DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13"

Átírás

1 DFG/TFG Használai uasíás U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Gyáró vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozaszám Gyárási év DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Kiegészí adaok Megbízó Dáum U EK megfelel ségi nyilakoza Alulíroak ezennel igazolják, hogy a részleesen leír, gépi meghajású önjáró argonca megfelel a 2006/42/EG (Gépdirekíva) és a 2004/108/EWG (Elekromágneses összeférhe ség - EMV) európai irányelveknek, beleérve azok módosíásai, valamin az irányelvek nemzei jogba örén áüleésére irányuló megfelel jogi rendelkezés. Az aláírók mindenkor külön-külön jogosulak a m szaki dokumenumok összeállíására. 3

3 4

4 El szó Megjegyzések az üzemeleési úmuaóhoz Az ipari argonca bizonságos üzemeleéséhez elengedheelenül szükségesek azok az ismereek, amelyeke a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ ismere. Az anyag rövid és áekinhe formában közli az információka. Az egyes fejezeek be rendben kövekeznek egymás uán, az oldalak számozása folyamaos. A jelen üzemeleési úmuaó öbbféle argoncaípusra vonakozik. A kezelés és a karbanarási munkák kivielezése során ügyelni kell arra, hogy az ado argoncára vonakozó el írásoka vegyék figyelembe. Készülékeinke folyamaosan ovábbfejleszjük. Ezér fenn kell aranunk magunknak a kialakíás, a felszerelség és a m szaki aralom módosíásárára vonakozó jogo, amellyel kapcsolaban szíves megérésüke kérjük. Az üzemeleési úmuaó aralma alapján ezér nem ámaszhaó igény a berendezés egyes meghaározo ulajdonságaival kapcsolaban. Bizonsági úmuaások és jelölések A bizonsági úmuaásoka és a fonos megjegyzéseke a kövekez szimbólumok jelzik: VESZÉLY! Különösen nagy veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíhaalan állapoo, sérülés vagy halál okozha. FIGYELMEZTETÉS! Különösen nagy veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása súlyos, visszafordíhaalan állapoo, ill. sérülés, vagy halálos sérülés okozha. VIGYÁZAT! Veszélyhelyzere hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása könny, vagy közepes mérék sérülés okozha. Z ÉRTESÍTÉS Anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelme. Az úmuaás figyelmen kívül hagyása anyagi kár okozha. Álalános úmuaások és magyarázaok el áll. o A gép alapfelszerelségéhez arozó elemeke jelzi. Az exra felszerelsége jelöli. 5

5 Szerz i jog A jelen üzemeleési úmuaó szerz i joga a JUNGHEINRICH AG ulajdonában marad. Jungheinrich Akiengesellschaf Am Sadrand Hamburg - Némeország Telefon: +49 (0) 40/

6 Taralomjegyzék A Rendeleésszer használa Álalános Rendeleésszer használa Engedélyeze alkalmazási feléelek Az üzemele köelezeségei A rászerel egységek vagy arozékok felszerelése B A járm leírása Alkalmazási leírás Járm ípusok és névleges eherbírás A részegységek leírása és m ködésleírás A meneirány meghaározása A részegységek áekinése M ködésleírás M szaki adaok Teljesíményadaok Méreek Tömeg Az emel állvány ípusai Kerékabroncs A moor adaai EN szabványok Alkalmazási feléelek Villamos köveelmények Jelölési helyek és ípusáblák Típusábla A argonca eherbírásáblája A rászerel egység eherbírásáblája Sabiliás C Szállíás és els üzembe helyezés Szállíás A argonca rakodása A argonca súlyponjai A argonca daruval örén rakodása Rakodás második argoncával A argonca bizosíása szállíás közben Els üzembe helyezés

7 D A argonca felölése üzemanyaggal Álalános Bizonsági szabályok a gázolaj és a cseppfolyós gáz kezeléséhez Hajógáz rendszer úlnyomás szelep Gázolaj ankolása Tankolási folyama Tankolás üzemanyagarályokkal Hajógázarály Hajógázpalack Cseppfolyós gáz arály Üzemanyag-mennyiség kijelz Kijelz egység A gázpalackok szinjelz je (o) E Kezelés A argonca kezelésére vonakozó bizonsági rendszabályok A kijelz - és kezel elemek leírása Kezel konzol kijelz egységgel A argonca el készíése az üzemeleésre A napi üzembe véel el i ellen rzések és evékenységek Fel- és leszállás Csökkene fej felei szabad érrel rendelkez argoncák (o) A veze hely beállíása Bizonsági öv Munkavégzés a argoncával A argonca vezeésére vonakozó bizonsági rendszabályok Üzemkész állapo lérehozása A argonca bizonságos parkolása VÉSZLEÁLLÍTÓ Haladás Kormányzás Fékezés Az emel villák beállíása Villafogak cseréje Teher felvéele, szállíása és lerakása Az emel berendezés és az inegrál rászerel egységek kezelése Bizonsági uasíások ovábbi rászerel egységek kezeléséhez A SOLO-PILOT kiegészí rászerel egységeinek kezelése Kiegészí rászerel egységek felszerelése Pókocsi vonaása Exra felszerelség Acélfülke Tolóablak Nyári ajó A veze ülés felemelése Támlahosszabbíó F és és klímaberendezés Levehe ehervéd rács T zolókészülék

8 6.9 Rockinger vonófej kézi szabályozókarral vagy ávvezérl vel Kamerarendszer Exra felszerelség nagy porerhelés környezeben végze munkához Te ablak mosóberendezés Billenésszög kijelz Sebességcsökkenés Irányváló zár Kormányoszlopra rögzíe meneiránykapcsoló H mérsékleellen rz rendszer Zavarelháríás Hibakeresés és -elháríás A argonca mozgaása sajá hajás nélkül F A argonca karbanarása Üzembizonság és környezevédelem A argonca karbanarására vonakozó bizonsági el írások Villamossági munkák Ken anyagok és régi alkarészek Kerekek Emel láncok Hidraulikus berendezés A moor erüleen örén munkavégzés Ken - és üzemanyagok, kenési úmuaó A ken - és üzemanyagok bizonságos kezelése Kenési úmuaó Ken - és üzemanyagok A szervizelési és karbanarási munkák leírása A argonca el készíése a karbanarási és szervizelési m veleekhez A argonca bizonságos emelése és felbakolása Nyissa fel a hásó burkolao A moorháze kireeszelése A kerekek rögzíésének ellen rzése Kerékcsere Hidraulikarendszer A moor karbanarása Az elekromos bizosíékok ellen rzése Tiszíási munkák Indíóakkumuláor Kipufogórendszer Hajóm Fék A argonca isméel üzembe helyezése karbanarási vagy üzemfennarási munkák uán A argonca üzemen kívül helyezése Az üzemen kívül helyezés megel z ennivalók Üzemen kívül helyezés alai ennivalók A argonca üzemen kívül helyezés uáni, isméel üzembe helyezése Id közi és szokalan jelenségek uáni bizonsági ellen rzések Végleges üzemen kívül helyezés, áralmalaníás A munkavállalóka ér vibrációk mérése Szervizelés és ávizsgálás

9 10 Karbanarási ellen rz lisa DFG Üzemele Vev szolgála Karbanarási ellen rz lisa TFG Üzemele Vev szolgála

10 A Rendeleésszer használa 1 Álalános A argoncá az üzemeleési úmuaóban leírak szerin kell használni, kezelni és karbanarani. Bármilyen e l elér használai mód nem rendeleésszer nek min sül, és személyi sérüléshez, valamin a argonca és más anyagi érékek megrongálódásához vezehe. 2 Rendeleésszer használa ÉRTESÍTÉS A maximálisan felvehe eher és a maximálisan megengede eherávolság a eherbírásáblán ábrázolva van és nem szabad úllépni. A ehernek fel kell feküdnie a eherfelvev szerkezere vagy a gyáró álal engedélyeze arozékokkal vehe fel. A erhe eljesen fel kell venni, lásd "Teher felvéele, szállíása és lerakása" oldalon 89. Az alábbi evékenységek üzemszer ek és engedélyezeek. Rakományok felemelése és süllyeszése. Lesüllyesze rakományok szállíása rövid ávolságra. Pókocsi alkalmankéni vonaása. Pókocsi vonaásakor a erhe a pókocsira kell rögzíeni. Tilos úllépni az engedélyeze pókocsierhelés. A kövekez evékenységek iloak. Felemel rakománnyal (>30 cm) örén haladás. Személyek szállíása és emelése. Terhek olása vagy húzása. Függ erhek szállíása. Függ rakománnyal örén alkalmazáskor szakér i szakvéleménnyel kell igazolni a helyi körülmények közöi alkalmazhaóságo sabiliás szemponjából. 11

11 3 Engedélyeze alkalmazási feléelek VESZÉLY! A közleked uakon a felülei és ponszer erhelések megengede éréké úllépni ilos. A beláhaalan helyeken egy segí személy jelzései alapján kell haladni. A kezel nek bizosíania kell, hogy a ki- és berakodási folyama ala ne ávolísák el vagy ne lazuljon meg a rakodórámpa vagy rakodóhíd. Alkalmazás ipari és kisüzemi környezeben. Engedélyeze h mérséklearomány -20 és 40 C közö. Csak szilárd, eherbíró és egyenes alajon alkalmazhaó. Az úvonalak megengede felüle- és ponerhelésé nem léphei úl. Csak jól beláhaó és az üzemele álal engedélyeze úvonalon alkalmazhaó. Haladás max. 15 %-os emelked n. Tilos a kereszben vagy álósan örén haladás az emelked kön. A erhe az emelked oldalán kell szállíani. Részvéel részleges közforgalomban. A hajógázos argoncák (TFG) használaa erepszin alai erüleeken nem megengede. FIGYELMEZTETÉS! Robbanásveszély hajógázos argoncák (TFG) erepszin alai erüleen örén alkalmazása eseén A hajógáz nehezebb a leveg nél. Terepszin alai erüleen megfelel szell zeés nélkül robbanó hajógáz-leveg keverék kelekezhe. Ne alkalmazzon hajógázos argoncá erepszin alai erüleeken. FIGYELMEZTETÉS! Széls séges feléelek közö örén alkalmazás A argonca széls séges feléelek közö örén alkalmazása üzemzavarhoz és baleseekhez vezehe. A széls séges feléelek közöi, mindenekel er sen poros vagy korrozív környzeben örén alkalmazás eseén a argoncához speciális felszerelség és engedély szükséges. A robbanásveszélyes környezeben örén alkalmazás nem engedélyeze. Rossz id ben (vihar, villámcsapás eseén) a argoncá ilos a szabadban vagy veszélyezee erüleen üzemeleni. 12

12 4 Az üzemele köelezeségei Üzemele ala az üzemeleési úmuaóban az a ermészees vagy jogi személy érend, aki a argoncá sajá maga használja, vagy akinek megbízásából az mások használják. Különleges eseekben (p. l. lízingelés, kölcsönzés) az üzemele az a személy, aki a argonca ulajdonosok és a kezel k közöi meglév szerz déses megállapodás szerin a neveze üzemi köelezeségeke észleli. Az üzemele nek bizosíani kell a argonca rendeleésszer használaá és a kezel vagy harmadik személy éleé és egészségé veszélyeze mindenféle veszély elkerülésé. Emelle külön figyelme kell fordíani a balese-megel zési el írások, egyéb bizonságechnikai szabályok, valamin az üzemeleési, karbanarási és javíási irányelvek bearására. Az üzemele köelessége bizosíani, hogy a argonca valamennyi kezel je elolvassa és megérse a jelen üzemeleési úmuaóban foglalaka. ÉRTESÍTÉS A jelen használai úmuaó figyelmen kívül hagyásával a jóállás megsz nik. Ugyanez érvényes, ha a gyáró egyeérése nélkül a vev és/vagy valamely harmadik fél szakszer len munká végez a jóállás árgyán. 5 A rászerel egységek vagy arozékok felszerelése Olyan rászerel egységek rá- illeve beépíése, amelyek haással vannak a argonca m ködésére vagy kiegészíik ezeke a funkcióka, csak a gyáró írásos engedélye alapján örénhe. Ado eseben a helyi haóságok engedélye szükséges. A haóság beleegyezése nem póolja a gyáró engedélyé. 13

13 14

14 B A járm leírása 1 Alkalmazási leírás A DFG/TFG négykerek, bels égés moorral és veze üléssel rendelkez villásargonca. A DFG soroza dízelmoorral, a TFG soroza gázüzem, szikragyújású moorral van felszerelve. A DFG/TFG kinyúló, ellensúlyos argonca, amely a argonca elé felszerel eherfelvev szerkeze segíségével akadályalanul képes erhek felvéelére, felemelésére, szállíására és lerakására. Zár alsó résszel rendelkez raklapoka is képes felemelni. A DFG/TFG hidrodinamikus hajással rendelkezik. A bal pedál a kúszómene és fékpedál kombinációja, és a gyorsemelési funkció akiválja lassú mene ala. A középs pedál normál fék-, valamin vészfékpedál. 1.1 Járm ípusok és névleges eherbírás A névleges eherbírás ípusfügg. A ípus nevéb l lehe kövekezeni a névleges eherbírásra. DFG316 DFG Típusmegjelölés 3 Gyárási soroza 16 Névleges eherbírás x 100 kg A névleges eherbírás álalában nem felel meg az engedélyeze eherbírásnak. Az engedélyeze eherbírásra vonakozó adao a argoncán elhelyeze erhelési diagram aralmazza. 15

15 2 A részegységek leírása és m ködésleírás 2.1 A meneirány meghaározása A meneirány megadásához a kövekez meghaározásoka kell figyelembe venni: Sz. Meneirány 1 Bal 2 Háramene 3 El remene 4 Jobb 16

16 2.2 A részegységek áekinése Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 5 Véd e 13 Emel berendezés kezel elem 6 Veze ülés 14 Moorháze 7 Kormánykerék 15 Kormányengely 8 Kezel - és kijelz egység 16 Vonószerkeze 9 Emel állvány 17 Ellensúly 10 Villaaró 18 Gázpalack (csak TFG) 11 Emel villa 12 Hajás = alapfelszerelség o = exra arozék 17

17 2.3 M ködésleírás Kere Az ellensúllyal összekapcsol kere képezi a argonca aró alapszerkezeé. A f komponensek elhelyezésére szolgál. A hidraulikaolaj arálya jobb oldalon alálhaó, a DFG soroza üzemanyagarálya pedig a bal oldalon a kerebe van beépíve. Veze állás és véd e A véd e (5) különböz kivielekben kaphaó, és védelme nyúj a veze számára a lees árgyak és egyéb küls haások ellen. Az összes kezel elem kedvez ergonomiájú. A kormányoszlop és a veze ülés egyénileg beállíhaó. A kijelz egység vezérl - és figyelmeze jelzései (8) bizosíják a rendszer felügyeleé m ködés közben, és így nagyon magas bizonsági köveelményeknek felelnek meg. Kormánym A hidroszaikus kormánym kormányhengere a kormányengelybe (15) épíe és kormány-servosa vezérli. A kormányengely önbeálló csapágyazással van felfogava a kerere, így akár egyenelen uakon is jó kerékapadás bizosí. Kerekek A járm összes kereke a járm körvonalán belül alálhaó. Az abroncs válaszhaó légöml s vagy szuperelaszikus kivielben. Moor Vízh éses, nagy eljesímény, hosszú élearamú dízel- és gázüzem moorok alacsony fogyaszással és emissziós érékekkel. Villamos berendezés 12 volos rendszer háromfázisú generáorral. Újraindíás elleni védelem akadályozza meg a hibás kezelés indíáskor. A problémamenes indíás érdekében a dízelmooroknál gyors el izzíó épíeünk be, a gázüzem moorok elekronikus gyújásrendszerrel vannak felszerelve. A moor indíása és leállíása kapcsolózárral örénik. 18

18 Hajóm Egy hajóm olaj-h és fokozamenes nyomaékváló viszi á az er a hajóengelyre (12). A bal hidraulikus vezérl kar melle alálhaó meneiránykapcsolóval a járm ve el remenbe, háramenebe illeve semleges állásba lehe kapcsolni. Fékek A fékpedál hidraulikusan m ködei a hajókerekekre haó dobfékeke. Egy ovábbi lassúmene-/fékpedál egyszer bbé eszi a kúszómene-alkalmazásoka. A pedál nem használhaó normál fékezési célokra. A dobfék uánállíása auomaikusan örénik kopás eseén. A rögzí fék a rögzí fék karjának meghúzásával a bowdenhuzalon kereszül mechanikusan ha a dobfékre. Hidraulikus berendezés A munkafunkciók finom vezérlése a kezel elemeken kereszül örénik egy öbbszörös vezérl szeleppel. A fordulaszámvezérel hidraulikaszivayú bizosíja az összes hidraulikus funkció igényeknek megfelel és haékony elláásá. Emel állvány Ké-, ill. háromfokozaú emel állvány, válaszhaó módon szabademelés funkcióval; keskeny emel állvány-profilok gondoskodnak a jó ráláásról a villafogakra és a rászerel egységekre. A villaaró és az emel kere arós kenés és ezálal karbanarás nem? igényl ámaszógörg kön mozog. Rászerel egységek A mechanikus és hidraulikus rászerel egységekkel örén felszerelés (opcionális arozékkén) leheséges. 19

19 3 M szaki adaok Az összes m szaki ada alapkiviel argoncára vonakozik. Az összes *)-gal jelöl érék elér lehe a különböz felszerelségi válozaól (pl. emel állvány, fülke, abroncsok sb.) függ en. 3.1 Teljesíményadaok DFG 316/320 Megnevezés DFG 316 DFG 320 Q Teherbírás C = 500 mm eseén) 1) kg C Rakomány súlyponjának ávolsága mm Menesebesség * eherrel / eher nélkül 18,3/19,1 18,0/18,8 km/h Emelési sebesség eherrel / eher nélkül 0,61/0,62 0,60/0,62 m/s Süllyeszési sebesség eherrel / eher nélkül 0,55/0,49 0,57/0,49 m/s Kapaszkodóképesség 2) * eherrel / eher % nélkül Gyorsíás* eherrel / eher nélkül 15 m-en 5,2/4,6 5,4/4,8 s Rászerel egységek üzemi nyomása bar Rászerel egységek olajmennyisége l/min 1) függ leges emel állvány eseén. 2) A felünee érékek a kis magasságkülönbségek és alajegyenelenségek (élek) áhidalásához szükséges maximális kapaszkodóképessége adják meg. Tilos a öbb min 15%-os emelked n örén m ködeés. 20

20 TFG 316/320 Megnevezés TFG 316 TFG 320 Q Teherbírás (C = 500 mm eseén) 1) kg C Rakomány súlyponjának ávolsága mm Menesebesség* eherrel / eher nélkül 18,7/19,5 18,5/19,3 km/h Emelési sebesség eherrel / eher nélkül 0,61/0,63 0,60/0,63 m/s Süllyeszési sebesség eherrel / eher nélkül 0,55/0,49 0,57/0,49 m/s Kapaszkodóképesség * % eherrel / eher nélkül Gyorsulás * eherrel / eher nélkül 15 5,1/4,7 5,2/4,5 s m-en Adaperek üzemi nyomása bar Rászerel egységek olajmennyisége l/min 1) függ leges emel állvány eseén. 2) A felünee érékek a kis magasságkülönbségek és alajegyenelenségek (élek) áhidalásához szükséges maximális kapaszkodóképessége adják meg. Tilos a öbb min 15%-os emelked n örén m ködeés. 21

21 DFG Megnevezés DFG 425 DFG 430 DFG 435 Q Teherbírás (C = 500 mm eseén) 1) kg Rakomány súlyponjának C ávolsága mm Menesebesség * eherrel / eher nélkül 17/19 18/19 18/19 km/h Emelési sebesség eherrel / eher nélkül 0,53/0,60 0,53/0,60 0,49/0,54 m/s Süllyeszési sebesség eherrel / eher nélkül 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s Kapaszkodóképesség 2) * eherrel / eher nélkül % Gyorsulás * eherrel / eher nélkül 15 4,9/4,3 5,6/4,8 5,7/4,9 s m-en Adaperek üzemi nyomása bar Rászerel egységek olajmennyisége l/min TFG Megnevezés TFG 425 TFG 430 TFG 435 Q Teherbírás (C = 500 mm eseén) 1) kg Rakomány súlyponjának C ávolsága mm Menesebesség * eherrel / eher nélkül 17/19 18/19 18/19 km/h Emelési sebesség eherrel / eher nélkül 0,50/0,60 0,45/0,60 0,41/0,53 m/s Süllyeszési sebesség eherrel / eher nélkül 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s Kapaszkodóképesség 2) * eherrel / eher nélkül % Gyorsulás * eherrel / eher nélkül 15 5,4/4,7 6,1/5,1 6,3/5,4 s m-en Adaperek üzemi nyomása bar Rászerel egységek olajmennyisége l/min 1) függ leges emel állvány eseén. 22

22 2) A felünee érékek a kis magasságkülönbségek és alajegyenelenségek (élek) áhidalásához szükséges maximális kapaszkodóképessége adják meg. Tilos a öbb min 15%-os emelked n örén m ködeés. 23

23 3.2 Méreek DFG/TFG 316/320 Megnevezés VFG DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Bizonsági ávolság mm h 1 Emel állvány mm magassága behúzo pozícióban* h 2 Szabademelés* mm h 3 Emelés* mm h 4 Emel állvány mm magassága kiemel pozícióban* h 6 Véd e felei mm magasság* h 7 Ülésmagasság* mm h 10 Csalakozási magasság mm a Emel állvány billenése 7 7 el re* ß Emel állvány billenése 7 7 vissza* l 1 Hosszúság, beleérve a mm villá* l 2 Hosszúság, beleérve a mm villa hálapjá* b 1 Teljes szélesség* mm s/e/l Villafogak méreei* 40x100x x100x1150 mm m 1 Hasmagasság eherrel mm emel állvány ala* m 2 Hasmagasság a mm engelyáv közepén* Villaaró ISO 2328, A, B 2 A 2 A mm oszály/ípus b 3 Villaaró szélessége mm As Munkafolyosó mm szélessége hosszában elhelyeze 800 x as raklap eseén As Munkafolyosó mm szélessége kereszben elhelyeze 1000 x 1200-as raklap eseén Wa Fordulási sugár mm b 13 Legkisebb forgáspon mm ávolság x Rakományávolság* mm 24

24 DFG/TFG 316/320 Megnevezés VFG DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 c A rakomány súlyponja mm y Kerékáv mm *) A áblázaban felünee adaok megfelelnek az alapkivielnek. 25

25 DFG/TFG Megnevezés VFG DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Bizonsági ávolság mm h 1 Emel állvány mm magassága behúzo pozícióban* h 2 Szabademelés* mm h 3 Emelés* mm h 4 Emel állvány mm magassága kiemel pozícióban* h 6 Véd e felei mm magasság* h 7 Ülésmagasság* mm h 10 Csalakozási magasság mm a Emel állvány billenése el re* ß Emel állvány billenése vissza* l 1 Hosszúság, beleérve a mm 3945 villá* l 2 Hosszúság, beleérve a mm villa hálapjá* b 1 Teljes szélesség* mm s/e/l Villafogak méreei* 40x120x x125x x125x1150 mm m 1 Hasmagasság eherrel mm emel állvány ala* m 2 Hasmagasság a mm engelyáv közepén* Villaaró ISO 2328, A, B 2 A 3 A 3 A mm oszály/ípus b 3 Villaaró szélessége mm As Munkafolyosó mm szélessége hosszában elhelyeze 800 x as raklap eseén As Munkafolyosó mm szélessége kereszben elhelyeze 1000 x 1200-as raklap eseén Wa Fordulási sugár mm b 13 Legkisebb forgáspon mm ávolság x Rakományávolság* mm 26

26 DFG/TFG Megnevezés VFG DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 c A rakomány súlyponja mm y Kerékáv mm *) A áblázaban felünee adaok megfelelnek az alapkivielnek. 27

27 α β 28

28 3.3 Tömeg Z Minden ada kg-ban. DFG/TFG 316/320 DFG 316 DFG 320 TFG 316 TFG 320 Önsúly* Tengelyerhelés eher 1340/ / / /1900 nélkül el l / hául* Tengelyerhelés rakománnyal elöl/hául* 3940/ / / /670 *) A áblázaban felünee adaok megfelelnek az alapkivielnek. DFG 425/430/435 DFG 425 DFG 430 DFG 435 Önsúly* Tengelyerhelés eher 2050/ / /3000 nélkül el l / hául* Tengelyerhelés rakománnyal elöl/hául* 5990/ / /1000 *) A áblázaban felünee adaok megfelelnek az alapkivielnek. TFG 425/430/435 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Önsúly* Tengelyerhelés eher 2010/ / /2940 nélkül el l / hául* Tengelyerhelés rakománnyal elöl/hául* 5950/ / /940 *) A áblázaban felünee adaok megfelelnek az alapkivielnek. 29

29 3.4 Az emel állvány ípusai Z Minden ada mm-ben. DFG/TFG 316/320 Megnevezés Emelés h 3 ZT ZZ DZ Szabadem elés h 2 Emel oszlop-ábláza Szerkezei magasság behúzo oszloppal h 1 A jelen áekinés nem aralmazza az egyedi kivieleke. Szerkezei magasság kiemel oszloppal h 4 Emel oszlo p ömege (kg)

30 DFG/TFG 425/430 Megnevezés Emelés h 3 ZT ZZ DZ Szabadem elés h 2 Emel oszlop-ábláza Szerkezei magasság behúzo oszloppal h 1 Szerkezei magasság kiemel oszloppal h 4 Emel oszlo p súlya (kg) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

31 DFG/TFG 435 Megnevezés Emelés h 3 ZT DZ Szabadem elés h 2 Emel oszlop-ábláza Szerkezei magasság behúzo oszloppal h 1 A jelen áekinés nem aralmazza az egyedi kivieleke. Szerkezei magasság kiemel oszloppal h 4 Emel oszlo p súlya (kg)

32 3.5 Kerékabroncs ÉRTESÍTÉS A gyárilag szerel abroncsok/felnik pólására kizárólag az eredei póalkarészeke, ill. a gyáró álal engedélyeze abroncsoka használja, ellenkez eseben a gyárói el írásoka nem lehe bearani. Kérdés eseén forduljon a gyáró ügyfélszolgálaához. DFG/TFG 316/320 Megnevezés Gumiabro ncsok elöl Gumiabro ncs hául DFG/TFG SE* Leveg * PR PR Abroncsnyomás bar max. 10,0 max. 10,0 Meghúzási nyomaék NM SE* 18x7-8 18x7-8 Leveg * 18x7-8-14PR 18 x PR Abroncsnyomás bar max. 9,0 max. 9,0 Meghúzási nyomaék NM DFG/TFG 425/435 Megnevezés Leveg * Gumiabro ncsok elöl Meghúzási nyomaék NM Gumiabro ncs hául DFG/TFG SE* x x PR 28 x PR 250 x 15-16PR Abroncsnyomás bar , SE* 6.50 x x x 10 Leveg * 6.50 x 10-14PR 6.50 x 10-14PR 6.50 x 10-14PR Abroncsnyomás bar Meghúzási nyomaék NM *) A áblázaban felünee ípusok megfelelnek az alapkivielnek. A járm felszerelségé l függ en elér abroncso is fel lehe szerelni. 33

33 3.6 A moor adaai DFG 316/320 Megnevezés DFG 316 DFG 320 Henger/henger raralom 4/2505 4/2505 cm³ Üresjárai fordulaszám min-1 Névleges fordulaszám min-1 (erhelelen) Mooreljesímény kw Üzemanyag-fogyaszás 60 VDI munkafolyama/h 2,5 2,85 l/h [kg/h] TFG 316/320 Megnevezés TFG 316 TFG 320 Henger/henger raralom 4/2065 4/2065 cm³ Üresjárai fordulaszám min-1 Névleges fordulaszám min-1 (erhelelen) Mooreljesímény kw Üzemanyag-fogyaszás 60 VDI munkafolyama/h 2,2 2,4 l/h [kg/h] DFG Megnevezés DFG 425 DFG 430 DFG 435 Henger/henger raralom 4/3331 4/3331 4/3331 cm³ Üresjárai fordulaszám min-1 Névleges fordulaszám min-1 (erhelelen) Mooreljesímény kw Üzemanyag-fogyaszás 60 VDI munkafolyama/h 3,5 3,8 4,0 l/h [kg/h] TFG Megnevezés TFG 425 TFG 430 TFG 435 Henger/henger raralom 4/2488 4/2488 4/2488 cm³ Üresjárai fordulaszám min-1 Névleges fordulaszám min-1 (erhelelen) Mooreljesímény kw Üzemanyag-fogyaszás 60 VDI munkafolyama/h 3,6 3,9 4,1 l/h [kg/h] 34

34 3.7 EN szabványok Z Z Z Tarós zajszin DFG/TFG 425/430: 79 db (A)* DFG/TFG 435: 79 db(a)* *+/- 3 db(a) a járm felszerelségé l függ en az szabvány szerin, az ISO 4871 szabvány el írásaival összhangban. A arós zajszin szabvány szerini álagérék, és figyelembe veszi a zajszine mene közben, emelésnél és üresjáraban. A zajszine a kezel fülénél kell mérni. Vibráció DFG/TFG 425/430: 0,50 m/s² DFG/TFG 435: 0,73 m/s² az EN szabvány szerin. A kezelési pozícióban a esre haó rezgésgyorsulás a szabvány szerin a lineárisan összegze, súlyozo gyorsulás függ leges irányban. A rezgésgyorsulás állandó sebesség melle, küszöbön örén áhaladáskor kerül meghaározásra (sandard kiviel argonca). A argoncára egyszeri alkalommal kerülek kiszámíásra ezek a mérési adaok, amelyeke nem szabad összekeverni a 2002/ 44/EK/Vibrációk cím üzemeleési irányelv szerini, munkavállalóka érin vibrációkkal. A gyáró a munkavállalóka érin rezgések méréséhez különleges szolgálaás kínál, lásd "A munkavállalóka ér vibrációk mérése" oldalon 173. Elekromágneses összeférhe ség (EMC) A gyáró igazolja az elekromágneses zavarkibocsáás és zavarsabiliás haárérékeinek bearásá, valamin a saikus villamossággal kapcsolaos kisülésnek azen szabvány és az abban megneveze normaív hivakozások szerini vizsgálaá. Az elekromos vagy elekronikus alkoóelemekben, és ezek elhelyezésében örén bárminem válozaáshoz a gyáró írásbeli engedélye szükséges. FIGYELMEZTETÉS! Orvosechnikai készülékek nem ionizáló sugárzás miai meghibásodása A argonca olyan elekromos felszerelsége, amely nem ionizáló sugárzás bocsá ki (pl. vezeék nélküli adaávielnél), zavarhaja a kezel orvosechnikai készülékének (szívriumus-szabályozójának, hallókészülékének sb.) m ködésé, és hibás m ködés idézhe el. Orvossal vagy az orvosechnikai készülék gyárójával kell iszázni, hogy lehe-e alkalmazni a készüléke a argonca környezeében. 35

35 3.8 Alkalmazási feléelek Környezei h mérsékle és -20 közöi üzemeleés eseén 40 C Z Széls séges h mérsékle- vagy páraaralomválozás mellei folyamaos használa eseén a argoncákhoz speciális felszerelség és engedély szükséges. 3.9 Villamos köveelmények A gyáró igazolja az elekromos felszerelség méreezésére és gyárására vonakozó köveelmények bearásá a argonca EN 1175 Targoncák bizonsága. Villamos köveelmények szerini, rendeleésszer használaa eseén. 36

36 Jelölési helyek és ípusáblák Z Az olyan figyelmeze és uasíásoka aralmazó ábláknak, min a eherbírásábláknak, a rögzíési ponoknak, valamin a ípusábláknak mindig olvashaóknak kell lenniük, ezeke szükség eseén ki kell cserélni

37 Sz. Megnevezés 19 Csaolja be a bizonsági öve 20 Emelési ponok daruval örén rakodáshoz 21 Felemel eherrel örén haladás / emel oszlop billenés el re, felemel eherrel ilos 22 Teherbírás 23 Adaper eherbírása 24 Üzemanyag 25 Figyelmezeés boruláskor 26 Tarsa be az üzemeleési úmuaóban leír uasíásoka 27 Segédindíó csalakozó 28 Típusábla, argonca; a moorfedél ala (nincs felüneve) 29 A eherfelvev n ilos arózkodni / A eherfelvev ala ilos arózkodni / Becsíp dési veszély az emel oszlop kezelésekor 30 Zajszin 31 Maximális esmagasság (o) 32 Vizsgamarica (o) 33 Emelési ponok kocsiemel höz 34 Hidraulikaolaj el írás 35 Típusmegjelölés 36 Személyek szállíása ilos Sorozaszám a moorfedél alai kerebe beüve 38

38 4.1 Típusábla Z Az ábra az EU agállamok szerini szabványos kiviel ábrázolja. Más országokban a ípusábla kiviele elér lehe Z Sz. Megnevezés Sz. Megnevezés 37 Típus 42 Gyárási év 38 Sorozaszám 43 Tehersúlypon ávolsága mm-ben 39 Névleges eherbírás kg-ban 44 Önsúly kg-ban 40 Hajáseljesímény 45 Gyáró 41 Opció 46 Gyáró logója A argoncára vonakozó kérdés, ill. póalkarész rendelése eseén meg kell adni a sorozaszámo (38). 39

39 4.2 A argonca eherbírásáblája VIGYÁZAT! Baleseveszély a villafogak cseréje mia A kiszállíási állapoól elér villafogak cseréjekor megválozik a eherbírás. A villafogak cseréjekor egy ovábbi eherbírásáblá kell elhelyezni a argoncán. A villa nélkül kiszállío járm vekre alapkiviel villafogakra vonakozó eherbírásáblá kell felszerelni (hossz: 1150 mm). A eherbírásábla (22) adja meg a argonca Q kg eherbírásá függ leges emel állvány eseén. Táblázaos formában muaja meg, hogy mekkora a maximális eherbíróképesség egy bizonyos D ehersúlypon eseén (mm-ben), és mekkora a kíván H emelési magasság (mm-ben). A argonca eherbírásáblája (22) megadja a argonca eherbírásá a villákkal a kiszállíáskori állapoban. Példa a maximális eherbírás kiszámíására: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Ha a D ehersúlypon 600 mm, a h 3 maximális emelési magasság pedig 3600 mm, akkor a Q maximális eherbírás 1105 kg. Emelési magasság korláozása A bels és küls emel oszlopon láhaó nyílformájú jelölések (47 és 48) jelzik a veze nek, hogy mikor éri el a erhelési diagramban el ír emelési magassághaár

40 4.3 A rászerel egység eherbírásáblája A rászerel egységek erhelési adaáblája a argonca erhelési adaáblája melle láhaó, és a argonca Q (kg) eherbírásá muaja meg az ado rászerel egységgel együ. A rászerel egység erhelési adaábláján megado sorozaszámnak meg kell egyeznie a rászerel egység erhelési adaáblájával. 5 Sabiliás A argonca sabiliásá a echnika mai ismereei szerin ellen rizük. Ennek során figyelembe veük azoka a dinamikus és saikus billen er ke, amelyek rendeleésszer használa során kelekezhenek. A argonca sabiliásá öbbek közö a kövekez ényez k befolyásolják: gumiabroncs, emel állvány, rászerel egység, a szállío eher (mére, ömeg és súlypon) FIGYELMEZTETÉS! Baleseveszély a sabiliás elveszése mia A felsorol komponensek módosíása a sabiliás megválozásá vonja maga uán. 41

41 42

42 C Szállíás és els üzembe helyezés 1 Szállíás A szállíás az emel állvány magasságáól és a helyi viszonyokól függ en az alkalmazás helyén örénhe ké különböz módon: állva, szerel állvánnyal (alacsony szerkezei magasság eseén) állva, leszerel állvánnyal (nagy szerkezei magasság eseén), leválaszva valamennyi mechanikus csalakozás és az összes hidraulika vezeéke az alapkészülék és az állvány közö. 2 A argonca rakodása 2.1 A argonca súlyponjai FIGYELMEZTETÉS! Borulási veszély kanyarmene eseén módosío súlyponhelyze mia Az összsúlyponi helyze különböz lehe a járm felszerelség (f kén az emel oszlop kivielének) függvényében. Emel oszlop nélküli argoncák eseén a súlypon az ellensúly irányába er sen áhelyez dik. Óvaosan és megfelel sebességgel haladjon a argonca a kiborulás elkerülése érdekében. A mellékel képen láhaó a körülbelüli súlyponi helyze. 43

43 2.2 A argonca daruval örén rakodása FIGYELMEZTETÉS! Veszély, ha a daruzás a feladara ki nem okao személyek végzik A nem megfelel okaással rendelkez személyek álal végze szakszer len daruzás a argonca lezuhanásához vezehe. Ezér a m vele során személyi sérülés és anyagi kár veszélye áll fenn. A berakodás különösen képze szakemberek álal végezhe. A szakszemélyzee az ucai járm vek eherrögzíésére és a eherrögzíési segédeszközök kezelésére vonakozóan ki kell okani. A rakomány bizosíásá szolgáló inézkedések ponos meghaározásá és végrehajásá minden egyes eseben el kell írni. VESZÉLY! A darulánc elszakadása balesee okozha! Csak megfelel eherbírású függeszéke szabad használni. Rakodósúly = argonca önsúlya (+ akkumuláorömeg elekromos járm eseén). Az emel oszlopo eljesen vissza kell döneni. A daruláncnak az emel oszlopon legalább 2 mm szabad hosszal kell rendelkeznie. A darulánc kööz eszközei úgy kell elhelyezni, hogy emeléskor ne érinkezzenek semmilyen rászerel egységgel vagy a véd e vel. Tilos a feleme eher alá lépni. A argonca rakodásá kizárólag emel eszközök és emel szerszámok kezelésére beanío személyek végezheik. A daruval örén berakodás során viseljen bizonsági véd cip. Ne lépjen be a veszélyzónába, ill. ne arózkodjon a veszélyes erüleen. A daru láncá csak az el ír emelési ponokon szabad rögzíeni oly módon, hogy bizosísa elcsúszás ellen. Z A argonca önsúlya: lásd "Típusábla" oldalon 39. A argonca daruval örén rakodása El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 81. Csalakozassa a daru láncá a köési ponokon (50) és (49) bizonságosan rögzíse. A argonca felemelése és rakodása. Óvaosan engedje le a argoncá és állísa le bizos helyen, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 81. Bizosísa a argoncá ékekkel a vélelen elgurulás ellen! 44

44 A darus rakodás befejez dö. 45

45 2.3 Rakodás második argoncával FIGYELMEZTETÉS! A argonca megsérülhe Második argoncával örén rakodáskor sérülés örénhe a rakodandó argoncán. A rakodás csak képze szakszemélyze végezhei. Rakodáshoz csak elegend eherbírású argoncá szabad használni. Csak ki- és berakodáshoz engedélyeze. A második argonca villafogainak megfelel hosszúságúnak kell lenniük Tilos a hosszabb ávon örén szállíás. A argonca második argoncával örén rakodása El feléelek Parkolja le bizonságosan a argoncá, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 81. Emelje fel a argoncá a villákkal oldalról a engelyek közö. Kissé emelje meg és ellen rizze a argoncá, hogy bizosan áll-e a villákon, szükség eseén korrigálja vagy rögzíse a villáka kööz eszközzel. Óvaosan rakodja fel, ill. le a argoncá, lásd "Teher felvéele, szállíása és lerakása" oldalon 89. Óvaosan engedje le a argoncá a alajra, és rögzíse elgurulás ellen. A argonca be van rakodva. 46

46 3 A argonca bizosíása szállíás közben FIGYELMEZTETÉS! Ellen rizelen mozgás szállíás közben A argonca és az emel állvány szállíás közbeni szakszer len rögzíése súlyos balesee idézhe el. A berakodás csak különösen képze szakemberek álal végezhe. A szakszemélyzee az ucai járm vek eherrögzíésére és a eherrögzíési segédeszközök kezelésére vonakozóan ki kell okani. A rakomány bizosíásá szolgáló inézkedések ponos meghaározásá és végrehajásá minden egyes eseben el kell írni. Teherauóval vagy pókocsival örén szállíás eseén a járm ve szakszer en rögzíeni kell. A eherauónak vagy a pókocsinak rendelkeznie kell rögzí gy r kkel. A argoncá ékekkel bizosíani kell a vélelenszer elmozdulás ellen! Csak megfelel névleges szilárdságú rögzí hevedereke használjon. Használjon csúszásgáló anyagoka a göngyöleg (raklap, ék,...), p. l. csúszásgáló sz nyeg. 47

47 Rögzíés emel állvánnyal Rögzíés emel állvány nélkül A argonca rögzíése szállíáshoz El feléelek A argonca bizosan legyen leállíva egy eherauóra vagy pókocsira, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 81. Szükséges szerszám és anyag 2 rögzí heveder feszí szerkezeel Bizosíó ékek. A argonca rögzíéséhez a feszí heveder (51) az emel oszlop f kereszaróján (9) és a vonószerkezeen (16), ill. a sárvéd fele (48) és a vonószerkezeen (16) kell rögzíeni. A rögzí hevedereke (51) szorosan meg kell húzni a feszí szerkezeel (47). A argonca rögzíve van a szállíáshoz. 48

48 4 Els üzembe helyezés Bizonsági uasíások az összeszereléshez és az üzembe helyezéshez FIGYELMEZTETÉS! A hibás összeszerelés baleseveszély okozha A argoncának a használa helyén örén összeszerelésé, az üzembe helyezés és a kezel okaásá csak a gyáró kifejezeen ezekre a feladaokra kiképze ügyfélszolgálaa végezhei. Csak az emel oszlop el írásszer felszerelése uán szabad a hidraulikavezeékeke az alapjárm és az emel oszlop közöi illesz felüleen összekapcsolni. A argoncá csak ezuán lehe üzembe helyezni. Ha öbb argonca érkezik a szállímánnyal, akkor ügyelni kell arra, hogy mindig csak azonos sorozaszámmal rendelkez eherfelvev szerkeze, emel oszlop és alapjárm kerüljön összeszerelésre. Üzemkész állapoba állíás kiszállíás vagy szállíás uán Ellen rizze a felszerelés eljességé. Ellen rizze a moorolaj mennyiségé. Ellen rizze a hidraulikaolaj mennyiségé. Ellen rizze a hajóm olaj mennyiségé. A fékfolyadék szinjé ellen rizni kell. Ellen rizze az akkumuláorcsalakozásoka. Ellen rizze az akkumuláor savszinjé (csak gondozásmenes kiviel eseén). A argoncá mos üzembe lehe helyezni, lásd "A argonca el készíése az üzemeleésre" oldalon

49 50

50 D A argonca felölése üzemanyaggal 1 Álalános 1.1 Bizonsági szabályok a gázolaj és a cseppfolyós gáz kezeléséhez FIGYELMEZTETÉS! A rögzíelen argonca baleseveszély okoz Leheséges a argonca vélelen mozgása. Tankolás, illeve a gázpalack cseréje el a járm ve bizonságosan le kell állíani, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 81. FIGYELMEZTETÉS! Baleseveszély gyulladás mia Az üzemanyag és a hajógáz meggyulladha. Tilos az üzemanyagok és a hajógáz kezelése során a ankolási erüle közelében dohányozni, nyíl lángo vagy bármilyen más zforrás alkalmazni. Szerelje fel jól láhaó helyre a erülee jelöl ábláka. Tilos a gyúlékony anyagok árolása ezen a erüleen. Mindig legyenek elérhe, kézi porral oló készülékek a ankolás környékén. A cseppfolyós gáz okoza z elolására csak A, B és C ípusú üzek olására alkalmas porral oló készüléke szabad használni. A szivárgó hajógázpalacko azonnal vigye a szabadba, jól láhaó módon jelölje meg és jelense a szállíónak. Tárolás és szállíás A gázolaj és a cseppfolyós gáz szállíására és árolására használ berendezéseknek eljesíeniük kell a örvényi el írásoka. Ha nem áll rendelkezésre egyelen öl állomás sem, az üzemanyago árolja és szállísa isza és engedélyeze edényben. Az edény aralmá egyérelm en jelölni kell. 51

51 ÉRTESÍTÉS Üzemanyag okoza környezei károk A kifoly gázolaja kösse meg megfelel eszközzel. Áralmalanísa a megköö hidraulikaolaja és üzemanyagsz r az érvényes környezevédelmi el írások szerin. A ankolás és a gázpalackcseré végz dolgozók A argonca ankolásá vagy hajógázpalack-cseréjé végz személyek köelesek elsajáíani az üzemanyagok sajáosságaira vonakozó, a folyamaok veszélyelen végrehajásához szükséges udnivalóka. VIGYÁZAT! A cseppfolyós gáz megfagyása A cseppfolyós gáz fagyási sebe okoz a b rön. Kerülje a b rrel örén közvelen érinkezésé. Viseljen véd keszy. A hajógázarály felölése A gázarályok a járm re csalakozava maradnak, és felölésük a gázöl állomáson örénik. Tankoláskor be kell arani a ankolóberendezés és hajógázarály gyárójának el írásai, valamin az érvényes helyi és örvényi el írásoka. ÉRTESÍTÉS Uasíások a hajógázrendszerek bizonságos üzemeleéshez A hajógázrendszer és -arály összes karbanarási és üzemfennarási m veleé csak képesíe és a hajógázrendszereken végzend munkákra kiképze szakszemélyze végezhei el. Az üzemele nek be kell arania a cseppfolyós gáz használaára vonakozó örvényi el írásoka, m szaki szabványoka és a balese-megel zési el írásoka. A napi üzembe véel el a kezel köeles ellen rizni a hajógázrendszer összes hozzáférhe alkoórészének kifogásalan állapoá a mindenkori ország érvényes el írásai alapján. A argonca nem üzemelehe a hajógázrendszer egyes alkoórészeinek sérülése, rozsdásodása és elhasználódása eseén. 52

52 1.2 Hajógáz rendszer úlnyomás szelep A hajógázrendszer argonca nyomáshaároló szeleppel felszerel. Ez a hajógáz-palack melle a hásó burkolaon alálhaó. Ez meghibásodás eseén a hajógáz rendszer nyomásá egy maximális 53 érékre korláozza. A nyomáshaároló szelep m anyag burkolaal (53) van elláva. A bizonsági szelep kioldásakor meglazul a m anyag burkola és ezzel jól láhaó módon jelzi a hajógáz rendszer meghibásodásá. A argoncá ilos ilyen eseben ovább üzemeleni. A hajógáz berendezés megfelel en képze és képesíe szakemberrel kell ellen rizenie. A kezel köeles a argonca minden egyes használaa el ellen rizni a m anyag burkola megléé. VESZÉLY! Veszély a cseppfolyós gáz kiömlése mia. A cseppfolyós gáz sérül hajógáz-öml eseén vélelenül kifolyha. Csak inegrál vezeékszakadás-bizosíékkal rendelkez hajógáz palacko szabad használni. A hajógáz palack csalakozása kiegészí leg olyan vezeékszakadás-bizosíékkal van felszerelve, amely megakadályozza a gáz észrevélen kiömlésé az üzemeleés során. Csere eseén csak inegrál vezeékszakadás-bizosíékkal rendelkez hajógáz palacko szabad használni. 53

53 2 Gázolaj ankolása VIGYÁZAT! Az üzemanyagrendszerbe kerül leveg üzemzavarhoz veze. Az üzemanyagarály nem szabad soha eljesen kiüríeni! 2.1 Tankolási folyama FIGYELMEZTETÉS! Veszély gázolaj mia A gázolaj b rrel érinkezve irriáció okozha. Az érine felülee azonnal alaposan iszísa meg. Ha a gázolaj szembe kerül, azonnal folyó vízzel öblíse ki és forduljon orvoshoz. Az gázolajjal örén munkavégzés során viseljen véd keszy. ÉRTESÍTÉS A ankolási folyamao csak az el ír helyen és csak szakképze és erre felhaalmazo személy hajhaja végre. ÉRTESÍTÉS Max. ölési mennyiség: DFG 316/320s = 48 l. Max. ölési mennyiség: DFG = 58 l. Csak a DIN EN 590-nek megfelel és 51 felei ceánszámú gázolaja szabad használni Tankolás üzemanyagöl berendezésnél Bizonságosan parkolja le a argoncá a ankolás el, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 81. Csavarja le a beöl nyílás kupakjá (54). Vezesse be a öl piszoly a nyio arálycsonkba. Tölse be az üzemanyago. A arály ne ölse úl. A arály fedelé (54) ankolás uán szorosan zárja vissza. A ankolási folyamao befejeze

54 2.2 Tankolás üzemanyagarályokkal Csavarja le a beöl nyílás kupakjá (54) és nyissa ki az üzemanyagarály. Szerelje fel a kifolyócsöve az üzemanyagarályra. Vezesse be a kifolyócsöve a nyio arálycsonkba. Bizosísa, hogy az üzemanyagarály és a kifolyócs összekapcsolása szivárgásmenes legyen. Az üzemanyagarály óvaosan emelje meg és a gázolaja lassan ölse be. A arály ne ölse úl. A arály fedelé (54) ankolás uán szorosan zárja vissza. A ankolási folyamao befejeze

55 3 Hajógázarály Z Csak a DIN 51622, ill. az összehasonlíhaó nemzei el írások szerini cseppfolyós gáz szabad használni. 3.1 Hajógázpalack VESZÉLY! Robbanásveszély A gázpalack cseréjé csak az elõír helyen és csak szakképze és erre felhaalmazo személy végezhei. VIGYÁZAT! Baleseveszély nem megfelel gázpalackok alkalmazása mia. Csak engedélyeze hajógázpalacko szabad alkalmazni! Ha a palackaró bepaan a helyére, akkor gázpalacknak úgy kell elhelyezkednie, hogy a zárószelep öml csalakozója függ legesen lefelé muasson. Más ország palackípusa eseén arsa be a nemzei el írásoka. Tarsa be a gázpalackon láhaó uasíásoka és jelöléseke Üzemeleés egy gázpalackkal A hajógázpalack cseréje A argoncá a gázpalack cseréje el bizonságosan állísa le, lásd "A argonca bizonságos parkolása" oldalon 81. A zárószelepe (57) szorosan zárja el. A moor indísa el és nulla-állásban járassa, amíg le nem ürül a gázrendszer

56 A hajógázpalack kivéele VIGYÁZAT! 55 A csalakozó balmenees A hollandi anyá (56) csavarja le, ennek során a foganyúnál (58) arson ellen. A ömlõ (59) válassza le és a szelep fedelé rögön csavarja fel az üres gázpalackra. A reeszel csapo (60) húzza ki, és a gázpalacko a foganyú arójával (55) billense fel. A szoríózár karjá (63) helyezze fel, és a feszí csapo vegye le. A feszí heveder helyezze fel. Emelje ki a gázpalacko a aróból (62), és állísa le bizonságosan Új hajógázpalack behelyezése 55 Helyezze a gázpalacko a aróba (62). 57 A foganyú (55) állísa be közponosan a meglév nyílásba (61). A öml csalakozó állísa be felfelé. 59 A feszí heveder helyezze a gázpalack köré és szorísa meg a szoríózárral (63). A feszí csapo szerelje fel, és szorísa meg a feszí heveder a szoríózárral (63). A gázpalacko a aróval a foganyúnál (55) billense fel. Nyomja be a reeszel csapo (60). Csavarja le a szelepfedele. Szerelje fel a öml (59) el írásszer en. A zárószelepe (57) óvaosan nyissa ki. Ellen rizze a öml csalakozó ömíeségé habképz anyaggal. A cserefolyama befejez dö

57 3.1.2 Üzemeleés ké gázpalackkal FIGYELMEZTETÉS! Háramene során korláozo a kiláás Ké hajógázpalack alkalmazása eseén a argoncá m köd képes kamerarendszerrel kell felszerelni a háramenehez. A argoncának kiegészí leg rendelkeznie kell ké küls ükörrel. A képalackos rendszer kezelése ÉRTESÍTÉS A hajógázelláás ákapcsolása a arón (64) alálhaó kiegészí szeleppel (62) örénik. A hozzárendelés a szelepen alálhaó hajógázöml k csalakozója (59) és a hajógázpalackokhoz veze öml alapján láhaó (pl. az ákapcsolószelepen jobbra = fenn, az ákapcsolószelepen balra = len). A karral (65) kapcsoljon á az alsó és a fels gázpalackok közö A hajógázpalackok cseréje Z lásd "Üzemeleés egy gázpalackkal" oldalon 56. Az üres gázpalacko a kövekez lehe ségnél rögön cserélje ki felölö gázpalackkal. A argonca leparkolása A gázelláás megszakíásához zárja el a gázpalackokon alálhaó zárószelepeke (57). 58

58 3.2 Cseppfolyós gáz arály Az uánölhe gázpalackok csapolószeleppel (70), ölészáró szeleppel (68), bizonsági szeleppel (69) és szinjelz vel (66) rendelkeznek. Uánölhe cseppfolyós gáz arály (exra arozék). 66 El feléelek Tarsa be a cseppfolyós gáz szivayún elhelyeze a cseppfolyós gáz ankolására vonakozó el írásoka Zárja el a csapolószelepe (70). A ölészáró szelep (68) fedelé (67) csavarja le. Csavarja a cseppfolyós gáz szivayú öl csalakozójá a ölészáró szelepre (68). Z A ankolási folyama auomaikusan befejez dik, ha elére a arály a maximális szinjé A ölési folyama befejezése uán csavarja le a öl csalakozó és csavarja vissza a ölészáró szelep (68) fedelé (67). 59

59 4 Üzemanyag-mennyiség kijelz 4.1 Kijelz egység A szinjelz (72) jelzi a arály ölési mennyiségé (csak DFG eseén). 71 Amin a kijelz (72) a piros arományba ér, a arály fel kell öleni. Ez kiegészí leg kijelzi a aralékkijelz lámpa (71). 72 DFG 4.2 A gázpalackok szinjelz je (o) Ha a gázpalackok szinjelz je (73) (o) felgyullad, az az jelzi, hogy a palack üres. 73 Z A fennmaradó meneid az alkalmazási és környezei feléelek l függ en kb perc. A cseppfolyós gáz haladás-üzemmód miai sziningadozása a szinjelz rövid felgyulladásá idézhei el. Csak a arósan világíó szinjelz jelen majdnem üres gázpalacko. TFG 60

60 E Kezelés 1 A argonca kezelésére vonakozó bizonsági rendszabályok Veze i jogosulság A argoncá csak olyan személy használhaja, aki képesíés kapo a argoncavezeésre, az üzemele nek vagy megbízojának a vezeésben és a rakományok kezelésében szerze képességér l számo ado, és aki kimondoan megbízak a argoncavezeéssel ado eseben be kell arani a nemzei el írásoka. A kezel jogai, köelességei és viselkedése A gépkezel nek ismernie kell jogai és köelességei, a argonca kezelésére vonakozóan megfelel képzésben kell részesülnie, és iszában kell lennie a jelen használai uasíás aralmával. Jogosulalan használa ilalma A munkaid ala a argoncáér a kezel felel s. A kezel nek meg kell akadályoznia, hogy jogosulalan személy vezesse, vagy m ködesse a argoncá. Tilos a argoncával személyeke szállíani vagy emelni. Károsodás és meghibásodás A argoncán vagy annak arozékain észlel sérülés és egyéb meghibásodás azonnal udani kell a felees személlyel. Ha a argonca nem m ködik bizonságosan (p l. kopo a gumi vagy hibás a fék), akkor azzal mindaddig ilos dolgozni, míg a hibá megfelel en el nem háríoák. Javíás Felhaalmazás és külön képzés nélkül a gépkezel nek ilos bármilyen javíás vagy áalakíás végeznie a argoncán. A kezel semmilyen körülmények közö sem válozahaja meg a bizonsági felszerelések vagy kapcsolók beállíásai, azoka nem haásalaníhaja. 61

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Használai uasíás 51289402 11.14 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Használai uasíás 51209081 03.13 U DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Használati utasítás 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Használati utasítás 51222938 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Használati utasítás 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Használati utasítás 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Használati utasítás 51167702 08.12 U DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Használati utasítás 51139164 02.11 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am

Részletesebben

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Használati utasítás. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Használati utasítás. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Használati utasítás 51158217 05.10 U DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a

Részletesebben

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08

EFG 535/540/545/550. Használati utasítás 01.04 - 52016514 07.08 EG 535/540/545/550 01.04 - Használati utasítás U 52016514 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Az emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó fontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál

Az emelõállvány szállítására és szerelésére vonatkozó fontos megjegyzések tolóoszlopos targoncáknál U U Az emelõállvány szállíására és szerelésére vonakozó fonos megjegyzések olóoszlopos argoncáknál Szállíás A szállíás az emelállvány szerkezei magasságáól és a helyi adoságokól függen az alkalmazás helyszínére

Részletesebben

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Üzemeltetési útmutató U 50147528 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Konformitási nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben mőködő képviselője Típus Opció

Részletesebben

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Használati utasítás 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Használati utasítás 51126181 12.14 U EME 114 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Használati utasítás 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Használati utasítás 51151574 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Használati utasítás 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Használati utasítás 51247138 04.13 U EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08

EZS 130. Üzemeltetési utasítás 05.08 - 51112070 05.08 ES 130 05.08 - Üzemeltetési utasítás U 51112070 05.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02

KMS 100. Használati utasítás 07.99- 50145727 04.02 KMS 100 07.99- Használati utasítás U 50145727 04.02 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500

Műszaki adatok: Q mm/kg 1250 1500 Műszaki adatok: Gyártó VENI VENI Típus KMS.AC 1250/1.6 KMS.AC. 1500/1.6 Meghajtás módja Elektromos Elektromos Irányítás gyalogkíséretű gyalogkíséretű Teherbírás h3+h13 / Q max h3+h13 / Q csökkentett Q

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 08.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Használati utasítás U 51077680 09.08 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265hu REV23.03RF Telepíési és üzembe helyezési leírás A D E B C F CE1G2265hu 21.02.2006 1/8 G / 4.2.4 C Gyári beállíások / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16 PID 12

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 Nagy teljesítményű targonca optimális energiahatékonysággal Efficiency" kivitel a kiemelkedő gazdaságosság és Drive&Lift Plus" kivitel a csúcsteljesítmény érdekében Paraméter kormányzás (opcionális) Oldalirányú

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverer MaserDrive MSI 10 inverer MaserDrive 2 Taralom Taralom 3 1.1Bizonság meghaározása 4 1.2 Figyelmezeő jelzések 4 1.2 Bizonsági úmuaás 4 2 Termékáekinés 6 2.1 Gyors üzembe helyezés 6 2.1.1 Kicsomagolás

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

T2556 Teleszkópos rakodó A8FR 11001 A8FR 99999

T2556 Teleszkópos rakodó A8FR 11001 A8FR 99999 Copyright 2000-2009 Bobcat Europe Méretek T2556 Teleszkópos rakodó A8FR 11001 A8FR 99999 18/06/2008 (A) Teljes hossz (villával) 5608 mm (B) Teljes hossz (villaszánnal) 4408 mm (C) Teljes hossz (szerelék

Részletesebben

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90

DFG/TFG 660/670/680/690/S80/S90 Kényelmes és biztonságos kezelőfülke kiváló ergonómiai tulajdonságokkal Robosztus hidrodinamikus meghajtás a hatékony, dinamikus erőátvitel érdekében karbantartásmentes lamellás fékkel Különösen csendes:

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

DFG/TFG 316s/320s. Dízel- és gázüzemű targoncák hidrosztatikus hajtással (1.600/2.000 kg)

DFG/TFG 316s/320s. Dízel- és gázüzemű targoncák hidrosztatikus hajtással (1.600/2.000 kg) Hidrosztatikus meghajtás a magas menetkomfort és a maximális rakodási teljesítmény érdekében Alacsony fogyasztás Nagy menetstabilitás a rendkívül alacsony súlypontnak és a magasan felfüggesztett hátsóhídnak

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

T3571 Teleszkópos rakodó A8HF 11001 A8HF 99999

T3571 Teleszkópos rakodó A8HF 11001 A8HF 99999 Copyright 2000-2009 Bobcat Europe Méretek T3571 Teleszkópos rakodó A8HF 11001 A8HF 99999 18/06/2008 (A) Teljes hossz (villával) 6457 mm (B) Teljes hossz (villaszánnal) 5254 mm (C) Teljes hossz (szerelék

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL

1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL 2005.03.08 1/2005. sz. TECHNIKAI KÖRLEVÉL Legutóbbi frissítés: 2005-03-07 Mellékelve! A versenyzők felszerelése az Országos Bajnokságok futamain TARTALOMJEGYZÉK I. GÉPKÖNYVEZÉSI IDŐPONTOK... 1 II. NEMZETI

Részletesebben

EFX 410 / 413. Használati utasítás 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Használati utasítás 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Használati utasítás 51296720 11.14 EFX 410 EFX 413 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Használati utasítás U 52020435 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999

E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999 1 Copyright 2000-2010 Bobcat Europe Méretek E50 Kotrógép AHHE 11001 AHHE 99999 28/01/10 (A) Tolólap magasság (B) Felső kocsi szabadmagasság a talajig (C) Magasság a talajszinttől a motortér tetejéig (D)

Részletesebben

Hőszivattyúk műszaki adatai

Hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 09; GBI 13; GBI 18; Hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY 1

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Használati utasítás 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Használati utasítás 51121635 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel

Részletesebben

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Használati utasítás 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Használati utasítás U 51171593 06.15 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08

EKS 310k/310. Üzemeltetési utasítás 07.04 - 52025112 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Üzemeltetési utasítás U 52025112 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik. SPEKTROFOTOMETRI SPEKTROSZKÓPI: omok, molekulák energiaállapoának megválozásakor kibosáo ill. elnyeld sugárzások vizsgálaával foglalkozik. Más szavakkal: anyag és elekromágneses sugárzás kölsönhaása eredményeképp

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Használati utasítás 51141068 07.15 U EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

T110 Kompakt lánctalpas rakodó

T110 Kompakt lánctalpas rakodó T110 Kompakt lánctalpas rakodó Copyright 2000-2010 Bobcat Europe 03/04/2010 AE0J 11001 AE0J 99999 Méretek M N O A L K J B I C H D F E G P Q (A) Üzemi magasság... 3474 mm (B) Magasság kezelőfülkével...

Részletesebben

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Használati utasítás 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Használati utasítás 51314836 11.14 U ESC 316 ESC 316z Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén!

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Fogalom meghatározások Az autóknak mereven zárt, nem

Részletesebben

ETX 513 / ETX 515. Használati utasítás 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Használati utasítás 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Használati utasítás 51190350 11.14 ETX 513 ETX 515 U Konformitási Nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI szimbolikus fotó Figyelem! Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

Modello ML25. Matricola XXXX Anno di costruzione XXX. GIRI MAX 700 made in Italy

Modello ML25. Matricola XXXX Anno di costruzione XXX. GIRI MAX 700 made in Italy OFFICINE CARPI SRL Poviglio-RE-italy- ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV AZ ML 20 ML 25 ML 300 TÍPUSÚ SZIVATTYÚKHOZ TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS 3. TELEPÍTÉS 6. MEGHIBÁSODÁS, SZÉTSZERELÉS 1. AZONOSÍTÓ,

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK

HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK HIDRAULIKUS EMELŐK ÉS SZERSZÁMOK 323 Hidraulikus emelők és szerszámok Taralomjegyzék Oldalszám A hidraulikus ermékek jellemzője az akár 700 bar Hidraulikus hengerek, nagyságú üzemi nyomás, mely a legnagyobb

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat

MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 1 MAMS/SMF Közös Nemzetközi Nyílt Utánpótlás Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat 2016 2 MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Utánpótlás, Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben