E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA KURZUSKOMPONENSEK KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK Fórumk Blg- tanulási napló A RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE NYILVÁNTARTÁS, DOKUMENTÁCIÓ A KÉPZÉSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI ÜTEMTERV (A TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT NAPTÁRI ÜTEMEZÉSE) KONZULTÁCIÓK Személyes megjelenést igénylő alkalmak száma, funkciója és tartalma Szinkrn távtanulási knzultáció TANULÁSI FOLYAMAT TÁVOKTATÁSI TÁMOGATÁS TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS A TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉNEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A KÉPZÉSBEN TELJESÍTENDŐ KREDITES FELADATOK ÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS, VISSZACSATOLÁS / 12

2 A dkumentum célja a képzés flyamatának részletes bemutatása, a képzésben résztvevő munkatársak (ktatásszervező, tutr, instruktr, rendszeradminisztrátr) feladatainak, felelősségeinek és kötelezettségeinek meghatárzása. 1 A képzés bemutatása Az E-learning a jövő isklája című tanártvábbképzés távktatási frmában valósul meg. A képzés tartalmi elemei, a tanulást támgató kmmunikációs eszközök és egyéb tanulást támgató kmpnense Mdle keretrendszerben érhetőek el. 1.1 Kurzuskmpnensek - Tanulási ütemterv, amely tartalmazza a kntakt és szinkrn knzultációk tervezett időpntját, a feladatk beadási határidejét - Képzési ismertető (a tvábbképzés célcsprtja, célja, feladata, összes tanulási időszükséglet, belépési feltétel, megszerezhető kredit, a tanulási időszükséglete, stb.) - Heti tanulási útmutatók (a tanítási, tanulási flyamat leírása, javaslt tanulási módszerek heti bntásban, tanácsk a tananyag feldlgzásáhz tanulási egységenként, feladatnként) - Önértékelő tesztek, amelyek alapján a résztvevő ellenőrizheti hetente, hgy elérte-e a kitűzött tanulási célkat, megszerezte-e a megjelölt kmpetenciákat. - A tananyag, tanulási egységekre bntva, a tanulási cél tananyag tartalm összegzés irdalmi hivatkzásk, gyakrló feladatk és a megldáshz szükséges útmutatók, amelyek tartalmaznak utalást az adtt tanegységhez tartzó kmmunikáció frmáira, leírják a szükséges tevékenységeket, és szükség esetén meghatárzzák, milyen eszközök állnak rendelkezésre a rendszerben (és hl) a kijelölt tevékenység elvégzéséhez szükséges segédeszközök - Kredit megszerzésére irányuló ellenőrző feladatk, tesztek és értékelési szempntk - Oktatási segédletek Videótár: web 2.0. eszközökről használatáról videók. Ezekre hivatkzni fgunk a tananyagkban. Fgalmtár: nyittt fgalmtár, az instruktrk, tutrk szerkeszthetik, a résztvevők megjegyzést fűzhetnek hzzá. A fgalmakhz képeket (méret min. 400x400 pixel) is kell csatlni (internetről ingyenesen letölthető, szabadn felhasználható képet). Ezekre épülnek a játékk. Az utóbbi azért fnts, mert az interaktív játékk némelyike kép nélkül nem működik. Fnts: jelöljük meg a képek frrását! Játékk A Mdle beépített játékait tettük fel, a fgalmtárra építve, azzal a szándékkal, hgy gyakrlási lehetőséget nyújtsunk, illetve példát mutassunk a résztvevő tanárknak alkalmazásukra. Ha a fgalmakat kategóriákba srljuk (ahgyan az 2 / 12

3 a mstani kialakításban már látható), akkr az instruktrknak lehetőségük van arra, hgy leszűkítsék a játékkat éppen arra a területre, amivel fglalkznak (mdulra, témára). - Résztvevői értékelés a képzés eredményességének ellenőrzéséhez A tartalm leckék Mdle könyv frmában helyezkednek el, belső szerkezetét a balldali tartalmjegyzék mutatja, egyszerűen lehet benne navigálni, ki lehet nymtatni ha valaki még mindig a hagymánys papírfrmát kedvelné. Fnts aznban tudni, hgy ez a Mdle könyv nem statikus tananyagt, hanem minden egyes leckében interaktív feladatkat, gyakrlatkat tartalmaz. 1.2 Kmmunikációs eszközök Fórumk A fórumk szerepe a képzésben A fórum a távktatási rendszer alapvető kmmunikációs és közösség építő eszköze. A képzésben a közpnti fórum az Agóra és a csprtfórumk kiemelt szerepet kapnak. A csprtfórum a csprt vezetője (tutra) által mderált kmmunikációs felület, célja a csprtn belüli együttműködés támgatása. Ezen a fórumn a résztvevők is nyithatnak saját, a képzés tartalmáhz kapcslódó témaköröket. A közpnti fórumt az instruktr mderálja, és a résztvevőknek nincs jgsultsága az új téma indítására. Ennek módszertani ka van: ellenkező esetben ugyanis a vita túlságsan szerteágazóvá és nehezen irányíthatóvá válhatna. Közös fórum - Agóra A nyitó ldaln elhelyezett nyilváns fórum a képzés összes résztvevői és látgatói számára. Az instruktr és a tutrk ezen a fórumn lyan általáns, a kurzushz vagy a mduljukhz illeszkedő témakörben indíthatnak beszélgetést, amiről feltételezik, hgy csprttól és mdultól függetlenül mindenkit érdekelhet, és szeretnék, ha a vita nem krlátzódna egy csprtra. A közpnti fórumn négyféle tématípus jelenik meg: 1. Bemutatkzás A képzés indításakr itt mutatkzhatnak be egymásnak a képzés résztvevői 2. Hírek Itt lehet közzé tenni lyan aktualitáskat, amelyek tematikusan kapcslódnak a képzés tartalmáhz. 3. Technikai prblémák A résztvevők itt tehetik fel a keretrendszerben való eligazdással, a keretrendszer használatával kapcslats kérdéseiket. 4. Tematikus vitatémák A tematikus vitatémákat az instruktr alakítja ki, szrsan kapcslódva a leckék tartalmáhz. A tematikus vitatémák alkalmat adnak arra, hgy a résztvevők a pedagógiai gyakrlatban felmerülő szakmai kérdésekkel kapcslats tapasztalataikat megsszák egymással. Míg a tanulási naplókban és külső blgkban a résztvevő egy-egy témakört a saját elképzelései, tantárgyi vnatkzásai tükrében részletesen kifejti, a kérdésfelvetésre rövid, tömör, de szakmai szempntból releváns hzzászóláskra van lehetőség. Csprtfórum A csprt számára kialakíttt fórum, amely a csprt közös munkájáról, a számukra fntsabb kérdésekről, prblémákról szól és amelyet a tutr mderál. Ezt a fórumt csak az egy csprtba tartzó kllegák látják. Ezen a fórumn a tutr részletesebben bemutatkzik, elmndja a kurzussal kapcslats egyéni elképzeléseit. Itt adódik lehetőség arra, hgy a 3 / 12

4 résztvevők a feladatkkal kapcslats prblémáikat megbeszéljék, felvessenek őket érdeklő lyan kérdéseket, amelyek megválaszlásába a csprttársakat is szeretnék bevnni. Valami lyasmi színtér, mint az sztály. Üzenetküldés, elektrnikus levelezés A kmmunikációt segíti a beépített belső rendszer, a közös naptár, a fórumk és a chatek. Egyszerű küldési (pl. az összes tanárnak, egy csprt tagjainak), és naptárbejegyzési (pl. feladat leadási határidő) lehetőség az egész csprtnak Blg- tanulási napló A tanulás napló szerepe a képzésben: 1. A résztvevők megismerkednek az nline publikáció (blg írás) eszközeivel és módszereivel. 2. A résztvevők bekapcslódnak a hálózati tudásmegsztásba, megismerkednek a hálózati tanulás legfntsabb munkamódszerével: a képzésben szerzett ismeretekhez kapcslódó saját javaslataikat, elképzeléseiket, kreatív munkáikat megsztják egymással. Szabadn dönthetnek arról, hgy tanulási naplójukat a keretrendszer belső blgjában, vagy külső, az interneten bárki számára elérhető külső blgban vezetik. A tudásmegsztást a belső blgk esetében az biztsítja, hgy azk autmatikusan minden résztvevő számára elérhetőek, a külső blgk technikai elérhetőségét (RSS aggregációját) pedig a a rendszer adminisztrátra teszi lehetővé a kurzus résztvevői számára. A tanulási napló fnts szerepet tölt be a teljesítmény értékelésben, a feladat jellegétől függően a megldást több esetben a tanulási naplóban kérjük megldani, és a tutr a naplóban publikált tartalmat értékeli. 2 A résztvevői szlgáltatásk rendszere 2.1 Nyilvántartás, dkumentáció A képzés előkészítéséért, a képzési nyilvántartásért felelős személy az ktatásszervező. A képzési nyilvántartás részei: jelentkezők adatai, felnőttképzési szerződések, ütemterv, teljesítmény értékelés biznylatai (kreditszerző feladatk eredményei), kiadtt biznyítványk hiteles máslatai, a képzés megvalósítását igazló szakmai háttérdkumentumk Az ktatásszervező feladatai tutri naplók, és zárójelentések, résztvevői értékelés statisztikái, instruktri zárójelentés. - infrmációs anyagk közzététele az intézményi webldaln, telefns tájékztatás, jelentkeztetés - a beisklázási flyamat lebnylítása, szerződéskötés, - a képzési költségek befizetésének ellenőrzése, - a csprtbesztás elkészítése, - a képzéssel kapcslats infrmációk eljuttatása a résztvevőkhöz, 4 / 12

5 - a résztvevői ütemterv egyeztetése a munkatársakkal, és közzététele a keretrendszerben, illetve eljuttatása minden résztvevőhöz, - a kntakt knzultáció megszervezése, - a tutri naplók letöltése és archiválása, - a biznyítványk elkészítése és pstázása, - a képzési nyilvántartás vezetése - a képzési nyilvántartás archiválása A kapcslattartás módja: elektrnikus levelezés, telefn, 3 A képzési flyamat 3.1 Résztvevői ütemterv (a tanítási-tanulási flyamat naptári ütemezése) A résztvevők a mduln belül egyéni haladási ütemben, egyéni tanulási útvnalat követve haladhatnak, és biznys tananyagrészeket az előismeretektől, krábbi tapasztalattól és gyakrlattól függően ki is hagyhatnak. A tananyag egyes részeiben található kisebb feladatk a jbb megértést szlgálják, ösztönöznek az együttműködésre, arra, hgy kihasználva a hálózat lehetőségeit mindannyian tanulni tudjunk egymástól, minél több tapasztalatt gyűjtsünk, de megldásuk nem kötelező. A mdulhz tartzó pntszerző feladatkat aznban feltétlenül meg kell ldani akkr, ha a résztvevő tanúsítványt szeretne kapni a képzésről, a pedagógustvábbképzési rendszerben elnyerhető krediteket szeretné megszerezni. Az előrehaladást, a munka ütemezését a tanulási útmutatók segítik, amelyben heti rendszerességgel javaslatt teszünk az adtt héten elvégzendő tevékenységek srrendjére, mikéntjére. A határidős feladatkról a keretrendszer belső Naptár mdulja támgatja. A naptárban eltérő színnel, bekeretezve jelennek meg azk a napk, amikr a srn következő pntszerző feladatt be kell nyújtani. A képzés beindításakr az ktatásszervező az instruktrral és a tutrral egyeztetve elkészíti a knkrét képzési ütemtervet, amely tartalmazza: - a képzés kezdésének és befejezésének időpntját, - a résztvevők számára kétldalú kmmunikáció módját és frmáit, - megadja az intézmény részéről a képzés lebnylításában résztvevő munkatársak (ktatásszervező, rendszeradminisztrátr, tutr, instruktr) elérhetőségét, - a csprtbesztást, a csprtt irányító tutrk megnevezésével, - a teljesítmény értékelő feladatk benyújtásának határidejét, - a (nem kötelező) kntakt knzultáció tervezett időpntját és helyszínét, - a szinkrn knzultáció tervezett időpntját, célját és a részvétel technikai feltételeit, - a biznyítványk kiadásának tervezett időpntját. A résztvevői ütemtervet az ktatásszervező -ben eljuttatja minden érdekelthez, majd közzé teszi a keretrendszerben a kurzus nyitó ldalán. Amennyiben bármely előre nem tervezhető kból valamely időpnt megváltznak, az ktatásszervező bármilyen váltzást köteles haladéktalanul közölni a résztvevőkkel és munkatársakkal -ben, és a módsíttt ütemtervet köteles közzé tenni a keretrendszerben. 5 / 12

6 3.2 Knzultációk Személyes megjelenést igénylő alkalmak száma, funkciója és tartalma a) Kntakt tantermi fglalkzás Személyes megjelenést igénylő, kötelező kntakt tantermi fglalkzás a képzéshez nem tartzik. A résztvevők igényeinek, kérésének megfelelően a képzés srán lehetőség van személyes, tantermi knzultáció megtartására. A knzultáció időpntját és helyszínét a résztvevők számára az ktatásszervező által eljuttattt ütemterv tartalmazza. A knzultáció célja: a képzés közben a résztvevők részéről felmerülő lyan, főként technikai prblémák megvitatása, amelyek a kntakt tantermi keretek között hatéknyabban megválaszlhatóak, mint az interneten keresztül. A knzultáció tartalmát a résztvevők igényeihez igazdva, a tutrkkal egyeztetve határzzuk meg. A knzultációra való jelentkezési szándékt a résztvevő a tutrral közli a csprtfórumn, egyben megnevezve azt a témakört, amiben segítséget kér. A tutr az igényeket tvábbítja az instruktrhz és az ktatásszervezőhöz. A knzultáció tematikáját az instruktr állítja össze, és az intézmény vezetője ennek alapján jelöli ki a knzulens személyét. A knzultáció lebnylításának előkészítéséért és megszervezésért az ktatásszervező a felelős. A személyes knzultáció helyszíne: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. Tárgyi feltételek: számítógépes labratórium, internet eléréssel rendelkező munkaállmáskkal. A személyes (fizikai) jelenléten alapuló kntakt knzultáció minimum 10 fő részvételével kerül megrendezésre, legfeljebb egy alkalmmal, négy tanórában. A knzultáción való részvétel nem kötelező Szinkrn távtanulási knzultáció A szinkrn távtanulási knzultációk kettős funkciót látnak el: - megismertetik a résztvevőkkel a webknferencia módszerét és környezetét, - alkalmat adnak az egymástól fizikailag távl lakó résztvevők szakmai kérdésekben való virtuális együttműködésére A szinkrn knzultációk száma (webknferencia rendszerben): 2 alkalm, időtartama alkalmanként: 60 perc. A szinkrn knzultációk tartalma: Első knzultáció: A keretrendszer felépítése, navigáció a keretrendszerben, a feladatk beadásának módja, technikai útmutató. Az első szinkrn knzultáció alkalmával a résztvevők szakmai és technikai támgatást kapnak a tutrtól a távktatási rendszerben való tanulás és együttműködés módszereire, eszközeire vnatkzóan.. Megbeszélik a prtálhasználattal, technikai eszközökkel, tananyagkkal, tevékenységekkel és beadandó feladatkkal kapcslats kérdéseket. Másdik knzultáció: A másdik knzultáción a résztvevők a netgenerációs csprts feladat megldásáhz kapcslódik. A résztvevők a csprtfeladatban megválaszlandó kérdéseket vitatják meg egy videó knferencián flytattt, a tutr által irányíttt beszélgetés keretén belül. 6 / 12

7 Szervezés, technikai feltételek A szinkrn knzultáció tervezett időpntját a résztvevői ütemterv tartalmazza, de lehetőséget adunk arra, hgy ezt az időpntt a tutr a csprt tagjainak elfglaltságát figyelme véve rugalmasan az igényekhez igazítsa. A végső időpntról a tutr köteles értesíteni az instruktrt és az ktatásszervezőt. A knzultációra a keretrendszer csevegő szbájában és/vagy az ktatási prtálról elérhető webknferencia szftver által kínált felületen kerül sr. A szinkrn knzultáció technikai előkészítése és lebnylítása a tutr feladata, amelyhez a képzés megkezdésekr az intézmény által kiadtt tutri útmutató részletes leírást tartalmaz. 3.3 Tanulási flyamat távktatási támgatás Az együttműködés és közös munka elsődleges színtere természetesen az ktatási prtál. Alapvetően a prtáln keresztül történik a tanulói kérdések megválaszlása, a tartalmi és technikai segítségnyújtás, a feladatk értékelése, a tanulói aktivitás nymn követése, az nline kapcslattartás a résztvevőkkel (tanuló, tutr, instruktr). A távktatási kurzus szakmai vezetői az instruktr és a tutrk, a távktatási prtál technikai felügyeletét pedig a rendszeradminisztrátr látja el. Az instruktr a képzés szakmai vezetője (képzésenként 1 fő), a tutr pedig egy legfeljebb 15 főből álló csprt tagjainak tanulási munkáját irányító, támgató, ösztönző, távktatási munkatárs. A rendszeradminisztrátr feladata a prtál zavartalan működésének, flyamats elérhetőségének biztsítása. Munkamenet A tervezett munkaráfrdítás a tutrk részéről minden nap (hét végén is) napi 2 óra, természetesen nem egyenletes elszlásban. Ez az idő a tananyag tanulmányzására (a kritikai megjegyzésekre), a hallgatók kérdéseinek megválaszlására, a feladatk értékelésére, stb. frdítódik. A munkaráfrdítást a teljesítés igazlásáhz dkumentálni kell. Instruktr Az instruktr a képzés szakmai vezetője, a kitűzött tanulási célk megvalósulásának felelőse. Az instruktr közvetlen kapcslatt tart a tutrkkal, értékeli a tutrk által rendszeres időközönként benyújttt naplót, javaslatt tesz az esetlegesen felmerülő prblémák megldására, és a tutrk munkafórumán reagál a felvetett prblémákra. A tutrk és az instruktr kapcslattartásának színtere a keretrendszerben külön erre a célra létrehztt tanári szba. A tutrk ide töltik fel a tutri naplókat a képzés beindításakr kiadtt ütemterv szerint. Az instruktr közvetlen kapcslatt tart a résztvevőkkel is, a képzés közpnti fórumán, az Agórán keresztül, és irányítja, illetve mderálja a képzés tartalmáhz kapcslódó szakmai vitatémák hzzászólásait. Feladata: - a képzés szakmai irányítása, - a tutrk munkájának felügyelete, a tutri naplók ellenőrzése és jóváhagyása, - reagálás, szükség esetén beavatkzás a tutrk által jelzett prblémákra, javaslatkra, - a közpnti fórumn a kiemelt témakörökhöz tartzó vitatémák mderálása, 7 / 12

8 - a kurzus végén a tutrk által leadtt teljesítmény értékelési kimutatás ellenőrzése és jóváhagyása - a jóváhagytt kimutatás tvábbítása az ktatásszervezőnek a biznyítványk kiadásáhz, - a résztvevői értékelés elemzése és a következtetések megfgalmazása instruktri zárójelentés frmájában. A képzés végén az instruktr átfgó értékelést nyújt be az intézmény képzésért felelős vezetőjének. A zárójelentés a képzési nyilvántartás szerves részét képezi. A kapcslattartás eszközei: - tutrkkal: a virtuális tanári fóruma, aznnali üzenetküldő szlgáltatása, - ktatásszervezővel: , telefn - résztvevőkkel: közpnti fórum, csprtfórum, a keretrendszer aznnali üzenetküldő szlgáltatása A tutr nem tanít, a szó hagymánys értelmében, a résztvevőkkel egyenrangú partner, aki előzetesen megszerzett tudása, tapasztalatai révén felkészült arra, hgy Tutr segítse a tananyagban, a tanulási környezetben való eligazdást; figyelemmel kísérje a résztvevők munkáját; elősegítse a résztvevők együttműködését; a felmerülő kérdésekre válaszljn; megszervezze és mderálja a csprt videó knferenciáit; igény esetén tanácsaival segítse a feladatk megldását. A tutr összekötő szerepet lát el a képzést vezető instruktr és a résztvevők között. Munkanapló A tutrknak munkanaplót kell vezetniük. A tutr a munkanaplóban dkumentálja az általa elvégzett tevékenységeket, a tevékenységre frdíttt időtartam megjelölésével. A képzés indításakr kiadtt ütemterv szerint (általában kéthetente) a tutr a munkanaplóban értékeli az adtt időszakban lezajltt eseményeket, véleményezi a csprt teljesítményét, beszáml a felmerült prblémákról. A tutri naplót egy előre kiadtt sabln alapján készíti el, és a keretrendszer tanári szbájában határidős feladatként tölti fel. A tutr köteles a résztvevők kérdéseire, prblémáira a kérdés felvetésétől számíttt 24 órán belül reagálni, és az általa nem kezelhető (nem megldható) prblémát az instruktr felé közvetíteni. A tutrk munkájával kapcslats összes dkumentum a Tenegen Mdle prtál tanári szbájában, egy külön kurzusban található, határidőkkel, fnts eseményekkel együtt. Eszköz Fórum Kézikönyv Tutrk, instruktrk elérhetősége, csprtbesztás Munkanaplók Cél Tutrk, instruktrk együttműködésének színtere Tartalmi, gyakrlati útmutató Szereplők elérhetősége Sabln, feladatleírás, határidők 8 / 12

9 A tutr feladatai: - a csprt tanulási tevékenységének nymn követése: tutri napló vezetése egy a keretrendszer tanári szbájában elérhető sabln alapján. Az instruktri visszajelzés alapján a szükséges beavatkzásk elvégzése, a keretrendszer belső statisztikái, a fórumbejegyzések, a tanulási naplók alapján a csprttagk aktivitásának nymn követése, és nem megfelelőség esetén beavatkzás. (Az utóbbi jelentheti például a közvetlen kapcslatfelvételt azzal a résztvevővel, aki nem vesz részt az együttműködésben, szükség esetén biztatás, technikai segítség). - feladatk értékelése (a rendelkezésére álló értékelési szempntk alapján), A tutr az értékelést a keretrendszer szlgáltatásaival végzi el. A keretrendszerben lehetőség van arra, hgy pntzáss értékeléshez a tutr szöveges magyarázatt fűzzön. A szöveges értékelés a távktatásban különösen fnts szerepet kap, hiszen ez ad lehetőséget a résztvevő és a tutr közvetlen kapcslatára, a résztvevők mtiválására. - segítségnyújtás a felmerülő szakmai és technikai prblémákban, - a csprtfórumn zajló együttműködés mderálása, - a szinkrn (nline) knzultáció megszervezése, előkészítése, lebnylítása, - a kntakt knzultációra vnatkzó igények felmérése a saját csprtjában, és az adatk tvábbítása az instruktr és tutr felé. - a képzés zárásakr a résztvevők összteljesítményének értékelése, a biznyítványk kiadásáhz szükséges nyilvántartás elkészítése és tvábbítása az instruktrnak Excel dkumentum frmájában, a csprt munkájának, a képzés lebnylításának és tapasztalatainak összegzése tutri zárójelentés frmájában. A kapcslattartás eszközei: csprtfórum, , a keretrendszer aznnali üzenetküldő szlgáltatása, a keretrendszer nline tanári szbája. Keretrendszer adminisztrátr Feladata: - a keretrendszer flyamats és zavartalan üzemeltetése, - a technikai prblémákkal kapcslats kérdések megválaszlása, - a technikai hibák kijavítása A kapcslattartás a képzés közpnti fórumán zajlik. A keretrendszer adminisztrátra köteles a résztvevők kérdéseire a kérdés felvetésétől számíttt 24 órán belül reagálnia, és az esetlegesen felmerülő technikai prblémát elhárítani. 4 Teljesítmény értékelés A biznyítvány kiadásának feltétele a képzés frmai követelményeinek teljesítése és a pntszerző feladatk egyenként legalább 60%-s szintű teljesítése. 4.1 A tvábbképzés teljesítésének frmai követelményei A képzésben résztvevő abban az esetben teljesíti a képzés frmai követelményeit, ha - a keretrendszerben látható statisztikai jelentés szerint teljesíti az alábbi feltételeket 9 / 12

10 a keretrendszerbe feltöltött tananyagk mindegyikével fglalkztt (Frrás: Mdle statisztika, ellenőrzi a csprtvezető tutr) a keretrendszerbe a tanulmányi időszak alatt hetente legalább hármszr jelen van (Frrás: Mdle statisztika, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - legalább egy szinkrn knzultáción rész vesz (Frrás: TC01A06 feladat, ellenőrzi: ellenőrzi a csprtvezető tutr), - a kreditszerző feladatkat határidőre benyújtja (Frrás: Mdle feladatk adminisztrációja, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - felveszi a kapcslatt tart a csprtt vezető tutrral, bemutatkzik a csprt fórumán (Frrás: a csprt fóruma, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - bemutatkzik a közös fórumn, az Agórán (Frrás: a közös fórum, ellenőrzi a csprtvezető tutr) - vezeti a tanulási naplóját (frrás: Mdle blg/külső blg, ellenőrzi a csprtvezető tutr) 4.2 A képzésben teljesítendő kredites feladatk értékelése 1. Együttműködés és kmmunikáció: a fórumkn való kmmunikáció, fórumbejegyzések, tanulási napló bejegyzések, blgbejegyzések, hzzászólásk száma alapján a tutr 0-30 közötti pntszámmal értékeli az együttműködésben való részvételt. A résztvevőknek heti rendszerességgel vezetnie tanulási naplóját (blgját), és hzzászólásaival csatlakznia kell a fórumn flytattt szakmai vitákhz. Pntzási szempntk Az elvárt mennyiség: minimálisan 5 bejegyzés, és 5 hzzászólás a fórumn. Amennyiben a résztvevő ezt nem teljesíti, 0 pntt kap. Amennyiben teljesíti, a tutr az alábbiak szerint pntz: Naplóbejegyzés: 1-4 pnt a bejegyzés szakmai minősége, terjedelme alapján Hzzászólás a fórumn: 1-2 pnt a hzzászólás tartalmi minősége szerint 2. E-learning tapasztalatk: A feladat megldásaként szöveges dkumentumt kell feltölteni a távktatási rendszerbe, amelyben a résztvevő a feladat kiírásában feltett 5 kérdésre válaszl. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés, a kérdések kifejtése alapján 0-15 közötti pntszámmal értékeli a feladatt. Pntzási szempntk: A kérdésenként a válaszkra adható maximális pntszám 3 pnt. (0 pntt kap a résztvevő, ha a kérdésre nem válaszl, 1-2 pntt kap abban az esetben, ha a kérdést frmálisan megválaszlja, de a válasz nem szakszerű. 3 pnt adható a részletes, szakmailag pnts, pedagógiailag igényes válaszra. Plusz 5 pnt adható annak a résztvevőnek, aki leírt gndlatait (vagy annak rövidített váltzatát) közzéteszi a szakmai blgjában, vagy a tanulási naplójában. 3. Netgeneráció egyéni feladat: A feladat megldásaként a tapasztalatkat a tanulási naplóban vagy a szakmai blgn kell publikálni. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés, a tapasztalatk kifejtése alapján 0-15 közötti pntszámmal értékeli a feladatt. Pntzási szempntk: 1-5 pnt. a résztvevő interjúra alapztt felmérést végez, kevesebb, mint 10 mintával, és a válaszk elemzéséből vnja le a következtetéseit pnt: a résztvevő interjúra alapztt vagy kérdőíves felmérést végez, a minta elemszáma több mint 10, 10 / 12

11 13-15 pnt: a résztvevő kérdőíves felmérést (a minta elemszáma 10-nél nagybb), statisztikai elemzést végez, és azt grafiknkkal szemlélteti, majd az elemzés alapján megfgalmazza a következtetéseit. 4. Netgeneráció csprts feladat: A feladat megldásaként az egyéni tapasztalatk fórum megbeszélésébe kell bekapcslódni, valamint közös szerkesztésben létrehzni egy knszenzuss leírást. A leírást a tanulási naplóban vagy a szakmai blgn kell publikálni. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés, a tapasztalatk kifejtése alapján 0-10 közötti pntszámmal értékeli a feladatt, amit minden résztvevő megkaphat, attól függően, hgy milyen mértékben vett részt az együttműködésben. Pntzási szempntk: 0 pnt: a résztvevő nem csatlakzik a csprts knzultációhz 3 pnt: a résztvevő közzé teszi a csprtfórumn a saját felmérésének eredményét, jelen van a csprts feldlgzásban, de nem szól hzzá a témakörhöz a csprt fórumán. 4-6 pnt: a résztvevő közzé teszi a csprtfórumn a saját felmérésének eredményét, csatlakzik az együttműködéshez és legalább 2 alkalmmal hzzá is szól pnt: a résztvevő közzé teszi a csprtfórumn a saját felmérésének eredményét, bekapcslódik az együttműködésbe, hzzászólásaival hzzájárul a csprt következtetéseinek megfgalmazásáhz. 5. Pedagógiai célú a Web 2.0-ás eszközök: A feladat megldásaként 2 szabadn választtt eszköz pedagógiai alkalmazását kell elemezni, leírni a tanulási naplóban vagy a szakmai blgn. A tutr a határidők betartása, a tartalmi és frmai követelményeknek való megfelelés alapján 0-20 közötti pntszámmal értékeli a feladatt. Az értékelés szempntjai: A résztvevőnek mindkét kiválaszttt web 2.0-ás eszközre vnatkzóan 5 kérdésre kell válaszlnia. Az első két kérdés a kiválaszttt eszköz bemutatása illetve a választás indklása. A harmadik kérdés a kitűzött pedagógiai cél (célk) részletes ismertetése. A negyedik kérdésre adtt válaszban a pedagógus bemutatja az eszközök órai használatáhz készült óravázlatt., az ötödik kérdésre adtt válaszban pedig meghatárzza az óra megtartásáhz szükséges technikai feltételeket, bemutatja a szükséges infrmatikai hátteret. Pntzási szempntk eszközönként: 1. Mutassa be röviden a kiválaszttt eszközöket! (2 pnt) 2. Milyen tantárgyhz választtta ezeket az eszközöket, és miért? (2 pnt) 3. Milyen pedagógia célhz kapcslható a választás: (3 pnt) új ismeret közlése, megértés elmélyítése, elvnt fgalmak tisztázása, önálló tanulási képesség fejlesztése, figyelemfelkeltés, mtiválása web alapú kreatív tevékenység fejlesztése, közösségi munka elősegítése,... egyéb, mégpedig.. 4. Irja le az elképzelését: mikr, milyen tananyag részhez, milyen frmában (frntális órán, csprtmunkában, tthni feladatkkal, stb.) valósítaná meg az ötletét? (1 pnt) 5. Milyen infrmatikai háttér, milyen technikai feltételek szükségesek? Rendelkezésre állnak a feltételek? Szükség van-e infrmatikai munkatárs 11 / 12

12 segítségére, vagy egyedül is elő tudja készíteni az alkalmazást? Ha igen, várható-e, hgy ezt a segítséget megkapja? (1 pnt) 6. Mdulzáró teszt A mdulzáró teszt 25 kérdésből áll és 20 perces időkrláttal lehet megldani. A kérdéseket a keretrendszer a rendelkezésre álló teszt adatbázisból véletlenszerűen generálja. A próbálkzásk száma nincs krlátzva. Az értékelésnél a legjbban sikerült próbálkzást vesszük figyelembe! A végső pntszám tehát minden egyes próbálkzás esetén a legmagasabb (legjbb) pntszám. A teszt pntzása súlyzatlan, típustól függetlenül minden kérdésre azns pntszám kapható. A tesztet a keretrendszer autmatikusan értékeli az értékelést a tutr ellenőrzi és felülbírálhatja. A tesztfeladattal maximálisan 10 pnt szerezhető. 5 Minőségirányítási eljárás, visszacsatlás A képzésben résztvevők a tanflyam befejezésekr nline kérdőív kitöltésével értékelik a kurzus tartalmát, módszereit. A kérdőív kitöltése névtelen. A kérdőív eredményeinek statisztikai feldlgzása a keretrendszerben autmatikusan történik. Az elemzést az tutrk és az instruktr közösen végzik el, majd a következtetéseket az instruktr egy zárójelentésben fgalmazza meg ai intézmény vezetője számára, aki szükség esetén elrendeli a beavatkzást. Budapest, december 10. Kiszter István s.k. Melléklet: A videóknferencia rendszer kezelési útmutója 12 / 12