ETM/V Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14"

Átírás

1 ETM/V Használati utasítás U

2 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási év ETM 214 ETM 216 ETV 214 ETV 216 ETV 318 ETV 320 ETV 325 ETM 325 Kiegészít adatok Megbízó Dátum U EK megfelel ségi nyilatkozat Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt, gépi meghajtású önjáró targonca megfelel a 2006/42/EG (Gépdirektíva) és a 2004/108/EWG (Elektromágneses összeférhet ség - EMV) európai irányelveknek, beleértve azok módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történ átültetésére irányuló megfelel jogi rendelkezést. Az aláírók mindenkor külön-külön jogosultak a m szaki dokumentumok összeállítására. 3

3 4

4 Az emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó fontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás A szállítás az emel állvány szerkezeti magasságától és a helyi adottságoktól függ en az alkalmazás helyszínére három különböz módon történhet. Állva, felszerelt emelõállvánnyal (kis szerkezeti magasság esetén) Állva, részben felszerelt és a vezetõt védõ tetõnek döntött emelõállvánnyal (közepes szerkezeti magasság esetén), az emelési funkció hidraulikavezetékét szétkapcsolva Állva, leszerelt emel állvánnyal (nagy szerkezeti magasság esetén), az alapkészülék és az emel állvány közötti összes hidraulikavezetéket szétkapcsolva. f Biztonsági utasítások az összeszereléshez és üzembe helyezéshez A jármû összeszerelését az alkalmazás helyszínén, az üzembe helyezést és a vezetõ betanítását csak a gyártó által kiképzett és feljogosított személyzet végezheti. A hidraulikavezetékeket az alapkészülék / emelõállvány csatlakozójánál összekötni és a jármûvet üzembe helyezni csak azután szabad, hogy az emelõállványt szabályszerûen felszerelték H 1

5 H

6 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismertet. Az anyag rövid és áttekinthet formában közli az információkat. Az egyes fejezetek bet rendben következnek egymás után, az oldalak számozása folyamatos. A jelen üzemeltetési útmutató többféle targoncatípusra vonatkozik. A kezelés és a karbantartási munkák kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy az adott targoncára vonatkozó el írásokat vegyék figyelembe. Készülékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenn kell tartanunk magunknak a kialakítás, a felszereltség és a m szaki tartalom módosításárára vonatkozó jogot, amellyel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük. Az üzemeltetési útmutató tartalma alapján ezért nem támasztható igény a berendezés egyes meghatározott tulajdonságaival kapcsolatban. Biztonsági útmutatások és jelölések A biztonsági útmutatásokat és a fontos megjegyzéseket a következ szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, sérülést vagy halált okozhat. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, ill. sérülést, vagy halálos sérülést okozhat. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérték sérülést okozhat. Z ÉRTESÍTÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat. Általános útmutatások és magyarázatok el tt áll. t o A gép alapfelszereltségéhez tartozó elemeket jelzi. Az extra felszereltséget jelöli. 5

7 Szerz i jog A jelen üzemeltetési útmutató szerz i joga a JUNGHEINRICH AG tulajdonában marad. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Németország Telefon: +49 (0) 40/

8 Tartalomjegyzék A Rendeltetésszer használat Általános Rendeltetésszer használat Engedélyezett alkalmazási feltételek Az üzemeltet kötelezettségei A rászerelt egységek vagy tartozékok felszerelése B A járm leírása Alkalmazási leírás Járm típusok és névleges teherbírás Részegységek leírása M ködésleírás M szaki adatok Teljesítményadatok Méretek Tömeg Kerékabroncs Akkumulátor Hidraulika Emel állvány tömege EN szabványok Alkalmazási feltételek Villamos követelmények Jelölési helyek és típustáblák A jelölési helyek áttekintése Típustábla A targonca terhelésdiagramja Stabilitás Szélterhelés C Szállítás és els üzembe helyezés Szállítás Darus berakodás A targonca daruval történ rakodása A targonca biztosítása szállítás közben Els üzembe helyezés

9 D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Általános információk az akkumulátorok kezeléséhez Akkumulátortípusok Az akkumulátor hozzáférhet vé tétele Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor ki- és beszerelése Az akkumulátor kiszerelése Az akkumulátor beszerelése E Kezelés A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Kijelz egység A targonca el készítése az üzemeltetésre A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek Fel- és leszállás A vezet hely beállítása A targonca üzembe helyezése A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Üzemkész állapot létrehozása VÉSZLEÁLLÍTÓ Vészleállítás Haladás Fékezés Kormányzás Az emel villák beállítása Teher felvétele, szállítása és lerakása Rászerelt készülék kezelése Kiegészít rászerelt egységek felszerelése Vészsüllyesztés A targonca biztonságos parkolása Zavarelhárítás A targonca mentése Figyelmeztet üzenetek Extra felszereltség Kezel billenty (CanCode) (o) ISM hozzáférési modul (o) Az emelési magasság el zetes megadása (o) Munkareflektor Videokészülék Körbevilágító lámpa Emelési magasság letiltás (HHA) Elektromos emeléskorlátozás (ESA) Oldaltoló középállása Villa vízszintesen gomb

10 6.11 Szorító funkció engedélyezése gomb Mérésfunkció LED munkafényszóró teheremel n Levehet tehervéd rács Operation Control F A targonca karbantartása Üzembiztonság és környezetvédelem A targonca karbantartására vonatkozó biztonsági el írások Tisztítási munkák Villamossági munkák Ken anyagok és régi alkatrészek Kerékabroncs Emel láncok Hidraulikus berendezés Energiatároló részegységek Ken - és üzemanyagok, kenési útmutató A ken - és üzemanyagok biztonságos kezelése Kenési útmutató Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbantartási munkák leírása A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez A targonca biztonságos emelése és felbakolása Az ülésburkolat eltávolítása Padlólemez kiszerelése A hidraulikaolajszint ellen rzése Az elektromos biztosítékok ellen rzése A kerekek rögzítésének ellen rzése A targonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezést megel z tennivalók Üzemen kívül helyezés alatti tennivalók A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése Id közi és szokatlan jelenségek utáni biztonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, ártalmatlanítás A munkavállalókat ér vibrációk mérése Szervizelés és átvizsgálás Karbantartási ellen rz lista Üzemeltet Vev szolgálat

11 10

12 Függelék JH trakciós akkumulátor üzemeltetési utasítása Z A jelen üzemeltetési utasítás csak a Jungheinrich márkájú akkumulátorokra érvényes. Ha más márkát használ, akkor a gyártó üzemeltetési utasítását kell követnie H 1

13 H

14 A Rendeltetésszer használat 1 Általános A targoncát az üzemeltetési útmutatóban leírtak szerint kell használni, kezelni és karbantartani. Bármilyen ett l eltér használati mód nem rendeltetésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamint a targonca és más anyagi értékek megrongálódásához vezethet. 2 Rendeltetésszer használat ÉRTESÍTÉS A maximálisan felvehet teher és a maximálisan megengedett tehertávolság a teherbírástáblán ábrázolva van és nem szabad túllépni. A tehernek fel kell feküdnie a teherfelvev szerkezetre vagy a gyártó által engedélyezett tartozékokkal vehet fel. A terhet teljesen fel kell venni, lásd "Teher felvétele, szállítása és lerakása" oldalon 101. VIGYÁZAT! Balesetveszély a stabilitás elvesztése miatt A teherrel vagy teher nélkül történ haladás közben kitolt emel öszlop csökkenti a targonca állékonyságát. Csak visszahúzott oszloptartóval, hátrabillentett emel oszloppal és lesüllyesztett teheremel eszközzel szabad haladni. A következ tevékenységek engedélyezettek: Rakományok felemelése és süllyesztése. Lesüllyesztett rakományok szállítása. A következ tevékenységek tiltottak: A felemelt rakománnyal (>30 cm) történ haladás. Szabadon függ terhek szállítása. Függ rakománnyal történ alkalmazáskor szakért i szakvéleménnyel kell igazolni a helyi körülmények közötti alkalmazhatóságot stabilitás szempontjából. Személyek szállítása és emelése. Egységrakományok tolása vagy húzása. 11

15 3 Engedélyezett alkalmazási feltételek VESZÉLY! A közleked utakon a felületi és pontszer terhelések megengedett értékét túllépni tilos. A beláthatatlan helyeken egy segít személy jelzései alapján kell haladni. A kezel nek biztosítania kell, hogy a ki- és berakodási folyamat alatt ne távolítsák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa vagy rakodóhíd. Alkalmazás ipari és kisüzemi környezetben. Engedélyezett h mérséklettartomány -30 C és +40 C között. Csak szilárd, teherbíró és egyenes talajon alkalmazható. Az útvonalak megengedett felület- és pontterhelését nem lépheti túl. Csak jól belátható és az üzemeltet által engedélyezett útvonalon alkalmazható. Haladás max. 15 %-os emelked n. Tilos a keresztben vagy átlósan történ haladás az emelked kön. A terhet az emelked oldalán kell szállítani. Részvétel részleges közforgalomban. Padló jellemz i A padlónak az alábbi jellemz kkel kell bírnia: A terhelést felvev padlózat feleljen meg az érvényes szabványoknak (pl. DIN 18202). A padlónak olaj- és zsírtaszítónak kell lennie. A padló RE szigetelési ellenállása nem lehet nagyobb mint 10 6 (DIN alapján). A targoncára érvényes teherbírási adatok a DIN es részének megfelel padló esetén érvényesek. FIGYELMEZTETÉS! Széls séges feltételek között történ alkalmazás A targonca széls séges feltételek között történ alkalmazása üzemzavarhoz és balesetekhez vezethet. A széls séges feltételek közötti, mindenekel tt er sen poros vagy korrozív környzetben történ alkalmazás esetén a targoncához speciális felszereltség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezetben történ alkalmazás nem engedélyezett. Rossz id ben (vihar, villámcsapás esetén) a targoncát tilos a szabadban vagy veszélyeztetett területen üzemeltetni. 12

16 4 Az üzemeltet kötelezettségei Üzemeltet alatt az üzemeltetési útmutatóban az a természetes vagy jogi személy értend, aki a targoncát saját maga használja, vagy akinek megbízásából azt mások használják. Különleges esetekben (p. l. lízingelés, kölcsönzés) az üzemeltet az a személy, aki a targonca tulajdonosok és a kezel k közötti meglév szerz déses megállapodás szerint a nevezett üzemi kötelezettségeket észleli. Az üzemeltet nek biztosítani kell a targonca rendeltetésszer használatát és a kezel vagy harmadik személy életét és egészségét veszélyeztet mindenféle veszély elkerülését. Emellett külön figyelmet kell fordítani a baleset-megel zési el írások, egyéb biztonságtechnikai szabályok, valamint az üzemeltetési, karbantartási és javítási irányelvek betartására. Az üzemeltet kötelessége biztosítani, hogy a targonca valamennyi kezel je elolvassa és megértse a jelen üzemeltetési útmutatóban foglaltakat. ÉRTESÍTÉS A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyásával a jótállás megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer tlen munkát végez a jótállás tárgyán. 5 A rászerelt egységek vagy tartozékok felszerelése Olyan rászerelt egységek rá- illetve beépítése, amelyek hatással vannak a targonca m ködésére vagy kiegészítik ezeket a funkciókat, csak a gyártó írásos engedélye alapján történhet. Adott esetben a helyi hatóságok engedélye szükséges. A hatóság beleegyezése nem pótolja a gyártó engedélyét. 13

17 14

18 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás A ETM/V elektromos, oldalhelyzet üléssel és szabad kitekintéssel rendelkez, kitolható oszlopos, háromkerek targonca. Egyenes talajon történ emelésre és teherszállításra alkalmas. Nyitott alsó résszel vagy keresztdeszkákkal rendelkez raklapot a teherkerekek területén belül és kívül, valamint görg skocsit képes felemelni. A járm vel a rakományokat egymásra lehet helyezni, a rakatokat szét lehet szedni, és hosszabb útszakaszon is lehet szállítani. Az ETM/V az VDMA-irányelv szerint egyenes padlón történ teherszállításra és komissiózásra alkalmas. 2 Járm típusok és névleges teherbírás A névleges teherbírás típusfügg. A típus nevéb l lehet következtetni a névleges teherbírásra. ETM214 ETM Típusmegjelölés 2 Gyártási sorozat 14 Névleges teherbírás x 100 kg A névleges teherbírás általában nem felel meg az engedélyezett teherbírásnak. Az engedélyezett teherbírásra vonatkozó adatot a targoncán elhelyezett terhelési diagram tartalmazza. 15

19 3 Részegységek leírása

20 Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés 1 t Véd tet 8 t Kartámasz 2 t Fellép kapaszkodó 9 t Kormánykerék 3 t VÉSZKI kapcsoló 10 t Papírtartó rekesz 4 t SOLO-PILOT 11 t Palacktartó o MULTI-PILOT 12 t Gyorsítópedál 5 t Kapcsolózár 13 t Vezet ülés o CanCode 14 t Fékpedál o ISM hozzáférési modul 15 t Biztonsági kapcsoló 6 t Véd üveg 16 t Hajtókerék 7 t Kezel - és kijelz egység t Alapfelszereltség o Extra felszereltség 17

21

22 Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 17 t Emel oszlop 21 t Villatartó 18 t Szabademel henger 22 t Teherkerekek 19 t Akkumulátortér 23 t Kerékkarok 20 t Emel oszloptartó 24 t Emel villák t Alapfelszereltség o Extra felszereltség 19

23 4 M ködésleírás Z Biztonsági berendezések A járm zárt, legömbölyített élekkel rendelkez körvonala lehet vé teszi a ETM/V biztos kezelését. A vezet t védi a véd tet (1). A hajtott kereket (16) és a teherkerekeket (22) stabil ütközésvéd védi. A kívülálló személyeket fenyeget veszély azonban még a hajtott kerék burkolatának alkalmazása esetén sem küszöbölhet ki teljesen. A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolóval (3) valamennyi elektromos funkció gyorsan lekapcsolható veszélyhelyzetben. A hidraulika rendszer meghibásodása esetén az emel hengerekben található zuhanásgátlók korlátozzák a rakomány leengedésének sebességét. A vészleállás biztonsági koncepciója Vészleállítás esetén automatikusan kiold a járm fékje a leállás eléréséig. A kezel és kijelz egység ellen rz kijelz i kijelzik a vészleállást. A targonca minden egyes bekapcsolása után önellen rzést végez a rendszer, amely a rögzít féket (=vészleállítás) csak akkor oldja fel, ha a m ködésképesség ellen rzése pozitív volt. Biztonsági kapcsoló A lábtérben bal oldalon található biztonsági vészkapcsolót (15) meg kell nyomni, hogy a vezet dolgozhasson a targoncával. Ha leveszi lábát a biztonsági vészkapcsolóról (15), akkor letiltja az emelés és haladás funkciókat. A kormányzás és fékezés funkció továbbra is aktív marad. A biztonsági vészkapcsoló m ködését úgy lehet beállítani, hogy a biztonsági vészkapcsoló (15) kioldása után a rögzít fék egy beállítható id elteltével m ködésbe lépjen (véletlen elgurulás elleni védelem). 20

24 Vezet állás A vezet állás ergonómikus és jelent s lábtérrel rendelkezik. A megfelel üléspozíció eléréséhez a kezel beállíthatja az ülést és a kormányfejet. A gyorsító- és fékpedál (12, 14) megfelel a gépjárm vekben megszokott elrendezésnek. Kanyarodásvezérlés Kanyarmenet el tti automatikus sebességcsökkentés. A kanyarodásvezérl (Curve Control) korlátozza a haladási sebességet és a gyorsítást kanyarodás esetén. Csökkenti a belengés vagy a felborulás veszélyét. Haladóm A komplett hajtóegység a targoncavázba van becsavarozva. A hajtókereket (16) egy rögzített váltóáramú motor, egyenes kúpkerekes hajtóm vön keresztül hajtja. Az ektronikus menetvezérlés gondoskodik a haladóm -motor fokozatmentes fordulatszám-szabályozásáról és ezáltal az egyenletes, zökkenésmentes megindulásról, az er teljes gyorsításról és az elektronikusan szabályozott, energiavisszanyer fékezésr l. Kezel - és kijelz elemek A kezel elemek és jelz m szerek áttekinthet elrendezésben találhatók meg a vezet helyen. A logikus felépítés SOLO-PILOT (4) lehet vé teszi a menetirány, emelés/süllyesztés, emel oszlop el re/vissza, oszlopdöntés, jobbra/balra oldaltolás, valamint a HF5 kiegészít hidraulika (o) és a kürt funkciók egy kézzel történ kezelését. Kijelz m szerek Kezel - és kijelz egység (7) integrált maradék üzemid kijelzéssel, akkumulátortöltés jelz vel, emelési és menetprofil beállítással és kormányzási szög kijelzéssel. A kezel - és kijelz egységen (7) kombináltan megjelenik az akkumulátor töltéskijelz je és az üzemóraszámláló. A lemerüléskijelz egyben felügyel m szer is, amely lemerült akkumulátor esetén kikapcsolja az emelés funkciót, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését. 21

25 Fékrendszer Az elektromos fékrendszer legfeljebb három független fékrendszerb l áll. A fékpedál (14) lenyomásakor beindul a haladóm motor ellenáramú fékezése. A járm fékvezérlése szükség esetén bekapcsolja ehhez a teherkerekek féket is (ha fel van szerelve). A rögzít fék kioldása elektromosan történik, alaphelyzetben rugóer vel zárt. A rögzít fék a haladó hajtóm vet fékezi. Ez a fék szolgál a vészfékezésekre is. Figyelmeztet jelzés villog behúzott rögzít fék esetén. A kormánym - vagy fékrendszer meghibásodását (vészleállító kioldását) kijelzi a vezet kezel - és kijelz egysége. Kormányzás Elektromos kormánym, amely hengerkerkerekes fogaskerékhajtással forgatja a hajtóm vet. A kormányjelet az állítható pozíciójú kormánykerék biztosítja. A kormány két üzemmódban mködtethet. 180 (t) 360 végtelen (o) A 180 -os és 360 -os kormányzás között egy kapcsolóval (o) lehet váltani. Kormányzás meghatározott vezérl elem állásnál A vezérl elem meghatározott állása a targonca egyenes haladása esetén biztosítja a kormány vezérl elem "9 óránál" lev helyzetét. Ez a funkció független a 180 /360 üzemmódtól. Villamos berendezés 48 V-os, kétvezetékes áramkörrel ellátott rendszerként. Alapfelszereltségként elektronikus hajtóm -, emelés- és kormánym vezérlés. Az elektronikus hajtóm vezérlés szabályozza a fokozatmentes menetsebességet és lehet vé teszi az ellenáramú fékezést a menetirány átkapcsolásakor. A kezel - és kijelz egységgel (7) szükség szerint beállíthatók a menet- és emelési paraméterek. A figyelmeztet jelzések, hibás kezelésre vonatkozó figyelmeztetések és a szervizfunkciók szintén leolvashatók a kezel - és kijelz egységen. Akkumulátortípusok lásd "Akkumulátortípusok" oldalon

26 Z Emel oszlop A targoncák villadönt vel vagy az emel oszloptartóban dönthet csapágyazású, teleszkópos, szabad kitekintéssel rendelkez emel szerkezettel felszereltek. Beállítható oldalgörg k és csúszópofák fogják fel egyoldalú terhelés esetén a villakeretre nehezed oldalnyomást. A villakereten elhelyezett villák állíthatóak. Két emelési fokozattal rendelkez triplex oszlop (DZ) esetén a villakocsi els emelése (szabademelés) a szerkezeti magasság módosítása nélkül egy rövid, középponton kívül elhelyezett szabademel hengerrel (18) történik. Hidraulikarendszer A hidraulikarendszert egy háromfázisú motorral ellátott, szivattyús gépcsoport és zajszegény, nagynyomású, precíziós szivattyú hajtja. A hidraulikarendszer vezérlése a SOLO-PILOT-tal (4) történik. Emel oszloptartó Az emel oszloptartó támasztógörg kre csapágyazott. Az el tolás és visszahúzás közvetlenül egy egyszeres teleszkóppal rendelkez tolóhengerrel történik. Az emel oszloptartó vezet sínjei a kerékkarokra (23) vannak felcsavarozva. Emel oszlop-el tolás csillapítása (o) A kitolt oszlop utánrezgésének csillapítása és a menetsebesség kúszómenetre történ csökkentése a rakomány szabad emelésen túl történ emelés során. Sebességnövekedés szabademelésben (o) Lift Control vagy Lift Plus rendszerrel felszerelt targoncák esetén a tolás és billentés sebességet a szabademelésnél a rakodási teljesítmény fokozására megnövelték. Az oszlopemelési tartományban nem lehetséges ilyen nagy sebesség. A szabad emelésb l az oszlopemelésbe történ átmenet során automatikusan csökken a tolóés döntési sebesség. Kipörgésgátló (ASR)(o) A kipörgésgátló megakadályozza a meghajtókerék blokkolását a fékezési folyamat során. Ezáltal javul a járm kormányozhatósága a fékezés alatt és csökken a kerékkopás. Gyorsuláskor megakadályozza a meghajtókerék kontrollálatlan kipörgését sima talajon. Bizonyos körülmények között meghosszabbodhat a fékút. Kerékcsere után közvetlenül rövid id re meghosszabbodhat a fékút irányváltó fék használatakor, valamint csökkenhet a maximális sebesség. Rászerelt egységek Extra tartozékként lehetséges a mechanikus és hidraulikus rászerelt készülékekkel történ felszerelés. 23

27 5 M szaki adatok Z A m szaki adatok a német Targonca adatlap el írásainak felel meg. A m szaki változtatás és kiegészítés jogát fenntartjuk. 5.1 Teljesítményadatok Megnevezés ETM 214 ETV 214 Q Teherbírás (c = 600 mm esetén) kg Menetsebesség teherrel / teher 14,0 / 14,0 14,0 / 14,0 km/h nélkül 1 Emelési sebesség teherrel / teher nélkül 2 0,51 / 0,70 0,48 / 0,70 m/s (±10%) Süllyesztési sebesség teherrel / teher nélkül 0,55 / 0,55 0,55 / 0,55 m/s (-15%) Kitolási sebesség rakománnyal / 0,24 / 0,24 0,24 / 0,24 m/s rakomány nélkül 3 Kapaszkodóképesség teherrel / 9 / 13 9 / 13 % teher nélkül Max. kapaszkodóképesség (KB 5 10 / / 15 % min) teherrel / teher nélkül Gyorsulás teherrel / teher nélkül 1 4,6 / 4,3 4,6 / 4,3 S Haladóm -motor teljesítménye 6,9 6,9 kw S2 60 min 1 Emel motor; teljesítmény S3 14,0 14,0 kw 15% 2 1. A második érték Drive Plus opció esetén érvényes 2. A második érték Lift Plus opció esetén érvényes 3. emel oszloptól függ: h3 = 6200 mm felett: 0,1 m/s, h3 = 8000: 0,08 m/s 24

28 Megnevezés ETM 216 ETV 216 Q Teherbírás (c = 600 mm esetén) kg Menetsebesség teherrel / teher 14,0 / 14,0 14,0 / 14,0 km/h nélkül 1 Emelési sebesség teherrel / teher nélkül 2 0,48 / 0,70 0,48 / 0,70 m/s (±10%) Süllyesztési sebesség teherrel / teher nélkül 0,55 / 0,55 0,55 / 0,55 m/s (-15%) Kitolási sebesség rakománnyal / 0,24 / 0,24 0,24 / 0,24 m/s rakomány nélkül 3 Kapaszkodóképesség teherrel / 8 / 12 8 / 12 % teher nélkül Max. kapaszkodóképesség (KB 5 10 / / 15 % min) teherrel / teher nélkül Gyorsulás teherrel / teher nélkül 1 4,6 / 4,3 4,6 / 4,3 S Haladóm -motor teljesítménye 6,9 6,9 kw S2 60 min Emel motor; teljesítmény S3 14,0 14,0 kw 15% 2 1. A második érték Drive Plus opció esetén érvényes 2. A második érték Lift Plus opció esetén érvényes 3. emel oszloptól függ: h3 = 6200 mm felett: 0,1 m/s, h3 = 8000: 0,08 m/s 25

29 Megnevezés ETV 318 ETV 320 Q Teherbírás (c = 600 mm esetén) kg Menetsebesség teherrel / teher 14,0 14,0 km/h nélkül 1 Emelési sebesség teherrel / teher nélkül 2 0,38 / 0,64 0,38 / 0,64 m/s (±10%) Süllyesztési sebesség teherrel / teher nélkül 0,55 / 0,55 0,55 / 0,55 m/s (-15%) Kitolási sebesség rakománnyal / 0,2 0,2 m/s rakomány nélkül 3 Kapaszkodóképesség teherrel / 7 / 11 7 / 11 % teher nélkül Max. kapaszkodóképesség (KB 5 9 / / 15 % min) teherrel / teher nélkül Gyorsulás teherrel / teher nélkül 1 4,6 / 4,2 4,6 / 4,2 S Haladóm -motor teljesítménye 6,9 6,9 kw S2 60 min Emel motor; teljesítmény S3 11,5 / 14,0 11,5 / 14,0 kw 15% 2 1. A második érték Drive Plus opció esetén érvényes 2. A második érték Lift Plus opció esetén érvényes 3. emel oszloptól függ: h3 = 6200 mm felett: 0,1 m/s, h3 = 8000: 0,08 m/s 26

30 Megnevezés ETM 325 ETV 325 Q Teherbírás (c = 600 mm esetén) kg Menetsebesség teherrel / teher nélkül 14,0 / 14,0 14,0 / 14,0 km/h Emelési sebesség teherrel / teher nélkül Süllyesztési sebesség teherrel / teher nélkül 0,35 / 0,64 0,35 / 0,64 m/s (±10%) 0,55 / 0,55 0,55 / 0,55 m/s (-15%) Kitolási sebesség rakománnyal / 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 m/s rakomány nélkül 1 Kapaszkodóképesség teherrel / 7 / 11 7 / 11 % teher nélkül Max. kapaszkodóképesség (KB 5 10 / / 15 % min) teherrel / teher nélkül Gyorsítás teherrel / teher nélkül 5,4 / 4,8 5,4 / 4,8 S Haladóm -motor teljesítménye 6,9 6,9 kw S2 60 min Emel motor; teljesítmény S3 15% 14,0 14,0 kw 1. emel oszloptól függ: h3 = 6200 mm felett: 0,1 m/s, h3 = 8000: 0,08 m/s 27

31 5.2 Méretek h 4 h 1 h 3 l 4 l h 6 h 2 h 7 c Q h 8 m 2 s 210 l 2 y x l 7 l 1 e b 2 b 5 b 3 b 4 b 11 b 1 a 2 Wa Ast a 2 28

32 Megnevezés ETM 214 ETV 214 s/e/l Villák méretei 40/120/ /120/1150 mm c Rakomány súlypontjának mm távolsága x Teher távolsága behúzott oszlop mm esetén 1 x 1 Rakománytávolság - oszlop mm el tolva y Keréktáv mm h 6 Véd tet magasság (kabin) mm h 7 Ülésmagasság / vezet állás mm magassága h 8 Kerékkarok magassága mm l 1 Teljes hossz mm l 2 Hosszúság, beleértve a villa mm hátoldalát 1 l 4 El tolás mm l 7 Kerékkarok küls éleinek mm távolsága b 1 / Teljes szélesség 1120/ /1270 mm b 2 b 3 Villatartó szélessége mm b 4 Kerékkarok/rakodófelületek mm közötti szélesség b 5 Küls villaélek távolsága (min/ 335/ /730 mm max) b 11 Nyomtáv, hátul mm Wa Fordulási sugár mm Ast Munkafolyosó szélessége mm hosszában elhelyezett 1000 x 1200 mm-es raklap esetén Ast Munkafolyosó szélessége 1 keresztben elhelyezett 800 x 1200 mm-es raklap esetén mm m 2 Szabad magasság a keréktáv mm közepén Emel oszlop billentése / 3 1/3 Önsúlyhoz lásd a targonca típustábláját 1. Más méret akkumulátor és oszlopok megváltoztatják ezt az értéket 2. Teherkerék burkolattal + 30 mm 3. Oszlopfügg 29

33 Megnevezés ETM 216 ETV 216 s/e/l Villák méretei 40/120/ /120/1150 mm c Rakomány súlypontjának mm távolsága x Teher távolsága behúzott oszlop mm esetén 1 x 1 Rakománytávolság - oszlop mm el tolva y Keréktáv mm h 6 Véd tet feletti magasság mm h 7 Ülésmagasság / vezet állás mm magassága h 8 Kerékkarok magassága mm l 1 Teljes hossz mm l 2 Hosszúság, beleértve a villa mm hátoldalát 1 l 4 El tolás mm l 7 Kerékkarok küls éleinek mm távolsága b 1 / Teljes szélesség 1120/ /1270 mm b 2 b 3 Villatartó szélessége mm b 4 Kerékkarok/rakodófelületek mm közötti szélesség b 5 Küls villaélek távolsága (min/ 335/ /730 mm max) b 11 Nyomtáv, hátul mm Wa Fordulási sugár mm Ast Munkafolyosó szélessége mm hosszában elhelyezett 1000 x 1200 mm-es raklap esetén Ast Munkafolyosó szélessége 1 keresztben elhelyezett 800 x 1200 mm-es raklap esetén mm m 2 Szabad magasság a keréktáv mm közepén Emel oszlop billentése / 3 1/3 Önsúlyhoz lásd a targonca típustábláját 1. Más méret akkumulátor és oszlopok megváltoztatják ezt az értéket 2. Teherkerék burkolattal + 30 mm 3. Oszlopfügg 30

34 Megnevezés ETV 318 ETV 320 s/e/l Villák méretei 40/120/ /140/1150 mm c Rakomány súlypontjának mm távolsága x Teher távolsága behúzott oszlop mm esetén 1 x 1 Rakománytávolság - oszlop mm el tolva y Keréktáv mm h 6 Véd tet feletti magasság mm h 7 Ülésmagasság / vezet állás mm magassága h 8 Kerékkarok magassága mm l 1 Teljes hossz mm l 2 Hosszúság, beleértve a villa mm hátoldalát 1 l 4 El tolás mm l 7 Kerékkarok küls éleinek mm távolsága b 1 / Teljes szélesség 1270/ /1270 mm b 2 b 3 Villatartó szélessége mm b 4 Kerékkarok/rakodófelületek mm közötti szélesség b 5 Küls villaélek távolsága (min/ 335/ /750 mm max) b 11 Nyomtáv, hátul mm Wa Fordulási sugár mm Ast Munkafolyosó szélessége mm hosszában elhelyezett 800 x 1200 mm-es raklap esetén Ast Munkafolyosó szélessége 1 keresztben elhelyezett 1000 x 1200 mm-es raklap esetén mm m 2 Szabad magasság a legmélyebb 30/80 30/95 mm ponton / a keréktávolság közepén Emel oszlop billentése / 3 1/5 Önsúlyhoz lásd a targonca típustábláját 1. Más méret akkumulátor és oszlopok megváltoztatják ezt az értéket 2. Teherkerék burkolattal + 30 mm 3. Oszlopfügg 31

35 Megnevezés ETM 325 ETV 325 s/e/l Villák méretei 50/140/ /140/1150 mm c Rakomány súlypontjának mm távolsága x Teher távolsága behúzott oszlop mm esetén 1 x 1 Rakománytávolság - oszlop mm el tolva y Keréktáv mm h 6 Véd tet feletti magasság mm h 7 Ülésmagasság / vezet állás mm magassága h 8 Kerékkarok magassága mm l 1 Teljes hossz mm l 2 Hosszúság, beleértve a villa mm hátoldalát 1 l 4 El tolás mm l 7 Kerékkarok küls éleinek mm távolsága b 1 / Teljes szélesség 1198/ /1270 mm b 2 b 3 Villatartó szélessége mm b 4 Kerékkarok/rakodófelületek mm közötti szélesség b 5 Küls villaélek távolsága (min/ 356/ /750 mm max) b 11 Nyomtáv, hátul mm Wa Fordulási sugár mm Ast Munkafolyosó szélessége mm hosszában elhelyezett 800 x 1200 mm-es raklap esetén Ast Munkafolyosó szélessége 1 keresztben elhelyezett 1000 x 1200 mm-es raklap esetén mm m 2 Szabad magasság a legmélyebb 30/95 30/95 mm ponton / a keréktávolság közepén Emel oszlop billentése / 3 1/5 Önsúlyhoz lásd a targonca típustábláját 1. Más méret akkumulátor és oszlopok megváltoztatják ezt az értéket 2. Teherkerék burkolattal + 30 mm 3. Oszlopfügg 32

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S DFG/TFG 16-50 A/B/C-S 03.01 - Használati utasítás U 50045371 12.03 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Használati utasítás U 50045357 12.03 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta.

FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014. Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. FORTERRA HD HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 1/2014 130 140 150 Ha traktor, akkor Zetor. 1946 óta. ZETOR A jelen kezelési utasítás célja, hogy megismertesse Önt a Zetor traktorkezelésével és karbantartásával.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Figyelmeztetés! Biztonsági tudnivaló: Ha figyelmen kívül hagyjuk, személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

Figyelmeztetés! Biztonsági tudnivaló: Ha figyelmen kívül hagyjuk, személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek. Sebesség szabályozó MAGIC SPEED MS-50 Megrend. szám: 85 13 29 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...... 1 2. Tanácsok a beépítési útmutató használatához... 1 3. Általános biztonsági és beépítési

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

III. Szerkezeti ismeretek

III. Szerkezeti ismeretek III. Szerkezeti ismeretek 1. A gépkocsi felépítése A személygépkocsi f bb szerkezeti egységei (1. ábra) a kocsiszekrény (karosszéria), a motor és segédberendezései, az er átviteli szerkezetek, a kormány,

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

ER-6n ABS. Használati Útmutató

ER-6n ABS. Használati Útmutató ER-6n ABS Használati Útmutató MAGYAR Motorkerékpár Használati útmutató Amennyiben az alább felsorolt jelekkel találkozik, kövesse az instrukciókat a praktikus és biztonságos működtetés, illetve karbantartás

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz.

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz. LIPCO Kezelési útmutató AES típusú vontatott gyümölcsbetakarító gép rázóval, tisztítóval Lipco GmbH Am Fuchsgraben 5 b D-77880 Sasbach Tel: 49 7841 209 440 Fax: 49 7841 209 442 E-mail: mail@lipco.com Internet:

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 10 magasított permetező traktor Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493527 A következő sorozatszámú permetezőgépekre:

Részletesebben

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 533223-67 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 6 4 5 3 2 1 8 7 9 9 10 12 11 A 2 B 14 4 C D 3 3 1 2 E F G 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ, DC970 Szívből gratulálunk! Önnek, hogy

Részletesebben

PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Forgalmazó: ECR-Trade Kft. 1133 Budapest, Dráva utca 5/a. Tel./fax: 06 (1)/350-4006 www.ecr-penztargep.

PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Forgalmazó: ECR-Trade Kft. 1133 Budapest, Dráva utca 5/a. Tel./fax: 06 (1)/350-4006 www.ecr-penztargep. Euro-100TX PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Forgalmazó: ECR-Trade Kft. 1133 Budapest, Dráva utca 5/a. Tel./fax: 06 (1)/350-4006 www.ecr-penztargep.hu 2 Euro-100TX használati útmutató ECR-Trade Kft. Ez, a

Részletesebben

Származási ország: Kína

Származási ország: Kína Leányvállalat OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPÁN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com OMRON HEALTHCARE

Részletesebben