HÁZIREND. Hort, július 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Hort, 2013. július 1."

Átírás

1 HÁZIREND Hrt, július 1.

2 Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan eszköznek tekinteni, mely az intézményi élet békés, nyugdt, szabályztt jellegére hivattt. Az intézmény fenntartója: Hrt Község Önkrmányzata Az intézmény vezetője: Kiss Edit Az intézmény által elláttt szlgáltatásk és területek: Családsegítés: Hrt Gyermekjóléti szlgáltatás: Hrt Házi szciális gndzás: Hrt Idősek klubja: Hrt Szciális étkezés: Hrt Jgszabályi háttér: A tvábbiakban részletesen ismertetendő Házirend a szciális igazgatásról és a szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény, a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet, a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet, évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján készült. Közvetlenül vnatkzó hatálys jgszabályk tvábbá: 29/1993.(II.17.)Krm. rendelet a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk térítési díjáról, 188/1999.(XII.16.)Krm. rendelet a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmény és a falugndnki szlgálat működésének engedélyezéséről, tvábbá a szciális vállalkzás engedélyezéséről, 213/2007.(VIII.7.)Krm. rendelet az Országs Rehabilitációs és Szciális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól, 340/2007.(XII.15.)Krm. rendelet a személyes gndskdás igénybevételével kapcslats eljáráskban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vnatkzó részletes szabálykról, 36/2007.(XII.22.)SZMM rendelet a gndzási szükséglet, valamint az egészégi állaptn alapuló szciális rászrultság vizsgálatának és igazlásának részletes szabályairól.

3 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8/2000 (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gndskdást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000 (VIII.4) SzCSM rendelet a személyes gndskdást végző személyek tvábbképzéséről és a szciális szakvizsgáról. 261/2002. (XII. 18.) Krm. rendelet a nevelőszülői, a hivatáss nevelőszülői és a helyettes szülői jgviszny egyes kérdéseiről 259/2002. (XII. 18.) Krm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szlgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkzói engedélyről 331/2006. (XII. 23.) Krm. Rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről A házirend célja, hatálya 1. A házirend célja, hgy meghatárzza az intézmény belső rendjét és tájékztassn az alapvető szabálykról. E szabályk ismerete és elfgadása feltétlenül szükséges ahhz, hgy nyugdt, tthns légkörben élhessünk és dlgzhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyfrmán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általáns szabályainak megtartását, az intézeti vagyn védelmét, az ellátttak és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dlgzók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni. 2. A Házirend hatálya kiterjed az intézményben ellátást igénybe vevőkre, az intézmény alkalmazttaira, az ellátáskat igénybe vevő valamennyi személyre. Az ellátttjgi képviselő 1. Az ellátttjgi képviselő az intézményben ellátást igénylő, illetve az Idősek Klubjában elláttt részére segítséget nyújt jgai gyakrlásában. 2. Az ellátttjgi képviselő működése srán tekintettel van a személyes adatk kezeléséről és védelméről szóló rendelkezésekre. 3. Az ellátttjgi képviselő megkeresésre illetve saját kezdeményezésre esetenként tájékztatást nyújt az ellátttakat érintő legfntsabb alapjgk tekintetében, az ellátttak kötelezettségeiről és az ellátttakat érintő jgkról. 4. Az ellátttjgi képviselő segíti az ellátttat, törvényes képviselőjét az ellátással kapcslats kérdések, prblémák megldásában. 5. Az ellátttjgi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az elláttt között kialakult knfliktus megldásában. 6. Az ellátttjgi képviselő segít az ellátttnak, törvényes képviselőjének panasza megfgalmazásában, szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél, illetve a fenntartónál. 7. Az ellátttjgi képviselő az intézményi jgviszny keletkezése és megszűnése kivételével szükség esetén eljár az ellátással kapcslatsan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek srán írásbeli meghatalmazás alapján képviseli az ellátttat, illetve törvényes képviselőjét. 8. Az ellátttjgi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Hrt Község Önkrmányzatnál a jgszabálysértő gyakrlat megszűntetésére.

4 9. Az ellátttjgi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben flytattt szakmai munkára vnatkzóan az intézmény vezetőjénél. 10. Az ellátttjgi képviselő, amennyiben az ellátttak meghatárztt körét érintő jgsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságk felé. 11. Az ellátttjgi képviselőnek jga van a krlátzó intézkedésekre, eljáráskra vnatkzó dkumentációt megvizsgálni. 12. Az ellátttjgi képviselőnek jga van a megyében működő szciális szlgáltatók vagy intézmények területére belépni, a vnatkzó iratkba betekinteni, a szlgáltatást végző dlgzókhz kérdést intézni. 13. Az ellátttjgi képvielő köteles az ellátttakra vnatkzó és tudmására juttt rvsi titkt megtartani, és az ellátást igénylő ill. ellátást igénybe vevő személyes adatait a vnatkzó jgszabályk szerint kezelni. Az elláttt jgi képviselő neve: Gallyasné Dósa Katalin Telefn: 06-20/ Gyermekjgi képviselő: Nyerges Tibr Heves Megyei Önkrmányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszlgálat 3300 Eger, Dbó tér 6/a. Telefn: 06-20/ I. CSALÁDSEGÍTÉS - Az ellátás igénybevétele önkéntes, amennyiben a személy cselekvőképességét a törvény nem krlátzza, illetve nem zárja ki. - Cselekvőképességet kizáró gndnkság, általáns cselekvőképességet krlátzó gndnkság, vagy cselekvőképességet szciális intézetben történő elhelyezésben, illetve tartózkdási hely meghatárzásában krlátztt személy esetén kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével terjesztheti elő. - Az intézményi jgviszny a megállapdás megkötésével kezdődik. - Az ellátás igénybevétele önkéntes alapn történik. Szlgáltatásk köre A szlgáltatás fő eleme a családsegítés, a szciális vagy mentálhigiénés prblémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szruló személyek, családk számára az ilyen helyzethez vezető kk megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújttt szlgáltatás. A családgndzás szükség szerint a kliens tthnában, családlátgatás frmájában zajlik. E mellett a családgndzó biztsítják az Intézmény székhelyén (3014 Hrt, Kssuth L. út 149.) az elérhetőséget is, amely a nyitvatartási idővel megegyezik.

5 Szlgáltatásk: a) szciális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, b) anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáskhz, a szciális szlgáltatáskhz való hzzájutás megszervezése, c) családgndzás, így a családban jelentkező működési zavark, illetve knfliktusk megldásának elősegítése, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csprts terápiás prgramk szervezése, e) munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási prblémákkal küzdők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-prblémával küzdők, illetve egyéb szciálisan rászrult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, prevenció f) családkn belüli kapcslaterősítést szlgáló közösségépítő, családterápiás, prgramk és szlgáltatásk, valamint a nehéz élethelyzetben élő családkat segítő szlgáltatásk szervezése. Speciális szlgáltatásk: Nyári napközi megszervezése, lebnylítása általáns iskláskrú gyermekek részére. Egyéb: - Admányközvetítés - Infrmáció közvetítés - Ügyintézés segítése - Rendezvények, tanulmányk, elemzések, kutatásk készítése Térítési díj A szlgáltatás térítési díj megfizetése nélkül igénybe vehető. A Szlgálat nyitvatartási rendje Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 8-12 óráig 8-12 óráig 8-12 óráig, óráig nincs félfgadás 8-12 óráig: A munkaidő fele kötetlen. Ekkr kerül sr a családk látgatására, környezettanulmányk elvégzésére, tvábbképzésekre. A kliensek tthnában való látgatás mindig több szakember megjelenésével történik. ( Gyermekjóléti Szlgálattal, Védőnőkkel, Rendőrséggel, ill. 2 családgndzó együttes részvétele. Biznyíthatóság, hitelesség, és a személyes biztnság megvédése, erkölcsi nrmák megtartása miatt.)

6 Ki kezdeményezheti, illetve ajánlhatja az ellátást? - kliens - hzzátartzó - ismerős, barát, szmszéd - egyéb hivatals személy, illetve intézmény képviselője - jelzőrendszer tagjai Hgyan jut a kliens a szlgáltatáshz? ha a kliens személyesen érkezik, máris kezdetét veheti a segítő kapcslat, ha hzzátartzó kéri az ellátást, az ő segítségével és közreműködésével történik a klienssel való találkzás, ebben az esetben a kliens fgja eldönteni, hgy kéri-e az ellátást, ha jelzőrendszeri tag hívja fel a figyelmet az ellátásra, akkr a jelző személyen keresztül jut el az infrmáció a Szlgálathz, jelzőlapt tölt ki, és a törvényben meghatárzttak szerinti határidőn belül a Szlgálat családgndzója felkeresi a jelzett személyt, vagy családt. E találkzás után a kliens szintén eldöntheti, hgy él-e a felkínált lehetőséggel. Hgyan történik a családgndzás? A családgndzás a családban jelentkező működési zavark, illetve knfliktusk megldásának elősegítése. A családgndzás a kliens/család egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabtt megállapdási terv alapján történik. Szükség esetén a kliens tthnában is történhet a gndzás, családlátgatás alkalmával. A kapcslattartás lehetséges frmái személyesen: a kliens tthnában illetve az intézményben, telefnn, közvetítőn, hzzátartzón keresztül Az ellátás megszűnése Az ellátás megszűnik: a Szlgáltató jgutód nélküli megszűnésével, az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselőjének az ellátás megszüntetésére vnatkzó bejelentések alapján, abban az esetben, ha az elláttt az együttműködési kötelezettségét súlysan megsérti az ellátást igénybevevő halálával. Panasztételi lehetőség Amennyiben a szlgáltatással kapcslatban bármilyen panasz merül fel, panasszal az intézmény vezetőjéhez (az intézmény vezetője: Kiss Edit telefn: 37/ ) lehet frdulni.

7 II. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS I. A szlgáltatás célja, feladatai, alapelvei Alapelvek: A szlgálat a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jgait biztsítva jár el. A szlgálat tevékenysége srán együttműködik a családdal és elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését a helyzetükhöz, szükségleteikhez igazdóan. A szlgáltatás igénybevétele önkéntes. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatárztt esetekben kötelezhető ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme srán az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani Célk: A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése. Javaslattétel gyermekvédelmi intézkedés alkalmazására. A védelembe vételhez kapcslódó szlgáltatási feladatk ellátása. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. utógndzása. A magatartásával testi, lelki, érzelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét utcán töltő, kallódó gyermek segítése. Feladatk: A gyermeki jgkról és a gyermek fejlődését biztsító támgatáskról való tájékztatás, a támgatáskhz való hzzájutás segítése. A családtervezési, a pszichlógiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a kárs szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshz való hzzájutás megszervezése. A szciális válsághelyzetben lévő anya támgatása, segítése, tanácskkal való ellátása. A szabadidős prgramk szervezése. A hivatals ügyek intézésének segítése. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, havnta esetmegbeszélést szervez az érintett szakemberek részvételével; kéthavnta szakmaközi megbeszélést rendez és évente egy alkalmmal gyermekvédelmi tanácskzást tart. A nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben. A veszélyeztetettséget előidéző kk feltárása és ezek megldására javaslat készítése. Ezek érdekében meghatárztt személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehanglása. Családgndzás, a családban jelentkező működési zavark ellensúlyzására.

8 A családi knfliktusk megldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcslattartás esetében. Az egészségügyi és a szciális ellátás, valamint a hatósági beavatkzás kezdeményezése. Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gndzási helyére, vagy annak megváltztatására. A családgndzás biztsítása az tthnt nyújtó ellátást, illetve, a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításáhz, a szülő és a gyermek közötti kapcslat helyreállításáhz. A családgndzás biztsítása az tthnt nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. Összeköttetést biztsít a gyermekekkel fglalkzó intézmények között, tvábbképzéseken, knferenciákn való részvétel, szabadidős prgramkat szervez (egészségügyi napkat, előadáskat, ügyességi vetélkedőket, kiránduláskat, tábrkat); A gyermekjóléti szlgáltatás ellátási területe: Hrt község közigazgatási területe. Az ellátttak köre: A településen élő szciális vagy mentális prblémával küzdő, illetve krízis helyzete miatt segítséget igénylő, veszélyeztetett gyermek, család, várandós anya. A szlgáltatás az életvezetési prblémákkal és szciális gndkkal küzdő egyének, családk számára nyújt szciális és mentálhigiénés ellátást. A szlgálat közreműködik a család, egyén gndjainak rendezésében, életvitelét hátránysan beflyásló kk feltárásában, ill. megszüntetésében, mentális prblémáinak megldásában. Életvezetési tanácskat ad a gndzttak részére, segítséget nyújt a prblémák rendezéséhez. Flyamatsan figyelemmel kíséri a települések laksságának szciális helyzetét A feladatellátás szakmai tartalma: A gyermekjóléti szlgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jgkról és a gyermek fejlődését biztsító támgatáskról való tájékztatás, a támgatáskhz való hzzájutás segítése, a családtervezési, a pszichlógiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a kárs szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hzzájutás megszervezése, a szciális válsághelyzetben lévő várandós anya támgatása, segítése, tanácskkal való ellátása, valamint számára a családk átmeneti tthnában igénybe vehető ellátáshz való hzzájutás szervezése, a szabadidős prgramk szervezése, a hivatals ügyek intézésének segítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

9 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző kk feltárása és ezek megldására javaslat készítése, a gyermekjóléti szlgálat veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert működtet, munkamegbeszélést az aktualitásnak megfelelően akár napnta is tart az adtt szakterület szakemberével. kéthavnta szakmaközi megbeszélést rendez az intézmény székhelyén; évente egy alkalmmal gyermekvédelmi tanácskzást tart, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben, ennek érdekében kapcslatt tart a helyi egyház képviselőivel és prgramkhz szükség esetén önkéntes segítőket szervez, tájékztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátrkból, illetve abba a gyermek örökbefgadáshz való hzzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. A gyermekjóléti szlgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szciális munkával, családgndzással a gyermek prblémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavark ellensúlyzása, a családi knfliktusk megldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcslattartás esetében, az egészségügyi és a szciális ellátás - különösen a családsegítő szlgáltatás -, valamint a hatósági beavatkzás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gndzási helyére vagy annak megváltztatására. A gyermekjóléti szlgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgndzás biztsítása - az tthnt nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításáhz, a szülő és a gyermek közötti kapcslat helyreállításáhz, utógndzó szciális munka (a tvábbiakban: utógndzás) biztsítása - az tthnt nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Egyéni esetkezelés Egyének vagy családk szciális, interpersznális, nevelési, pszichés vagy környezeti prblémáit a közvetlen, szemtől szembeni kapcslatban igyekszik megldani. A biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre: Flyamatsan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szciális helyzetét, veszélyeztetettségét.

10 Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak rvslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Elkészíti a gyermek gndzási-nevelési tervét. Segíti a nevelési-ktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. A feladatellátás rendszeressége Ügyfélfgadás rendje: Hétfő: 7,30-12-ig ig Kedd: 7,30-10,30 Szerda: 7,30-12-ig Csütörtök: Nincs ügyfélfgadás Péntek: 7,30-10-ig A szlgáltatás igénybevétele Az Intézmény nyittt intézmény. A nyújttt szlgáltatásk ingyenesek, illetve azk igénylése előzetes feltételekhez nem köthető, amennyiben a fenntartó másképp nem rendelkezik. A nyújttt szlgáltatáskat az egyének, családk, általában közvetlenül igénylik, de a területen működő más szervek is javaslhatják az igénybevételt. Biznys esetekben maga a család él jelzéssel az intézmény felé és a családgndzó a tudmására juttt szükséghelyzetben önállóan is felajánlhatja szlgáltatásait. Egyes ügyfelek esetében jgszabály vagy hatósági határzat kötelező jelleggel előírhatja a szlgáltatás igénybevételét. A szlgáltatás igénybevétele a klienssel (kliensekkel) kötött szóbeli és/vagy írásbeli megállapdás alapján, az előzőleg közösen meghatárztt célk megvalósítása érdekében, illetve az esetleges jgszabályi kötelezés, hatósági határzat tartalmának megfelelően történik. A szlgáltató és az igénybevevő közötti kapcslattartás módja: - személyesen, családlátgatás frmájában vagy a szlgálat irdájában - telefnn: ügyintézések alkalmával, időpnt egyeztetés miatt, - írásban: jelzőrendszer működtetése, megállapdásk megküldése, sikertelen családlátgatás alkalmával, értesítés. Tájékztatási kötelezettség: III. HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS Az intézmény vezetője a felvételkr tájékztatást ad a házi segítségnyújtás tartalmáról. A vezetett nyilvántartáskról

11 A panaszjgk gyakrlásának módjáról, a jgviszny megszűnésének eseteiről Házirendről Az elláttt és hzzátartzója a felvételkr köteles adatt szlgáltatni a vezetett nyilvántartáskhz. A személyi adatkban beálltt váltzáskat haladéktalanul közölni kell az intézmény vezetőjével. Adatkezelés, adatvédelem: 1. Az ellátttakról az intézmény nyilvántartást vezet. Ennek tartalma: személyi adatk jövedelmi adatk intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpntja térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére vnatkzó adatk 2. Fenti nyilvántartáskból adat csak az adatigénylésre jgsult szervnek és a jgsultságt megállapító szciális hatáskört gyakrló szervnek szlgáltatható. A házi segítségnyújtásban részesülők jgai: Az intézmény az általa biztsíttt szlgáltatást ly módn végzi, hgy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alktmánys jgk tiszteletben tartására, különös figyelemmel: az élethez, emberi méltósághz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jgra ellátttakat megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcslats titkvédelem. Igénybevétel módja: - Az elláttt, illetve törvényes képviselője szóban, illetve írásban kezdeményezheti az ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjénél. - Az ellátás igénybevételéhez szükséges a jövedelmi visznyainak igazlása. - Az intézményvezető, illetve az általa megbíztt személy gndzási szükséglet vizsgálatt végez, melyben megállapítja az igénylő ellátási szükségletét. - A megállapdásban ettől el lehet térni az elláttt kérése alapján. - Az ellátás kezdetéről és annak feltételérő, valamint a fizetendő térítési díjakról az intézményvezető írásban tájékztatja az igénylőt, mely ellen fellebbezéssel élhet Hrt Község Jegyzőjénél. Az intézményi jgviszny megszűnésének szabályai: 1, Az intézményi jgviszny megszűnik: az intézmény jgutód nélküli megszűnésével, az elláttt halálával az elláttt ill. törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján

12 2, Az intézmény vezetője az intézményi jgvisznyt megszünteti ha az elláttt: a gndzónőt nem engedi be a lakásába / többszörösen / az alapvető gndzási feladatk ellátását megakadályzza nem együttműködő, megtagadja az adatszlgáltatást, ill. jövedelmi adatai közlését, a házirendet súlysan megsérti 3, A vezető az ellátás megszüntetéséről írásban értesíti az ellátttat, illetve törvényes képviselőjét. 4, Ha a megszüntetéssel az érintett nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számíttt 8 napn belül Hrt Község Jegyzőjéhez frdulhat. Az intézmény alkalmazttaira vnatkzó néhány szabály: Az intézmény minden alkalmazttjának titktartási kötelezettsége van. Így az ellátttakról szerzett bármilyen infrmációt illetéktelen személynek átadni nem szabad. Az intézmény minden alkalmazttja köteles az ellátttakkal, azk hzzátartzóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani. Alkalmazttaknak az ellátttaiktól, ill. hzzátartzóiktól ajándékt, pénzt, vagy bármi más vagyni előnyt kérni és elfgadni nem szabad. III. IDŐSEK KLUBJA Tájékztatási kötelezettség 1. Az Idősek Klubjába való felvételkr az intézményvezető vagy az általa megbíztt személy az elláttt és hzzátartzója számára tájékztatást ad: az Idősek Klubjában biztsíttt ellátás tartalmáról és feltételeiről; az Idősek Klubja által vezetett nyilvántartáskról; a panaszjgk gyakrlásának módjáról; az intézményi jgviszny megszűnésének eseteiről; az Idősek Klubja Házirendjéről; a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, tvábbá a mulasztás következményeiről; az elláttt jgait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 2. Az elláttt és hzzátartzója a klubba való felvételkr köteles: nyilatkzni az 1. pntban meghatárztt tájékztatásban fglaltak tudmásulvételéről, tiszteletben tartásáról; adatkat szlgáltatni az Idősek Klubjában vezetett nyilvántartáskhz; nyilatkzni arról, hgy a szciális ellátásra való jgsultság feltételeiben és az elláttt, tvábbá a közeli hzzátartzója személyi aznsító adataiban beálltt váltzáskat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. Adatkezelés, adatvédelem 1. Az Idősek Klubjában az ellátttakról az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: az ellátttak alapvető személyi adatait, az ellátttak államplgárságát,

13 az ellátttak lakhelyét, ill. tartózkdási helyét, az intézményi ellátásra való jgsultság feltételeire és az azkban bekövetkezett váltzáskra vnatkzó adatkat, a térítési díj megállapításáhz szükséges jövedelmi adatkat, az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpntját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vnatkzó adatkat. 2. Fenti nyilvántartáskból adat csak az adatigénylésre jgsult szervnek és a jgsultságt megállapító szciális hatáskört gyakrló szervnek szlgáltatható. 3. Az elláttt a személyére vnatkzó adatk tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jgának érvényesítése mellett kérheti a jgai gyakrlásáhz szükséges adatainak közlését az intézmény vezetőjétől. 4. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatkat személyes aznsító adatk nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azkból statisztikai célra adatt szlgáltathat. 5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatk védelmére egyebekben a személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vnatkzó törvény rendelkezései az irányadók. Az idősek klubjában ellátttak jgai 1. Az ellátást igénybe vevőnek jga van a szciális helyzetére, egészségi és mentális állaptára tekintettel az Idősek Klubja által biztsíttt ellátásra, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapta alapján az egyéni ellátás, szlgáltatás igénybevételére. 2. Az Idősek Klubja által nyújttt szlgáltatásk biztsítása srán tils a hátránys megkülönböztetés bármilyen kból, így különösen az elláttt neme, vallása, nemzeti, etnikai hvatartzása, plitikai vagy más véleménye, kra, cselekvőképességének hiánya vagy krlátzttsága, fgyatékssága, születési vagy egyéb helyzete miatt. 3. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült krmányrendeletben meghatárztt esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 4. Az ellátást igénybevevőnek jga van az intézmény működésével, gazdálkdásával kapcslats legfntsabb adatk megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékztatót készít az intézmény gazdálkdásáról, és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékztatást az ellátást igénybe vevő részére. A tájékztató tartalmazza: az intézmény működési költségének összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, az egy ellátttra jutó havi önköltség összegét. 5. Az Idősek Klubja az általa biztsíttt szlgáltatást ly módn végzi, hgy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alktmánys jgk maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jgra. 6. Az Idősek Klubja ellátttjait megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcslats titkvédelem.

14 7. Az Idősek Klubja biztsítja, hgy a szlgáltatás nyújtása srán az elláttt egészségi állaptával, személyes körülményeivel, jövedelmi visznyaival kapcslats infrmációkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudmást, különös figyelemmel az elláttt szciális rászrultságának tényére. 8. Az Idősek Klubja nem krlátzza az ellátttat személyes tulajdnát képező tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatárztt azn tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, az ezekkel kapcslats eljárást jelen házirend tartalmazza. 9. Az Idősek Klubja ellátttjának jga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mzgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztnságára. 10. Amennyiben az Idősek Klubjában ellátást igénybe vevő egészségi állaptánál vagy egyéb körülményeinél fgva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt ebben, illetőleg értesíti az elláttt törvényes képviselőjét, vagy az ellátttjgi képviselőt az elláttt jgainak gyakrlásáhz szükséges segítségnyújtás céljából. Az együttélés szabályai 1. Az intézmény ellátttainak, valamint alkalmazttainak egymáshz való visznya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határkig a tlerancia. 2. Az intézmény ellátttjainak alktmánys jgait az intézmény alkalmazttai és az ellátttak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdnának kölcsönös tiszteletben tartására. 3. Az intézmény valamennyi ellátttjával szembeni elvárás, hgy az Idősek Klubja által nyújttt ellátást az intézményi jgviszny fennállásának teljes időtartama alatt az általáns jgi- és szkásnrmák betartása mellett, a társadalmilag elfgadtt, pzitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe. 4. Az Idősek Klubja lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, flysók, ebédlő, stb.) szabadn használhatják. 5. Az Idősek Klubja jelen Házirendjének betartása mindazn személyek számára kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed. 6. Az Idősek Klubja Házirendjének súlys megsértéséről abban az esetben van szó, ha az elláttt társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, klubtársaival, illetőleg az intézmény alkalmazttaival szemben durva, agresszív viselkedést mutat. 7. Az Idősek Klubjában az ellátttak csak az erre kijelölt helyeken dhányzhatnak. Kérjük, vegyék figyelembe nem dhányzó társaik igényeit! Tűzvédelmi és biztnsági szabályk miatt a szbákban fkzttan tils a dhányzás! 8. Az Idősek Klubja alkalmazttai is kizárólag a dhányzásra kijelölt helyeken dhányzhatnak! 9. Az intézményben így az idősek Klubjában is - alkhl árusítása tils. Az Idősek Klubjában a kulturált és alkalmszerű alkhlfgyasztás nem tilttt. A túlztt alkhlfgyasztás aznban nem megengedett, sőt kifejezetten tilttt azkban az esetekben, amikr annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlztt alkhlfgyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vnná maga után. Ez esetben az alkhlfgyasztás krlátzható. 10. Az ellátttak panaszaik rvslása érdekében az ellátttak érdekvédelme című részben leírtak szerint járhatnak el.

15 Az ellátttak egymás közötti, illetőleg az egyéb kapcslattartás szabályai 1. Az Idősek Klubja ellátttjainak egymás közötti kapcslatai vnatkzásában alapelvként rögzítjük, hgy az ellátásban részesülők alktmánys jgainak maximális tiszteletben tartása mellett, lényeges krlátzásk nélkül, szabadn tarthatják kapcslataikat elláttt-társaikkal. 2. Az egymás közötti kapcslattartás srán aznban kérjük betartani az EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI című fejezetben leírtakat. 3. Amennyiben az Idősek Klubja ellátttja hzzátartzójának, vagy más személynek az intézményből telefnálni kíván, erre lehetősége van az intézményvezető irdájából. Az Idősek Klubjába behzható személyes használati tárgyak köre 1. Az Idősek Klubjába krlátzás nélkül behzható személyes használati tárgyak: Személyes ruházat és lábbeli. A szükségesnél lényegesen nagybb mennyiségű ruhanemű behzatala felesleges, megfelelő tárlás nem ldható meg. Tisztálkdó szerek. Személyes használatra szánt kisebb eszközök ( pl. evőeszköz, phár, tálca). Személyi használati tárgyak (óra, villanybrtva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép). Cserepes virágk. Az Idősek Klubja díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak). 2. Az intézménybe szükség szerint behzható: Rkkant-kcsi, tlókcsi, járókeret, és egyéb gyógyászati segédeszköz, vagy gndzást segítő eszköz. 3. Az intézménybe az intézményvezetővel egyeztetve behzható: személygépkcsi, mtrkerékpár, kerékpár, bútr, nyugágy, kerti szerszám, szkássnál nagybb mennyiségű vagy értékű arany-ezüst ékszer, egyéb 4. Nem hzhatók be az intézménybe lyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak: rbbanóanyagk, rbbanóelegyek, pirtechnikai eszközök, fegyverek, valamint a háztartásban használt szkáss méretűnél nagybb méretű szúróés/vagy vágóeszközök. 5. Amennyiben valaki tudmást szerez arról, hgy az Idősek Klubja ellátttja az intézményben veszélyeztető tárgyat tart magánál, aznnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének. 6. Az Idősek Klubjában értékeket nem őrzünk meg! A személyes használatban lévő tárgyakért tulajdnsuk felel! 7. Kérünk minden ellátttat, hgy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat. Az Idősek Klubja nyitvatartási rendje 1. Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény. 2. Az Idősek Klubja 5 napn át nyitva tartó intézmény.

16 3. A nyitvatartási napk száma: Az Idősek Klubja napnta 8 órától 16 óráig tart nyitva. 5. Az Idősek Klubjából való távlmaradást a tárgynapn legkésőbb 9 óráig be kell jelenteni az idősek Klubja vezetőjének. Az Idősek Klubja által nyújttt szlgáltatásk köre 1. Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szciális-, egészségügyi és mentális állaptuknak megfelelő, napi életritmust biztsító szlgáltatást nyújt. 2. Az Idősek Klubja a helyi igényeknek megfelelő közösségi prgramkat szervez, valamint helyet biztsít a közösségi szervezésű prgramknak, csprtknak. 3. Az Idősek Klubja biztsítja, hgy a szlgáltatás nyittt frmában, az elláttti kör és a laksság által egyaránt elérhető módn működjön. 4. Az Idősek Klubja rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkdásra, a személyes ruházat tisztítására, étel elfgyasztására szlgáló helyiségekkel. 5. Ennek megfelelően: Az Idősek Klubja lehetőséget biztsít ellátttjai számára a ruházat msására, vasalására, szükség szerinti javítására. A ruházat msásáhz szükség esetén msószert biztsít az Idősek Klubja. Az Idősek Klubjában az ellátttak részére lehetőség van az ellátttak tisztálkdására a fürdőszbában, melyhez szükség esetén a gndzónő segítséget nyújt. A tisztálkdáshz szükség esetén törülközőt, szappant, sampnt, stb. biztsít az ellátást igénybe vevők részére. Az Idősek Klubja ellátttjai részére lehetőség van indklt esetben az rvsi ellátás igénybevételére. Az Idősek Klubja ellátttjai részére az intézmény által nyújttt egészségügyi ellátás keretein belül esetenként egészségügyi felvilágsító előadáskat, tanácsadást, és flyamats mentális gndzást végez. Az Idősek Klubjában az ellátttak részére szabadidős prgramkat, napi elfglaltságt, fglalkzási lehetőséget biztsít az intézmény. A szervezett fglalkzáskn való részvétel önkéntes. Az Idősek Klubjában az intézmény sajtótermékeket, könyveket, kártya-és társasjátékkat, tömegkmmunikációs eszközöket (rádió, televízió) biztsít az ellátttak részére. A gndzási tevékenység kereteiben a nappali ellátásban részesülő személy egyéni gndzásban részesül, mely egyéni gndzási terv alapján flyik. A gndzási tervet az Idősek Klubja ellátttjának aktív bevnásával az igénybevételt követő egy hónapn belül készíti el az intézmény. Az Idősek Klubja ellátttjai hivatals ügyeinek intézéséhez az intézmény a szükséges és elvárható segítséget megadja. Az intézményi jgviszny megszűnésének szabályai 1. Az intézményi jgviszny megszűnik: az intézmény jgutód nélküli megszűnésével, az elláttt halálával.

17 2. Az Idősek Klubja ellátttjának, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az intézmény vezetője az intézményi jgvisznyt megszűnteti a felek megegyezése szerinti időpntban, ennek hiányában a Megállapdás -ban fglaltak szerint. 3. Az intézmény vezetője az intézményi jgvisznyt megszűnteti, ha a lakó: a házirendet súlysan megsérti. 4. Az intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti az ellátttat, illetve törvényes képviselőjét. 5. Ha a megszűntetéssel az elláttt, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számíttt 8 napn belül Hrt Község Jegyzőjéhez frdulhat. Ilyen esetben intézményünk az ellátást váltzatlan feltételek mellett mindaddig biztsítja, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jgerős és végrehajtható határzatt nem hz. 6. Az intézményi jgviszny megszűnése esetén az intézményvezető értesíti az ellátttat, illetve törvényes képviselőjét az esedékes, illetve hátraléks térítési díj befizetési kötelezettségéről, az intézménnyel, illetve az ellátttal szembeni követelésről, kárigényről, azk esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. Az Idősek Klubja alapfeladatait meghaladó prgramk, szlgáltatásk köre, azk térítési díja 1. Az Idősek Klubja alapfeladatait meghaladó prgramk, szlgáltatásk köre nem meghatárztt. Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztsítása srán igyekszünk ellátttaink igényei szerint eljárni. 2. Az Idősek Klubja az alapfeladatáhz nem tartzó szlgáltatáskért, prgramkért az adtt szlgáltatás vagy prgram önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe vevőktől. IV. SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS Tájékztatási kötelezettség: Az intézmény vezetője a felvételkr tájékztatást ad a szciális étkezés igénybevételének feltételeiről. A vezetett nyilvántartáskról A panaszjgk gyakrlásának módjáról, a jgviszny megszűnésének eseteiről Házirendről Az elláttt és hzzátartzója a felvételkr köteles adatt szlgáltatni a vezetett nyilvántartáskhz. A személyi adatkban beálltt váltzáskat haladéktalanul közölni kell az intézmény vezetőjével. Adatkezelés, adatvédelem: Az ellátttakról az intézmény nyilvántartást vezet. Ennek tartalma: személyi adatk

18 jövedelmi adatk intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpntja térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére vnatkzó adatk Fenti nyilvántartáskból adat csak az adatigénylésre jgsult szervnek és a jgsultságt megállapító szciális hatáskört gyakrló szervnek szlgáltatható. Térítési díj: Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe, melyről, Hrt Község Önkrmányzat Képviselő testülete minden évben helyi rendeletet alkt. A hatálys jgszabályi előírásknak, valamint a helyi rendeletnek megfelelően az intézményvezető minden évben elvégzi az igénybe vevők jövedelemvizsgálatát. A szciális étkezésben részesülők jgai: Az intézmény az általa biztsíttt szlgáltatást ly módn végzi, hgy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alktmánys jgk tiszteletben tartására, különös figyelemmel: az élethez, emberi méltósághz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jgra ellátttakat megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcslats titkvédelem. Igénybevétel módja: - Az elláttt, illetve törvényes képviselője szóban, illetve írásban kezdeményezheti az ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjénél. - Az ellátás igénybevételéhez szükséges a jövedelmi visznyainak igazlása. - Az intézményvezető, illetve az általa megbíztt egyszerűsített előgndzást végez - A megállapdásban rögzíteni kell, az ellátás időtartamát, módját és az ellátási napkat. - Az ellátás megkezdésének időpntjáról és annak feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról az intézményvezető írásban tájékztatja az igénylőt, mely ellen fellebbezéssel élhet Hrt Község Jegyzőjénél. Az intézményi jgviszny megszűnésének szabályai: 1. Az intézményi jgviszny megszűnik: az intézmény jgutód nélküli megszűnésével, az elláttt halálával az elláttt ill. törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján 2. Az intézmény vezetője az intézményi jgvisznyt megszünteti ha az elláttt: a térítési díjat 30 napn belül nem fizeti meg az ételhrdót nem megfelelően tartja tisztán, és ezért a fertőzésveszély fennáll nem együttműködő, megtagadja az adatszlgáltatást, ill. jövedelmi adatai közlését, a házirendet súlysan megsérti 3. A vezető az ellátás megszüntetéséről írásban értesíti az ellátttat, illetve törvényes képviselőjét.

19 4. Ha a megszüntetéssel az érintett nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számíttt 8 napn belül Hrt Község Jegyzőjéhez frdulhat. Záró rendelkezések 1. Ez a Házirend július 1-én lép hatályba. Hrt, július 1. Kiss Edit Intézményvezető Jelen Házirendet a Hrt Község Önkrmányzat Képviselő testülete a 49/2013.(V.29.) számú határzatával jóváhagyta.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

HÁZIREND Család- és Gyermekjóléti Központ

HÁZIREND Család- és Gyermekjóléti Központ HÁZIREND Család- és Gyermekjóléti Központ Kedves Ügyfeleink! A Család-és Gyermekjóléti Központ a Térségi Szociális Gondozási Központ integrált szervezetének egysége. A Gondozási Központ vezetője: Mraucsik

Részletesebben

5.sz. melléklet HÁZIREND

5.sz. melléklet HÁZIREND 5.sz. melléklet Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Nappali Ellátás - Idősek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/297-074 HÁZIREND I. A házirend célja, hatálya A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Nappali ellátás (Idősek Klubja) házi rendje HÁZIREND

Nappali ellátás (Idősek Klubja) házi rendje HÁZIREND 16 3. számú melléklet Nappali ellátás (Idősek Klubja) házi rendje HÁZIREND Az intézmény belső életének rendjét a házirend szabályozza I. A házirend célja, hatálya 1. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

HÁZIREND. Idősek Klubjai: II.1.1. sz. melléklet

HÁZIREND. Idősek Klubjai: II.1.1. sz. melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Területi Gondozás 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 20./a. HÁZIREND Idősek Klubjai: Budapest XV. ker. Arany J.u.51. Jelenleg

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE melyet módosított a 21/2005. (IX.12.) és a 2/2007. (II.05.) számú KT rendelet A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZAKMAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2011.01.01.-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN FRISSÍTETT VÁLTOZAT) FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÉTKEZTETÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JELZŐRENDSZERES

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái. T E R V E Z E T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(. ) önkormányzati rendelete a Téti Kistérség területén fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok:

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Államplgárság: Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez 2016. február hónaptól

Részletesebben