DFG / TFG 540s - 550s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DFG / TFG 540s - 550s"

Átírás

1 DFG / TFG 540s - 550s Használai uasíás U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s

2 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Gyáró vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozaszám Gyárási év DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Kiegészí adaok Megbízó Dáum U EK megfelel ségi nyilakoza Alulíroak ezennel igazolják, hogy a részleesen leír, gépi meghajású önjáró argonca megfelel a 2006/42/EG (Gépdirekíva) és a 2004/108/EWG (Elekromágneses összeférhe ség - EMV) európai irányelveknek, beleérve azok módosíásai, valamin az irányelvek nemzei jogba örén áüleésére irányuló megfelel jogi rendelkezés. Az aláírók mindenkor külön-külön jogosulak a m szaki dokumenumok összeállíására. 3

3 4

4 El szó Megjegyzések az üzemeleési úmuaóhoz Az ipari argonca bizonságos üzemeleéséhez elengedheelenül szükségesek azok az ismereek, amelyeke a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismere. Az anyag rövid és áekinhe formában közli az információka. Az egyes fejezeek be rendben kövekeznek egymás uán, az oldalak számozása folyamaos. A jelen üzemeleési úmuaó öbbféle argoncaípusra vonakozik. A kezelés és a karbanarási munkák kivielezése során ügyelni kell arra, hogy az ado argoncára vonakozó el írásoka vegyék figyelembe. Készülékeinke folyamaosan ovábbfejleszjük. Ezér fenn kell aranunk magunknak a kialakíás, a felszerelség és a m szaki aralom módosíásárára vonakozó jogo, amellyel kapcsolaban szíves megérésüke kérjük. Az üzemeleési úmuaó aralma alapján ezér nem ámaszhaó igény a berendezés egyes meghaározo ulajdonságaival kapcsolaban. Bizonsági úmuaások és jelölések A bizonsági úmuaásoka és a fonos megjegyzéseke a kövekez szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíhaalan állapoo, sérülés vagy halál okozha. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíhaalan állapoo, ill. sérülés, vagy halálos sérülés okozha. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérék sérülés okozha. Z MEGJEGYZÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása anyagi kár okozha. Álalános úmuaások és magyarázaok el áll. o A gép alapfelszerelségéhez arozó elemeke jelzi. Az exra felszerelsége jelöli. 5

5 Szerz i jog A jelen üzemeleési úmuaó szerz i joga a JUNGHEINRICH AG ulajdonában marad. Jungheinrich Akiengesellschaf Am Sadrand Hamburg - Némeország Telefon: +49 (0) 40/

6 Taralomjegyzék A Rendeleésszer használa Álalános Rendeleésszer használa Engedélyeze alkalmazási feléelek Az üzemele köelezeségei A rászerel egységek vagy arozékok felszerelése B A járm leírása Alkalmazási leírás Járm ípusok és névleges eherbírás A részegységek leírása és m ködésleírás A meneirány meghaározása A részegységek áekinése M ködésleírás M szaki adaok Teljesíményadaok Méreek Tömeg Az emel állvány ípusai Kerékabroncs A moor adaai EN szabványok Alkalmazási feléelek Villamos köveelmények Jelölési helyek és ípusáblák Típusábla A argonca eherbírásáblája A rászerel egység eherbírásáblája Sabiliás C Szállíás és els üzembe helyezés Szállíás A argonca rakodása A argonca súlyponjai A argonca daruval örén rakodása Rakodás második argoncával A argonca bizosíása szállíás közben Els üzembe helyezés

7 D A argonca felölése üzemanyaggal Álalános Bizonsági szabályok a gázolaj és a cseppfolyós gáz kezeléséhez Hajógáz rendszer úlnyomás szelep Gázolaj ankolása Tankolási folyama Tankolás üzemanyagarályokkal Hajógázarály Hajógázpalack Cseppfolyós gáz arály Üzemanyag-mennyiség kijelz Kijelz egység A gázpalackok szinjelz je (o) E Kezelés A argonca kezelésére vonakozó bizonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Kezel konzol kijelz egységgel A kezel konzol gombjai Kijelzés A argonca el készíése az üzemeleésre A napi üzembe véel el i ellen rzések és evékenységek Fel- és leszállás Csökkene fej felei szabad érrel rendelkez argoncák (o) A veze hely beállíása Bizonsági öv Munkavégzés a argoncával A argonca vezeésére vonakozó bizonsági rendszabályok Üzemkész állapo lérehozása DFG indíási folyamaa TFG indíási folyama A argonca bizonságos parkolása VÉSZLEÁLLÍTÓ Haladás Kormányzás Fékezés Az id beállíása Az emel villák beállíása Villafogak cseréje Teher felvéele, szállíása és lerakása Az emel berendezés és az inegrál rászerel egységek kezelése Bizonsági uasíások ovábbi rászerel egységek kezeléséhez A SOLO-PILOT-hoz arozó ovábbi rászerel készülékek kezelése A MULTI-PILOT kiegészí rászerel egységeinek kezelése Kiegészí rászerel egységek felszerelése Pókocsi vonaása Exra felszerelség Kezel billeny (CanCode) (o) Assziszenciarendszerek

8 6.3 Acélfülke Tolóablak Kihajhaó kengyel Nyári ajó A veze ülés felemelése F és és klímaberendezés Veze ülés ülésf ése / ámlahosszabbíó Levehe ehervéd rács Az emel leilás áhidalása Oldalmozgaó középállása T zolókészülék Billenésszög kijelz Rockinger vonófej kézi szabályozókarral vagy ávvezérl vel Kamerarendszer Kiegészí felszerelés porral er sen szennyeze környezeben örén munkavégzéshez Te ablak mosóberendezés N kezelési séma Zavarelháríás Hibakeresés és -elháríás A argonca mozgaása sajá hajás nélkül F A argonca karbanarása Üzembizonság és környezevédelem A argonca karbanarására vonakozó bizonsági el írások Villamossági munkák Ken anyagok és régi alkarészek Kerekek Emel láncok Hidraulikus berendezés A moor erüleen örén munkavégzés Ken - és üzemanyagok, kenési úmuaó A ken - és üzemanyagok bizonságos kezelése Kenési úmuaó Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbanarási munkák leírása A argonca el készíése a karbanarási és szervizelési m veleekhez A argonca bizonságos emelése és felbakolása Nyissa fel a hásó burkolao A moorháze kireeszelése A moorháze kinyiása Kerékcsere A kerekek rögzíésének ellen rzése Hidraulikarendszer A moor karbanarása Az elekromos bizosíékok ellen rzése Tiszíási munkák Indíóakkumuláor Kipufogórendszer A argonca isméel üzembe helyezése karbanarási vagy üzemfennarási munkák uán

9 5 A argonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezés megel z ennivalók Üzemen kívül helyezés alai ennivalók A argonca üzemen kívül helyezés uáni, isméel üzembe helyezése Id közi és szokalan jelenségek uáni bizonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, áralmalaníás A munkavállalóka ér vibrációk mérése Szervizelés és ávizsgálás Karbanarási ellen rz lisa DFG Üzemele Vev szolgála Karbanarási ellen rz lisa TFG Üzemele Vev szolgála

10 A Rendeleésszer használa 1 Álalános A argoncá az üzemeleési úmuaóban leírak szerin kell használni, kezelni és karbanarani. Bármilyen e l elér használai mód nem rendeleésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamin a argonca és más anyagi érékek megrongálódásához vezehe. 2 Rendeleésszer használa MEGJEGYZÉS A maximálisan felvehe eher és a maximálisan megengede eherávolság a eherbírásáblán ábrázolva van és nem szabad úllépni. A ehernek fel kell feküdnie a eherfelvev szerkezere vagy a gyáró álal engedélyeze arozékokkal vehe fel. A erhe eljesen fel kell venni, lásd "Teher felvéele, szállíása és lerakása" oldalon 97. Rakományok felemelése és süllyeszése. Lesüllyesze rakományok szállíása rövid ávolságra. Tilos a felemel rakománnyal (>30 cm) örén haladás. Tilos személyek szállíása és emelése. Tilos az egységrakományok olása vagy húzása. Pókocsi alkalmankéni vonaása. Pókocsi vonaásakor a erhe a pókocsira kell rögzíeni. Tilos úllépni az engedélyeze pókocsierhelés. 11

11 3 Engedélyeze alkalmazási feléelek VESZÉLY! A közleked uakon a felülei és ponszer erhelések megengede éréké úllépni ilos. A beláhaalan helyeken egy segí személy jelzései alapján kell haladni. A kezel nek bizosíania kell, hogy a ki- és berakodási folyama ala ne ávolísák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa vagy rakodóhíd. Alkalmazás ipari és kisüzemi környezeben. Engedélyeze h mérséklearomány -20 C és 40 C közö. Csak szilárd, eherbíró és egyenes alajon alkalmazhaó. Az úvonalak megengede felüle- és ponerhelésé nem léphei úl. Csak jól beláhaó és az üzemele álal engedélyeze úvonalon alkalmazhaó. Haladás max. 15 %-os emelked n. Tilos a kereszben vagy álósan örén haladás az emelked kön. A erhe az emelked oldalán kell szállíani. Részvéel részleges közforgalomban. A hajógázos argoncák (TFG) használaa erepszin alai erüleeken nem megengede. FIGYELMEZTETÉS! Robbanásveszély hajógázos argoncák (TFG) erepszin alai erüleen örén alkalmazása eseén A hajógáz nehezebb a leveg nél. Terepszin alai erüleen megfelel szell zeés nélkül robbanó hajógáz-leveg keverék kelekezhe. Ne alkalmazzon hajógázos argoncá erepszin alai erüleeken. FIGYELMEZTETÉS! Széls séges feléelek közö örén alkalmazás A argonca széls séges feléelek közö örén alkalmazása üzemzavarhoz és baleseekhez vezehe. A széls séges feléelek közöi, mindenekel er sen poros vagy korrozív környzeben örén alkalmazás eseén a argoncához speciális felszerelség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezeben örén alkalmazás nem engedélyeze. Rossz id ben (vihar, villámcsapás eseén) a argoncá ilos a szabadban vagy veszélyezee erüleen üzemeleni. 12

12 4 Az üzemele köelezeségei Üzemele ala az üzemeleési úmuaóban az a ermészees vagy jogi személy érend, aki a argoncá sajá maga használja, vagy akinek megbízásából az mások használják. Különleges eseekben (p. l. lízingelés, kölcsönzés) az üzemele az a személy, aki a argonca ulajdonosok és a kezel k közöi meglév szerz déses megállapodás szerin a neveze üzemi köelezeségeke észleli. Az üzemele nek bizosíani kell a argonca rendeleésszer használaá és a kezel vagy harmadik személy éleé és egészségé veszélyeze mindenféle veszély elkerülésé. Emelle külön figyelme kell fordíani a balese-megel zési el írások, egyéb bizonságechnikai szabályok, valamin az üzemeleési, karbanarási és javíási irányelvek bearására. Az üzemele köelessége bizosíani, hogy a argonca valamennyi kezel je elolvassa és megérse a jelen üzemeleési úmuaóban foglalaka. MEGJEGYZÉS A jelen használai úmuaó figyelmen kívül hagyásával a jóállás megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyáró egyeérése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer len munká végez a jóállás árgyán. 5 A rászerel egységek vagy arozékok felszerelése Olyan rászerel egységek rá- illeve beépíése, amelyek haással vannak a argonca m ködésére vagy kiegészíik ezeke a funkcióka, csak a gyáró írásos engedélye alapján örénhe. Ado eseben a helyi haóságok engedélye szükséges. A haóság beleegyezése nem póolja a gyáró engedélyé. 13

13 14

14 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás A DFG / TFG 540s - 550s négykerek, bels égés moorral és veze üléssel rendelkez argonca. A DFG soroza dízelmoorral, a TFG soroza gázüzem Oomoorral van felszerelve. A DFG / TFG 540s - 550s ellensúlyos homlokvillás argonca, amely a argonca elé felszerel eherfelvev szerkeze segíségével akadályalanul képes erhek felvéelére, felemelésére, szállíására és lerakására. A DFG / TFG 540s - 550s hidroszaikus hajással felszerel. A bels égés moor nagynyomású szivayúka haj a hidraulikus funkciókhoz és ké hidraulikus moor a kerekek meghajásához. 1.1 Járm ípusok és névleges eherbírás A névleges eherbírás ípusfügg. A ípus nevéb l lehe kövekezeni a névleges eherbírásra. DFG540s DFG Típusmegjelölés 5 Gyárási soroza 40 Névleges eherbírás x 100 kg s Hidroszaikus hajóm A névleges eherbírás álalában nem felel meg az engedélyeze eherbírásnak. Az engedélyeze eherbírásra vonakozó adao a argoncán elhelyeze eher diagram aralmazza. 15

15 2 A részegységek leírása és m ködésleírás 2.1 A meneirány meghaározása A meneirány megadásához a kövekez meghaározásoka kell figyelembe venni: Sz. Meneirány 1 Bal 2 Háramene 3 El remene 4 Jobb 16

16 2.2 A részegységek áekinése Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 5 Veze ülés 13 Hajás 6 Véd e 14 VÉSZKI kapcsoló 7 Kormánykerék 15 Moorfedél 8 Emel oszlop 16 Kormányengely 9 Villaaró 17 Ellensúly 10 Emel villák 18 Vonószerkeze 11 Emel berendezés kezel eleme 19 Gázpalack (csak TFG) 12 Kezel - és kijelz egység = Alapfelszerelség o= Exra arozék 17

17 2.3 M ködésleírás Kere Az ellensúllyal összekapcsol kere képezi a argonca aró alapszerkezeé. A f komponensek elhelyezésére szolgál. A hidraulikaolaj arálya jobb oldalon alálhaó, a DFG soroza üzemanyagarálya pedig a bal oldalon a kerebe van beépíve. Veze állás és véd e A véd e (6) különböz kivielekben kaphaó, és védelme nyúj a veze számára a lees árgyak és egyéb küls haások ellen. Az összes kezel elem kedvez ergonomiájú. A kormányoszlop és a veze ülés egyénileg beállíhaó. A kijelz egység vezérl - és figyelmeze jelzései (12) bizosíják a rendszer felügyeleé m ködés közben, és így nagyon magas bizonsági köveelményeknek felelnek meg. Kormánym A hidroszaikus kormánym kormányhengere a kormányengelybe (16) épíe és kormány-servosa vezérli. A kormányengely önbeálló csapágyazással van felfogava a kerere, így akár egyenelen uakon is jó kerékapadás bizosí. Kerekek A járm összes kereke a járm körvonalán belül alálhaó. Az abroncs válaszhaó légöml s vagy szuperelaszikus kivielben. Moor Vízh éses, nagy eljesímény, hosszú élearamú dízel- és gázüzem moorok alacsony fogyaszással és emissziós érékekkel. A dízelmoorok alapkivielben adalékmenes részecskesz r vel rendelkeznek. A gázmoorok opcionálisan szabályozo, háromuas kaalizáorral rendelkeznek. Villamos berendezés 12 volos rendszer háromfázisú generáorral. Újraindíás elleni védelem akadályozza meg a hibás kezelés indíáskor. A problémamenes indíás érdekében a dízelmooroknál gyors el izzíó épíeünk be, a gázüzem moorok elekronikus gyújásrendszerrel vannak felszerelve. A moor indíása és leállíása kapcsolózárral örénik. 18

18 Hajóm és fék A ké meghajókereke egy-egy hidraulikamoor hajja, amelye ugyancsak egy-egy hidraulikaszivayú haj. A kezel konzolon alálhaó meneiránykapcsolóval (11) a járm ve el remenbe/háramenebe, illeve semleges állásba lehe kapcsolni. A argonca a hidraulikamoorokkal megállásig fékez dik le (üzemi fék), ezzel minimalizálja az energiafogyaszás. Az vészfék m ködeésével a argonca gyorsabban fékezhe le megállásig. A rögzí fék auomaikus, ill. manuális m ködés lamellás fék. Hidraulikus berendezés A munkafunkciók finom vezérlése a kezel elemeken kereszül örénik egy öbbszörös vezérl szeleppel. A fordulaszámvezérel hidraulikaszivayú bizosíja az összes hidraulikus funkció igényeknek megfelel és haékony elláásá. Emel állvány Ké-, ill. háromfokozaú emel állvány, válaszhaó módon szabademelés funkcióval; keskeny emel állvány-profilok gondoskodnak a jó ráláásról a villafogakra és a rászerel egységekre. A villaaró és az emel kere arós kenés és ezálal karbanarás nem? igényl ámaszógörg kön mozog. Rászerel egységek A mechanikus és hidraulikus rászerel egységekkel örén felszerelés (opcionális arozékkén) leheséges. 19

19 3 M szaki adaok Z Az összes m szaki ada alapkiviel argoncára vonakozik. Az összes *)-gal jelöl érék elér lehe a különböz felszerelségi válozaól (pl. emel állvány, fülke, abroncsok sb.) függ en. A m szaki adaok a néme Targonca adalap el írásainak felel meg. A m szaki válozaás és kiegészíés jogá fennarjuk. 3.1 Teljesíményadaok DFG 540s - 550s Megnevezés DFG 540s DFG 545s DFG 550s Teherbírás C 1) Q ehersúlypon ávolság kg eseén C A rakomány súlyponja mm Menesebesség * eherrel / eher nélkül km/h Emelési sebesség eherrel / eher nélkül 0,53/0,56 0,51/0,55 0,49/0,53 m/s Süllyeszési sebesség eherrel / eher nélkül 0,57/0,54 0,57/0,54 0,57/0,54 m/s Kapaszkodóképesség 2) * eherrel / eher 25/27 23/26 21/25 % nélkül Gyorsíás* eherrel / eher nélkül 15 m-en 5,7/5,0 6,0/5,2 6,2/5,5 s Adaperek üzemi nyomása bar Adaperek áfolyó olajmennyisége l/min 1) függ leges emel állvány eseén. 2) A felünee érékek a kis magasságkülönbségek és alajegyenelenségek (élek) áhidalásához szükséges maximális kapaszkodóképessége adják meg. Tilos a öbb min 15%-os emelked n örén m ködeés. 20

20 TFG 540s - 550s Megnevezés TFG 540s TFG 545s TFG 550s Teherbírás C 1) Q ehersúlypon ávolság kg eseén C A rakomány súlyponja mm Menesebesség * eherrel / eher nélkül km/h Emelési sebesség eherrel / eher nélkül 0,53/0,56 0,51/0,55 0,49/0,53 m/s Süllyeszési sebesség eherrel / eher nélkül 0,57/0,54 0,57/0,54 0,57/0,54 m/s Kapaszkodóképesség 2)* eherrel / eher 25/27 23/26 21/25 % nélkül Gyorsíás* eherrel / eher nélkül 15 m-en 5,7/5,0 6,0/5,2 6,2/5,5 s Adaperek üzemi nyomása bar Adaperek áfolyó olajmennyisége l/min 1) függ leges emel állvány eseén. 2) A felünee érékek a kis magasságkülönbségek és alajegyenelenségek (élek) áhidalásához szükséges maximális kapaszkodóképessége adják meg. Tilos a öbb min 15%-os emelked n örén m ködeés. 21

21 3.2 Méreek DFG/TFG 540s - 550s Megnevezés DFG/TFG 540s DFG/TFG 545s DFG/TFG 550s a/2 Bizonsági ávolság mm Az emel oszlop h 1 magassága behúzo mm pozícióban* h 2 Szabademelés* mm h 3 Löke* mm h 4 Emel oszlop magassága kiemel mm pozícióban* h 6 Véd e felei magasság* mm h 7 Ülésmagasság* mm h 10 Vonószerkeze magassága mm Emel oszlop billenése el re* Emel oszlop billenése hára* l 1 Teljes hossz villával* mm l 2 Teljes hossz villahálappal együ* mm b1 Teljes szélesség* mm s/e/l Emel villák méreei* 50/125/ /150/ /150/1150 mm Hasmagasság m 1 rakománnyal az mm emel oszlop ala* m 2 Hasmagasság a engelyáv közepén* mm Villaaró ISO 2328, A, B oszály/ípus 3A 3A 4A A s Munkafolyosó szélessége hosszában elhelyeze 800 x mm as raklap eseén A s Munkafolyosó szélessége kereszben elhelyeze 1000 x mm 1200-as raklap eseén W a Fordulási sugár mm b 13 Legkisebb forgáspon ávolság mm x Rakományávolság* mm 22

22 DFG/TFG 540s - 550s Megnevezés DFG/TFG 540s DFG/TFG 545s c A rakomány súlyponja mm y Kerékáv mm *) A áblázaban felünee adaok megfelelnek az alapkivielnek. DFG/TFG 550s 23

23 24

24 3.3 Tömeg Z Minden ada kg-ban. DFG 540s DFG 545s DFG 550s Önsúly* Tengelyerhelés eher nélkül 2920 / / / 4400 el l / hául* Tengelyerhelés rakománnyal elöl/hául* 9050 / / / 1500 TFG 540s TFG 545s TFG 550s Önsúly* Tengelyerhelés eher nélkül 2950 / / / 4420 el l / hául* Tengelyerhelés rakománnyal elöl/hául* 9070 / / / 1530 *) A áblázaban felünee adaok megfelelnek az alapkivielnek. 25

25 3.4 Az emel állvány ípusai Z Minden ada mm-ben. DFG/TFG 540s-545s Megnevezés ZT ZZ DZ Emelés h 3 Emel oszlop-ábláza Szabadem elés h 2 Szerkezei magasság behúzo oszloppal h 1 Szerkezei magasság kiemel oszloppal h 4 Emel oszl op súlya (kg)

26 DFG/TFG 550s Megnevezés ZT ZZ DZ Emelés h 3 Emel oszlop-ábláza Szabadem elés h 2 Szerkezei magasság behúzo oszloppal h 1 A jelen áekinés nem aralmazza az egyedi kivieleke. Szerkezei magasság kiemel oszloppal h 4 Emel oszl op súlya (kg)

27 3.5 Kerékabroncs MEGJEGYZÉS A gyárilag szerel abroncsok/felnik pólására kizárólag az eredei póalkarészeke, ill. a gyáró álal engedélyeze abroncsoka használja, ellenkez eseben a gyárói el írásoka nem lehe bearani. Kérdés eseén forduljon a gyáró ügyfélszolgálaához. DFG/TFG 540s - 550s Megnevezés Leveg * Gumiabro ncsok elöl Meghúzási nyomaék NM Gumiabro ncs hául DFG / TFG 540s 545s 550s SE* / 18 PR / 12 PR / 14 PR Abroncsnyomás bar SE* 28 x x x 9-15 Leveg * 28 x 9-15 / 12 PR 28 x 9-15 / 12 PR 28 x 9-15 / 12 PR Abroncsnyomás bar 8,25 8,25 8,25 Meghúzási nyomaék NM DFG/TFG 540s - 550s Megnevezés Iker abroncsok elöl DFG / TFG 540s 545s 550s SE* Leveg * / 14 PR / 14 PR / 14 PR Abroncsnyomás bar Meghúzási nyomaék NM *) A áblázaban felünee ípusok megfelelnek az alapkivielnek. A járm felszerelségé l függ en elér abroncso is fel lehe szerelni. 28

28 3.6 A moor adaai Moor - DFG 540s - 550s Megnevezés DFG 540s DFG 545s DFG 550s Henger/henger raralom 4 / / / 1968 cm³ Üresjárai fordulaszám min-1 Névleges fordulaszám min-1 Mooreljesímény kw Üzemanyag-fogyaszás 60 VDI munkafolyama/h 4,4 4,8 5,2 l/h [kg/h] Moor - TFG 540s - 550s Megnevezés TFG 540s TFG 545s TFG 550s Henger/lökeérfoga 6 / / / 3597 cm³ Üresjárai fordulaszám min-1 Névleges fordulaszám min-1 (erhelelen) Mooreljesímény kw Üzemanyag-fogyaszás 60 VDI munkafolyama/h 4,3 4,5 4,8 l/h [kg/h] 29

29 3.7 EN szabványok Z Z Z Z Tarós zajszin DFG 540s-550s: 77 db(a) TFG 540s-550s: 78 db(a) *+/- 3 db(a) a járm felszerelségé l függ en az EN szabvány szerin, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban. A arós zajszin szabvány szerini álagérék, és figyelembe veszi a zajszine mene közben, emelésnél és üresjáraban. A zajszine a kezel fülénél kell mérni. Vibráció DFG 540s-550s: 0,48 m/s² TFG 540s-550s: 0,48 m/s² az EN szabvány szerin. A mér lánc bels ponossága 21 C-on és ± 0,02 m/s²-nél. A ovábbi elérések mindenekel az érzékel pozícionálása, valamin a különböz veze i essúlyok mia leheségesek. A kezelési pozícióban a esre haó rezgésgyorsulás a szabvány szerin a lineárisan összegze, súlyozo gyorsulás függ leges irányban. A rezgésgyorsulás állandó sebesség melle, küszöbön örén áhaladáskor kerül meghaározásra (sandard kiviel argonca). A argoncára egyszeri alkalommal kerülek kiszámíásra ezek a mérési adaok, amelyeke nem szabad összekeverni a 2002/ 44/EK/Vibrációk cím üzemeleési irányelv szerini, munkavállalóka érin vibrációkkal. A gyáró a munkavállalóka érin rezgések méréséhez különleges szolgálaás kínál, lásd "A munkavállalóka ér vibrációk mérése" oldalon 216. Elekromágneses összeférhe ség (EMC) A gyáró igazolja az elekromágneses zavarkibocsáás és zavarsabiliás haárérékeinek bearásá, valamin a saikus villamossággal kapcsolaos kisülésnek azen szabvány és az abban megneveze normaív hivakozások szerini vizsgálaá. Az elekromos vagy elekronikus alkoóelemekben, és ezek elhelyezésében örén bárminem válozaáshoz a gyáró írásbeli engedélye szükséges. FIGYELMEZTETÉS! Orvosechnikai készülékek nem ionizáló sugárzás miai meghibásodása A argonca olyan elekromos felszerelsége, amely nem ionizáló sugárzás bocsá ki (pl. vezeék nélküli adaávielnél), zavarhaja a kezel orvosechnikai készülékének (szívriumus-szabályozójának, hallókészülékének sb.) m ködésé, és hibás m ködés idézhe el. Orvossal vagy az orvosechnikai készülék gyárójával kell iszázni, hogy lehe-e alkalmazni a készüléke a argonca környezeében. 30

30 3.8 Alkalmazási feléelek Környezei h mérsékle és -20 C közöi üzemeleés eseén 40 C Z Széls séges h mérsékle- vagy páraaralomválozás mellei folyamaos használa eseén a argoncákhoz speciális felszerelség és engedély szükséges. 3.9 Villamos köveelmények A gyáró igazolja az elekromos felszerelség méreezésére és gyárására vonakozó köveelmények bearásá a argonca EN 1175 Targoncák bizonsága. Villamos köveelmények szerini, rendeleésszer használaa eseén. 31

31 4 Jelölési helyek és ípusáblák Z Az olyan figyelmeze és uasíásoka aralmazó ábláknak, min a eherbírásábláknak, a rögzíési ponoknak, valamin a ípusábláknak mindig olvashaóknak kell lenniük, ezeke szükség eseén ki kell cserélni

32 Sz. Megnevezés 20 Felemel eherrel örén haladás, oszlopbillenés felemel eherrel ilos 21 Tarsa be az üzemeleési úmuaóban leír uasíásoka 22 Maximális esmagasság (o) 23 Emelési ponok daruval örén rakodáshoz 24 Típusábla 25 Személyek szállíása ilos 26 Zajszin 27 Csaolja be a bizonsági öve 28 Üzemanyag 29 Figyelmezeés boruláskor 30 Sorozaszám a moorfedél alai kerebe beüve 31 Emelési ponok kocsiemel höz 32 ne lépjen a eherre és a eher alá; becsíp désveszély az emel oszlop mozgaásakor 33 Teherbírás 34 Rászerel egység eherbírása 35 Vizsgamarica (o) 36 Hidraulikaolaj el írás 37 Típusmegjelölés 33

33 4.1 Típusábla Z Az ábra az EU agállamok szerini szabványos kiviel ábrázolja. Más országokban a ípusábla kiviele elér lehe Z Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 38 Típus 43 Gyárási év 39 Sorozaszám 44 Tehersúlypon ávolsága mm-ben 40 Névleges eherbírás kg-ban 45 Önsúly kg-ban 41 Hajáseljesímény 46 Gyáró 42 Opció 47 Gyáró logója A argoncára vonakozó kérdés, ill. póalkarész rendelése eseén meg kell adni a sorozaszámo (39). 34

34 4.2 A argonca eherbírásáblája VIGYÁZAT! Baleseveszély a villafogak cseréje mia A kiszállíási állapoól elér villafogak cseréjekor megválozik a eherbírás. A villafogak cseréjekor egy ovábbi eherbírásáblá kell elhelyezni a argoncán. A villa nélkül kiszállío járm vekre alapkiviel villafogakra vonakozó eherbírásáblá kell felszerelni (hossz: 1150 mm). A eherbírásábla (34) adja meg a argonca Q kg eherbírásá függ leges emel állvány eseén. Táblázaos formában muaja meg, hogy mekkora a maximális eherbíróképesség egy bizonyos D ehersúlypon eseén (mm-ben), és mekkora a kíván H emelési magasság (mm-ben). A argonca eherbírásáblája (34) megadja a argonca eherbírásá a villákkal a kiszállíáskori állapoban. Példa a maximális eherbírás kiszámíására: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Ha a D ehersúlypon 600 mm, a h 3 maximális emelési magasság pedig 3600 mm, akkor a Q maximális eherbírás 1105 kg. Emelési magasság korláozása A bels és küls emel oszlopon láhaó nyílformájú jelölések (48 és 49) jelzik a veze nek, hogy mikor éri el a erhelési diagramban el ír emelési magassághaár

35 4.3 A rászerel egység eherbírásáblája A rászerel egységek erhelési adaáblája a argonca erhelési adaáblája melle láhaó, és a argonca Q (kg) eherbírásá muaja meg az ado rászerel egységgel együ. A rászerel egység erhelési adaábláján megado sorozaszámnak meg kell egyeznie a rászerel egység erhelési adaáblájával. 5 Sabiliás A argonca sabiliásá a echnika mai ismereei szerin ellen rizük. Ennek során figyelembe veük azoka a dinamikus és saikus billen er ke, amelyek rendeleésszer használa során kelekezhenek. A argonca sabiliásá öbbek közö a kövekez ényez k befolyásolják: gumiabroncs, emel állvány, rászerel egység, a szállío eher (mére, ömeg és súlypon) FIGYELMEZTETÉS! Baleseveszély a sabiliás elveszése mia A felsorol komponensek módosíása a sabiliás megválozásá vonja maga uán. 36

36 C Szállíás és els üzembe helyezés 1 Szállíás A szállíás az emel állvány magasságáól és a helyi viszonyokól függ en az alkalmazás helyén örénhe ké különböz módon: állva, szerel állvánnyal (alacsony szerkezei magasság eseén) állva, leszerel állvánnyal (nagy szerkezei magasság eseén), leválaszva valamennyi mechanikus csalakozás és az összes hidraulika vezeéke az alapkészülék és az állvány közö. 2 A argonca rakodása 2.1 A argonca súlyponjai FIGYELMEZTETÉS! Borulási veszély kanyarmene eseén módosío súlyponhelyze mia Az összsúlyponi helyze különböz lehe a járm felszerelség (f kén az emel oszlop kivielének) függvényében. Emel oszlop nélküli argoncák eseén a súlypon az ellensúly irányába er sen áhelyez dik. Óvaosan és megfelel sebességgel haladjon a argonca a kiborulás elkerülése érdekében. A mellékel képen láhaó a körülbelüli súlyponi helyze. 37

37 2.2 A argonca daruval örén rakodása VIGYÁZAT! Az emel állvány megsérülhe A daruval örén rakodás csak az els üzembe helyezés el i szállíásra szolgál. Darus berakodás csak külön erre a feladara kiképze szakember végezhe a VDI 2700 és a VDI 2703 irányelv ajánlásai szerin. VESZÉLY! A darulánc elszakadása balesee okozha! Csak megfelel eherbírású függeszéke szabad használni. Rakodósúly = argonca önsúlya (+ akkumuláorömeg elekromos járm eseén). Az emel oszlopo eljesen vissza kell döneni. A daruláncnak az emel oszlopon legalább 2 mm szabad hosszal kell rendelkeznie. A darulánc kööz eszközei úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érinkezzenek semmilyen rászerel egységgel vagy a véd e vel. Tilos a feleme eher alá lépni. A argonca rakodásá kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére beanío személyek végezheik. A daruval örén berakodás során viseljen bizonsági véd cip. Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne arózkodjon a veszélyes erüleen. A daru láncá csak az el ír emelési ponokon szabad rögzíeni oly módon, hogy bizosísa elcsúszás ellen. Z A argonca önsúlya: lásd "Típusábla" oldalon 34. A argonca daruval örén rakodása El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. Rögzíse bizonságosan a daru láncá a csalakozási ponokon (51) és (50). A argonca felemelése és rakodása. Óvaosan engedje le a argoncá és állísa le bizos helyen, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. Bizosísa a argoncá ékekkel a vélelen elgurulás ellen! A darus rakodás befejez dö. 38

38 2.3 Rakodás második argoncával FIGYELMEZTETÉS! A argonca megsérülhe Második argoncával örén rakodáskor sérülés örénhe a rakodandó argoncán. A rakodás csak képze szakszemélyze végezhei. Rakodáshoz csak elegend eherbírású argoncá szabad használni. Csak ki- és berakodáshoz engedélyeze. A második argonca villafogainak megfelel hosszúságúnak kell lenniük Tilos a hosszabb ávon örén szállíás. A argonca második argoncával örén rakodása El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. Emelje fel a argoncá a villákkal oldalról a engelyek közö. Kissé emelje meg és ellen rizze a argoncá, hogy bizosan áll-e a villákon, szükség eseén korrigálja vagy rögzíse a villáka kööz eszközzel. Óvaosan rakodja fel, ill. le a argoncá, lásd "Teher felvéele, szállíása és lerakása" oldalon 97. Óvaosan engedje le a argoncá a alajra, és rögzíse elgurulás ellen. A argonca be van rakodva. 39

39 3 A argonca bizosíása szállíás közben FIGYELMEZTETÉS! Vélelenszer elmozdulás szállíás közben A argonca és az emel állvány szállíás közbeni szakszer len rögzíése súlyos balasee idézhe el. A berakodás csak külön erre a feladara kiképze szakemberekkel szabad elvégezni a VDI 2700 és a VDI 2703 irányelv ajánlásai szerin. A rakomány bizosíásá szolgáló inézkedések ponos meghaározásá és végrehajásá minden egyes eseben el kell írni. Teherauóval vagy pókocsival örén szállíás eseén a járm ve szakszer en rögzíeni kell. A rakodófelülenek rögzí gy r kkel és fa padlóburkolaal kell rendelkeznie az ékek rögzíéséhez. A argoncá ékekkel bizosíani kell a vélelenszer elmozdulás ellen! Csak megfelel névleges szilárdságú feszí - vagy rögzí hevedereke használjon. Rögzíés emel állvánnyal Rögzíés emel állvány nélkül A argonca rögzíése szállíáshoz El feléelek A argonca bizosan legyen leállíva egy eherauóra vagy pókocsira, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. Szükséges szerszám és anyag 2 rögzí heveder feszí szerkezeel Bizosíó ékek A argonca rögzíéséhez a rögzí heveder (52) az emel állvány f kereszaróján (51) és a vonószerkezeen (50), ill. az elüls engelykereszarón (53) és a vonószerkezeen (50) kell rögzíeni. A rögzí hevedereke (52) szorosan rögzíeni kell a feszí szerkezeel. A argonca rögzíve van a szállíáshoz. 40

40 4 Els üzembe helyezés Bizonsági uasíások az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez FIGYELMEZTETÉS! A hibás összeszerelés baleseveszély okozha A argoncának a használa helyén örén összeszerelésé, az üzembe helyezés és a veze okaásá csak a gyáró kifejezeen ezekre a feladaokra kiképze ügyfélszolgálaa végezhei. Csak az emel állvány el írásszer felszerelése uán szabad a hidraulikavezeékeke az alapjárm és az emel állvány közöi illesz felüleen összekapcsolni. A argoncá csak ezuán lehe üzembe helyezni. Ha öbb argonca érkezik a szállímánnyal, akkor ügyelni kell arra, hogy mindig csak azonos sorozaszámmal rendelkez eherfelvev szerkeze, emel állvány és alapjárm kerüljön összeszerelésre. Leszállíás vagy szállíás uán az üzemkész állapo a kövekez képpen érhe el Ellen rizze a felszerelés eljességé. Ellen rizze a moorolaj mennyiségé. Ellen rizze a hidraulikaolaj mennyiségé. Ellen rizze az akkumuláorcsalakozásoka. Ellen rizze az akkumuláor savszinjé (csak gondozásmenes kiviel eseén). A argoncá mos üzembe helyezhei, lásd "A argonca el készíése az üzemeleésre" oldalon

41 42

42 D A argonca felölése üzemanyaggal 1 Álalános 1.1 Bizonsági szabályok a gázolaj és a cseppfolyós gáz kezeléséhez FIGYELMEZTETÉS! A rögzíelen argonca baleseveszély okoz Leheséges a argonca vélelen mozgása. Tankolás, illeve a gázpalack cseréje el a járm ve bizonságosan le kell állíani, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. FIGYELMEZTETÉS! Baleseveszély gyulladás mia Az üzemanyag és a hajógáz meggyulladha. Tilos az üzemanyagok és a hajógáz kezelése során a ankolási erüle közelében dohányozni, nyíl lángo vagy bármilyen más zforrás alkalmazni. Szerelje fel jól láhaó helyre a erülee jelöl ábláka. Tilos a gyúlékony anyagok árolása ezen a erüleen. Mindig legyenek elérhe, kézi porral oló készülékek a ankolás környékén. A cseppfolyós gáz okoza z elolására csak A, B és C ípusú üzek olására alkalmas porral oló készüléke szabad használni. A szivárgó hajógázpalacko azonnal vigye a szabadba, jól láhaó módon jelölje meg és jelense a szállíónak. Tárolás és szállíás A gázolaj és a cseppfolyós gáz szállíására és árolására használ berendezéseknek eljesíeniük kell a örvényi el írásoka. Ha nem áll rendelkezésre egyelen öl állomás sem, az üzemanyago árolja és szállísa isza és engedélyeze edényben. Az edény aralmá egyérelm en jelölni kell. 43

43 MEGJEGYZÉS Üzemanyag okoza környezei károk A kifoly gázolaja kösse meg megfelel eszközzel. Áralmalanísa a megköö hidraulikaolaja és üzemanyagsz r az érvényes környezevédelmi el írások szerin. A ankolás és a gázpalackcseré végz dolgozók A argonca ankolásá vagy hajógázpalack-cseréjé végz személyek köelesek elsajáíani az üzemanyagok sajáosságaira vonakozó, a folyamaok veszélyelen végrehajásához szükséges udnivalóka. VIGYÁZAT! A cseppfolyós gáz megfagyása A cseppfolyós gáz fagyási sebe okoz a b rön. Kerülje a b rrel örén közvelen érinkezésé. Viseljen véd keszy. A hajógázarály felölése A gázarályok a járm re csalakozava maradnak, és felölésük a gázöl állomáson örénik. Tankoláskor be kell arani a ankolóberendezés és hajógázarály gyárójának el írásai, valamin az érvényes helyi és örvényi el írásoka. MEGJEGYZÉS Uasíások a hajógázrendszerek bizonságos üzemeleéshez A hajógázrendszer és -arály összes karbanarási és üzemfennarási m veleé csak képesíe és a hajógázrendszereken végzend munkákra kiképze szakszemélyze végezhei el. Az üzemele nek be kell arania a cseppfolyós gáz használaára vonakozó örvényi el írásoka, m szaki szabványoka és a balese-megel zési el írásoka. A napi üzembe véel el a veze köeles ellen rizni a hajógázrendszer összes hozzáférhe alkoórészének kifogásalan állapoá a mindenkori ország érvényes el írásai alapján. A argonca nem üzemelehe a hajógázrendszer egyes alkoórészeinek sérülése, rozsdásodása és elhasználódása eseén. 44

44 1.2 Hajógáz rendszer úlnyomás szelep A hajógázrendszer argonca úlnyomásszeleppel felszerel. Ez a hajógázpalack melle a hásó burkolaon alálhaó. Ez meghibásodás eseén a hajógáz rendszer nyomásá egy maximális érékre korláozza. A úlnyomásszelep m anyag burkolaal (54) van elláva. A bizonsági szelep kioldásakor meglazul a 54 m anyag burkola és ezzel jól láhaó módon jelzi a hajógáz rendszer meghibásodásá. A argoncá ilos ilyen eseben ovább üzemeleni. A hajógáz berendezés megfelel en képze és képesíe szakemberrel kell ellen rizenie. Az üzemele köeles a argonca minden egyes használaa el ellen rizni a m anyag burkola megléé. VESZÉLY! Veszély a cseppfolyós gáz kiömlése mia. A cseppfolyós gáz sérül hajógáz-öml eseén vélelenül kifolyha. Csak inegrál vezeékszakadás-bizosíékkal rendelkez hajógáz palacko szabad használni. A hajógáz palack csalakozása kiegészí leg olyan vezeékszakadás-bizosíékkal van felszerelve, amely megakadályozza a gáz észrevélen kiömlésé az üzemeleés során. Csere eseén csak inegrál vezeékszakadás-bizosíékkal rendelkez hajógáz palacko szabad használni. 45

45 2 Gázolaj ankolása VIGYÁZAT! Az üzemanyagrendszerbe kerül leveg üzemzavarhoz veze. Az üzemanyagarály nem szabad soha eljesen kiüríeni! 2.1 Tankolási folyama FIGYELMEZTETÉS! Veszély gázolaj mia A gázolaj b rrel érinkezve irriáció okozha. Az érine felülee azonnal alaposan iszísa meg. Ha a gázolaj szembe kerül, azonnal folyó vízzel öblíse ki és forduljon orvoshoz. Az gázolajjal örén munkavégzés során viseljen véd keszy. MEGJEGYZÉS A ankolási folyamao csak az el ír helyen és csak szakképze és erre felhaalmazo személy hajhaja végre. MEGJEGYZÉS Max. ölési mennyiség: DFG 540s - 550s = 80 l. Csak a DIN EN 590-nek megfelel és 51-nél nagyobb ceánszámú gázolaja szabad használni. Olyan hajóanyag használaa, mely nem felel meg ennek a szabványnak, fokozo kopáshoz, a moor és a kipufogórendszer károsodásához vezehe. Ennek eredményekén a kíván kibocsáási haárérékeke eseleg már nem lehe majd bearani. A felel sség ilyen eseben a argonca üzemele jé erheli. Üzemanyag adalékoka (folyósság javíó adalék), benzin vagy más anyago ilos a gázolajhoz keverni. Nem engedélyeze üzemanyaggal a moor beindíani ilos. Ezen kívül éresíse a gyáró vev szolgálaá, hogy a moor károsodásá elkerülje. 46

46 2.1.1 Tankolás üzemanyagöl berendezésnél Bizonságosan parkolja le a argoncá a ankolás el, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. Csavarja le a beöl nyílás kupakjá (55). Vezesse be a öl piszoly a nyio arálycsonkba. Tölse be az üzemanyago. A arály ne ölse úl. A arály fedelé (55) ankolás uán szorosan zárja vissza. A ankolási folyamao befejeze

47 2.2 Tankolás üzemanyagarályokkal Csavarja le a beöl nyílás kupakjá (55) és nyissa ki az üzemanyagarály. Szerelje fel a kifolyócsöve az üzemanyagarályra. Vezesse be a kifolyócsöve a nyio arálycsonkba. Bizosísa, hogy az üzemanyagarály és a kifolyócs összekapcsolása szivárgásmenes legyen. Az üzemanyagarály óvaosan emelje meg és a gázolaja lassan ölse be. A arály ne ölse úl. A arály fedelé (55) ankolás uán szorosan zárja vissza. A ankolási folyamao befejeze

48 3 Hajógázarály Z Csak a DIN 51622, ill. az összehasonlíhaó nemzei el írások szerini cseppfolyós gáz szabad használni. 3.1 Hajógázpalack VESZÉLY! Robbanásveszély A gázpalack cseréjé csak az elõír helyen és csak szakképze és erre felhaalmazo személy végezhei. VIGYÁZAT! Baleseveszély nem megfelel gázpalackok alkalmazása mia. Csak engedélyeze hajógázpalacko szabad alkalmazni! Ha a palackaró bepaan a helyére, akkor gázpalacknak úgy kell elhelyezkednie, hogy a zárószelep öml csalakozója függ legesen lefelé muasson. Más ország palackípusa eseén arsa be a nemzei el írásoka. Tarsa be a gázpalackon láhaó uasíásoka és jelöléseke Üzemeleés egy gázpalackkal Gázpalack csere el készíése A argoncá a gázpalack cseréje el bizonságosan állísa le, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. A zárószelepe (56) szorosan zárja el. A moor indísa el és nulla-állásban járassa, amíg le nem ürül a gázrendszer. Gázpalack csere el készíve

49 A hajógázpalack kivéele El feléelek Gázpalack csere el készíve. 57 A hollandi anyá (61) csavarja le, ennek során a foganyúnál (60) arson ellen. VIGYÁZAT! 58 A csalakozó balmenees. 61 A öml (58) válassza le és a szelep fedelé rögön csavarja fel az üres gázpalackra. Oldja a heveder (57). Emelje ki a gázpalacko a aróból (59), és állísa le bizonságosan Hajógázpalack behelyezése 56 Helyezze a gázpalacko a aróba (59). A öml csalakozó állísa felfelé. A feszí heveder (57) helyezze a gázpalack köré és feszíse meg. Csavarja le a szelepfedele. Szerelje fel a öml (58). A zárószelepe (56) óvaosan nyissa ki. Ellen rizze a öml csalakozó ömíeségé habképz anyaggal A cserefolyama befejez dö. 50

50 3.1.2 Dupla gázpalack aró Gázpalack csere el készíése 56 A argoncá a gázpalack cseréje el bizonságosan állísa le, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 85. A zárószelepe (56) szorosan zárja el. A moor indísa el és nulla-állásban járassa, amíg le nem ürül a gázrendszer. Gázpalack csere el készíve. A argonca leparkolása VIGYÁZAT! A csalakozó balmenees! El feléelek Gázpalack csere el készíve. Állísa a kar(62) középállásba. A hollandi anyá (61) csavarja le, ennek során a foganyúnál (60) arson ellen A öml (58) válassza le és a szelep fedelé rögön csavarja fel az üres gázpalackra. A gáz hozzávezeés leállíva. 51

51 A hajógázpalack kivéele El feléelek A gáz hozzávezeés leállíva. Húzza el re a kar (63) a gázpalack aró kioldásához. A gázpalack aró a foganyúnál (64) balra, az üköz nek kell forgani. Nyomja meg a reeszoldó gombo (65), a forgaó funkció szabaddá éeléhez. A gázpalack aró a foganyúnál lefelé, az üköz nek kell forgani. Oldja a heveder (57). Emelje ki a gázpalackoka a aróból, és állísa le bizonságosan. A hajógázpalack kivéele megörén

52 Hajógázpalack behelyezése Helyezze a gázpalacko a aróba (59). A feszí heveder (57) helyezze a gázpalackok köré és feszíse meg. Nyomja meg a reeszel gombo (65) a foganyúnál és a gázpalack aró (64) a foganyúnál, az üköz nek kell forgani. A gázpalack aró a foganyúnál (64) jobbra, az üköz nek kell forgani. Csavarja le a szelepfedele. Szerelje fel a öml (58). A öml csalakozó állísa felfelé. A zárószelepe (56) óvaosan nyissa ki. VIGYÁZAT! Baleseveszély a gázpalackban lév úlnyomás mia Csak az éppen használaban lév gázpalack zárószelepé nyissa ki. Az éppen nem használ gázpalack zárószelepé zárja el. Ellen rizze a öml csalakozó ömíeségé habképz anyaggal. Gázpalack behelyezve Z A mene engedélyezés megfelel en rögzíe gázpalack aróval örénik a argonca arójába. Gáz hozzávezeés válása 56 MEGJEGYZÉS A gázelláás ákapcsolása a aró szelepével (66) örénik. A hozzárendelés a szelepen alálhaó gázöml k szelepen (66) lév csalakozója, és a hajógázpalackokhoz veze öml alapján láhaó A karral (62) kapcsoljon á a jobb és a bal gázpalackok közö. Gáz hozzávezeés válása megörén. 53

53 3.2 Cseppfolyós gáz arály Az uánölhe gázpalackok csapolószeleppel (71), ölészáró szeleppel (69), bizonsági szeleppel (70) és szinjelz vel (67) rendelkeznek. Uánölhe cseppfolyós gáz arály (exra arozék). 67 Z El feléelek Tarsa be a cseppfolyós gáz szivayún elhelyeze a cseppfolyós gáz ankolására vonakozó el írásoka Zárja el a csapolószelepe (71). A ölészáró szelep (69) fedelé (68) csavarja le. Csavarja a cseppfolyós gáz szivayú öl csalakozójá a ölészáró szelepre (69) A ankolási folyama auomaikusan befejez dik, ha elére a arály a maximális szinjé. A ölési folyama befejezése uán csavarja le a öl csalakozó és csavarja vissza a ölészáró szelep (69) fedelé (68). 54

54 4 Üzemanyag-mennyiség kijelz 4.1 Kijelz egység Az üzemanyag-kijelz (72) jelzi az üzemanyagszine (csak a DFG vagy gázarállyal rendelkez TFG eseén). Amin a kijelz n (72) "R" jelenik meg, fel kell öleni a arály, emelle villog a jelz lámpa (73) és felhangzik a figyelmeze hangjelzés. km/h R 4.2 A gázpalackok szinjelz je (o) Z Az üzemanyag-szinjelz (72), a figyelmeze kijelz (73) felgyulladása és a figyelmeze hang jelzi, hogy a gázpalack üres. A fennmaradó meneid az alkalmazási és környezei feléelek l függ en kb perc. A cseppfolyós gáz haladásüzemmód miai sziningadozása a szinjelz rövid felgyulladásá idézhei el. Csak a arósan világíó szinjelz jelen majdnem üres gázpalacko. 55

55 56

56 E Kezelés 1 A argonca kezelésére vonakozó bizonsági rendszabályok Veze i jogosulság A argoncá csak olyan személy használhaja, aki képesíés kapo a argoncavezeésre, az üzemele nek vagy megbízojának a vezeésben és a rakományok kezelésében szerze képességér l számo ado, és aki kimondoan megbízak a argoncavezeéssel ado eseben be kell arani a nemzei el írásoka. A kezel jogai, köelességei és viselkedése A gépkezel nek ismernie kell jogai és köelességei, a argonca kezelésére vonakozóan megfelel képzésben kell részesülnie, és iszában kell lennie a jelen használai uasíás aralmával. Jogosulalan használa ilalma A munkaid ala a argoncáér a kezel felel s. A kezel nek meg kell akadályoznia, hogy jogosulalan személy vezesse, vagy m ködesse a argoncá. Tilos a argoncával személyeke szállíani vagy emelni. Károsodás és meghibásodás A argoncán vagy annak arozékain észlel sérülés és egyéb meghibásodás azonnal udani kell a felees személlyel. Ha a argonca nem m ködik bizonságosan (p l. kopo a gumi vagy hibás a fék), akkor azzal mindaddig ilos dolgozni, míg a hibá megfelel en el nem háríoák. Javíás Felhaalmazás és külön képzés nélkül a gépkezel nek ilos bármilyen javíás vagy áalakíás végeznie a argoncán. A kezel semmilyen körülmények közö sem válozahaja meg a bizonsági felszerelések vagy kapcsolók beállíásai, azoka nem haásalaníhaja. 57

57 Veszélyzóna FIGYELMEZTETÉS! Balese- és sérülésveszély a argonca veszélyzónájában Veszélyzónakén kell számolni azzal a erüleel, ahol az o arózkodó személyek veszélynek vannak kiéve a argonca, annak eherfelvev szerkezee, vagy a szállío rakomány haladó, illeve emel mozgása mia. Ez magában foglalja az eselegesen lezuhanó eher vagy leeresze / lezuhanó felszerelés álal érine erülerészeke is. Az illeékelen személyeke fel kell szólíani a veszélyzóna elhagyására. Személyek veszélyezeésének eseén id ben figyelmeze jelzés kell adni. A argoncá azonnal meg kell állíani, ha a jogosulalan személy felszólíás ellenére sem hagya el a veszélyzóná. FIGYELMEZTETÉS! Lees árgyak miai baleseveszély A argonca használaa során a lees árgyak a kezel sérülésé okozhaják. A kezel nek a argonca üzemeleése során a véd e álal véde erüleen kell arózkodnia. Bizonsági eszközök, figyelmeze áblák és figyelmeze üzeneek A jelen üzemeleési leírásban leír bizonsági eszközök, figyelmeze áblák (lásd "Jelölési helyek és ípusáblák" oldalon 32) és uasíások figyelembe véele minden eseben köelez. VIGYÁZAT! Sérülésveszély a csökken fej felei szabad ér mia A csökken fej felei érrel rendelkez argoncába figyelmeze áblá szerelünk a kezel láóerébe. Felélenül ügyeljen a max. esmagasságra a áblán. Ez a fej felei szabad ér ovább csökken véd sisak viselésekor. 58

58 2 A kijelz - és kezel elemek leírása SOLO-PILOT MULTI-PILOT 59

59 Sz. Kezel -, ill. kijelz elem 74 Ke spedállal örén irányíás "hára menepedállal 75 o Funkció Megnyomásakor a argonca hárafelé halad. A menesebesség fokozamenesen szabályozhaó. Gyorsíópedál A menesebesség fokozamenesen szabályozhaó. 76 Ke spedállal örén irányíás "el re" menepedállal o M ködeésével a argonca el refelé halad. A menesebesség fokozamenesen szabályozhaó. 77 Fékpedál M ködeésével a argonca rögön megállásig fékez dik. 7 Kormánykerék A argoncá kormányozza. SOLO-PILOT A kövekez funkciók kezelése: o Meneirány el re / hára (nem ke spedállal örén kezeléskor) Teher emelése / süllyeszése 79 MULTI-PILOT Az emel oszlop el re- és hárabillenése Kürkapcsoló Oldalmozgaó balra / jobbra (o) Kiegészí hidraulika (o) Jóváhagyó gomb (o) 80 ISM hozzáférési modul Bekapcsolja a argoncá* o CanCode 81 VÉSZKI kapcsoló A vezérl áramo kapcsolja ki és be vészhelyzeben. 82 Kapcsolózár Vezérl áram be-, és kikapcsolása, valamin a moor indíása. A kulcs kihúzásával bizosíhaja, hogy a argoncá illeékelenek ne kapcsolják be. Z = alapfelszerelség o = exra arozék *ISM hozzáférési modullal rendelkez modell eseén lásd az ISM hozzáférési modul üzemeleési úmuaójá. 60

60 Sz. Kezel -, ill. Funkció kijelz elem 83 Meneiránykapcsoló Meneirány, ill. nullaállas kiválaszása. (nincsen képedálos vezérlésnél) 84 Kar A hidraulikus funkciók kezelésére szolgáló kar. 85 Kür gomb M ködésbe hozza a figyelmeze hangjelzés. 86 Kiegészí hidraulikafunkciók engedélyezése gomb o Engedélyezi a kiegészí hidraulikafunkcióka vagy a külön engedélyez gombbal rendelkez hidrauliká. 87 Nyomógomb o A kiegészí hidraulikafunkciók kezelésére szolgáló kar. = alapfelszerelség o = exra arozék

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Használati utasítás 51222938 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Üzemeltetési útmutató U 50147528 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus Opció

Részletesebben

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08 ES 130 05.08 - Üzemeltetési utasítás U 51112070 05.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Használati utasítás 51126181 12.14 U EME 114 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02 KMS 100 07.99- Használati utasítás U 50145727 04.02 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Használati utasítás U 52020435 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Hőszivattyúk műszaki adatai

Hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 09; GBI 13; GBI 18; Hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY 1

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Üzemeltetési utasítás U 52025112 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

T2556 Teleszkópos rakodó A8FR 11001 A8FR 99999

T2556 Teleszkópos rakodó A8FR 11001 A8FR 99999 Copyright 2000-2009 Bobcat Europe Méretek T2556 Teleszkópos rakodó A8FR 11001 A8FR 99999 18/06/2008 (A) Teljes hossz (villával) 5608 mm (B) Teljes hossz (villaszánnal) 4408 mm (C) Teljes hossz (szerelék

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

T3571 Teleszkópos rakodó A8HF 11001 A8HF 99999

T3571 Teleszkópos rakodó A8HF 11001 A8HF 99999 Copyright 2000-2009 Bobcat Europe Méretek T3571 Teleszkópos rakodó A8HF 11001 A8HF 99999 18/06/2008 (A) Teljes hossz (villával) 6457 mm (B) Teljes hossz (villaszánnal) 5254 mm (C) Teljes hossz (szerelék

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató Budapest, 2009. november 6. Rakodógépek a hulladékkezelésben Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai á i Intézet Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÖNJÁRÓ OLLÓS SZEMÉLYEMELŐ H12S XL - H15S XL - H18S XL 242 032 6560 - E 01.06 HU Forgalmazók Miért használjon kizárólag eredeti Haulotte pótalkatrészeket? 1. A VONATKOZÓ

Részletesebben

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer)

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer) 252. fejezet Általános előírások a szériaautók (Gr. N), a túraautók (Gr. A), és a nagy túraautók (Gr. B) részére Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2005.09.13 1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Használai uasíás 51289402 11.14 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Használati utasítás U 50048209 03.06 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Használai uasíás 51167638 09.13 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47.

Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. Kiadás: 12.2009 610.44440.77.000 Kezelési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén!

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Fogalom meghatározások Az autóknak mereven zárt, nem

Részletesebben

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08

ERE 120. Üzemeltetési utasítás 09.05- 50466116 04.08 ERE 120 09.05- Üzemeltetési utasítás U 50466116 04.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014

Eredeti használati utasítás. Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 45758043417 HU - 07/2014 Eredeti használati utasítás Raklaprakodógép EXV-14 EXV-16 EXV-20 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 45758043417 HU - 07/2014 Tartalomjegyzék g 1 Bevezetés A targoncára vonatkozó

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI szimbolikus fotó Figyelem! Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK

HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK 323 Hidraulikus emelők és szerszámok Taralomjegyzék Oldalszám A hidraulikus ermékek jellemzője az akár 700 bar Hidraulikus hengerek, nagyságú üzemi nyomás, mely a legnagyobb

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 1 MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 2016 2 MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Utánpótlás, Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 Defensor Mk5 Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 1.1 Egészen az elején 4 1.2 Megjegyzések a szerelési és üzemeltetési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató Rolly töltőbölcső Kezelési útmutató CDL-SE10 2008 Sony Corporation FIGYELEM! A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. A készüléket nem szabad

Részletesebben

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell AVANTI TEHERFELVONÓ Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell Kiadva: 8. CE kiadás: 2009 decembere Gyártó: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød Denmark P: +45 4824 9024 F: +45 4824 9124

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

T110 Kompakt lánctalpas rakodó

T110 Kompakt lánctalpas rakodó T110 Kompakt lánctalpas rakodó Copyright 2000-2010 Bobcat Europe 03/04/2010 AE0J 11001 AE0J 99999 Méretek M N O A L K J B I C H D F E G P Q (A) Üzemi magasság... 3474 mm (B) Magasság kezelőfülkével...

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Karbantartási jegyzőkönyv

Karbantartási jegyzőkönyv Karbantartási jegyzőkönyv Lajstromjel: HA- Tulajdonos: Jelölje meg a megfelelő típust! Üzembentartó: Repülőgép típ.: SF-25 B/C/D/E Gyári szám: Gyártási év: Motor: Gyári szám: Gyártási év: Légcsavar: Gyári

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás Laser istancer L 500 asználati utasitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. asználati útmutató magyar Gratulálunk a megvásárlásához!

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat

MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat Tartalomjegyzék: 2. oldal PW 50 és PW Special 5. oldal MiniGp Junior 9. oldal MiniGp 13. oldal MiniGp Pro 17.

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Használai uasíás 51209081 03.13 U DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

MTB. használatiútmutató KORMÁNYSZÁR ÉS KORMÁNY

MTB. használatiútmutató KORMÁNYSZÁR ÉS KORMÁNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárlónk, köszönjük, hogy éppen a KELLYS kerékpárt választotta. Hogy elégedett legyen kerékpárunkkal és biztonságosan tudja használni, kérem olvassa el a következő használati

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035)

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) WAC 2200 Klímaszervizelő készülék 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1 Bevezetés... 1 Üzemeltetés... 1 Utasítás... 1 A HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEGŐRZÉSE... 1

Részletesebben

E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999

E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999 1 Copyright 2000-2010 Bobcat Europe Méretek E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999 28/01/10 (A) Tolólap magasság (B) Felső kocsi szabadmagasság a talajig (C) Magasság a talajszinttől a motortér tetejéig (D)

Részletesebben

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ WREN 07IBT, 1IBT, 3IBT, 5IBT, 8IBT, 10IBT, 20IBT, 25IBT, 35IBT ÉS 50IBT NÉGYSZÖGKIHAJTÁSÚ HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCSOKHOZ Olvassa el ezt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke

Kezelési utasítás. Cayron 200 Cayron 200 V. Váltva forgató eke Kezelési utasítás az Cayron 200 Cayron 200 V Váltva forgató eke MG5154 BAG0132.8 02.16 Nyomtatták Németországban hu Olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt! Jövőbeni

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

RC 40 Műszaki adatok.

RC 40 Műszaki adatok. @ RC 40 Műszaki adatok. Dízel- és gázüzemű villástargonca. RC 40-15 RC 40-18 RC 40-20 RC 40-25 RC 40-30 2 RC 40 MŰSZAKI ADATOK. Ez a 2198-as VDI irányelvek szerint készült típus adatlap csak a szabványos

Részletesebben

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Használati utasítás U 50047432 10.05 z emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó ontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál Szállítás szállítás az emelőállvány szerkezeti

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben