Az Európai Parlament november 26-i állásfoglalása a laoszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a laoszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament,"

Átírás

1 P7_TA(2009)0104 Lasz és a Vietnam Az Európai Parlament nvember 26-i állásfglalása a laszi és a vietnami helyzetről Az Európai Parlament, tekintettel az ASEAN któber 23. és 25. között tarttt 15. csúcstalálkzójára, tekintettel arra, hgy któber 23-án megalakult az ASEAN Emberi Jgi Krmányközi Bizttsága, tekintettel az EU emberi jgkról szóló, 2008-as éves jelentésére, tekintettel az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapdásról szóló, flyamatban lévő tárgyaláskra, valamint az évente kétszer, az EU és Vietnam krmánya részvételével tarttt EU Vietnam emberi jgi párbeszédre, tekintettel Laszról szóló krábbi állásfglalásaira, különösen a Laszban történt önkényes letartóztatáskról és az ttani plitikai helyzetről szóló nvember 15- i 1, és a Kambdzsa, Lasz és Vietnám emberi jgi helyzetéről szóló december 1- jei 2 állásfglalására, tekintettel az EU és a Laszi Népi Demkratikus Köztársaság közötti, december 1-jén létrejött együttműködési megállapdásra, amely az Emberi Jgk Egyetemes Nyilatkzatában rögzített demkratikus alapelvek és alapvető emberi jgk tiszteletben tartásán alapul, tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére, Vietnam A. mivel a vietnami krmány nem válaszlt az ENSZ Emberi Jgi Tanácsának 2009 májusa és szeptembere között tarttt egyetemes időszaks felülvizsgálata srán tett, Vietnam emberi jgi helyzetének javítását célzó száms ajánlásra, B. mivel Vietnamban jelenleg emberek százait tartják fgva vallási vagy plitikai meggyőződésük miatt, köztük hegyi keresztényeket, egy katlikus papt, mennnita lelkészeket, a Ca Dai vallás követőit és Ha Ha buddhistákat, C. mivel szeptember 27-én a Bat Nha klstr fiatal buddhista szerzeteseinek százait kegyetlenül megtámadták és megverték, a klstrban pedig vandál pusztítást végeztek, miközben segítségkérésüket az állami hatóságk és a rendőrség figyelmen kívül hagyta; mivel más szerzeteseket, akik a Phuc Hue templmban találtak menedéket, a rendőrség fizikailag bántalmazta és zaklatta; mivel a szerzeteseket az a veszély fenyegeti, hgy a krmány kiutasítja őket arra hivatkzva, hgy engedély és előzetes regisztráció nélkül tartózkdnak a Bat Nha klstrban, 1 2 HL C 140. E, l., HL C 285. E, , 129..

2 D. mivel a klstrt ért támadást skan azzal a 10 pntból álló, vallási refrmra irányuló javaslattal hzzák összefüggésbe, amelyet Thich Nhat Hanh 2007-ben nyújttt be a vietnami elnöknek, Nguyen Minh Trietnek, E. mivel minden vallási csprtt a krmánynak kell engedélyeznie, és a krmány által kinevezett irányító bizttságknak kell felügyelniük, és mivel sk vallási szervezetet betiltás, tagjait pedig üldözés fenyegeti, amennyiben a krmánytól függetlenek kívánnak maradni, F. mivel Vietnam egyesült buddhista egyházának gyakrlatilag minden főméltóságát bebörtönözték, kezdve Thich Quang D (81 éves) pátriárkával, a vietnami másképpen gndlkdók kiemelkedő egyéniségével, akit több mint 27 éve tartanak fgva, jelenleg H Si Minh vársban, saját, Zen Thanh Minh nevű klstrában, G. mivel Tran Khai Thanh Thuy vietnami írót aki egyben a vietnami demkratikus mzgalm vezető alakja 2007-es kilenchónaps börtönbüntetésének letöltését követően ismét letartóztatták; mivel súlys cukrbeteg, és a vietnami hatóságk ennek ellenére nem hajlandók őt óvadék ellenében szabadn bcsátani, és azt sem engedélyezik, hgy gyógykezelést kaphassn, H. mivel száms, meggyőződése miatt bebörtönzött személytől megvnták a börtönben a megfelelő rvsi ellátást annak ellenére, hgy állaptuk aznnali kórházi kezelést tesz szükségessé, közéjük tartzik Nguyen Van Ly, Le Thi Cng Nhan és Nguyen Binh Thanh, akiket a Vietnami Szcialista Köztársaság krmánya elleni prpaganda terjesztése miatt ítéltek el, I. mivel a független emberi jgi szervezetek hiánya miatt gyakran az egyházi vezetők vállalják magukra az emberi jgk védelmezőinek szerepét, és küzdenek a tlerancia és a demkratikus elvek fkztt érvényesüléséért, J. mivel Vietnamnak amely rszág 2010-ben az ASEAN elnöke lesz emberi jgi gyakrlatainak javításával példát kellene mutatnia; mivel a krmány kezdeti lépésként szabadn engedhetné a több száz, a krmányt békés módn bíráló, illetve a demkráciát támgató személyt, független egyházi aktivistát és blggert, akiket alaptalan nemzetbiztnsági vádak alapján börtönöztek be, megszegve ezáltal az eltérő nézetek békés kifejezésére vnatkzó nemzetközi jgszabálykat, Lasz K. mivel szeptember 25-én a Laszi Népi Demkratikus Köztársaság ratifikálta a Plgári és Plitikai Jgk Nemzetközi Egyezségkmányát, amely többek között biztsítja az emberek vallásszabadsághz, az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságáhz való jgát, valamint a sajtó szabadságát, a tüntetéshez való jgt és a plitikai jgkat, L. mivel majdnem egy hónappal az egyetemisták és tanárk által Vientiane-ben elindíttt któber 26-i diák mzgalm tízéves évfrdulója után a mzgalm fő vezetői Thngpaseuth Keuakaun, Seng-Alun Phenghphanh, Buavanh Chanmanivng és Kèchay még mindig titks börtönökben vannak, a beszámlók szerint pedig Khamphuvieng Sisa-At tisztázatlan körülmények között a börtönben életét vesztette,

3 M. mivel 2009 nvember 2-án a Laszi Népi Demkratikus Köztársaság titksrendőrsége letartóztattt több mint 300 személyt, akik az emberi jgk tiszteletben tartásáért és a többpártrendszer bevezetéséért békés tüntetésre készültek Vientiane-ben a mzgalm elfjtásának 10 éves évfrdulója emlékezve, és mivel közülük kilenc személy Kingkè asszny, Smchit asszny, Subinh úr, Suane úr, Sinpasng úr, Khamsne úr, Nu úr, Smkhit úr és Surigna úr tvábbra is őrizetben van, N. mivel az 1960-as években történt hmng lázadás miatt Lasz tvábbra is üldözi a hmng közösségeket, és letartóztatásknak, kínzásknak, szexuális zaklatásknak és törvénytelen kivégzéseknek vetik alá a hmngkat, akik Laszban a lázadásk feltételezett gócpntjaiban élnek, O. mivel a thaiföldi Huay Nam Kha tábrban laszi hmngt tartanak fgva, akiket a thaiföldi és laszi krmány között létrejött megállapdás értelmében deprtáltak, és mivel tvábbi 158-at köztük 85 gyermeket több mint hárm éve embertelen körülmények között tartanak fgva Nng Khaiban, P. mivel aggdalmra ad kt a laszi általáns plitikai helyzet, ahl 1975 óta ugyanaz a párt irányít, és amelynek laksságát tvábbra is megfsztják az alapvető emberi jgktól, Vietnam 1. sürgeti a krmányt, hgy a nemzetközi emberi jgi nrmáknak és a vietnami alktmánynak megfelelően hagyjn fel a véleménynyilvánítás, a meggyőződés, a gyülekezés szabadságával és a vallásszabadsággal élő személyek mindenfajta elnymásával; felszólítja a vietnami krmányt, hgy tegyen eleget nemzetközi kötelezettségeinek, amelyek magukban fglalják valamennyi vallási közösség és a szabad vallásgyakrlás elismerését, valamint az állam által a vietnami egyesült buddhista egyháztól, a katlikus egyháztól és minden más vallási közösségtől önkényesen elkbztt értékek visszaszlgáltatását; 2. elítéli a több mint 150 szerzetes és apáca klstrkból való állítólags erőszaks elűzését, valamint hgy a békés buddhista közösség ellen elkövetett ezen fellépéseket követően egyre feszültebbé váló helyzet egyértelműen ellentmnd a vallásszabadság terén különös tekintettel a jgaikkal élni kívánó személyekre nemzetközileg elfgadtt nrmáknak való megfelelés tekintetében azn kötelezettségvállalásknak, amelyeket az ENSZ Biztnsági Tanácsának tagjaként és az ASEAN jövőbeli elnökeként tett; 3. kéri a Bizttságt és a Tanácst, hgy a Vietnammal kötendő új partnerségi és együttműködési megállapdásról jelenleg is flyó tárgyalásk keretében vegyenek bele abba kötelező és egyértelmű emberi jgi és demkráciazáradékt, valamint annak végrehajtását lehetővé tevő mechanizmuskat annak érdekében, hgy véget vessenek a demkrácia és az emberi jgk srzats megsértésének; 4. felszólít az üldözések és zaklatásk megszüntetésére, és arra, hgy a szerzetesek számára tegyék lehetővé a buddhizmus gyakrlását Thich Nhat Hanh buddhista bnc közösségének hagymányai szerint Bat Nha-ban és máshl; 5. követeli, hgy feltétel nélkül bcsássák szabadn Thich Quang D-t és állítsák helyre

4 a vietnami egyesült buddhista egyháznak és főméltóságainak jgi státuszát; 6. felszólítja a krmányt, hgy hzzn létre független nemzeti emberi jgi bizttságt, amely fgadja és kivizsgálja a kínzásra és a köztisztviselők beleértve a nemzetbiztnsági szlgálatk tagjait is hatalmi visszaéléseinek egyéb frmáira vnatkzó feljelentéseket, és eljáráskat kezdeményez a halálbüntetés eltörlése érdekében; 7. felszólítja Vietnam krmányát tekintettel Vietnamnak az ENSZ Biztnsági Tanács tagjaként betöltött szerepére, hgy küldjön állandó meghívást az ENSZ különleges jelentéstevői különösen a véleménynyilvánítás szabadságával, a vallásszabadsággal, a kínzással, az emberi jgi jgvédőkkel és a nők elleni erőszakkal fglalkzó különleges jelentéstevők, valamint az ENSZ önkényes letartóztatásk kérdésével fglalkzó munkacsprtja számára; Lasz 8. üdvözli, hgy a laszi krmány ratifikálta a Plgári és Plitikai Jgk Nemzetközi Egyezségkmányát; felszólítja a laszi krmányt, hgy teljes mértékben tartsa tiszteletben az Egyezségkmány feltételeit, haladéktalanul igazítsa a laszi jgszabálykat annak rendelkezéseihez és alkalmazza e rendelkezéseket az elfgadtt nemzetközi nrmáknak megfelelően, különös tekintettel a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságára, valamint a vallásszabadságra; 9. megismétli az któber 26-i egyetemista mzgalm vezetőinek, valamint minden, meggyőződése miatt bebörtönzött és Laszban fgva tarttt személynek az aznnali szabadn bcsátására irányuló követelését, és megbízza illetékes vientiane-i európai uniós küldöttségét, hgy kövesse nymn a helyzetet; 10. felszólítja a laszi hatóságkat, hgy feltétel nélkül bcsássák szabadn a tervezett nvember 2-i békés demnstráció srán letartóztattt valamennyi személyt; 11. felszólítja a thaiföldi hatóságkat, hgy haladéktalanul vessenek véget a 158 laszi hmng menekült fgva tartásának, és tegyék lehetővé számukra, hgy ismét letelepülhessenek Thaiföldön vagy az Egyesült Államkban, Kanadában, Hllandiában vagy Ausztráliában, amely rszágk már jóváhagyták befgadásukat; felszólítja tvábbá a thaiföldi hatóságkat, hgy a Huay Nam Kha tábrban biztsítsák valamennyi laszi hmng számra az átvilágításra és a státusz meghatárzására irányuló eljárásk lehetőségét, amennyiben menedékkérelmet kívánnak benyújtani; 12. felkéri a Bizttságt, hgy szrsan kövesse nymn a laszi hmng közösség helyzetét és a krmány etnikai kisebbségekre irányuló prgramjait; 13. megismétli a laszi hatóságkhz intézett azn követelését, hgy a lehető leggyrsabban alakítsák ki és hajtsák végre az rszág demkratizálódásáhz szükséges refrmkat, biztsítsák az ellenzéki plitikai vélemény békés kinyilvánításának jgát, és tartsanak mihamarabb nemzetközi ellenőrzés mellett zajló többpárti választáskat a nemzeti megbékélés érdekében; Általáns rész

5 14. sürgeti a hatóságkat, hgy haladéktalanul és feltétel nélkül bcsássanak szabadn minden emberi jgi jgvédőt, plitikai fglyt és meggyőződése miatt fgva tarttt személyt, mivel fgva tartásuk sérti az emberi jgkat; kéri tvábbá a hatóságkat, hgy minden körülmények között biztsítsák fizikai és lelki jóllétüket, és a rászrulók számára biztsítsák a megfelelő és független szakszerű rvsi ellátás lehetőségét; 15. kéri a Tanácst és a Bizttságt, hgy készítsenek részletes értékelést a társulási és együttműködési megállapdásk aláírása óta a demkrácia és az emberi jgk terén Laszban és Vietnamban végrehajttt plitikákra vnatkzóan, és tegyenek jelentést a Parlamentnek; 16. utasítja elnökét, hgy tvábbítsa ezt az állásfglalást a Tanácsnak, a Bizttságnak, a tagállamk krmányainak és parlamentjeinek, Vietnam és Lasz krmányának és parlamentjének, az ASEAN titkárságának, az Egyesült Nemzetek emberi jgi főbiztsának, valamint az Egyesült Nemzetek főtitkárának.

P7_TA-PROV(2011)0471 Az Egyiptomban és Szíriában, különösen a keresztény közösségekben kialakult helyzet

P7_TA-PROV(2011)0471 Az Egyiptomban és Szíriában, különösen a keresztény közösségekben kialakult helyzet P7_TA-PROV(2011)0471 Az Egyiptomban és Szíriában, különösen a keresztény közösségekben kialakult helyzet Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása az egyiptomi és szíriai helyzetről, különös

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten

A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0071 A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról Egyesült Nemzetek Szervezete CEDAW/C/HUN/CO/6 Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2007. augusztus 10. Eredeti: angol A nők elleni megkülönböztetés Harminckilencedik

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2014. május 12. (OR. en) 9647/14 COHOM 77 FREMP 86 CYBER 26 COPS 118 PESC 481 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2014. május 12. (OR. en) 9647/14 COHOM 77 FREMP 86 CYBER 26 COPS 118 PESC 481 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. május 12. (OR. en) 9647/14 COHOM 77 FREMP 86 CYBER 26 COPS 118 PESC 481 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Dátum: 2014. május 12. Előző dok. sz.: 9032/14 + COR1

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2014. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2014 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014/eur/236532.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2013. március 1.

Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2013. március 1. CEDAW/C/HUN/CO/7-8 Egyesült Nemzetek Szervezete Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2013. március 1. Eredeti: angol A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Az Egyezmény részes államai tekintetbe véve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelően, az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 2013. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220287#wrapper Kiadta az Amerikai

Részletesebben

Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8.

Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8. Válságk és knfliktusk a Közel-Keleten 2004. december 1. és 8. Az arab-izraeli hábrúk és az slói flyamat (vázlat) Előzmények - cinizmus mzgalma, Herzl Tivadar, bázeli prgram (1897) - zsidó bevándrlási hullámk

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Szószedet a fogyatékosságról és az emberi jogokról Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Aláírás: Az emberi jogi egyezmények ratifikálásának első

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben