Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében"

Átírás

1 Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében

2 Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3

3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Gazdálkodásani Ph.D. Program A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Ph.D. érekezés Kóbor Ádám Budapes, 3

4

5 Taralomjegyzék Táblázaok jegyzéke...3 Ábrák jegyzéke...4 Moiváció...7 A pénzügyi válságjelenségek piaci kockázai veülee, jellemzo vonásai...4. A felörekvo piacok szerepe a válsághelyzeek kialakulásában...5. Kockázaok a fejle piacokon A piaci válságok apaszalai jelenségei Növekvo volailiás Kockázaos szekorok együes zuhanása Porfólió-árendezés: a kockázamenes eszközök súlyának növelése Különbözo kockázai kaegóriák koncenrál realizációja A válság ovábberjedésének leheséges magyarázaai A ferozés jelenségérol Tökélelen informálságon alapuló megközelíések A piac likvidiásán alapuló megközelíések Porfóliókezelési megközelíés Növekvo kockázakerülés...4 Válságjelenségek és befekeoi hasznosság Allokációk normális és nem normális hozameloszlás eseén A kockázaeluasíás válozásának empirikus mérése Nemparaméeres kockázamenes hiszogram Opcióárazási modell alernaív eloszlás feléelezése melle A kockázakerülési együhaó becslésének elmélei háere Az 998 -as válság és az opciós p iacok Módszerani eszközök a kockáza mérésében Feléel nélküli saikus eloszlások alkalmazása Nem-paramerikus suruségfüggvény Sabil eloszlások Kever normál eloszlások Egyéb lepokurikus eloszlások Eseanulmányok Feléeles (auoregresszív heeroszkedaszikus) modellek Normál-GARCH Exponenciális súlyozású mozgóálagol variancia Suden-GARCH GARCH-sandardizál sabil eloszlás illeszés Több kockázai fakor együes mérése Kovariancia márix ellipikus eseben Dimenzió-csökkenés (PCA) Feléeles korreláció Álalános öbbdimenziós srukúrák (suden-kopula) Az ismeree módszerek empirikus és aralmi összehasonlíása Alkalmazási leheoségek a sabiliási elemzésekben Piaci kockázai és sabiliási elemzések Egy leheséges kockázaelemzési modell: rezsimválás A rezsimváló modellek leírása...38

6 4.. Az N= állapoú, idoben állandó ámenevalószínuségekkel leírhaó rezsimváló modell becslése Globális eszközök Russell 3 amerikai részvény-index Háromdimenziós kever normál eloszlás becslése Globális eszközoszályok és a rezsimváló modellek Hazai kockázai fakorok Egydimenziós rezsimváló modell: BUX index Egydimenziós rezsimváló modell: HUF/USD árfolyam Megjegyzés a HUF/EUR árfolyam kapcsán Háromdimenziós kever normál modell: BUX, Állampapír, Forin Háromdimenziós rezsimváló modell: BUX, Állampapír, Forin Záró gondola Függelék A kockázaelméle elemzési rendszere Hasznosság és kockázakerülés Csökkeno abszolú kockázakerülés A klasszikus porfólióelméle megközelíése Sabil eloszlások szimulációja A rezsimváló modellek becsléséhez alkalmazo E-M algorimus echnikai lépései...7 Hivakozások...74

7 Táblázaok jegyzéke. ábláza Felörekvo piaci válságok 6. ábláza Bankok neó külföldi köveelései ábláza Származao ermékekben fennálló nyio pozíció 4 4. ábláza Opciók árából származao RND paraméerek (998) ábláza Segédábláza a sabil eloszlás becsléséhez ábláza Tozsdeindexek illeszkedésvizsgálaa ábláza Magyar részvények és a részvénypiaci fakorok korrelációja 8. ábláza VaR-becslés uóeszelése 7 9. ábláza Kockázamérési modellek összehasonlíása 9. ábláza Globális eszközök becsül ámenemárixa (rezsimváló modell) 47. ábláza BUX becsül ámenemárixa (rezsimváló modell) 5. ábláza Forin árfolyam becsül ámenemárixa (rezsimváló modell) 5 3. ábláza Magyar eszközök becsül ámenemárixa (rezsimváló modell) 54 3

8 Ábrák jegyzéke. ábra Brazil real, argenin peso és az orosz rubel árfolyama 7. ábra Amerikai reál GDP éves válozása 9 3. ábra Kibocsáók száma a Salomon Bankrupcy Index -ben 9 4. ábra,94-es igazodási fakorral számío EWMA volailiás 5. ábra BUX - S&P 5 napi EWMA korreláció 6. ábra S&P 5 3 hónapos KJ napi korreláció 3 7. ábra Befekeési alapok neó pénzáramlása 3 8. ábra Enron részvényárfolyam 4 9. ábra 4,5-5,5 év közöi USA állampapírok illeve a mindenkori ábra Felörekvo országok kövényindexei 7. ábra BBB vállalai kövények havi spread-válozása 8. ábra A piaci funkciók romlásának folyamaa (BIS [999]) 3 3. ábra Volailiás és korreláció ábra Magyar, lengyel és orosz állampapír indexek ábra EMBI+ és EMBI+ Argenína nélkül 4 6. ábra Elmélei és számío kock. allokációk összeveése: normaliás 46 7.a, b ábra Normál eloszlás és kever normál eloszlás ábra Elmélei és számío kockázaos allokációk összeveése á bra Normál és kever normál eloszlás: ferdeség és lepokurikusság 49. ábra Elmélei és számío kockázaos allokációk összeveése 49. ábra Várhaó hasznosság normál és kever normál eloszlás eseén 5. ábra S&P EWMA volailiás és VIX index 5 3. ábra Visszaszámío árfolyam-eloszlás az ideális világban ábra A volailiás mosolya. szepember -án ábra Nemparamerikusan visszaszámío. dec. DJIA eloszlás ábra Az S&P 5 opciói alapján számío kever lognormális RND ábra Az averzió -válozás közelíése ábra Válozás a kockázaeluasíási együhaóban szep.. uán ábra Kever RND-k 998 -ban ábra Az averzióban bekövekeze alsóági válozások ábra EMBI+ sp read-ek ábra LCPI index ábra A válság elmélyülésé és áerjedésé összefoglaló ábra ábra VaR becslése HS módszerrel ábra A Dow Jones index napi logarimikus válozásai (95 -.) ábra BUX suruségfüggvény (kernel) ábra Kourouvelis módszere ábra Normál és α=,5 összeg-sabil suruségfüggvény ábra A megfigyel hozam ugrásos folyamahoz arozásának vszge 9 4. ábra BUX: a magasabb volailiású esemény bekövekezének vszge 9 4. ábra Alfa és a magasabb volailiású esemény bekövekezének vszge 9 4. ábra A BUX napi hozamaira illesze normál, sabil és suden elo-k ábra A BUX lepokurikusságá méro eloszlásindexek ábra 3 részvény és a BUX alfa érékének alakulása 5 napos csúszó ábra 3 hónapos DKJ napi hozamválozás illeszése ábra Skála napi hozamai minden ozsdei napo figyelembe véve 97 4

9 47. ábra Suden szabadságfok és -GARCH szabadságfok ábra BUX-ra és EWMA-sandardizál hibaagokra illesze alfa ábra A hozamgörbe válozásá magyarázó 3 fakor alakja 9 5. ábra Az. fakor alakulása 5. ábra A hozamgörbe. fakorválozásának hiszogramja 5. ábra Fokomponens-alapú amerikai ÁP hozamgörbe sressz-elemzés 53. á bra Feléeles korreláció ábra dimenziós kever normál szimuláció feléeles korrelációval ábra Kever normál komponensek konúrjai ábra dimenziós kever normál szimuláció ábra dimenziós kever normál szimuláció: feléeles és feléel nélküli ábra dimenziós normál, suden és suden-kopula konúrok 59. ábra Peremvalószínuségek közös eloszlása 3 és szabadság fokú ábra MOL és OTP napi hozamai, normál, és -kopula szimuláció 5 6. ábra DJIA, NIKKEI és BUX közös kopula -index 6 6. ábra Indexek karakeriszikus exponensei ábra Kever normál és rezsimváló szimuláció ábra Amerikai részvények havi hozamainak eloszlása ábra Amerikai részvények: kever normál eloszlás és kernel a -f ábra Globális eszközök együes hozamok felbonása ábra Sresszes álapo nyers és simío valószínusége (globális eszk -k) ábra Havi hozamok és a baisse rezsim simío valószínusége ábra BUX hozamok és a baisse rezsim simío valószínusége 5 7. ábra A forin dollárban kifejeze éréke 5 7. ábra A forin hei érékválozása és az elso rezsim simío vszg -e (USD) 5 7. ábra A forin euróban kifejeze éréke ábra A forin hei érékválozása és az elso rezsim simío vszg -e (EUR) ábra BUX és állampapírok hei hozamai, illeve a sresszes rezsim ábra Állampapír hei árfolyamválozás ábra Külföldiek ulajdonában lévo állampapír-állomány ábra Valódi és Arrow-Pra becsül prémium ábra Eléro kockázakerülési fokkal rendelkezo befekeok hasznosság ábra Sabil eloszlás szimulációja és hiszogramjai (α=,5) ábra Sabil eloszlás szimulációja és hiszogramjai (α=) 69 5

10 6 A dolgozao professzorom, Sulyok -Pap Mára emlékének ajánlom.

11 Moiváció A kockázakezelés gyakorlai és kuaási szemponból egyarán reflekorfénybe kerül az uóbbi évizedben. A kuaási eredmények, észrevéelek és apaszalaok nemcsak a közgazdaságan, hanem fokén a módszerani ismereek erén a maemaika, saiszika, vagy akár a fizika erüleén végze kuaásokon is alapulnak. A disszeráció írásához kapcsolódó kuaásaim során a pénzügyes vagy még inkább a kockázakezelo szemével próbálam összeveni és alkalmazni az uóbbi években kifejlesze és publikál vagy sokszor újra felfedeze módszereke. Az elmúl évized nemcsak kuaási eredményekben, hanem pénzügyi válságokban is bovelkede. Az ilyen sresszes idoszakokban félrevezeo lehe (vagy akár veszélyesnek is mondhaó) a kockázamérési módszerek mechanikus, azok korláai figyelmen kívül hagyó alkalmazása. A volailiások hirelen megugrására, a bizonságba menekülés (fligh o qualiy) jellemzo korreláció -válozásokra a leheséges aralmi magyarázaoka a közgazdaságani összefüggések ismereében adhajuk meg. Elemzéseimben elsosorban ezekre a válságos helyzeekre összponosíom a figyelmeme, és ezek ükrében hasonlíok össze az uóbbi idokben népszeruvé vál eljárásoka. Legfonosabb apaszalaaim illeve megállapíásaim az alábbiakban kerülnek összegzésre: Sresszes idoszakban a volailiások melle a kockázaos szekorok (részvény és hielpiac) közöi korrelációk is láhaóan megnonek, ronva ezálal a nyugod idoszakok saisz ikái alapján vár diverzifikációs haás. Ezzel összhangban a kockázaos szekor leíró fakorok száma csökken, azaz a befekeok dönési köre jobbára a piaci eszköz és kockázamenes eszköz közöi ácsoporosíásra szukül miközben nem különbözeik meg egymásól a különbözo kockázaos eszközöke olyan mérékben, min az nyugod piaci idoszakokban eszik. Erre a jelenségre ual az állampapír kockázaos szekor közöi korreláció erosen negaívvá válása is. Ezekhez a jelenségekhez mind közgazdasági, mind saiszikai inerpreációk egyarán ársíhaók. A módszerani-saiszikai eszközök segísége nyújhanak a válsághelyzeek elemzésében, de a reallokációk és kísérojelenségeik (bizonságba menekülés 7

12 illeve ferozés) logikájának felárásához önmagukban nem elegendoek. Dolgozaomban szuken behaárol korláok közö kívánok néhány kiegészío magyarázao alálni: o A porfólióelméleben hagyományosan elfogado hasznosságfüggvényeke ekinve a piaci porfólió volailiásának (várhaó) növekedése (illeve a kockázaos szekor várhaó hozama) önmagában is magyarázza a porfólióárendezés, de a sressz-idoszakbeli hiszérikus ácsoporosíás magyarázaá ki kell egészíenünk ovábbi leheséges okokkal. o () A széles körben elfogado hasznosságfüggvényeke helyesnek arva is javíhaó az elemzés minosége, ha a normális eloszlás helye lepokurikus jellege muaó eloszlással modellezzük a fakorválozásoka. Numerikus eszközökkel megmuaom, hogy vasagszélu eloszlás eseén, a apaszalai szórás válozalansága melle is csökken a kockázaos szekor allokációja a normális eloszlás eseéhez képes. o () A klasszikusan elfogado hasznosságfüggvény a vagyon nagyságára nézve konsans kockázakerülési együhaó feléelez, ami analiikusan jól kezelheo, de a sresszes idoszakok megéréséhez nem elegendo. Likvid opciós piac eseén a piaci szereplok várakozása és a kockázakerülésük mérékében beáll válozás mérheo, és az empirikus apaszalaok aláámaszják a vagyon nagyságára nézve csökkeno abszolú averzió hipoézisé. Ebben az eseben a várhaó veszeségek mia növekvo kockázakerülés ovább magyarázza a porfólió ácsoporosíásá a kockázamenes szekor irányában globális befekeok eseén ezek a reallokációk maguk is globális méreuek, amelyek porfóliókezelési szemponból magyarázhaják a ferozés jelenségé. A sresszes napok mindig olyan szélsoséges eseményeke hordoznak, amikor a normális eloszlás min elemzési és kockázamérési eszköz messze elégelen. A dolgozaban alkalmazói szemponból áekinem az elmúl idoszakokban népszeruvé vál alernaív eloszlásoka, kiemelem azok elonyös és hárányos ulajdonságai, valamin megvizsgálom az, hogy ezek a módszerek milyen információ nyújhanak azon úl, hogy saiszikai érelemben jól illeszkednek. Egyelen kockázai fakor helye keo vagy öbb fakor szimulán modellezése sokszor nehéz felada elé állíja az elemzo. A öbbdimenziós srukúrák 8

13 leírásában az ellipikus konúrok helye álalánosabb alakzaoka is modellezheünk, így például diverzifikálalan együes szélsoséges eseményeke is. Keonél magasabb dimenziószám eseén az ún. kopula a globális függoségrol is információ adha. A kezdeben fokén makroökonómiai anulmányokban alkalmazo rezsimváló modellek kvaniaív szemponból alkalmasak az idoben válozó volailiások és korrelációk kezelésére, kvaliaív szemponból pedig jól azonosíhaók nyugod és válságos idoszakok, ezálal alkalmas heuriszikusan könnyen érelmezheo modellek alkoására. Dolgozaomban nem az álalános gazdasági válságok problémájával foglalkozom, melyek egy sokkal szélesebb és áfogóbb émakör jelenenek. A piaci válságjelenségek áekinése és magyarázaainak összefoglalása során sem a válságok kirobbanásának makrogazdasági okaira (pl. az árfolyamrends zer vagy eladósodoság problémáira), hanem sokkal inkább a gyakran az köveo és súlyosbíó, illeve a válságo kierjeszo hekikus folyamaokra és jelenségekre szoríkozok. A aralmi magyarázaok keresése során feléelezem, hogy a pénzügyi rendszerben már jelen van valamilyen leheséges makroökonómiai ok (pl. devizapoliikai vagy adóssághoz kapcsolódó), ami a kibonakozó válságo fundamenálisan magyarázza én ezekkel a makrogazdasági okokkal nem foglalkozom, sokkal inkább a piaci reakcióra, befekeoi magaarásokra és kockázai fakorválozásokra koncenrálok. A éma rendkívül szorosan kapcsolódik a kockázakezelés émaköréhez, hiszen ezekben a válságos idoszakokban alálkozhaunk az igazán nagy veszeségekhez vezeo eseményekkel, melyekre célszeru le he felkészülni. A kockázakezeléssel foglalkozó szakirodalom klasszikus módon megkülönböze öbbek közö hielkockáza, likvidiási kockáza és piaci kockáza kaegóriáka. Ezek a kockázaok igen eros inerakcióban vannak, és igen gyakran együ realizálódnak, így a válságok során nem helyeesíokrol, hanem bizonyos érelemben kiegészío kaegóriákról kell beszélnünk. A különbözo kockázai fakorokkal magyarázhaó veszeségek sokszor koncenrálan és együesen realizálódnak mind a kaegóriák közö, amikor egyszerre szembesülnek a befekeok a fokozódó hiel-, piaci, és likvidiási kockázaokkal, mind pedig a kaegóriákon belül példa erre a piaci kockázaok együes realizációja, amikor 9

14 egyszerre zuhan minden ozsdeindex, és nem érvényesül a nyugod idoszaki apaszalaok alapján elvár diverzifikációs haás. Az amerikai Enron cég esee egyeemi példája lehe a Meron-i opciós elmélenek (Meron [974]): miuán a csodveszély nyilvánossá vál, a részvényárfolyam zéró közeli érékre zuhan, így a hielkockáza melle a piaci kockázaok részé képezo részvényárfolyam-kockáza is veszeségben realizálódo. Hasonló helyzeek kövekezhenek be a piaci és likvidiási kockázaok inerakciójában; illikvid piacon jóval nagyobb piaci árfolyamveszeséggel lehe a befekeésol megszabadulni, ha megindul a menekülési verseny a hirelenjében úlzoan kockázaosnak íél eszközol. Dolgozaomban a piaci kockáza mérésére koncenrálok, de ezek a kockázaok közöi összekapcsolódások folyamaosan megjelennek, legalá bb az ualások szinjén. A pénzügyi válságok a legöbb, a pénzügyi kockáza valamilyen aspekusával foglalkozó közgazdász figyelmé felkeleék. Kockázakezelési oldalról ké alapveo aspekusból közelíheok ezek a hekikus idoszakok: a válságok aralmi magyarázaa, közgazdasági érelmezése, a kockázaok, várhaó veszeségek mérése. Mindkeo fonosnak érzem, és kuaásom során mindkeore próbálam figyelni, hiszen a jelenségek a magyarázaához, az érveléshez és a hipoézisek empirikus igazoláshoz mérni kell udnunk, ugyanakkor az összefüggések megérése, iszázása nélkül a módszerani saiszikai modellünkben vakon megbízni igen veszélyes lehe. A aralmi érelmezés oldaláról számos neves közgazdász járul hozzá a kockázaelméle fejlodéséhez és elmélyíéséhez. Az uóbbi évized kockázakezeléssel foglalkozó publikációi durván ké részre oszhaóak: egy gyakorlai, mikroszinu oldalra, amely ipikusan a porfóliók egyedi (piaci, hiel, sb.) kockázamérésé hivao árgyalni, valamin egy szabályozói szinu makro oldalra, amely a válságjelenségek okaival, illeve azok áerjedésével, a ferozés jelenségével és veszélyeivel foglalkozik. Természeesen a közös meszeek is megalálhaók: a BIS külön anulmányban (BIS [997]) foglalkozik a rendszerszinu aggregál kockázamérés jelenosségével, módszerani leheoségeivel valamin az IMF rendszeresen közzéesz anulmányoka (lásd pl.: Barnhill, Papapanagioou, A kockázaok felsorolásá i ki is egészíhejük: minhogy öbb éves számvieli csalásoka fedezek fel az amerikai haóságok a cég könyvelésében azaz a befekeoke egyszeruen félrevezeék, az operációs kockáza is dobogóra kerül.

15 Schumacher []) a pénzügyi közveío rendszer kockázaainak felárására. A pénzügyi sabiliá sról másfél éve már az MNB is ad ki rendszeres anulmány. Dolgozaom elso részében rövid áekinés adok a válsághelyzeek piaci apaszalai jelenségeirol valamin a kialakulás és ferozés leggyakrabban emlíe okepiaci eredeu okairól és csaornáiról (a makrogazdasági okokra csak nagyon szuk kereek közö ualok). A fejeze kriikus kérdései a válsághelyzeek álalános leírásában és az ezeke magyarázó közgazdasági okok felárásában rejlenek. A közgazdasági jellegu publikációk körében megalálhaók: a ényfeláró és aggregáló munkák, melyeke jellemzoen nemzeközi inézmények (elsosorban az emlíe BIS és IMF) publikálnak, a ökélelen informálságra épülo magyarázaok Lucas nyomán Sigliz vagy Meron munkáinak logikájá köveik, a piacok illikviddé válására épülo elméleek például Miller és Grossman álal felvee gondolaokból áplálkozhanak, de a bankrendszer-specifikus elméleek eseében Diamond modellje ugyancsak a klasszikus források közé sorolhaó, öbb magyaráza maguka a porfóliókezelési sraégiáka vagy a kockázakezelési gyakorlao, különösen például a VaR-alapú limirendszereke eszi felelossé a válságok áerjedésében. Dolgozaom második részében empirikus módszereke alkalmazok a gyakran felvee, de nem megfelelo mélységben vizsgál ény aláámaszására, mely szerin válsághelyzeben a befekeok kockázahoz való viszonya, kockázakerülése is válozik, amely ugyancsak porfólió-reallokációs ok. (Megjegyzem, hogy az imén felsorol elmélei modellek jelenos hányada állandó abszolú kockázakerülési együhaón alapszik nagyrész alán csak analiikus okokból.) Ez ehá ahhoz a kövekezeéshez vezehe, miszerin a válsággócban bekövekeze veszeségek önmagukban, hasznosságelmélei alapon is indukálnak más kockázai pozícióól való szabadulási vágya. Az érekezés harmadik részében áekinem és összehasonlíom illeszkedési, alkalmazhaósági és aralmi érelmezheoségi oldalról az uóbbi idoben elerjed (vagy még csak erjedo félben lévo) egy- és öbbdimenziós mérési és modellezési módszereke, majd ualás eszek azoknak a kockázaelemzés gyakorlaában illeve a sabiliási jelenésekben való felhasználási leheoségükre. A fejeze kriikus kérdései a nem-normális eloszlás modellezése, illeve a sresszhelyze ala apaszalhaó

16 sokszor elégelen diverzifikációs haás elemzése jeleni. A disszeráció negyedik részé amely ulajdonképpen a harmadik fejeze szerves folyaása egy rezsimváló modellen alapuló elemzés képezi a hazai okepiaci fakorok viselkedésérol, az elmúl évek apaszalaai alapján. A dolgoza ehá három, egymásól alapveoen elkülöníheo részbol áll. Az elso rész egy leíró fejeze, mely áekini a pénzügyi kockázaok ekineében kriikus idoszakok, piaci válságok legfonosabb közös jellemvonásai. A második rész ezeke a magyarázaoka egészíi ki, ugyanis a zár formában ado közgazdasági elemzések sokszor szigorú felevéseken (pl. fakorválozások normális eloszlása min kis kockáza, illeve a piaci szereplok hasznosságfüggvényének speciális alakjára vagy a kockázakerülésükre e megszoríások) nyugszanak. A harmadik, legerjedelmesebb rész a leheséges aralmi magyarázaok uán a válsághelyzeek kvaniaív elemzésé, mérésé helyezi középponba. Az áekinés és eszelés során igyekezem áfogó képe adni a különbözo módszercsaládok alkalmazhaóságáról, és még inkább a gyakran nem emlíe korláaikról. A három rész a mérheoség és érelmezheoség együes igényének alapgondolaa kapcsolja össze. A kockázaelemzés elméleébe és gyakorlaába sok különbözo mérési módszer javasolak beveze ésre ugyanakkor nem min fogadhaó el min közgazdasági modell. Akár csak egy ado porfólió kockázaelemzésében, de különösen egy jegybanki sabiliási elemzésben elfogadhaalan lenne fekee dobozok alkalmazása, ugyanakkor a sresszesemények és draszikusan válozó együmozgások megfelelo minoségu elemzésé is bizosíani kell. Olyan modell kell kiválaszani, amely egyszerre leheové eszi a nyugod és sresszes idoszakok szimulálásá, a ké idoszak közöi ámene modellezésé, rövidebb és hosszabb ávú kockázaelemzésre alkalmas, és emelle közgazdaságilag viszonylag könnyen inerpreálhaó. A dolgoza leguolsó fejezeében ilyen szcenáriók eloállíására kerül sor. A pénzügyi válság fogalma megleheosen ág álalában az elemzok és befekeok széles köre egyeér konkré eseek kapcsán, miszerin válság alakul ki, de ponos definíció ennek ellenére is nehéz adni.

17 Megállapíásaim az alábbi éelekben foglalhaók össze:. A ferozés és bizonságba menekülés jelenségére öbb közgazdaságilag aláámaszo magyaráza léezik. Az álalánosan alkalmazo analiikus hasznosságfüggvények eros felevések melle érvényesek, melyeke feloldva ovábbi magyarázaok nyerheünk: A nagy kockáza jelenlée hasznosságcsökkeno. Az abszolú averzió idoben válozik és a vagyon nagyságára nézve csökkeno (DARA). Ez a dinamikus jelleg empirikusan eszelheo illeve mérheo.. Válságidoszakban a kockázai fakorok válozása saikus normális eloszlással nem írhaó le megfeleloen, alernaív (saikus és dinamikus) eloszlásokkal jobb illeszkedés apaszalhaó. Az alernaív eloszlásoknak azonban nem minden eseben ulajdoníhaó közgazdasági érelmezés. 3. Válságidoszakban a diverzifikációs haások gyengébbek, min nyugod idoszakban, a kockázai fakorok száma csökken. 4. A öbbdimenziós srukúrák leírására válságidoszakban a (saikus) lineáris korreláció nem elegendo. Alernaív megközelíéssel jobb illeszkedés érheo el. A feléeles korreláció dinamikus érelmezés nyer, a kopula srukúra a globális függoségrol adha empirikus információ. 5. Mind kvaniaív mind kvaliaív szemponból elonyös ulajdonságokkal rendelkeznek a rezsimváló modellek. Saiszikai szemponból jól leírhaó velük a az eloszlás lepokurikussága, a válságidoszakban megnövekvo együmozgás, ovábbá jól elkülöníheové válnak a múlbeli nyugalmas és sresszes idoszakok. Egyedi sokkhelyzeek melle dinamikus szimulációs elemzésre is alkalmas eszköz. 3

18 A pénzügyi válságjelenségek piaci kockázai veülee, jellemzo vonásai A kockázakezelési gyakorlanak, bármilyen szinrol is legyen szó, mind a nyugodabb idoszakok, mind a pénzügyi válsághelyzeek során jelenkezo piaci kockázaok mérésére fel kell készülnie. A jobb minoségu modellezés érdekében azonban a válságidoszakok mechanizmusai, jellegzeességei kell minél jobban megéreni, hiszen egyrész ezek az idoszakok muaják a különlegesebb, szokalanabbnak uno jelenségeke, másrész ezek a szakaszok a kriikusak, hiszen a kockázaok ekkor realizálódnak nagyarányú veszeségek formájában. Az elmúl évizedben az alábbi, kiemelen nagyhaású és nemzeközi szine eléro válságoka éle á a pénzügyi rendszer: : mexikói equila válság, : kele-ázsiai influenza, 998: oroszországi vírus és LTCM,. szepember -i errorcselekmények A -es év számos negaív haású esemény hozo a világ és így a okepiacok számára is. A három, alán legjelenosebb és legjellemzobb esemény sok ekineben összefüggésben áll egymással, ugyanakkor számos nagyon eléro jellemzo is muanak: a szepemberi errorámadás egy recessziós jellemzoke muaó periódusában ére az Egyesül Államoka, és a -es év sok ekineben legnagyobb haású eseményekén arják számon. Rengeeg kockázai muaó (pl. volailiás, visszaszámío volailiás, hielkockázai felár válozás) az 998- as orosz illeve LTCM válság idejében apaszal érékekhez hasonló szine muao. A pillananyi sokkhaás gyorsan erjed el az egész globális okepiacon, és nemcsak az amerikai, de szine minden okepiac hasonlóképpen reagál a hírekre. Argenína min a felörekvo piacok közül az egykor egyik legjelenosebb nemzeközi kövénypiaci kibocsáó országa, adósság- és devizaválsága kapcsán kerül a hírek középponjába. A válság sok negaív haása melle anulságos poziívum, hogy a válság az 998-as válsághoz képes csak 4

19 csekély mérékben és regionális kereek közö erjed ovább. Ebben mind a viszonylagosan jó és folyamaos ájékozaás, mind az 998-hoz képes eléro befekeoi jelleg és magaarás egyarán poziív szerepe jászo. az USA egykor heedik legnagyobb vállalaakén nyilvánaro Enron nevével fémjelezheo csodhullám, amely sokak közö a komplex származao ermékek, hiel-ácsoporosíások, számvieli beszámolók és nyugdíjpénzári sraégiák kapcsán vee fel kriikus kérdéseke. Az, hogy a -es év eseményei ponosan mikén illeszkednek be a válságok sorába, még nem egyérelmu, de az jó eséllyel feléelezheo, hogy az emberek emlékezeében az amerikai errorámadás emléke marad meg leginkább. Ha a piaci idosoroka ekinjük, folyamán ugyancsak a szepemberi események okozák a legnagyobb romboló haás.. A felörekvo piacok szerepe a válsághelyzeek kialakulásában Az elmúl évized globális pénzügyi válságai számos eseben a felörekvo országok piacain robbanak ki. A. sz. ábláza 3 a válsággócok gazdasági profiljában felár közös vonásoka illeve sajáosságoka összegzi. Lamfalussy megállapíása szerin az egyik legjelenosebb, és legsarkalaosabb közös makrogazdasági jellemvonás az idéze felörekvo piaci válságok ekineében az, hogy nagyarányú rövid lejáraú külföldi adósság halmozódo fel a válsággócnak ekinheo országokban. Diamond és Rajan [] szerin a apaszalaok valóban az igazolják, hogy a rövid lejáraú adósságo felhalmozó ország összeomlási esélye nagyobb, és ennek oka, hogy azon országok, amelyek nem rendelkeznek megfelelo befekeo-védelmi poliikával, illeve szabályozásuk nem írja elo a megfelelo minoségu pénzügyi beszámolókészíés, csak limiál hosszúlejáraú adósságfelvéeli kapaciással rendelkeznek. Az illikvidiás veszélye mia a befekeok jobbára csak rövidlejáraú hieleke kívánnak nyújani az ilyen országoknak, így minél nagyobb egy ország illikvidiásának a veszélye, annál inkább jellemzo rá a rövid lejáraú adósságszerkeze. 3 Lamfalussy, A. [] alapján. 5

20 Paraméer Tokebeáramlás Lain-Amerika Jelenos. Befekeok: külföldi bankok. ábláza Mexikó Krízis eloi idoszak jellemzoi Jelenos. Befekeok: külf. bef. alapok, bankok, inézményi befekeok Tokekiáramlás Jelenos és állandó 994 elejéig mérsékel, uána jelenos Délkele -Ázsia Jelenos. Befekeok: külf. vállalaok, bankok A krízis kirobbanásá megelozo hónapokig nincs, uána eros Oroszország 998 Jelenos. Befekeok: külf. államok, bankok, részvény-vásárlók Jelenos és állandó Folyó fizeési mérleg Nagyarányú defici Nagyarányú defici Nagyarányú defici Eleine poziív, de idovel negaívvá vál Árfolyam-poliika Rögzíe Rögzíe, reál felérékelodés Rögzíe, reál felérékelodés Rögzíe, reál felérékelodés Hazai hielállomány növekedése Gyors Gyors Gyors Nincs jelenos hielállomány Részvénypiac, ingalan árak fejlelen piac Boom Boom, de a krízis elo eléri a csúcso Boom, de a krízis elo eléri a csúcso A krízis kibonakozása Külso vagy belso sokkhaás (kaalizáor) Falkland háború Elnökjelöl meggyilkolása nincs Olajár-csökkenés, poliikai válság, egyoldalú moraórium Külso gazdasági befolyásoló haás Külföldi oke menekülése A ferozés iránya Nincs Nincs Japán recessziója Folyamaos olajár gyengülés Jelenos Jelenos Jelenos Jelenos Teljes Dél-Amerika, más fejlodo országok Ferozés Más lain -amerikai országok ( equilaeffekus ) További dél-kele ázsiai országok Brazília, ovábbá fejle országok okepiacai A helyi bankrendszer a piaci válságok során sokszor jelenos szerepe jászo mind a krízis felépíésében, mind pedig a reálgazdaságra való kierjeszésben. A délkele-ázsiai válság elemzése során Miller [998] a pénzügyi közveíorendszer kapcsán három alapveo és a nem megfelelo kockázakezelési gyakorlahoz kapcsolódó oko alál a válság kibonakozására: kamalábkockázai, devizakockázai és hielkockázai jelenségek együes realizációjá elemzi anulmányában:. Kamaláb-kockáza vállalása szemponjából a helyi bankok rövid kamafuamideju forrásokkal finanszírozák hosszú kamafuamideju kihelyezéseike. Ez a kamalábérzékenységi rés magában hordoza az a veszély, hogy kamaszin növekedése melle az eszközök je lenéréke jelenosen csökken, miközben a forrásokhoz a megújíás során már csak magasabb kamakölség melle lehe hozzájuni.. Deviza oldalon a bankrendszer ugyancsak jelenos nyioságo hordozo: az adósságok nagy része dollár vol, míg a kihelyezések az eszköz oldalon helyi 6

21 devizában örének. Ez a devizaszerkezebeli elérés a devizaleérékelés mellei relaív forrásfelérékelodés veszélyé jelenee. 3. A kriikus hielkockáza a bankok hosszú lejáraú eszközeiben esesül meg. Gyakorlailag ehá egy jól konsruál pénzügyi robbanószerkezee lehee a 9-es évek közepén a dél-kele ázsiai érségben felfedezni. Minhogy számos ország a dollárhoz kööe devizájá, a válság kiörésekor az árfolyamrezsim feladásával devizájuk erosen leérékelo dö. Ez a devizakockáza 4 azonban nemcsak a délkeleázsiai, hanem számos más felörekvo piaci régióra is jellemzo vol:. ábra A brazil real és az argenín peso és az orosz rubel árfolyama ARS/USD BRL/USD RUB/USD Mar-97 Jun-97 Sep-97 Dec-97 Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99 Mar- Jun- Sep- ARS, BRL Dec- Mar- Jun- Sep- Dec- 5 RUB 5 - A -es év legfonosabb felörekvo piaci eseménysorozaának Argenína válságá arhajuk, amely persze nem vol kizárólagos poenciális válsággóc, hiszen például Törökországról is érkezek negaív hírek, de amíg a nemzeközi örök adósságpapírok besorolása csak a B szinre csökken az év során, Argenína válsága jóval markánsabb haású esemény jelen az év szemponjából, hiszen egyfelol a Fich IBCA minosío cégnél év végére a legalsó DDD szinre ese, másrész a felörekvo országok nemzeközi kövénypiacán korábban az argenin papírok igen magas, közel 5% -os arány képviselek. közepén az ország devizaadóssága 3-4 milliárd dolláros nagyságrende muao. Az ország gazdasági problémái azonban nem érék hirelen váralansággal a befekeoke, már -ben 4 milliárd dolláros csomaggal jelen meg az IMF, majd júniusában egy 9,5 milliárd dolláros adósság swap-ra kerül sor (ennek során az 5 éven belül 4 Árvai, Zs., Vincze, J. [998] anulmánya részleesen árgyalja a valuaválságoka, illeve a valuák sebezheoségének kérdésé. Ezen anulmány szerzoi ugyancsak megemlíik a válság definiálásával kapcsolaos nehézségeke. 7

22 lejáró papírok pénzáramlásá 8-3 év lejáraúakra cserélek, így kb. 8 milliárd dollárnyi adósságszolgálai erhe sikerül idoben áüemezni). Ez ugyan egy rövid idore megnyugaa a befekeoke, de a nyugalom nem bizonyul arósnak. A devizarezsim is ámen kisebb válozaásokon: a kereskedelmi áruforgalomra már nyarán megszüneék az : peso/dollár kurzus, és helyee az 5:5% euródollár kosara veék figyelembe, amely eloszele vol a devizarendszer válozásának, ez a lépés ugyanis nemcsak egy elvi válozás vol a külkereskedelem ekineében, hanem egy azonnali 7-8%-os effekív leérékelés is jelene. Innenol ehá egyfaja duális devizarendszer jellemeze az országo, amely az expor felle ndíése szemponjából un érdemi szándékú lépésnek. Ennek ellenére egy sokkal draszikusabb devizareform vál szükségessé, hiszen a devizaaralékok már nem volak elegendoek az : rezsim fennarásához, ugyanis folyamán a aralékok kb. 4 %-kal, milliárd dollár körüli szinre zuhanak az év végéig. A gazdasági válságo, melye a GDP romló adaai is jól jellemezek az 998-ban még +4%-os növekedés uán a saiszikák -re kb. 4,5%-os szine jeleznek poliikai válság is kísére. január elején végül draszikus devizareform melle dönö az új argenin vezeés. -re a öbbi korábban ugyancsak gazdasági problémákkal szembesülo felörekvo országban foleg Ázsiában megfelelo szinu devizaaraléko sikerül felhalmozni, és a legöbb helyen már lebego árfolyamrendszer van érvényben, így viszonylag kevés az a rögzíe árfolyamú ország, ahol spekulálni lehee volna ovábbi leérékelésre. Ezek a ényezok is mind hozzájárulak ahhoz, hogy az argenin válság nem okozo olyan méréku ferozés, min ami a korábbi válságok során apaszalhaunk. Persze a gyenge ferozéshez öbb ovábbi indok is fuzheo, melyek a anulmány megfelelo, akuális részinél lesznek kiemelve.. Kockázaok a fejle piacokon Bár a fejle piacok államadósság illeve árfolyampoliika ekineében álalában és alapveoen alacsony kockázao képviselnek a felörekvo országokhoz képes, a gazdasági recessziók negaív haásainak ugyancsak szenvedo alanyai lehenek. Az elmúl idoszakok híresebb sokkhaásai mégsem álalános makrogazdasági okok, sokkal inkább egy ado céghez, befekeoi csoporhoz (pl. LTCM, Enron) 8

23 kapcsolódó egyéb okok jeleneék. Ezek közé sorolhaók a komplex származao ermékekkel kapcsolaos problémák, koncenrál befekeések, illeve a kívülállók felé nyújo nem megfelelo információk. Az évized végére a világ fejle gazdaságainak a recesszió ényével kelle szembenézniük. Az alábbi ábra az amerikai GDP válozalan áron számío éves növekedési üemé muaja, és szembeuno, hogy a muaó éréke az Öböl-háború idején apaszal szin közelébe süllyed az elmúl idos zakban. Ez a recessziós jelleg önmagában megfelelo ápalajnak ekinheo ahhoz, hogy indokolhaó legyen egy a fejle piacokon is bekövekezo csodhullám.. ábra Reál GDP éves válozása A 9-es évek végére az USA vállalai szekorában bekövekezo hielkockázanövekedés illuszrálja az alábbi ábra, amelyen a csodesemények alakulásá, endenciájá illuszrálhajuk. 3. ábra Kibocsáók száma a Salomon "Bankrupcy index"-ben Az Enron-csod indoklására azonban messze nem elegendoek a oszén apaszalhaó recessziós haások. A fejle piacokon is fellelheok olyan kockázai 9

24 ényezok, amelyekkel idorol-idore, uóbb az Enron eseében, szembesülnünk kell. Ezek közö emlíheok: Nem-pénzügyi vállalkozás válik piacvezeové bizonyos derivaív-piaci szegmensekben (pl. energiapiaci származao ermékek köre). I máris bizonyos párhuzam húzhaó az Enron illeve a Meallgesellschaf AG 993- as esee vagy akár az Enron és az LTCM közé. Az Enron kapcsán Greenspan márciusi beszédében külön ual arra, hogy az Enron korábbi növekedésében már nem az alapevékenység, az energiaermelés jászoa a fo szerepe. Egy energiaipari vállala rendkívül örékennyé válha, ha nyeresége az immaeriális, és kevésbé a árgyi eszközeibol ered. Az Enron hielderivaív ügyleei felhívják a figyelme, hogy a számvieli szabályozásnak, a számvieli kimuaásoknak sokkal áláhaóbbnak kell lenniük. Míg az egyszeru eladósodás, okeáéel egybol jelzik a hagyományos számvieli eszközök, a derivaív ermékekrol jelenleg csak homályos képe kaphaunk. Komplex pénzügyi eszközök és ranzakciók, illeve azok számvieli nyilvánarása kapcsán elemzok és befekeok szerin áláhaalan és bonyolul számvieli manoverekkel növele a cég számvieli eredményé illeve ünee el adósságá. okóber 6-án az Enron félmilliárd dolláros veszesége ismer el az LJM befekeési csoporhoz kapcsolódó ranzakciói kapcsán, majd alig egy hónappal késobb a cég bejelenee, hogy a 997- közöi idoszakra visszamenoleg módosíja a pénzügyi kimuaásai különbözo befekeoi csoporokkal (LJM, Chewco) bonyolío ranzakciókhoz kapcsolódó könyvelési hibák mia. Ezeke a csoporoka Andrew S. Fasow, az Enron korábbi elnökhelyeese illeve ovábbi egykori illeve akuális Enron vezeok hozák lére és menedzselék. Ezek a számvieli módosíások öbb százmillió dolláros nagyságrendben ronoák a cég jövedelmezoségé, növelék eladósodoságá, és csökkeneék a ulajdonosi oke éréké. Végül mindezek a módosíások a cég iráni bizalom összeomlásához vezeek, és az Enron csodö jelene. Az, hogy az információk milyen gyorsasággal érkezek, illeve mennyire nem vol fogalma a piacnak az Enron kockázaairól, a cég hosszúlejáraú adóssága minosíésének a válozásai is jelzik:

25 995. dec.-. nov..: BBB+. nov.. nov. 9.: BBB. nov. 9. nov. 8.: BBB-. nov. 8. nov. 3.: B-. nov. 3. dec. 3.: CC. dec. 3. : D (forrás: S&P, Bloomberg).3 A piaci válságok apaszalai jelenségei.3. Növekvo volailiás A válsághelyzeek elsodleges és ermészees ismérve a rikán apaszalhaó méréku árfolyamesés, valamin ezzel együ az árfolyamingadozás méro volailiás erosödése. Ezek az árfolyamzuhanások pillanaokon belül nagy veszeségeke okozhanak a befekeoknek, modellezési szemponból pedig ezek a normális eloszlás álal kezelheelen, ún. exrém események. A kockázakezelési szakirodalom számos megoldás ismere az ilyen események mérésére illeve modellezésére. Ezek lehenek: a volailiás alakulásá dinamikus módon kezelo modellek: pl. GARCH illeve szochaszikus volailiás (a 4. ábrán láhaó EWMA volailiás a GARCH család egy alcsoporjának is ekinheo a módszerek részleesebb árgyalására a 3-ik fejezeben kerül sor.), a normaliásól eléro alernaív eloszlások: elmélei, árfolyammodellezési szemponból is aláámaszhaó max-sabil (exrém) illeve összeg -sabil (alfasabil) eloszlások, kever eloszlások, avagy saiszikailag jól alkalmazhaó egyéb (pl. suden-) eloszlások, ovábbá a különbözo eloszlások GARCH jelleggel való párosíásai.

26 4. ábra,94-es ig. fakorral számío EWMA volailiás Évesíe volailiás % % 8% 6% 4% % BUX S&P 5 Nikkei % Oc-96 Jan-97 Apr-97 Jul-97 Oc-97 Jan-98 Apr-98 Jul-98 Oc-98 Jan-99 Apr-99 Jul-99 Oc-99 Jan- Apr- Jul- Oc- Jan- Apr- Jul- Oc- Jan-.3. Kockázaos szekorok együes zuhanása Az eros volailiás melle ovábbi súlyosbíó apaszalai jelenség, hogy a zuhanások a kockázaos szekoron belül igen gyakran együesen kövekeznek be, azaz a kockázaos eszközök közö mér korrelációk ámeneileg megnövekednek akár egy országon belüli eszközöke ekinünk, akár nemzeközi szinen hasonlíunk össze kockázaos befekeési eszközöke. 5. ábra BUX-S&P 5; napi EWMA korreláció % 75% 5% 5% % -5% -5% -75% -% Oc-96 Jan-97 Apr-97 Jul-97 Oc-97 Jan-98 Apr-98 Jul-98 Oc-98 Jan-99 Apr-99 Jul-99 Oc-99 Jan- Apr- Jul- Oc- Jan- Apr- Jul- Oc- Jan- korreláció A hozameloszlások lepokurikus jellegének árgyalása melle egyre öbb szakirodalom foglalkozik a korrelációk dinamikus megválozásával, a krach helyzeekre feléeles korrelációk modellezésével, illeve a közösen bekövekezo szélsoséges ( ail dependen ) eseményekre koncenráló és a globális függosége leíró modellekkel.

27 .3.3 Porfólió-árendezés: a kockázamenes eszközök súlyának növelése Amíg a kockázaos eszközök közöi korrelációk megugranak a poziív irányba (növelve az együes veszeségek méréké), a kockázamenes szekor a kockázaos eszközökkel erosen negaív korreláció mua, amelyre a fligh o qualiy, azaz a bizonságosabbnak íél eszközökbe öréno ácsoporosíás fogalmával ual a szakirodalom. Ez a jelensége illuszrálja az alábbi ábra, amelyek a kockázaos és kockázamenes szekorok közöi idoszakosan hirelen megugró erosen negaív korrelációka ábrázolják. 6. ábra S&P5-3 hónapos KJ napi korreláció.% 75.% 5.% 5.%.% -5.% -5.% -75.% -.% Oc-96 Jan-97 Apr-97 Jul-97 Oc-97 Jan-98 Apr-98 Jul-98 Oc-98 Jan-99 Apr-99 Jul-99 Napi korreláció Oc-99 Jan- Apr- Jul- Oc- Jan- Apr- Jul- Oc- Jan- A bizonságos eszközökbe öréno allokáció (vagy menekülés ) a korrelációk melle a közvelen pénzáramlási (flow of funds) saiszikákból is megfigyelheo amennyiben ilyen adaok megfelelo gyakorisággal rendelkezésre állnak. A 7. ábrán a 98-as orosz és LTCM válság, illeve a szepember -i errorámadás köveo idoszak kerül megjelölésre. 7. ábra Befekeeési alapok neó pénzáramlása Állampapír (millió USD) 3,,, -, -, Állampapír í -3, May-97 Nov-97 May-98 Nov-98 May-99 Nov-99 May- Nov- May- Nov- May- Részvény 5,, 5,, 5, -5, -, -5, -, Részvény (millió USD) -5, 3

28 .3.4 Különbözo kockázai kaegóriák koncenrál realizációja A hielkockáza, piaci kockáza és likvidiási kockáza igen gyakran együesen eredményez veszeségeke a befekeok számára. A különféle kockázai kaegór iák együes realizációjára kurrens példakén hozhaó ismé az Enron, amely a már emlíe Meron-i opciós elméle példája: miuán a csodveszély nyilvánossá vál (eros hielkockáza, várhaóan magas hielveszeség), a. nyarán még 4-5 dollár körül já ró (bár a recessziónak megfeleloen sabilan csökkeno) részvényárfolyam elére az erosen OTM szine, és novemberben már zéró közeli éréken foly a kereskedés. Azaz, a hielkockáza melle a piaci kockázaok részé képezo részvényárfolyam-kockáza is veszeségben realizálódo. 8. ábra Enron Mar-97 Jun-97 Sep-97 Dec-97 Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99 Mar- Jun- Sep- Dec- Mar- Jun- Sep- Dec- A piaci és likvidiási kockázaok ugyancsak gyakran együ realizálódnak: egy illikvid piacon jóval nagyobb piaci árfolyamveszeséggel lehe a befekeésol megszabadulni, ha megindul a menekülési verseny a hirelenjében úlzoan kockázaosnak íél eszközol, ehá a válsághelyzee súlyosbíja, illeve akkumuláló haású, hogy a válságos piacokon a gyors eladási hullám kialakulása során a likvidiás kiapad. A piaci zuhanások, hirelen árválozások ké különbözo módon kövekezhenek be: a kevésbé rossznak mondhaó ese, amikor magas volumen jellemzi a piaco (ami viszon nem azonos a magas fokú likvidiással): ekkor bár veszeség árán de ha szükséges, meg lehe szabadulni a pozíciókól. A másik, ennél is rosszabb ese, amikor kiszárad a piac, és alacsony volumen melle örénik meg a zuhanás (ez viszon azonos az illikvidiással). Az elso eseben a likvidiási fok 4

29 csökkenése melle felgyorsul az ido, a kereskedések száma surubbé válik, és a nagyméréku záró árak közöi válozások részben a kronológiai és a kereskedési ido jelenos elérése mia kövekezhe be. Taralmilag ez úgy inerpreálhajuk, hogy olyan nagyhaású vagy sok információ érkezik rövid ido ala, amely jóval öbb kereskedés indukál, min egy egyszeru álagos napon. A másik eseben az eladók és a vevok olyan mérékben kerülnek egyensúlyalan helyzebe, hogy nincs kínálafelszívó keresle. Az elso eseben, magas kereskedési volumen melle a ranzakciók közöi ármozgások nem felélenül érnek el draszikusan a normálisól, csak a kronológiailag szabályos idoközönkén lemér árválozások közöi lépésközök rendkívül egyenelenül helyezkednek el, amely az együes eloszlás erosen lepokurikussá eszi ulajdonképpen egyfaja feléeles eloszlás feléel nélküli mérésérol beszélheünk, ezzel szemben a második eseben a ranzakciók közöi ármozgások egyérelmue n szaggaoak, nem normálisak. (Megjegyzendo, hogy a legöbb mérés szerin persze így is elérnek a ranzakciónkéni árválozások a normaliásól: például. november 6-án, a Fed 5 ponos kamavágásá köveoen a Dow Jones 5 perc ala 934-rol 9435 szinre ugro, amely egyálalán nem mondhaó normálisnak.) A 9. ábra illuszrációkén szolgál a likvidiásba menekülés jelenségére (fligh o liquidiy). Mivel az amerikai állampapírok függelenül aól, hogy sandard lejárai szekorba esnek-e és ezála l benchmark-papírnak minosíheok (on-he-run), avagy a benchmark kaegórián kívül esnek (off-he-run) azonos hielkockázai és piaci kockázai jellege képviselnek. Az egyelen megkülönbözeo jellemzo, hogy a benchmark-papírok likvidebbek, és emia drágábbak, azaz alacsonyabb hozam melle kereskednek velük. Ez a likvidiási prémiumo (azaz a hozamkülönbsége) muaja az ábra, amely a ké uóbbi globális sresszhelyzeben (98-as orosz válság és LTCM, illeve. szepember.) láványosan megugro. 5

30 9. ábra év közöi USA állampapírok illeve a mindenkori 5 éves benchmark-papír hozamkülönbözee Jan-98 Apr-98 Jul-98 Oc-98 Jan-99 Apr-99 Jul-99 Oc-99 Jan- Apr- Jul- Oc- Jan- Apr- Jul- Oc- Jan- Apr- Jul- Oc- A likvidiás moívumán alapszik a haékony piacok egy leheséges alernaívájakén vagy kiegészíojekén felállío ún. frakál-piaci hipoézis, amely érelmében a piaci sabiliás feléele a likvidiás, és a piaci szakadások akkor kövekeznek be, amikor nagy a volumen és kicsi a likvidiás. A piacon a likvidiás bizosíja, hogy az ár közel kerüljön ahhoz az árhoz, amelye a piac a rendelkezésre álló információk szerin mélányosnak arha. A hipoézis szerin a befekeok eléro idohorizonon gondolkodnak, és ezek a különbözo befekeok azér udnak kereskedni egymással, mer az információk eléro haás gyakorolnak a különbözo idohorizonal rendelkezo befekeokre. Sabil piacon a kockázao a hosszú és rövid horizonú befekeok megoszják egymással. Az insabiliás akkor kövekezik be, amikor a hosszú ávú befekeok is rövid idohorizonúvá válnak. Ha a hosszú áv helye mindenki a rövid ávra koncenrál, megszunik az egyensúly, megszunik a likvidiás mindenki ugyanarra a hírcsaornára és idoávra koncenrál, mindenki egyformán érelmezi a híreke és uniform magaarás alakul ki..4 A válság ovábberjedésének leheséges magyarázaai.4. A ferozés jelenségérol Az elozo részben szó ese arról a apaszalai jelenségrol, hogy kriikus idoszakokban a kockázaos szekorok, földrajzi régiók közöi együmozgások, függoségek és apaszalai korrelációk felerosödhenek. Ha egyszerre öbb piac 6

31 zuhan a mélybe, igen gyakran a ferozés jelenségérol beszélnek. Míg a korábbi idoszakokban a ferozés regionális jelenségnek aroák, és úgy vélekedek róla, hogy megmarad a felörekvo piacok körében, az uóbbi idoben öbbször apaszalhaó vol, hogy a ferozés a fejle piacok kockázaos eszközeire (hielpozíciók, részvények) is áerjed. A. számú ábra illuszrációkén 3 felörekvo ország nemzeközi kövényeinek érékalakulásá muaja (997=). 8. ábra Argenina Oroszország Brazilia - Mar-97 May-97 Jul-97 Sep-97 Nov-97 Jan-98 Mar-98 May-98 Jul-98 Sep-98 Nov-98 Jan-99 Mar-99 May-99 Jul-99 Sep-99 Nov-99 Jan- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Jan- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Jan- A ferozés jelenségére számos definíció léezik. A gyenge definíció szerin az együmozgás szinje, és nem az együmozgás növekedése a kérdéses. A ferozés megállapíására elegendo empirikus aláámaszás ehá ké vagy öbb piac együes zuhanása, azonban ez nem minden eseben informaív megállapíás. A aralmi, eros definíció a kapcsolaok felárására, az áerjedés mechanizmusára figyel, és lényegében nem érdekli az elemzo az együmozgás méréke. Ha ké ermék vagy piaci szegmens állandóan eros korrelációban van, és együ zuhannak a válság idoszakában, az nem azonos jellegu esemény azzal, min ha ké, nyugod idoszakban eljesen függelen piac válság-idoszakban válik idoszakosan (de épp a legrosszabbkor) erosen korrelálá. Ez uóbbi esere, azaz kifejezeen a korrelációk megugrására vonakozik az eros áerjed ferozés (shif conagion) fogalma (Forbes, Rigobon []). Ezen definíció eseén pl. Brazília összeomlása az orosz válság haására ferozésnek minosíheo, ugyanakkor az, ha krach során az USA és Kanada okepiacai egyarán mélyrepülésbe kezdenek, nem. Az eros definíció ehá egy, a sokkhaás uán a piacok közöi jelenos együmozgás megnövekedésére szoríkozó szukíés. Ez gyakran olyan eléro földrajzi elhelyezkedésu országokra vonakozik, amelyek nem állnak egymással szoros gazdasági és kereskedelmi 7

32 kapcsolaban. Az USA és Kanada közel vannak egymáshoz és eros kapcsolaban állnak, így ha együ zuhannak, akkor ez ebben az érelemben nem ferozés, hanem ermészees, várhaó kövekezmény. A 9-es évek krízisei eseében a ferozés iránya és inenziása eléro vol. A equila-effekus -nál az ázsiai ferozés már jóval jelenosebb vol, ám 998 nyaráig nem erjed úl Ázsia haárain. Az orosz válság kiöréséig aroa magá olyan egyszerusío néze, hogy a ferozés csakis földrajzi jellegu. Az orosz válság azonban rácáfol erre, hiszen a válság eros haás gyakorol a dél-amerikai országok piacaira is, kifejezeen Brazíliára. Ráadásul a fejle országok részvény- és kövénypiacai is rendkívül kedvezolenül befolyásola ez az idoszak, amely a korábbi válságokra még nem vol ekkora inenziással jellemzo. Jelenosen erosödö ebben az idoszakban például az amerikai kincsárjegy és kövény közöi hozamkülönbség, valamin a hielkockázai felár. A gyors bizonságba menekülési jelensége eros likvidiáspreferencia növekedés kövee, az orosz válság végül erosen feroze a fejle piacoka is.. ábra Havi spread válozás (USA, BBB vállalai kövények) Bázispon Dec-96 Mar-97 Jun-97 Sep-97 Dec-97 Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99 Mar- Jun- Sep- Dec- Mar- Jun- Sep- Dec- A BIS munkacsoporo hozo lére az 998 oszi események vizsgálaára. A BIS jelenés (BIS [999]) a 98-as események porfóliókezelési aspekusaira koncenrál, és kiünee figyelme anúsí a ferozés jelenségének. A felmérés különlegességé az jeleni, hogy a készíok nem az elméleek szinjén vizsgálódak, hanem szó szerin kimenek a piacra, és inerjúka készíeek piaci szereplokkel. Az inerjúk során a ferozés legfobb okainak a piaci szereplok az alábbi ényezoke azonosíoák: Nem megfelelo szinu parner-hielkockáza felmérés; A piaci likvidiási kockáza elemzésének elhanyagolása; 8

33 Az aggregál kieségrol való megfelelo információ hiánya; se a okeáéelrol, se a kockáza koncenrálságáról nem állak rendelkezésre megfelelo adaok; A kvaniaív eszközökbe veee vak bizalom a kockázaelemzés azokra a válozókra koncenrál, amelyek könnyen mérheoek (múlbeli hozamok, volailiások, korrelációk), ám ezek nem volak a sressz idoszakára alkalmazhaók. A korrelációk összeomlásakor a diverzifikáció nem muködö. Ez köveoen a VaR melle sokan felveék a szcenárió-elemzés eszközé is az elemzési eljárások közé e apaszalaok haására ; Koncenráció: a globális piacon kis számú befekeési inézmény kezében koncenrálódak pozíciók, így ez felgyorsíoa az áerjedés; Kereskedési sraégiák uniformizálódása, illeve kereszfedezeek (az orosz pozícióka pl. brazil vagy akár magyar pozíciókkal fedezék...). Az inerjúk és apaszalaok alapján a BIS elemzoi a. ábra szerin összegezék a piaci funkciók leromlásának folyamaá: 9

34 Sokkhaás. ábra Porfólió-árendezés Aggodalom a növekvo parnerkockáza mia Növekvo kockázaérzékenység, nagyobb kockáza kerülési fok a b Nagyobb hielkockázai érzékenység, menekülés a bizonságba, felár no, hielkereek visszaarása. 6 Tokeáéel csökkenése 4c 3 4a Likvidiás kiapad 5b Áerjedés más piacokra 5a 4b Megnövekvo volailiás : kezdei piaci sokk, Oroszország és LTCM válsága; a VaR érékek megugrása, piaci kiérékelés és sop loss limiek haására bekövekezo reakciók: a: porfólió-reallokáció, áéeles pozíciók zárása; b: a sokkhaás az egyik piaci szekorról áerjed más szekorokra is a reallokáció mia. Például a megnövekvo leéi köveelmények mia a befekeoknek más ípusú eszközöke is el kelle adniuk, hogy eljesíhessék leéi köelezeségüke; 3: az áéel csökkenése mia csökkeno akiviás a repo és az arbirázs piacokon; 4a: kivonulás az illikvid piacokról, a piaci szereplok más piacokon próbálnak likvidiáshoz juni; 4b: a likvidiás elpárolgása haására eros volailiás növekedés; 4c: romlik a forráshoz juás leheosége: miközben a likvidiás apad, a bankok zárolják a hielkereeke is. Növekvo finanszírozási kölségek. A hielkockázaól való növekvo félelemben menekülés a bizonságos szekorba; 5a: a ferozési haás a magas volailiás áerjeszi más piacokra is; 5b: a magas volailiás mia a mark -o-marke limieknek való megfelelés érdekében eladási nyomás alakul ki; 6: növekvo hielkockáza mia a pozíciók ácsoporosíása. Az MIT és az IMF álal szerkesze Inernaional Financial Conagion c. kiadványban megjelen anulmány (Prisker []) rendszerezése szerin a ferozés haásá a piacok közö számos különbözo jellegu gazdasági kapcsola ovábbíhaja: reálszekorok kapcsolaai; pénzügyi inézmények, közveíok kapcsolaai; okepiacok kapcsolaai. A gazdasági sokkhaás egy gazdasági egységnél jelenkezik eloször, majd a vele kapcsolaban álló egységekre az iméni láncolaokon kereszül erjed ovább. A sokkhaások lehenek () reálgazdasági eredeuek, () pénzügyi közveío éro sokkok és (3) a okepiaco éro sokkhaások.. Reálgazdasági sokkhaás ovábberjedésének újai: 3

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

KAMATPOLITIKA HATÁRAI

KAMATPOLITIKA HATÁRAI Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Gazdálkodásani Dokori Iskola Koppány Kriszián JEGYBANKI HITELESSÉG ÉS A KAMATPOLITIKA HATÁRAI Likvidiási csapda és deflációs spirál: elméle és realiás Dokori

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június

GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. június GAZDASÁGPOLITIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 13 Wiener folyama és az Iô lemma Opions, Fuures, and Oher Derivaives, 8h Ediion, Copyrigh John C. Hull 01 1 Markov folyamaok Memória nélküli szochaszikus folyamaok, a kövekező lépés csak a pillananyi helyzeől

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete*

Gyûjtemények árazásának empirikus vizsgálata A Baedeker-útikönyvek esete* Gyûjemények árazásának empirikus vizsgálaa A Baedeker-úikönyvek esee* Erdôs Péer, a Budapesi Műszaki és Gazdaságudományi Egyeem Phd-hallgaója E-mail: erdos@finance.bme.hu Ormos Mihály, a Budapesi Műszaki

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 12.

Vezetői összefoglaló június 12. 2017. június 12. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz képest kis mértékben gyengült, a svájci frankkal és a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 6,3 milliárd forintos,

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemlélei leheőségek az agro-ökosziszémák modellezésében Dokori (D) érekezés Ladányi Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeemi anár BCE, Kerészeudományi Kar, Maemaika és Informaika Tanszék

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1094 1115. o.) VÖRÖS JÓZSEF A keresle haása az árak, a minõség és a fejleszési dönések dinamikájára A anulmány egy nagyon álalános

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

péntek, július 18. Vezetői összefoglaló

péntek, július 18. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. július 18. Vezetői összefoglaló Tegnap jelentős mínuszban zártak a vezető nemzetközi részvényindexek az ukrán-orosz határon lezuhant repülőgép hírének következtében, illetve az Oroszország

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

Vezetői összefoglaló május 15.

Vezetői összefoglaló május 15. 2017. május 15. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a svájci frankhoz képest gyengült, a dollár viszonylatában erősödött. A BUX 17,7 milliárd forintos, átlag feletti forgalom

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 10.

Vezetői összefoglaló október 10. 2016. október 10. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 6,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,14 százalékos emelkedéssel fejezte

Részletesebben

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló Amerikában emelkedtek, Európában estek a részvénypiaci indexek hétfőn. A hétvégi parlamenti választások eredményeként jelentősen esett a spanyol tőzsde és

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 24.

Vezetői összefoglaló február 24. 2017. február 24. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 20,2 milliárd forintos, jóval az átlag feletti

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése

Az inflációs célkövetés, az árszínvonal célkitűzés, valamint hibrid politikájuk alkalmazhatóságának parametrikus elemzése Budapesi Műszaki- és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Pénzügyek Tanszék Az inflációs célköveés, az árszínvonal célkiűzés, valamin hibrid poliikájuk alkalmazhaóságának

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó. 2010. június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárta a tegnapi kereskedést. Csütörtökön a forint tovább folytatta esését. A BUX 8,2 milliárd forintos

Részletesebben

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása*

A tudás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemutatása* A udás szerepe a gazdasági növekedésben az alapmodellek bemuaása* Jankó Balázs, az ECOSTAT közgazdásza E-mail: Balazs.Janko@ecosa.hu A anulmányban azoka a nemzeközi közgazdasági irodalomban fellelheő legfonosabb

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

szerda, január 20.

szerda, január 20. szerda, 2016. január 20. A Nemzetközi Valutaalap lefelé módosította a világgazdaság idei és a jövő évi növekedésének várható ütemére vonatkozó előrejelzését. Nőtt az átlagos munkanélküliség a világban.

Részletesebben

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

DOI 10.14267/phd.2015011 MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT MORVAY ENDRE A MUNKAERŐPIAC SZTOCHASZTIKUS DINAMIKAI VIZSGÁLATA ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Maemaikai Közgazdaságan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezeő: Móczár József egyeemi anár, az MTA-dokora Morvay Endre

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

hétfő, május 26. Vezetői összefoglaló

hétfő, május 26. Vezetői összefoglaló hétfő, 2014. május 26. Vezetői összefoglaló Pénteken vegyes makrogazdasági hírek jelentek meg, a vezető nemzetközi tőzsdék többsége erősödéssel reagált. Négyhavi csúcson a forint: az euró/forint árfolyam

Részletesebben

kedd, február 16. Vezetői összefoglaló

kedd, február 16. Vezetői összefoglaló kedd, 2016. február 16. Vezetői összefoglaló Európa tőzsdéi jó menetben, 2 százalék feletti emelkedéssel nyitották a hetet, Ázsiában is jó hangulatban telt a keddi kereskedés a regionális részvénypiacokon.

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel kísérle, labor Izzíva, h ve... Láványos kísérleek vashuzallal és graficeruza béllel Az elekromos, valamin az elekronikus áramköröknél is, az áfolyó elekromos áram h"haása mia az egyes áramköri alkoóelemek

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. augusztus 18. Vezetői összefoglaló A kínai recesszió kettős nyomást helyez a dollárra. Az építőipari gyorsjelentések mozgatták az amerikai tőzsdéket pozitív irányba. Marad a deflációs környezet

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 17.

Vezetői összefoglaló február 17. 2017. február 17. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 11,7 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett 0,70 százalékos csökkenéssel

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A likviditási mutatószámok struktúrája

A likviditási mutatószámok struktúrája 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 581 DÖMÖTÖR BARBARAMAROSSY ZITA A likvidiási muaószámok srukúrája A likvidiás mérésére öbbféle muaó erjed el, amelyek a likvidiás jelenségé különböző szemponok alapján

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben