Üzemeltetési kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési kézikönyv"

Átírás

1 EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB EHVX11S26CB EHVX16S18CB EHVX16S26CB Magyar

2 Taralomjegyzék Taralomjegyzék 1 A dokumenum bemuaása 2 2 A rendszer bemuaása Az álagos rendszerelrendezés elemei Üzemeleés Áekinés: üzemeleés A ávirányíó áekinése Gombok Állapoikonok Térfűés/érhűés szabályozása A helyiség üzemmód beállíása A szoba hőmérséklee kezdőképernyő használaa A kilépő vízhőmérsékle kezdőképernyőinek használaa (fő és kiegészíő) Használai meleg víz szabályozása Újramelegíés üzemmód Programozo üzemmód Programozo + újramelegíés üzemmód A HMV arály hőmérséklee kezdőképernyő használaa A HMV arály segédmódjának használaa Haladó felhasználási módok A felhasználói jogosulsági szin módosíása Programok: példa Menüszerkeze: Felhasználói beállíások áekinése Szerelői beállíások: a szerelő álal kiölendő áblázaok Gyorsvarázsló Térfűés/érhűés szabályozása Használai meleg víz szabályozása [A.4] Kapcsolafelvéel/ügyfélszolgála száma [6.3.2] Energiaakarékossági ippek 8 5 Karbanarás és szerelés Áekinés: karbanarás és szerelés A kapcsolafelvéeli/ügyfélszolgálai elefonszámok Hibaelháríás Jelenség: Fázik (vagy melege van) a nappaliban Jelenség: úl hideg víz folyik a csapból Jelenség: a hőszivayú meghibásodik Szószede 10 1 A dokumenum bemuaása Köszönjük, hogy megvásárola ez a erméke. Kérjük: Olvassa el alaposan a dokumenáció, mielő működené a ávirányíó. Csak így garanálhaó a leheő legjobb eljesímény. Kérdezze meg a szerelő, hogy milyen beállíásoka használ a rendszer üzembe állíásakor. Ellenőrizze, hogy kiölöe e a szerelői beállíások áblázao. Ha nem, kérje meg, hogy póolja az. Őrizze meg a dokumenáció, később még szükség lehe rá. Célközönség Végfelhasználók Dokumenációkészle Ez a dokumenum egy dokumenációkészle része. A eljes dokumenációkészle a kövekezőkből áll: Dokumenum Taralma... Formáum Álalános bizonsági óvinézkedések Üzemeleési kézikönyv Felhasználói referenciaúmuaó Bizonsági udnivalók, amelyeke el kell olvasnia a rendszer használaa elő Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról Részlees, lépésrőllépésre leíró úmuaások és háérinformációk az egyszerű és a haladó felhasználási módokról Papír (a beléri egység dobozában) A digiális fájlok a kövekező weboldalon alálhaók: hp:// suppor and manuals/ produc informaion/. A mellékel dokumenáció legújabb verziójá a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjéől szerezhei be. Az eredei dokumenum angol nyelven íródo. A más nyelvű kiadások ennek fordíásai. Elérheő képernyők A rendszer elrendezéséől és a szerelő álal válaszo konfigurációól függően elképzelheő, hogy egyes, a dokumenációban szereplő képernyők nem érheők el a ávirányíón. Navigációs elemek Szobahőmérsékle Kényelmi (fűés) Gazdaságos (fűés) Kényelmi (hűés) Gazdaságos (hűés) Kiválaszás Lépeés C > 18.0 C > 22.0 C > 24.0 C > A navigációs elemek segíségével meghaározhaja, hogy a felhasználói felüle menüszerkezeén belül éppen hol van. Ez a dokumenum szinén használja a navigációs elemeke. Példa: Lépjen a [ ] ponhoz: > Felhasználói beállíások > Előre beállío érékek > Szobahőmérsékle > Kényelmi (fűés) 2 A rendszer bemuaása A rendszer az elrendezéséől függően a kövekezőkre képes: Felmelegíeni egy ere Lehűeni egy ere (ha van felszerelve fűő/hűő hőszivayú) Használai meleg vize előállíani (ha fel van szerelve egy HMVarály) 2.1 Az álagos rendszerelrendezés elemei a A B C a C d b c A fő zóna. Példa: Nappali. Kiegészíő zóna. Példa: Hálószoba. Műszaki helyiség. Példa: Garázs. A küléri egység hőszivayúja g f e B A

3 3 Üzemeleés b c d e f g A beléri egység hőszivayúja Használai meleg víz (HMV) arálya A beléri egység felhasználói felülee A szobaermoszá szerepé a nappaliban a felhasználói felüle öli be Padlófűés Hőszivayú konvekorok vagy klímakonvekor egységek A beléri egység és a használaimelegvíz arály (ha be van szerelve) a beléri egység ípusáól függően lehe különálló vagy egybeépíe. 3 Üzemeleés 3.1 Áekinés: üzemeleés Ez a rész a felhasználói felüle kezelésé muaja be:a rendszer a felhasználói felüleen kereszül működeheő. Rész Összefoglalás Térfűés/érhűés szabályozása Használai meleg víz szabályozása Programok Menüszerkeze Szerelői beállíások áblázaa Gombok Állapoikonok Leírás A érfűés/érhűés szabályozása: A helyiség üzemmód beállíása A hőmérsékle szabályozása A használai meleg víz szabályozása: Újramelegíés üzemmód Programozo üzemmód Programozo + újramelegíés üzemmód Programok kiválaszása és beállíása A menük szerkezeének áekinése A szerelői beállíások áekinése 3.2 A ávirányíó áekinése Gombok b HIBA ADATAI Hiba eseén a kövekező jel jelenik meg a kezdőképernyőkön:. Az gomb megnyomásával ovábbi információk jeleníheők meg a hibával kapcsolaban. c BE/KI Valamelyik vezérlő (szobahőmérséklee, kilépő vízhőmérsékle, HMV arály hőmérséklee) BE illeve KIkapcsolására szolgál. d MENÜ SZERKEZETE/VISSZA Megnyija a menüszerkezee (ha egy kezdőképernyőn van). Egy szinel feljebb lép (ha a menüszerkezeben navigál). 1 fokozao visszalép (például ha egy programo állí be a menüszerkezeben). e NAVIGÁLÁS/BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA A kijelzőn láhaó kurzor mozgaása. A menüszerkezeben navigál. A beállíások módosíása. Üzemmód kiválaszása. f OK Megerősí egy kijelölés. Belép egy almenübe a menüszerkezeben. Vál a ényleges és a kíván érékek megjeleníése közö, vagy a ényleges és elolási érékek (ha elérheő) megjeleníése közö a kezdőképernyőkön. A kövekező lépésre ugrik (amikor programo állí be a menüszerkezeben). Leheővé a gyermekzár bekapcsolásá vagy kikapcsolásá, ehhez arsa lenyomva 5 másodpercig bármely kezdőképernyőn. A funkciózárolás be illeve kikapcsolásá eszi leheővé, ehhez arsa lenyomva 5 másodpercig a menüszerkeze főmenüjében. Ha megnyomja a vagy a gombo a beállíások módosíása közben, akkor a készülék NEM alkalmazza a módosíásoka Állapoikonok Ikon Leírás Helyiség üzemmód = Fűés. Helyiség üzemmód = Hűés. b a f e a KEZDŐKÉPERNYŐK Válás a kezdőképernyők közö (ha egy kezdőképernyőn van). Ugrás az alapérelmeze kezdőképernyőre (ha a menüszerkezeben van). c d Az egység üzemel. Kíván szobahőmérsékle = Előre beállío érék ( Kényelmi; napközben). Kíván szobahőmérsékle = Előre beállío érék ( Gazdaságos; éjszaka). A szobahőmérsékle kezdőképernyőn: Kíván szobahőmérsékle = a megado program szerin. A HMV arály hőmérséklee kezdőképernyőn: HMV arály üzemmód = Programozo üzemmód. HMV arály üzemmód = Újramelegíés üzemmód. HMV arály üzemmód = Programozo + újramelegíés üzemmód. Használai meleg víz üzemmód. Tényleges hőmérsékle. Kíván hőmérsékle. A kövekező programozo művelekor növekszik a kíván hőmérsékle. A kövekező programozo művelekor NEM válozik a kíván hőmérsékle. A kövekező programozo művelekor csökken a kíván hőmérsékle. 3

4 3 Üzemeleés Ikon Leírás A készülék ámeneileg felülírja az előre beállío éréke (Kényelmi vagy Gazdaságos) vagy a programozo éréke. A HMV arály segédmódja akív vagy akiválásra kész. A csendes üzemmód akív. A szabadság üzemmód akív vagy akiválásra kész. A gyermekzár üzemmód és/vagy a funkciózárolás üzemmód akív. Egy külső hőforrás akív. Példa: Gázégő. A ferőleníés üzemmód akív. Meghibásodás lépe fel. Az gomb megnyomásával ovábbi információk jeleníheők meg a hibával kapcsolaban. Az időjárásfüggő üzemmód akív. Felhasználói jogosulsági szin = Szerelő. Jégmenesíés/olaj visszahordás üzemmód akív. Az előfűés üzemmód akív. A szükséghelyzei üzem akív. 3.3 Térfűés/érhűés szabályozása A helyiség üzemmód beállíása A kíván helyiség üzemmód beállíása 1 Lépjen a [4] ponhoz: > Üzemmód. 2 Válassza a kövekező opciók egyiké, majd nyomja meg az gombo: Ha ez válaszja... Fűés Hűés Auomaikus Ez helyiség üzemmód kapcsol be... Mindig fűés üzemmód. Mindig hűés üzemmód. Auomaikus válás a küléri hőmérsékle (valamin a szerelői beállíások és a beléri hőmérsékle) alapján, figyelembe véve a havi korláozásoka. Megjegyzés: Az auomaikus módválásra csak bizonyos körülmények közö van leheőség. Az auomaikus módválás üzemmód korláozása Előfeléel: A felhasználói jogosulsági szine Haladó végfelhasználó érékre állíoa. Előfeléel: A helyiség üzemmódo auomaikusra állíoa. 1 Lépjen a [7.5] ponhoz: > Felhasználói beállíások > Engedélyeze üzemmód. 2 Válasszon ki egy hónapo, és nyomja meg az gombo. 3 Válassza a Csak fűés, a Csak hűés vagy a Fűés/Hűés leheősége, és nyomja meg az gombo A szoba hőmérséklee kezdőképernyő használaa Tipikus szoba hőmérséklei kezdőképernyők A felhasználói profilól függően a felhasználói felüleen egy egyszerű vagy egy részlees kezdőképernyő jelenik meg. A felhasználói profil beállíásához ekinse á A felhasználói profil és a kezdőképernyők beállíása című rész a felhasználói referencia úmuaóban. Felhasználói profil = Egyszerű 20.0 C Akuális hőmérs. Hé 15:20 Szoba Felhasználói profil = Részlees 20.0 C Akuális hőmérs. Programozo Ke 17:30 A ényleges és a kíván szobahőmérsékle leolvasása 1 Lépjen a szobahőmérsékle kezdőképernyőre (Szoba). Hé 15:20 Szoba Eredmény: Leolvashaja a ényleges hőmérséklee C Akuális hőmérs. 2 Nyomja meg a gombo. Eredmény: Leolvashaja a kíván hőmérséklee C Kíván hőmérsékle A szobahőmérsékle programjának ámenei felülírása 1 Lépjen a szobahőmérsékle kezdőképernyőre (Szoba). 2 A hőmérséklee a vagy a gombbal módosíhaja. Válás programozo üzemmódról az előre beállío érékre Előfeléel: Felhasználói profil = Részlees. 1 Lépjen a szobahőmérsékle kezdőképernyőre (Szoba). 2 A vagy a gombbal válasszon ki egy előre megado éréke ( vagy ). Eredmény: A felülírási időszakól függően az üzemmód újra Programozo lesz. A felülírási időszak beállíása Előfeléel: A felhasználói jogosulsági szine Haladó végfelhasználó érékre állíoa. 1 Navigáljon a [7.2] ponhoz: > Felhasználói beállíások > Hőmérs. zárolás. 2 Válasszon ki egy éréke, és nyomja meg a gombo: Folyamaos óra (2, 4, 6, 8) A kilépő vízhőmérsékle kezdőképernyőinek használaa (fő és kiegészíő) A kilépő víz a hőkibocsáókhoz küldö víz. A kíván kilépő vízhőmérséklee a szerelő haározza meg a hőkibocsáó ípusának megfelelően. Példa: A padlófűés alacsonyabb kilépő vízhőmérséklere ervezék, min a radiáoroka, a hőszivayú konvekoroka és/vagy a klímakonvekor egységeke. A kilépő vízhőmérséklee csak problémák eseén kell módosíani. A kilépő vízhőmérsékleről a felhasználói referencia úmuaóban alál ovábbi információka. 4

5 3 Üzemeleés 3.4 Használai meleg víz szabályozása Újramelegíés üzemmód Újramelegíés üzemmódban ( ) a HMV arály folyamaosan melegszik fel a HMV arály hőmérséklee kezdőképernyőn megjelenő hőmérséklere (például: 50 C). T 1 60 C 50 C 40 C Programozo + újramelegíés üzemmód Programozo + újramelegíés üzemmódban ( ), a használai meleg víz szabályozása ugyanúgy örénik, min programozo üzemmódban. Ha azonban a HMV arály hőmérséklee egy előre megado érék alá süllyed (=újramelegíési arályhőmérsékle hiszerézis éréke például: 35 C), a HMV arály felmelegszik az újramelegíési célhőmérséklere (például: 45 C). Ez bizosíja, hogy egy minimális mennyiségű meleg víz mindig rendelkezésre álljon. Példa: T 15 C 00:00 T 07:00 14:00 21:00 HMV arály hőmérséklee Idő 1 60 C 50 C 45 C 35 C C Ha a [6 0D]=0 ([A.4.1] Használai meleg víz Célhőm.mód= Csak újrameleg.) beállíás belső segédfűőelem nélküli használaimelegvíz arály eseén használja, fennáll a eljesíménycsökkenési/kényelmi problémák kockázaa a érfűéssel ( hűéssel) kapcsolaban (a használai meleg víz gyakori működeése eseén a érfűés/ hűés gyakran és hosszú időkre kimaradha). 00:00 T 60 C 50 C 45 C 35 C A eljesíménycsökkenési és kényelmi problémák kockázaa jelenősen megnő, ha a HMV arály üzemmódja újramelegíés. Az újramelegíés üzemmód gyakori előfordulása eseén a érfűés/érhűés funkció rendszeresen megszakad. 07:00 14:00 21:00 HMV arály hőmérséklee Idő Kényelmi beárolás Gazdaságos beárolás Újramelegíés Újramelegíési arályhőmérsékle hiszerézis éréke A HMV arály hőmérséklee kezdőképernyő használaa Tipikus HMV arály hőmérséklei kezdőképernyők A felhasználói profilól függően a felhasználói felüleen egy egyszerű vagy egy részlees kezdőképernyő jelenik meg. A képen láhaó példák programozo HMV arály üzemmódban készülek. Felhasználói profil = Egyszerű Felhasználói profil = Részlees Programozo üzemmód Programozo üzemmódban ( ) a HMV arály a programnak megfelelően bizosí meleg vize. A arályban a meleg víz előállíására az éjszakai időszak a legalkalmasabb, mivel ilyenkor kevesebb érfűésre van szükség. Hé 15:20 Tarály 60 C Hé 15:20 Tarály 60 C Kényelmi beárolás Ke Kényelmi beárolás 00:00 Példa: T 1 60 C 50 C 40 C A kíván újramelegíési hőmérsékle leolvasása és beállíása (programozo és újramelegíés üzemmódban) 1 5 > Felhasználói beállíások > Lépjen a [ ] ponhoz: Előre beállío érékek > HMV arály hőmérsékle > Újramelegíés. Eredmény: Leolvashaja a kíván újramelegíési hőmérséklee. 15 C 2 00:00 T 07:00 14:00 HMV arály hőmérséklee Idő 21:00 A beállíás a vagy a Az akív és a kövekező programozo, kíván hőmérsékle leolvasása és felülírása (programozo üzemmódban vagy programozo + újramelegíés üzemmódban) 1 Lépjen a HMV arályhőmérsékle kezdőképernyőre (Tarály). Eredmény: 60 C 2 EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16CB 4P C gombbal végezhei el. üzene jelenik meg. A felülíráshoz használja a vagy a gombo. Megjegyzés: Ha a kíván hőmérsékle időjárásfüggő, nem módosíhaja az a kezdőképernyőn. Üzemeleési kézikönyv 5

6 3 Üzemeleés A HMV arály segédmódjának használaa A HMV arály segédmódjának akiválása (felhasználói profil = Egyszerű) 1 Lépjen a HMV arályhőmérsékle kezdőképernyőre (Tarály). 2 Tarsa lenyomva az gombo legalább 5 másodpercig. A HMV arály segédmódjának akiválása (felhasználói profil = Részlees) 1 Lépjen a HMV arályhőmérsékle kezdőképernyőre (Tarály). 2 A gombbal válassza ki a ábrá. 3.5 Haladó felhasználási módok A felhasználói jogosulsági szin módosíása A menüszerkezeben leolvashaó információ mennyisége a felhasználói jogosulsági szinől függ: Végfelhasználó (= alapérelmezés) Haladó végfelh.: Több információ olvasha le. A felhasználói jogosulsági szin Haladó végfelhasználó érékre állíása 1 Lépjen a főmenübe vagy annak valamelyik alponjához:. 2 Tarsa lenyomva a gombo legalább 4 másodpercig. Eredmény: A felhasználói jogosulsági szin éréke ávál a kövekezőre: Haladó végfelh.. Kiegészíő információk jelennek meg, és a + jel láhaó a menücímben. A felhasználói jogosulsági szin éréke Haladó végfelh. marad, amíg á nem állíják. A felhasználói jogosulsági szin Végfelhasználó érékre állíása 1 Tarsa lenyomva a gombo legalább 4 másodpercig. Eredmény: A felhasználói jogosulsági szin éréke ávál a kövekezőre: Végfelhasználó. A felhasználói felüle visszaér az alapérelmeze kezdőképernyőre. A héfői program beállíása 1 A és a gombokkal válassza ki a Héfő eleme. 2 Nyomja meg a gombo a héfői program megnyiásához. 3 Állísa be a héfői programo: A és a gombokkal jelöljön ki egy bejegyzés. A és a gombokkal módosísa a bejegyzés éréké. Másolás egyik napból a másikba 1 Válassza ki a napo, ahonnan másolni szerene, majd nyomja meg az gombo. Példa: Héfő. 2 Válassza az Nap másolása leheősége, majd nyomja meg az gombo. 3 Állísa be az Igen éréke a napoknál, ahova másolni szerene, majd nyomja meg az gombo. Példa: Kedd= Igen, szerda= Igen, csüörök = Igen és pének= Igen. A program menése 1 Nyomja meg az gombo, válassza a Program menése leheősége, és nyomja meg az gombo. 2 Válassza a Egyéni program1, a Egyéni program2 vagy a Egyéni program3 leheősége, és nyomja meg az gombo. 3 Módosísa a neve, majd nyomja meg az gombo. (Csak szobahőmérséklei programok eseén alkalmazhaó.) Példa: HeiProgram Az alkalmazni kíván program kiválaszása 1 Lépjen az [5] ponhoz: > Programok kiválaszása. 2 Válassza ki, hogy mely szabályozásra kívánja alkalmazni a programo. Példa: [5.1] Szobahőmérsékle. 3 Válassza ki, hogy melyik üzemmódra kívánja alkalmazni a programo. Példa: [5.1.1] Fűés. 4 Válasszon ki egy előre beállío vagy felhasználó álal megado programo, majd nyomja meg az gombo. 3.6 Programok: példa Az egyéb vezérlők programozása hasonló módon örénik. Ebben a példában: A szobahőmérsékle programozása fűés módban Héfő = Kedd = Szerda = Csüörök = Pének Szomba = Vasárnap A program lérehozása 1 Lépjen a [ ] ponhoz: > Felhasználói beállíások > Program beállíása > Szobahőmérsékle > Fűőprogram beállíása. 2 Válassza az Egyéni program2 leheősége, majd nyomja meg az gombo. 3 Állísa be a héfői programo. A ovábbi részleeke lásd lejjebb. 4 Másolja á héfőről keddre, szerdára, csüörökre és pénekre. A ovábbi részleeke lásd lejjebb. 5 Állísa be a szombai programo. 6 Másolja á szombaról vasárnapra. 7 Mense a programo, és nevezze el. A ovábbi részleeke lásd lejjebb. 6

7 3 Üzemeleés 3.7 Menüszerkeze: Felhasználói beállíások áekinése [1] Óra/dáum beállíása Dáum Idő Nyári időszámíás Óra ípusa [2] [3] [4] Szabadság Szabadság Szabadság üzemmódohon Ekkoról: Eddig: Napi program használaa Csendes üzemmód Üzemmód < > [2] Szabadság Szabadság Szabadság üzemmód Ekkoról: Eddig: Üzemmód Fűés Hűés Használai meleg víz Házon kívül [5] Programok kiválaszása Szobahőmérsékle Kilépő vízhőmérsékle fő zóna Kilépő vízhőmérs kieg.zóna HMV arály hőmérsékle [6] Információ Érzékelővel kapcs. információk Energiamérés Hibakezelés Felhasználói jogosulsági szin Működeő egységek Üzemmódok Üzemidő Váloza [7] Felhaszn.beállíások Kijelző Hőmérs. zárolás Program beállíása Előre beállío érékek Enged. ümód. Mérékegység Beállíás időjárás köveőre [6.2] Áramfogyasz. Előáll. energia [6.3] [6.8] [7.1] [7.3] Energiamérés Hibainformáció Hibaöréne Telepíő cég/ügyfélszolg. száma Figyelmezeés napló Váloza Felhasználói felüle Beléri egység Küléri egység Konrasz Kijelző LCD-háérvilágí idő Felhasználói profil Elérheő kezdőlapok Program beállíása Szobahőmérsékle Kilépő vízhőmérsékle fő zóna Kilépő vízhőmérs kieg.zóna HMV arály hőmérsékle HMV segédfűőelem-engedélyezés Csendes üzemmód HMVsziv [7.4] Előre beállío ér. Szobahőmérsékle Kilépő vízhőmérsékle fő zóna HMV arály hőmérsékle Csendes üzem. szin [7.7] Beállí időjár.köve Fő Kiegészíő [7.7.1] Fő Időjárásfüggő fűés beállíása Időjárásfüggő hűés beállíása [7.7.2] Kiegészíő Időjárásfüggő fűés beállíása Időjárásfüggő hűés beállíása 7

8 4 Energiaakarékossági ippek A beállíások a kiválaszo szerelői beállíásokól függően láhaók/nem láhaók. 3.8 Szerelői beállíások: a szerelő álal kiölendő áblázaok Gyorsvarázsló Beállíás Alapérelmeze Tölse ki Kiegészíő fűőelem beállíása (csak egységes kiegészíő fűőelem eseén) [A.2.1.5] Kieg. fű. ípusa 1 (1P,(1/2)) Kedvezményes kwh díjszabású elekromos áram [A.2.1.6] Kedvezm. kwh díjszabás Térfűés/ hűés beállíása [A.2.1] Gép vezérlés Felhaszn.felüle helye Vízhőmérsékle zónák száma Szivayú üzemmód Használai meleg víz beállíása [A.2.2] HMV üzemmód HMVarályip HMVsziv Termoszáok [A.2.2] Fő kapcsolaípus Kieg Kapcs ip Külső érzékelő Digiális KI/BE jel panel [A.2.2.6] Küls ráseg.fűő Szolárkészle Riaszás kimenee Alaplemezfűés Kommunikációs jel panel [A.2.2.7] Kommunikációs PCB panel Energiamérés [A.2.2] Külső kwh mérő 1 Külső kwh mérő 2 2 (SzobTermvezérl) 1 (A szobába) 1 (1vízhőmérs zóna) 1 (Minavéelezés) Modellfüggő Modellfüggő 2 (Fűés BE/KI) 2 (Fűés BE/KI) 0 (Normál nyiva) Teljesímények (energiamérés) [A.2.3] HMV segédfűőelem Kiegfűőelem1.fok Kiegfűőelem2.fok Alaplemezfűés 0 kw Modellfüggő Modellfüggő 0 W Térfűés/érhűés szabályozása Beállíás Alapérelmeze Tölse ki Kilépő vízhőmérsékle: Fő zóna [A.3.1.1] Ki víz célhőm 1 (IdőjárásFüggő) Kilépő vízhőmérsékle: Kiegészíő zóna [A.3.1.2] Ki víz célhőm 1 (IdőjárásFüggő) Kilépő vízhőmérsékle: Hőmérsékle válozás forrása [A.3.1.3] Fűés 5 C Hűés 5 C Kilépő vízhőmérsékle: szabályozás [A ] Beállíás Alapérelmeze Tölse ki Szabályozo Kilépő vízh Kilépő vízhőmérsékle: Kibocsáó ípusa [A ] Hőleadó ípusa 1 (Lassú) Használai meleg víz szabályozása [A.4] Célhőm.mód Max. beáll. pon Beállíás Alapérelmeze Tölse ki 2 (Csak program) Modellfüggő Ha a [6 0D]=0 ([A.4.1] Használai meleg víz Célhőm.mód= Csak újrameleg.) beállíás belső segédfűőelem nélküli használaimelegvíz arály eseén használja, fennáll a eljesíménycsökkenési/kényelmi problémák kockázaa a érfűéssel ( hűéssel) kapcsolaban (a használai meleg víz gyakori működeése eseén a érfűés/ hűés gyakran és hosszú időkre kimaradha). A érfűési/ hűési és eljesíménycsökkenési problémák kockázaa jelenősen megnő, ha a HMV arály segédmódja akív. A használai meleg víz gyakori működeése eseén a érfűés/ hűés gyakran és hosszú időkre kimaradha Kapcsolafelvéel/ügyfélszolgála száma [6.3.2] Beállíás Telepíő cég/ügyfélszolg. száma Alapérelmeze Tölse ki 4 Energiaakarékossági ippek Tippek a szobahőmérsékleel kapcsolaban Győződjön meg róla, hogy a kíván szobahőmérsékle SOHA ne legyen úl magas (fűés módban) vagy úl alacsony (hűés módban), de MINDIG legyen az igényeinek megfelelő. +/ egy fok 6% os kölségmegakaríás, illeve növekedés jelen fűés és hűés eseén is. NE állísa úl magasra a kíván szobahőmérséklee azér, hogy az felgyorsísa a érfűés. Eől NEM fog gyorsabban felmelegedni a szoba. Ha a rendszer elrendezése lassú hőkibocsáóka aralmaz (például padlófűés eseében), kerülje a nagy ingadozásoka a kíván szobahőmérsékleben, és NE engedje, hogy a szoba hőmérséklee úl alacsonnyá váljon. A szoba isméel felmelegíése sok időbe és energiába kerül. Szokásos érfűési és hűési igényeihez használjon hei programo. Ha szükséges, könnyen elérhe a programól: Rövid időszakokra felülírhaja a programozo szobahőmérséklee. Példa: Ha összejöveel ar, vagy elhagyja a háza néhány órára. Hosszabb időszakokra használja a szabadság üzemmódo. Példa: Ha ohon öli a szabadságá vagy amikor elmegy ohonról a szabadsága ala. 8

9 5 Karbanarás és szerelés Tippek a HMV arály hőmérsékleével kapcsolaban Szokásos használai meleg víz igényeihez használjon hei programo (csak programozo módban). Magasabb előre beállío éréke adjon meg a HMV arály éjszakai hőmérsékleéhez (Kényelmi árolás = magasabb HMVarály hőmérsékle), mer akkor kevesebb érfűésre van szükség. Ha nem elég egyszer, éjszaka felmelegíeni a HMV arály, programozza úgy, hogy az még egyszer felmelegedjen napközben egy előre beállío érékre (Gazdaságos árol. = alacsonyabb HMV arály hőmérsékle). NE állísa úl magasra a HMV arály hőmérsékleé. Példa: A beszerelés köveően csökkense minden nap 1 C kal a HMVarály hőmérsékleé, és ellenőrizze, hogy így is elegendő meleg víz áll e rendelkezésre. Úgy hozza lére a programo, hogy csak akkor legyen bekapcsolva a használaimelegvíz szivayú napközben, amikor felélenül szükség van azonnali meleg vízre. Példa: Reggelene és esénkén. 5 Karbanarás és szerelés 5.1 Áekinés: karbanarás és szerelés A szerelőnek évene karbanarás kell fizenie. A kapcsolafelvéel/ ügyfélszolgála számá a felhasználói felüleen alálja. A végfelhasználó feladaai: Tarsa iszán az egység környezeé. Tiszán arani a felhasználói felülee egy puha, nedves örlőruhával. NE használjon iszíószereke. Rendszeresen ellenőrizni, hogy a nyomásmérőn jelze víznyomás meghaladja e a szükséges minimum 1 bar éréke. Hűőközeg Ez a készülék fluoraralmú, üvegházhaás okozó gázoka aralmaz, amelyekre a Kioói Jegyzőkönyv vonakozik. A gázoka NE engedje a légkörbe. Hűőközeg ípusa: R410A Globális felmelegedési poenciál: 1975 A vonakozó jogszabályokól függően rendszeres ellenőrzések lehenek szükségesek a hűőközeg szivárgások vizsgálaára. További információkér forduljon a szerelőhöz. 5.2 A kapcsolafelvéeli/ ügyfélszolgálai elefonszámok Előfeléel: A felhasználói jogosulsági szine Haladó végfelhasználó érékre állíoa. 1 Lépjen a [6.3.2] ponhoz: > Információ > Hibakezelés > Telepíő cég/ügyfélszolg. száma. 6 Hibaelháríás 6.1 Jelenség: Fázik (vagy melege van) a nappaliban Leheséges ok A kíván szobahőmérsékle úl alacsony (magas). A kíván szobahőmérsékle nem érheő el. Teendő Csökkense (növelje) a kíván szobahőmérséklee. Ha a probléma napona megismélődik, egye a kövekezők egyiké: Csökkense (növelje) az előre beállío szobahőmérsékleéréke. Módosísa szobahőmérsékle programozásá. Növelje a kíván kilépő vízhőmérséklee a hőkibocsáó ípusának megfelelően. 6.2 Jelenség: úl hideg víz folyik a csapból Leheséges ok A úl magas fogyaszás mia elfogyo a használai meleg víz. A kíván HMV arály hőmérsékle úl alacsony. Teendő Ha azonnal meleg vízre van szüksége, kapcsolja be a HMVarály segédmódjá. Ez ugyanakkor plusz energiá használ. Ha van egy kis ideje, írja felül (növelje) az akív vagy a kövekező programozo, kíván hőmérséklee, hogy a ervezenél öbb meleg víz kelekezzen. Ha a probléma napona megismélődik, egye a kövekezők egyiké: Növelje a HMV arály hőmérsékleének előre beállío éréké. Hozzon lére egy HMV arály hőmérséklei programo. Példa: Állísa be, hogy a HMV arály még egyszer melegedjen fel napközben egy előre beállío érékre ( Gazdaságos árol. = alacsonyabb arályhőmérsékle). a 9

10 7 Szószede 6.3 Jelenség: a hőszivayú meghibásodik Amikor a hőszivayúk nem működnek, a kiegészíő fűőelem szolgálha szükséghelyzei fűőegységkén, és auomaikusan vagy nem auomaikusan vehei á a hőerhelés. Ha akkor akiválódik az auomaikus szükséghelyzei működés, amikor a hőszivayú meghibásodik, a kiegészíő fűőelem auomaikusan áveszi a hőerhelés. Ha a hőszivayú meghibásodik, de az auomaikus szükséghelyzei működés nem akiválódik, akkor a használai meleg víz előállíása és a érfűés leáll, és manuálisan kell ezeke helyreállíani. A felhasználói felüleen ezuán egy felszólíás jelenik meg arra vonakozóan, hogy erősíse meg, a kiegészíő fűőelem ávehei e a hőerhelés vagy sem. Ha a hőszivayú meghibásodik, a kövekező jelenik meg a felhasználói felüleen:. Leheséges ok Teendő A hőszivayú sérül. Nyomja meg a(z) gombo a probléma leírásának megekinéséhez. Nyomja újra meg a(z) gombo. Válassza a(z) leheősége, hogy a kiegészíő fűőelem ávehesse a hőerhelés. Éresíse a helyi forgalmazó, hogy a hőszivayúnak javíásra van szüksége. Ha a kiegészíő fűőelem áveszi a hőerhelés, az áramfogyaszás jelenősen megnő. 7 Szószede HMV = Használai meleg víz Használai célra használ melegvíz, az épüle ípusáól függelenül. Kilépő vízhőm. = Kilépő vízhőmérsékle A hőszivayú vízkivezeésénél mérheő vízhőmérsékle. 10

11

12 4P C Copyrigh 2014 Daikin 4P C

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A dokumentum bemutatása 2 2 A rendszer bemutatása 2 2.1 Az átlagos rendszerelrendezés elemei... 2 3 Üzemeltetés 3 3.1 Áttekintés: üzemeltetés... 3 3.2 A távirányító

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A dokumentum bemutatása Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük: 1 A dokumentum bemutatása 2 2 A rendszer bemutatása

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHYHBH05AA EHYHBH08AA EHYHBX08AA Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A dokumentum bemutatása Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük: 1 A dokumentum bemutatása 2 2 A rendszer bemutatása

Részletesebben

Helyszíni beállítások táblázata

Helyszíni beállítások táblázata /7 [6.8.] =... ID43/46 Alkalmazható beltéri egységek *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Megjegyzések - 4P3938-D -. /7 Felhasználói beállítások Előre beállított értékek Szobahőmérséklet Kényelmi (fűtés) 7.4.. R/W

Részletesebben

Helyszíni beállítások táblázata

Helyszíni beállítások táblázata /8 [6.8.2] =... ID432/462 Alkalmazható beltéri egységek *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Megjegyzések - 4P3373-D - 2.2 2/8 Felhasználói beállítások Előre beállított értékek Szobahőmérséklet Kényelmi

Részletesebben

Felhasználói referencia-útmutató

Felhasználói referencia-útmutató EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beléri egység levegő-víz hőszivayús rendszerhez és opciók EKHBRD011BV1 EKHBRD014BV1 EKHBRD016BV1 EKHBRD011BY1 EKHBRD014BY1 EKHBRD016BY1 EKHBRD011CV1 EKHBRD014CV1 EKHBRD016CV1 EKHBRD011CY1 EKHBRD014CY1

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

Felhasználói referencia-útmutató

Felhasználói referencia-útmutató Felhasználói referenciaútmutató EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános biztonsági óvintézkedések 2 1.1 A dokumentum

Részletesebben

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265hu REV23.03RF Telepíési és üzembe helyezési leírás A D E B C F CE1G2265hu 21.02.2006 1/8 G / 4.2.4 C Gyári beállíások / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16 PID 12

Részletesebben

Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HACW;

Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HACW; Gyáró: Geowa Kf. 1097 Budapes, Kén u. 6. Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HACW; Hőszivayúk ervezési segédlee Verzió száma: 2.4 2013. március 1. Magas fűési hőmérsékleen is nagy haékonyságú EVI gőzbefecskendezéses

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverer MaserDrive MSI 10 inverer MaserDrive 2 Taralom Taralom 3 1.1Bizonság meghaározása 4 1.2 Figyelmezeő jelzések 4 1.2 Bizonsági úmuaás 4 2 Termékáekinés 6 2.1 Gyors üzembe helyezés 6 2.1.1 Kicsomagolás

Részletesebben

Vaporline GWI(66;80;96)-H;

Vaporline GWI(66;80;96)-H; 5600 Békéscsaba,Szabó Dezső u.25 Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GWI(66;80;96)-H; Hőszivayúk ervezési segédlee Verzió száma: 2.4 2013. március 1. Ké kompresszoros eljesímény szabályzo Magas fűési hőmérsékleen

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Helyszíni beállítások táblázata

Helyszíni beállítások táblázata 1/8 Alkalmazható beltéri egységek *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Megjegyzések (*5) *4/8* (*6) *16* 4P41673-1 - 215.4 2/8 3/8 Felhaszn.beállítások Előre beállított ért. Szobahőmérséklet 7.4.1.1

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen? Impulzusgeneráorok. a) Mekkora kapaciású kondenzáor alko egy 0 MΩ- os ellenállással s- os időállandójú RC- kör? b) Ezen RC- kör kisüésekor az eredei feszülségnek hány %- a van még meg s múlva?. Egy RC-

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Távirányító BRC315D7

Szerelési kézikönyv. Távirányító BRC315D7 BRC35D7 2 3 4 2 2 S M S M PCB J5 J8 2 3 5 4 5 6 6 7 P2 P P2 P a d 2 b c 4 3 UNIT No. GROUP SETTING e 3 7 4 5 6 7 6 5 2 BRC35D7 OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEKAPCSOLNÁ.

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Távirányító BRC1D528

Szerelési kézikönyv. Távirányító BRC1D528 BRCD58 3 S M S M PCB 4 3 7 5 6 4 5 6 a b c 4 3 UNIT No. GROUP SETTING d e P P P P 7 7 6 5 8 3 + 4 5 6 8 BRCD58 OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEKAPCSOLNÁ. NE DOBJA EL! ŐRIZZE

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELEK FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

CM927 - Használati útmutató

CM927 - Használati útmutató Leírás A Honeywell CM927 egy vezeték nélküli szobatermosztát mely az Ön fűtésrendszerének nagy hatásfokú vezérlésére lett kifejlesztve. A készülék otthon tartozkodása esetén biztosítja a kellemes hőmérsékletet

Részletesebben

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Egység és tartozékok levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Használati utasítás Danfoss District Energy Biztonsági megjegyzések: A szükséges szerelési, beállítási és karbantartási munkákat kizárólag szakképzett

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Ez a felhasználói kézikönyv a Magyarországi célországba gyártott készülékekre vonatkozik. FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Tisztelt Vásárlónk! Szeretnénk Önnek megköszönni,

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODUCONTROL HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 2 A panel gombjainak használata értékek kijelzésére és paraméterek beállítására...4 3 Kiolvasható paraméterlista a hozzá tartozó értékekkel:...5

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus Frekvenciaválók Kaalógus Taralomjegyzék Frekvenciaválók b Kiválaszási úmuaó... 2 b ATV 32 frekvenciaválók v Bemuaás... 4 v Jellemzők... 6 v Speciális alkalmazások... v Rendelési számok... 2 b Kiegészíők

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Használai uasíás 51289402 11.14 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő

BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő Tulajdonságok Ez a vezérlő ciklusokban öntöz, az Ön szükségletei szerint beállított ablak ideje alatt. Az új ültetések öntözhetők rövid, intenzív meghatározott szakaszokban.

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. DEVIreg 535. Elektronikus intelligens termosztát.

Felhasználói kézikönyv. DEVIreg 535. Elektronikus intelligens termosztát. Felhasználói kézikönyv DEVIreg 535 Elektronikus intelligens termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 4 1.1 Biztonsági utasítások...... 5 2 Beállítások................ 6 2.1

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

Kezelés FC72x Tűzjelző központ FT7224 Tűzjelző kezelő egység. RIASZTÁS-kezelés. 3. Olvassa el a tűz helyét a Kijelzőn. 4.

Kezelés FC72x Tűzjelző központ FT7224 Tűzjelző kezelő egység. RIASZTÁS-kezelés. 3. Olvassa el a tűz helyét a Kijelzőn. 4. Kezelés FC72x Tűzjelző központ FT7224 Tűzjelző kezelő egység RIASZTÁS-kezelés 1. oldal Érzékelő zónák/érzékelők kikapcsolása 2. oldal Érzékelő zónák /Érzékelők bekapcsolása 3. oldal Hiba-kezelés 4. oldal

Részletesebben

TempTronic RC Kezelési útmutató

TempTronic RC Kezelési útmutató 1 Ábrák magyarázata 2 2 lkalmazás 2 2.1 Rendeltetésszerű alkalmazás - 2 2.2 Felhasználói csoport - 2 2.3 Veszélyek - 2 3 lapok 3 3.1 Kezelőszervek - 3 3.2 Kezelői szintek - 4 3.3 lapkijelzés - 4 3.4 Bejelentkezés

Részletesebben

A 2-es partíció neve könyvelés, az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó az alrendszer master

A 2-es partíció neve könyvelés, az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó az alrendszer master Satel CA-64 Függelék Ez a függelék muködési példákat tartalmaz, melyeket akkor kell végrehajtani, amikor valamilyen felhasználói funkciót hív meg. Az elso oszlopban láthatja, hogy melyik gombot kell megnyomnia,

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TÁVIRÁNYÍTÓT VÁLASZTOTTA. OLVASSA EL EZT A

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A TÁVVEZÉRLŐ HELYES HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA BE AZ ITT LEÍRTAKAT. FIGYELMEZTETÉSEK 1) Olyan helyre kell telepíteni, ahonnan megfelelően

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Használati utasítás ECL Comfort 210 / 296 / 310 Magyar verzió www.danfoss.com Biztonsági megjegyzések: A szükséges szerelési, beállítási és karbantartási munkákat kizárólag szakképzett és megbízott személyzet

Részletesebben

Változtatások végrehajtása a kijelző beállításaival

Változtatások végrehajtása a kijelző beállításaival Változtatások végrehajtása a kijelző beállításaival Motion Picture kiválasztásához. Ez a mód lehetővé teszi a kijelző fényerejének beállítását, a gombok megvilágítási színének módosítását és a kijelző

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv. Szobatermosztát EKRTW

Üzemeltetési kézikönyv. Szobatermosztát EKRTW 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 FIGYELMEZTETÉS KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TERMOSZTÁTOT VÁLASZTOTTA. OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT A BERENDEZÉST

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Kezelési útmutató Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS RC35 kezelőegység A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 619 527-10/2008 HU A kezelés áttekintése A kezelés

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató MAGYAR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1. oldal 8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. TARTALOM

Részletesebben

BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő

BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő BACCARA G75 Ablakos öntözés vezérlő Tulajdonságok Ez a vezérlő ciklusokban öntöz, az Ön szükségletei szerint beállított ablak ideje alatt. Az új ültetések öntözhetők rövid, intenzív meghatározott szakaszokban.

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 62; GBI 70; GBI 80; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 2.3 2013. január 19. 1 Gyáró: Geowa Kf. A Vaporline hőszivayú

Részletesebben

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ

URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING SYSTEM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ URIEL UTH-200 BELTÉRI TERMOSZTÁTHOZ UTH-200 hőmérséklet szabályozó termosztát Használati utasítás Kijelzők & Funkciók 1. LCD kijelző (1) Sávkijelző:

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Levegő-víz inverteres hőszivattyú Levegő-víz inverteres hőszivattyú RENDSZER FELÉPÍTÉSE Levegő-víz hőszivattyú rendszer A Carrier bemutatja az XP Energy a lakossági fűtési megoldást megújító levegő-víz hőszivattyú rendszert. Az energia

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXL20G2V1B FTXL25G2V1B FTXL35G2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 5 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOTROL 300A. a készülék üzemeltetője számára. Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOTROL 300A. a készülék üzemeltetője számára. Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára Üzemeltetési utasítás a készülék üzemeltetője számára VIESMANN Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára VITOTROL 300A 3/2010 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai utasítások Az Ön biztonsága érdekében

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 5. Hőmérséklet beállítások Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 5. Hőmérséklet beállítások Asian Plastic 5.1 Fűtőzóna hőmérséklet beállítások Menü 20 Olaj hőmérséklet: A hidraulika olaj aktuális hőmérsékletét mutatja. Ha az olaj hőmérséklete magasabb vagy alacsonyabb lenne a beállított értéknél, hibaüzenet

Részletesebben