Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez"

Átírás

1 Képlegyûjeméy Dr. Horváh Zsuzsaa Pézügy I. A vállalkozások álaláos pézügyei Pézügy II. Vállalkozásfiaszírozás címû aköyveihez a PM pézügyi-számvieli és vállalkozási ügyiézõ szakképesíése számára Nemzei Taköyvkiadó, Budapes

2 A kiadváy megfelel a PM álal 2008-ba kiado Pézügyi feladaok köveelméymodulak. Íra DR. HORVÁTH ZSUZSANNA Bírála PUNGORNÉ LAKNER KATALIN középiskolai aár Felelõs szerkeszõ SZELINDINÉ GALÁNTAI MELINDA A mû más kiadváyba való részleges vagy eljes felhaszálása, illeve uáközlése a kiadó egedélye élkül ilos! dr. Horváh Zsuzsaa, 2011 Nemzei Taköyvkiadó Zr., 2011 Nemzei Taköyvkiadó Zr. a Saoma Compay Vevõszolgála: Telefo: A kiadásér felel: Kiss Jáos Tamás vezérigazgaó Rakári szám: RE58344 Felelõs fõszerkeszõ: Kojaiz László Mûszaki szerkeszõ: Orlai Máro Terjedelem: 2,6 (A/5) ív 1. kiadás, 2011 Formakészíés:

3 Taralomjegyzék Bevezeõ A PÉNZ IDÕÉRTÉKE Kamaszámíás Egyszerû kamaszámíás Kamaoskama-számíás Effekív kamaláb Reálkamaláb (fix kamaláb eseé) Egyelõ érékû kamalábak (koform kamalábak) Jeleérék-számíás, diszkoálás Jeleérék Pézáramlás összesíe jeleéréke Örökjáradék jeleéréke Növekvõ örökjáradék Az auiás jeleéréke ÉRTÉKPAPÍROK Kövéyek Hozam Árfolyam Részvéy Egyelees oszalékfizeésû elsõbbségi részvéy árfolyama Álladó üemû övekedés ígér az oszalékba A részvéy várhaó hozamáak számíása egy periódusra Egyéb muaók BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEK, BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Saikus muaók A beruházás jövedelmezõsége (reabiliása) A beruházás megérülési ideje Beruházási pézeszközök forgási sebessége Diamikus muaók Neó jeleérék Jövedelmezõségi idex Belsõ megérülési ráa Fedezei po

4 4. A FORGÓESZKÖZ-ELLÁTÁS TERVEZÉSE, FINANSZÍROZÁSA Forgóeszközök szije Forgóeszköz-igéyesség Forgási muaók Forgási sebesség fordulaaiak száma Forgási sebesség apokba, forgási idõ Relaív forgóeszköz-csökkeés Tervévi eszközszükségle A forgóeszköz-állomáy meghaározása mérlegmódszer segíségével Álagos eszközállomáy meghaározása kroologikus álaggal Neó forgóõke Fiaszírozási erv Állomáyi szemléleû fiaszírozási erv (sáusz) Pézforgalmi szemléleû fiaszírozási erv (likvidiási erv) Cash flow-kimuaás (a számvieli örvéy elõírása szeri) A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI DÖNTÉSEI Vagyo- és õkesrukúra-muaók A pézügyi szerkeze alapmuaói A õkeszerkeze muaói Álagos õkekölség A fiaszírozás fedezei muaói Egyéb haékoysági muaók Jövedelmezõségi muaók A pézügyi egyesúly muaói

5 Bevezeõ A képlegyûjeméy a Pézügy I. A vállalkozások álaláos pézügyei és a Pézügy II. Vállalkozásfiaszírozás aköyvekbe elõforduló legfoosabb képleeke aralmazza. Összeállíásával a aulás haékoyságá szereem vola segíei oly módo, hogy a gyakorlai feladaok, eseaulmáyok megoldása sorá gyorsa aláljuk meg a kidolgozáshoz szükséges képlee. Természeese a képle ismeree még em jelei a sikeres megoldás, de foos lépés a jó eredméy eléréséhez. Az alapképle ismereébe, az adaok érelmezésével eljuhauk a jó megoldáshoz. A képlegyûjeméy haszálaá - a aórai mukába, - az ohoi gyakorlásál, a házi feladaok elkészíéséél, - az évközi dolgozaok írásáál javaslom. Ez uóbbi esebe azzal a udaal, hogy iszába vagyok azzal, hogy a szakmai vizsgá ilye segédayag (még egyelõre) em haszálhaó. Azoba miél öbbször forgajuk a képlegyûjeméy, aál jobba rögzülek a képleek, így felidézésük már a vizsgá sem jelehe godo. Jó muká és eredméyes aulás kíváok, Dr. Horváh Zsuzsaa 5

6 1. A PÉNZ IDÕÉRTÉKE 1.1. Kamaszámíás Egyszerû kamaszámíás FV = PV + kama FV= jövõérék, záróõke PV= kezdõõke, jeleérék Kama: éves kamaozás eseé: FV = PV r fuamidõ kamaláb / 100 apokra számío kama eseé: FV = PV 360 vagy 365 r = kamaláb Ajövõérék egyszerû kamaozással: FV=PV (1+r ) FV= jövõérék (záróõke) PV= kezdõõke r = egy periódusra érvéyes piaci kamaláb = periódusok száma Kamaoskama-számíás Aõkésíés évee va: FV = C 0 (1+r) C 0 = kezdõõke r = éves kamaláb = évek száma (1+ r) = kamaéyezõ 6

7 Éve belüli öbbszöri õkésíés: FV = C 0 1 r m m C 0 = kezdõõke r = az éves kamaláb = az évek száma m = éve belüli õkésíések száma Effekív kamaláb m r r eff = 1 1 m Reálkamaláb (fix kamaláb eseé) r= 1+i 1+p 1 i = omiális kamaláb p = iflációs ráa (midkeõ együhaós formába) Egyelõ érékû kamalábak (koform kamalábak) Az elõleges kamaláb meghaározása az uólagos kamalábból: r = e r u (1+ r ) u Az uólagos kamaláb kiszámíása az elõleges kamaláb ismereébe: r = u re (1 r ) e r e = elõleges kamaláb r u = uólagos kamaláb 7

8 1.2. Jeleérék-számíás, diszkoálás Jeleérék PV = C 1 (1+ r) PV= jeleérék C = -edik évbe esedékes pézösszeg r = diszkoráa =év Diszkoéyezõ, diszkofakor: 1 (1 r) Pézáramlás összesíe jeleéréke PV = =1 C (1+ r) PV= jeleérék = -edik periódus = a periódusok száma C = -edik periódus pézáramlása r = elvár hozam Örökjáradék jeleéréke PV = C r PV= az örökjáradék jeleéréke C = a fix összegû járadék, pézáramlás r = elvár hozam 8

9 Növekvõ örökjáradék PV = C 1 r g PV= az örökjáradék jeleéréke C 1 = az 1. évi járadék r = elvár hozam g = a járadék évi övekedési üeme Az auiás jeleéréke PV = C auiási éyezõ Auiási éyezõ = 1 r 1 r (1+r) 9

10 2. ÉRTÉKPAPÍROK 2.1. Kövéyek Hozam Névleges hozam: Egyszerû hozam: Téyleges hozam: P 0 r r e =1 kama évérék kama árfolyamérék I (I + IRR) P (I + IRR) P 0 I P = a kövéy jelebei árfolyama = a periódusokéi kama = a kövéy évéréke IRR = a kövéy éyleges hozama, belsõ megérülési ráája Árfolyam P 0 =1 I T (1+ r) I = kamafizeés a -edik idõpoba T = õkeörleszés a -edik idõpoba = az uolsó kama- és örleszõszelvéy beválásáig háralévõ idõszakok száma r = a diszkoáláshoz haszál kamaláb Haaévérékörleszése a fuamidõ végé va: P 0 =1 I (1+ r) P (1+ r) I = kamafizeés a -edik idõpoba P = évérék = az uolsó kama- és örleszõszelvéy beválásáig háralévõ idõszakok száma r = a diszkoáláshoz haszál kamaláb Neó árfolyam = bruó árfolyam az uolsó kamafizeés óa felhalmozódo kama 10

11 2.2. Részvéy Egyelees oszalékfizeésû elsõbbségi részvéy árfolyama P 0 DIV r DIV = az elsõbbségi részvéy fix oszaléka r = a befekeõ álal elvár hozam Álladó üemû övekedés ígér az oszalékba P 0 DIV1 r g DIV 1 = várhaó oszalék r = a befekeõ álal elvár hozam g = az oszalék évi övekedési üeme A részvéy várhaó hozamáak számíása egy periódusra r DIV 1 (P1 P 0) P 0 r = a részvéy várhaó hozama DIV 1 = várhaó oszalék P 1 = a részvéy eladáskori (idõszak végi) ára = a részvéy véeli (idõszak eleji) ára P Egyéb muaók Egy részvéyre juó adózo eredméy, EPS: EPS Adózó eredméy Részvéyek száma 11

12 Sajáõke-aráyos yereség, ROE: 1 részvéyre juó adózó eredméy ROE 1 részvéyre juó sajá õke másképpe: ROE Adózó eredméy Sajá õke Eszközaráyos eredméy, ROA: ROA Adózó eredméy Összes eszköz Oszalékfizeési ráa, b: DIV1 b EPS DIV 1 = egy részvéyre juó várhaó oszalék EPS = egy részvéyre juó adózo eredméy Újrabefekeési ráa =1 b,másképpe: 1 oszalékfizeési ráa Növekedési ráa, g: g=(1 b) ROE b = oszalékfizeési ráa ROE = sajáõke-aráyos eredméy 12

13 3. BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEK, BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSA 3.1. Saikus muaók A beruházás jövedelmezõsége (reabiliása), B r B r E E, százalékosa: B r 100 B B E = a beruházás évi álagos hozama B = a beruházás egyszeri ráfordíása A beruházás megérülési ideje, B m B m B, másképpe: E B m 1 B r E = a beruházás évi álagos hozama B = a beruházás egyszeri ráfordíása Beruházási pézeszközök forgási sebessége, F s F s Üzemeleési idõ B m B m = megérülési idõ 3.2. Diamikus muaók Neó jeleérék, NPV NPV C 0 =1 C (1+ r) C 0 = a befekeés egyszeri ráfordíása jeleéréke C = az üzemeleés -edik idõszakába jelekezõ eó hozam = a beruházás idõarama 13

14 Jövedelmezõségi idex, PI PI =1 C (1+ r) C 0 C 0 = a befekeés egyszeri ráfordíása jeleéréke C = az üzemeleés -edik idõszakába jelekezõ eó hozam = a beruházás idõarama Belsõ megérülési ráa, IRR C 0 C (1+ IRR) = Fedezei po Tc EAC Társasági adó Q p v Q = érékesíési meyiség (db) T c = fix kölség (F) EAC = az egyszeri ráfordíás 1 évre juó összege p = egységár (F/db) v = válozó kölség (F/db) 14

15 4. A FORGÓESZKÖZ-ELLÁTÁS TERVEZÉSE, FINANSZÍROZÁSA 4.1. Forgóeszközök szije Forgóeszközök szije = Forgóeszközök éréke Összes eszköz Forgóeszköz-igéyesség, m m K É K = álagos forgóeszköz-állomáy É = érékesíés eó árbevéele vagy ermelési érék, összes ayagfelhaszálás 4.3. Forgási muaók Forgási sebesség fordulaaiak száma, f f É vagy f= K i É = érékesíés eó árbevéele (vagy ermelési érék, összes ayagfelhaszálás) K = álagos forgóeszköz-állomáy = az idõszak apjaiak száma i = forgási idõ Forgási sebesség apokba, forgási idõ, i i K É vagy i= K É vagy i= f = az idõszak apjai K = álagos forgóeszköz-állomáy É = érékesíés eó árbevéele (vagy ermelési érék vagy összes ayagfelhaszálás) f = fordulaok száma 15

16 4.4. Relaív forgóeszköz-csökkeés É Relaív forgóeszköz-csökkeés foriba (i i b) É = erv- (árgy-) évi érékesíési forgalom = idõszak apjaiak száma i = erv- (árgy-) évi forgási idõ i b = bázisidõszak forgási ideje 4.5. Tervévi eszközszükségle, K K i É i = ervévi forgási idõ É = ervévi érékesíési forgalom = idõszak apjaiak száma 4.6. A forgóeszköz-állomáy meghaározása mérlegmódszer segíségével Idõszak végi eszközállomáy meghaározása mérlegmódszerrel Mérlegösszefüggés: Ny+E =E cs +Z Ny = yió eszközállomáy E = az eszközállomáy övekedése E cs = az eszközállomáy csökkeése Z = záróállomáy Záróállomáy = Ny + E E cs 16

17 4.7. Álagos eszközállomáy meghaározása kroológikus álaggal Álagos eszközállomáy x1 2 x x2 x x 1 = az idõszak eleji yió ada x 2... x = az idõszaki záróállomáyok = az idõszaki adaok száma 4.8. Neó forgóõke Neó forgóõke = Forgóeszközök éréke Rövid lejáraú források (folyó források) másképpe: Neó forgóõke = Sajá õke + Hosszú lejáraú köelezeség Befekee eszközök 4.9. Fiaszírozási erv Állomáyi szemléleû fiaszírozási erv (sáusz) Összes eszköz Meglévõ forrás = Forráshiáy vagy forrásbõség Pézforgalmi szemléleû fiaszírozási erv (likvidiási erv) Várhaó éyleges bevéelek Várhaó éyleges kiadások = Likvidiáshiáy vagy -bõség 17

18 Cash flow-kimuaás (a számvieli örvéy elõírása szeri) 1. + Adózás elõi eredméy (+, ha yereség;, ha veszeség) 2. + Amorizáció 3. + Elszámol érékveszés és visszaírás 4. + Célaralékképzés és -felhaszálás külöbözee (+, ha eredméy csökkeõ külöböze;, ha eredméy övelõ külöböze) 5. + Befekee eszközök érékesíéséek eredméye (+, ha eredméy csökkeõ külöböze;, ha eredméy övelõ külöböze) 6. + Szállíói köelezeség válozása (+, ha az állomáy õ;, ha az állomáy csökke) 7. + Egyéb rövid lejáraú köelezeség válozása (+, ha az állomáy õ;, ha az állomáy csökke) 8. + Passzív idõbeli elhaárolások válozása (+, ha az állomáy õ;, ha az állomáy csökke) 9. + Vevõköveelés válozása (+, ha az állomáy csökke;, ha az állomáy õ) Forgóeszközök (vevõköveelés és pézeszköz élkül) válozása (+, ha az állomáy csökke;, ha az állomáy õ) Akív idõbeli elhaárolások válozása (+, ha az állomáy csökke;, ha az állomáy õ) 12. Fizee, fizeedõ adó (yereség uá) 13. Fizeedõ oszalék, részesedés I. Mûködési cash flow (1 13. sorok összege) 14. Befekee eszközök beszerzése Befekee eszközök eladása Kapo oszalék, részesedés II. Befekeési cash flow ( sorok összege) Részvéykibocsáás, õkebevoás bevéele Kövéy, hielviszoy megesesíõ érékpapír kibocsáásáak bevéele Hiel és kölcsö felvéele Hosszú lejárara yújo kölcsöök és elhelyeze bakbeéek örleszése, beválása Véglegese kapo pézeszköz 22. Részvéybevoás, õkekivoás, -leszállíás 23. Kövéy és hielviszoy megesesíõ érékpapír visszafizeése 24. Hiel és kölcsö örleszése, visszafizeése 25. Hosszú lejárara yújo kölcsöök és elhelyeze bakbeéek 26. Véglegese áado pézeszköz Alapíókkal szembei, illeve egyéb hosszú lejáraú köelezeség válozása III. Fiaszírozási cash flow (pézügyi mûveleekbõl származó pézeszköz válozása) ( sorok összege) IV. Pézeszközök válozása (egyeleg) (I + II + III. sorok összege) 18

19 5. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI DÖNTÉSEI 5.1. Vagyo- és õkesrukúra-muaók Befekee eszközök aráya = Befekee eszközök éréke : Összes eszköz éréke Forgóeszközök aráya = Forgóeszközök éréke : Összes eszköz éréke Neó forgóõke-elláoság = Neó forgóõke : Forgóeszközök Befekee eszközök fedezesége = = (Sajá õke + Hosszú lejáraú köelezeségek) : Befekee eszközök 5.2. A pézügyi szerkeze alapmuaói Sajáõke-elláoság (Tõkeerõsség) = Sajá õke : Összes forrás Külsõ forrás aráya (Eladósodoság foka) = Összes köelezeség : Összes forrás 5.3. A õkeszerkeze muaói Tõkeáéeli muaók (eladósodás mérõ muaók): Pézügyi õkeáéel 1 (Idege õke aráya) = Pézügyi õkeáéel 2 (Tõkefeszülség) = 5.4. Álagos õkekölség Hosszú lejáraú köelezeség Hosszú lejáraú köelezeség + Sajá õke Hosszú lejáraú köelezeség Sajá õke Álagos õkekölség = W e r e +W d r d W e = sajá õke aráya a õkeszerkezebe r e = sajá õke kölsége W d = idege õke aráya a õkeszerkezebe r d = idege õke kölsége 5.5. A fiaszírozás fedezei muaói Forgóeszköz-fedezei muaó = Rövid lejáraú köelezeség : Forgóeszközök Sajá õke + Hosszú lejáraú õke Befekeeeszköz-fedezei muaó (Fedezei muaó 2 )= Befekee eszközök 19

20 5.6. Egyéb haékoysági muaók Kölséghaékoyság = Összes kölség : Érékesíés eó árbevéele Eszközhaékoyság = Összes eszköz : Érékesíés eó árbevéele Eszközigéyesség = Érékesíés eó árbevéele : Összes eszköz 5.7. Jövedelmezõségi muaók Árbevéel-aráyos eredméy = Adózo eredméy: Neó árbevéel Árbevéel-aráyos cash flow = Bruó cash flow : Neó árbevéel Sajáõke-aráyos jövedelem (ROE) = Adózo eredméy : Sajá õke Eszközaráyos eredméy = Adózo eredméy : Összes eszköz Forgóeszköz-aráyos eredméy = Adózo eredméy : Álagos forgóeszköz Befekeeeszköz-aráyos eredméy = Adózo eredméy : Befekee eszköz Béraráyos jövedelmezõség = Adózo eredméy : Bérkölség 5.8. A pézügyi egyesúly muaói Likvidiási muaó = Forgóeszközök Rövid lejáraú köelezeségek Likvidiási gyorsráa = Forgóeszközök Készleek Rövid lejáraú köelezeségek Készpézlikvidiás = Pézeszközök (Készpéz + Bakbeé) Esedékes rövid lejáraú köelezeségek Pézháyad = Pézeszközök Piacképes érékpapír Rövid lejáraú köelezeségek Adósságszolgálai muaó = Piaci érék muaója = P/E = Adózo Hosszú lejárara ado Amorizáció eredméy kölcsöök kamaa Hosszú lejárara felve kölcsöök Esedékes kamaok esedékes örleszõrészlee Piaci érék Köyv szerii érék A részvéy piaci árfolyama 1 részvéyre juó adózo eredméy (EPS) Árfolyam vagy 1 részvéy köyv szerii éréke 20

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16 A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése Készítette : Málnási Zita- Klára Babeş- Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése Pénzügyi tervezés A pénzügyi terv célja a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése A pénzügyi tervezés két felfogása Tág: A pénzügyi terv minden vállalati

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. november 6.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. november 6. BUX 17.272 0,7% Mtel 348 1,8% Bayer 113,5 1,2% EUR/HUF 310,47 0,4% Olaj ($) 78,7 1,9% DAX 9.315 1,6% MOL 11.640 0,8% BMW 83,8 0,6% EUR/USD 1,2486-0,5% Arany ($) 1.141-2,4% S&P 2.024 0,6% OTP 3.941-0,2%

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben