"#$%& @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )"

Átírás

1 "& & " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ ,2, ,.-3., ,,,--2// , ,-3,-5-/ 51,21 3, ,-5-//,-55/,-55// ,2 2,20, ,20 520, ,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ , , , , 6-,2.4,--2//,3, , ,03,-5-/ 2542,0223-2, , ,-5-//,-55/,-55// , , ,,36, : ;* &<& = &=* & 8* ; >= &8 *

2 "& && * & & +A;& & & 8 8 *=&* &8> " " " " " " " " " " " " " " " " " " @ ,..40,-214,3.,, ,, 352, ,, , , ,2, 55, ,, ,2, , , ,,123 43, ,443 55,50,-511,,, ,-1.230, ,1,2 5,, ,, ,2, - 55, , ,5..,-511,,, -,302.5, ,, , , , ,.60, , 56-5,113 32,61 5,-5522, , , ,-4,4 35,,, , , ,-,, ,-2-2, ,,.043..,.60, , ,-,,

3 && B && && D & " " " " " " " " " " " " " " " " " @ ,, ,5.1, ,1 6-1, , ,2, ,, , 535,1-335,, , , , , , , ,0624, , ,-,./-0/1 +,-,./-0/1 * " , , , ,,0, 5, ,4613, , , ,656 31, ,, ,1, , , ,6 625, ,,,,. 0.5, , ,66

4 DDOP-4.1.3/A sz. mellékle_összesíés C*,G* * "+& C C * B= /=,80+-.<*+43+-,,234/+08 <7H/0+ I++ 1 *+,-./+0,1,234/+0, , /+0 " * * * * +, +, +, * +, & " & " & & & " +, " " & * ;+.+.2 "* 16< *+0* 1= > " +&,, * *, =. + 61< *25 63> 66=0. 25 " 4 * 3< ** 9/* ? A + 18B < * * ( 86998( 86998( :8919 :8919 : :1 919:1 919:1 8:338 8:338 8:338 :363 :(19: 9:16: 9:16: 9:16: 198: C. * 02 33? ,, * D, *2 5 1E, 9< **2 5 8F* <. *" 2 83D,2 867+" 2 89< *2 " &( " ( : :1 8: : 3(1( 33:811 (: :363 6(6 6(6 :(83 (9 8:( 636 :38 :(19: 9:16: 8(1(19 8(1(19 8(1(19 8(1( :( :( :( :(3 " & ( ( ( ( **+(&,- & **+(&,- & & :666 1:666 1:666 1: :88: 36

5 DDOP-4.1.3/A sz. mellékle_összesíés J * +, " & * +, " & * +, " & * +, " & * +, " & * +, " & * +, 188 1((111 13:981 3:9 866(: :93( :961: : 3816( 89 3(8 8986( (998: : ((111 13:981 3:9 866(: :93( :961: : 3816( 89 3(8 8986( (998: 8:8( ((111 13:981 3:9 866(: :93( :961: : 3816( 89 3(8 8986( (998: 8:8(1 :6:1: :6:1: (969 3(3: : ( (969 1 : 3(3: 3393 (:: ((111 13:981 3:9 866(: :93( :961: : 3816( 89 3(8 8986( (998: 66 (969 ::16(68 /B= /=,.* K /B= /=,E /B= /=, F* 0 * "+& 80+-.<*+43+-,,234/+08 I++ /B= /=,,234/+08. /B= /=,,234/+087- *

6 3. sz. mellékle: Források Forrás F I. sajá forrás ,18 1/1. a ámogaás igénylő (BMÖ hozzájárulása 1/2. parnerek hozzájárulása , ,72 1/3. bankhiel 0 0,00 1/4. Egyéb, sajá forrás kiegészíő ámogaás 0 0,00 II. egyéb ámogaás 0 0,00 III. a ámogaási konsrukció kereében megíél ámogaás ,82 Összesen ,00

7 " & ( " & & " & & * ( "( *& & +, & - & & & & &

8 Adaszolgálaási köelezeség alá es indikáorok Adaszolgálaási köelezeség alá es kulcsindikáorok bemuaása, melyek a projekjavasla benyújásakor nem volak ismerek, vagy a pályázai úmuaó nem aralmazo ezen indikáorokra vonakozóan vállalási köelezesége. & (& & *&& & " " " & (* &" * *

9 Esélyegyenlség Esélyegyenlségi inézkedés családbará nemek akadálymenesíés fogyaékos emberek roma emberek Pályáza benyújása kor érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék Pályáza benyújásakor érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék Pályáza benyújásakor érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék Pályáza benyújásako r érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék Pályáza benyújásako r érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék más csoporok* Pályáza benyújásako r érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. 1. Esélyegyenlségi munkaárs, felels alkalmazása ( 2. Esélyegyenlségi erv, koncepció N meglée ( 3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkaársak azonos bérezésben részesülnek ( I N I 4. A szerveze dönéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évene esélyegyenlségi képzés ar ( I 5. Rendelkezik Közokaási Esélyegyenlségi Programmal; vagy vállalja, hogy a fennaro inézményekben az okaás feléelei, az okaás haékonysága és a anulók hárányos helyze szerini megoszlása és iskolai eredményessége (halmozoan hárányos helyze és SNIgény anulók ekineében inézmények közö és inézményeken belül jelensen nem elér ( 6. Az esélyegyenlségi célcsoporo vagy annak képviseli bevona a projek ervezésébe ( 7. Felmérés készíe arról, hogy a erveze fejleszés milyen haással lesz a célcsopor élehelyzeére ( * fbb megállapíásoka a szöveges mezben kérjük megjeleníeni. I I I I I I 8. Leghárányosabb helyze kisérségben vagy halmozoan hárányos helyze elepülésen mködik, fejlesz ( 9. Akadálymenesíe épüleek száma (darab 10. Infokommunikációs akadálymenesíés ( 11. Nk száma a fels-, és középvezeésben (f 12. K+F erüleen dolgozó nk száma (f N 0 3 I 13. Részmunkaids foglalkozaoak száma (f 14. Távmunkában foglalkozaoak száma (f 15. Fogyaékossággal él alkalmazoak száma (f 16. Roma foglalkozaoak száma (f évnél idsebb, haározalan idej munkaszerzdés kereében foglalkozaoak száma (f 18. Pályakezd, haározalan idej munkaszerzdés kereében foglalkozaoak száma (f 19. Középfokú iskolai végzeséggel nem rendelkez munkaársak szakmai ovábbképzése az elmúl illeve elkövekez 5 évben (f 20. Bedolgozókén foglalkozaoak száma (f 21. Továbbfoglalkozao nyugdíjasok száma (f 22. Gyesrl, gyedrl, ápolási díjról visszaérk alkalmazása az elmúl illeve elkövekez 5 évben (f 23. Nk száma a foglalkozaoak köz (f 24. Rugalmas munkaidszervezés vagy csúszahaó munkakezdés lehesége ( 25. A örvényben meghaározonál öbb szabadság bizosíása a dolgozóknak ( 26. Munkaid-kedvezmény bizosíása a dolgozók ovábbképzéséhez ( 27. GYES-en, GYED-en lev munkaársakkal való szerveze, dokumenál kapcsolaarás ( 28. Vállalai, szervezei családi rendezvények szervezése ( 29. A szerveze ámoga esélyegyenlségi célcsoporok helyzeé javíó alapíványoka, civil szervezeeke ( 30. A megvalósíásban közhasznú foglalkozaási programelem is erveze/van ( 31. A megvalósíás során eszközöke alkalmaz a célcsopor érdekeinek figyelembevéelére, védelmére ( * ezeke sorolja fel a szöveges mezben 32. Figyelembe veszi és érvényesíi a közlekedési kapcsolaok, a érhasznála és a kiegészí léesímények ervezésekor a nk és férfiak igényei ( 33. Elekronikus szolgálaás fejleszése során a célcsopor képviseli bevonja a ervezésbe, megvalósíásba ( 34. A projek végrehajása során megszüle ermék és/vagy szolgálaás más ársadalmi csopornál igazolhaóan kedvezbben ha az esélyegyenlségi célcsoporok helyzeére, éleminségére ( * indokolja a szöveges mezben 35. Kiemel figyelme fordí a erveze beruházás (pl. ákelhelyek léesíése, forgalomechnikai berendezések elepíése során a nk, idsek, fogyaékosok és gyermekek bizonságára ( * röviden ismeresse a szöveges mezben 36. A belerülei közúfejleszés az akadálymenesíés közlekedési feléeleinek megfelel ( * 37. A lérejöv beruházás javí a ömegközlekedési leheségek elérheségén ( * indokolja a szöveges mezben 38. Vállalkozásfejleszés vagy szervezefejleszés eseén speciális figyelme fordí a nk vezee szervezeekre, vagy kifejezeen a nk igényeire specializál vállalkozásokra, szervezeekre ( * röviden ismeresse a szöveges mezben 39. Elekronikus szolgálaás fejleszése során legalább egy esélyjavíó funkció alkalmaz ( * röviden ismeresse a szöveges mezben 40. A közfeladaok és/vagy jogszabályok olyan módosíásá aralmazza a projek, amely kifejezeen egy esélyegyenlségi csopor jogi helyzeének a javíásá szolgálja ( * röviden ismeresse a szöveges mezben 41. A közigazgaási eljárások, ügyinézés olyan módosíásá aralmazza a projek, amely kifejezeen egy esélyegyenlségi csopor ügyféli helyzeének könnyíésé szolgálja ( * röviden ismeresse a szöveges mezben 42. A projek olyan szolgálaás és/vagy szolgálaáson belüli speciális eleme aralmaz, ami egy meghaározo hárányos helyze ársadalmi csopor igényére ekineel kerül kialakíásra ( * ez, ezeke nevezze meg a szöveges mezben I 43. Az érine célcsopor számára a fejleszés eredményéhez való hozzáférés a fejlesz vagy parnere akívan, és az esélyegyenlségi célcsopor(ok képviselivel egyezee módon segíi ( 44. A fejleszéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesz vagy parnere esélyudaosságo fejez ki: nem közveí szegregáció, csökkeni a csoporokra vonakozó meglév elíéleeke (

10 Környezei fennarhaóság Kaegóriák Fennarhaósági szemponok Mérékegység Pályáza benyújásak or érvényes érék Projekzárás kor várhaó érék I. Környezeudaos menedzsmen és ervezés II. Fennarhaó fejldés szolgáló megvalósíás és fennarás Köelezen megadandó fennarhaósági indikáorok (jogosulsági kriérium I./A Környezei menedzsmen eszközök I/B. Fennarhaó fejldés szolgáló ervezési eljárások I./C Természees érszerkeze megrzése II./A Természei erforrások megrzése II/B Jó környeze- és egészség állapo megrzése II/C. Társadalmi felelsségvállalás a b eljes vízfelhasználás eljes energiafelhasználás m3 kwh ermelés v. szolgálaás egysége ermelés v. szolgálaás egysége f f c Üvegházhaású anyagok kibocsáásának méréke (CO2e /év 30 d e f áralmalaníásra kerül hulladék kisérségben él foglalkozaoak száma udásmegoszásban részvevk száma f f/év összes hulladék mennyisége a foglalkozaoak száma össz munkavállalói lészám f f/év 3, Környezei szemponú anúsíás szerin mködik 2 Fennarhaósági ervvel vagy programmal (Local Agenda 21 rendelkezik vagy vállalja elkészíésé 3 3.a Környezeudaos evékenységek Környezevédelmi programjának felülvizsgálaá és megvalósíásának dokumenálásá vállalja 3.b Rendelkezik önkormányzai környezevédelmi alappal vagy vállalja annak lérehozásá 3.c Környezevédelmi/fennarhaósági megbízo vagy környezei nevelési, fennarhaóság-okaási felels, 3.d A szerveze rendszeres környezei eljesímény érékelésének bevezeése 3.e Környezei audiok lefolyaása db/év 3.f udásmegoszásban részvevk száma f/év össz munkavállalói lészám f/év 3.g Nyilvánosság számára akuális környezei információkhoz való hozzáférés rendszeres és a köelez méréken db/év A ermék-, szolgálaásfejleszés során a várhaó környezei haások elemzése megörénik és a fejleszés ezek 5. A fejleszés a környezei haások ekineében a haásviselk számára kedvezbb helyzee eredményez f 6. projek környezei célokra fordío kölsége ef projek összkölsége ef 7. A lérejöv erméke/szolgálaás minsíi valamely elfogado környezei, fennarhaósági minsíési rendszer 8. A projek kierjed a környezei, ermészei, fennarhaósági ismereek bvíésére 9. A udásmegoszás (képzések, mhelyek, konferenciák, megbeszélések sb válaszo körülményei 10. BAT echnológiá alkalmaz (BAT echnológiák száma db 11. Elnyben részesíi környezei szemponból elnyösebb eszközöke, ermékeke, alapanyagoka a beszerzéseinél N I 12. Elnyben részesíi a környezei menedzsmen rendszerrel rendelkez beszállíóka az eszközbeszerzés db 13. Elnyben részesíi a helyi beszállíóka a beszerzéseinél N I 14. Az igénybe ve anácsadás, képzés, emberi erforrás fejleszés kierjed a környezei, fennarhaósági ismereek 15. A projek egyéb fennarhaóságo szolgáló fejleszéseke aralmaz 16. Parnerség épíés a projekervezés és végrehajás során I I 17. A projek megvalósulás helye ársadalmi-gazdasági szemponból hárányos helyze kisérségben 18. A beruházás ermészevédelmi éréke, vagy ermészevédelmi olalom ala álló erülee nem érin N 19. A fejleszés hozzájárul a ájképi/ elepülésképi/ ermészei/ kulurális /épíészei érék vagy érékek megrzéséhez 20. Barnamezs beruházás vagy az igénybe ve erüle jelenlegi hasznosíása gazdasági célú 21. a lérejöv zöldfelüle nagysága m2 az elír minimális zöldfelüle nagysága m2 22. A zöldfelüle kialakíás során az shonos növényfajoka, a ájegységnek megfelel fajkompozíciók elnyben 23. A fennarhaó mobiliiás bizosíása a elepülési funkciók megfelel ervezésével (elepüléservezés 24. Helyszínválaszáskor környezebará közlekedési (elérheségi szemponok érvényesíése eljes vízfelhasználás eljes energiafelhasználás m3 kwh ermelés v. szolgálaás egysége ermelés v. szolgálaás egysége válozó válozó 27. Jobb összesíe energeikai jellemzkkel rendelkez épüleek száma db Energiaakarékos fényforrásokkal, valamin A vagy A+ energiahaékonysági minsíéssel bíró eszközökkel elér kwh alapanyag csomagolóanyag mennyiség megújuló energia felhasználás kwh ermelés v. szolgálaás egysége ermelés v. szolgálaás egysége eljes energiafelhasználás válozó válozó kwh 32. Kombinál valamin anyag- és energiaakarékos irodaechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása db hasznosíásra áado hulladék menny. másodlagos alapanyag összes hulladék mennyisége összes alapanyag 35. Újrahasznosío papír használa az irodai és nyomdai munkák során N I közúi áruonna km áruonna km 36. összes áruonna km km 37. Gépkocsi használa csökkenése db 38. Él ucák fejleszése belerüleen, külerüleen a közuak menén az elhelyek védelmé és a km 39. A léesíés, épíés ideiglenes helyigényé és haáserüleé minimalizálja 40. A lérejöv léesímény környezeében a forgalomnövekedés okozó úvonalakon erheléscsillapíó inézkedések 41. Felhasznál veszélyes anyag mennyiség csökkenése, helyeesíés nem veszélyes, kevésbé veszélyes kg/év 42. áralmalaníásra kerül hulladék összes hulladék mennyisége 43. Összes kelekeze hulladék mennyiségének csökkenése 44. Veszélyes hulladék arányának csökkenése a kelekeze összes hulladék mennyiségének arányában 45. Üvegházhaású anyagok kibocsáásának csökkenése (CO2e /év összes szennyvíz 46. ermelés v. szolgálaás egysége válozó 47. Szennyvizek szennyezanyag aralmának csökkenése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI kg 48. Rendszeres környeze-egészségügyi kockáza érékelések készíése vagy gyakoriságának növelése alkalom/év 49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az ékezeésben 50. Béren kívüli (közérzejavíó rekreációs, egészségügyi juaások mérékének növelése ef/f 51. Egészségmegrz munkahelyi feléelek javíása (világíás, ergonómia, beléri levegminség sb. érdekében ef/f 52. Tömegközlekedés használó (ámogao munkavállalóak, kedvezményezeek számának növelése a helyi f 53. Többleszolgálaások, kedvezmények nyújása a helyi lakosságnak kisérségben él foglalkozaoak száma f 54. a foglalkozaoak száma f 55. Az álagos fizeés növelése a minimálbérhez viszonyíva ef 56. Önkénes gondnokság: mködési erüleen a kulurál, isza környeze fennarásának segíése (elláo m2 57. helyi energia felhasználása kwh eljes energiafelhasználás kwh 58. A ársadalmi bizalom szinjének növekedésé szolgáló megoldások száma db Környezei szponzorálások ef/év 60. Parnerei vagy ársadalmi környezee számára szerveze környezeudaos vagy fennarhaóság anulásával db/év 0 1

11 A beszerzés árgya: (árubeszerzés, szolgálaás, szolgálaási koncesszió, épíési beruházás, épíési koncesszió Becsül érék: (F Beszerzési eljárás ípusa (és szakaszok száma: Szerzdés ípusa: Meghirdeés: Ajánlaok beadási haárideje: Ajánlaok érékelésének dáuma: Eredményhirdeés dáuma: Szerzdésköés: Leszerzdö összeg: Gyorsío (igen/nem Megjegyzés Szolgálaás FIDIC mérnök Közösségi érékhaár szerini nyíl vállalkozási Szolgálaás Jogi és közbeszerzé-si anácsadó Szolgálaás Jogi és közbeszerzé-si anácsadó mF érékhaár meghaladó meghívásos beszerzési eljárás 1mF érékhaár meghaladó meghívásos beszerzési eljárás NK: vállalkozási nem vállalkozási nem Épíési beruházás NK Közösségi érékhaár szerini nyíl vállalkozási nem Szolgálaás Projekmenedzs-men szakér Árubeszerzés Eszközbeszerzés NK-hoz Szolgálaás Tervezi szakfelügyele Szolgálaás Könyvvizsgáló Szolgálaás Engerv/Tendererv elkészíése Papnövelde 5. Szolgálaás Engerv/ Tendererv elkészíése Kápalan uca Szolgálaás ESZA ípusú evékenységek (NK: Közösségi érékhaár szerini nyíl vállalkozási nem Közösségi érékhaár szerini nyíl adás-véeli nem (NK Közösségi érékhaár szerini nyíl vállalkozási nem Közösségi érékhaár szerini nyíl vállalkozási nem Nemzei érékhaár elér, hirdemény közzééele nélküli árgyalásos Közösségi érékhaár szerini, hirdemény közzééele nélküli árgyalásos ervezési közvelen megküldés nem EÖT vol, elekronikus úon zajlo EÖT vol, elekronikus úon zajlo EÖT lesz, elekronikus úon zajlik EÖT lesz, elekronikus úon zajlik EÖT lesz, elekronikus úon zajlik EÖT lesz, elekronikus úon zajlik nem 1.sz. szerz. Mód ervezési nem Közösségi érékhaár szerini nyíl vállalkozási nem Szolgálaás Nyilvánosság bizosíása Közösségi érékhaár szerini nyíl vállalkozási nem EÖT vol, elekronikus úon zajlo EÖT lesz, elekronikus úon zajlik EÖT lesz, elekronikus úon zajlik

12 10.sz. mellékle: A projek evékenységeinek üemezése Kivielezi közbeszerzési eljárás, vállalkozásba adási szakasz Kivielezési-megvalósíási szakasz, eszközök elepíése ESZA-jelleg elemek Projekmenedzsmen szakasz Igénybe ve szolgálaások Nyilvánosság bizosíása ; (Zárójelenés , ; ; ; (Zárójelenés , ; ; (Zárójelenés , ; ; ; (Zárójelenés , ; ; ; (Zárójelenés , ; ; ; (Zárójelenés

13 &( +&, 1 +&,,- "2* 3, 4&,,1,,5 + " &(&*,. (. ( " " " " /0 & " " (" ((" (* & " + ( ",* & -" ((" + " (" " *., /01. ** ** " " * & " ( (,( (" + " * & (, - "(- " " " " ( (,("2 -" " " (" " " (",+ *

14 (*.(/ 0.( //1 2, 3/+ 4(// 0 /"&/5 +. " "& (*(+, " " " " + / " " * - + * & " " (" ((" (* & " + ( ",* & -" ((" + " (" " *., /01. ** ** " " * & " ( (,( (" + " * & (, - "(- " " " " ( (,("2 -" " " (" " " (",+ *

15 &(,&-.,& --1 "2* 3-4& , " &(&* " " " " /0 - + ( + ( & " " (" ((" (* & " + ( ",* & -" ((" + " (" " *., /01. ** ** " " * & " ( (,( (" + " * & (, - "(- " " " " ( (,("2 -" " " (" " " (",+ *

16 " " " " (. / (..0 1, 2.+ 3(../."&.4 + (* " "& (*(+, +. " " * -+ * & " ( (( (* & +(,* & - (( "+ ( *., ( /01. ** ** * & ( (,( ( + " * & (, - (- ( (,(2 - ( 3"+ 42 (,"+"*

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

!"!" " %!" &'()*)+,-.,/ "0!1! 2"0!3"

!!  %! &'()*)+,-.,/ 0!1! 20!3 # $ % &'()*)+,-.,/ 01 203 $ + /)/)$ '()*)+,-.,/ # $$% +)/) 4 5)+(-6 & ' ()*+, )-', ).( /0-1--(2+1-3+(,4 ) -',)3,4 (- )2 4+, +)+) 7 7 7& 8& 9 :7 & /-;< %=842 22=276 3) > & *) >7 & +)*) &+--.)??-@)?-/) +)@)

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz.

Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz. I Projek adalap Inegrál elepülésfejleszés Pes megyében és Budapesi kerülei közponok fejleszése c pályázai felhívásokhoz Kódszám: KMOP-2007-521/B és KMOP-2007-522/B 1 A projekek az Európai Unió ámogaásával,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrasrukúra Operaív Program kereében meghirdee A közszolgálaásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megeremése I. A munkaerőpiaci és szociális szolgálaások akadálymenesíése

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

BUDAPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁGAZATI FEJLESZTÉSEI 2014-2020

BUDAPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁGAZATI FEJLESZTÉSEI 2014-2020 BUDPEST INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRMJ ÉS PCSOLÓDÓ ÁGZTI FEJLESZTÉSEI 2014-2020 2014-2020 közöi Európai Uniós fejleszési ervezés segíő részdokumenum II. KÖTET 1668/2014 (XII. 3.) Főv. Kgy. arozaval jóo dokumenció

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A cég adatai... 3 2. A cég bemutatása...

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Munkahelyi kockázatok kezelése

Munkahelyi kockázatok kezelése Munahelyi ocázao ezelése A vállalanál minden munaörre el le végezve a ocázaéréelés, az alábbi jogszabályo alapján: - 1993. évi XCIII. örvény a munavédelemről, 54. - 2000. évi XXV. örvény a émiai bizonságról,

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell Insrumenális válozók módszerének alkalmazásai Mikroökonomeria, 3. hé Bíró Anikó Keresle becslése: folyonos válaszás modell Folyonos vs. diszkré válaszás: elérő modellek Felevés: homogén jószág Közelíés:

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLAT ÖNKÉNTS NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 1883-2-51 Székhely: 1135 Budapes Aba uca 4. Tel./Fax.: 329-51, HM 29-77, 28-79, 29-37 KGÉSZÍTŐ MLLÉKLT 213. december 31. Budapes, 214. február 15. Póda

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1 M u n k a s z e r v e z é s S c h m i d t R o b e r t

BEVEZETŐ. 1 M u n k a s z e r v e z é s S c h m i d t R o b e r t BEVEZETŐ A munkaszervezés célja, szervezeek elsősorban vállalaok anulmányozása.foglalkozik a vállalaok irányiásával is. Tágabb érelemben szervezés ala külömböző részek összekapcsolásá érjük céludaos működésük

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szerveze neve: H U M Á N S Z T R Á D A S z o c i á l i s, E g é s z s é g ü g y i, O k a á s i é s F o g l a l k o z a á s i N o n p r o f i K f Szerveze székhelye: B u d a p e s Közerüle neve: Irányíószám:

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

Aczél Városépítész Bt.

Aczél Városépítész Bt. Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.)

Részletesebben

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA Környezei problémák a Kárpá-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kriikus infrasrukúra védelmi kuaások padanyi.jozsef@uni-nke.hu 2012

Részletesebben

SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS

SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS ÁROP-1.A.5-2013-2013-0052 Szervezefejleszés Kabán Kaba Város Önkormányzaa 4183 Kaba, Szabadság ér 1. Készíee: Kaszás Ilona Sólyom Eszer 2014. február Taralomjegyzék I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q

ipari fémek USA :00 Tartós cikkek rend.áll. (szgk. nélkül) % Jan 1.7 USA :30 GDP % Q www.kh.hu 216.3.11 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 4716 4557 cink LME 3hó () 1785 166 nikkel LME 3hó () 868 834 alumínium LME 3hó

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Dr. Kolai Tamás TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT okaási segédanyag Budapes, 06 TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzi rendelee Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben