DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???"

Átírás

1 DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A tőkeszerkezet hatását a vállalat adófizetési kötelezettségére; 3. A tőkeszerkezet hatását a pénzügyi nehézségek és a csőd bekövetkezésére. 1

2 1. A tőkeáttétel hatása a részvények hozamára és kockázatára Adósággal történő finanszírozás esetén a fix fizetési kötelezettség miatt figyelembe kell venni a tőkeáttétel hatását, az idegen források arányának, tehát a pénzügyi tőkeáttétel növelésének a hatását kell elemezni. A pénzügyi tőkeáttétel pozitív vagy negatív hatása a részvénytulajdonosok jövedelmére (EPS-re) az eszközarányos nyereség (ROA) függvénye. A tulajdonosok akkor profitálhatnak a pénzügyi tőkeáttételből, ha magas az eszközarányos hozam. Az alacsony eszközarányos hozam (azaz alacsony EBIT) mellett a pénzügyi tőkeáttétel alkalmazása a tulajdonosok számára hátrányos. Példa Egy projekt megvalósításának tőkeszükséglete 600 millió Ft. Finanszírozási alternatívák: I. A projekt megvalósítása saját tőkéből (300 ezer db részvény kibocsátása 2000 Ft-os árfolyamon). II. A projekt megvalósítása 50% saját tőke (150 ezer db részvény kibocsátása 2000 Ft-os árfolyamon), és 50% (300 millió Ft) hitel felvétele 15%-os kamatlábon. A vállalat becsült üzemi eredménye (EBIT) - kedvező gazdasági feltételek esetén: 130 millió Ft - átlagos gazdasági feltételek esetén: 100 millió Ft - kedvezőtlen gazdasági feltételek esetén: 65 millió Ft A társasági adó mértéke mindegyik helyzetben 19%. 2

3 Példa - kérdés Melyik esetben előnyösebb a hitellel és mikor a saját tőkével történő finanszírozás? A döntés attól függ, hogy a különböző finanszírozási tervek közül melyik felel meg jobban a vállalat jelenlegi részvényesei érdekének. Mószer: EBIT/EPS elemzés. Az EBIT/EPS elemzés EBIT/EPS közömbösségi pont: az EBIT azon értéke, ahol az üzemi eredmény szintje még éppen nem rontja a részvényesek jövedelmi pozícióját. EPS(Hitellel való finanszírozás) = EPS(Saját tőkével való finanszírozás) ( EBIT I D ) (1 T ) DIVP ( EBIT I E ) (1 T ) DIVP = ND NE 3

4 EBIT/EPS közömbösségi pont ( EBIT I D ) (1 T ) DIVP ( EBIT I E ) (1 T ) DIVP = ND NE ( EBIT 0) (1 0,19) 0 = ( EBIT 45000) (1 0,19) Megoldás: EBIT = ezerft Tehát az üzemi eredmény ezer Ft-os szintje az, amely még éppen nem rontja a részvényesek jövedelmi pozícióját. A tőkeáttételes és nem tőkeáttételes finanszírozás hatása az egy részvényre jutó nyereség várható nagyságára Megnevezés 1. finanszírozási terv Rosszabb Átlagos 2. finanszírozási terv Jobb Rosszabb gazdasági helyzet EBIT, ezer Ft Átlagos Jobb gazdasági helyzet Adózás előtti eredmény, ezer Ft Adó (19%), ezer Ft Adózott eredmény, ezer Ft Részvények száma, ezer db ,5 270, ,0 297,0 459,0 8,8 13,5 17,6 5,4 14,9 23,0 - Kamat, ezer Ft EPS, Ft/részvény ROE, % 4

5 EBIT/EPS közömbösségi pont II. finanszírozási terv (saját tőkéből és hitelből) EPS, Ft 450 I. finanszírozási terv (saját tőkéből) EBIT, M Ft Megjegyzés: az EBIT és az EPS között lineáris kapcsolat van Az EBIT/EPS elemzés Megállapítások: Átlag feletti gazdasági helyzet esetén érdemes vállalni az adósságot, mivel ROA>rD, a pénzügyi tőkeáttétel megemeli az EPS értékét; ROA=rD, akkor mindegy, hogy melyik finanszírozási tervet preferálják; Ha az eszközök működtetéséből nem termelhető ki a hitel költsége, nem szabad adósságot felvállalni, azaz ROA<rD. 5

6 Az EBIT/EPS elemzés DE a tőkeáttétel alkalmazása a részvényjövedelmek változékonyságával is jár, vagyis hitel felvétele esetén az EPS várható értékei nagyobb szóródást mutatnak, tehát kockázatosabbak. Következtetés: A finanszírozási tervek közötti választás minden esetben hozam és kockázat közötti választást is jelent, vagyis EPS maximalizálása nem jelenti automatikusan a részvényárfolyam maximalizálását is, mert az nem veszi figyelembe a kockázatot és annak hatását a részvény árfolyamára!!! 2. Tőkeszerkezet és adózás A tőkeáttétel kedvező hatással lehet EPS-re, de kedvezőtlen hatása is van, mégpedig a kockázatosság növekedésében. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a hitelfelvétel hogyan befolyásolja az adófizetési kötelezettséget, mivel a hitelezők és tulajdonosok részére történő kifizetések adóztatása másként történik. 6

7 A tőkeszerkezet hatása az adófizetésre Míg a hitelek után fizetett kamatok költségként elszámolhatóak (és ezáltal csökkentik az adóalapot), addig a kifizetett osztalékok nem befolyásolják azt. Az állam gyakorlatilag ezzel támogatja az idegen forrásból történő finanszírozást (ún.,,kamat adó pajzs ), mivel a kamatfizetés pajzsként védi a jövedelmet az adózástól. Adópajzs = D rd T Örökjáradéknak tekinthető, mert D állandó, az rd fix és T is állandó. A tőkeszerkezet hatása az adófizetésre Megállapítások: Tisztán saját tőkével való finanszírozás után a legmagasabb az adókötelezettség, míg a vállalati tőkeszerkezetben legnagyobb adósságarány biztosítja a legalacsonyabb adófizetési terheket; A tőkeáttétel növelésével így növekszik a tulajdonosoknak és hitelezőknek együttesen kifizethető jövedelem (az adómegtakarítással); Az adósság arányának növekedésével a hitelezők részesedése nő a vállalati jövedelemből, míg a tulajdonosoké és az államé csökken. 7

8 3. A tőkeszerkezet hatása a pénzügyi nehézségek alakulására Az eladósodottság bizonyos szintjein a hitelhez jutás feltételei jelentősen romlanak (magasabb visszafizetési kockázat, az ügyfélminősítés romlása). A nagyobb adósság miatt nő a pénzügyi nehézségek, esetleg a csőd bekövetkezésének valószínűsége. Pénzügyi nehézség: a vállalat számára problémát jelent a hitelszerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. A tőkeszerkezet hatása a pénzügyi nehézségek alakulására Ennek legsúlyosabb fokozata, a csőd, vagyis a fizetésképtelenség. Következmények: a hitel drágulása és nagyobb a fedezetigény, a hitelezők korlátozzák az osztalékfizetést, az esetleges plusz adminisztrációs, ügyvédi és bírósági költségek, stb., a megrendült hitelezői, vevői bizalom miatt a beszerzési feltételek romlása, az eladási forgalom visszaesése, stb. 8

9 A tőkeszerkezet hatása a pénzügyi nehézségek alakulására Kérdés: Milyen eladósodottsági szint jelent pénzügyi nehézséget egy vállalat életében? Erre nincs általános mutató. Figyelembe kell venni az üzleti (az árbevételhez kapcsolódó értékesítési és a főleg fix költségekhez kapcsolódó működési) kockázatot is. Nagy rizikót jelent pl. az árbevétel ciklikussága, illetve a magas fix költség arány, amit ellensúlyozhat az eszközök értékesíthetősége, illetve alternatív használata. Tőkeszerkezet választás a gyakorlatban A vállalatok tőkeszerkezetének gyakorlati alakítása az ún. tradeoff (választásos) elmélet szerint a tőkeáttétel pozitív és negatív hatásai közötti választásra vezethető vissza. Mivel a két ellentétes irányú hatás a tőkeszerkezet következménye, elméletileg létezik optimális tőkeszerkezet. 9

10 Tőkeszerkezet választás a gyakorlatban Megállapítások: Minél nagyobb az adóalap, annál nagyobb előny származik a kamatok levonhatóságából; Minél nagyobb az üzleti kockázat, annál nagyobb a pénzügyi nehézségek költsége; Minél nagyobb az immateriális javak értéke (pl. kvalifikált munkaerő, melyeknek értéke a nehézségek esetén drasztikusan csökken), annál kevésbé szabad eladósodni; A változékony termékpiacon (pl. elektronika) működésnél sem szabad eladósodni. Tőkeszerkezet választás a gyakorlatban Mivel a választásos elméletek nem adnak minden döntést magyarázni, illetve sok a kivétel, újabb elméletek jelentek meg: Az ún. hierarchia elmélet szerint a források pénzügyi vezetők által preferált sorrendben vannak, melyek a következők: Belső forrás, majd külső forrás, mégpedig bankhitel, kötvény, átváltható kötvény, elsőbbségi részvény és törzsrészvény sorrendben. Az elmélet szerint nem a források optimális arányát, hanem optimális sorrendjét kell meghatározni. 10

11 Tőkeszerkezet választás a gyakorlatban Az ún. nyáj elmélet szerint a vállalatok tőkeszerkezeti döntéseikben szorosan követik az ágazati átlagot. A benchmarking elmélet hívei szerint a vállalatok előszeretettel alkalmazzák az adott ágazat piacvezetőjének tőkeszerkezetét. Minden elmélettől függetlenül, a múltbeli tapasztalatoknak is fontos szerepe van a tőkeszerkezeti döntésekben. Optimális tőkeszerkezet Vcég,piaci A cég maximális értéke Adómegtakarítás jelenértéke Pénzügyi nehézségek költsége Tőkeáttételes cég piaci értéke Nem tőkeáttételes cég piaci értéke Optimális összegű adósság arány D/E 11

12 Összefoglalva Optimális adósság- arány: PV(adómegtakarítás) = PV(Pénzügyi nehézségek ktg- ei) V cég, piaci = = Tisztán saját tőkéből való finanszírozás melletti érték + PV(adómegtakarítás) PV(Pénzügyi nehézségek ktg- ei) 12

HIPOTÉZISEK ÉS TAPASZTALATOK A VÁLLALATI TŐKESTRUKTÚRÁRÓL

HIPOTÉZISEK ÉS TAPASZTALATOK A VÁLLALATI TŐKESTRUKTÚRÁRÓL Gazdaságtudományi Közlemények, 4. kötet 1. szám (2005) p. 65-73 HIPOTÉZISEK ÉS TAPASZTALATOK A VÁLLALATI TŐKESTRUKTÚRÁRÓL Szemán Judit egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem, Üzleti Információgazdálkodási

Részletesebben

Finanszírozási döntések

Finanszírozási döntések Finanszírozási döntések Finanszírozási döntések célja Csökkenteni a vállalat kockázatát és így növelni a vállalat értékét GPV = n CF ( r) 1+ i= 1 i i Ha r csökken a GPV nő Miért? Feltételezés: a pénzügyi

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat)

Mottó: Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre. (élettapasztalat) 2 Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat) 5. Fejezet Finanszírozási döntések A fejezet célja: 1. Bemutatni a finanszírozás

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA MAGYARORSZÁGON. Ph.D. ÉRTEKEZÉS

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA MAGYARORSZÁGON. Ph.D. ÉRTEKEZÉS BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA MAGYARORSZÁGON Ph.D. ÉRTEKEZÉS CSUBÁK TIBOR KRISZTIÁN BUDAPEST, 2003 CSUBÁK TIBOR KRISZTIÁN KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

A kockázatkezelés alapjai

A kockázatkezelés alapjai A kockázatkezelés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek:

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek: Vállalati pénzügyek Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat Pénzügyi

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Pénzügyi vezető feladatai

Pénzügyi vezető feladatai Pénzügyi vezető feladatai Beruházási (Vagyonmaximalizálás) Folyamatos Eszköz-oldal Forrásoldal Forgótőke-gazdálkodás (likviditás biztosítása) Eseti Finanszírozási (Finanszírozási elvek érvényesítése) A

Részletesebben

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása 12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása A pénzügyi átvilágítás szokásos céljai A pénzügyi átvilágítás napjaink divatos gazdasági szolgáltatásai közé tartozik. Ha begépeljük a címben szereplő fogalmat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetés kötvényekbe, részvényekbe A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 BEFEKTETÉS

Részletesebben

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései Francsovics István A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék Témavezető: Dr. Módos Gyula Francsovics István 1 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez

Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez 499 Az eredménykategóriák alkalmassága a vállalkozás gazdasági teljesítményének értékeléséhez ALVINCZ JÓZSEF KISS ÁRPÁD Kulcsszavak: beszámoló, vállalkozások gazdasági elemzése, számvitel, eredménykategóriák,

Részletesebben

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Mit értünk kockázat alatt? Megtakarításaink különböző kockázatoknak vannak kitéve. Tájékoztató anyagunk célja, hogy megismertessük Önt a legfontosabb

Részletesebben

OTDK-dolgozat Rékasi Róbert 2013

OTDK-dolgozat Rékasi Róbert 2013 OTDK-dolgozat Rékasi Róbert 2013 Egy öntészeti társaság privatizációs értékének elemzése Privatization value analysis of a foundry Kézirat lezárása: 2011. november 18. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya

Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya Közgazdasági Szemle, L. évf., 3. november (964987. o.) RADÓ MÁRK Infláció, tõkeköltség és a magyar tulajdonosok versenyhátránya A várható infláció és az elvárt hozamok közti viszony leírására általánosan

Részletesebben