A WESLEY THEOLÓGIAI ÉS VALLÁSPEDAGÓGIAI DOKTORI ISKOLA. Theológia tudományágban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESLEY THEOLÓGIAI ÉS VALLÁSPEDAGÓGIAI DOKTORI ISKOLA. Theológia tudományágban"

Átírás

1 A WESLEY THEOLÓGIAI ÉS VALLÁSPEDAGÓGIAI DOKTORI ISKOLA Thelógia tudmányágban Budapest,

2 Tartalmjegyzék Az iskla vezetése A Dktri Iskla célja Érvek és megfntlásk az iskla alapításáhz Felvételi eljárás A dktri iskla ktatási és kutatási prgramjának szerkezete és főbb sajátsságai Kreditrendszer Szervezett képzés Egyéni felkészülésen alapuló képzés Tanterv I.szakasz. Az első rientációs félév II. szakasz. A 2-4 félév kurzusai és feladatai III. szakasz. Az 5. és 6. félév feladatai A szigrlat A képzés PhD dlgzat benyújtásával és megvédésével zárul A Dktri Iskla tudmánys élete A Dktri Iskla nemzetközi kapcslatai A Dktri Iskla Minőségbiztsításának elvei A DOKTORI ISKOLA működési szabályzata I. Általáns rendelkezések II. A DI szervezete és működése A DI Tanácsa A DI Tanácsának feladata és hatásköre Saját kezdeményezések Személyi anyagk 2

3 Amikr Jhn Wesley, a DI-i indító felsőktatási intézmény névadója a 18. században megfgalmazta szállóigévé vált thelógiai-etikai jelmndatát Az egész világ a parókiám arra az összetett és átfgó szemléletre utalt, amely tükröződik ktatási és gyakrlati elképzelésünkben. A dktri iskla alapvetően hárm aspektusból közelít a thelógia tudmánys világára. Az első megközelítésmód alapvetően megértő. A thelógia alapvető prblémáit, klasszikus belső kérdésfeltevéseit alkalmazza, külső, segéd-tudmányágként csak a vallástudmányt használja, mégpedig a vallástudmánynak azkat a részdiszciplináit melyek a keresztény-zsidó valláskör tanulmányzására valók. A blkk felelősei azk a prfesszrk, akik jelen dktri iskla törzstag prfesszrai közül a dktri iskla munkáját megalapzó mesterszintü thelógusképzésben is leginkább kézben tarttták a klasszikus thelógiai és klasszikus vallástudmányi tárgyakat: Hubai Péter és Majsai Tamás A másdik megközelítésmód (Riceaur i szóhasználattal élve) gyanakvó, azaz lehetővé teszi, hgy a hallgatók mintegy kívülről tekintsenek a thelógiára azn a módn vizsgálják azt, ahgy más tudmányágak képviselői teszik, illetve úgy járhassanak el ahgy minden más tudmányágban szkáss azaz a thelógia kritikailag vizsgálja önmagát, mint tudmányt. Ennek a megközelítésmódnak két természetes tartmánya van: hgyan helyezkedik el a thelógia az emberi gndlkdás, a filzófia történetében, illetve hgy a thelógia egyházszcilógiai értelemben (tudásszcilógiai, tudmányszcilógiai, egyetemszcilógiai közvetítésekkel is) milyen szerepeket, funkciókat tölt be. A blkk felelősei filzófia és vallásszcilógia prfesszraink: Gáspár Csaba László és Nagy Péter Tibr A harmadik megközelítésmód telelógikus illetve alkalmaztt tudmányi jellegű. Isklánkban dktráltak számára hacsak maga a thelógia tudmány szerény méretű tudmánys intézményrendszere nem fgadja őket legtermészetesebb szféra az ktatás, vezető, vagy szellemileg vezető pzíciók betöltése az egyházi és vallási ktatási intézményrendszerben az óvdától, az isklákn át a felsőktatásig és felnőttképzésig, illetve a mdernitás legfntsabb kérdéseire történő flyamats valláspedagógiai-thelógiai reflexió. A blkk felelősei az egyház és állam ktatási kapcslatának szakértője Lukács Péter prfesszr, s a mdernitás egyik legfntsabb kihívása a szexuális nevelés tárgykörében habilitált Frrai Judit prfesszr. 3

4 Az iskla vezetése A dktri iskla vezetője: Nagy Péter Tibr, MTA dktra, egyetemi tanár, Az iskla hárm tematikus blkkjáért felelős egyetemi tanár törzstagk: Frrai Judit Hubai Péter Gáspár Csaba László Lukács Péter Majsai Tamás Nagy Péter Tibr Tvábbi törzstagk: Csepregi András egyetemi dcens Jakab Attila egyetemi dcens Vattamány Gyula egyetemi dcens Wildmann Jáns egyetemi dcens 4

5 A Dktri Iskla célja Az iskla képez thelógia kutatókat, egyetemi és főisklai ktatókat, szakértőket, gyakrló lelkészeket. Az iskla thelógia felfgása a Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség thelógia-felfgását jeleníti meg. Az iskla teljes kínálata alanyi jgn elérhető a dktranduszhallgatók számára, prgramn kívüli kreditszerzés az iskla vezetőjének engedélyétől függ. A prgram sajáts jellege abban mutatkzik meg, hgy a thelógiát több tudmányág szempntjából közelíti meg, s különös hangsúlyt ad a valláspedagógiának Az iskla ktatói összetétele éppen ennek garanciája. Felvételi eljárás 1. A felvételre pályázó személy feladatai, illetve az általa benyújtandó dkumentumk a) jelentkezési lap kitöltése b) a DI valamely témavezetője által támgattt kutatási terv elkészítése (legfeljebb karakter + a bibligráfiák terjedelemben) c) a felvételi eljárási díj befizetése; d) az MA/egyetemi leckekönyv vagy diplmamelléklet ; e) az MA/egyetemi klevél (thelógia vagy valláspedagógia), legalább jó rendű; bármely más bölcsészeti klevél esetében a leckekönyv ill diplmamelléklet alapján a felvételi bizttság különeljárást flytat le f) nyelvtudást igazló kmányk; g) szakmai önéletrajz publikációs jegyzékkel; h) a témavezető fgadó nyilatkzata; i) egyéni képzési rendre való jelentkezés esetén a munkahely támgató nyilatkzata; j) büntetlen előéletet igazló erkölcsi biznyítvány; k) nyilatkzat arról, hgy a jelentkező pályázik-e ösztöndíjra, illetve, hgy kéri-e felvételét akkr, ha ösztöndíjban nem részesül l) a hallgató által legfntsabbnak ítélt munkája máslata ha az interneten is megvan, az internetcím megadásával m) nyilatkzat arról, hgy a hallgató kész a dktri képzés alatt internetes kmmunikációra, művei szövegfile-ban történő elkészítésére n) a 2001-nél nem régebben védett szakdlgzatkról, TDK dlgzatkról szóló szakmai bírálatk ) a képzés keretében kutatni, és a disszertációban kidlgzni kívánt téma rövid íráss kifejtése A jelentkezők értékelése részben a benyújttt pályázat részben egy felvételibeszélgetés alapján történik. A beszélgetés srán egy, a DIT által felkért legalább 3 fős bizttság (tagjai a dktri iskla ktatói, s egy meghívtt külső szakember, elnöke törzstag egytemi tanár) a képzés keretében kutatni, és a disszertációban kidlgzni kívánt téma megvitatását és a tudmánys beszédmód ellenőrzését végzi el, ennek srán meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről, kutatási elképzeléseiről és nyelvtudásáról. 5

6 A felvételi beszélgetésekre a DIT által meghatárztt időpntban és helyen kerül sr. Erről a felvételi beszélgetés időpntjáról a Rektri Hivatal írásban értesíti a jelentkezőket. A felvételi rangsrlást a felvételi bizttság véleményét figyelembe véve a DIT állapítja meg, s ennek alapján tesz javaslatt az IDT elnökének a felvételi döntésre. A felvételi döntés lehet: a) felvétel ösztöndíjas szervezett nappali dktri képzésre, b) felvétel költségtérítéses szervezett nappali vagy levelező dktri képzésre, c) felvétel költségtérítéses egyéni felkészülésű dktri képzésre, d) a jelentkezés elutasítása. A felvételről szóló döntés tartalmazza a képzési frmát és a felvételi eljárás srán elért pntszámt. Az egyes képzési frmák között lehetőség van átjelentkezni a DIT-hez benyújttt kérelem alapján. A felvételi eljárás srán ahgy a későbbiekben sem - a dktri iskla nem vizsgálja a hallgató felekezeti és világnézeti irányultságát, a pályázati anyagban erre vnatkzó infrmációnak helye nincs, a bizttság ilyen kérdést nem tehet fel. 6

7 A dktri iskla ktatási és kutatási prgramjának szerkezete és főbb sajátsságai Kreditrendszer A Dktri Iskla ktatási szerkezete kreditrendszerre épül. Az iskla teljes kínálata alanyi jgn elérhető (tehát nyilváns) a dktranduszhallgatók számára, isklán kívüli kreditszerzés elismerése a 2-4 félév követelményei kapcsán merülhet fel, az iskla vezetőjének engedélyétől függ. Az egyes kurzusk kreditértékét a dktri iskla tanácsa határzza meg és a WJLF hnlapján jelenik meg. Az infrmáció legkésőbb a szrgalmi időszak első napját megelőző ötödik naptól interneten hzzáférhető és legalább 5 évig nyilváns. Szervezett képzés A képzési idő 6 félév. A kurzuskn hacsak az ktató és a hallgató másképp meg nem állapdik, s ehhez a megállapdáshz az iskla vezetője íráss beleegyezését nem adja - fő szabály szerint kötelező a részvétel. A kurzusk anyagából a dktranduszk minden szemeszter végén vizsgát tesznek, vagy kreditszerző dlgzatt adnak be. Emellett minden hallgató rendszeres knzultációt flytat témavezetőjével a hallgatónak jgában áll az iskla más ktatóival is knzultálni, s erre témavezetője ill., a isklavezető utasíthatja is. A rendszeres knzultációt a témavezető aláírásával igazlja. Ha a témavezető aláírását megtagadja, a hallgató tanulmányai egy félévvel meghsszabbdnak, de az adtt félévben megszerzett kreditpntjai érvényesek. (A hallgató és a témavezető egyaránt elállhat a munkakapcslattól, ez esetben a prgramvezető más témavezetőt jelöl ki.) A hallgatók tanulmányaikat szigrlattal zárják. A szigrlatra jelentkezés feltételei: - egy, a majdani disszertáció fejezetét, vagy annak átfgó tartalmát bemutató dlgzat beadása, 1 szerzői ív terjedelemben, -a isklavezető íráss nyilatkzata arról, hgy a hallgató elégséges (később részletezendő számú) kreditpntt megszerzett, és knzultációs kötelezettségeinek is eleget tett, amit 6 knzultációs aláírással igazl. -a témavezető íráss nyilatkzata arról, hgy a hat knzultációs időszak alatt a hallgató leendő disszertáció-témájának tervezésében, előmunkálataiban elégséges mértékben előrehaladt. Sikeres szigrlat után a PhD hallgató PhD jelöltté válik, aki bármikr benyújthatja a disszertációját, de csak akkr, -ha a hallgató legalább két nem az iskla által szervezett rszágs vagy nemzetközi tudmánys knferencián már szerepelt, -s ha a hallgató legalább két - nem az iskla keretei között kiadtt lektrált tudmánys publikációt jelentetett meg. Titksan lektrált mű esetén a PhD vezető nyilatkzatt tesz, hgy nem ő vlt a publikáció lektra. Az órák, a vizsgák, a knzultációk, a dlgzatk, a disszertáció a prgramvezető engedélyével nem magyar nyelven is flyhatnak, ill. készülhetnek. Magyarul nem tudó hallgatók esetén a magyar nyelvű órák látgatása nem kötelező, de a isklavezetővel egyetértésben a kreditszerző kurzuskkal megegyező óraszámú idegen nyelven hallgatható egyetemi kurzus felvétele kötelező. A más intézményekben hallgattt 7

8 idegen nyelvű kurzusk teljesítésével kapcslats igazlásk beszerzése a hallgató feladata. A vizsgákra a magyar nyelvű szakirdalmat helyettesítő idegen nyelvű irdalmjegyzékről a vizsgáztató köteles gndskdni minden más tekintetben a követelmények aznsak. A Ph.D. szerzésnek sem feltétele a magyarul tudás, ill. magyar államplgárság, de csak magyarul, anglul vagy németül benyújttt dlgzatk, ill. e nyelveken tett vizsgák vehetők számításba. Egyéni felkészülésen alapuló képzés Az egyéni felkészülésen alapuló képzés célja, hgy a jelentős, a magyar vagy külföldi felsőktatásban, tudmánys intézményrendszerben eltöltött ktatói és/vagy kutatói gyakrlattal, valamint dkumentált tudmánys teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikáció) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a Ph.D. fkzat megszerzését. Az egyéni felkészülők elektrnikusan és papírn benyújttt (akár már régebben elkészített) dlgzatait (tanulmányait, könyvfejezeteit, minimum 10 különböző, egyenként legalább egy ív terjedelmű anyagt) az iskla tanácsa a isklavezető előterjesztése alapján kreditpntkkal (egyenként maximum 20 kredittel) jutalmazza, így elvileg fél év alatt is megszerezhető a 180 kredit. E jelöltek az óralátgatás és az egyéni knzultációk alól felmentést kapnak. A dktri szigrlatt az egyetemi habilitáció tudmánys előadásával azns követelményeket teljesítő előadással ki lehet váltani. Disszertációként a disszertáció feltételeinek tudmánys értelemben megfelelő öt évnél nem régebbi könyvet is be lehet nyújtani. Az egyéni felkészüléses Ph.D. szerzésnek sem feltétele a magyarul tudás, ill. magyar államplgárság, de csak a magyarul, anglul, németül benyújttt dlgzatk, ill. e nyelveken tett vizsgák vehetők számításba. Más dktri isklában megszerzett thelógiai dktri szigrlat esetén (amennyiben a jelen fejezet elején leírt jelentős kutatói gyakrlattal nem rendelkezik) a hallgató a II.2 pntban leírt kutatási gyakrlatt köteles teljesíteni, egyébként a dktri isklában szigrlatzttakkal azns feltételek fennállása esetén nyújthatja be PhD dlgzatát. Tanterv A tantervet külön dkumentum közli, mely tartalmazza a szigrlat és a fkzatszerzés módját is. 8

9 A Dktri Iskla tudmánys élete A Dktri Iskla keretül szlgál többféle, a Dktri Iskla témájáhz illeszkedő nemzetközi, OTKA stb. kutatásknak. A dktri prgram ktatói által vezetett kutatáskn kívül, más minősített kutatók számára is keretet ajánl kutatásaikhz, illetve ajánlja a Ph.D.- hallgatók tudmánys fglalkztatását. A legambiciózusabb TDK-író, szakdlgzatíró MAhallgatók számára lehetőséget biztsít kutatáskba való bekapcslódáshz, még az előtt, hgy felvételt nyernének. A Ph.D.-prgram keretébe (még) fel nem vett diplmásk számára kutatási bekapcslódási lehetőséget biztsít. A dktri iskla a hallgatók munkaerejére támaszkdva maga is támgat fntsnak ítélt, de külső támgatást nem kaptt tudmánys prgramkat. A dktri iskla törzstagjai és meghívtt tagjai nyilatkznak arról, mely finanszírztt és nem finanszírztt tudmánys prgramkba való bekapcslódás lehetőségét tudják a hallgatóknak felajánlani. A dktri iskla szerkesztett és a tudmánys flyóiratk frmális és tartalmi kritériumainak megfelelő elektrnikus flyóiratt működtet, melyben hallgatóinak és a hzzá kapcslódóknak megjelenési lehetőséget biztsít. Hallgatóinkat elsősrban arra biztatjuk, más tudmánys flyóiratkban jelentessék meg közleményeiket, de a megjelent közlemények bővebb váltzatainak, a megjelenés eredeti helyén nem közölt jegyzetapparátusknak megjelenési lehetőséget adunk. Kiemelten fntsnak tartjuk a hazai thelógiatörténet, vallástudmány-történet klasszikusainak digitalizálását, vagy kézirats művek megjelentetését. A minimum két tudmánys közlemény a szigrlat feltétele elvet e flyóiratban történő publikációval nem lehet teljesíteni. Kifejezetten tudmánys és kutatási célkból tudatsan együttműködik más hazai és külföldi egyetemek hasnló tárgyú dktri prgramjaival, ktató és hallgatócserét hajtva végre. Kiemelt kapcslatt kíván fenntartani az ORZSE-val. Tárgyi vnatkzásban a dktri iskla tudmánys élete két részre szlik A dktri iskla bekapcslódik valamennyi a WJLF-en működő thelógiai, vallástudmányi irányultságú tudmánys intézet kutatásaiba. Lásd ezeket: Az ktatók személyi lapjain is láthatók a külső finanszírzóval rendelkező és azzal nem rendelkező kutatásaink. Törzstagk Csepregi András A hatalm, az erőszak és az aktív erőszakmentes ellenállás telógiai összefüggései; Bibó István plitikai filzófiájának telógiai értelmezése; 9

10 A pártállam és az egyházak együttműködésének telógiai értelmezése Frrai Judit Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag frrásfeltárása A fgászat tudmány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasnlító kutatása. Gáspár Csaba László Hubai Péter Jakab Attila: Tudmánytörténeti gyűjtemény az élettudmányk köréből. Serdülők szexuális felvilágsítási és családi életre nevelésének története, különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarrszágn. A Pető Intézet története és a paramedicinális rvslás egy fejezete Magyarrszágn. A prstitúció, mint deviancia. Társadalmi megldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarrszág, ). A prstitúció, mint megszaladási jelenség. Kutatás nevelőtthnban és nevelőintézetben élő fiatalk között az áldzattá válás megelőzése érdekében Hátránys helyzetű ppulációk szájüregi rákszűrő vizsgálatát célzó prgram. Primer prevenciós ktatás és módszertani anyagk készítésére az AIDS és más, nemi útn terjedő megbetegedések megelőzésére. HIV fertőzések megelőzése és szűrővizsgálatn résztvevők számának növelése: állami gndskdásban élő fiatalk, heterés hmszexuális prstituáltak között. Transnatinal AIDS/STD Preventin Amng Migrant Prstitutes in Eurpe/Prject (TAMPEP). The prject aims at prmting best practices in frced r vluntary return system f wmen victims f human beings trafficking. HBV-HCV-HIV: three different and serius threats fr Eurpean yung peple. A netwrk t study and t face these challenges in EU. Transnatinal AIDS/STD Preventin Amng Migrant Prstitutes in Eurpe/Prject (TAMPEP) Transnatinal AIDS/STD Preventin Amng Migrant Prstitutes in Eurpe/Prject (TAMPEP) Fenarete prgram- prfessinal training t Peer Educatrs in the field f prstitutin. Marginalizált csprtk (melegek, prstituáltak, börtönben élők, elhanyaglt fiatalk)hiv/aids attitűdé váltzása A priri tudás és filzófiai megismerés (Misklci Egyetem Filzófiai Intézet OTKA 76865); Hgyan lehet gndlkdni a vallásk «isten»-fgalmáról a mai kr tudatának adttságai közepette? A hegeli gndlkdás aktualitása; Etika - metafizika dgmatika; Valláss irdalm a Mediterraneumban a hellenizmus és a későantikvitás közötti időszakban; «The relatinship between the histrical churches and the Jewish cmmunity in Czechslvakia and Hungary frm 1920 until the 10

11 Lukács Péter Majsai Tamás Hlcaust». A Civitas Eurpica Centralis Alapítvány, a Kassai Egyetem és a Selye Jáns Egyetem közös kutatási prjektje, melyet részben a Task Frce fr Internatinal Cperatin n Hlcaust Educatin, Remembrance, and Research (www.hlcausttaskfrce.rg/index.php) finanszírz június és 2013 május között. The Scial Histry f the Alexandrian Church. A The Oxfrd Handbk f Origen részére. Sus la directin de Karen J Trjesen and Marg L. Gldsmith, Oxfrd University Press. En préparatin (à rendre en févr ier 2014). Les chrétiens d Asie Mineure et l évangélisatin du Barbaricum danubien (III e -IV e siècles). État de la recherche et inventaire des surces». Reginal Geplitics Hungary. Central Eurpean Dictinary f Plitical Cncepts. Sus l égide de Kwartalnik Respublica Nva, Warsaw, Pland. A felekezeti- és magánisklák működésének összehasnlító nemzetközi és hazai vizsgálata. Társadalmi isklai egyenlőtlenségek, szelekció vizsgálata, különös tekintettel a leszakadó rétegekre. A felsőktatási expanzió és a felekezeti felsőktatás vizsgálata. A magyarrszági metdizmus intézmény- és MET-vnatkzású gyülekezetei történetének kutatása. A Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség története és intézményi élete. A prtestáns egyházak és a vészkrszak az egyházi és szekuláris hivatali archívumk tükrében. A tárgykörön belüli mikrhistóriai kutatásk. Az evangélikus német egyházi mzgalm. Az egyházi embermentők tevékenysége a vészkrszak idején. Prtestáns egyházak és államhatalm. Témacentrikus és mikrhistóriai frráskutatás. a) Az Állami Egyházügyi Hivatal megyei kirendeltségi közpntjainak tevékenységét tükröző dkumentumk tükrében. b) Az Állami Egyházügyi Hivatal közpnti hivatalának tevékenységét tükröző dkumentumk tükrében. c) Az egyes egyházak irattári anyagainak tükrében. Az Állami Egyházügyi Hivatal megyei kirendeltségi közpntjaiban fennmaradt TÜK-iratk feldlgzása. Az Állami Egyházügyi Hivatal szigrúan bizalmas közpnti kőnymatsainak repertóriuma, közlésplitikájának elemzése és válgattt írásainak chrestmátiája. A prtestáns ökumené hideghábrú alatti krszaka a magyarrszági állambiztnsági iratk tükrében. A Keresztény Békeknferencia tevékenysége a magyarrszági állambiztnsági iratk tükrében. A magyarrszági zsidó-keresztény kapcslatk másdik hábrú utáni történetének álmásai. A magyarrszági szektakérdés irdalmának értékmentő összegyűjtése. A magyarrszági valláspszichlógiai tudmánysság kezdeti fél 11

12 Nagy Péter Tibr Vattamány Gyula Wildmann Jáns Nem törzstagk Bánlaky Pál Bgnár László Breczki Elemér Bukvics István Csákó Mihály Erős Ferenc Faludy Judit Gedő Éva Gmbcz Eszter Hárs György Péter Makai Éva Trencsényi László évszázada srán alkttt mű értékmentő összegyűjtése. (A prjekt a Wesley Valláspszichlógiai Intézet keretében zajlik.) Culturally Cmpsite Elites, Regime Changes and Scial Crises in Multi-Ethnic and Multi-Cnfessinal Eastern Eurpe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Cmparisn - cc ).az Európai Kutatási Tanács sz prjektje. Karády Viktrral közös prjektünk vlt az Eurpean Research Cuncil FP7-es elitkutatása, melynek az egyik bázisintézménye a WJLF vlt. ( Vegyes kulturális hátterű elitek, rendszerváltzásk és társadalmi krizisek a nemzetiségi és felekezeti szempntból megszttt Kelet Európában. (A Kárpát-medence és Baltikum összehasnlító elemzése ) Histrical Scilgy f Science : Mdernisatin, Internatinalisatin, Dependency Vallásszcilógiai leletmentés. Világnézeti szcializáció Magyarrszágn A judaizáló keresztények a Kr. u. az századig. Jelenleg döntésre vár az OTKA-nál a Vallási cselekvések összehasnlíthatósága. Svéd magyar kutatási prjekt pályázat. Európai kutatási terv kidlgzása a Religius Innvatin and Pluralism in 21 Century Eurpe (R.I.P.E.) Európai kutatócsprttal A nem törzstagk ajánlatai a személyi lapjaikn láthatóak! A Dktri Iskla nemzetközi kapcslatai Törzstagjainkn, meghívtt tagjainkn keresztül már létező nemzetközi kapcslataink tvábbfejlesztése várható: A kapcslatk egyrészének célja, hgy hallgatóink és ktatóink ambícióját külföldi ösztöndíjak megszerzésére, nemzetközi kutatásk létrehzására támgathassuk. A kapcslatk másik részének célja, hgy akár távktatás segítségével, akár megfelelő frrásk biztsítása esetén rövid ideutazáskat szervezve a külföldi kllégákat a hallgatók képzésébe bevnjuk. Az ktatók személyi lapjain mindkét kapcslattípus tükröződik. 12

13 Törzstagk Csepregi András Frrai Judit Gáspár Csaba László Hubai Péter Jakab Attila: Lukács Péter Majsai Tamás A Dktri Iskla nemzetközi kapcslatai Internatinal Bnheffer Sciety; The Highland Institute fr Religius and Philsphical Thught,; Internatinal Research Netwrk fr Religin and Demcracy Rbert Sng, Durham University; Stephen Plant, Cambridge University; Wlfgang Huber, Berlin; Sebastian Maffetne LUISS, Róma; Graham Ward, Oxfrd University; Michael Helz, The University f Manchester; Leslie Muray, Curry Cllege, Bstn Lndn Schl f Hygiene and Trpical Medicine (University f Lndn) Dr. Jsef Seifert, Internatinale Akademie für Philsphie im Fürstentum Liechtenstein; Dr. Jhann Figl, Universität Wien, Kathlisch-Thelgische Fakultät, Institut für Religinswissenschaft. Dr. Hans Förster, Papyrussammlung der Österreichischen Natinalbiblithek Dr. Láda Csaba, University Kent Dankwart Kirchner (ókri egyháztörténet, lelkigndzás) Rderich Kirchner (patrisztika) Hans Förster (antik kéziratk, ókri egyháztörténet) Jutta Henner (Biblia, liturgiatörténet) Craivai Egyetem: Prf. Dr. Laurentiu Bala Iasi Egyetem: Prf. Dr. Nelu Zugravu Genfi Egyetem: Prf Dr. Valentina Calzlari Strasburgi Egyetem: Prf. Dr. Pierre Keith Leuveni Egyetem: Prf. Dr. Jean-Marie Auwers Metzi Egyetem: Prf. Dr. Marie-Anne Vannier Blgnai Egyetem: Prf. Dr. Lrenz Perrne Fank Kline, Ph.D., Prfessr and Dean: Schl f Educatin and Mvement Studies, Pacific Lutheran University, USA Gy Neave, Pfessr f Cmparative Higher Educatin Plicy Studies, University f Twente Evangelische Hchschule Berlin Hebrew University f Jerusalem Natinale Iwan-Ohijenk-Universität Kamjanez-Pdilskyj Nazareth Cllege Rchester, New Yrk Pacific Lutheran University, USA Technische Universiteit Twente Université cathlique de Luvain-la-Neuve Frank Kline, Prfessr f the Pacific Lutheran University Várdy Péter, prfessr emeritus van de Technische Universiteit Twente Bárds-Féltrnyi Miklós, prfessr emeritus de la Université cathlique de Luvain-la-Neuve Gerge Eisen, Prfessr f the Nazareth Cllege Rchester New Yrk Muhammad Shafiq, Prfessr f the Nazareth Cllege Rchester New 13

14 Nagy Péter Tibr Vattamány Gyula Wildmann Jáns Nem törzstagk Bánlaky Pál Bgnár László Breczki Elemér Bukvics István Csákó Mihály Erős Ferenc Faludy Judit Gedő Éva Gmbcz Eszter Hárs György Péter Makai Éva Trencsényi László Yrk Knkrét témák meghirdetésével és megfelelő előkészítéssel bármely tvábbi fent említett egyetemtől bizts ígéreteink vannak csere- és vendégtanárk fgadására. Arild Tjeldvll, University f Stckhlm, Cmparative Educatin Michael Silber, Univesrity f Jerusalem, Histry Celeste M. Cranstn Directr, Center fr Biblical and Thelgical Educatin Seattle Pacific University Richard B. Steele, PhD, Prfessr f Mral & Histrical Thelgy, Seattle Pacific University Art Ellis, Prfssr f cmparative educatin, Seattle Pacific University A The Vidal Sassn Internatinal Center fr the Study f Antisemitism (Hebrew Universtity, Jerusalem) Guy G. Strumsa Rbert S. Wistrich Rudlf Brändle Prf. Dr. REINHOLD KNOLL, Institute f Scilgy, University f Vienna, A-1090 Wien, Rseveltplatz 2 Prf. Dr. HANNA ZIPERNOVSZKY, Department f Histrical, Philsphical and Religius Studies, Umeå University, SE Umeå Prf. Dr. ARNE RASMUSSON, Department f Histrical, Philsphical and Religius Studies, University f Ume, SE Umeå, Prf. Dr. MARCO RICCERI, The Secretary General, Eurispes, Rma, Via Barberini 11, Italia Prf. Dr. VIGGO MORTENSEN, Centre fr Cntemprary Religin, Faculty f Thelgy University f Aarhus DK 8000 Aarhus C, Taasingegade 3, Denmark A nem törzstagk ajánlatai a személyi lapjaikn láthatóak! 14

15 A Wesley Jáns Lelkészképző Főiskla Dktri Isklájának minőségplitikája A Dktri Iskla szerves része a Wesley Jáns Lelkészképző Főisklának, így annak szabályzó dkumentumai értelemszerűen érvényesek a Dktri Iskla működésére is. Tekintettel aznban a Dktri Iskla sajátsságaira, célszerű annak minőségplitikáját külön is meghatárzni. 1. Előzmények A minőségbiztsítás szerepének fntsságát és az ktatásban való alkalmazásának alapelveit az Oktatási és Kulturális Minisztérium fektette le egy 2000-ben megjelent tanulmányában. Ennek hazai megjelenését lykr heves szakmai viták és szervezeti intézkedések követték, amelyek az ktatási intézmények működésében ismétlődően váltzó mértékű sikereket és kudarckat hztak. A viták azn kérdés körül frgtak, hgy mennyiben lehetséges, szükséges és alkalmas a lényegileg az ipari gyártási flyamatkra vnatkztattt nrmarendszert a tanítás-tanulás flyamatába beépíteni. Az elmúlt évtizedben a minőségbiztsítás szemléletének és módszereinek az ktatásban történő gyakrlati alkalmazását jelentős mértékben nehezítették a következő körülmények. (1) A minőségbiztsítás hivatals nrmatív szabványjellegű dkumentumai lyan fgalmkészlettel dlgznak és lyan terminlógiával élnek, amelynek az értelmezése a humán- és a reálszférában radikálisan különböznek (2) Antagnisztikus ellentmndásk vannak a versenyszféra és a közszlgálat értékrendje között.. (3) Hátráltató tényező a krmányváltásk srán jelentkező ktatásplitikai irányelvek, preferenciák és intézkedések állandó váltzása is. (4) Rivalizáló prjektmenedzselési módszerek jelentek meg az ktatásban. Például az ISO szabványk, a LgFrame módszer, a SWOT technika, a cntrlling eljárásk, stb. (5) Súlysbító körülményt jelentettek az (egyre szükségesebbé váló) európai uniós pályázatk elkészítésénél az állandó és kiszámíthatatlan lbbiérdekektől függő elvárásk is. (6) Nem létezett kielégítően hatéknyan (tehát az infrmatikai eszközök szintjén krszerűen) naprakészen (tehát nem kampányszerűen, illetve bürkratikusan vagy frmálisan letudható kötelezettség alakjában) alkalmazható módszer a minőségbiztsítás ktatásban való bevezetésére. 2. Alapfgalmak Drte Kristffersen, Andrée Sursck és Dn Westerheijden Minőségbiztsítás a felsőktatásban. Minőségbiztsítási kézikönyv. Eljárásk és gyakrlat. (Eurpean Training Fundatin, nvember) című kézikönyve tartalmazza a felsőktatás minőségbiztsításában szükséges és használt fgalmakat. A minőség közpnti érték a felsőktatásban, amivel kapcslatsan aznban sk félreértés él. Ugyanakkr vannak lyan álláspntk, amelyek jbban alkalmazhatók a felsőktatási rendszerekre, mint azkra a rendszerekre, amelyek dinamikus és pzitív szerepet játszanak a társadalmban, a kultúrában és a gazdaságban. Az alábbiakban szerepelnek a minőség fgalmának különböző definíciói, mivel a definíció kiválasztása egyben a minőség értékelésének megközelítését is meghatárzza. 15

16 A minőség fgalmának meghatárzásai Harvey és Green felsztása szerint több csprtba srlhatók, amelyek közül a legfntsabbak a következők: A minőség mint kiválóság: Ez az a hagymánys akadémikus nézőpnt, ami szerint a cél a legjbbnak lenni. A tudósk és a plitikusk gyakran ezt az értelmezést alkalmazzák a felsőktatás minőségéről flytattt vitákban. A minőség mint nullhiba: Szabványk és nullhibák leginkább a tömegtermelésben fgalmazhatók meg, ahl részletes termékspecifikációk határzhatóak meg és az ezeknek való megfelelés egyfrma termékek szabványsíttt mérésével állapítható meg. A felsőktatásban aznban a végzett hallgatók nem egyfrmák; épp ezért ez a nézőpnt nem igazán alkalmazható ebben a vnatkzásban. A minőség mint a célnak való megfelelés: A minőségről szóló szakirdalm egyik legfntsabb tétele, hgy a minőség valamely működő definíciójának mindig pntsan körülhatárltnak kell lennie: valami minőségbeli megfelelése egy adtt célnak. Általáns minőség nem létezik. A felsőktatás vnatkzásában ez például azt jelenti, hgy egy adtt képzési prgram, ami kutatók képzésére jó, lehet, hgy gyakrlati szakemberek képzésére nem, vagy pnt frdítva. Ez a nézet a minőségnek egy lyan fgalmát vnja maga után, aminek középpntjában a vásárlók igényei (akiket máshl érdekelteknek neveznek) állnak bármilyen nehéz legyen is definiálni ezeket a vásárlókat a felsőktatásban (a hallgatók, a munkaadók, a tudmánys közösség, a krmány mint a társadalm egészének képviselője, stb. mind-mind vásárlók). Ennek a fgalmmagyarázatnak az egyik legnagybb gyengesége, hgy azt sugallja: minden mehet a felsőktatásban, ameddig annak meg tudnak fgalmazni valamilyen célt. Ennek megfelelően a célnak való megfelelés fgalmmagyarázatt a felsőktatás esetében ki kell egészíteni a cél megfelelőségének fgalmával. Erre vnatkzóan egy értékelés srán a fejlődés biztsítása érdekében a célk átfgó jellegét és megfelelőségét is lehet tárgyalni. A minőség mint küszöbérték. Egy minőségszempntú küszöbérték meghatárzásáhz fel kell állítani biznys nrmákat és kritériumkat. Minden lyan egység, ami eléri vagy meghaladja ezeket a nrmákat és kritériumkat, minőség szempntjából megfelelőnek tekinthető. A küszöbérték megállapításának az előnye az, hgy az egész felsőktatási rendszert illetően bjektív, tanúsítható és egységes. A hátránya pedig az, hgy maga a fgalm statikus jellegű: csak nehézkes plitikai eljáráskkal igazítható a váltzó körülményekhez. Épp ezért a nrmák szinte mindig lemaradnak a tényleges fejlődéstől. Ez pedig azt vnja maga után, hgy a minőség küszöbértékként történő megfgalmazása nem ösztönzi az egységeket arra, hgy kihasználják az új lehetőségeket, új nézőpntkat sajátítsanak el az ktatást vagy egy tudmány legújabb eredményeit illetően, egyszóval, hgy minőségüket javítsák. A legtöbb európai felsőktatási rendszerben egy minimális követelményeknek nevezhető variánst használnak. Ezeket a minimális követelményeket gyakran igen tömören definiálják: csupán annak általáns megfgalmazására terjed ki, hgy a végzetteknek milyen tudással, ismeretekkel és jártassággal kell rendelkezniük. Ezek a minimális követelmények a felsőktatási rendszer egészében biztsítanak biznys minimális minőséget és az egységek illetve prgramk biznys minimális összehasnlíthatóságát. Ugyanakkr minden egységnek illetve prgramnak eleget kell tennie ezeknek a minimális követelményeknek, azkat saját célkitűzéseikkel bővítve és a minőséget ezeknek a célkitűzéseknek az elérése révén kell javítania. A minőség mint értéknövelés. Ez a megfgalmazás pntsan a flyamats jbbítást hangsúlyzza. Középpntjában az az elképzelés áll, hgy a minőség elérése alapvető fntsságú a tudmánys szellemiséghez és hgy pntsan a felsőktatásban dlgzó ktatók tudják a legjbban, hgy az adtt időben mi képviseli a maximális minőséget. 16

17 Ez a megközelítés az egyetemi körök azn felelősségére helyezi a hangsúlyt, hgy az intézményi autnómiát és a tanárk tudmánys szabadságát a lehető legjbban kihasználják. A minőség ilyetén megközelítésének (a küszöbérték-megközelítés ellentetjeként) pntsan az, hgy nehezen lehet bjektíven értékelni. Érdemes megemlíteni, hgy a felsőktatással kapcslats nyugat-európai értékelési eljárásk inkább a minőség mint értéknövelés megközelítésen, semmint a minimális követelményeken alapulnak A minőség itt javaslt megfgalmazása a legelterjedtebb megközelítésnek felel meg és a célnak való megfelelés megközelítés tvábbfejlesztett váltzatának tekinthető. A megfgalmazás a következő: a minőséget a felsőktatásban meghatárztt célk tükrében kell meghatárzni; ezeknek a célknak meg kell felelniük egy felsőktatási rendszernek; a fgyasztók (vagy érdekeltek) különböző csprtjai helyzetükből adódóan eltérő véleményeket képviselnek; a tudmánys kiválóság egyike ezeknek a véleményeknek; a felsőktatás elsődleges felhasználóiként a hallgatók a fgyasztók egyik fnts csprtját képviselik; a felsőktatás tömegessé tételével a hallgatói igények egyre többrétegűek lesznek; a fenti kkból kiflyólag a célk az egyes felsőktatási intézmények, kark illetve szakk szintjén fgalmazhatóak meg a legjbban, a nemzeti sajátsságk figyelembevételével. A felsőktatás minőségének értékelésére (beleértve természetesen az önér tékelést is) alkalmaztt eljárásnak összhangban kell lennie a választtt minőség-fgalmmal. A minőségirányítás alapelvei az MSZ EN ISO 9000:2001-ben (1) Vevőközpntúság. A szervezetek a vevőiktől függenek, ezért ismerniük kell a jelenlegi és a jövőbeli vevői szükségleteket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit, és igyekezniük kell felülmúlni a vevők elvárásait. (2) Vezetés. A vezetők megteremtik a szervezet céljainak és igazgatásának egységét. Hzzanak létre és tartsanak fenn lyan belső környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékig részt vehetnek a szervezet céljainak elérésében. (3) A munkatársak bevnása. A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és az ő teljes mértékű bevnása teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára. (4) Flyamatszemléletű megközelítés. A kívánt eredményt hatéknyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcslats erőfrráskat flyamatként irányítják. (5) Rendszerszemlélet az irányításban. Az egymással összefüggő flyamatk rendszerként való aznsítása, megértése és irányítása hzzájárul ahhz, hgy a szervezet eredményesen és hatéknyan valósítsa meg céljait. (6) Flyamats fejlesztés. A szervezet működésének átfgó, flyamats fejlesztése legyen a szervezet állandó célja. (7) Tényeken alapuló döntéshzatal. Az eredményes döntések az adatk és egyéb infrmációk elemzésén alapulnak. (8) Kölcsönösen előnyös kapcslatk a (be)szállítókkal, mert ez fkzza értéktermelő képességüket. 3. Lgikai minőségbiztsítás A minőségbiztsításban szakmai szempntból döntő frdulatt hztt a év. Egy nemzetközi kutatócsprtnak sikerült ötvöznie, szintézisbe hznia a minőségbiztsításban addig legelterjedtebb és visznylag leghatéknyabb (bár lényegileg csak manuálisan működtethető) minőségbiztsítási módszert, az ISO szabványkört, valamint a valószínűségi kckázatelemzés 1967 óta fejlődő, (1974 óta USA szabvánnyá váló, magát az ISO -t is évtizedekkel megelőző) metdlógiáját. Ennek alapdkumentuma a következő: A. Aghaie: 17

18 Evaluating ISO 9001:2000 Implementatin Using Fault Tree Analysis (FTA). Ttal Quality Management & Business Excellence, Vl. 15 (2004) N. 7, pp A Főiskla Környezetbiztnsági Tanszéke ekkrtól kapcslódtt be a minőségbiztsítás ezen innvatív megközelítését jelentő, újabb nevén lgikai kckázatelemzésen alapuló minőségbiztsítás kutatásába és fejlesztésébe. Ezen új megközelítésmódra a lgikai minőségbiztsítás elnevezést vezettük be. A lgikai minőségbiztsítás ismérvei a következők: (1) Nem a jó minőség (értsd: elfgadható minőség) elérését állítja célba, hanem - indirekt módn - a rssz minőség elkerülését; (2) Nem definíciót ad a célfgalmra, hanem kritériumt ad az ellencél fgalmára; (3) Célját (értsd: ellencélját) nem tárgyi-főnévi, hanem állítmányi-igei alakban tételezi. Nem arról van szó, hgy mi a tárgy (ti. a jó minőség ), amit el kell érni, hanem hgy mi az az indirekt frmájú állítás, amit meg kell cáflni. Ez az állítmány a mi esetünkben részletesen a következő. Az adtt körülmények között az ISO szabvány bevezetése sikertelen. (4) Feltételezéseit nem verbálisan teszi, hanem frmalizálva, szimblikus jelrendszerben. Ennek srán a frmális (szimblikus) lgika jelrendszerét alkalmazza. Olyan jelrendszer ez, amelyben semmi sem magától értetődő. Így ebben a jelrendszerben vagy minden állítást le kell valamely premisszákból vezetni, vagy pedig egyértelműen és a levezetésekhez alkalmaztt jól frmált módn (előzetesen rögzített szintaktikai szabályknak eleget téve) adtt premisszákat kell felvenni. (5) Újraértelmezi a minőség és a megbízhatóság kapcslatát. A megbízhatóság humán biznytalanságtól jelentős mértékben mentes explikátumát a valószínűségi megbízhatóságelmélet jelenti. Ez az elmélet feltételezi, hgy megbízhatóságról csak lyan tárgyi rendszerek esetében lehet beszélni, amelyek vnatzásában értelmezhető egyrészt a túlélés, másrészt a valószínűség fgalma. Ezen az alapn a megbízhatóság fgalma leszűkül a túlélés feltételes valószínűségére. Így azután minőségről csak akkr és annyiban lehet beszélni, ha és amennyiben a szóban frgó rendszer megtartja önaznsságát. Így egy rendszernek akkr és csak akkr van paradigmatikusan megalapztt minősége, ha megbízható. A lgikai minőségbiztsítás módszere tt is alkalmazható ahl a valószínűség fgalma értelmezhetetlen. A lgikai minőségbiztsításnak nem a megbízhatóság, hanem a biztnság a kulcsfgalma.biztnságn az elfgadható biztnság és nem az abszlút biztnság értendő. A biztnság kritériuma pedig nem a kckázatmentesség, hanem az elfgadhatóság biznyssága, lgikai szükségszerűsége. Ebben a kntextusban tehát a minőségplitika alapját a valamely rendszer elfgadhatatlan minőségére vnatkzó esemény (mint állítás) megcáflhatósága, ennek technikai megléte, diszpnibilitása (rendelkezésre állása) jelenti. Itt nem a minőségbiztsítás megtervezéséről, hanem az elfgadhatatlan minőségbiztsításra vnatkzó állítás hamisságának lgikai cáflatáról van szó. (6) A lgikai minőségbiztsítás bevezetése srán előfrduló mulasztásk felelősségi visznyainak feltárásán túl a sikeresség előfeltételeinek ellenőrizhető garanciáit is szlgáltatja. (7) A lgikai minőségbiztsítás lgikai alapját az alábbi felsrlásban szereplő nem kívánats, a minőségbiztsítást végző szervezet által kezelhető események (a szkáss szakterminlógiában: prímesemények ) elkerülése képezik A nemkívánats események az alábbiak: vezetőségi elkötelezettség hiányssága audit (felülvizsgálat) bemenő adatainak hiányssága audit (felülvizsgálat) kimenő adatainak hiányssága ügyfélelégedettség mérés hiányssága minőségplitika hiányssága 18

19 minőségcélk hiányssága minőségirányítási rendszer hiányssága felelősségi- és hatáskörök meghatárzásának hiányssága vezetőség felelősségének hiányssága belső kmmunikáció hiányssága általáns követelmények hiányssága dkumentációs követelmények általáns hiányssága minőségi dkumentumk hiányssága dkumentáció ellenőrzésének hiányssága feljegyzések ellenőrzésének hiányssága tartalék erőfrrásk hiányssága felszerelések hiányssága munkakörnyezet hiányssága emberi erőfrrásk általáns hiányssága kmpetenciák tudatsságának és képzésének hiányssága méréselemzés és javítás általáns hiányssága nem megfelelő termékek ellenőrzésének hiányssága adatelemzés (feldlgzás, értelmezés) hiányssága ügyfél elégedettség hiányssága belső audit hiányssága eljárásk ellenőrzésének és mérésének hiányssága termék ellenőrzés és mérés hiányssága flyamats fejlesztés hiányssága helyesbítő tevékenység hiányssága megelőző tevékenység hiányssága termékelőállítás/szlgáltatás megvalósítás tervezésének hiányssága ellenőrző tevékenység és mérő műszerek hiányssága ügyfélkmmunikáció hiányssága termékminőség meghatárzásának hiányssága termékminőség felülvizsgálatának hiányssága beszerzési eljárás hiányssága beszerzési háttérinfrmáció hiányssága beszerzett termékre vnatkzó igazlás hiányssága k+f tervezés hiányssága k+f bemenő adatainak hiányssága k+f kimenő adatainak hiányssága k+f váltzásk ellenőrzésének hiányssága k+f felülvizsgálatának hiányssága k+f igazlásának hiányssága k+f validálásának hiányssága termékek és szlgáltatásk ellenőrzésének hiányssága termékekre és szlgáltatáskra vnatkzó validálási eljárásk hiányssága aznsítás és nymnkövetés hiányssága ügyféligények felmérésének hiányssága termék megőrzés (raktárzás, archiválás) hiányssága általáns ellenőrzésmulasztás 4. Legfntsabb célk A Wesley Jáns Lelkészképző Főisklán az ktatás minőségét a szűkös erőfrrásk ellenére is flyamatsan javítjuk, mely célkitűzést fenntartjuk a Dktri Isklára is. A minőségügy 19

20 jelentőségét fkzza a hallgatói létszám nagyarányú bővülése a Főiskla működésének megkezdése óta. A hallgatók általáns felkészültsége és mtiváltsága lyan, mint a felsőktatás egészében. Ezen tényezők hiánysságait az ktatói ldaln kell ellensúlyzni. A minőségplitika legfntsabb rendeltetése, hgy ennek a törekvésnek utat mutassn és keretet adjn. A minőségplitika alapvető célja tvábbá az ktatási krmányzat és a Magyar Felsőktatási Akkreditációs Bizttság vnatkzó előírásainak és ajánlásainak flyamats és szisztematikus követése. 5. Személyi és technikai feltételek Minőségplitikánk a legszrsabb kapcslatban van ktatási és kutatási tevékenységünkkel, miután a Természettan szakn (a Környezetbiztnsági Kckázatelemzés tantárgy keretében) a minőségbiztsítás témaköre centrális helyet fglal el. Tanári karunk több tagja is rendszeresen publikál a témában, egyikük (Kun István) pedig társzerzője a kétkötetes, 2004-ben megjelent Minőség és megbízhatóság c. főisklai tankönyvnek. Az ktatói állmányunk mindegyike a szakmájukban ismert és elismert személy. Alapvetőnek tekintjük az előadásk és szemináriumk magas színvnalát. Elvárjuk és ösztönözzük, hgy a hallgatók bátran kérdezzenek, vitatkzzanak. Saját tapasztalataink és a krábbi akkreditációs vizsgálatk megállapításai szerint egyaránt a hallgatók elégedettek az ktatás színvnalával. Szakmai munkánk legalapvetőbb háttérbázisa mint bármely felsőktatási intézményben a könyvtár. Ennek állmánya igen gazdag. Képzett, szakmájukat szerető könyvtársk segítik a hallgatók és az ktatók szakirdalmi és általáns művelődési igényeinek kielégítését. Az ktatástechnikát jól felkészült, lelkiismeretesen dlgzó infrmatikusk támgatják. Segítségükkel az ktatók hatéknyan tudják használni a rendelkezésre álló infrmatika eszközparkt, amely megfelel a kr elvárásainak. 6. Szervezeti feltételek A Főiskla vezetősége elkötelezett a minőség iránt. Ez az elkötelezettség megnyilvánul a rendszer működési feltételeinek biztsításában. A Főisklai Tanács egyik szerepe az isklai közéletben való részvétel biztsításán túl az, hgy a szakmai minőség flyamats megvitatására és ellenőrzésére is lehetőséget nyújt. A Tudmánys Tanács készíti el a Főiskla minőségfejlesztési prgramját, és évente értékeli a Főiskla minőségbiztsítását. A főisklán 2000 óta működik Minőségbiztsítási Tanács, eleget téve a törvényi előírásknak. A Tanácst rektr helyettes vezeti. A Minőségbiztsítási Tanács tagjai a szakk vezetői. Ugyancsak részt vesz a Minőségbiztsítási Tanács munkájában a hallgatói képviselet. A Minőségbiztsítási Tanács a Szenátus munkarendjéhez igazdva ülésezik. A minőségbiztsítási rendszer működését a Tudmánys Tanács rendszeresen értékeli. A Főiskla belső kmmunikációja a Szenátus ülésein, a Minőségbiztsítási Tanács értekezletein, szak és ktatói értekezleten, Intraneten, és a Főiskla szellemiségéből következően dminánsan személyesen megy végbe. A Oktatási és Tvábbképzési Hivatal feladata a különböző képzési szintek szakvizsgáinak, tanflyamainak megszervezése, szakmai felügyelete mellett a minőségbiztsítás irányítása. 20

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Doktori Iskola szerves része a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolának, így annak szabályozó dokumentumai értelemszerően érvényesek

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyngysi@hmth.hu Mészárs Sándr sandr.meszars@hmth.hu A HM FEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL HADITECHNIKAI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, !"!#$%"&'())*' +", Az ösztöndíjas fglalkztatás előnye, hgy ennek keretében a pályakezdő fiatalk a szakmai készségek megszerzése -.'(/0)1 érdekében gyakrlati munkatapasztalatt szerezhetnek, ezáltal nagybb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasr 9. telefn: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Boreczky Elemér 1946

Személyi adatlap Személyes adatok Boreczky Elemér 1946 név születési év intézmény neve dktri iskla Személyi adatlap Személyes adatk Breczky Elemér 1946 Wesley Jáns Lelkészképző Főiskla Mst kezdeményezés alatt álló thelógiai dktri iskla adtt-e már ktatóként

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 1. Megalakulás: A Veszprém Megyei Minőség Kör vezetői kezdeményezték a Veszprém Megyei Minőség Klub megalakulását, amelynek legfntsabb feladata a megyei minőségszemlélet kialakítása, flyamats frmálása

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata 2013.03.01.

Oktatási Hivatal. Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata 2013.03.01. Oktatási Hivatal Tanulmány a pedagógus-tvábbképzések szervezéséhez, gyakrlati megvalósításáhz és minőségbiztsítási eljárásaival fglalkzó hazai szakirdalmból megismert jó gyakrlatkról és alternatívákról

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Egységes tájékoztató

Egységes tájékoztató Egységes tájékztató szakdlgzat készítéséhez a Gábr Dénes Főiskla nappali, levelező és távktatási főisklai és szakmérnöki képzés hallgatói részére a magyar nyelvű képzéseken Budapest, 2010. július Készítette:

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Observatory Hírlevél. 2009. szeptember. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek, rendezvények Cedefop hírek Cedefop rendezvények

Observatory Hírlevél. 2009. szeptember. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek, rendezvények Cedefop hírek Cedefop rendezvények Observatry Hírlevél 2009. szeptember 1. Előtérben Előtérben: Szakképzés és gazdasági válság A témáhz kapcslódó tvábbi prtálk, tanulmányk és infrmációfrrásk 2. Observatry hírek Prjektek Termékek 3. Cedefp

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben