MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MANGÁN-GLÜKONÁT. Bevezetés"

Átírás

1 MANGÁN-GLÜKONÁT Bevezetés A mangán egy esszenciáis nyomeem, emberben és áatokban egyaránt, amey eengedheteten a normáis agyműködéshez és számos, testszerte ezajó enzimreakcióhoz, köztük a hexokináz, szuperoxid-diszmutáz és xantin-oxidáz működéséhez. A mangán és a réz egyaránt biztosíthatja az enzimreakciókhoz az erős bázisnak számító OH- ionokat, ha jeen van az enzimek aktív centrumában. Redox-reakciók ezajása során eőnyös tuajdonságuk, hogy mindkét eem ionjai többfée vegyértékű formában étezhetnek, meyek révén sok küönböző enzim működéséhez tudnak hozzájáruni. A szuperoxid-diszmutázok (SOD) a reaktív oxigénfajták eeni védekező mechanizmus részei, és kimutatták, hogy a soképéses karcinogenezis során megvátozik a réz/cink-sod és mangán-sod mennyisége rágcsáókban és emberekben egyaránt (Davis, 1999). A mangánnak számos további fontos szerepe van, és az egyéb, gerincesekben megtaáható enzimek, ameyek tartamaznak mangánt, vagy aktiváódnak annak hatására, az aábbiak: Argináz, amey a karbamidképzésben vesz részt Piruvát-karboxiáz és foszfoenopiruvát-karboxiáz, ameyek a gükoneogenezisben játszanak szerepet Farnezi-pirofoszfát-szintetáz, amey a koeszterin szintézisében vesz részt Gükozi-transzferáz és xiozi-transzferáz, ameyeknek fontos szabáyozó szerepük van a porcképződésben A mangánró továbbá fetéteezik, hogy véd a ipid-peroxidációva szemben. Oyan patkányokban, ameyek intraperitoneáisan 20 mg MnC2/kg/nap dózisú hatóanyagot kaptak 30 napon keresztü, mangán fehamozódást tapasztatak számos szövetben, pédáu a májban, épben, meékvesékben, ameyekben ez csökkent ipid-peroxidációva társut (Chen, 2000). Az emberi testben a mangán össztömege 12 és 20 mg között van, ennek köze 25%-a a csontvázban taáható. A sejteken beü a mangán a mitokondriumokban koncentráódik, ennéfogva egnagyobb koncentrációban átaában az oyan szövetekben taáható meg, ameyekben sok a mitokondrium, pédáu a csontokban, a májban és a hasnyámirigyben. A vérben a egkisebb a koncentrációja, körübeü 200 nm/l, a vérszérumban pedig kevesebb, mint 20 nm/l. A rézze, cinkke, kaciumma és vassa együtt a mangánnak is megvan a maga specifikus szerepe a bőr morfogenezisében és működésében, és bár bőraergiát okozhatnak, a fém nyomeemek megfeeő egyensúya fetéten szükséges a bőr normáis áapotához és a sérüéseket követő heyreáítási foyamatokhoz (Lansdown, 1995). Mangánhiányos áapotok A mangánhiányos áatokná sérü az inzuintermeés, módosu a ipoproteinek anyagcseréje, sérü az antioxidáns védemi rendszer, zavart szenved a növekedési faktorok anyagcseréje, és, a fejődés korai szakaszaiban, a csontváz deformációja figyehető meg (Keen, 1999).

2 Mangánhiány és karcinogenezis A szuperoxid detoxifikáása során a SOD kataitikus reakciója egy redox-reakciót foga magában, amey vagy rezet (citoszoikus és extraceuáris Cu/Zn-SOD-ok), vagy mangánt (mitokondriáis Mn-SOD) haszná. Az SOD enzimek aktív centrumában évő rezet vagy mangánt a szuperoxid vagy redukája, vagy oxidája, és ennek következtében hidrogén-peroxid keetkezik (amey ezután tovább aakítható kataázza vagy gutation-peroxidázza). Következésképpen a SOD tejes gátás aá kerü réz vagy mangán hiányában (Stipanuk, 2000). Kimutatták, hogy áati tumorokban kevés a Mn-SOD (Markand,1982), és mive mind a Cu/Zn-SOD, mind a Mn-SOD aacsony mennyisége összefüggésbe hozható a rák kiaakuásáva (Finey and Davis, 1999), a mangán keő szintjének fenntartása rendkívü fontos. Rágcsáók és emberek esetében is megáapították, hogy a soképéses karcinogenezis során mind a réz/cink-sod, mind a mangán-sod mennyisége megvátozik. Eváasztott patkányokban azt vizsgáták, hogy miyen interaktív hatássa van az étrend réz-, mangán- és vastartama az SOD aktivitására, vaamint a 2,3-dimeti-4- aminobifeni (DMABP) indukáta, a kriptákban kiaakut aberráns gócpontokra (aberrant crypt foci ACF), ameyek a vastagbérákot megeőző preneopasztikus éziók. A patkányokat többfée étrenden neveték, ezek 0,8 vagy 5,1 mikrogramm/gramm rezet, 0,6 vagy 17 mikrogramm/gramm mangánt, és 37 vagy 140 mikrogramm/gramm vasat tartamaztak. Ez a diéta 3 és fé hétig tartott, mieőtt DMABP-t adtak az áatoknak. A rézszegény diéta több, mint 100%-ka emete a kiaakut ACF-k számát, a kevés mangán 23%-os, míg a csökkentett mennyiségű vas 18%-os növekedést okozott. Az eredmények egyérteműen jezik, hogy ha ezen, a SOD működését befoyásoó fémek bevitei mennyisége megvátozik, az befoyásohatja a rák kiaakuásának eséyeit (Davis, 1999). A mangán-ionok a fagociták számos ágens áta indukát apoptózisát gátoják. Az apoptózis megeőzése a Mn-SOD aktivitásának és a szabad Mn2+ kationok antioxidáns funkciójának köszönhető. Humán B-imfocitákban vizsgáták a Mn2+ ionok hatását az apoptotikus foyamatokra, és azt taáták, hogy a Mn2+ gátota a sejtnövekedést és apoptózist indukát a mandua aktivát B-sejtjeiben, az Epstein- Barr (EBV) negatív Burkitts imfóma sejtvonaakban, és az EBV áta transzformát B-sejtvonaakban. A B-sejt apoptózis ezen indukciója idő- és dózis-függő vot, és fetehetőeg magában fogata a kaszpáz-proteáz rendszer aktiváását is (Schrantz, 1999). Étrendi hiány A fém nyomeemekre, köztük a mangánra nézve hiányos étrendrő régebben úgy gondoták, hogy az csak nagyon ritkán fordu eő az emberi popuációkban. A túzottan finomított és fedogozott éemiszerek fogyasztása csökkenti az étrend nyomeemtartamát, és napjainkra feismerték, hogy ez potenciáis közegészségügyi probémát jeenthet. A terhesség, szoptatás, növekedés, fejődés és krónikus betegségek megemekedett nyomeem-szükségete szintén hozzájáru a fém nyomeemek hiányábó adódó probémákhoz. Vizsgáatok igazoják, hogy már az igen kis mértékű nyomeemhiány is szignifikánsan megvátoztathatja az immunrendszer működését és hatássa van számos küönböző típusú tumor kiaakuására ietve továbbfejődésére. Az eddigi vizsgáatok, ameyek a fém nyomeemek és a rák interakciójára irányutak, nem jártak

3 kieégítő eredménnye, így még továbbiakra is szükség van ahhoz, hogy mennyiségieg meghatározható egyen a szervezet azon nyomeem-igénye, ami a benne kiaakut tumoros evátozások eeni védemi mechanizmusok működéséhez szükséges (Beach 1982). A mangán és a vas, vaamint más két vegyértékű eemek között interakciók éphetnek fe, és ezek hatássa vannak a mangán toxikokinetikájára, küönösen szájon át történt bejuttatást követően. A mangánbevite megvátoztatja a vasháztartást a vérben és az agyigerincveői foyadékban (CSF), vaószínűeg azáta, hogy hatássa van a vér-agy gát vasszáító mechanizmusára (Li, 2005). Ajánott napi Bevite A mangán normá napi bevitee egészséges kutyák esetében körübeü 5,1 mg kiogramm kutyatáponként (szárazanyagtartaomra nézve). A Tápákozási Irányevek megadják a maximáis mangántartamat a tejes tápban mg/kg mértékegységben. A mangán-karbonátbó, -koridbó, -oxidbó és -szufátbó 250 mg/kg a megengedett. Ez magasabb, mint az ajánott napi CV247 adagban taáható mangán mennyisége. A Sat Institute webapja sok áat mangánigényérő ad információt. Átaában a hivatkozások a kutyáknak adható szokásos adagként az 50 ppm mangánt javasoják, a tejes étrendre nézve. Kevés kutatási eredmény á rendekezésre ahhoz, hogy az ember számára ajánott napi bevite (Recommended Daiy Aowance - RDA) pontos mennyisége megáapítható egyen. A becsüt biztonságos és szükséges napi étrendi bevite (Safe and Adequate Daiy Dietary Intake ESADDI) mangánbó egy fenőtt számára napi 2-5 mg, azonban a egaacsonyabb vízben odott mangán mennyiség, amey káros hatásúnak bizonyut, 0,06 mg/kg/nap, azaz 4,2 mg Mn/nap egy 70 kg-os fenőttre nézve (Greger, 1998). A mangánbevite módja nagyon vátozatos ehet, az étrend összeáításátó, a vízösszetétető és tápáék-kiegészítők hasznáatátó függően. A mangánabszorpció mértéke etérő ehet, de az abszorbeát százaék és a bioógiai fééet idő nem vátozik a küönböző, növényi eredetű mangán-források esetében (Johnson, 1991). Bizonyos vizsgáatok azonban azt mutatják, hogy patkányok esetében az áati eredetű, főeg marhahúsbó származó mangán fogyasztása után vot a egkisebb mértékű az abszorpció és a eghosszabb a fééetidő a tonhahoz, csirkéhez és szójababhoz képest (Johnson, 1990). Az egyénenkénti fogyasztás napi 2-9 mg között mozog (Barceoux, 1999), de van, aki kevesebb mint 1, és több mint 10 mg közé teszi a napi mangánbevite intervaumát (Gregor, 1999). A mangán-szufát, -oxid és -korid nagyon gyengén abszorbeáódik. Az étrend-kiegészítők a mangánt rendszerint pikoniát- és gükonát-vegyüetként tartamazzák, azonban mive a mangán ezen sói is kevéssé abszorbeáódnak, egy naponta 5 mg mangánt igényő betegnek 300 mg mangán-gukonátot ke efogyasztania a normáis vérszint eéréséhez (Anayst Heath Report, 2006). A mangán számos tápáékkiegészítő és gyógyhatású készítmény aapvető összetevője (p. Catrate pus, Endertonic). Fungicidként (MANEB) is akamazzák, és mive májspecifikus ágens, a mangán kontrasztanyagként is szogáhat (mangofodipirtrinátrium, MnDPDP) mágneses rezonanciás képakotáshoz.

4 KLINIKAI FARMAKOLÓGIA Abszorpció (feszívódás), disztribúció (megoszás), metaboizmus (anyagcsere) és exkréció (kiváasztás) emberben - ADME A mangán ADME jeemzőit az oxidációs áapota és odhatósága határozza meg, mey tuajdonságokat a bevite módja is befoyáso. Abszorpció A szájon át bejuttatott mangán a bétraktusbó, azon beü is túnyomó részt az éhbébő (jejunum), két- és négyvegyértékű formában szívódik fe. Az esősorban a máj működésére ható homeosztatikus foyamatok korátozzák a feszívott mangán hozzáférhetőségét. Az eimináció főeg az epébe történő kiváasztássa zajik (Barceoux, 1999). A mangán fevéteét és transzportját az emberi bé Caco-2 sejtvonaában vizsgáták, mind az abszorpció, mind az exkréció odaáró. Figyeembe véve az abszorpciót, a transzport és az idő összevetése egy kétfázisú fevétei mintázatot adott: az eső átmeneti fázist stabi egyensúyi áapotok követik. A fevéte és a mangánkoncentráció összevetése teítési kinetikát mutatott. Ha fé és 2 óra közötti vot az inkubáció időtartama, a mangánkötő kapacitás 100%-ka növekedett. Stabi egyensúyi áapotban a transzport két komponensse jeemezhető, az az átaános fetéteezés, hogy a teíthető és nem teíthető komponensek megfeenek a transzceuáris (karrier mediát) és paraceuáris (diffúziós) útvonaaknak. A kétfée útvona együttes jeenéte miatt az abszorpció hatékonysága csökken, ha az étrendben a mangán szintje emekedik. Exkréció során a mangán-áramás sebessége, átmeneti periódus nékü, körübeü hússzor kisebb, mint abszorpciós irányban, és az esetek túnyomó többségében nem teíthető útvonanak mutatkozott (Lebonde, 1999). A vas státuszának hatása az abszorpcióra A tápáékka történő magas vasbevite gátoja a mangán abszorpcióját, fetehetőeg a nyákahártyasejtekbe történő mangánfevéte inhibíciója révén (Davis, 1992). Ugyanakkor vashiány esetén a mangánfevéte megnő, amit a kétvegyértékű fémtranszporter 1 közvetít. Ez utóbbi egy vas áta szabáyozott faktor, ami fontos szerepet játszik a tápáékka bevitt vas abszorpciójában (Heiig, 2005). Ezeket a bében ejátszódó, vas és mangán között ezajó interakciókat aaposan megvizsgáták és jó jeemezték, de a vas áapota nem mutatott befoyást a mangán fevétere. Egy vizsgáat azonban, ameyet 26 egészséges fiata nőve végeztek e, azza az eredménnye zárut, hogy a vas áapota ameyet a szérum ferritin koncentrációjáva mértek szoros kapcsoatban át a feszívódott mangán mennyiségéve. Ugyanezen vizsgáat keresztezett (crossover) erendezésében az aanyok napi 0,7 vagy 9,5 mg mangánt kaptak 60 napig. Azt taáták, hogy a tápáékka bevitt mangán nem vot hatássa a mangán áapotára, de az abszorpció azokná a szeméyekné vot a egmagasabb, akiknek aacsony vot a ferritin koncentrációjuk (<15 mikrog/l), és mangánszegény diétán votak. Az abszorpció mértéke a magas ferritin koncentrációva (>50 mikrog/l) rendekező egyénekné vot a egaacsonyabb. A bioógiai t1/2 azokná a szeméyekné vot a eghosszabb, akik magas ferritinkoncentráció meett mangánszegény diétán votak, és a egrövidebb vot magas mangánbevite meett. A mangán egyensúyát csak a tápáékka bevitt mangán

5 mennyisége befoyásota; ha nagyobb vot a feszívódott mennyiség, a test a mangán gyorsabb kiváasztásáva kompenzát (Finey, 1999). A mangán visszatartása étrend kiegészítő akamazását követően Tizenkét egészséges aanyná követték nyomon jeöt vitamin és ásványi tápáékkiegészítő beadását követően a radioaktívan jeöt mangán (54Mn) tejes visszatartását a testben. A kiegészítő ásványi anyag tartama megfeet a nyomeemek napi bevitei szükségetének, így 2,5 mg mangánt tartamazott, szufátsó formájában. A 14. napon a mangán retenciója 5 +/- 2% (átag +/- szórás) vot, ha éhgyomorra kapták a szeméyek, és 1 +/- 0.2% vot, ha étee együtt. Az 1-14 nap során a megjeöt mangán kevesebb mint 0.01%-a ürüt a vizeette. A radionukid forgami rátája aapján a tápáékkiegészítőbő feszívódott mangán mennyiségét éhezéskor 9 +/- 3%-ra becsüték, míg tápáékbevitee együtt 2 +/- 1%-nak adódott ez az érték. Az eredmények jezik, hogy más tápáékka együtt fogyasztva a mangán ugyanúgy szívódik fe és metaboizáódik, mint a természetes ásványi anyagok, de éhezés esetén a mangán abszorpciója ényegesen megnő (Sandstroem, 1987). A nyomeemek státusza csak nagyon korátozott mértékben vátozott még hosszú ideig tartó (30 hetes) nyomeemkiegészítő szedése után is, még abban az esetben is, amikor a normá mangánbevite dupáját adták 10 egészséges aanynak. Vaójában a mangánabszorpció mértéke csökkent a 30 hetes adagoási periódust követően (Sandstroem, 1990). Egy másik vizsgáatban 6 önkéntesnek 54Mn-na jeöt anyatej-heyettesítő tápszert adtak több akaomma. A test tejes mangán-visszatartásának becsése reprodukáható eredményt hozott, bár az egyének közti etérés jeentékenynek bizonyut, egy másik, 14 tagú mintában 0,6 9,2% között vátozott a 10. napra. Emeett a kiváasztás mértéke is egyénenként számottevő küönbségeket mutatott (Davidsson 1989a). Tejbő történő mangánabszorpció Emberi tej, tehéntej és anyatej-heyettesítő tápszer 54Mn-na és 52Mn-na történt extrinsic jeöését követően az abszorbeát mangán arányát vizsgáták emberekben. Az emberi tejbő történő frakcionáis mangánabszorpció (8,2%) jóva nagyobb mértékű vot, mint a tehéntej (2,4%) vagy a szója aapú tápszer (0,7%) esetében. A vassa dúsított, savóban gazdag tehéntej aapú tápszerbő történő frakcionáis abszorpció csekéyebb vot, mint a vassa nem dúsított készítmény esetében, míg a feszívódott mangán tejes mennyisége nagyobb vot az utóbbi akamazásakor az emberi tejhez képest (Davidsson, 1989). Egy másik kíséretben az emberi tejhez hozzáadott fitát, kacium, foszfát és aszkorbinsav hatását vizsgáták fenőtteken. Megáapították, hogy csak a hozzáadott kacium csökkentette szignifikánsan a mangán feszívódás mértékét (Davidsson, 1991). A zsír hatása az abszorpcióra A mangánt tartamazó és teített vagy teíteten zsírokban gazdag étrend neuropszichoógiai és metaboikus hatását vizsgáták önkéntes, egészséges nőkné. A kíséretet crossover erendezésben végezték, minden aanyt napi 0,8 vagy 20 mg mangánna áttak e nyoc héten át. A vizsgát csoport fee energiaszükségetének 15%-át kakaóvajbó, míg a többi egyén ugyanezt a 15%-ot kukoricaoajbó fedezte. 4 hét után

6 egy akaomma a mangánadagot radioaktívan megjeöték (54Mn), és mérték a testben évő mennyiségét az ekövetkező három hétben. Azt figyeték meg, hogy a mangánszegény diétán évő egyének az 54Mn szignifikánsan nagyobb százaékát abszorbeáták, és a feszívódott 54Mn számottevően hosszabb feezési időt mutatott. A mangánbevite egyik dózisban sem vot hatássa a mért neuroógiai paraméterekre, és a pszichoógiai vátozókat is csak csekéy mértékben befoyásota. Egyértemű, hogy a dózistó vagy az étrendtő függetenü, a mangán-homeosztázis fenntartásáért hatékony mechanizmusok feenek, vaamint fetéteezhető, hogy még a napi 20 mg mangánbevitenek sincs káros hatása egészséges fenőttekre (Finey, 2003). Az aszkorbinsav hatása a mangánabszorpcióra Az aszkorbinsav hatását a mangánabszorpcióra 8 egészséges szeméyen vizsgáták, fitinsavat tartamazó szója aapú tápszerre bevitt, radioaktívan megjeöt mangán segítségéve. A bevitet követően 30 napon át mérték a test tejes mangán-visszatartását, és megáapították, hogy ha a tápszer aszkorbinsav-tartamát 110 mg/l-rő 220 mg/l-re emeték, az akkor sem befoyásota a mangánabszorpciót (Davidsson, 1995). Megoszás A feszívódás után a mangán fetehetőeg az ά2 makrogobuinokhoz kötődve száítódik a májba. Mive a mangán oxidáódhat Mn3+ ionná, így megkötheti a transzferrin is, amey más szövetekbe is eszáíthatja Anyagcsere A mangán anyagcsere-egyensúyát 5 egészséges fiata férfin vizsgáták, akik küönböző mennyiségű mangánt tartamazó hagyományos éteeket kaptak. A vizsgáat 5 periódusbó át, ameyek 21, 21, 38, 11 ietve 14 napig tartottak, és ameyek során a napi mangánbevite 2,89, 2,06, 1,21, 3,79 és 2,65 mg vot (ebben a sorrendben). Az átagos mangánegyensúy az 5 intervaumban -0,018 és +0,657 mg/nap között mozgott, míg a visszatartás mértéke -7,4 és + 17,3% közt vot. A tejes veszteség átagos összege az eméeti 0 bevite meett a számítások aapján átag 392 mikrogramm/nap értéknek adódott. Ha az összes veszteséget kombináták az átagos pozitív visszatartássa, a pozitív egyensúyhoz szükséges eméeti átagos mangánbevitei szint 3,5 mg/nap vagy 50 mikrog/kg vot (Freeand-Graves, 1988). A máj a mangán-homeosztázis esődeges szerve. Az emberi hepato-karcinóma sejtvona (Hep G2) számos májspecifikus funkciót mutat, és a mangán májbei anyagcseréjének ehetséges modejeként vizsgáják. Eőzetes kíséretek azt mutatták, hogy a mangánkoncentráció az étrendben vagy a tápközegben hasonóképpen befoyásota a mangán visszatartás mértékét izoát patkány hepatocitákban vagy Hep-G2 sejtekben. A Hep-G2 sejtek mangánfevéteének módja arra utat, hogy a fevétet követően a sejtekbő feszabadu a mangán. A fevéte teítési sajátságokat mutatott, és a teítési maximum feét 2 mikromo Mn/L koncentrációná érték e. A Fe2+, Cu2+ és Zn2+ kationok csökkentették a sejtek mangánfevéteét. Úgy tűnik, a mangánfevétet serkenti egy oyan foyamat, amey kapcsoatban ehet a kaciumfevétee, míg a feszabadítás egy aktív,

7 eenőrzött mechanizmus, ameyben a máj mikrotubuusai és izoszómái is részt vesznek (Finey, 1998). Kiváasztás Amikor a mangán a májba transzportáódik, vagy gyorsan bejut a mitokondriumokba és a mitokondriáis SOD-ba épü, vagy a izoszómákba kerü. A izoszomáis mangán ezt követően aktív transzportta jut az epébe, és koncentráódik az epehóyagban. Itt a pazma szintjének százötvenszeresét is eérheti a mangán-koncentráció (Stipanuk, 2000). A kiváasztás mértéke emberekné nagy vátozatosságot mutat egyénenként (Davidsson 1989a). Normáis körümények között nagyon kevés mangán ürü a vizeette vagy a bőrön át. Mangán farmakoógia emberben, összefogaó tábázat Faj és kor Férfi fiata Férfi 12 Férfi fiata Nem és aanyszá m Nő 26 Moekua és dózis 0,7 és 9,5 mg Mn/nap Tápáékka Mangánszufát 2,5 mg és 54Mn a 14. napon Nő 0,8 vagy 20 mg Mn/nap tápáékka és 54Mn a 28. Bevite módja szájon át szájon át szájon át Bevite időtartam a Megfigyeések 60 nap Az abszorpció egmagasabb aacsony ferritinkoncentrációj ú aanyokná mangánszegény diéta meett. A t1/2 a eghosszabb magas ferritinkoncentrációj ú egyénekné mangánszegény diéta meett, és egrövidebb mangánban gazdag diéta meett 14 nap A mangánabszorpció a egmagasabb éhezés esetén. A 14. napon a visszatartás éhezéskor 5%, tápáékka történt 4 hét minden egyes dózison bevitekor 1% Aacsony dózisú diéta meett az aanyok több 54Mn-t abszorbeátak és hosszabb vot a mangán t1/2-je. Nem vot toxikus hatása egyik dózisnak sem, Hivatkozá s Fin- Ley 1999 Sand- Stroem 1987 Finey 2003

8 Férfi fiata Férfi 5 napon 1,21-3,79 mg Mn/nap Tápáékka szájon át 5 periódus, nap ami arra uta, hogy a mangánhomeosztázis hatékony A számított szükséges átagos étrendbei szint a pozitív egyensúy megtartásához 3,5 mg/nap (50µg/kg) Free- Land Graves 1988 KLINIKAI TAPASZTALAT Bár átaában tápáék-kiegészítőként akamazzák, nincs tudományos irodaom, amey a mangán sóinak kinikai hasznáatáva fogakozna.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet Bio-motorhajtóanyagok befecskenezési jeemz=inek optimáása Optimization of Injection Parameters for Biofue Jet Dr BARABÁS István, Dr TODORU- Arian, Dr CSIBI VENCEL-József Koozsvári Mszaki Egyetem, Mechanika

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Ásványi anyagok. Foszfor (P)

Ásványi anyagok. Foszfor (P) Ásványi anyagok Az ásványi anyagok azon csoportját, amelyek a szervezetünkben, a test tömegének 0,005%-ánál nagyobb mennyiségben vannak jelen, makroelemeknek nevezzük. Azokat az elemeket, amelyek ennél

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Ásványi anyagok vázrendszer, fogak (Ca, P, F) enzim aktivátorok (Zn, Mn) ozmotikus viszonyok (K, Na, Cl) sav-bázis

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG

VIZSGÁLATOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉG VZSGÁLATOK A VSEGRÁD-HEGYSÉG, ' RAGADOZ6MADARAN* Írta: S O M, O G Y ' (Budapest) P É T E R, Az emberi környezet és a természeti értékek védeme ma már az egész viágon napirenden szerepő probéma. A technikai

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Hírlevél 2007. év I. szám

Hírlevél 2007. év I. szám Hírevé 2007. év I. szám Hírevé 2007/1 4-5 ALPRO rendszer = Teepirányítás és áománymenedzsment 6-7 A DCC sejtszámáó és gyakorati akamazása 8-9 Sikeresség = áandóság Számítógépes takarmányozási program a

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.

Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat, ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét. A gép részei A- Hőmérséketjező viágítás (jezi a gép áapotát) B- Fő ki/be kapcsoó gomb C- Kávéfőző gomb (eindítja és megáítja a kávé kifoyását) D- Kávéfőző fej E- Csepptáca szintjező F- Csészetartó rács

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A nyomelemek anyagcseréjének zavarai

A nyomelemek anyagcseréjének zavarai A nyomelemek anyagcseréjének zavarai Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar tracemisk.ppt 1 Nyomelemek áttekintés Biogén elemek csoportjai és a nyomelemek Mit tudunk, mit nem Vasforgalom Cink, réz

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE DESZTILLÁCIÓ 63 7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE A desztiáció foyadékeegyek akotórészeinek eváasztása az eegy részeges egőzöögtetéséve és az eküönített (átaában

Részletesebben

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet. Hőtani tuajdonságok Fogorvosi tan fizikai aapjai 0. Hőtani, eektromos és kémiai tuajdonságok Kiemet témák: Eektromosságtan aapfogamai Sziárdtestek energiasáv modejei Févezetők és akamazásaik Tankönyv fej.:

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Megkezdôdik a kemény munka

Megkezdôdik a kemény munka 15 Szántófödi növénytermesztés Megkezdôdik a kemény munka z aratókombájn 6-7 méter szées utat vág a búza vagy kukorica tábába, és egy speciáis tartáyba gyûjti össze a gabonát. tartáyt bizonyos idôszakonként

Részletesebben

A polipill stratégia értéke a cardiovascularis prevencióban Prof. Kékes Ede (Budapest)

A polipill stratégia értéke a cardiovascularis prevencióban Prof. Kékes Ede (Budapest) A poipi stratégia értéke a cardiovascuaris prevencióban Prof. Kékes Ede (Budapest) Yusuf 2002 ben (1) a Lancet-ben kifejtette véeményét - az akkor ismert nagy nemzetközi tanumányok eemzése után - hogy

Részletesebben

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS Kérjük ovassa e figyemesen a tejes eírást a termék teepítése eőtt! A heyteen hasznáat vagy hibás csatakozás a vezérés hibás működését eredményezheti, és veszéyt jeenthet a végfehasznáóra!

Részletesebben

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ

HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ foamin function HÕSZIGETELÉS ÉS ZAJVÉDELEM TROCELLEN DUCT MEGOLDÁS SZELLÕZÕVEZETÉKEK SZIGETELÉSÉHEZ Troceen Duct SZELLÕZÕ VEZETÉKEK HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSE Mindennapjainkban küönbözõ égkezeõ, ietve kímarendszerek

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA? Toborzás könnyen és átáthatóan az Europass dokumentumokka mu nk átat ó knak MIÉRT AZ 1 AZ ISMERI AZ MEGKÖNNYÍTI A KIVÁLASZTÁST! ÖNÉLETRAJZOT? TÖBB MINT 1 MILLIÓ MAGYAR

Részletesebben

Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec

Termékkatalógus Betonjavítás, helyreállítás Felületvédelem. StoCretec. Tudatosan építeni. StoCretec StoCretec StoCretec Betonjavítás, heyreáítás / Feüetvédeem Termékkataógus Betonjavítás, heyreáítás Feüetvédeem StoCretec Tudatosan építeni A jeen kiadványban közötek mai tudásunknak feenek meg, sokéves

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Termék neve (gyártó megnevezése) BETEGTÁJÉKOZTTÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban. Ásványi anyagok Ásványi anyagok Ami az elhamvasztás után visszamarad. Szerepük: elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

Részletesebben

A roboteró legyen veled!

A roboteró legyen veled! Vitaminok, ásványi anyagok kisgyermekeknek A roboteró legyen veled! A vitaminok A vitaminok az életfolyamatok szabályozásában vesznek részt, így hatással vannak a szervezet valamennyi működésére. A gyerekek

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk.

venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk. Tisztet Ovasó! Aho az ember aratni akar, ott eõször vetnie ke, s aho az ember aratott, ott ismét vetni ke (Lao-Ce) Mora sua cuiibet nociva est. A késedeem a késedemeskedõnek ártamára van. Most már tényegesen

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell Mutnoás és fetétees ogt odeek akaazása Mkroökonoetra,. hét Bíró Ankó Véeten együtthatóú ode Aggregát kereset becsése véeten együtthatóú MNL odee: Berry, Levnsohn, Pakes (BLP, 995 Econoetrca) Lényeg: rugaas

Részletesebben

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett Közgazdasági Szeme, LXII. évf., 25. feruár (39 7. o.) Beringer dina Juhász Péter Lovas nita z áami támogatás hatása a rojektfinanszírozásra erköcsi kockázat és ozitív externáiák meett Szerződéseméeti megközeítés

Részletesebben