Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram"

Átírás

1 Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az iroda öli ki! A hielkérelmi adalapo áveem:.., 201. hó nap.. aláírás, iroda kódja 1

2 1. AZ IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÓ ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozó neve 1.2. Adószám Saiszikai számjel Vállalkozói vagy haósági nyilvánarás száma 1.5. Tevékenység megkezdésének dáuma év év nap 1.6. Székhely címe I r s z Város Megye Uca Házszám, lépcső, emele, ajó Posafiók vagy hrsz 1.7. Éresíési cím (ha elér a székhelyől) I r s z Város Megye Uca Házszám, lépcső, emele, ajó Posafiók vagy hrsz 1.8. A Vállalkozó elérheőségei Vezeékes elefon Telefax Mobil elefon Mobil előfizeés előfizeéses felölő káryás 2. A VÁLLALKOZÓ EGYÉB ADATAI 2.1. Adózás módja Vállalkozói jövedelem szerin (SZJA) EVA KATA Áalányadózás 2.2. Érdekvédelmi, ársul szervezei agság 2.3. Fizeési éresíő posai úon kérem 1.8. ponban megado címre kérem 3. A VÁLLALKOZÓ SZEMÉLYES ADATAI Név Anyja neve Szüleési név Szüleési hely, dáum Lakcím 2

3 Legmagasabb iskolai végzeség álalános iskola szakmunkás bizonyívány főiskolai egyeemi echnikus, felsőfokú szakképesíés gimnázium, szakközépiskola 4. A VÁLLALKOZÓ MÁS VÁLLALKOZÁSOKBAN LÉVŐ TULAJDONA Másik vállalkozás neve Tulajdoni hányad (ef és %) Adószám Cégjegyzék száma Másik vállalkozás neve Tulajdoni hányad (ef és %) Adószám Cégjegyzék száma 5. AZ IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÓ ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA 5.1. Előző év végi lészám fő 5.2. Előző éve megelőző év (bázisév) végi lészám fő 6. JOGOSULT GÉPJÁRMŰVEK ADATAI (Ha a felsoroláshoz nincs elég hely, kérjük használjon pólapo!) Emissziós oszály (EUR kód) Jármű kaegória (J2, J3, J4) Összsúly Emissziós oszály (EUR kód) Jármű kaegória (J2, J3, J4) Összsúly Emissziós oszály (EUR kód) Jármű kaegória (J2, J3, J4) Összsúly Emissziós oszály (EUR kód) Jármű kaegória (J2, J3, J4) Összsúly Emissziós oszály (EUR kód) Jármű kaegória (J2, J3, J4) Összsúly 3

4 7. BANKKAPCSOLATOK A Vállalkozó bankszámlái és azokon az előző 12 hónapban örén jóváírások összege Számlavezeő (bank) neve Pénzforgalmi számla száma Számlanyiás napja Előző 12 havi forgalom Számlavezeő (bank) neve Pénzforgalmi számla száma Számlanyiás napja Előző 12 havi forgalom Számlavezeő (bank) neve Pénzforgalmi számla száma Számlanyiás napja Előző 12 havi forgalom Számlavezeő (bank) neve Pénzforgalmi számla száma Számlanyiás napja Előző 12 havi forgalom 8. TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK (Ha a főevékenységi kör nem közúi áruszállíás, akkor a vállalkozás egyéb evékenységi körei közö kell a közúi áruszállíási evékenysége megadni!) Fő evékenység TEÁOR 08 kód Bevéel % egyéb evékenység TEÁOR 08 kód Bevéel % egyéb evékenység TEÁOR 08 kód Bevéel % 9. AZ IGÉNYELT HITEL ÖSSZEGE 9.1. Az igényel hiel összege F 9.2. Vállalkozói múl Kezdő Legalább egy lezár gazdálkodási éve van 10. KÖTELEZETTSÉGEK Köelezeségek a hielezők (hielinézeek, gazdálkodó szervezeek vagy magánszemélyek, sb.) felé fennálló hielek, kölcsönök, számlakere úllépések, lízing vagy arós bérle köelezeségek Hielező neve Hielező székhelye, címe Felve hiel/kölcsön összege Fennálló őkearozás Hiel lejáraa Esedékes őkeörleszés 1 éven belül Havi örlesző részle Esedékes őkeörleszés 1 éven úl Hielező neve Hielező székhelye, címe Felve hiel/kölcsön összege Fennálló őkearozás Hiel lejáraa Esedékes őkeörleszés 1 éven belül Havi örlesző részle Esedékes őkeörleszés 1 éven úl 4

5 10.2. Az egyéni vállalkozó magányszemélykén felve hielei, kölcsönei Hielező neve Hielező székhelye, címe Felve hiel/kölcsön ípusa Felve hiel/kölcsön összege Hiel lejáraa Hielező neve Hielező székhelye, címe Felve hiel/kölcsön ípusa Felve hiel/kölcsön összege Hiel lejáraa 11. GAZDÁLKODÁSI ADATOK EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ (EVA) SZERINT ADÓZÓ VALLALKOZÁSOK RÉSZÉRE (Az adaoka ezer forinban kérjük megadni!) MEGNEVEZÉS Tárgyidőszak 3...év.n.év Előző év 4 Bázisév 5 1 Az adóévben megszerze bevéel 2 Összes bevéel növelő éelek 3 Összes bevéel csökkenő éelek 4 Az EVA alapja 5 Egyszerűsíe vállalkozói adó 6 Adózás uáni jövedelem KATA SZERINT ADÓZÓ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE MEGNEVEZÉS Bevéel a bevéeli nyilvánarás alapján Tárgyidőszak...év.n.év Az előző év és a bázisév adaai az ado év adózási módjához igazodva a feni áblázaban kérjük megadni! ÁTALÁNYADÓZÁS SZERINT ADÓZÓ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE (Az adaoka ezer forinban kérjük megadni!) MEGNEVEZÉS Tárgyidőszak...év.n.év Előző év Bázisév 1 Az áalányadó alapjába beszámíó bevéel 2 Az áalányban megállapío jövedelem 3 Áalányadózás szerin megállapío jövedelem 4 Összevon adóalapba arozó jövedelmek 5 Összevon adóalap 6 SZJA megállapíásánál figyelembe veendő összevon adóalap 7 Számío adó 8 Az összevon adóalap adója 9 Ado évi jövedelem adója 10 Adófizeési köelezeség 11 Levon befizee adó, adóelőleg 12 Még fizeendő adó 13 Visszaigényelheő adó, adóelőleg 1 Tárgyidőszak: a leguolsó lezár napári negyedév. Az előző év végéől a leguolsó napári negyedév végéig aró időszak gazdálkodási adaai kérjük megadni. Az időszako kérjük az oszlop fejlécében megadni 2 Előző év: a árgyidőszako megelőző lezár, eljes napári (365 napos) adózo üzlei év. Az éve kérjük az oszlop fejlécében megadni 3 Bázis év: az előző éve megelőző lezár, adózo üzlei év (ha van ilyen). Az éve kérjük az oszlop fejlécében megadni. 5

6 11.4. EGYÉB GAZDÁLKODÁSI ADATOK (EVA, KATA ÉS ÁTALÁNYADÓZÓK ESETÉN) (Az adaoka ezer forinban kérjük megadni!) MEGNEVEZÉS Tárgyidőszak...év.n.év Előző év Bázisév 1 Tárgyi eszközök 2 Forgóeszközök 3 Készleek éréke 4 Köveelések közül a vevőkkel szembeni köveelések 5 Haáridőn úli köveelések 6 Eszközök összesen Rövid (éven belüli) lejáraú köelezeségek Ebből: szállíókkal szembeni köelezeségek lejár arozás (szállíók, kölcsön sb.) hosszú lejáraú hielek éven belül esedékes örleszése Hosszú (éven úli) lejáraú köelezeségek Alkalmazoak részére kifizee jövedelem 13 Összes vállalkozói kölség SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZERINT ADÓZÓ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE (Az adaoka ezer forinban kérjük megadni!) MEGNEVEZÉS 1 2 Az adó alapjába számíó bevéelek (ÁFA nélkül) a 3 legnagyobb vevőől származó bevéel (ÁFA nélkül) 3 Rendkívüli bevéel 4 Bevéel növelő éelek összesen 5 Bevéel csökkenő éelek összesen 6 Bevéel a növelő és csökkenő éelek figyelembevéele uán (1+4-5) 7 Vállalkozói kölség összesen Ebből: felve hielre, kölcsönre fizee kama alkalmazoak részére kifizee jövedelem árgyi eszközök érékcsökkenése 11 Vállalkozói kivé Vállalkozói jövedelem vagy veszeség (előjellel) Korábbi év(ek)ről áhozo veszeség címén levon összeg 14 Módosío vállalkozói adóalap 15 Vállalkozói személyi jövedelemadó módosío összege TÁRGYIDŐSZAK... év.n.év ELŐZŐ ÉV BÁZISÉV 1 Tárgyidőszak: a leguolsó lezár napári negyedév. Az előző év végéől a leguolsó napári negyedév végéig aró időszak gazdálkodási adaai kérjük megadni. Az időszako kérjük az oszlop fejlécében megadni 2 Előző év: a árgyidőszako megelőző lezár, eljes napári (365 napos) adózo üzlei év. Az éve kérjük az oszlop fejlécében megadni 3 Bázis év: az előző éve megelőző lezár, adózo üzlei év (ha van ilyen). Az éve kérjük az oszlop fejlécében megadni. (Az adaoka ezer forinban kérjük megadni!) 6

7 MEGNEVEZÉS 16 Adózás uáni vállalkozói jövedelem TÁRGYIDŐSZAK... év.n.év ELŐZŐ ÉV v BÁZISÉV 17 Befekee eszközök (2+3+4) 18 Immaeriális javak neó (érékcsökkenési leírással csökkene) éréke 19 Tárgyi eszközök neó éréke 20 Befekee pénzügyi eszközök 21 Forgóeszközök 22 Készleek éréke 23 ebből 180 napon úli készleek 24 Vevőkkel szembeni köveelések Egyéb (vevőkön kívüli) köveelések össz haáridőn úli köveelések (vevők+egyéb) 27 Pénzeszközök 28 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+5) 29 Köelezeségek összesen (14+21) 30 Rövid (éven belüli) lejáraú köelezeségek ( ) 31 Szállíókkal szembeni köelezeségek 32 Adó- és ársadalombizosíási köelezeség 33 Rövid (éven belüli) lejáraú hielek, kölcsönök 34 Hosszú lejáraú hielek, kölcsönök éven belül esedékes örleszése 35 Egyéb nem nevesíe rövid lej. köelezeségek 36 a feniekből lejár (haáridőn úli) köelezeségek összesen 37 Hosszú (éven úli) lejáraú köelezeségek (22+23) Hosszú lejáraú hielek és kölcsönök a 38 árgyévben esedékes örleszőrészleük nélkül Egyéb éven úli köelezeségek 39 (válóarozás, lízingdíj és maradványérék is) 1 Tárgyidőszak: a leguolsó lezár napári negyedév. Az előző év végéől a leguolsó napári negyedév végéig aró időszak gazdálkodási adaai kérjük megadni. Az időszako kérjük az oszlop fejlécében megadni 2 Előző év: a árgyidőszako megelőző lezár, eljes napári (365 napos) adózo üzlei év. Az éve kérjük az oszlop fejlécében megadni 3 Bázis év: az előző éve megelőző lezár, adózo üzlei év (ha van ilyen). Az éve kérjük az oszlop fejlécében megadni. 7

8 12. A HITEL FEDEZETEKÉNT FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK A 232/2013 (VI.30) Kormányrendele alapján: 1. a szerződö hielösszeg 80%-nak megfelelő mérékű állami készfizeő kezesség 2. a szerződö hielösszeg 20 %-a és a hielösszeg a hielszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügylei kamaának együes összegével megegyező összegű óvadék A Vállalkozó az óvadéko sajá forrásból vagy a rendelkezésére bocsáo hielösszegből is nyújhaja Az óvadéko a Vállalkozás a hielkereből kívánja bizosíani? Igen Nem Amennyiben NEM az Údíj Hielből örénik az óvadék elhelyezése, az alábbi adaoka kérjük megadni: Óvadéki számlá kezelő hielinéze megnevezése Természees személy óvadéknyújó eseén (ha nem azonos az egyéni vállalkozóval) Név Anyja neve Szüleési név Szüleési hely, dáum Lakcím Gazdasági ársaság, egyéni cég és szövekeze óvadéknyújó eseén Teljes elnevezés Rövidíe elnevezése Székhely I r s z Város Megye Uca Házszám, lépcső, emele, ajó Posafiók vagy hrsz Éresíési cím I r s z Város Megye Uca Házszám, lépcső, emele, ajó Posafiók vagy hrsz Adószám - - Saiszikai számjel Cégjegyzékszám - - 8

9 Alulíro udomásul vesszem, hogy a személyes adaok megadása eseén a jelen adalap aláírásával a hieligénylő egéni vállalkozó, min ermészees személy is hozzájárulunk az adaok kezeléséhez a Údíj Hielprogrammal összefüggésben a jelen adalap mellékleekén aláír nyilakozaban és a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr. Üzleszabályzaában, valamin annak részekén az Údíj Hielprogram Álalános Szerződési Feléelekben meghaározoak szerin. Alulíro egyéni vállalkozó a bizosíéko nyújó(k)ra (Óvadéknyújó) vonakozó adaok kiölése eseén nyilakozik ovábbá, hogy felhaalmazással rendelkezik az érine személy(ek)ől a személyes adaok megadására a jelen adalapon, az igényel hiellel összefüggésben. Kel: Egyéni vállalkozó cégszerű aláírása Egyéni vállalkozó nyilvánarás száma Előünk, min anúk elő: Név: Név: Lakcím: Lakcím: Aláírás: Aláírás: 9

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására!

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó

Részletesebben

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem ÜZLETI TERV és Hitelkérelem Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezetet a mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó neve: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.2. Gazdasági társaság ügyvezetője: Születési éve: 1 9 1.3. Tevékenység megkezdése: 1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.)

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez Vállalkozás / Vállalkozó A hiteligénylés átvétele nem kötelezi a Gádoros

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva. HITELIGÉNYLÉS Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.hu A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetıleg

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.

ÜZLETI TERV. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.hu A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetıleg írógéppel

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben