Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió Gazdasági Joga I."

Átírás

1 Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf Szandra jegyzetének felhasználásával; Budapest, január I. Áttekintés Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke: az Unió belső piact (Internal Market) hz létre. Az Európai Unió céljai: Európa fenntartható fejlődése kiegyensúlyztt gazdasági növekedésen, árstabilitásn, magas versenyképességű, teljes fglalkztatttságt és társadalmi haladást célul kitűző szciális piacgazdaság megvalósítása környezet minőségének magas fkú védelme és javítása társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés elleni küzdelem nők és férfiak közötti egyenlőség nemzedékek közötti szlidaritás gyermekek jgainak védelme gazdasági, társadalmi és területi khézió tagállamk közötti szlidaritás, stb. Az államk közötti gazdasági együttműködés frmái (az egyszerűbbtől a bnylultabb felé haladva) szabadkereskedelmi övezet vámunió közös piac belső piac vagy egységes piac gazdasági és mnetáris unió közös piac: felölelte az európai integráció gazdasági célkitűzéseinek teljességét, ide tartzik az áruk, a személyek, a szlgáltatásk és a tőke szabad mzgását biztsító négy gazdasági szabadság, tvábbá az integráció gazdaságplitikái, a közös kereskedelemplitika, mezőgazdasági plitika és versenyplitika belső piac (egységes vagy egyetlen piac): Olyan belső határk nélküli térség, amelyen belül megvalósul az áruk, a személyek, a szlgáltatásk és a tőke szabad mzgása; szűkebb fgalm a közös piacnál, mert nem öleli fel a gazdaságplitikákat A belső piacra vnatkzó jgfrrásk Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) négy gazdasági szabadság: az áruk, a személyek, a szlgáltatásk és a tőke szabad mzgása 18. cikk: tils az államplgárságn alapuló bármely megkülönböztetés (a Bíróság általáns és feltétlen érvényesülést kívánó alapelvnek tekinti, gyakran hivatkzik rá a Szerződések értelmezésénél) Az Európai Gazdasági Közösséget létrehzó szerződés módsításai kezdetben: tilalmi rendelkezések megvalósulásán keresztül negatív integráció (fő cél a már meglévő kereskedelmi akadályk lebntása, eltörlése; eszköze a dereguláció) később: pzitív integráció, jgharmnizáció Egységes Európai Okmány (1986): megalktta és bevezette a belső piac fgalmát Maastrichti Szerződés (1993): létrehzta a pillér rendszeren alapuló Európai Uniót 1 / 47 készítette: Belga

2 Amsterdami Szerződés (1999): átszámzta az Európai Közösséget létrehzó szerződést Lisszabni Szerződés (2009): megszüntette a közös piac kifejezést, helyét a belső piac vette át tételesen megállapíttta, hgy az egyes tárgykörök milyen típusú uniós hatáskörbe tartznak Másdlags jgfrrásk és a belső piaci szabályzás természete legfntsabb másdlags jgfrrásk: rendeletek, irányelvek belső piaci szabályzás természete: a termelési tényezők szabad áramlását akadályzó nemzeti szabályzásk hatályn kívül helyezésére, megszüntetésére törekszik jgközelítés, közösségi szinten egységes vagy összehanglt szabályk alktása A belső piaci jgalap a belső piaci jgalktásra hatalmaz fel; EUMSz VII. cím 3. fejezet ( Jgszabályk közelítése ) 114. cikk (1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 26. cikkben meghatárztt célkitűzések megvalósítására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jgalktási eljárás keretében és a Gazdasági és Szciális Bizttsággal flytattt knzultációt követően elfgadja azkat a tagállamk törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vnatkzó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése. a 114. cikken kívül száms speciális, meghatárztt területre (pld. környezetvédelem, fgyasztóvédelem, közlekedés, versenyjg, mezőgazdaság, adózás) vnatkzó jgalktási jgalapt is tartalmaz az EUMSz szubszidiárius a 114. cikkhez képest (csak akkr alkalmazható a speciális jgalap, ha a szabályzandó kérdés nem bír meghatárzó belső piaci vnatkzással) a tagállam kérheti szigrúbb nemzeti intézkedésének fenntartását a Bizttságtól a 36. cikkben felsrlt kivételek (közerkölcs, közrend, közbiztnság, az emberek, az állatk és növények egészségének védelme, a művészi, történeti vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy az ipari és kereskedelmi tulajdn védelme + környezet és munkakörnyezet védelme) alapján (114. cikk (4) bek.) kivéve, ha már az adtt témakörben uniós szintű harmnizációs intézkedés született a tagállam szigrú feltételek mellett kérheti új, az uniósnál szigrúbb nemzeti intézkedések meghzatalának engedélyezését a Bizttságtól a környezet és munkakörnyezet védelme alapján (EUMSz 114. cikk (5) bek.) A Bíróság és a tagállami bíróságk szerepe EUMSz 267. cikk: az Európai Unió Bírósága előzetes döntést hzhat a tagállami bíróságk, amennyiben úgy ítélik meg, hgy az előttük flyamatban lévő ügy eldöntéséhez szükséges az uniós jg értelmezése vagy érvényességének megállapítása, kérdéssel frdulhatnak a Bírósághz (ha az adtt nemzeti bíróság ítélete ellen már nincs tvábbi jgrvslati lehetőség, akkr az előzetes döntést köteles kérni) a Bíróság ítéletei erga mnes hatályúak, az Unió egészére nézve meghatárzzák egy-egy rendelkezés értelmét II. Az áruk szabad mzgása Az áruk szabad mzgásának gátját jelenthetik: pénzügyi jellegű akadályk: árumzgáshz kapcslódóan állapítanak meg biznys mértékű fizetési kötelezettséget vámk 2 / 47 készítette: Belga

3 adójellegű fizetési kötelezettségek mennyiségi jellegű krlátzásk nyílt és közvetlen kvótarendszer prima facie mennyiségi krlátznak nem tekinthető tagállami intézkedés tagállami intézkedés elmaradása technikai akadályk: tipikusan az lyan adminisztratív jellegű krlátk, mint például a határellenőrzések Az áru fgalma a Szerződések nem határzzák meg Bíróság: árunak minősül minden lyan dlg, amelynek értékét pénzben ki lehet fejezni és kereskedelmi ügylet tárgya lehet gyakrlatban árunak minősül: műkincs, hangfelvétel, energiahrdzó, akár a hulladék is Vámunió A vámunió fgalma EUMSz 28. cikk (az EKSz. krábbi 23. cikke) (1) Az Unió vámuniót alkt, amely a teljes árukereskedelemre kiterjed, és magában fglalja a behzatali és kiviteli vámk, valamint az azkkal azns hatású díjak tilalmát a tagállamk között, tvábbá közös vámtarifa bevezetését harmadik rszágkkal fenntarttt kapcslataikban. vámunió lényege: belső vámk eltörlése (vámunió belső ldala) egységes (közös) külső vámtarifa (vámunió külső ldala) a vámunió a teljes árukereskedelemre kiterjed harmadik rszágból származó áruk: 3 knjunktív feltétel teljesülése esetén frgalmazhatók szabadn az Unión belül EUMSz 29. cikk (az EKSz. krábbi 24. cikke) A harmadik rszágkból érkező termékek akkr tekinthetők egy tagállamban szabad frgalmban lévőnek, ha az adtt tagállamban eleget tettek a behzatal alaki követelményeinek, és a fizetendő vámt vagy az azzal azns hatású díjakat az adtt tagállamban e termékekre beszedték, és azt sem teljes egészében, sem részben nem térítették vissza. e hárm feltétel teljesülése esetén a harmadik rszágbeli termék a tagállami termékekkel esik egy tekintet alá Vámk és vámmal azns hatású díjak eltörlése a vámunió megteremtése fkzatsan történt; július 1-jére fejeződött be kiindulópnt: a belső vámkat az évi szinten befagyasztó vagy nyugalmi záradék (standstill klauzula) a tagállamk vállalták, hgy egymás között sem új beviteli vagy kiviteli vámkat, illetve velük azns hatású díjakat nem vezetnek be, sem az egymás közötti kereskedelmi kapcslataikban már alkalmazttakat nem emelik Van Gend en Ls ügy (C-26/62.) Hllandia a hlland imprtőr által imprtált árut más vámkategóriába srlja, ezzel az áru után fizetendő vám nő; az imprtőr a standstill klauzulára hivatkzva megtámadja a döntést. 3 / 47 készítette: Belga

4 Másfelől a Szerződés 12. cikkének tilalma tekintetében ilyen tilttt emelés éppúgy származhat a vámtarifa átszervezéséből, melynek a következménye lehet a termék magasabb vámmal sújttt vámtarifaszám alá srlása, mint a vámtétel tényleges emeléséből. Az Európai Gazdasági Közösséget létrehzó szerződés 12. cikke közvetlen hatállyal bír, és a jgalanyk számára lyan egyéni jgkat keletkeztet, amelyeket a nemzeti bíróságknak védelemben kell részesíteniük. a közösségi jg nem csupán kötelezettségeket támaszt a személyekkel szemben, hanem jgkat is biztsít számukra a Szerződés közvetlen hatállyal bír, arra a nemzeti bíróság előtt hivatkzni lehet EUMSz 30. cikk (az EKSz. krábbi 25. cikke) A tagállamk között tils bármilyen behzatali vagy kiviteli vám és azzal azns hatású díj. Ezt a tilalmat a fiskális vámkra is alkalmazni kell. Vámmal azns hatású díjak Bíróság: bármilyen díj legyen bármilyen szerény, függetlenül rendeltetésétől s alkalmazásának módjától, amelyet belföldi és hazai árukra egyldalúan, a határ átlépésének tényénél fgva vetnek ki, és nem minősül a szó szrs értelmében vett vámnak akkr is, ha: a díj nem megkülönböztető nem piacvédő természetű nem áll versenyben hazai termékkel Bíróság: pld. lyan díj, amit behzatali engedély megadásáért, statisztikai adatk gyűjtéséért vagy egészségügyi ellenőrzésért vetnek ki kivétel, ha a díjat lyan, kereskedelmi értékkel bíró szlgáltatás teljesítéséért szedték be, amelyből a díj fizetőjének közvetlen előnye származtt, vagy közösségi, illetve nemzetközi jgi szabály írta elő tagállamk területi egységein belül szedett díjak? (pl. francia tengerentúli területek) belföldinek minősül = nem alkalmazandó rá az EUMSz (elvileg); a Bíróság mégis kimndja, hgy az Unió vámterületének egységét alááshatják a tagállamk különböző régiói között szedett díjak is: ezek krlátzzák az áruk szabad mzgását és vámmal azns hatású díjnak minősülnek 1 A közös vámtarifa bevezetése a közös vámtarifa célja: az Unió határain a harmadik rszágkról behztt termékekre kivetett vámterhek kiegyenlítése annak érdekében, hgy az ezen rszágkkal fennálló kapcslatkban a kereskedelem mindennemű eltérítését és a belső szabad frgalm vagy a versenyfeltételek bármely trzulását elkerüljék EUMSz 31. cikk (az EKSz. krábbi 26. cikke) A közös vámtarifa vámtételeit a Tanács a Bizttság javaslata alapján állapítja meg. EUMSz 32. cikk (az EKSz. krábbi 27. cikke) Az e fejezetben rábíztt feladatk végrehajtása srán a Bizttság a következőket tartja szem előtt: a) a tagállamk és harmadik rszágk közötti kereskedelem előmzdításának szükségessége; b) az Unión belüli verseny feltételeinek fejlesztése lyan mértékben, amely a vállalkzásk versenyképességének javulásáhz vezet; 1 Administratin des Duanes et Drits Indirects c/ Legrs és másk ügy (C-163/90.) ; René Lancry SA c/ Directin Générale des Duanes és tvábbi egyesített ügyek (C-363/93.) 4 / 47 készítette: Belga

5 c) az Unió nyersanyag- és félkésztermék-ellátásával kapcslats követelmények; ebben a vnatkzásban a Bizttság ügyel arra, hgy elkerülje a tagállamk közötti verseny feltételeinek trzulását a késztermékek esetében; d) a tagállamk gazdaságaiban bekövetkező kmly zavark elkerülésének, valamint az Unión belüli ésszerű termelésfejlesztés és fgyasztásbővítés biztsításának szükségessége. A szabad árumzgást gátló belső adók a belső adók (pld. értéknövekmény-adó, fgyasztási adó) tilalmát a 110. cikkben szabályzza az EUMSz első bekezdés: diszkriminatív belső adók tilalma másdik bekezdés: prtekcinista belső adók tilalma a nemzeti elbánás követelményét támasztja a tagállamkkal szemben: az áru származásán alapuló megkülönböztetés tilalma az adószabályzásban A 110. cikk közvetlen hatálya Bíróság: a 110. cikk a közösségi jg általáns és állandó szabálya, amely világs és feltételtől nem függő kötelezettséget fgalmaz meg, ezért közvetlen hatállyal bír első bekezdés közvetlen hatálya: Lütticke ügy (C-57/65.) másdik bekezdés közvetlen hatálya: Fink-Frucht ügy (C-27/67.) Alfns Lutticke c/ Hauptzllamt Saarluis ügy (C-57/65.) Német kft. tejprt szállíttt Luxemburgból Németrszágba. Németrszágban a külföldről behztt tejprra frgalmkiegyenlítő adót vetettek ki tils A 110. cikk tárgyi hatálya nem terjed ki lyan adókra melyek nem az áruhz kapcslódnak (pld. a vállalkzáskra vnatkzó társasági adó) az EUMSz nem határzza meg az adó és a belső adó fgalmát Bíróság: az adó fgalma tágan értelmezendő; lényegtelen, hgy milyen szerv vagy szervezet veti ki, az sem releváns, hgy kivételesen kivetett adó vagy általánsan és rendszeresen fizetendő adó; nem csak az állam javára fizetendő adó a harmadik rszágkból származó termékekre is vnatkzik a tilalm (Bíróság terjesztette ki) C-Frutta ügy (C-193/85.) MINDEN tagállamból érkező termékre alkalmazni kell az EUMSz 110. cikket, azkra is, amelyek nem a tagállamból származnak, de szabad frgalmban vannak az EU területén. A megkülönböztető (diszkriminatív) belső adók tilalma EUMSz 110. cikk (az EKSz. krábbi 90. cikke) A tagállamk sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamk termékeire a hasnló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. A termékekre kivetett adó jellege Bíróság: túlmutat az árukra kivetett klasszikus adókn, magában fglalja: állat- és közegészségügyi vizsgálat díját gyógyszerkészítmény törzskönyvezésének díját gépjárművek időszaks műszaki vizsgálatának díját termékek használatára vagy szállítására, ill. berendezések használatára kivetett adókat pusztán az a tény, hgy az adót az árukkal összefüggő valamely szlgáltatásra vetik ki, nem elegendő ahhz, hgy az adó kikerüljön a 110. cikk hatálya alól 5 / 47 készítette: Belga

6 vizsgálni kell, hgy az adó közvetlenül kihat-e a hazai és a behztt termékek költségére Hasnló termékek meghatárzása kezdetben: Bíróság frmalista megközelítése: ha az adtt termék adójgilag, vámjgilag vagy statisztikailag ugyanazn besrlás alá esik később: Bíróság szubjektív megközelítése, tág, kiterjesztő értelmezése: azkat az árukat kell hasnlónak tekinteni, melyek a fgyasztók értékelése és vásárlási szkásai szerint hasnló tulajdnságkkal rendelkeznek, illetőleg ugyanazn igényeket, szükségleteket elégítik ki A diszkrimináció tilalma Közvetlen diszkrimináció tilalma: hasnló imprtált terméken magasabb adó, mint a hazai megfelelőjén vagy szigrúbb adóeljárás Közvetett diszkrimináció tilalma: látszólags semleges ismérven nyugszik, de hatását tekintve mégis egy másik tagállamból behztt terméket érint hátránysan (pld. gépkcsi teljesítménye alapján, ha prgresszív adó mértéke hirtelen, indklatlanul és jelentősen emelkedik) Megengedhető diszkriminatív adók: ha az adó bevezetése és alkalmazása bjektív kritériumkn alapszik, célja összhangban van az Unió célkitűzéseivel és nem ellentétes a belső piac érdekeivel, nem valósít meg közvetlen diszkriminációt és nem piacvédő A magyar regisztrációs adó Nádasdi (C-290/05.) és Németh (C-333/05.) ügyek A felperesek használt gépjárművet imprtáltak Németrszágból, amelyek tekintetében a frgalmba helyezés feltételeként meg kell fizetniük a regisztrációs adót. Akkriban a magyar regisztrációs adót a gépjármű műszaki tulajdnságai (mtr típusa és hengerűrtartalma) és környezetvédelmi besrlása alapján számíttták ki, azns adómértéket megállapítva az új és a használt gépjárművek esetén, figyelmen kívül hagyva a gépjárművek értékcsökkenését. diszkriminatív a Magyar Államnak vissza kellett térítenie az arra jgsultak részére az uniós jgba ütköző adót (az egyénértékűség és hatéknyság elvét követve) A piacvédő (prtekcinista) belső adók EUMSz 110. cikk (az EKSz. krábbi 90. cikke) A tagállamk tvábbá nem vetnek ki más tagállamk termékeire lyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szlgálhatja. nem kell hasnlóság a termékek között, elegendő, ha versenyhelyzet áll fenn: lehet akár részleges, közvetett vagy ptenciális is, feltéve, ha nem esetleges, hanem tartós és egyedi sajátssággal jellemezhető Bizttság c/ Egyesült Királyság ügy (C-170/78.) Az Egyesült Királyságban a brt nagybb fgyasztási adóval sújttták, mint a sört. Bíróság: a sör és az lcsó brk versenyeznek egymással, így a br magasabb adója a sör áttételes védelmét eredményezi. Jhn Walker ügy (C-243/84.) Külföldi skót whisky-t nagybb adóval sújttták, mint a hazai likőrbrt. A két ital nem tekinthető hasnló terméknek, a Bíróság aznban a helyettesíthetőséget és verseny fennállását nem vizsgálja, mert a skót whisky mellett más hazai alkhl is ebbe a magas adókategóriába tartztt: a tagállamk saját belső adórendszerének kialakításában szabadságt élveznek. 6 / 47 készítette: Belga

7 a Bíróság a prtekcinista jelleg megítéléskr mindig figyelembe veszi a tényleges piaci visznykat (vö: Bizttság c/ Svédrszág ügy C-167/05; sör kntra br) A mennyiségi krlátzásk eltörlése Az elsődleges jgfrrásk szabályai EUMSz 34. cikk (az EKSz. krábbi 28. cikke) A tagállamk között tils a behzatalra vnatkzó minden mennyiségi krlátzás és azzal azns hatású intézkedés. EUMSz 35. cikk (az EKSz. krábbi 29. cikke) A tagállamk között tils a kivitelre vnatkzó minden mennyiségi krlátzás és azzal azns hatású intézkedés. EUMSz 36. cikk (az EKSz. krábbi 30. cikke) A 34. és a 35. cikk rendelkezései nem zárják ki a behzatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vnatkzó lyan tilalmakat vagy krlátzáskat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztnság, az emberek, az állatk és növények egészségének és életének védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy az ipari és kereskedelmi tulajdn védelme indkl. Ezek a tilalmak és krlátzásk aznban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamk közötti kereskedelem rejtett krlátzásának eszközei. az EUMSz nem értelmezi a mennyiségi krlátzással azns hatású intézkedés fgalmát A mennyiségi krlátzással azns hatású intézkedések fgalmának értelmezése A 70/50/EGK irányelv rendelkezései intézkedés: a jgszabályk mellett felöleli a közigazgatási gyakrlatt, illetve a hatóságk ajánlásait is közigazgatási gyakrlatn egy hatóság állandó és rendszeresen flytattt tevékenysége értendő ajánlásnak minősül minden lyan cselekmény, amely bár nem kötelezi a címzetteket, azt eredményezi, hgy egy meghatárztt magatartást flytassanak biznys esetekben tiltttak lehetnek a nem diszkriminatív intézkedések is (pld. az áruk frmájára, méretére, súlyára, összetételére vagy csmaglására vnatkzik) ha az áruk szabad mzgását krlátzó hatásuk meghaladja a kereskedelmi szabályk lényegéből adódó mértéket kereskedelemkrlátzó hatásuk aránytalan az elérendő célhz képest a kívánt célt más, kisebb akadályt jelentő eszközzel is el lehet érni a Dassnville-frmula Dassnville ügy (C-8/74.): belga kereskedők Franciarszágban vásárlt skót whiskyt frgalmaztak Belgiumban, de nem rendelkeztek a brit vámhivatal származási igazlásával; csak kmly nehézségek árán juthattak vlna ilyen igazláshz mennyiségi krlátzással azns hatású intézkedés: minden lyan, tagállamk által alkttt, kereskedelemre vnatkzó szabály, amely alkalmas arra, hgy közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy eshetőlegesen akadályzza a Közösségen (ma: Unión) belüli kereskedelmet (ez a Dassnville-frmula) a Bíróság az intézkedés kereskedelmet trzító, krlátzó hatására összpntsít az áruk szabad mzgását elősegítő intézkedés megtételének elmulasztása állami intézkedések elmulasztása vagy nem kellő mértékben történő gyakrlása 7 / 47 készítette: Belga

8 eper ügy (C-265/95.): a francia rendőrség éveken át tétlenül szemlélte a francia gazdák erőszaks cselekményeit, melyekkel megsemmisítették a spanyl eper-, illetve a belga paradicsmszállítmánykat Tanács 2679/98 rendelete: az áruk szabad mzgását gátló akadály: az áruk szabad mzgásának súlys veszélyeztetése azáltal, hgy behzatalukat, rszágn keresztül haladó szállítmányzásukat akadályzzák, késleltetik, az árufrgalmat eltérítik, ezáltal kmly kárkat kznak az érintett magánszemélyeknek, s éppen ezért haladéktalan intézkedés szükséges a szabad árumzgás helyreállítása érdekében Eugen Schmidberger ügy (C-112/00.) Az illetékes nemzeti hatóságknak, amennyiben a Szerződés által kimndtt lyan alapvető szabadság, mint amilyen az áruk szabad mzgása, tényleges gyakrlásának magánszemélyek tevékenységéből fakadó akadályzásával szembesülnek, kötelességük meghzni az e szabadságnak az érintett tagállamban való biztsítása céljából megfelelő intézkedéseket, még abban az esetben is, amikr az áruk csak átmenő frgalmban találhatóak az adtt tagállam területén. vasárnapi kereskedelemmel kapcslats ügyek: milyen árucikkeket szabad és melyeket tils vasárnap árusítani Trfaen Brugh Cuncil c/ B. & Q plc ügy (C-145/88.) A tilalmat nem kell alkalmazni azn nemzeti szabálykra, amelyek megtiltják a kereskedőknek üzleteik nyitva tartását vasárnapnként, feltéve, hgy a közösségi kereskedelemre gyakrlt krlátzó hatás, amely ebből származhat, nem lépi túl azt a mértéket, amely e szabályk lényegéből adódik. A nemzeti, illetve reginális társadalmi és kulturális sajátsságkat figyelembe kell venni. Stke-n-Trent és Nrwich City Cuncil c/ B &Q plc ügy (C-169/91.) A Bíróság megszüntette a nemzeti fórumk mérlegelési lehetőségét és kategrikusan kijelentette, hgy a vasárnapi kereskedelem tilalma nem ellentétes a Szerződéssel. veszteségre történő visznteladás egyéb ügyek Keck és Mithuard egyesített ügyek (C-267/91. és C-268/91.) A veszteséges visznteladás általáns tilalma nem ellentétes a Szerződéssel. A Bíróság elhatárlta az árukra vnatkzó minőségi és technikai előírásktól azn nemzeti jgszabálykat, amelyek csak az értékesítés biznys frmáit tilalmazzák, s amelyek nem akadályzzák a tagállamk közötti kereskedelmet, tehát nem ütköznek az EUMSz 34. cikkének tilalmába. Az áru piacra jutásával kapcslats előírásk = mennyiségi krlátzással azns hatású intézkedés. Az áru értékesítésére vnatkzó előírásk: nem tartznak a 34. és 35. cikkek hatálya alá. Clinique ügy (C-315/92.) A szépségáplási cikkek jelölésére használt Clinique kifejezés vészesen hasnlít a krházat jelölő német Klinik szóra, s így a megtévesztett fgyasztók gyógyhatást tulajdníthatnak e kzmetikumnak. Bíróság nem fgadta el az érvelést Mars ügy (C-470/93.) A Mars cég +10% jelszóval flytattt reklámkampányt, ám a cskládék csmaglásán a +10% felirat ennél az aránynál lényegesen nagybb felületet fedett le. a Bíróság nem fgadta el a német krlátzást 8 / 47 készítette: Belga

9 Familiapress ügy (C-368/95.) Osztrák versenyszabály tiltja a sajtótermékek támgatását nyereményjátékkkal. Német magazinban nyereményjáték. Bíróság: az lyan előírás, ami a más tagállamkban nymtattt újságk tartalmának megváltztatását igényli, akadályzza az áruk szabad áramlását. Dynamic Medien ügy (C-224/06.) A kiskrúak védelméről szóló német törvény tiltja az lyan képhrdzók csmagküldő kereskedés útján történő értékesítését és átruházását, amelyeket az illetékes hatóság nem ellenőrzött és nem srlt be a kiskrúak védelme céljából. mennyiségi krlátzással azns hatású intézkedésnek minősül, aznban a gyermekek jgainak védelmével igazlható (tehát nem ellentétes az EUMSz 34. cikkével) a mennyiségi krlátzással azns hatású intézkedések és az áru használatára vnatkzó előírásk kapcslata Bizttság c/ Olaszrszág (C-110/05.) Az lasz KRESZ tilttta a segédmtrs kerékpárkkal, a mtrkerékpárkkal, valamint a mtrs triciklikkel pótkcsi vntatását. Az árunak nem a tulajdnságait, hanem a használatát szabályzta. Kétfajta szabályzás: a termék használatát a termékre jellemző egyes feltételekhez köti, illetve a termék használatát térben vagy időben krlátzza Dassnville-frmula a termék használatának abszlút vagy szinte abszlút tilalmát írja elő ez jelentős hatással van a fgyasztók magatartására, amely kihat e terméknek az adtt tagállamban való piacra jutására mennyiségi krlátzással azns hatású intézkedés Aklagaren c/ Mickelssn and Rs ügy (C-142/05.) A mtrs vízi sprteszközökről szóló svéd rendelet sérti az EUMSz 34. és 36. cikkeit. A kölcsönös elismerés elve azkra a termékekre vnatkzik, amelyek nem tartznak a közösségi harmnizációs jgszabályk hatálya alá, illetve a termékek lyan vnatkzásaira, amelyek e jgszabályk hatályán kívül esnek Cassis de Dijn ügy (C-120/78.) A kis alkhltartalmú Cassis de Dijn likőr németrszági behzatalának tilalma. Bíróság: nincs elfgadható indk arra, hgy az egyik tagállamban jgszerűen előállíttt, illetőleg frgalmba hztt alkhltartalmú italkat miért ne lehetne egy másik tagállam piacára bevezetni (kölcsönös elismerés elve) kölcsönös elismerés elve = a nemzeti szabályzásk egyenértékűségének vélelme Barbara Hutwipper ügy (C-293/93.) (arany ékszerek fémjelzése) A hlland jg szerint bűncselekményt követett el az a kereskedő, aki lyan nemesfém tárgyakat birtklt vagy frgalmaztt, amelyek nem vltak a hlland jgszabály szerinti fémjellel ellátva. Bíróság: nem lehet megtiltani a másik tagrszág független hatósága által minősített ékszerek frgalmazását; ellenben ez nem érvényes a piaci szereplők által fémjelzett termékekre több sebességű piac 9 / 47 készítette: Belga

10 A kölcsönös elismerés elve és a közösségi jgalktás a Tanács határzhattt úgy, hgy az egyik tagállamban érvényes (egy biznys termékre, termékcsprtra vnatkzó) előíráskat kifejezetten egyenértékűnek kell elismerni egy másik tagállamban: tejes egyértékűség (full equivalence) Tanács 3052/95/EK határzata: a tagállamknak jelezniük kellett a Bizttságnak, amennyiben lépéseket tettek egy másik tagállamban jgszerűen előállíttt vagy frgalmaztt termék szabad áramlása vagy értékesítése ellen (ma már hatálytalan) az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete: létrehzta az ún. termékinfrmációs kapcslattartó pntk rendszerét eljárási szabályk: valamely termék frgalmazásának krlátzását vagy tiltását elrendelő intézkedés jgszerűségét a tagállamnak kell biznyítania a termékinfrmációs kapcslattartó pntk feladati: a gazdasági szereplők és más tagállamk hatóságainak tájékztatása adtt terméktípusra vnatkzó műszaki szabálykról, esetleges előzetes engedélyezési kötelezettségről a kölcsönös elismerés elvéről a tagállami hatóságk elérhetőségi adatairól jgrvslati lehetőségekről A kölcsönös tájékztatás és előzetes megelőzés elve a Tanács 83/189/EGK irányelve: a Bizttságt és a tagállamkat tájékztatni kell a nemzeti szabvány- és előírás-tervezetekről, amelyek erről véleményt mndhatnak, s a nemzeti szabályzás kiadását el kell halasztani, amennyiben a fentiek annak módsítását kérik, hgy megszüntessenek vagy csökkentsenek az áruk szabad mzgásában bármely lyan akadályt, amit éppen az új szabályzás teremtene európai szabvány, illetőleg irányelv kibcsátását látják indkltnak az átfgó közösségi harmnizáció érdekében CIA Security ügy (C-194/94.) A Bíróság megállapíttta a 83/189/EGK irányelv közvetlen hatályát, valamint, hgy az irányelv megsértésével, azaz a tájékztatási kötelezettség megszegésével alkttt műszaki szabályzatkat nem lehet alkalmazni. a 83/189/EGK irányelvet közben felválttta a 98/34/EK irányelv Kivételek a mennyiségi krlátzás tilalma alól két csprt az EUMSz 36. cikke szerinti kivételek a Bíróság jggyakrlatában kimunkált ún. kényszerítő követelmények Az EUMSz 36. cikk szerinti kivételek a Bíróság rendkívül szigrúan vizsgálja nem lehet hivatkzni rájuk, ha az adtt kérdéskört már közösségi (uniós) irányelv rendezi Közerkölcs a közerkölcs fgalma és védelme minden tagállam önálló értékítéletén alapul Regina c/ Henn and Darby ügy (C-34/79.) Dán eredetű szeméremsértő újságk és filmek angliai behzatala miatt indult büntetőeljárás. Bíróság: az árufrgalm teljes tilalma a krlátzásk legszélsőségesebb frmája, tehát tils. Az adtt ügyben aznban megengedte a Bíróság, mert nem talált a hazai termékeket védő rejtett diszkriminációt. 10 / 47 készítette: Belga

11 Cnegate c/ HM Custms & Excise ügy (C-121/85.) Nem hivatkzhat egy tagállam a közerkölcs védelmére valamely áru behzatalának tilalmazása érdekében, ha ugyanazn termék szabadn előállítható az adtt rszágban, és csak pstai kézbesítése tilttt, illetve az rszág egyes részein külön engedélyhez kötött frgalmazásuk és kiállításuk. Közbiztnság Campus Oil ügy (C-72/83.) Az Írrszágban lajtermékeket frgalmazóknak beszerzéseik 35%-át az ír nemzeti kőlajfinmítótól kell vásárlniuk annak érdekében, hgy megrendeléseik biztsítsák annak fennmaradását. Esetleges hábrús vagy plitikai válság esetén a minimális nemzeti lajfinmító-kapacitás léte elemi fntsságú az rszág és a laksság szempntjából. a Bíróság elfgadta az érvelést Közegészség sztrák szabály megtiltja, hgy cukrból vagy cukrpótlóból készült édességet csmaglás nélkül, autmatából árusítsanak a tilalm igazlható, mivel a közegészség védelmét célzó megfelelő és aránys intézkedésnek minősül német jgszabály meghatárztt földrajzi közelséget követelt meg a gyógyszereket szállító gyógyszertár és azn kórház között, amelynek részére azkat szállítják szintén igazlható a közegészségre való hivatkzással A kényszerítő körülmények fajtái: pénzügyi ellenőrzéssel kapcslats közegészségüggyel kapcslats kereskedelmi ügyletek tisztaságával kapcslats fgyasztóvédelemmel kapcslats a kényszerítő körülmények köre nem zárt, hanem bővíthető (legutóbbi bővítés: környezetvédelemre való hivatkzás) kényszerítő követelmények nem indklhatják a belföldi és a más tagállamból származó áruk megkülönböztetését (a 36. cikk csak az önkényes megkülönböztetést tiltja) Kereskedelmi mnpóliumk és a mennyiségi krlátzásk tilalma EUMSz 37. cikk (az EKSz. krábbi 31. cikke) (1) A tagállamk minden kereskedelmi jellegű állami mnpóliumt kiigazítanak ly módn, hgy az áruk beszerzési és értékesítési feltételeire vnatkzóan a tagállamk államplgárai között ne álljn fenn megkülönböztetés. E cikk rendelkezései minden lyan szervre vnatkznak, amelyen keresztül valamely tagállam jgilag vagy ténylegesen, közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi, irányítja vagy érzékelhetően beflyáslja a tagállamk közötti behzatalt vagy kivitelt. Ezeket a rendelkezéseket az állam által máskra átruháztt mnpóliumkra ugyanúgy alkalmazni kell. (2) A tagállamk tartózkdnak minden lyan új intézkedés bevezetésétől, amely ellentétes az (1) bekezdésben megállapíttt elvekkel, vagy amely krlátzza a tagállamk közötti vámk és mennyiségi krlátzásk tilalmára vnatkzó cikkek hatályát. Rsengren ügy (C-170/04.): svéd állami alkhlmnpólium csak az erre külön feljgsíttt kereskedők fglalkzhattak alkhls italk frgalmazásával és imprtjával Bíróság: aránytalan mértékű kereskedelemkrlátzó intézkedés 11 / 47 készítette: Belga

12 Jgközelítés 1985-ig: technikai mélységű termékspecifikáció: rendkívül részletes közösségi szabályzás írt le nagy alapssággal egy-egy termékkategóriát 1985-től: új szemléletű harmnizáció (new apprach in harmnizatin): az irányelvekben csak az elérendő célt és az alapvető követelményeket rögzítik, a termékek nagy részletességű leírását pedig rábízzák a szabványsításért felelős európai intézetekre visszautalás a szabványkra (reference back t standards) pld. a Tanács 88/378. irányelve a gyermekjátékk biztnságáról megfelelésre tanúsítvány: CE cnfrmity marking akkr kerülhet rá a termékre, ha megfelel az irányelv nymán a szabványsító testületek szabványainak (CEN, CENELEC) Tvábbi intézkedések a belső piac megteremtése érdekében árumzgással kapcslats határellenőrzés megszüntetése vámpapírk eltörlése új szabályk az árufrgalmban (új rendszer a statisztikai adatgyűjtés és az adóellenőrzés területén) a külső (uniós) határk megerősítése (Közösségi Vámkódex, 1992-ben fgadták el, 1994-től hatálys) a tagállamk közigazgatásai közötti együttműködés megerősítése (kölcsönös ismeretáramlás, közös adattárak) III. A személyek szabad mzgása munkavállalók szabad mzgása: a munkavállalókra (alkalmazttakra vnatkzik) letelepedés szabadsága: önálló vállalkzókra (kereskedőkre, szabad fglalkzásúakra) illetve gazdasági társaságkra vnatkzik különösen fnts az államplgárságn alapuló bármely megkülönböztetés tilalma (EUMSz 18. cikk) A munkavállalók szabad áramlása Az EUMSz. rendelkezései elméletileg lehetővé teszi, hgy a munkaerő-kereslet és -kínálat a tagállami határkn átnyúlva törekedjen egyensúlyba jutni EUMSz 45. cikk (az EKSz. krábbi 39. cikke) (1) Az Unión belül biztsítani kell a munkavállalók szabad mzgását. (2) A munkavállalók szabad mzgása magában fglalja az államplgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését a tagállamk munkavállalói között a fglalkztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és fglalkztatási feltételek tekintetében. (3) A közrendi, közbiztnsági vagy közegészségügyi kk alapján indklt krlátzáskra is figyelemmel, a munkavállalók szabad mzgása jgt biztsít a munkavállalónak arra, hgy: a) tényleges állásajánlatkra jelentkezzen; b) e célból a tagállamk területén szabadn mzgjn; c) munkavállalás céljából valamely tagállamban tartózkdjn az adtt tagállam államplgárainak fglalkztatására vnatkzó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően; 12 / 47 készítette: Belga

13 d) egy tagállamban történő alkalmazását követően a Bizttság által rendeletekben meghatárztt feltételek mellett az adtt tagállam területén maradjn. (4) E cikk rendelkezései nem vnatkznak a közszlgálatban történő fglalkztatásra. az EUMSz 45. cikkének rendelkezései a (4) bek. értelmében nem vnatkznak a közszlgálatra, ugyanakkr, ha a dlgzót már egyszer alkalmazták a közszlgálatban, akkr később e cikk nem alapzhat meg fizetéssel vagy az alkalmazás más feltételeivel kapcslats diszkriminációt A diszkrimináció tilalma a nemzetközi közjg, illetve a nemzetközi magánjg hagymánysan csak a jgképesség, cselekvőképesség tekintetében biztsítja a külföldi természetes személyek számára a nemzeti elbánást nem ad alanyi jgt a munkavállalásra Bíróság a diszkriminációról: tilttt diszkrimináció: hasnló vagy összehasnlítható tényálláskat különbözőképpen, illetve különböző tényálláskat azns módn kezelnek, illetve ítélnek meg, hacsak ez bjektív kkkal nem igazlható nem ütközik a diszkrimináció tilalmába egy rendelkezés csupán azért, mert más tagállamk állítólag kevésbé szigrú szabálykat alkalmaznak; csak az egyazn tagállamn, illetve jgrendszeren belüli indklatlan megkülönböztetés felszámlására alkalmas a diszkrimináció tilalma Watsn és Belmann ügy (C-118/75.) Azk a nemzeti előírásk, amelyek bejelentési kötelezettséget rónak egyebek között a más tagállamkból érkező személyekre és szállásadóikra, elméletileg nem minősülnek diszkriminatív intézkedésnek (feltéve, ha a kötelezettség elmulasztásának szankciója nem aránytalanul súlys, pld. kitlnclás). A közvetett diszkrimináció tilalma közvetett diszkrimináció: ha a megkülönböztetés egy látszólag semleges ismérv alkalmazásán nyugszik, aznban ez hatását tekintve lyan, mintha az államplgárság kritériumára épülne a differenciálás 1612/68/EGK rendelet 3. cikk: TILOSak az lyan rendelkezések, amelyek ugyan államplgárságtól függetlenül alkalmazandók, de kizárólags vagy alapvető céljuk, hgy elriasszák a más tagállamból érkezőket a meghirdetett állástól. Személyi hatály főszabály: az integrációban részes tagállamk államplgárai + menekültek, uniós plgárk házastársa és eltartttai Bíróság: a munkavállaló lyan önálló tartalmmal bíró uniós jgi fgalm, amelyet nem lehet a különböző nemzeti jgk alapján értelmezni Levin c/ Staatsecretaris van Iusitite ügy (C-53/81.) A Bíróság elutasíttta, hgy a kedvezményekre jgsító munkavállalói státus fennállását ahhz kösse, hgy az illető eléri-e az érintett nemzeti jgk által megállapíttt legkisebb (létfenntartáshz szükséges) jövedelmet. Lawrie-Blum c/ Land Baden-Württemberg ügy (C-66/85.) A munkaviszny lényege, hgy egy személy meghatárztt ideig egy másik személy számára és irányítása alapján, ellenszlgáltatás fejében tevékenységet fejt ki. Tvábbá a munkavégzésnek valóságsnak és ténylegesnek kell lennie, megkülönböztetendő a csekély jelentőségű és mellékes tevékenységtől. 13 / 47 készítette: Belga

14 Kempf ügy (C-139/85.) A Bíróság egy Hllandiában heti tizenkét órás részmunkaidőben ktató, német államplgárságú zenetanárt minősített munkavállalónak. Bíróság: a díjazás krlátztt mértékétől és a tevékenység gyakrlásának rövid időtartamától függetlenül a tevékenység még lehet tényleges és valóságs Trjani ügy (C-456/02.) Francia államplgár Belgiumban az Üdvhadsereg részére egyéni beilleszkedési terv alapján végzett munkát, kb. heti 30 órában. Ellenszlgáltatásként szállást kaptt, valamint más természetbeni és készpénzben nyújttt szlgáltatásban részesült. Vizsgálni kell, hgy a végzett munka valós és tényleges jellegű-e; ennek eldöntése a nemzeti bíróság feladata. A vizsgálatnak bjektív kritériumkra kell támaszkdnia, az ügy valamennyi körülményét összességében kell értékelnie. Különösen azt kell megvizsgálni, hgy a teljesített szlgáltatásk a munkaerőpiacn szkáss szlgáltatásnak minősülnek-e. Meeusen ügy (C-337/97.) A házastársi kapcslat önmagában nem érinti a munkavállalói minőséget. akik munkakeresés céljából utaznak valamely tagállamba, csak a munkáhz jutás szempntjából részesülnek egyenlő bánásmódban akik már beléptek a tagállami munkaerőpiacra, azk a fglalkztatási és munkafeltételek (ideértve a szciális kedvezményeket is) tekintetében élveznek egyenlő bánásmódt A vallási közösség számára végzett munka és a szciális fglalkztatás megítélése gazdasági tevékenységnek tekintendő egy valláss közösség kereskedelmi tevékenységében való részvétel is, feltéve hgy a közösség által adtt viszntszlgáltatás a ténylegesen kifejtett munkavégzés egyfajta díjazása nem tekinthető aznban a szciális fglalkztatás valóságs és tényleges (effective and genuine) munkavégzésnek, ha annak kizárólags célja a rehabilitáció, azaz a majdani nrmális munkavégzésre történő felkészítés Nemzetközi elem szükségessége az adtt tényállás valamilyen módn több tagállamhz kötődik Saunders ügy (C-175/78.) Észak-ír tlvajt kitiltanak 3 évre Anglia és Wales területéről. Bíróság: nincs nemzetközi elem, mert ez az Egyesült Királyság belügye. Mser c/ Land Baden-Württemberg ügy (C-180/83.) Hans Mser német államplgárt, a német kmmunista párt tagját nem bcsáttták be egy psztgraduális tanárképző kurzusra. Bíróság: nem elégséges kapcslat a más tagállamban történő munkavállalás tisztán feltételezett lehetősége. (vagyis itt is hiányzik a nemzetközi elem) Részlegesen nemzetközi tényállásk és a személyek szabad mzgása Knrs c/ Secretary f State ügy (C-115/78.) Hlland víz- és gázszerelő Belgiumban dlgztt. Idővel engedélyért flyamdtt a hlland hatóságkhz, hgy tevékenységét Hllandiára is kiterjeszthesse. A 64/427/EGK irányelv 14 / 47 készítette: Belga

15 előírta, hgy a tagállamknak megfelelő képzettség helyett egy másik tagrszágban flytattt, kellően hsszú idejű szakmai gyakrlatt is el kell fgadniuk. Bíróság: a Szerződést nem lehet úgy értelmezni, hgy egy adtt tagállam saját államplgárát kizárja a közösségi jgrend által biztsíttt előnyökből Surinder Singh ügy (C-370/90.) Nem élvezhet kevesebb jgt a munkavállaló hzzátartzója a munkavállaló államplgársága szerinti tagrszágban, mint amennyit a közösségi jg biztsítana számára, ha egy másik tagállamban kívánna tartózkdni. Metck ügy (C-127/08.) A tagállamk nem követelhetik meg a beutazási illetve tartózkdási jg gyakrlásáhz, hgy az uniós plgár harmadik állam államplgárságával bíró házastársa már előzőleg jgszerűen valamely másik tagállamban tartózkdjék. Ritter-Culais ügy (C-152/03.) A házaspár munkavállalóként Németrszágban dlgztt, de Franciarszágban laktak. Bíróság: nem igazlható a más tagállamból származó jövedelem figyelembevételének megtagadása, ha az adórendszer a más tagállamban található lakóház hasznsításából eredő pzitív jövedelmet egyébként figyelembe vette az adó összegének meghatárzásánál. Munkáltatók kötelezettségek: egyszerű magánmunkáltatók sem különböztethetik meg alkalmazttaikat államplgárságuk alapján (közvetett módn sem) jguk van arra, hgy államplgárságtól függetlenül válasszák ki alkalmazttaikat (pld. érvénytelen az a jgszabály, ami előírja, hgy egy biznys pzíciót csak egy biznys államplgársággal rendelkező személy tölthet be) Területi hatály biznys sajáts esetekben az Unió határain kívül is Bukhalfa ügy (C-214/94.) Belga államplgárságú személy Németrszág algériai nagykövetségének alkalmazásában állt. Bíróság: alkalmazandónak találta a munkavállalók szabad mzgására vnatkzó rendelkezéseket a harmadik államban lévő nagykövetségen dlgzó tagállami államplgárk vnatkzásában is. Másdlags jgfrrásk a Tanács 1612/68/EGK rendelete államplgárságn alapuló megkülönböztetés tilalma TILOS lyan krlátzásk más tagállamk államplgárainak alkalmazásával szemben, amelyet a hazai plgárkkal szemben nem érvényesítenek TILOS vállalkzásnként, üzletáganként, régiónként, rszágs szinten meghatárzni a külföldi fglalkztatttak számát TILOS bérezés, elbcsátás, újraalkalmazás területén a megkülönböztetés JOGOSULT: ugyan azn szciális és adókedvezményre JOGOSULT: ugyanazk a szakszervezeti jgk JOGOSULT: azns feltételekkel részvétel szakmai képzésben/átképzésben 15 / 47 készítette: Belga

16 a rendelet szól a munkavállaló családtagjainak származéks jgsítványairól másik tagállamban tartózkdás és munkavégzés jga a munkavállaló gyermekei a fgadó rszág plgáraival azns feltételek szerint vehetnek részt a közktatásban és a szakmai képzésben Bizttság c/ Franciarszág (C-167/73.) A francia Tengeri Munka Törvénykönyv szerint a hajók legénységének külön rendeletben meghatárztt százaléka francia államplgár kellett legyen ellentétes a Szerződéssel Public Prsecutr c/ Michael Chquet ügy (C-16/78.) Nem ellentétes a közösségi jggal az a német előírás, mely szerint azn más tagállamból érkezett dlgzóknak, akik egy évet meghaladóan tartózkdnak Németrszágban, német jgsítványra is szükségük van a vezetéshez. Bíróság: a különböző tagrszágkban a közszlgálatban eltöltött időt be kell számítani a hivatali előmenetel szempntjából Köbler ügy (C-224/01.) Az sztrák egyetemeken legalább tizenöt éve ktató egyetemi tanárk különleges pótlékban részesülhettek, visznt valamely más tagállam egyetemén töltött szlgálati időt nem lehetett figyelembe venni. sérti a Szerződést az uniós jg védelme kiterjed a tagállamk közötti határn át napnta ingázó munkavállalókra (frntier wrker) is a más tagállamkból érkező munkavállalókat, illetve családtagjaikat ugyanazn szciális kedvezményekben, előnyökben kell részesíteni, mint a hazai dlgzókat (a szciális előny fgalma felölel minden lyan előnyt, amely alkalmas arra, hgy a munkavállalók szabad áramlását előmzdítsa) Mattern és Ciktic ügy (C-10/05.) Ha egy tagállam államplgára fglalkztatttként vagy önálló vállalkzóként tevékenységet flytat egy másik tagállam területén, házastársa és 21 év alatti vagy eltarttt gyermekei jgsultak ugyanannak a tagállamnak a területén fglalkztatttként bármely tevékenységet vállalni, abban az esetben is, ha egyik tagállamnak sem államplgárai. 2003/86/EK irányelv a családegyesítés tekintetében tartalmaz rendelkezéseket a harmadik rszág államplgáraira nézve (bővebben lásd könyv) 2003/109/EK irányelv meghatárzza a harmadik rszágk huzams tartózkdási engedéllyel rendelkező államplgárainak jgállását huzams tartózkdási engedély előfeltétele: közvetlenül a jgállásra irányuló kérelem benyújtását megelőzően jgszerűen és flyamatsan öt éven át az adtt tagállam területén kell tartózkdni + száms egyéb feltétel (lásd könyv) Nyelvismeret követelménye nincs nyelvközösség az integráció támgatja a nyelvi skszínűséget nyelvek közötti egyenlőség elve a munkavállalók szabad mzgása és a nyelv prblémája: munkáltatókra és munkavállalókra is kötelezettséget ró megkövetelhető egy adtt nyelv ismerete, ha ahhz szükséges, amit dlgzni fg Grener c/ Minister fr Educatin ügy (C-379/87.) Az ír ktatási miniszter megtagadta Anita Grener hlland államplgár kinevezését a festészet tanárává egy dublini főisklán. 16 / 47 készítette: Belga

17 Írrszág két hivatals nyelve: ír és angl. A laksság 1/3-a beszéli az írt, de a krmány támgatja a nyelv használatát. A dublini isklában senki nem taníttt ír nyelven. Grener festészetet akart ktatni. Bíróság: a tanári tevékenység nem merül ki az ktatásban, fnts az iskla mindennapi életében való részvétel, tehát kkal követelhető meg az ír nyelv ismerete. nem írható elő, hgy a nyelvtudást éppen a követelményt támasztó tagrszágban szerezzék meg, illetve biztsítani kell a sikertelen vizsga megismétlésének lehetőségét Angnese ügy (C-281/98.) Az EUMSz 45. cikke kizárja, hgy a munkáltatók az álláshelyek betöltésére kiírt versenypályázatknál a nyelvtudás igazlására kizárólag az rszág egyik tartmányában beszerezhető különleges biznyítványt fgadjanak el. Túl a diszkrimináció tilalmán a munkavállalók szabad mzgásának akadályai Kraus ügy (C-19/92.) A német jg a külföldön szerzett akadémiai fkzatk használatát csak külön engedéllyel teszi lehetővé, s az engedély nélküli használatt bűncselekménynek minősíti. Bíróság: krlátzza/megnehezíti a munkavállalás és a letelepedés szabadságát; kivéve, ha közérdek védelme indklja Az engedélyezés srán a német hatóságk nem vizsgálhatnák mást, mint hgy a diplmát az arra jgsult intézmény megfelelően állíttta-e ki. Bsman ügy (C-415/93.) Hivatáss fcisták szerződésük lejárta után sem szerződhettek át más tagállamk klubjáhz, amíg utóbbi egyesületek nem fizetnek képzési díjat (transfer, training r develpement fee) a labdarúgók krábbi nevelő klubjának. Bíróság: akadályzza a játéksk szabad mzgását, mert elrettentőleg hat. Lehtnen ügy (C-176/96.) Ksárlabdaklubknak tils egy maghatárztt naptári napt követően igazlt játékskat bajnki mérkőzésekre benevezni. Bíróság: EUMSz-be ütközik, ha harmadik tagállamból igazltakra későbbi határidő vnatkzik és nincs e szabályt igazló bjektív körülmény. Graf ügy (C-190/98.) Osztrák munkajgi szabály szerint kártalanítást fizet a munkavállalónak, ha a munkavisznya a munkáltató kezdeményezésére szűnik meg. Bíróság: ez összeegyeztethető a közösségi jggal, mert ugyanúgy vnatkzik az sztrák államplgárkra is, és csak feltételezhető, hgy megnehezíti a másik tagállamban való elhelyezkedést a kártalanítás elmaradása. Kivételek EUMSz alapján közrend, közbiztnság, közegészségügy Van Duyn ügy (C-41/74.) 17 / 47 készítette: Belga

18 Hlland államplgár Angliában az angl szcientlógia szektánál akart dlgzni. Az angl hatóságk megtagadják, mert bár nem jgellenes, de ellentétes a közjóval a szekta tevékenysége. 64/221/EGK irányelv: közrendre, közbiztnságra hivatkzni csak az egyén személyes magatartása alapján lehet. Bíróság: a közrend kategóriáját szűken kell értelmezni. Az adtt ügyben a Bíróság megengedte a közrendre való hivatkzást és megállapíttta az irányelv közvetlen hatályát. Adui an Crnuaille ügy (C-115/81. és 116/81. egyesített ügyek) Belga hatóságk francia nőktől megtagadták a tartózkdási engedélyt, mert vélhetőleg prstituáltként dlgztak vlna egy bárban. Belgiumban a prstitúció nem tils, bár erős krlátzásk vannak a visszaszrítására, hazai plgárk csinálhatják, a külföldieket pedig rendre kiutasítják. Bíróság: közrendre hivatkzni: társadalm valamely alapvető érdekét sértő tényleges és súlys fenyegetés esetén + nem lehet önkényes megkülönböztetés más tagállamk plgáraival szemben. Jelen ügyben önkényes a megkülönböztetés sérti a Szerződést. közszlgálat: azn besztásk, amelyek magukban fglalják a közhatalm gyakrlásában való közvetett vagy közvetlen részvételt, és az állam vagy más hivatals szerv általáns értékeinek védelmét 2 elmélet: Intézményi szemlélet: tagállamk minden lyan alkalmazás közszlgálat, amely a közigen belül történik Funkcinális szemlélet: Bíróság ugyanazn közig szervezeten belül is minden állást meg kell vizsgálni Közszlgálatba besrlás 2 feltétele (együtt kell fennállniuk) Gyakrl-e közvetlenül vagy közvetve közhatalmat? Közvetlen közhatalm gyakrlás = alkalmaztt tevékenysége érinti a természetes vagy jgi személyek helyzetét Közvetett közhatalm gyakrlás = Ø kiterjesztő értelmezés nem mindenki, aki lyan szervezetnél dlgzik, amelynek vezetője közhatalmat gyakrlt pl. titkárnő igen, de fizikai dlgzók (ld. kertész) nem Állam v. más hivatals szerv érdekeinek védelmét szlgáló kötelezettség-e? NEM közszlgálat: önkrmányzatk kertésze, festői, kórházi nővérkék, nyelvtanárk, középisklai tanárk, vasutask (kivéve hábrú esetén) IGEN közszlgálat: önkrmányzatk éjjeliőrei, felügyelői a Bíróság esetjgán alapuló kivételek bjektív igazlhatóság (bjectively justified) nymós közérdeken alapuló indk (pressing reasns f public interest vagy verriding reasns f public interest) Társadalmbiztsítási szabályk EUMSz 48. cikk biztsítja a munkavállalóknak: különböző államkban figyelembe vett minden idő összeadása (fnts az igényjgsultság megszerzése és megtartása miatt) pénzbeli járandóság kifizetése a tagállam területén lakó személyeknek ha az adtt gyógykezeléshez rendszerint szükséges időn belül a lakhely szerinti tagállamban az ellátás nem biztsítható, az illetékes intézménynek meg kell adni a külföldi ellátásk megtérítésére vnatkzó előzetes engedélyt 18 / 47 készítette: Belga

19 A letelepedés (vállalkzás) szabadsága Az EUMSz rendelkezései EUMSz 49. cikk (az EKSz. krábbi 43. cikke) Az alábbiakban megállapíttt rendelkezéseknek megfelelően tils a valamely tagállam államplgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vnatkzó minden krlátzás. Ezt a rendelkezést azkra a krlátzáskra is alkalmazni kell, amelyek képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban letelepedett államplgára által történő alapítására vnatkznak. A szabad letelepedés magában fglalja a jgt gazdasági tevékenység önálló vállalkzóként történő megkezdésére és flytatására, vállalkzásk, így különösen az 54. cikk másdik bekezdése szerinti társaságk alapítására és irányítására, a letelepedés rszágának jga által a saját államplgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a tőkére vnatkzó fejezet rendelkezéseire is. TILOS a krlátzás: Letelepedésre, azaz vállalkzásra vnatkzóan Ügynökség, fióktelep, leányvállalat alapítására, ha másik tagállam plgára akarja létrehzni Egyszerű irdák létrehzására (ha saját személyzetük irányítja vagy független személy, de megbízással jár el) Fgalmba beletartzik: önálló kereső tevékenység megkezdése és gyakrlása, vállalkzásk alapítása és irányítása Ø krlátlan jgsítvány! nemzeti elbánás a más tagállamban vállalkzni akarónak Általáns prgram EKSZ 44. cikk (ma EUMSz 50. cikk) alapján elfgadtt általáns prgram (1962): részletesen tartalmazza az eltörlendő diszkriminatív intézkedések fajtáit + menetrend ágazatnként a megvalósításra TILOS: Hátránys adórendezés Szakmai képzésben való részvétel Tulajdnszerzési képesség krlátzása Jelentősége: közvetett vagy indirekt diszkrimináció tilalma megjelenik Másdlags jgfrrásk 73/148/EGK irányelv: biztsíttta a tagállamk plgárainak és családtagjainak, hgy egyéni vállalkzóként vagy szlgáltatásk nyújtása, illetve igénybevétele érdekében elhagyják a tagállamk területét, illetve belépjenek egy másik tagrszágba, s tt állandó jelleggel tartózkdjanak 75/34/EGK irányelv: a tevékenység megszűnése után is a vállalkzás rszágában maradhattak a letelepedés jgát gyakrló plgárk 2004/38/EK irányelv: hatályn kívül helyezte az előző kettőt valamennyi uniós plgárt megilleti a tartózkdás jga valamely másik tagállam területén hárm hónapt meghaladó időtartamn túl is, ha a személy önálló vállalkzóként tevékenykedik a fgadó tagállamban 86/653/EGK irányelv: pzitív integrációt segíti elő a kereskedelmi képviselőkkel kapcslatban: a tagállami anyagi jgi szabályk közelítése a célja Magánszemélyek és a letelepedés szabadsága a letelepedés szabadságának célja: biztsítani a tagállamk plgárainak, hgy állandó és tartós jelenlétükre támaszkdva részt vehessenek a fgadó tagrszág gazdasági életében, 19 / 47 készítette: Belga

20 ebből nyereségük származzék, s ezáltal egyéni vállalkzóként hzzájáruljanak a gazdasági és társadalmi kölcsönhatáskhz Angl építész ügy (C-11/77.) Angl építész engedélyt kér, hgy Franciarszágban dlgzhassn, de elutasítják azzal, hgy csak a diplmák kölcsönös elismeréséről vagy egyezmény, a hivatás gyakrlásának és engedélyezésének feltételeiről nincs. Bíróság: nem szabad államplgárságuk alapján megkülönböztetni őket, a Szerződés közvetlen hatállyal bír erre vnatkzóan. Thieffry ügy (C-71/76.) Belga ügyvéd kezdetben Brüsszelben gyakrlja hivatását, majd a Párizsi Egyetemen egyenértékűnek ismerik el belga diplmáját, leteszi az ügyvédi vizsgát, de az Ügyvédi Kamarába nem veszik fel, mert nincs francia diplmája. Bíróság: letelepedés szabadságát krlátzza, ha valaki nem gyakrlhat egy biznys hivatást, pedig rendelkezik a nemzeti diplmával ekvivalensnek elismert képesítéssel és a szükséges szakmai vizsgával Klpp ügy (C-107/83.) Egy Düsseldrfban már irdával rendelkező ügyvéd kívánt egy másik irdát nyitni Párizsban. A letelepedés szabadságának két frmája: - valaki elhagyja az egyik tagállamt, hgy egy másik tagállamban kezdjen vállalkzásba (elsődleges letelepedés) - a fgadó államban úgy kezd valaki vállalkzásba, hgy emellett flyatja az első tagállamban gyakrlt vállalkzói tevékenységét is (másdlags letelepedés) Vlasspulu ügy (C-340/89.) A tagállami hatóságknak össze kell hasnlítani a fgadó államban megkövetelt tudást és képesítést azzal a tudással és képesítéssel, amelyet a másik tagállamban szerzett diplma vagy valamely más klevél igazl. Amennyiben ezen csak részlegesen feleltethetők meg egymásnak a fgadó állam megkövetelheti: az érintett személy igazlja, hgy rendelkezik a többletként megkívánt ismeretekkel. A hatóságnak a döntését indklnia kell + jgrvslati lehetőség biztsítása. Diplmák és szakmai képesítések elismerése Diplmák és szakképesítések elismerése nagyn fnts, ezért külön irányelvek építészekről, állatrvskról, gyógyszerészekről stb. Irányelvek a felsőktatási diplmák általáns elismeréséről: 89/48/EGK irányelv: a felsőktatásban szerzett diplmák elismerésének általáns rendszeréről minden legalább 3 éves képzésre és lyankra terjed ki, amelyeket nem szabályztak a krábbi szakterületenkénti irányelvek főszabály: autmatikus elismerés (kivételesen elő lehet írni adaptációs időszakt vagy alkalmassági vizsgát, de ehhez biznyítania kell a fgadó államnak, hgy lényegi különbségek vannak a képzésben) Később irányelvek a szakmai képesítések és tapasztalatk elismerésének rendszeréről 92/51/EGK irányelv a kevésbé magas szintű ktatást igénylő képesítések elismeréséről 1999/42/EK irányelv 20 / 47 készítette: Belga

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika:

Európai modellek Kontinentális modell Angolszász model Mediterrán model Skandináv modell A közpénzügyek Pénzügyi politika: 02.26. Európai mdellek 4 fő mdell: - Kntinentális, német-francia mdell - Liberális, anglszász mdell - Mediterrán, déli mdell - Skandináv mdell Kntinentális mdell - Nagyvnalú ellátás - Szigrú munkajgi szabályk

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk o.)

Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk o.) Az áruk szabad mozgása II. Mennyiségi korlátozások és a velük azonos hatású intézkedések tilalma (Tk. 557 580. o.) 1 EUMSZ 34. cikk: A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok:

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Államplgárság: Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez 2016. február hónaptól

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Családi pótlék határokon átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jog alkalmazása

Családi pótlék határokon átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jog alkalmazása Családi pótlék határkn átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jg alkalmazása A jelen tájékztató áttekintést ad a határkn átívelő esetek sajátsságai tekintetében.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében. ÁLLÁSHIRDETÉS AZ EURÓPAI HALÁSZATI ELLENŐRZŐ HIVATAL EFCA AZ EURÓPAI UNIÓ 2005-BEN LÉTREHOZOTT ÜGYNÖKSÉGE, AMELYNEK CÉLJA A TAGÁLLAMOK ÁLTAL FOLYTATOTT HALÁSZATI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A szabad mozgás joga és gazdasági tevékenység más tagállamban áttekintés A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A szabad mozgás jogának kiteljesedése - A szabad mozgás jogának kiteljesedése: az EKSZ eredetileg nem

Részletesebben

A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u ; adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) által forgalmazott

A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u ; adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: SZ/71/00084-0009/2016 Elsőfkú bírságt és kötelezést kiszabó határzat A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u. 44-46.; adószám: 12229132-2-44, a tvábbiakban: vállalkzás) által frgalmaztt

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kmmunális adója Magánszemélyek kmmunális adójával kapcslats ügyintézés Ügyintéző: Bali András (92-461-001) Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól Kérelem nymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatálys 2012. 09. 08-tól 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2015.(XII.18.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára:

I. Tananyag és felkészülést orientáló kérdések a kiselőadást NEM tartó hallgatók számára: Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; új hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizttság 6.09.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Jsé María Carrasc Can spanyl államplgár által az Asciación Españla de Prveedres de Impagads de la Cnstrucción

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Alkotmányjog 3. Smuk Péter

Alkotmányjog 3. Smuk Péter Alktmányjg 3. Smuk Péter PPJNE 18. Cikk 1. Mindenkinek jga van a gndlat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez a jg magában fglalja a vallás vagy meggyőződés szabad megválasztását vagy elfgadását

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben