeükben a hielek aránya álagosan 50%. Adózás ekineében nincs különbség a cégek közö, valamennyien 20%-os adókulccsal számolnak. A kockázamenes kamaláb 10%, a piaci porfolió kockázai prémiuma 5%. a) Számísa ki az új beruházás üzlei kockázaá (becsül eszközbéájá), és elvár hozamá! b) Számísa ki a részvényesek kockázaá kifejező béá ha a ársaság nem kíván a őkeszerkezeén válozani, és a hielei kockázamenesnek ekinheők!

9 A feladao ké lépésben kell megoldani: i) Kiszámíjuk az ágaza üzlei kockázaá, ami az eszközök béája fejez ki. Ha egy cég adóssággal is finanszíroz (pénzügyi őkeáéel), akkor a cég, azaz a részvények béája nagyobb, min az eszközök béája. Ha viszon 0, D E akkor β β E A Ha a cég nem finanszíroz adóssággal, akkor β U (nem őkeáéeles, unlevered cég béája): β U β E / [ 1 + ( 1 c ) D / E ] 1,2 / [ 1 + ( 1 0,2 ) 1 ] 1,2 / 1,8 0,67 Ha ehá a cégek őkeszerkezeében nem 50%, hanem 0 lenne az adósság, akkor a béa csak a piaci üzlei kockázao ükrözné. ii) "X" ársaság részvényei béájának kiszámíása a ársaság álal erveze őkeszerkezenek megfelelően. β E β U [ 1 + ( 1 c ) D / E ] 0,67 ( 1 + ( 0,8 40 / 60 ) 0,67 1,53 1,03 Ha a ársaság csak sajá őkével finanszírozna, a részvényesek csak az üzlei kockáza vállalásáér kapnának prémiumo és az elvárhaó (megköveelheő) hozam 13,35% lenne. r ,67 (15-10) 13,35% A meglévő őkeszerkeze melle a részvényesek az üzlei kockázaon úl pénzügyi kockázao is vállalnak, ezér ha a CAPM feléelezései érvényesülnek, akkor az álaluk elvárhaó hozamnak 15,15% kell lennie. r ,03 ( ) 15,15% 20. Egy beruházási javasla és a piaci porfolió leheséges hozamai, valamin a hozamok bekövekezésének valószínűségé az alábbi adaok szemléleik: Becsül hozam % Valószínűség Beruházás Piac 0, , , a) Ha a kockázamenes kamaláb 8%, mennyi a beruházás várhaó és elvár hozama? b) Ha a cég jelenlegi álagos őkekölsége 12%, elfogadhaó-e a beruházás? a) A piaci porfolió várhaó hozama: r , , ,4% A beruházás várhaó hozama: r 0, ,4 12+0,3 9 12,6% A beruházás hozamának szórása: σ 3,14%

10 A piaci porfolió hozamának szórása: σ m 2,37% A beruházás hozamának kovarianciája a piaci porfolió hozamával: 0,3 ( + 4,4 ) ( + 2,6 ) + 3,432 0,4 ( - 0,6 ) ( + 0,6 ) -0,144 0,3 ( - 3,6 ) ( - 3,4 ) +3,672 σ im 6,96 A beruházás béája: β 6,96 / 5,64 1,23 A beruházás elvár, a piaci kockázaal arányos hozama: r 8 + 1,23 ( 13,4-8 ) 14,64% b) A beruházás várhaó hozama kisebb, min a beruházás kockázaossága alapján megköveelheő hozam, ezér a beruházási javaslao el kell uasíani. 21. Egy vállalao 40 százalékban kockázamenes hielből finanszíroznak. A kockázamenes kamaláb 10 százalék, a várhaó piaci hozam 20 százalék, a részvény béája pedig 0,5. Mekkora a vállalai őkekölség? r f 0,1 r m 0,2 β A β E E / ( E + D ) + β D D / ( E + D ) β E 0,5 β D 0 β A 0,5 0, ,4 0,3 r A r f + β A ( r m -r f ) 0,1 + 0,3 (0,2-0,1) 0,13 azaz 13% 22. A Tilioli szállímányozó R.-nek három részlege van. Ezek éréke a vállala egészének arányában: Tili részleg: 40%, Toli részleg: 40%, Csuszi részleg: 20%. Az elvár piaci hozam 20%, a kockázamenes kamaláb 10%. A CAPM feléelei eljesülnek. A vállala evékenységé 30%-ban kockázamenes hielből finanszírozzák. Az egyes részlegek őkekölségé az alábbi piaci versenyársak adaaiból becsülék: Becsül üzlei kockáza (becsül eszköz béa) Huzi R. 0,4 Voni RT. 1,2 Elhuz RT. 0,8 a) Haározza meg az egyes részlegekől elvár hozamo! b) Becsülje meg a vállala egészének piaci kockázaá és elvár hozamá! c) Mennyi a vállala részvényeinek kockázaa és elvár hozama? a) r A TILI 0,1 + 0,4 ( 0,2 0,1 ) 14% r A TOLI 0,1 + 1,2 ( 0,2 0,1 ) 22% r A CSUSZI 0,1 + 0,8 ( 0,2 0,1 ) 18% b) r A 0, , , % β ( r A r f ) / ( r m r f ) ( ) / ( ) 0,8 c) 0,8 0, ,7 β E β E 1,14

11 r E ,3 / 0,7 ( ) 21,43% 23. Az óragyárás kockázaa alaa marad az álagos piaci kockázanak, béája 0,8. A piacon ké hasonló, azonos őkekölségű óragyár küzd egymással. A Bim-Bam Óraipari vállalanál az idegen források aránya 1/3, a Tik-Tak Óragyáró R.-nél 1/5. A Bim-Bam részvényeiől elvár hozam 20%, kövényeiől elvár hozam 15%, kövényeinek béája 0,5. A T-T óragyáró kövényeiől elvár hozam 10%. A CAPM feléelei eljesülnek. a) Mekkora a kockázamenes kamaláb és a piaci porfolió hozama? b) Mekkora a Tik-Tak óragyár részvényeinek kockázaa és hozama? Bim-Bam β A 0,8 0,8 Tik-Tak D / ( D + E ) 1 / 3 1 / 5 r E 20% r D 15% 10% β D 0,5 a) r A 2 / 3 0,2 + 1 / 3 0,15 18,3% r A r f + β A ( r m r f ) r D r f + β D ( r m r f ) 18,3 r f + 0,8 ( r m r f ) r f 18,3-0,8 ( r m r f ) 15 r f + 0,5 ( r m r f ) 15 18,3-0,8 ( r m r f ) + 0,5 ( r m r f ) ( r m r f ) 11 r f 18,3-0,8 11 9,5% b) 18,3 4 / 5 r E + 1 / 5 10 r E 20,4% r E r f + β E ( r m r f ) 20,4 9,5 + β E 11 β E 0, A kockázamenes kamaláb 7%, a piaci kockázai díj 7,9%. a) Számísa ki a Idaho Power vállalai őkekölségé a CAPM segíségével, ha udjuk, hogy a kövényesek álal elvár hozam 10%, a részvények béája 0,6. A kövények piaci érékének részaránya a őkeszerkezeben 30%. b) Az Idaho Power szerene megvalósíani egy olyan beruházás, melynek kockázaa közel azonos a vállala álagos kockázaával. A beruházás az első évben becslések szerin 1,5 millió dollár hoz. A projek jelenéréke ezek alapján $. Tudomásunkra ju azonban, hogy a echnológiai fejleszés akadozik, fel kell készülnünk arra, hogy egy év múlva csak 0,3 valószínűséggel kapjuk meg az 1,5 millió dolláros jövedelme. Előrejelzés készíenek, melynek eredménye a kövekező: Egy év múlva leheséges Valószínűség pénzáramlás /millió$/ 1,6 0,1

12 1,5 0,3 1,2 0,2 0,8 0,15 0,5 0,15 0 0,1 Számolja ki a pénzáramlás várhaó éréké és jelenéréké! Haározza meg a 1,5 millió dollárra alkalmazandó új diszkonlába! a) r F 0,07; r M - r f 0,079; D/D+E 0,3; r D 0,1; β E 0,6 r A r f + β A * /r M - r f / r D r f + β D * /r M - r f / 0,1 0,07+ β D *0,079 β D 0,03/0,079 0,3797 β A 0,3*0,38 + 0,7*0,6 0, ,42 0,534 r A 0,07 + 0,534 * 0,079 0,1121 /11,21%/ b) Várhaó érék: 0,16 + 0,45 + 0,24 + 0,12 +0, ,045 millió $ 1,045/1, $ /1+r r 1,5963 r 59,63 % Az új diszkonláb irreálisan magas, hiszen annak a valószínűsége, hogy a várhaó jövedelem $, a harmadára csökken. 25. A Joo-ing Oil Company szerene egy olyan beruházás megvalósíani, mely az első évben 500 ezer dollár hoz, a kockázaa pedig megegyezik az egész vállala kockázaával. A vállalai őkekölség 15%. a) Számísa ki a beruházás jelenéréké! b) Tudomásunkra ju, hogy a echnológiai fejleszés akadozik, így az 500 ezer dollár csak 0,4 valószínűséggel hozza a beruházás, 200 ezre hoz 0,3 valószínűséggel és 300 ezre 0,3 valószínűséggel. Haározza meg. a pénzáramlás várhaó éréké és új jelenéréké! Haározza meg az 500 ezer dollárra alkalmazandó új diszkonlábaka! a) 500/1,15 434,78 ezer $ b) A pénzáramlás várhaó éréke: 500*0, *0, *0,3 350 ezer $ 350/1,15 304,34 ezer $ diszkonláb: 500/1+r 304,3 26. A Tipiopi cipőipari R. őkeszerkezee a kövekező: Forrás Béa Piaci érék(mf) Hiel Elsőbbségi részvény 0,2 40 Részvény 1,2 200 Mekkora a vállala eszközeinek béája?

13 β A ( 100 / ) + ( 40 / 340 0,2) + ( 200 / 340 1,2) 0, Egy cég pénzgazdálkodásáról az alábbi információkkal rendelkezünk: - a minimális pénzkészle $ - a napi pénzáramlás varianciája (napi 2500 a szórás) - a kamaláb napona 0,025 % (éves szinen 9 %) - az érékpapír-ranzakció kölsége 20 $ Adjon dönési anácso a pénz és az érékpapír közöi áválásra. (Használja a Miller-Orr modell!) Az alsó és a felső korlá elérése: 3*ranzakciós kölség * pénzáramlás varianciája elérés 3* 3 4 * napi kama 3* 3 (3* 15.-$* ) / (4* 0,00025) $ vásárlás: felső korlá - visszaérési pon , ,7 $ 28. Egy vállala a ermeléshez szükséges anyagból évene kgo használ fel. Az anyag egységára 2,20F/kg. Az egyszeri beszerzési kölség 35F, a készleezési kölség az álagkészle 18%- eszi ki. A vállala az év minden napján dolgozik. a) Állapísa meg az éves megrendelések opimális számá. b) Mekkora a gazdaságos rendelési nagyság? c) Az opimális rendelési nagyság hány napi szükséglee elégí ki? R kg éves anyagszükségle C 2,2 db anyag egységára S 35 F egyszeri beszerzési kölség I 18 % készlekölség az ál. készle %-ban felső korlá: elérés + alsó korlá $ Mn 365 visszaérési pon: alsó korlá + elérés / , ,3 $ a) N A*I/2S R*C*I / 2S *2,2*0,13/2*35 7,52 Az éves megrendelések opimális száma : 8

14 b) Q 2*R*S/C*I 2*10.000*35/2,2*0, ,5 A gazdaságos rendelési nagyság: 1329,5 c) D 2*Mn 2 *S/R*C*I 2*365 2 *35/10.000*2,2*0,18 48,5 A rendelésállomány 48,5 napi szükséglee fedez. 29. Egy 2F-os alkarészből havona 125 darabo használunk fel. A beszerzési kölség alkalmankén 15F, készleezési kölség az álagkészle 25%-a. Q 2*1500*15/2*0, Opimális beszerzési nagyság: 300 db/alkalom b) Bizosíási díj: Q 500 db eseén 122F Q 300 db eseén 95 F beszerzési kölség készlearási kölség Q 500 eseén: (12hó*125db/500) * 15 + (12*125/500)* F Q 300 eseén: (12*125/300) * 15 + (12*125/300) * F. Kedvezőbb, ha as egyszeri beszerzés 500 db-ra emeljük. a) Állapísa meg az opimális beszerzések számá! b) A szállíáskor felmerülő bizosíási díj 300 db uán 95 F, 500 db uán 122 F. Érdemes-e az egyszeri beszerzés 500 darabra emelni? darabo használunk fel egy alkarészből évene, melynek egységára 25F. Beszerzési kölség 50F. Készleezési kölség az álagkészle 15%-a. S 15 F I 25 % C 2 F/db R a) N 1500*2*0,25/2*15 5 Opimális rendelések száma: 5 a) Mennyi a beszerzések opimális száma egy év ala? b) Mekkora az opimális rendelési nagyság? c) Az opimális rendelés hány napi szükséglee elégí ki 365 napos munkaév eseén?

15 R 1000 db C 25 FT/db S 50F I 15 % a) N R*C*I / 2S 6,1 A beszerzések opimális száma: 7 alkalom /év számísa ki, hogy opimális eseben hány alkalommal célszerű beszerezni az A alkarész? b) Számísa ki, hogy érdemes e az egyszeri beszerzés 8.000db-ra növelni, ha ezzel az egyszeri beszerzési kölség csak 38%-kal növekszik? A áblázaban jelölje X -szel, hogy melyik egyszeri beszerzés melle lesz az egyszeri beszerzési kölség alacsonyabb? b) Q 2*R*S/C*I 163,3 db Opimális rendelési nagyság. 164 db A számolás során 2 izedes jegy ponossággal számoljon, de szükség eseén az adaoka érelemszerűen egész számkén haározza meg! c) D 2*Mn 2 *S/R*C*I 2*365 2 *50/1000*25*0,15 59,6 nap vagy 365/6,1 59,6 nap Az egyszeri beszerzés 59,6 napi szükséglee elégí ki. Q 2 R S c I (( )/(65 0,14)) * 31. Vállalaunk db A alkarész használ fel évene evékenységéhez. Az alkarész egységára 65F/db. A beszerzési oszály adaai szerin az egyszeri beszerzési kölség 3.470F, amely aralmazza a szállíással és a bizosíással kapcsolaos kölségeke is. A rakározással kapcsolaos kölségeke a vállala a mindenkori álagkészle érékének arányában haározza meg, amely eseünkben 14%. a) Haározza meg a feni feléelek melle, hogy az A alkarészből mekkora az egyszeri opimális beszerzési mennyiség, feléelezve, hogy a vállala egyenleesen használja fel az alkarészeke, és N R c I (( ,14)/( )) 0.5 9* 2 S Beszerzé sikölsé g R Q S * Q eseén: N(52.100/6.303)*9, N S Q eseén: N(52.100/8.000)*7, N S7 (3.470 (1+0,38))33.520,2

16 * érelemszerűen egészre kerekíve! 32. Egy vállala pénzgazdálkodására vonakozóan a kövekező adaoka ismerjük: Elé ré s Tranzakció s kölsé g Pénzáramlá s var ianciája 4 Napi kama - ahhoz, hogy a vállala megfeleljen bankja elvárásának és folyamaos fizeési köelezeségeinek is elege udjon enni az előző évek apaszalaai alapján legalább F szabad pénzeszközzel kell folyamaosan rendelkeznie - az előző évi napi pénzforgalmának elemzése uán kiszámíoák, hogy pénzállományuk szórása vol - érékpapír befekeéssel a vállala 39% álaghozamo realizálha, egy érékpapír-ranzakcióér álagosan 6.137F- kell fizeni a lebonyolíó brókercégnek. a) A Miller-Orr modell segíségével haározza meg a szabad pénzeszközök felső korlájá, és a visszaérési pono. b) A modell szerin hány F- kell érékpapír vásárlásra fordíania a vállalanak, amikor a pénzkészle eléri a felső korláo, és hány F érékű érékpapír kell eladnia, amikor a pénzállomány az alsó korláig süllyed? pénzáramlás varianciája: σ napi kama 39% / 365 0,11% Elérés 3 (( )/(4 0,11%)) 1/ F Felső korlá Alsó korlá + Elérés (F) Visszaérési pon Alsó korlá + (Elérés / 3) ( / 3) (F) Érékpapír vásárlás: Felső korlá -Visszaérési pon F Érékpapír eladás Visszaérési pon - Alsó korlá (F) Mindké kérdésre ezer F-ra kerekíve adja meg a válaszá! 33. Mekkora a áblázaban levő részvények béa éréke?

17 Várhaó részvényhozam, Várhaó részvényhozam, Részvény ha a piaci hozam, r m -10% ha a piaci hozam, r m +10% 34. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés: 110$ az első évben és 121$ a második évben. A kockázamenes kamaláb 5%, a becsül piaci kockázai díj 10%, a projek béája pedig 0,5. Ha egy állandó, a kockázao is kifejező diszkonráá használunk, mekkora a projek jelenéréke? A B C D E r r f + β /r m - r f / r m - r f 0,1 r 0,05 + 0,5 * 0,2 0,1 β 0,5 r f 0,05 110/(1+r) + 121/ (1+r) részvény hozamának válozása / piaci hozam válozása β A: β 20/20 1; B: β 40/20 2; C: β 30/20 1,5 35. Egy projek kölsége dollár és a kövekező évben egyszeri dollár pénzáramlás eredményez. A projek béája 2, a piaci kockázai díj (r m -r f ) 8%. Használjuk fel a CAPM- a őke alernaívakölségének és a projek jelenérékének meghaározásához (felesszük, hogy r f 7%)! D: β 0/20 0; E: β -20/20-1 r r f + β / r m - r f / 0, * ,23 azaz 23%

18 (80 / 1,13) + (100 / 1,13 2 ) 149,11 ezer $ / $ N $ 37. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés ezer F-ban a kövekező: 36. Egy projek pénzáramlásaira vonakozó előrejelzés: az első évben 80 ezer dollár, a második évben 100 ezer dollár jövedelmez. Számísa ki a projek jelenéréké, ha a projek béája 0,5, a piaci kockázai díj 8%, a kockázamenes kamaláb pedig 9%! C 0 C 1 C 2 C A piacról a kövekező információka ismerjük: β 0,5 r m - r f 0,08 az állampapírok hozama: 9%, a gazdaságra jellemző álagos hozam: 31%, és a projek becsül béája: 0,9. r r f + β / r m - r f / 0,09 + 0,5 * 0,08 0,13 r f 0,09 Felada: Mi lesz az az alernaív őkekölség, amelyik kifejezi a projek kockázaá is? A kockázao is kifejező alernaív őkekölség melle mekkora lesz a projek neó jelenéréke?

19 Számíásai során ké izedes jegyig számoljon! 39. Ké részvény, A és B várhaó hozama és a hozamok varianciája a kövekező: E(r A )20% E(r B )30% 0,9 + 0,9 (0,31 0,9) 28,8% σ A σ B a) Számísa ki egy olyan porfolió várhaó hozamá és szórásá, amely 60%-ban A részvényből és 40%-ban B részvényből áll, ha a részvények hozama közöi korrelációs együhaó ( - 0.5). N C C r) b) Hogyan alakulna a. porfolió hozama és kockázaa, ha a korrelációs együhaó ( -0,6) lenne? a) E(r p )24% σ p 18,466% ~ 18,5% (8.600/(1+28,8%))+(5.900/(1+28,8%) 2 )+(8300/(1+28,8%) 3 ) , , , ,96 b) A porfolió hozama nem válozna, a szórása viszon csökkenne az erősebb negaív korreláció mia (16,53%) 40. Egy érékpapír-elemző H és G részvényre vonakozó becslései a kövekezők: E(r H )14,9% E(r G )12,8% β H 1,05 β G 0, Mekkora a C porfolió béája, ha udjuk, hogy ha az r m 9%, akkor r c 9%, és r m 22% eseén r c 3%. r1 r0 β (3% - 9%) / (22% - 9%) -0,46 r m 1 r m 0 A kockázamenes kamaláb (r f ) 10%, a piaci porfolió várhaó hozama 15%. a) Számísa ki, a befekeők milyen hozamoka várhanak el a ké részvényől. b) Rajzolja fel az érékpapír piaci egyenes (SML) és az összes hozamokkal kapcsolaos adao helyezze el a koordináarendszerben.

20 c) Mi javasolna azoknak a befekeőknek, akik H és G részvényekkel kapcsolaban a anácsá kérnék? a) A részvények hozama, ha a CAPM feléelei érvényesek: r H ,05 ( ) 15,25% r G ,95 ( ) 14, 75% c) Mind a ké részvény úlérékel, különösen a G részvény eseében, majdnem ké százalékkal alacsonyabb a jelenlegi hozam, min a kockáza alapján elvárhaó hozam. 41. Egy porfolió alkoó ö részvény kockázaival kapcsolaos információka az alábbi ábláza aralmazza: Részvény porfolióból (x i ) (σ i )% Részesedés a Becsül szórás β i A 0,10 22,0 0,9 B 0,30 30,0 1,3 C 0,25 24,0 0,7 D 0,20 20,0 0,8 E 0,15 25,0 1,2 A kockázamenes kamaláb 8%, a piaci porfolió várhaó hozama 14% és a hozam szórásá 20% körülinek becsülik. a) Számísa ki a porfolió várhaó hozamá és béájá, feléelezve, hogy a CAPM feléelei érvényesülnek. b) Számísa ki a porfolió piaci és egyedi kockázaá. c) Számísa ki, hogy B és C érékpapírok hozamának szórásaiból mekkora hányad ulajdoníhaó a piaci mozgásoknak. a) β p 0,1 0,9 + 0,3 1,3 + 0,25 0,7 + 0,2 0,8 + 0,15 1,2 1 Mivel a porfolió béája 1, így hozama megegyezik a piaci porfolió hozamával, ehá 14%. b) A részvények egyedi kockázaai σ i 2 β i 2 σ i 2 σ ei 2 σ ea ( 0, ) σ eb ( 1, ) σ ec ( 0, ) σ ed ( 0, ) σ ee ( 1, ) A porfolió eljes kockázaa: σ p ( β p 2 σ m 2 + σ ep 2 ) 1/2 A porfolió egyedi kockázaa: σ ep 2 Σ X i 2 σ ei 2 σ p 2 ( , , , , , ) 1/2 σ p 2 ( ,4 ) 1/2

21 σ p 21,3% A porfolió piaci kockázaa megegyezik a piaci porfolió kockázaával, mivel a béája 1. Tehá a porfolió piaci kockázaá reprezenáló szórás 20%, az egyedi kockázaa pedig 7,2%. c) R B 2 σ m 2 β B 2 / σ B ,69 / % R c ,49 / % Tehá B részvény hozamának szórásából 75%, C részvényéből pedig 34% ulajdoníhaó a piaci mozgásoknak 42. Egy pénzügyi elemző álal becsül érékek a kövekezők: A piaci porfolió szórása (σ m ) 9% C részvény hozamának szórása (σ C ) 15% D részvény hozamának szórása (σ D ) 24% Korrelációs együhaó a piaci porfolió és C részvény hozama közö (p Cm ) 0,9 Korrelációs együhaó a piaci porfolió és D részvény hozama közö (P Dm ) 0,4 a) Számísa ki C és D részvény béái. b) Melyik részvény kockázaa nagyobb egy diverzifikál porfolióban és egy nem diverzifikál porfolióban? a) β c 0, / 9 2 1,5 β c / 9 2 ~ 1,07 b) D részvény önmagában kockázaosabb, egy diverzifikál porfolióban viszon alacsonyabb a kockázaa. 43. Egy konzervaív és egy agresszív befekeési sraégia kockázara, hozamra vonakozó információi: Konzervaív sraégia Agresszív sraégia Eszköz Befekee Várhaó Becsül Eszköz Befekee Várhaó Becsül összeg (F) hozam béa összeg (F) hozam béa (%) (%) A ,0 0,8 X ,0 1,0 B ,0 1,0 Y ,0 1,4 C ,0 1,1 Z ,0 1,8 A kockázamenes kamaláb 7%, és a piaci porfolió várhaó hozama 13%. a) Számísa ki mind a ké porfolió várhaó hozamá és béájá! b) Az ado információk alapján a ké porfolió várhaó hozamkockáza ponjainak az érékpapír piaci egyenesen kellene-e feküdni? a) Konzervaív sraégia r p 12,6% β p 1 Agresszív sraégia

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez Képlegyûjeméy Dr. Horváh Zsuzsaa Pézügy I. A vállalkozások álaláos pézügyei Pézügy II. Vállalkozásfiaszírozás címû aköyveihez a PM pézügyi-számvieli és vállalkozási ügyiézõ szakképesíése számára Nemzei

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

Pénzügyi számítások. oldal Pénzügyi számítási segédlet 1.16. 1.7. 1.8. 1.17. 1.9. 1.18. 1.10. 1.19. 1.11. 1.12. 1.20. 1.13. 1.21. 1.14. 1.22. 1.15.

Pénzügyi számítások. oldal Pénzügyi számítási segédlet 1.16. 1.7. 1.8. 1.17. 1.9. 1.18. 1.10. 1.19. 1.11. 1.12. 1.20. 1.13. 1.21. 1.14. 1.22. 1.15. Pénzügyi számítási segédlet 1.7. A negyedéves névleges kamatláb évi 12%. Ekkor az effektív kamatláb (hozam) a) r = (1+0.12/4) 4 b) r = (1+0.12) (1/4) 1 c) r = (1+0.12) 4 1 d) r = (1+0.12/4) 4 1 1.8. Mekkora

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügyi alapismeretek tárgyból SZIE GTK BSc III. évf. Gazdasági és vidékfejlesztési valamint Informatikus

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat Pénzügy feladatok 1. feladat Egy vállalkozás devizaszámláján 25.000 GBP található, amelyet a vállalkozás USD-re szeretne átváltani. A vállalkozás számlavezető bankja az alábbi árfolyamokat jegyzi: 366,2495

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV 7. Fejezet A TŐKE KÖLTSÉGE 7.1.2 Saját tőke költsége D =hitel tőkeköltsége. i =névleges kamatláb, kötvény esetén n. P n =a kötvény névétéke. =a kötvény áfolyama. P 0 Hitel típusú foások tőkeköltsége, (T

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege VÁLLALATI PÉNZÜGYEK II. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár A pénz tartva tenyész, költögetve vész! Dugonics András: Magyar példa beszédek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN VÉLEMÉNYEK PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN Az új, készinû éreségivel eddig csak véleményezésre kiküldö anyagok formájában alálkozam. Már ezek alapján sem váram sok jó. Nem a ké szinel kapcsolaban vannak fennarásaim

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Mérnökgazdasági számítások Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Tartalom Beruházási döntések Pénzfolyamok meghatározása Tõke alternatíva költsége Mérnökgazdasági számítások Pénzügyi mutatók Finanszírozási

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK. Tőzsdei ismeretek. feladatgyűjtemény

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK. Tőzsdei ismeretek. feladatgyűjtemény MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK Tőzsdei ismeretek feladatgyűjtemény Miskolc, 005 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK Összeállította: Galbács Péter demonstrátor

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG

A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG A KÁLYHÁTÓL A HOZAMOKIG TARTALOM Hogyan kezdjük el? Lépések a devizapiacig Hogyan válasszunk brókercéget? A brókercég választás legfontosabb kritériumai Milyen típusú befektető vagyok én? Önvizsgálattal

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben