EMC 110 Villavég emelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMC 110 Villavég emelés"

Átírás

1 EMC 110 Villavég emelés Használati utasítás U EMC 110

2 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je EMC 110 Típus Választható tartozék Sorozatszám Gyártási év Kiegészít adatok Megbízó Dátum U EK megfelel ségi nyilatkozat Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt, gépi meghajtású önjáró targonca megfelel a 2006/42/EK (Gépdirektíva) és a 2004/108/EGK (Elektromágneses összeférhet ség - EMC) európai irányelveknek, beleértve azok módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történ átültetésére irányuló megfelel jogi rendelkezést. Az aláírok mindenkor külön-külön jogosultak a m szaki dokumentumok összeállítására. 3

3 4

4 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismertet. Az anyag rövid és áttekinthet formában közli az információkat. Az egyes fejezetek bet rendben következnek egymás után, az oldalak számozása folyamatos. A jelen üzemeltetési útmutató többféle targoncatípusra vonatkozik. A kezelés és a karbantartási munkák kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy az adott targoncára vonatkozó el írásokat vegyék figyelembe. Készülékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezért fenn kell tartanunk magunknak a kialakítás, a felszereltség és a m szaki tartalom módosításárára vonatkozó jogot, amellyel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük. Az üzemeltetési útmutató tartalma alapján ezért nem támasztható igény a berendezés egyes meghatározott tulajdonságaival kapcsolatban. Biztonsági útmutatások és jelölések A biztonsági útmutatásokat és a fontos megjegyzéseket a következ szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, sérülést vagy halált okozhat. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíthatatlan állapotot, ill. sérülést, vagy halálos sérülést okozhat. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérték sérülést okozhat. Z MEGJEGYZÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelmet. Az útmutatás figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat. Általános útmutatások és magyarázatok el tt áll. t o A gép alapfelszereltségéhez tartozó elemeket jelzi. Az extra felszereltséget jelöli. 5

5 Szerz i jog A jelen üzemeltetési útmutató szerz i joga a JUNGHEINRICH AG tulajdonában marad. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Németország Telefon: +49 (0) 40/

6 Tartalomjegyzék A Rendeltetésszer használat Általános Rendeltetésszer használat Engedélyezett alkalmazási feltételek Az üzemeltet kötelezettségei A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése B A járm leírása Alkalmazási leírás Járm típusok és névleges teherbírás A részegységek leírása és m ködésleírás A részegységek áttekintése M ködésleírás M szaki adatok Teljesítményadatok Méretek Tömeg Kerékabroncs EN szabványok Alkalmazási feltételek Villamos követelmények Jelölési helyek és típustáblák Típustábla A targonca teherbírástáblája C Szállítás és els üzembe helyezés Darus berakodás Szállítás Els üzembe helyezés D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok 29 2 Akkumulátortípusok Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor integrált tölt készülékkel történ feltöltése Az akkumulátor ki- és beszerelése Felfelé történ akkumulátorcsere

7 E Kezelés A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Akkumulátor lemerülésjelz A targonca üzembe helyezése A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek Üzemkész állapot létrehozása A targonca biztonságos parkolása Akkumulátortöltés-felügyelet Munkavégzés a targoncával A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok VÉSZKIKAPCSOLÓ, vezetés, kormányzás, fékezés Rakományegységek felvétele, szállítása és lerakása Zavarelhárítás A targonca nem mozgatható A rakományt nem lehet felemelni A targonca mozgatása saját hajtás nélkül A teherfelvev szerkezet vészsüllyesztése Vészüzem GF60-as szervizkulccsal Extra felszereltség CanCode kezel billenty zet Járm paraméterek beállítása CanCode-dal Paraméter CanDis jelz m szer ISM hozzáférési modul

8 F A targonca karbantartása Üzembiztonság és környezetvédelem A targonca karbantartására vonatkozó biztonsági el írások Szervizelés és átvizsgálás Karbantartási ellen rz lista Ken - és üzemanyagok, kenési útmutató A ken - és üzemanyagok biztonságos kezelése Kenési útmutató Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbantartási munkák leírása A targonca el készítése a karbantartási és szervizelési m veletekhez A kerekek rögzítésének és kopásának ellen rzése Az elüls burkolat levétele Vegye le a hajtóm fedelét A hidraulikaolajszint ellen rzése Az elektromos biztosítékok ellen rzése A targonca ismételt üzembe helyezése karbantartási vagy üzemfenntartási munkák után A targonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezést megel z tennivalók Üzemen kívül helyezés alatti tennivalók A targonca üzemen kívül helyezés utáni, ismételt üzembe helyezése Id közi és szokatlan jelenségek utáni biztonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, ártalmatlanítás

9 10

10 Függelék JH trakciós akkumulátor üzemeltetési utasítása Z A jelen üzemeltetési utasítás csak a Jungheinrich márkájú akkumulátorokra érvényes. Ha más márkát használ, akkor a gyártó üzemeltetési utasítását kell követnie H 1

11 H

12 A Rendeltetésszer használat 1 Általános A jelen üzemeltetési utasításban leírt targonca egységrakományok emelésére, süllyesztésére és szállítására alkalmas. A targoncát az üzemeltetési útmutatóban leírtak szerint kell használni, kezelni és karbantartani. Bármilyen ett l eltér használati mód nem rendeltetésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamint a targonca és más anyagi értékek megrongálódásához vezethet. 2 Rendeltetésszer használat MEGJEGYZÉS A felemelhet maximális teher és az engedélyezett maximális rakománytávolság a terhelési diagramon látható és nem léphet túl. A rakománynak fel kell feküdnie a teherfelvev szerkezetre vagy a gyártó által engedélyezett rászerelt egységgel vehet fel. A rakománynak a villatartó hátoldalán és középpontosan az emel villák között kell lennie. Rakományok felemelése és süllyesztése. Lesüllyesztett rakományok szállítása. Tilos a felemelt rakománnyal (>500 mm) történ haladás. Tilos személyek szállítása és emelése. Tilos a rakományegységek tolása vagy vontatása. 3 Engedélyezett alkalmazási feltételek Z Alkalmazás ipari és kisüzemi környezetben. Engedélyezett h mérséklettartomány 5 C és 40 C között. Csak szilárd, teherbíró és egyenes talajon alkalmazható. Csak jól belátható és az üzemeltet által engedélyezett útvonalon alkalmazható. Haladás max. 15 %-os emelked n. Tilos a keresztben vagy átlósan történ haladás emelked n. A terhet az emelked oldalán kell szállítani. Részvétel részleges közforgalomban. A széls séges feltételek között történ alkalmazás esetén a targoncához speciális felszereltség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezetben történ alkalmazás nem engedélyezett. 11

13 4 Az üzemeltet kötelezettségei Üzemeltet alatt az útmutatóban az a természetes vagy jogi személy értend, aki a targoncát saját maga használja, vagy akinek megbízásából azt mások használják. Különleges esetekben (pl. lízingelés, kölcsönzés) az üzemeltet az a személy, akire a jelen üzemeltetési kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonos és a targonca használója között létrejött szerz déses megállapodásnak megfelel en. Az üzemeltet nek feltétlenül biztosítania kell, hogy a targoncát csak megfelel módon használják úgy, hogy az ne jelentsen élet- vagy balesetveszélyt használójára, illetve harmadik személyre nézve. Emellett külön figyelmet kell fordítani a balesetmegel zési el írások, egyéb biztonságtechnikai szabályok, valamint az üzemeltetési, karbantartási és javítási irányelvek betartására. Az üzemeltet nek biztosítania kell, hogy az összes használó elolvassa és megértse a jelen üzemeltetési utasítást. MEGJEGYZÉS A jelen üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyásával jótállásunk megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyártó egyetértése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer tlen munkát végez a garancia tárgyán. 5 A rászerelt egységek és/vagy tartozékok felszerelése Tartozékok felszerelése Olyan kiegészít felszerelések rá- illetve beépítése, amelyek hatással vannak a targonca m ködésére vagy kiegészítik ezeket a funkciókat, csak a gyártó írásos engedélye alapján történhet. Szükség esetén be kell szerezni a helyi hatóságok engedélyét. A hatóságok hozzájárulása azonban nem helyettesíti a gyártó engedélyét. 12

14 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás Z Az EMC 110 egy négykerek, vezérl karos elektromos targonca kormányzott hajtókerékkel. Egyenes talajon történ emelésre és raklapra rakott rakomány teherszállítására alkalmas. Nyitott alsó résszel rendelkez raklapokat vagy szekrénykocsikat képes felemelni. A kerékkarok kiegészít hengereinek köszönhet en megnövekedett a targonca szabad magassága, ami által lehet vé válik az egyenetlen talajon történ alkalmazás és a meredek iránytöréseken történ átkelés. Az EMC-t könny alkalmazásokra terveztük, maximális folyamatos üzemideje két óra. 1.1 Járm típusok és névleges teherbírás A névleges teherbírás típusfügg. A típus nevéb l lehet következtetni a névleges teherbírásra. Típus Teherbírás Motorteljesítmény EMC kg 0,5 kw A névleges teherbírás általában nem felel meg az engedélyezett teherbírásnak. Az engedélyezett teherbírásra vonatkozó adatot a targoncán elhelyezett terhelési diagram tartalmazza. 13

15 2 A részegységek leírása és m ködésleírás 2.1 A részegységek áttekintése

16 Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 1 t Oszlopburkolat 10 t akkumulátortöltöttség-jelz / lemerülésjelz készülék 2 t VÉSZLEÁLLÍTÓ o CanDis (akkumulátordugasz) 3 t Menetkapcsoló 11 o CanCode 4 t Ráfutás elleni biztosító gomb o ISM 5 t Akkumulátortölt csatlakozó 12 t Kapcsolózár 6 t Akkumulátorfedél 13 t Elüls burkolat 7 t Lassú menet gomb 14 t Támasztókerék 8 t Rúd rúdfejjel 15 t Menetvezérlés tölt készülékkel 9 t Villafogak 16 t Hajtókerék t = alapfelszereltség o = extra tartozék 15

17 2.2 M ködésleírás Biztonsági berendezések A targonca zárt, legömbölyített élekkel rendelkez körvonala lehet vé teszi a járm biztos kezelését. A kerekeket stabil ütközésvéd borítja. A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsolóval veszélyes helyzetben valamennyi elektromos funkció gyorsan lekapcsolható. Hidraulikarendszer Az emelés és süllyesztés funkciókat a "teherfelvev szerkezet emelés" és a "teherfelvev szerkezet süllyesztés" gombbal lehet m ködtetni. Az emelés funkció bekapcsolásával elindul a szivattyúberendezés, és az olajtartályból az emel hengerhez szállítja a hidraulika olajat. Hajtóm Háromfázisú motor hajtja a hajtókereket egy hengeres-kúpos fogaskerékhajtáson keresztül. Az elektronikus menetvezérlés gondoskodik a haladóm -motor fokozatmentes fordulatszám-szabályozásáról és ezáltal az egyenletes, zökkenésmentes megindulásról, az er teljes gyorsításról és az elektronikusan szabályozott, energiavisszanyer fékezésr l. Vezérl rúd A haladási és emelési funkciók fogásváltás nélkül finoman kezelhet k. A kormányzás vezérl rúddal történik. A hajtás +/- 90 -ban elfordítható. Elektromos rendszer 24 voltos rendszer. Az elektronikus menetvezérlés alapfelszereltség. Kezel - és kijelz elemek Az ergonómikus kezel elemek fáradságmentes kezelést tesznek lehet vé a haladó mozgás és a hidraulikus mozgatások finom adagolhatósága érdekében. Az akkumulátor lemerüléskijelz je kijelzi a mindenkori akkumulátorkapacitást. Emel állvány A villakeret tartós kenés és ezáltal karbantartást nem igényl, ferdén elhelyezett görg kön mozog. Villafogak A targonca opcionálisan felszerelhet 2A kivitel villafogakkal. 16

18 3 M szaki adatok Z M szaki adatok feltüntetése VDI 2198 szerint. A m szaki változtatás és kiegészítés jogát fenntartjuk. 3.1 Teljesítményadatok Megnevezés EMC 110 Q Névleges teherbírás 1000 kg C Tehersúlypont-távolság standard villahossz esetén 600 mm Menetsebesség névleges terheléssel / névleges terhelés nélkül 4,2 / 5,0 km/h Emelési sebesség névleges terheléssel / névleges terhelés nélkül 0,085 / 0,12 m/s Süllyesztési sebesség névleges terheléssel / névleges terhelés nélkül 0,11 / 0,11 m/s 17

19 3.2 Méretek 18

20 Megnevezés EMC 110 h1 Szerkezeti magasság 1970 / 2430 mm h2 Szabademelés 1507 / 1967 mm h3 Emelés 1540 / 2000 mm h4 Kitolt oszlopmagasság 1992 / 2452 mm h13 Leengedett villa 90 mm h14 Vezérl rúd magassága menethelyzetben min. / max. 821 / 1305 mm y Keréktáv 1168 mm l1 Teljes hossz 1685 mm l2 Hosszúság, beleértve a villa hátlapját 535 mm x Rakománytávolság 784 mm b1 Járm szélessége 800 mm b5 Villák küls távolsága 570 mm b10 Nyomtáv hátul 510 mm b11 Nyomtáv, elöl 415 mm e Villaszélesség 185 mm m2 Szabad magasság 30 mm Ast Ast Wa Munkafolyosó szélessége* 1000x1200 keresztirányban Munkafolyosó szélessége* 800x1200 hosszában Fordulási sugár lassú menet során (vezérl rúd fent) * a = 200 mm biztonsági távolsággal 1938 mm 1995 mm 1378 mm 19

21 3.3 Tömeg Megnevezés EMC 110 Önsúly 545 kg Tengelyterhelés rakománnyal elöl / hátul 555 / 990 kg Tengelyterhelés rakomány nélkül elöl / hátul 400 / 145 kg 3.4 Kerékabroncs Megnevezés EMC 110 Abroncsméret, elöl 230x70 mm Kerékméret hátul 77x75 mm Kiegészít abroncsok (méretek) 150x54 mm Kerekek száma elöl/hátul (x=hajtott) 1x+1/2 vagy 4 20

22 3.5 EN szabványok Z Z Tartós zajszint EMC 110: 70 db(a) az szabvány szerint, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban. A folyamatos zajszint szabvány szerinti átlagérték, amely figyelembe veszi a zajszintet menet közben, emelésnél és üresjáratban. A zajszintet a kezel fülénél kell mérni. Elektromágneses összeférhet ség (EMC) A gyártó igazolja az elektromágneses zavarkibocsátás és zavarstabilitás határértékeinek betartását, valamint a statikus villamossággal kapcsolatos kisülésnek azen szabvány és az abban megnevezett normatív hivatkozások szerinti vizsgálatát. Az elektromos vagy elektronikus alkotóelemekben, és ezek elhelyezésében történ bárminem változtatáshoz a gyártó írásbeli engedélye szükséges. FIGYELMEZTETÉS! Orvostechnikai készülékek nem ionizáló sugárzás miatti meghibásodása A targonca olyan elektromos felszereltsége, amely nem ionizáló sugárzást bocsát ki (pl. vezeték nélküli adatátvitelnél), zavarhatja a kezel orvostechnikai készülékének (szívritumus-szabályozójának, hallókészülékének stb.) m ködését, és hibás m ködést idézhet el. Orvossal vagy az orvostechnikai készülék gyártójával kell tisztázni, hogy lehet-e alkalmazni a készüléket a targonca környezetében. 3.6 Alkalmazási feltételek Z Környezeti h mérséklet 5 C és 40 Cközötti üzemeltetés esetén Széls séges h mérséklet- vagy páratartalomváltozás melletti folyamatos használat esetén a targoncákhoz speciális felszereltség és engedély szükséges. 3.7 Villamos követelmények A gyártó igazolja az elektromos felszereltség méretezésére és gyártására vonatkozó követelmények betartását a targonca EN 1175 Targoncák biztonsága. Villamos követelmények szerinti, rendeltetésszer használata esetén. 21

23 4 Jelölési helyek és típustáblák X.XXXX.XX.XX Sz. Megnevezés 17 Emelési pont darus rakodáshoz 18 A teherfelvev szerkezet alá lépni tilos tiltó tábla 19 Teherbírás 20 Sorozatszám (járm keretbe beütve) 21 Típustábla, járm 22 Vizsgamatrica 23 Utast szállítani tilos tábla 24 Full service sz. 22

24 4.1 Típustábla Z Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 25 Típus 31 Gyártási év 26 Sorozatszám 32 Tehersúlypont távolsága mm-ben 27 Névleges teherbírás kg-ban 33 Hajtásteljesítmény 28 Akkumulátorfeszültség V-ban 34 Min./max. akkumulátorsúly kgban 29 Önsúly akkumulátor nélkül kg-ban 35 Gyártó 30 Opció 36 Gyártó logója A targoncára vonatkozó kérdés, ill. pótalkatrész rendelése esetén meg kell adni a sorozatszámot (26). 4.2 A targonca teherbírástáblája X.XXXX.XX.XX A terhelési diagram (16) megmutatja, hogy vízszintes teherfelvétellel mekkora a targonca maximális teherbíróképessége egy bizonyos C rakomány súlypont esetén (mm-ben), és mekkora a megfelel H emelési magasság (mm-ben). Példa a maximális teherbírás meghatározására: C = 600 mm tehersúlyponttávolság és H = 3600 mm maximális emelési magasság esetén a Q maximális teherbírás 1105 kg. 23

25 24

26 C Szállítás és els üzembe helyezés 1 Darus berakodás Z FIGYELMEZTETÉS! A daruval történ berakodás szakszer tlen elvégzése balesetet okozhat Nem megfelel emel szerszámok alkalmazása és azok szakszer tlen használata esetén a targonca lezuhanhat a daruval történ berakodás közben. A targoncát emelés közben ne lökje meg, ill. ügyeljen arra, hogy csak ellen rzött mozgást végezzen! Amennyiben szükséges, vezet kötelek segítségével tartsa meg a targoncát. A targonca rakodását kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére betanított személyek végezhetik. A daruval történ berakodás során viseljen biztonsági véd cip t. Ne tartózkodjon a felemelt teher alatt. Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne tartózkodjon a veszélyes területen. Csak megfelel teherbírású emel szerkezetet szabad használni (a targonca súlyát lásd a típustáblán). A daru láncát csak az el írt emelési pontokon szabad rögzíteni oly módon, hogy biztosítsa elcsúszás ellen. A kötöz eszközöket csak az el írt terhelési irányban szabad alkalmazni. A darulánc kötöz eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érintkezzenek semmilyen rászerelt alkatrésszel. A járm darulánccal történ rakodásához a villaoldalon az emel állványon egy emelési pont (17) áll rendelkezésre. A targonca daruval történ rakodása 17 El feltételek A járm vet parkolja le biztonságosan, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 47). Szükséges szerszám és anyag Emel szerkezet Darulánc Eljárásmód Rögzítse a daru láncát a csatlakozási ponton (17). A targonca most már készen áll a daruval történ berakodásra. 25

27 2 Szállítás FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszer elmozdulás a szállítás közben A targonca és az emel állvány szállítás közbeni szakszer tlen rögzítése súlyos balaseteket idézhet el. A berakodást csak külön erre a feladatra kiképzett szakemberekkel szabad elvégezni a VDI 2700 és a VDI 2703 irányelv ajánlásai szerint. A rakomány biztosítását szolgáló intézkedések pontos meghatározását és végrehajtását minden egyes esetben el kell írni. Teherautóval vagy pótkocsival történ szállítás esetén a targoncát szakszer en rögzíteni kell. A teherautónak, ill. a pótkocsinak rendelkeznie kell rögzít gy r kkel. A targoncát ékekkel kell biztosítani a véletlenszer elmozdulás ellen! Csak megfelel névleges szilárdságú feszít - vagy rögzít hevedereket használjon. A targonca biztonságos szállítása két módon lehetséges

28 17 A targonca rögzítése szállításhoz Szükséges szerszám és anyag Feszít hevederek/hevederek Eljárásmód Vezesse a targoncát a szállítójárm re. Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 47). Használja a targonca rögzítésére az oszlop (17) csatlakozási pontját. Csatlakoztassa a feszít hevedert a járm re és er sítse a szállítójárm rögzít gy r ihez. Húzza meg a feszít hevedert feszít szerkezettel. A targonca most már készen áll a szállításra. 27

29 3 Els üzembe helyezés VIGYÁZAT! A járm vet csak akkumulátorárammal szabad hajtani! Az egyenirányított váltóáram kárt okoz az elektronikus alkatrészekben. Az akkumulátor kábelcsatlakozásainak (úszókábel) rövidebbnek kell lenniük 6 m-nél, és legalább 50 mm²-es vezeték-keresztmetszettel kell rendelkezniük. MEGJEGYZÉS Teher emelése tilos, ha a targoncát tölt kábellel üzemeltetik küls akkumulátorról. Eljárásmód Ellen rizze a felszerelés teljességét. Az akkumulátort szükség esetén szerelje be, (lásd "Az akkumulátor ki- és beszerelése" oldalon 35), az akkumulátorkábel nem sérülhet. Töltse fel az akkumulátort, (lásd "Az akkumulátor feltöltése" oldalon 31). A targoncát most üzembe helyezheti, (lásd "A targonca üzembe helyezése" oldalon 44). Z Leállításakor a kerekek futófelülete kilapulhat. Rövid menetid után ez a jelenség megsz nik. MEGJEGYZÉS A targonca beállításainak meg kell egyezniük az akkumulátortípussal. 28

30 D Akkumulátor - karbantartás, töltés, csere 1 A savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Karbantartó személyzet Az akkumulátor feltöltését, karbantartását és cseréjét csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti el. A fenti m veletek elvégzése során a jelen használati útmutató, valamint az elem gyártója és az elem tölt állomás el írásait egyaránt be kell tartani. T zvédelmi követelmények Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A töltési helynek megfelel en szell ztetettnek kell lennie. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Az akkumulátor karbantartása Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátor cellafedeleit. Gondoskodjon arról, hogy a sarkok és a kábelsaruk tiszták legyenek, vékonyan kenje be azokat póluszsírral, és er sen húzza meg a csavarokat. VIGYÁZAT! Az akkumulátorház fedelének lezárása el tt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábel ne sérülhessen meg. A kábelek sérülése rövidzárlatot okozhat. Az akkumulátor ártalmatlanítása Az elhasználódott akkumulátorokat csak az országos környezetvédelmi rendelkezések, vagy a hulladékkezelésr l szóló törvények figyelembe vételével és betartásával szabad ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás során feltétlenül figyelembe kell venni a gyártó által megadott adatokat. 29

31 FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor kezelése során el forduló baleset- és sérülésveszély Az akkumulátorok oldott savat tartalmaznak, amely mérgez és maró anyag. Feltétlenül kerülje a közvetlen érintkezést az akkumulátorsavval. Az elhasználódott akkumulátorsavat az el írásoknak megfelel en ártalmatlanítsa. Az akkumulátoron végzett munkák során feltétlenül viseljen véd ruházatot és véd- szemüveget. Ne engedje, hogy az akkumulátorsav b rre, ruházatra vagy a szembe kerüljön, szükség esetén pedig öblítse ki az akkumulátorsavat b séges mennyiség tiszta vízzel. Személyi sérülés esetén (pl. ha az akkumulátorsav szembe kerül, vagy b rrel érintkezik) azonnal forduljon orvoshoz. A kiömlött akkumulátorsavat b vízzel azonnal semlegesíteni kell. Csak zárt akkumulátortekn vel ellátott telepet szabad használni. Tartsa be a törvényi el írásokat. FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelel akkumulátorok használata balesetet okozhat Az akkumulátor tömege és méretei jelent sen befolyásolják a targonca stabilitását és teherbírását. Az akkumulátorkialakítás módosítása csak a gyártó hozzájárulásával megengedett, mivel kisebb akkumulátorok beszerelése esetén kiegyenlít súlyok szükségesek. Az akkumulátor cseréjénél, ill. beszerelésénél ügyelni kell arra, hogy az akkumulátor az akkumulátortérben stabilan feküdjön fel. Miel tt az akkumulátoron bármilyen munkát végezne, a targoncát biztonságosan le kell parkolnia ((lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 47)). 2 Akkumulátortípusok Z A targonca két karbantartást nem igényl akkumulátorral 12 V / 69 Ah van felszerelve. Az akkumulátorok optimális élettartama 25 C és 30 C közötti akkumulátorh mérsékleten érhet el. Az ennél alacsonyabb h mérséklet csökkenti a rendelkezésre álló akkumulátorkapacitást, az ennél magasabb h mérséklet lerövidíti az akkumulátor élettartamát. MEGJEGYZÉS Z 45? az akkumulátorok fels h mérsékleti határértéke, amely akkumulátorh mérsékletként már nem engedélyezett. Biztosított módon leállított járm esetén az akkumulátort elektromosan le kell választani a VÉSZLEÁLLÍTÓ (akkumulátordugasz) kihúzásával. Az akkumulátor csepptöltés nélküli leállítása ne haladja meg a 3 hónapot 20 C, ill. a 2 hónapot 30 C esetén. 30

32 3 Az akkumulátor feltöltése FIGYELMEZTETÉS! Robbanásveszély a töltéskor keletkez gázok miatt Az akkumulátor töltés közben oxigénb l és hidrogénb l álló elegyet (durranógázt) bocsát ki. A gázfejl dés kémiai folyamat. Ez a gázelegy rendkívül robbanásveszélyes, és tilos meggyújtani. Az akkumulátortölt állomás tölt kábelének az akkumulátordugaszhoz történ csatlakoztatása, ill. az onnan történ leválasztása csak kikapcsolt állapotú járm és tölt állomás mellett történhet. A tölt készülék feszültségének és töltési kapacitásának az akkumulátor paramétereihez kell igazodnia. A töltési folyamat elindítása el tt ellen rizze az összes kábel- és dugaszos csatlakozó épségét. Gondoskodjon a targonca feltöltésére szolgáló helyiség megfelel szell ztetésér l. Az akkumulátorok kezelése során tilos a nyílt láng használata és a dohányzás. A targonca töltésre kijelölt parkolási helyének legalább 2 m méteres körzetében nem tárolható gyúlékony anyag vagy szikrát kelt berendezés. A t zvédelmi felszerelésnek rendelkezésre kell állnia. Ne helyezzen semmilyen fémb l készült tárgyat az akkumulátorra. Az akkumulátor és a tölt állomás gyártójának biztonsági el írásait feltétlenül tartsa be. 31

33 3.1 Az akkumulátor integrált tölt készülékkel történ feltöltése VESZÉLY! Áramütés és gyulladás veszélye A sérült és nem megfelel kábel áramütést okozhat és túlhevülés miatti gyulladást okozhat. Csak maximum 30 m hosszúságú hálózati kábelt használjon. Ügyeljen a regionális el írások betartására. Használatkor tekerje le a teljes kábeltekercset. Csak a gyártó eredeti hálózati kábelét használja. A szigetelési osztálynak és a savakkal és lúgokkal szembeni ellenállóságnak meg kell felelnie a gyártó hálózati kábele tulajdonságainak. Az integrált tölt készülékkel történ feltöltés indítása Hálózati csatlakozás Hálózati feszültség: 230 V / 110 V (±10%) Hálózati frekvencia: 50 Hz / 60 Hz(±4%) Az EMC alapfelszereltségéhez tartozik egy integrált tölt készülék. Az integrált tölt- készülék automatikusan felismeri a hálózati feszültséget és alkalmazkodik hozzá. A tölt készülék hálózati kábele ( )(38) az elüls burkolatba van integrálva és kívülr l hozzáférhet. VIGYÁZAT! Az integrált tölt készüléket tilos kinyitni! MEGJEGYZÉS Töltéskor az akkumulátor bels h mérséklete kb. 10?-kal növekedhet. Ezért a töltés csak akkor kezdhet meg, ha az akkumulátor h mérséklete 35? alatt van. A töltés el tti akkumulátorh mérsékletnek legalább 15?-t el kell érnie, mivel egyébként a töltés nem el írásszer. Az akkumulátor feltöltése El feltételek Biztonságosan parkolja le a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 47). Eljárásmód Az akkumulátor csatlakozódugasza legyen bedugva. A hálózati dugaszt (38) dugja bei egy hálózati csatlakozó dugaljba. A villogó LED kijelzi a töltési állapotot, ill. a meghibásodást (a villogó kódokhoz lásd a LED kijelz cím táblázatot). Ezzel folyamatban van az akkumulátor töltése. 32

34 Z Amennyiben hálózati dugasz (38) a hálózatra van csatlakoztatva, akkor megszakad a targonca összes elektromos funkciója (elektromos elindulásvédelem). Ekkor nem lehetséges a targonca üzemeltetése. Az akkumulátortöltés befejezése, üzemkész állapot létrehozása MEGJEGYZÉS A töltési folyamat megszakításakor nem áll rendelkezésre a teljes akkumulátorkapacitás El feltételek Az akkumulátor töltése teljesen befejez dött. Eljárásmód A hálózati csatlakozót (38) húzza ki a hálózati dugaljból, és helyezze el a kábellel együtt a tartórekeszben. A targonca ismét üzemkész állapotban van Z Töltési id A töltési folyamat id tartama függ az akkumulátor kapacitásától. Hálózati kimaradás után automatikusan folytatódik a töltés. A töltés megszakítható a hálózati csatlakozó kihúzásával, majd folytatható. 33

35 LED kijelz (39) Zöld LED (töltési állapot) világít A töltés befejez dött; az akkumulátor fel van töltve. (töltésszünet, csepp- vagy kiegyenlít töltés). lassan villog Töltési folyamat. gyorsan villog Kijelzés a töltés kezdetekor vagy új jelleggörbe beállítása után. A villogó impulzusok száma megfelel a beállított jelleggörbének. 39 Piros LED (meghibásodás) világít Túlmelegedés. A töltés megszakadt. lassan villog A biztonsági töltési id túllépése. A töltés megszakadt. A töltés újrakezdéséhez szükséges a hálózati betáplálás megszakítása. gyorsan villog A jelleggörbe beállítása érvénytelen. Csepptöltés A csepptöltés automatikusan megkezd dik a töltés befejezése után. Részleges töltés A tölt készüléket úgy alakítottuk ki, hogy az automatikusan igazodik a feltételekhez, ha részlegesen feltöltött akkumulátort tölt. Ez minimalizálja az akkumulátor elhasználódását. 34

36 4 Az akkumulátor ki- és beszerelése FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor ki- és beszerelése során fennálló balesetveszély Az akkumulátor ki- és beszerelése során az akkumulátor tömege és az akkumulátorsav zúzódásos, ill. marásos sérüléseket okozhat. A jelen fejezetben szerepl, "Savas akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági rendelkezések" c. szakasz el írásait tartsa be. Az akkumulátor ki- és beszerelése során viseljen biztonsági véd cip t. Csak szigetelt cellákkal és szigetelt póluscsatlakozókkal felszerelt akkumulátorokat használjon, szükség esetén fedje le gumisz nyeggel. A targoncát vízszintes területen parkolja le. Akkumulátorcserét csak megfelel teherbírású darulánccal végezzen. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor a targonca akkumulátorterében stabilan feküdjön fel. 4.1 Felfelé történ akkumulátorcsere Z Z MEGJEGYZÉS Az akkumulátorokat mindig párban kell cserélni. Az akkumulátorok cseréjekor csak az eredetivel megegyez kivitel akkumulátort szabad használni. Az akkumulátor kiszerelése El feltételek Parkolja le biztonságosan a targoncát, (lásd "A targonca biztonságos parkolása" oldalon 47). Vegye le az elüls burkolatot, (lásd "Az elüls burkolat levétele" oldalon 93). Eljárásmód Válassza le az akkumulátordugaszt a járm dugaszról. Csavarja ki az akkumulátortartó fedél tehervilla oldali csavarjait. Vegye le az akkumulátorfedelet és tegye le. A hálózati kábel az akkumulátortartó fedelén marad. A póluscsavarokat lazítsa meg és az akkumulátorkábelt húzza le a pólusokról. Az akkumulátorokat egyenként emelje ki. A beszerelés fordított sorrendben történik; ennek során ügyeljen kell az akkumulátor megfelel beszerelési pozíciójára és helyes csatlakoztatására. Az akkumulátorkábelt úgy rakja le az akkumulátortartóra, hogy az akkumulátor behelyezésekor ne nyírhassa le. Visszaszerelés után ellen rizze valamennyi kábel- és dugócsatlakozás esetleges látható sérüléseit. 35

37 VIGYÁZAT! Üzembe helyezés el tt zárja és csavarozza le az akkumulátorház fedelét és az elüls burkolatot! 36

38 E Kezelés 1 A targonca kezelésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Vezet i jogosultság A targoncát csak olyan személy használhatja, aki képesítést kapott a targoncavezetésre, az üzemeltet nek vagy megbízottjának a vezetésben és a rakományok kezelésében szerzett képességér l számot adott, és akit kimondottan megbíztak a targoncavezetéssel adott esetben be kell tartani a nemzeti el írásokat. A gépkezel jogai, kötelességei és viselkedése A gépkezel nek ismernie kell jogait és kötelességeit, a targonca kezelésére vonatkozóan megfelel képzésben kell részesülnie, és tisztában kell lennie a jelen üzemeltetési útmutató tartalmával. A kezel nek meg kell kapnia a szükséges jogosultságokat. A gyalogvezérlés szintenjáró szállítógépek kezelésénél biztonsági véd cip t kell viselni. Jogosulatlan használat tilalma Munkaid alatt a targoncáért a gépkezel felel s. Meg kell akadályoznia, hogy jogosulatlan személy vezesse vagy m ködtesse a targoncát. Tilos a targoncával személyeket szállítani vagy emelni. Károsodás és meghibásodás A targoncán vagy annak tartozékain észlelt sérüléseket és egyéb meghibásodásokat azonnal tudatni kell a felügyelettel megbízott személlyel. Ha a targonca nem m ködik biztonságosan (pl. kopott a gumi vagy hibás a fék), akkor azzal mindaddig tilos dolgozni, míg a hibát megfelelõen el nem hárították. Javítások Külön képzés és felhatalmazás nélkül a gépkezel nek tilos bármilyen javítást vagy átalakítást végeznie a targoncán. Semmilyen körülmények között sem változtathatja meg a biztonsági felszerelések vagy kapcsolók beállításait, azokat nem hatástalaníthatja. Veszélyzóna FIGYELMEZTETÉS! Baleset- és sérülésveszély a targonca veszélyzónájában Veszélyzónaként kell számolni azzal a területtel, ahol az ott tartózkodó személyek veszélynek vannak kitéve a targonca, annak teherfelvev szerkezete (például az emel villa vagy a rászerelt egységek) vagy a szállított rakomány haladó, illetve emel mozgása miatt. Ez magában foglalja az esetlegesen lezuhanó rakomány vagy leeresztett / lezuhanó felszerelés által érintett területrészeket is. Az illetéktelen személyeket fel kell szólítani a veszélyzóna elhagyására. Személyek veszélyeztetésének esetén idõben figyelmeztetõ jelzést kell adni. A targoncát azonnal meg kell állítani, ha a jogosulatlan személy felszólítás ellenére sem hagyta el a veszélyzónát. 37

39 Biztonsági eszközök és figyelmeztet feliratok A jelen üzemeltetési leírásban leírt biztonsági eszközök, figyelmeztet táblák ((lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 22)) és utasítások figyelembe vétele minden esetben kötelez. 38

40 2 A kijelz - és kezel elemek leírása

41 Poz Kezel -, ill. EMC Funkció kijelz elem Standard 7 Lassú menet gomb t Ha a vezérl rúd a fels féktartományban áll, akkor a gomb megnyomásával a rendszer áthidalja a fékezés-funkciót és a járm csökkentett sebességgel (lassú menetben) mozog. 8 Vezérl kar t A targonca kormányzása és fékezése. 10 Akkumulátortöltés- / lemerülésjelz t Az akkumulátor töltési állapota Az akkumulátor lemerülési állapota. készülék CanDis o Jelz m szer akkumulátor töltési állapota Üzemórák Figyelmeztet üzenetek Paraméterbeállítások 11 CanCode o Helyettesíti a kulcskapcsolót A targonca aktiválása a megfelel kód beírásával. Menetprogram kiválasztása. Kódbeállítás. Paraméterek beállítása. ISM o Helyettesíti a kulcskapcsolót A targonca engedélyezése kártyával vagy transzponderrel. Az üzemkész állapot kijelzése. Üzemi adatok rögzítése Adatcsere kártyával vagy transzponderrel 12 Kapcsolózár t A targonca aktiválása a megfelel kód beírásával. A kulcs kihúzásával biztosíthatja, hogy a targoncát mások ne kapcsolják be. 2 fokozatú kapcsolózár szervizkulccsal 2 VÉSZLEÁLLÍTÓ (akkumulátordugasz) o t A vezérl áram be- és kikapcsolása A kulcs kihúzásával biztosíthatja, hogy a targoncát illetéktelenek ne kapcsolják be. Az elektromos rendszer meghibásodása esetén a féket elektromosan ki lehet oldani (vészüzem). Megszakítja az akkumulátorhoz vezet csatlakozást Valamennyi elektromos funkció kikapcsol és a targonca lefékez dik 40

42

43 Poz Kezel -, ill. EMC Funkció kijelz elem Standard 4 Testvéd kapcsoló t Biztonsági funkció M ködtetésekor a targonca kb. 3 mp-ig a villák irányába halad. Ezután bekapcsol a rögzít fék. A targonca mindaddig kikapcsolt állapotban marad, amíg a menetszabályozót semleges helyzetbe nem állították. 3 Menetkapcsoló t Vezérli a menetirányt és a menetsebességet. 40 Figyelmeztet t Figyelmeztet jelzés gomb jelzés gomb (kürt) 41 Teherfelvev t Süllyessze le a teherfelvev szerkezetet. szerkezet süllyesztése nyomógomb o A teherfelvev szerkezet süllyesztése (2 fokozatú): A gomb benyomási útja els felén csökkentett sebességgel lehet süllyeszteni. A gomb benyomási útja második felén teljes sebességgel lehet süllyeszteni. 42 Teherfelvev szerkezet emelése gomb t Teherfelvev szerkezet emelése. 43 Teherfelvev szerkezet süllyesztése nyomógomb (2. kéz) 44 Teherfelvev szerkezet emelése nyomógomb (2. kéz) 44 Oszlopemelés / villavég emelés váltó kapcsoló o o o t Süllyessze le a teherfelvev szerkezetet. A teherfelvev szerkezet süllyesztése (2 fokozatú): A gomb benyomási útja els felén csökkentett sebességgel lehet süllyeszteni. A gomb benyomási útja második felén teljes sebességgel lehet süllyeszteni. Teherfelvev szerkezet emelése. Ha a váltókapcsoló villavég emelés állásban van, akkor az emelés gombot (42) és a süllyesztés gombot (41) m ködtetve a villavég emelést lehet végrehajtani. 42

44 2.1 Akkumulátor lemerülésjelz Ha a targoncát a kapcsolózárral, a kódzárral-dal vagy az ISM-mel aktiválja, a kijelz n megjelenik akkumulátor töltöttségi állapota. A LED színjelzései (45) a következ állapotokat jelzik ki: 45 Z A LED színe Kapacitástartalék zöld % narancssárga % zöld/narancssárga villog. 1Hz % piros 0-20 % Ha a LED pirosan világít, akkor már nem lehetséges a rakományegységek emelése. Az emelési funkciót a rendszer csak akkor engedélyezi ismét, ha a csatlakoztatott akkumulátor legalább 70 %-os töltéssel rendelkezik. Ha a LED pirosan villog és a targonca nem üzemkész, akkor értesíteni kell a gyártó szervizét. A piros villogás a járm vezérlés kódja. A villogás módja jelzi a hiba fajtáját. 43

45 3 A targonca üzembe helyezése 3.1 A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek FIGYELMEZTETÉS! A targoncán vagy a kiegészít eszközön (egyedi felszereltség) keletkez sérülések balesetekhez vezethetnek. Amennyiben az alábbi ellen rzések során sérülések vagy egyéb hibák állapíthatók meg a targoncán vagy a kiegészít eszközökön (egyedi felszereltségek), a targoncát a szabályszer helyreállításig tilos használni. A felfedezett hibákat haladéktalanul közölje felettesével. A meghibásodott targoncát jelölje meg és helyezze üzemen kívül. A targoncát csak a hiba azonosítása és megszüntetése után szabad ismét üzembe helyezni. A napi üzembe helyezés el tti szemrevételezéses ellen rzés végrehajtása Eljárásmód Ellen rizze a teljes járm vet kívülr l, hogy nincs-e rajta sérülés vagy szivárgási hely. A sérült töml ket feltétlenül cserélje ki. Ellen rizze a hidraulikus berendezés m ködését. Ellen rizze az akkumulátor rögzítését és a kábelcsatlakozók épségét és feszességét. Ellen rizze az akkumulátort és komponenseit. Ellen rizze az akkumulátordugasz stabil illeszkedését és m ködését. Ellen rizze, hogy a teherfelvev szerkezet nem rendelkezik-e olyan látható hibával, mint például repedés, meghajlott vagy er sen kopott villa. Ellen rizze a hajtókerék és a teherkerekek épségét. Ellen rizze a táblák és a jelzések olvashatóságát és teljességét, (lásd "Jelölési helyek és típustáblák" oldalon 22). Ellen rizze a vezérl kar visszatérít funkciójának (vezérl kar csillapítás) m ködését. A m ködtetést követ en ellen rizze a kezel szervek alaphelyzetbe történ automatikus visszatérését. Ellen rizze a figyelmeztet jelzés m ködését. Ellen rizze a fék m ködését. Ellen rizze a testvéd és a VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló m ködését. Ellen rizze az ajtókat és/vagy burkolatokat. A véd üveg épségét ellen rizni kell. 44

46 3.2 Üzemkész állapot létrehozása MEGJEGYZÉS Olyan targonca esetén, amely rendelkezik a "Kapcsolózár második fokozattal a fék kioldásához" opcióval, a GF60 szervizkulcsot csak a fékkioldáshoz szabad használni. A targonca bekapcsolása El feltételek A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek végrehajtása, (lásd "A napi üzembe vétel el tti ellen rzések és tevékenységek" oldalon 44). Eljárásmód Nyomja le bepattanásig a VÉSZLEÁLLÍTÓ-t (akkumulátordugasz) (2). Kapcsolja be a targoncát, a m velet elvégzéséhez pedig: Dugja a kulcsot a kapcsolózárba (12) és fordítsa el ütközésig jobbra "I" állásba vagy írja be CANCODE (11,o) esetén az engedélyez kódot, (lásd "CanCode kezel billenty zet" oldalon 65). Ellen rizze a figyelmeztet jelzés (40) nyomógomb m ködését. Ellen rizze az emelés-funkció m ködését. Ellen rizze a kormánym m ködését. Ellen rizze a rúd (8) fékfunkcióját. A targonca üzemkész állapotban van. taz akkumulátor töltöttségét mutató kijelz (10) a meglév akkumulátorállapotot jelzi ki. o A kijelz m szer (CANDIS) (12) a mindenkori akkumulátorkapacitást és az üzemórákat mutatja meg. 45

47

48 3.3 A targonca biztonságos parkolása FIGYELMEZTETÉS! A nem biztonságosan leparkolt targonca balesetveszélyes A targonca bekapcsolt fék nélkül emelked n, vagy felemelt rakománnyal, ill. felemelt teherfelvev szerkezettel történ leparkolása veszélyes, és alapvet en nem megengedett. A targoncát csak sík felületen szabad leparkolni. Különleges esetekben a targoncát pl. ékekkel kell biztosítani. Az emel állványt és az emel villát mindig teljesen le kell engedni. A leparkolás helyét úgy kell kiválasztani, hogy a leeresztett villák senkinek ne okozzanak sérülést. A targoncát parkolja le biztonságosan Eljárásmód A teherfelvev szerkezetet teljesen engedje le. A kapcsolózárat kapcsolja ki és a kulcsot húzza ki. CanCode esetén nyomja meg az O gombot. ISM esetén a nyomja meg a piros gombot. Húzza ki a VÉSZLEÁLLÍTÓ-t (akkumulátordugasz). A targoncát leállította. 3.4 Akkumulátortöltés-felügyelet Z Az akkumulátor töltöttségét mutató kijelz / lemerülésfigyel alapbeállítása standard akkumulátorra vonatkozik. Karbantartást nem igényl, ill. speciális akkumulátorok esetén a lemerülésfigyel kijelzési és lekapcsolási pontjait hivatalos szakszemélyzettel kell beállíttatni. Ha a beállítást nem végzik el, akkor az akkumulátor mélykisülés miatt megrongálódhat. A maradékkapacitás túllépése esetén az emel m ködése kikapcsol. Megjelenik a megfelel kijelzés (45). Az emelési funkciót a rendszer csak akkor engedélyezi ismét, ha a csatlakoztatott akkumulátor legalább 70%-os töltéssel rendelkezik. 47

49 4 Munkavégzés a targoncával 4.1 A targonca vezetésére vonatkozó biztonsági rendszabályok Közlekedési útvonalak és munkaterületek Csak a közlekedés számára engedélyezett útvonalakon szabad a járm vel mozogni. Illetéktelen személy nem léphet be a munkaterületre. A terhet csak a külön e célra kijelölt helyen szabad tárolni. A targoncát kizárólag olyan munkaterületen szabad mozgatni, ahol elegend világítás van, hogy ne veszélyeztessen személyeket és anyagokat. A targonca elégtelen fényviszonyok mellett történ üzemeltetéséhez extra felszereltség szükséges. VESZÉLY! Tilos elhagyni a haladási útvonalak engedélyezett területét és meghaladni azok pontterhelését. A nem belátható területeken külön személy segítségét kell igénybe venni. A vezet nek biztosítania kell, hogy a ki- és berakodási folyamat alatt ne távolítsák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa / rakodóhíd. Vezetés közbeni viselkedés A vezet nek a haladási sebességet a helyi adottságoknak megfelel en kell megválasztania. A sebességet le kell csökkenteni, ha például kanyarodik, sz k átjárón halad át vagy ezek mellett halad el, illetve leng ajtón halad át, valamint ha nem belátható szakaszon közlekedik. A vezet nek mindig megfelel féktávolságot kell tartania az el tte haladó járm t l, folyamatosan uralnia kell a targoncát. Tilos a hirtelen megállás (kivéve vészhelyzetben), a gyors fordulás, valamint az el zés veszélyes vagy nem belátható területeken. Tilos kihajolni vagy kinyúlni a munka- és kezel területr l. Beláthatóság haladás közben A vezet a haladási irányba nézzen, amely irányba folyamatosan tiszta, akadálytalan kilátással kell rendelkeznie. Ha a szállított rakomány korlátozza a kilátást, haladjon a targoncával úgy, hogy a rakomány hátul helyezkedjen el. Amennyiben ez nem lehetséges, külön személyt kell igénybe vennie a targonca irányításához, aki a járm mellett haladva belátja a haladási útvonalat, és ezzel egyidej leg a vezet vel is szemkontaktusban tud maradni. Ilyenkor csak lépésben, különös óvatossággal haladjon. A szemkontaktus elvesztésekor azonnal állítsa meg a targoncát. Emelked n és lejt n történ haladás Ferde vagy lejt s szakaszon csak akkor lehet áthaladni a targoncával, ha az kijelölt közlekedési út, valamint felülete tiszta, nem csúszós, és ha a targonca m szaki jellemz i lehet vé teszik a biztonságos áthaladást. Ennek során a rakomány mindig az emelked irányába helyezkedjen el. Ferde, illetve lejt s szakaszon megfordulni, átlós irányban haladni, valamint azon leparkolni tilos. A lejt kre csak alacsony sebességgel szabad ráhajtani, folyamatosan készen állva a fékezésre. Függ leges lejttörésen tört n áthaladásnál a villavég emelés funkciót kiválasztva, az emelés gombot megnyomva lehet a kerékkar munkahengert kitolni. Ezáltal megnövekszik a kerékkarok alatti szabad magasság. 48

50 Felvonók és rakodóhidak használata Felvonót csak akkor szabad használni, ha ez megfelel teherbíró képességgel rendelkezik, építésmódjánál fogva alkalmas a rá történ felhajtásra, és az üzemeltet ezt engedélyezi. Err l a felhajtás el tt meg kell gy z dni. Felvonóba a rakományegységgel el re kell behajtani, és úgy kell elhelyezni a targoncát, hogy ne érhessen a felvonóakna falához. Azoknak a személyeknek, akik szintén a felvonóban utaznak, csak akkor szabad beszállniuk, ha a targonca már biztonságosan áll, és kiszálláskor a targonca el tt kell elhagyniuk a felvonót. A vezet nek biztosítania kell, hogy a ki- és berakodási folyamat alatt ne távolítsák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa / rakodóhíd. A szállított terhek tulajdonságai A kezel nek meg kell gy z dnie a terhek el írásszer állapotáról. Csak biztonságosan és gondosan felhelyezett terheket szabad mozgatni. Ha fennáll annak veszélye, hogy a rakomány darabjai led lhetnek vagy leeshetnek, akkor megfelel véd eszközt kell alkalmazni. A folyékony terheket biztosítani kell kiloccsanás ellen. 49

51 4.2 VÉSZKIKAPCSOLÓ, vezetés, kormányzás, fékezés VÉSZLEÁLLÍTÓ (akkumulátordugasz) MEGJEGYZÉS A VÉSZLEÁLLÍTÓ biztonsági funkciót a kívülr l hozzáférhet akkumulátordugasz látja el. Z A VÉSZLEÁLLÍTÓ meghúzása Eljárásmód VIGYÁZAT! Balesetveszély A VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló (akkumulátordugasz) m ködését nem akadályozhatják a környezetében elhelyezett tárgyak. A VÉSZLEÁLLÍTÓ (akkumulátordugasz) (2) nem használható üzemi fékként. Húzza ki a VÉSZLEÁLLÍTÓ-t (akkumulátordugasz) (2). Valamennyi elektromos funkció kikapcsol. A targonca ekkora megállásig lefékez dik. A VÉSZLEÁLLÍTÓ feloldása Eljárásmód Nyomja be ismét a VÉSZLEÁLLÍTÓ-t (akkumulátordugasz) (2). Az összes elektromos funkció be van kapcsolva, a targonca ismét üzemkész. CanCode és ISM esetén a járm továbbra is kikapcsolt állapotban van Kényszerfékezés Z A vezérl rúd elengedésekor a rúd önállóan a fels féktartományba (B) mozog, és kényszerfékezés következik be. FIGYELMEZTETÉS! Ha a vezérl rúd túl lassan, ill. nem önállóan mozdul el a fékállásba, az ok megállapításáig és elhárításáig állítsa le a targoncát. Szükség esetén újítsa fel a gázrugót! 50

52 4.2.3 Haladás Z VIGYÁZAT! Csak zárt és el írásszer en reteszelt burkolattal szabad vezetni. Leng ajtón és hasonló nyílászárókon keresztül történ áthajtáskor ügyeljen arra, hogy az ajtószárnyak ne nyomják meg a ráfutás elleni biztosító gombot. El feltételek Helyezze üzembe a targoncát, (lásd "A targonca üzembe helyezése" oldalon 44) Eljárásmód A vezérl rudat (8) billentse át menettartományba (F), és a menetkapcsolót (3) állítsa a kívánt menetirányba (V vagy R). A menetsebességet a menetkapcsolóval (3) szabályozhatja. A menetkapcsoló elengedésekor a menetkapcsoló automatikusan visszatér a nullaállásba. A fék kioldódik és a targonca megindul a kiválasztott irányba. Z A targonca legurulás elleni biztosítása: Az emelked n történ visszagurulást felismeri a vezérlés, és a fék rövid lökés után önm köd en bekapcsol. 51

53 4.2.4 Lassú menet VIGYÁZAT! A "lassú menet" gomb használatakor (7) a vezet nek fokozott figyelemmel kell eljárnia. A fék csak a "Lassú menet" gomb elengedése után aktiválódik. A targoncát vészhelyzetben a "Lassú menet" gomb (7) és a menetkapcsoló (3) azonnali elengedésével fékezze le. "Lassú menet"-ben a fékezés csak az ellenáramú fék (menetkapcsoló (3)) segítségével történik. A targonca függ legesen álló vezérl rúddal (8) is mozgatható (pl. sz k helyiségben / liftben): Kapcsolja be a lassú menetet Eljárásmód Nyomja meg a (7) lassú menet gombot. A menetkapcsolót (3) nyomja a kívánt menetirányba (V vagy R). A fék kioldódik. A targonca lassú menetben mozog. Lassú menet kikapcsolása Eljárásmód Engedje el a (7) lassú menet gombot. A "B" tartományban behúz a rögzít fék, a targonca pedig megáll. Az "F" tartományban a targonca lassú menetben halad tovább. Engedje el a menetkapcsolót (3). A lassú menet befejez dik és behúz a fék. Ezután a targonca ismét normál sebességgel haladhat. 52

54 R 3 0 V 8 B 7 F 2 R B V Kormányzás Eljárásmód Fordítsa jobbra vagy balra (8) a vezérl rudat. A targonca a kívánt irányba fordul. 53

55 4.2.6 Fékezés A targonca fékezési tulajdonságai lényegesen függenek az úttest tulajdonságaitól. A vezet köteles ezt vezetéskor figyelembe venni. A targoncát három módon lehet lefékezni: Az üzemi fékkel Az ellenáramú fékkel (menetkapcsoló) A generátoros fékkel (fék továbbguruláskor) VIGYÁZAT! Veszélyhelyzetben a vezérl rudat fékezési helyzetbe kell állítani. Fékezés üzemi fékkel Z Eljárásmód Billentse a vezérl rudat (8) felfelé vagy lefelé valamelyik fékezési tartományba (B). A targonca el ször a generátoros fékkel fékez. Ha ez a fék nem éri el a szükséges fékez hatást, akkor a rendszer bekapcsolja a mechanikus féket. A targonca maximális késleltetéssel lefékez dik, és az üzemi fék bekapcsol. 3 3 Fékezés ellenáramú fékkel Eljárásmód Menet közben a menetkapcsolóval (3) lehet átkapcsolni az ellenkez irányba. A targoncát az ellenáramú fék addig fékezi, amíg meg nem kezd dik az ellenkez irányba történ hajtás. Fékezés generátoros fékkel Eljárásmód Ha a menetkapcsoló 0 állásban van, akkor a járm generátorosan lefékez. A targonca ekkor lassító fékkel generátorosan megállásig fékez dik. Ezután bekapcsol az üzemi fék. Z A generátoros fékezés energiát táplál vissza az akkumulátorba, így meghosszabbodik az üzemid. Rögzít fék Z A targonca megállása után behúz a mechanikus fék (rögzít fék). 54

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08 ES 130 05.08 - Üzemeltetési utasítás U 51112070 05.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Használati utasítás 51222938 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EMC 110 / EMC B10. Használati utasítás 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Használati utasítás 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Használati utasítás 51040507 02.11 U EMC 110 EMC B10 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

EJC 110 / 112. Használati utasítás 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Használati utasítás 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Használati utasítás 51080483 02.11 EJC 110 EJC 112 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Használati utasítás 51126181 12.14 U EME 114 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Használati utasítás U 51093162 02.11 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08 ERE 120 09.05- Üzemeltetési utasítás U 50466116 04.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/12/14/16 02.04 - Használati utasítás 50434898 03.11 U ERC 214 ERC 216 ERC 12 ERC 212 ERC 14 ERC 16 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy

Részletesebben

EJC 112 RK. Használati utasítás 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Használati utasítás 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Használati utasítás 51305978 11.14 U EJC 112 RK Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Üzemeltetési útmutató U 50147528 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus Opció

Részletesebben

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Használati utasítás 51314836 11.14 U ESC 316 ESC 316z Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - Használati utasítás 51040457 05.15 U EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Részletesebben

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Üzemeltetési utasítás U 52025112 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Használati utasítás 51141068 07.15 U EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Részletesebben

EJD 220. Használati utasítás 01.10 - 08.15

EJD 220. Használati utasítás 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Használati utasítás U 51 08.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási év

Részletesebben

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Használati utasítás 51151574 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Használati utasítás U 52020435 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Használati utasítás 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Használati utasítás 51222207 02.15 ERE 120 ERE C20 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02 KMS 100 07.99- Használati utasítás U 50145727 04.02 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EKS 110 51142041 03.09. Használati utasítás 03.09 -

EKS 110 51142041 03.09. Használati utasítás 03.09 - EKS 110 03.09 - Használati utasítás U 51142041 03.09 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket

Részletesebben

EZS 570. Használati utasítás 08.09 - 01.14

EZS 570. Használati utasítás 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Használati utasítás U 51145692 01.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Használati utasítás 51040420 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben

Részletesebben

EJC B12/B14/B16. Használati utasítás 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Használati utasítás 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Használati utasítás 51209540 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Használati utasítás 51147725 07.15 U ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Használati utasítás U 50048209 03.06 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 11.03 - 09.10

ERD 220. Használati utasítás 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Használati utasítás U 50428262 09.10 Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014 Eredeti használati utasítás Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 45758043417 HU - 07/2014 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés A targoncára vonatkozó

Részletesebben

EJC B14 / B16. Használati utasítás EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Használati utasítás EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Használati utasítás 50470444 03.11 EJC B14 EJC B16 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 08.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EZS 130. Használati utasítás 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. Használati utasítás 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - Használati utasítás 51132950 10.15 EZS 130 U Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500 Műszaki adatok: Gyártó VENI VENI Típus KMS.AC 1250/1.6 KMS.AC. 1500/1.6 Meghajtás módja Elektromos Elektromos Irányítás gyalogkíséretű gyalogkíséretű Teherbírás h3+h13 / Q max h3+h13 / Q csökkentett Q

Részletesebben

EJE C20. Használati utasítás 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Használati utasítás 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Használati utasítás 51040483 11.14 EJE C20 U Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Használati utasítás 51247138 04.13 U EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

ESE 120K/120L. Üzemeltetési útmutató 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Üzemeltetési útmutató 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Üzemeltetési útmutató 50453637 12.14 U ESE 120K ESE 120L Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus

Részletesebben

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Telestart T100 HTM Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Általános tudnivalók Tisztelt Webasto Ügyfelek! Köszönjük, hogy Webasto termék vásárlása mellett döntött. Feltételezzük, hogy a Telestart

Részletesebben

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Használati utasítás U 51171593 06.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ECE 220-225 HP/LJ. Használati utasítás ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Használati utasítás ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Használati utasítás 51122094 11.14 U ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben

Részletesebben

ERE 225. Használati utasítás 10.07 - 11.14

ERE 225. Használati utasítás 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Használati utasítás U 51054877 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Használati utasítás 51121635 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

HC 110. Használati utasítás 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Használati utasítás 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Használati utasítás 51135794 12.14 HC 110 U Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

ETX 513 / ETX 515. Használati utasítás 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Használati utasítás 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Használati utasítás 51190350 11.14 ETX 513 ETX 515 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Használati utasítás U 50047432 10.05 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány szerkezeti

Részletesebben

BAT 251. Üzemeltetési utasítás. HU Akkumulátoros indító készülék 12 Volt-os járm villamossági rendszerekhez

BAT 251. Üzemeltetési utasítás. HU Akkumulátoros indító készülék 12 Volt-os járm villamossági rendszerekhez BAT 251 Üzemeltetési utasítás HU Akkumulátoros indító készülék 12 Volt-os járm villamossági rendszerekhez 3 BAT 251 0 Tartalom Magyar........................ 4 4 HU BAT 251 A Tartalomjegyzék 1. Tanácsok

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms.

2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms. www.atnplatforms.com 2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms.com Kezelési utasítás Az eredeti útmutató fordítása

Részletesebben

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09 EJC M10 05.09 - Használati utasítás U 51145333 05.09 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÖNJÁRÓ OLLÓS SZEMÉLYEMELŐ H12S XL - H15S XL - H18S XL 242 032 6560 - E 01.06 HU Forgalmazók Miért használjon kizárólag eredeti Haulotte pótalkatrészeket? 1. A VONATKOZÓ

Részletesebben

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK 265 Anyagmozgató berendezések Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A Pfaff-silberblau anyagmozgató berendezések kiválóan Kézi raklapemelők 270-281 Kézi raklapemelők mérleggel 282-283

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

EJC 212-220. Üzemeltetési utasítás 12.05 - 50460027 06.06

EJC 212-220. Üzemeltetési utasítás 12.05 - 50460027 06.06 EJC 212-220 12.05 - Üzemeltetési utasítás U 50460027 06.06 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

EZS 350 / 350 XL / C40

EZS 350 / 350 XL / C40 EZS 350 / 350 XL / C40 08.09 - Használati utasítás 51133031 09.15 U EZS 350 EZS 350 XL EZS C40 U 4 El szó Megjegyzések az üzemeltetési útmutatóhoz Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül

Részletesebben

Villahossz 900 mm-tıl 2500 mm-ig

Villahossz 900 mm-tıl 2500 mm-ig Modellsorozat: BF 900 mm-tıl 2500 mm villahosszig és 5,0 t teherbírásig Villás kézi raklapemelı kocsi - BF sorozat Villahossz 900 mm-tıl 2500 mm-ig BF sorozat Kézi raklapemelı kocsi nehéz, folyamatos használatra

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Üzemeltetési útmutató 05.07 - U 51058534 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás. ZBC sorozat

ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás. ZBC sorozat ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás ZBC sorozat A ZBC 1204 töltő mikroprocesszorral működik, ami lehetővé teszi a következő akkumulátor típusok töltését: Minden típusú elektrolittal feltöltött

Részletesebben

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Használati utasítás 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Használati utasítás 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Használati utasítás 51167702 08.12 U DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása 12-Cameo2-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2005-2006. BCS Hungary Kft. 2 Tartalom Tartalom...3 1. A készülék felépítése, részei...4 2.

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben