A WESLEY THEOLÓGIAI ÉS VALLÁSPEDAGÓGIAI DOKTORI ISKOLA. Theológia tudományágban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESLEY THEOLÓGIAI ÉS VALLÁSPEDAGÓGIAI DOKTORI ISKOLA. Theológia tudományágban"

Átírás

1 A WESLEY THEOLÓGIAI ÉS VALLÁSPEDAGÓGIAI DOKTORI ISKOLA Thelógia tudmányágban Budapest,

2 Tartalmjegyzék Az iskla vezetése A Dktri Iskla célja Érvek és megfntlásk az iskla alapításáhz Felvételi eljárás A dktri iskla ktatási és kutatási prgramjának szerkezete és főbb sajátsságai Kreditrendszer Szervezett képzés Egyéni felkészülésen alapuló képzés Tanterv I.szakasz. Az első rientációs félév II. szakasz. A 2-4 félév kurzusai és feladatai III. szakasz. Az 5. és 6. félév feladatai A szigrlat A képzés PhD dlgzat benyújtásával és megvédésével zárul A Dktri Iskla tudmánys élete A Dktri Iskla nemzetközi kapcslatai A Dktri Iskla Minőségbiztsításának elvei A DOKTORI ISKOLA működési szabályzata I. Általáns rendelkezések II. A DI szervezete és működése A DI Tanácsa A DI Tanácsának feladata és hatásköre Saját kezdeményezések Személyi anyagk 2

3 Amikr Jhn Wesley, a DI-i indító felsőktatási intézmény névadója a 18. században megfgalmazta szállóigévé vált thelógiai-etikai jelmndatát Az egész világ a parókiám arra az összetett és átfgó szemléletre utalt, amely tükröződik ktatási és gyakrlati elképzelésünkben. A dktri iskla alapvetően hárm aspektusból közelít a thelógia tudmánys világára. Az első megközelítésmód alapvetően megértő. A thelógia alapvető prblémáit, klasszikus belső kérdésfeltevéseit alkalmazza, külső, segéd-tudmányágként csak a vallástudmányt használja, mégpedig a vallástudmánynak azkat a részdiszciplináit melyek a keresztény-zsidó valláskör tanulmányzására valók. A blkk felelősei azk a prfesszrk, akik jelen dktri iskla törzstag prfesszrai közül a dktri iskla munkáját megalapzó mesterszintü thelógusképzésben is leginkább kézben tarttták a klasszikus thelógiai és klasszikus vallástudmányi tárgyakat: Hubai Péter és Majsai Tamás A másdik megközelítésmód (Riceaur i szóhasználattal élve) gyanakvó, azaz lehetővé teszi, hgy a hallgatók mintegy kívülről tekintsenek a thelógiára azn a módn vizsgálják azt, ahgy más tudmányágak képviselői teszik, illetve úgy járhassanak el ahgy minden más tudmányágban szkáss azaz a thelógia kritikailag vizsgálja önmagát, mint tudmányt. Ennek a megközelítésmódnak két természetes tartmánya van: hgyan helyezkedik el a thelógia az emberi gndlkdás, a filzófia történetében, illetve hgy a thelógia egyházszcilógiai értelemben (tudásszcilógiai, tudmányszcilógiai, egyetemszcilógiai közvetítésekkel is) milyen szerepeket, funkciókat tölt be. A blkk felelősei filzófia és vallásszcilógia prfesszraink: Gáspár Csaba László és Nagy Péter Tibr A harmadik megközelítésmód telelógikus illetve alkalmaztt tudmányi jellegű. Isklánkban dktráltak számára hacsak maga a thelógia tudmány szerény méretű tudmánys intézményrendszere nem fgadja őket legtermészetesebb szféra az ktatás, vezető, vagy szellemileg vezető pzíciók betöltése az egyházi és vallási ktatási intézményrendszerben az óvdától, az isklákn át a felsőktatásig és felnőttképzésig, illetve a mdernitás legfntsabb kérdéseire történő flyamats valláspedagógiai-thelógiai reflexió. A blkk felelősei az egyház és állam ktatási kapcslatának szakértője Lukács Péter prfesszr, s a mdernitás egyik legfntsabb kihívása a szexuális nevelés tárgykörében habilitált Frrai Judit prfesszr. 3

4 Az iskla vezetése A dktri iskla vezetője: Nagy Péter Tibr, MTA dktra, egyetemi tanár, Az iskla hárm tematikus blkkjáért felelős egyetemi tanár törzstagk: Frrai Judit Hubai Péter Gáspár Csaba László Lukács Péter Majsai Tamás Nagy Péter Tibr Tvábbi törzstagk: Csepregi András egyetemi dcens Jakab Attila egyetemi dcens Vattamány Gyula egyetemi dcens Wildmann Jáns egyetemi dcens 4

5 A Dktri Iskla célja Az iskla képez thelógia kutatókat, egyetemi és főisklai ktatókat, szakértőket, gyakrló lelkészeket. Az iskla thelógia felfgása a Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség thelógia-felfgását jeleníti meg. Az iskla teljes kínálata alanyi jgn elérhető a dktranduszhallgatók számára, prgramn kívüli kreditszerzés az iskla vezetőjének engedélyétől függ. A prgram sajáts jellege abban mutatkzik meg, hgy a thelógiát több tudmányág szempntjából közelíti meg, s különös hangsúlyt ad a valláspedagógiának Az iskla ktatói összetétele éppen ennek garanciája. Felvételi eljárás 1. A felvételre pályázó személy feladatai, illetve az általa benyújtandó dkumentumk a) jelentkezési lap kitöltése b) a DI valamely témavezetője által támgattt kutatási terv elkészítése (legfeljebb karakter + a bibligráfiák terjedelemben) c) a felvételi eljárási díj befizetése; d) az MA/egyetemi leckekönyv vagy diplmamelléklet ; e) az MA/egyetemi klevél (thelógia vagy valláspedagógia), legalább jó rendű; bármely más bölcsészeti klevél esetében a leckekönyv ill diplmamelléklet alapján a felvételi bizttság különeljárást flytat le f) nyelvtudást igazló kmányk; g) szakmai önéletrajz publikációs jegyzékkel; h) a témavezető fgadó nyilatkzata; i) egyéni képzési rendre való jelentkezés esetén a munkahely támgató nyilatkzata; j) büntetlen előéletet igazló erkölcsi biznyítvány; k) nyilatkzat arról, hgy a jelentkező pályázik-e ösztöndíjra, illetve, hgy kéri-e felvételét akkr, ha ösztöndíjban nem részesül l) a hallgató által legfntsabbnak ítélt munkája máslata ha az interneten is megvan, az internetcím megadásával m) nyilatkzat arról, hgy a hallgató kész a dktri képzés alatt internetes kmmunikációra, művei szövegfile-ban történő elkészítésére n) a 2001-nél nem régebben védett szakdlgzatkról, TDK dlgzatkról szóló szakmai bírálatk ) a képzés keretében kutatni, és a disszertációban kidlgzni kívánt téma rövid íráss kifejtése A jelentkezők értékelése részben a benyújttt pályázat részben egy felvételibeszélgetés alapján történik. A beszélgetés srán egy, a DIT által felkért legalább 3 fős bizttság (tagjai a dktri iskla ktatói, s egy meghívtt külső szakember, elnöke törzstag egytemi tanár) a képzés keretében kutatni, és a disszertációban kidlgzni kívánt téma megvitatását és a tudmánys beszédmód ellenőrzését végzi el, ennek srán meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről, kutatási elképzeléseiről és nyelvtudásáról. 5

6 A felvételi beszélgetésekre a DIT által meghatárztt időpntban és helyen kerül sr. Erről a felvételi beszélgetés időpntjáról a Rektri Hivatal írásban értesíti a jelentkezőket. A felvételi rangsrlást a felvételi bizttság véleményét figyelembe véve a DIT állapítja meg, s ennek alapján tesz javaslatt az IDT elnökének a felvételi döntésre. A felvételi döntés lehet: a) felvétel ösztöndíjas szervezett nappali dktri képzésre, b) felvétel költségtérítéses szervezett nappali vagy levelező dktri képzésre, c) felvétel költségtérítéses egyéni felkészülésű dktri képzésre, d) a jelentkezés elutasítása. A felvételről szóló döntés tartalmazza a képzési frmát és a felvételi eljárás srán elért pntszámt. Az egyes képzési frmák között lehetőség van átjelentkezni a DIT-hez benyújttt kérelem alapján. A felvételi eljárás srán ahgy a későbbiekben sem - a dktri iskla nem vizsgálja a hallgató felekezeti és világnézeti irányultságát, a pályázati anyagban erre vnatkzó infrmációnak helye nincs, a bizttság ilyen kérdést nem tehet fel. 6

7 A dktri iskla ktatási és kutatási prgramjának szerkezete és főbb sajátsságai Kreditrendszer A Dktri Iskla ktatási szerkezete kreditrendszerre épül. Az iskla teljes kínálata alanyi jgn elérhető (tehát nyilváns) a dktranduszhallgatók számára, isklán kívüli kreditszerzés elismerése a 2-4 félév követelményei kapcsán merülhet fel, az iskla vezetőjének engedélyétől függ. Az egyes kurzusk kreditértékét a dktri iskla tanácsa határzza meg és a WJLF hnlapján jelenik meg. Az infrmáció legkésőbb a szrgalmi időszak első napját megelőző ötödik naptól interneten hzzáférhető és legalább 5 évig nyilváns. Szervezett képzés A képzési idő 6 félév. A kurzuskn hacsak az ktató és a hallgató másképp meg nem állapdik, s ehhez a megállapdáshz az iskla vezetője íráss beleegyezését nem adja - fő szabály szerint kötelező a részvétel. A kurzusk anyagából a dktranduszk minden szemeszter végén vizsgát tesznek, vagy kreditszerző dlgzatt adnak be. Emellett minden hallgató rendszeres knzultációt flytat témavezetőjével a hallgatónak jgában áll az iskla más ktatóival is knzultálni, s erre témavezetője ill., a isklavezető utasíthatja is. A rendszeres knzultációt a témavezető aláírásával igazlja. Ha a témavezető aláírását megtagadja, a hallgató tanulmányai egy félévvel meghsszabbdnak, de az adtt félévben megszerzett kreditpntjai érvényesek. (A hallgató és a témavezető egyaránt elállhat a munkakapcslattól, ez esetben a prgramvezető más témavezetőt jelöl ki.) A hallgatók tanulmányaikat szigrlattal zárják. A szigrlatra jelentkezés feltételei: - egy, a majdani disszertáció fejezetét, vagy annak átfgó tartalmát bemutató dlgzat beadása, 1 szerzői ív terjedelemben, -a isklavezető íráss nyilatkzata arról, hgy a hallgató elégséges (később részletezendő számú) kreditpntt megszerzett, és knzultációs kötelezettségeinek is eleget tett, amit 6 knzultációs aláírással igazl. -a témavezető íráss nyilatkzata arról, hgy a hat knzultációs időszak alatt a hallgató leendő disszertáció-témájának tervezésében, előmunkálataiban elégséges mértékben előrehaladt. Sikeres szigrlat után a PhD hallgató PhD jelöltté válik, aki bármikr benyújthatja a disszertációját, de csak akkr, -ha a hallgató legalább két nem az iskla által szervezett rszágs vagy nemzetközi tudmánys knferencián már szerepelt, -s ha a hallgató legalább két - nem az iskla keretei között kiadtt lektrált tudmánys publikációt jelentetett meg. Titksan lektrált mű esetén a PhD vezető nyilatkzatt tesz, hgy nem ő vlt a publikáció lektra. Az órák, a vizsgák, a knzultációk, a dlgzatk, a disszertáció a prgramvezető engedélyével nem magyar nyelven is flyhatnak, ill. készülhetnek. Magyarul nem tudó hallgatók esetén a magyar nyelvű órák látgatása nem kötelező, de a isklavezetővel egyetértésben a kreditszerző kurzuskkal megegyező óraszámú idegen nyelven hallgatható egyetemi kurzus felvétele kötelező. A más intézményekben hallgattt 7

8 idegen nyelvű kurzusk teljesítésével kapcslats igazlásk beszerzése a hallgató feladata. A vizsgákra a magyar nyelvű szakirdalmat helyettesítő idegen nyelvű irdalmjegyzékről a vizsgáztató köteles gndskdni minden más tekintetben a követelmények aznsak. A Ph.D. szerzésnek sem feltétele a magyarul tudás, ill. magyar államplgárság, de csak magyarul, anglul vagy németül benyújttt dlgzatk, ill. e nyelveken tett vizsgák vehetők számításba. Egyéni felkészülésen alapuló képzés Az egyéni felkészülésen alapuló képzés célja, hgy a jelentős, a magyar vagy külföldi felsőktatásban, tudmánys intézményrendszerben eltöltött ktatói és/vagy kutatói gyakrlattal, valamint dkumentált tudmánys teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikáció) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a Ph.D. fkzat megszerzését. Az egyéni felkészülők elektrnikusan és papírn benyújttt (akár már régebben elkészített) dlgzatait (tanulmányait, könyvfejezeteit, minimum 10 különböző, egyenként legalább egy ív terjedelmű anyagt) az iskla tanácsa a isklavezető előterjesztése alapján kreditpntkkal (egyenként maximum 20 kredittel) jutalmazza, így elvileg fél év alatt is megszerezhető a 180 kredit. E jelöltek az óralátgatás és az egyéni knzultációk alól felmentést kapnak. A dktri szigrlatt az egyetemi habilitáció tudmánys előadásával azns követelményeket teljesítő előadással ki lehet váltani. Disszertációként a disszertáció feltételeinek tudmánys értelemben megfelelő öt évnél nem régebbi könyvet is be lehet nyújtani. Az egyéni felkészüléses Ph.D. szerzésnek sem feltétele a magyarul tudás, ill. magyar államplgárság, de csak a magyarul, anglul, németül benyújttt dlgzatk, ill. e nyelveken tett vizsgák vehetők számításba. Más dktri isklában megszerzett thelógiai dktri szigrlat esetén (amennyiben a jelen fejezet elején leírt jelentős kutatói gyakrlattal nem rendelkezik) a hallgató a II.2 pntban leírt kutatási gyakrlatt köteles teljesíteni, egyébként a dktri isklában szigrlatzttakkal azns feltételek fennállása esetén nyújthatja be PhD dlgzatát. Tanterv A tantervet külön dkumentum közli, mely tartalmazza a szigrlat és a fkzatszerzés módját is. 8

9 A Dktri Iskla tudmánys élete A Dktri Iskla keretül szlgál többféle, a Dktri Iskla témájáhz illeszkedő nemzetközi, OTKA stb. kutatásknak. A dktri prgram ktatói által vezetett kutatáskn kívül, más minősített kutatók számára is keretet ajánl kutatásaikhz, illetve ajánlja a Ph.D.- hallgatók tudmánys fglalkztatását. A legambiciózusabb TDK-író, szakdlgzatíró MAhallgatók számára lehetőséget biztsít kutatáskba való bekapcslódáshz, még az előtt, hgy felvételt nyernének. A Ph.D.-prgram keretébe (még) fel nem vett diplmásk számára kutatási bekapcslódási lehetőséget biztsít. A dktri iskla a hallgatók munkaerejére támaszkdva maga is támgat fntsnak ítélt, de külső támgatást nem kaptt tudmánys prgramkat. A dktri iskla törzstagjai és meghívtt tagjai nyilatkznak arról, mely finanszírztt és nem finanszírztt tudmánys prgramkba való bekapcslódás lehetőségét tudják a hallgatóknak felajánlani. A dktri iskla szerkesztett és a tudmánys flyóiratk frmális és tartalmi kritériumainak megfelelő elektrnikus flyóiratt működtet, melyben hallgatóinak és a hzzá kapcslódóknak megjelenési lehetőséget biztsít. Hallgatóinkat elsősrban arra biztatjuk, más tudmánys flyóiratkban jelentessék meg közleményeiket, de a megjelent közlemények bővebb váltzatainak, a megjelenés eredeti helyén nem közölt jegyzetapparátusknak megjelenési lehetőséget adunk. Kiemelten fntsnak tartjuk a hazai thelógiatörténet, vallástudmány-történet klasszikusainak digitalizálását, vagy kézirats művek megjelentetését. A minimum két tudmánys közlemény a szigrlat feltétele elvet e flyóiratban történő publikációval nem lehet teljesíteni. Kifejezetten tudmánys és kutatási célkból tudatsan együttműködik más hazai és külföldi egyetemek hasnló tárgyú dktri prgramjaival, ktató és hallgatócserét hajtva végre. Kiemelt kapcslatt kíván fenntartani az ORZSE-val. Tárgyi vnatkzásban a dktri iskla tudmánys élete két részre szlik A dktri iskla bekapcslódik valamennyi a WJLF-en működő thelógiai, vallástudmányi irányultságú tudmánys intézet kutatásaiba. Lásd ezeket: Az ktatók személyi lapjain is láthatók a külső finanszírzóval rendelkező és azzal nem rendelkező kutatásaink. Törzstagk Csepregi András A hatalm, az erőszak és az aktív erőszakmentes ellenállás telógiai összefüggései; Bibó István plitikai filzófiájának telógiai értelmezése; 9

10 A pártállam és az egyházak együttműködésének telógiai értelmezése Frrai Judit Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag frrásfeltárása A fgászat tudmány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasnlító kutatása. Gáspár Csaba László Hubai Péter Jakab Attila: Tudmánytörténeti gyűjtemény az élettudmányk köréből. Serdülők szexuális felvilágsítási és családi életre nevelésének története, különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarrszágn. A Pető Intézet története és a paramedicinális rvslás egy fejezete Magyarrszágn. A prstitúció, mint deviancia. Társadalmi megldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarrszág, ). A prstitúció, mint megszaladási jelenség. Kutatás nevelőtthnban és nevelőintézetben élő fiatalk között az áldzattá válás megelőzése érdekében Hátránys helyzetű ppulációk szájüregi rákszűrő vizsgálatát célzó prgram. Primer prevenciós ktatás és módszertani anyagk készítésére az AIDS és más, nemi útn terjedő megbetegedések megelőzésére. HIV fertőzések megelőzése és szűrővizsgálatn résztvevők számának növelése: állami gndskdásban élő fiatalk, heterés hmszexuális prstituáltak között. Transnatinal AIDS/STD Preventin Amng Migrant Prstitutes in Eurpe/Prject (TAMPEP). The prject aims at prmting best practices in frced r vluntary return system f wmen victims f human beings trafficking. HBV-HCV-HIV: three different and serius threats fr Eurpean yung peple. A netwrk t study and t face these challenges in EU. Transnatinal AIDS/STD Preventin Amng Migrant Prstitutes in Eurpe/Prject (TAMPEP) Transnatinal AIDS/STD Preventin Amng Migrant Prstitutes in Eurpe/Prject (TAMPEP) Fenarete prgram- prfessinal training t Peer Educatrs in the field f prstitutin. Marginalizált csprtk (melegek, prstituáltak, börtönben élők, elhanyaglt fiatalk)hiv/aids attitűdé váltzása A priri tudás és filzófiai megismerés (Misklci Egyetem Filzófiai Intézet OTKA 76865); Hgyan lehet gndlkdni a vallásk «isten»-fgalmáról a mai kr tudatának adttságai közepette? A hegeli gndlkdás aktualitása; Etika - metafizika dgmatika; Valláss irdalm a Mediterraneumban a hellenizmus és a későantikvitás közötti időszakban; «The relatinship between the histrical churches and the Jewish cmmunity in Czechslvakia and Hungary frm 1920 until the 10

11 Lukács Péter Majsai Tamás Hlcaust». A Civitas Eurpica Centralis Alapítvány, a Kassai Egyetem és a Selye Jáns Egyetem közös kutatási prjektje, melyet részben a Task Frce fr Internatinal Cperatin n Hlcaust Educatin, Remembrance, and Research (www.hlcausttaskfrce.rg/index.php) finanszírz június és 2013 május között. The Scial Histry f the Alexandrian Church. A The Oxfrd Handbk f Origen részére. Sus la directin de Karen J Trjesen and Marg L. Gldsmith, Oxfrd University Press. En préparatin (à rendre en févr ier 2014). Les chrétiens d Asie Mineure et l évangélisatin du Barbaricum danubien (III e -IV e siècles). État de la recherche et inventaire des surces». Reginal Geplitics Hungary. Central Eurpean Dictinary f Plitical Cncepts. Sus l égide de Kwartalnik Respublica Nva, Warsaw, Pland. A felekezeti- és magánisklák működésének összehasnlító nemzetközi és hazai vizsgálata. Társadalmi isklai egyenlőtlenségek, szelekció vizsgálata, különös tekintettel a leszakadó rétegekre. A felsőktatási expanzió és a felekezeti felsőktatás vizsgálata. A magyarrszági metdizmus intézmény- és MET-vnatkzású gyülekezetei történetének kutatása. A Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség története és intézményi élete. A prtestáns egyházak és a vészkrszak az egyházi és szekuláris hivatali archívumk tükrében. A tárgykörön belüli mikrhistóriai kutatásk. Az evangélikus német egyházi mzgalm. Az egyházi embermentők tevékenysége a vészkrszak idején. Prtestáns egyházak és államhatalm. Témacentrikus és mikrhistóriai frráskutatás. a) Az Állami Egyházügyi Hivatal megyei kirendeltségi közpntjainak tevékenységét tükröző dkumentumk tükrében. b) Az Állami Egyházügyi Hivatal közpnti hivatalának tevékenységét tükröző dkumentumk tükrében. c) Az egyes egyházak irattári anyagainak tükrében. Az Állami Egyházügyi Hivatal megyei kirendeltségi közpntjaiban fennmaradt TÜK-iratk feldlgzása. Az Állami Egyházügyi Hivatal szigrúan bizalmas közpnti kőnymatsainak repertóriuma, közlésplitikájának elemzése és válgattt írásainak chrestmátiája. A prtestáns ökumené hideghábrú alatti krszaka a magyarrszági állambiztnsági iratk tükrében. A Keresztény Békeknferencia tevékenysége a magyarrszági állambiztnsági iratk tükrében. A magyarrszági zsidó-keresztény kapcslatk másdik hábrú utáni történetének álmásai. A magyarrszági szektakérdés irdalmának értékmentő összegyűjtése. A magyarrszági valláspszichlógiai tudmánysság kezdeti fél 11

12 Nagy Péter Tibr Vattamány Gyula Wildmann Jáns Nem törzstagk Bánlaky Pál Bgnár László Breczki Elemér Bukvics István Csákó Mihály Erős Ferenc Faludy Judit Gedő Éva Gmbcz Eszter Hárs György Péter Makai Éva Trencsényi László évszázada srán alkttt mű értékmentő összegyűjtése. (A prjekt a Wesley Valláspszichlógiai Intézet keretében zajlik.) Culturally Cmpsite Elites, Regime Changes and Scial Crises in Multi-Ethnic and Multi-Cnfessinal Eastern Eurpe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Cmparisn - cc ).az Európai Kutatási Tanács sz prjektje. Karády Viktrral közös prjektünk vlt az Eurpean Research Cuncil FP7-es elitkutatása, melynek az egyik bázisintézménye a WJLF vlt. ( Vegyes kulturális hátterű elitek, rendszerváltzásk és társadalmi krizisek a nemzetiségi és felekezeti szempntból megszttt Kelet Európában. (A Kárpát-medence és Baltikum összehasnlító elemzése ) Histrical Scilgy f Science : Mdernisatin, Internatinalisatin, Dependency Vallásszcilógiai leletmentés. Világnézeti szcializáció Magyarrszágn A judaizáló keresztények a Kr. u. az századig. Jelenleg döntésre vár az OTKA-nál a Vallási cselekvések összehasnlíthatósága. Svéd magyar kutatási prjekt pályázat. Európai kutatási terv kidlgzása a Religius Innvatin and Pluralism in 21 Century Eurpe (R.I.P.E.) Európai kutatócsprttal A nem törzstagk ajánlatai a személyi lapjaikn láthatóak! A Dktri Iskla nemzetközi kapcslatai Törzstagjainkn, meghívtt tagjainkn keresztül már létező nemzetközi kapcslataink tvábbfejlesztése várható: A kapcslatk egyrészének célja, hgy hallgatóink és ktatóink ambícióját külföldi ösztöndíjak megszerzésére, nemzetközi kutatásk létrehzására támgathassuk. A kapcslatk másik részének célja, hgy akár távktatás segítségével, akár megfelelő frrásk biztsítása esetén rövid ideutazáskat szervezve a külföldi kllégákat a hallgatók képzésébe bevnjuk. Az ktatók személyi lapjain mindkét kapcslattípus tükröződik. 12

13 Törzstagk Csepregi András Frrai Judit Gáspár Csaba László Hubai Péter Jakab Attila: Lukács Péter Majsai Tamás A Dktri Iskla nemzetközi kapcslatai Internatinal Bnheffer Sciety; The Highland Institute fr Religius and Philsphical Thught,; Internatinal Research Netwrk fr Religin and Demcracy Rbert Sng, Durham University; Stephen Plant, Cambridge University; Wlfgang Huber, Berlin; Sebastian Maffetne LUISS, Róma; Graham Ward, Oxfrd University; Michael Helz, The University f Manchester; Leslie Muray, Curry Cllege, Bstn Lndn Schl f Hygiene and Trpical Medicine (University f Lndn) Dr. Jsef Seifert, Internatinale Akademie für Philsphie im Fürstentum Liechtenstein; Dr. Jhann Figl, Universität Wien, Kathlisch-Thelgische Fakultät, Institut für Religinswissenschaft. Dr. Hans Förster, Papyrussammlung der Österreichischen Natinalbiblithek Dr. Láda Csaba, University Kent Dankwart Kirchner (ókri egyháztörténet, lelkigndzás) Rderich Kirchner (patrisztika) Hans Förster (antik kéziratk, ókri egyháztörténet) Jutta Henner (Biblia, liturgiatörténet) Craivai Egyetem: Prf. Dr. Laurentiu Bala Iasi Egyetem: Prf. Dr. Nelu Zugravu Genfi Egyetem: Prf Dr. Valentina Calzlari Strasburgi Egyetem: Prf. Dr. Pierre Keith Leuveni Egyetem: Prf. Dr. Jean-Marie Auwers Metzi Egyetem: Prf. Dr. Marie-Anne Vannier Blgnai Egyetem: Prf. Dr. Lrenz Perrne Fank Kline, Ph.D., Prfessr and Dean: Schl f Educatin and Mvement Studies, Pacific Lutheran University, USA Gy Neave, Pfessr f Cmparative Higher Educatin Plicy Studies, University f Twente Evangelische Hchschule Berlin Hebrew University f Jerusalem Natinale Iwan-Ohijenk-Universität Kamjanez-Pdilskyj Nazareth Cllege Rchester, New Yrk Pacific Lutheran University, USA Technische Universiteit Twente Université cathlique de Luvain-la-Neuve Frank Kline, Prfessr f the Pacific Lutheran University Várdy Péter, prfessr emeritus van de Technische Universiteit Twente Bárds-Féltrnyi Miklós, prfessr emeritus de la Université cathlique de Luvain-la-Neuve Gerge Eisen, Prfessr f the Nazareth Cllege Rchester New Yrk Muhammad Shafiq, Prfessr f the Nazareth Cllege Rchester New 13

14 Nagy Péter Tibr Vattamány Gyula Wildmann Jáns Nem törzstagk Bánlaky Pál Bgnár László Breczki Elemér Bukvics István Csákó Mihály Erős Ferenc Faludy Judit Gedő Éva Gmbcz Eszter Hárs György Péter Makai Éva Trencsényi László Yrk Knkrét témák meghirdetésével és megfelelő előkészítéssel bármely tvábbi fent említett egyetemtől bizts ígéreteink vannak csere- és vendégtanárk fgadására. Arild Tjeldvll, University f Stckhlm, Cmparative Educatin Michael Silber, Univesrity f Jerusalem, Histry Celeste M. Cranstn Directr, Center fr Biblical and Thelgical Educatin Seattle Pacific University Richard B. Steele, PhD, Prfessr f Mral & Histrical Thelgy, Seattle Pacific University Art Ellis, Prfssr f cmparative educatin, Seattle Pacific University A The Vidal Sassn Internatinal Center fr the Study f Antisemitism (Hebrew Universtity, Jerusalem) Guy G. Strumsa Rbert S. Wistrich Rudlf Brändle Prf. Dr. REINHOLD KNOLL, Institute f Scilgy, University f Vienna, A-1090 Wien, Rseveltplatz 2 Prf. Dr. HANNA ZIPERNOVSZKY, Department f Histrical, Philsphical and Religius Studies, Umeå University, SE Umeå Prf. Dr. ARNE RASMUSSON, Department f Histrical, Philsphical and Religius Studies, University f Ume, SE Umeå, Prf. Dr. MARCO RICCERI, The Secretary General, Eurispes, Rma, Via Barberini 11, Italia Prf. Dr. VIGGO MORTENSEN, Centre fr Cntemprary Religin, Faculty f Thelgy University f Aarhus DK 8000 Aarhus C, Taasingegade 3, Denmark A nem törzstagk ajánlatai a személyi lapjaikn láthatóak! 14

15 A Wesley Jáns Lelkészképző Főiskla Dktri Isklájának minőségplitikája A Dktri Iskla szerves része a Wesley Jáns Lelkészképző Főisklának, így annak szabályzó dkumentumai értelemszerűen érvényesek a Dktri Iskla működésére is. Tekintettel aznban a Dktri Iskla sajátsságaira, célszerű annak minőségplitikáját külön is meghatárzni. 1. Előzmények A minőségbiztsítás szerepének fntsságát és az ktatásban való alkalmazásának alapelveit az Oktatási és Kulturális Minisztérium fektette le egy 2000-ben megjelent tanulmányában. Ennek hazai megjelenését lykr heves szakmai viták és szervezeti intézkedések követték, amelyek az ktatási intézmények működésében ismétlődően váltzó mértékű sikereket és kudarckat hztak. A viták azn kérdés körül frgtak, hgy mennyiben lehetséges, szükséges és alkalmas a lényegileg az ipari gyártási flyamatkra vnatkztattt nrmarendszert a tanítás-tanulás flyamatába beépíteni. Az elmúlt évtizedben a minőségbiztsítás szemléletének és módszereinek az ktatásban történő gyakrlati alkalmazását jelentős mértékben nehezítették a következő körülmények. (1) A minőségbiztsítás hivatals nrmatív szabványjellegű dkumentumai lyan fgalmkészlettel dlgznak és lyan terminlógiával élnek, amelynek az értelmezése a humán- és a reálszférában radikálisan különböznek (2) Antagnisztikus ellentmndásk vannak a versenyszféra és a közszlgálat értékrendje között.. (3) Hátráltató tényező a krmányváltásk srán jelentkező ktatásplitikai irányelvek, preferenciák és intézkedések állandó váltzása is. (4) Rivalizáló prjektmenedzselési módszerek jelentek meg az ktatásban. Például az ISO szabványk, a LgFrame módszer, a SWOT technika, a cntrlling eljárásk, stb. (5) Súlysbító körülményt jelentettek az (egyre szükségesebbé váló) európai uniós pályázatk elkészítésénél az állandó és kiszámíthatatlan lbbiérdekektől függő elvárásk is. (6) Nem létezett kielégítően hatéknyan (tehát az infrmatikai eszközök szintjén krszerűen) naprakészen (tehát nem kampányszerűen, illetve bürkratikusan vagy frmálisan letudható kötelezettség alakjában) alkalmazható módszer a minőségbiztsítás ktatásban való bevezetésére. 2. Alapfgalmak Drte Kristffersen, Andrée Sursck és Dn Westerheijden Minőségbiztsítás a felsőktatásban. Minőségbiztsítási kézikönyv. Eljárásk és gyakrlat. (Eurpean Training Fundatin, nvember) című kézikönyve tartalmazza a felsőktatás minőségbiztsításában szükséges és használt fgalmakat. A minőség közpnti érték a felsőktatásban, amivel kapcslatsan aznban sk félreértés él. Ugyanakkr vannak lyan álláspntk, amelyek jbban alkalmazhatók a felsőktatási rendszerekre, mint azkra a rendszerekre, amelyek dinamikus és pzitív szerepet játszanak a társadalmban, a kultúrában és a gazdaságban. Az alábbiakban szerepelnek a minőség fgalmának különböző definíciói, mivel a definíció kiválasztása egyben a minőség értékelésének megközelítését is meghatárzza. 15

16 A minőség fgalmának meghatárzásai Harvey és Green felsztása szerint több csprtba srlhatók, amelyek közül a legfntsabbak a következők: A minőség mint kiválóság: Ez az a hagymánys akadémikus nézőpnt, ami szerint a cél a legjbbnak lenni. A tudósk és a plitikusk gyakran ezt az értelmezést alkalmazzák a felsőktatás minőségéről flytattt vitákban. A minőség mint nullhiba: Szabványk és nullhibák leginkább a tömegtermelésben fgalmazhatók meg, ahl részletes termékspecifikációk határzhatóak meg és az ezeknek való megfelelés egyfrma termékek szabványsíttt mérésével állapítható meg. A felsőktatásban aznban a végzett hallgatók nem egyfrmák; épp ezért ez a nézőpnt nem igazán alkalmazható ebben a vnatkzásban. A minőség mint a célnak való megfelelés: A minőségről szóló szakirdalm egyik legfntsabb tétele, hgy a minőség valamely működő definíciójának mindig pntsan körülhatárltnak kell lennie: valami minőségbeli megfelelése egy adtt célnak. Általáns minőség nem létezik. A felsőktatás vnatkzásában ez például azt jelenti, hgy egy adtt képzési prgram, ami kutatók képzésére jó, lehet, hgy gyakrlati szakemberek képzésére nem, vagy pnt frdítva. Ez a nézet a minőségnek egy lyan fgalmát vnja maga után, aminek középpntjában a vásárlók igényei (akiket máshl érdekelteknek neveznek) állnak bármilyen nehéz legyen is definiálni ezeket a vásárlókat a felsőktatásban (a hallgatók, a munkaadók, a tudmánys közösség, a krmány mint a társadalm egészének képviselője, stb. mind-mind vásárlók). Ennek a fgalmmagyarázatnak az egyik legnagybb gyengesége, hgy azt sugallja: minden mehet a felsőktatásban, ameddig annak meg tudnak fgalmazni valamilyen célt. Ennek megfelelően a célnak való megfelelés fgalmmagyarázatt a felsőktatás esetében ki kell egészíteni a cél megfelelőségének fgalmával. Erre vnatkzóan egy értékelés srán a fejlődés biztsítása érdekében a célk átfgó jellegét és megfelelőségét is lehet tárgyalni. A minőség mint küszöbérték. Egy minőségszempntú küszöbérték meghatárzásáhz fel kell állítani biznys nrmákat és kritériumkat. Minden lyan egység, ami eléri vagy meghaladja ezeket a nrmákat és kritériumkat, minőség szempntjából megfelelőnek tekinthető. A küszöbérték megállapításának az előnye az, hgy az egész felsőktatási rendszert illetően bjektív, tanúsítható és egységes. A hátránya pedig az, hgy maga a fgalm statikus jellegű: csak nehézkes plitikai eljáráskkal igazítható a váltzó körülményekhez. Épp ezért a nrmák szinte mindig lemaradnak a tényleges fejlődéstől. Ez pedig azt vnja maga után, hgy a minőség küszöbértékként történő megfgalmazása nem ösztönzi az egységeket arra, hgy kihasználják az új lehetőségeket, új nézőpntkat sajátítsanak el az ktatást vagy egy tudmány legújabb eredményeit illetően, egyszóval, hgy minőségüket javítsák. A legtöbb európai felsőktatási rendszerben egy minimális követelményeknek nevezhető variánst használnak. Ezeket a minimális követelményeket gyakran igen tömören definiálják: csupán annak általáns megfgalmazására terjed ki, hgy a végzetteknek milyen tudással, ismeretekkel és jártassággal kell rendelkezniük. Ezek a minimális követelmények a felsőktatási rendszer egészében biztsítanak biznys minimális minőséget és az egységek illetve prgramk biznys minimális összehasnlíthatóságát. Ugyanakkr minden egységnek illetve prgramnak eleget kell tennie ezeknek a minimális követelményeknek, azkat saját célkitűzéseikkel bővítve és a minőséget ezeknek a célkitűzéseknek az elérése révén kell javítania. A minőség mint értéknövelés. Ez a megfgalmazás pntsan a flyamats jbbítást hangsúlyzza. Középpntjában az az elképzelés áll, hgy a minőség elérése alapvető fntsságú a tudmánys szellemiséghez és hgy pntsan a felsőktatásban dlgzó ktatók tudják a legjbban, hgy az adtt időben mi képviseli a maximális minőséget. 16

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak. Babeş-Blyai Tudmányegyetem Távktatási Közpnt Pszichlógia és Neveléstudmányk Kar Tanító és Óvdapedagógus Szak Tanulásmódszertan (Hatékny tanulási technikák) Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde

Részletesebben

Egységes tájékoztató

Egységes tájékoztató Egységes tájékztató szakdlgzat készítéséhez a Gábr Dénes Főiskla nappali, levelező és távktatási alap-, főisklai és szakmérnöki képzés hallgatói részére a magyar nyelvű képzéseken Elfgadta az Oktatási

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012. Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény tárgyi feltételei... 7 1.2 Személyi feltételek... 7 1.3 Az intézmény hivatals

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben