A vállalati pénzügyi döntések fajtái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalati pénzügyi döntések fajtái"

Átírás

1

2 A vállalati pénzügyi döntések fajtái

3 Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Gazdasági és intézményi környezet Várható hozam és kockázat A vállalkozás piaci értéke (Tulajdonosok vagyona)

4 Hosszú távú finanszírozási döntések Hosszú távú finanszírozási döntések Vállalati tőkeköltség Döntés a tőkeszerkezetről Osztalékpolitika

5 A tőkeköltség értelmezése Befektetői megközelítés Vállalati megközelítés Megfelelő hozamot ígér-e a befektetés (kötvény, részvény), más alternatív befektetésekhez viszonyítva? Mekkora a forrásbevonás költsége? Mekkora terhet jelent a saját tőke és a kölcsöntőke (adósság) bevonása? Hozam - költség Pénzügyi menedzsment Mekkora a vállalat befektetéseinek hozama? Fedezetet nyújt-e a befektetők által elvárt hozamra, (a források költségére)?

6 u u u u A tőkeköltség értelmezése A finanszírozási források (saját- és idegen tőke) használatának ára. Az a hozamráta, amelyet ígérni kell a befektetők számára, hogy a tőkéjüket a vállalkozás rendelkezésére bocsássák. A vállalat számára az a minimális megtérülés, amelyet el kell érni a befektetések által, hogy ki tudják fizetni a befektetőknek járó hozamokat. Nem a menedzsment határozza meg, hanem azokon a hozamokon alapul, amelyeket a befektetők a hasonló kockázatú alternatív befektetéseken elérhetnek. ê u A tőke alternatíva költsége, amely a pénzügyi piacokon határozódik meg.

7 A tőkeköltség becslésének lépései 1. Az egyedi finanszírozási források súlyarányainak meghatározása 2. Az egyes finanszírozási források egyedi költségének megállapítása: s hitel tőkeköltsége a hitel típusú források (adósság) s kötvény tőkeköltsége tőkeköltsége s részvény tőkeköltsége tulajdonosi tőke költsége 3. Súlyozott átlagos vállalati tőkeköltség kiszámítása (r WACC )

8 1. Az egyedi finanszírozási források súlyarányai (a megszerzendő tőkén belül) s Ha a vállalat hosszú távon a jelenlegivel azonos tőkeszerkezetet kíván alkalmazni, akkor a súlyarányok megállapíthatók a mérlegből (könyv szerinti értéken). s Piaci értéken alapuló súlyok meghatározása (nyílt kibocsátású értékpapírok esetén!)

9 2. Az egyes finanszírozási források egyedi tőkeköltsége 2./1. A hitel típusú források (adósság) tőkeköltsége: a) Bankhitel tőkeköltsége s hitelkamat + járulékos költségek. A névleges kamatláb, illetve a THM alapján számolható ki. s A hitelbevonás adómegtakarítást jelent (hitelkamat költségként jelenik meg!!!). s Kiszámítása: Alapesetben a hitel költsége = a hitel névelges kamata, azaz r d = r i, illetve figyelembe véve a hitelbevonás adómegtakarító hatását: r d = r i (1 T )

10 2. Az egyes finanszírozási források egyedi tőkeköltsége 2./1. A hitel típusú források (adósság) tőkeköltsége: a) Bankhitel tőkeköltsége b) Kötvény tőkeköltsége: s A befektetőknek kifizetett kamat a kötvényt kibocsátó vállalat szempontjából költség. s Ennek révén adómegtakarító hatás is jelentkezik, mert ezzel a költséggel csökkenthető a társasági adó alapja. s Kötvénykibocsátás nem mindig névértéken történik, így a kötvény hozama eltér a kötvény névleges kamatlábától. s Nyílt kibocsátású kötvény esetén kibocsátási költség is van, amelyek növelik a kölcsöntőke árát.

11 A kötvénykibocsátás költsége (folyt.) 1. A kötvényt névérteken bocsátják, nincsenek tranzakciós költségek, és a vállalat fizet társasági adót és a kötvény lejárat nélküli értékpapír. 2. A kötvényt névérteken bocsátják, nincsenek tranzakciós költségek, és a vállalat fizet társasági adót. 3. A kötvényt névérteken bocsátják, vannak tranzakciós költségek, és a vállalat fizet társasági adót. 4. A kibocsátási árfolyam eltér a névértéktől, vannak tranzakciós költségek, és a vállalat fizet társasági adót. 5. A kibocsátási árfolyam eltér a névértéktől, vannak tranzakciós költségek, és a vállalat fizet társasági adót és a kötvény névértékét lejáratkor, egy összegben fizetik vissza.

12 Első estet: A kötvénykibocsátás költsége (folyt.) r d = r n Második eset: Harmadik eset: Negyedik eset: r d = r n (1 T ) r d = r n (1 T ) 1 f r d = (P n r n ) (1 T ) P netto Ötödik eset: r d = (P n r n ) (1 T ) + (P netto P n ) n P netto + P n 2

13 Példa 01. Az általunk vizsgált vállalkozás 100 millió Ft értékben bocsát ki 14%- os névleges kamatozású kötvényt, az alapcímlet Ft. a) Mekkora az adósság költsége,,tökéletes piacon? b) Mekkora az adósság költsége, ha a kibocsátás névértéken történik, a kötvényt zárt körben hozzák forgalomba, így nincs kibocsátási költség, és a cég 16% társasági adót fizet? c) Mekkora az adósság költsége, ha a kibocsátás névértéken történik, a kibocsátási költség a névérték 2%- a, és a cég 16% társasági adót fizet?

14 Példa 01. (folytatás) Az általunk vizsgált vállalkozás 100 millió Ft értékben bocsát ki 14%- os névleges kamatozású kötvényt, az alapcímlet Ft. d) Mekkora az adósság költsége, ha a kibocsátás 99%- os árfolyamon történik történik, a kibocsátási költség a névérték 2%- a, és a cég 16% társasági adót fizet? e) Mekkora az adósság költsége, ha a kibocsátás 104 %- os árfolyamon történik történik, a kibocsátási költség a névérték 2%- a, és a cég 16% társasági adót fizet?

15 Példa 01. (folytatás) Az általunk vizsgált vállalkozás 100 millió Ft értékben bocsát ki 14%- os névleges kamatozású kötvényt, az alapcímlet Ft. f) Mennyi az adósság költsége, ha a kibocsátás Ft- os árfolyamon történik, a kibocsátási költség kötvényenként 200 Ft, és a cég 16% társasági adót fizet. A kötvény névértékét a 10 éves futamidő végén, egy összegben fizetik vissza?

16 Példa 02. s Egy Rt. lejáratkor egy összegben törlesztendő kötvénnyel szerzi meg a szükséges külső forrást. A kamatszelvényes kötvény névértéke , a névleges kamatlába 8%. A kötvény 3 éves futamidejű és a kibocsátás névértéken történt. A társasági adó mértéke 20%. s Mekkora a vállalati forrásszerzés költsége? s Hogyan változik a forrásszerzés költsége, ha a kötvényt 105%- os árfolyamértéken bocsátják ki? s Hogyan változik a forrásszerzés költsége, ha a kötvényt 98%- os árfolyamértéken bocsátják ki?

17 2. Az egyes finanszírozási források egyedi tőkeköltsége 2. Tulajdonosi tőke tőkeköltsége a) Elsőbbségi részvények költsége b) Törzsrészvények költsége

18 2. Az egyes finanszírozási források egyedi tőkeköltsége 2./1. Az elsőbbségi részvények kibocsátásával szerzett tőke költsége: s s Ez a részvénytől elvárt hozam. Mivel az elsőbbségi részvényeknek általában nincsen lejárata, és az osztalék is előre rögzített, a tőkeköltséget az örökjáradék alapján lehet becsülni: r p = DIV P 0

19 2. Az egyes finanszírozási források egyedi tőkeköltsége 2./1. Az elsőbbségi részvények kibocsátásával szerzett tőke költsége: s Az új kibocsátású elsőbbségi részvénye esetében a kibocsátás költségei megemelik a tőkeköltséget: r p = DIV P netto ahol P netto = P 0 (1 f ) s Az osztalékot az adózott nyereségből fizethetik, így az adózási szempontokat nem kell figyelembe venni. Így ez a hitelnél drágább forrás.

20 Példa 03. Egy Rt. az elsőbbségi részvényei után évi 350 Ft osztalékot fizet. A vállalat 100 ezer db új részvény kibocsátását tervezi 2500 Ft- os eladási árfolyamon. a) Mekkora az elsőbbségi részvény tőkeköltsége? b) Mekkora az elsőbbségi részvény tőkeköltsége, ha a kibocsátással kapcsolatos költségek részvényenként 85 Ft- ot tesznek ki.

21 2. Az egyes finanszírozási források egyedi tőkeköltsége 2./2. A törzsrészvények tőkeköltsége: s Az elvárt megtérülés mérése viszonylag jól megoldhatóa nyílt kibocsátású részvények esetében, ahol a tőkepiac folyamatosan minősít. s A zárt kibocsátású részvények, üzletrészek esetén piaci összehasonlító módszer segítségével lehet az elvárt hozamokat becsülni. s A nyílt kibocsátású részvények esetében két alternatív módszer használatos a tulajdonosok hozam-elvárásának mérésére: s Gordon modell diszkontált osztalékértékelési modell s CAPM modell

22 Törzsrészvény tőkeköltsége Gordon modell Konstans osztalékáram esetén: r e = DIV 1 P 0 Konstans ütemben növekvő osztalékáram esetén: r e = DIV 1 P 0 + g = DIV 0 (1+ g) P 0 + g Új kibocsátású részvény esetén a kibocsátás költségeit is figyelembe kell venni!

23 Példa 04. Egy Rt. ebben az évben részvényei után évi 156 Ft osztalékot fizetett. A részvények jelenlegi árfolyama Ft. A múltbéli tapasztalatok és a jövőbeli kilátások alapján az elemzők az osztalék évi várható növekedési ütemét 12%- ra becsülik. 1. Mekkora a részvény tőkeköltsége?

24 Példa 05. Egy Rt. ebben az évben új részvények kibocsátását tervezi Ft- os árfolyamon. A részvényei után várhatóan évi 156 Ft osztalékot fizet. A kibocsátási költségek 200 Ft- ot tesznek ki részvényenként. A múltbéli tapasztalatok és a jövőbeli kilátások alapján az elemzők az osztalék évi várható növekedési ütemét 12%- ra becsülik. 1. Mekkora az új kibocsátású részvény tőkeköltsége?

25 Törzsrészvény tőkeköltsége CAPM modell s Ez a modell a vállalat kockázatát állítja arányba az elvárt megtérüléssel: r e = r f + β i (r m r f )

26 Példa 06. Egy gyógyszeripari vállalat részvényeinek bétája 1,2. A kockázatmentes hozam 4%, a piaci részvény portfólió kockázati prémiuma 5,5%. a) Mekkora a cég részvényeseinek elvárt hozamrátája, ha a CAPM feltételei teljesülnek? b) A vállalat új területre tör be, táplálék kiegészítők gyártását tervezi. Ebben az ágazatban a hasonló vállalatok bétája 1,6. Mekkora lesz az elvárt hozam?

27 s s 3. A vállalati súlyozott átlagos tőkeköltség (r WACC ) Ez a finanszírozási források egyedi tőkeköltségének tőkeszerkezeten belüli arányával súlyozott átlaga. r WACC = n j=1 w j r j Olyan diszkontráta, amelyik azt fejezi ki, hogy adott összetételű egységnyi plusz tőke megszerzése mennyibe kerül a vállalatnak. r WACC = w E r E + w D r D E w E = E + D és w = D D E + D

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés Előadó: dr. Bozsik Sándor Vállalatértékelés Ajánlott szakirodalom: Aswath Damodaran: Befektetések értékelés Panem 2007 PriceWaterhouse: A részvényesi érték Tőzsdei szakvizsga felkészítő Közép-európai brókerképző

Részletesebben

Pénzügyi vezető feladatai

Pénzügyi vezető feladatai Pénzügyi vezető feladatai Beruházási (Vagyonmaximalizálás) Folyamatos Eszköz-oldal Forrásoldal Forgótőke-gazdálkodás (likviditás biztosítása) Eseti Finanszírozási (Finanszírozási elvek érvényesítése) A

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés

VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés Vízkeleti Sándor Pioneer Alapkezelő ZRt. 1011 Budapest, Fő u. 14. Tel: 577 4260 E-mail: sandor.vizkeleti@pioneerinvestments.com szerda, 2011. május 4. 1 Tartalom Befektetés-döntési

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál Takács András, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje E-mail: takacsandras@ktk.pte.hu A vállalatértékelés elméleti

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA VIZSGADOLGOZAT A GAZDASÁGI DÖNTÉSEK HATÁSA A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETRE CÍMŰ TANTÁRGYBÓL A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA Dunaújváros, 2002. június 24. Készítették:

Részletesebben

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv 12. tétel A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

5/A lecke. A legalapvetőbb pénzügyi számítások: kamatos kamat, jövőérték és jelenérték, értékpapírok hozama és árfolyama, hitelek törlesztő részlete.

5/A lecke. A legalapvetőbb pénzügyi számítások: kamatos kamat, jövőérték és jelenérték, értékpapírok hozama és árfolyama, hitelek törlesztő részlete. 5/A lecke Mibe fektethetünk és milyen hiteleket vehetünk fel? A legalapvetőbb pénzügyi számítások: kamatos kamat, jövőérték és jelenérték, értékpapírok hozama és árfolyama, hitelek törlesztő részlete.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben