A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése"

Átírás

1 XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, május A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi Kar Bank és Pénzügy Szak, III. Év Témavezeı anár: Drd. Kovács Imola, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi Kar Pénzügy Tanszék

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezeı Hierarchiaelméle (pecking order heory) Az elméle bemuaása Az elméle kriikája (Myers-Majluf, 1984): Válaszásos elméle (rade-off heory) Az elméle bemuaása Hogyan haározhaja meg a vállalavezeı, mely hielarány maximalizálja a vállalai éréke? Az elméle kriikája Korábbi kuaások Románia Más országokon végze kuaások Az elméleek eszelése A vizsgála álalános bemuaása Hipoézis a hierarchia elmélere Hipoézis a válaszásos elmélere Egyesül Államok Románia...23 Kövekezeések

3 BEVEZETİ A vállalai dönéshozók célja a részvényesi érékeremés. Miuán álalánosan elfogado, hogy a finanszírozás módja befolyásolja a vállala éréké, felmerül a kérdés milyen finanszírozási sraégia ad hozzáado éréke, növeli vagy legalábbis kevésbé csökkeni az. Ké fonosabb versengı elméle léezik a ıkeszerkezeek idıbeli alakulásának magyarázására, a kamaok adópajzsán alapuló válaszásos elméle és a befekeık és vállalavezeık közö léezı aszimmerikus információn alapuló hierarchiaelméle. A ké elméle egymásba üközik amikor új beruházások finanszírozásáról esik szó. A válaszásos elméle az mondja ki, hogy az új beruházásoka egy jól meghaározhaó arányban hiellel kell finanszírozni, míg a fennmaradó rész akár részvénykibocsáásból, akár visszaaro nyereségbıl, ez a sraégia hozzáado éréke ad a vállalanak. Ezzel szemben a hierarchiaelméle alapja, hogy a finanszírozási forma bejelenése plusz, akár éves információ adha a befekeıknek, akik felülérékelnek vélik a kibocsáandó érékpapíroka. A vállalaok csak akkor képesek egy ado kockázaú érékpapír (pl. részvény) kibocsáani belsı érékéhez közeli áron, ha az annál kevésbé kockázaos finanszírozási formáka (pl. hieleke) eljesen felhasználák. A hierarchiaelméle szerin ezér szine soha nem örénik részvénykibocsáás, a vállalaok finanszírozásukra sorban azon forrásoka használják, amelyek kevésbé adnak á információka a befekeıknek, mégpedig elsıkén a visszaaro nyeresége, másodikkén a hieleke, és uolsó sorban a részvényeke. A dolgoza célja megvizsgálni melyik elméle magyaráz jobban Romániában, valamin ugyanez eszeli az Egyesül Államokra is, annak meghaározására, hogy az elméleek álalánosan képesek-e magyarázni a finanszírozási magaarásoka, vagy ado inézményi, kulurális, makrogazdasági kereekben magyaráznak. 2

4 1. ELMÉLETI HÁTTÉR 1.1 HIERARCHIAELMÉLET (PECKING ORDER THEORY) Az elméle bemuaása A vállalaok ıkeszerkezeének magyarázására Myers (1983) és Myers és Majluf (1984) hierarchiaelmélee ismereı cikkei a befekeık és vállalavezeık közö léezı információs aszimmeriára épülnek, miszerin a vállalavezeık öbb információval rendelkeznek a vállala érékérıl és növekedési leheıségérıl min a befekeık. Az aszimmerikus információ kiha a finanszírozási dönésre, mégpedig a források bevonása egy hierarchiá köve, a befekeések finanszírozására a vállala elsı sorban a belsı forrásokra, újra befekee nyereségre ámaszkodik, amennyiben ez nem elegendı hiel vesz fel, és uolsó sorban bocsá ki csak részvényeke. A részvénykibocsáás csak az eseben kövekezik be, ha a hielfelvéel mia növekvı pénzügyi nehézségek várhaó éréke jelenısen megugrana....udjuk hogy a befekeıke érdekli hogy milyen finanszírozási formá válasz a vállala, mivel a részvényárfolyamok megmozdulnak amikor a válaszás bejelenik. Ez a megmozdulás lehe <információs haás> mia, aminek nincs köze a finanszírozáshoz önmagában (Myers (1983, 576 o.). Az elméleben a kulcsszó az aszimmerikus információ, a menedzsmen öbbe ud sajá vállalauk kiláásairól, kockázaáról és érékérıl min a befekeık, ugyanakkor a menedzsmen a jelenlegi ( régi ) ulajdonosok érdekeiben cselekszik, ami nem minden eseben jeleni a vállala érékének maximalizálásá. A vállala éréke azér függ a finanszírozásól, mivel léezik információs aszimmeria, és ez a vállalavezeık nem képesek megszüneni kölségek nélkül, ennek legjelenısebb oka az, hogy minden olyan információ amelye a vállala jelenlegi és poenciális befekeıi számára közzé esz, elju a jelenlegi és poenciális versenyársakhoz is, ami csökkeni a vállala jelenlegi és erveze projekjeinek várhaó éréké. Az információs haás ugyanakkor elhanyagolhaó lenne akkor, ha az információs aszimmeria melle a befekeık akívak lennének, azaz minden részvénykibocsáás során olyan mérékben vásárolnának részvényeke, hogy részesedésük ne válozzon meg. 3

5 Az információs aszimmeria indokolhaó azzal, hogy rendszerin a menedzsmen bejelenéseire (nem csak a finanszírozási dönésrıl) az árfolyamok megmozdulnak. A befekeık még ha nem is eljesen passzívak, nem ekinhejük eljesen akívaknak sem, hiszen nem minden befekeı igazíja részvényei számá úgy, hogy részesedése válozalan maradjon különbözı megfonolásokból, például kiépíe már egy jól diverzifikál porfolió, vagy éppen elére kölségveési korlájá. A menedzsmen rendszerin a régi ulajdonosok érdekei védi, egyrész örvényi szabályozások mia, másrész mivel ez ekinheı egyensúlyi állaponak. Myers és Majluf (1984) a részvénykibocsáással kibocsáo jeleke, információka elıször egy olyan helyzeben muaa, magyaráza, amikor a vállala egy érékes beruházás akar megvalósíani, ami jelenérékének eloszlása B ~ (az eloszlás nullában megörik, negaív éréke nem vehe fel), de nem áll rendelkezésére a beruházás elindíásához szükséges ıke: I. Ez a ıké csak részvénykibocsáással ( E ) udja megszerezni, amennyiben ez nem leheséges a beruházás elvei, mivel a rendelkezésére álló pénzeszközök éréke ( S ) nulla. Míg kezdeben a vállalavezeık és a ulajdonosok is a vállalai érék ( A ~ ) és a beruházás neó jelenérékének ( B ~ ) eloszlásá és a beruházáshoz szükséges ıke nagyságá ismerik, a részvénykibocsáási dönés meghozaalakor a vezeık ismerik a vállala ( a ) és a beruházás neó jelenérékének ( b ) valódi éréké, de a részvényesek még mindig csak ezek eloszlásai. Mivel a vállalavezeık a régi részvényesek érdekei képviselik, ezér csak az eseben bocsáanak ki részvényeke és valósíják meg az érékes beruházás, ha a régi ulajdonosok ezzel a dönéssel jobban járnak, vagyis mikor kiderülnek mindenki számára a valódi érékek a kibocsáás eseéni részesedésük éréke magasabb min a kibocsáás nélküli érék, vagy ha a jelenbe diszkonál érékekrıl beszélünk, az új ulajdonosok árfolyamnyeresége kisebb min a beruházás neó jelenéréke, P formálisan: ( a + b + S + E) a + S, ahol a részvény árfolyama a vállai érék P + E ~ ~ és a beruházás neó jelenérék eloszlásának várhaó éréke: P = E( A) + E( B) + S. Ezér a kibocsáási dönés a vállalai érék és a befekeés neó jelenérékéıl, a beruházáshoz szükséges ıkéıl, valamin a részvények kibocsáás elıi árfolyamáól ( P ) függ. Ezek függvényében megörénik, hogy a vállala eláll a részvénykibocsáásól és a befekeésıl, mivel a részvények alulárazoak és a régi részvényesekıl öbb vagyon áramlik á az újakhoz min a befekeés neó 4

6 jelenérékének régire juó része. Mivel a befekeık racionálisak, láják annak leheıségé, hogy a vállala elálljon a beruházás megvalósíásáól, így a neó jelenérékek eloszlása orzul, kiesnek azok az érékek, amelyekre nem eljesül az egyenlılenség: P ~ ~ ~ ( A + B + S + E) A + S. Ha M -el jelöljük a B ~ eloszlás P + E azon érékei, amelyeknél a kibocsáás megvalósul, akkor az árfolyamo meghaározó képle a kövekezıre módosul: ~ ~ ~ P = E( A) + E( B B M ) + S. A P nem egyérelmően haározódik meg, a neó jelenérék eloszlása az elsıre kiszámío árfolyam függvényében módosul, kiesnek belıle érékek, de így az árfolyam is módosul, mégpedig csökken, ami ovábbi olyan eseeke eredményez, amelyek szőkíik a beruházás neó jelenérékének eloszlásá, így az újraszámolásoka addig kell isméelni, amíg az érékek konvergálnak. Az árfolyam meghaározásának folyamaábrája: INPUT ~ ~ A, B, S, I, E ~ ~ P = E( A ~ ) + E( B B M `) P P+ E [ b M`] ( A+ b + S + E) < A+ S M IGEN ~ M M `= M ` b M ~ NEM P OUTPUT Abból az okból, hogy léezik az a leheıség, hogy a vállala ne bocsásson ki részvény és így érékes beruházási projekıl elálljon, ami projek bár a vállala éréké maximalizálná, de a régi ulajdonosok vagyoná csökkenené, és a racionális befekeık ez felismerik, kelekezik egy ex ane veszeség a vállala érékében: ~ ~ ~ ~ ~ L = [ E( A) + E( B) + S] [ E( A) + E( B B M ) + S], ami egyenlı a neó jelenérék eloszlás azon várhaó éréke, amelyek nem realizálódhanak abból az okból, hogy a menedzsmen eláll a részvénykibocsáásól, így nem léezik a finanszírozáshoz elégséges ıke. Amennyiben a vállala rendelkeze volna a beruházáshoz szükséges pénzeszközökkel: S (ágabban besorolhajuk az összes likvid eszköz, de az olyan 5

7 hielfelvéeleke is amelyek kockázamenesnek ekinheıek vagy közel állnak ehhez), akkor ez a veszeség nem kövekeze volna be. Minnél magasabb a hielarány, annál nagyobb a valószínősége annak hogy a jövıben is kövekezzen be olyan helyze, amikor a menedzsmen jobbnak lá elveni egyes érékes projekeke, ezér a vállalaok örekednek arra, hogy nyereségükbıl pénzeszközeik éréké növeljék (visszafizessék hieleike, likvid eszközöke arsanak). Ha a menedzsmen bejeleni a részvénykibocsáás, amikor a befekeık csak az eloszlásoka ismerik, akkor azzal jelez nekik, hogy a kibocsáási feléel eljesül, vagyis a B ~ eloszlás realizál éréke az M halmazban vannak így a jelenlegi árfolyam melle a régi ulajdonosok vagyona növekedne, de ez eseben az is hírül adja, hogy a vállalai éréke a befekeık úlbecsülik. Az A ~ ~ eloszlásából kiesnek a ( B B ~ M `) - nek megfelelı érékek, így a részvény árfolyama ~ ~ ~ ~ ~ P = E( A A B M `) + E( B B M `) + S szinre csökkenne (ez eseben is a folyamao addig kell fuani míg az érékek konvergálnak). Ha a csökken árfolyamon a menedzsmen ovábbra is kiáll a részvénykibocsáás melle, akkor azzal az jelzi, hogy a befekeık felülérékelék a vállala éréké, így az árfolyam ovábbra is csökken. Ha a vállala ud kockázamenes kövényeke (defaul-risk-free deb) kibocsáani, akkor a vállala soha nem szalaszja el poziív NPV-jő projekjei. Ha csak kockázaos kövény: ( D ) ud kibocsáani, akkor néha eluasí, máskor meg elfogad poziív NPV-jő projekeke, de az álagos veszeség a poziív neó jelenérékő projekek kihagyásából, és így az ex ane veszeség is kisebb, minha nem állna rendelkezésre csak részvénykibocsáási ( E ) leheıség. Mivel hielpapíroka is csak akkor bocsáanak ki, ha a befekeés neó jelenéréke meghaladja a kövényárfolyam nyereségé, és az opció árazási elméle (opion pricing heory) az mondja ki hogy a kövény árfolyamnyeresége ugyanolyan elıjelő min az alernaíva új részvények árfolyamnyeresége, de abszolú érékben mindig kisebb ( E > D ), ezér ha a vállala hajlandó részvényıke kibocsáásra (feléele: S + a S + a + b E ), akkor ugyancsak hajlandónak kell lennie kövény kibocsáásra (feléele: S + a S + a + b D ), de vannak olyan eseek ahol a kövénykibocsáás még kedvezı, de a részvénykibocsáás már nem. Ha a vállalanak leheısége lenne 6

8 kövénykibocsáásra, de részvény szándékszik kibocsáani, akkor a racionális befekeık felismerik, hogy a részvények árfolyamveszesége kell elszenvedjenek (mivel E > D és E < D, akkor E < 0 ), így nem léezik olyan részvényárfolyam, amelyen a vállala inkább részvényeke bocsá ki min kövény, és amelye a befekeık hajlandóak is megvásárolni. A modell kövekezeése az, hogy a részvénykibocsáás és beruházási dönés mindig az árfolyamok csökkenésé eredményezi. A vállala amely érékes növekedési leheıségekkel rendelkezik érékesebb pénzeszközökkel min annélkül, de ezen pénzeszközök felhalmozása belsı forrásból kell kelekezzen, minsem részvénykibocsáásból. A hierarchiaelméle szerin a finanszírozási dönés egy hierarchiá köve (Brealey Myers, 2oo3, 513. o.): A vállalaok a belsı finanszírozás preferálják A cél oszalékkifizeési ráájuka (arge dividen payou raio) a befekeési leheıségeikhez alakíják, habár az oszalékok rugalmalanok és a cél kifizeési ráa csak fokozaosan igazodik az érékes befekeési leheıségek válozásaira A merev oszalékpoliika és az elırejelezheelen flukuációk a nyereségességben és a befekeési leheıségekben oda veze, hogy a belülrıl generál pénzáramok éréke öbb vagy kevesebb min a befekeési kiadás. Ha kevesebb, akkor a vállala elıször készpénzei és piacképes érékpapírjai használja fel a beruházáshoz szükséges ıke megszerzésére Ha külsı finanszírozás szükséges, a vállala a bizonságosabb érékpapír bocsájják ki elıször: elsıkén a kövény, majd valószínőleg hibrid érékpapíroka min az áválhaó kövények, majd részvény uolsó megoldáskén. Nem léezik az elméleben jól meghaározo cél hiel-sajá ıke arány, mivel kéféle sajá ıke növekedés lehe, belülrıl és kívülrıl örénı növekedés, az egyik a hierarchia csúcsán, a másik az alján. Minden vállala megfigyelheı hielaránya a kumulál külsı finanszírozási igény ükrözi. 7

9 Az elmélee részben ámogaó kuaás szülee az Egyesül Államokban (Lee Pinkowiz és Rohan Williamson, 2oo7) amelyben a szerzık 4o éves periódusra kierjedve közel 13 ezer ızsdén jegyze vállalao vizsgálak, arra a kövekezeésre juva, hogy habár álagosan egy dollár szabad pénzeszköz a vállalaban a befekeık egy dollárra érékelnek, a szabad pénzeszközök kockázaosabb mőködési cash flowjú és érékesebb növekedési leheıségekkel rendelkezı vállalaoknál érékesebbek min azon vállalaoknál, ahol a mőködésbıl származó cash flow sabilabb, ponosabban elırejelezheı, kevesebb beruházásoka valósíanak meg, amelyek ıkeigénye ponosan elırejelezheı és ahol a növekedési leheıségek nem számosak. A szofwer és gyógyszeriparban alálák legérékesebbnek a vállalai szabad pénzeszközöke, ahol egy, vállalaban ben aro dollár álagosan öbb min másfél dollár ér, míg a hajóépíés, szénbányásza, szeszes ialok gyáásának iparágában, a mezıgazdaságban a vállalaban aro szabad pénzeszközök negaív érékőek Az elméle kriikája (Myers-Majluf, 1984): Ha a passzív befekeık léezése azzal indokol, hogy azok már kiépíeek egy jól diverzifikál porfolió, akkor a hierarchiaelméle kövekezeései elveszik érelmüke, a vállalanak semmi okuk nincsen arra, hogy a belsı finanszírozás preferálják a külsıhöz képes, vagy a hiel a részvényıkével való finanszírozáshoz képes. Amikor a vállala rendelkezik a beruházáshoz szükséges pénzeszközökkel, akkor az a befekeı amely a vállala részvényei arja, egy olyan porfolió ar, amely áll a vállalaból (növekedési leheıségekıl megiszíva), a növekedési leheıségbıl és pénzeszközökbıl ( S = I ). Amennyiben a vállala elfogadja a projeke, vagyis elcseréli pénzeszközé kockázaos eszközre, a befekeı porfoliója már csak a vállalaból és a megvalósío beruházásból áll. Ez a porfolió a befekeı szerené kiigazíani azon elgondolás alapján, ami meggáolja ı abban, hogy részvénykibocsáás eseén olyan mérékben vásároljon új részvény, hogy részesedésé megırizze. Így ( 1 α ) I érékben ad el részvényeke, hogy készpénz szerezzen. De a menedzsmen aggódik afelıl, hogy a régi részvényesek milyen áron képesek ez a ranzakció végrehajani, ezér i sem minden eseben fogadják el a beruházás (a P ne + α I beruházás elfogadásának feléele: I + a < ( 1 α ) I + ( I + a + b), ahol P + I = P S, mivel a régi befekeık porfoliójának éréke beruházás eseén: P ne ne 8

10 P ne + α I ( 1 α ) I + ( I + a + b) ), annak ellenére hogy a vállalanak megvannak a P + I ne beruházás finanszírozásához szükséges pénzeszközei, hanem csak akkor, ha ezzel a régi részvényesek jobban járnak. Ha a vállalanak nincsenek pénzeszközei, hanem a régi ulajdonosok aranak maguknál a beruházáshoz szükséges pénzeszközöke ( C = I ) akkor ugyancsak három eszközöbıl áll a porfoliójuk, a vállalaból, a növekedési leheıségbıl és a maguknál aro pénzeszközbıl. Amennyiben a vállala elfogadja projekjé és részvény bocsá ki, olyan mérékben vásárolnak ebbıl a régi ulajdonosok, hogy ( 1 α ) I pénzeszköz maradjon náluk. Mivel a menedzsmen ovábbra is a régi ulajdonosok érdekében cselekszik, aggódik afelıl is, hogy azok milyen áron képesek részvényeke vásárolni, azaz az elıbb bemuao porfolió éréké (kibocsáás uáni éréke P + α I ( 1 α ) I + ( I + a + b) ) maximalizálják, így a kibocsáási dönés feléele az, P + I hogy az emlíe profolió éréke magasabb legyen min lenne kibocsáás nélkül P + α I ( I + a < ( 1 α ) I + ( I + a + b) ). P + I A beruházási dönés mindké sziuációban ugyanazon érékeknél valósul meg, mivel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P = E( A A B M ) + E( B B M ) és P ne = E( A A B M ) + E( B B M ) érékei megegyeznek, vagyis eljesen függelen a régi befekeık porfoliójának éréke aól, hogy a beruházáshoz szükséges ıke kivülrıl vagy belülrıl kerül a vállalahoz, és a beruházási dönés is eljesen függelen aól, hogy a vállala belülrıl vagy részvénykibocsáás során képes-e finanszírozni az, ami hasonló elgondolással kimuahaó hielfelvéel eseére is. Így megkapjuk az MM elsı örvényé, miszerin a vállala éréke függelen annak ıkeszerkezeéıl, így nem magyarázhaó miér lenne érékes a vállalai szabad pénz, miér preferálnának a vállalaok egy finanszírozási formá egy másikhoz képes. A részvénykibocsáási dönés köveı részvényár esése ekkor puszán információs haás mia kövekezne be, maga a kibocsáás csak annyiban számíana hogy jel adna a beruházás megvalósíására, a részvényár minden finanszírozási forma eseén csökkenne amin kiderülne a beruházás megvalósíásáról szoló dönés. 9

11 1.2 VÁLASZTÁSOS ELMÉLET (TRADE-OFF THEORY) Az elméle bemuaása A válaszásos elméle kiindulóponja Modigliani és Miller (1958, 268. o.) elsı örvénye, miszerin bármely vállala piaci éréke függelen annak ıkeszerkezeéıl adók nélküli világban. Társasági nyereségadó figyelembevéele eseén a hiel nem semleges a vállala érékére, mivel a kamakiadásoka le lehe vonni a vállalai adózandó jövedelembıl. Ahhoz, hogy ezen nyereségek nagyrészé elérjék, a részvényeseknek viselniük kell a csıd közvelen és közvee kölség felmerülésének növekvı valószínőségé. A hierarchiaelméleel szemben léezik jól meghaározo célhielarány, mégpedig ahol a öbble hiel miai adómegakaríás éréké semlegesíi a csıd bekövekezének megnövekede valószínősége. 1. ábra A vállala piaci éréke különbözı hielarányok melle Forrás: Sajá szerkeszés Miller (1976) alapján 10

12 Személyi jövedelemadók figyelembevéele eseén a hielnek a vállalai érékhez hozzáado éréké a kövekezı egyenle fejezi ki: ahol a τ C a vállalai nyereségadókulcs, részvényarásból származó jövedelmekre, kövényarásból származó jövedelmekre, és ) C PS G L = 1 (1 τ PB ) (1 τ )(1 τ τ PS a személyi jövedelemadókulcs a τ PB a személyi jövedelemadókulcs a B L a ıkeáéeles vállala hielének piaci éréke (Miller, 1976, 267. o.). Amennyiben feléelezzük, hogy a kövényarásból és a részvényarásból származó jövedelmekre a személyi jövedelemadókulcs megegyezik, a hiel relaív adóelınye kizárólag a vállalai nyereségadókulcsól függ. Mivel a kamakiadásoka le lehe vonni az adózás elıi jövedelembıl, ezér egy hiellel rendelkezı vállala öbb pénz képes kifizeni ulajdonosainak (részvényeseinek és kövényeseinek), min a hiellel nem rendelkezı ársa. Teszi mindez az állam kárára. 2. ábra A kama miai adómegakaríás éréke B L, Kövényeseknek és részvényeseknek az EBIT kioszhaó hányada EBIT %-a 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tıkeáéel nélküli vállala Tıkeáéeles vállala Adó Kama Kamafizeés miai adómegakaríás Részvényeseknek kioszhaó eredmény Forrás: Sajá szerkeszés Ha feléelezzük, hogy a vállala a felve hielé folyamaosan ovábbgörgei, akkor a kamafizeés miai adómegakaríás jelenéréke: PV(Adómegakaríás) = Marginális adókulcs x Várhaó kamafizeés / A hiel elvár megérülése = T C r r D D D = T C D. A 11

13 használ diszkonláb a hiel kamalábával egyezik meg, mivel várhaóan akkor képes a vállala olyan szinő nyeresége elérni hogy a kamafizeés adóelınyé élvezze, amikor képes a kamaoka megfizeni, vagyis az adómegakaríás ugyanolyan kockázaúnak feléelezhejük min a kihelyeze hiel. De a magasabb hielállomány növeli annak az esélyé, hogy a vállala pénzügyi nehézségekbe kerüljön. A pénzügyi nehézségek ala elsısorban a csıdbe men vállalaok közvelen kölségei érjük, amelyek a bírósági, ügyvédi és adminiszraív kölségekbıl áll. De a pénzügyi nehézségek kölsége ala érjük a csıd és csıdközeli állapo közvee kölségei is. A vásárlók, beszállíók visszafogoabban könek üzleeke olyan vállalaokkal, amelyek a csıdeljárás védelme alá kerülek, vagy amelyek eseén magas a csıd bekövekezének valószínősége. Ugyanakkor a munkavállalók moiválsága a vállalai érdek képviseleére csökken, az érdekek elvállnak egymásól, a dolgozók nagyobb erıfeszíéseke fordíhanak új munkahelyek keresésére vagy iszességelen magaarásra (pl. lopás, csalás). A vállala érékére ezér a finanszírozási forma ké irányból ha. Egyrész növeli a kama adópajzsán kereszül, másrész csökkeni a pénzügyi nehézségek várhaó kölségének növekedésén kereszül: Vállalai érék = (Tiszán sajá ıkébıl finanszírozo vállalai érék) + (Az adómegakaríások jelenéréke) (A pénzügyi nehézségek várhaó kölségének jelenéréke) Hogyan haározhaja meg a vállalavezeı, mely hielarány maximalizálja a vállalai éréke? Az opimális hielarány meghaározására a kövekezı lépéseke kell figyelembe venni, ezek a lépések Opler Saron Timan (1997) alapján de leegyszerősíve és áalakíva szerepelnek: 1. Jelezzük elıre a kamafizeéseke minden feléeleze hielarányok melle különbözı szcenáriókra 20 éves periódusra. 2. A Befekee ıke arányos mőködési eredmény éréké jelezzük elıre 20 évre, figyelembe véve az ágaza múlbeli adaaiból ennek volailiásá és álagá. 12

14 3. Az elırejelze szcenáriókra minden évre számísuk ki az adófizeési köelezeségeke, figyelembe véve a levonhaó elızı évi veszeségeke. 4. Minden elırejelzésre figyeljük meg, hogy a vállala pénzügyi nehézségekben van-e, amennyiben igen akkor a Befekee ıke arányos mőködési eredmény le kell csökkeneni egy pénzügyi nehézség adóval, ami a vállala evékenységéıl függ, és múlbeli adaok alapján udjuk meghaározni. Majd ebbıl újra kell számolni a nyereségeke. 5. Számísuk ki a vállalai éréke elıször úgy minha eljesen sajá ıkébıl lenne finanszírozva, majd adjuk hozzá a hiel miai adómegakaríás, valamin a csıdkölség éréké. 6. Keressük meg az a hielarány, amely maximalizálja a vállalai éréke. Opimális hielarány az ALTUR S.A.-nál Az ALTUR S.A. a Bukaresi Érékızsde II. Kaegóriájába jegyze vállala, és auóalkarészek gyárásával foglalkozik. Részvényeinek jelenlegi (április 16) piaci éréke 45,3 millió lej, hosszú lejáraú köelezeségeinek éréke pedig 6 millió lej (2009 december 31.), így a vállala össz piaci éréke 51,3 millió lej. 1. A rövid és hosszú lejáraú bankhielek uán számío effekív kamaláb (összes kifizee kama / álagos hosszú és rövid lejáraú bankhielek) 2009-ben 5%. A kamalábak szórására 2,45%-o használunk, az álagos évi ROBID 12 hó 2005 és 2009 közöi szórásá. A kamalábak éréke a kockázamenes kamalábnál kisebb éréke nem vehe fel, ezér egy, a kockázamenes kamalábbal megegyezı várhaó érékő normális eloszlás félbevágunk, és ez használjuk elırejelzésnek. 2. A befekee ıke arányos mőködési eredménye 2004-ıl 2009-ig álagosan 2%, 9% szórással. Az auó alkarész iparágban evékenykedı vállalaoknál az elmúl ö évben 6% vol a befekee ıke arányos mőködési eredmény (reuers.com), míg ha ennek szórásá hoszabb, 10 éves periódusra nézzük az Egyesül Államok piacán, éréke ugyancsak 9% (Damodaran Adabázis alapján). Ezek alapján az ALTUR S.A. válallanál is 6%-os befekee ıke arányos mőködési eredmény várunk a jövıben 13

15 9%-os szórással, azzal a megjegyzéssel, hogy a 3%-os megérülésrıl lineárisan ju el ké év ala a 6% várhaó megérülésre, ugyanakkor szórása ezzel arányosan mozog. 3. A vállalai adókulcsra 16%-o számolunk, valamin figyeljük hogy a vállala 5 évig visszamenıen levonhaja az eseleges felhalmozo és még le nem von veszeségé az adóalapból. 4. A pénzügyi nehézségek kölségeinek becslésére az Egyesül Államok auóalkarész iparágban mőködı vállalaai nézhejük, ahol a magas hielaránnyal mőködı vállalaok befekee ıke arányos mőködési eredménye álagosan 8%-al nagyobb mérékben csökken min az alacsony hielaránnyal mőködı vállalaoké 2009-ben, és 14%-al 2008-ban. (damodaran Adab. alapján sajá számíás) A keı álagá használjuk, de azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a vállala pénzügyi nehézségbe üközik, befekee ıke arányos megérülésé nem minden hielaránynál fogjuk 11%-al büneni, hiszen alacsony hielarány eseén, amennyiben a vállala nem képes egy idıre fizeni a kamaoka, valószínően könnyen megoldhaja a problémájá újabb hiel felvéelével a nehéz periódus idejéig, a szállíók fizeési idejének kiolásával, vagy a vevık fizeési idejének szőkíésével, annélkül hogy jelenıs veszeség érné. Ezér a 11%-o a vállalai hielaránnyal fogjuk megszorozni, és azzal csökkeneni, amennyiben az pénzügyi nehézségben van. Annak eldönésére hogy a vállala mikor kerül pénzügyi nehézségbe, amelyek kihanak evékenységére használhajuk a mőködési eredmény/kamafizeés hányados. Eseünkben a kriikus számo 1-ben állapíjuk meg, amennyiben ez az érék alá D csökkenne az arány, akkor a befekee ıke arányos mőködési eredmény 11 % - V vel csökkensük. 5. A vállalai érék kiszámíására még felhasználjuk a kövekezı adaoka: a befekee eszközök (bruó) növekedési üeme 9%-ra várhaó álagosan a kövekezı 5 évre (reuers.com 1 ), ugyanakkor a vállala effekív amorizációs kulcsa a befekee eszközök uán 3%, így a neó befekee ıke növekedésére 6%-o számolunk. A vállalaba befekee ıke könyvi éréke 111 millió lej 2009 végén. A cash flowk 1 CRON.LP 14

16 kiszámíásakor figyelünk az amorizációra is, hiszen az nem jár pénzkiáramlással. A vállala 20 év múlvai maradványérékére a P/BV éréke használjuk, ami az iparágban 1,3 (reuers.com). A kockázamenes kamalábra 7%-o számolunk, a hosszú lejáraú államkövények hozama 7,11% vol márciusban (ecb.eu). A piaci kockázai prémiumo 8%-ban állapíjuk meg (Damodaran). A fejlıdı országokban az auóalkarészek iparágban a megiszío bea 0,68 (Damodaran 2 ). A vállalai érék kiszámíásá három részre bonjuk fel, elıször kiszámíjuk a vállalai éréke, minha iszán sajá ıkébıl lenne finanszírozva, ebbıl kivonjuk a pénzügyi nehézségek kölségeinek neó jelenéréké, majd hozzáadjuk a kamaok miai adómegakaríás. Az adófizeéseke az elırejelze kamalábakkal, minden más a ıke kölségével diszkonálunk hielarányra (0-ól 90%-ig 10%-os lépésközökkel) és 20 évre számolunk. Minden hielarányra és évre 150 befekee ıke arányos mőködési eredmény szcenárió és 150 kamalábszcenárió készíünk, ezek közö lesz pár olyan amely nagyon opimisa és lesz pár nagyon pesszimisa is, így összesen minden hielarányra szcenárió fuaunk le. Az eredmény: 2 15

17 3. ábra: Az ALTUR S.A. piaci éréke különbözı hielarányok melle Forrás: Sajá szerkeszés Malab segíségével 4. ábra: Az ALTUR S.A. éréke különbözı hielarányok melle Forrás: Sajá szerkeszés Malab segíségével 16

18 Az ALTUR S.A. vállalai érékének maximumá a szimuláció 0 és 10% közöi arány közö mua: 48,4 valamin 48,7 millió RON-, hasonló eladósodosági szin jellemzı az iparágban, mégpedig a köelezeségek a vállala piaci érékének arányában 13% 3. Ez az arány európában 45%, globálisan álagosan 29%. Amennyiben lecsökkenjük az eselegesen felmerülı pénzügyi nehézségek kölségé úgy, hogy a fen emlíe 11% helye 4%-o használunk, akkor a ankönyvi ábrá kapjuk a öbbi ada válozalanságával. 6. ábra: Az ALTUR S.A. éréke különbözı hielarányok melle alacsonyabb csıdkölséggel Forrás: Sajá szerkeszés Malab segíségével Az elméle kriikája Miller, (1976) szerin a piaci egyensúlyban nem állha fenn olyan helyze, amelyben a hielnek van relaív adóelınye, ez szemlélei az alábbi ábra

19 7. ábra: A kamalábak egyensúlyi szinje Forrás: Sajá szerkeszés Miller (1976) alapján A vállalai kövények iráni kereslei görbe vízszines részé olyan inézmények, személyek, vállalaok, alapok kereslee eszi ki, amelynek a kövények arásából származó jövedelemre adómenessége van, míg az emelkedı szakasz egyre magasabb adókulcsú személyek, inézmények keresleé ábrázolja. A kereslei egyenle: 1 rd ( B) = r0. A vállalaok addig bocsáanak ki kövényeke, vesznek fel 1 α τ PB hieleke, amíg annak van relaív adóelınye a sajá ıkével szemben, vagyis a kínálai kamaláb: 1 r0 (1 τ )(1 τ C PS. A ké görbe meszésponja adja a piaci egyensúly, ) hiszen ha az aggregál vállalai hielek mennyisége ennél magasabb lenne, akkor pár vállala elınyösnek araná a hielnek a sajá ıkével való helyeesíésé, vagy fordíva, de vállalai szinen nem léezne opimális hielarány egy különálló vállalanak sem (Miller, 1976, 269. o.). 18

20 2. KORÁBBI KUTATÁSOK 2.1 Románia A hierarchia és válaszásos elmélee Romániára elıször Gabriela M. és Raluca A. (2009), valamin Gabriela M. és Ioan N. (2009) eszele, mindkeı 31 nem pénzügyi, a román ızsdén jegyze vállala pénzügyi kimuaásai használa. Gabriela M. és Raluca A. (2009) az elméleek eszelésére a hielarány és befekee árgyi eszközök aránya, a vállala méree, a vállala adófizeés elıi eszközarányos megérülése és növekedési leheıségeinek méréke közö kerese a kapcsolao. Míg a növekedési leheıségek és a hielarány közö nem alálak szignifikáns kapcsolao, a öbbi válozó kapcsolaa a hielaránnyal a kövekezı: a befekee árgyi eszközök és az adózás elıi eszközarányos megérülés negaívan korrelál a hielaránnyal, míg a mére és hielarány közöi kapcsola elıjele poziív vol. Eredményeikbıl az a kövekezeés vonák le, hogy Romániára a hierarchiaelméle magyarázó ereje erısebb, min a válaszásos elméleé. Gabriela M. és Ioan N. (2009) úgy alála, hogy a romániai ızsdén jegyze vállalaok ıkeszerkezeei konziszensek mind a válaszásos, mind a hierarchiaelméleel, habár szerinük az ú.n. új hierarchiaelméle, miszerin a vállalaok elsısorban visszaaro nyereségükbıl, majd új részvény kibocsáásból és uolsó sorban hielbıl finanszírozzák mőködésüke és beruházásaika jobban magyarázza. Az elızıhöz hasonló eljárással az alálák, hogy a nyereségesség és a befekee eszközök aránya negaívan korrelál a hielaránnyal, míg a vállalai mére és a hielarány kapcsolaa poziív, valamin a növekedési leheıségek nem hanak szignifikánsan a hielarányra. 2.2 Más országokon végze kuaások Shyam és Myers (1994) ké egyszerő modell épíeek az elméleek eszelésére. Az elméleeke az Egyesül Államok piacán eszelék 157 vállalaon 1971 és 1989 közöi idıszakra. A hierarchia elméle szerin a vállalaok finanszírozási deficiüke (eszközök bruó növekménye, oszalékfizeés mínusz belülrıl generál pénzáram) csak hielfelvéellel póolják, ezér a hipoézis, ami eszelnek: 19

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika

Makroökonómiai modellépítés monetáris politika Makroökonómiai modellépíés moneáris poliika Szabó-Bakos Eszer 200. ½oszi félév Téelezzük fel, hogy az álalunk vizsgál gazdaságban a reprezenaív fogyaszó hasznossági függvénye az X U = ln C +! v M+ L +

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése

A magyar pénzpiaci alapok összehasonlító elemzése Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 26. május (38947. o.) RADNAI MÁRTONSZATMÁRI ALEXANDRA A magyar alapok összehasonlíó elemzése A alapoknak min nevük is muaja befekeéseike eredeileg a pénzpiacon, azaz rövid

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18784677-1-14 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.154/2007/4. Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba

Adatbányászat: Rendellenesség keresés. 10. fejezet. Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Adabányásza: Rendellenesség keresés 10. fejeze Tan, Seinbach, Kumar Bevezeés az adabányászaba előadás-fóliák fordíoa Ispány Máron Logók és ámogaás A ananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kele-magyarországi

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Kockázatmenedzsment. ART Témák A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása

Kockázatmenedzsment. ART Témák A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása Kockázatmenedzsment BGF PSZK 2014/2015. 1. ART Témák 1. A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása 2. Az alternatív kockázatáthelyezés fő típusai 3. Kockázatfinanszírozás

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

PÉNZÁRAMLÁSOK KIMUTATÁSA

PÉNZÁRAMLÁSOK KIMUTATÁSA 10. PÉNZÁRAMLÁSO IMUAÁSA 1 ÚJSÁGHÍR: ORAI LENNE EMENI AZ ALBACOMPO! http://nol.hu/belfold/20120411- viharzonaban_a_magyar_informatika_zaszloshajoja 2 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1A CASH FLOW CÉLJA ÉS RÉSZERÜLEEI

Részletesebben

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V)

Jelformálás. 1) Határozza meg a terheletlen feszültségosztó u ki kimenı feszültségét! Adatok: R 1 =3,3 kω, R 2 =8,6 kω, u be =10V. (Eredmény: 7,23 V) Jelformálás ) Haározza meg a erhelelen feszülségoszó ki kimenı feszülségé! Adaok: =3,3 kω, =8,6 kω, e =V. (Eredmény: 7,3 V) e ki ) Haározza meg a feszülségoszó ki kimenı feszülségé, ha a mérımőszer elsı

Részletesebben

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői s Mikor, milyen eszközökbe, mennyi tőkét fektessenek be, és ezt honnan, milyen formában biztosítsák. s A döntések célja a tőkeszerkezet, a saját tőke

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel kísérle, labor Izzíva, h ve... Láványos kísérleek vashuzallal és graficeruza béllel Az elekromos, valamin az elekronikus áramköröknél is, az áfolyó elekromos áram h"haása mia az egyes áramköri alkoóelemek

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

REAKCIÓKINETIKA ELEMI REAKCIÓK ÖSSZETETT REAKCIÓK. Egyszer modellek

REAKCIÓKINETIKA ELEMI REAKCIÓK ÖSSZETETT REAKCIÓK. Egyszer modellek REKIÓKINETIK ELEMI REKIÓK ÖSSZETETT REKIÓK Egyszer moelle Párhuzamos (parallel reaió Egyensúlyra veze reaió Egymás öve (sorozaos onszeuív reaió 4 Sorozaos reaió egyensúlyi lépéssel Moleuláris moelle reaiósebességi

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben