EFG Használati utasítás EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320"

Átírás

1 EFG Használai uasíás U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

2 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Gyáró vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozaszám Gyárási év EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Kiegészí adaok Megbízó Dáum U EK megfelel ségi nyilakoza Alulíroak ezennel igazolják, hogy a részleesen leír, gépi meghajású önjáró argonca megfelel a 2006/42/EG (Gépdirekíva) és a 2004/108/EWG (Elekromágneses összeférhe ség - EMV) európai irányelveknek, beleérve azok módosíásai, valamin az irányelvek nemzei jogba örén áüleésére irányuló megfelel jogi rendelkezés. Az aláírók mindenkor külön-külön jogosulak a m szaki dokumenumok összeállíására. 3

3 4

4 El szó Megjegyzések az üzemeleési úmuaóhoz Az ipari argonca bizonságos üzemeleéséhez elengedheelenül szükségesek azok az ismereek, amelyeke a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismere. Az anyag rövid és áekinhe formában közli az információka. Az egyes fejezeek be rendben kövekeznek egymás uán, az oldalak számozása folyamaos. A jelen üzemeleési úmuaó öbbféle argoncaípusra vonakozik. A kezelés és a karbanarási munkák kivielezése során ügyelni kell arra, hogy az ado argoncára vonakozó el írásoka vegyék figyelembe. Készülékeinke folyamaosan ovábbfejleszjük. Ezér fenn kell aranunk magunknak a kialakíás, a felszerelség és a m szaki aralom módosíásárára vonakozó jogo, amellyel kapcsolaban szíves megérésüke kérjük. Az üzemeleési úmuaó aralma alapján ezér nem ámaszhaó igény a berendezés egyes meghaározo ulajdonságaival kapcsolaban. Bizonsági úmuaások és jelölések A bizonsági úmuaásoka és a fonos megjegyzéseke a kövekez szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíhaalan állapoo, sérülés vagy halál okozha. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíhaalan állapoo, ill. sérülés, vagy halálos sérülés okozha. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérék sérülés okozha. Z MEGJEGYZÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása anyagi kár okozha. Álalános úmuaások és magyarázaok el áll. o A gép alapfelszerelségéhez arozó elemeke jelzi. Az exra felszerelsége jelöli. 5

5 Szerz i jog A jelen üzemeleési úmuaó szerz i joga a JUNGHEINRICH AG ulajdonában marad. Jungheinrich Akiengesellschaf Am Sadrand Hamburg - Némeország Telefon: +49 (0) 40/

6 Taralomjegyzék A Rendeleésszer használa Álalános Rendeleésszer használa Engedélyeze alkalmazási feléelek Az üzemele köelezeségei A rászerel egységek vagy arozékok felszerelése B A járm leírása Alkalmazási leírás Járm ípusok és névleges eherbírás A részegységek leírása és m ködésleírás A meneirány meghaározása A részegységek áekinése M ködésleírás M szaki adaok Teljesíményadaok Méreek Tömeg Az emel állvány ípusai Kerékabroncs A moor adaai EN szabványok Alkalmazási feléelek Villamos köveelmények Jelölési helyek és ípusáblák Jelölési helyek Típusábla A argonca eherbírásáblája A rászerel egység eherbírásáblája Sabiliás C Szállíás és els üzembe helyezés Szállíás A argonca rakodása A argonca súlyponjai A argonca daruval örén rakodása Rakodás második argoncával A argonca bizosíása szállíás közben Els üzembe helyezés

7 D Akkumuláor - karbanarás, ölés, csere A savas akkumuláorok kezelésére vonakozó bizonsági rendszabályok Álalános információk az akkumuláorok kezeléséhez Akkumuláorípusok Az akkumuláorok méreei Az akkumuláor hozzáférhe vé éele Az akkumuláor felölése Az akkumuláor fixen felszerel öl készülékkel örén felölése Az akkumuláor inegrál öl készülékkel örén felölése Az akkumuláor ki- és beszerelése A cserefelé felszerelése Ki- és beszerelés EJE cserekocsival és Snapfi cserefeléel (o) Ki- és beszerelés kézi hidraulikus emel kocsival és Snapfi cserefeléel (o) Ki- és beszerelés cseradaperrel (o) Ki- és beszerelés mozgahaó aszallal darus rakodáshoz (o) Ki- és beszerelés villapapuccsal (o) Ki- és beszerelés görg spályával (o) Felhelyezhe akkumuláorajó le- és felszerelése (o) E Kezelés A argonca kezelésére vonakozó bizonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Kezel konzol kijelz egységgel Karámasz kezel konzol kapcsoló (o) Oldalsó arórekesz kezel konzol kapcsoló (o) Kijelzés A argonca el készíése az üzemeleésre A napi üzembe véel el i ellen rzések és evékenységek Fel- és leszállás Csökkene fej felei szabad érrel rendelkez argoncák (o) A veze hely beállíása Bizonsági öv Munkavégzés a argoncával A argonca vezeésére vonakozó bizonsági rendszabályok Üzemkész állapo lérehozása Az id beállíása A argonca bizonságos parkolása VÉSZLEÁLLÍTÓ Haladás Kormányzás Fékezés Az emel villák beállíása Villafogak cseréje Teher felvéele, szállíása és lerakása Az emel berendezés és az inegrál rászerel egységek kezelése Bizonsági uasíások ovábbi rászerel egységek kezeléséhez A SOLO-PILOT-hoz arozó ovábbi rászerel készülékek kezelése A MULTI-PILOT kiegészí rászerel egységeinek kezelése

8 4.16 Kiegészí rászerel egységek felszerelése Pókocsi vonaása Exra felszerelség CanCode kezel billeny ze Assziszenciarendszerek Acélfülke Tolóablak Auomaikus/mechanikus kihajhaó kengyel Nyári ajó A veze ülés felemelése A veze ülés beállíása F és Levehe ehervéd rács Az emel leilás áhidalása T zolókészülék Billenésszög kijelz Rockinger vonófej kézi szabályozókarral vagy ávvezérl vel Kamerarendszer N kezelési séma Zavarelháríás Hibakeresés és -elháríás A argonca mozgaása sajá hajás nélkül Vészsüllyeszés F A argonca karbanarása Üzembizonság és környezevédelem A argonca karbanarására vonakozó bizonsági el írások Ken anyagok és régi alkarészek Kerekek Emel láncok Hidraulikus berendezés Ken - és üzemanyagok, kenési úmuaó A ken - és üzemanyagok bizonságos kezelése Kenési úmuaó Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbanarási munkák leírása A argonca el készíése a karbanarási és szervizelési m veleekhez A argonca bizonságos emelése és felbakolása Nyissa fel a hásó burkolao A kerekek rögzíésének ellen rzése Kerékcsere Hidraulikarendszer A hidraulika olaj sz r jének cseréje Légbeszívó és légelení sz r cseréje A hajóm olajszinjének ellen rzése F és A szélvéd mosó berendezés felölése Az elekromos bizosíékok ellen rzése Tiszíási munkák Villamossági munkák

9 4.15 A argonca isméel üzembe helyezése karbanarási vagy üzemfennarási munkák uán A argonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezés megel z ennivalók Üzemen kívül helyezés alai ennivalók A argonca üzemen kívül helyezés uáni, isméel üzembe helyezése Id közi és szokalan jelenségek uáni bizonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, áralmalaníás A munkavállalóka ér vibrációk mérése Szervizelés és ávizsgálás Karbanarási ellen rz lisa EFG Üzemele Vev szolgála Karbanarási ellen rz lisa EFG Üzemele Vev szolgála

10 Függelék JH rakciós akkumuláor üzemeleési uasíása Z A jelen üzemeleési uasíás csak a Jungheinrich márkájú akkumuláorokra érvényes. Ha más márká használ, akkor a gyáró üzemeleési uasíásá kell kövenie H 1

11 H

12 A Rendeleésszer használa 1 Álalános A argoncá az üzemeleési úmuaóban leírak szerin kell használni, kezelni és karbanarani. Bármilyen e l elér használai mód nem rendeleésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamin a argonca és más anyagi érékek megrongálódásához vezehe. 2 Rendeleésszer használa MEGJEGYZÉS A maximálisan felvehe eher és a maximálisan megengede eherávolság a eherbírásáblán ábrázolva van és nem szabad úllépni. A ehernek fel kell feküdnie a eherfelvev szerkezere vagy a gyáró álal engedélyeze arozékokkal vehe fel. A erhe eljesen fel kell venni, lásd "Teher felvéele, szállíása és lerakása" oldalon 118. Rakományok felemelése és süllyeszése. Lesüllyesze rakományok szállíása rövid ávolságra. Tilos a felemel rakománnyal (>30 cm) örén haladás. Tilos személyek szállíása és emelése. Tilos az egységrakományok olása vagy húzása. Pókocsi alkalmankéni vonaása. Pókocsi vonaásakor a erhe a pókocsira kell rögzíeni. Tilos úllépni az engedélyeze pókocsierhelés. 11

13 3 Engedélyeze alkalmazási feléelek Alkalmazás ipari és kisüzemi környezeben. Engedélyeze h mérséklearomány -20 C és 40 C közö. Csak szilárd, eherbíró és egyenes alajon alkalmazhaó. Az úvonalak megengede felüle- és ponerhelésé nem léphei úl. Csak jól beláhaó és az üzemele álal engedélyeze úvonalon alkalmazhaó. Haladás max. 15 %-os emelked n. Tilos a kereszben vagy álósan örén haladás az emelked kön. A erhe az emelked oldalán kell szállíani. Részvéel részleges közforgalomban. FIGYELMEZTETÉS! Széls séges feléelek közö örén alkalmazás A argonca széls séges feléelek közö örén alkalmazása üzemzavarhoz és baleseekhez vezehe. A széls séges feléelek közöi, mindenekel er sen poros vagy korrozív környzeben örén alkalmazás eseén a argoncához speciális felszerelség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezeben örén alkalmazás nem engedélyeze. Rossz id ben (vihar, villámcsapás eseén) a argoncá ilos a szabadban vagy veszélyezee erüleen üzemeleni. 12

14 4 Az üzemele köelezeségei Üzemele ala az üzemeleési úmuaóban az a ermészees vagy jogi személy érend, aki a argoncá sajá maga használja, vagy akinek megbízásából az mások használják. Különleges eseekben (p. l. lízingelés, kölcsönzés) az üzemele az a személy, aki a argonca ulajdonosok és a kezel k közöi meglév szerz déses megállapodás szerin a neveze üzemi köelezeségeke észleli. Az üzemele nek bizosíani kell a argonca rendeleésszer használaá és a kezel vagy harmadik személy éleé és egészségé veszélyeze mindenféle veszély elkerülésé. Emelle külön figyelme kell fordíani a balese-megel zési el írások, egyéb bizonságechnikai szabályok, valamin az üzemeleési, karbanarási és javíási irányelvek bearására. Az üzemele köelessége bizosíani, hogy a argonca valamennyi kezel je elolvassa és megérse a jelen üzemeleési úmuaóban foglalaka. MEGJEGYZÉS A jelen használai úmuaó figyelmen kívül hagyásával a jóállás megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyáró egyeérése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer len munká végez a jóállás árgyán. 5 A rászerel egységek vagy arozékok felszerelése Olyan rászerel egységek rá- illeve beépíése, amelyek haással vannak a argonca m ködésére vagy kiegészíik ezeke a funkcióka, csak a gyáró írásos engedélye alapján örénhe. Ado eseben a helyi haóságok engedélye szükséges. A haóság beleegyezése nem póolja a gyáró engedélyé. 13

15 14

16 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás Az EFG veze üléses, három- vagy négykerekes kiviel, elekromos villásargonca. Ez a kinyúló, ellensúlyos argonca a argonca elé felszerel eherfelvev szerkeze segíségével akadályalanul képes erhek felvéelére, felemelésére, szállíására és lerakására. Zár alsó résszel rendelkez raklapoka is képes felemelni. 1.1 Járm ípusok és névleges eherbírás A névleges eherbírás ípusfügg. A ípus nevéb l lehe kövekezeni a névleges eherbírásra. EFG213 EFG Típusmegjelölés 2 Gyárási soroza 13 Névleges eherbírás x 100 kg A névleges eherbírás álalában nem felel meg az engedélyeze eherbírásnak. Az engedélyeze eherbírásra vonakozó adao a argoncán elhelyeze erhelési diagram aralmazza. 15

17 2 A részegységek leírása és m ködésleírás 2.1 A meneirány meghaározása A meneirány megadásához a kövekez meghaározásoka kell figyelembe venni: A meneirány megadásához a kövekez meghaározásoka kell figyelembe venni: Sz. Meneirány 1 Bal 2 Háramene 3 El remene 4 Jobb 16

18 2.2 A részegységek áekinése Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 1 Veze ülés 8 Emel villák 2 Véd e 9 Villaaró 3 Emel oszlop 10 Hajás 4 Kormánykerék 11 Akkumuláorajó 5 Emel berendezés 12 Kormányengely kezel eleme 6 Kezel - és kijelz egység 13 Vonószerkeze 7 VÉSZKI kapcsoló 14 Ellensúly Alapfelszerelség 17

19 2.3 M ködésleírás Kere Az ellensúllyal összekapcsol kere képezi a argonca aró alapszerkezeé. A f komponensek elhelyezésére szolgál. Veze állás és véd e A véd e különböz kivielekben kaphaó, és védelme nyúj a veze számára a lees árgyak és egyéb küls haások ellen. Az összes kezel elem ergonómikus kialakíású. A kormányoszlop és a veze ülés egyénileg beállíhaó. A kezel - és kijelz egység vezérl - és figyelmeze jelzései bizosíják a rendszer felügyeleé m ködés közben, és így nagyon magas bizonsági köveelményeknek felelnek meg. Kormányzás Az elekromos kormánym nagyon haékony és ergonómikus. A kormányoszlop állíhaó magassággal és d lésszöggel rendelkezik, és minden veze számára opimálisan beállíhaó. A kis szerkezei ér mia a veze a lehe legnagyobb szabad lábérrel rendelkezik. A kormánym különösen könnyen m ködehe és magas haásfokkal rendelkezik. A eljes energiafogyaszás lényegesen csökken. A kormányszög láhaó a kijelz egységen. Kerekek Szuperelaszikus és ömörgumi abroncs, valamin opcionális légöml s abroncs válaszhaó. Hajás és fék A 2 mooros els kerék-meghajás mindig a legjobb vonóer bizosíja a meghajókerekeknél. A rendszer kanyarodáskor bármelyik kormányszöghöz kiszámolja az arányosan és ponosan szükséges fordulaszámo a bels, ill. a küls kerék számára. A árcsafékkén kivieleze üzemi fék semmilyen karbanarás sem igényel. Kiegészíésképpen a argonca a haladóm moorokon kereszül generáorosan megállásig fékez dik. Az így ermel energia egy részé a járm visszaáplálja az akkumuláorba. A rögzí fék auomaikusan illeve kézzel m ködee féke jelen. 18

20 A vészleállíás bizonsági koncepciója Ha a rendszer felismeri a kormányzási folyama meghibásodásá, akkor auomaikusan megkezd dik a vészleállás folyamaa. A argonca ekkora megállásig lefékez dik, a meneirány nem válozik. A kezel - és kijelz egységen fel nik az eseményüzene. A argonca bekapcsolásakor a rendszer önellen rzés végez. A haladás engedélyezése csak akkor leheséges, ha a argonca üzemkész és a rögzí fék (=vészleállás) ki van oldva. Hidraulikarendszer A munkafunkciók finom vezérlése a kezel elemeken kereszül egy öbbszörös vezérl szeleppel örénik. A fordulaszámvezérel hidraulikaszivayú bizosíja az összes hidraulikus funkció igényeknek megfelel és haékony elláásá. emel állvány Ké-, ill. háromfokozaú emel állvány, válaszhaó módon szabademelés funkcióval; keskeny emel állvány-profilok gondoskodnak a jó ráláásról a villafogakra és a rászerel egységekre. A villaaró és az emel kere arós kenés és ezálal karbanarás nem? igényl ámaszógörg kön mozog. Rászerel egységek A mechanikus és hidraulikus rászerel egységekkel örén felszerelés (opcionális arozékkén) leheséges. 3 M szaki adaok Z Az összes m szaki ada alapkiviel argoncára vonakozik. Az összes *)-gal jelöl érék elér lehe a különböz felszerelségi válozaól (pl. emel állvány, fülke, abroncsok sb.) függ en. A m szaki adaok a néme Targonca adalap el írásainak felel meg. A m szaki válozaás és kiegészíés jogá fennarjuk. 19

21 3.1 Teljesíményadaok EFG Megnevezés Q Teherbírás (ha C = 500 mm) 1 ) C Rakomány súlyponjának ávolsága Menesebesség emelési sebesség Teherrel / eher nélkül Süllyeszési sebesség Teherrel / eher nélkül Kapaszkodóképe sség (30 min) Teherrel / eher nélkül Max. kapaszkodóképesség 2 ) (5 min) Teherrel / eher nélkül Gyorsíás (10 m) Teherrel / eher nélkül Max. üzemi nyomás Rászerel egységek áfolyó olajmennyisége EFG 216k 218k kg mm 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 km/ h 0,48/0,60 0,46/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,6/12,5 7,3/12,3 28,0/35,0 27,0/35,0 27,0/35,0 7,3/12,3 6,2/10,7 7,0/11,5 5,9/10,5 26,0/35,0 25,0/35,0 5,7/10,4 % 24,0/35,0 % 3,6/3,2 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/ min 1) függ leges emel állvány eseén. 2) A felünee érékek a kis magasságkülönbségek és alajegyenelenségek (élek) áhidalásához szükséges maximális kapaszkodóképessége adják meg. Tilos a öbb min 15%-os emelked n örén m ködeés. 20

22 EFG Megnevezés Q Teherbírás (ha C = 500 mm)1) C Rakomány súlyponjának ávolsága Menesebesség* Emel sebesség eherrel / eher nélkül Süllyeszési sebesség eherrel / eher nélkül Kapaszkodóképe sség (30 min) eherrel / eher nélkül Max. kapaszkodóképesség 2) (5 min) eherrel / eher nélkül Gyorsíás (10 m) eherrel / eher nélkül Max. üzemi nyomás Rászerel egységek áfolyó olajmennyisége EFG 316k k kg mm 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 km/ h 0,49/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,3/12,3 7,0/11,5 6,2/10,7 5,9/10,5 5,7/10,4 % 27,0/35,0 27,0/35,0 26,0/35,0 25,0/35,0 24,0/35,0 % 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/ min 1) függ leges emel állvány eseén. 2) A felünee érékek a kis magasságkülönbségek és alajegyenelenségek (élek) áhidalásához szükséges maximális kapaszkodóképessége adják meg. Tilos a öbb min 15%-os emelked n örén m ködeés. 21

23 3.2 Méreek EFG Megnevezés a/2 Bizonsági ávolság h 1 Az emel állvány magassága behúzo pozícióban EFG 216k 218k mm mm h 2 Szabademelés mm h 3 Emelés mm h 4 Az emel állvány magassága kiemel pozícióban mm h 6 Véd e felei mm magasság h 7 Ülésmagasság mm h 10 Vonószerkeze mm magassága L 1 L 2 Emel állvány billenése el re Emel állvány billenése vissza Hosszúság villával Hosszúság villa háoldalával mm mm mm 22

24 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 23

25 EFG Megnevezés EFG k 218k b Teljes szélesség mm e Villaszélesség mm m 1 Hasmagasság rakománnyal az mm emel állvány ala m 2 Hasmagasság a engelyáv mm közepén As Munkafolyosó szélessége hosszában elhelyeze 800 x as raklap eseén 3446 mm As Wa x y Munkafolyosó szélessége kereszben elhelyeze 1000x1200-as raklap eseén Fordulási sugár Rakományávolsá g Kerékáv mm 1655 mm mm mm 24

26 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 25

27 EFG Megnevezés a/2 Bizonsági ávolság h 1 Az emel állvány magassága behúzo pozícióban EFG 316k k mm mm h 2 Szabademelés mm h 3 Emelés mm h 4 Az emel állvány magassága kiemel pozícióban mm h 6 Véd e felei mm magasság h 7 Ülésmagasság mm h 10 Vonószerkeze 410/ / / / /580 mm magassága Emel állvány billenése el re Emel állvány billenése vissza L 1 Hosszúság villával mm L 2 Hosszúság villa háoldalával mm b Teljes szélesség mm e Villaszélesség mm m 1 Hasmagasság rakománnyal az mm emel állvány ala m 2 Hasmagasság a engelyáv mm közepén As Munkafolyosó szélessége hosszában elhelyeze 800x1200-as raklap eseén mm 26

28 EFG As Megnevezés Munkafolyosó szélessége kereszben elhelyeze 1000x1200-as raklap eseén EFG 316k k mm Wa Fordulási sugár mm x Rakományávolsá mm g y Kerékáv mm 27

29 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 s m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b 13 b R W a A s 28

30 3.3 Tömeg Z Minden ada kg-ban. EFG Megnevezés Önsúly (akkumuláorral) Tengelyerhelés el l (rakomány nélkül) Tengelyerhelés el l (rakománnyal) Tengelyerhelés hául (rakomány nélkül) +Tengelyerhelés hául (rakománnyal) EFG 216k 218k EFG Megnevezés Önsúly (akkumuláorral) Tengelyerhelés el l (emelés as nélkül) Tengelyerhelés el l (rakománnyal) Tengelyerhelés hául (rakomány nélkül) +Tengelyerhelés hául (rakománnyal) EFG 316k k

31 3.4 Az emel állvány ípusai Z Minden ada mm-ben. EFG és VDI 3596 Megnevezés Emelés h 3 Szabademelés h 2 Szerkeze i magassá g behúzo oszloppal h 1 EFG 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/320 A jelen áekinés nem aralmazza az egyedi kivieleke. Szerkezei magasság kiemel oszloppal h 4 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/ ZT ZZ DZ

32 3.5 Kerékabroncs MEGJEGYZÉS A gyárilag szerel abroncsok/felnik pólására kizárólag az eredei póalkarészeke, ill. a gyáró álal engedélyeze abroncsoka használja, ellenkez eseben a gyárói el írásoka nem lehe bearani. Kérdés eseén forduljon a gyáró ügyfélszolgálaához. EFG Megnevezés Gumiabron csok elöl Gumiabron cs hául 213/ k/216 EFG 218k 218 *) A áblázaban felünee ípusok megfelelnek az alapkivielnek. A járm felszerelségé l függ en elér abroncso is fel lehe szerelni. 220 SE *) 18x / /50-10 Tömörgumi *) 18x7x12 Leveg *) nem áll nem áll 180/ LI125 rendelkezés rendelkezésre re Abroncsnyomás bar 10,0 - - Meghúzási nyomaék Nm SE *) 140/ / /55-9 Tömörgumi *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ Leveg *) nem áll nem áll 125/ LI100 rendelkezés rendelkezésre re Abroncsnyomás bar 10,0 - - Meghúzási nyomaék Nm

33 EFG Megnevezés 316k 316 EFG 318k Gumiabron csok elöl Gumiabron cs hául *) A áblázaban felünee ípusok megfelelnek az alapkivielnek. A járm felszerelségé l függ en elér abroncso is fel lehe szerelni. 3.6 A moor adaai SE *) 18x / /50-10 Tömörgumi *) 18x7x12 18x7x12 18x7x12 Leveg *) nem áll 180/ LI125 nem áll rendelkezés (PR 16) rendelkezésre re Abroncsnyomás bar 10,0 - - Meghúzási nyomaék Nm SE *) 16x6-8 16x6-8 16x6-8 Tömörgumi *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ Leveg *) nem áll 150/ LI113 nem áll rendelkezés (PR 16) rendelkezésre re Abroncsnyomás bar 10,0 - - Meghúzási nyomaék Nm EFG és Megnevezés 213 / 215 / 216k / k / 218 / 220 EFG 316k / 316 / 318k / Haladóm moor 2 x 4,5kW 2 x 4,5kW Emel moor 11,5kW 11,5kW Kormánymoor 0,9kW 0,9kW 32

34 3.7 EN szabványok Z Z Z Tarós zajszin EFG : 68 db(a) EFG : 67 db(a) *+/- 3 db(a) a járm felszerelségé l függ en az EN szabvány szerin, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban. A arós zajszin szabvány szerini álagérék, és figyelembe veszi a zajszine mene közben, emelésnél és üresjáraban. A zajszine a kezel fülénél kell mérni. Vibráció EFG : 0,53m/s² EFG : 0,51 m/s² az EN szabvány szerin. A kezelési pozícióban a esre haó rezgésgyorsulás a szabvány szerin a lineárisan összegze, súlyozo gyorsulás függ leges irányban. A rezgésgyorsulás állandó sebesség melle, küszöbön örén áhaladáskor kerül meghaározásra (sandard kiviel argonca). A argoncára egyszeri alkalommal kerülek kiszámíásra ezek a mérési adaok, amelyeke nem szabad összekeverni a 2002/ 44/EK/Vibrációk cím üzemeleési irányelv szerini, munkavállalóka érin vibrációkkal. A gyáró a munkavállalóka érin rezgések méréséhez különleges szolgálaás kínál, lásd "A munkavállalóka ér vibrációk mérése" oldalon 197. Elekromágneses összeférhe ség (EMC) A gyáró igazolja az elekromágneses zavarkibocsáás és zavarsabiliás haárérékeinek bearásá, valamin a saikus villamossággal kapcsolaos kisülésnek azen szabvány és az abban megneveze normaív hivakozások szerini vizsgálaá. Az elekromos vagy elekronikus alkoóelemekben, és ezek elhelyezésében örén bárminem válozaáshoz a gyáró írásbeli engedélye szükséges. FIGYELMEZTETÉS! Orvosechnikai készülékek nem ionizáló sugárzás miai meghibásodása A argonca olyan elekromos felszerelsége, amely nem ionizáló sugárzás bocsá ki (pl. vezeék nélküli adaávielnél), zavarhaja a kezel orvosechnikai készülékének (szívriumus-szabályozójának, hallókészülékének sb.) m ködésé, és hibás m ködés idézhe el. Orvossal vagy az orvosechnikai készülék gyárójával kell iszázni, hogy lehe-e alkalmazni a készüléke a argonca környezeében. 33

35 3.8 Alkalmazási feléelek Környezei h mérsékle és -20 C közöi üzemeleés eseén 40 C Z Széls séges h mérsékle- vagy páraaralomválozás mellei folyamaos használa eseén a argoncákhoz speciális felszerelség és engedély szükséges. 3.9 Villamos köveelmények A gyáró igazolja az elekromos felszerelség méreezésére és gyárására vonakozó köveelmények bearásá a argonca EN 1175 Targoncák bizonsága. Villamos köveelmények szerini, rendeleésszer használaa eseén. 34

36 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Jelölési helyek és ípusáblák 4.1 Jelölési helyek Z Az olyan figyelmeze és uasíásoka aralmazó ábláknak, min a eherbírásábláknak, a rögzíési ponoknak, valamin a ípusábláknak mindig olvashaóknak kell lenniük, ezeke szükség eseén ki kell cserélni XXX

37 Sz. Megnevezés 15 Felemel eherrel örén haladás, oszlopbillenés felemel eherrel ilos 16 Csaolja be a bizonsági öve 17 Emelési ponok daruval örén rakodáshoz 18 Figyelmezeés boruláskor; uas szállíani ilos 19 Emeléskorláozó 20 Ne lépjen a eherre és a eher alá; becsíp désveszély az emel oszlop mozgaásakor 21 Tarsa be az üzemeleési úmuaóban leír uasíásoka 22 Teherbírás (illeve csökkene eherbírás) 23 Típusábla, az akkumuláorajó mögö 24 Emelési ponok kocsiemel höz 25 Típusmegjelölés 26 Becsípõdés veszélye; az akkumuláorajó mögö a kereen 27 Sorozaszám; az akkumuláorajó mögö a kereen 28 Vizsgamarica (o) 29 Hidraulikaolaj uánölése 36

38 4.2 Típusábla Z Az ábra az EU agállamok szerini szabványos kiviel ábrázolja. Más országokban a ípusábla kiviele elér lehe Z Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 30 Típus 36 Gyárási év 31 Sorozaszám 37 Tehersúlypon ávolsága mm-ben 32 Névleges eherbírás kg-ban 38 Hajáseljesímény 33 Akkumuláorfeszülség V-ban 39 Min./max. akkumuláorsúly kgban 34 Önsúly akkumuláor nélkül kg-ban 40 Gyáró 35 Opció 41 Gyáró logója A argoncára vonakozó kérdés, ill. póalkarész rendelése eseén meg kell adni a sorozaszámo (31). 37

39 4.3 A argonca eherbírásáblája VIGYÁZAT! Baleseveszély a villafogak cseréje mia A kiszállíási állapoól elér villafogak cseréjekor megválozik a eherbírás. A villafogak cseréjekor egy ovábbi eherbírásáblá kell elhelyezni a argoncán. A villa nélkül kiszállío járm vekre alapkiviel villafogakra vonakozó eherbírásáblá kell felszerelni (hossz: 1150 mm). A eherbírásábla (22) adja meg a argonca Q kg eherbírásá függ leges emel állvány eseén. Táblázaos formában muaja meg, hogy mekkora a maximális eherbíróképesség egy bizonyos D ehersúlypon eseén (mm-ben), és mekkora a kíván H emelési magasság (mm-ben). A argonca eherbírásáblája (22) megadja a argonca eherbírásá a villákkal a kiszállíáskori állapoban. Példa a maximális eherbírás kiszámíására: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Ha a D ehersúlypon 600 mm, a h 3 maximális emelési magasság pedig 3600 mm, akkor a Q maximális eherbírás 1105 kg. Emelési magasság korláozása A bels és küls emel oszlopon láhaó nyílformájú jelölések (42 és 43) jelzik a veze nek, hogy mikor éri el a erhelési diagramban el ír emelési magassághaár

40 4.4 A rászerel egység eherbírásáblája A rászerel egységek erhelési adaáblája a argonca erhelési adaáblája melle láhaó, és a argonca Q (kg) eherbírásá muaja meg az ado rászerel egységgel együ. A rászerel egység erhelési adaábláján megado sorozaszámnak meg kell egyeznie a rászerel egység erhelési adaáblájával. 5 Sabiliás A argonca sabiliásá a echnika mai ismereei szerin ellen rizük. Ennek során figyelembe veük azoka a dinamikus és saikus billen er ke, amelyek rendeleésszer használa során kelekezhenek. A argonca sabiliásá öbbek közö a kövekez ényez k befolyásolják: gumiabroncs, emel állvány, rászerel egység, a szállío eher (mére, ömeg és súlypon) FIGYELMEZTETÉS! Baleseveszély a sabiliás elveszése mia A felsorol komponensek módosíása a sabiliás megválozásá vonja maga uán. 39

41 40

42 C Szállíás és els üzembe helyezés 1 Szállíás A szállíás az emel állvány magasságáól és a helyi viszonyokól függ en az alkalmazás helyén örénhe ké különböz módon: állva, szerel állvánnyal (alacsony szerkezei magasság eseén) állva, leszerel állvánnyal (nagy szerkezei magasság eseén), leválaszva valamennyi mechanikus csalakozás és az összes hidraulika vezeéke az alapkészülék és az állvány közö. 2 A argonca rakodása 2.1 A argonca súlyponjai FIGYELMEZTETÉS! Borulási veszély kanyarmene eseén módosío súlyponhelyze mia Az összsúlyponi helyze különböz lehe a járm felszerelség (f kén az emel oszlop kivielének) függvényében. Emel oszlop nélküli argoncák eseén a súlypon az ellensúly irányába er sen áhelyez dik. Óvaosan és megfelel sebességgel haladjon a argonca a kiborulás elkerülése érdekében. A mellékel képen láhaó a körülbelüli súlyponi helyze. 41

43 2.2 A argonca daruval örén rakodása FIGYELMEZTETÉS! Veszély, ha a daruzás a feladara ki nem okao személyek végzik A nem megfelel okaással rendelkez személyek álal végze szakszer len daruzás a argonca lezuhanásához vezehe. Ezér a m vele során személyi sérülés és anyagi kár veszélye áll fenn. A berakodás különösen képze szakemberek álal végezhe. A szakszemélyzee az ucai járm vek eherrögzíésére és a eherrögzíési segédeszközök kezelésére vonakozóan ki kell okani. A rakomány bizosíásá szolgáló inézkedések ponos meghaározásá és végrehajásá minden egyes eseben el kell írni. VESZÉLY! A darulánc elszakadása balesee okozha! Csak megfelel eherbírású függeszéke szabad használni. Rakodósúly = argonca önsúlya (+ akkumuláorömeg elekromos járm eseén). Az emel oszlopo eljesen vissza kell döneni. A daruláncnak az emel oszlopon legalább 2 mm szabad hosszal kell rendelkeznie. A darulánc kööz eszközei úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érinkezzenek semmilyen rászerel egységgel vagy a véd e vel. Tilos a feleme eher alá lépni. A argonca rakodásá kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére beanío személyek végezheik. A daruval örén berakodás során viseljen bizonsági véd cip. Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne arózkodjon a veszélyes erüleen. A daru láncá csak az el ír emelési ponokon szabad rögzíeni oly módon, hogy bizosísa elcsúszás ellen. Z A argonca önsúlya: lásd "Típusábla" oldalon

44 A argonca daruval örén rakodása El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon Eljárásmód Rögzíse bizonságosan a daru láncá a csalakozási ponokon (44) és (45). A argonca felemelése és rakodása. Óvaosan engedje le a argoncá és állísa le bizos helyen, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107. Bizosísa a argoncá ékekkel a vélelen elgurulás ellen! A darus rakodás befejez dö

45 2.3 Rakodás második argoncával FIGYELMEZTETÉS! A argonca megsérülhe Második argoncával örén rakodáskor sérülés örénhe a rakodandó argoncán. A rakodás csak képze szakszemélyze végezhei. Rakodáshoz csak elegend eherbírású argoncá szabad használni. Csak ki- és berakodáshoz engedélyeze. A második argonca villafogainak megfelel hosszúságúnak kell lenniük Tilos a hosszabb ávon örén szállíás. A argonca második argoncával örén rakodása El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107. Eljárásmód Emelje fel a argoncá a villákkal oldalról a engelyek közö. Kissé emelje meg és ellen rizze a argoncá, hogy bizosan áll-e a villákon, szükség eseén korrigálja vagy rögzíse a villáka kööz eszközzel. Óvaosan rakodja fel, ill. le a argoncá, lásd "Teher felvéele, szállíása és lerakása" oldalon 118. Óvaosan engedje le a argoncá a alajra, és rögzíse elgurulás ellen. A argonca be van rakodva. 44

46 3 A argonca bizosíása szállíás közben FIGYELMEZTETÉS! Ellen rizelen mozgás szállíás közben A argonca és az emel állvány szállíás közbeni szakszer len rögzíése súlyos balesee idézhe el. A berakodás csak különösen képze szakemberek álal végezhe. A szakszemélyzee az ucai járm vek eherrögzíésére és a eherrögzíési segédeszközök kezelésére vonakozóan ki kell okani. A rakomány bizosíásá szolgáló inézkedések ponos meghaározásá és végrehajásá minden egyes eseben el kell írni. Teherauóval vagy pókocsival örén szállíás eseén a járm ve szakszer en rögzíeni kell. A eherauónak vagy a pókocsinak rendelkeznie kell rögzí gy r kkel. A argoncá ékekkel bizosíani kell a vélelenszer elmozdulás ellen! Csak megfelel névleges szilárdságú rögzí hevedereke használjon. Használjon csúszásgáló anyagoka a göngyöleg (raklap, ék,...), p. l. csúszásgáló sz nyeg. Rögzíés emel állvánnyal Rögzíés emel állvány nélkül

47 A argonca rögzíése szállíáshoz El feléelek A argonca bizosan legyen leállíva egy eherauóra vagy pókocsira, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107. Szükséges szerszám és anyag 2 rögzí heveder feszí szerkezeel Bizosíó ékek. Eljárásmód A argonca rögzíéséhez a feszí heveder (46) az emel oszlop f kereszaróján (3) és a vonószerkezeen (13), ill. a sárvéd fele (48) és a vonószerkezeen (13) kell rögzíeni. A rögzí hevedereke (46) szorosan meg kell húzni a feszí szerkezeel (47). A argonca rögzíve van a szállíáshoz. 46

48 4 Els üzembe helyezés Bizonsági uasíások az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez FIGYELMEZTETÉS! A hibás összeszerelés baleseveszély okozha A argoncának a használa helyén örén összeszerelésé, az üzembe helyezés és a kezel okaásá csak a gyáró kifejezeen ezekre a feladaokra kiképze ügyfélszolgálaa végezhei. Csak az emel oszlop el írásszer felszerelése uán szabad a hidraulikavezeékeke az alapjárm és az emel oszlop közöi illesz felüleen összekapcsolni. A argoncá csak ezuán lehe üzembe helyezni. Ha öbb argonca érkezik a szállímánnyal, akkor ügyelni kell arra, hogy mindig csak azonos sorozaszámmal rendelkez eherfelvev szerkeze, emel oszlop és alapjárm kerüljön összeszerelésre. FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelel energiaforrás használaa balesee okozha Az egyenirányío válóáram károsíja a különböz alkarészeke (vezérlések, érzékel k, moorok, sb.) az elekronikus rendszerben. A nem megfelel kábelek (úl hosszú, úl kis kereszmesze) az akkumuláorhoz (úszókábel) felmelegedhe, és így a argonca valamin az akkumuláor kigyulladha. A argoncá csak akkumuláorárammal szabad hajani. Az akkumuláor kábelcsalakozásainak (úszókábel) rövidebbnek kell lenniük 6 m- nél, és legalább 50 mm²-es vezeék-kereszmeszeel kell rendelkezniük. Üzemkész állapoba állíás kiszállíás vagy szállíás uán Eljárásmód Ellen rizze a felszerelés eljességé. Ellen rizze a hidraulikaolaj mennyiségé, lásd "Hidraulikarendszer" oldalon 179. Ellen rizze a hajóm olajszinjé, lásd "A hajóm olajszinjének ellen rzése" oldalon 182. Szükség eseén szerelje be az akkumuláor, lásd "Az akkumuláor ki- és beszerelése" oldalon 59. Tölse fel az akkumuláor, lásd "Az akkumuláor felölése" oldalon 54. A argoncá mos üzembe lehe helyezni, lásd "A argonca el készíése az üzemeleésre" oldalon 92. Z A argonca mozgaása sajá hajás nélkül, lásd "A argonca mozgaása sajá hajás nélkül" oldalon

49 48

50 D Akkumuláor - karbanarás, ölés, csere 1 A savas akkumuláorok kezelésére vonakozó bizonsági rendszabályok Karbanaró személyze Az akkumuláor felölésé, karbanarásá és cseréjé csak erre a feladara kiképze szakember végezhei el. A feni m veleek elvégzése során a jelen használai úmuaó, valamin az elem gyárója és az elem öl állomás el írásai egyarán be kell arani. T zvédelmi köveelmények Az akkumuláorok kezelése során ilos a nyíl láng használaa és a dohányzás. A argonca ölésre kijelöl parkolási helyének legalább 2 m méeres körzeében nem árolhaó gyúlékony anyag vagy szikrá kel berendezés. A helyiségnek megfelel en szell zeenek kell lennie. A zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. VIGYÁZAT! A nem megfelel olókészülék használaa balesee okozha T z eseén a vízzel olás reakció válha ki az akkumuláor savval. A sav marási sérüléseke okozha. Használjon porral oló. Az ég akkumuláoroka ilos vízzel olani. Az akkumuláor karbanarása Tarsa iszán és szárazon az akkumuláor cellafedelei. A csalakozóknak és a kábelsaruknak iszáknak kell lenniük, ezeke enyhén be kell vonni akkumuláorpólus véd zsírral, és er sen meg kell húzni. A szigeelelen pólusú akkumuláorok pólusai csúszásgáló szigeel anyaggal kell lefedni. VIGYÁZAT! Az akkumuláorajó zárása el gondoskodjon arról, hogy az akkumuláorkábel ne sérülhessen meg. A kábelek sérülése rövidzárlao okozha. Az akkumuláor áralmalaníása Az elhasználódo akkumuláoroka csak az országos környezevédelmi rendelkezések, vagy a hulladékkezelésr l szóló örvények figyelembe véelével és bearásával szabad áralmalaníani. Az áralmalaníás során felélenül figyelembe kell venni a gyáró álal megado adaoka. 49

51 1.1 Álalános információk az akkumuláorok kezeléséhez FIGYELMEZTETÉS! Az akkumuláorok kezelése során el forduló balese- és sérülésveszély Az akkumuláorok oldo sava aralmaznak, amely mérgez és maró anyag. Felélenül kerülje a közvelen érinkezés az akkumuláorsavval. Az elhasználódo akkumuláorsava az el írásoknak megfelel en áralmalanísa. Az akkumuláoron végze munkák során felélenül viseljen véd ruházao és véd szemüvege. Ne engedje, hogy az akkumuláorsav b rre, ruházara vagy szembe kerüljön, szükség eseén pedig öblíse ki az akkumuláorsava b séges mennyiség isza vízzel. Személyi sérülés eseén (pl. ha az akkumuláorsav szembe kerül vagy b rrel érinkezik) azonnal forduljon orvoshoz. A kiömlö akkumuláorsava b vízzel azonnal semlegesíse. Csak zár akkumuláorekn vel elláo akkumuláor szabad használni. Tarsa be a örvényi el írásoka. FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelel, gyáró álal a argoncában örén használara nem jóváhagyo akkumuláorok használaa veszélyes Az akkumuláorok kialakíása, ömege és méreei nagy mérékben befolyásolják a argonca üzemkészségé, különös ekineel az állékonyságra és eherbírásra. A gyáró álal a argoncához nem engedélyeze akkumuláorok az energivisszaápláló rendszer mia a fékezési jellemz ke ronhaják, és ezen kívül az elekromos vezérlés is károsíhaják. A Jungheinrich álal nem engedélyeze akkumuláorok argoncában örén használaa baleseveszélyes és növeli a személyi sérülések kockázaá! Csak a gyáró álal az ado argoncához engedélyeze ípusú akkumuláor szabad használni. Az akkumuláor felszerelségében örén válozaás csak a gyáró hozzájárulásával megengede. Az akkumuláor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az akkumuláor az akkumuláorérben sabilan feküdjön fel. A gyáró álal nem engedélyeze akkumuláorok használaa szigorúan ilos. Miel az akkumuláoron bármilyen munká végezne, a argoncá bizonságosan le kell parkolnia (lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107). 50

52 2 Akkumuláorípusok VIGYÁZAT! Csak szigeel fedéllel vagy feszülség ala álló, szigeel alkarészekkel felszerel akkumuláor használjon. Az akkumuláor súlya az akkumuláor ípusábláján alálhaó. Az alkalmazásól függ en a argoncák különböz akkumuláorípusokkal vannak felszerelve. A kövekez ábláza az alapkiépíés szerini akkumuláorkapaciás érékeinek kombinációjá muaja: Járm ípus Megnevezés Kapaciás EFG V - 4PzS 460 Ah EFG V - 4PzS 460 Ah EFG 216k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 218k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 316k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG 318k 48V - 5PzS 575 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah EFG V - 6PzS 690 Ah 51

53 2.1 Az akkumuláorok méreei Járm ípus 48 V-os akkumuláor Méreek (mm) max. L max. B H1 +/- 2mm H2 +/- 2mm Névl. súly (-5/+8%) kgban EFG 213/ EFG 216k/ 218k/ k/318k EFG 216/ 218/220/ 316/318/

54 3 Az akkumuláor hozzáférhe vé éele El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107. A eherfelvev szerkeze legyen lesüllyeszve. A kapcsolózár legyen KI állásban. A kulcso húzza ki. A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló KI állásban. Eljárásmód Nyissa ki üközésig (49) az akkumuláorajó. Húzza ki az akkumuláordugasz (50) és az akkumuláor el lógassa le. Az akkumuláor mos már hozzáférhe. 53

55 4 Az akkumuláor felölése FIGYELMEZTETÉS! Robbanásveszély a öléskor kelekez gázok mia Az akkumuláor ölés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegye (durranógáz) bocsá ki. A gázfejl dés kémiai folyama. Ez a gázelegy rendkívül robbanásveszélyes, és ilos meggyújani. Az akkumuláoröl állomás öl kábelének az akkumuláordugaszhoz örén csalakozaása, ill. az onnan örén leválaszása csak kikapcsol állapoú járm és öl állomás melle örénhe. A öl készülék feszülségének és ölési kapaciásának az akkumuláor paraméereihez kell igazodnia. A ölési folyama elindíása el ellen rizze az összes kábel- és dugaszos csalakozó épségé. Gondoskodjon a argonca felölésére szolgáló helyiség megfelel szell zeésér l. A ölési folyama során az akkumuláorcellák felüleé egye szabaddá, hogy megfelel szell zés bizosíson. Az akkumuláorok kezelése során ilos a nyíl láng használaa és a dohányzás. A argonca ölésre kijelöl parkolási helyének legalább 2 m méeres körzeében nem árolhaó gyúlékony anyag vagy szikrá kel berendezés. A zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Ne helyezzen semmilyen fémb l készül árgya az akkumuláorra. Az akkumuláor és a öl állomás gyárójának bizonsági el írásai felélenül arsa be. 4.1 Az akkumuláor fixen felszerel öl készülékkel örén felölése Z A ölési folyama során az akkumuláorajónak legalább 200 mm-re nyiva kell lennie, hogy elegend szell zés bizosíson. El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107. Az akkumuláor hozzáférhe. Az akkumuláoröl kapcsolja ki. Az akkumuláordugasz (50) válassza le (51) a járm csalakozójáról Eljárásmód Kösse össze az akkumuláordugasz (50) a fixen felszerel öl készülék öl kábelével (52) és kapcsolja be a öl készüléke. Ekkor folyamaban van az akkumuláor ölése. 54

56 4.2 Az akkumuláor inegrál öl készülékkel örén felölése MEGJEGYZÉS Az inegrál öl készülék szakszer len használaa anyagi kár okozha Az akkumuláoröl készülékb l és az akkumuláorellen rz készülékb l álló inegrál öl készüléke nem szabad felnyini. Meghibásodás eseén éresíse a gyáró szervizé. A öl készüléke csak a Jungheinrich álal szállío akkumuláorokkal vagy a gyáró szervize álal a argonca számára engedélyeze, egyéb akkumuláorokhoz örén illeszés uán szabad használni. Tilos a más argoncákkal örén csere. Tilos az akkumuláor egyszerre ké öl készülékhez csalakozani. Hálózai csalakozás A hálózai csalakozó kábel az inegrál öl készülék méreé l függ en elér lehe: inegrál öl készük 65 Ah eljesíménnyel: 16 A; 230 V; 3 pólusú inegrál öl készük 130 Ah eljesíménnyel: 16 A; 400 V; 5 pólusú VESZÉLY! Áramüés és gyulladás veszélye A sérül és nem megfelel kábel áramüés okozha és úlhevülés miai gyulladás okozha. Csak maximum 30 m hosszúságú hálózai kábel használjon. Használakor ekerje le a eljes kábelekercse. Csak a gyáró eredei hálózai kábelé használja. A szigeelési oszálynak és a savakkal és lúgokkal szembeni ellenállóságnak meg kell felelnie a gyáró hálózai kábele ulajdonságainak. 55

57 Z A ölési folyama során az akkumuláorajónak legalább 200 mm-re nyiva kell lennie, hogy elegend szell zés bizosíson. Az akkumuláor felölése El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107. Az akkumuláor hozzáférhe. Az akkumuláoröl kapcsolja ki. Az akkumuláordugasz (50) válassza le (51) a járm csalakozójáról. Eljárásmód Csalakozassa az inegrál öl készüléke a hálózai kábellel a házi dugaszoló aljzahoz. A ölési folyama auomaikusan elindul. Bekapcsol járm eseén a képerny r l leolvashaó a ölési állapo, valamin a maradék ölési id lásd "Kijelzés" oldalon 89. Ekkor folyamaban van az akkumuláor ölése. Z Ha az akkumuláor felölése uán világí az Akkumuláor figyelmeze lámpa (53), kapcsolja ki a argoncá és ölse fel az akkumuláor vízzel. 53 am pm 100 % km/h inch lbs m kg eff code err 56

58 Akkumuláoröl készülék LED kijelz je zöld LED villog Világí Jelenés Tölési folyama Tölési folyama befejezve piros LED villog Jelenés Hiba Akkumuláorellen rz készülék LED kijelz je fehér LED villog Jelenés Rádiókapcsola akív kék LED Világí Jelenés Elekroliszin úl alacsony (minden ölés uán mérje meg) sárga LED fuófénykén villog Világí Jelenés Tölési folyama Tölési állapo piros LED villog Jelenés Hiba 57

59 Konzerváló ölés: A cseppölés auomaikusan megkezd dik a ölés befejezése uán. Részleges ölés: A öl készüléke úgy alakíouk ki, hogy az auomaikusan igazodik a feléelekhez, ha részlegesen felölö akkumuláor öl szakaszosan. Ez minimalizálja az akkumuláor elhasználódásá. Z A ölési folyama megszakíásához nyomja meg a kapcsoló (54) a hálózai dugó csak akkor húzza ki, ha elalszik a zöld LED. A ölési folyama újraindul, ha a hálózai kábel ismé csalakozaja a hálózai dugaszoló aljzahoz

60 5 Az akkumuláor ki- és beszerelése FIGYELMEZTETÉS! Az akkumuláor ki- és beszerelése során fennálló veszélyek Az akkumuláor ki- és beszerelése során az akkumuláor súlya és az akkumuláorsav zúzódásos, ill. marásos sérüléseke okozha. A jelen fejezeben szerepl, "Savas akkumuláorok kezelésére vonakozó bizonsági rendelkezések" c. szakasz elõírásai be kell arani. Az akkumuláor ki- és beszerelése során viseljen bizonsági véd cip. Csak szigeel cellákkal és szigeel póluscsalakozókkal felszerel akkumuláoroka használjon. Az akkumuláor kicsúszásának elkerülése érdekében a argoncá vízszines helyzeben parkolja le. Akkumuláorcseré csak megfelel eherbírású darulánccal végezzen. A m vele során csak akkumuláorcseréhez engedélyeze felszereléseke használjon (akkumuláorcserél állvány, akkumuláorcserél állomás, sb.). Ügyeljen arra, hogy az akkumuláor a argonca akkumuláorerében sabilan feküdjön fel. 59

61 5.1 A cserefelé felszerelése VIGYÁZAT! A cserefelé felszerelése csak a Jungheinrich AG ájékozaó áblával felszerel alacsony emel kocsijaira (EJE) vagy villás kézikocsijaira engedélyeze. El feléelek EJE vagy villás kézikocsi a szerelési úmuaó szerini furaokkal, lásd "Szerelési úmuaó" oldalon 61. Eljárásmód Nyissa ki a bizosíókampó (55). Ehhez nyomja meg a pedáloka (56). Akassza be a hajlío csapoka (57) az EJE vagy a villás kézikocsi villafogaiba. A cserefelée nyomja lefelé és helyezze be, és a peckeke (58) helyezze a furaokba. Zárja a bizosíókampó (55). Ehhez nyomja meg a pedáloka (56). Rögzíse a bizosíólemez (59) lopás ellen 4 csavarral (o)

62 5.1.1 Szerelési úmuaó Z Eljárásmód Fúrjon 4 darab 16 mm ámér j lyuka az EJE-be vagy a villás kézikocsiba a furasablon alapján. Ügyeljen a olórúd és a villa alja közöi, megfelel ávolságra. Helyezzen el bizonsági ábláka az EJE-n Ø 16 x

63 5.2 Ki- és beszerelés EJE cserekocsival és Snapfi cserefeléel (o) VIGYÁZAT! Becsíp désveszély Az akkumuláor cseréjekor ügyeljen a becsíp dés veszélyére. Az akkumuláor cseréje közben ne nyúljon az akkumuláor és a kere közé. Viseljen bizonsági véd cip. Az akkumuláor kiszerelése El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 107. Az akkumuláor egye szabaddá, lásd "Az akkumuláor hozzáférhe vé éele" 60 oldalon 53. Szükséges szerszám és anyag Négygörg s akkumuláorcserél kocsi EJE cserekocsival és Snapfi cserefelé Az akkumuláorhoz arozó lerakó állomás (60) (o) Eljárásmód Zárja a bizosíókampó (55). Ehhez nyomja meg a pedáloka (56). Tolja az EJE argoncá az akkumuláorhoz viszonyíva középponosan kb. 7,9 in (200 mm) re a járm alá. Az EJE villái éppen a fenéklemez alá emelje Toljon felhajó ékeke (61) a nyílásba és állísa be ezeke a kerehez (62). Az EJE argoncá vezesse eljesen az akkumuláorhoz kúszómeneben

64 Z Kainsa be az akkumuláorkocsin lév bizosíókampó (55). Ellen rizze, hogy szorosan bekaan-e a bizosíókampó (55) a cserekocsiba. Ne emelje meg a villáka. Az akkumuláorzára (63) nyissa ki Húzza ki az akkumuláor az EJE-vel kúszómeneen haladva az üköz ig (64). Emelje fel a villá, amíg az akkumuláor szabaddá válik az akkumuláor érben. MEGJEGYZÉS Anyagi kár veszélye Az akkumuláor kihúzásánál a argonca váz megsérülhe. Emelje fel a villáka és az akkumuláor kihúzásnál ne üközzön a váznak sem alul sem felül. Az akkumuláor a öléshez vigye a öl állomáshoz. Az akkumuláor rakja le bizonságosan a lerakóhelyre (60). Nyissa ki a bizosíóhorgo (55), és húzza ki az EJE argoncából. Az akkumuláor kiszerele és bizonságosan leraka öléshez

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Használai uasíás 51167638 09.13 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Használai uasíás 51289402 11.14 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Használai uasíás 51209081 03.13 U DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Használati utasítás 51222938 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Az emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó fontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál

Az emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó fontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál U U Az emelõállvány szállíására és szerelésére vonakozó fonos megjegyzések olóoszlopos argoncáknál Szállíás A szállíás az emelállvány szerkezei magasságáól és a helyi adoságokól függen az alkalmazás helyszínére

Részletesebben

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Használati utasítás 51126181 12.14 U EME 114 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08 ES 130 05.08 - Üzemeltetési utasítás U 51112070 05.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Használati utasítás 51247138 04.13 U EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Részletesebben

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Üzemeltetési útmutató U 50147528 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus Opció

Részletesebben

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Használati utasítás 51151574 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02 KMS 100 07.99- Használati utasítás U 50145727 04.02 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Használati utasítás U 52020435 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Üzemeltetési utasítás U 52025112 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Nagy teljesítményű targonca optimális energiahatékonysággal Efficiency" kivitel a kiemelkedő gazdaságosság és Drive&Lift Plus" kivitel a csúcsteljesítmény érdekében Paraméter kormányzás (opcionális) Oldalirányú

Részletesebben

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265hu REV23.03RF Telepíési és üzembe helyezési leírás A D E B C F CE1G2265hu 21.02.2006 1/8 G / 4.2.4 C Gyári beállíások / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16 PID 12

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Használati utasítás 51314836 11.14 U ESC 316 ESC 316z Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08 ERE 120 09.05- Üzemeltetési utasítás U 50466116 04.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 08.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Használati utasítás U 50048209 03.06 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány

Részletesebben

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500 Műszaki adatok: Gyártó VENI VENI Típus KMS.AC 1250/1.6 KMS.AC. 1500/1.6 Meghajtás módja Elektromos Elektromos Irányítás gyalogkíséretű gyalogkíséretű Teherbírás h3+h13 / Q max h3+h13 / Q csökkentett Q

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Használati utasítás 51141068 07.15 U EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Részletesebben

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Használati utasítás U 51171593 06.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Használati utasítás 51139164 02.11 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am

Részletesebben

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Használati utasítás 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Használati utasítás 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Használati utasítás 51167702 08.12 U DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Használati utasítás 51147725 07.15 U ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverer MaserDrive MSI 10 inverer MaserDrive 2 Taralom Taralom 3 1.1Bizonság meghaározása 4 1.2 Figyelmezeő jelzések 4 1.2 Bizonsági úmuaás 4 2 Termékáekinés 6 2.1 Gyors üzembe helyezés 6 2.1.1 Kicsomagolás

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Használati utasítás U 50047432 10.05 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány szerkezeti

Részletesebben

EJD 220. Használati utasítás 01.10 - 08.15

EJD 220. Használati utasítás 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Használati utasítás U 51 08.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási év

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014 Eredeti használati utasítás Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 45758043417 HU - 07/2014 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés A targoncára vonatkozó

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

Hőszivattyúk műszaki adatai

Hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 09; GBI 13; GBI 18; Hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY 1

Részletesebben

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - Használati utasítás 51040457 05.15 U EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Részletesebben

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató Rolly töltőbölcső Kezelési útmutató CDL-SE10 2008 Sony Corporation FIGYELEM! A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. A készüléket nem szabad

Részletesebben

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Használati utasítás. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Használati utasítás. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Használati utasítás 51158217 05.10 U DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

EJC 112 RK. Használati utasítás 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Használati utasítás 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Használati utasítás 51305978 11.14 U EJC 112 RK Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Használati utasítás 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Használati utasítás 51222207 02.15 ERE 120 ERE C20 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

EFX 410 / 413. Használati utasítás 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Használati utasítás 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Használati utasítás 51296720 11.14 EFX 410 EFX 413 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

EFG 110-115. Használati utasítás 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Használati utasítás 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Használati utasítás 51151473 11.14 U EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője

Részletesebben

EMC 110 / EMC B10. Használati utasítás 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Használati utasítás 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Használati utasítás 51040507 02.11 U EMC 110 EMC B10 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK

HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK 323 Hidraulikus emelők és szerszámok Taralomjegyzék Oldalszám A hidraulikus ermékek jellemzője az akár 700 bar Hidraulikus hengerek, nagyságú üzemi nyomás, mely a legnagyobb

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

EMC 110 Villavég emelés

EMC 110 Villavég emelés EMC 110 Villavég emelés 03.10 - Használati utasítás 51213952 03.10 U EMC 110 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je EMC

Részletesebben

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 7200 Patents Pending The safe scrubbing alternativet Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 331182 Rev.09 *331182* Ezt a kézikönyvet valamennyi új TENNANT Model 7200 típusú géphez mellékeljük. A kézikönyv

Részletesebben

Ikarus 412.81. Jármőismeret

Ikarus 412.81. Jármőismeret Ikarus 412.81 Jármőismeret Ikarus 412.81 Jármőismeret Összeállította: Kókai Károly Horváth János 2 Ikarus 412.81 Jármőismeret óravázlat Történeti összefoglalás Jármőszerkezet Ellenırzı kérdések 1 6. Rövid

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK Taralomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 7. ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÁLTALÁNOS MOZGÁSEGYENLETEI... 9.. Ado mozgásállapo megvalósíásához szükséges energia... 0.. Mozgásállapo meghaározása ado energiaforrás alapján... 5.

Részletesebben

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Használati utasítás 51121635 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/12/14/16 02.04 - Használati utasítás 50434898 03.11 U ERC 214 ERC 216 ERC 12 ERC 212 ERC 14 ERC 16 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

EJC B12/B14/B16. Használati utasítás 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Használati utasítás 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Használati utasítás 51209540 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK 265 Anyagmozgató berendezések Tartalomjegyzék A Pfaff-silberblau anyagmozgató berendezések kiválóan Tartalomjegyzék Kézi raklapemelők 270-281 Kézi raklapemelők mérleggel 282-283

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató Budapest, 2009. november 6. Rakodógépek a hulladékkezelésben Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai á i Intézet Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Modello ML25. Matricola XXXX Anno di costruzione XXX. GIRI MAX 700 made in Italy

Modello ML25. Matricola XXXX Anno di costruzione XXX. GIRI MAX 700 made in Italy OFFICINE CARPI SRL Poviglio-RE-italy- ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV AZ ML 20 ML 25 ML 300 TÍPUSÚ SZIVATTYÚKHOZ TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS 3. TELEPÍTÉS 6. MEGHIBÁSODÁS, SZÉTSZERELÉS 1. AZONOSÍTÓ,

Részletesebben

EJC 110 / 112. Használati utasítás 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Használati utasítás 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Használati utasítás 51080483 02.11 EJC 110 EJC 112 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell AVANTI TEHERFELVONÓ Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell Kiadva: 8. CE kiadás: 2009 decembere Gyártó: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød Denmark P: +45 4824 9024 F: +45 4824 9124

Részletesebben