EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Államplgári Jgi, Bel- és Igazságügyi Bizttság Jelentéstervezet az Államplgári Jgi, Bel- és Igazságügyi Bizttság részéről az egyesült királysági, menedékkérőket és bevándrlókat fgadó közpntkba tett küldöttségi látgatásról BEVEZETÉS ELŐADÓ: Panayitis DEMETRIOU Egy négy európai parlamenti képviselőből álló küldöttség (a résztvevők listáját lásd az 1. mellékletben) utaztt az Egyesült Királyságba, ahl hárm európai parlamenti képviselő csatlakztt hzzájuk (a résztvevők listáját lásd az 1. mellékletben), akik már tt tartózkdtak, és akik részt vettek a látgatás egy részében. A küldöttség vezetője Martine ROURE (PSE), az előadó pedig Panayitis DEMETRIOU (EPP-ED) vlt. A látgatásra nvember 21- én, 22-én és 23-án került sr. A küldöttség azzal a céllal érkezett, hgy megvizsgálja a bevándrlók fgva tartási közpntjainak jelenlegi helyzetét, valamint személyesen meggyőződjön a menedékkérők és illegális bevándrlók fgadásával kapcslatban fennálló helyzetről az Egyesült Királyságban, és értékelést készítsen arra vnatkzóan, hgy miként hajtják végre a vnatkzó uniós irányelveket és rendeleteket: - A Tanács január 27-i 2003/9/EK irányelve a menedékkérők befgadása minimumszabályainak megállapításáról 1 (a befgadásról szóló irányelv) - A Tanács december 1-i 2005/85/EK irányelve a menekültstátusz megadására és visszavnására vnatkzó tagállami eljárásk minimumszabályairól 2 (az eljárási irányelv) - A Tanács február 18-i 343/2003/EK rendelete egy harmadik rszág államplgára által a tagállamk egyikében benyújttt menedékjg iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatárzására vnatkzó feltételek és eljárási szabályk megállapításáról 3 (Dublin II. rendelet) A küldöttség ebből a célból eszmecserét vett tervbe a krmányzati hatóságkkal és a civil társadalm képviselőivel (2. melléklet) 4. A szóban frgó látgatás egyike vlt a LIBE Bizttság tagjai által tett arra irányuló 1 HL L 031., , HL L 326., , HL L 050., , A látgatás prgramja: 2. melléklet PV\ dc PEPE v02-00

2 látgatásknak, hgy személyesen győződjenek meg az egyes uniós tagállamkban fgva tarttt bevándrlók körülményeiről. Az Egyesült Királyságban tett látgatást megelőzően hasnló küldöttségek indultak Olaszrszágba (Lampedusa), Spanylrszágba (Ceuta és Melilla, Kanári-szigetek), Franciarszágba (Párizs), Máltára, Görögrszágba (Szamsz és Athén) és Belgiumba. A látgatás srán hárm közpntra összpntsítttak: - Bevándrlási elszállítási közpnt, Yarl's Wd 1 (Clapham) - Bevándrlási befgadóközpnt, Oakingtn 2 (Bedfrd közelében) - Bevándrlási elszállítási közpnt, Harmndswrth 3 (a Heathrw Repülőtér közelében) A szóban frgó közpntk felkeresése előtt a küldöttség alapsan tájékzódtt a bevándrlás és menekültügy terén aktív szerepet vállaló szervezeteknél és nem krmányzati szervezeteknél, ideértve a következőket: AVID (Bevándrlt Fgva Tartttak Látgatóinak Szövetsége), Menekülttanács (Refugee Cuncil), Jezsuita Menekültszlgálat (JRS), Barbed Wire Britain és az Észak-írrszági Emberi Jgi Bizttság, akiknek a küldöttség ezútn kívánja kifejezni köszönetét. Lndnban több lyan szervezettel is megbeszélést tartttak 4, amelyek részt vettek a fgva tartási közpntkban fgva tartttak felkeresésében. A küldöttség látgatása előtt a résztvevők megkapták Őfelsége börtönügyi főfelügyelőjének azt követően készített jelentéseit, hgy a főfelügyelő ellenőrzést tarttt a hárm közpntban. Megkapták tvábbá a Független Ellenőrző Testületek jelentéseit is. A küldöttséget az Európai Parlament Audivizuális Szlgálata is elkísérte, a helyi televízió munkatársaival együttműködve. Az vlt az elképzelésük, hgy a szóban frgó európai szintű tevékenységet a Eurpe by Satellite (EbS) 5 csatrnán keresztül mutatják be. A látgatás kedvező sajtóvisszhangra talált. Az újságírók nem léphettek be a közpntkba. Az európai parlamenti képviselők az utlsó napn sajtótájékztatót tartttak. HÁTTÉR A brit krmány 2005-ben ötéves tervet készített egy új menekültügyi és bevándrlási plitika végrehajtására. Ez elsősrban az új menekültügyi mdell végrehajtását jelentette, ideértve a Fast Track eljárást is, amellyel egyes menedékkérők kérelmeit dlgzták fel, valamint az elszállításk és a deprtálásk számának növelését azk esetében, akik tranzitban vannak, illetve akiknél a menekültügyi eljárás lezárult. Az európai parlamenti képviselők látgatásának idején a Belügyminisztérium végrehajtási szerveként működő Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökség (BIA) vlt felelős a határk 1 Yarl s Wd-i bevándrlási elszállítási közpnt, Twinwds Rad, Clapham, Bedfrdshire, MK41 6HL 2 Oakingtn Barracks, Lngstantn, Cambridgeshire, CB4 5EJ 3 Harmnswrth-i bevándrlási elszállítási közpnt Clnbrk by Pass, Harmndswrth, West Draytn, UB7 0HB 4 A megbeszélésen részt vevő szervezetek listáját lásd a 3. mellékletben. 5 Az EbS az európai intézmények televíziós csatrnája, amelyen az uniós hírek iránt érdeklődők ingyenes híreket és rövid beszámlókat nézhetnek. PEPE v /30 PV\ dc

3 ellenőrzéséért, az Egyesült Királyságban a bevándrlás kezeléséért, valamint a tartózkdási engedély, az államplgárság és a menedékjg iránti kérelmek elbírálásáért. A miniszterelnök nvember 14-én bejelentette, hgy 2008-ban új szervezetet hznak létre, amely felváltja a Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökséget. Az Egyesült Királyság új Határügynöksége veszi át a Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökség valamennyi feladatát, tvábbá kezeli az Egyesült Királyság által kiadtt vízumkat és átveszi a határkn tevékenykedő, Őfelsége adó- és vámtisztviselőinek munkáját. Az Egyesült Királyság tiszteletben tartja a menekültek jgállásáról szóló évi genfi egyezményt, valamint az emberi jgkról szóló európai egyezményt, amely tiltja, hgy valakit lyan rszágba küldjenek vissza, ahl fennáll annak valós veszélye, hgy az illető kínzásban, embertelen vagy megalázó bánásmódban vagy büntetésben részesül. Az Egyesült Királyság fenntartással él az ENSZ gyermekjgi egyezményével 1 kapcslatban az lyan gyermekek tekintetében, akiknél az Egyesült Királyság megtagadja a jgt az Egyesült Királyságba való belépésre és tt történő tartózkdásra. A menekültüggyel kapcslats uniós irányelvek és rendeletek az Egyesült Királyságra is alkalmazandók (a fent említett befgadási irányelv, az eljárási irányelv és a Dublin II. rendelet). Ugyanakkr egy 2007 nvemberében készült európai bizttsági jelentés 2 szerint az Egyesült Királyság az egyik lyan uniós tagállam, amely a Bizttság szerint nem alkalmazza a befgadási irányelvet a fgva tartási közpntkban. A Bizttság emlékeztet arra, hgy az irányelv alkalmazhatóságát illetően nem tesz lehetővé kivételt, valamint hgy annak rendelkezései mindenfajta létesítményre alkalmazandók, a fgva tartási közpntkat is ideértve. Menekültügyi eljárás Amikr egy személy megfelelő úti kmányk nélkül érkezik az Egyesült Királyságba, az illetőt megkérdezik, hgy miért nincsenek iratai. Amennyiben nymós ka van arra, hgy iratai hiányznak, befgadóközpntban helyezik el. Ugyanakkr hamis iratk vagy a hiányzó dkumentumkkal kapcslatban adtt megalapzatlan magyarázatk esetén az illetőket vád alá helyezhetik és börtönbe küldhetik. A börtönben töltött időt követően a szóban frgó személyek (külföldi államplgárságú fgva tartttak) fgva tartási közpntkba kerülnek mindaddig, amíg vissza nem küldik őket származási rszágukba. Azkat a személyeket, akikről rögtön úgy ítélik meg, hgy nincs jguk menedéket kérni, fgva tarthatják annak érdekében, hgy haladéktalanul visszaküldhessék őket saját 1 A menekültek jgállásáról szóló évi genfi egyezmény, az ENSZ gyermekjgi egyezménye az Egyesült Királyság fenntartással élt: (c) Az Egyesült Királyság fenntartja a jgt, hgy az említett jgszabályt alkalmazza az Egyesült Királyság törvényei szerint az Egyesült Királyság területére való belépésre és tt tartózkdásra nem jgsult személyek Egyesült Királyság területére történő belépésére, tt tartózkdására és nnan való távzására, tvábbá az államplgárság megszerzésére és megtartására, az általa adtt esetben szükségesnek ítélt módn. 2 A Bizttság jelentése a Tanács és az Európai Parlament részére: a menedékkérők befgadása minimumszabályainak megállapításáról szóló január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról, COM(2007)745 végleges PV\ dc 3/30 PEPE v02-00

4 rszágukba. A menedékkérők kis hányada (legfeljebb 30% a krmány bevándrlással és menekültüggyel kapcslats, ötéves stratégiájában megállapíttt célkitűzés szerint) tartható fgva a 10 elszállítási közpnt egyikében, amennyiben a bevándrlási tisztviselők szerint fennáll a szökés kckázata, ha úgynevezett biztnságs rszágból 1 érkeztek, amelyre a nem felfüggesztő hatályú fellebbezésekről szóló rendelkezések (NSA) alkalmazandók, vagy ha kérelmüket várhatóan gyrsan elbírálják majd, és elutasítás esetén aznnal visszaküldhetők származási rszágukba. A magasabb szintű biztnságt és ellenőrzést igénylők száms büntetés-végrehajtási intézményben lehetnek fgva tartttak. Észak-Írrszágban a menedékkérők börtönökbe kerülnek, mivel nincsenek külön fgva tartási létesítmények. A menedékkérésre sr kerülhet az Egyesült Királyságba való belépés helyszínén, vagy ha az illető már az rszágban tartózkdik, a BIA által működtetett menedékkérelmeket ellenőrző egységnél Crydnban vagy Liverplban. Az illetőt fgva tarthatják kérelme elbírálásának idejére márciusa óta valamennyi új menedékkérelmet egy lyan rendszer kezel, amely azkat egyetlen személyhez utalja, aki a kérelem valamennyi szempntjával fglalkzik, a kezdetektől az ügy végéig. Ez a személy az ügygndnk. 2 Az ügygndnk feladatai az alábbiak: a menedékkérő kihallgatása döntéshzatal a kérelemről; lyan támgatásk kezelése, amelyekre a menedékkérő jgsult; hivatals iratk átadása; a Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökség képviselete, amennyiben a menedékkérő fellebbezést nyújt be; az Egyesült Királyságban történő beilleszkedéssel kapcslats intézkedések vagy a származási rszágba való visszaküldés, akár önkéntesen, akár kényszert alkalmazva. A menedékkérelmek elbírálása több szakaszból áll: 1. Rövid kihallgatás ellenőrzés. Az illetőt menedékkérőként veszik nyilvántartásba, és megkezdődik a menedékkérelem eljárása. A menedékkérőt felkérik, hgy útlevelével vagy úti kmányával igazlja személyaznsságát és államplgárságát, és indklja a kérelmet. Ujjlenymatt vesznek, ftót készítenek és egyéb, fizikai aznsításra szlgáló infrmációt vesznek fel. Néhány alapvető kérdést tesznek fel a kérelemmel kapcslatban. Ha a kérelmező igényli, tlmácst biztsítanak a számára. Az ellenőrzés eredményétől függően és amennyiben a kérelem feldlgzása az Egyesült Királyság feladata, a kérelmezők saját maguk keresnek szállást családjuknál vagy barátaiknál, vagy belépési közpntba kerülnek, vagy pedig fgva tartttak lesznek az egyik elszállítási közpntban. 1 Lásd a 4. mellékletben szereplő listát. 2 Az ügygndnk célja, hgy hat hónapn belül lezárja a kérelmet, a fellebbezést is ideértve. Ez azt jelenti, hgy a személy hat hónapn belül megkezdi az Egyesült Királyságn belül az integrálódást, amennyiben a kérelem sikeres, ha pedig nem az, akkr önkéntesen vagy kényszerintézkedés hatására visszatér hazájába. PEPE v /30 PV\ dc

5 A személyek menedékkérelmük bármelyik szakaszában fgva tartttá válhatnak. 2. A szóban frgó személyek számára a teljes körű kihallgatás az egyedüli esély arra, hgy kifejtsék a BIA-nak, hgy miért félnek visszatérni a származási rszágukba, valamint hgy biznyítékkat vagy a kérelmet alátámasztó iratkat mutassanak be. A kihallgatást követően a bevándrlási hatóságk fgva tarthatják a kérelmezőt, vagy javaslhatják tvábbi fgva tartását, ha véleményük szerint az ügy gyrsan elbírálható, vagy ha szerintük a kérelmező eltűnhet, illetve ideiglenes bebcsátást engedélyezhetnek az Egyesült Királyságba, általában bejelentkezési kötelezettségek mellett, míg az ügyben nem születik határzat. 3. Az ügygndnk arra törekszik, hgy a kérelem benyújtásától számíttt nagyjából 30 napn belül határzatt hzzn. A határzatt a menedékkérelemmel kapcslats kihallgatásra, a benyújttt biznyítékkra és a BIA által a származási rszágról adtt infrmációkra alapzza. 4. Ha az ügygndnk szerint a menedékjg megadása indklatlan, a kérelmező jgsult fellebbezni a Menekültügyi és Bevándrlási Bíróságn, amely független a Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökségtől. A fellebbezés határidőhöz kötött. 5. Amennyiben elutasítják a menedékkérelmet, a kérelmező számára előírhatják, hgy rendszeresen jelentkezzen a BIA-n. Ha az illető ezt az előírt időben elmulasztja, a tvábbiakban fgva tarthatják. Nem felfüggesztő hatályú fellebbezések (NSA) Egyes esetekben, amikr a menedékjg iránti kérelem indklatlan ( egyértelműen megalapzatlan kérelem ) és ha a kérelmező biznys minősített rszágkból érkezik, az illető nem jgsult fellebbezni az Egyesült Királyságban való tartózkdása idején. Az illetőt elszállítják az rszágból, és az Egyesült Királyságn kívülről fellebbezhet. Az ilyen fellebbezés nem felfüggesztő hatályú, az érintett rszágkat pedig az alábbi megnevezéssel illetik: nem felfüggesztő hatályú fellebbezésekkel érintett rszágk. A Fast Track rendszer a menedékkérők egy része esetében alkalmazható: a biztnságs rszág -nak tekintett rszágkból 1 (Pakisztán, India stb.) érkező személyek esetében lyan határzatt hznak, hgy vissza kell térniük rszágukba. A határzat ellen fellebbezhetnek, a fellebbezés aznban nem felfüggesztő hatályú. Így kiutasítják őket, és saját rszágukból fellebbezhetnek. Fgva tartási közpntk Jelenleg az Egyesült Királyságban 10 elszállítási közpnt működik, összesen Lásd a 4. mellékletben szereplő listát. PV\ dc 5/30 PEPE v02-00

6 férőhellyel. A felkeresett fgva tartási közpntkban deprtálás előtt álló személyek tartózkdnak: - lyan személyek, akik nem kaptak menedékjgt, akik esetében az eljárás lezárult, és akik elszállításukra várnak, - lyan személyek, akiknek menedékjg iránti kérelme elbírálás alatt áll, - bevándrlók, akik számára az Egyesült Királyságban való tartózkdás nem engedélyezett - külföldi államplgárságú fgva tartttak. Az Egyesült Királyság számára a priritás jelenleg a külföldi államplgárságú fgva tartttak elszállítása, vagyis azn elítélt bűnelkövetőké, akiket a Belügyminisztérium saját rszágukba kíván deprtálni. Ilyen címen hzzávetőlegesen férőhely áll rendelkezésre, vagyis az összes rendelkezésre álló férőhely csaknem fele. A legtöbb fgva tartási létesítményt magáncégek üzemeltetik. A küldöttség egy részéről aggályk merültek fel arra vnatkzóan, hgy egyértelműbben meg kellene határzni a magáncégek és az állami hatóságk feladatait az elszállítási eljárásban. - Yarl s Wd és Oakingtn: a vállalkzó a GSL UK Ltd - Harmndswrth: UKDS (Egyesült Királyságbeli Fgva Tartási Szlgálat) Új közpntkat is terveznek: egy új közpnt készül Gatwick mellett Brk Huse 450 férőhely (2008) és egy másik új közpnt 2009-ben 350 férőhellyel. A fgva tartás időtartama krlátlan. A Bizttság a befgadási irányelv alkalmazásáról szóló, nvemberi jelentésében 1 emlékeztetett arra, hgy a fgva tartás a mzgásszabadság általáns szabályáhz képest kivételt képez és csak»szükséges esetben«lehet alkalmazni, a kérdéses személynek a helyzet értékelése nélküli, autmatikus fgva tartása ellentétes az irányelvvel. Ellentétes tvábbá az irányelv rendelkezéseivel az is, ha az indklt esetek (pl. közrend védelme) kivételével lyan hsszú időn át tartják fgva a menedékkérőt, hgy ez megakadályzza az irányelvben garantált jgainak gyakrlásában. Veszélyeztetett személyek Mivel fglalkzni kell a veszélyeztetett menedékkérők sajáts igényeivel, a befgadási irányelv 17. cikke szerint a tagállamk kötelesek ezen igényeket aznsítani. A Bizttság a befgadási irányelv végrehajtásáról szóló jelentésében 2 emlékeztet arra, hgy az irányelv 10. cikke értelmében a fgva tarttt gyermekek ktatásra jgsultak. E jelentés 1 A Bizttság jelentése a Tanács és az Európai Parlament részére: a menedékkérők befgadása minimumszabályainak megállapításáról szóló január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról, COM(2007)745 végleges A Bizttság jelentése a Tanács és az Európai Parlament részére: a menedékkérők befgadása minimumszabályainak megállapításáról szóló január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról, COM(2007)745 végleges PEPE v /30 PV\ dc

7 szerint az Egyesült Királyság az egyik lyan tagállam, amely esetében aggályk merültek fel a szóban frgó rendelkezések teljesülésének mértékével kapcslatban. A fgva tartási közpntkban az ktatás a gyakrlatban ugyan biztsíttt, aznban független vizsgálatk szerint a fgva tartási közpntkra vnatkzó ktatási rendelkezések nem megfelelően teljesülnek. Bár a fgva tartási létesítményeken belül vannak tantermek, a jelek szerint nincsenek megfelelő frrásk és eljárásk egy valóban érdemi ktatás biztsítására. 1 Az egyik, külön családi lakóegységekkel rendelkező bevándrlási fgva tartási közpntban nemrégiben végzett ellenőrzés rávilágíttt azn gyermekek eseteire, akik tanulmányi előmenetelét rendkívül kedvezőtlenül érinti fgva tartásuk (Őfelsége börtönügyi főfelügyelője, jelentés a Yarl s Wd-i bevándrlási elszállítási közpntban végzett bejelentett vizsgálatról, február 28. március 4.). 2 Az UNHCR és a nem krmányzati szervezetek bejuthatnak a bevándrlási fgva tartási közpntkba. Őfelsége börtönügyi főfelügyelője Őfelsége börtönügyi főfelügyelője (Anne Owers CBE) vezeti Őfelsége Börtönügyi Felügyelőségét. A főfelügyelő független ellenőrzést végez az angliai és walesi fgva tartási körülményekről, előre bejelentett és be nem jelentett ellenőrzéseket tartva a fgva tartási létesítményekben. Feladatköre a börtönökre, a fiatalkrú bűnelkövetők intézményeire és a bevándrlási szlgálat fgva tartási közpntjaira is kiterjed. Ezenkívül külön tisztséget tölt be Őfelsége skóciai börtönügyi főfelügyelője. A Független Ellenőrző Testületek (IBM) A törvény szerint (az évi bevándrlási és menekültügyi törvény) minden bevándrlási elszállítási közpntban Független Ellenőrző Testület kell létrehzni. Az IMB-ek tagjait lakssági önkéntesek közül nevezik ki, akik erre a pzícióra jelentkeznek. Az IBM tagjai jgsultak arra, hgy az elszállítási közpntkba belépjenek és ellenőrizzék az tt uralkdó körülményeket. A testületek külön feladata annak megállapítása, hgy a bevándrlási elszállítási közpntkban emberséges és igazságs bánásmódt alkalmaznak-e a fgva tartttakkal szemben, valamint erről a miniszter számára jelentést tesznek. Annak érdekében, hgy a testület hatéknyan elláthassa feladatait, a tagk jgsultak valamennyi fgva tarttthz és a közpnt minden részére bejutni, tvábbá a közpnt nyilvántartásáhz hzzáférni. 1 A Bizttság jelentése a Tanács és az Európai Parlament részére: a menedékkérők befgadása minimumszabályainak megállapításáról szóló január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról, COM(2007)745 végleges 2 Az Odysseus hálózat által az Európai Bizttság részére készített nemzeti jelentés a menedékkérők befgadásának feltételeiről szóló irányelvnek az Egyesült Királyságban történő végrehajtásáról PV\ dc 7/30 PEPE v02-00

8 Statisztikák 1 Lin Hmer, a Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökség főigazgatója a Belügyi Bizttságnak nvember 20-án küldött levelében megerősítette, hgy az Ügynökség az említett évben külföldi államplgárságú fgva tarttt deprtálására készül. Lin Hmer a következőképpen nyilatkztt: Végrehajtási csapataink több személyt szállítanak el, mint krábban, és már ebben az évben rel több külföldi államplgárságú fgva tartttat szállítttunk el, mint 2006 egészében. A családtagkat nem számítva, a 2006-ban beérkezett menedékkérelmek száma vlt, 8%-kal kevesebb, mint 2005-ben. Az rszágn belül benyújttt kérelmek aránya (vagyis azké, amelyeket az Egyesült Királyságba már belépett személyek nyújtttak be a belépési pntn kívüli helyen) 85% vlt 2006-ban, szemben a évi 84%-kal és a évi 78%-kal. A legtöbb kérelem eritreai, afgán, iráni, kínai és szmáliai államplgárktól érkezett. A 2006-ban benyújttt kérelmek közül összesen esetben (26%) adták meg a menedékjgt (10%), a humanitárius védelmet (HP) / szabad belépési engedélyt (DL) (9%) vagy engedélyezték a fellebbezést (8%) Az elszállíttt menedékkérők száma (ideértve a támgattt visszatérést, a személyek önkéntes visszatérését az ellenük tett kényszerintézkedéseket követően, valamint azn személyeket, akik igazlhatóan elhagyták az Egyesült Királyságt a bevándrlási hatóságk tájékztatása nélkül) 2006-ban ra emelkedett a családtagkat nem számítva, ami 19%-kal több, mint 2005-ben ban a legtöbb elszállíttt vagy önkéntesen távzó fő kérelmező iraki (1 780), török (1 665), szerb és mntenegrói (1 420), afgán (1 185) és pakisztáni (875) vlt. A családtagkat is ideértve, 2006-ban sikertelen menedékkérőt szállítttak el, 17%-kal többet, mint 2005-ben (15 685). Az elszállíttt családtagkra vnatkzóan csak 2001 áprilisától gyűjtenek adatkat. A bevándrlók és menedékkérők elszállítása Az Egyesült Királyságból elszállíttt vagy önként távzó személyek száma 2006-ban vlt, ami 10%-s növekedést jelent 2005-höz képest (58 215). A 2006-ban elszállítttak vagy önként távzók közül: - 55% azt követően került elszállításra, hgy számukra eleve megtagadták a belépést a belépési pntn, - 36% kényszerintézkedéssel került elszállításra, és - 10% a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) AVR prgramjának keretében távztt. 1 Bevándrlási Hatóság: statisztikák, Egyesült Királyság BELÜGYMINISZTÉRIUM, BEVÁNDORLÁSI HATÓSÁG: STATISZTIKÁK, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, 2006 a Parlament elé benyújttta a belügyminiszter, Őfelsége utasítására, augusztus, 5.. PEPE v /30 PV\ dc

9 A 2006-ban elszállíttt összes személy közül an kértek menedékjgt valamilyen szakaszban fő kérelmezőként. A családtagkat is ideértve, 2006-ban sikertelen menedékkérőt szállítttak el, 17%-kal többet, mint 2005-ben (15 685). Bevándrlással kapcslats fgva tartás szeptember 30-án személyt tartttak fgva az Egyesült Királyságban pusztán a bevándrlási törvény alapján, nem számítva a büntetés-végrehajtási létesítményekben fgva tartttakat. Ezek közül személyt (72%) tartttak nyilván menedékkérőként valamilyen eljárási szakaszban. A bevándrló fgva tartttak többsége (98%) a bevándrlási elszállítási közpntkba került, a fennmaradó 2% pedig rövid távú bevándrlási fgva tartási létesítményekbe. A legtöbb fgva tarttt államplgársága jamaikai (155), nigériai (140), indiai (115) és pakisztáni (110). A fgva tartttak 28%-a kevesebb mint 14 napig vlt fgva tartva, 14% napig, 16% egy két hónapig, és 22% kettő négy hónapig, 3% pedig egy vagy több évig. MEGBESZÉLÉSEK A SZERVEZETEKKEL ÉS A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKKEL A megbeszélésre nvember 21-én Lndnban került sr. A meghívttak lyan szervezetek 1 közül kerültek ki, amelyek rendszeresen felkeresik a fgva tartási közpntkat, vagy tt állandóan jelen vannak. A szervezetek különösen jól szervezett és hatékny módn ismertették mndanivalójukat. A küldöttség tagjai figyelmesen végighallgatták a nem krmányzati szervezetek előadását, természetesen azzal a fenntartással, hgy a küldöttségnek nem állt módjában ellenőrizni krmányzati szervezetek által nyújttt infrmációkat annak érdekében, hgy kizárhassa az egyes ismertetett esetekkel kapcslatban felmerülő esetleges túlzáskat és általánsításkat. Elsősrban öt főbb kérdésben ismertették kifgásaikat: a fgva tartás jellege /a fgva tartás időtartama, a Fast Track eljárás, a jgi tanácsadáshz való hzzáférés, a gyermekekkel való bánásmód és a fgva tartttak egészségügyi állapta. Knkrét eseteket is ismertettek a fgva tartttak biztnságát illetően. Elhangztt egy előadás az észak-írrszági és skóciai helyzetről, valamint ismertették a skót és az észak-ír jgrendszerek eltéréseiből fakadó prblémákat is. A szóban frgó szervezetek elsősrban az alábbi pntkat találták aggasztónak: 1 A megbeszélésen részt vevő szervezetek listáját lásd a 3. mellékletben. PV\ dc 9/30 PEPE v02-00

10 Az elmúlt években radikálisan nőtt a fgva tartásk száma: a fgva tartás szerepe megváltztt. A fgva tartás inkább összefügg a fgva tartttak számára vnatkzó plitikával, mintsem az eseti alapn történő elbírálással (és egyre több az önkényes fgva tartás). Nincsenek kézzel fgható iránymutatásk arra vnatkzóan, hgy ki a fgva tarttt, hl tartják fgva és miért. A valóságban gyakran a férőhelyek száma dönti el, hgy mikr és hl lesz valaki fgva tarttt. A fgva tartási határzatt egyetlen tisztviselő hzza. Nincs autmatikus bírósági felülvizsgálat. A fgva tarttt személyek számára a döntést indklni kellene. Jelenleg egy meglehetősen hmálys, A4-es lapn szereplő listát kapnak, és a bevándrlási tisztviselőnek nem kell biznyítékkkal alátámasztania határzatát. Nincs felső krlátzás a fgva tartást illetően (megemlítettek valakit, aki 2 évig és 8 hónapig vlt fgva tartva az emberek időnként hazamennének, de nincsenek úti kmányaik). Gyermekek fgva tartása Egyre több családt tartanak fgva. Nincs egységes plitika a családk és a gyermekek fgva tartását illetően az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság eltért az ENSZ gyermekjgi egyezményétől 1, és így az lyan gyermekeket, akik nem léphetnek be vagy nem tartózkdhatnak az Egyesült Királyság területén, családjukkal együtt fgva tartási közpntkban helyezik el. A képviselők felhívják az Egyesült Királyságt, hgy vizsgálja felül azzal kapcslats fenntartására vnatkzó álláspntját, hgy nem alkalmazza az ENSZ gyermekjgi egyezménye 37. cikkének c) pntját. Negatív hatás a nyelvre és az általáns magatartásra ágyba vizelés, ürítés éjjelnappal. Száms szülő depressziós tüneteket mutat. A jgi tanácsadáshz való hzzáférés és a Fast Track eljárás prblémái A jgsegély visszaszrítása és az eljárásk meggyrsítása ez elmúlt néhány évben egyre inkább megnehezíti a menekültügyi rendszer kifgáslását, különösen a fgva tartttak részéről. A jgi tanácsadók immár átalánydíjat kapnak a fgva tartttaknak nyújttt jgsegélyért; száms ügyvédi irda visszavnult erről a területről, mert nem engedhetik meg maguknak, hgy itt tevékenykedjenek. Különösen nehéz jgi tanácsadókat találni a fgva tartás ideje alatt, mivel csak kevés közpntban van Internet-hzzáférés, és a közpntk könyvtáraiban szereplő néhány felsrlt cég gyakran teljesen fglalt. Nincs Internet-hzzáférés és telefns kapcslat. 1 A menekültek jgállásáról szóló évi genfi egyezmény, az ENSZ gyermekjgi egyezménye az Egyesült Királyság fenntartással élt: (c) Az Egyesült Királyság fenntartja a jgt, hgy az említett jgszabályt alkalmazza az Egyesült Királyság törvényei szerint az Egyesült Királyság területére való belépésre és tt tartózkdásra nem jgsult személyek Egyesült Királyság területére történő belépésére, tt tartózkdására és nnan való távzására, tvábbá az államplgárság megszerzésére és megtartására, az általa adtt esetben szükségesnek ítélt módn. PEPE v /30 PV\ dc

11 Az ügyvéddel való kapcslatfelvételt megnehezítő tényező tvábbá az is, hgy a hatóságk minimális arányt írtak elő a fellebbezések sikerét illetően, ezért az ügyvédek inkább nem vállalják a bnylultabb eseteket, hgy megőrizhessék a jó sikerarányt. A Fast Track rendszer keretében gyakran ejtik a Harmndswrth-ben (férfiak) és Yarl s Wd-ban (nők) fgva tartttak ügyét, akikhez ugyan kirendeltek jgi képviselőt, aznban ezeknek nincs elég idejük arra, hgy megismerjék az ügyfelet. A nem felfüggesztő hatályú fellebbezési eljárásk szereplői (akik csak származási rszágukból fellebbezhetnek kérelmük elutasítása ellen) kezdetben a helyszínen kapnak jgi segítséget. A Fast Track eljárás túl gyrs ahhz, hgy megbízható határzatk születhessenek: 1. nap: menedékkérés, 3. nap: elutasítási határzat, 9 napn belül be kell nyújtani a fellebbezést. Az ügyvédeknek nincs idejük arra, hgy a közpntkba utazzanak. Prblémát jelent, hgy a fgva tartttakat egyik közpntból a másikba szállítják, így a jgi képviselet flytnssága megszakad. Nincs megfelelő bírósági felülvizsgálat a fgva tartási határzatkat illetően. A bevándrlási bírókat nem tekintik igazi bíróknak az Egyesült Királyságban, nem vezetnek megfelelő nyilvántartást a bevándrlási ügyekben flytattt bírósági eljáráskról. Prblémák merülnek fel az óvadékkal kapcslats meghallgatásk új videkapcslatát illetően: annak érdekében, hgy ne kelljen a fgva tarttt ügyfélhez utazni, videkapcslat útján is meg lehet jelenni a meghallgatásn. Csakhgy a fgva tartttakkal a meghallgatás előtt tarttt 10 perces videknferencia egyáltalán nem elégséges az ügyfél hatékny képviseletéhez. Egészségügy A mentális egészségügyi ellátás és az általáns egészségügyi ellátás kmly aggdalmat jelent a nem krmányzati szervezetek számára. A büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi ellátórendszereitől eltérően az elszállítási fgva tartási közpntk rvsi közpntjaira nem terjed ki a Nemzeti Egészségügyi Szlgálat (NHS) ellenőrzési jga. A krlátlan ideig tartó fgva tartás kilátása elkeserítheti az embereket, és idővel ez mentális egészségükre is kihathat. Több közpntban is vannak lyank, akiket több mint egy éve tartanak fgva. A fgva tartás srán bekövetkezett, önmagukn elkövetett testi sértések mértéke is aggdalmra ad kt: 2006 áprilisa és 2007 januárja között több mint 1600 fgva tarttt esetében merült fel az önmagukn elkövetett testi sértés kckázata óta 10 öngyilksságt követtek el, ebből 5 Harmndswrth-ben történt. A közpntk rvsi szlgálatait kiszervezik, és azkat magánklinikák működtetik. Ebből adódóan az rvsi elszámltathatóság zavars és hiánys. A nyilvántartás elégtelen. Lefaragnak a költségekből, az alkalmazttak alacsnyan képzettek és készségeik is elégtelenek. A fgva tartttak bánásmódjuk miatti elkeseredésüknek és haragjuknak kizárólag ismétlődő éhségsztrájkk és zavargásk útján tudnak hangt adni; kétségbeesetten szeretnék a külvilág figyelmét helyzetükre felhívni Az állítólags kínzáskat és a mentális egészségügyi kérdésekkel kapcslats gyanúkat nem vizsgálják ki megfelelően. Az elszállítási kísérletek srán szerzett sérüléseket nem dkumentálják vagy vizsgálják ki megfelelően az illetékes hatóságk. PV\ dc 11/30 PEPE v02-00

12 Tvábbi egészségügyi prbléma a megfelelő maláriás megelőző kezelés hiánya az lyan rszágkba visszatérő, veszélyeztetett fgva tartttak különösen várandós nők esetében, ahl a maláriás fertőzés kckázata magas. A veszélyeztetett csprtkkal kapcslats aggályk A családk, gyermekek és várandós nők, a kínzásk áldzatai és a mentális egészségügyi prblémákban vagy súlys testi betegségekben szenvedők fgva tartása valamennyi látgatócsprt, a fgva tartási alcsprtk és az AVID számára is aggdalmra adtt kt. A fgva tartás gyermekekre gyakrlt hatása különösen kárs lehet. A pelenkákkal és tisztálkdási cikkekkel való ellátás igen szűkös, a várandós nők pedig az elégtelen táplálkzás miatt panaszkdnak, valamint azért, mert sajáts igényeikhez nem kapnak külön segítséget. Az ktatás nem kötelező, így a gyermekeket semmi sem mtiválja a cselekvésre, ami mentális egészségüket is kársítja. Egyéb kérdések: A személyeket több kból is ide-da szállítják a fgva tartási létesítmények között. Ennek eredményeként skan nem tudnak eljutni a jgi képviselőhöz a távlság miatt, illetve elmulasztják az rvsi knzultáció időpntját. Egyes esetekben új jgi képviselőt kell találni, ami megszakítja az eljárást. A családkkal való kapcslattartás is megszakad. A fgva tartási létesítmények közötti átszállításk az rvsi ellátás flytnsságát is veszélyeztetik. A fgva tartttaknak az rszág fgva tartási közpntjai között történő gyakri szállítása a fgva tartttak esetében pszichés biznytalanságt eredményez végén új panasztételi eljárást vezettek be annak érdekében, hgy az érintett személyek bizalmas körülmények között tehessenek panaszt. Legtöbben aznban tvábbra is aggódnak amiatt, hgy az általuk tett panasz esetlegesen kedvezőtlenül beflyáslja majd ügyüket, ezért vnakdnak a panasztételtől. Az észak-írrszági helyzet Észak-Írrszágban nem létezik külön fgva tartási létesítmény. Az illegális bevándrlók/elutasíttt menedékkérők krábban börtönbe kerültek, mst a rendőrállmáskn őrzik őket, míg át nem szállítják őket az Egyesült Királyságba. Nincs rendőrségi képzés e téren. Prblémás a jgi képviselet. Megfelelő felügyeletre lenne szükség a BIA részéről (Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökség). A KÖZPONTOKBAN TETT LÁTOGATÁSOK A küldöttség felkereste a fgva tartási létesítményeket, és megvizsgálta azkat a PEPE v /30 PV\ dc

13 körülményeket, amelyek között a bevándrlók és a menedékkérők élnek, tvábbá beszélgettek a lakókkal. Aznban helyhiány miatt nem tudtt az egész küldöttség bejutni a fgva tartttak őrzésére szlgáló épületrészekbe. Mivel a képviselőket asszisztenseik, a képviselőcsprtk és a LIBE titkárságának személyzete is elkísérték, két külön csprtra kellett taglódniuk: az egyiket Rure asszny, a másikat Demetriu úr vezette. Bevándrlási elszállítási közpnt, Yarl's Wd Bevezetés Yarl s Wd céliránysan épült bevándrlási elszállítási közpnt. Az egyik blkk 2001 nvemberében nyílt meg, de 2002 februárjában egy zavargást és tűzesetet követően bezárt. A sérült blkkt lebnttták. Az átfgó újjáépítést követően egy másdik blkkt nyitttak meg 2003 szeptemberében, eredetileg 60 férőhellyel. A kapacitást 2004 augusztusában 120-ra bővítették, 2006-ra pedig 405 férőhelyes működési kapacitást értek el. Újbóli megnyitása óta a szóban frgó létesítmény a nők és a családk fő elszállítási közpntja. 1 Őfelsége börtönügyi főfelügyelője 2006-ban bejelentés nélküli ellenőrzést tarttt. A kiadtt jelentés szerint: - némi haladás történt: jóléti tisztviselőt neveztek ki a fgva tartttak gyakrlati prblémáinak kezelésére; étkeztetés - javult a skféleség kezelése - a személyzet és a fgva tartttak visznya összességében tvábbra is kedvező - némi fejlődés történt az egészségügyi ellátásban és az ktatásban, habár mindkét területen sk még a tennivaló. A jelentés szerint - kmly aggályk merülnek fel a közpntban a biztnság egyes szempntjait illetően; - a fgva tartttak nehezen jutnak naprakész és pnts infrmációkhz ügyükkel kapcslatban; - az elszállításkra még mindig megfelelő figyelmeztetés vagy tervezés nélkül kerül sr; - az öngyilksságk és az önmagukn elkövetett testi sértések kezelésére vnatkzóan a személyzet még mindig nem kaptt megfelelő iránymutatást, és nincs kckázatbecslés a szbabesztásk vnatkzásában. A legfntsabb aggály: a gyermekek fgva tartása. Yarl s Wd-ban 32 gyermek élt a vizsgálat idején, és közülük heten több mint 28 napja vltak tt. Tvábbra sem vlt biznyíték arra, hgy a gyermekek jólétét megfelelően figyelembe vették az eredeti és a meghsszabbíttt fgva tartásra vnatkzó határzatk meghzatalakr. Strukturált meghallgatásra került sr 13 lyan fgva tarttt gyermekkel, akinek a közpntban való átlags tartózkdása 23 nap vlt (az érkezés napjától számítva akár 112 nap is lehetett). A jelentés szerint a meghallgatásk élénken szemléltetik a gyermekek jólétére a hirtelen letartóztatás és fgva tartás által gyakrlt hatást, valamint a saját maguk és szüleik miatti félelmek és aggdalmak mértékét. A LIBE küldöttségének látgatása 1 Őfelsége börtönügyi főfelügyelőjének jelentése a Yarl s Wd-i bevándrlási elszállítási közpntban végzett, be nem jelentett rövid ellenőrzésről, február PV\ dc 13/30 PEPE v02-00

14 A küldöttek látgatására nvember 21-én, szerdán került sr. A közpntról a következők tartttak előadást: Brian Pllett, a Fgva Tartási Szlgálatk (Detentin Services) igazgatója, Sarah Edwards, a közpnt BIA-igazgatója, Victria Jnes, a SERCO vállalkzás igazgatója. A következő tájékztatást adták: Amennyiben egy személy az Egyesült Királyságba való belépési pntra anélkül érkezik, hgy az Egyesült Királyságba történő belépésre jgsult lenne, a Grup 4 Securicr a közpntba viszi. Más személyeket tthnukban tartanak fgva, és nekik jelentkezniük kell a hatóságknál. A közpntban a látgatás idején 321 fgva tarttt vlt, 64 családtag, ideértve 33 gyermeket. A lakók összetétele: 75% nő, 25% család. A felnőtt női fgva tartttakat elkülönítették a családktól, gyermekvédelmi kkból. Minden család saját szbával rendelkezett vagy akár többel is, ha ez nagybb családknál szükséges vlt. Az egyedülálló nők számára fenntarttt szbákban szbánként 2 fgva tarttt vlt. Az átlags tartózkdás 14 nap. A látgatás idején a leghsszabb ideje egy anya és egy gyermek tartózkdtt tt: 89 napja. A közpnt vezetése Yarl s Wd-ban igyekezett gndskdni a gyermekek ktatásáról, ahl a gyermekeknek isklába járnak. A gyermekek nem a nemzeti tanterv szerint tanulnak a közpnt isklájában, mivel ez igen nehéz vlna. A szülő eldöntheti, hgy a gyermek járjn-e isklába, de a legtöbb gyermek jár. Vlt hzzáférés ktatási létesítményekhez és könyvtárhz. A közpnt egyedi prblémáit illetően nem merült fel sk gnd a prblémás magatartással. Ugyanakkr az egyik prbléma a fgva tartttak szrngása, egy másik pedig, hgy nem könnyű az embereket elszállítani és feljuttatni a repülőgépre. Az embereket ösztönzik az önkéntes távzásra. Az elszállítást illetően a fgva tartttakat legalább 72 órával előbb figyelmeztetik. A fgva tartttat tájékztatják arról, hgy melyik rszágba küldik vissza (származási rszág, amelynek államplgára). A nehezebb elszállításk esetében a repülőgépen egy kísérő is utazik a fgva tartttal a származási rszágba. Amennyiben a személyek erős ellenállást tanúsítanak, használhatók a fizikai ellenőrzésre szlgáló eszközök bilincsek, lábbilincsek, jóllehet ehhez egy magasabb rangú tisztviselő telefns engedélye szükséges. Ha a fgva tarttt ismert bajkeverő, az elszállítást videón rögzítik. Független Ellenőrzési Testületek (IMB-ek) vannak jelen minden közpntban a helyzet ellenőrzésére. Jelenleg Heathrw-n is van egy IMB az elszállításk ellenőrzésére. Milyen képzésben részesülnek a fgva tartási tisztek? 8 hetes kiképzést kapnak, ideértve az egészséget, a biztnságsságt, az ellenőrzést és a krlátzó intézkedéseket (PCC fizikai ellátási ellenőrzés felnőttek és gyermekek esetében), a PEPE v /30 PV\ dc

15 biztnságt, az interpersznális készségeket, a gyermekvédelmet, a skféleséget, a kulturális ügyeket, a fajt és a vallást (2,5 nap). A képzés része az ún. shadwing és a mentring, az öngyilksság megelőzése és az ezzel kapcslats tudatsság is. Miként történik a fgva tartttak felvétele? A fgva tartttak a nap bármely órájában érkezhetnek. 2 órán belül megvizsgálják őket az egészségügyi szlgálatn, és megkérdezik, vannak-e prblémáik. A felvétel anglul történik, aznban a személyzet vagy más fgva tartttak segítenek tlmácslni. Jelenleg új módkn próbálják megldani a felvételt, például sknyelvű DVD-ket alkalmazva. Miért szállítják át a fgva tartttakat egyik közpntból a másikba? Viselkedési prblémák miatt, fenyegetés miatt, a repülőtér közelsége miatt. Yarl s Wd-ból nem kerül sr túl sk átszállításra (mivel ez az egyetlen közpnt nők és családk számára). Más közpntk esetében a férfiakat kevés férőhely miatt különösen Lndn környékén gyakran szállítják át egy Lndnn kívüli létesítménybe, amennyiben úgy tűnik, hgy ügyük várhatóan skáig húzódik majd. Internet-hzzáférés még nincs, de remélik, hgy rövidesen lesz a közpntban. Jelenleg vizsgálják a közpntban a fizetett munka felajánlásának lehetőségét sk az unalmból fakadó prbléma. Mentális egészségügyi ellátás a közpntban nyilvántartásba vett, mentális egészségügyre szaksdtt áplónők dlgznak a közpntban. Van egy bejáró pszichiáter és 2 teljes munkaidős pszichlógus is. A személyzetet kiképzik, hgy érzékenyen reagáljanak a megfélemlítéses esetekre, és vannak stratégiák az ilyen esetek kezelésére. A közpnt igazgatója negyedévenként találkzik a nem krmányzati szervezetekkel. Felmerültek biznys prblémák a törvényszéki rvsi szlgálattal, ezért megbeszélést tartttak a kérdés megvitatására. Mst már knstruktívabb kapcslatban állnak a pzitív hzzáállást tanúsítókkal. Kapcslat állt fenn a közpnt és a helyi önkrmányzat gyermekellátási szlgálata, valamint a Children s Champin a helyhatóság gyermekek helyzetének fejlesztéséért felelős munkatársa között. A küldötteket két 6 6 fős csprtra bntva körbevitték a közpnt létesítményeiben, ideértve egy lakóegységet, egy családk számára kialakíttt egységet, a közpntsíttt rendszereket és az ktatási létesítményeket is. Megvizsgálták a fgva tartttak rendelkezésére álló létesítményeket: egy könyvtárat, egy kézműves szbát és az étkezőket. A dkumentumk láthatólag sk nyelven rendelkezésre állnak. Bevándrlási befgadóközpnt, Oakingtn Bevezetés A közpnt 2000 óta működik. A 300 férőhelyes közpntban családk, egyedülálló férfiak és egyedülálló nők kapnak szállást. PV\ dc 15/30 PEPE v02-00

16 Az akingtni befgadóközpnt vlt az Egyesült Királyságban az első Fast Track befgadóközpnt. Eredetileg maximum 10 naps tartózkdásra tervezték. A célppuláció 2006 májusától többé nem kizárólag a fgva tarttt Fast Track eseteket fglalta magában, hanem a napnta érkező migránsknak immár jelentős részét tették ki a DEPMU 1 (Fgva Tartttakat Kísérők Irányítási Egysége) bevándrlói is. A DEPMUbevándrlók esetében a tartózkdás hssza váltzó; egyesek több mint 9 hónapig maradnak. A női fgva tartttak többé nem ide kerülnek, és Oakingtnban ma már csak egyedülálló férfiak tartózkdnak óta felmerült, hgy a közpntt bezárják, a nem krmányzati szervezetek pedig azt állíttták, hgy az érintettek nem tanúsítttak kellő hajlandóságt arra, hgy beruházáskat hajtsanak végre a létesítmények és szlgáltatásk tekintetében. Azóta rövidebb meghsszabbításkra került sr. A létesítmény jelenlegi bérleti jg 2010 júniusában jár le, jóllehet azt akár rövid időn belül is bezárhatják. Ez a biznytalan helyzet a személyzetet is érinti. A szerződéseket gyakran rövid távra kötik (legfeljebb 11 hónapra), és nem könnyű a különféle igényeknek megfelelő munkatársakat keresni a közpnt elhelyezkedése miatt. Jelenleg csak férfiakat tartanak fgva a közpntban, és hzzávetőlegesen 40%-uk külföldi államplgárságú fgva tarttt (lyan más rszágbeli személyek, akik letöltötték a fgva tartásukra kiszabtt időt, és hamarsan visszaküldik őket saját rszágukba) (2007. nvember 8-i helyzet). Aktuális tények: Kapacitás: 352 férőhely, egyedülálló férfiak Szállástípus: hálóterem (a 19., 20., 26. és 30. blkkban 12 fős szbák, a 39. blkkban 8 fős szbák) A fgva tartttak átlags napi száma 2007 któberében: 336 A külföldi államplgárságú fgva tartttak száma nvember 8-án: 129 (a közpnt lakóinak 39,4%-a) Fenntartó: GSL UK Ltd (krábban Grup 4) 2000 óta Egészségügyi ellátás: Primecare Törvényszéki Orvstani Szlgálat (PFMS) 2000 óta Önkéntes helyszíni ágazati ügynökségek: Menekülttanács (RC) és Bevándrlási Tanácsadói Szlgálat (IAS) 2000 óta (a Menekültügyi Jgi Közpnt 2000 és 2006 szeptembere között) Őfelsége börtönügyi főfelügyelőjének utlsó jelentése szerint a helyzet láthatólag jbb, mint más közpntkban; a fgva tartttak szerint Oakingtn összességében biztnságs környezetet biztsít. Ugyanakkr a jelentésben aggálykat is megfgalmaznak, különösen a fgva tartttak elindítási egységének (DDU) alkalmazásával és a fgva tarttt gyermekek jólétével kapcslatban. A látgatás idején gyermekek nem tartttak fgva. Őfelsége börtönügyi főfelügyelőjének az öngyilksság és az önmagukn elkövetett testi sértések megelőzésére irányuló legtöbb ajánlása nem teljesült, és a fenyegetések elleni eljárásk a jelentés szerint elégtelenek vltak. 1 Ideértve a menekültügyi eljárás különböző szakaszaiban az ügyfeleket; a menedékkérelmet még nem tett ügyfeleket, a függőben lévő kérelemmel érintett ügyfeleket, a menekültügyi eljárás lezárása előtti szakaszban lévő ügyfeleket vagy a bevándrlási fgva tartttakat. E csprtba tartznak a külföldi államplgárságú fgva tartttak és a harmadik rszágk egységeinek az ügyei. PEPE v /30 PV\ dc

17 A LIBE küldöttségének látgatása A közpntba tett látgatásra nvember 22-én, csütörtökön került sr. A küldöttek a következőkkel találkztak: Alan Kittle, igazgatóhelyettes, Fgva Tartási Szlgálatk, Susan Ward, a Határőrizeti és Bevándrlási Ügynökség igazgatója, David Dunfrd, igazgatóhelyettes, Detained Fast Track, Clin Hdgkins, a GSL Közpnt igazgatója, Penny Lambert, elnök, Független Ellenőrző Testület. A küldöttek rendelkezésére bcsáttt infrmációk: A közpnt krábbi légierős barakkkból áll, és eredetileg csak a Fast Track flyamat keretében fgva tarttt menedékkérők kerültek ide. A lakók idővel kicserélődtek. A látgatás idején az alacsny kckázati szintet jelentő, krábbi külföldi államplgárságú fgva tartttak is ide kerültek (irathamisítás, betörés). A Menekülttanács (Refugee Cuncil) elnevezésű nem krmányzati szervezet helyszíni irdával rendelkezik a jgi képviselők a közpntban flyamatsan jelen vannak annak érdekében, hgy ismertessék a fgva tartttakkal a Fast Track eljárást és a külföldről történő fellebbezés lehetőségét. (Más közpntk esetében az ilyen jgi tanácsadók nem tartózkdnak a közpntban, hanem kívülről érkeznek). Mindaználtal a jgi tanácsadást a Fast Track fgva tartttak számára finanszírzzák, a Menekülttanács szlgálataihz közvetlen hzzáféréssel nem rendelkezők számára aznban nem. A Fast Track flyamatban nem részt vevő más személyek esetében hiányzhatnak a tanácsadási lehetőségek. A Bevándrlási Tanácsadási Szlgálat (Immigratin Advisry Service) lyan rszágs jótéknysági szlgálat, amely jgi tanácsadást és képviseletet kínál elsősrban Fast Track esetekben. Biznys mértékben nem Fast Track esetekben is nyújtanak finanszírzást, hgy segítséget adjanak az új jelentkezések és fellebbezések benyújtása terén. Igen jó a kapcslat a személyzet és a fgva tartttak között, nha a közpntban végzett krábbi vizsgálatk srán aggdalmak fgalmazódtak meg. Az IMB felelős miniszter által kinevezett képviselője is a helyszínen vlt, a BIA-tól és a vállalkzótól függetlenül, aki éves jelentést készít a közpnt általáns működéséről. Az IMB képviselője a jelek szerint rendkívül elégedetlen vlt a közpnt fizikai állaptával. A küldöttek felkeresték a közpnt azn épületrészeit, ahl a fgva tartttakat őrizték. Mivel krlátzzák a beengedhető személyek számát, a küldöttség egy részének a knferenciateremben kellett maradnia. Egy meglehetősen kicsi látgatószba is vlt, ahl nem sk magánéletre nyílt lehetőség. Emellett kialakítttak egy nagy udvart és egy többféle vallás gyakrlását lehetővé tevő termet is. Nem vlt Internet-hzzáférés, aznban infrmatikai képzésre vlt lehetőség. Szállásblkkk: hálótermekkel elláttt létesítmények, amelyekben a fgva tartttak számára nincs sk lehetőség a magánéletre, és a nyugtalan alvás esetlegesen tvább szítja a feszültséget. Napközben e területekhez szabad hzzáférés biztsíttt. A közpntban elkülönítésre szlgáló cellák is vannak, amelyekben rsszabb állaptk uralkdtak, mint a közpnt többi részén, és a személyek igen kiszlgáltattt helyzetbe PV\ dc 17/30 PEPE v02-00

18 kerülnek. A fgva tartttak körében kmly aggdalmra ad kt, hgy a közpnt külső területének őrzését kutyákkal ldják meg. Mivel aznban sk szökésre került sr, mindez szükségessé tette a srmpók felszerelését és az éjszakai kutyás őrjárat bevezetését. A Menekülttanács és az IMB képviselői beszélgettek a küldöttség néhány tagjával, míg a BIA képviselője és a közpnt igazgatója éppen nem ért rá. Nyíltabban beszéltek így, mint másk jelenlétében, és a következő aggdalmaknak adtak hangt: A panasztételi eljárás srán nincs független ellenőrzés. (A panaszkkal gyakrlatilag a BIA és a magánvállalkzó fglalkzik, és ezeket igen gyakran nem vizsgálják ki.) Nincs tlmácslás (a telefns szlgáltatás igen drága 12). Nincs jgi képviselet különösen nem Fast Track ügyekben. Gyakri a fgva tartttak átszállítása egyik közpntból a másikba, miközben nem veszik figyelembe a meglévő jgi vagy rvsi knzultációs időpntkat. A döntéshzatali flyamat, amelynek keretében eldöntik, hgy kit tartanak fgva, önkényesnek tűnik gyakrta a rendelkezésre álló férőhelyeken alapul. Számadatk/statisztika: a tartózkdás hsszára vnatkzó statisztikát kivették a statisztikai nyilvántartásból! Gyakran nincs tlmácslás a meghallgatáskn (a nem felfüggesztő hatályú eljáráskban), és nincs tlmácslás rvsi vizsgálatkn sem. Nem áll rendelkezésre statisztika az életkri viták tekintetében. A nem krmányzati szervezetek statisztikákat vezettek: 2005-ben 241 eset, 60%-ról kiderült, hgy kiskrú ma már több az előzetes szűrés. Az életkri viták tvábbra is jellemzőek ebben a közpntban. Bevándrlási elszállítási közpnt, Harmndswrth Bevezetés Harmndswrth 2001 szeptemberében nyittt meg. Ez vlt a legnagybb bevándrlási elszállítási közpnt mintegy 500 lakóval. Havnta en frdultak meg a közpnt recepcióján, a nappal és az éjszaka bármely órájában. A legtöbben csak rövid időt töltöttek itt, bár néhányan hónapkat vagy akár éveket. 1 Az utóbbi években a közpntban kmly zavargáskra került sr, és egy nyilvánvalóan önkezűségnek tulajdnítható haláleset is bekövetkezett. A közpnt 2004 közepén bezárt, majd 2004 któberében újból megnyittt. Két épületszárnyat véglegesen lezártak. Ezeket a tervek szerint lebntják, és helyükre zendülésbizts szárnyak kerülnek, a B. kategóriás (magas biztnsági szintű) börtönökhöz hasnlóan. Tervezett megnyitásuk 2009-re várható. Az eredetileg családkat, egyedülálló férfiakat és nőket egyaránt fgadó Harmndswrth-ben ma már csak egyedülálló felnőtt férfiak laknak. A szárnyak egy részének lezárása miatt a férőhelyek száma jelenleg Őfelsége börtönügyi főfelügyelőjének jelentése a harmndswrth-i bevándrlási elszállítási közpntban végzett be nem jelentett vizsgálatról, július PEPE v /30 PV\ dc

19 A közpntt megbízás keretében a Sdexh leányvállalata, a Kalyx működteti (krábban az Egyesült Királyság Fgva Tartási Szlgálatai). A szerződés hzzávetőlegesen 2003-ban lépett hatályba. Anne Owers, börtönügyi főfelügyelő 2006 végén jelentést készített a szóban frgó közpntról; leírása szerint a Harmndswrth-ről készített jelentés a leginkább elégtelen azk közül, amelyeket valaha bevándrlási elszállítási közpntról közzétettek. A felügyelők abban az időben kmly prblémákat tártak fel: a közpnt nem működött megfelelően a felügyelők által elvégzett, egészséges fgva tartási környezetre vnatkzó tesztek egyikének szempntjából sem. A felügyelők megállapítása szerint a fgva tartttak több mint 60%-a állíttta azt, hgy nem érzi magát biztnságban; 44%-uk állíttta, hgy a személyzet bántalmazza; a fgva tartttak egyes tiszteket az agresszív, megfélemlítő, nem segítőkész jelzőkkel illettek. A nem krmányzati szervezetek szerint az új vezetőség 2006 nyarán drasztikusan eltérő megközelítést alkalmaztt, és jelentős előrelépést ért el a zavargásk ellenére. A szervezeti kultúra fejlesztéséhez még tvábbi lépésekre van szükség, de a biztnságra helyezett, túlztt mértékű hangsúly ma már kisebb. Az rvsi létesítmények kmlyabbak a legtöbb fgva tartási intézményben találhatóknál, és az egészségügyi prblémákkal küzdő fgva tartttakat gyakran viszik Harmndswrth-be. Ugyanakkr a helyszínen nincs pszichlógus vagy pszichiáter. Nemrégiben létrehztak egy hatfős, jelentős erőfrráskkal rendelkező jóléti csprtt. Egyértelműen megvan az akarat a fgva tartttak igényeinek teljesítésére, ugyanakkr a legégetőbb jóléti prblémák (pl. jgi tanácsadáshz való hzzáférés a Fast Track fellebbezések benyújtására, vagyn visszaszerzése) megldása nem tartzik a jóléti csapat hatáskörébe. 259 ágy 2 épületszárnyban 154 Fast Track ügy flyamatban Rendkívül jó egészségügyi közpnt az éhségsztrájklókat gyakrta ideküldik. IMB kapcslattartási prblémák a bevándrlási személyzet és a fgva tartttak között. A legtöbb beszélgetés azzal kapcslats, hgy miért vannak a közpntban, miért nem tehetnek le óvadékt, meddig maradnak tt. Az IMB nemrégiben 1 hetes intenzív megfigyelést végzett előrelépés történt a legutóbbi, évi elmarasztaló jelentés óta (Őfelsége börtönügyi felügyelete). A LIBE küldöttség látgatása A látgatásra nvember 23-án, pénteken került sr. A küldöttség 45 percet töltött el a biztnsági ellenőrzéssel. Egyedül itt alkalmaztak ilyen szigrú ellenőrzést a felkeresett közpntk közül. A küldöttek először Sandra Parnell-lel, a BIA harmndswrth-i igazgatójával találkztak. Alan Hllett áttekintést adtt Harmndswrth-ről és a fgva tartási létesítményről. A küldöttség tvábbá az IMB tagjaival is találkztt. PV\ dc 19/30 PEPE v02-00

20 A küldöttek egy része körbejárhatta a közpnt létesítményeit, ideértve egy lakóegységet és az ktatási és sprtközpntt is. A küldöttek fennmaradó része, akik nem keresték fel a közpnt létesítményeit, a knferenciateremben maradtak. Röviden beszélgettek a fgva tartttakkal. Néhányan Dublin II. esetek lyan személyek, akik egy másik EU-tagállamn keresztül érkeztek az Egyesült Királyságba, és akiket az említett rszágba küldenek vissza. Az egyik személy Libériából érkezett, és elmndása szerint már 6 hónapja tartózkdtt a közpntban. Egy másik, vietnami személy krábban börtönben vlt, és már 3 hónapja tartózkdtt a közpntban. Egy tvábbi lakó Jamaicából érkezett, 10 hónapja vlt a közpntban, és a bírósági felülvizsgálat eredményére várt. Másk Srí Lankáról, Azerbajdzsánból, Pakisztánból és Irakból érkeztek. A fgva tartttak kifgáslták a fgva tartás időtartamát, valamint annak tényét, hgy nem kaptak megfelelő tájékztatást arról, ami velük a tvábbiakban történik majd. A közpnt tiszta, és megfelelő erőfrráskkal rendelkezik. A szakrvsi ellátást igénylő bevándrlókat helyi kórházakba szállítják. TALÁLKOZÁS A BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ MINISZTERREL, MEG HILLIER KÉPVISELŐVEL A miniszterrel flytattt megbeszélésre nvember 23-án került sr, és az hzzávetőlegesen egy órát vett igénybe. A miniszter türelmesen fgadta a kérdéseket, és válaszlt azkra: Egy küldött kérdésére, amely a fgva tartás maximális időtartamának hiányára és a rendkívül hsszú fgva tartási időre vnatkztt amelyekről néhány esetben a nem krmányzati szervezetek számltak be, a miniszter válaszul elmndta, hgy egyes személyek nem hajlandók önként távzni, és az ilyen személyek fgva tartásával a nemzeti hatóságk tudmást szereznek arról, hgy kik az illegális bevándrlók. A személyaznsító irat, útlevél vagy személyi igazlvány nélküli migránskkal kapcslatban a miniszter hangsúlyzta, hgy a nemzeti hatóságk arra ösztönzik az iratk nélküli személyeket, hgy vegyék fel a kapcslatt követségükkel, és működjenek együtt a flyamat meggyrsítása érdekében. A megbeszélés emellett a vezetőség által a menedékkérők és fellebbezők kérelmeit illetően hztt határzatkra összpntsíttt. A miniszter azt választtta, hgy az Igazságügyi Minisztérium az illetékes szerv, valamint hgy teljes körű bírósági eljárásra kerül sr, amelyen a kérelmeket bevándrlási kérdésekre szaksdtt bírók vizsgálják. A képviselők kérték, hgy nyújtsanak részletesebb tájékztatást a fgva tartási közpntkban elhelyezett gyermekek fgva tartási körülményeiről, különös tekintettel Yarl's Wd-ra. Felvetették tvábbá a közpntban a migránskkal és menedékkérőkkel együtt fgva tarttt, krábbi bűnelkövetők kérdését, az egészségügyi helyzetet, a mentális egészség kérdését, valamint az Internet-hzzáférést is. A miniszter felhívta a figyelmet arra a tényre, hgy a PEPE v /30 PV\ dc

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság KÜLDÖTTSÉGI JELENTÉS TERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság KÜLDÖTTSÉGI JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Államplgári Jgi, Bel- és Igazságügyi Bizttság LIBE_PV KÜLDÖTTSÉGI JELENTÉS TERVEZETE Európai Parlament Az Államplgári Jgi, Bel- és Igazságügyi Bizttság egyesült királyságbeli

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a laoszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament,

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a laoszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament, P7_TA(2009)0104 Lasz és a Vietnam Az Európai Parlament 2009. nvember 26-i állásfglalása a laszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament, tekintettel az ASEAN 2009. któber 23. és 25. között tarttt

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET?

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? Kiinduló pnt A gyakrlat azt mutatja, hgy ma már bármely iparágban, bármely

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében. ÁLLÁSHIRDETÉS AZ EURÓPAI HALÁSZATI ELLENŐRZŐ HIVATAL EFCA AZ EURÓPAI UNIÓ 2005-BEN LÉTREHOZOTT ÜGYNÖKSÉGE, AMELYNEK CÉLJA A TAGÁLLAMOK ÁLTAL FOLYTATOTT HALÁSZATI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

2012. évi szakmai beszámoló

2012. évi szakmai beszámoló 1122 Budapest, Magyar jakbinusk tere 7.. évi szakmai beszámló Budapest, 2013. március 4. dr. Margitfalvi József elnök Ez a beszámló 5+1 (címlap) ldalt tartalmaz, és együtt értelmezendő a. éves közhasznúsági

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS XXIV. Bálványsi Nyári Szabadegyetem és Diáktábr 2013. július 27. szmbat 14.00 óra I. 20 éves az NKA prgramsrzat ismertetése A

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK Vízummentes beutazás (hat hónapn belül 90 napt meg nem haladó időtartamra) Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében (pzitív

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012.

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012. 202//3 7 :8 FAX +36 7950476 KIM PARL.TITK. Q 0 Hivatal a MIISZTERELÖKSÉ riys ár;t: k I Érkezett : 202 P, ' W 3. Baracskai József képviselő úr részére Magyar Országgy űlés DR. SEMJÉ ZSOLT miniszterelnök-helyettes

Részletesebben