E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA KURZUSKOMPONENSEK KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK Fórumk Blg- tanulási napló A RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE NYILVÁNTARTÁS, DOKUMENTÁCIÓ A KÉPZÉSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI ÜTEMTERV (A TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT NAPTÁRI ÜTEMEZÉSE) KONZULTÁCIÓK Személyes megjelenést igénylő alkalmak száma, funkciója és tartalma Szinkrn távtanulási knzultáció TANULÁSI FOLYAMAT TÁVOKTATÁSI TÁMOGATÁS TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS A TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉNEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A KÉPZÉSBEN TELJESÍTENDŐ KREDITES FELADATOK ÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS, VISSZACSATOLÁS / 12

2 A dkumentum célja a képzés flyamatának részletes bemutatása, a képzésben résztvevő munkatársak (ktatásszervező, tutr, instruktr, rendszeradminisztrátr) feladatainak, felelősségeinek és kötelezettségeinek meghatárzása. 1 A képzés bemutatása Az E-learning a jövő isklája című tanártvábbképzés távktatási frmában valósul meg. A képzés tartalmi elemei, a tanulást támgató kmmunikációs eszközök és egyéb tanulást támgató kmpnense Mdle keretrendszerben érhetőek el. 1.1 Kurzuskmpnensek - Tanulási ütemterv, amely tartalmazza a kntakt és szinkrn knzultációk tervezett időpntját, a feladatk beadási határidejét - Képzési ismertető (a tvábbképzés célcsprtja, célja, feladata, összes tanulási időszükséglet, belépési feltétel, megszerezhető kredit, a tanulási időszükséglete, stb.) - Heti tanulási útmutatók (a tanítási, tanulási flyamat leírása, javaslt tanulási módszerek heti bntásban, tanácsk a tananyag feldlgzásáhz tanulási egységenként, feladatnként) - Önértékelő tesztek, amelyek alapján a résztvevő ellenőrizheti hetente, hgy elérte-e a kitűzött tanulási célkat, megszerezte-e a megjelölt kmpetenciákat. - A tananyag, tanulási egységekre bntva, a tanulási cél tananyag tartalm összegzés irdalmi hivatkzásk, gyakrló feladatk és a megldáshz szükséges útmutatók, amelyek tartalmaznak utalást az adtt tanegységhez tartzó kmmunikáció frmáira, leírják a szükséges tevékenységeket, és szükség esetén meghatárzzák, milyen eszközök állnak rendelkezésre a rendszerben (és hl) a kijelölt tevékenység elvégzéséhez szükséges segédeszközök - Kredit megszerzésére irányuló ellenőrző feladatk, tesztek és értékelési szempntk - Oktatási segédletek Videótár: web 2.0. eszközökről használatáról videók. Ezekre hivatkzni fgunk a tananyagkban. Fgalmtár: nyittt fgalmtár, az instruktrk, tutrk szerkeszthetik, a résztvevők megjegyzést fűzhetnek hzzá. A fgalmakhz képeket (méret min. 400x400 pixel) is kell csatlni (internetről ingyenesen letölthető, szabadn felhasználható képet). Ezekre épülnek a játékk. Az utóbbi azért fnts, mert az interaktív játékk némelyike kép nélkül nem működik. Fnts: jelöljük meg a képek frrását! Játékk A Mdle beépített játékait tettük fel, a fgalmtárra építve, azzal a szándékkal, hgy gyakrlási lehetőséget nyújtsunk, illetve példát mutassunk a résztvevő tanárknak alkalmazásukra. Ha a fgalmakat kategóriákba srljuk (ahgyan az 2 / 12

3 a mstani kialakításban már látható), akkr az instruktrknak lehetőségük van arra, hgy leszűkítsék a játékkat éppen arra a területre, amivel fglalkznak (mdulra, témára). - Résztvevői értékelés a képzés eredményességének ellenőrzéséhez A tartalm leckék Mdle könyv frmában helyezkednek el, belső szerkezetét a balldali tartalmjegyzék mutatja, egyszerűen lehet benne navigálni, ki lehet nymtatni ha valaki még mindig a hagymánys papírfrmát kedvelné. Fnts aznban tudni, hgy ez a Mdle könyv nem statikus tananyagt, hanem minden egyes leckében interaktív feladatkat, gyakrlatkat tartalmaz. 1.2 Kmmunikációs eszközök Fórumk A fórumk szerepe a képzésben A fórum a távktatási rendszer alapvető kmmunikációs és közösség építő eszköze. A képzésben a közpnti fórum az Agóra és a csprtfórumk kiemelt szerepet kapnak. A csprtfórum a csprt vezetője (tutra) által mderált kmmunikációs felület, célja a csprtn belüli együttműködés támgatása. Ezen a fórumn a résztvevők is nyithatnak saját, a képzés tartalmáhz kapcslódó témaköröket. A közpnti fórumt az instruktr mderálja, és a résztvevőknek nincs jgsultsága az új téma indítására. Ennek módszertani ka van: ellenkező esetben ugyanis a vita túlságsan szerteágazóvá és nehezen irányíthatóvá válhatna. Közös fórum - Agóra A nyitó ldaln elhelyezett nyilváns fórum a képzés összes résztvevői és látgatói számára. Az instruktr és a tutrk ezen a fórumn lyan általáns, a kurzushz vagy a mduljukhz illeszkedő témakörben indíthatnak beszélgetést, amiről feltételezik, hgy csprttól és mdultól függetlenül mindenkit érdekelhet, és szeretnék, ha a vita nem krlátzódna egy csprtra. A közpnti fórumn négyféle tématípus jelenik meg: 1. Bemutatkzás A képzés indításakr itt mutatkzhatnak be egymásnak a képzés résztvevői 2. Hírek Itt lehet közzé tenni lyan aktualitáskat, amelyek tematikusan kapcslódnak a képzés tartalmáhz. 3. Technikai prblémák A résztvevők itt tehetik fel a keretrendszerben való eligazdással, a keretrendszer használatával kapcslats kérdéseiket. 4. Tematikus vitatémák A tematikus vitatémákat az instruktr alakítja ki, szrsan kapcslódva a leckék tartalmáhz. A tematikus vitatémák alkalmat adnak arra, hgy a résztvevők a pedagógiai gyakrlatban felmerülő szakmai kérdésekkel kapcslats tapasztalataikat megsszák egymással. Míg a tanulási naplókban és külső blgkban a résztvevő egy-egy témakört a saját elképzelései, tantárgyi vnatkzásai tükrében részletesen kifejti, a kérdésfelvetésre rövid, tömör, de szakmai szempntból releváns hzzászóláskra van lehetőség. Csprtfórum A csprt számára kialakíttt fórum, amely a csprt közös munkájáról, a számukra fntsabb kérdésekről, prblémákról szól és amelyet a tutr mderál. Ezt a fórumt csak az egy csprtba tartzó kllegák látják. Ezen a fórumn a tutr részletesebben bemutatkzik, elmndja a kurzussal kapcslats egyéni elképzeléseit. Itt adódik lehetőség arra, hgy a 3 / 12

4 résztvevők a feladatkkal kapcslats prblémáikat megbeszéljék, felvessenek őket érdeklő lyan kérdéseket, amelyek megválaszlásába a csprttársakat is szeretnék bevnni. Valami lyasmi színtér, mint az sztály. Üzenetküldés, elektrnikus levelezés A kmmunikációt segíti a beépített belső rendszer, a közös naptár, a fórumk és a chatek. Egyszerű küldési (pl. az összes tanárnak, egy csprt tagjainak), és naptárbejegyzési (pl. feladat leadási határidő) lehetőség az egész csprtnak Blg- tanulási napló A tanulás napló szerepe a képzésben: 1. A résztvevők megismerkednek az nline publikáció (blg írás) eszközeivel és módszereivel. 2. A résztvevők bekapcslódnak a hálózati tudásmegsztásba, megismerkednek a hálózati tanulás legfntsabb munkamódszerével: a képzésben szerzett ismeretekhez kapcslódó saját javaslataikat, elképzeléseiket, kreatív munkáikat megsztják egymással. Szabadn dönthetnek arról, hgy tanulási naplójukat a keretrendszer belső blgjában, vagy külső, az interneten bárki számára elérhető külső blgban vezetik. A tudásmegsztást a belső blgk esetében az biztsítja, hgy azk autmatikusan minden résztvevő számára elérhetőek, a külső blgk technikai elérhetőségét (RSS aggregációját) pedig a a rendszer adminisztrátra teszi lehetővé a kurzus résztvevői számára. A tanulási napló fnts szerepet tölt be a teljesítmény értékelésben, a feladat jellegétől függően a megldást több esetben a tanulási naplóban kérjük megldani, és a tutr a naplóban publikált tartalmat értékeli. 2 A résztvevői szlgáltatásk rendszere 2.1 Nyilvántartás, dkumentáció A képzés előkészítéséért, a képzési nyilvántartásért felelős személy az ktatásszervező. A képzési nyilvántartás részei: jelentkezők adatai, felnőttképzési szerződések, ütemterv, teljesítmény értékelés biznylatai (kreditszerző feladatk eredményei), kiadtt biznyítványk hiteles máslatai, a képzés megvalósítását igazló szakmai háttérdkumentumk Az ktatásszervező feladatai tutri naplók, és zárójelentések, résztvevői értékelés statisztikái, instruktri zárójelentés. - infrmációs anyagk közzététele az intézményi webldaln, telefns tájékztatás, jelentkeztetés - a beisklázási flyamat lebnylítása, szerződéskötés, - a képzési költségek befizetésének ellenőrzése, - a csprtbesztás elkészítése, - a képzéssel kapcslats infrmációk eljuttatása a résztvevőkhöz, 4 / 12

5 - a résztvevői ütemterv egyeztetése a munkatársakkal, és közzététele a keretrendszerben, illetve eljuttatása minden résztvevőhöz, - a kntakt knzultáció megszervezése, - a tutri naplók letöltése és archiválása, - a biznyítványk elkészítése és pstázása, - a képzési nyilvántartás vezetése - a képzési nyilvántartás archiválása A kapcslattartás módja: elektrnikus levelezés, telefn, 3 A képzési flyamat 3.1 Résztvevői ütemterv (a tanítási-tanulási flyamat naptári ütemezése) A résztvevők a mduln belül egyéni haladási ütemben, egyéni tanulási útvnalat követve haladhatnak, és biznys tananyagrészeket az előismeretektől, krábbi tapasztalattól és gyakrlattól függően ki is hagyhatnak. A tananyag egyes részeiben található kisebb feladatk a jbb megértést szlgálják, ösztönöznek az együttműködésre, arra, hgy kihasználva a hálózat lehetőségeit mindannyian tanulni tudjunk egymástól, minél több tapasztalatt gyűjtsünk, de megldásuk nem kötelező. A mdulhz tartzó pntszerző feladatkat aznban feltétlenül meg kell ldani akkr, ha a résztvevő tanúsítványt szeretne kapni a képzésről, a pedagógustvábbképzési rendszerben elnyerhető krediteket szeretné megszerezni. Az előrehaladást, a munka ütemezését a tanulási útmutatók segítik, amelyben heti rendszerességgel javaslatt teszünk az adtt héten elvégzendő tevékenységek srrendjére, mikéntjére. A határidős feladatkról a keretrendszer belső Naptár mdulja támgatja. A naptárban eltérő színnel, bekeretezve jelennek meg azk a napk, amikr a srn következő pntszerző feladatt be kell nyújtani. A képzés beindításakr az ktatásszervező az instruktrral és a tutrral egyeztetve elkészíti a knkrét képzési ütemtervet, amely tartalmazza: - a képzés kezdésének és befejezésének időpntját, - a résztvevők számára kétldalú kmmunikáció módját és frmáit, - megadja az intézmény részéről a képzés lebnylításában résztvevő munkatársak (ktatásszervező, rendszeradminisztrátr, tutr, instruktr) elérhetőségét, - a csprtbesztást, a csprtt irányító tutrk megnevezésével, - a teljesítmény értékelő feladatk benyújtásának határidejét, - a (nem kötelező) kntakt knzultáció tervezett időpntját és helyszínét, - a szinkrn knzultáció tervezett időpntját, célját és a részvétel technikai feltételeit, - a biznyítványk kiadásának tervezett időpntját. A résztvevői ütemtervet az ktatásszervező -ben eljuttatja minden érdekelthez, majd közzé teszi a keretrendszerben a kurzus nyitó ldalán. Amennyiben bármely előre nem tervezhető kból valamely időpnt megváltznak, az ktatásszervező bármilyen váltzást köteles haladéktalanul közölni a résztvevőkkel és munkatársakkal -ben, és a módsíttt ütemtervet köteles közzé tenni a keretrendszerben. 5 / 12

6 3.2 Knzultációk Személyes megjelenést igénylő alkalmak száma, funkciója és tartalma a) Kntakt tantermi fglalkzás Személyes megjelenést igénylő, kötelező kntakt tantermi fglalkzás a képzéshez nem tartzik. A résztvevők igényeinek, kérésének megfelelően a képzés srán lehetőség van személyes, tantermi knzultáció megtartására. A knzultáció időpntját és helyszínét a résztvevők számára az ktatásszervező által eljuttattt ütemterv tartalmazza. A knzultáció célja: a képzés közben a résztvevők részéről felmerülő lyan, főként technikai prblémák megvitatása, amelyek a kntakt tantermi keretek között hatéknyabban megválaszlhatóak, mint az interneten keresztül. A knzultáció tartalmát a résztvevők igényeihez igazdva, a tutrkkal egyeztetve határzzuk meg. A knzultációra való jelentkezési szándékt a résztvevő a tutrral közli a csprtfórumn, egyben megnevezve azt a témakört, amiben segítséget kér. A tutr az igényeket tvábbítja az instruktrhz és az ktatásszervezőhöz. A knzultáció tematikáját az instruktr állítja össze, és az intézmény vezetője ennek alapján jelöli ki a knzulens személyét. A knzultáció lebnylításának előkészítéséért és megszervezésért az ktatásszervező a felelős. A személyes knzultáció helyszíne: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. Tárgyi feltételek: számítógépes labratórium, internet eléréssel rendelkező munkaállmáskkal. A személyes (fizikai) jelenléten alapuló kntakt knzultáció minimum 10 fő részvételével kerül megrendezésre, legfeljebb egy alkalmmal, négy tanórában. A knzultáción való részvétel nem kötelező Szinkrn távtanulási knzultáció A szinkrn távtanulási knzultációk kettős funkciót látnak el: - megismertetik a résztvevőkkel a webknferencia módszerét és környezetét, - alkalmat adnak az egymástól fizikailag távl lakó résztvevők szakmai kérdésekben való virtuális együttműködésére A szinkrn knzultációk száma (webknferencia rendszerben): 2 alkalm, időtartama alkalmanként: 60 perc. A szinkrn knzultációk tartalma: Első knzultáció: A keretrendszer felépítése, navigáció a keretrendszerben, a feladatk beadásának módja, technikai útmutató. Az első szinkrn knzultáció alkalmával a résztvevők szakmai és technikai támgatást kapnak a tutrtól a távktatási rendszerben való tanulás és együttműködés módszereire, eszközeire vnatkzóan.. Megbeszélik a prtálhasználattal, technikai eszközökkel, tananyagkkal, tevékenységekkel és beadandó feladatkkal kapcslats kérdéseket. Másdik knzultáció: A másdik knzultáción a résztvevők a netgenerációs csprts feladat megldásáhz kapcslódik. A résztvevők a csprtfeladatban megválaszlandó kérdéseket vitatják meg egy videó knferencián flytattt, a tutr által irányíttt beszélgetés keretén belül. 6 / 12

7 Szervezés, technikai feltételek A szinkrn knzultáció tervezett időpntját a résztvevői ütemterv tartalmazza, de lehetőséget adunk arra, hgy ezt az időpntt a tutr a csprt tagjainak elfglaltságát figyelme véve rugalmasan az igényekhez igazítsa. A végső időpntról a tutr köteles értesíteni az instruktrt és az ktatásszervezőt. A knzultációra a keretrendszer csevegő szbájában és/vagy az ktatási prtálról elérhető webknferencia szftver által kínált felületen kerül sr. A szinkrn knzultáció technikai előkészítése és lebnylítása a tutr feladata, amelyhez a képzés megkezdésekr az intézmény által kiadtt tutri útmutató részletes leírást tartalmaz. 3.3 Tanulási flyamat távktatási támgatás Az együttműködés és közös munka elsődleges színtere természetesen az ktatási prtál. Alapvetően a prtáln keresztül történik a tanulói kérdések megválaszlása, a tartalmi és technikai segítségnyújtás, a feladatk értékelése, a tanulói aktivitás nymn követése, az nline kapcslattartás a résztvevőkkel (tanuló, tutr, instruktr). A távktatási kurzus szakmai vezetői az instruktr és a tutrk, a távktatási prtál technikai felügyeletét pedig a rendszeradminisztrátr látja el. Az instruktr a képzés szakmai vezetője (képzésenként 1 fő), a tutr pedig egy legfeljebb 15 főből álló csprt tagjainak tanulási munkáját irányító, támgató, ösztönző, távktatási munkatárs. A rendszeradminisztrátr feladata a prtál zavartalan működésének, flyamats elérhetőségének biztsítása. Munkamenet A tervezett munkaráfrdítás a tutrk részéről minden nap (hét végén is) napi 2 óra, természetesen nem egyenletes elszlásban. Ez az idő a tananyag tanulmányzására (a kritikai megjegyzésekre), a hallgatók kérdéseinek megválaszlására, a feladatk értékelésére, stb. frdítódik. A munkaráfrdítást a teljesítés igazlásáhz dkumentálni kell. Instruktr Az instruktr a képzés szakmai vezetője, a kitűzött tanulási célk megvalósulásának felelőse. Az instruktr közvetlen kapcslatt tart a tutrkkal, értékeli a tutrk által rendszeres időközönként benyújttt naplót, javaslatt tesz az esetlegesen felmerülő prblémák megldására, és a tutrk munkafórumán reagál a felvetett prblémákra. A tutrk és az instruktr kapcslattartásának színtere a keretrendszerben külön erre a célra létrehztt tanári szba. A tutrk ide töltik fel a tutri naplókat a képzés beindításakr kiadtt ütemterv szerint. Az instruktr közvetlen kapcslatt tart a résztvevőkkel is, a képzés közpnti fórumán, az Agórán keresztül, és irányítja, illetve mderálja a képzés tartalmáhz kapcslódó szakmai vitatémák hzzászólásait. Feladata: - a képzés szakmai irányítása, - a tutrk munkájának felügyelete, a tutri naplók ellenőrzése és jóváhagyása, - reagálás, szükség esetén beavatkzás a tutrk által jelzett prblémákra, javaslatkra, - a közpnti fórumn a kiemelt témakörökhöz tartzó vitatémák mderálása, 7 / 12

8 - a kurzus végén a tutrk által leadtt teljesítmény értékelési kimutatás ellenőrzése és jóváhagyása - a jóváhagytt kimutatás tvábbítása az ktatásszervezőnek a biznyítványk kiadásáhz, - a résztvevői értékelés elemzése és a következtetések megfgalmazása instruktri zárójelentés frmájában. A képzés végén az instruktr átfgó értékelést nyújt be az intézmény képzésért felelős vezetőjének. A zárójelentés a képzési nyilvántartás szerves részét képezi. A kapcslattartás eszközei: - tutrkkal: a virtuális tanári fóruma, aznnali üzenetküldő szlgáltatása, - ktatásszervezővel: , telefn - résztvevőkkel: közpnti fórum, csprtfórum, a keretrendszer aznnali üzenetküldő szlgáltatása A tutr nem tanít, a szó hagymánys értelmében, a résztvevőkkel egyenrangú partner, aki előzetesen megszerzett tudása, tapasztalatai révén felkészült arra, hgy Tutr segítse a tananyagban, a tanulási környezetben való eligazdást; figyelemmel kísérje a résztvevők munkáját; elősegítse a résztvevők együttműködését; a felmerülő kérdésekre válaszljn; megszervezze és mderálja a csprt videó knferenciáit; igény esetén tanácsaival segítse a feladatk megldását. A tutr összekötő szerepet lát el a képzést vezető instruktr és a résztvevők között. Munkanapló A tutrknak munkanaplót kell vezetniük. A tutr a munkanaplóban dkumentálja az általa elvégzett tevékenységeket, a tevékenységre frdíttt időtartam megjelölésével. A képzés indításakr kiadtt ütemterv szerint (általában kéthetente) a tutr a munkanaplóban értékeli az adtt időszakban lezajltt eseményeket, véleményezi a csprt teljesítményét, beszáml a felmerült prblémákról. A tutri naplót egy előre kiadtt sabln alapján készíti el, és a keretrendszer tanári szbájában határidős feladatként tölti fel. A tutr köteles a résztvevők kérdéseire, prblémáira a kérdés felvetésétől számíttt 24 órán belül reagálni, és az általa nem kezelhető (nem megldható) prblémát az instruktr felé közvetíteni. A tutrk munkájával kapcslats összes dkumentum a Tenegen Mdle prtál tanári szbájában, egy külön kurzusban található, határidőkkel, fnts eseményekkel együtt. Eszköz Fórum Kézikönyv Tutrk, instruktrk elérhetősége, csprtbesztás Munkanaplók Cél Tutrk, instruktrk együttműködésének színtere Tartalmi, gyakrlati útmutató Szereplők elérhetősége Sabln, feladatleírás, határidők 8 / 12

9 A tutr feladatai: - a csprt tanulási tevékenységének nymn követése: tutri napló vezetése egy a keretrendszer tanári szbájában elérhető sabln alapján. Az instruktri visszajelzés alapján a szükséges beavatkzásk elvégzése, a keretrendszer belső statisztikái, a fórumbejegyzések, a tanulási naplók alapján a csprttagk aktivitásának nymn követése, és nem megfelelőség esetén beavatkzás. (Az utóbbi jelentheti például a közvetlen kapcslatfelvételt azzal a résztvevővel, aki nem vesz részt az együttműködésben, szükség esetén biztatás, technikai segítség). - feladatk értékelése (a rendelkezésére álló értékelési szempntk alapján), A tutr az értékelést a keretrendszer szlgáltatásaival végzi el. A keretrendszerben lehetőség van arra, hgy pntzáss értékeléshez a tutr szöveges magyarázatt fűzzön. A szöveges értékelés a távktatásban különösen fnts szerepet kap, hiszen ez ad lehetőséget a résztvevő és a tutr közvetlen kapcslatára, a résztvevők mtiválására. - segítségnyújtás a felmerülő szakmai és technikai prblémákban, - a csprtfórumn zajló együttműködés mderálása, - a szinkrn (nline) knzultáció megszervezése, előkészítése, lebnylítása, - a kntakt knzultációra vnatkzó igények felmérése a saját csprtjában, és az adatk tvábbítása az instruktr és tutr felé. - a képzés zárásakr a résztvevők összteljesítményének értékelése, a biznyítványk kiadásáhz szükséges nyilvántartás elkészítése és tvábbítása az instruktrnak Excel dkumentum frmájában, a csprt munkájának, a képzés lebnylításának és tapasztalatainak összegzése tutri zárójelentés frmájában. A kapcslattartás eszközei: csprtfórum, , a keretrendszer aznnali üzenetküldő szlgáltatása, a keretrendszer nline tanári szbája. Keretrendszer adminisztrátr Feladata: - a keretrendszer flyamats és zavartalan üzemeltetése, - a technikai prblémákkal kapcslats kérdések megválaszlása, - a technikai hibák kijavítása A kapcslattartás a képzés közpnti fórumán zajlik. A keretrendszer adminisztrátra köteles a résztvevők kérdéseire a kérdés felvetésétől számíttt 24 órán belül reagálnia, és az esetlegesen felmerülő technikai prblémát elhárítani. 4 Teljesítmény értékelés A biznyítvány kiadásának feltétele a képzés frmai követelményeinek teljesítése és a pntszerző feladatk egyenként legalább 60%-s szintű teljesítése. 4.1 A tvábbképzés teljesítésének frmai követelményei A képzésben résztvevő abban az esetben teljesíti a képzés frmai követelményeit, ha - a keretrendszerben látható statisztikai jelentés szerint teljesíti az alábbi feltételeket 9 / 12

10 a keretrendszerbe feltöltött tananyagk mindegyikével fglalkztt (Frrás: Mdle statisztika, ellenőrzi a csprtvezető tutr) a keretrendszerbe a tanulmányi időszak alatt hetente legalább hármszr jelen van (Frrás: Mdle statisztika, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - legalább egy szinkrn knzultáción rész vesz (Frrás: TC01A06 feladat, ellenőrzi: ellenőrzi a csprtvezető tutr), - a kreditszerző feladatkat határidőre benyújtja (Frrás: Mdle feladatk adminisztrációja, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - felveszi a kapcslatt tart a csprtt vezető tutrral, bemutatkzik a csprt fórumán (Frrás: a csprt fóruma, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - bemutatkzik a közös fórumn, az Agórán (Frrás: a közös fórum, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - vezeti a tanulási naplóját (frrás: Mdle blg/külső blg, ellenőrzi a csprtvezető tutr) 4.2 A képzésben teljesítendő kredites feladatk értékelése 1. Együttműködés és kmmunikáció: a fórumkn való kmmunikáció, fórumbejegyzések, tanulási napló bejegyzések, blgbejegyzések, hzzászólásk száma alapján a tutr 0-30 közötti pntszámmal értékeli az együttműködésben való részvételt. A résztvevőknek heti rendszerességgel vezetnie tanulási naplóját (blgját), és hzzászólásaival csatlakznia kell a fórumn flytattt szakmai vitákhz. Pntzási szempntk Az elvárt mennyiség: minimálisan 5 bejegyzés, és 5 hzzászólás a fórumn. Amennyiben a résztvevő ezt nem teljesíti, 0 pntt kap. Amennyiben teljesíti, a tutr az alábbiak szerint pntz: Naplóbejegyzés: 1-4 pnt a bejegyzés szakmai minősége, terjedelme alapján Hzzászólás a fórumn: 1-2 pnt a hzzászólás tartalmi minősége szerint 2. E-learning tapasztalatk: A feladat megldásaként szöveges dkumentumt kell feltölteni a távktatási rendszerbe, amelyben a résztvevő a feladat kiírásában feltett 5 kérdésre válaszl. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés, a kérdések kifejtése alapján 0-15 közötti pntszámmal értékeli a feladatt. Pntzási szempntk: A kérdésenként a válaszkra adható maximális pntszám 3 pnt. (0 pntt kap a résztvevő, ha a kérdésre nem válaszl, 1-2 pntt kap abban az esetben, ha a kérdést frmálisan megválaszlja, de a válasz nem szakszerű. 3 pnt adható a részletes, szakmailag pnts, pedagógiailag igényes válaszra. Plusz 5 pnt adható annak a résztvevőnek, aki leírt gndlatait (vagy annak rövidített váltzatát) közzéteszi a szakmai blgjában, vagy a tanulási naplójában. 3. Netgeneráció egyéni feladat: A feladat megldásaként a tapasztalatkat a tanulási naplóban vagy a szakmai blgn kell publikálni. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés, a tapasztalatk kifejtése alapján 0-15 közötti pntszámmal értékeli a feladatt. Pntzási szempntk: 1-5 pnt. a résztvevő interjúra alapztt felmérést végez, kevesebb, mint 10 mintával, és a válaszk elemzéséből vnja le a következtetéseit pnt: a résztvevő interjúra alapztt vagy kérdőíves felmérést végez, a minta elemszáma több mint 10, 10 / 12

11 13-15 pnt: a résztvevő kérdőíves felmérést (a minta elemszáma 10-nél nagybb), statisztikai elemzést végez, és azt grafiknkkal szemlélteti, majd az elemzés alapján megfgalmazza a következtetéseit. 4. Netgeneráció csprts feladat: A feladat megldásaként az egyéni tapasztalatk fórum megbeszélésébe kell bekapcslódni, valamint közös szerkesztésben létrehzni egy knszenzuss leírást. A leírást a tanulási naplóban vagy a szakmai blgn kell publikálni. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés, a tapasztalatk kifejtése alapján 0-10 közötti pntszámmal értékeli a feladatt, amit minden résztvevő megkaphat, attól függően, hgy milyen mértékben vett részt az együttműködésben. Pntzási szempntk: 0 pnt: a résztvevő nem csatlakzik a csprts knzultációhz 3 pnt: a résztvevő közzé teszi a csprtfórumn a saját felmérésének eredményét, jelen van a csprts feldlgzásban, de nem szól hzzá a témakörhöz a csprt fórumán. 4-6 pnt: a résztvevő közzé teszi a csprtfórumn a saját felmérésének eredményét, csatlakzik az együttműködéshez és legalább 2 alkalmmal hzzá is szól pnt: a résztvevő közzé teszi a csprtfórumn a saját felmérésének eredményét, bekapcslódik az együttműködésbe, hzzászólásaival hzzájárul a csprt következtetéseinek megfgalmazásáhz. 5. Pedagógiai célú a Web 2.0-ás eszközök: A feladat megldásaként 2 szabadn választtt eszköz pedagógiai alkalmazását kell elemezni, leírni a tanulási naplóban vagy a szakmai blgn. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés alapján 0-20 közötti pntszámmal értékeli a feladatt. Az értékelés szempntjai: A résztvevőnek mindkét kiválaszttt web 2.0-ás eszközre vnatkzóan 5 kérdésre kell válaszlnia. Az első két kérdés a kiválaszttt eszköz bemutatása illetve a választás indklása. A harmadik kérdés a kitűzött pedagógiai cél (célk) részletes ismertetése. A negyedik kérdésre adtt válaszban a pedagógus bemutatja az eszközök órai használatáhz készült óravázlatt., az ötödik kérdésre adtt válaszban pedig meghatárzza az óra megtartásáhz szükséges technikai feltételeket, bemutatja a szükséges infrmatikai hátteret. Pntzási szempntk eszközönként: 1. Mutassa be röviden a kiválaszttt eszközöket! (2 pnt) 2. Milyen tantárgyhz választtta ezeket az eszközöket, és miért? (2 pnt) 3. Milyen pedagógia célhz kapcslható a választás: (3 pnt) új ismeret közlése, megértés elmélyítése, elvnt fgalmak tisztázása, önálló tanulási képesség fejlesztése, figyelemfelkeltés, mtiválása web alapú kreatív tevékenység fejlesztése, közösségi munka elősegítése,... egyéb, mégpedig.. 4. Irja le az elképzelését: mikr, milyen tananyag részhez, milyen frmában (frntális órán, csprtmunkában, tthni feladatkkal, stb.) valósítaná meg az ötletét? (1 pnt) 5. Milyen infrmatikai háttér, milyen technikai feltételek szükségesek? Rendelkezésre állnak a feltételek? Szükség van-e infrmatikai munkatárs 11 / 12

12 segítségére, vagy egyedül is elő tudja készíteni az alkalmazást? Ha igen, várható-e, hgy ezt a segítséget megkapja? (1 pnt) 6. Mdulzáró teszt A mdulzáró teszt 25 kérdésből áll és 20 perces időkrláttal lehet megldani. A kérdéseket a keretrendszer a rendelkezésre álló teszt adatbázisból véletlenszerűen generálja. A próbálkzásk száma nincs krlátzva. Az értékelésnél a legjbban sikerült próbálkzást vesszük figyelembe! A végső pntszám tehát minden egyes próbálkzás esetén a legmagasabb (legjbb) pntszám. A teszt pntzása súlyzatlan, típustól függetlenül minden kérdésre azns pntszám kapható. A tesztet a keretrendszer autmatikusan értékeli az értékelést a tutr ellenőrzi és felülbírálhatja. A tesztfeladattal maximálisan 10 pnt szerezhető. 5 Minőségirányítási eljárás, visszacsatlás A képzésben résztvevők a tanflyam befejezésekr nline kérdőív kitöltésével értékelik a kurzus tartalmát, módszereit. A kérdőív kitöltése névtelen. A kérdőív eredményeinek statisztikai feldlgzása a keretrendszerben autmatikusan történik. Az elemzést az tutrk és az instruktr közösen végzik el, majd a következtetéseket az instruktr egy zárójelentésben fgalmazza meg ai intézmény vezetője számára, aki szükség esetén elrendeli a beavatkzást. Budapest, december 10. Kiszter István s.k. Melléklet: A videóknferencia rendszer kezelési útmutója 12 / 12

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakrlati vizsgatevékenység Szakképesítés aznsító száma megnevezése: 4 13 04 0000 00 00 Multimédia-alkalmazás fejlesztő Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése: 113-06 Multimédiafejlesztő

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

A Moodle szolgáltatásai az e-tanításban

A Moodle szolgáltatásai az e-tanításban A Mdle szlgáltatásai az e-tanításban Bujdsó Gyöngyi és Mlnár Tamás TÁMOP-4.1.2.-08/1/A DE OEC ÁOK, EFK, NK 2010. június 29. A Mdle egy kifejezetten pedagógiai célzattal kifejlesztett ingyenes, nyílt frráskódú

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Kontaktia Az ügyfélkapcsolatok specialistája

Kontaktia Az ügyfélkapcsolatok specialistája Ha gyémántt használsz csaliként, akkr lyan halak akadnak a hrgdra, akik a gyémántra harapnak. (Andrew Matthews) Kntaktia Az ügyfélkapcslatk specialistája Tisztelt Érdeklődő! Szeretném bemutatni Önnek társaságunkat,

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

B szekció - szekcióleírás

B szekció - szekcióleírás B szekció - szekcióleírás Az alapvető képzéssel kapcslats tapasztalatk megsztása az új A2-esek személyével Felhívjuk lvasóink figyelmét, hgy az alábbi szekcióleírás a teljesség igénye nélkül kiragad néhány

Részletesebben

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET?

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? Kiinduló pnt A gyakrlat azt mutatja, hgy ma már bármely iparágban, bármely

Részletesebben

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás Pressnline kmmunikációs audit Módszertani leírás 2009. Jelen anyag a Pressnline szellemi terméke, az anyag szerzıi jgai a Pressnline Kmmunikációs Tanácsadó Kft. tulajdnát képezik. [székhely] 1026 Budapest,

Részletesebben

GetFit applikáció Felhasználói leírás

GetFit applikáció Felhasználói leírás Felhasználói leírás Oldal: 2 / 17 Tartalmjegyzék 1 Indítás... 3 2 Regisztráció, bejelentkezés... 3 3 Első indítás beállításk... 5 4 Dashbard... 6 5 Versenyek... 7 6 Csprtk... 9 7 Napi cél... 14 8 Tréner...

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprgram Néhány szóban a szftver nyújttta lehetőségekről 3Sz-s Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. 1155 Budapest, Bulcsú utca 44. Pstacím: 1158 Budapest, Jánshida utca 15. Tel: (06-1)

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Az ügyfélkapcsolatok szakértője

Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Az ügyfélkapcsolatok szakértője Kntaktia Szlgáltató és Tanácsadó Kft. Az ügyfélkapcslatk szakértője Hölgyeim és Uraim, szeretném Önöknek bemutatni társaságunkat, a Kntaktiát. Köszöntő Először a cég történetét, a tulajdnsi szerkezetet

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat.

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat. A kis- és középvállalkzásk flyamatsan keresik azkat a lehetőségeket és megldáskat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pzíciójukat. A hagymánys termékközpntú szemlélet helyett ma egyre inkább

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 1180-06 1181-06 70-06 1188-06 1189-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3.. 5. Gyakrlati vizsgatevékenység B Szakképesítés aznsító száma, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése:

Részletesebben

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátri Vársi Könyvtárban Készítette: Bényeiné Tóth Júlia könyvtárs Munkatársaimmal, a Nyírbátri Vársi Könyvtár dlgzóival 2014. decemberében lvasói elégedettségi felmérést

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan MÓDSZERTANI KÖTET a közszlgáltatásk versenyképességi szempntú átvilágítására irányuló kísérleti prjekt megalapzása prjekthez kapcslódóan 2013. 07. 29. Kapcslattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Windows7 felhasználóknak

Windows7 felhasználóknak Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Windws7 felhasználóknak Képzési prgram (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető kmpetencia) A képzést kifejezetten kezdő felhasználóknak szánjuk, akik még

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

GUIDE@HAND az oktatásban tapasztalatok és lehetőségek. Márkus Zsolt László MTA SZTAKI elearning osztály

GUIDE@HAND az oktatásban tapasztalatok és lehetőségek. Márkus Zsolt László MTA SZTAKI elearning osztály GUIDE@HAND az ktatásban tapasztalatk és lehetőségek Márkus Zslt László MTA SZTAKI elearning sztály Bevezető A fejlesztés neve: GUIDE@HAND Balatn-felvidék Tartalmfejlesztő: Éltető Balatn-felvidékért Egyesület

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál!

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál! Gyakrnkkat keresünk! Jelenlegi nyittt pzíciónk: Tréner-tanácsadói gyakrnk Ha szeretnél munkatapasztalatt szerezni és belelátni egy humán fejlesztő cég működésébe Ha fnts számdra a jó hangulatú munkahelyi

Részletesebben

A bevezetendő rendszerek, modulok és alkalmazások részletezése

A bevezetendő rendszerek, modulok és alkalmazások részletezése A GOP-2011-2.2.1 és KMOP-2011-1.2.5 Vállalati flyamatmenedzsment és e-kereskedelem támgatása című Pályázati Felhívás VII. számú 1. A szállítandó szftverekre vnatkzó adatk 1.1. A fejlesztés, illetve a meglévő

Részletesebben

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L ReCmp Infrmatika Zrt. http://www.recmp.hu Tanúsíttt cég H Í R L E V É L Engedje meg, hgy megismerjük az Ön cégének infrmatikai rendszerét, és felhívjuk figyelmét az infrmatikai prblémákra, legyen az hardver

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül...

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül... CRM mdul 1 1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 Lekérdezés fül... 5 Személy fül... 7 Telefnszám fül... 8 Jármű fül... 9 Új gépjármű rendelés fül... 9 Használt gépjármű rendelés

Részletesebben

Microsoft Excel alapok

Microsoft Excel alapok Micrsft Excel alapk Képzési prgram Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Telefn: 457-6990, Fax: 457-6920 Hnlap: www.cntrll.hu E-mail: training@cntrll.hu (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon Gyermekek és kiskrúak védelmében a műsrterjesztők által alkalmaztt hatékny műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsrterjesztési platfrmkn A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019/2012.

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben